Lediga jobb Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad

Se alla lediga jobb från Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Projektledare verksamhetskoordinering av humanitära insatser i Ukraina

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du tillsammans med oss stärka samh... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen.

Enheten för humanitära insatser är den enhet som ytterst ansvarar för myndighetens humanitära insatser utanför Sverige och som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering kommer du att vara en del av teamet på enheten.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering har du ett sammanhållande och samordnande ansvar för verksamhet inom de humanitära insatserna. Den aktuella rollen är för närvarande inriktad på MSB:s insatser i Ukraina och dess grannländer. Du ansvarar för den övergripande planeringen, genomförandet och uppföljningen av enhetens insatsverksamhet i Ukraina och du förväntas ta ett ansvar för att myndighetens arbete är sammanhållet, samstämmigt och håller hög kvalitet. Du ska säkerställa operativ samordning, prioriteringar, arbetsledning, erfarenhetsåterföring och bidra till en tydlig resultatstyrning av verksamheten.

Du har ett koordinerande ansvar, agerar både bollplank och coach till projektledarna på enheten samtidigt som du fördelar arbetsuppgifter och säkerställer en jämn arbetsbelastning. Du förväntas ge löpande stöd och bidra till att både stödja och utveckla projektledarna på enheten. I rollen förväntas du vid behov kunna gå in och stödja projektledare i insatsernas alla faser, och framför allt i uppstarten av komplexa insatser. Du förväntas även säkerställa att insatsernas övergripande genomförande drivs och följs upp enligt de riktlinjer som myndigheten, finansiären eller samarbetspartners har föreskrivit.

I din roll förväntas du bidra till att skapa ett bra arbetsklimat inom arbetslaget som bidrar till en positiv utveckling av verksamheten. Du förväntas agera proaktivt och ska kunna representera myndigheten i olika externa sammanhang och etablera goda relationer med externa finansiärer, regeringskansliet samt internationella samarbetspartners. Du kommer även ha mycket kontakter med övriga enheter och avdelningar och förväntas bidra till utvecklingen av myndighetens operativa uppdrag.

Du förväntas delta aktivt i enhetens ledningsgrupp för att utveckla och driva arbetet med att förbättra den operativa verksamheten och planera det dagliga arbetet på enheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- flerårig erfarenhet från arbete i ledande befattning.
- flerårig erfarenhet av humanitär verksamhet.
- erfarenhet av verksamhets- och processutveckling.
- erfarenhet av arbete med att initiera, utveckla, ansöka om, planera, leda och följa upp projekt.
- mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete i eller med Ukraina
- erfarenhet av de verksamhetsområden MSB verkar inom 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har även ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt. Du ska dels ha förmåga att arbeta med många frågor samtidigt, dels ha förmåga att själv och tillsammans med andra leverera resultat av hög kvalitet, även med korta ledtider och under tidspress. Du har också förmåga till helhetssyn genom att du kan sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och ta ansvar för myndighetens samlade verksamhet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid till och med den 31 december 2025 med eventuell möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer i hög omfattning. Resor sker regelbundet mellan MSB:s verksamhetsorter, men också till Ukraina och andra samarbetsländer, och ibland med kort varsel. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i anställningen och innebär då arbete utanför normala kontorsarbetstider.  

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB har fyra insatsenheter och i genomsnitt hanterar MSB genom sin insatsverksamhet cirka 60 pågående insatser i runt 20 länder. På enheten för humanitära insatser är vi drygt 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av insatser. En viktig del i insatsverksamheten är samverkan och partnerskap med uppdragsgivare och partners inom FN, EU, ICRC, frivilligorganisationer och med relevanta myndigheter samt huvudfinansiären Sida.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Magdalena Tham Lindell. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 6 augusti 2024 Visa mindre

Upphandlare

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Tycker du det är kul att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas
tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! MSB har nu behov av upphandlare.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att genomföra upphandlingar av varor och tjänster inkl. direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning. Du kommer att arbeta med större upphandlingar som drivs som projekt där det finns en ansvarig projektledare. Men du ska också kunna vara den drivande vid mindreupphandlingar. Du kommer att ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att upphandla inom hela MSB:s verksamhet. Upphandlare på MSB arbetar med alla delar i inköpsprocessen som även innefattar avtalsuppföljning.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du kommer även att arbeta med stöd och rådgivning till verksamheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst två år inom offentlig upphandling eller,
• slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling och har arbetat minst två år inom offentlig upphandling/inköp eller,
• minst två år praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling/inköp som vi bedömer likvärdig.

Som upphandlare hos oss krävs att du har generellt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet: 
• som projekt- och/eller uppdragsledare eller har drivit upphandlingsprojekt
• av att arbeta i något av de upphandlings-/e-handelsverktyg som finns på marknaden
• av leverantörsstyrning & förhandling
• av avtalsuppföljning
• av IT-upphandlingar
• av kategoristyrning

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Du är drivande och stabil och angelägen om att leverera förväntade resultat med hög kvalitet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Upphandlingsenheten är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta upphandlingschef Hans Björk. Fackliga företrädare är
Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via
växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 september 2024. Visa mindre

Handläggare till enheten för brand och räddning

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Vi söker nu medarbetare som kan bidra i arbetet med att utveckla brandskyddsområdet samt räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet under fred, kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Som handläggare vid enheten för brand och räddning kommer du att arbeta med utveckling av det brand- och olycksförebyggande arbetet och ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har nödvändig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:

- att utreda, granska, bereda och handlägga ärenden och inkomna frågor relaterat till enhetens ansvarsområde enligt LSO.
- att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner.
- att samla in, bearbeta och analysera data samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.
- arbete med normerings- och standardiseringsfrågor.
- förebyggande arbete, till exempel samarbeten och överenskommelser med andra aktörer.

I arbetet ingår både interna och externa kontakter, såsom andra myndigheter som Boverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Universitet, Försvarsmakten, Polisen men framförallt de kommunala räddningstjänstorganisationerna. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- brandingenjörsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
- fördjupade kunskaper om regler så som LSO samt valda delar av Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- arbetat inom kommunal räddningstjänst (operativt och/eller förebyggande).
- arbetat som brandkonsult
- påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 
- erfarenhet från att arbeta med Boverkets byggregler. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt arbetssätt är mål- och resultatorienterat, men ändå med ett serviceinriktat bemötande gentemot andra. Du har också en god förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag och förmåga att själv producera dokument av hög kvalitet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm, önskemål om annan placering på någon annan av MSB:s verksamhetsorter ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Resor i anställningen förekommer. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för brand och räddning är vi ett femtontal medarbetare där merparten arbetar i Karlstad eller Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2024. Visa mindre

Systemtekniker

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Till EDIT – Enheterna för Digitalisering och IT på MSB söker vi en systemtekniker.

Enheterna ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den bakomliggande IT-infrastrukturen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, hantering av hårdvara, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter

Som systemtekniker IT hos oss har du en varierande roll där du kommer att arbeta med flera av våra interna system, applikationer och bakomliggande IT-infrastrukturtjänster. Du kommer att se till att de fungerar som de ska och uppfyller användarnas behov.

För detta krävs att du har en bred grundkompetens inom IT, är nyfiken och vill utveckla spetskompetens inom nya områden.

Vår applikations- och systemmiljö är mycket varierande. Dina ansvarsområden kan variera över tid beroende på de krav vi ställs inför. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till olika applikationer och tekniska miljöer kommer att vara till stor nytta.

Vi har viss verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

Du ansvarar för att applikationer och system inom ditt område fungerar enligt de krav som finns samt driver åtgärder planerade i förvaltnings- och utvecklingsplaner. Det innebär till exempel att du installerar, uppgraderar, konfigurerar och testar de system du ansvarar för. Även arbete med integrationer samt certifikathantering kan bli aktuellt. Incidenthantering, felsökning och felavhjälpning. Du ansvarar för systemens administration samt vid behov även övervakning för att till exempel säkerställa prestandakrav. Du samverkar inom den egna gruppen, med andra systemtekniker, slutanvändare och våra leverantörer för att lösa problem på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Du medverkar i upphandlingar och ser till att verksamheternas krav på våra system omhändertas. Du driver självständigt, och deltar i, uppdrag och utvecklingsarbeten inom ditt område. Du bidrar till vår innovationskultur genom omvärldsbevakning och arbetar kontinuerligt för att effektivisera ditt område. Du tar fram och förvaltar instruktioner, rutiner, systembeskrivningar och annan dokumentation som behövs. 

Dina kunskaper och kompetenser

Vi söker dig som:

- har några års relevant erfarenhet som systemtekniker i Microsoft server- och klientmiljö
- har goda kunskaper i Microsoft Active Directory
- har kunskaper inom scriptspråk, exempelvis Microsoft PowerShell
- har god förståelse inom Microsoft Exchange Server samt bakomliggande infrastrukturtjänster för e-post
- har kunskap om nätverk och hur de fungerar på en övergripande nivå
- är strukturerad och kan uttrycka dig pedagogiskt och tydligt i skrift 
- kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- email gateways, Microsoft Skype for Business, Microsoft Configuration Manager, Microsoft RDS, Microsoft SharePoint, (databashantering och ), Mobile Device Management system, Videokonferenssystem
- att leda team, uppdrag eller mindre projekt
- att arbeta i en organisation med höga IT-säkerhetskrav
- att arbeta inom offentlig sektor och med upphandling/kravställning

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. Läs mer om våra medarbetar- och ledarkriterier.

Ditt arbete kännetecknas av stor servicevilja och du är givetvis självgående och har förmåga att ta egna initiativ. Du arbetar lösningsorienterat, ser samverkan som en naturlig del av arbetet och har god förmåga att analysera samt förstå slutanvändarnas krav och problem.

Om anställningen

Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Stockholm eller Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Beredskapstjänstgöring ingår i arbetet och kan bli aktuellt. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss

Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm. 

Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att till del arbeta på distans. Det finns möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas bidra till ökad jämställdhet och likabehandling samt för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Aronsson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Visa mindre

Handläggare till enheten för brand och räddning

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Vi söker nu medarbetare som kan bidra i arbetet med att utveckla brandskyddsområdet samt räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet under fred, kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Som handläggare vid enheten för brand och räddning kommer du att arbeta med utveckling av det brand- och olycksförebyggande arbetet och ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har nödvändig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:

- att utreda, granska, bereda och handlägga ärenden och inkomna frågor relaterat till enhetens ansvarsområde enligt LSO.
- att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner.
- att samla in, bearbeta och analysera data samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.
- arbete med normerings- och standardiseringsfrågor.
- förebyggande arbete, till exempel samarbeten och överenskommelser med andra aktörer.

I arbetet ingår både interna och externa kontakter, såsom andra myndigheter som Boverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Universitet, Försvarsmakten, Polisen men framförallt de kommunala räddningstjänstorganisationerna. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- brandingenjörsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
- fördjupade kunskaper om regler så som LSO samt valda delar av Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar.
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- arbetat inom kommunal räddningstjänst (operativt och/eller förebyggande).
- arbetat som brandkonsult
- påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 
- erfarenhet från att arbeta med Boverkets byggregler. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt arbetssätt är mål- och resultatorienterat, men ändå med ett serviceinriktat bemötande gentemot andra. Du har också en god förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag och förmåga att själv producera dokument av hög kvalitet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm, önskemål om annan placering på någon annan av MSB:s verksamhetsorter ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Resor i anställningen förekommer. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för brand och räddning är vi ett femtontal medarbetare där merparten arbetar i Karlstad eller Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Lena Bäcklund Gillstedt (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2024. Visa mindre

Tjänsteman i beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du tillsammans med oss stärka samh... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som Tjänsteman i beredskap kommer du att vara en del av enheten för operativ ledning.

Enhetens uppgift är att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. I detta ingår att upprätthålla en kontinuerlig lägesuppfattning för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge. Enheten ansvarar även för att förvalta och utveckla MSB:s beredskapsorganisation och driva MSB:s operativa ledningsfunktion. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som TIB (Tjänsteman i beredskap) är du kontaktpunkt för MSB vid operativ hantering och initierar myndighetens inledande arbete vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Vidare har du en viktig roll i den operativa ledningsfunktionens arbete med att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel hantering av pandemier, översvämningar och skogsbränder till internationella katastrofer. I rollen ingår att bearbeta stora informationsmängder och med kort varsel kunna presentera underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för andra aktörer på både svenska och engelska. Arbetet som TIB kräver att du skapar och upprätthåller goda relationer såväl inom myndigheten som med externa aktörer och att du kan leda och hålla samman verksamhet under stressade förhållanden där informationsunderlaget är begränsat.

Som TIB behöver du både kunna leda och bli ledd av andra och du arbetar tillsammans med dina kollegor i schema för att täcka dygnets alla timmar, antingen på plats på MSB:s kontor eller i beredskap från hemmet. I schemat ingår beredskap, 7 dygn per 7-veckorsperiod och periodvis något längre arbetsdagar som kompenseras med ledig tid andra dagar. Du har möjlighet att själv påverka ditt schema så att det passar övriga livet.

Utöver de schemalagda passen kommer du bland annat att arbeta med att utveckla metoder för myndighetens operativa hantering.

Som medarbetare inom enheten bidrar du till ett utvecklande arbetsklimat och till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
-  Relevant flerårig arbetslivserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande.
- Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- Erfarenhet av att leda och samordna verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

-  God kunskap om eller erfarenhet av krishantering på internationell nivå inom ramen från exempelvis Nato- och EU-samarbetet. 
- Erfarenhet av att verka i en ledande stabsbefattning i operativ verksamhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har också förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för operativ ledning är vi ett 20-tal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även under pressade förhållanden. Vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan komplettera varandra. 

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson (efter 7/8) eller verksamhetssamordnare Mette Formanek (efter 12/8). Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2024 Visa mindre

Projektledare till enheten för fredsfrämjande insatser

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Som projektledare kommer du att vara en del av teamet på enheten för fredsfrämjande insatser.

Du kommer att arbeta för att våra samarbetspartners ska uppnå stärkt kapacitet och svarsförmåga att verka för hållbar fred, säkerhet och utveckling i konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater. Enheten bidrar till detta genom att sekondera personal, tillhandahålla utbildning och materiel inom MSB:s expertområde till partnerorganisationer, i huvudsak EU, FN och OSSE. Verksamheten styrs av Sveriges strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande i nära samarbete med ett flertal andra myndigheter. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare är du central i genomförandet av MSB:s fredsfrämjande insatser. Du ansvarar för att driva insatser från start till slut inklusive att planera, budgetera, leda och följa upp insatserna avseende verksamhet, resultat, ekonomi och administration. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i och bidrar till lärande från genomförd verksamhet och kontinuerlig utveckling för att förbättra framtida insatser samt bidra till MSB:s verksamhet i stort. Som projektledare leder du också interna utvecklingsprojekt vid behov. Initialt kommer du till exempel bidra till enhetens arbete med att vidareutveckla resultatrapporteringen.

Som projektledare förväntas du kunna hantera olika typer av insatser inom enhetens ansvarsområden och det förväntas att du tar ansvar för följande:

- leda och genomföra planering, beredning, budgetering, administrering, uppföljning och avslutning av insatser.
- säkerställande av effektivitet, kvalitetssäkring, utveckling, måluppfyllelse, säkerhet för insatspersonalen, genusaspekter och miljö vid planering, ledning och uppföljning av insatser.
- övergripande handledning och hantering av insatspersonal i pågående insatser.
- hantering av nationella och internationella yrkesmässiga kontaktnät.
- nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.
- bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs till verksamheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk examen
- minst tre års erfarenhet av internationell samordning och av att planera och genomföra biståndsaktiviteter.
- erfarenhet av delegerat budgetansvar och verksamhetsansvar.
- dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat och effekter.
- erfarenhet av partnersamverkan och partnerdialog. 
- kunskaper inom internationell civil krishantering och/eller fredsfrämjandeområdet.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
- god kunskap i vanligt förekommande IT-system.

Det är meriterande om du har:

- projektledarutbildning.
- utbildning och erfarenhet inom resultatbaserat arbetssätt.
- erfarenhet av operativt arbete, både i ett förberedande och hanterande skede, inom det svenska krishanteringssystemet.
- kännedom om MSB:s verksamhet och erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet.
- internationell fälterfarenhet.
- erfarenhet av partnerskapsutveckling med internationella organisationer/projekt.
- kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.
- erfarenhet av samverkansformer mellan offentlig sektor och näringsliv (privat-offentlig samverkan)

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har också en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt och är van att arbeta systematiskt med utgångspunkt i rutiner och instruktioner.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm. Resor i anställningen förekommer, både inom Sverige och till insatsområden. Beredskapstjänstgöring kan också komma att ingå i rollen. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för fredsfrämjande insatser är vi ett tiotal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Källner. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024 Visa mindre

Enhetschef till enheten för försörjningsberedskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du förväntas leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning utifrån myndighetens mål och värdegrund.

Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans leder verksamhetens arbete. Du rapporterar för närvarande till en verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå.

Verksamheten befinner sig i en expansiv fas för att utveckla MSB:s roll inom nationell samordning av försörjningsberedskapen, vilket kan leda till organisationsförändringar.

I arbetet som enhetschef kommer du vara en viktig del i att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på att utveckla försörjningsberedskapen. Arbetet innebär samverkan både internt och externt. Du kommer representera MSB externt.

Arbetsuppgifterna på enheten är för närvarande att

- utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering för att stärka samhällets funktionalitet och försörjning
- utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kritiska beroenden och försörjningsberedskap
- få en stärkt dialog med näringslivet och de företag som levererar samhällsviktig verksamhet
- säkerhetsställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har

- relevant akademisk examen och flerårig chefserfarenhet
- erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och försörjningsberedskap
- god förståelse hur beredskapssystemet fungerar
- god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska

Det är meriterande om du har

- god kunskap om MSBs uppdrag 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat. Du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och van att fatta beslut.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för försörjningsberedskap är vi 17 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet till distansarbete.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Jannes Engqvist (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2024 Visa mindre

Enhetschef till enheten för försörjningsberedskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du förväntas leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning utifrån myndighetens mål och värdegrund.

Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans leder verksamhetens arbete. Du rapporterar för närvarande till en verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå.

Verksamheten befinner sig i en expansiv fas för att utveckla MSB:s roll inom nationell samordning av försörjningsberedskapen, vilket kan leda till organisationsförändringar.

I arbetet som enhetschef kommer du vara en viktig del i att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på att utveckla försörjningsberedskapen. Arbetet innebär samverkan både internt och externt. Du kommer representera MSB externt.

Arbetsuppgifterna på enheten är för närvarande att

- utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering för att stärka samhällets funktionalitet och försörjning
- utveckla processer, strukturer och metodstöd för försörjningsberedskap
- få en stärkt dialog med näringslivet och de företag som levererar samhällsviktig verksamhet
- säkerhetsställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har

- relevant akademisk examen och flerårig chefserfarenhet
- erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och försörjningsberedskap
- god förståelse hur beredskapssystemet fungerar
- god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska

Det är meriterande om du har

- god kunskap om MSBs uppdrag 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat. Du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och van att fatta beslut.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för försörjningsberedskap är vi 17 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet till distansarbete.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Jannes Engqvist (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2024 Visa mindre

Verksamhetsutvecklare

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Är du en mångfacetterad verksamhetsutve... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Är du en mångfacetterad verksamhetsutvecklare med digital spets? Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle med god beredskap? Då kanske du är vår nästa kollega!

Sveriges försörjning av varor och tjänster måste fungera i alla lägen.

Även i kris och ytterst i krig. Företag ska kunna fortsätta tillverka och leverera så att det finns mat, el, mediciner och digitala tjänster. Såväl till oss som individer som till sjukhus, skolor, räddningstjänst och Försvarsmakten. Nu behöver vi dig som kan göra andra beredda, som kliver fram och får andra med dig om krisen kommer.

Vi har jobbet för dig som vill få de viktiga delarna av samhället att fungera! Som verksamhetsutvecklare ingår du i vårt team av verksamhetsutvecklare och arkitekter där ni tillsammans och var för sig arbetar nära myndighetens verksamheter och är med tidigt i kravdialoger där du deltar direkt i myndighetens digitala transformation. Ditt initiala fokusområde kommer att vara kring försörjningsberedskap där verksamheten befinner sig i en expansiv fas. MSB behöver stärka och bredda kompetensen inom området och söker därför en Verksamhetsutvecklare. Du kommer att bli en viktig del i ett spännande utvecklingsarbete där vi bygger något nytt tillsammans.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare kommer du i ditt första uppdrag vara en viktig del i arbetet med att arbeta tillsammans med verksamheten genom att ta fram arbetssätt, robust it-stöd och stötta med effektiv informationshantering i arbetet med att utveckla Sveriges försörjningsberedskap, både här och nu samt inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. En viktig framgångsfaktor för dig blir att hitta balansen mellan verksamhetsutveckling, IT, digitalisering och människor. Detta är en utmaning som ställer krav på dig att agera med lyhördhet och tydlighet utifrån en gedigen kompetens och erfarenhet.

I uppdraget ingår att i verksamhetsutvecklings- och förändringsprocess föra dialog med olika funktioner såväl inom MSB som externt med offentliga aktörer, företag och branschorganisationer. Detta för att fånga behov och översätta dessa till effektiva arbetssätt och användarvänlig och säker systemanvändning. Du kommer att delta i projekt och där föreslå arbetssätt och tekniska lösningar. Du utvecklar framförallt informationshantering och processer men kanske också tar fram förslag på realiserbara lösningar  baserat på behov, information och processer.

Tillsammans med övriga arkitekter och verksamhetsutvecklare bidrar du till att vi jobbar framåtlutat i vårt digitaliseringsarbete i syfte att realisera verksamhetens behov och myndighetens digitala agenda men tar samtidigt ledningen i arbetet med att analysera behov, beroenden, tillgångar och andra förutsättningar för försörjningen.

I arbetsuppgifterna ingår att:

- att delta i och vara drivande i tekniska utredningar och utvecklingsprojekt som bedrivs både inom MSB och externt av andra aktörer.
- att analysera behov av utveckling av interna IT-system/alternativt upphandling av nya system.
- att utveckla och effektivisera arbetssätt som stöd till digitaliseringen.
- att genom gedigen process- och IT-systemserfarenhet bidra i utvecklingen av försörjningsberedskap, lagring och mäkling av resurser.
- att agera spindel i nätet dvs hålla samman, ta fram underlag och leda olika interna och externa uppgifter.
- att nätverka och bygga relationer såväl inom som utanför myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- erfarenhet av verksamhetsutveckling genom digitalisering
- erfarenhet av att arbeta med projektledning och/eller processkartläggning
- förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av samverkansformer mellan offentlig sektor och näringsliv (privat-offentlig samverkan)
- kunskap om krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar med betoning på försörjningsberedskap
- erfarenhet som IT-arkitekt/Verksamhetsarkitekt eller motsvarande roll
- erfarenhet av utveckling av användarvänliga, enkla och robusta IT-system och digitala verktyg
- erfarenhet av offentlig upphandling och avtalsfrågor
- erfarenhet av förändringsledning
- erfarenhet av informationssäkerhet

Vi förväntar oss att du är en lagspelare men också trygg i din roll som ledare. Du är analytisk och strukturerad, väger samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att bygga relationer, skapa engagemang och entusiasm på alla nivåer i en organisation och i dialog med andra.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, varav merparten är placerade i Karlstad. Enheten för digitalisering och utveckling består av drygt 15 medarbetare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henric Aineström. Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2024 Visa mindre

Psykosocial rådgivare

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Tjänsten som psykosocial rådgivare ingår i enhetens hälsofunktion tillsammans med medicinska koordinatorer.

Tjänsten är central i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och stödja insatspersonal genom utbildning, proaktivt arbete, samtal och uppföljning som en del av myndighetens arbetsgivaransvar vid internationella insatser. I arbetet ingår att planera och genomföra utbildningar, hålla informationsmöte inför insats kring psykosociala risker och hur man kan förebygga dem, kunskapsinhämtning av psykosociala förhållanden i insatsländer, genomföra stödjande samtal och hemkomstsamtal samt vid behov organisera stöd till insatspersonal med behov av bearbetning.

Vidare ingår även teamstöd och teamutveckling i tjänsten. Det innebär att stödja projektledare, team och insatschefer inför och under insatser samt löpande inhämta kunskap för att, vid behov, ge stöd till teamets utveckling. Vid rekrytering av nyckelpersoner inom insatsverkesamheten förväntas du också kunna stödja i processen.

Hälsofunktionen deltar dessutom i, och bidrar till, genomförande och utveckling av MSB:s bredare omsorgsansvar (duty of care) tillsammans med övriga berörda funktioner. 

Tjänsten innefattar även samverkan med andra myndigheter/organisationer såväl nationellt som internationellt samt arbetsuppgifter kopplade till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Du ska även vara beredd att bidra i genomförandet av enhetens arbetsuppgifter i övrigt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller har akademisk beteendevetenskaplig utbildning.

Du har:

- dokumenterad erfarenhet inom psykosocialt stöd och/eller stress- och krishantering i en internationell kontext.
- vana av att arbeta med samtalsstöd och har ett coachande arbetssätt.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande är:

- tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
- pedagogisk erfarenhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det genomförs effektivt. Att du sätter upp och håller tidsramar. Vidare behöver du ha förmåga att ta ansvar för och självständigt driva dina uppgifter. Noggrannhet och en god administrativ förmåga är viktiga tillgångar i rollen.

Rollen är en del av MSB:s operativa förmåga. Det innebär att din arbetsdag ofta präglas av skeenden som ligger bortanför din egen kontroll och med krav på leverans under tidspress. Därför är det viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. 

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB:s operativa verksamhet är navet för Sveriges samlade hantering av samhällsstörningar. Den operativa avdelningen har huvudansvaret för den operativa verksamheten och utvecklar myndighetens operativa roller, som alla bidrar till MSB:s vision: ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Patrik Jansson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2024. Visa mindre

Installationstekniker av kommunikationsutrustning i SGSI, Rakel och WIS

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Som installationstekniker kommer du kommer vara en del av teamet på enheten för drift och nätövervakning inom verksamheten för Rakel och ledningssystem.

Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap genom utvecklingen av de samhällsviktiga kommunikationstjänsterna WIS, SGSI och Rakel. Du kommer som installationstekniker att verka inriktat mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som installationstekniker kommer du arbeta med installation av hårdvara och mjukvara på olika datacenter. Du kommer att medverka vid installation, drift och felavhjälpning både med interna team och externa leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp installationer samt felavhjälpningar avseende tid, kostnad och kvalitet.

I rollen kommer du även att ansvarar för omvärldsbevakning av ny teknik och ge stöd och råd till internt på myndigheten samt till partners och leverantörer. Att delta i utbildningar ingår i tjänsten då vi strävar efter att ligga i teknisk framkant. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- flerårig yrkeserfarenhet av att genomföra tekniska installationer i en större organisation. 
- erfarenhet av arbete i teknikprojekt.
- erfarenhet från kravframtagning i upphandlingar av lösningar och produkter inom datakommunikation.
- mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.
- B-körkort.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av tekniska installationer för nätverk och serverplattformar.
- certifiering mot nätverk och serverplattformar.
- erfarenhet av fältservice.
- erfarenhet av kontinuitetsplanering för kritisk infrastruktur inom IT.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser.
- erfarenhet av arbetat med uppföljning mot leverantörer.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

I rollen tar du stort ansvar för din uppgift. Du strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Du är en person som agerar lugnt, stabilt och kontrollerat i stressituationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer. Arbete sker delvis på plats på kontoret samt i stor del ute i landet. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer finns verksamheten för Rakel och ledningssystem som ansvarar för säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster till samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning), SGSI (Swedish Government Secure Intranet) och WIS (Webbaserat Informationssystem). Enheten drift och nätövervaknings uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende tjänsteleveranser och systemen i produktion. 

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor och pensionsavtal. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Kristofer Forssten. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO). 

Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2024. Visa mindre

Systemarkitekt med inriktning på nätverk, krypto och IT-säkerhet

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du tillsammans med oss stärka samh... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Hos oss blir du en viktig medspelare i ett kompetent IT-team i utvecklings och planerings-arbetet med Rakel, SGSI och WIS.

Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar Sveriges samhällsviktiga kommunikationstjänster och söker nu en systemarkitekt med placerad vid enheten för Drift och Nätverksövervakning. Du kommer få vara med på en spännande resa och arbeta med både våra befintliga system är Rakel, SGSI, WIS och kommande generationers säkra kommunikationssystem. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som systemarkitekt på MSB kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av våra tjänsteleveranser inom Rakel, SGSI, WIS samt nästa generations samhällsviktiga kommunikationstjänster

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- ansvara för nätverksdesign, säkerhetsarkitektur samt integration av tjänster med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och robusthet.
- i dialog med kollegor på MSB samt andra aktörer vara med och skapa den digitala infrastruktur som efterfrågas för att lösa kommunikationsbehov inom det framtida civilförsvaret.
- vara delaktig i arbetet kring signalskyddsfrågor samt signalskyddssystem.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- flerårig yrkeserfarenhet av systemarkitektur och nätdesignarbete från större organisationer.
- erfarenhet av att bygga tjänster med hög tillgänglighet och robusthet.
- erfarenhet av att designa stora IP-nät. 
- god kännedom om brandväggslösningar samt log- och trafikanalys.
- mycket god förmåga att tala och skriva på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med signalskyddssystem.
- erfarenhet från switching och routing.
- erfarenhet från databaser.
- erfarenhet inom IT-säkerhetsarbete i Microsoft- och Linuxbaserade miljöer.
- erfarenhet från att designa och leverera IT-lösningar med höga krav på kvalitet och tillgänglighet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

I vår operativa verksamhet är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du själv strukturer ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du arbetar noggrant och är väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer där du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer finns verksamheten för Rakel och ledningssystem som ansvarar för säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster till samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning), SGSI (Swedish Government Secure Intranet) och WIS (Webbaserat Informationssystem). Enheten drift och nätövervaknings uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende tjänsteleveranser och systemen i produktion. 

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor och pensionsavtal. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Kristofer Forssten. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO). 

Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2025. Visa mindre

Projektledare till enheten för resiliensinsatser

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som projektledare kommer du att vara en del av teamet på enheten för resiliensinsatser som arbetar med internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser utanför Sverige.

Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare på enheten för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag vilket inkluderar förändringsteori och resultatramverk, aktivitetsplaner, budget med mera. Utöver detta ansvarar du för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i projektrelaterade frågor. 

Som projektledare kommer du att hantera komplexa politiska kontexter och dialoger med partnerorganisationer såväl som med nationella, regionala och internationella organisationer. Detta för att främja synergier, effektiva samarbeten och säkerställa relevant kapacitetsutveckling. Du kvalitetssäkrar planering och innehåll i insatsaktiviteter och säkerställer att hänsyn tas till effektivitet och resultatuppfyllelse. Du bidrar aktivt till lärande som kontinuerligt utvecklar och förbättrar projektet och verksamheten.

I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram relevanta projektuppslag i samverkan med partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser. Det innebär beredning, budgethantering, genomförande, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser samt integrering av jämställdhet och miljö i planering och genomförande av projektet. I arbetsuppgifterna ingår även övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet, god samverkan med övriga interna projektfunktioner (såsom t ex HR, ekonom och säkerhetsrådgivare) för genomförande av insatser, men även utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på MSB, andra svenska myndigheter samt andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer. Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang, kan också ingå i arbetsuppgifterna.

I anställningen ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning.
- kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
- erfarenhet av att projektleda och utveckla projektverksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete.
- erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en nationell eller internationell utvecklingskontext.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet. 
- fälterfarenhet i en utvecklingskontext.
- erfarenhet av kapacitetsutveckling inom områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering eller samhällsskydd och beredskap.
- kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet- och rättighetsperspektiv samt miljö/klimat.
- kunskap och erfarenhet av resultatstyrning och metoder för resultatbaserat lärande.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har även ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt samt en förmåga att bibehålla lugn och stabilitet också i pressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till den 31 december 2024, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB har fyra insatsenheter och i genomsnitt hanterar MSB genom sin insatsverksamhet cirka 60 pågående insatser i runt 20 länder. På enheten för resiliensinsatser är vi cirka 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enheten arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta fleråriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Miriam Malmqvist. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2024 Visa mindre

Handläggare för resultatstyrning och uppföljning

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare för resultatstyrning och uppföljning kommer du att vara en del av teamet på enheten för  resiliensinsatser som arbetar med internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser utanför Sverige.

Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare för resultatstyrning och uppföljning på enheten för resiliensinsatser kommer du att vara en av enhetens rådgivare, övriga är rådgivare inom miljö och jämställdhet. I tjänsten ingår att stödja projektledning i pågående projekt i metodfrågor avseende uppföljning och utvärdering och resultatstyrning, bidra i utveckling av nya projekt med metodkunskap, samt driva intern utveckling och kompetensutveckling avseende uppföljning, utvärdering och resultatstyrning. 

Du kommer arbeta som sakkunnig rådgivare mot ett antal större kapacitetsutvecklingsprojekt. En betydande del av tjänsten ligger i att stödja dessa projekt i uppföljningsrelaterade frågor. Du kommer också att tillsammans med andra medarbetare på enheten arbeta med utveckling av nya projekt där ditt främsta ansvar ligger i stöd till utvecklandet av förändringsteori och resultatramverk och val av uppföljningssystem och -metoder. Därtill kan du komma att ansvara för del av den enhetsinterna utvecklingen inom området. Stöd till enheterna för humanitära och fredsfrämjande insatser kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera att stödja projektledare för kapacitetsutvecklande projekt i metodval, utveckling av system och planer för uppföljning och att stödja projektledare i att utveckla verktyg för datainsamling (i form av t.ex. enkäter, intervjuguide, observationsprotokoll och motsvarande), samt i genomförandet av datainsamling. Det ingår även att facilitera workshops, reflektionsövningar, erfarenhetsseminarier och motsvarande samt att stödja dels utveckling av nya projekt, dels  enhetens interna utveckling och kompetensutveckling i resultatuppföljning och erfarenhetsåterföring.

Därtill ingår att stärka kapaciteten inom resultatuppföljning och utvärdering hos medarbetare på enheten, utifrån de olika projektens skiftande behov. Tvärgående frågor såsom miljö och jämställdhet är integrerade i alla MSB:s projekt och ska också följas upp och mätas. Det kan även ingå att stödja enheterna för humanitära och fredsfrämjande insatser, inom övergripande M&E-frågor utifrån planerade behov. 

Projektspecifika arbetsuppgifter kan innebära att du utöver projektledare arbetar gentemot andra personer och grupper, såsom insatspersonal och enhetens samarbetspartners i genomförande av projekt.

Anställningen kan innebära resor till insatsländer. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning.
- kunskap och erfarenhet av uppföljning och resultatstyrning. 
- kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för resultatuppföljning.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet. 
- erfarenhet av att utveckla uppföljningssystem och -planer.
- erfarenhet av arbete inom internationellt utvecklingssamarbete.
- erfarenhet av projektutveckling och/eller projektarbete.
- erfarenhet av erfarenhetsåterföring, pedagogiskt arbete, planera, förbereda och genomföra läraktiviteter, erfarenhetsseminarier, workshops eller motsvarande.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har även ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt samt en förmåga att bibehålla lugn och stabilitet också i pressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning under cirka ett år, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB har fyra insatsenheter och i genomsnitt hanterar MSB genom sin insatsverksamhet cirka 60 pågående insatser i runt 20 länder. På enheten för resiliensinsatser är vi cirka 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enheten arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta fleråriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Miriam Malmqvist. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2024 Visa mindre

Verksamhetssamordnare med kompetens inom informationssäkerhet

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du hjälpa Sverige att förbättra si... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du hjälpa Sverige att förbättra sin förmåga att hantera sin information säkert? Vill du stötta samhället i säker digitalisering? Då är du vår nästa kollega!

Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringsliv i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet.

Vi är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en högre nivå.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare informationssäkerhet kommer du att vara en del av teamet på enheten för systematisk informationssäkerhet. Du kommer utvecklas inom systematiskt informationssäkerhetsarbete samtidigt som du stöttar dina kollegor i olika samordningsfrågor.

För att trivas i rollen som verksamhetssamordnare har du ett genuint intresse av systematiskt informationssäkerhetsarbete. Du kan ha bakgrund inom till exempel informationshantering och arkiv, it-förvaltning, projektledning, konsultverksamhet, samordning eller styrning.

Tillsammans med kollegor och samarbetsparter kommer du ta fram och utveckla olika typer av stöd som ska underlätta för organisationer att förbättra sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. En central del av ditt arbete är att stötta dina kollegor och enheten praktiskt i samordnings- och planeringsfrågor.

På enheten för systematisk informationssäkerhet växlar arbetsuppgifterna över tid beroende på omvärldens krav och intern planering. Även dina arbetsuppgifter kan komma att växla över tid beroende på var din kompetens behövs mest för att vi ska kunna lösa våra uppgifter gemensamt i teamet.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vidare har du minst två års erfarenhet av arbete som innebär samordning och stöd, samt ett intresse för informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Det är meriterande om du har:

- minst två års arbetslivserfarenhet inom informations- och cybersäkerhetsområdet
- erfarenhet av projektledning

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

I den här rollen ser vi det som extra viktigt att du har förmåga att etablera och facilitera samarbete med olika grupperingar och personligheter. Vi ser vidare att du är strukturerad och håller god ordning och reda. Är du dessutom serviceinriktad och flexibel så kommer du att ha goda möjligheter att utvecklas.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På vår enhet är vi 14 personer med en bredd av erfarenheter och kompetenser som kompletterar varandra för att på bästa sätt utföra vårt uppdrag. Vi finns både i Karlstad och i Stockholm. Våra kontor är aktivitetsbaserade där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi har också möjlighet att arbeta delar av tiden på distans.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2024.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Informationssäkerhetsspecialist med fokus NIS2

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du hjälpa organisationer att förbä... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du hjälpa organisationer att förbättra sin förmåga att hantera sin information säkert? Vill du stötta samhället i säker digitalisering? Då är du vår nästa kollega!

Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringslivet i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet.

Vi är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en högre nivå.

Under 2024 implementeras det nya NIS-direktivet i Sverige (NIS2) och MSB förbättrar sitt stöd till de samhällsviktiga organisationer som träffas av det nya direktivet. Dessutom stöttar MSB befintliga och nya tillsynsmyndigheter och utvecklar nya sätt att samordna oss effektivt internt.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsspecialist kommer du att tillsammans med andra ta fram och utveckla olika typer av stöd som ska underlätta för organisationer att förbättra sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Stödet är brett och ges i många former – vägledningar, metodstöd, webbinarier, utbildningar och rådgivning. Utveckling av formerna för stödet sker kontinuerligt. Du kommer att föra ut och tillhandahålla kunskap och stöd i MSB:s kanaler.

Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Dina arbetsuppgifter kan komma att växla över tid beroende på var din kompetens behövs mest för att vi ska kunna lösa våra uppgifter gemensamt i teamet, vi alla på enheten arbetar utifrån den förutsättningen. Du kommer att kunna utveckla din strategiska, din analytiska och din kommunikativa förmåga.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vidare har du en god förståelse av det systematiska informationssäkerhetsarbetet på operativ och strategisk nivå. Du har arbetat med informationssäkerhetsfrågor i minst en organisation som exempelvis CISO, informationssäkerhetsstrateg eller med tillsyn inom NIS. Din erfarenhet av arbete i relation till NIS-lagstiftning kommer väl till pass här.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att utbilda inom informationssäkerhet
- Erfarenhet av att leda grupper eller nätverk
- Kunskap om NIS2
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan regleringsstyrd verksamhet

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

I den här rollen ser vi det som extra viktigt att du har förmåga att hålla i och driva frågor till resultat nås, även om vägen dit kan vara krokig. Eftersom du kommer arbeta med, och driva arbete i, många olika grupper behöver du vara lyhörd, kommunikativ och konstruktiv samt kunna förmedla mål och leda grupperna mot gemensamma resultat.

Arbetet ställer stora krav på intern samordning och det är en framgångsfaktor att du har god samarbetsförmåga.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På vår enhet är vi 14 personer med en bredd av erfarenheter och kompetenser som kompletterar varandra för att på bästa sätt utföra vårt uppdrag. Vi finns både Karlstad och Stockholm. Våra kontor är aktivitetsbaserade där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi har också möjlighet att arbeta delar av tiden på distans.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2024.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare till stabsenheten/ledningsstöd

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Anställningen som handläggare är placerad på stabsenheten vid avdelningen för Räddningstjänst och olycksförebyggande.

Staben är ett ledningsstöd med uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten. I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Staben arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar staben för beredning av ärenden, samordning av forskning samt EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt koordinering av råd och nätverk inom området räddningstjänst. Stabsenheten innehåller två funktioner och tjänsten är placerad vid stabsfunktionen. Utöver stabsfunktionen innehåller stabsenheten en kanslifunktion för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.  Stabsenheten leds av en enhetschef och har 12 medarbetare.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare i stabsfunktionen är du ytterst ett stöd till avdelningschefen i genomförandet av avdelningens verksamhet. Du kommer tillsammans med övriga i staben att ansvara för den löpande samordningen på avdelningen. En stor del av arbetet går ut på att självständigt ta fram och samordna olika underlag/processer i samarbete med avdelningens enhetschefer. Dessutom kommer du att ha en viktig roll i hanteringen av avdelningens berednings- och föredragningsprocesser.

Ansvaret för stabens olika processer och frågor skiftar över tid vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka. I arbetet kommer du i kontakt med hela avdelningens verksamhet, liksom med övriga delar av myndigheten vilket ger dig en bred kunskap om MSB:s arbete.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning.
- Erfarenhet av samordningsuppdrag i offentlig förvaltning.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).
- Erfarenhet av beredskapsplanering.
- Erfarenhet av kommunikationssamordning. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du förväntas vara flexibel och ha förmågan arbeta i flera tidsperspektiv, från enskilda ad-hocuppgifter till planlagd verksamhet. Som person är du, självgående, analytisk och förstår vikten av att bygga relationer inom och utom vår organisation. Du är pragmatisk, resultatorienterad och tycker om att samarbeta med andra samt är lyhörd för andras synpunkter.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På stabsenheten är vi tolv medarbetare och vi finns i Karlstad och Stockholm. Vi är en del av avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande. Avdelningen är indelad i 16 enheter och ansvarar, därutöver, för myndighetens skolverksamhet i Sandö, Revinge samt Rosersberg.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Lars Lundkvist. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 30 maj 2024. Visa mindre

Skyddsrumskontrollant till norra Sverige

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du bidra till ett säkrare samhälle... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som skyddsrumskontrollant kommer du att utföra tillsyner, kontroller och efterbesiktningar av skyddsrum, samt rapportera resultaten från uppdragen i vårt rapporteringsverktyg.

Du kan även komma att delta i utredningsärenden. I arbetsuppgifterna ingår att planera dina uppdrag i samverkan med skyddsrumsgruppen, skicka kallelser till fastighetsägare, samt följa upp att förelagda brister i skyddsrum blir åtgärdade. Du kommer att ge råd till fastighetsägare i tekniska frågor kopplade till bland annat skyddsrumskontroller.

Anställningen kommer att inledas med en introduktionsutbildning.

Arbetet medför resor och fokusområde för kontroller för denna anställning kommer främst vara Västerbotten och Norrbotten. Resor kommer även ske till Karlstad, där enheten är placerad.

Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning som skyddsrumskontrollant har du en relevant utbildning eller annan kompetens inom bygg- eller fastighetsbranschen som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med skyddsrum och/eller betongkonstruktioner. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har B-körkort. 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att kunna göra tolkningar och bedömningar i samband med besiktningsarbete

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en person som ser lösningar istället för problem och värdesätter att uppgifterna blir väl genomförda. Du ska vara prestigelös, flexibel, noggrann, ha lätt för att skapa förtroende och känna dig bekväm med att ta ansvar. Du ska ha förmåga att arbeta på ett självständigt och strukturerat sätt, med fokus på kvalitet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm. Önskemål om annan placeringsort, såsom bostaden, blir föremål för särskild prövning och ska anges i ansökan.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum.

I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten är integrerad med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Johannesson. Facklig företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2024. Visa mindre

Handläggare operativ samordning

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare operativ samordning kommer du att vara en del av vårt operativa arbete med fokus på att driva samordning och inriktning mellan ansvariga aktörer på central nivå under en samhällsstörning.

Du kommer också delta i det utvecklingsarbete av operativa arbetsformer som sker inom civilt försvar. Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare operativ samordning medverkar du till att skapa en samordnad och effektiv aktörsgemensam hantering bland centrala myndigheter och andra berörda aktörer. Du bidrar tillsammans med dina kollegor till att upprätthålla och etablera relationer till en stor bredd av aktörer i samhället. Du förväntas kunna leda grupper med företrädare för aktörer med olika perspektiv, skapa tillit och förtroende och bidra till en väl fungerande samverkan och uppnå gemensam inriktning av arbetet. 

Du upprätthåller regelbundet även rollen som ”vakthavande samordnare” i det löpande vardagsoperativa arbetet. Du förbereder och leder det praktiska arbetet i samband med samverkanskonferenser och arbetar nära avdelningens andra operativa enheter och funktioner, t.ex. tjänsteman i beredskap. Vi arbetar här i en stabsstruktur som leds av en  operativ chef, utifrån rutiner och instruktioner.

Samarbete sker med många andra verksamheter och funktioner inom myndigheten. Deltagande i övningsverksamhet ingår i anställningen. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för befattningen.
- erfarenhet av att leda och driva komplexa processer under tidskritiska förhållanden där olika aktörer och intressenter behöver uppnå samordnade lösningar.
- mycket god kunskap om krishantering och svenska myndigheters ansvar under kris och krig.
- administrativ förmåga och vana att arbeta systematiskt med utgångspunkt i rutiner och instruktioner.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av operativt arbete, både i ett förberedande och hanterande skede, inom det svenska krishanteringssystemet.
- specifik kunskap och erfarenhet av strategisk kommunikationssamordning eller kring hantering av (bristande tillgång på) resurser i samband med samhällsstörningar.
- kunskap om den pågående utvecklingen av civilt försvar, med erfarenhet från offentlig eller privat aktör.
- kunskap om förhållningssätt och arbetssätt enligt Gemensamma grunder för samverkan och ledning.Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du behöver även ha ett strukturerat arbetssätt och ha en förmåga och ett intresse av att hantera strategiska frågor såväl som mer praktiska arbetsuppgifter. Du har god förmåga att leda andra och arbeta effektivt även under tidspress. Du behöver också kunna växla tempo i ditt arbete, från operativ hantering till fokus på utvecklingsprojekt.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enhetens huvuduppgift är att säkerställa att nödvändig samverkan etableras med de aktörer som påverkas och har en roll inför, eller vid en uppkommen samhällsstörning. Enheten kan i dessa situationer leda samordningen på central nivå, och vi identifierar behov av aktörsgemensamma inriktningar i syfte att lindra konsekvenserna med utgångspunkt i målen för samhället säkerhet. Detta kan sammanfattas som ”samordningsuppdraget” och utgår från MSB:s instruktion §7.

Enheten har vidare ansvaret att upprätthålla en grundstruktur för operativ samverkan och ledning och driver ett antal tvärsektoriella forum på central nivå. Enheten har också ett särskilt utpekat ansvar att skapa förutsättningar för samordnad kommunikation i samhället vid samhällsstörningar, samt en effektiv hantering av samhällets resurser inklusive området försörjningsberedskap. Enheten arbetar i hela hotskalan och deltar även i ett flertal utvecklingsarbeten gällande både operativa arbetsformer och förberedande planering för utveckling av både krisberedskapen och civilt försvar. 

Vi finns i både Karlstad och Stockholm där vi arbetar på aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Swartling. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024 Visa mindre

Projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du åstadkomma något stort tillsamm... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering kommer du att vara en del av teamet på enheten för  resiliensinsatser som arbetar med internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser utanför Sverige.

Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering har du ett sammanhållande och samordnande ansvar för verksamhet inom resiliensinsatserna. Du stödjer enhetschef i den övergripande planeringen, samordningen, genomförandet, utvecklingen och uppföljningen av enhetens insatsverksamhet. Du förväntas även ta ett ansvar för att myndighetens arbete inom internationellt utvecklingssamarbete är sammanhållet, samstämmigt och håller hög kvalitet. Du ska säkerställa operativ samordning, prioriteringar, erfarenhetsåterföring och bidra till en tydlig resultatstyrning av verksamheten.

Du har ett koordinerande ansvar, agerar både bollplank och coach till medarbetarna på enheten och bidrar till en jämn arbetsbelastning inom enheten. Du stödjer genom att skapa kopplingar mellan pågående insatser samt genom att skapa strategiska länkar till nya insatser. Du förväntas ge löpande stöd till kollegor i frågor som uppstår i den operativa verksamheten. I rollen förväntas du vid behov kunna gå in och avlasta eller stödja projektledare eller sakrådgivare i insatsernas alla faser. Du förväntas även stödja att insatsernas övergripande genomförande drivs och följs upp enligt de riktlinjer som myndigheten, finansiären eller samarbetspartners har föreskrivit.

I din roll förväntas du bidra till att skapa ett bra arbetsklimat inom enheten och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Du förväntas agera proaktivt och ska kunna representera myndigheten i olika externa sammanhang och etablera goda relationer med externa finansiärer, andra myndigheter samt såväl bilaterala parter som internationella aktörer inom EU och FN m.fl. Du kommer även ha mycket kontakter med övriga enheter och avdelningar och förväntas bidra till utvecklingen av myndighetens operativa uppdrag.

Du förväntas delta aktivt i enhetens ledningsgrupp för att utveckla och driva arbetet med att förbättra den operativa verksamheten och planera både det strategiska och det dagliga arbetet på enheten. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning.
- erfarenhet av projektarbete.
- erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
- erfarenhet av verksamhets- och processutveckling.
- flerårig erfarenhet från arbete i ledande befattning.
- mycket god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet samt erfarenhet av partnerskapsutveckling med internationella organisationer/projekt.
- har kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.
- kännedom om MSB:s operativa uppdrag. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har även ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt. Du ska ha förmåga att själv och tillsammans med andra leverera resultat av hög kvalitet, även med korta ledtider och under tidspress. Du har ett gott omdöme och har också förmåga till helhetssyn genom att du kan sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och ta ansvar för myndighetens samlade verksamhet. Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid personlig lämplighet och din möjlighet att komplettera befintlig kompetens och erfarenhet inom enhetsledningsgruppen

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till den 31 december 2025, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB har fyra insatsenheter och i genomsnitt hanterar MSB genom sin insatsverksamhet cirka 60 pågående insatser i runt 20 länder. På enheten för resiliensinsatser är vi cirka 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enheten arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta fleråriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Miriam Malmqvist. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2024 Visa mindre

Kvalificerad jurist med kompetens inom förvaltningsrätt

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du tillsammans med oss stärka samh... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att bygga ett modernt civilt försvar samt förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Har du förmåga att, utifrån en helhetsbild, identifiera rättsliga frågor och i nära samarbete med andra professioner hitta den konstruktiva väg som leder till ett effektivt genomförande av uppdraget? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som jurist kommer du att arbeta med framförallt förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess men även med de rättsområden som Rättsenhet 1 i övrigt hanterar; upphandlings- och avtalsjuridik, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, konkurrensrätt, statsstödsfrågor och arbetsrätt.

Uppgifterna präglas av myndighetens arbete med utvecklingen av det civila försvaret.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng)
- erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet eller domstol
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- kunskap och erfarenhet av något eller några av de rättsområden som omfattas av MSB:s uppdrag
- erfarenhet av arbete från annan myndighet inom totalförsvaret

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du tar ansvar för att skapa och bidra till dialog i syfte att utföra dina arbetsuppgifter och ytterst myndighetens uppdrag. Genom dialog medverkar du till att utveckla relationer och trivsel i arbetet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Avdelningen för rättsligt stöd är vi 25 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Avdelningen är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Katarina Hellner. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2024. Visa mindre

Handläggare med inriktning marknadskontroll

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle och en rättvis marknad för de produktområden som MSB ansvarar för? Då kanske du är vår nästa kollega!

Marknadskontroll innebär att granska produkter som finns på marknaden så att de uppfyller gällande lagstiftning i syfte att upprätthålla ett bra konsumentskydd och rättvis marknad.

MSB ansvarar för marknadskontroll av gasflaskor, aerosolbehållare, gasolgrillar och andra gasanordningar samt fyrverkerier och sprängämnen för civilt bruk.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom marknadskontroll kommer du bl.a. driva olika ärenden rörande granskning av produkter med misstänkta brister. Vanligt förekommande arbetsmoment är kontakter med företag, dokumentgransking och riskanalyser. Andra arbetsuppgifter kan vara att ta fram informationsmaterial och informera om reglerna inom våra produktområden.

En annan viktig del i arbetet är samarbete med övriga marknadskontrollmyndigheter och Tullverket. MSB deltar även i EU-kommissionens AdCo-grupper där marknadskontrollmyndigheter inom EU samverkar då produktreglerna styrs av EU-direktiv/förordningar. Beroende på din erfarenhet och bakgrund kommer du inledningsvis att få fokusera på några delar av arbetet inom funktionen för att succesivt kunna växa in i rollen.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning, med naturvetenskaplig, teknisk, eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga,
- Några års arbetslivserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet från produktsäkerhet, marknadskontroll eller tillsyn,
- Erfarenhet från arbete på en myndighet,
- Intresse både för tekniska och juridiska frågor.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Mycket av enhetens arbete består av myndighetsutövning, därför är det viktigt att du är noggrann och tycker om att följa rutiner. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt, även om processer ibland kan dra ut på tiden. 

Förutom att du trivs med administrativa uppgifter, gillar du även att ge service samt utforma olika typer av skriftligt underlag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av explosiva varor. Enheten arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom området explosiva varor, både olycksförebyggande och brottsförebyggande samt marknadskontroll. Vi är 16 medarbetare och finns i både Karlstad och Stockholm.  

Du blir vår tredje kollega som kommer att jobba heltid med marknadskontroll, utöver det är det ett antal medarbetare som jobbar med marknadskontroll på deltid.

Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid med möjlighet att delvis jobba på distans och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Suzanne Noreklint. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2024. Visa mindre

Medicinsk koordinator

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du göra skillnad och tillsammans m... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som medicinsk koordinator kommer du att arbeta med hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter kopplat till MSB:s insatsverksamhet.

Du kommer vara en del av teamet inom hälsofunktionen som är placerad på enheten för operativ personal. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för hantering av kriser och krig.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som medicinsk koordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter som hälsorådgivning till insatspersonal, bedömning av hälsoundersökningar, hälsoriskbedömning vid insatsplanering och utbildning kopplat till detta. Medicinsk koordinator är MSB:s legitimerade sjukvårdsresurs och ansvarar därför både för hälsodokumentation och läkemedelshantering. I funktionens uppdrag ingår att ansvara för läkemedelshantering och sjukvårdsmateriel på lagret i Kristinehamn. Tillsammans med övriga berörda funktioner bidrar hälsofunktionen till genomförande och utveckling av MSB:s bredare omsorgsansvar (duty of care).

Vidare ingår samverkan med andra myndigheter/organisationer såväl nationellt som internationellt, samt arbetsuppgifter kopplade till planering och genomförande av utbildningar och övningar.

I rollen som medicinsk koordinator ingår att vara schemalagd som vakthavande för funktionen.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har:

- Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom hälso-och sjukvårdssektorn.
- Erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård i internationell kontext.
- Vana att arbeta i Officepaketet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- B-körkort

Det är meriterande om du har:

- Tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
- Kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförandet av arbetsuppgifterna inom funktionen i övrigt, så som till exempel pedagogisk erfarenhet eller som certifierad instruktör inom sjukvårdsutbildningar.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det genomförs effektivt. Att du sätter upp och håller tidsramar. Vidare behöver du ha förmåga att ta ansvar för och självständigt driva dina uppgifter. Noggranhet och en god administrativ förmåga är viktiga tillgångar i rollen.

Rollen är en del av MSB:s operativa förmåga. Det innebär att din arbetsdag ofta präglas av skeenden som ligger bortanför din egen kontroll och med krav på leverans under tidspress. Därför är det viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till och med 2025-08-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB:s operativa verksamhet är navet för Sveriges samlade hantering av samhällsstörningar. Den operativa avdelningen har huvudansvaret för den operativa verksamheten och utvecklar myndighetens operativa roller, som alla bidrar till MSB:s vision: ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Patrik Jansson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2024. Visa mindre

Ekonom till ekonomienheten

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ekonomienheten söker en ekonom till tea... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Ekonomienheten söker en ekonom till teamet inom Ekonomistöd vars ansvarsområden är myndighetens reskontra, löne- och utläggsredovisning, tidsredovisning och centrala stöd i ekonomiadministrativa frågor till chefer och medarbetare.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss kommer du att arbeta operativt med leverantörsreskontra, kundreskontra, löneredovisning, representation och utläggsredovisning och ge stöd och vägledning till medarbetare och chefer i frågor inom dessa områden. Arbetet innebär också analys, uppföljning och löpande kontroller, avstämningar och vård av register i ekonomisystemet.

I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt att delta i arbetet med att utveckla vårt systemstöd, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom gruppens olika områden.

Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi eller ekonomisk gymnasieutbildning i kombination med mångårig praktisk erfarenhet av redovisningsarbete. Du ska ha god förståelse för ekonomisk redovisning och erfarenhet från att ha arbetat i ekonomi- och verksamhetssystem.

Du behöver ha god datorvana och du är van att arbeta i Excel samt olika stödsystem då vi arbetar för att ha digitala flöden i våra arbetsprocesser.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av rese- och utläggsredovisning och redovisning av representation
- kunskap i administration av Unit4 ERP
- kunskap i löneredovisning

Du har en hög personlig mognad, är trygg i din kompetens och initiativtagande. Du är analytisk, stresstålig, noggrann och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Det är viktigt med god kommunikationsförmåga eftersom service och rådgivning är en stor del av våra arbetsuppgifter. Arbetet idag växlar mellan ett helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer vara Karlstad och resor i anställningen kan förekomma.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Ekonomienheten är vi 20 medarbetare. Vi är alla placerade i Karlstad. Tjänsten ingår i funktionen Ekonomistöd, som idag har 5 medarbetare. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta viss del på distans.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Magnusson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2024 Visa mindre

Övningsledare inom civil beredskap och totalförsvar

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du vara med och utveckla totalförs... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du vara med och utveckla totalförsvaret och kan kliva fram och få andra med dig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Enheten för övning har i uppdrag att bidra till en effektiv övnings- och utbildningsverksamhet inom den civila beredskapen genom strategisk inriktning, metodutveckling, stöd och samordning samt genom att planera, genomföra och utvärdera nationella samverkansövningar.

Det allvarliga säkerhetsläget kräver en effektiv övningsverksamhet till stöd för förmågeutvecklingen inom totalförsvaret.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att helt eller delvis, driva och ansvara för planering, genomförande och utvärdering av komplexa samverkansövningar inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar.

I dina arbetsuppgifter ingår det att företräda verksamheten i samordning och samverkan med externa aktörer nationellt och internationellt. Du kommer att få ta fram och presentera information och beslutsunderlag med särskilt fokus på övning inom ramen för civil beredskap och totalförsvar.

I rollen som övningsledare ingår det att delta i det löpande arbetet med övningsstöd och metodutveckling inom ramen för övningsverksamheten. 

De övningar som enheten arbetar med omfattar civila och militära aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt privata aktörer och andra länder.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har

- relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet av att genomföra övningsverksamhet inom området krisberedskap, civilt eller militärt försvar
- ledande roll i projekt eller annan verksamhet
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- goda kunskaper om det svenska beredskapssystemet och dess regelverk

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda övning eller tidigare varit projektledare. Vi ser gärna att du har arbetat med myndighetssamverkan eller internationell samverkan, gärna med fokus på Norden eller Nato. 

Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetsskyddsklassad verksamhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har också ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att samarbeta med andra. Vi ser också att du är duktig på att lösa problem som uppstår.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning/tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för övning är vi 22 medarbetare och vi finns i både Karlstad, Stockholm och Revinge. På vår enhet har vi mer erfarna och mer juniora medarbetare. 

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Åsa Anclair. Fackliga företrädare är Jannes Engqvist (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2024 Visa mindre

Myndighetscontroller

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vill du bidra till ett säkrare samhälle... Visa mer
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nya kollega!

Som myndighetscontroller på planerings- och uppföljningsenheten ingår du i en sammansvetsad grupp av engagerade medarbetare med olika kompetenser som tillsammans arbetar för att stödja myndighetsledningen med ledning, styrning och uppföljning av verksamheten och de myndighetsövergripande hållbarhetsfrågorna.

Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm, består av sju medarbetare och leds av en enhetschef.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som myndighetscontroller kommer uppgifterna inkludera arbete med att planera och följa upp myndighetens verksamhet. Du kommer tillsammans med dina kollegor att utveckla myndighetens styrprocess och styrmodell. I rollen ingår även att omhänderta och omsätta regeringens styrning internt i syfte att säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter. Stora delar av arbetet kommer att ske i nära samarbete med myndighetens olika avdelningar.

I dina arbetsuppgifter ingår:

- Att vara ansvarig för sammanhållande av myndighetens arbete med årsredovisning samt delaktig i något/några av de övriga processer som planerings- och uppföljningsenheten är sammanhållande för såsom myndighetens arbete med verksamhetsplan, budgetunderlag och riskhantering vilket innebär att du kommer att arbeta mycket med att uttrycka dig i skrift.
- Att vid behov stödja myndighetsledningen i andra frågor samt att hålla samman andra myndighetsgemensamma frågor.
- Att arbeta med verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområde.
- Förvaltning och utveckling av myndighetens systemstöd för verksamhetsplanering och uppföljning.

Dina kunskaper och kompetenser
Du har:

- Flerårig erfarenhet från arbete med styrningsfrågor inom offentlig verksamhet och arbete med verksamhetsplanering och uppföljning
- Akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbeten, till exempel som projektledare
- God kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
- Vi lägger stor vikt vid ovan nämnda kompetenser och personlig lämplighet

Det är meriterande om du har erfarenheter:

- från att ha arbetat med att förvalta och utveckla systemstöd för verksamhetsplanering och uppföljning
- från att ha arbetat med riskhantering

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enhetens uppgift är att stödja myndighetens ledning med ledning och styrning av myndighetens verksamhet. I uppgiften ingår myndighetens styrmodell, styrning och samordning av planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet samt budget. Vidare ingår arbetet med intern styrning och kontroll och myndighetens egen risk- och sårbarhetsanalys. Vidare ingår system för planering och uppföljning, ledningssystem för miljö och samordning av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering, barnrätt och funktionshinderspolitiken under enhetens ansvarsområden.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Göran Karlsson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 1 maj 2024. Visa mindre

Produktionsledare till Rakel och ledningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  Du kommer vara en del av teamet på ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Du kommer vara en del av teamet på enheten för aktörsrelationer och metodik.

Hos oss får du möjligheten att bidra till Sveriges totalförsvar genom att stärka aktörernas förmåga att effektivt använda samhällsviktiga kommunikationstjänster.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som produktionsledare på Rakel och ledningssystem kommer du ha en nyckelroll i arbetet med planering, produktion och genomförande av forum och mässor. Du kommer exempelvis sköta beställningar och kontakter med externa leverantörer, produktionsbolag för webbsändningar och mässarrangörer för fysiska mässor. Du kommer arbeta i nära samarbete med projektledare och andra medarbetare inom området cybersäkerhet och säkra kommunikationer där dina administrativa färdigheter kommer väl till pass.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

- Inbjudningar och utvärdering av genomförda aktiviteter.
- Diarieföring och dokumentationshantering.
- Förvalta och utveckla CRM-system.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- eftergymnasial utbildning inom kommunikation och/eller marknadsföring eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- erfarenhet av arbetat med planering och genomförande av produktion av forum och mässor.
- erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att arrangera webbinarier eller digitala och fysiska forum.
- erfarenhet från arbete inom IT eller telekom.
- erfarenhet med att ha arbetat med CRM.
- erfarenhet av projektledning.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken som leder till resultat.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för aktörsrelationer och metodik är vi idag ca 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Enhetens uppgift är att säkerställa anslutning till tjänster med aktörer som är beroende av samhällsviktig kommunikation. I detta ingår behovsinsamling, planering, information, resultat och anslutningsmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. I uppgiften ingår stöd genom metodik, rutiner och riktlinjer för användande av tjänster.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tillförordnad enhetschef Per Deland. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2024 Visa mindre

Handläggare med inriktning på räddningstjänst under höjd beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nya kollega! Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter S... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nya kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) kommer du att arbeta med flera olika frågor inom området.

Du kommer medverka till att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser under höjd beredskap. Du kommer också representera myndigheten i olika sammanhang, t.ex. genom att föreläsa om utvecklingsarbetet kring RUHB.

Arbetet utförs i första hand tillsammans med kollegor inom myndigheten men innefattar även självständigt arbete såväl som samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Dina kunskaper och kompetenser
För att lyckas i rollen som handläggare med inriktning räddningstjänst under höjd beredskap har du en relevant akademisk utbildning, eller annan erfarenhet som MSB bedömer som likvärdig.

Vi söker dig som har:

- mångårig erfarenhet av att arbeta med kommunal räddningstjänst eller annan erfarenhet som MSB bedömer lämplig.

Det är meriterande om du har:

- kunskaper om metod och teknik inom räddningstjänstområdet
- erfarenhet från arbete med totalförsvar eller krisberedskap
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete eller signalskyddsarbete

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap är vi idag 10 medarbetare fördelade på kontor i Karlstad respektive Stockholm. Vår uppgift är bland annat att driva utveckling av räddningstjänst under höjd beredskap, samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ledningsfrågor för räddningstjänst. Vidare ingår tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms AB:s åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö där du till viss del kan välja arbetsplats efter verksamhetens behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2024. Visa mindre

Utvecklare med fokus på inriktning och utveckling av befolkningsskyddet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till att förbättra civilbefolkningens skydd i en orolig tid? Då kanske du är vår nästa kollega! Som handläggare kommer du att jobba med ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till att förbättra civilbefolkningens skydd i en orolig tid? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare kommer du att jobba med frågor rörande skydd av civilbefolkningen.

Du kommer vara en del i teamet på enheten för befolkningsskydd och kärnenergiberedskap. Hos oss har du möjligheten att bidra till samhällets beredskap och skydd av civilbefolkningen.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Enhetens ansvarsområden innefattar bl.a. varning/varningssystem, utrymning/inkvartering samt kärnenergiberedskap. Hos oss får du stora möjligheter att bidra till skyddet av civilbefolkningen och påverka utvecklingen inom detta viktiga område där det just nu händer väldigt mycket, bl.a. med anledning av Nato-medlemskapet.

I dina arbetsuppgifter ingår blad annat att:

- Driva enhetens arbete med utrymning/inkvartering under höjd beredskap.
- Vid behov bidra till arbetet med föreskrifter kring utrymning/inkvartering.
- Arbeta med myndighetens stöd till kommunala och regionala aktörers utvecklig av trygghetspunkter och stödorganisationer som en viktig komponent i utrymning/inkvartering.
- Bidra till enhetens arbete med att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering.
- Arbeta med enhetens framtagning av remissvar, analyser, stöd och vägledningar.
- Planera och genomföra informationsinsatser.
- Leda interna och externa workshops och arbetsmöten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Goda kunskaper om det svenska beredskapssystemet och dess regelverk.
- God förmåga att ta fram olika former av förslag och underlag som grund till beslut eller handledningar.
- Erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor inom ramen för krisberedskap eller totalförsvar.
- Haft ansvar för att planera och leverera resultat utifrån angivna mål.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att leda processer i offentlig förvaltning.
- Erfarenhet från/eller har arbetat med aktörerna som ingår i beredskapssektorn, till exempel kommuner, räddningstjänster, länsstyrelser eller andra berörda aktörer.
- Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi söker nu dig som är en lagspelare som med god samarbetsförmåga. Du är van att uttrycka dig i tal och skrift och är bekväm med att presentera dina slutsatser på ett målgruppsanpassat sätt. Du är analytisk i komplexa frågor och har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och att anpassa dig efter förändrade omständigheter.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid till och med 2024-12-31 med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att var Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom funktionen finns idag tre medarbetare med placering i Karlstad.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Norlander. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2024. Visa mindre

Tjänstesamordnare till samhällsviktiga kommunikationsstjänster

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar Sveriges samhällsviktiga kommunikationstjänster och genomgår nu en spännande förändringsresa.

Vi söker ytterligare en tjänstesamordnare och utökar det team som samordnar och stödjer våra tjänster; Rakel, SGSI och WIS. 

Hos oss blir du en viktig medspelare i ett kompetent team och som support till alla våra samhällsviktiga kommunikations tjänster. Det är en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö och du kommer ingå i ett kompetent tjänstesamordnarteam.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som tjänstesamordnarare kommer du arbeta som support till våra samhällsviktiga kommunikationstjänster. Du kommer att ha ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter där du stöttar hela verksamheten. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:

- Kund- och användarkontakter, kundvård, fakturahantering, beställningshantering, avtalshantering och sammanställning av underlag.
- Du upprätthåller ett stort nätverk inom och utanför myndigheten och hanterar snabba puckar och agerar problemlösare, samtidigt som du bidrar mer långsiktigt i verksamhetens förvaltningsarbete och pågående utvecklingsprojekt. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- mycket goda kunskaper i Microsoft Office.
- erfarenhet av arbete med webbaserade system. 
- erfarenhet från service- eller kundorienterat yrken.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med IT eller telekom. 
- erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystem ex. Microsoft CRM eller Jira.
- erfarenhet av Unit4.
- erfarenhet av arbete på myndighet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar noggrant och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa. Du har ett lugn tillvägagångsätt, är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för säkerhet och leveransstöd är vi idag ca 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta en del av tiden på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Leion.  Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2024. Visa mindre

DevOps-tekniker med inriktning Samhällsviktiga kommunikationstjänster

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och arbeta med våra samhällsviktiga kommunikationstjänster? Brinner du för DevOps-kulturen, människor, process och teknik för att... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och arbeta med våra samhällsviktiga kommunikationstjänster? Brinner du för DevOps-kulturen, människor, process och teknik för att ge fortsatt mervärde till användarna? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som DevOps-tekniker på Rakel och ledningssystem kommer du vara en del av teamet på enheten för Drift och nätövervakning.

Hos oss får du möjligheten att vara med på en spännande förändringsresa i utvecklingen av Rakel, WIS,  SGSI och kommande generationers säkra samhällsviktiga kommunikationstjänster.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som DevOps-tekniker agerar du inom utveckling och har fokus på förvaltning. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du agerar beställare av olika typer av projekt från våra leverantörer av system samt drift.

Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer. Du ser utmaningar och föreslår ändringar i design för att få god leverans. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för.

I dina arbetsuppgifter som DevOps-tekniker ingår bland annat:

- Inriktning på konfiguration, automatisering och säkerhet.
- Implementation och design av verktyg i miljöer som bygger på Kubernetes, CI/CD pipelines och virtualisering. 
- Effektivisering av hela produktions- och leveransflödet genom att bygga, testa och lansera i ett automatiserat flöde.
- Finna lösningar, rot-orsaker och förbättringar i komplexa distribuerade miljöer.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- minst tre års yrkeserfarenhet inom DevOps, systemutveckling eller infrastruktur.
- erfarenhet att arbeta agilt.
- erfarenhet av arbete med automatisering av byggen och tester i CI verktyg.
- erfarenhet av arbete med automatisering/konfigurering av leverans via Continuous Delivery verktyg.
- erfarenhet av Kubernetes.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har:

- kunskap inom Systemutveckling i .NET Core.
- kunskap inom DevSecOps.
- kunskap inom Secrets manager services Paketeringsverktyg, såsom Helm.
- kunskap inom olika typer av högtillgängliga kluster.
- erfarenhet av arbete med Linux.
- erfarenhet av arbetat med Golang.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är självgående och driven och tar stort ansvar i din roll. Du är stabil och därmed bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enheten för Drift och nätövervakning är idag en liten enhet under uppbyggnad. Enheten är inordnad under verksamheten för Rakel och Ledningssystem och vi finns i både Karlstad och Stockholm.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta viss tid på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Patrik Mårtensson. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 April 2024. Visa mindre

Senior handläggare - nationell utveckling av rtj. och olycksförebyggande

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du jobba med framtiden för svensk räddningstjänst? Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter Samhällets risker förändras med tiden, så även de som ber... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du jobba med framtiden för svensk räddningstjänst?

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Samhällets risker förändras med tiden, så även de som berör svensk räddningstjänst.

Vilka åtgärder behöver kommunerna vidta utifrån sin lokala riskbild för att uppnå ett tillräckligt samlat skydd mot olyckor? Hur kan denna förmåga byggas upp med förebyggande och skadeavhjälpande resurser? I dina uppgifter kommer det ingå att utveckla metoder och strategier för ovanstående, men också hur MSB som helhet ska stödja kommunernas behov. I tjänsten ingår att kunna bidra till uppdrag brett inom MSB och kunna leda egna projekt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst på strategisk nivå, eller har jobbat med sådana frågor på statlig myndighet.
- väl utvecklad kunskap om hela det område som en kommun ansvarar för enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
- genomgått utbildning till brandingenjör eller har annan utbildning och kompetens som vi bedömer som lämplig.
- erfarenhet av att leda arbete eller projekt. 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunal räddningstjänst

Utöver ovanstående letar vi efter dig som har:

- god analytisk förmåga.
- god förmåga att utrycka sig i både tal och skrift på svenska.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad, Stockholm eller annan ort efter särskild överenskommelse. Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för inriktning av skydd mot olyckor är vi 11 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Edstam. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024. Visa mindre

Handläggare med inriktning tillsyn av kommunens räddningstjänst

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och utveckla svensk räddningstjänst genom tillsyn? Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter I arbetet ingår att planera och delta i genom... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och utveckla svensk räddningstjänst genom tillsyn?

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att planera och delta i genomförandet av tillsynsaktiviteter för att följa upp kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tillsyn bedrivs genom olika aktiviteter som spänner från granskning av information till tillsynsbesök. Även andra uppgifter inom enhetens ansvarsområde kan ingå i tjänsten. Arbetet utförs delvis självständigt, men hela tiden med stöd av kollegor med motsvarande uppdrag där du också förväntas stödja dina kollegor. Utgångspunkten är att den statliga tillsynen ska bidra till en positiv utveckling och ett lärande för kommunerna.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som kan skydd mot olyckor bra eller som kan tillsyn bra, dvs antingen:

- erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst, eller har jobbat med sådana frågor på statlig myndighet och har en grundläggande kunskap om hela det område som en kommun ansvarar för enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, eller
- erfarenhet av att planera och genomföra tillsynsverksamhet eller verksamhetsrevision på systemnivå inom annat lämpligt sakområde. 

samt antingen

- är utbildad brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB), eller
- har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som lämplig för uppgiften. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda arbete eller projekt.

Utöver ovanstående letar vi efter dig som har:

- god förmåga att värdera olika informationskällor, genomföra utredningar och göra en samlad bedömning på ett opartiskt sätt med hög integritet och
- god förmåga att utrycka sig i både tal och skrift på svenska.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad, Stockholm eller annan ort efter särskild överenskommelse. Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för inriktning av skydd mot olyckor är vi 11 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta på distans.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Edstam. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024. Visa mindre

Handläggare för beslutsstöd till räddningstjänst

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nya kollega! På... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nya kollega!

På avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande söker vi en ny medarbetare i vårt team som utvecklar och ansvarar för beslutsstöd till räddningstjänst (MSB RIB).

Detta inkluderar databaserna Bibliotek och Farliga ämnen, flera beräknings­program och systemstöd för lägesuppföljning. Programdelar som i dag finns som installerbara program, på webben och som appar.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:

- Ansvar för utveckling, testning, lansering och förvaltning av programvara som bl.a. räddningstjänsten använder.
- Framtagande av behovsanalyser, utvecklingsplaner, kravspecifikationer och annan dokumentation.
- Såväl muntlig som skriftlig kommunikation inom myndigheten och externt, både med våra användare och med konsulter.
- Bidra i andra förekommande arbetsuppgifter på enheten och inom myndigheten

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk ingenjörs- eller systemvetarutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av systemutveckling eller systemförvaltning inom IT-området.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av projektledning.
- Erfarenhet av arbete inom räddningstjänstområdet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och önskemål om annan placeringsort ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Anders Lundberg. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist  (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén  (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024. Visa mindre

Skyddsrumskontrollant

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!  Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter Som skyddsrum... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som skyddsrumskontrollant kommer du att utföra tillsyner, kontroller och efterbesiktningar av skyddsrum, och rapportera resultaten från uppdragen i vårt rapporteringsverktyg.

Du kan även komma att delta i utredningsärenden. I arbetsuppgifterna ingår att planera dina uppdrag i samverkan med skyddsrumsgruppen, skicka kallelser till fastighetsägare, samt följa upp att förelagda brister i skyddsrum blir åtgärdade. Du kommer att ge råd till fastighetsägare i tekniska frågor kopplade till bland annat skyddsrumskontroller.

Anställningen kommer att inledas med en introduktionsutbildning. Arbetet medför resor, framförallt i Götalands- Svealands- eller Norrlandsregionen beroende på var du är bosatt. Resor kommer även ske till Karlstad, där enheten är placerad.

Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning som skyddsrumskontrollant har du en relevant utbildning eller annan kompetens inom byggbranschen. Erfarenhet av arbete med skyddsrum eller betongkonstruktioner som vi bedömer som likvärdig. Du har B-körkort. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att kunna göra tolkningar och bedömningar i samband med besiktningsarbete

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en person som ser lösningar istället för problem och värdesätter att uppgifterna blir väl genomförda. Du ska vara prestigelös, flexibel, noggrann, ha lätt för att skapa förtroende och känna dig bekväm med att ta ansvar. Du ska ha förmåga att arbeta på ett självständigt och strukturerat sätt, med fokus på kvalitet.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm, önskemål om annan placeringsort ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum. I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten är integrerad med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Johannesson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024. Visa mindre

Controller med ekonomisk inriktning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som controller med ekonomisk inriktn... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som controller med ekonomisk inriktning kommer du vara en del av utbildningsorganisationen vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande.

Anställningen är placerad på enheten för utbildnings­inriktning i Karlstad. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning. Vidare ansvarar enheten för övergripande samordning och koordinering av ekonomifrågor inom avdelningens utbildningsorganisation.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som controller med ekonomisk inriktning är du ett stöd till enhetschefen i att ansvara för den löpande samordningen av utbildningsorganisationens ekonomi, men även i viss mån dess verksamhet. I detta ingår planering och uppföljning av utbildningsorganisationen tillsammans med skolverksamheten och stabsenheten på avdelningen. Det innebär att du också kommer vara ett stöd till och arbeta nära skolverksamheten då en stor del av ekonomin finns i den delen av utbildningsorganisationen. Myndighetens verksamhet och ekonomi följs upp kontinuerligt under året. Detta sker genom löpande uppföljning månadsvis, tertialvis samt årsvis. I samband med dessa uppföljningar lämnas även ekonomiska prognoser.

I anställningen ingår vidare att arbeta med ekonomistyrning och ekonomiska analyser på både kort och lång sikt. Det innebär bland annat att utveckla och följa upp nyckeltal för verksamheten samt att analysera och utvärdera utbildningsproduktionen. Du kommer också att vara del i arbetet med den långsiktiga inriktning för myndighetens utbildningsverksamhet som tas fram årligen och där ekonomi är en viktig del. Förutom inriktningen kommer du även vara delaktig i framtagandet av de ekonomiska underlag som handlar om utbildning i myndighetens budgetunderlag och som lämnas in årligen.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning mot styrning och redovisning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för anställningen,
- tidigare erfarenhet av arbete med redovisning, verksamhetsplanering, budget och uppföljning,
- tidigare erfarenhet av arbete med ekonomistyrning och ekonomiska analyser,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har:

- kunskap om offentlig verksamhet, verksamhetsstyrning och budgetering på statlig myndighet,
- erfarenhet av affärssystemet Unit4 ERP och Microsoft Excel. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning

Din placeringsort kommer att vara Karlstad. Eftersom utbildningsorganisationen även finns på Sandö och i Revinge kommer resor i anställningen att förekomma med viss regelbundenhet.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för utbildningsinriktning är vi för närvarande sex medarbetare och finns i Karlstad. Vi är en del av utbildningsorganisationen vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande. Avdelningen är indelad i 14 enheter och ansvarar, därutöver, för myndighetens skolor i Sandö, Revinge samt Rosersberg. Utbildningsorganisationen är den överlägset största delen av avdelningens verksamhet och utgör nästan en femtedel av hela myndigheten.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter eget behov. Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Axelsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2024. Visa mindre

Ekonom med inriktning mot projektredovisning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Som projektekonom kommer du att arbeta med den ekonomiska redovisningen och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Som projektekonom kommer du att arbeta med den ekonomiska redovisningen och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade projekt.

Hos oss får du möjligheten att bidra till Sveriges biståndspolitik. Du kommer vara en del av Ekonomienheten och specifikt teamet som är specialiserat på projektredovisning. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer främst jobba med redovisning och rapportering av myndighetens internationella insatser/projekt. Arbetet innebär ett nära samarbete med projektledarna. Du ansvarar för dina respektive projekt, men inom funktionen Projektekonomi stöttar vi också varandra och jobbar som ett team.

Du ansvarar för löpande redovisning i projekt och är ett konsultativt stöd till projektledarna i ekonomifrågor, såsom budget, uppföljning och övriga projektrelaterade frågor. Du kommer även ha löpande kontakt med projektens insatspersonal, för att stötta och vägleda i ekonomirelaterade frågor som personalen är berörd av. I arbetet ingår även att genomföra utbildningar både på svenska och engelska inom det ekonomiadministrativa området till projektledare och insatspersonal. Du kommer också vara den som är sammanhållande för revision av projekten, du kommer ta fram underlag och i övrigt stödja de revisorer som granskar våra projekt.

Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla och dokumentera arbetssätt och processer inom olika områden. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära snabba omställningar och prioriteringar och arbetet växlar mellan helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor. Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomienheten som du deltar i såsom årligt bokslut.

Dina kunskaper och kompetenser
Du har en akademisk utbildning eller eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning.

Vi söker dig som

- Har dokumenterad erfarenhet av redovisningsarbete
- Har bred kunskap inom ekonomiområdet som gör att du kan jobba i hela skalan från grundläggande bokföring till strategiska ekonomifrågor
- Har god förmåga att ta till dig nya ekonomi- och verksamhetssystem och god kunskap i Excel
- Känner dig trygg i din kompetens, så att du kan vara en aktiv deltagare i funktionens och enhetens utvecklingsarbeten
- Har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat
- Har god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska
- Tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
- Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av projektredovisning samt upprättande av finansiella rapporter
- Erfarenhet som revisor eller erfarenhet av att stödja revisorer som redovisningsekonom 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Ekonomienheten är vi 20 medarbetare. Vi är alla placerade i Karlstad. Tjänsten ingår i funktionen Projektekonomi, som idag har sju medarbetare. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta viss del på distans.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Magnusson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2024 Visa mindre

Enhetschef till enheten för forskning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. MSB har en central roll i att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret. De... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker nu en enhetschef som redo för en ny utmaning där du får arbeta med strategiskt viktiga frågor i en spännande utvecklingsfas. Med din kunskap och erfarenhet kan du vara med och utveckla området samhällsskydd och beredskap genom det forskningsuppdrag som myndigheten har. 

Enheten för forskning ansvarar för att ta fram kunskap som efterfrågas, behövs och används för att stärka förmågan att möta nutida och framtida utmaningar inom samhällsskydd och beredskap. Enheten är en nod för forskningsfrågor inom MSB och stödjer svensk forskning inom hela MSB:s ansvarsområde. Enheten hanterar även ett antal internationella samarbeten inom forskningsfinansiering, däribland EU:s ramforskningsprogram och ett transatlantiskt samarbetsavtal.

Enheten ligger organisatoriskt på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet med avdelningens arbete är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Avdelningen står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen: verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap. Det är under verksamheten för styrning av civil beredskap som enheten för forskning kommer att finnas.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

Som enhetschef har du även personalansvar för nio medarbetare på enheten som är fördelade mellan kontoren i Karlstad och Solna. Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans med verksamhetschefen leder verksamhetens arbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå. I rollen som enhetschef kommer du att vara en viktig del att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på effekt i samhället.

Du ansvarar för MSB:s forskningsfinansierande verksamhet och fattar beslut om hur myndighetens forskningsbudget ska fördelas. Du har även ansvar för den löpande verksamheten som följer upp och arbetar för nyttiggörande av den forskning som finansieras. Du verkar för samarbete med andra forskningsfinansiärer och för att forskningen som bedrivs inom MSB:s ansvarsområde på bästa sätt stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Du ansvarar för att företräda myndigheten i forskningsfrågor både internt och externt. I det externa ingår ansvar att företräda MSB och Sverige internationellt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning.
- erfarenhet av ledarskap samt kunskap om området samhällsskydd och beredskap.
- erfarenhet från att företräda en verksamhet i olika forum internt och externt.
- god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Det är meriterande om du har:

- disputerat.
- erfarenhet av forskningsfinansiering eller innovationsstöd.
- erfarenhet av arbete med behovsinventering.
- erfarenhet av förändringsledning.
- erfarenhet av att ha arbetat med frågor inom MSB:s ansvarsområde.
- erfarenhet av myndighetsarbete.
- erfarenhet av nyttiggörande av forskningsresultat.
- erfarenhet av internationella sammanhang avseende forskning.
- kunskap om det svenska forskningssystemet.
- kunskap om den forskning som bedrivs i Sverige inom MSB:s ansvarsområde. 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som ledare motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmåga att samordna grupper där du skapar engagemang och delaktighet. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, där du väger samman information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Tomas Ahlberg. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2024. Visa mindre

Löneadministratör

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! Som löneadministratör kommer du vara ett stöd till ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som löneadministratör kommer du vara ett stöd till handläggare och chefer på den operativa avdelningen.

Tjänsten är placerad på Enheten för kompetensförsörjning vars huvudsakliga uppgift är att kompetensförsörja MSB:s nationella förstärkningsresurser, räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism samt resiliensinsatser. Tjänsten är ny på enheten och du förväntas delta i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som löneadministratör stöttar du den operativa avdelningen i delar av löneprocessen. Detta gör du genom manuella inmatningar i lönesystemet av t.ex. löner, arvoden, reseräkningar samt arbetstid för tillfälligt anställda. Du har ett ansvar att arbetet bedrivs med hög kvalitet och effektivitet. Du arbetar systematiskt och problemförebyggande för att säkerställa en korrekt och ändamålsenlig hantering av lön och ersättningar. Du ansvarar även för att kontinuerligt dokumentera förändringar i arbetssätt. Även andra administrativa uppgifter kan bli aktuella.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi alternativt erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller löneadministration.
- Intresse och fallenhet för administrativa uppgifter.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- Arbetat med administrativa uppgifter inom offentlig förvaltning.
- Vana av att arbeta i administrativa system t.ex. personal- och lönesystem.
- Kunskaper i att arbeta med MS Office 365. 
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

För att trivas i rollen behöver du motiveras av att arbeta med administrativa uppgifter. Som person är du ordningsam och strukturerad. Du har god förmåga att leverera i enlighet med uppsatta tidsramar samt att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt. Vi vill även att du är lösningsorienterad med en utvecklad serviceförmåga. Du har förmåga att självständigt söka svar på frågor och problem som uppstår i det dagliga arbetet, genom kontakt med funktioner såväl internt på myndigheten som hos externa aktörer. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Enheten för kompetensförsörjning finns erfarna HR-kollegor med vana av att stödja svenska aktörer med personal vid omfattande olyckor och kriser när ordinarie resurser är otillräckliga samt att kompetensförsörja internationella resiliensinsatser. 

Vi arbetar aktivitetsbaserat på vårt kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns även möjlighet att efter överenskommelse förlägga del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta TF enhetschef Therese Broms. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2024 Visa mindre

Projektadministratör

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Gillar du varierande arbetsuppgifter och att vara den som kollegorna vänder sig till för hjälp? Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta fö... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Gillar du varierande arbetsuppgifter och att vara den som kollegorna vänder sig till för hjälp? Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som administratör är du en del av teamet med många kontaktytor, både internt och externt, och en viktig resurs för att stödja enhetens olika utvecklingsarbeten.

Du kommer vara enhetschefen och de olika projektledarna behjälplig och bidra till att effektivisera verksamheten genom att stödja projektmedlemmarna och skapa struktur. Som administratör kommer du främst arbeta med att stötta stödja enhetens olika utvecklingsarbeten med administrativa arbetsuppgifterna så som:

- Hantera löpande administrativa frågor,
- Vara sammanhållande och skapa förutsättningar för den administrativa processen i de olika utvecklingsarbetena, så som dokumenthantering, diarieföring, protokoll från möten och ekonomisk uppföljning av projekt,
- Ansvara för kallelser, protokoll, minnesanteckningar och annan mötesdokumentation

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration samt minst fyra års erfarenhet av administration. Du behöver vidare ha en god prioriteringsförmåga och vana av att arbeta med många uppgifter samtidigt. Vidare har du såväl erfarenhet av som goda kunskaper i Officepaketet och andra administrativa system.

Det är meriterande om du har:

- Minst fyra års erfarenhet av arbete inom offentlig myndighet eller politiskt styrd organisation,
- Minst två års erfarenhet av ekonomisk uppföljning,
- Erfarenhet från eller har arbetat med aktörerna som ingår i beredskapssektorn, Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, till exempel kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser,
- Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad vid Enheten för ledning och räddningstjänst vid höjd beredskap som ingår i Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande.

På enheten för ledning och räddningstjänst under höjd beredskap är vi 10 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi sitter i ett aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans när så arbetsuppgifterna tillåter. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/.

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2024. Visa mindre

Projektledare Ledningsplatser och robusta försörjningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter Som projektledare med inriktning ledningsplatser och robusta försörjningssystem stödjer du beredskapsmyndigheter, ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare med inriktning ledningsplatser och robusta försörjningssystem stödjer du beredskapsmyndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner i deras arbete att skapa robusta och säkra ledningsplatser för samverkan och ledning.

Arbetet innebär bland annat att utföra analyser av ledningsförmågan och utifrån dessa presentera förslag till åtgärder för ledningsplatsen avseende till exempel teknik, byggnation och försörjningssäkerhet. Arbetet innebär vidare att ge råd och stöd till aktörerna vid genomförande av åtgärder samt följa upp och bidragsfinansiera dessa. Rollen innebär att driva och stödja flera parallellt pågående projekt och att samordna konsultstöd för projekten. Tjänsten har ett tydligt utåtriktat och drivande fokus. Uppsökande aktiviteter, samarbete och relationsbyggande är centralt. 

Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning som projektledare har du en relevant teknisk utbildning med kompetens inom fackområden Bygg eller El. Du ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av projektledning eller arbetsledande befattning. 

Det är meriterande om du har: 

- erfarenhet från projektledning inom området samhällsviktig verksamhet och med krav på robusthet. Med robusthet avses funktionssäkerhet, uthållighet och redundans för fastighetsrelaterade funktioner. Viktiga komponenter kan utgöras av försörjningssäkerhet inom till exempel byggnation, fortifikatoriskt skydd, VVS, elförsörjning, telekom och IT.
- erfarenhet av upphandling inom offentlig förvaltning och/eller beställarkompetens mot externa leverantörer.
- erfarenhet av arbete inom områdena samhällsskydd och beredskap samt totalförsvar.
- erfarenhet av projekt inom säkerhetskänslig verksamhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Då arbetet innebär mycket samverkan lägger vi stor vikt på dina sociala egenskaper. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad, du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Att tala i både mindre och större forum är något du känner dig bekväm med och tycker om. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad. Arbetet medför en del resor, främst inom Sverige. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning. Enhetens uppgift är att säkerställa drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser samt stöd till andra aktörers utveckling av ledningsplatser. I detta ingår skyddade ledningsplatser, alternativa ledningsplatser och mobila ledningsplatser. I uppgiften ingår arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, ge stöd till medieföretagen för beredskapsplanering och etermedieberedskap. Vidare ingår att leda och samordna arbetet med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställningen tillgodoses

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Niklas Andrén. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 mars. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Enhetsadministratör till enheten för nationella insatser och civilskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som enhetsadministratör kommer du vara ett stöd till och jobba nära ett antal projektledare och handläggare som arbetar med planering, genomförande, uppföljning och utveckling av insatser med våra nationella förstärkningsresurser, både inom Sverige och utomlands.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som administratör på enheten för nationella insatser och civilskydd är du central i genomförandet av MSB:s insatser inom detta verksamhetsområde. Du ansvarar för att stödja genomförande av insatser från start till slut, huvudsakligen avseende administration, ekonomi och logistik. Du deltar aktivt i lärandet och den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten för att förbättra pågående och framtida insatser.  

Du kommer att stödja handläggare och projektledare i arbetet med att utveckla de nationella förstärkningsresurserna, samt bistå vid framtagande av informationsdelning och kommunikationsstrukturer för enheten. Du kommer även stödja enhetsledningen med vissa administrativa uppgifter.  Övriga arbetsuppgifter kan tillkomma vid behov.

Anställningen innebär nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter och internationella partnerorganisationer.

I dina arbetsuppgifter ingår:

- att stödja projektledare och handläggare med insatsernas administration och vid behov även agera stabsassistent för att bistå insatsfunktionen med stabstöd.
- att bidra till planering, beredning, budgetering, administrering, uppföljning och avslutning av insatser.
- dokumentation, diarieföring och informationsdelning, personalplanering samt schemaläggning.
- bokning av resor och boende samt beställning av utrustning för insatspersonal, samt beställning och bokning av mat och lokaler för verksamhetens möten och projektaktiviteter.
- att bistå vid dokumentationshantering vid upphandlingar, verifiera och kontrollattestera inkommande fakturor, hantera verksamhetsförskott, bidra med underlag till insatsuppföljning samt till rapportering och övrig kommunikation.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- minst tre års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.
- dokumenterad erfarenhet av ärendehantering och diariesystem.
- goda datakunskaper, speciellt Word och Excel.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom räddningstjänst, svenska krisberedskapssystemet eller motsvarande.
- erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.
- erfarenhet av arbete i en internationell kontext. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har också ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och att anpassa dig efter förändrade omständigheter. Du kan behålla lugnet i stressade situationer och visa gott omdöme under tidspress. Det är viktigt att du kan hantera många olika arbetsuppgifter parallellt samtidigt som du upprätthåller en noggrannhet och struktur i ditt arbete.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för nationella insatser och civilskydd är vi drygt 15 medarbetare och vi finns på flera av MSB:s verksamhetsorter. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår prioritering och användning av samhällets samlade resurser. Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Jenny Wärja eller Susanne Axmacher. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. 

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2024 Visa mindre

Handläggare med inriktning lärande och utbildning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega. Som handläggare med inriktning lär... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega.

Som handläggare med inriktning lärande och utbildning kommer du att arbeta med kompetensförsörjning för MSB:s operativa uppdrag. Du kommer vara en del av laget på enheten för utbildning och övning. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för och hantering av olyckor, kriser och krig.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare för lärande och utbildning kommer du att arbeta med lärande från inträffade händelser och större övningar genom vår erfarenhetsprocess. Du kommer också att arbeta med koordinering, samt planering och genomförande av utbildning, träning och övning av personal i MSB:s nationella förstärkningsresurser. Det vill säga resurser som MSB förfogar över och som kan användas när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det kan till exempel handla om flygande skogsbrandsresurser, stödstyrkan eller vår resurs förstärkt samverkan och ledning.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Tidigare erfarenhet av arbete med lärande
- Relevant akademisk utbildning
- Förtrogenhet med metoder för systematiskt omhändertagande av erfarenheter
- Erfarenhet av att leda arbeten/projekt
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- Vana av att hålla föredrag, presentationer och av att vara i en faciliterande roll

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar
- Arbetslivserfarenhet inom vuxenutbildning och kompetensutveckling
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

För att platsa i just den här rollen är det viktigt att du trivs med att vara iniativtagare samt att du kan driva ditt arbete självständigt och med god struktur. 

Eftersom vi arbetar med att kompetensutveckla olika målgrupper är det viktigt med pedagogisk insikt. Att du förstår människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla ett budskap beroende på mottagaren.  

Arbetet med erfarenhetshantering sker långsiktigt, därför är det viktigt att du har tålamod med processen och att du kan förbli motiverad även om arbetet tar tid eller om du stöter på hinder.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad. I anställningen förekommer resor med relativt hög frekvens.  

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för utbildning och övning är vi 11 medarbetare. Samtliga med placeringsort Karlstad. Vi arbetar som ett lag och hjälps åt där det behövs som mest.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. I den mån verksamheten tillåter finns också möjlighet att arbeta på distans.

Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Bodil Lundberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2024 Visa mindre

Enhetschef till enheten för inriktning av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och a... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges ansökan till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet med avdelningens arbete är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Vi arbetar med att stödja aktörer inom den civila beredskapen genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap.

Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra nationella samverkansövningar.

Enheten för inriktning ansvarar för arbetet med planeringsinriktningen, finansiering av beredskapsutveckling, styrning av regional- och lokal beredskap samt samhällsviktig verksamhet. Vidare arbetar enheten med NATO-frågor.  Enheten har löpande kontakter med Regeringskansliet, Försvarsmakten, beredskapsmyndigheter, kommuner och regioner.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du förväntas leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning utifrån myndighetens mål och värdegrund.

Som enhetschef har du personalansvar för ett 15-tal medarbetare och ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans med verksamhetschefen leder verksamhetens arbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå.

I rollen som enhetschef kommer du att vara en viktig del i att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på effekt i samhället. Rollen förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete såväl internt som externt. I rollen ingår även att representera MSB externt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och ledarerfarenhet samt kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du har god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar. Det är meriterande med erfarenhet av att ha arbetat inom eller med Regeringskansliet.

Du har en god förmåga att skapa relationer och att samordna olika intressen och behov. Du har erfarenhet från att företräda en verksamhet i olika forum externt och internt. Du har en god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom någon av enhetens ansvarsområden, såsom till exempel arbete inom kommunal och eller regional verksamhet. Har du erfarenhet från arbete vid en myndighet är detta meriterande. Vidare ser vi det också som meriterande att du har erfarenhet av arbete med inriktning av andra aktörer och att du har erfarenhet från mediakontakter. Det är också en fördel om du har ett brett kontaktnät inom området.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt sätt att leda har en helhetssyn och du är dialoginriktad. Din ledarstil präglas av tydlighet.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm. Alla som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Tomas Ahlberg. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco-S) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024 Visa mindre

Handläggare logistikstöd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och
konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare logistikstöd kommer du att vara en del av teamet på enheten för logistik som är en del av den operativa avdelningen.

Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot förfrågningar på materiel till nationella och internationella
insatser, övningar och utbildningar samt ta emot och registrera beställningar. Arbetet innefattar även att rekommendera transportlösningar, göra förnyade konkurrensutsättningar på transportavtal samt följa upp transporter. I detta ingår också att säkerställa att arbetet hanteras och dokumenteras enligt fastlagda processer och rutiner.

Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners samt utvecklar rutiner och arbetssätt som skapar förutsättning för effektiv logistik.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- universitets-/högskoleutbildning inom relevant område, eller slutförd YH/KY-utbildning inom logistik, eller minst 3 års arbetslivserfarenhet inom logistik/spedition som bedöms likvärdig.
- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen.
- god datorvana och är van att arbeta i Microsoft Windows/Excel och olika stödsystem.
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom eller gentemot den offentliga sektorn.
- kunskap om MSB:s insatsverksamhet.
- kunskap inom tullhantering
- ytterligare språkkunskaper.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Dessutom har du ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda. Du har också ett serviceinriktat förhållningssätt och kan behålla lugnet även i pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för logistik är vi drygt 10 medarbetare och merparten har sin placering i Karlstad. Enhetens uppgift är att ansvara för transporter och försörjning av materiel till insats, övning och utbildning, såväl nationellt som internationellt. I detta innefattas också support vid materiel- och logistikfrågor från personal på insats, övning och utbildning.


Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Bernt Hedström. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). 

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2024 Visa mindre

Handläggare med inriktning brandfarlig vara

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nya kollega! Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter S... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nya kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning brandfarlig vara kommer du att arbeta med flera olika frågor inom området.

Du kommer medverka till att ta fram föreskrifter, allmänna råd, handböcker och informationsmaterial. Även samordning av kommunernas tillsyn och att lämna stöd vid tillståndsprövning, samt att ge råd till företag och andra intressenter är olika delar av uppgifterna. Du kommer också representera myndigheten i olika sammanhang, t.ex. genom att föreläsa om reglerna för brandfarliga varor.

Arbetet utförs såväl självständigt som tillsammans med kollegorna på enheten, men även tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

Dina kunskaper och kompetenser
För att lyckas i rollen som handläggare med inriktning brandfarlig vara har du en relevant akademisk utbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att arbeta med och har kunskap om lagen om brandfarliga och explosiva varor,
- kunskaper om riskanalyser och riskbedömning inom området,
- erfarenhet från arbete i processindustri, eller
- erfarenhet av myndighetsutövning eller regelarbete. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara är vi 17 medarbetare och vår uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga varor ingår.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Nyström. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2024. Visa mindre

Biträdande avdelningschef

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och a... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker nu upp sin ledning genom att tillsätta en biträdande avdelningschef tillika stabschef.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad biträdande avdelningschef som med sin kunskap och erfarenhet vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar.

Avdelningen inledde 2024 med att starta upp sin nya organisation där det har tillkommit tre nya verksamhetsområden inom avdelningen. Med det ökade trycket på avdelningen finns nu ett behov av att tillsätta en biträdande avdelningschef som kan biträda avdelningschefen i det dagliga arbetet samt vara ett stöd i fortsatt utveckling av avdelningen. Tjänsten innebär även att vara enhetschef för avdelningens stab.

Tjänsten som biträdande avdelningschef/stabschef finns på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer.

Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörer i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef ansvara du för verksamheten, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheter som hela avdelningen. Du ansvarar för att driva avdelningens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med chefer och medarbetare. Du är även enhetschef för avdelningens stab och har personalansvar för enhetens 10 medarbetarna.

Du kommer leda och samordna avdelningen genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra myndigheter och organisationer.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling inom avdelningen. Funktionen som biträdande avdelningschef är nyinrättad och det kommer finnas utrymme för att forma rollen.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet som stabschef eller chefserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill också att du har ledarskapsutbildning och kan styrka dessa vid ansökan av tjänsten.

Du har också god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar. Vi ser gärna att du även har utbildning inom säkerhetsskydd. Vi vill även att du har mycket god kunskap om MSBs roll i beredskapssystemet.

Du har även erfarenhet av:

- Att representera arbetsgivaren i externt i nationella och internationella forum
- Mediakontakter, du har sedan tidigare representerat arbetsgivaren i media
- Uppbyggnad av ny verksamhet
- Att leda och utveckla arbetssätt och möten där samverkan leder till samordning av aktörer inom krisberedskapssystemet

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vidare är du tydlig och strukturerad och det är av stor vikt att du är lugn och stabil även i pressade situationer. Du har förmåga att arbeta i flera tidsperspektiv samtidigt.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Mona Pütsep (Saco). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2024 Visa mindre

Systemtekniker inom Datacenter

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som systemtekniker inom Datacenter driver, utvecklar och förvaltar du digitala lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till myndighetens utveckling och leveranser.

Du är en viktig del i vidareutvecklingen av vår övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar. Du arbetar i nära samarbete med IT-arkitekter, IT-strateger och andra IT-specialister där ni tillsammans skapar förutsättningar och tar fram kreativa lösningar för en effektiv förvaltning och utveckling.

IT-säkerhet är viktigt och genomsyrar allt vi gör. Du kommer därför även att arbeta med att upprätthålla skyddet av vår IT-infrastruktur och informationen i dem.

Vi har viss verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Dina kunskaper och kompetenser
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.

Du har några års erfarenhet av och kunskap om design, konfiguration, felsökning och underhåll av fysiska och virtuella servermiljöer, container miljöer samt lagrings- och backupsystem.

Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete med katalogtjänster
- IT-infrastrukturarbete i miljöer med höga säkerhetskrav
- att arbeta med Linux
- arbete i offentlig verksamhet 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm.
Enheten för IT-infrastruktur och IT-säkerhet ansvarar för hela myndighetens IT-infrastruktur och driver tillsammans med övriga IT-enheter myndighetsgemensamma IT-frågor och är stöd till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns efter överenskommelse även möjlighet att till del arbeta på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Fallström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist(Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis(SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2024. Visa mindre

Sommarjobb som junior handläggare på MSB:s kontor i Karlstad

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare omvärldsbevakning kommer du att vara en del av enheten för operativ ledning.

Enhetens uppgift är att att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. I detta ingår att ta fram lägesbilder för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som omvärldsbevakare i den operativa ledningsfunktionen kommer du att delta i det löpande stabsarbetet vid en stor bredd av händelser. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel pandemier, översvämningar, skogsbränder och internationella jordbävningsinsatser. Merparten av arbetstiden består av schemalagda pass som omvärldsbevakare men du kommer också att  arbeta med att handlägga sakfrågor och bidra till enhetens samlade arbete.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk examen.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- god kunskap om och erfarenhet av det svenska och/eller internationella krishanteringssystemet.

Det är meriterande om du tydligt i din ansökan kan visa på erfarenhet av:

- att självständigt och tillsammans med andra arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt.
- att prioritera under tidspress.
- att ta till sig och bearbeta stor mängd information och med kort varsel presentera underlag.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har också förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning som sträcker sig från och med 2024-06-10 till och med 2024-08-31, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för operativ ledning är vi ett 20-tal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även under pressade förhållanden. Vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan komplettera varandra.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2024 Visa mindre

Utredare med inriktning CBRNE till enheten för planering av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! Som utredare kommer du att arbeta med att samordna ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som utredare kommer du att arbeta med att samordna och stärka förmågan inom området CBRNE.

Du kommer vara en del av teamet på enheten för planering av civil beredskap som ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Hos oss får du möjligheten att bidra till utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Inom avdelningen ingår uppgifter som omfattar hela myndighetens ansvarsområde. Det gäller framförallt systemövergripande inriktning, finansiering via anslag 2:4 Krisberedskap, forskning, övning, standardisering samt analys och utvärdering. I detta ingår att stärka aktörernas förmåga, utveckling av beredskap samt samordna arbetet med civilt försvar, klimat och CBRNE.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du ingå i en grupp som tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sverige arbetar för att samordna och stärka förmågan inom området CBRNE. Gruppen har också uppdraget att samordna MSBs CBRNE-arbete.

Du kommer bidra till att vår nationella aktörsgemensamma CBRNE-strategi omsätts i praktisk handling och att stöd utvecklas till samhällets olika nivåer. Du omvärlds spanar och följer utvecklingen både nationellt, EU och internationellt.

MSB är utsedd till nationell kontaktpunkt för EU:s Security Advisory Group som arbetar med EU:s CBRN-Action Plan. Du planerar, genomför och företräder myndigheten i samarbeten och aktiviteter där myndigheter och organisationer träffas för att utbyta erfarenheter i syfte att utveckla CBRNE-området.

Dina kunskaper och kompetenser
Du har relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet och kompetens inom CBRNE-området som vi bedömer som likvärdig. Du har kunskap och erfarenhet av arbete inom svenska beredskapssystem och totalförsvaret samt EU och internationell erfarenhet.

God förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att arbeta och driva aktörsgemensamma civilberedskapsfrågor

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi vill också att du är prestigelös och har lätt för att skapa förtroende och har god förmåga att kommunicera. Du kan bidra med din strategiska förmåga och kan se hur olika delar bidrar till helheten och hur de hänger ihop i ett sammanhang. Vi ser gärna att du är drivande samtidigt som du är lyhörd, analytisk och lätt för att uttrycka dig i skrift på ett bra sätt i både svenska och engelska.

Du har förmåga att driva ditt eget arbete, är representativ, bygger nätverk och tycker om att stödja dina kollegor för din grupps resultat som helhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2024 Visa mindre

Analytiker med inriktning utländska direktinvesteringar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktiona... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som analytiker kommer du att arbeta inom ett helt nytt område, där fokus kommer vara på utländska direktinvesteringar. Vill du vara med från början? Då är det här något för dig! Du kommer vara en del av teamet på enheten för försörjningsberedskap.

Den 1 december 2023 trädde ett nytt system för granskning av utländska direktinvesteringar i kraft. MSB är en av samrådsmyndigheterna i granskningssystemet.

MSB har därför etablerat en analysfunktion för granskning av utländska direktinvesteringar i företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Funktionen analyserar även investeringar inom andra skyddsvärda områden som t.ex. kritiska råvaror och hantering av känsliga person- och lokaliseringsuppgifter.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer in i en spännande utvecklingsfas i funktionen för utländska direktinvesteringar. Som analytiker inom försörjningsberedskap kommer uppgifterna inkludera att tillsammans med kollegor på enheten och aktörer inom försörjningsberedskapen.

- arbeta med handläggning och analys av inkomna ärenden
- arbeta med att bedöma och vara föredragande inför beslut
- arbeta med utveckling av funktionens verksamhet 
- kontakt med övriga enheter inom myndigheten, externa myndigheter samt privata aktörer

Arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information och därför är möjligheterna till distansarbete begränsade.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- erfarenhet av analys- och utredningsarbete 
- erfarenhet från arbete med samhällsviktig verksamhet, försörjningsberedskap, samhällets krisberedskap eller totalförsvar
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- arbetat som analytiker eller utredare inom samhällsviktig verksamhet inom beredskapsmyndighet t. ex. inom någon av följande sektorer: energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och dricksvatten, finansiella tjänster, elektroniska kommunikationer och post
- erfarenhet av utrikes, säkerhets- och försvarspolitik

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person vill vi att du ska bidra med din analytiska förmåga där du kan sätta dig in i omfattande information och kan bryta ned komplex information och lösa komplicerade uppgifter. Vi vill också att du ska ha integriteten, arbeta på ett strukturerat sätt och uttrycka dig väl i muntlig kommunikation.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för försörjningsberedskap. Enhetens uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplaneringen med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utländska direktinvesteringar, försörjningsberedskap, näringslivssamverkan och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

Vi erbjuder dig en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Anna Rinne. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2024 Visa mindre

Handläggare inom beredskapssektorn rtj. och skydd av civilbefolkningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till att stärka förmågan att genomföra räddningsinsatser och skydda Sveriges civilbefolkning? Då är du kanske vår nästa kollega! MSB är ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till att stärka förmågan att genomföra räddningsinsatser och skydda Sveriges civilbefolkning? Då är du kanske vår nästa kollega!

MSB är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Det innebär att MSB har fått ett utökat ansvar för att stärka samordning inom ansvarsområdet inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. I rollen som handläggare kommer du att driva utvecklingen av sektorsansvaret och den förberedande planeringen inom sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Du kommer vara en del av staben på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och tillhöra den funktion som utgör MSB:s sektorskansli. Hos oss får du möjlighet att bidra till att stärka skyddet av civilbefolkningen inför och vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du tillsammans med övriga kollegor i sektorskansliet för att driva och samordna planeringen av MSB:s sektorsansvar och det myndighetsövergripande arbetet inom beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Regelbundna föredragningar och presentationer om arbetets framdrift, vägval och resultat är en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Stort fokus kommer att ligga på att utveckla arbetssätt, metoder och processer för beredskapssektorn. Du kommer också att ansvara för övning, utbildning, planläggning och samverkan i den förberedande planeringen. En viktig del i rollen är också att ansvara för att erfarenheter och ingångsvärden omhändertas och blir del av sektorns sammantagna underlag för förmågeplaneringen. Arbetet innefattar även samordning och utveckling av verksamhet internt MSB.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av att leda och utveckla processer och metoder i offentlig förvaltning.
- En vana av att ta fram skriftliga underlag i form av analyser, rapporter och/eller sammanställningar till olika målgrupper.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med förberedande planering inom civilt försvar.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor.
- erfarenhet av förberedande planering och övning inom myndighet, Försvarsmakten eller kommun.
- övergripande baskunskaper i totalförsvarsvarsjuridik.

Vi söker dig som är en lagspelare med god samarbetsförmåga, då arbetet kräver nära samarbete med både kollegor och en stor mängd externa aktörer. Du trivs med att vägleda andra genom att bringa klarhet i komplexa frågor och har ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel och pragmatisk när du ställs inför förändrade omständigheter med kort varsel och tycker om att lära nytt.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes stab är vi 11 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi sitter i ett aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans när arbetsuppgifterna så tillåter. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Lars Lundkvist. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2024. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare med inriktning processutveckling

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Verksamheten för Rakel och ledningssystem genomgår en spännande förändringsresa och söker nu en verksamhetsutvecklare med inriktning på processutveckling.

Som verksamhetsutvecklare kommer du att få möjlighet till att arbeta med högaktuella frågor i en växande, framåtsyftande och samhällsviktig verksamhet.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du tillsammans med andra att driva olika utvecklingsuppdrag och förändringsarbeten utifrån verksamhetens behov. Du är en aktiv part i att utveckla vår verksamhet för mer effektiva processer och tjänster som möter såväl externa som interna behov.

Du kommer att självständigt och i grupp driva olika processutvecklingsuppdrag i nära samarbete med verksamheten och verksamhetens ledningsgrupp. I rollen har du stort eget ansvar samtidigt som du samarbetar med andra och bidrar till att utveckla verksamheten i stort. Du ingår i ett verksamhetsövergripande verksamhetsutvecklingsteam med bred kompetens och likartade arbetsuppgifter.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning. 
- erfarenhet av processutvecklingsarbete.
- erfarenhet av att planera och leda workshops och arbetsmöten.

Det är meriterande om du har:

- god kunskap om förändringsledning.
- erfarenhet av att arbeta i ledande roll i projekt.
- erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet.
- erfarenhet av arbete inom IT och/eller telekom.
- erfarenhet av processverktyget 2c8.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

För att lyckas i rollen har du förmåga att leverera resultat och driva förbättring där du själv tar initiativ till att sätta igång aktiviteter. Du ser möjligheter där andra ser problem och har förmågan att se helheten och göra korrekta avvägning. Du är van att arbeta mot mål och du kan förändra din inriktning när målen ändrar sig. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för säkerhet och leveransstöd arbetar idag medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Leion. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2024. Visa mindre

Journalist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!  Tidningen Tjugofyra7 söker nu en journalist till t... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Tidningen Tjugofyra7 söker nu en journalist till tidningen som produceras av MSB och ges ut fyra gånger om året i tryckt format och löpande på webben.

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSB:s ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Tidningens prenumeranter är såväl ämnesexperter som intresserad allmänhet.

Tidningen finns organisatoriskt på MSB:s kommunikationsavdelning men är fristående från myndighetens egen kommunikation. En av tidningens journalister är också ansvarig utgivare. Enbart ledaren är att betrakta som MSB:s officiella linje. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att producera tidningen Tjugofyra7. Redaktionen är liten, i arbetet ingår hela produktionskedjan – att vara skribent, redigerare, fotograf för den tryckta tidningen samt publicera tidningen på nätet. Sociala medier används i arbetet. Redaktionen ansvarar också för all administration kring tidningen, som bildbank, prenumerationsregister, annonser m.m. 

I vår myndighet sker ofta snabba omprioriteringar vilket kan innebära att även andra arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet eller beredskap kan bli aktuella. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som: 

- har journalistutbildning från högskola eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
- är en driven skribent som har flerårig erfarenhet från journalistiskt arbete,
- har flerårig erfarenhet som redigerare och vana av att arbeta i InDesign,
- har flerårig erfarenhet av och kunskap om att fotografera och bildbehandla i Photoshop.

Körkort krävs för tjänsten.

Det är meriterande om du har bred erfarenhet av tidningsproduktion och goda kunskaper och intresse för digital teknik.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, samhällsintresserad och flexibel med servicekänsla, van att ta egna initiativ och jobba självständigt. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning på 6 månader. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Redaktionen för Tjugofyra7 är placerad på enheten för kommunikationsutveckling. Enheten utvecklar och inriktar arbetet för hur och var myndigheten kommunicerar, med målet att möjliggöra effektiv kommunikation och utveckla myndighetens kommunikativa förmåga. Enhetens arbete ska bidra till en samlad bild av myndigheten och ett stärkt förtroende. Vi ansvarar även för myndighetens visuella identitet, vi utvecklar och förvaltar myndighetens kommunikationskanaler, vi leder och stöttar produktioner, kampanjer och producerar film.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Marie Kämpe. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2024. Visa mindre

Junior analytiker med inriktning utländska direktinvesteringar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktiona... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som analytiker kommer du att arbeta inom ett helt nytt område, där fokus kommer vara på utländska direktinvesteringar. Vill du vara med från början? Då är det här något för dig! Du kommer vara en del av teamet på enheten för försörjningsberedskap.

Den 1 december 2023 trädde ett nytt system för granskning av utländska direktinvesteringar i kraft. MSB är en av samrådsmyndigheterna i granskningssystemet.

MSB har därför etablerat en analysfunktion för granskning av utländska direktinvesteringar i företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Funktionen analyserar även investeringar inom andra skyddsvärda områden som t.ex. kritiska råvaror och hantering av känsliga person- och lokaliseringsuppgifter.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer in i en spännande utvecklingsfas i funktionen för utländska direktinvesteringar. Som analytiker inom försörjningsberedskap kommer uppgifterna inkludera att tillsammans med kollegor på enheten och aktörer inom försörjningsberedskapen

- arbeta med handläggning och analys av inkomna ärenden
- arbeta med att bedöma och vara föredragande inför beslut 
- arbeta med utveckling av funktionens verksamhet 
- kontakt med övriga enheter inom myndigheten, externa myndigheter samt privata aktörer

Arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information och därför är möjligheterna till distansarbete begränsade. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- akademisk examen inom statsvetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- erfarenhet av analys- och utredningsarbete 
- erfarenhet från arbete med riskanalyser
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- arbetat med eller erfarenheter av analyser av försörjningskedjor 
- erfarenhet av eller utbildning inom utrikes, säkerhet- och försvarspolitik

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person vill vi att du ska bidra med din analytiska förmåga där du kan sätta dig in i omfattande information och kan bryta ned komplex information och lösa komplicerade uppgifter. Vi vill också att du ska ha integriteten, arbeta på ett strukturerat sätt och uttrycka dig väl i muntlig kommunikation.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för försörjningsberedskap. Enhetens uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplaneringen med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utländska direktinvesteringar, försörjningsberedskap, näringslivssamverkan och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

Vi erbjuder dig en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf. enhetschef Anna Rinne. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2024 Visa mindre

Handläggare med inriktning miljöbalken och Sevesolagstiftningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Du kommer att vara en del i teamet p... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Du kommer att vara en del i teamet på enheten för hantering av industriella risker som arbetar med storskalig industriell kemikaliehantering.

Hos oss får du möjligheten att bidra till att förebygga allvarliga kemikalieolyckor i processindustri och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att analysera tillståndsansökningar från miljöfarlig verksamhet och föra fram myndighetens synpunkter genom yttranden och vid huvudförhandlingar. Du kommer även utveckla och ge stöd till länsstyrelserna i deras tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Arbetsuppgifterna genomför du i samarbeta med dina kollegor inom myndigheten men även tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- handlägga inkommande tillståndsärenden,
- följa upp, utveckla, ge stöd till och vägleda länsstyrelserna i arbete med tillsyn av Sevesoverksamheter,
- utveckla sakområdet Sevesolagstiftningen (nationellt och internationellt),
- planera och genomföra konferenser och webbinarier.

Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning som handläggare med inriktning miljöbalken och Sevesolagstiftningen har du en relevant akademisk utbildning (gärna naturvetenskaplig eller teknisk), eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att arbeta med tillsynsvägledning, tillsyn eller tillståndsprövningar
- erfarenhet av att arbeta med och har kunskap om miljöbalken eller Sevesolagstiftningen, gärna avseende miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att arbeta inom process- eller tillverkningsindustrin
- erfarenhet av att arbeta med riskhantering, -värdering eller -analys

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för hantering av industriella risker är vi åtta medarbetare och enheten ansvarar för tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet, uppgifter kopplade till Sevesolagstiftningen och vi bedriver även tillsyn och vägleder andra tillsynsmyndigheter.

På MSB arbetar vi i ett aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov med möjlighet till arbete på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Malin Wigert. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via
växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2024. Visa mindre

IT-säkerhetsspecialist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  Har du erfarenhet av ett systematis... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Har du erfarenhet av ett systematiskt IT-säkerhetsarbete i en organisation med höga skyddsvärden? Nu har du möjligheten att vara med att vidareutveckla och stärka MSB:s Verksamhetsskydd.

Vi söker dig som är en erfaren IT-säkerhetsspecialist till verksamhetsskyddsenheten. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetspecialist kommer du i kontakt med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med myndighetens övergripande IT-säkerhet.

Arbetet innebär att du ansvarar för att leda, samordna, följa upp samt vidareutveckla myndighetens IT-säkerhetsarbete.

Du kommer även få möjlighet att arbeta inom övriga delar av verksamhetsskyddsområdet och då främst inom signalskyddsområdet. Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan både operativ till strategisk karaktär. Arbetet innebär en hög grad av samarbete och samverkan såväl internt inom myndigheten och tillsammans med externa aktörer.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- vidareutveckla myndighetens övergripande it-säkerhetsprocesser, samt myndighetens styrande dokument som rör IT-säkerhet.
- ge råd och stöd till verksamheten avseende IT-säkerhet.
- granska, följa upp samt kontrollera it-säkerhetsåtgärders effekt.
- planera och genomföra riskanalyser.
- identifiera relevanta it-säkerhetsåtgärder.
- planera och genomföra målgruppsanpassade utbildningar eller andra kommunikationsinsatser som rör IT-säkerhet. 

Du kommer i tjänsten att både få möjlighet att vidareutveckla dig och din kompetens men även kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse. Du kommer att ges möjlighet att utbilda och vidareutveckla dig inom signalskyddsområdet. Du kan på sikt komma att ingå i myndighetens signalskyddsorganisation, oavsett om du har tidigare kompetens inom området.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

-  akademisk utbildning motsvarande BSc eller MSc inom informationssäkerhet, datavetenskap, cybersäkerhet eller annan flerårig akademisk utbildning som MSB bedömer likvärdig.
- minst tre års yrkeserfarenhet av arbete med IT-säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet eller annat arbete som MSB bedömer vara relevant.
- god kunskap om aktuella författningar inom IT-säkerhet inom informationssäkerhet och säkerhetsskyddområdet.
- kunskap om ISO 27001/2, i synnerhet säkerhetsåtgärder och säkerhetstekniker.
- mycket god kompetens i att normera och följa upp såväl tekniska som administrativa it-säkerhetslösningar.
- förmåga att förstå och analysera verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv.
- erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. 
- god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Det är meriterande och önskvärt om du har något eller några av nedanstående:

- utbildning inom signalskyddsområdet.
- erfarenhet av krypteringsteknik. I synnerhet inom signalskyddsområdet.
- erfarenhet inom ackreditering (godkännande ur säkerhetssynpunkt av IT-system avsett för säkerhetskänslig verksamhet).
- erfarenhet av att arbeta i en större organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- kunskap om NIST CSR, SANS och motsvarande ramverk.
- arbetat med DevSecOps.
- programmeringserfarenhet och har erfarenhet av reverse engineering.
- erfarenhet av logghantering och SIEM/SOAR teknologi. IAM och PKI lösningar samt katalogtjänster som MS AD.
- Kompetens inom SAML2, OATH2 och JWT tekniker.
- erfarenhet av säkerhet i molntjänster.
- erfarenhet av nätverksinfrastruktur, särskilt säkerhetssystem motsvarande IDS/IPS, brandväggar och VPN.
- goda nätverkskunskaper (switching, routing, TCP/IP).
- erfarenhet av säkerhet i operativsystem, både avseende klient- och serversystem.
- erfarenhet av att arbeta med digital forensik, exempelvis hantera automatiserade sårbarhetsmätningsverktyg, för analys och prioriteringar av resultat. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi ser att du har god analytisk förmåga där du är kvalitetsmedveten och visar på gott omdöme även i pressade situationer. Du är strukturerad i ditt arbete och samarbetar väl med andra. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens Verksamhetsskydd. I MSB:s Verksamhetsskydd ingår; informations- och IT-säkerhet, säkerhetsskydd inkl. signalskydd, medarbetarskydd, fysiskt skydd och kontinuitetshantering.

Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta säkerhetschef Mats Ekström eller ställföreträdande säkerhetschef Håkan Nilsson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2023. Visa mindre

Systemutvecklare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som systemutvecklare kommer du att i... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som systemutvecklare kommer du att ingå i vårt utvecklingsteam där ni tillsammans med våra arkitekter arbetar nära verksamheten och är med tidigt i kravdialoger.

Hos oss deltar du direkt i myndighetens digitala transformation och får därmed möjlighet att bidra till samhällets informationshantering/- beredskap för kriser och krig.

Inom IT-och digitaliseringsverksamheten förvaltar och utvecklar vi en ändamålsenlig it-miljö och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare bidrar du till att vi jobbar framåtlutat i vårt utvecklingsarbete i syfte att realisera verksamhetens behov och myndighetens digitala agenda. Vårt utvecklingsteam använder agil metodik och är nu på en förändringsresa där vi strävar efter tvärgående arbetssätt, DevOps och continuous integration. Gemensamt för oss är att vi är samarbetsvilliga teamspelare, att vi tar eget ansvar och har ett stort tekniskt driv och nyfikenhet. Vi tror att du identifierar dig med oss och du får chans till stor variation i vardagen då vi arbetar med olika verktyg och olika tekniker. I utvecklingsteamet kompletterar du oss inom systemutveckling generellt men beroende på din bakgrund kanske med särskilt fokus på antingen backend eller fullstack.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- utveckla och förvalta lösningar anpassade efter verksamhetens behov
- stödja verksamheten vid formulering av krav, systemering och mjukvaruarkitektur
- komma med idéer, omvärldsbevaka och bidra till vår innovationskultur
- delta i teambeslut och lära samt sprida kunskap inom teamet

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- högskoleutbildning som systemvetare, dataingenjör eller motsvarande eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer är likvärdig
- arbetslivserfarenhet som systemutvecklare i minst två år
- erfarenhet av att utveckla i .NET med C#, ASP.NET/MVC/Razor
- erfarenhet av databasdrivna applikationer

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- Optimizely CMS
- Sharepoint
- MS
- Entity Framework
- Xamarin / MAUI
- Foundation sites, CSS/SASS, Javascript
- Docker / Containerisering

Har du goda kunskaper om integration/API, automation och säkerhetslösningar är det också meriterande.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person är du positiv, lösningsorienterad och analytisk. Du arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du värdesätter goda relationer och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, varav merparten är placerade i Karlstad. Enheten för digitalisering och utveckling består av ett 15-tal medarbetare.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns efter överenskommelse även möjlighet att till del arbeta på distans. Vi erbjuder dig också  möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henric Aineström. Facklig företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2024 Visa mindre

Signalskyddschef

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  Nu har du möjlighet att vara med oc... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Nu har du möjlighet att vara med och stärka MSB:s verksamhetsskydd i en organisation med höga skyddsvärden.

Som signalskyddschef kommer du i kontakt med utmanande och utvecklande arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med myndighetens övergripande signalskyddstjänst.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Arbetet som signalskyddschef innebär att du under ledning av säkerhetschefen ansvarar för att leda, samordna, följa upp myndighetens signalskyddstjänst.

Du kommer även få möjlighet att arbeta inom övriga delar av verksamhetsskyddsområdet. Arbetsuppgifterna kommer att vara av både operativ och strategisk karaktär där arbetet innebär en hög grad av samarbete och samverkan såväl internt inom myndigheten och tillsammans med externa aktörer.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- leda, samordna, följa upp och vidareutveckla myndighetens övergripande signalskyddstjänst.
- ge råd och stöd till verksamheten avseende signalskyddsfrågor.
- företräda myndigheten i övergripande signalskyddsfrågor.
- planera och genomföra målgruppsanpassade utbildningar eller andra. kommunikationsinsatser som rör signalskyddstjänst. 

Till rollen kommer du att få möjlighet att vidareutbilda dig inom hela verksamhetsskyddsområdet beroende på ditt intresse och myndighetens behov.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- utbildning och behörighet som signalskyddschef.
- minst 3 års erfarenhet som signalskyddschef alternativt som biträdande signalskyddschef för en större signalskyddsorganisation.
- god kunskap om aktuella författningar inom signalskyddstjänsten och säkerhetsskyddområdet. 
- akademisk utbildning eller minst flerårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant.
- erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten.
-  god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Det är meriterande och önskvärt om du har något eller några av nedanstående:

- utbildning som signalskyddslärare.
- erfarenhet från arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig sektor.
- teknisk kunskap gällande IT och signalskydd.
- kunskap inom it-säkerhetsområdet.
- erfarenhet av krypteringsteknik inom signalskyddsområdet.
- erfarenhet av att arbeta i en större organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- verkat i en civil signalskyddsorganisation och som tilldelas signalskyddsmateriel av FRA.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi ser att du har god analytisk förmåga där du är kvalitetsmedveten och visar på gott omdöme även i pressade situationer. Du är strukturerad i ditt arbete och samarbetar väl med andra. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens Verksamhetsskydd. I MSB:s Verksamhetsskydd ingår; informations- och IT-säkerhet, säkerhetsskydd inkl. signalskydd, medarbetarskydd, fysiskt skydd och kontinuitetshantering.

Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta säkerhetschef Mats Ekström eller ställföreträdande säkerhetschef Håkan Nilsson . Fackliga företrädare är är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2024. Visa mindre

IT-arkitekt med inriktning lösningsarkitektur

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som IT-arkitekt med särskild inriktn... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som IT-arkitekt med särskild inriktning mot lösningsarkitektur kommer du att ingå i vår arkitektgruppering där ni tillsammans och var för sig arbetar nära verksamheten och är med tidigt i kravdialoger.

Hos oss deltar du direkt i myndighetens digitala transformation och får därmed möjlighet att bidra till samhällets informationshantering/-beredskap för kriser och krig.

Inom IT-och digitaliseringsverksamheten förvaltar och utvecklar vi en ändamålsenlig it-miljö och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt med inriktning mot lösningsarkitektur kommer du att arbeta med att utveckla realiserbara lösningar baserat på behov, information och processer. Du bidrar till att vi jobbar framåtlutat i vårt digitaliseringsarbete i syfte att realisera verksamhetens behov och myndighetens digitala agenda. Lösningar som binder ihop öar, ger effektiva flöden och skapar nyttor i det digitala landskapet. Du deltar i tidiga faser av utveckling och förvaltning som rådgivande expert samt bevakar att de lösningar som tas fram följer vår strategi och våra krav. Du kommer också att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetsövergripande strategier, arkitekturprinciper och roadmaps inom det digitala tjänsteområdet.

I arbetsuppgifterna ingår att:

- ansvara för lösningsarkitektur
- leda tekniska utredningar och förändringsarbeten
- säkerställa att lösningarna möter behoven avseende funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet, verksamhetsnytta, kvalitét och förvaltningsbarhet
- ofta agera spindel i nätet mellan beställare, leverantör, förvaltningsledare och olika projektdeltagare och är med och påverkar slutresultatet
- dagligen samarbeta med andra IT-arkitekter, IT-strateg, IT-säkerhetsansvarig, verksamhetsarkitekt, förvaltningsorganisation, systemutvecklare och tekniker

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga
- erfarenhet som IT-arkitekt/Verksamhetsarkitekt eller motsvarande roll
- erfarenhet av verksamhetsutveckling genom digitalisering
- erfarenhet av utveckling av digitala tjänster
- förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har eller har erfarenhet av:

- LOU och avtalsfrågor med kunder och leverantörer
- att skapa robusta, redundanta och säkra lösningar
- processkartläggning
- ITIL-processer (incident, problem och change)
- kunskap om applikationslösningar baserat på microsoft- och virtuella miljöer, samt linux- och kontainerbaserade lösningar
- systemutveckling med agila arbetssätt
- förändringsledning

Vi förväntar oss att du är en lagspelare men också trygg i din roll som ledare. Du trivs med mycket ansvar, är analytisk och strukturerad, väger samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du är utåtriktad och ödmjuk med god samarbetsförmåga. Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att bygga relationer, skapa engagemang och entusiasm på alla nivåer.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av ca 50 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, varav merparten är placerade i Karlstad. Enheten för digitalisering och utveckling består av ett 15-tal medarbetare.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns efter överenskommelse även möjlighet att till del arbeta på distans. Vi erbjuder dig också  möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henric Aineström. Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2024 Visa mindre

Enhetschef till enheten för forskning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. MSB har en central roll i att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret. De... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en samarbetsorienterad och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla området samhällsskydd och beredskap genom det forskningsuppdrag som myndigheten har. Du är redo för en ny utmaning där du får arbeta med strategiskt viktiga frågor i en spännande utvecklingsfas.

Enheten för forskning ansvarar för att ta fram kunskap som efterfrågas, behövs och används för att stärka förmågan att möta nutida och framtida utmaningar inom samhällsskydd och beredskap. Enheten är en nod för forskningsfrågor inom MSB och stödjer svensk forskning inom hela MSB:s ansvarsområde. Enheten hanterar även ett antal internationella samarbeten inom forskningsfinansiering, däribland EU:s ramforskningsprogram och ett transatlantiskt samarbetsavtal.

Enheten ligger organisatoriskt på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet med avdelningens arbete är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Avdelningen står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen: verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap. Det är under verksamheten för styrning av civil beredskap som enheten för forskning kommer att finnas.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du kommer att leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning utifrån myndighetens mål och värdegrund.

Som enhetschef har du personalansvar för nio medarbetare på enheten som är fördelade mellan kontoren i Karlstad och Solna. Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans med verksamhetschefen leder verksamhetens arbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå. I rollen som enhetschef kommer du att vara en viktig del att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på effekt i samhället.

Du ansvarar för MSB:s forskningsfinansierande verksamhet och fattar beslut om hur myndighetens forskningsbudget ska fördelas. Du har även ansvar för den löpande verksamheten som följer upp och arbetar för nyttiggörande av den forskning som finansieras. Du verkar för samarbete med andra forskningsfinansiärer och för att forskningen som bedrivs inom MSB:s ansvarsområde på bästa sätt stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Du ansvarar för att företräda myndigheten i forskningsfrågor både internt och externt. I det externa ingår ansvar att företräda MSB och Sverige internationellt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer, inte minst till Stockholm.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Carla Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2024 Visa mindre

Utredare med inriktning CBRNE till enheten för planering av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! Som utredare kommer du att arbeta med att samordna ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som utredare kommer du att arbeta med att samordna och stärka förmågan inom området CBRNE.

Du kommer vara en del av teamet på enheten för planering av civil beredskap som ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Hos oss får du möjligheten att bidra till utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Inom avdelningen ingår uppgifter som omfattar hela myndighetens ansvarsområde. Det gäller framförallt systemövergripande inriktning, finansiering via anslag 2:4 Krisberedskap, forskning, övning, standardisering samt analys och utvärdering. I detta ingår att stärka aktörernas förmåga, utveckling av beredskap samt samordna arbetet med civilt försvar, klimat och CBRNE.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du ingå i en grupp som tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sverige arbetar för att samordna och stärka förmågan inom området CBRNE. Gruppen har också uppdraget att samordna MSBs CBRNE-arbete.

Du kommer bidra till att vår nationella aktörsgemensamma CBRNE-strategi omsätts i praktisk handling och att stöd utvecklas till samhällets olika nivåer. Du omvärlds spanar och följer utvecklingen både nationellt, EU och internationellt.

MSB är utsedd till nationell kontaktpunkt för EU:s Security Advisory Group som arbetar med EU:s CBRN-Action Plan. Du planerar, genomför och företräder myndigheten i samarbeten och aktiviteter där myndigheter och organisationer träffas för att utbyta erfarenheter i syfte att utveckla CBRNE-området.

Dina kunskaper och kompetenser
Du har relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet och kompetens inom CBRNE-området som vi bedömer som likvärdig. Du har kunskap och erfarenhet av arbete inom svenska beredskapssystem och totalförsvaret samt EU och internationell erfarenhet.

God förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att arbeta och driva aktörsgemensamma civilberedskapsfrågor

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi vill också att du är prestigelös och har lätt för att skapa förtroende och har god förmåga att kommunicera. Du kan bidra med din strategiska förmåga och kan se hur olika delar bidrar till helheten och hur de hänger ihop i ett sammanhang. Vi ser gärna att du är drivande samtidigt som du är lyhörd, analytisk och lätt för att uttrycka dig i skrift på ett bra sätt i både svenska och engelska.

Du har förmåga att driva ditt eget arbete, är representativ, bygger nätverk och tycker om att stödja dina kollegor för din grupps resultat som helhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den X månad 202X Visa mindre

Tjänsteman i beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som Tjänsteman i beredskap kommer du att vara en del av enheten för operativ ledning.

Enhetens uppgift är att att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. I detta ingår att ta fram lägesbilder för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som TIB (Tjänsteman i beredskap) bidrar du till att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. Vidare är du kontaktpunkt för MSB vid operativ hantering och initierar myndighetens inledande arbete vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel hantering av pandemier, översvämningar och skogsbränder till internationella katastrofer. I rollen ingår att  bearbeta stora informationsmängder och med kort varsel kunna presentera underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för andra aktörer på både svenska och engelska.

Som TIB behöver du både kunna leda och bli ledd av andra och du arbetar tillsammans med dina kollegor i schema för att täcka dygnets alla timmar, antingen på plats på MSB:s kontor eller i beredskap från hemmet. I schemat ingår beredskap, 7 dygn per 7-veckorsperiod och periodvis något längre arbetsdagar som kompenseras med ledig tid andra dagar. Du har möjlighet att själv påverka ditt schema så att det passar övriga livet.

Utöver de schemalagda passen kommer du bland annat att arbeta med att utveckla metoder för myndighetens operativa hantering.

Som medarbetare inom enheten bidrar du till ett utvecklande arbetsklimat och till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
-  Relevant flerårig arbetslivserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande.
- Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- Erfarenhet av att leda och samordna verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

-  God kunskap eller erfarenhet från krishantering på internationell nivå inom ramen från exempelvis Nato- och EU-samarbetet. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har också förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för operativ ledning är vi ett 20-tal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även under pressade förhållanden. Vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan komplettera varandra. 

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson eller verksamhetssamordnare Mette Formanek. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2024 Visa mindre

Ingenjör med inriktning fysiskt befolkningsskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! MSB söker nu en ny medarbetare till ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

MSB söker nu en ny medarbetare till enheten för skyddsrum.

I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Fastighetsägaren sköter förvaltningen av dessa utrymmen och MSB ansvarar för kontrollen av skyddsrummen. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med utveckling av befolkningsskyddet med fokus på skyddsrum. I arbetet berörs frågor om konstruktion av både nya och befintliga skyddsrum, du kommer vara ett stöd i enhetens tekniska frågor. Du kommer också att utföra slutbesiktningar av nyproducerade skyddsrum över hela landet.

Du kommer att ge teknisk support till byggbransch, fastighetsägare, skyddsrumssakkunniga och andra myndigheter. I rollen ingår även hantering av andra i verksamheten förekommande skyddsrumsärenden.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning med inriktning mot byggkonstruktion eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Arbetat några år som ingenjör med betongkonstruktioner
- B-körkort

Det är meriterande om du har:

- God kännedom om de lagar och förordningar som reglerar byggbransch och samhällsbyggnad
- Arbetat som kvalificerad skyddsrumssakkunnig

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och arbetet medför resor i anställningen.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

För dig som statligt anställd finns även flera andra förmåner så som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Johannesson. Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2024. Visa mindre

Biträdande avdelningschef/Operativ chef

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Operativa avdelningen stärker nu ledningen av den operativa verksamheten genom att tillsätta en operativ chef som ska biträda avdelningschefen och arbeta på uppdrag från den operativa ledningsgruppen.

Genom ditt ledarskap får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget, Sveriges ansökan om medlemskap i Nato och konsekvenser av klimatförändringarna innebär tillsammans stora utmaningar och en omställning för många aktörer i samhället. MSB har därför inlett ett arbete med att stärka förmågan att agera proaktivt och kraftfullt inom ramen för sitt uppdrag. Det arbetet kommer att genomsyra avdelningens verksamhet de kommande åren.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som operativ chef biträder du avdelningschefen med att driva och samordna myndighetens operativa arbete på en inriktande nivå. I vardagen får du ditt uppdrag och dina ramar genom inriktningsbeslut från ledningsgruppen på operativa avdelningen där avdelningens enhetschefer ingår.

I ditt ansvar ingår att leda förberedande planering samt utveckling av arbetsformer och organisering för hantering av samhällsstörningar vid fredstida kriser och höjd beredskap. Vid komplexa inträffade händelser nationellt eller internationellt leder operativ chef genomförandet av den samlade operativa verksamheten. Utöver att arbetet ska ske med en hög kvalitet så ska du bidra till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Din roll som operativ chef bygger på en nära samverkan både inom avdelningen, internt inom MSB och externt gentemot både nationella och internationella aktörer.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. I rollen som operativ chef är förmågan till helhetssyn och perspektivförståelse samt att kunna se MSB:s agerande i ett strategiskt sammanhang av stor betydelse. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl avdelningen som hela myndigheten. Funktionen som operativ chef är nyinrättad och det kommer att finnas utrymme för att forma rollen. I nuläget innefattar funktionen inte direkt personalansvar. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Flerårig erfarenhet som enhetschef eller motsvarande chefserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Med flerårig erfarenhet menar vi minst tre års sammanhängande erfarenhet.
- Aktuell chefserfarenhet från ledningsgruppsarbete. Med aktuell erfarenhet menar vi minst tre års erfarenhet inom de fem senaste åren.
- Relevant erfarenhet av operativ hantering inom civil beredskap.
- Mycket god kunskap om krisberedskap och civilt försvar i Sverige.
- God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har god kunskap om NATO, EU och/eller FN-systemet.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du förväntas även ha en god förmåga till helhetssyn samt en flexibilitet och anpassningsförmåga vid ändrade förutsättningar. Det är också av vikt att du har förmåga att bibehålla lugn och stabilitet även i pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning och med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer i hög grad, både i Sverige och internationellt. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB:s operativa verksamhet är navet för Sveriges samlade hantering av samhällsstörningar. Den operativa avdelningen har huvudansvaret för den operativa verksamheten, och utvecklar myndighetens tre operativa roller, som alla bidrar till MSB:s vision: ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Stärker den nationella beredskapen - vilket innebär att vi bland annat bevakar omvärlden, gör analyser och tar fram lägesbilder. MSB har en beredskapsorganisation som kan starta hanteringen av en händelse dygnet runt.

Driver aktörernas gemensamma hantering - vilket innebär att vi samordnar och inriktar myndigheters och andra aktörernas gemensamma arbete. MSB mäklar och prioriterar också resurser mellan olika aktörer för att resurserna ska komma till nytta där de bäst behövs.

Genomför insatser och stärker aktörer med kompetens och materiel - vi genomför insatser där vi stärker andra aktörer med kompetens och materiel i Sverige och i världen.

Vid avdelningen finns idag omkring 200 medarbetare fördelade på 14 enheter och med huvudsaklig placering i Karlstad, Stockholm och Kristinehamn.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2024 Visa mindre

Handläggare med inriktning explosiva varor

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  Ditt ansvar och dina arbetsuppgifte... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Inom funktionen explosiva varor arbetar vi huvudsak med att handlägga olika typer av tillståndsärenden och godkännande kopplat till hantering av explosiva varor och sprängämnesprekursorer och vi följer upp våra tillstånd med tillsyn av hanteringen.

Vi tar fram informationsmaterial och föreläser vid utbildningar arrangerade av MSB eller externa arrangörer. Arbetet omfattar även utformning av föreskrifter och vi bistår lokala myndigheter i tillsynsfrågor samt lämnar information och råd till företag och andra intressenter. Området styrs av EU förordningar och EU-direktiv så på enheten förekommer även internationellt arbete, främst på EU-nivå.

Arbetet omfattar så väl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar, varav det senare har ökat i omfång de senaste åren. Beroende på din erfarenhet och bakgrund kommer du inledningsvis att få fokusera på några delar av arbetet inom funktionen för att succesivt kunna växa in i rollen.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning, med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga, 
- Några års arbetslivserfarenhet,
- B-körkort

Det är meriterande om du har:

- Varit med och tagit fram föreskrifter eller motsvarande dokument,
- kunskap om att utöva tillsyn,
- varit med och arbetat med brottsförebyggande arbete kopplat till sprängningar.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Mycket av enhetens arbete består av myndighetsutövning, därför är det viktigt att du är noggrann och tycker om att följa rutiner. Förutom att du trivs med administrativa uppgifter, gillar du även att ge service samt utforma olika typer av skriftligt underlag samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av explosiva varor. Enheten arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom området explosiva varor, både olycksförebyggande och brottsförebyggande. Enheten ansvarar även för uppgifter inom området marknadskontroll.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Suzanne Noreklint. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2024. Visa mindre

Utredare med inriktning geografiskt områdesansvar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vi söker en utredare till enheten för planering av civil beredskap. Enhetens uppgift är en sammanhållen planering för civil beredskap samt att stödj... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vi söker en utredare till enheten för planering av civil beredskap.

Enhetens uppgift är en sammanhållen planering för civil beredskap samt att stödja och samordna beredskapsmyndigheter, regioner och kommuner i beredskapsplanering.  Bland arbetsuppgifterna ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet genom samverkan.  Enheten stödjer också aktörer i arbetet med att samordna och utveckla arbetet inom områdena kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). Vidare ingår samordning av standardisering.  Enheten stödjer lokal och regional nivå att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som utredare med inriktning mot geografiskt områdesansvariga aktörer kommer du att stödja och samordna aktörer (med fokus på länsstyrelser och civilområdesansvariga länsstyrelser) i deras beredskapsplanering. I detta ingår att skapa förutsättningar för att aktörer ska samordna sin planering samt i förhållande till det militära försvaret. I uppgiften ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet genom samverkan.

I arbetet ingår att stödja lokal och regional nivå att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig samt medverka till att stödja nationell nivå att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig. Bl a ingår det att planera och genomföra möten i Planeringsgrupp geografiskt områdesansvar i samverkan med övriga ingående aktörer. Du förväntas även att bidra till enhetens uppgifter i övrigt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig 
- erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor vid en eller flera beredskapsmyndigheter
- god kunskap om det svenska beredskapssystemet och erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar
- kunskap om statsförvaltning och dess beslutsprocesser
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
- god förmåga att skapa relationer och samordna olika intressen och behov

Det är meriterande om du har:

- utbildning eller kurser inom det svenska beredskapssystemet
- erfarenhet av att arbeta på länsstyrelse 
- erfarenhet av att företräda arbetsgivaren i samverkan med andra aktörer 
- erfarenhet av att självständigt leda arbeten eller projekt 
- erfarenhet av att utbilda och/eller hålla föredrag i beredskapsfrågor

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme. Vi ser gärna att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp att du har ett relationsskapande förhållningssätt och att du är kommunikativ i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och enheten för planering av civil beredskap. Enheten är nybildad och som medarbetare kommer du att vara med och bidra till enhetens utformning och arbetssätt. 
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

I enhetens uppdrag ingår även att bland annat hålla samman beredning av regeringsuppdrag, svara på remisser från Regeringskansliet och andra myndigheter, stödja arbetet i statliga utredningar och så vidare.

Enhetens medarbetare finns i Karlstad och Stockholm.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna-Karin Hamrén. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2023 Visa mindre

Utredare med inriktning lokal och regional beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vi söker en vikarie till enheten för planering av civil beredskap. Enhetens uppgift är en sammanhållen planering för civil beredskap samt att stödja... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vi söker en vikarie till enheten för planering av civil beredskap.

Enhetens uppgift är en sammanhållen planering för civil beredskap samt att stödja och samordna beredskapsmyndigheter, regioner och kommuner i beredskapsplanering.  Bland arbetsuppgiften ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet genom samverkan.  Enheten stödjer också aktörer i arbetet med att samordna och utveckla arbetet inom områdena kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). Vidare ingår samordning av standardisering.  Enheten stödjer lokal och regional nivå att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig.

I enhetens uppdrag ingår även att bland annat hålla samman beredning av regeringsuppdrag, svara på remisser från Regeringskansliet och andra myndigheter, stödja arbetet i statliga utredningar och så vidare.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som utredaren med inriktning mot lokal och regional beredskap kommer du att stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar vid kommuner och regioner för att öka deras förmåga att förbereda för och hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Det innebär bland annat att

- utveckla och förvalta en handbok för kommunal civil beredskap
- hålla föredrag och delta i möten och konferenser med aktörerna
- bidra i arbete med vägledningar, inriktningar etc
- stödja genom rådgivning

Du förväntas även att bidra till enhetens uppgifter i övrigt.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor på lokal eller regional nivå (gärna inom kommun eller region)
- Goda kunskaper om svensk krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar
- Mycket god förmåga att uttrycka dig pedagogiskt på svenska i tal och skrift 

Det är meriterande om du har:

- utbildning eller kurser inom det svenska krisberedskapssystemet 
- erfarenhet av att företräda arbetsgivaren i samverkan med andra aktörer
- erfarenhet av att självständigt leda arbeten eller projekt 
- erfarenhet av att utbilda och/eller  hålla föredrag i beredskapsfrågor 
- kunskap om statsförvaltning och dess beslutsprocesser 
- kunskap om kommuners och/eller regioners verksamhet och dess beslutsprocesser

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme. Vi ser gärna att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp att du har ett relationsskapande förhållningssätt och att du är kommunikativ i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning på heltid under 6 månader, med möjlighet till förlängning. 

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och enheten för planering av civil beredskap. Enheten är nybildad och som medarbetare kommer du att vara med och bidra till enhetens utformning och arbetssätt
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna-Karin Hamrén. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2023 Visa mindre

Enhetschef till Avdelningen för rättsligt stöd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juri... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till hela verksamheten.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter vars medarbetare och chefer finns i både Karlstad och Stockholm. Vi söker nu en enhetschef för Rättsenhet 1.

Enhetens ansvarsområden omfattar förvaltningsrättsliga frågor i en bred bemärkelse vilket innebär offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd, dataskydd, upphandling och avtal med mera. Vid enheten är också myndighetens visselblåsarfunktion placerad. Enhetens arbete präglas vidare av det fokus på krisberedskap och totalförsvar som genomsyrar hela MSB:s verksamhet. Inom dessa områden lämnar enheten bl.a. stöd kring frågor som handlar om personalförsörjning i det civila försvaret, arbetsrättsliga och disciplinära frågor samt försörjningsberedskap och samverkan med näringslivet. Enheten stödjer också myndighetens arbete med informations- och cybersäkerhet och digitalisering.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen. Du leder, inriktar och prioriterar arbetet vid enheten tillsammans med de myndighetsjurister du har personalansvar för. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt och driver enhetens frågor på både strategisk och operativ nivå. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.
Du ansvarar också för att kvalitetssäkra enhetens juridiska rådgivning och stödja medarbetarna i deras roll som myndighetsjurister. Uppdraget innefattar utöver chefsrollen även att, i mån av tid, delta i löpande juridisk rådgivning, kvalificerat utredningsarbete m.m. främst inom ramen för enhetens verksamhetsområde.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- jur. kand eller juristexamen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
- flerårig chefs- eller ledarerfarenhet med goda vitsord i ledarrollen
- god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av ett eller flera av de rättsområden som enheten ansvarar för
- erfarenhet från beredskapsansvarig myndighet

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du behöver också ha förmåga att se helheter och driva frågor framåt samtidigt som du behåller helhetsperspektivet. Du behöver ha en stark känsla för ordning och reda. 

Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är också viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. 

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du ska ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. 

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av aktivitetsbaserade, ljusa och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Asp. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2023 Visa mindre

Senior analytiker till generaldirektörens kansli

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

MSB gör skillnad i en utmanande tid.

Vi bidrar såväl nationellt som internationellt, med sikte på både snabba förbättringar och långsiktig utveckling av Sveriges samlade förmåga och motståndskraft. Vi befinner oss i en situation där omvärldsläget gör att utvecklingsarbetet har intensifierats. Tillsammans med andra både bygger och utvecklar vi det civila försvaret. Som senior analytiker arbetar du i generaldirektörens kansli, som stöd för myndighetens styrning och ledning. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som senior analytiker får du en viktig roll i många av de strategiska frågorna kopplat till MSB:s verksamhet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vara analytiskt stöd i styrning och ledning av myndigheten genom omvärldsbevakning och analyser. Uppgifterna kan variera utifrån behov hos myndighetsledningen och ledningsgruppen. Det är en nyinrättad roll och du kommer att ha stora möjligheter att forma arbetet. 

I uppgifterna ingår bland annat att:

- med utgångspunkt i bl.a. MSB:s systemanalyser värdera och analysera hur omvärldsförändringar och utvecklingen av Sveriges beredskapsförmåga bör påverka myndighetens inriktning. Analyserna ska kunna användas som strategiska beslutsunderlag till myndighetens inriktnings- och planeringsarbete.
- ta fram framåtblickande kunskapsunderlag inför olika strategiska diskussioner och beslut. I det ingår också att vara en ”fusionsfunktion” dvs. ha en förmåga att sätta samman helhetsprodukter från flera källor (interna och externa).
- för GD:s räkning skapa och driva ett rådgivande organ, med syfte att fånga relevant forskning och omvärldsförändringar.
- i större kriser ta fram analyser som stöd för styrningen av myndigheten givet pågående kris. Här gäller också att kunna genomföra framåtblickande analyser.
- facilitera diskussioner i bl.a. ledningsgruppen och kunna företräda myndigheten externt.
- på olika sätt samarbeta med de olika analysfunktioner som finns inom MSB.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- akademisk examen med inriktning mot t.ex. statsvetenskap, nationalekonomi, eller annan relevant utbildning.
- minst tre års erfarenhet av arbete med strategiska analyser.
- mycket god förmåga att kunna ta fram spänstiga analyser och beslutsunderlag anpassade för den strategiska nivån, samt kunna facilitera diskussioner som leder frågor framåt.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- goda och förtroendefulla kontakter i relevanta kunskapsproducerande nätverk, nationellt och internationellt, för att kunna inhämta och dela relevant information om viktiga förhållanden för Sveriges säkerhet och funktionalitet. 
- erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor.
- erfarenhet av arbete på en myndighet eller i regeringskansliet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

För att lyckas i rollen behöver du också ha ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera även under tidspress. Du behöver även ha en förmåga att tänka strategiskt och brett i olika frågor, men också ha ett prestigelöst förhållningssätt till bredden av arbetsuppgifter som kan förekomma. Arbetet ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På generaldirektörens kansli är vi drygt 10 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Kansliets uppgift är att vara ett direktstöd till generaldirektören och överdirektören och bistå med den strategiska styrningen.

Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta kanslichef Anna Psaroulis. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO).  Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2023 Visa mindre

Handläggare med inriktning mot insatsledning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som handläggare med inriktning mot insatsledning kommer du att vara en del av teamet på enheten för nationella insatser och civilskydd.

Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning mot insatsledning kommer du i huvudsak att projektleda insatser med MSB:s nationella förstärkningsresurser. Du kommer även att bidra i arbetet med att anpassa våra förstärkningsresurser till såväl en förändrad riskbild, såsom klimatförändringar och terrorism, som civilt försvar.

Som handläggare kommer du också att vara aktiv i arbetet med att kontinuerligt utveckla enhetens operativa arbetsformer. Du förväntas också  ta fram underlag till myndighetsledningen, interna beredningar, remisser, utredningar och uppdrag av olika slag.

Flera av våra förstärkningsresurser är anmälda till EU:s civilskyddspool och rescEU. Du kommer i samband med detta i din tjänst att arbeta med EU:s civilskyddssamarbete kopplat till våra nationella förstärkningsresurser. Du kommer också att arbeta med att tillvarata operativa erfarenheter och återföra dem in i enhetens arbete. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som  arbetsgivaren finner likvärdiga.
- dokumenterad erfarenhet av arbete med insatsledning i en operativ stab eller motsvarande.
- god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- erfarenhet av att skriva rapporter, underlag och ta fram presentationer för olika målgrupper.
- erfarenhet av att arbeta i statlig eller annan offentlig verksamhet.
- kunskaper om EU:s civilskyddssamarbete och/eller Nato/Pff-samarbetet.
- goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- kunskap om MSB:s verksamhetsområde.
- kunskap om ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”.
- vidareutbildning inom civilt försvar och/eller totalförsvar.
- kunskap om strukturer och metoder för samverkan inom krisberedskap och totalförsvar.
- arbetat som insatsledare, funktionsledare, stabschef eller motsvarande inom Försvarsmakten, räddningstjänst eller annan blåljusmyndighet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har också ett strukturerat och arbetssätt. Du har förmåga att skifta mellan planerad och händelsestyrd verksamhet när situationen kräver det och har förmåga att bibehålla lugn och stabilitet även i pressade situationer. Du har också förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för nationella insatser och civilskydd är vi drygt 15 medarbetare och vi finns på flera av MSB:s verksamhetsorter. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår prioritering och användning av samhällets samlade resurser. Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Nils Vaernholt. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2024 Visa mindre

Analytiker till enheten för strategisk analys

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och påverka Sveriges civila beredskap? Då kanske du är vår nästa kollega! Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sverig... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och påverka Sveriges civila beredskap? Då kanske du är vår nästa kollega!

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato sätter MSB:s arbete i en historisk viktig kontext.

Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo med MSB som sammanhållande kraft. För att kunna fatta ändamålsenliga beslut om beredskapsstärkande åtgärder är kunskap om hot, risker, sårbarheter och förmåga centralt. Beslutsfattare behöver kvalitativa och relevanta analyser som beslutsunderlag för att Sveriges beredskap ska utvecklas på ett bra sätt – analyser som enheten för strategisk analys har uppdraget att leverera. Enheten genomför breda och systemövergripande analyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga. Vi ställer diagnos på beredskapen här och nu, men blickar också framåt. 

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, som enheten för strategisk analys utgör en del av, står inför en omorganisering. När tjänsten som analytiker tillsätts kommer den verksamhet som enheten bedriver ha integrerats med annan närliggande verksamhet i en ny och lite större enhet för strategisk analys och utvärdering. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som analytiker kommer du att genomföra breda analyser som används i styrning och inriktning av Sveriges civila beredskap där civilt försvar och krisberedskap utgör viktiga delar. Analysuppdragen kan variera över tid men en viktig grund är strukturerad inhämtning, bearbetning, analys och bedömning av information som sedan ligger till grund för slutsatser till stöd för olika beslutsfattare.

I dina arbetsuppgifter ingår även:

- Att samverka med kollegor inom MSB och med samhällsaktörer utanför myndigheten, inklusive internationella nätverk
- Att föredra genomförda analyser internt och externt
- Att delta i metod- och processutvecklingsarbeten
- Att följa och analysera ett eller flera bevakningsområden, som till exempel beredskapssektorer (energiförsörjning, transporter med flera) eller hot och riskområden (naturhot, antagonistiska hot med flera)

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Flerårig erfarenhet av analytiskt- och/eller utredande arbete
- Kunskap om krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar

Det är meriterande om du har:

- Kunskap om metoder för förmågebedömningar, riskbedömningar, framtidsanalys, uppföljning av åtgärders effekt/effektivitet
- Kunskap om myndighetsstyrning, årsredovisningar och budgetunderlag
- Erfarenhet av analys inom ramen för en myndighets lednings- och styrprocesser
- Erfarenhet av arbete med föreskrifter 
- Erfarenhet av metod- och processutveckling
- Utbildning inom projektledning
- Breda nätverk inom svensk beredskap

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och det du producerar håller hög kvalitet. Du ser helheter, samband och synergier och kan relatera avgränsade frågor till ett större sammanhang. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Arbetet ställer därtill höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enheten för strategisk analys genomför breda analyser av Sveriges civila beredskap. Analyserna används både i regeringens styrning och som underlag för inriktning och planering på myndighetsnivå.  I samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifierar och analyserar vi sådana hot, risker och sårbarheter i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Vi ansvarar även för att områdesvis och på övergripande samhällsnivå bedöma förmågan inom Sveriges krisberedskap och civila försvar samt att föreslå åtgärder för en stärkt beredskap. Ofta har våra analyser fokus på aktuella hot, risker, sårbarheter och förmåga, men långsiktiga perspektiv och framtidsstudier förväntas bli allt viktigare framöver.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. När verksamheten medger det har du också möjlighet att arbeta på distans. 

Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.  

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Helén Jarlsvik. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco) och Ingrid Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2023 Visa mindre

Utbildningshandläggare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Enheten för utbildningsadministration arbetar med marknadsföring, antagning och utvärdering till de utbildningar som MSB bedriver eller samverkar kring.

Vi har också ansvar för studieadministrativa system och vissa avtal och överenskommelser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som utbildningshandläggare är ditt övergripande ansvarsområde att delta i, driva och utveckla vårt arbete med antagning, administrativa system och processer kopplade till våra utbildningar. Handläggningen består av mycket kontakt med sökande till utbildningar, studerande, andra myndigheter och kommunal räddningstjänst. Du arbetar dagligdags tillsammans med kollegor i enheten och har också mycket kontakt med andra delar av MSB. Arbetet omfattas av lagstiftning och myndighetsutövning så du behöver känna dig trygg i att använda regelverk och ha ett intresse för samhällsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:

- Antagning, urval och viss ekonomiadministration kopplat till utbildningar som MSB driver eller samverkar kring
- Utredning, fördjupning och samordning av olika processer/arbetsuppgifter
- Utveckling och aktivt arbete med IT-stöd och system som används

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/

Dina kunskaper och kompetenser
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är van att hantera olika IT-stöd och system och tycker att kundkontakt, administration och dokumentation är en stimulerande del i merparten av ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av digitalisering/automatisering av administrativa uppgifter.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi söker dig som har:

- relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- flera års erfarenhet av arbete utbildningsadministration/handläggning

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Monica Roxne. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2023. Visa mindre

Enhetschef till enheten för personalförsörjning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen - verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap. Under verksamheten för utveckling av civil beredskap inrättas en ny enhet för personalförsörjning.

Avdelningen har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet med avdelningens arbete är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Vi arbetar med att stödja aktörer inom den civila beredskapen genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Enheten för personalförsörjning kommer att samla frågor kopplade till personalförsörjning för hela det civila beredskapssystemet och civilplikt. Enheten kommer även att ansvara för MSB:s arbete med de frivilliga försvarsorganisationerna och civilsamhället. Ett annat viktigt område för enheten kommer att vara frågan om trygghetspunkter och utvecklingen av dessa. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av verksamheten, personal och ekonomi. Du kommer leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund.

Som enhetschef har du personalansvar för ett tiotal medarbetare på enheten och ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans med verksamhetschefen leder verksamhetens arbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå. I rollen som enhetschef kommer du att vara en viktig del att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på effekt i samhället. Rollen förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete internt och externt. I rollen ingår även att representera MSB externt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, chefserfarenhet samt kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du har god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Du har en god förmåga att skapa relationer och att samordna olika intressen och behov. Du har erfarenhet från att företräda en verksamhet i olika forum externt och internt. Du har en god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med någon av enhetens ansvarsområden såsom personalförsörjningsfrågor, civilsamhället och/eller frivilligfrågor. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från förändringsledning och att du har erfarenhet från mediakontakter. Det är också en fördel om du har ett brett kontaktnät inom området.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt sätt att leda har en helhetssyn och du är dialoginriktad. Din ledarstil präglas av tydlighet.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta stabschef Anna Nyman. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco-S) och Inger Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2023 Visa mindre

Enhetschef till enheten för planering av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen - verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap. Under verksamheten för styrning av civil beredskap inrättas en ny enhet för planering av civil beredskap.

Avdelningen har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet med avdelningens arbete är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Vi arbetar med att stödja aktörer inom den civila beredskapen genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Enheten för planering kommer att ansvara för arbete koppat till en sammanhängande planering för hela det civila beredskapssystemet och för totalförsvaret. Enheten kommer vidare att ansvara för stöd till aktörernas beredskapsplanering. Enheten kommer att arbeta med kontakter med Försvarsmakten, beredskapsmyndigheterna, länsstyrelserna, kommuner och regioner. Enheten ansvarar för samordning av CBRNE-frågor. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ledning av enheten, personal och ekonomi. Du kommer leda och samordna enheten genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund.

Som enhetschef har du personalansvar för ett 20-tal medarbetare på enheten och ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans med verksamhetschefen leder verksamhetens arbete. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i avdelningens chefsgrupp. Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå. I rollen som enhetschef kommer du att vara en viktig del att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på effekt i samhället. Rollen förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete internt och externt. I rollen ingår även att representera MSB externt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, chefserfarenhet samt kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du har god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar. Du har erfarenhet av att ha arbetat inom eller med Regeringskansliet och/eller Försvarsmakten.

Du har en god förmåga att skapa relationer och att samordna olika intressen och behov. Du har erfarenhet från att företräda en verksamhet i olika forum externt och internt. Du har en god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom någon av enhetens ansvarsområden, såsom till exempel arbete inom kommunal och eller regional verksamhet. Har du erfarenhet från arbete med Nato-frågor är detta meriterande. Vidare ser vi det också som meriterande att du har erfarenhet från förändringsledning och att du har erfarenhet från mediakontakter. Det är också en fördel om du har ett brett kontaktnät inom området.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Ditt sätt att leda har en helhetssyn och du är dialoginriktad. Din ledarstil präglas av tydlighet.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta stabschef Anna Nyman. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Mona Pütsep (Saco-S) och Inger Krook (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2023 Visa mindre

Skyddsrumskontrollant

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  MSB söker nu tre skyddsrumskontroll... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

MSB söker nu tre skyddsrumskontrollanter till Befolkningsskyddsenheten.

Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med skyddsrum.

Som skyddsrumskontrollant kommer du att utföra tillsyner, kontroller och efterbesiktningar av skyddsrum, och rapportera resultaten från uppdragen i vårt rapporteringsverktyg. I arbetsuppgifterna ingår att planera dina kontrolluppdrag, samt följa upp att förelagda brister i skyddsrum blir åtgärdade. Du kan även komma att delta i utredningsärenden. Du kommer att ge råd till fastighetsägare i tekniska frågor kopplade till bland annat skyddsrumskontroller. Arbetet medför resor i hela landet

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant utbildning eller annan erfarenhet inom byggbranschen som vi bedömer som likvärdig.
- B-körkort

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av skyddsrum eller betongkonstruktion
- Erfarenhet av besiktningsverksamhet

Vi ser gärna sökande från hela landet och söker dig som uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Johannesson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2023. Visa mindre

Chef till enheten för inriktning av skydd mot olyckor

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans.

Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ser till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringar och omvärldens behov.

I rollen ingår att jobba med de strategiska utmaningar som finns inom området skydd mot olyckor och att kunna omsätta detta till styrningen av kommunal räddningstjänst. Enhetens verksamhet förutsätter en god samverkan med andra internt på MSB. Din roll innebär också att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. Du ansvarar också för att organisera och planera för myndighetens beredskap inom räddningstjänstområdet.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- utbildningsbakgrund inom området motsvarande brandingenjör eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig för uppgiften
- du har kunskap om, och flerårig erfarenhet av, hela det område som en kommun spänner över enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor såsom övergripande styrning inklusive handlingsprogram, förebyggande arbete mot bränder, planering och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder
- ledarerfarenhet med goda resultat och chefserfarenhet från statlig förvaltning
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska men även på engelska

Det är meriterande om du har:

- arbetat aktivt med att driva större utvecklingsprojekt och gärna kopplat till förändringsarbete inom kommunal räddningstjänst. 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enheten för inriktning av skydd mot olyckor samordnar utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och ansvarar för de analyser som ligger till grund för utvecklingen inom området. En stor del av enhetens uppgift är att ansvara för tillsynen över kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Enheten arbetar också med regelgivning, att ge stöd till kommuner i arbetet med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt att verka för ökad jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2023. Visa mindre

Handläggare med teknisk inriktning skyddsrum

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle?  Då kanske du är vår nästa kollega!  MSB söker nu en handläggare till B... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle?  Då kanske du är vår nästa kollega! 

MSB söker nu en handläggare till Befolkningsskyddsenheten.

Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med frågor rörande skyddsrum. Som handläggare kommer du utföra slutbesiktningar av nyproducerade skyddsrum över hela landet och utfärda underlag till godkännandebevis.

Du kommer att delta i arbetet med tekniska frågor kopplade till förvaltning av befintliga skyddsrum och ombyggnadsprojekt. Du kommer att ge teknisk support till byggbransch, fastighetsägare, skyddsrumssakkunniga och andra myndigheter. I rollen ingår även handläggning och utredning av andra i verksamheten förekommande skyddsrumsärenden.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning med inriktning mot byggnadsteknik eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av arbete med betongkonstruktioner
- God kännedom om de lagar och förordningar som reglerar byggbransch och samhällsbyggnad
- B-körkort

Det är meriterande om du har:

- Certifikat som kvalificerad skyddsrumssakkunnig

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och arbetet medför resor.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Johannesson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2023. Visa mindre

Verksamhetschef styrning av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad verksamhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning, samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen - verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap.

Tjänsten som verksamhetschef finns på avdelningen för civil beredskap som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörer i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Tjänsten som verksamhetschef för verksamheten styrning av civil beredskap är nyinrättad och verksamhetens ansvarsområde innefattar att styra den civila beredskapen genom inriktning, planering och forskning. Samt att tillsammans med Försvarsmakten verka för ett samordnat totalförsvar.

Verksamhetsområdet styrning av civil beredskap består av tre enheter med cirka 50 medarbetare.

Enheten för inriktning av civil beredskap som arbetar med inriktning av den civila beredskapen. Här finns även arbetet med samhällsviktig verksamhet och risk- och sårbarhetsanalyser. Enheten arbetar också med inriktning, fördelning och uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap.

Enheten för planering av civil beredskap som arbetar med bl. a beredskapsmyndigheterna, länsstyrelserna, kommuner och regioner. Enheten arbetar också med sammanhängande totalförsvarsplanering och CBRNE-samordning.

Enheten för forskning som arbetar med inriktning och finansiering av forskning.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för strategisk ledning av verksamheten, personal och ekonomi. Du kommer leda och samordna verksamheten genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund.

Som verksamhetschef har du personalansvar för de tre enhetscheferna och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att driva verksamhetens frågor på en strategisk nivå och du arbetar nära de övriga verksamhetscheferna på avdelningen. Rollen som  verksamhetschef förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete internt och externt, I rollen ingår även att representera MSB externt.

Du ska leda och styra med verksamhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå. Du har också god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och vi vill att du har erfarenhet av förändringsledning. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från att arbeta inom eller med regeringskansliet och Försvarsmakten, samt med EU/Nato-frågor.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vidare är du tydlig och strukturerad och det är av stor vikt att du är lugn och stabil även i pressade situationer. Du har förmåga att arbeta i flera tidsperspektiv samtidigt.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Mona Pütsep (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2023 Visa mindre

Verksamhetschef utveckling av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och a... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad verksamhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen - verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap.

Tjänsten som verksamhetschef finns på avdelningen för civil beredskap som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörer i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Tjänsten som verksamhetschef för verksamheten utveckling av civil beredskap är nyinrättad och verksamhetens ansvarsområde innefattar att utveckla den civila beredskapen.

Verksamhetsområdet består av fyra enheter med cirka 60 medarbetare:

Enheten för samverkan och ledning som arbetar med vidareutveckling av gemensamma grunder och värdlandsstöd.

Enheten för övning som arbetar med övningsverksamhet och utbildningsfrågor för civil beredskap.

Enheten för försörjningsberedskap som arbetar med frågor kopplat till försörjningsberedskap och näringslivssamverkan. Här finns även beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och funktionen granskning av för utländska direktinvesteringar.

Enheten för personalförsörjning som arbetar med personalförsörjning, civilplikt och frivilligfrågor. Här finns också arbetet med trygghetspunkter.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för strategisk ledning av verksamheten, personal och ekonomi. Du kommer leda och samordna verksamheten genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund.

Som verksamhetschef har du personalansvar för de fyra enhetscheferna och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att driva verksamhetens frågor på en strategisk nivå och du arbetar nära de övriga verksamhetscheferna på avdelningen. Rollen som  verksamhetschef förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete internt och externt. I rollen ingår även att representera MSB externt.

Du ska leda och styra med verksamhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå. Du har också god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och vi vill att du har erfarenhet av förändringsledning. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från att arbeta inom eller med näringslivet och civilsamhället, samt med EU/Nato-frågor.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vidare är du tydlig och strukturerad och det är av stor vikt att du är lugn och stabil även i pressade situationer. Du har förmåga att arbeta i flera tidsperspektiv samtidigt.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Mona Pütsep (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2023 Visa mindre

Biträdande chef till Avdelningen för rättsligt stöd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Avdelningen för rättsligt stöd är de... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av en rättschef och är indelad i två rättsenheter vars medarbetare finns i både Karlstad och Stockholm. MSB söker nu en biträdande chef för avdelningen.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som biträdande chef stödjer du rättschefen, tillika avdelningschefen, i dennes arbete med att leda, prioritera och inrikta det rättsliga stödet vid myndigheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar, tillsammans med avdelningens enhetschefer, till verksamhetsutveckling för hela avdelningen. Du har också ett sammanhållande ansvar för avdelningens stabssamordning och administrativt stöd. Vidare ingår också att bistå rättschefen med att leda och följa upp arbetet vid avdelningens rättsenheter, både avseende verksamhet och budget. En viktig del av rollen är också att bidra till utveckling av avdelningens arbetssätt och kultur samt planering för strategisk kompetensförsörjning m.m. Du ersätter rättschefen vid dennes frånvaro i frågor som rör personal, ekonomi och verksamhet. Personalansvar kan komma att ingå i rollen. 

Uppdraget innefattar utöver chefsrollen även att delta i löpande juridisk rådgivning på strategisk nivå, kvalificerat utredningsarbete m.m. främst inom verksamhetsområdena civilt försvar och räddningstjänst. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakkunniga inom myndighetens olika verksamhetsområden likväl som externa kontakter med näringsliv, andra myndigheter och aktörer. Anställningen är förknippad med främst nationella resor, inte minst eftersom avdelningens medarbetare är placerade på fler orter.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- jur. kand. eller juristexamen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
- chefs- eller ledarerfarenhet inom statlig förvaltning med goda vitsord i ledarrollen
- god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av rättsliga frågor som rör skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap samt totalförsvar
- goda kunskaper och förståelse för statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt den politiska struktur som myndigheten verkar inom

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person behöver du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Du behöver också ha förmåga att se helheter och driva frågor framåt samtidigt som du behåller helhetsperspektivet. MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stabil och har en förmåga att kunna verka under oförutsedda och störda förhållanden. 

Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som kris.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Du kommer vara placerad på Avdelningen för rättsligt stöd. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd i rättsliga frågor som rör myndighetens samtliga sakområden, såsom krisberedskap och civilt försvar, cybersäkerhet samt räddningstjänst och olycksförebyggande frågor. Avdelningen ansvarar även för att ge stöd i en bredd av förvaltningsrättsliga frågor. 
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler med närhet till bra kommunikationer.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Asp. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 4 november 2023 Visa mindre

Verksamhetschef analys av civil beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap? MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du vara med och leda arbetet med att stärka Sveriges civila beredskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för krisberedskapen och det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad verksamhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges civila beredskap och totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas.

Avdelningen står inför en omorganisering där tre nya verksamheter kommer att implementeras på avdelningen - verksamheten för styrning av civil beredskap, verksamheten för utveckling av civil beredskap och verksamheten för analys av civil beredskap.

Tjänsten som verksamhetschef finns på avdelningen för civil beredskap som har i uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kris och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörer i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar avdelningen planering för samhällets beredskap och genomför systemanalyser av hot, risker, sårbarheter och förmåga i Sveriges civila beredskap. I avdelningens arbete ingår också att genomföra större nationella samverkansövningar. Arbetet sker i nära samverkan med till exempel Försvarsmakten, sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, länsstyrelser, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, näringsliv samt universitet och högskolor.

Tjänsten som verksamhetschef för verksamheten analys av civil beredskap är nyinrättad och verksamhetens ansvarsområde innefattar att på olika sätt analysera och utvärdera den civila beredskapen.

Verksamhetsområdet består inledningsvis av:

Enheten för strategisk analys och utvärdering som genomför breda analyser av Sveriges civila beredskap, som ligger till grund för såväl regeringens styrning som inriktning och planering på myndighetsnivå. I samverkan med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifierar och analyserar enheten sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Enheten ansvarar även för att bedöma förmågan inom Sveriges civila beredskap samt beredskapssektorsvis, geografiskt områdesvis och på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera densamma och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för strategisk ledning av verksamheten, personal och ekonomi. Du kommer leda och samordna verksamheten genom tillitsbaserad styrning med myndighetens mål och värdegrund. I rollen som verksamhetschef kommer du vara en viktig del i utvecklingen av arbetssätt och styrning av avdelningen.

Som verksamhetschef har du personalansvar för underliggande enhetschef/er och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att driva verksamhetens frågor på en strategisk nivå och du arbetar nära de övriga verksamhetscheferna på avdelningen. Rollen som  verksamhetschef förutsätter att du är mycket samarbets- och dialoginriktad, då tjänsten innefattar omfattande samarbete internt och externt. I rollen ingår även att representera MSB externt.

Du ska leda och styra med verksamhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet på strategisk nivå. Du har också god kunskap om det svenska beredskapskapssystemet och flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och vi vill att du har erfarenhet av förändringsledning. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av analytiskt arbete, samt med EU/Nato-frågor.

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vidare är du tydlig och strukturerad och det är av stor vikt att du är lugn och stabil även i pressade situationer. Du har förmåga att arbeta i flera tidsperspektiv samtidigt.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet samt förmåga att ta ett helhetsansvar för att utveckla verksamheten och MSB. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Inom avdelningen finns idag cirka 150 medarbetare med placering framförallt i Karlstad och Stockholm.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Mona Pütsep (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2023 Visa mindre

Handläggare beslutsstöd för räddningstjänst

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

På avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande söker vi en ny medarbetare i vårt team som utvecklar och ansvarar för beslutsstöd till räddningstjänst.

Här ingår bla MSB RIB, som inkluderar databaserna Bibliotek och Farliga ämnen, flera beräknings­program och systemstöd för lägesuppföljning. Programdelar som i dag finns som installerbara program, på webben och som appar.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:

- Ansvar för utveckling, testning, lansering och förvaltning av programvara som bl.a. räddningstjänsten använder.
- Framtagande av behovsanalyser, utvecklingsplaner, kravspecifikationer och annan dokumentation.
- Såväl muntlig som skriftlig kommunikation inom myndigheten och externt, både med våra användare och med konsulter.
- Bidra i andra förekommande arbetsuppgifter på enheten och inom myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk utbildning inom räddningstjänst eller IT, eller motsvarade arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom räddningstjänstområdet.
- Erfarenhet av arbete inom IT-området.
- Erfarenhet av projektledning.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist  (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén  (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 3 november 2023. Visa mindre

Strategisk utvecklare inom samverkan och ledning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle. Då kanske du är vår nästa kollega! Som strategisk utvecklare kommer ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle.

Då kanske du är vår nästa kollega!

Som strategisk utvecklare kommer du arbeta med att leda och driva utvecklingsarbete som t.ex. Projektledare. Du kommer vara en del av teamet på enheten för samverkan och ledning. 

Arbetsuppgifterna på enheten spänner över ett brett spektrum. Det handlar t.ex. om att ta fram konkret stöd till aktörer som metoder och checklistor. Analysera utvecklingsbehov på nationell och internationell nivå och vidareutveckla strukturer och konceptuell grund för samverkan inom totalförsvaret. Vi arbetar behovsdrivet och i nära samarbete med våra målgrupper som centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och företag. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som strategisk utvecklare är en viktig uppgift att leda och driva utvecklingsarbete du kommer stödja och delta i utvecklingen av enhetens arbete. Exempel på prioriterade sakområden är vidareutveckling av Gemensamma grunder för samverkan och ledning, värdlandsstöd och stabsmetodik. Du kommer arbeta med att skapa och upprätthålla goda relationer med enhetens olika målgrupper så väl som med relevanta verksamheter inom MSB. 

I dina arbetsuppgifter ingår:

- leda och delta i utvecklingsprojekt som bedrivs både inom MSB och externat av andra aktörer
- utveckla former för strategiskt arbete gentemot våra olika målgrupper
- skapa synergier och röda trådar mellan olika verksamhetsområden och projekt
- analysera och omsätta övergripande styrning, ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser och övningsutvärderingar
- analysera kopplingar mellan internationell utveckling ex. inom EU, Nato och nationell utveckling av krisberedskap och civilt försvar
- hålla samman, ta fram underlag och leda olika interna och externa möten
- bidra till enhetens löpande arbete och hålla samman samt delta i arbete med beredningar och remisser mm.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet av arbete inom krisberedskap och civilt försvar
- erfarenhet från arbete inom eller tillsammans med centrala myndigheter, länsstyrelse, region eller kommun
- erfarenhet från att leda utvecklingsarbete som projektledare eller motsvarande
- arbetat med utredningar och/eller analys inom civilt försvar och krisberedskap
- kunskap om arbetsformer, ansvar och roller inom civilt försvar och krisberedskap
- förmåga att självständigt driva och leda utvecklingsarbete 
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att leda eller delta i aktörsgemensamt utvecklingsarbete 
- erfarenhet av operativt arbete under samhällsstörningar

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du har förmåga att arbeta bra med andra människor där du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar dessa för att sedan driva processerna vidare. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

I arbetet som strategisk utvecklare kommer du ha mycket goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom både sakområdet samverkan och ledning samt leda utvecklingsarbete.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad vid enheten för samverkan och ledning som ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i Karlstad, Stockholm och Revinge.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. 

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Hjelm. Fackliga företrädare är Clara Korths-Aspegren (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis(SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2023 Visa mindre

Enhetschef för Lokal- och serviceenheten

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som enhetschef hos oss kommer du att... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som enhetschef hos oss kommer du att leda Lokal- och serviceenheten där vi arbetar med internt stöd och service.

I detta ingår lokalförsörjning, resesamordning, kontorsservice och hantering avseende fysiskt skydd för våra kontor.  

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten, avdelningen och myndigheten.

Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk, taktisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer och leverantörer.

I uppdraget ingår att driva utvecklingsarbete inom enhetens ansvarsområde. Till exempel genomför vi nu ett arbete med att utveckla och anpassa delar av våra lokaler och i det arbetet kommer du, tillsammans med dina medarbetare, att ha en central roll.  

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har minst tre års chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar. Du har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet.
- Erfarenhet av lokalförsörjning.
- Erfarenhet av kontorsservice.
- Erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet.
- Erfarenhet av leverantörsstyrning. Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, du har god självkännedom och bidrar genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Eftersom uppdraget innebär många kontakter såväl internt som externt så är det särskilt viktigt att du ser dialog och relationsbyggande som viktiga inslag i ditt arbete.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och anställningen innebär resor. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Lokal- och serviceenheten tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med internt stöd och service. I detta ingår lokalförsörjning, resesamordning, kontorsservice och hantering avseende fysiskt skydd för våra kontor i Karlstad och Stockholm.

Enhetens medarbetare finns i både Karlstad och Stockholm. Som chef för enheten krävs regelbunden närvaro på båda verksamhetsställena.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Jonas Norén. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023 Visa mindre

Enhetschef för Enheten för it-infrastruktur och it-säkerhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som enhetschef hos oss kommer du att... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som enhetschef hos oss kommer du att leda enheten för it-infrastruktur och it-säkerhet.

Du och dina medarbetare skapar värde i verksamheten tillsammans med andra it-relaterade enheter och i samarbete med sakverksamheten.

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till utveckling för hela myndigheten.

Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk, taktisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. I uppdraget ingår att ansvara för ett antal tvärgående perspektiv där samverkan med kollegor är en förutsättning. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer och leverantörer. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- flerårig chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar
- relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet från arbete inom it-verksamhet i en stor organisation
- god kunskap om it-infrastruktur och it-säkerhet
- god kunskap om offentlig förvaltning
- lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, du har god självkännedom och bidrar genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du kommer att samarbeta tillsammans med andra enhetschefer som tillsammans tillhandahåller leveranser avseende it och digitalisering. Det ställer stora krav på förmågan att samarbeta och skapa relationer. Som person är du lugn och stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker i stressade eller pressade situationer.  

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. 

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och anställningen innebär resor.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Vi omorganiserar och från årsskiftet är Enheten för it-infrastruktur och it-säkerhet en av fyra enheter på Avdelningen för verksamhetsstöd som arbetar med it och digitalisering och det finns goda möjligheter att påverka utvecklingen framåt. 

Enhetens uppgift är att styra, utveckla och förvalta myndighetens gemensamma it-infrastruktur. I detta ingår ansvar för anskaffning och drift av myndighetens it-infrastruktur samt att tillhandahålla it-beredskap. I uppgiften ingår livscykelhantering samt att säkerställa att it-infrastrukturen uppfyller interna och externa it-säkerhetsmässiga krav. I uppdraget ingår att ansvara för ett antal tvärgående perspektiv där samverkan med kollegor är en förutsättning.

Enhetens medarbetare finns både i Karlstad och Stockholm. Som chef för enheten krävs regelbunden närvaro på båda verksamhetsställena.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Jonas Norén. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2023. Visa mindre

Utredare inriktning samhällsviktig verksamhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! Som utredare inom krisberedskap och civilt försvar ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som utredare inom krisberedskap och civilt försvar kommer du att arbeta med frågor inom samhällsviktig verksamhet.

Anställningen är placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Du kommer vara en del av teamet på enheten för försörjningsberedskap.

Du kommer in i en viktig utvecklingsfas i planeringen av totalförsvaret, i en roll med inriktning på samhällsviktig verksamhet och införandet av ny EU-reglering i svensk lagstiftning. Enheten för försörjningsberedskap arbetar med att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplaneringen med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår områden som samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, grundberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan. 

Arbetet bygger på att samverka och tillvarata perspektiv från våra målgrupper som är centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och företag. 

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som utredare kommer du arbeta tillsammans med de andra utredarna inom enheten för att utveckla arbetet med krisberedskap och civilt försvar med fokus på samhällsviktig verksamhet.

Enheten är i en utvecklingsfas där kommande fokusområde är införandet av två EU-direktiv för att stärka motståndskraft i samhällsviktig verksamhet (CER- och NIS2- direktiven). Du kommer ha en viktig roll vid införandet av dessa EU-direktiv. 

I dina arbetsuppgifter ingår:

- leda och stödja systemutveckling, vägledning och reglering kopplat till samhällsviktig verksamhet
- planera och genomföra informationsinsatser internt och externt för olika målgrupper
- leda workshops eller arbetsmöten

Arbetsuppgifterna omfattar sekretessbelagd information och därför är möjligheten till distansarbete begränsade. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- kunskaper om det svenska beredskapssystemet och dess regelverk
- erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor inom ramen för krisberedskap eller totalförsvar
- erfarenhet av att föreläsa vid seminarier och utbildningar 
- god förmåga att analysera information 
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, samhällsviktig verksamhet, kontinuitetshantering och internationell samverkan
- erfarenheter av arbete med NIS eller CER-relaterade frågor

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person behöver du vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga då arbete medför både interna och externa kontakter. Du är utåtriktad och har enkelt för att skapa kontakter och underhåller redan etablerade relationer. För att lyckas i rollen ser du helheten och skapar sammanhang, du har mod att agera efter din egen övertygelse. Du behöver arbeta på ett initiativtagande och strukturerat arbetssätt. 

Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enheten för försörjningsberedskap har i uppgift att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplaneringen med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan. 

Vi har aktivitetsbaserade kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. 

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Fredric Stany. Fackliga företrädare är Vendela Dobson (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis(SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2023 Visa mindre

HR-handläggare till operativa avdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig tillsammans med oss? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig tillsammans med oss? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som HR-handläggare kommer du ha en central roll att kompetensförsörja den nationella och internationella insatsverksamheten.

Du kommer vara en del av arbetsgruppen på Enheten för kompetensförsörjning eller och hos oss får du möjligheten att ansvara för såväl strategisk utveckling som operativ och administrativ hantering inom ett eget ansvarsområde.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I samverkan med andra bidrar du till att utveckla och förvalta verksamhetens insatsförmågor. Du har ett ansvar att skapa god kunskap om kompetensbehov och att självständigt driva alla processer kopplade till kompetensförsörjning inom ditt ansvarsområde. Du har ett ansvar att utveckla arbetssätt för att arbetet ska bedrivas med hög kvalitet och så effektivt som möjligt.

I dina arbetsuppgifter ingår ett nära samarbete med projektledare där du bidrar till olika insatsers genomförande i form av rekrytering och löpande stöd i personalfrågor inklusive hantering av personalärenden. Du utgör också en viktig kugge i projektutvecklingsfasen och du bidrar till att säkerställa arbetsgivarperspektiv och arbetsgivaransvar i insatsers genomförande. Du arbetar långsiktigt, strategiskt, systematiskt och problemförebyggande för att skapa goda förutsättningar för insatsers effekt- och måluppfyllelse.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk examen inom HR-området
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom HR-området av både strategiskt och operativt arbete inklusive erfarenhet av självständigt arbete med rekrytering och tillhörande administration
- Vana att ha engelska som arbetsspråk och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på engelska som på svenska

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av HR-arbete kopplat till EU eller internationell verksamhet 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person ser vi att du har ett mycket drivet och lösningsorienterat arbetssätt för att möta verksamhetens föränderliga behov och du har förmågan att kunna prioritera mellan de behov och krav som uppstår. Du är ansvarstagande inom givna ramar, mål och regelverk och du har mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du bidrar till gruppens utveckling samt utvecklar och bibehåller goda samarbeten. Vi ser att du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar samt har en helhetssyn och förståelse för hur dina åtgärder förhåller sig till övergripande inriktningar. Du har också förmåga och vilja att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt och föreslå förbättringar för att möta verksamhetens krav.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till och med 31 januari 2025 med eventuell möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Enheten för kompetensförsörjning finns erfarna HR-kollegor med vana av att stödja svenska aktörer med kompetens och materiel vid omfattande olyckor och kriser när ordinarie resurser är otillräckliga samt att kompetensförsörja internationella katastrofriskreduceringsinsatser. Vi har dessutom en systerenhet med HR-kollegor som kompetensförsörjer humanitära hjälpinsatser och fredsfrämjande insatser i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter.  

Vi arbetar aktivitetsbaserat på vårt kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns även möjlighet att efter överenskommelse förlägga del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Wärja. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2023 Visa mindre

HR-handläggare till operativa avdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig tillsammans med oss? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig tillsammans med oss? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som HR-handläggare kommer du ha en central roll att kompetensförsörja den nationella och internationella insatsverksamheten.

Du kommer vara en del av arbetsgruppen på Enheten för kompetensförsörjning eller på Enheten för operativ personal och hos oss får du möjligheten att ansvara för såväl strategisk utveckling som operativ och administrativ hantering inom ett eget ansvarsområde.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I samverkan med andra bidrar du till att utveckla och förvalta verksamhetens insatsförmågor. Du har ett ansvar att skapa god kunskap om kompetensbehov och att självständigt driva alla processer kopplade till kompetensförsörjning inom ditt ansvarsområde. Du har ett ansvar att utveckla arbetssätt för att arbetet ska bedrivas med hög kvalitet och så effektivt som möjligt.

I dina arbetsuppgifter ingår ett nära samarbete med projektledare där du bidrar till olika insatsers genomförande i form av rekrytering och löpande stöd i personalfrågor inklusive hantering av personalärenden. Du utgör också en viktig kugge i projektutvecklingsfasen och du bidrar till att säkerställa arbetsgivarperspektiv och arbetsgivaransvar i insatsers genomförande. Du arbetar långsiktigt, strategiskt, systematiskt och problemförebyggande för att skapa goda förutsättningar för insatsers effekt- och måluppfyllelse.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Akademisk examen inom HR-området
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom HR-området av både strategiskt och operativt arbete inklusive erfarenhet av självständigt arbete med rekrytering och tillhörande administration
- Vana att ha engelska som arbetsspråk och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på engelska som på svenska

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av HR-arbete kopplat till EU eller internationell verksamhet 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Som person ser vi att du har ett mycket drivet och lösningsorienterat arbetssätt för att möta verksamhetens föränderliga behov och du har förmågan att kunna prioritera mellan de behov och krav som uppstår. Du är ansvarstagande inom givna ramar, mål och regelverk och du har mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du bidrar till gruppens utveckling samt utvecklar och bibehåller goda samarbeten. Vi ser att du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar samt har en helhetssyn och förståelse för hur dina åtgärder förhåller sig till övergripande inriktningar. Du har också förmåga och vilja att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt och föreslå förbättringar för att möta verksamhetens krav.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till och med 30 juni 2024 med eventuell möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Enheten för kompetensförsörjning och på Enheten för operativ personal finns erfarna HR-kollegor med vana av att stödja svenska aktörer med kompetens och materiel vid omfattande olyckor och kriser när ordinarie resurser är otillräckliga samt att kompetensförsörja internationella katastrofriskreduceringsinsatser, humanitära hjälpinsatser och fredsfrämjande insatser i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter.  

Vi arbetar aktivitetsbaserat på vårt kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Det finns även möjlighet att efter överenskommelse förlägga del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Wärja eller enhetschef Patrik Jansson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nyttig (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2023 Visa mindre

Bitr. Avdelningschef - avdelningen för rtj. och olycksförebyggande

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!  ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och
konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! 

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans.

Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheter som hela avdelningen. Du ansvarar du för att driva avdelningen frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med chefer och medarbetare. Du ska leda och styra med avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att leda och följa upp avdelningens enhetschefer i deras uppdrag och leda arbetet kopplat till arbetsmiljöfrågor, kulturfrågor, kompetensförsörjning och flera operativa frågor. Du kommer också ersätta avdelningschefen vid dennes frånvaro i frågor som rör personal, ekonomi och verksamhet. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer som likvärdig;
- Chefserfarenhet inom statlig förvaltning;
- Erfarenhet av arbete inom räddningstjänstområdet;
- Erfarenhet av arbete med krisberedskap och civilt försvar

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att leda genom andra chefer;
- Erfarenhet av arbete från Regeringskansliet 

Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande. Avdelningens uppgift är räddningstjänst, förebyggande av olyckor och utbildningsverksamhet. I uppgiften ingår att stärka förmågan att förebygga, förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser, samordna och stödja utveckling av kommunal räddningstjänst, stärka det olycksförebyggande arbetet avseende bränder, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen och utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2023 Visa mindre

Enhetschef för Enheten för Utveckling och Projektledning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Just nu söker vi efter en chef till Enheten för Utveckling och Projektledning. Är det du som är vår nästa kollega? Ledarskapet hos oss utgår från t... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Just nu söker vi efter en chef till Enheten för Utveckling och Projektledning.

Är det du som är vår nästa kollega?

Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef vid enheten Utveckling och Projektledning ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du är också aktiv deltagare i verksamhetens ledningsgrupp. Din huvuduppgift är att leda de medarbetare som finns på enheten och enheten består till stor del av medarbetare som är mycket kunniga inom sina områden och du arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sina uppgifter med bästa resultat, utvecklas och bidra till ett gott arbetsklimat. Arbetsområdena inom enheten är av olika karaktär och behov av ledning varierar därför med uppgifternas karaktär, både dagligt operativt arbete och långsiktigt utvecklingsarbete. Som chef för enheten ligger du i framkant avseende den nyutveckling som sker vid verksamheten och du kommer representera myndigheten i externa uppdrag både nationellt och internationellt.

Du ansvarar för att driva enhetens frågor på en strategisk och taktisk nivå tillsammans med dina medarbetare Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

Dina kunskaper och kompetenser
För att söka anställning som enhetschef har du en relevant akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att vara chef med goda resultat och har lett genomförande av verksamhetsutveckling och har en god erfarenhet av teknikutveckling. Din administrativa förmåga kommer väl till pass här då den skapar rätt förutsättningar för att enheten skall fungera på bästa sätt. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet 
- Erfarenhet av förvaltnings- och projektstyrning
- Erfarenhet av Agila arbetssätt 
- Erfarenhet och kunskap inom området digitala kommunikationslösningar

Som chef och ledare hos oss förväntas du vara uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och bidrar genom att vara ett gott föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Dina erfarenheter gör att du har en hög personlig mognad, är stabil, trygg och närvarande i ditt ledarskap. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog, du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. För att lyckas i rollen krävs att du har strategisk förmåga, helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. Din strukturerade förmåga gör att du är duktig på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska är något du är duktig på. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt säkerhetsmedvetande.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm med placering Tomteboda. Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra
kommunikationer. Enhetens uppgift är att ansvara för nyutveckling av system och tjänster enligt beslutade  strategier och planer för verksamheten. I detta ingår att ansvara för systemarkitektur, 
designval och applikationsutveckling. Vidare ingår att ansvara för projektledning och stöd tills ny funktionalitet lämnas över i produktion. Enheten är fördelad på två geografiska orter, Karlstad och Stockholm. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ronny Harpe. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2023.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tjänsteman i beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som Tjänsteman i beredskap kommer du att vara en del av enheten för operativ ledning.

Enhetens uppgift är att att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. I detta ingår att ta fram lägesbilder för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som TIB (Tjänsteman i beredskap) bidrar du till att inrikta och samordna myndighetens operativa arbete vid samhällsstörningar. Vidare är du kontaktpunkt för MSB vid operativ hantering och initierar myndighetens inledande arbete vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel hantering av pandemier, översvämningar och skogsbränder till internationella katastrofer. I rollen ingår att  bearbeta stora informationsmängder och med kort varsel kunna presentera underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för andra aktörer på både svenska och engelska.

Som TIB behöver du både kunna leda och bli ledd av andra och du arbetar tillsammans med dina kollegor i schema för att täcka dygnets alla timmar, antingen på plats på MSB:s kontor eller i beredskap från hemmet. I schemat ingår beredskap, 7 dygn per 7-veckorsperiod och periodvis något längre arbetsdagar som kompenseras med ledig tid andra dagar. Du har möjlighet att själv påverka ditt schema så att det passar övriga livet.

Utöver de schemalagda passen kommer du bland annat att arbeta med att utveckla metoder för myndighetens operativa hantering.

Som medarbetare inom enheten bidrar du till ett utvecklande arbetsklimat och till att enheten har goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
-  Relevant flerårig arbetslivserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande.
- Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- Erfarenhet av att leda och samordna verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

-  God kunskap eller erfarenhet från krishantering på internationell nivå inom ramen från exempelvis Nato- och EU-samarbetet. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du är en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Du har också förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På enheten för operativ ledning är vi ett 20-tal medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även under pressade förhållanden. Vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan komplettera varandra. 

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson eller verksamhetssamordnare Mette Formanek. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2023 Visa mindre

Medarbetare till resefunktionen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Som medarbetare på vår resefunktion ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Som medarbetare på vår resefunktion kommer du framförallt att arbeta med att boka och administrera resor för MSB:s insatspersonal och för vår utbildningsverksamhet.

Du kommer att vara en del av MSB:s Lokal- och serviceenhet som bland annat ansvarar för det interna stödet i MSB:s resehantering. Enheten består av ca 20 medarbetare som har olika kompetenser och ansvarsområden.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:

- Boka och administrera resor för MSB:s insats- och utbildningsverksamhet samt större sammankomster, både inrikes och utrikes. Som stöd för resebokningar använder MSB via vår resebyrå ett bokningssystem där merparten av resebokningarna sker. Viss kontakt sker också direkt med resebyrån.
- Konferensstöd till MSB:s verksamhet.
- Support och stöd, både till MSB:s medarbetare och externa resenärer, i reserelaterade frågor.
- Utveckla och förvalta instruktioner och rutiner som faller inom enhetens ansvarsområde.
- Informera och kommunicera med MSB:s medarbetare.
- Leverantörskontakter, avtalsuppföljning samt delta i upphandlingar inom området.
- Delta i diverse utvecklingsarbeten inom funktionen.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Aktuell och relevant erfarenhet av service och administrativa arbetsuppgifter.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du är kommunikativ och kommunicerar lika lätt med våra medarbetare som med insatspersonal från hela världen.
- Vana av att planera och organisera ditt arbete och har förmågan att kunna hantera flera saker samtidigt, inte sällan under tidspress.
- En stor servicevilja och som är självgående. Även om du ingår i ett team sker mycket av arbetet individuellt. Du har förmåga att ta egna initiativ, är bra på samverkan och har god analytisk och problemlösande förmåga.
- En känsla för både detaljer och en förmåga att se samband och saker ur ett helikopter-perspektiv.

Det är meriterande om du har:

- Vana av att arbeta med resebokningar, konferensarrangemang eller liknande arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av att skriva instruktioner och informationstexter.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. 

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Fallström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2023. Visa mindre

Kvalificerad jurist inom totalförsvarsområdet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för.

Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- jur. kand eller juristexamen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
- erfarenhet av och kunskap om totalförsvaret
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- vana att arbeta med framtagande av föreskrifter
- erfarenhet i övrigt av något eller några av de rättsområden som enheten verkar inom

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du ska ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.
Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. 

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna aktivitetsbaserade lokaler med närhet till bra kommunikationer. 
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Hakelius. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2023. Visa mindre

Dokumentcontroller/registrator

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som dokumentcontroller/registrator ingår bl.

a.:

- Traditionella registratorsuppgifter som - posthantering,
- registrering av både öppna och sekretessbelagda handlingar,
- kvalitetssäkring och uppföljning av myndighetens informationshantering


- Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och signalskydd enligt gällande rutiner. 

Som dokumentcontroller/registrator är du ett stöd i och tar en aktiv del av det pågående utvecklingsarbetet inom informationshanteringsområdet på MSB och ger användarstöd i ärende- och dokumenthantering, både vad gäller systemstöd och regelverk. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka hela myndighetens arbetssätt inom informationshanteringsområdet. I tjänsten ingår både utbildning och support till handläggare.

Medarbetarna på registraturen har ett nära samarbete med varandra och med övriga funktioner inom enheten. Arbetet inom enheten bedrivs ofta funktionsövergripande i team med kollegor från de andra funktionerna inom enheten.

MSB jobbar aktivt med digitalisering och informationshanteringsenheten är ledande och drivande i det arbetet. Innehållet i tjänsten kan komma att förändras över tid, utifrån nya krav och tillkommande uppgifter för enheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- Utbildning som dokumentcontroller/registrator, eller akademisk utbildning inom t. ex. samhälls-/eller statsvetenskap, juridik eller arkiv, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant.
- Kunskap om lagar och regler för hantering av både öppen och sekretessbelagd information.

Det är meriterande om du har:

- Arbetat inom registratur eller arkivfunktion inom offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta med dokumenthanteringssystemet Public 360. 
- Erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 
- Erfarenhet av att arbeta med signalskydd. 

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Vi söker dig har god förmåga att snabbt skifta fokus mellan arbetsuppgifter, samtidigt som du kan bibehålla ett helhetsperspektiv, även under pressade förhållanden. Du uppskattar att arbeta utifrån rutiner och har en fallenhet för att kunna utveckla rutiner och processer.

Då du kommer att arbeta i miljöer med säkerhetsskyddsklassificerad information kommer det ställas mycket höga krav på integritet, omdöme och säkerhetsmedvetande.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
På Informationshanteringsenheten är vi ca 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enheten är indelad i tre funktioner och den här tjänsten är placerad inom funktionen ”Registratur”. Arbetet inom enheten bedrivs till stor del funktionsöverskridande och tillsammans med medarbetare inom övriga funktioner (Arkiv och Informationsarkitekter).

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också efter överenskommelse möjlighet att viss del av arbetstiden arbeta på distans.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Therese Hahne(ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2023. Visa mindre

Kvalificerad jurist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!  MSB söker nu en kvalificerad jurist... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! 

MSB söker nu en kvalificerad jurist till Rättsenhet 1.

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet. Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter. Ansvarsområden för rättsenhet 1 omfattar bland annat offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- jur. kand eller juristexamen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
- har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med juridiska frågor kopplade till totalförsvaret

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär, och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du ska ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och bedriva undervisning för att trivas i tjänsten. Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler med närhet till bra kommunikationer.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Levin. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2023. Visa mindre

Kvalificerad jurist inom kommersiell rätt och/eller upphandlingsjuridik

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega!  MSB söker nu en kvalificerad jurist till Rättsenhe... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld? Då kanske du är vår nästa kollega! 

MSB söker nu en kvalificerad jurist till Rättsenhet 1.

Enhetens ansvarsområden omfattar bland annat offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.  Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet. Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.  

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- jur. kand. eller juristexamen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med juridiska frågor kopplade till totalförsvaret
- erfarenhet av kommersiell rätt och/eller upphandlingsjuridik

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär, och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du ska ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och bedriva undervisning för att trivas i tjänsten. Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med sex månaders provanställning. 
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, moderna och aktivitetsbaserade lokaler med närhet till bra kommunikationer.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Levin. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den11 oktober 2023. Visa mindre

Kommunikatör med fokus på webanalys

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbetet med att utveckla MSB:s kommunikation med fokus på myndighetens digitala närvaro.

Med hjälp av din kunskap vill vi få värdefulla insikter om våra digitala tjänster, annonsering och kampanjer samt utveckla oss strategiskt genom att sätta upp mål, staka ut vägen för hur vi ska nå dem och utvärdera vår närvaro i kanaler.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på Enheten för kommunikationsutveckling och ingå i olika team där din roll är att ha fokus på webbanalys. Genom din erfarenhet av kommunikation kommer du också vara en del av det löpande kommunikativa arbetet på enheten. MSB har inte någon renodlad webbanalytiker sedan tidigare och tjänsten ger därför möjlighet för dig att påverka med dina idéer och tankar. Bland annat genom att ta fram strategier i hur MSB kan bli mer datadrivna.

Du kommer delta i avgränsade utvecklingsprojekt där du bidrar till att sätta relevanta mätvärden och indikatorer, ta fram uppföljnings- och utvärderingsplaner samt medverka vid kravställning och förmedla insikter till teamet och övrig verksamhet.

Du kommer också vara en del av den löpande it-förvaltningen där webbanalys är en viktig del, bland annat genom att stötta övrig verksamhet med webbanalys i deras arbete med att utveckla användbara digitala tjänster. Du förmedlar insikter och säkerställer att rätt person tar del av rätt data så att de kan ta bättre beslut.

I tjänsten ingår också att vara administrativt ansvarig för statistikverktyget Matomo samt vara kontaktperson för den konsult som myndigheten anlitar för drift.

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning inom kommunikation
- flera års erfarenhet av att arbeta med kommunikation
- praktisk erfarenhet av att jobba med webbanalys
- arbetat i analysverktyget Matomo eller motsvarande verktyg
- erfarenhet av och kunskap om att visualisera data på ett pedagogiskt sätt

Det är meriterande om du har:

- kunskap om integritetsfrågor kopplat till datahantering
- kunskap inom sökmotoroptimering (SEO) och sökmotormarknadsföring (SEM)
- erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig verksamhet.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har en stadig grund inom kommunikation och tycker det är givande att jobba strategiskt med webbanalys och du är intresserad av att förstå besökaren och dess beteende. Du har god analytisk förmåga och arbetar och driver frågor självständigt men har också en god samarbetsförmåga. Du involverar gärna kollegor i diskussionerna så att ni får en gemensam förståelse och kan jobba tillsammans mot samma mål. Du har ett helhetsperspektiv på hur data bidrar till att skapa nytta både för användaren och för verksamheten.

Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning, med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga. Kommunikationsavdelningens uppgift är att säkerställa myndighetens kommunikation, att den är tydlig och sammanhållen och bidrar till att nå gemensamt uppsatta mål.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Marie Kämpe. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund  (Saco-S), Hanna Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2023 Visa mindre

Projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! ... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen.

Enheten för resiliensinsatser är den enhet som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser utanför Sverige och som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering kommer du att vara en del av teamet på enheten.

Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektledare med inriktning på verksamhetskoordinering har du ett sammanhållande och samordnande ansvar för verksamhet inom resiliensinsatserna. Du stödjer enhetschef i den övergripande planeringen, samordningen, genomförandet, utvecklingen och uppföljningen av enhetens insatsverksamhet. Du förväntas även ta ett ansvar för att myndighetens arbete inom internationellt utvecklingssamarbete är sammanhållet, samstämmigt och håller hög kvalitet. Du ska säkerställa operativ samordning, prioriteringar, erfarenhetsåterföring och bidra till en tydlig resultatstyrning av verksamheten.

Du har ett koordinerande ansvar, agerar både bollplank och coach till medarbetarna på enheten och bidrar till en jämn arbetsbelastning inom enheten. Du stödjer genom att skapa kopplingar mellan pågående insatser samt genom att skapa strategiska länkar till nya insatser. Du förväntas ge löpande stöd till kollegor i frågor som uppstår i den operativa verksamheten. I rollen förväntas du vid behov kunna gå in och avlasta eller stödja projektledare eller sakrådgivare i insatsernas alla faser. Du förväntas även stödja att insatsernas övergripande genomförande drivs och följs upp enligt de riktlinjer som myndigheten, finansiären eller samarbetspartners har föreskrivit.

I din roll förväntas du bidra till att skapa ett bra arbetsklimat inom enheten och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Du förväntas agera proaktivt och ska kunna representera myndigheten i olika externa sammanhang och etablera goda relationer med externa finansiärer, andra myndigheter samt såväl bilaterala parter som internationella aktörer inom EU och FN m.fl. Du kommer även ha mycket kontakter med övriga enheter och avdelningar och förväntas bidra till utvecklingen av myndighetens operativa uppdrag.

Du förväntas delta aktivt i enhetens ledningsgrupp för att utveckla och driva arbetet med att förbättra den operativa verksamheten och planera både det strategiska och det dagliga arbetet på enheten. 

Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- aktuell erfarenhet av projektarbete inom en myndighet.
- erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
- erfarenhet av verksamhets- och processutveckling.
- mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i ledande befattning. Det är även meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom en myndighet samt erfarenhet av partnerskapsutveckling med internationella organisationer/projekt. Det är också meriterande om du har kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.

Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/

Du har även ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt. Du ska ha förmåga att själv och tillsammans med andra leverera resultat av hög kvalitet, även med korta ledtider och under tidspress. Du har ett gott omdöme och har också förmåga till helhetssyn genom att du kan sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och ta ansvar för myndighetens samlade verksamhet. Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid personlig lämplighet och din möjlighet att komplettera befintlig kompetens och erfarenhet inom enhetsledningsgruppen.  

Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.

Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer i hög omfattning. Resor sker regelbundet mellan verksamhetsorterna, men också internationellt. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i anställningen och innebär då arbete utanför normala kontorsarbetstider.   .

Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om oss
MSB har fyra insatsenheter och i genomsnitt hanterar MSB genom sin insatsverksamhet cirka 60 pågående insatser i runt 20 länder. På enheten för resiliensinsatser är vi cirka 20 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Enheten arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta fleråriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.

Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/

Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Miriam Malmqvist. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2023 Visa mindre