Lediga jobb Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad

Se alla lediga jobb från Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Handläggare informationssäkerhet CISO

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du erfarenhet av informationsförvaltning, verksamhetsutveckling, kvalitetsledning eller annat systematiskt arbete i offentlig sektor? Vill du utvecklas ytterligare genom perspektivet informationssäkerhet? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle.

Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Att bygga upp, leda och förvalta ett systematiskt informationssäkerhetsarbete har många likheter med andra områden. Enheten för systematisk informationssäkerhet vill därför stärka gruppen med ett annat perspektiv.

Du som är arkivarie månar liksom vi om informationens väl och ve – om än av andra skäl. Du som har arbetat med andra ledningssystem, som till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö känner väl till hur ett ledningssystem kan implementeras i en organisation, vilka utmaningar som finns och hur man kan ta sig an dem. Du som har erfarenhet av att arbeta med affärsrisker, verksamhetsrisker eller intern styrning och kontroll vet mycket om riskanalys, riskhantering och uppföljning. Kanske har du arbetat med något helt annat som också går att jämföra med systematiskt och riskbaserat arbete? Läs mer i vårt Metodstöd och berätta för oss varför du vill arbeta med informationssäkerhet och varför du tror att det passar dig så bra.

Vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats med ett samhällsviktigt uppdrag. En framåtlutad enhet med kompetenta experter och en positiv kultur. En möjlighet för dig att utvecklas inom området systematisk informationssäkerhet, både teoretiskt och praktiskt. 

Vårt uppdrag
Enhetens huvuduppdrag är att ge råd och stöd till organisationer i offentlig sektor och näringslivet om hur man arbetar systematiskt med informationssäkerhet i förebyggande syfte för ett säkert digitaliserat samhälle.

Din kompetensprofil
För att söka anställningen tror vi att du har en bakgrund inom till exempel processbaserad informationsförvaltning, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, kvalitetsledning eller systemförvaltning/utveckling i offentlig sektor. Du vill använda din bakgrund och erfarenheter för att utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet och samtidigt utvecklas i din kompetens.

Du har:

- Relevant högskoleutbildning
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete i eller mot offentlig sektor
- Erfarenhet av systematiskt arbete, till exempel kvalitetsledningssystem, intern styrning och kontroll, objektsförvaltning, processbaserad informationsförvaltning eller motsvarande

Det är meriterande om du har erfarenheter från:

- Statlig verksamhet
- Informationssäkerhet

Då arbetet innebär mycket samverkan och samarbete med myndigheter, kommuner, regioner,
organisationer och företag lägger vi stor vikt på dina sociala egenskaper. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 16 januari, märkt med referensnummer 2022/309.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker säkerhetsspecialist fysisk säkerhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Har du erfarenhet av fysisk säkerhet i ett systematiskt säkerhetsarbete och vill vara med att göra skillnad? Nu har du möjligheten att bidra till att vidareutveckla och stärka MSB:s säkerhetsskydd.

Vi söker specialist inom fysisk säkerhet till verksamhetsskyddsenheten. Myndigheten fortsätter att vidareutveckla det systematiska säkerhetsarbetet och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få utvecklande och utmanande arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med myndighetens interna fysiska säkerhet, i synnerhet ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. I arbetet ingår även att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens förmåga till att i en ökad omfattning självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

Du kommer att ingå i en enhet bestående av medarbetare med olika kompetenser. Arbetet bedrivs självständigt eller tillsammans med någon eller några av övriga medarbetare. Du kommer att leda och stötta olika former av analysarbeten tillsammans med sakverksamheten för att identifiera behovet av skyddsåtgärder inom fysisk säkerhet.

Beroende på din erfarenhet kommer du att bidra till att genomföra kvalificerade analyser kopplat till myndighetens säkerhetsskydd samt kunna ge förslag på lämpliga åtgärder. Du ska även utveckla och följa upp myndighetens säkerhetsskyddsplan främst inom området fysisk säkerhet.

Dina arbetsuppgifter kommer du att lösa självständigt eller i samarbete med andra i vilket det ingår att genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter, styrande dokument och leda utvecklingsarbeten. Du kommer även att svara för att självständigt eller tillsammans med andra att planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser inom verksamhetsskyddsområdet.

En del av arbetet utgörs av att ge råd och stöd till chefer och medarbetare i verksamhetsskyddsfrågor, främst inom fysisk säkerhet- och säkerhetsskyddsområdet. Du kommer att delta eller leda aktiviteter inom i enhetens olika processer som syftar till att vidareutveckla myndighetens verksamhetsskydd.

Beroende på enhetens behov och ditt intresse kommer du att få möjlighet att  vidareutveckla dig och din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde. Du deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska säkerhetsskyddsarbete.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant.

Du har god kunskap om aktuella standarder, författningar och föreskrifter inom fysisk säkerhet och säkerhetsskyddssområdet.

Du har flerårig erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom området fysisk säkerhet (avseende upptäckande, fördröjande och hanterande åtgärder), i en större organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och på en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska.

Du bör ha god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser. Du bör ha erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten.

Kompetens, certifiering eller andra utbildningar inom följande områden är meriterande:

- Andra angränsade säkerhetsskyddsområden (säkerhetsskyddsanalys, informationssäkerhet, personalsäkerhet, säkerhetsskyddade upphandlingar)
- Hotbildsbedömning
- Avlyssningsskydd
- Skydd mot röjande signaler
- Uppföljning av fysisk säkerhet

Du ska ha integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om enheten
Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens verksamhetsskydd. I MSB:s verksamhetsskydd ingår; informations- och it-säkerhet, säkerhetsskydd, personalsäkerhet, medarbetarskydd, fysiskt skydd och kontinuitetshantering. Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning. 

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/318.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker Informationssäkerhetsspecialist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du möjligheten att bidra med din kompetens, då MSB förstärker sin verksamhetsskyddsenhet.

MSB söker nu en informationssäkerhetsspecialist till verksamhetsskyddsenheten.

Myndigheten fortsätter att vidareutveckla det systematiska säkerhetsarbetet och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens verksamhetsskydd. I MSB:s verksamhetsskydd ingår; informations- och it-säkerhet, säkerhetsskydd, personalsäkerhet, medarbetarskydd, fysiskt skydd och kontinuitetshantering. Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få utmanande och utvecklade arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med med myndighetens interna informationssäkerhetsarbete, i synnerhet ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. I arbetet ingår också att stärka myndighetens övriga verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens egen förmåga att kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

Du kommer att leda och stötta olika former av analysarbeten tillsammans med sakverksamheten, exempelvis informationsklassningar, riskanalyser, säkerhetsskyddsanalyser m.m. I arbetet ingår även att upprätta dokumentation och rapporter. Arbetet bedrivs självständigt eller tillsammans med någon eller några av övriga medarbetare på verksamhetsskyddsenheten.

En del av arbetet utgörs av att ge råd och stöd till chefer och medarbetare i främst inom informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsområdet. Du kommer att delta eller leda aktiviteter inom i verksamhetsskyddsenhetens olika processer som syftar till att vidareutveckla myndighetens informationssäkerhet.

Du kommer även att självständigt eller i samverkan med andra att genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter, styrande dokument och att leda utvecklingsarbeten. Du kommer även att svara för att självständigt eller med andra att planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser inom informationssäkerhetsområdet.

Du kommer att delta aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska verksamhetsskyddsarbete. Beroende på enhetens behov och ditt intresse kommer du att få möjlighet att vidareutveckla dig och din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har akademisk eller minst tvåårig eftergymnasial utbildning som MSB anser vara relevant för arbetsuppgifterna.

Du ska ha flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom offentlig sektor. Du har god kunskap om aktuella standarder, författningar och föreskrifter inom informationssäkerhets- och säkerhetsskyddssområdet. Du bör dessutom ha god kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning, dataskyddslagstiftning och lagstiftning som rör civilt försvar, höjd beredskap och krig.

Du har erfarenhet av att leda och genomföra olika analysaktiviteter inom informationssäkerhetsområdet, exempelvis informationsklassningar, riskanalyser eller säkerhetsskyddsklassificeringar.

Du är van att arbeta självständigt och i grupp samt att du har erfarenhet av att stödja verksamheten avseende bedömningar som rör informationssäkerhet.

Du har god erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar inom informationssäkerhetsområdet för olika målgrupper. Du bör även ha erfarenhet av att leda workshops eller arbetsmöten.

Det är meriterande om du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Du har god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser och styrmodeller. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och på en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska.

Du ska ha integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om enheten
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetsskyddschef eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/319.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utredare med inriktning civil beredskapsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta det svenska beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och den svenska ansökningsprocessen för ett medlemskap i Nato, sätter arbetet med att utveckla den civila beredskapen i ett historiskt viktigt sammanhang.

Verksamheten på enheten sker med stort fokus på enhetens målgrupper, vilket förutsätter ett nära samarbete såväl med andra myndigheter som med andra inom MSB som arbetar nära våra målgrupper. Enheten leds av en enhetschef och har medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Vi söker en utredare som kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar. Du har arbetat något år med beredskapsfrågor och är intresserad av att bidra till den strategiska utvecklingen av det civila försvaret som är i en spännande utvecklingsfas.

Tillsammans med övriga medarbetare på enheten deltar du i utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom enhetens ansvarsområde. Det omfattar bland annat stöd till aktörer samt metod- och processutveckling för planeringen av den civila beredskapen. Det kan även innefatta nära samarbete med Försvarsmakten och andra myndigheter av särskilt betydelse för den civila beredskapen.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra beredskapsmyndigheter. Du samarbetar med dina kollegor inom ramen för enhetens ansvarsområden samt deltar i den fortlöpande verksamheten på avdelningen.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- viss erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- arbetat inom myndighet eller annan offentlig förvaltning,
- något års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du är också analytisk och tar egna initiativ. Du arbetar strukturerad och har integritet i det du gör. Du är kommunikativ och kan både arbeta självgående och samarbeta med andra.

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enheten är navet i utvecklingen av det civila försvaret och ansvarar för att inrikta och stödja aktörer i sin beredskapsplanering. Enheten har även en viktig roll i samordningen av det civila och militära försvaret inom ramen för totalförsvaret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta tf enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 2022-307.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Strategisk utredare med inriktning civil beredskapsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta det svenska beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och den svenska ansökningsprocessen för ett medlemskap i Nato, sätter arbetet med att utveckla den civila beredskapen i ett historiskt viktigt sammanhang.

Verksamheten på enheten sker med stort fokus på enhetens målgrupper, vilket förutsätter ett nära samarbete såväl med andra myndigheter som med andra inom MSB som arbetar nära våra målgrupper. Enheten leds av en enhetschef och har medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad utredare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar och är intresserad av att bidra till den strategiska utvecklingen av det civila försvaret som är i en spännande utvecklingsfas.

Tillsammans med övriga medarbetare på enheten deltar du i utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom enhetens ansvarsområde. Det omfattar bland annat stöd till aktörer samt metod- och processutveckling för planeringen av den civila beredskapen. Det kan även innefatta nära samarbete med Försvarsmakten och andra myndigheter av särskilt betydelse för den civila beredskapen.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra beredskapsmyndigheter. Du samarbetar med dina kollegor för att åstadkomma synergier inom ramen för avdelningens ansvarsområden.

Du kommer att representera verksamheten i både interna och externa sammanhang samt delta i avdelningens fortlöpande verksamhet.

Din kompetensprofil
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- arbetat inom myndighet eller annan offentlig förvaltning,
- flera års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- kunskap om det svenska beredskapssystemet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av projektledning eller på motsvarande sätt lett arbete,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare,
- arbetat med processutveckling eller verksamhetsstyrning,
- erfarenhet av informationsbehandling i Microsoft Access eller Excel, eller annan databashantering.
- erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato
- har använt engelska som arbetsspråk.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du kan sätta dina specialkunskaper i ett strategiskt perspektiv och utifrån det skapa en helhetssyn. Du tar egna initiativ och har en hög integritet i ditt arbete. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och är bra på att skapa relationer med andra.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enheten är navet i utvecklingen av det civila försvaret och ansvarar för att inrikta och stödja aktörer i sin beredskapsplanering. Enheten har även en viktig roll i samordningen av det civila och militära försvaret inom ramen för totalförsvaret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta tf enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 2022-306.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Erfaren specialist inom verksamhetsskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker en erfaren specialist till verksamhetsskyddsenheten.

Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef. MSB håller på att stärka sitt arbete med säkerhetskydd och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Säkerhetschefen har med stöd av verksamhetsskyddsenheten till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd samt övriga delar av verksamhetsskyddet. I MSB:s verksamhetsskydd ingår, utöver säkerhetsskydd, även informations- och it-säkerhet, signalskydd, medarbetarskydd och kontinuitetshantering.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få utmanande och utvecklade arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta såväl operativt som strategiskt med myndighetens verksamhetsskyddsfrågor. I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens förmåga till att i en ökad omfattning självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Att ge råd och stöd till chefer och medarbetare i verksamhetsskyddsfrågor, främst inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet. Du kommer att delta eller leda aktiviteter inom i verksamhetsskyddsenhetens olika processer som syftar till att vidareutveckla myndighetens verksamhetsskydd.

Du kommer även att självständigt eller i samverkan med andra att genomföra analyser, utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter, styrande dokument och att leda utvecklingsarbeten.

Du kommer att representera myndighetens verksamhetsskyddsenhet i olika fora inom myndigheten men även vid samarbeten och samverkan med externa aktörer.

Du kommer även att svara för att självständigt eller med andra planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser inom verksamhetsskyddsområdet.

Beroende på verksamhetens behov och ditt intresse kommer du att få möjlighet att  vidareutveckla dig och din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde.

Du kommer att delta aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska verksamhetsskyddsarbete.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har flerårig akademisk utbildning som MSB anser vara relevant för arbetsuppgifterna.

Du ska ha flerårig erfarenhet av arbete som berör verksamhetsskydd inom offentlig sektor.

Du har mycket god kunskap om aktuella författningar och föreskrifter inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet. Du ska dessutom ha god kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning, och bör ha god kunskap om dataskyddslagstiftningen, lagstiftning som rör civilt försvar, höjd beredskap och krig.

Du är van att arbeta självständigt och i grupp samt att du har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten avseende avancerade bedömningar som rör verksamhetsskydd.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra nationellt utredningsarbete som rör något verksamhetsskyddsområde.

Du har erfarenhet av att leda och genomföra olika analysaktiviteter inom verksamhetsskyddsområdet, exempelvis sekretessbedömningar, säkerhetsskyddsklassificeringar och utredningar.

Du har mycket god erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper inom verksamhetsskyddsområdet. Du bör även ha erfarenhet av att leda workshops eller arbetsmöten.

Du har god förmåga att kunna sätta dig in i och förstå verksamhetsprocesser och styrmodeller.

Du ska ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och på en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du ska ha integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om enheten
Enhetens uppgift är att leda, normera, samordna, stödja och följa upp myndighetens interna verksamhetskyddsarbete (säkerhet- och säkerhetsskyddsarbete). I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), medarbetarskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering. I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Placering i Karlstad, anställningen kräver regelbundna tjänsteresor främst till Stockholm.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Berqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/314.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemingenjör Mobile Core 4G/5G

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Är du en person som har ett genuint teknikintresse och gillar tekniska utmaningar?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
MSB planerar att bygga nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

MSB etablerar för detta ett 4G/5G kärnnät som ska anslutas till kommersiellt RAN. Vi behöver förstärka vår organisation och ska därför anställa systemingenjörer. Behov av både seniora systemingenjörer samt mer junior kompetens med vilja att utveckla sig finns.

Det mobila kärnnätet ska byggas med 4G/5G teknologi och vara designat för hög säkerhet och robusthet. I ett senare skede ska Mission Critical tjänster erbjudas till användarorganisationerna. Utifrån dina kunskaper och erfarenheter kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens uppdrag tillsammans med övriga medarbetare

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Rollen som systemingenjör kommer initialt vara inriktad på att ta ett upphandlat kärnnätssystem via ett implementationsprojekt till att lansera tjänster till användarorganisationerna. Du kommer att arbeta som systemingenjör i ett team som tillsammans jobbar med att utveckla MSBs mobila tjänster för att leverera nytta till våra användarorganisationer. Vidare kommer du att medverka till designen av de utvecklingsuppdrag som genomförs inom MSB. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Tillsammans med leverantörer kommer du att medverka till att ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för.
Exempel på arbetsuppgifter är:

- Planering och integration av kärnnät för 4G/5G
- Kravställning, utveckling och integration av nya tjänster
- Teknisk support i andra linjen

Din kompetensprofil
För att söka anställning systemingenjör har du en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt och yrkeserfarenhet av systemarbete i en större organisation. Vi söker en person som har ett genuint teknikintresse och gillar tekniska utmaningar.

Det är meriterande om du har:

-  Erfarenhet från arbete hos telekomoperatör
- Kunskap inom mobiltelefonisystem, framförallt 4G/5G
- Erfarenhet av OSS / provisioneringssystem
- IP-kunskap, teknik, uppbyggnad och design

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om enheten
Enhetens uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende
samtliga tjänsteleveranser och system i produktion. I detta ingår hantering av operativa ärenden,
felavhjälpning samt incidenthantering.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm, på vårt kontor Tomteboda.  MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Systemarkitekt Stina Löfstrand.  Fackliga företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 januari, märkt med referensnummer 2022/299.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för inriktning av skydd mot olyckor - vikariat

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har till uppgift att arbeta med räddningstjänstfrågor och förebyggande av olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Inom avdelningens område för stöd till kommunal räddningstjänst ingår förutom enheten för inriktning av skydd mot olyckor även enheten för brand och räddning och enheten för lärande från olyckor.

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor samordnar utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och ansvarar för de analyser som ligger till grund för utvecklingen inom området. En stor del av enhetens uppgift är att ansvara för tillsynen över kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Enheten arbetar också med regelgivning, att ge stöd till kommuner i arbetet med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt att verka för ökad jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ser till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringar och omvärldens behov.

I rollen ingår att jobba med de strategiska utmaningar som finns inom området skydd mot olyckor och att kunna omsätta detta till styrningen av kommunal räddningstjänst. Enhetens verksamhet förutsätter en god samverkan med andra internt på MSB. Din roll innebär också att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil:

Du har:

- utbildningsbakgrund inom området motsvarande brandingenjör eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig för uppgiften;
- Du har kunskap om, och flerårig erfarenhet av, hela det område som en kommun spänner över enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor såsom övergripande styrning inklusive handlingsprogram, förebyggande arbete mot bränder, planering och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder;
- ledarerfarenhet med goda resultat och gärna från offentlig verksamhet;
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har:

- arbetat aktivt med att driva större utvecklingsprojekt och gärna kopplat till förändringsarbete inom kommunal räddningstjänst. 

Du motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas. Du förstår komplexa sammanhang och ser vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna drivas framåt. Som ledare är du stabil, lyhörd och relationsskapande. Ditt ledarskap präglas också av ett inkluderande och coachande förhållningssätt och du har hög integritet. Dessutom leder och utvecklar du personal och verksamhet på ett tydligt och inspirerande sätt. Du är strategisk och har förmåga att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och tar ansvar för hela avdelningens verksamhet. 

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat till och med 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta stf. avdelningschef Patrik Perbeck. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 januari 2023 , märkt med referensnummer 2022/305.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-handläggare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
HR-enheten på MSB växer och vi behöver rekrytera in en ny kollega.

Vill du arbeta i en stödjande roll med tyngdpunkt i administrativa uppgifter, så kanske det är dig vi söker.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som HR-handläggare kommer du framförallt att arbeta med administrativa uppgifter som exempelvis utbildningsadministration, arbete kopplat till praktik- och sommarjobbsansökningar och LAS-administration samt andra uppgifter som stödjer enhetens gemensamma arbete. Du kommer också att arbeta med rekryteringar, vilket kan innebära allt från stöd i olika delmoment i rekryteringsprocessen till att självständigt genomföra rekryteringar tillsammans med chef. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning inom HR-området eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av och intresse för administrativt arbete.
- God systemförståelse och erfarenhet av att arbeta i system.
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du självgående, du driver på och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har också en mycket god samarbetsförmåga och har ett serviceinriktat förhållningssätt. I rollen krävs att du är strukturerad och kan vara både effektiv och noggrann, men också att du har en god kommunikativ förmåga. Vi kommer fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid HR-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbetsgivarpolitik samt frågor inom HR-området. I uppgiften ingår att utveckla den lokala kollektivavtalsregleringen och att utveckla och hålla samman myndighetens lönebildning. I detta ingår att utveckla processer och metoder för kompetensförsörjning även för krigsplacering, medarbetar- och chefsutveckling, arbetsmiljö och likabehandling. I uppgiften ingår att ge stöd till chefer inom HR.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta HR-chef Cathrin Dalmo. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/156.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utveckla informationssäkra arbetssätt i ett digitaliserande samhälle

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med informationssäkerhet i samhället? Då kanske det är du som är vår nästa kollega.

Om anställningen
 Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du kommer att verka inom vårt uppdrag som kan delas in i tre delar:

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

Arbete med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet är uppgifter som också ingår i uppdraget. Utifrån dina kunskaper om det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Här ingår att bidra till utvecklingen av en säker och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för digitalisering, ett arbete som myndigheten för digital förvaltning leder. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet och har ett strategiskt perspektiv på frågorna. Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här, liksom din goda förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska.

Det är meriterande om du har:

- pedagogisk utbildning eller mycket god kunskap inom det pedagogiska området.
- utbildning och praktik som kommunikatör är också meriterande liksom tidigare arbete med standardisering.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 16 januari, märkt med referensnummer 2022/294.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Supporttekniker

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du vara med och göra skillnad i samhället så är det kanske just du som ska komplettera vårt team och arbeta som supporttekniker i vår IT support.

MSB:s Lokal- och serviceenhet ansvarar för den interna helpdesk-funktionen som hanterar ärenden från hela myndigheten. Enheten består av ca 20 medarbetare som har olika kompetenser och ansvarsområden.

Förutom trevliga arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi våra medarbetare en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och är måna om att våra medarbetare ska ha stor möjlighet att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
- Du hanterar ärenden som kommer till vår helpdesk via telefon, epost, webb och personliga möten vid vår kundtjänstdisk. Det innebär att du tar emot, prioriterar, felsöker och besvarar dessa ärenden. Det är stor variation på typen av ärenden som du hanterar. Det kan vara allt från komplexa IT-problem och behov av stöd med digital mötesrumsteknik till kontohantering samt beställningar av mobiltelefoner och tjänstekort.

- Du samverkar inom den egna gruppen samt med andra IT-tekniker och slutanvändare för att lösa problem på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.

- Du medverkar vid framtagandet av instruktioner och rutiner.

- Du deltar i IT-projekt och bidrar med teknisk kompetens samt med att representera Kundtjänst och slutanvändarna.

- På enheten är vi ett litet serviceteam som hjälps åt. Det innebär att ibland kan även arbetsuppgifter förekomma som inte är IT-relaterade.Din kompetensprofil:
Du har några års erfarenhet som supporttekniker i Microsoft-miljö. Kunskaper i Microsoft Server och Microsoft Active Directory är ett krav.

Du är strukturerad och kan uttrycka dig pedagogiskt och tydligt i skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Atlassians produkter Jira och Confluence.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Microsoft Exchange, Skype för företag, SCCM och MDM-system.

Ditt arbete kännetecknas av stor servicevilja och du är givetvis självgående och har förmåga att ta egna initiativ. Du är bra på problemlösning, samverkan och har god analytisk förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Känner du igen dig i beskrivningen ovan kan du vara den vi söker!

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid lokal- och serviceenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med internt stöd och service. I detta ingår lokalförsörjning, stöd- och servicefunktionerna kundtjänst, resesamordning och kontorsservice. Vidare ingår myndighetens fysiska skydd avseende lås, larm, tillträdesskydd samt operativ hantering i Karlstad och Stockholm avseende lokaler, lås, larm, tillträdesskydd, bevakning, reception och brandskydd.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 månader eventuellt med möjlighet till förlängning. 

Ort: Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Johan Fallström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/296.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Samordnare till generaldirektörens kansli

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Nu söker vi nu en samordnare till generaldirektörens kansli.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som samordnare på generaldirektörens kansli blir du en del i arbetet med att utveckla den svenska beredskapen. Med fokus på uppgifter som är av såväl administrativ som samordnande karaktär kommer du bland annat att ansvara för hantering av föredragningar inför generaldirektören, ledningsgruppens möten samt samordna förberedelser av externa möten. Tillsammans med övriga på kansliet kommer du att stödja generaldirektören och överdirektören med den strategiska styrningen av myndigheten. Du förväntats även bidra till utveckling av processer och arbetssätt och anpassa arbetet utifrån behov som uppstår. Arbetet innebär många kontaktytor mot både interna och externa samarbetspartners. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning.
- en god kunskap om och är väl insatt i MSB:s verksamhet, alternativt har du några års erfarenhet av både administrativa och strategiska arbetsuppgifter på ledningsnivå vid annan statlig myndighet.
- erfarenhet av att hålla samman och utveckla processer.
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom området samhällsskydd och beredskap. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och ha ett prestigelöst förhållningssätt till bredden av arbetsuppgifter som kan förekomma. Du ser helheter och skapar sammanhang med utgångspunkt från din lyhördhet och din kompetens. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad, samt ha en god administrativ förmåga samt engagemang kring administrativ utveckling. Arbetet kan tidvis utföras under tidspress och ställer därför krav på flexibilitet och förmåga att prioritera. Arbetet ställer även höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. 

Om kansliet
Kansliets uppgift är att vara ett direktstöd till generaldirektören och överdirektören och bistå med den strategiska styrningen. I detta ingår framtagande av agenda till myndighetens ledningsgrupp och övrig administration inför möten där generaldirektören är ordförande. Vidare ingår att hantera listan med ärenden som ska föredras för generaldirektören, fördelning och inriktning av uppdrag och remisser samt hantering av förfrågningar om sakkunniga och experter. I uppgiften ingår myndighetens arbetsordning och att vara ingången till myndigheten när det gäller frågor till och från Regeringskansliet. Vidare ingår reseplanering, mötesbokningar, ärendehantering och paketering av underlag till generaldirektören och överdirektören.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta kanslichef Anna Psaroulis. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/298.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare användarstöd med inriktning informationssamordning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer.

Idag ingår tjänsterna WIS, Rakel, SGSI samt utveckling av framtidens säkra kommunikationer i vårt ansvar. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som handläggare användarstöd med inriktning informationssamordning ansvarar du för att vara sammanhållande för området säkra kommunikationer. Du bevakar området, driver produktion och genomförande ut mot aktörerna inom området användarutbildning och metodik. Du stöttar också verksamheten vid planering av större events och evenemang som verksamheten anordnar. Din tjänst syftar till att samordna och sprida kunskapen om våra användare, tjänster och om MSB, både externt och internt. Du ansvarar för att hålla ihop kvalitetssäkring och agerar bollplank samt samordnar helheten på en operativ nivå. I ditt arbete kommer du arbeta med kvalitetssäkring mot respektive tjänst i syfte att stärka helheten inom säkra kommunikationer. Du håller ihop och samordnar användarinriktad information och systemstöd i digitala kanaler.

Din kompetensprofil
För att söka anställning har du en relevant akademisk utbildning eller motsvarande som vi bedömer som likvärdig. Du har arbetat med vägledningar och/eller publikationer gentemot användare och har tidigare erfarenhet av webbpublicering samt arbete i en IT-organisation med marknadsföring.  Ditt stora intresse för informations- och cybersäkerhetsområdet med särskilt fokus på säkra kommunikationer kommer väl till pass här, och du har hög ambition att utvecklas inom området.

Det är meriterande om du har:

-  Arbetat operativt med våra tjänster hos någon av våra användarorganisationer inom WIS, Rakel eller SGSI. 

Då mycket av vårt arbete sker i team måste du tycka om och förstå vikten av att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda kontakter. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå rätt kvalitet. Vidare ser vi att du är initiativtagande och nyfiken på att bygga något nytt.

Om enheten
Enhetens uppgift är att säkerställa och ansvara för anslutning till verksamhetens tjänster genom nära relation och dialog med aktörerna som är beroende av säkra kommunikationer. I detta ingår
behovsinsamling, planering, information, resultat och anslutningsmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. I uppgiften ingår stöd till aktörer i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för effektivt användande av tjänsterna. Enheten ska medverka i utbildning samt ställa krav på de tjänster som verksamheten producerar utifrån aktörernas behov

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller i Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jon Gustafsson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan
Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240
240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 december, märkt med referensnummer 2022/291.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker kvalificerad förvaltningsjurist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Verksamheten vid MSB växer och där med behovet av kvalificerat juridiskt stöd.

Därför söker vi nu ytterligare kvalificerade jurister till Rättsenhet 1. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.
Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.
Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens andra avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Jur. kand eller juristexamen
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet

Det är meriterande om du har:

- Kunskap om MSB:s organisation och ansvarsområden
- Erfarenhet i övrigt av något eller några av de rättsområden som enheten verkar i

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme och, utöver examen, är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen.

Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.
MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär, och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du ska ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.

Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med start efter överenskommelse. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. 

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Helene Klackenberg Ingrao (rättsenhet 1). Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 december 2022, märkt med referensnummer 2022/288. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare samordnat stöd med strategisk inriktning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer.

Idag ingår tjänsterna WIS, Rakel, SGSI samt utveckling av framtidens säkra kommunikationer i vårt ansvar. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsuppgifter
I rollen som handläggare samordnat stöd  med strategisk inriktning ansvarar du för att projektleda större events och mässor som är av strategisk betydelse för området säkra kommunikationer. Du stödjer verksamhetens ledning med strategisk intern information för att stärka det interna utvecklingsarbetet på verksamheten. Detta i syfte att få alla medarbetare att dra åt samma håll. Du kommer även att hjälpa till att ta fram extern information  i syfte att stärka våran verksamhet gentemot utpekade intressenter.

Du kommer arbeta i ett team på verksamheten med medarbetare som har liknande arbetsuppgifter. Du kommer också ha kontakt med andra organisationer som MSB samarbetar med.

Din kompetensprofil
För att söka anställning har du en relevant akademisk utbildning med fördel inom ekonomi, marknadsföring eller kommunikation, eller som vi bedömer som likvärdig. Vidare har du erfarenhet av arbete med marknadsföring och IT-relaterad kommunikation på en strategisk nivå, samt projektledning. Ditt stora intresse för informations- och cybersäkerhetsområdet med särskilt fokus på säkra kommunikationer kommer väl till pass här, och du har hög ambition att utvecklas inom området. 

Det är meriterande om du har:

- arbetat med strategiskt stöd till ledningsgrupper
- arbetat på en strategisk nivå på en myndighet eller annan offentlig organisation 

Då mycket av arbetet sker i team måste du tycka om att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Du måste också ha vana att självständigt planera och genomföra informationsaktiviteter inför större grupper. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå rätt kvalitet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att säkerställa och ansvara för anslutning till verksamhetens tjänster genom nära relation och dialog med aktörerna som är beroende av säkra kommunikationer. I detta ingår behovsinsamling, planering, information, resultat och anslutningsmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. I uppgiften ingår stöd till aktörer i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för effektivt användande av tjänsterna. Enheten ska medverka i utbildning samt ställa krav på de tjänster som verksamheten producerar utifrån aktörernas behov.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jon Gustafsson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan
Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240
240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 december, märkt med referensnummer 2022/290.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-handläggare till Operativa Avdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Anställningen är placerad på Operativa avdelningen vid en av enheterna för kompetensförsörjning.

Enheternas uppgifter är att kompetensförsörja myndighetens, nationella-, resiliens- humanitära och fredsfrämjande insatser. I rollen kommer du bidra till att utveckla och implementera olika former av kompetensförsörjning, följa upp insatspersonals prestationer, behovsinventera kompetensutveckling samt administration kopplat till anställning och utbildning.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som HR-handläggare har du en central roll inom enhetens uppdrag att kompetensförsörja den operativa verksamheten. Du kommer arbeta främst kopplat mot något av avdelningens EU-finansierade projekt. Du ansvarar för såväl strategisk utveckling som operativ och administrativ hantering inom ditt ansvarsområde. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. olika former av rekrytering, uppföljning av insatspersonalens prestationer, behovsinventering för kompetensutveckling samt administration kopplat till anställning och utbildning. Du har ett ansvar att skapa en god kunskap om kompetensbehov och att driva alla processer kopplade till kompetensförsörjning inom ditt ansvarsområde. Du har också ett ansvar att utveckla arbetssätt för att arbetet ska bedrivas med hög kvalitet och så effektivt som möjligt.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Akademisk examen inom HR-området
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom HR-området av både strategiskt och operativt arbete inklusive erfarenhet av självständigt arbete med rekrytering och tillhörande administration
-  Vana att ha engelskan som arbetsspråk och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på engelska som på svenska. 
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har: 

- Erfarenhet av HR-arbete kopplat till EU- eller internationell verksamhet
- Kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförande av arbetsuppgifter vid enheten i övrigt

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt hur du kompletterar den redan befintliga gruppen. Som person ser vi att du har ett mycket drivet och lösningsorienterat arbetssätt för att möta verksamhetens föränderliga behov samt kunna prioritera mellan de behov och krav som uppstår. Du är ansvarstagande inom ramar för uppsatta mål och regelverk och har mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du bidrar till gruppens utveckling samt har förmåga att utveckla och bibehålla goda samarbeten. Vi ser att du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar samt har en helhetssyn och förståelse för hur dina åtgärder förhåller sig till övergripande inriktningar Du har också förmåga och vilja att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt och föreslå förbättringar för att möta verksamhetens krav.

Om avdelningen
Den Operativa avdelningen på MSB ansvarar för myndighetens operativa verksamhet, vilket bl.a. inkluderar insatsverksamhet och samordning av myndigheter och andra aktörers hantering av nationella kriser. Inom området internationell insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter. Avdelningen stödjer även svenska aktörer med kompetens och materiel vid omfattande olyckor och kriser när ordinarie resurser är otillräckliga.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. 

Ort: Karlstad 

Beredskapstjänstgöring ingår i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider.

Resor i anställningen förekommer.

Läs mer om våra anställningsvillkor och förmåner https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/. 

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschefer Patrik Jansson alt. Jenny Wärja. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 december 2022, märkt med referensnummer 2022/283. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Just nu söker vi en chef till enheten för drift och nätövervakning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du vara med och bygga upp en it-driftsorganisation?
Då är det kanske dig vi söker!

Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem ansvarar för MSBs tjänster Rakel, SGSI och WIS inom området säkra kommunikationer, tjänster som riktar sig till samhällsviktiga aktörer och som förvaltas och utvecklas för att stödja utvecklingen av det civila försvaret.

Tjänsterna används operativt, året om på dygnets alla timmar. Vidare ansvarar verksamheten för MSBs uppdrag att planera och förbereda för Rakel generation 2.

Verksamheten för Rakel och ledningssystem växer med anledning av detta och vi söker nu en enhetschef till enheten för drift och nätövervakning. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef på enheten för drift och nätövervakning kommer du leda arbetet med att bygga upp och etablera en it-driftsenhet vid verksamheten Rakel och ledningssystem. Enhetens uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende samtliga tjänsteleveranser och system i produktion. I detta ingår bland annat hantering av operativa ärenden, felavhjälpning samt incidenthantering. Enheten ansvarar vidare för den systemberedskap som finns vid verksamheten. Enheten ska på kort tid etablera kapacitet och förmåga att sköta omfattande delar av vår dagliga drift för framförallt radiokommunikationssystemet Rakel men på sikt också övriga tjänsteleveranser.

Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du förväntas skapa god överblick över behov och ta ansvar för uppbyggnaden av it-driftsenheten. Dina medarbetare är i dagsläget få till antalet men mycket kunniga inom sina områden och du arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter med bästa resultat. Samverkan internt och externt såväl nationellt och internationellt kommer att vara en viktig del i arbetet. Som chef inom MSB ansvar du för att den statliga värdegrunden präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som enhetschef har du en akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig. Vidare har du en flerårig erfarenhet från en arbetsledande befattning. Du har en god kunskap om och erfarenhet av inrättande av it-driftsfunktion och/eller nätövervakningsfunktion inom telekom/radiosystem  eller bransch som anses likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- samhällets krisberedskap
- våra system Rakel, SGSI och WIS
- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
- Förändringsledning, verksamhetsutveckling 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Dina erfarenheter gör att du har en hög personlig mognad, är stabil, trygg och närvarande i ditt ledarskap. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog, du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.  Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. För att lyckas i rollen krävs att du är initiativtagande och uthållig samt ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. Att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska är något du är duktig på. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt säkerhetsmedvetande.

Om enheten
Enhetens uppgift är att säkerställa drift och nätövervakning för stabil operativ leverans avseende samtliga tjänsteleveranser och system i produktion. I detta ingår hantering av operativa ärenden, felavhjälpning samt incidenthantering.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. Placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta verksamhetschef Ronny Harpe. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan
Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 december, märkt med referensnummer 2022/287 .

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker brandingenjör inom brand- och olycksförebyggande

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med de andra medarbetarna på enheten jobba med utveckling och normgivning inom det brand- och olycksförebyggande området.

Du förväntas också svara på frågor och remisser från olika aktörer. I ditt arbete har du ett nära samarbete med övriga verksamheter inom området, rättsenhet och utbildningsenhet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- vägleda kommuner och enskilda i frågor kring skäligt brandskydd och andra brandskyddsfrågor,
- leda och delta i projekt inom sakområdet,
- sammanställa kunskapsunderlag och initiera studier och forskning inom områden där kunskap saknas eller behöver utvecklas,
- föreläsa på konferenser och seminarier, och på andra sätt genomföra kommunikationsinsatser gentemot våra målgrupper.

Men även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- en brandingenjörsexamen, eller annan erfarenhet och utbildning som MSB bedömer likvärdig
- praktisk erfarenhet av brandförebyggande arbete inom kommunal räddningstjänst
- arbetat med lagen om skydd mot olyckor (LSO) och angränsande lagstiftning

Det är meriterande om du har:

- påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) 
- erfarenhet av arbete inom andra angränsande områden såsom byggnadstekniskt brandskydd i plan- och byggprocessen

Vi söker dig som kan hantera specifika frågor men med ett helhetsperspektiv. Du är lösningsorienterad och har förmåga att se problem från olika perspektiv och utifrån det hitta den bästa lösningen i situationen. En viktig del i arbetet är att på goda grunder kunna värdera och göra tydliga avvägningar och prioriteringar utifrån tillgängligt underlag. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lojal och serviceinriktad.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet, samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Vi värdesätter även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för brand och räddning. Enhetens uppgift är att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har erforderlig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm. Önskemål om annan placeringsort ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 januari 2023, märkt med referensnummer 2022/275.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemtekniker för IT-drift för serverplattformar och lagring

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Rollen som systemtekniker är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm eller Karlstad.

Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som installationstekniker kommer att vara inriktad mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara för server och lagring.

Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som systemtekniker av hårdvara på de driftplatser som ingår i utbyggnaden av SGSI samt kommande generation Rakel. I tjänsten sker arbete på plats på kontoret samt i stor del ute på driftplatser i landet. I rollen sker även samarbete med andra grupper för installatörer och nätarkitektur.

Du kommer att medverka till design, installation, drift och felavhjälpning av de ovan nämnda ingående delarna tillsammans med de andra grupperna samt leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp lösningarna samt felavhjälpningar. Fullt ansvar för tjänsteplattformen.

Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning systemtekniker ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarbete i en större organisation. Vidare har du erfarenhet av arbete i teknikprojekt samt arbete under eget ansvar. Du har också arbetat i någon systemförvaltningsmodell t.ex PM3 eller ITIL Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av lösningar och produkter inom server och lagring. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Körkort med minst B är ett krav.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av design av server och lagringsinstallationer baserat på virtualiseringsmodell.
- Certifiering mot VMware eller annan virtualiseringsplattform.
- Tidigare erfarenhet av design och drift av datacenter.
- IP-kunskap, teknik, uppbyggnad och design
- Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om enheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Stockholm eller Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Tjänsteägare SGSI Fredrik Rask. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 dec, märkt med referensnummer 2022/277.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemarkitekt med inriktning på nätverk och IT-säk

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Rollen som systemarkitekt är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm.

Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som systemarkitekt kommer att vara inriktad mot alla våra system.

Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
- WIS (Webbaserat Informations System) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap. 

Arbetsuppgifter
I rollen som systemarkitekt med inriktning på it-säkerhet/it-design kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av nästa generations Rakel (RG2) samt systemet SGSI men även design av systemen Rakel och WIS kommer att ingå i arbetsuppgiften. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för nätverksdesign, säkerhetsarkitektur samt integration av tjänster med höga krav på säkerhet och robusthet.  Du kommer i dialog med andra myndigheter vara med och designa utformningen av framtidenssäkra kommunikationer med dess tillkommande säkerhetslösningar. Vidare kommer du att vara delaktig i uppbyggnaden av security operation center (SOC). Då SGSI stödjer aktörer inom totalförsvaret så består del av arbetet i att arbeta med signalskyddsfrågor samt signalskyddssystem.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som systemarkitekt med inriktning IT-säkerhet/IT-design skall du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarkitektur och nätdesignarbete i en större organisation. Du bör ha erfarenhet av att bygga tjänster med hög tillgänglighet och robusthet. Du har erfarenhet av att designa stora IP-nät.  Du har erfarenhet från arbete med brandväggslösningar samt log- och trafikanalys. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med signalskyddssystem
- erfarenhet inom IT-säkerhetsarbete i Microsoftbaserade server- och klientmiljöer
- erfarenhet från arbete med routingprotokoll såsom BGP och tunneling såsom EVPN/VXLAN
- erfarenhet inom IT-säkerhetsarbete i Microsoft- och Linuxbaserade server- och klientmiljöer
- erfarenhet från arbete med virtualiseringsmiljöerna VMware vSphere och Proxmox
- erfarenhet från arbete i offentlig sektor

Arbetet förutsätter att du har en personlig mognad, högt säkerhetsmedvetande och är drivande i frågor du ansvarar för. I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om verksamheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Stockholm eller Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Verksamhetsansvarig för SGSI Fredrik Rask. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 december, märkt med referensnummer 2022/278.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Just nu söker vi en chef till enheten för säkerhet och leveransstöd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Gillar du att leda och coacha medarbetare i förändring?
Då är det kanske dig vi söker!

Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem ansvarar för MSBs tjänster Rakel, SGSI och WIS inom området säkra kommunikationer, tjänster som riktar sig till samhällsviktiga aktörer och som förvaltas och utvecklas för att stödja utvecklingen av det civila försvaret.

Vidare ansvarar verksamheten för MSBs uppdrag att planera och förbereda för Rakel generation 2.

Verksamheten för Rakel och ledningssystem växer med anledning av detta och vi söker nu en enhetschef till enheten för säkerhet och leveransstöd. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef på enheten för säkerhet och leveransstöd leder du arbetet som huvudsakligen innebär att samordna verksamheten Rakel och ledningssystems arbete inom ekonomiadministration, avtal, verksamhetsutveckling, processarbete, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Enheten har en central roll att stödja samtliga tjänsteleveranser från verksamheten inom ovan nämnda områden. Arbetsområdena inom enheten är av olika karaktär och behov av ledning varierar därför med uppgifternas karaktär, både dagligt operativt arbete och långsiktigt utvecklingsarbete.

Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du förväntas skapa god överblick och ta ansvar för och leda alla delar av verksamheten. Dina medarbetare är mycket kunniga inom sina områden och du arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter med bästa resultat. Samverkan internt och externt såväl nationellt och internationellt kommer att vara en viktig del i arbetet. Som chef inom MSB ansvar du för att den statliga värdegrunden präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som enhetschef har du en akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig. Vidare har du en flerårig erfarenhet från en arbetsledande befattning. Du har en god kunskap om och erfarenhet av samhällets krisberedskap liksom en god kännedom om våra system Rakel, SGSI och WIS.

Det är meriterande om du har:

- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
- Ekonomiadministration
- Avtalshantering
- Förändringsledning, verksamhetsutveckling, processutveckling 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Dina erfarenheter gör att du har en hög personlig mognad, är stabil, trygg och närvarande i ditt ledarskap. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog, du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.  Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. För att lyckas i rollen krävs att du har strategisk förmåga, helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. Din strukturerade förmåga gör att du är duktig på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska är något du är duktig på. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt säkerhetsmedvetande.

Om enheten
Enhetens uppgift är att ansvara för verksamhetens systematiska arbete med informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskyddsarbete. Vidare ingår ansvar för samordning av verksamhetens uppföljning, rapportering, budgetering, prognosarbete, system-, och avtalsadministration. Vidare ingår ansvar för verksamhetens process och verksamhetsutvecklingsarbete av samtliga tjänsteleveranser och system.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Placering i Karlstad eller i Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta verksamhetschef Ronny Harpe. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 december, märkt med referensnummer 2022/285 .

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemtekniker för drift och utveckling av mötesplattform (video, tal)

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Rollen som systemtekniker är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm eller Karlstad.

Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som installationstekniker kommer att vara inriktad mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara för server och lagring.

Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som systemtekniker av videomötestjänster i SGSI samt kommande generation Rakel. I tjänsten sker arbete på plats på kontoret samt i stor del ute på driftplatser i landet. I rollen sker även samarbete med andra grupper för serverplattform och nätarkitektur. Du kommer att medverka till design, installation, drift och felavhjälpning av de ovan nämnda ingående delarna tillsammans med de andra grupperna samt leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp lösningarna samt felavhjälpningar. Fullt ansvar för tjänsteplattformen.

Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning servicetekniker mot videomötestjänster ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarbete i en större organisation. Har erfarenhet av arbete i teknikprojekt samt arbete under eget ansvar. Du har också arbetat i någon systemförvaltningsmodell t.ex PM3 eller ITIL Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av lösningar och produkter inom server och lagring. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Körkort med minst B är ett krav.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av design och drift av någon mötesplattform (Cisco CMS eller PexIP) med videokonferensklienter baserad på SIP.
- Certifiering mot Cisco CMS eller PexIP.
- Tidigare erfarenhet kommunikation baserad på SIP, H.323 samt webRTC.
- IP-kunskap, teknik, uppbyggnad och design
- Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om enheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Karlstad  eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda . Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Tjänsteägare SGSI Fredrik Rask. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 december, märkt med referensnummer 2022/279.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Installationstekniker av kommunikationsutrustning i SGSI

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!
Om anställningen
Rollen som installationstekniker är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm eller Karlstad.

Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som installationstekniker kommer att vara inriktad mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara.

Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
- WIS (Webbaserat Informations System) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som installationstekniker av hårdvara på de anslutningsnoder som ingår i utbyggnaden av SGSI samt datacenter för kommande generation Rakel. I tjänsten sker arbete på plats på kontoret samt i stor del ute på utplacerade noder i landet. I rollen sker även samarbete med andra grupper för serverplattformar och nätarkitektur.

Du kommer att medverka till installation, drift och felavhjälpning av de ovan nämnda ingående delarna tillsammans med de andra grupperna samt leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp installationer samt felavhjälpningar avseende tid, kostnad och kvalitet.

Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar.

Din kompetensprofil:
För att söka anställning installationstekniker ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarbete i en större organisation. Har erfarenhet av arbete i teknikprojekt samt arbete under eget ansvar. Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av lösningar och produkter inom datakommunikation. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Körkort med minst B är ett krav. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av IT installationer för nätverk och serverplattformar
- Certifiering mot nätverk och serverplattformar.
- Tidigare erfarenhet av fältservice på egen hand.
- IP-kunskap, teknik, uppbyggnad och design
- Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om verksamheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Tjänsteägare SGSI Fredrik Rask. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 december, märkt med referensnummer 2022/276 .

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kundansvarig till Verksamheten för Rakel och ledningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du ett stort samhällsengagemang och vill bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega?

Om anställningen
Kundansvarig är placerad på Verksamheten för Rakel och ledningssystem som finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Vi verkar också för att öka kunskapen hos kunderna om hur de effektiviserar sin användning. Detta gör vi genom att leverera utbildning, metodstöd och riktlinjer, samt agera kravställare på tjänsteutveckling. Våra kunder och användare återfinns inom många olika verksamheter: från polis, räddningstjänst och ambulans till kollektivtrafik och företag med s k farlig verksamhet. Gemensamt är att de har viktiga funktioner i samhällets krisberedskap och inom Totalförsvaret.

Arbetsuppgifter
Kundansvarig ansvarar för att koordinera MSB:s tjänsteleverans gentemot de aktörer som respektive kundansvarig ansvarar för. Som kundansvarig ansvarar du även för för att omhänderta och utveckla relationer gentemot de aktörer som använder våra tjänster. Det innebär att du tillvaratar och analyserar användarnas behov och kan förmedla hur våra tjänster stärker deras verksamhet. Detta gör du genom att aktivt arbeta med olika typer av informations och utbildningsinsatser. Du kommer dessutom att planera, genomföra, utvärdera och följa upp olika initiativ som stärker användarnas förmåga att nyttja de tjänster som MSB tillhandhåller inom området säkra kommunikationer. Som kundansvarig kommer du ständigt  vara aktiv ute hos kunderna, så resor inom Sverige förekommer frekvent.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige. Arbetet kommer ställa krav på att du har erfarenhet av att driva strategiska kundrelationer. Du måste också ha vana att självständigt planera och genomföra utåtriktade besök och eller informationsaktiviteter inför större grupper. Du har arbetat med någon eller några av våra användarorganisationers verksamheter och processer. Din lyhördhet förmåga att se kundens behov kommer väl till pass här.

För att söka anställningens om Kundansvarig har du:

- En avslutad relevant eftergymnasial utbildning
- Erfarenhet av att presentera och informera inför större grupper

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.
- Erfarenhet från telekombranschen
- Du har erfarenhet från en blåljusorganisation eller annan organisation som jobbar med liknande arbetsuppgifter.

Då mycket av vårt arbete sker i team måste du tycka om att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Du har lätt för att skapa och behålla kontakter samt arbetar med en utpräglad känsla för kundnytta. Du måste också ha vana att självständigt planera och genomföra kundbesök och informationsaktiviteter inför större grupper. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå rätt kvalitet. Vidare är noggrann, har lätt för att ta egna initiativ och nyfiken på att bygga något nytt. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om verksamheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer. Idag ingår WIS, Rakel, SGSI samt utveckling av framtidens säkra kommunikationer i vårt ansvar. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller i Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jon Gustafsson. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan
Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240
240. 

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 11 december, märkt med referensnummer 2022/274.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektekonom till ekonomienheten

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd.

Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Vi söker nu medarbetare till teamet som ansvarar för ekonomisk redovisning och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade projekt. Teamet består idag av sex medarbetare. Hos oss blir du en medarbetare i ett team av erfarna projektekonomer, för dig som inte har tidigare erfarenhet av projektekonomi finns goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.

MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt, samt flertalet EU-finansierade projekt. Verksamheten växer snabbt och behovet av stöd från projektekonomi både ökar och ändras i takt med detta.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst jobba med redovisning av myndighetens EU-finansierade projekt. Arbetet består till stor del av att agera stöd till, samt arbeta nära med, projektledare och andra som vi stödjer.

Du ansvarar för dina respektive projekt, men inom funktionen Projektekonomi stöttar ni också varandra och jobbar som ett team och du förväntas därför vara flexibel och även kunna jobba med internationella insatser.

Du ansvarar för löpande redovisning och är ett konsultativt stöd till projektledarna i ekonomifrågor, såsom att upprätta budget för projektet, uppföljning och övriga projektrelaterade frågor. I arbetet ingår även att genomföra utbildningar i ekonomiadministrativa området till insatspersonal och projektledare.

Du kommer också vara den som ansvarar för, samt vara kontaktperson för de revisoner som berör dina projekt. 

Du kommer läsa och tolka avtalstexter, främst på engelska, och behöver därför vara lyhörd för både vad som står i avtalet och vad som eventuellt saknas. 

Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla och dokumentera arbetssätt och processer inom olika områden.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära snabba omställningar och prioriteringar och arbetet växlar mellan helhetsperspektiv och fokus på enskilda detaljfrågor. Du kommer hantera flera olika system och digitala lösningar.

Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomienheten som du deltar i såsom årligt revisionsarbete och bokslut.

Din kompetensprofil
Du har en akademisk utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning. Vi ser gärna att du som söker nyligen avslutat din akademiska utbildning alternativt att du har några års erfarenhet som ekonom efter avslutad utbildning.

Arbetet kräver även att du;

- har lätt för dig att lära dig nya system, samt van att använda olika digitala verktyg, såsom Excel samt i övrigt god administrativ förmåga.
- har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
- har förmåga att läsa och förstå avancerade texter, framför allt på engelska.
- kan arbeta självständigt och är trygg i din kompetens.
- har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat.
- är analytisk, noggrann, flexibel och kan hålla deadlines.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid ekonomienheten.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta funktionsansvarig Elin Ivarsson. Fackliga företrädare är Anna Anelius ST, Nicklas Bergqvist SACO och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 november, märkt med referensnummer 2022/271.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare med inriktning mot nationella insatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Enheten för nationella insatser och civilskydd som är placerad vid den operativa avdelningen på MSB söker nu en handläggare till en tillsvidareanställning.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som handläggare vid enheten för nationella insatser och civilskydd kommer du att bidra till att utveckla myndighetens nationella förstärkningsresurser. Du kommer att bidra i arbetet med att anpassa våra förstärkningsresurser till en förändrad riskbild, såsom klimatförändringar, terrorism och civilt försvar. Som handläggare kommer du också att vara aktiv i arbetet med att utveckla enhetens operativa arbetsformer, inklusive informationshantering av verksamheten. En del av tjänsten, och ett viktigt inslag, är att vid behov projektleda insatser. Du kommer att hålla ihop enhetens arbete med strategisk kommunikationsplanering i syfte att bättre synliggöra och beskriva vår verksamhet för våra målgrupper. Du kan också komma att ta fram underlag till myndighetsledningen, interna beredningar, remisser, utredningar och uppdrag av olika slag.

Flera av våra förstärkningsresurser är anmälda till EU:s frivilligpool. MSB står även som värd för ett antal rescEU-resurser. Du kommer i din tjänst att arbeta med EU:s civilskyddssamarbete kopplat till våra nationella förstärkningsresurser. Du kommer också att arbeta med att tillvarata operativa erfarenheter och återföra dem in i enhetens arbete. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten 

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller andra motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Erfarenhet av arbete i en operativ stab eller liknande.
- Erfarenhet av arbete med strategisk kommunikationsplanering samt vana av att kommunicera målgruppsanpassat.
- God kunskap om det svenska krishanteringssystemet.
- Erfarenhet av att skriva rapporter, underlag och ta fram presentationer för olika målgrupper.
- Erfarenhet av att arbeta i statlig eller annan offentlig verksamhet.
- Kunskap om EU:s civilskyddssamarbete.
- Goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Kunskap om MSB:s verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta med utveckling av civilt försvar.
- Kunskap om NATO/Pff-samarbetet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg och stabil med god självkännedom och integritet. Du har en god administrativ och analytisk förmåga och förmåga att arbeta övergripande och målinriktat. Det är av vikt att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra samt att du har ett gott omdöme när du arbetar under press. Du har också lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, du är prestigelös och har god förmåga att kommunicera med andra. Du har god problemlösningsförmåga och du säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet. Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter och projekt fullföljs inom avsatta tidsramar.

Om enheten
Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för nationella insatser och civilskydd. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår ett övergripande mål att effektivt använda samhällets samlade resurser och ha förmåga att kunna prioritera och fördela förstärkningsresurser inom området räddningstjänst. Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nils Vaernholt. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 december 2022, märkt med referensnummer 2022/219.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektekonom till ekonomienheten -tidsbegränsad anställning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd.

Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Med anledning av att projektekonom hos oss ska vara ledig söker vi nu medarbetare för tidsbegränsad anställning. Tjänsten är placerad inom funktionen för projektekonomi som idag har sex medarbetare. Teamet ansvarar för ekonomisk redovisning och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade projekt.

MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt, samt flertalet EU-finansierade projekt.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst jobba med redovisning av myndighetens internationella insatser. Arbetet innebär ett nära samarbete med projektledarna. Du ansvarar för dina respektive projekt, men inom funktionen Projektekonomi stöttar vi också varandra och jobbar som ett team.

Du ansvarar för löpande redovisning och är ett konsultativt stöd till projektledarna i ekonomifrågor, såsom budget, uppföljning och övriga projektrelaterade frågor. I arbetet ingår även att genomföra utbildningar inom det ekonomiadministrativa området till insatspersonal. Du kommer också vara den som är sammanhållande, tar fram underlag och i övrigt stödjer de revisorer som granskar våra projekt.

Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla och dokumentera arbetssätt och processer inom olika områden.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära snabba omställningar och prioriteringar och arbetet växlar mellan helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor.

Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomienheten som du deltar i såsom årligt revisionsarbete och bokslut.

Din kompetensprofil
Du har en akademisk utbildning eller eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning eller motsvarande arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Arbetet kräver även att du;

- är intresserad av att ge service till verksamheten vi stödjer
- har lätt att ta till dig kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem och god kunskap i Excel samt god administrativ förmåga.
- är trygg i din kompetens, så att du kan vara en aktiv deltagare i funktionens och enhetens utvecklingsarbeten.
- har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat.
- är analytisk, noggrann, flexibel och kan hålla deadlines.
- har god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid ekonomienheten.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 1 april 2024 eventuellt med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta funktionsansvarig Elin Ivarsson. Fackliga företrädare är Anna Anelius ST, Nicklas Bergqvist SACO och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 november 2022, märkt med referensnummer 2022/268.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare miljöbalksprövningar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till modernisering och omställning av svensk industri.

MSB har talerätt vid den integrerade miljö- och säkerhetsprövning enligt miljöbalken som tillståndspliktiga åtgärder och verksamheter genomgår. Du och fyra kollegor deltar i samråd inför tillståndsansökningar och hanterar sedan remisser från miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar. Ibland för du myndighetens talan vid huvudförhandlingar. Fokus ligger på riskhantering och säkerhetshöjande åtgärder. Till din hjälp har du Rättsavdelningens jurister och MSB:s övriga enheters specialister. Du kommer även hantera remisser från andra myndigheter och departement, delta i projekt internt och externt samt undervisa på några av våra kurser med mera.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom naturvetenskap eller teknik. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverknings- och processindustrin eller liknande. Du har kanske jobbat inom drift, som konsult eller med offentlig tillsyn. Du har god kännedom om Miljöbalken (miljörätt) och erfarenhet från arbete med Sevesolagstiftningen, riskutredningar eller från arbete med tillståndsansökningar.

Du är självgående, uthållig och strukturerad då det i perioder är hög arbetsbelastning. Du behöver ha en analytisk förmåga och ser helheter. Du behöver vara pedagogiskt lagd och tycker om att undervisa andra. Du har god samarbetsförmåga och är duktig på att skapa relationer. Du delar med dig av dina erfarenheter och bidrar till ditt eget och dina kollegors lärande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga egenskaper.

Resor inom, och ibland utanför, Sverige förekommer regelbundet. Du bör inneha B-körkort.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om enheten
Anställningen är placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid Enheten för hantering av industriella risker. Enheten arbetar med tillståndsprövningar enligt Miljöbalken men även frågor avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller olyckor med utvinningsavfall. Enheten arbetar också med att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera en kärnteknisk olycka.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Peter Norlander. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/263.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för operativ samordning och inriktning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

MSB har en central roll i att samordna det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling tillsammans med effekterna av ett förändrat klimat och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historiskt viktig kontext.

Enheten för operativ samordning och inriktning inriktar och samordnar myndigheter och andra aktörers hantering vid olyckor, katastrofer, samhällsstörningar och krig. I enhetens uppdrag ingår att vara pådrivande och stödjande i den aktörsgemensamma hanteringen och samlade kriskommunikationen. Resultatet av enhetens arbete kan ha en mycket stor betydelse för såväl samhället som människors liv och hälsa.

Vid enheten finns idag ett tiotal medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm. I samband med komplexa händelser kan uppdraget bli mycket omfattande och betydande resurser kan då komma att tillföras. 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och med aktörer nationellt och internationellt.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Din kompetensprofil:

Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av chefsrollen och god förmåga att leda och styra verksamhet och medarbetare.
- Erfarenhet av operativt arbete på myndighetsnivå.
- God kunskap om det svenska krishanteringssystemet och förståelse för hur systemet och samhället fungerar på en nationell nivå.
- God förståelse för kommunikationens betydelse som ett strategiskt verktyg för att nå effekt.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av förändringsledning och erfarenhet av att leda människor och grupper i utveckling.
- Vana av ledarskap på distans.
- Erfarenhet av krisberedskapsarbete på regional och lokal nivå. 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du lugn, stabil och har förmåga att fokusera och prioritera vad som behöver göras i pressade situationer. Du har förmåga att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och vid behov snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga till ett nytänkande som leder till resultat. Du har en god samarbetsförmåga och ditt ledarskap präglas av tillit och dialog. Du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.

Som ledare är det av stor vikt att du har en god helhetssyn och att du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Om enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för operativ samordning och inriktning. Enhetens uppgift är att samordna och inrikta aktörernas gemensamma hantering och kriskommunikation vid samhällsstörningar på nationell nivå. I uppgiften ingår också att utveckla myndighetens förmåga att företräda det civila försvaret och att inrikta prioritering av resurser på nationell nivå. Vidare ingår att, vid en katastrof utomlands, stödja personer med hemvist i Sverige, genom att samordna ansvariga aktörers åtgärder och information till de drabbade. Enheten leds av en enhetschef.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm 

Resor i anställningen förekommer. Eftersom enhetens medarbetare finns på två orter ska du med viss kontinuitet tjänstgöra även från den ort du inte har din grundplacering.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 december 2022, märkt med referensnummer 2022/270.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker upphandlare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Tycker du det är kul att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas
tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! MSB har nu behov att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde. MSB arbetar med informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vidare arbetar MSB med krisberedskap och civilt försvar som handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du företrädesvis att genomföra upphandlingar av varor och tjänster men direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning ingår. Du kommer att arbeta med större upphandlingar som drivs som projekt där det finns en ansvarig projektledare. Men du ska också kunna vara den drivande vid mindre upphandlingar. Du kommer att arbeta utifrån ett kategoribaserat arbetssätt och ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att upphandla inom hela MSB:s verksamhet. Upphandlare på MSB arbetar med alla delar i inköpsprocessen.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du kommer även att arbeta med stöd och rådgivning till verksamheten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har:

- akademisk examen inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- minst fem år praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling som vi bedömer likvärdig.

Vi vill dessutom att du har:

- kunskap och erfarenhet av inköp och upphandlingar baserade på Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om de lagar och regler som reglerar offentlig sektor
- god kunskap om inköpsprocessens alla delar
- erfarenhet av att arbeta i något av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Tidigare erfarenhet som projekt- och eller uppdragsledare är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet från e-handel, leverantörsstyrning och om du har fungerat som avtalscontroller. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

I rollen som upphandlare är det viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är även drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta tf upphandlingschef Henric Aineström eller upphandlare Malin Berg. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-11-27 märkt med referensnummer 2022/269.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektledare till beredskapssektorn Rtj. och skydd av civilbefolkningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Dessutom tillkommer en hanterande roll för MSB som sektorsansvarig myndighet, i vilken vi ska bygga upp särskilda förmågor tillsammans med andra. Vi berörs också av ett eventuellt NATO-inträde. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter
De kommande åren kommer vi att arbeta intensivt med att vidareutveckla beredskapssektorn. Vi söker därför en projektledare som kan driva större utvecklingsprojekt inom sektorns ansvarsområde. Projekten kan omfatta en stor mängd aktörer, både internt MSB och hos externa aktörer, samt genomföras över flera års tid. Områden som kan vara aktuella att driva utveckling inom kommer ur det sektorsgemensamma planeringsarbetet. Vi arbetar ofta med att ta fram vägledningar inom området. Området är brett och arbetet har ofta en utredande karaktär där svaret på frågorna vi ställer oss inte är givet utan måste växa fram i nära dialog och samarbete med andra.

Din kompetensprofil
Du har:

- Relevant akademisk examen eller motsvarande;
- Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom offentlig förvaltning, med många olika intressenter och flerårig tidshorisont;

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att leda projekt inom beredskapsområdet;
- Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning.

Vi tror att du har en förmåga att se helheter och processer inom och mellan olika arbeten, vilket gör att du kan fånga upp möjliga synergieffekter. Du är strukturerad och planerar samt organiserar arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Du tar initiativ och driver självständigt dina projekt och ansvarsområden framåt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förmedla budskap på ett målgruppsanpassat sätt i både tal och skrift. Du motiveras av att ta dig an utmaningar, trots att du inte nödvändigtvis har expertkunskap inom just det område som utvecklingsarbetet adresserar.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten
Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/257.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Koordinator till beredskapssektorn Rtj. och skydd av civilbefolkningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter
De kommande åren kommer vi att arbeta intensivt med att vidareutveckla beredskapssektorn. Vi söker därför en utvecklingsinriktad koordinator som kan bidra till att strukturera och effektivisera det praktiska arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar olika typer av administrativ samordning och utveckling. Till exempel kan det vara aktuellt att planera kommunikationsinsatser för sektorn tillsammans med kommunikatörer, stödja vid långsiktigt planeringsarbete och följa upp vidtagna åtgärder, men också att sköta administration i samband med större möten. Det kan också vara aktuellt att koordinera arbete av mer administrativ karaktär inom ramen för stora utvecklingsprojekt eller regeringsuppdrag.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk examen eller motsvarande;
- Några års erfarenhet av att samordna arbete med administrativ karaktär;
- Erfarenhet av att presentera information både muntligt och skriftligt på ett målgruppsanpassat sätt.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet från liknande arbete inom ramen för beredskapsfrågor;
- Erfarenhet från arbete som omfattar eller berör de aktörer som ingår i beredskapssektorn, till exempel kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser;
- Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.

För att lyckas i rollen tror vi att du tycker om att organisera och vidareutveckla både processer och arbetssätt. Vi tror att du har en god administrativ förmåga. Du har dessutom en förmåga att se helheter och möjliga synergieffekter i ditt arbete, har stor ansvarskänsla och motiveras av att samarbeta med andra. Du är en person som är kreativ, tar initiativ och som gärna föreslår lösningar på problem.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten
Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/261.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Analytiker till beredskapssektorn Rtj. och skydd av civilbefolkningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Dessutom tillkommer en hanterande roll för MSB som sektorsansvarig myndighet, i vilken vi ska bygga upp särskilda förmågor tillsammans med andra. Vi berörs också av ett eventuellt NATO-inträde. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att driva och samordna analysprocesser, omhänderta stora datamängder och ta fram sammanfattningar och bedömningar för rapporter och beslutsunderlag. Regelbundna föredragningar och presentationer om framtagna analyser och bedömningar är en naturlig del av arbetet.

Arbetsuppgifterna för rollen som analytiker kommer bland annat av att vi årligen rapporterar en bedömning av förmågan inom sektorns ansvarsområde, att vi kommer att behöva omhänderta risk- och sårbarhetsbedömningar från beredskapsmyndigheterna i sektorn, samt omsätta olika typer av underlag till inriktning för vårt arbete. De kommande åren kommer därför att innebära ett kontinuerligt arbete med att genomföra omfattande analyser och bedömningar av hur arbetet i sektorn utvecklas. Vi kommer också att behöva följa upp arbetet och bedöma effekten av vidtagna åtgärder. Arbetet omfattas ofta av sekretess.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk examen eller motsvarande;
- Några års erfarenhet av att inneha en analytisk roll inom beredskapsområdet;

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet från eller har arbetat med aktörerna som ingår i beredskapssektorn, till exempel kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser;
- Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
- Särskilt intresse för frågor inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Du behöver ha särskild fallenhet för att inhämta och dra slutsatser från stora informationsmängder, förmåga att formulera dina slutsatser i skrift samt presentera dessa på ett målgruppsanpassat sätt. Därtill har du förmåga att se din del i vårt arbete som helhet och hur analys- och bedömningsarbetet kan bidra till ökad förmåga inom sektorns ansvarsområde. Du tar initiativ och driver de processer som behövs, identifierar eventuella brister i arbetet och föreslår lösningar.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten
Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning- MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/259.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Strategisk utvecklare inom samverkan och ledning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB söker en strategisk utvecklare inom samverkan och ledning.

Anställningen är placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, på enheten för samverkan och ledning. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i Karlstad, Revinge och Stockholm.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I anställningen som strategisk utvecklare inom enheten arbetar du med att stödja och utveckla enhetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vårt uppdrag är att driva utvecklingsarbete och se till att uppsatta mål nås inom området samverkan och ledning. Utvecklingsarbetet varierar utifrån behovet men handlar i grunden om att utveckla strukturer, arbetssätt och förberedande planering för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och krig. Vårt arbete växlar från att ta fram konkreta metoder och checklistor till att analysera utvecklingsbehov på nationell nivå och ingå i vidareutvecklingen av konceptuell grund för samverkan och ledning. Vi arbetar behovsdrivet och i nära samarbete med våra målgrupper.

Arbetsuppgifter som ingår är tex:

- leda och delta i utvecklingsprojekt som bedrivs både inom MSB och externt av andra aktörer,
- utveckla former för ett systematiskt och strategiskt arbete för enheten gentemot våra olika målgrupper,
- skapa synergier och röda trådar mellan våra olika verksamhetsområden, projekt, m.m.
- hålla sammanta fram underlag inför, och leda olika interna och externa möten,
- bidra i enhetens löpande arbete och hålla samman samt delta i arbetet med beredningar, remisser mm.

Som strategisk utvecklare är en prioriterad uppgift att skapa och upprätthålla goda relationer med andra aktörer så väl som med relevanta verksamheter på MSB.

Din kompetensprofil:
Vi vill skapa ett starkt team där våra erfarenheter och personliga egenskaper med fördel kan variera. För anställningen krävs att du har:

- relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
- flerårig erfarenhet av arbete inom området krisberedskap och civilt försvar,
- erfarenhet från arbete inom eller tillsammans med central myndighet, länsstyrelse, region eller kommun,
- erfarenhet från att leda och delta i utvecklingsarbete inom offentlig sektor, t.ex. som projektledare.

Meriterande är om du har goda kunskaper kring ansvar och roller samt arbetssätt för samverkan och ledning inom krisberedskap och civilt försvar samt erfarenhet av att ha haft en ledande roll vid operativt arbete.

Arbetet kräver att du är strukturerad, målinriktad, analytisk och flexibel. Din kunskap inom området ger dig en trygghet och du är självgående i ditt arbete. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Det är nödvändigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppdrag är att stödja aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar och krig genom att utveckla strukturer, arbetssätt och förberedande planering. Arbetet bygger på att vi samverkar med och tillvaratar perspektiv från våra målgrupper: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och företag.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning på 6 månader.

Ort: Karlstad och Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Johan Hjelm. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 november, märkt med referensnummer 2022/258.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utredare - inriktning mot totalförsvarets intressen inom samhällsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB söker en utredare inom krisberedskap och civilt försvar, med fokus på totalförsvarets intressen i samhällsplanering och MSB:s mandat att peka ut riksintressen för totalförsvarets civila del.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som arbetar med att inrikta, utveckla och finansiera planeringen inom området. Arbetet bygger på att vi samverkar med och tillvaratar perspektiv från våra målgrupper: centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och företag. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med andra medarbetare på myndigheten som arbetar nära dessa målgrupper.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med MSB:s ansvarsområde kopplat till totalförsvar och beredskap i samhällsplaneringen. Arbetet är under utveckling och du kommer därför att få möjlighet att påverka inriktning och utförande av arbetet. Du kommer i första hand att jobba med totalförsvarets civila intressen i samhällsplaneringen samt skapande av ett robust samhälle. Intressena rör allmänna, enskilda och riksintressen för totalförsvarets civila del i samhällsplaneringen.

Arbetet består i att, i samverkan med andra myndigheter, identifiera riksintressen för totalförsvarets civila del samt att delta i arbetet med att ta fram stöd och vägledningar för att stötta aktörerna på kommunal, regional och myndighetsnivå inom dessa frågor. Målgruppen består av både samhällsplanerare och beredskapssamordnare. Utöver detta kommer du att fungera stödjande i andra projekt inom enheten och övriga projekt på myndigheten där totalförsvarets civila intressen i samhällsplaneringen behöver inkluderas. Detta kan bland annat handla om att delta i projekt för att stötta näringslivet i hur de ska bevaka sina frågor i sammanhang som berör samhällsplanering. Du förväntas kunna representera och presentera ämnesområdet i olika sammanhang.

Din kompetensprofil:
Vi ser att du har:

- akademisk utbildning med inriktning mot fysisk planeringen, samhällsplanering eller annan utbildning som MSB bedömer som likvärdig.
- några års erfarenhet av arbetet inom ett eller flera av följande områden: fysisk planering, riksintressen, riskhantering och beredskapsfrågor.
- goda kunskaper om svensk lagstiftning inom området, främst plan- och bygglagen samt miljöbalken.
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du analytisk, öppen, initiativrik, självständig samt har god förmåga att arbeta i grupp. Anställningen innebär samverkan både internt inom myndigheten och med externa parter, vilket kräver god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan. Vidare ingår att säkerställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Fredric Stany. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 17 november, märkt med referensnummer 2022/245.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tidsbegränsad anställning på ekonomienheten

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Tjänsten är placerad vid ekonomienheten, som idag har 19 medarbetare.

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Med anledning av att en av våra medarbetare ska vara föräldraledig söker vi nu medarbetare för tidsbegränsad anställning till Ekonomistöd. Gruppen har sex medarbetare. Inom funktionens ansvarsområde finns kund- och leverantörsreskontra samt uppgiften att ge stöd och handledning till verksamhet och anställda i frågor avseende egenadministration av elektronisk fakturahantering, reseräkningar, lönepåverkande händelser och andra ekonomiska ärenden. Funktionen arbetar löpande med olika redovisningsfrågor, är delaktig i boksluts- och revisionsarbete, systemuppgraderingar, utveckling av digitala flöden. Funktionen är också motpart till och ansvarig för styrningen av lönetjänstleverantören Statens servicecenter.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med leverantörsreskontra, lön och utläggsredovisning, ge stöd och handledning till medarbetare och chefer i frågor avseende ekonomi, löne- och ersättningsfrågor. Arbetet består även av löpande kontroller, avstämningar och vård av register i olika system.

I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt att delta i arbetet med att utveckla, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom funktionens olika områden.

Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt.

Din kompetensprofil
Du har:

- akademisk examen i ekonomi eller ekonomisk gymnasieutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten
- god kunskap i ekonomisk redovisning
- god kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem (kunskap i Unit4 ERP är meriterande) och i Excel
- god förmåga att hantera digitala arbetsflöden

Det är meriterande om du har kunskap av lön, rese- och utläggsredovisning.

Du är självgående, tar initiativ och är trygg i din kompetens. Du är analytisk, stresstålig, noggrann och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Det är viktigt med god kommunikationsförmåga eftersom service och rådgivning är en stor del av våra arbetsuppgifter. Arbetet idag växlar mellan ett helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt. Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens ekonomichef.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 100% tom 2024-01-08 eventuellt med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta funktionsansvarig Ulrika Palmer. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 november 2022, märkt med referensnummer 2022/252.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Teamledare -Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du arbetat med både informationssäkerhet och som teamledare eller chef inom kundservice? Då kanske det är du som är vår nästa kollega.

Om anställningen
Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Du kommer att verka inom vårt uppdrag som kan delas in i tre delar.

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler

Arbetsuppgifter
Utifrån dina kunskaper om det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt dina erfarenheter av att bygga upp, leda och förvalta en kundserviceverksamhet, kommer du att  arbeta som teamledare för vår rådgivningstjänst. Du har det operativa ansvaret för tjänsten vilket innebär att du säkerställer att arbetsskiften bemannas rätt, att ärenden hanteras i enlighet med uppsatta rutiner och att teamet har rätt förutsättningar för att utföra arbetet.

Du sätter upp mål för till exempel svarstider och kundnöjdhet tillsammans med enhetschefen och planerar, följer upp och förbättrar verksamheten på ett sätt som gör att målen uppnås. Du kommer att hålla i veckomöten och informationsmöten. Du kommer även att ansvara för kommunikationsplanering och andra aktiviteter som påverkar inflödet av antalet ärenden.

Du kan även komma att utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter så som att leda projekt såsom regeringsuppdrag eller andra uppdrag. Förvalta och utveckla några av enhetens produkter. Företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet och har ett strategiskt perspektiv på frågorna. Vidare har du arbetat som teamledare, gruppchef eller motsvarande i kundserviceverksamhet, och har flera års erfarenhet av uppbyggnad och förändringsledning i sådan kundserviceverksamhet. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska. Vi ser att du drivs av att göra samhällsnytta och bidra till andras utveckling.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att utbilda och kompetensutveckla medarbetare inom kundkommunikation och effektiv ärendehantering
- erfarenhet av att implementera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation
- erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet
- utbildning i projekt-och/eller produktionsledning, coachande ledarskap, kundkommunikation och retorik/presentationsteknik

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt – se möjligheterna i förändringar. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i samspel med andra i en komplex miljö. Du är också bekväm med att ha en stödjande och vägledande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper genom att ta deras perspektiv. Du är prestigelös, lyhörd, kommunikativ och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har förmåga att möta människor utifrån deras behov och skapa goda relationer.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning.  Resor i anställningen förekommer.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november, märkt med referensnummer2022/248.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare informationssäkra arbetssätt i ett digitaliserande samhälle

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med informationssäkerhet i samhället.

Då kanske det är du som är vår nästa kollega. Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du kommer att verka inom vårt uppdrag som kan delas in i tre delar:

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

Arbete med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet är uppgifter som också ingår i uppdraget. Utifrån dina kunskaper om det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Här ingår att bidra till utvecklingen av en säker och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för digitalisering, ett arbete som myndigheten för digital förvaltning leder. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet och har ett strategiskt perspektiv på frågorna. Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här, liksom din goda förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska.

Det är meriterande om du har:

- pedagogisk utbildning eller mycket god kunskap inom det pedagogiska området.
- utbildning och praktik som kommunikatör är också meriterande liksom tidigare arbete med standardisering.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november, märkt med referensnummer 2022/247.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Samordnare inom säkerhetsskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Du kommer att tillhöra en grupp av kompetenta och drivna kollegor på verksamheten för Rakel och ledningssystem.

Verksamheten växer och arbetet med våra system och arbete inom säkra elektroniska kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kräver omfattande säkerhetskyddsarbete. Du kommer dagligen att jobba tillsammans med andra inom och utanför organisationen vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Du är även en länk mellan verksamheten för Rakel och ledningssystem och myndighetens säkerhetsskyddschef.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att leda och stödja verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och säkerhetsskyddsplaner. I arbetet kommer du att ta fram styrande dokument, beslutsunderlag och rapporter. Det förekommer även uppgifter för övrigt säkerhetsarbete inom verksamheten. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att kontrollera och följa upp verksamhetens verksamhetsskydd med fokus på säkerhetsskydd och att hantera incidenter. Du kommer även att planera och genomföra presentationer och utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten samt planera och genomföra utbildningar samt ge råd och stöd till verksamheten.

Du kommer att ingå i MSB:s övergripande säkerhetsorganisation med rapporteringsansvar till myndighetens säkerhetsskyddschef. En del i detta är att samordna det operativa säkerhetsarbetet vid verksamheten.

Din kompetensprofil
För att söka anställningen har du minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har goda kunskaper i regelverket avseende säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet och relevanta standarder inom informationssäkerhetsområdet. Vidare har du flerårig erfarenhet av att arbeta med att stödja organisationer i att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser/särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
- kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete på myndighet eller större organisation

Du har en god förmåga att kunna sätta dig in i och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv. Du kan hantera och formera information från ostrukturerad till strukturerad form och har förmåga att prioritera, även under hög arbetsbelastning. Att utrycka dig i tal och skrift på svenska är något du är duktig på, och du har en god nivå i att förstå och utrycka dig på engelska. Din kommunikativa och pedagogiska förmåga kommer väl till pass här, och du känner dig bekväm med att genomföra presentationer och hålla i utbildningar för olika målgrupper. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.

Dina personliga egenskaper värderas högt. Vi söker dig som är prestigelös, arbetar bra både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Arbetet är många gånger föränderligt och omprioriteringar kan behöva ske med kort varsel, det är därför viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om fokus. Som person är du en engagerad problemlösare som tar ansvar för ditt arbete och ser till verksamhetens gemensamma mål före individuella prestationer. Du kan på ett naturligt sätt skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och bidrar till ett gott arbetsklimat, samt representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Vi förutsätter ett mycket högt säkerhets- och sekretessmedvetande.

Om Verksamheten för Rakel och ledningssystem
Anställningen är placerad på verksamheten för Rakel och ledningssystem som finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten för Rakel och ledningssystem ansvarar för strategisk inriktning, utveckling, förvaltning, drift och stöd till användare av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter såsom Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i tjänsten förekommer

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Kristina Bram. Facklig företrädare är Jan Herremo (ST) och Carl Önne (Saco-S) och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 november, märkt med referensnummer 2022/241.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare kommunikationssäkerhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
I ditt arbete som handläggare kommunikationssäkerhet ingår att företräda det civila försvaret inom området signalskydd och säker informationsdelning.

Arbetsuppgifter
Som handläggare kommunikationssäkerhet kommer du tillsammans med andra ansvarar för att, planera och samordna det arbete som sker avseende kommunikationssäkerhet och signalskydd, samt stödja andra avdelningar och externa parter avseende kommunikationssäkerhet. Du kommer att vara en av 6 personer som arbetar med dessa frågor på enheten som består av totalt 13 personer. I arbetsuppgifterna ingår att stödja arbetet med remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen. Vid behov kan du också komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen. 

Din kompetensprofil
För att söka tjänsten som handläggare kommunikationssäkerhet ser vi att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig som i närtid har arbetat med signalskydd i en större signalskyddsorganisation i minst fem år och som har en erfarenhet av samhällsviktiga kommunikationstjänster.  Din erfarenhet av samordning, uppföljning och planering i statlig förvaltning kommer väl till pass här och du besitter en förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ditt stora intresse för säkerhetsskydd och informationssäkerhet gör att du vill fortsätta att utvecklas inom området. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig förvaltning
- Erfarenhet och kunskap om Totalförsvar
- Behörighet som Signalskyddschef
- Utbildning inom Projektledning
- Arbetat med säkerhetsskydd i en större organisation
- Goda kunskaper inom informations-och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet.

Då arbetet innebär mycket samverkan och samarbete med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag lägger vi stor vikt på sociala egenskaper. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Arbetet innebär en hel del tjänsteresor och många olika kontakter. Du känner dig bekväm med och tycker om att tala i både mindre och större forum. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning. Enhetens uppgift är att säkerställa drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser samt stöd till andra aktörers utveckling av ledningsplatser. I detta ingår skyddade ledningsplatser, alternativa ledningsplatser och mobila ledningsplatser. I uppgiften ingår arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, ge stöd till medieföretagen för beredskapsplanering och etermedieberedskap. Vidare ingår att leda och samordna arbetet med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställningen tillgodoses

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Palmström. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 november, märkt med referensnummer 2022/244.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare operativ samordning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker en handläggare till operativa avdelningen, enheten för operativ samordning och inriktning, som ska ingå i MSB:s operativa arbete med fokus på att skapa samordning mellan ansvariga aktörer på central nivå under en samhällsstörning.

Arbetsuppgifter
Inför eller under en samhällsstörning identifierar du, tillsammans med dina kollegor, behov av samordning. Du förbereder och leder samverkanskonferenser och medverkar till att skapa en samordnad och effektiv hantering bland centrala myndigheter och andra berörda aktörer.

Du förväntas kunna leda en grupp med företrädare för aktörer med olika perspektiv och bidra till en gemensam inriktning av arbetet. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att vidareutveckla arbetsformer och nätverk.

Som handläggare för operativ samordning har du regelbundet rollen som ”vakthavande samordnare” och representerar myndigheten på aktiviteter som krishanteringsövningar. Du kommer även att arbeta nära med bland annat MSB:s tjänsteman i beredskap, operativa analysfunktion och redaktionen för webbplatsen Krisinformation.se.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan motsvarande utbildning som är relevant för befattningen
- minst tre års erfarenhet av att självständigt driva processer eller projekt
- erfarenhet av att facilitera samverkan och förmåga att åstadkomma gemensam inriktning i en arbetsgrupp med deltagare från olika organisationer
- mycket god kunskap om krishantering och svenska myndigheters ansvar under kris och krig

Det är meriterande om du har:

- operativ erfarenhet av samverkan mellan aktörer under en samhällsstörning
- erfarenhet av arbete inom det svenska krishanteringssystemet, i t ex en beredskapsmyndighet eller kommun
- kunskap om förhållningssätt och arbetssätt enligt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning"

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du behöver vara strukturerad, relationsskapande och ha en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga till helhetssyn, är analytisk och kan hantera strategiska frågor såväl som mer praktiska arbetsuppgifter. Du har god förmåga att leda andra och arbeta effektivt även under tidspress. Du behöver också kunna växla tempo i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kompletterar den redan befintliga gruppen.

Om enheten
Enhetens uppgift är att samordna och inrikta aktörernas gemensamma hantering och kriskommunikation vid samhällsstörningar på nationell nivå. I uppgiften ingår också att utveckla myndighetens förmåga att företräda det civila försvaret och att inrikta prioritering av resurser på nationell nivå. Vidare ingår att, vid en katastrof utomlands, stödja personer med hemvist i Sverige, genom att samordna ansvariga aktörers åtgärder och information till de drabbade.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat från januari – maj 2023, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Maria Bergstrand. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 november 2022, märkt med referensnummer 2022/239.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Vi söker teknisk skribent till Verksamheten för Rakel och ledningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer.

Idag ingår tjänsterna WIS, Rakel, SGSI samt utveckling av framtidens säkra kommunikationer i vårt ansvar. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

Arbetsuppgifter
I rollen som teknisk skribent omvandlar du våra tjänsteleveransers tekniska förmågor och värden till tydliga och användarvänliga text- och bildbaserade manualer, handböcker, produktblad och användarguider. Både målgrupp och syfte med att informera varierar. Därför är det mycket viktigt att du kan ta fram tydliga budskap. Du skapar produktioner i olika format som text, bild eller film och föreslår lämpliga kanaler. Som teknisk skribent har du förmågan att få tekniska beskrivningar begripliga och användarvänliga. Du kan genom att ställa frågor till någon av våra systemutvecklare plocka ut och sammanfatta det som är viktigt så att det blir intressant och begripligt för en målgrupp som inte är lika insatt i ämnet

Då rollen svarar mot alla våra tjänsteleveransers behov, med säkra kommunikationer som paraply, är det viktigt att du har en förmåga att se den större bilden. Vidare kommer du att agera kvalitetssäkrare för att samtliga tjänsteleveransers kommunikation i text har samma tonalitet, samma terminologi och svarar mot MSB:s språkkrav. 

Som teknisk skribent hos oss arbetar du med flera olika team  och det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta, kravställa på dina interna beställare och ta egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. . Du kommer att arbeta nära våra befintliga tjänsteleveranser SGSI, WIS och Rakel men även med framtidens utveckling inom området säkra kommunikationer. 

Din kompetensprofil:
För att söka anställning som teknisk skribent inom området säkra kommunikationer har du för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Vidare har du erfarenhet av att arbeta som exempelvis kommunikatör, journalist, skribent, eller annat liknande arbete. Ditt stora intresse för informations- och cybersäkerhetsområdet med särskilt fokus på säkra kommunikationer kommer väl till pass här, och du har hög ambition att utvecklas inom området.

Det är meriterande om du har:

-  Erfarenhet från någon av våra användarorganisationer inom Rakel, WIS eller SGSI. 

Då mycket av vårt arbete sker i team måste du tycka om och förstå vikten av att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda kontakter samt arbetar med en utpräglad känsla för kundnytta. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå rätt kvalitet. Vidare ser vi att du är initiativtagande, noggrann och nyfiken på att bygga något nytt.
Fördelaktigt i ansökan är om du har arbetsprover från tidigare uppdrag att lämna in.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för användarstöd och marknad. Enhetens uppgift är att öka kundanslutningen till verksamhetens tjänster genom att planera och leda arbetet med marknadsföring och försäljning. I detta ingår sälj- och marknadsplanering, resultat-, intäkts- och volymmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. I uppgiften ingår användarstöd i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för användandet av tjänsterna och medverka i utbildning samt ställa krav på de tjänster som verksamheten producerar.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jon Gustafsson. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S,
Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 november, märkt med referensnummer 2022/243.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Tjänst-och marknadsstrateg till Rakel och ledningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer.

Idag ingår tjänsterna WIS, Rakel, SGSI samt utveckling av framtidens säkra kommunikationer i vårt ansvar. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare.

Rollen som handläggare Tjänst-och marknadsstrateg är placerad på enheten för användarstöd och marknad. Enheten ansvarar för att öka anslutningen till våra tjänster genom marknadsaktiviteter och information. Vi verkar också för att öka kunskapen hos kunderna om hur de effektiviserar sin användning. Detta gör vi genom att leverera utbildning, metodstöd och riktlinjer, samt agera kravställare på tjänsteutveckling. Våra kunder och användare återfinns inom många olika verksamheter: från polis, räddningstjänst och ambulans till företag som elbolag. Gemensamt är att de har viktiga funktioner i samhällets krisberedskap och inom totalförsvaret.

Arbetsuppgifter
I ditt arbete som Tjänst-och marknadsstrateg kommer du att arbeta med att definiera de möjligheter och utmaningar som tjänsten, målgruppen och marknaden står inför med syfte att bidra direkt till SGSI som tjänsteleverans men också området Säkra kommunikationer i stort. Du kommer arbeta tillsammans med andra för att paketera erbjudanden som svarar mot våra kunders behov. Du kommer också säkerställa att processer etableras och utvecklas, med syfte att främja en smidig anslutning till de tjänster som vi erbjuder och en fortsatt god upplevelse av MSB som leverantör för redan anslutna organisationer. Du kommer dessutom att planera, genomföra, utvärdera och följa upp olika initiativ som tar våra tjänster till marknaden. En stor del av rollen är att behålla kundens perspektiv i fokus vid förädling av tjänsten, oavsett om det rör utveckling, leveransprocesser eller daglig kommunikation. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning har du en högskole- eller yrkesutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga. Vidare har du arbetat med affärsutveckling och/ eller marknadsföring mot företag i minst 5 år, och har arbetat med marknadsföringskampanjer gentemot andra organisationer eller företag. Du har även arbetat med kundfrågor alternativt direkt mot kund.

Vi söker dig som har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige. Arbetet ställer krav på att du har erfarenhet av att arbeta med att ta produkter eller tjänster till marknaden. Du behärskar det mesta inom kommunikation i både digitala och traditionella medier. Vi ser gärna att du har goda projektlednings- och kommunikationsfärdigheter. Det är därför starkt meriterande om du har arbetat med att leda andra och tidigare arbetat med projektledning inom marknadsföring, exempelvis leda ett marknadsteam.

Det är meriterande om du har:

-  Erfarenhet av att ha suttit i en säljnära roll tidigare.
- Erfarenhet från någon av våra användarorganisationer inom Rakel, WIS eller SGSI. 

Då mycket av vårt arbete sker i team måste du tycka om och förstå vikten av att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda kontakter samt arbetar med en utpräglad känsla för kundnytta. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå rätt kvalitet. Vidare ser vi att du är initiativtagande, noggrann och nyfiken på att bygga något nytt.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för användarstöd och marknad. Enhetens uppgift är att öka kundanslutningen till verksamhetens tjänster genom att planera och leda arbetet med marknadsföring och försäljning. I detta ingår sälj- och marknadsplanering, resultat-, intäkts- och volymmål samt prognoser och uppföljning av anslutning. I uppgiften ingår användarstöd i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för användandet av tjänsterna och medverka i utbildning samt ställa krav på de tjänster som verksamheten producerar.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jon Gustafsson. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S,
Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 november, märkt med referensnummer 2022/240.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektledare resiliensinsatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi behöver stärka upp MSB:s insatsverksamhet med ytterligare en erfaren projektledare.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering på enheten för resiliensinsatser vid Operativa avdelningen.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på enheten för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag samt för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i proaktivt arbete och i utvecklingen av nya partnerskap.

Som projektledare på enheten för resiliensinsatser förväntas du att ta ansvar för följande:

- Ta fram relevanta projektuppslag, i samverkan med partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser.
- Beredning, budgethantering, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser.
- Kvalitetssäkring av planering och innehåll i insatsaktiviteter, såsom efterföljande av kapacitetsutvecklande principer och metoder samt integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö, utifrån insatsernas tematiska innehåll och genomförandekontext.
- Säkerställande av att hänsyn tas till effektivitet och måluppfyllelse, samt att uppföljning sker i enhetligt med resultat- och uppföljningsramverk.
- Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang.
- Dialog och förankring med partnerorganisationer, för att säkerställa relevant och effektiv kapacitetsutveckling.
- Övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet.
- God samverkan med övriga projektfunktioner, såsom t.ex. HR, ekonom och säkerhetsrådgivare, för genomförande av insatser.
- Utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.
- Bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs i enhetens arbete.

I tjänsten ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
- Erfarenhet av att projektleda och samordna kapacitetutvecklande biståndsverksamhet eller svenskt utvecklingssamarbete med stort antal partners och andra aktörer.
- Erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en utvecklingskontext.
- Goda IT-kunskaper.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- Fälterfarenhet i en utvecklingskontext.
- Erfarenhet av kapacitetsutveckling inom områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering. eller samhällsskydd och beredskap.
- Kunskap av integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du driven och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda projekt mot resultat. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november 2022, märkt med referensnummer 2022/232.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektledare resiliensinsatser, visstidsanställning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi behöver stärka upp MSB:s insatsverksamhet med ytterligare en erfaren projektledare.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering på enheten för resiliensinsatser vid Operativa avdelningen.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på enheten för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag samt för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i proaktivt arbete och i utvecklingen av nya partnerskap.

Som projektledare på enheten för resiliensinsatser förväntas du att ta ansvar för följande:

- Ta fram relevanta projektuppslag, i samverkan med partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser.
- Beredning, budgethantering, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser.
- Kvalitetssäkring av planering och innehåll i insatsaktiviteter, såsom efterföljande av kapacitetsutvecklande principer och metoder samt integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö, utifrån insatsernas tematiska innehåll och genomförandekontext.
- Säkerställande av att hänsyn tas till effektivitet och måluppfyllelse, samt att uppföljning sker i enhetligt med resultat- och uppföljningsramverk.
- Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang.
- Dialog och förankring med partnerorganisationer, för att säkerställa relevant och effektiv kapacitetsutveckling.
- Övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet.
- God samverkan med övriga projektfunktioner, såsom t.ex. HR, ekonom och säkerhetsrådgivare, för genomförande av insatser.
- Utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.
- Bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs i enhetens arbete.

I tjänsten ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
- Dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
- Erfarenhet av att projektleda och samordna kapacitetutvecklande biståndsverksamhet eller svenskt utvecklingssamarbete med stort antal partners och andra aktörer.
- Erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en utvecklingskontext.
- Goda IT-kunskaper.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

- Fälterfarenhet i en utvecklingskontext.
- Erfarenhet av kapacitetsutveckling inom områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering. eller samhällsskydd och beredskap.
- Kunskap av integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du driven och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda projekt mot resultat. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som längst till 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november 2022, märkt med referensnummer 2022/234.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektadministratör resiliensinsatser, visstid

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser.

I enhetens uppdrag ligger att bevaka och utveckla detta verksamhetsområde, säkra externa resurser samt ansvara för prioritering, planering, genomförande och uppföljning av insatser.

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som projektadministratör på enheten för resiliensinsatser är du central i genomförandet av MSB:s insatser inom detta verksamhetsområde. Du ansvarar för att stödja genomförande av insatser från start till slut, huvudsakligen avseende administration, ekonomi och logistik. Du samordnar med de interna funktioner på MSB som på olika sätt bidrar i genomförandet av insatserna, och du är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i administrativa och praktiska frågor. Du deltar aktivt i lärandet och den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten för att förbättra pågående och framtida insatser. I tjänsten ingår resor till insatsområden. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Som projektadministratör förväntas du kunna hantera insatser inom enhetens ansvarsområden och det förväntas att du tar ansvar för följande:

- Hantering och stöd till partners och insatspersonal i pågående insatser.
- Nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter och internationella partnerorganisationer.
- Bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs i enhetens arbete, huvudsakligen avseende administration, logistik och ekonomi.

Det förväntas även att du stödjer enheten i genomförandet av planering, och genomförande av internationella insatser, med fokus på administration, logistik och ekonomi, exempelvis:

- Administrativt - säkerställa effektiv hantering av insatsens genomförande genom att stödja framtagande av relevant dokumentation, säkerställa diarieföring, koordinera förberedelser, genomförande och uppföljning av möten och andra relevanta projektaktiviteter etc.
- Logistiskt – säkerställa effektiv resehantering inom projekteten genom att samordna resebokningar i enlighet med insatsspecifika behov och inom ramen för de regler som sätts upp av finansiären etc.
- Ekonomiskt – säkerställa effektiv ekonomihantering av insatser genom att stödja insatspersonalens tidsrapportering, kvitto- och fakturahantering, verksamhetsförskott med mera.

Din kompetensprofil
Du har:

- Relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- Kunskaper om och erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp verksamhet avseende administration, logistik och ekonomi.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom internationell resiliensstärkande verksamhet eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med EU-finansierad verksamhet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person har du lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och kan behålla lugnet i stressade situationer och visa gott omdöme under tidspress. Du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har en god problemlösningsförmåga och fullföljer ditt arbete tills projektet är avslutat. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som längst till 31 december 2023, med möjlighet till förlängning. 

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november 2022, märkt med referensnummer 2022/231.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för humanitära insatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

Efter en omorganisation på operativa avdelningen är det dags att rekrytera och tillsätta en ordinarie enhetschef till enheten för humanitära insatser (OA-HI).

Vid enheten finns idag ett tjugotal medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm.  

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. I detta innefattas också ett arbetsgivaransvar för insatspersonal som arbetar i MSB:s humanitära insatser över hela världen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot både nationella och internationella aktörer, som till exempel FN och Sida.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.

Din kompetensprofil:

Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av chefsrollen och ett coachande/tillitsbaserat ledarskap. 
-  Relevant erfarenhet av internationell bistånds- och utvecklingsverksamhet.
- God kunskap om FN och EU-systemet.
- God kunskap om arbetsmiljö- och arbetstidsregler.
- Kunskap om olika finansieringsformer inom biståndsverksamhet. 
-  Mycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska kunna föra komplexa resonemang på engelska motsvarande nivå C2. 

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att verka på statlig myndighet och kunskap om svensk statsförvaltning.
- Erfarenhet av arbete inom det humanitära systemet. 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du både stabil och flexibel. Du behöver kunna behålla ett lugn i pressade situationer, men samtidigt lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Det är av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Rollen som ledare kräver att du kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har en god helhetssyn. Du behöver också vara uthållig och kunna motivera medarbetarna när det inte går som tänkt. För att lyckas i rollen krävs att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver också vara kreativ i ett problemlösningsperspektiv för att kunna agera coach och bollplank för enhetens medarbetare i de komplexa frågor som kan uppstå.

Om enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för humanitära insatser. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla, leda och genomföra internationella humanitära insatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, uppnå resultatmål, att upprätthålla och utveckla väl fungerande partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. 
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer i hög grad, både i Sverige och internationellt. 

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/226. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektadministratör resiliensinsatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser.

I enhetens uppdrag ligger att bevaka och utveckla detta verksamhetsområde, säkra externa resurser samt ansvara för prioritering, planering, genomförande och uppföljning av insatser.

Internationellt genomför MSB resiliensinsatser i enlighet med Sveriges globala politik för utvecklingssamarbete. I enhetens utvecklingsansvar ligger såväl generell verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för specifika teman som t.ex. integrering av miljö- och jämställdhetsperspektiv. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners.

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som projektadministratör på enheten för resiliensinsatser är du central i genomförandet av MSB:s insatser inom detta verksamhetsområde. Du ansvarar för att stödja genomförande av insatser från start till slut, huvudsakligen avseende administration, ekonomi och logistik. Du samordnar med de interna funktioner på MSB som på olika sätt bidrar i genomförandet av insatserna, och du är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i administrativa och praktiska frågor. Du deltar aktivt i lärandet och den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten för att förbättra pågående och framtida insatser. I tjänsten ingår resor till insatsområden. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Som projektadministratör förväntas du kunna hantera insatser inom enhetens ansvarsområden och det förväntas att du tar ansvar för följande:

- Hantering och stöd till partners och insatspersonal i pågående insatser.
- Nära samarbete med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter och internationella partnerorganisationer.
- Bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs i enhetens arbete, huvudsakligen avseende administration, logistik och ekonomi.

Det förväntas även att du stödjer enheten i genomförandet av planering, och genomförande av internationella insatser, med fokus på administration, logistik och ekonomi, exempelvis:

- Administrativt - säkerställa effektiv hantering av insatsens genomförande genom att stödja framtagande av relevant dokumentation, säkerställa diarieföring, koordinera förberedelser, genomförande och uppföljning av möten och andra relevanta projektaktiviteter etc.
- Logistiskt – säkerställa effektiv resehantering inom projekteten genom att samordna resebokningar i enlighet med insatsspecifika behov och inom ramen för de regler som sätts upp av finansiären etc.
- Ekonomiskt – säkerställa effektiv ekonomihantering av insatser genom att stödja insatspersonalens tidsrapportering, kvitto- och fakturahantering, verksamhetsförskott med mera.

Din kompetensprofil
Du har:

- Relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- Kunskaper om och erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp verksamhet avseende administration, logistik och ekonomi.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom internationell resiliensstärkande verksamhet eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med EU-finansierad verksamhet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person har du lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och kan behålla lugnet i stressade situationer och visa gott omdöme under tidspress. Du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har en god problemlösningsförmåga och fullföljer ditt arbete tills projektet är avslutat. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om enheten
Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Britta Ramberg. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 6 november 2022, märkt med referensnummer 2022/229.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för fredsfrämjande insatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

Efter en omorganisation på operativa avdelningen är det dags att rekrytera och tillsätta en ordinarie enhetschef till enheten för fredsfrämjande insatser (OA-FI).

Vid enheten finns idag ett tiotal medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm.  

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. I detta innefattas också ett arbetsgivaransvar för insatspersonal som arbetar i MSB:s fredsfrämjande insatser i kris- och konfliktländer samt på huvudkvarter. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot både nationella och internationella aktörer, som till exempel Utrikesdepartementet, svenska myndigheter, FN, EU och OSSE.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan emellanåt vara korta och du förväntas kunna fatta beslut under tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.

Din kompetensprofil:

Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av chefsrollen och ett coachande/tillitsbaserat ledarskap.
- Kunskap och erfarenhet av operativt arbete i form av att planera, leda och följa upp internationella biståndsinsatser.
- Erfarenhet av nationell och internationell samverkan.
- Djupgående kunskap om och förståelse för internationell civil krishantering och fredsfrämjande verksamhet.
- Mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift. Du ska kunna föra komplexa resonemang på engelska motsvarande nivå C2.

Det är meriterande om du har:

-  Erfarenhet från förvaltning på statlig myndighet. 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, men har lätt för att anpassa dig när omständigheterna förändras. Det är av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga samt är kommunikativ och relationsskapande. Du har en kulturell medvetenhet och lägger stort värde på jämställdhets- och mångfaldsarbete. Rollen som ledare kräver att du är strategisk, tydlig och har en god helhetssyn. För att lyckas i rollen krävs att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För dig är kvalitet viktigt, även vid tidspress. Du behöver också vara kreativ och hitta nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och kunna coacha enhetens medarbetare i de komplexa frågor som kan uppstå. 

Om avdelningen/enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för fredsfrämjande insatser. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella fredsfrämjande biståndsinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla väl fungerande partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

MSB:s fredsfrämjande bidrag syftar till att stärka samhällens förmåga att återhämta sig från krig eller konflikter, stödja övergången från kris till stabilitet och förebygga att nya eller återkommande konfliktsituationer uppstår. Syftet är också att integrera, koppla ihop och stärka mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaters principer, för att skapa stabilitet och säkerhet i Sverige och Europas närområde. Målet med MSB:s fredsfrämjande bidrag är att samarbetsaktörer får en stärkt kapacitet och svarsförmåga att verka för hållbar fred, säkerhet och utveckling i konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater, för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna leva i frihet och säkerhet.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/228.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker förbättringsledare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt två räddningsskolor i Sandö respektive Revinge. Sedan ett par år tillbaka arbetar utbildningsorganisationen med att öka den yttre och inre effektiviteten genom att se över kursutbudet, standardisera genomförandet och optimera processerna. I det arbetet ingår att utveckla och implementera ett systematiskt förbättringsarbete. Det arbetet behöver nu förstärkas med en förbättringsledare. Anställningen är placerad på Enheten för utbildningsinriktning men arbetet sker inom hela utbildningsorganisationen.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillsammans med ansvariga chefer hålla ihop helheten kring det systematiska förbättringsarbetet. Det innefattar att ansvara för framtagande och förvaltning av processer, organisation och styrmedel för arbetet. Vidare innebär det att stötta och coacha lokala förbättringssamordnare samt genomföra utbildningsinsatser på både djupet och bredden i hela organisationen. Det ingår även att kunna driva mer komplicerade förbättringsprojekt samt delta i det övergripande kvalitetsarbetet i utbildningsverksamheten.

Din kompetensprofil
Du har:

- Akademisk examen med inriktning mot kvalitetsarbete

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av förbättringsarbete i tjänsteproducerande verksamhet
- Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet

För att trivas med arbetet ser vi att du som person behöver vara engagerad och drivande med förmåga till helhetssyn och systemtänkande. Eftersom rollen är samordnande behöver du också vara pedagogisk och diplomatisk samt kunna axla en ledarroll utan att vara chef. Vidare innebär arbetsuppgifterna att du bör ha en analytisk förmåga samt kunna arbeta uthålligt och långsiktigt. Vid det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning. Enheten leds av en enhetschef.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Anders Axelsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/222.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för resiliensinsatser

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

Efter en omorganisation på operativa avdelning är det dags att rekrytera och tillsätta en ordinarie enhetschef till enheten för resiliensinsatser (OA-RI).

Vid enheten finns idag ett knappt tjugotal medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm. 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. I detta innefattas ett arbetsgivaransvar för insatspersonal som arbetar i MSB:s resiliensinsatser över hela världen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. I din roll som chef är det av stor vikt att kunna etablera, utveckla och upprätthålla partnerskap, samt främja samverkan både internt inom MSB och externt gentemot både nationella och internationella aktörer.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan emellanåt vara korta och du förväntas kunna fatta beslut under tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.

Din kompetensprofil:

Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av chefsrollen och ett coachande/tillitsbaserat ledarskap.
- Erfarenhet av att ha jobbat med partnerskap i en internationell miljö och ett stort intresse för internationella frågor.
- Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och externfinansierad verksamhet.  
- Kunskap och erfarenhet av förvaltning och ekonomi.
- Mycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift. Du ska kunna föra komplexa resonemang på engelska motsvarande nivå C2.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av statligt arbete.
- Kunskap om kapacitetsutveckling och erfarenhet av att stötta och driva processer inom utveckling och lärande.
- Kunskap och erfarenhet från katastrofriskreducering- och hantering samt EU:s civilskyddsmekanism.
- Kunskap om svenska krishanteringssystemet.
- Kunskap om miljö- och jämställdhetsintegrering samt erfarenhet av resultatuppföljning.
- Kontaktnät inom EU samt det svenska krisberedskapssystemet.

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du både stabil och flexibel. Du behöver kunna behålla ett lugn i pressade situationer, men samtidigt lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Det är av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Rollen som ledare kräver att du kommunicerar på ett tydligt sätt, är strategisk och har ett gott omdöme. För att lyckas i rollen krävs att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver också vara kreativ i ett problemlösningsperspektiv för att kunna coacha enhetens medarbetare i de komplexa frågor som kan uppstå. 

Om avdelningen/enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för resiliensinsatser. Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella kapacitetsutvecklande insatser och projekt. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer, samt främja hemtagning av kunskap och erfarenheter till det nationella krisberedskapssystemet.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/227.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Pressekreterare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vil... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
Presstjänsten är en del av myndighetens kommunikationsavdelning som stödjer och styr kommunikationsarbetet så att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokratin.

Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap. Presstjänsten består av två personer som arbetar proaktivt och är ett stöd till utsedda talespersoner. 

Arbetsuppgifter
Arbetet är främst operativt men det krävs att du har en förmåga att arbeta strategiskt då presskommunikationen bidrar till att uppfylla verksamhetens mål men också behoven som finns i samhället hos medborgarna som vi är arbetar för. 

I dina uppgifter ingår bland annat att producera och publicera kommunikation till våra kanaler, främst i vårt nyhetsrum som är riktat till journalister men också intranät, externa webbplatsen och sociala medier. Du kommer planera, genomföra och följa upp medieaktiviteter, exempelvis pressträffar, och medienärvaro. Tillsammans med den andra pressekreteraren kommer du identifiera tillfällen när MSB behöver vara aktiv i presskommunikationen samt vara talesperson för MSB i vissa frågor. Du kommer dagligen ta emot journalisternas frågor över telefon och e-post, coacha och stötta talespersoner och arbeta med övrigt redaktionellt arbete. I ditt uppdrag kommer du också utveckla MSB:s medverkan i media såväl i vardag som i kris. 

MSB är en beredskapsorganisation. Schemalagd beredskap utanför arbetstid kan komma att ingå i denna tjänst. Vid en händelse ingår du i det operativa kommunikationsarbetet. Det innebär att förutsättningarna för arbetet kan förändras snabbt och det är viktigt att vara inställd på ett flexibelt arbetssätt för att hitta lösningar för att klara uppgifter.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning. Alternativt förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av operativt arbete med pressfrågor som pressekreterare eller i motsvarande roll.
- Flera års erfarenhet av redaktionell miljö.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift.

Det är meriterande om du har:

- Arbetat i offentlig verksamhet, gärna i en beredskapsorganisation.
- Arbetat som journalist och kommunikatör.
- Arbetat i webbpubliceringsverktyget Episerver.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll.

Du är flexibel och trivs med att arbeta vid högt tryck under tidspress. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet. 

Om MSB
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat med start så snart som möjligt till och som längst till och med 2023-11-30. Med möjlighet till förläggning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22-10-13, märkt med referensnummer 2022/213.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till upphandlingsenheten

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu enhetschef till upphandlingsenheten.

Uppdraget innebär även att tillika vara myndighetens upphandlingschef. Enheten är en del av avdelningen för verksamhetsstöd och består av ca 15 medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm. 

Ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet, empati och viljan att leda andra. Att agera i linje med MSB:s ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och en god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du leder och styr enheten tillitsbaserat med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

Det finns ett stort utvecklings- och förändringsfokus i verksamheten som tar sin utgångspunkt i ständigt ändrade behov. Vidare ska du verka för att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.  

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska på ett proaktivt sätt och i nära samarbete med dina kollegor säkerställa att myndigheten håller en hög kvalitet och rättssäkerhet inom ansvarsområdet. 

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har minst tre års chefserfarenhet. Du har relevant akademisk utbildning, till exempel inom ekonomi eller juridik, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.  

 Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
- Goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling
- Erfarenhet av offentlig upphandling till exempel genom arbete som upphandlare där du själv har drivit och genomfört upphandlingsuppdrag
- Erfarenhet av arbete i TendSign eller annat upphandlingssystem
- Erfarenhet av kategoristyrning

 

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du har ett väl utvecklat ledarskap och en personlig mognad. Du är kommunikativ, tydlig och prestigelös och har lätt för att skapa kontakter och bygga nätverk. Du har god samarbetsförmåga och har intresse av att utveckla såväl medarbetarna som verksamheten. 

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Jonas Norén. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 25 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/208.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Kommunikationsavdelningen söker en driven kommunikatör som ska jobba brett med strategisk intern och extern kommunikation, driva egna kommunikationsprojekt och samverka med våra sakverksamheter.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar alltid i tätt samarbete med andra delar av myndigheten. Vid samhällsstörningar är trycket ofta högt vid vår myndighet och mycket av vårt arbete genomförs tillsammans med andra organisationer inom området för samhällsskydd och beredskap.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att MSB:s kommunikation genomförs strategiskt, professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Kommunikationsavdelningen hör till MSBs kärnverksamhet och alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och här förväntas du vara en god ambassadör och coacha och vägleda kollegor som arbetar med sakfrågorna. Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I samarbete med kollegor på sakverksamheten och andra kommunikatörer planerar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser riktade till våra prioriterade målgrupper. Du behöver snabbt kunna analysera och sätta dig in i sakfrågor och omfattande projekt, samt ha förståelse för vikten av att kommunicera målgruppsanpassat när det gäller tilltal, språkval och kanal. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär breda kontaktytor, internt och externt. I arbetet ingår även att ta aktiv del i att utveckla Kommunikationsavdelningens arbetssätt och metoder som stödjer och utvecklar myndighetens kommunikationsarbete.

I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver flexibilitet att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt och i ett varierande tempo. Att vara i beredskap innebär att du kan bli schemalagd för specifika uppgifter dagtid och utanför kontorstid. Dessa uppgifter kan vara bredare än de du normalt utför. 

Din kompetensprofil:
Du har akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.  
Du har också erfarenhet av och kunskap om:

- att planera, genomföra och följa upp kommunikationsaktiviteter.
- att coacha och ge råd till medarbetare inom kommunikationsfrågor.
- att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.
- arbeta med kommunikation i offentlig verksamhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om: 

- att arbeta inom krishantering och civilt försvar.
- att arbeta i en beredskapsorganisation. 
- att hantera media. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.
Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet.

Du ska kunna leda och driva egna kommunikationsprojekt samtidigt som du i andra sammanhang medverkar i projekt som andra leder. Du behärskar det strategiska kommunikationsarbetets olika delar, från att inhämta kommunikationsbehov baserat på verksamheters uppsatta mål, analysera vilka kommunikationsaktiviteter som bäst kommer att leda dit till planering och ibland praktiskt kommunikationsarbete såsom att ta fram budskap, texter med mera. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, och hur du kompletterar den befintliga gruppen.

Om enheten
Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår också press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start enligt överenskommelse. 

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/215. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för försörjningsberedskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du leda arbetet med att stärka Sveriges försörjningsberedskap?

MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling, Sveriges status som ansökarland till Nato, sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar med särskilt fokus på försörjningsberedskap. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. 

Arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen fokuserar på att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering för att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap samt personalförsörjning. En stärkt dialog med näringslivet och de företag som levererar samhällsviktig verksamhet är en viktig del. Vidare ingår att säkerställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar.

Arbetsuppgifter
Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Enhetens verksamhet förutsätter mycket samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.  Du förväntas vara uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, ha god självkännedom och vara ett föredöme.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Du behöver ha god kunskap om frågor som rör krisberedskap, totalförsvar och försörjningsberedskap, samt ha en förståelse för hur systemet fungerar.

Du har chefserfarenhet med goda resultat och motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en stark utvecklingsfas. Du förstår komplexa sammanhang och ser vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna drivas framåt.

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut.

Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för försörjningsberedskap. Enhetens uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SacoS), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 september 2022, märkt med referensnummer 2022/133.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektledare med fokus på verksamhetsutveckling

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vil... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
MSB driver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster.

MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.

Verksamhetsutvecklingsenheten har bland annat i uppgift att ge ett myndighetsgemensamt stöd för verksamhetsutveckling, projektledning, processutveckling och verksamhetsarkitektur. På enheten finns även strategisk IT och digitalisering samt myndighetens projektkontor och samordning av IT-förvaltning.

Just nu söker vi en erfaren projektledare till vårt projektkontor med inriktning mot verksamhetsutveckling, förändringsledning och digitalisering.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på projektkontoret kommer du ofta arbeta med projektledning ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Vi söker nu dig som har erfarenhet av projektledning av olika typer av verksamhetsutvecklings- och digitaliseringsprojekt. Du har stor erfarenhet av att leda projekt av varierande storlek och komplexitet enligt en eller flera etablerade projektstyrningsmodeller.

På projektkontoret tar vi oss an projektledningsuppdrag av olika karaktär, oftast myndighetsövergripande. Projektkontoret coachar, stödjer och utbildar myndighetens projektledare. Projektkontoret arbetar även kontinuerligt med vidareutveckling av uppdraget och ansvarar för kvalitetssäkring av myndighetens projekt och vårt projektledarnätverk.

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i verksamhetsutveckling, processkartläggning, upphandling och införande av nya IT-system i myndigheten samt att genomföra eller delta i olika utredningar.

Din kompetensprofil
Du har relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av projektledning där du arbetat nära både IT och verksamhet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Erfarenhet av agila metoder och workshopledning ser vi som en förutsättning. Har du erfarenhet av arbete med nyckeltal, indikatorer och uppföljning av dessa är det meriterande då det är en viktig del i vår strävan att utveckla vår verksamhet och realisera nyttor.

Som person är du trygg och stabil. Du är tydlig i ditt ledarskap och har mycket god samarbets- och initiativförmåga. Du är strukturerad och har ett proaktivt och problemlösande förhållningssätt. Du väger samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm.

Vi tror att du har ett naturligt ledarskap och att du trivs och växer med ansvar. Du har integritet, är en serviceinriktad person och har ett konsultativt förhållningssätt. Du sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Omvärldsbevakning och nyfikenhet är en viktig del av både din och vår enhets utveckling. Tillsammans lär vi oss kontinuerligt nya saker.

Det är meriterande om du har erfarenhet av process- och modelleringsverktyg. Har du en certifiering inom något av våra ansvarsområden (projektledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning eller digitalisering) är det också meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom it. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret. Vidare ingår ansvar för projekt- och förvaltningsstyrningsmodeller, att leda och koordinera arbetet med förvaltningsobjektsarkitektur och följa upp och kvalitetssäkra myndighetens projekt utifrån myndighetens projektmodell. Vidare ingår att ge stöd med projektledning, processutveckling och verksamhetsutveckling.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6månader

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 oktober märkt med referensnummer 2022/206.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till Enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vil... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Om anställningen
MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling tillsammans med effekterna av ett förändrat klimat och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historiskt viktig kontext.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef och ledare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar med särskilt fokus på inriktning och samordning av övningsverksamhet och kompetensförsörjning.

Du är redo för en ny utmaning och vill arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. Du förstår vikten av övningar och kompetensförsörjning som ett verktyg för att utveckla förmågan inom totalförsvaret.

Arbetsuppgifter
Som chef för enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att leda en grupp av huvudsakligen seniora medarbetare varav flera ansvarar för strategiska processer och plattformar för inriktning och samordning för övning och kompetensförsörjning. Som enhetschef ansvara du för att skapa goda förutsättningar för deras arbete samt för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten tillsammans med medarbetarna. För att lyckas i arbetet behöver du samverka såväl internt inom MSB som med externa aktörer.

Du ingår i avdelningens ledningsgruppsgrupp och förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i den löpande verksamheten och i strategiska diskussioner om avdelningens verksamhet och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. Du har erfarenhet av att leda verksamhet och mycket goda kunskaper om de processer som ligger till grund för inriktning och utveckling av området samhällsskydd och beredskap.

Du har god kunskap om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, samt om samverkan och ledning inom området. Det är därtill meriterande om du har erfarenhet av övningsverksamhet.

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att leda förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut.

Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet. Enhetens uppgift är att inrikta och samordna nationell övningsverksamhet inom krisberedskap och civilt försvar, med fokus på samverkansövningar. I enheten uppdrag ingår även att samordna arbetet med utbildningsfrågor inom krisberedskap och civilt försvar. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Annika Elmgart. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (SacoS), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 10 oktober 2022, märkt med referensnummer 2022/210.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Arkivarie

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vil... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


 
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet.

Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning en timme i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga i funktionen arbeta med myndighetens informationshanteringsplan, gallringsutredningar, utlämnande av allmänna handlingar, digital arkivering/digitalt bevarande, arkivredovisning, process- och informationskartläggningar samt utveckling av informationshanteringen inom olika verksamhetsområden.

Du kommer att ingå som expert i verksamhetsprojekt och utbilda inom ämnesområdet.

Medarbetarna i arkivfunktionen har ett nära samarbete med varandra och övriga funktioner inom enheten, samt med andra enheter på myndigheten. Arbetet inom enheten bedrivs ofta funktionsövergripande i team med kollegor från de andra funktionerna inom enheten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, vi vill att du har minst 60 högskolepoäng arkivvetenskap. Det är meriterande om du har utbildning i systemvetenskap.

Du har flerårig erfarenhet av arkivarbete inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning och digital arkivering.

Vi ser gärna att du har arbetat i projekt och är van att hålla presentationer.

Du har vana i att uttrycka dig i tal och skrift och du får gärna ha erfarenhet av utredningsarbete. Du ska vara insatt i arkiv- och offentlighetslagstiftningen och ha goda kunskaper i Officepaketet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Som person är du självgående, initiativtagande och kvalitetsmedveten. Du är strukturerad och har god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt på personliga egenskaper.

Om MSB
Tjänsten är placerad på Informationshanteringsenheten som hör till Avdelningen för verksamhetsstöd.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information. På enheten finns tre funktioner och tjänsten som arkivarie är placerad inom arkivfunktionen. Totalt är vi 18 medarbetare på enheten och vi finns både i Stockholm och i Karlstad. Tjänsten som arkivarie är placerad i Karlstad.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 september 2022, märkt med referensnummer 2022/202.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Handläggare kärnenergiberedskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och intresserad av att arbeta med att utveckla den svenska kärnenergiberedskapen.

Ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga till räddningsinsats och efterföljande arbete i händelse av radioaktivt utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att utveckla beredskapen för att hantera följderna av en kärnteknisk olycka genom att ge stöd, råd och utbildning till statlig (länsstyrelserna) och kommunal räddningstjänst i Sverige. I tjänsten ingår även arbete med till exempel utveckling av dosimetri och andra tekniska lösningar för räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka.

Du bidrar genom dina erfarenheter till att utveckla och samordna beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor. I dina uppgifter ingår att ha kontakt med andra centrala och regional myndigheter inom kärnenergiberedskapsområdet. Du kommer även samarbeta med andra delar inom MSB och utgöra ett stöd avseende strålskydd och närliggande frågor inom myndigheten.

Det långsiktiga målet med ditt arbete är att skapa en god beredskap i samhället för att hantera en kärnteknisk olycka och på så vis skydda allmänheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning inom strålskyddsområdet, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med kärnenergiberedskap
- erfarenhet av arbete med krisberedskap
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av att utbilda

Arbetet innebär många externa kontakter och det är viktigt att du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Du är van att ta eget ansvar och slutför dina åtaganden. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har öga för detaljer och har förmågan att sätta dem i sitt sammanhang. Du är nyfiken, tar till dig ny kunskap, omsätter den i ditt arbete och bidrar till att vi är en lärande organisation.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen. Resor, både inom och utanför Sverige förekommer regelbundet i anställningen. Du bör även inneha B-körkort.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om enheten
Enhetens arbetar med att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser rörande kärnteknisk olycka samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. I detta ingår kärnenergiberedskap samt tillsyn av länsstyrelsernas planer och program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka.

Vidare är enhetens uppgift regelgivning, råd och stöd avseende åtgärder för att förebygga och begränsaföljderna av allvarliga kemikalieolyckor eller utvinningsavfall. I detta ingår uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsernas tillsyn inom området. I enhetens uppgift ingår även att föra talan i tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad, Stockholm, Revinge eller Sandö.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Peter Norlander. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 21 september 2022, märkt med referensnummer 2022/201.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Ekonomienheten söker ekonom

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Tjänsten är placerad vid ekonomienheten, som idag har 19 medarbetare.

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Vi söker nu en medarbetare till Ekonomistöd. Gruppen har fem medarbetare. Inom funktionens ansvarsområde finns kund- och leverantörsreskontra samt uppgiften att ge stöd och handledning till verksamhet och anställda i frågor avseende egenadministration av elektronisk fakturahantering, reseräkningar, lönepåverkande händelser och andra ekonomiska ärenden. Funktionen arbetar löpande med olika redovisningsfrågor, är delaktig i boksluts- och revisionsarbete, systemuppgraderingar, utveckling av digitala flöden. Funktionen är också motpart till och ansvarig för styrningen av lönetjänstleverantören Statens servicecenter.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med leverantörsreskontra, lön och utläggsredovisning, ge stöd och handledning till medarbetare och chefer i frågor avseende ekonomi, löne- och ersättningsfrågor. Arbetet består även av löpande kontroller, avstämningar och vård av register i olika system.

I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt att delta i arbetet med att utveckla, digitalisera och dokumentera våra arbetssätt och processer inom funktionens olika områden.

Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt.

Din kompetensprofil
Du har:

- akademisk examen i ekonomi eller ekonomisk gymnasieutbildning i kombination med praktisk erfarenhet av redovisningsarbete
- god kunskap i ekonomisk redovisning
- god kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem (kunskap i Unit4 ERP är meriterande) och i Excel
- god förmåga att hantera digitala arbetsflöden

Det är meriterande om du har kunskap av lön, rese- och utläggsredovisning.

Du är självgående, tar initiativ och är trygg i din kompetens. Du är analytisk, stresstålig, noggrann och ha en väl utvecklad samarbetsförmåga.

Det är viktigt med god kommunikationsförmåga eftersom service och rådgivning är en stor del av våra arbetsuppgifter. Arbetet idag växlar mellan ett helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt. Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens ekonomichef.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning 100% tom 2024-01-08 eventuellt med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Fredrik Magnusson. Fackliga företrädare är Nicklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 september 2022, märkt med referensnummer 2022/200.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker inköpare/upphandlare/avtalscontroller

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har behov av att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team utifrån ett kategoribaserat arbetssätt. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Arbetsuppgifter
För den här rollen kan lämplig bakgrund vara upphandlare, inköpare, avtalsförvaltare, avtalscontroller eller liknande.

Du kommer att avropa/beställa varor och tjänster mot befintliga avtal och utföra förnyad konkurrensutsättning. Genomföra självständigt eller med stöd av kollegor direktupphandlingar och upphandlingar av varor och tjänster. I rollen kan även avtalsförvaltning ingå. Du kommer att arbeta med att ge information och stöd samt rådgivning i inköps- och avtalsfrågor till verksamheten. I rollen ingår också implementering av avtal i vårt e-handelssystem, avtalsuppföljning samt upphandlingsadministration. Arbetsuppgifter i alla delar av inköpsprocessen kan förekomma.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med upphandlare och e-handelssamordnare på enheten. Du kommer att ge stöd och service till chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område eller,
- slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling eller,
- minst 3 år praktisk erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter inom offentlig upphandling som vi bedömer likvärdigt
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi vill dessutom att du har:

- god kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om de lagar och regler som reglerar offentlig sektor
- tidigare erfarenhet av att avropa/beställa varor och tjänster mot avtal
- erfarenhet av att arbeta i något av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden

Vi söker dig med ett stort intresse för inköp och avtalsfrågor. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta upphandlingschef Tove Frostvik. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 augusti, märkt med referensnummer 2022/196.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker upphandlare till Karlstad eller Stockholm

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Tycker du det är kul att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas
tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! MSB har nu behov att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde. MSB arbetar med
informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vidare arbetar MSB med krisberedskap och civilt försvar som handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team utifrån ett kategoribaserat arbetssätt. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du företrädesvis att genomföra upphandlingar av varor och tjänster men direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning ingår. Du kommer att arbeta med större upphandlingar som drivs som projekt där det finns en ansvarig projektledare. Men du ska också kunna vara den drivande vid mindre upphandlingar. Du kommer att arbeta utifrån ett kategoribaserat arbetssätt och ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att upphandla inom hela MSB:s verksamhet. Upphandlare på MSB arbetar med alla delar i inköpsprocessen.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du kommer även att arbeta med stöd och rådgivning till verksamheten.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- akademisk examen inom teknik/IT, juridik, statsvetenskap, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- slutförd YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling och har arbetat minst tre år inom offentlig upphandling eller,
- minst fem år praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling som vi bedömer likvärdig.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi vill dessutom att du har:

- kunskap och erfarenhet av inköp och upphandlingar baserade på Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om de lagar och regler som reglerar offentlig sektor
- god kunskap om inköpsprocessens alla delar
- erfarenhet av att arbeta i något av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga. Du är även drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta upphandlingschef Tove Frostvik. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-08-31 märkt med referensnummer 2022/195.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Strategisk utredare för framtidens totalförsvar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll att utveckla och förvalta beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling, Sveriges status som ansökarland till Nato, sätter vårt arbete i en historisk viktig kontext.

Tjänsten är placerad vid enheten för inriktning av beredskapsplanering och ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Enheten är navet i utvecklingen av det nya totalförsvaret och inriktning och förmågeutveckling på central systemnivå inom krisberedskap och civilt försvar är viktiga uppgifter för enheten.

Verksamheten på enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra myndigheter samt inom myndigheten med de som arbetar nära våra målgrupper. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad utredare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar. Du är redo för en ny utmaning samtidigt som du får arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor i en spännande utvecklingsfas. 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du förväntas tillsammans med de andra utredarna driva den strategiska utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Det omfattar bland annat analys, metod- och processutveckling av den centrala planeringen för totalförsvaret.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter. Du samarbetar med dina kollegor för att åstadkomma synergier inom ramen för avdelningens ansvarsområden.

Att representera vår verksamhet i interna och externa sammanhang och delta i annan fortlöpande verksamhet på enheten är andra arbetsuppgifter för denna tjänst. 

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- god kunskap om krisberedskapssystemet och flera års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Vi ser det som meriterande om du har:

- arbetat inom myndighet eller offentlig förvaltning,
- arbetat i ledande roll, som t.ex. projektledare,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare,
- arbetat med processutveckling eller verksamhetsstyrning,
- erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

För att passa i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha förmåga att självständigt driva ditt arbete. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter förutsätter det att du är bra på att skapa goda relationer och att du har ett inkluderande förhållningssätt. Du behöver därtill vara lyhörd och öppen för nya perspektiv. Du är analytisk och ser helheter och skapar sammanhang med integritet. För att lyckas i rollen behöver du också vara initiativtagande och strukturerad samt van att arbeta med uppgifter i grupp såväl som på egen hand. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enhetens uppgift är att inrikta och stödja aktörer i beredskapsplanering. I detta ingår att skapa förutsättningar för att aktörer ska samordna sin planering samt i förhållande till det militära försvaret. I uppgiften ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet inom samverkansområdena.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Moberg. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 september 2022, märkt med referensnummer 2022/199.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Var med och förbättra informationssäkerheten i ett digitaliserande samhälle

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med informationssäkerhet i samhället.

Då kanske det är du som är vår nästa kollega. Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Enheten är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en annan nivå. Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringslivet i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vi vill att informationssäkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen i syfte att förebygga incidenter. Vi bidrar också med kompetens inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som utvecklas gemensamt med flera andra svenska myndigheter och leds av myndigheten för digital förvaltning. Genom arbetet med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet hjälper vi till att forma den gemensamma strukturen och språket kring informationssäkerhet. Vidare ansvarar vi för en frågeservice som är till för målgrupperna att komma vidare i sitt informationssäkerhetsarbete. Du kommer att verka inom vårt uppdrag som kan delas in i tre delar.

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Utifrån dina kunskaper om det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Det kan innebära att leda projekt såsom regeringsuppdrag eller andra uppdrag. Du kommer också förvalta och utveckla några av enhetens produkter. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande.
- flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet och har ett strategiskt perspektiv på frågorna.
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska

Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här. Vi ser att du drivs av att göra samhällsnytta och bidra till andras utveckling.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med standardisering.
- arbetat som projektledare.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt – se möjligheterna i förändringar. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i samspel med andra i en komplex miljö. Du är också bekväm med att ha en stödjande och vägledande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper genom att ta deras perspektiv. Du är prestigelös, lyhörd, kommunikativ och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har förmåga att möta människor utifrån deras behov och skapa goda relationer.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 september, märkt med referensnummer 2022/194.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker kvalificerad juridisk administratör till Rättsavdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.  

Myndighetsjuristerna arbetar med en stor mängd rättsområden. Dels innefattar arbetet juridiska frågor kopplade till myndighetens sakområden, såsom krisberedskaps- och totalförsvarsjuridik, räddningstjänstrelaterad juridik samt cyber- och informationssäkerhetsfrågor, dels förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, såsom offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd, upphandling- och avtalsjuridik m.m. Regelgivning är en viktig del av myndighetsjuristernas vardagliga arbete.

MSB söker nu en kvalificerad juridisk administratör med uppdrag att dels stödja rättschefen, dels stödja rättsenheterna och myndighetsjuristerna med varierande administrativa uppgifter.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består främst i att lämna administrativt stöd, både till rättschefen och till rättsavdelningen i övrigt, t.ex avseende möteskallelser och protokollföring. Du ansvarar också för att hålla samman och uppdatera avdelningens kommunikation på intranätet samt msb.se.

En del av arbetet innefattar administration kring MSB:s föreskrifter, inklusive korrekturläsning, kontakter med tryckeri m.m. Du förväntas också kunna hantera enklare juridiska frågor och sökningar i juridiska databaser, både självständigt och med handledning av en myndighetsjurist beroende på frågans art och komplexitet.

Befattningen innebär många kontaktytor inom och i viss mån även utanför MSB.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- Gymnasiekompetens samt god erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. 
- God datorvana, främst från arbete i Officepaketet med de program som ingår där (Word, Excel, PowerPoint etc.).
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

- Paralegalutbildning (400 YH-poäng) eller motsvarande praktisk erfarenhet.
- Erfarenhet av administrativt arbete vid statlig myndighet.
- Erfarenhet av att arbeta i ett ärende- och dokumenthanteringssystem. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Utöver ovanstående är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har en hög känsla för service och ett stort intresse för att ge administrativt stöd. Du har en god känsla för struktur, ordning och reda och du har en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär många kontaktytor. Du ska också ha en mycket god förmåga att kommunicera. Eftersom du förväntas korrekturläsa juridiska texter och föreskrifter behöver du ha en väl utvecklad känsla för det svenska språket. 

Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och utåtriktad och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär, och det är därför viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd. Avdelningens uppgift är att kvalitetssäkra myndighetens rättstillämpning och ge juridiskt stöd. I detta ingår att stödja, granska och utveckla myndighetens regelgivningsverksamhet, genomföra utredningar, intern och extern juridisk rådgivning, utbildning och information. Därutöver ingår uppföljning av myndighetens tillsyn, granska avtal, utredningsunderlag, rapporter, remissvar och annat beredningsunderlag för myndighetsledningen eller Regeringskansliet. Vidare ingår att bidra till utveckling av myndighetens interna förvaltning, med betoning på rättssäkerhet och effektivitet.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta rättschef Anna Asp, eller under veckorna 32-33 enhetschef Helene Klackenberg Ingrao. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 28 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/188.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikativ utvärderare inom informationssäkerhet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker dig som vill bidra till en säkrare informationshantering i ett digitaliserat samhälle.

Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Enhetens uppgift kan delas in i tre områden

- att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, frågeservice, nätverk och undersökningar,
- att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
- att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i personliga möten och genom andra kanaler

Våra målgrupper är statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. 

Enheten är drivande i att lyfta informationssäkerheten i Sverige till en annan nivå. Vi är det nationella stödet till organisationer i offentlig sektor och näringslivet i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vi vill att informationssäkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen i syfte att förebygga incidenter. Vi bidrar också med kompetens inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som utvecklas gemensamt med flera andra svenska myndigheter och leds av myndigheten för digital förvaltning. Vidare ansvarar vi för en frågeservice som är till för målgrupperna att komma vidare i sitt informationssäkerhetsarbete.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Du är ett stöd till enhetens informationssäkerhetsspecialister i arbetet med att inhämta och utvärdera målgruppernas behov av kunskap och stöd i sitt informationssäkerhetsarbete. Genom ditt arbete kommer enheten att kunna rikta sina insatser dit de gör bäst nytta för att påverka en nödvändig förflyttning hos målgrupperna inom området informationssäkerhet. En del av arbetet är att ansvara för avdelningens frågeservice som är under uppbyggnad och utveckla metoder för att inhämta kunskap om hur effektivt enhetens stöd är för målgrupperna. Ditt arbete är en förutsättning för enhetens strategiska kommunikation med målgrupperna. Ditt angreppssätt är strategiskt och syftar till att ge målgrupperna den kunskap och förmåga som organisationen och samhället behöver på området. Ditt fokus kommer behöva kunna växla mellan övergripande frågor och mer operativa uppgifter.Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk utbildning eller motsvarande exempelvis informatörsutbildning med teoretisk och praktisk kunskap om uppföljning och utvärdering av uppdrag eller projekt.
- god förståelse för informations- och cybersäkerhetsfrågor.
- god språkkänsla och är en god skribent.

Det är meriterande om du har:

- gjort behovsutredningar och effektmätningar
- arbetat med förändringsledning
- arbetat med kommunikationsuppdrag
- utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du som söker har mycket god analytisk förmåga. Arbetsuppgiften kräver att du är en samarbetsmänniska som trivs med att hitta lösningar tillsammans. Du ber om hjälp för att komma vidare och du hjälper i din tur andra att se möjligheter. Du har ett kommunikativt perspektiv på dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i samspel med andra i en komplex miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar 6 månaders provanställning. Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 september, märkt med referensnummer 2022/193.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Teknisk handläggare till enheten för befolkningsskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Anställningen är placerad på enheten för befolkningsskydd som finns på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar som stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
I anställningen som teknisk handläggare inom enheten arbetar du med att stödja och utveckla enhetens arbete med drift och förvaltning av systemet för utomhusvarning. Systemet för utomhusvarning består av ca 4200 ljudanläggningen som finns över hela landet. I arbetet ingår att utföra underhåll av utomhusvarningssystemet, såsom:
•    Felsökning och reparation av ljudgivare, både elektroniska och pneumatiska,
•    flyttning och installation av nya ljudgivare,
•    felsökning och reparation av alla ingående komponenter i styrsystemet för utomhusvarningen (styrdatorer, manöverpanel, centralenhet och styrskåp)

Din kompetensprofil:
För anställningen krävs att du har:

- erfarenhet av arbete med spänningssatta anläggningar med el-behörighet för anläggningar med 230 VAC,
- erfarenhet av arbete med trycksatta anläggningar,
- teleteknisk kompetens för hantering av elektronik och datorer,
- behörighet för arbete på tak (>13m). 
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Tidigare erfarenhet att arbetat med utomhusvarningssystemet.
- Kompetens för hantering av hyrd skylift.
- Byggteknisk kompetens för hantering av genomföringar i tak och brandskyddsväggar. 

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi vill skapa ett starkt team där våra erfarenheter och personliga egenskaper med fördel kan variera. Arbetet kräver att du är målinriktad, strukturerad och kommunikativ. Som person är du självständig, initiativrik och drivande samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet medför mycket kontakter behöver du ha en god kommunikativ förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Du kommer vara placerad vid enheten för befolkningsskydd. Enhetens uppgift är medverka i arbetet med att skydda civilbefolkningen från konsekvenserna av krig genom att tillgodose befolkningens behov av fysiskt skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. Enheten ansvarar vidare för utveckling, drift och förvaltning av systemet för utomhusvarning samt uppföljning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA). https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med inledande 6 månaders provanställning/tidsbegränsad anställning)

Ort: Karlstad, Revinge eller Sandö.

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Johannesson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/169.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för hantering av explosiva varor

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Till enheten för hantering av explosiva varor på MSB söker vi nu en ny enhetschef.

Enheten är en del av avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och består av ett femtontal medarbetare som är placerade i  Karlstad och Stockholm.

Ledarskapet på MSB ska utgå från tillit och viljan att leda andra. Att agera i linje med MSB:s ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och en god arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du leder och styr enheten med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

Som enhetschef på enheten för hantering av explosiva varor leder du arbetet som till stor del innebär olika typer av myndighetsutövning, framtagande av föreskrifter samt att lämna information, råd och stöd till olika aktörer. Förutom att fatta beslut i olika typer av tillståndsärenden, enligt lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor och lagstiftning om sprängämnesprekursorer, samt besluta om föreläggande om rättelse kopplat till tillsyn och marknadskontroll ska du skapa förutsättningar för ett arbete som präglas av kvalitet, enhetlighet och effektivitet. Samverkan med andra myndigheter är också en viktig del i din roll. Du får även arbeta med den digitala utvecklingen av vårt ärendeflöde främst kopplat till arbetet med tillståndsprövningar samt utveckling av myndighetens arbete med marknadskontroll och brottsförebyggande åtgärder.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
- tidigare chefserfarenhet.
- erfarenhet från statlig myndighet

Det är meriterande om du har:

- kunskap om områden som enheten verkar inom.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du kan kombinera ett tydligt ledarskap med en empatisk förmåga.  Det är av stor vikt att du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Rollen kräver också att du har helhetssyn, gott omdöme och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. 

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Du kommer vara placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av explosiva varor. Enheten arbetar i huvudsak med att handlägga olika typer av tillståndsärenden och godkännande kopplat till hantering av explosiva varor och sprängämnesprekursorer och vi följer upp våra tillstånd med tillsyn av hanteringen. Arbetet omfattar så väl olycksförebyggande som brottsförebyggande delar, varav det senare har ökat i omfång de senaste åren. Dessutom arbetar enheten med framtagande av föreskrifter samt att lämna information, råd och stöd till olika aktörer. Enheten har även ansvar för MSB:s marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/187.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-konsult

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu en HR-konsult till en längre tidsbegränsad anställning till MSB:s HR-enhet som är placerad i Karlstad.

Som HR-konsult hos oss arbetar du nära våra chefer och ger stöd och vägledning i både vardagliga och strategiska HR-frågor. Du ingår i vår grupp av HR-konsulter och inom enheten finns också HR-controller och HR-strateger som stöd i arbetet. Du arbetar inom olika områden både självständigt och tillsammans med övriga kollegor på enheten. Enheten leds av en HR-chef.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Som HR-konsult bidrar du med stöd och vägledning till våra chefer bland annat inom områdena kompetensförsörjning främst rekrytering, lönebildning, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering samt tolkning av lag och avtal. Arbetet omfattar även administrativa arbetsuppgifter. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning inom HR-området eller annan utbildning som vi bedömer är relevant.
- erfarenhet av att arbeta brett med HR-frågor och har god erfarenhet av att arbeta nära chefer.
- vana av administrativt arbete.
- erfarenhet av att arbeta i system.
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person har du mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme och är initiativtagande. För att trivas i rollen som HR-konsult på MSB så behöver du dessutom vara ansvarstagande, stabil, strukturerad och beredd på snabba tempoväxlingar. Du har också en god kommunikativ förmåga.

Vi kommer fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. 

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid HR-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbetsgivarpolitik samt frågor inom HR-området. I uppgiften ingår att utveckla den lokala kollektivavtalsregleringen och att utveckla och hålla samman myndighetens lönebildning. I detta ingår att utveckla processer och metoder för kompetensförsörjning även för krigsplacering, medarbetar- och chefsutveckling, arbetsmiljö och likabehandling. I uppgiften ingår att ge stöd till chefer inom HR.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med start snarast möjligt till och med december 2023, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta HR-chef Cathrin Dalmo. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/182.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Säkerhetsskyddspecialister

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi söker flera säkerhetsskyddsspecialister till verksamhetsskyddsenheten Enheten leds av säkerhetschefen som är tillika säkerhetsskyddschef.

MSB håller på att stärka sitt arbete med säkerhetsskydd och kommer därför att utöka antalet medarbetare.

Är det du som är vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att få utmanande och utvecklade arbetsuppgifter där du främst kommer att arbeta med säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten. I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla sakverksamhetens förmåga till att i en ökad omfattning självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Arbetsuppgifterna kommer att variera, alltifrån operativ till strategisk, karaktär då enhetens uppdrag är att leda och samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd.

Att ge råd och stöd till verksamheten samt planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna.

Beroende på din bakgrund och erfarenhet finns möjlighet att specialisera sig inom:

- Omvärldsbevakning och hotbedömning inom säkerhetsskydd
- Kravställning, rådgivning och stöd till sakverksamheten i frågor som rör fysisk säkerhet samt övergripande uppföljning av myndighetens fysiska säkerhet
- Uppföljningsprocessen, exempelvis genom att upprätta samt följa upp myndighetens kontrollplan.
- Samordning av planering samt genomförande av utbildnings- och kommunikationsinsatser inom säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsområdet.
- Livscykelshantering av säkerhetsskyddsavtal och annan reglering av säkerhetsskyddet. Stödja vid särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten

Du kommer att stödja verksamhetens framtagning samt granskning av säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. Du deltar i arbetet med att förvalta myndighetens övergripande säkerhetsskyddsanalys. Vidare ingår hantering av säkerhetsskyddsincidenter, dvs utredning, rapportering samt att följa upp att korrigerande åtgärder vidtas. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.

Du kommer att få möjlighet att  vidareutveckla dig och bredda din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse. Du deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska säkerhetsskyddsarbete.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som säkerhetsskyddsspecialist har du en akademisk utbildning eller minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har god kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet och har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Din goda förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser kommer väl till pass här. Att leda och genomföra olika aktiviteter inom säkerhetskyddsområdet exempelvis analyser, bedömningar, incidenthantering är något du har erfarenhet av.

Det är meriterande om du har säkerhetsskyddskompetens som rör något eller flera av följande områden:

- fysisk säkerhet
- utbildnings- och kommunikationsverksamhet
- säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal
- uppföljnings- och kontrollverksamhet

Du bör ha erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. Att tala inför grupp är något du känner dig bekväm med.

Dina personliga egenskaper kommer att värderas högt så som din integritet, lyhördhet och analytiska förmåga. Återkommande vidareutbildning ser du som en naturlig del i ditt arbete. Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska, en grundläggande nivå förstå och kunna utrycka dig på engelska. Vidare värdesätts din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Verksamhetsskyddsenheten har till uppgift är att leda, samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd samt övriga delar av verksamhetsskyddet. I verksamhetsskyddet ingår även informations- och it-säkerhet, signalskydd, fysisk säkerhet, medarbetarskydd och kontinuitetshantering.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad alternativt Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt
Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/173.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Tjänsten som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm.

Våra system är Rakel, SGSI och WIS. Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

Arbetsuppgifter
I rollen som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av nästa generations Rakel. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara och driva framtagande av bland annat projektdokument, systembeskrivningar, kravdokument, upphandlingsdokument och överlämningsdokumentation samt att ansvara för tekniska dokument. Du kommer i dialog med andra myndigheter vara med och designa utformningen av nästa generations Rakel och ansvara för dokumentationsframtaganandet för detta.
 
Din kompetensprofil
För att söka anställning som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete skall du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarkitektur eller tekniskt systemarbete och dokumentation. Du har mycket god kunskap om processer och praktiskt systemarbete samt mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Du har också arbetat med RAKEL eller andra lednings- och kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med dokumentationsframtagande på myndighet
- erfarenhet från kravarbete på myndighet
- erfarenhet från stödsystem för dokumentation
- erfarenhet av projektledning

Arbetet förutsätter att du har en personlig mognad, högt säkerhetsmedvetande och är drivande i frågor du ansvarar för. I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om MSB
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter och för totalförsvaret. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, WIS och SGSI systemen

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för MSBs användargrupper/kundkrets
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt ett antal andra aktörer i Sverige
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Stockholm alternativt Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning. 

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Carl-Fredrik Östman, facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/172.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Systemarkitekt Radionät till verksamheten för Rakel och ledningssystem

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Tjänsten som systemarkitekt med inriktning tekniskt systemarbete är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm.

Våra system är Rakel, SGSI och WIS. Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som systemarkitekt med inriktning på radiofrågor/radioteknik vid enheten för förvaltning och utveckling. Du kommer att medverka till designen av nästa generation Rakel. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner för de objekt du ansvarar för. Du agerar beställare av olika typer av projekt från våra leverantörer av system samt drift och kundsupport. Du följer upp beställningar avseende tid, kostnad och kvalitet.

En viktig arbetsuppgift är att du som expert på ditt område bistår övriga verksamheten i exempelvis frekvensfrågor. Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer.
Du kommer att ansvara för att tillsammans med driftleverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning radioplanerare/radiotekniker ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av radioplaneringsarbete i en större organisation. Du har erfarenhet av att arbeta med planeringsverktyg för radionätsplanering. Du har arbetat med frekvensförvaltning på nationell nivå eller större organisation. Du har också arbetat i någon systemförvaltningsmodell t.ex PM3 eller ITIL. Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av radiosystem. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- Radioteknik TETRA, LTE
- Arbete med standarder på internationell nivå. Främst avseende radio och telekomsystem samt funktionalitet för PublicProtection and Disaster Relief
- LTE, teknik , uppbyggnad och design
- Arbetat med informationssäkerhet

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om MSB
Rollen som systemarkitekt radionät är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm. Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som systemarkitekt radio kommer även att vara inriktad mot nästa generation av Rakel som kommer att grunda sig på 5G teknologi.

- Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
- SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät för myndigheter med hög säkerhet och hög tillgänglighet
- WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt ett antal andra aktörer i Sverige
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Karlstad eller Stockholm. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Carl-Fredrik Östman, facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 augusti, märkt med referensnummer 2022/170.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Administrativ handläggare till enheten för övningar

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare samordnar och stödjer du enhetschef och projektledare i arbetet med styrning, planering samt uppföljning av projekt och verksamhet.

Det inkluderar bland annat rapportering, registrering, uppföljning och prognos för verksamhet, inklusive ekonomi. Du kommer även att vara sammanhållande för enhetens frågor kopplat till säkerhetsskydd samt upphandling och avtal. Bland arbetsuppgifterna ingår att samordna administrativ personal och konsulter.

En stor del av arbetet kommer att genomföras i projektform i nära samarbete och förankring med kollegor på enheten, inom avdelningen och andra delar av MSB. I ditt arbete samverkar du löpande med aktörer utanför myndigheten och representerar MSB och övningsverksamheten i olika externa sammanhang.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi, samhällsvetenskap eller erfarenhet från områden som ger motsvarande kunskaper avseende administrativ styrning och statlig förvaltning
- flerårig arbetslivserfarenhet inom området verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomi samt erfarenhet av upphandlings- och avtalsfrågor
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd
- erfarenhet som verksamhets- eller projektledare inom offentlig förvaltning inklusive logistikplanering
- kunskap och erfarenhet inom svensk krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. 

Du är en drivande, ansvarstagande och självgående person som arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Du är lyhörd och kan sätta samman flera olika perspektiv till en helhet, samtidigt som du har förmåga att avgränsa. För att trivas i arbetet behöver du tycka om utmaningar och kunna hantera förändrade förutsättningar med fortsatt engagemang och ett lösningsorienterat angreppssätt. Anställningen kräver att du är kommunikativ, har hög integritet och mycket god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för övningar. Enhetens uppgift är att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar. I uppgiften ingår att utveckla och förvalta teknikstöd. Vidare ingår att stödja genomförande av systematisk övningsverksamhet hos länsstyrelser och andra bevakningsansvariga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta vikarierande enhetschef Åsa Anclair. Fackliga företrädare är Vendela Dobson (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/135.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Samhällsintresserad marknadsanalytiker till utbildningsorganisationen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt MSB:s skolor i Sandö respektive Revinge.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Nu söker vi en marknadsanalytiker till Enheten för utbildningsinriktning som arbetar med MSB:s externt riktade utbildningsverksamhet.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillsammans med övriga medarbetare på enheten och i nära samverkan med ansvariga avdelningar ta fram underlag för vilka utbildningar aktörerna har behov av, både avseende innehåll och utformning. I arbetet ingår även att på systemnivå följa upp hur utbildningsutbudet möter aktörernas behov samt i förekommande fall också föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de ekonomer och marknadsförare som finns i utbildningsorganisationen men också i dialog med externa parter. Vidare ingår att vara delaktig i framtagandet av den långsiktiga inriktningen för MSB:s externa utbildningar.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Relevant akademisk examen på lägst mastersnivå inom exempelvis företagsekonomi, marknadsföring eller industriell ekonomi.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av marknadsarbete i tjänsteproducerande verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta i myndighet.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

För att trivas tror vi att du behöver ha ett analytiskt förhållningssätt samt förmåga att kunna arbeta självständigt och målinriktat. Du behöver på egen hand kunna identifiera relevanta problemställningar och komma med förslag på hur dessa kan lösas. Du är även van att hantera stora mängder data och behärskar relevanta analysverktyg. Det är också viktigt att du har förmågan att leda grupper och möten utifrån ett prestigelöst och diplomatiskt förhållningssätt. I det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Tjänsten är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för utbildningsinriktning. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.
Du kan läsa mer om MSB https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.
Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Anders Axelsson, enhetschef. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (SacoS), Stefan Haggö eller Ove Brunnström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/157.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. Visa mindre

Chef till Internrevisionen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Syftet med internrevisionen är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av generaldirektören och ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att MSB på en rimlig nivå uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i MSB. Arbetsområdet omfattar hela MSB:s verksamhet. Internrevisionen är placerad direkt under generaldirektören.

Arbetsuppgifter
Du både deltar i och leder granskningar från planering till genomförande och rapportering. Din uppgift är att tillföra värde och föreslå förbättringar som stödjer MSB i sitt arbete att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. Detta sker genom att systematiskt och strukturerat värdera information för att öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

I tjänsten ingår verksamhets-, budget- och personalansvar. Som internrevisionschef leder, organiserar, utvecklar och följer du upp internrevisionsarbetet och ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av verksamheten. Det är ett givande, komplext och omväxlande arbete!

Din kompetensprofil
Du har akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet från revision. Det är meriterande om du har erfarenhet av internrevision och offentlig förvaltning. Kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap är också meriterande.

Som person är du analytisk, strukturerad, självgående och har gott omdöme. Du drivs av att utveckla verksamheten och har god samarbetsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att genomföra granskningar och rådgivningsuppdrag så att de på ett effektivt sätt kan ligga till grund för förbättringar av MSB:s verksamhet.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet för tjänsten. Som internrevisor ska du upprätthålla en opartisk, neutral och balanserad attityd samt undvika intressekonflikter.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta överdirektör Camilla Asp. Fackliga företrädare är Johan Mähler (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 23 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/148.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Produktionsägare digitala tjänster

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbetet med att utveckla MSB med fokus på myndighetens digitala närvaro.

MSB utvecklar flertalet digitala produkter och nu behöver vi en produktägare som kan hjälpa oss att effektivisera arbetet för att skapa mer nytta för våra målgrupper. 

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag. Myndighetens kommunikation ska bidra till en tydlig bild av MSB:s roll och uppdrag. Kommunikationsavdelningen ska stödja och styra kommunikationsarbetet så att MSB:s medarbetare känner sig trygga i att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla ska också förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet. 

I våra utvecklingsteam ansvarar du för att gemensamt peka ut en riktning för produkten, driva arbetet framåt, samla in behov från verksamheten, planera sprintar, paketera lämpliga leveranser, definiera krav och acceptanskriterier och ansvarar för backloggen samt kontakten med myndighetens konsulter. Du ansvarar för vad och när – teamet för hur. Du är teamets stöd i prioritering och planering av arbetet. Du prioriterar backlogen med fokus på lång sikt när teamet fokus är på innevarande sprint. Du samarbetar med liknande roller för att  prioritera myndighetsgemensamma utvecklingsinsatser sett till prioriteringar och resurser internt och externt.

Du samarbetar med andra roller för att skapa sammanhållna digitala produkter som bidrar till en större helhet på myndigheten och där kommunikationen har samma grund i design och logik för att ge en god användarupplevelse oavsett digital tjänst. Till din hjälp i arbetet har du kanalansvarig, förvaltningsledare, kanalutvecklare, kommunikatörer och konsulter. Du kommer även ha flera andra samarbeten både internt och externt som till exempel med tjänsteleverantörer, byråer och framför allt myndighetens interna stödenheter. Du håller dig uppdaterad på krav gällande säkerhet, tillgänglighet och personuppgiftshantering samt bidrar med din kompetens i andra delar av verksamheten genom att bidra med ditt perspektiv i frågor och diskussioner.

Din kompetensprofil:
Du kommer att ingå i vårt digitala team och ansvarar för myndighetens olika digitala produkter utifrån verksamhetens prioriteringar. Du kommer delta i utvecklingsprojekt men också vara en del av den löpande förvaltningen. Du har en central roll i samarbetet mellan styrgrupper och teamet och din viktigaste uppgift är att säkerställa att teamet kan fokusera på sina uppgifter, att verksamhetens behov blir tillgodosedda och att myndighetens produkter utvecklas effektivt och sammanhållande utifrån myndighetens önskade riktning.

Du har:

- akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, webbutvecklingsområdet och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- minst fem års erfarenhet inom webbutveckling
- minst tre års erfarenhet av att driva webbprojekt
- lång erfarenhet av att arbeta i publiceringssystem
- erfarenhet av projektledning eller produktägarskap
- arbetslivserfarenhet av kravställning till utvecklare i backlogg
- goda kunskaper i lagar som tillämpas i webbarbete, till exempel lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och GDPR.

Det är meriterande om du har:

- arbetat i EPi-server.
- arbetat i tvärfunktionella agila team.
- jobbat utifrån ett designsystem.
- erfarenhet av kundresor och tjänstedesign.
- erfarenhet från liknande arbete inom offentlig verksamhet.

Du  är en person som brinner för användbara digitala upplever, du gillar att driva projekt och du är duktig på att engagera en grupp. Du gillar att ha struktur och att lösa problem. Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och vara ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du är bekväm med att ta beslut och att motivera dem. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på enheten för kommunikationsutveckling vars övergripande syfte är att stärka myndighetens kommunikativa förmåga och skapa förutsättningar för effektiv och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för myndigheten. Enhetens uppgift är också att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med start efter överenskommelse. MSB tillämpar provanställning om 6 månader. 

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Teresa Palmqvist. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Anne-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/149.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utvärderare till enheten för forskning och utvärdering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu en utvärderare till enheten för forskning och utvärdering.

Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap. I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar samt stödja utveckling och tillämpning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att designa, genomföra och leda kvalificerade utvärderingar inom myndighetens ansvarsområde. Särskilt fokus ligger på utvärderingar som är områdesövergripande, utvärderingar av enskilda större projekt eller händelseutvärderingar efter större eller särskilt intressanta händelser. I uppgifterna ingår att bidra till inspiration, ge metodstöd och kommunicera utvärderingsresultat.

Våra utvärderingar genomförs normalt i projektform och där så är möjligt i nära samverkan med ämnesexperter och berörda aktörer. Bredden på utvärderingarna kräver en förmåga att anpassa metodupplägg efter frågeställningar och förutsättningar.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som:

- har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
- har flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utvärderingsarbete,
- har bred metodkompetens och kunskap om olika utvärderingsmodeller,
- har erfarenhet av att leda projekt och av att arbeta i projekt, och
- kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska 

Det är meriterande om du har erfarenhet från att jobba inom statlig verksamhet.

För anställningen behöver du vara analytisk och ha god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar. Rollen kräver att du självständigt kan strukturera och planera arbetet samt ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Utvärderingsarbetet genomförs i samverkan och dialog med både interna och externa intressenter, därför är det också viktigt att du även har en god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Jim Kronhamn. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 7 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/152.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Webbanalytiker

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag.

Myndighetens kommunikation ska bidra till en tydlig bild av MSB:s roll och uppdrag. Kommunikationsavdelningen ska stödja och styra kommunikationsarbetet så att MSB:s medarbetare känner sig trygga i att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla ska också förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet. Tjänsten är placerad på enheten för kommunikationsutveckling vars övergripande syfte är att stärka myndighetens kommunikativa förmåga och skapa förutsättningar för effektiv och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för myndigheten. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbete med att utveckla MSB med fokus på myndighetens digitala närvaro. Med hjälp av din kunskap vill vi få insikter om våra webbplatser, appar och andra digitala tjänster, annonsering och kampanjer samt utveckla oss strategiskt genom att sätta upp mål, staka ut vägen för hur vi ska nå dem och utvärdera vår närvaro i kanalerna. Du kommer att ingå i vårt digitala team där din kunskap är en spetskompetens. Du kommer att delta i utvecklingsprojekt men också vara en del av den löpande förvaltningen där webbanalys är en viktig del. Du kommer att vara central i arbetet för att MSB ska bli mer datadrivet och vara drivande i förflyttningen.

En stor del av ditt jobb kommer vara att delta i olika utvecklingsteam där du stöttar verksamheten i deras arbete med att utveckla användbara digitala tjänster utifrån myndighetens gemensamma strategier. Du förmedlar insikter och säkerställer att rätt person tar del av rätt data så att de kan ta välgrundade beslut. Du ansvarar för att tillsammans med digitala teamet sätta relevanta mätvärden och indikatorer, sätta uppföljnings- och utvärderingsplaner, säkerställa att data är strukturerat på ett relevant sätt, medverka vid kravställning samt förmedla insikter till teamet och övrig verksamhet. Du kommer och att få implementera tekniska spårningslösningar genom en Tag Manager, visualisera data för rapportering och ha kontinuerlig uppföljning av mätvärden för våra digitala kanaler samt att samarbeta med konsult för att säkerställa datakvalitet och spårning. 

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- flera års erfarenhet av att arbeta med webbanalys i både utvecklingsprojekt och i förvaltning med digitala tjänster och annonsering.
- god analytiska förmåga.
- förmåga och erfarenhet att hantera stora mängder data.
- förmåga visualisera data på t ex dashboard. 
- kunskap om vad som tekniskt påverkar och styr CMS för att få ut rätt data med rätt konfiguration.
- erfarenhet av att jobba med tagghantering.
- god kunskap om integritetsfrågor kopplat till datahantering.

Det är meriterande om du har:

-  kunskap om och erfarenhet av analysverktyget Matomo Teknisk SEO och SEM.
- erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet. 

Du tycker det är givande att jobba strategiskt med webbanalys och du är intresserad av att förstå besökaren och dess beteende. Det är naturligt för dig att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad på lagar och regler gällande mätning, hantering av personuppgifter, tekniska lösningar m.m. Du arbetar och driver frågor självständigt men har också en god samarbetsförmåga. Du involverar gärna kollegor i diskussionerna så att ni får en gemensam förståelse och kan jobba tillsammans mot samma mål. Du har ett helhetsperspektiv på hur data bidrar till att skapa nytta både för användaren och för verksamheten.

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och är ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du även strukturerad, analytisk och att du kan jobba självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare i arbetet tillsammans med andra.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat med start 1/9 2022 och som längst till och med 31/12 2023. Med möjlighet till förlängning.   

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Teresa Palmquist. Fackliga företrädare är Hannah Wiklander (Saco-S), Liselotte Jansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5/8 2022, märkt med referensnummer 2022/154.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Chef till enheten för kommunikationsutveckling

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
På MSB är kommunikation en kärnverksamhet.

Kommunikationsavdelningen styr och stödjer MSB:s kommunikation. Vi skapar förutsättningar för myndigheten att genom kommunikationen öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om de orsakas av olyckor eller antagonistiska händelser.

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga. Enhetens uppdrag är också att skapa förutsättningar för tydlig och effektiv kommunikation, internt och externt. Syftet är att kommunikationen ska bidra till att uppnå myndighetens mål, stärka MSB och öka förtroende för oss och tillit till samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att enheten och hela avdelningen tillsammans skapar goda förutsättningar för att MSB:s kommunikation hålls samman i en tydlig och överskådlig helhet och bidrar till att stärka MSB. För att lyckas i uppdraget krävs att du bidrar till ett bra samarbete och god samverkan mellan Kommunikationsavdelningens enheter men också med resten av MSB, byråer och med andra ansvariga aktörer inom svensk krisberedskap.

Som chef vid enheten för kommunikationsutveckling arbetar du med att inrikta och prioritera arbetet tillsammans med dina medarbetare. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. På enheten finns drygt 15 engagerade och självständiga medarbetare placerade i Karlstad och Stockholm. Eftersom du kommer ha dina medarbetare på olika orter så du behöver kunna jobba på plats på båda orterna och därtill kunna leda på distans.

Din uppgift är att skapa förutsättningar för effektivitet och få gruppen att fortsätta prestera goda resultat med siktet att öka myndighetens kommunikativa förmåga, genom att t.ex. utveckla och förvalta plattformar, kommunikationskanaler, strategier och verktyg som kan öka medarbetares och chefers kommunikativa kompetens. Enheten ansvara för både strategiska frågor, som mer operativa delar som bland annat tidningen 24/7 och det digitala team som svarar för publiceringen på MSB:s digitala plattformar och kanaler. Som chef ska du därför kunna och vilja ta dig an såväl långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor som löpande frågor och vid behov kunna fatta snabba beslut. Du kommer att verka i en tid av ständig förändring i en myndighet med visionen om ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet från offentlig verksamhet med kunskap om hela kommunikationsprocessen från idé till genomförande och uppföljning.
- stor erfarenhet av och bevisat goda resultat från att vara chef och ledare inom kommunikationsområdet, gärna inom offentlig verksamhet.
- erfarenhet av att verka i en föränderlig miljö.
- erfarenhet av att vara ansvarig för att driva verksamhetsutveckling och inte minst digital utveckling inom kommunikationsområdet.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att ha ansvar för byråsamarbeten.
- erfarenheter från näringsliv och/eller ideell sektor.
- erfarenheter från att ha jobbat med risk- och kriskommunikation.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme där du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att planera, organisera och prioritera. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog och du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är en tydlig, strukturerad och kommunikativ ledare som kan påvisa hur du aktivt arbetat med kultur och arbetsmiljö och det med goda resultat. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och hur du kompletterar övriga medarbetare och chefer.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare och på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Morgan Olofsson. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31/7 2022, märkt med referensnummer 2022/132.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Vill du vara med och utforma framtidens regler om brandfarliga varor?

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Arbetet med energiomställning från fossila bränslen till förnybara bränslen pågår för fullt i samhället.

Med nya bränslen följer nya risker som behöver hanteras och där har MSB en viktig roll att fylla. Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara ansvarar, bland mycket annat, för att reglera hanteringen av brandfarliga varor som t.ex. bränslen och drivmedel. För att möjliggöra en energiomställning med bibehållen säkerhet krävs ett tydligt och stringent regelverk, och vi behöver förstärkning i arbetet med att uppdatera och utveckla reglerna.

Vi erbjuder ett roligt och spännande arbete där du får känna att du är med och gör skillnad. Som anställd på MSB får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika frågor med koppling till området brandfarlig vara. Du förväntas delta i regel- och standardiseringsarbete och bistå kommunala myndigheter i tillstånds- och tillsynsfrågor, samt att lämna information och ge råd till företag och andra intressenter. Du kommer representera myndigheten i olika sammanhang, t.ex. genom att föreläsa om reglerna för brandfarliga varor.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta olycksförebyggande genom att verka för minskade risker och ökad säkerhet. För att lyckas i rollen behöver du ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning inom t.ex. kemi-, energi- eller miljöteknik. Är du duktig på riskhantering så är det också en värdefull merit. Det är en fördel om du hunnit få några års relevant arbetslivserfarenhet, men du som är nyexaminerad är också välkommen med din ansökan.

För att trivas i rollen behöver du vara en trygg och stabil person med god självinsikt. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och vi ser det som självklart att du tycker om att samarbeta med andra och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Arbetet innebär många externa kontakter och du behöver därför kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara. Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhället förmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga varor ingår. I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare, inrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av farligt gods samt hanteringen av brandfarliga varor.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Fredrik Nyström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/146.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker handläggare inom brand- och olycksförebyggande

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med de andra medarbetarna på enheten jobba med utveckling och normgivning inom det brand- och olycksförebyggande området.

Du förväntas också svara på frågor och remisser från olika aktörer. I ditt arbete har du ett nära samarbete med övriga verksamheter inom området, rättsenhet och utbildningsenhet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- vägleda kommuner och enskilda i frågor kring skäligt brandskydd och andra brandskyddsfrågor,
- leda och delta i projekt inom sakområdet,
- sammanställa kunskapsunderlag och initiera studier och forskning inom områden där kunskap saknas eller behöver utvecklas,
- föreläsa på konferenser och seminarier, och på andra sätt genomföra kommunikationsinsatser gentemot våra målgrupper.

Men även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har:

- en brandingenjörsexamen, eller annan erfarenhet och utbildning som MSB bedömer likvärdig
- praktisk erfarenhet av brandförebyggande arbete inom kommunal räddningstjänst
- arbetat med lagen om skydd mot olyckor (LSO) och angränsande lagstiftning

Det är meriterande om du har:

- påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) 
- erfarenhet av arbete inom andra angränsande områden såsom byggnadstekniskt brandskydd i plan- och byggprocessen

Vi söker dig som kan hantera specifika frågor men med ett helhetsperspektiv. Du är lösningsorienterad och har förmåga att se problem från olika perspektiv och utifrån det hitta den bästa lösningen i situationen. En viktig del i arbetet är att på goda grunder kunna värdera och göra tydliga avvägningar och prioriteringar utifrån tillgängligt underlag. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lojal och serviceinriktad.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet, samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Vi värdesätter även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för brand och räddning. Enhetens uppgift är att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har erforderlig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras. 

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/119.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Administratör till avdelningsstödet på kommunikationsavdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningsstödets uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens verksamhet.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Avdelningsstödet arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar avdelningsstödet för beredning av ärenden, samordning av forskning samt av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt övergripande analys för avdelningen.

Avdelningsstödet är placerat på Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap som är en av fyra enheter på MSBs kommunikationsavdelning. Avdelningsstödet består idag av en analytiker/funktionsansvarig, en verksamhetssamordnare och en administratör och växer i takt med att avdelningen växer. 

Arbetsuppgifter
I tjänsten som administratör inom avdelningsstödet har du en central roll i arbetet med att stödja avdelningens arbete. Som administratör stödjer du avdelningschefen och i viss mån enheterna på avdelningen i administrativa uppgifter som t ex möteskoordinering, kalenderbokningar, mötesanteckningar, resebokningar, konferensbokningar och administration runt dessa. I arbetet ingår också semesterplanering, verksamhetsplanering, beredningar och föredragningar. Vidare ingår avdelningsövergripande stöd till Kommunikationsavdelningens ledningsgrupp med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.

Din kompetensprofil:
Du har:

- minst tre års erfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor.
- datorvana och god kunskap om Officepaketet.
- god förmåga att kunna kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska 

Det är meriterande om du har:

- arbetslivserfarenhet inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
- erfarenhet av att arbeta som assistent eller stödja chefer administrativt
- erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, med verksamhetsplanering, föredragningar och beredningar.
- erfarenhet av att arbeta i Stratsys. 

För att trivas i rollen behöver du tycka om och motiveras av att arbeta med administrativa uppgifter, vara strukturerad och kunna växla mellan arbetsuppgifter och kunna prioritera. Du drivs av att hitta förbättringsmöjligheter och effektiviseringar där det är möjligt. Eftersom arbetet medför mycket kontakter behöver du ha en god social och kommunikativ förmåga. 

Avdelningsstödet är en liten grupp och vi arbetar tätt ihop, vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar gruppen. 

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder. I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: 12 månaders visstidsanställning med start efter överenskommelse. Med möjlighet till förlängning. 

Ort: Karlstad

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Stefan Anering. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis  (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 juli 2022 , märkt med referensnummer 2022/134. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker förbättringsledare till utbildningsverksamheten

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde.

Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt två räddningsskolor i Sandö respektive Revinge. Sedan ett par år tillbaka arbetar utbildningsorganisationen med att öka den yttre och inre effektiviteten genom att se över kursutbudet, standardisera genomförandet och optimera processerna. I det arbetet ingår att utveckla och implementera ett systematiskt förbättringsarbete. Det arbetet behöver nu förstärkas med en förbättringsledare efter att tidigare befattningshavare gått till annat uppdrag. Anställningen är placerad på Enheten för utbildningsinriktning men arbetet sker inom hela utbildningsorganisationen.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att tillsammans med ansvariga chefer hålla ihop helheten kring det systematiska förbättringsarbetet. Det innefattar att ansvara för framtagande och förvaltning av processer, organisation och styrmedel för arbetet. Vidare innebär det att stötta och coacha lokala förbättringssamordnare samt genomföra utbildningsinsatser på både djupet och bredden i hela organisationen. Det ingår även att kunna driva mer komplicerade förbättringsprojekt samt delta i det övergripande kvalitetsarbetet i utbildningsverksamheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Akademisk examen på lägst masternivå
- Flerårig erfarenhet av förbättringsledning

Det är i första hand meriterande om du har:

- Black Belt-utbildning enligt Sex Sigma, och gärna Master Black Belt

Det är även meriterande om du har

- Erfarenhet av förbättringsarbete i tjänsteproducerande verksamhet
- Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete
- Erfarenhet av myndighetsarbete

För att trivas med arbetet ser vi att du som person behöver vara engagerad och drivande med förmåga till helhetssyn och systemtänkande. Eftersom rollen är samordnande behöver du också vara pedagogisk och diplomatisk samt kunna axla en ledarroll utan att vara chef. Vidare innebär arbetsuppgifterna att du bör ha en analytisk förmåga samt kunna arbeta uthålligt och långsiktigt. Vid det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för utbildningsinriktning. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Axelsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/138.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Senior handläggare till avdelningsstödet på Kommunikationsavdelningen

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningsstödets uppgift är att stödja avdelningschefen och övriga chefer i att inrikta, planera, utveckla och följa upp kommunikationsavdelningens verksamhet.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens löpande arbete och samverkan med övriga delar av myndigheten. Avdelningsstödet arbetar också med övergripande myndighets- och avdelningsuppdrag. Utöver detta ansvarar avdelningsstödet för beredning av ärenden, samordning av forskning samt av EU- och internationella frågor, förvaltning och utveckling av processer samt övergripande analys för avdelningen.

Avdelningsstödet är placerat på Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap som är en av fyra enheter på MSBs kommunikationsavdelning. Avdelningsstödet består idag av en analytiker/funktionsansvarig, en verksamhetssamordnare och en administratör och växer i takt med att avdelningen växer.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga avdelningsstödet att vara ett stöd till avdelningschefen i genomförandet av avdelningens verksamhet, ansvara för den löpande samordningen på avdelningen och vara ett stöd till avdelningens enheter. Du kommer arbeta med strategiskt utvecklingsarbete på avdelningen.

Tillsammans med övriga i avdelningsstödet deltar du i planering och uppföljning på avdelningen. I arbetet kommer du att komma i kontakt med hela avdelningens verksamhet, liksom med övriga delar av myndigheten vilket ger dig en bred och djup kunskap om MSB:s samlade arbete.

Avdelningsstödet utgör en mindre grupp som arbetar tätt ihop. Arbetet i avdelningsstödet är ett lagarbete. Ansvaret för olika processer och frågor kan skifta från år till år, men arbetet bygger hela tiden på att gemensamt stödja varandra. Utöver de fasta processerna kommer du också att stödja avdelningschefen och övriga delar av avdelningen i att hantera inkomna uppdrag och frågor.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning inom kommunikation, statsvetenskap eller journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. 
- minst 3 års erfarenhet av och kunskap om offentlig förvaltning och myndighetsutövning.
- minst 3 års erfarenhet av strategiskt eller inriktande arbete och att utgöra stöd till chefer.
- du har arbetat med att ta fram och utveckla rutiner och processer.  
- mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med risk- och kriskommunikation. 
- arbetat med analys och/eller med att ta fram statistik.
- erfarenhet av att arbeta i olika typer av verksamheter med planering, uppföljning, processutveckling, styrning, förbättring och stöd till chefer och medarbetare. 
- erfarenhet av arbete med civilsamhället tex genom någon frivilligorganisation. 

Som person är du självgående, analytisk, strategisk och kommunikativ. Du är strukturerad och har förmåga att ha ett helhetsperspektiv. Du ska enkelt kunna sammanfatta komplexa frågor och kunna sätta samman avdelningsdokument utifrån flera olika underlag. Du gillar att jobba prestigelöst tillsammans med andra för att nå resultat men kan också driva processer och andra uppgifter på egen hand. Du gillar att skapa ordning och reda omkring dig och du är resultatorienterad.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt hur du kompletterar den redan befintliga gruppen.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder. I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare och MSB tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse. 

Ort: Stockholm

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Stefan Anering. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/105. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör - vikariat

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB:s kommunikationsavdelning söker nu en kommunikatör som har fokus på den interna och externa kommunikationen framför allt för verksamhet inom området skydd mot olyckor.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och du förväntas vara en god ambassadör för. Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver en flexibilitet och att kunna arbeta under ett varierande tempo. MSB är en beredskapsorganisation. Det kan därför bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

Arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med en områdesansvarig kommunikatör att delta i arbetet med prioritering av verksamhetens kommunikation, ge styrning och stöd till verksamheten samt arbeta för att verksamheten strategiskt planerar sin kommunikation och genomför aktiviteter som bidrar till att verksamheten och myndigheten uppnår sina mål. Du ingår i en grupp med andra områdeskommunikatörer som ska bidra till att MSB:s kommunikation är sammanhållen och bygger bilden av ett MSB. 

Du kommer att arbeta nära den aktuella sakavdelningens verksamhet. Där kommer du att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. Du kommer att kommunikationsplanera samt vid behov samordna kommunikationsaktiviteter tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens innehållsteam bidra till att utforma innehåll till olika kanaler. Du kommer också att medverka i organisations- och verksamhetsutveckling och i förändringsarbete som rör kommunikationsområdet.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av och kunskap om kommunikationsplanering.
- erfarenhet av kommunikationsstöd och framgångsrik coachning till medarbetare.
- erfarenhet av och kunskap om att leda workshops och möten.
- kompetens att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
- erfarenhet av arbete inom krishantering och civilt försvar.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den befintliga gruppen. Som person är du prestigelös och trygg i din roll som kommunikatör. Du är driven och tar initiativ, är hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har integritet och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer internt på myndigheten.  

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat, med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2023-10-31. Möjlighet till förlängning finns. 

Ort: Karlstad.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/130. 
På grund av semestertider kan rekryteringsförfarandet bli längre än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utredare med strategisk inriktning: lokal och regional nivå

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Anställningen är placerad på Enheten för samordnat stöd till lokal och regional beredskap.

Enhetens uppgift är att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på regional och lokal nivå. I uppgiften ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. Enheten ska också stödja utveckling av geografiskt områdesansvar. I enhetens uppgift ingår också arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) samt att samordna hantering och användning av Rakel internt inom myndigheten.

Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Arbetsuppgifter
Arbetet präglas av att vi befinner oss i en spännande och strategiskt viktig fas i utvecklingen av det nya beredskapssystemet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla det strategiska arbetet mot målgrupperna, dvs kommuner, regioner, länsstyrelser och blivande civilområden. Enheten har även ett sammanhållande och övergripande ansvar för utveckling, stöd och uppföljning kopplat till kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Eftersom arbetet vid enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv behöver arbetet samordnas inom enheten och med andra avdelningar/enheter som har processer som riktar sig till samma målgrupper. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i grupp och är till viss del förknippat med resor.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och som har erfarenhet från arbete med samhällets krisberedskap och civilt försvar inom kommun, region eller länsstyrelse eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha erfarenhet från att arbeta som projektledare liksom erfarenhet av samverkan mellan olika offentliga aktörer.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av strategiskt och / eller analytiskt arbete
- Erfarenhet från att ha en samordnande roll

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ordningsam och arbetar strukturerat men är samtidigt flexibel och lösningsinriktad. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god förmåga att samverka med andra. Du trivs med att arbeta i grupp, kan arbeta självständigt och levererar resultat inom utsatt tid. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Vendela Dobson (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 23 juni, märkt med referensnummer 2022/123.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
MSB:s kommunikationsavdelning söker en kommunikatör som ska jobba brett med den interna och externa kommunikationen och som vid behov kan stärka upp presstjänsten.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att MSB:s kommunikation genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och här förväntas du vara en god ambassadör.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Arbetsuppgifter
Som representant för kommunikationsavdelningen kommer du, ibland enskilt och ibland tillsammans med MSB:s andra avdelningar, se till att kommunikation kan bidra till att verksamheterna når sina mål. Det gör du genom att du och verksamheten följer de riktlinjer som kommunikationsavdelningen tagit fram och genom att använda de metoder och verktyg som är framtagna för att underlätta för arbetet.

I rollen kommer du att stötta olika verksamheter och därför är det en fördel om du har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang. Många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver flexibilitet att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt och i ett varierande tempo. Det kan även bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

I dina uppgifter ingår bland annat att arbeta nära avdelningarnas sakverksamheter. Du kommer medverka till att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. I och med det kommer du arbeta med kommunikationsplanering, arbeta med mediehantering och att samverka med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens digitala team kommer du bidra till att utforma innehåll till olika kanaler.

Din kompetensprofil:
Du har:

- akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- kunskap om och erfarenhet av kommunikationsplanering.
- Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstöd till medarbetare.
- Erfarenhet av att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av:

- att arbete i offentlig verksamhet.
- att arbete inom krishantering och civilt försvar.
- journalistik och/eller mediehantering i en organisation.
- att ha arbetat i webbpubliceringsverktyg.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper, och hur du kompletterar den befintliga gruppen.
Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet.

Om anställningen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: visstidsanställning med start enligt överenskommelse. Dock som längst tom 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark.  Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-06-24, märkt med referensnummer 2022/124.

På grund av semestertider kan rekryteringsprocessen ta längre tid än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

IT-enheten expanderar och söker erfaren systemtekniker inom Datacenter

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
IT-enheten ansvarar för myndighetens hela IT-miljö.

Vi driver myndighetsgemensamma IT-frågor men vi är även partner till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.
 
IT-enheten består av 22 medarbetare och vi besitter både bred och djup expertis inom flera olika specialistområden. Vi samarbetar också gärna med andra både inom och utom MSB för att skapa så smarta och effektiva lösningar och tjänster som möjligt. Vår vision är att MSB ska ha tillgång till myndighetssveriges bästa IT! 

Vi expanderar och söker nu en erfaren systemtekniker.

Arbetsuppgifter
Som systemtekniker på MSB kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar, lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till MSB:s utveckling och leveranser. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetens övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar.

Några av MSB:s verksamheter har verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Din kompetensprofil:
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.

Du har flerårig erfarenhet av och kunskap gällande design, konfiguration, felsökning och underhåll av fysiska och virtuella servermiljöer, containermiljöer, lagrings- och backupsystem samt underliggande SAN-infrastruktur. Du har också erfarenhet av och känner dig bekväm inom ett eller flera av dessa områdena nedan:

- Katalogtjänster
- Nätverk
- Databastjänster

Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom följande områden:

- IT-infrastruktur och digitala lösningar för miljöer med höga säkerhetskrav
- Monitorering och logghantering
- Linux
- Agila ramverk
- Jira/Jira ServiceDesk
- Modeller och ramverk, t.ex. PM3, ITIL
- Offentlig verksamhet

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du har ett stort inre driv och kan planera och genomföra uppgifter som utförs av både dig själv eller tillsammans med kollegor och konsulter.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid IT-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens IT-miljö och IT-system. Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens it-miljö samt att upprätthålla IT-beredskap och att ansvara för IT-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mats Persson eller Mathias Kjellberg. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/80.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

MSB söker skyddsrumshandläggare - vikariat

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Till enheten för befolkningsskydd söker vi nu en skyddsrumshandläggare.

Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten är integrerad med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att besvara e-post och telefonsamtal rörande skyddsrumsfrågor. Som skyddsrumshandläggare kommer du att ha kontakt med fastighetsägare/förvaltare, allmänhet, kommuner, skyddsrumssakkunniga samt skyddsrumsbranschen i allmänhet. Du kommer att, utifrån underlag där skyddsrumssakkunniga rapporterar resultatet av kontroller och tillsyner, uppdatera skyddsrumsregistret samt utfärda förelägganden och tillsynsresultat. I arbetsuppgifterna ingår även att bereda ärenden av olika karaktär för beslut.

Din kompetensprofil:

Du har erfarenhet av administrativt arbete från offentlig förvaltning. Du har en relevant utbildning eller annan kompetens som vi bedömer som likvärdig. Eftersom det förekommer tekniska frågor av enklare karaktär ser vi det som meriterande om du har kunskap för sådana frågor.

Service och rådgivning är en stor del av vårt arbete, därför är det viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är en person som ser lösningar istället för problem, du är noggrann och effektiv och värdesätter att uppgifterna blir väl genomförda. Området är i en snabb och expansiv utveckling och arbetstempot är periodvis mycket högt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur vi bedömer att du kommer att komplettera den övriga arbetsgruppen.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat till och med 2023-07-31, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Anders Johannesson eller handläggare Annelie Larsson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 juni 2022, märkt med referensnummer: 2022/122.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

IT-enheten expanderar och söker erfaren systemtekniker inom IAM

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
IT-enheten ansvarar för myndighetens hela IT-miljö.

Vi driver myndighetsgemensamma IT-frågor men vi är även partner till myndighetens olika verksamheter när det gäller IT och digitalisering.
 
IT-enheten består av 22 medarbetare och vi besitter både bred och djup expertis inom flera olika specialistområden. Vi samarbetar också gärna med andra både inom och utom MSB för att skapa så smarta och effektiva lösningar och tjänster som möjligt. Vår vision är att MSB ska ha tillgång till myndighetssveriges bästa IT! 

Vi expanderar och söker nu en erfaren systemtekniker.

Arbetsuppgifter
Som systemtekniker på MSB kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar, lösningar som är effektiva och säkra och som bidrar till MSB:s utveckling och leveranser. Du kommer att vara en viktig del i vidareutvecklingen av myndighetens övergripande IT-infrastruktur och våra digitala plattformar.

Några av MSB:s verksamheter har verksamhet 24/7 och du kan därför också bli en del av myndighetens beredskapsorganisation.

Din kompetensprofil:
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga. Du har också en bred teknisk kompetens med insikt och förståelse för komponenter i moderna IT-infrastrukturmiljöer.  Du har flerårig erfarenhet av och kunskap inom området identitets- och åtkomsthantering (IAM) gällande design, konfiguration, felsökning och underhåll inom PKI/certifikatshantering, katalogtjänster samt federationstjänster.

Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom följande områden:

- IT-infrastruktur och digitala lösningar för miljöer med höga säkerhetskrav
- Nätverk, lagring, virtualiseringsteknik eller databasteknik
- SAML, OpenID Connect, Oauth 2.0
- Monitorering och logghantering
- Agila ramverk
- Jira/Jira ServiceDesk
- Projektmodellen PPS
- Modeller och ramverk, t.ex. PM3, ITIL
- Offentlig verksamhet

Som person är du trygg och stabil. Du är analytisk och strukturerad och har integritet. Du kan väga samman komplex information och visar gott omdöme i agerande och beslut. Du har ett stort inre driv och kan planera och genomföra uppgifter som utförs av både dig själv eller tillsammans med kollegor och konsulter.

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid IT-enheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens IT-miljö och IT-system. Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens IT-miljö samt att upprätthålla IT-beredskap och att ansvara för IT-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mats Persson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 26 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/79.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utredare beredskapsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vill du vara med och jobba för att stärka Sveriges förmåga inom krisberedskap och civilt försvar? Vi söker nu en medarbetare som vill bidra i detta arbete.

Tjänsten är placerad vid enheten för inriktning av beredskapsplanering och ingår i avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Planering, inriktning och förmågeutveckling inom krisberedskap och civilt försvar är några viktiga uppgifter på enheten. Det innefattar bland annat att utveckla arbetet med beredskapsplanering. 

I det stöd som MSB ger är centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, och privata företag viktiga målgrupper. Verksamheten på enheten sker därmed utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra medarbetare på enheten, inom avdelningen och med andra i myndigheten som arbetar nära våra målgrupper. Enheten består av en enhetschef samt medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med de andra utredarna utveckla arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Det omfattar bland annat analys, metod- och processutveckling, planering och samverkan. Du kommer in i en spännande och strategiskt viktig utvecklingsfas.

Mer konkret handlar det om att stärka upp och vidareutveckla påbörjad planering av totalförsvaret. Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra bevakningsansvariga myndigheter.

Att representera vår verksamhet i interna och externa sammanhang och delta i annan fortlöpande verksamhet på enheten är andra arbetsuppgifter för denna tjänst.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
- kunskap om krisberedskapssystemet och några års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom myndighet eller offentlig förvaltning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av myndighetssamverkan, och av att representera en arbetsgivare nationellt. Vi ser gärna att du arbetat med processutveckling, verksamhetsstyrning eller har erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato.

För att passa i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha förmåga att självständigt driva ditt arbete. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter förutsätter det att du är bra på att skapa goda relationer och att du har ett inkluderande förhållningssätt. Du behöver därtill vara lyhörd och öppen för nya perspektiv. Du är analytisk och ser helheter och skapar sammanhang med integritet. För att lyckas i rollen behöver du också vara initiativtagande och strukturerad samt van att arbeta med uppgifter i grupp såväl som på egen hand. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform:  Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Henrik Moberg. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 13 juni, märkt med referensnummer 2022/115.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kvalificerad jurist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.
Rättsenhet 1. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.
Rättsenhet 2. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. totalförsvars- och krisberedskapsjuridik, räddningstjänstjuridik, rättsligt stöd vid nationella och internationella insatser och övningar samt rättsliga frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor, storskalig kemikaliehantering, brandskydd och befolkningsskydd.
MSB söker nu kvalificerade jurister till båda enheterna. Motivera gärna i ansökan vilken av enheterna som du främst söker till.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Jur. kand eller juristexamen.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet. 

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär. Därför är det viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du behöver ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och att bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.
Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd vid rättsenhet 1. eller rättsenhet 2.

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2023-06-30, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Helene Klackenberg Ingrao (rättsenhet 1) eller Erik Lövrup Nordentjell (rättsenhet 2). Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 juni 2022 märkt med referensnummer 2022/108. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Är du intresserad? (använd vid begränsad annonsering)
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den datum- månad- år, märkt med referensnummer Refnummer Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till [email protected] eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare, vikariat

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB driver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster.

MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.

Verksamhetsutvecklingsenheten har bland annat i uppgift att ge ett myndighetsgemensamt stöd för verksamhetsutveckling, processutveckling och verksamhetsarkitektur. På enheten finns även strategisk IT och digitalisering samt myndighetens projektkontor och samordning av IT-förvaltning.

Just nu söker vi en verksamhetsutvecklare som har erfarenhet av projektledning, processutveckling, förändringsledning och digitalisering. 

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom området verksamhetsarkitektur kommer du vara en bärande kraft i det stöd med processkartläggning som vår enhet erbjuder myndigheten. Du kommer också att tillsammans med andra roller driva utvecklingen av verksamhetsarkitekturen, så att dess funktioner möter myndighetens krav på processorienterat kvalitetsarbete, verksamhetsskydd och informationshantering samt ger relevant stöd åt vår IT-förvaltning. Verksamhetsarkitekturen byggs upp med hjälp av modelleringsverktyget 2c8 och uppdragen planeras och genomförs med hjälp av agil metodik.

Som verksamhetsutvecklare på vår enhet får du möjlighet och förväntas att leda eller delta i förändringsarbeten inom hela myndigheten, ofta inom digitalisering. Du arbetar med att inventera problem och förbättringsmöjligheter och ger stöd till verksamhetsutveckling inom hela myndigheten. En viktig framgångsfaktor för dig blir att hitta balansen mellan verksamhetsutveckling, IT och digitalisering med användaren i centrum.

Du arbetar nära andra verksamhetsutvecklare, verksamhetssamordnare, verksamhetsarkitekt, IT-strateg, IT-arkitekter, informationscontrollers, projekt- och förvaltningsledare. Du medverkar i arbetet med att väga samman verksamhetens behov, krav och önskemål för att skapa effektiva verksamhetsprocesser och IT- och digitaliseringsstöd. Du använder vårt process- och modelleringsverktyg i arbetet med vår verksamhetsarkitektur och driver processkartläggning och –utveckling och interagerar kontinuerligt med våra angränsande områden såsom informationshantering, säkerhet, system och organisation.

Din kompetensprofil:
För att söka anställning som verksamhetsutvecklare har du en relevant akademisk utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet inom verksamhetsutveckling. Vi har stort fokus på digitalisering och ser att din erfarenhet av processkartläggning kan användas som ett verktyg för att exempelvis kravställa digitala lösningar. Erfarenhet av process- och modelleringsverktyg är ett krav.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från projektledning, PPS och arbete enligt agil metodik
- erfarenhet av ärende- och dokumenthantering
- certifiering inom verksamhetsutveckling
- förståelse för IT-arkitektur, digitalisering och systemutveckling samt dess möjligheter och utmaningar

Vi tror att du har ett naturligt ledarskap, besitter ett stort eget driv och trivs med mycket ansvar. Du har integritet, är en serviceinriktad person och har ett konsultativt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat, sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Du är prestigelös och utåtriktad med god samarbetsförmåga. Vi önskar också att du har ett intresse och en bredd som gör att du uppskattar dialog kring enhetens angränsande verksamhetsområden. Omvärldsbevakning och nyfikenhet är en viktig del av både din och vår enhets utveckling. Tillsammans lär vi oss kontinuerligt nya saker. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsutvecklingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom it. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är ett vikariat med placering i Karlstad till och med 23 februari 2023.  möjlighet till förlängning finns.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5 juni, märkt med referensnummer 2022/103.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Bli en i vårt lag som arbetar med att skydda samhällsviktig verksamhet!

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
I dagens samhälle ökar beroendet av tekniska och datoriserade lösningar.

Detta gäller inte minst inom samhällsviktig verksamhet där digitalisering sker mycket snabbt.  MSB arbetar med att stödja aktörerna förebyggande och operativt att öka säkerheten i cyberfysiska system, ett begrepp som omfattar industriella informations- och styrsystem, även känt som Operational Thechnology (OT), samt sakernas Internet, IoT.

Vi söker nu en junior handläggare för att stärka upp vårt arbete vid enheten säkerhet i cyberfysiska system vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. I din anställning kommer du arbeta med att öka skyddet av samhällsviktig verksamhet i synnerhet  cyberfysiska system. .

Arbetsuppgifter
Som handläggare deltar du i utformning, planering och samordning av arbetet med att öka säkerheten i cyberfysiska system i samhället - vilket inkluderar industriella informations- och styrsystem och sakernas Internet.

Du kommer att vara en av fyra personer som arbetar med dessa frågor på enheten. Du kommer aktivt delta i arbetet med att utveckla och ta fram metoder, vägledningar och verktyg för att stödja aktörer som arbetar med cyberfysiska system. Du kommer att delta i planeringen och genomförandet av verksamheten samt löpande följa upp och avrapportera det till enhetschef. I arbetet ingår bland annat att dokumentera och ta fram skriftligt underlag, delta i möten med andra myndigheter och privata aktörer, initiera och följa upp studier inom området samt att stödja arbetet med utveckling av arbetsprocesser, rutiner, diarieföring, fakturahantering och budgetuppföljning. I arbetet ingår internationella kontakter.

Arbetet innehåller även kontakter med andra aktörer och att hålla föredrag för såväl tekniker som ledningsgrupper, att medverka i handläggning av remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Du kan även komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen.

Din kompetensprofil:
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning som har ett stort intresse och kunnande inom teknik. Troligtvis har du något års erfarenhet av arbete inom myndighet eller industri med koppling till industriella informations- och styrsystem. Du ska ha vana av samordning, uppföljning och planering med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Du har erfarenhet av att göra presentationer för såväl tekniker som ledningsgrupper.

Det är meriterande om du har:

- arbetat med, eller studerat, informations- och cybersäkerhet, it-säkerhet eller skydd av samhällsviktig verksamhet. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som att du är samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Arbetet innebär många kontakter, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. 

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för säkerhet i cyberfysiska system. Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att ge råd och stöd om information- och cybersäkerhet i cyberfysiska system och kritisk informationsinfrastruktur till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår rymdsamordning med rymdväder och rymdinfrastruktur och nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 maj, märkt med referensnummer 2022/101.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Förvaltningsledare

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare samhälle i en föränderlig värld?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare för vårt förvaltningsobjekt Ärende- och dokumenthantering ansvarar du bland annat för att utarbeta och följa upp förvaltningsplaner, och vara kontaktperson mot leverantörer.

I förvaltningsobjektet ingår till exempel:

- Public 360 för ärende- och dokumenthantering
- Kundtjänstsystem byggt i JIRA Service Management
- Samarbetsverktyg i SharePoint
- E-tjänsteplattform

Du kommer att stödja MSB:s olika verksamheter i utvecklingen av deras informationshantering. Det innebär att jobba med verksamhetsutveckling genom att kravställa, driva projekt och uppdrag, samordna och delta i utvecklingen av de system som ingår i objektet. Arbetet sker i tät kontakt med våra slutanvändare.

Delta i framtagandet av nya e-tjänster vilket innebär allt från att utreda verksamheternas behov till att bygga e-tjänster ingår också i arbetet. Du kommer att få göra felsökning i systemen, vilket ställer krav på att du har förståelse och intresse för teknikfrågor.

I tjänsten ingår att utbilda och ge support och användarstöd inom de olika system och plattformar som används inom informationshanteringsområdet.

Din kompetensprofil:
För att söka tjänsten som förvaltningsledare har du en akademisk utbildning med inriktning som t ex systemvetenskap eller informatik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av informationshantering samt ärende- och dokumenthanteringssystem. Du ska ha förståelse för hur man med hjälp av IT-system kan stödja verksamheten för att öka kvalitet, effektivisera och underlätta för användarna.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av offentlig förvaltning
- flerårig erfarenhet av att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av större IT-system.

Som person ska du vara van att driva frågor, ha lätt för att samarbeta, vara strukturerad och kunna ta egna initiativ. Arbetet är varierande så du bör vara flexibel och gilla problemlösning, samt kunna se både detaljer och helheter. Du bör ha en god förmåga att kommunicera förändringar och förstå användarnas behov.

Då tjänsten innehåller både utbildning och support måste du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna förmedla ditt budskap. Du ska med ett gott omdöme och hög kvalitet kunna omsätta teori i praktik för att uppnå resultat. Utöver detta kommer vi att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Tjänsten är placerad på Informationshanteringsenheten som hör till Avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppdrag är att stötta kärnverksamheten inom MSB med stöd kring och utveckling av deras informationshantering. På enheten finns tre funktioner och tjänsten som förvaltningsledare är placerad inom funktionen ”informationsarkitekter”. Totalt är vi 17 medarbetare på enheten och vi finns både i Stockholm och Karlstad. Tjänsten som förvaltningsledare är placerad i Karlstad.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Maria Eriksson. Fackliga företrädare är Anna Anelius (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Niklas Bergqvist (Saco-S). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 29 maj, märkt med referensnummer 2022/100

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kvalificerad jurist

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om tjänsten
Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter.
Rättsenhet 1. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, informations- och cybersäkerhet, GDPR, upphandlings- och avtalsjuridik samt hantering av visselblåsarärenden.
Rättsenhet 2. Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. totalförsvars- och krisberedskapsjuridik, räddningstjänstjuridik, rättsligt stöd vid nationella och internationella insatser och övningar samt rättsliga frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor, storskalig kemikaliehantering, brandskydd och befolkningsskydd.
MSB söker nu kvalificerade jurister till båda enheterna. Motivera gärna i ansökan vilken av enheterna som du främst söker till.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att lämna kvalificerat rättsligt stöd till myndighetens övriga avdelningar inom de områden som enheten ansvarar för. Detta innebär bl.a. deltagande i samverkansgrupper och projekt, föreskrifts- och annat författningsarbete, att utarbeta och föredra förslag till beslut och yttranden, att upprätta och föredra rättsutredningar och rättsliga analyser, processföring i allmän förvaltningsdomstol, intern såväl som extern undervisning samt att i övrigt besvara juridiska frågor inom myndigheten.

Din kompetensprofil:
Du har:

- Jur. kand eller juristexamen.
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete på bevakningsansvarig myndighet.
- Erfarenhet av totalförsvarsjuridik.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner.

MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär. Därför är det viktigt att du är stresstålig och har en förmåga att kunna verka även under oförutsedda och störda förhållanden. Du behöver ha ett intresse för svensk statsförvaltning, hur den fungerar och styrs och hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Du ska känna dig bekväm med att tala inför andra och att bedriva undervisning för att trivas i tjänsten.
Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är placerad på avdelningen för rättsligt stöd vid rättsenhet 1. eller rättsenhet 2.

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret. https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tjänsterna är tillsvidare med start enligt överenskommelse. MSB tillämpar provanställning om 6 månader.

Ort: Karlstad eller Stockholm.

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Helene Klackenberg Ingrao (rättsenhet 1) eller Erik Lövrup Nordentjell (rättsenhet 2). Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/104.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Medarbetare med inriktning säkerhetsskydd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning säkerhetsskydd få du en utmanande och utvecklade arbetsuppgift där du främst kommer att arbeta med övergripande säkerhetsskyddsfrågor inom myndigheten.

I arbetet ingår att stärka myndighetens verksamhetsskydd och utveckla verksamhetens förmåga till att självständigt kunna bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med målet att det ska ingå som en naturlig del i planeringen, utförandet och uppföljningen av sitt verksamhetsuppdrag.

Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande, alltifrån operativ till strategisk karaktär då enhetens uppdrag är att leda och samordna samt följa upp myndighetens säkerhetsskydd och övriga verksamhetsskydd. I det förebyggande arbetet ingår att leda och samordna olika aktiviteter inom säkerhetsskyddsområdet såsom analyser, bedömningar, att upprätta säkerhetskyddsavtal mm. Att ge råd och stöd till verksamheten samt planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna. Du kommer att stödja och granska verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar

Du kommer att få möjlighet att  vidareutveckla dig och bredda din kompetens inom övriga delar av myndighetens verksamhetsskyddsområde beroende på verksamhetens behov och ditt intresse

Din kompetensprofil:
Vi söker dig som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Vidare har du god kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet samt flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Din goda erfarenhet av att leda och genomföra olika aktiviteter inom säkerhetskyddsområdet såsom analyser, bedömningar kommer väl till pass här. Liksom din förmåga att kunna sätta sig in i och förstå verksamhetsprocesser. Att planera och genomföra presentationer, utbildningar och workshops för olika målgrupper är något som du har erfarenhet av och känner dig bekväm med

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att bedriva uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddsområdet 

Dina personliga egenskaper värderas högt såsom din integritet och lyhördhet. Du är initiativtagande och kan driva ditt arbete framåt både enskilt som med ett gott samarbete. Du förväntas representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete. Du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift på svenska, engelska på en grundläggande nivå.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Enhetens uppgift är att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), personskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering. I uppgiften ingår att stödja ett systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheten vilket inbegriper informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering och incidenthantering. I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm på vårt kontor Tomteboda. MSB tillämpar provanställning.  Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 29 maj, märkt med referensnummer 2022/97.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla verksamheten inom området skogsbrand.

På MSB kan du göra skillnad och bidra till att anpassa Sverige till ett förändrat klimat samt stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Har du ett stort samhällsintresse - då kan detta vara anställningen för dig.

På MSB får du en meningsfull och samhällsnyttig roll med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare. Du får möjlighet att bidra med din kunskap och arbeta med kollegor som har olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom intressanta arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater erbjuder vi ett flexibelt arbetssätt och stimulerande arbetsmiljö i nya och moderna lokaler och vissa möjligheter att arbeta hemifrån.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp på 12 personer på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem som arbetar med naturolyckor och klimatanpassning och utvecklar stöd till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Anställningen har fokus på vegetations- och skogsbränder, både förebyggande och metoder för släckning och taktisk utformning av släckinsatser. I uppgiften ingår också stöd till operativ hantering inom MSB och i det stöd MSB ger övriga aktörer.

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla, administrera och följa upp skogsbrandsbevakning med flyg, vägleda och utveckla samverkan och taktik kring hantering av skogsbränder och att utveckla tidig detektering av skogsbränder. Därutöver kan också andra utvecklingsuppdrag inom området ingå beroende på tidigare erfarenhet och kompetens. Du förväntas kunna delta i och representera MSB i olika forum såväl nationellt som inom EU och internationellt . Du kommer även delta i enhetens och myndighetens övriga arbete inom området naturolyckor och klimatanpassning såsom remisshantering, utveckling och kommunikation.

Din kompetensprofil
Du har relevant akademisk utbildning troligen med inriktning mot naturvetenskap, teknik eller motsvarande och några års arbetserfarenhet. För rollen krävs det att du har erfarenhet från arbete med skogsbrandfrågor. Meriterande är också om du har kunskap om skogsbruk och naturmiljö. Du har god struktur och samarbetsförmåga samt god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och arbete med skogsbrandfrågor inom kommunal räddningstjänst, länsstyrelse eller motsvarande. Likaså om du har kunskap om brandbeteende, modellering, detektionsteknik och GIS och har arbetat med analyser och utvecklingsfrågor.

Vi söker dig som har förmåga att

- ta ansvar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
- projektleda, organisera, samordna och ansvara för deadlines ha fokus på mål- och resultat, oftast med flera samtidiga uppgifter arbeta strukturerat, engagerat och tillitsfullt
- samverka och stödja kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och
aktörer
- dela med dig av kunskap i olika sammanhang
- företräda MSB i olika forum nationellt och internationellt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO) huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem (RO-NB)

Enhetens uppgifter är att, tillsammans med andra aktörer, utveckla förmåga att förebygga och hantera klimat- och naturrelaterade olyckor som skogsbränder, översvämningar, ras och skred, att förvalta och utveckla tekniska stödsystem (RIB) samt att förvalta och utveckla MSB:s bibliotek. I uppgiften ingår att samordna arbete med oljeskadeskydd och att vara kontaktpunkt mot EUs översvämningsdirektiv. Vi verkar också för att beakta riskfrågor i samhällsplaneringen och att anpassning sker till ett förändrat klimat. Enheten ansvarar dessutom för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpas provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Svensk medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/91.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Vill du vara med och utveckla IT-stöd till kommunal räddningstjänst?

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du vara med och utveckla IT-stöd till kommunal räddningstjänst?
På MSB får du ett arbete som är meningsfullt och samhällsnyttigt med goda utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

Här får du arbeta med kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i ljusa, nya och moderna lokaler men också möjlighet att delvis arbeta hemifrån.

Om anställningen
Vi söker dig som vill arbeta med tekniska beslutsstöd i en roll som systemförvaltare/IT-projektledare. Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande, vid enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem.

Vi som arbetar med beslutsstödsystem har som uppgift att tillhandahålla, förvalta och utveckla beslutsstöden, vilka bland annat inkluderar databaser för bibliotek och farliga ämnen, samt att ge stöd till användarna som främst är de kommunala räddningstjänsterna. Det är därför viktigt att vi är lyhörda för våra användares behov.

Vårt beslutsstödsystem MSB RIB, som vi främst arbetar med, består av flera olika programdelar bland annat för informationsuppslag och beräkningar. Programdelarna finns som installerbara program, på webben och som appar.

Vi är inne i en dynamisk och utmanande flerårig period där MSB RIB och dess programdelar ska genomgå ett tekniskt, funktionalitets- och utseendemässigt lyft. Nu har du möjlighet att vara med i denna spännande process tillsammans med oss och våra användare.

Arbetsuppgifter
Du förväntas:

- kommunicera internt men också externt med användarna och externa konsulter
- ansvara för förvaltning, utveckling, testning och implementering av program för beslutsstödsystem
- ta fram utvecklingsplaner, behovsanalyser och kravspecifikationer
- upphandla externa konsulter vid behov
- genomföra egna tester samt producera diverse systemdokumentation
- stödja användarna av våra system genom teknisk felsökning och rådgivning
- delta i vidareutveckling och samverkan med andra beslutsstödsystem
- bidra i andra förekommande arbetsuppgifter på enheten och myndigheten

Din kompetensprofil
För anställningen krävs att du har:

- relevant akademisk ingenjörs- eller systemvetarutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig
- några års arbetslivserfarenhet inom IT
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, förvaltning eller testledning av IT-system, liksom om du har kunskap om användbarhet eller grafisk design. Om du har en bakgrund inom kommunal räddningstjänst kan din kunskap och erfarenhet komma väl till användning.

För att passa in hos oss måste du vara serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Vi är ett team där allas specifika kunskaper och kompetenser behövs, och där vi måste fungera tillsammans för att lyckas. Det är också viktigt att du är självgående, eftersom mycket arbete görs på egen hand. Vidare behöver du vara mål- och resultatorienterad med ibland flera samtidiga uppgifter, samt att du har förmåga till helhetssyn, dvs. att du kan se allt i ett större perspektiv.  

Dina personliga egenskaper är av stor betydelse för oss och vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem. Enhetens uppgift är att tillsammans med aktörer arbeta för att förebygga, begränsa och utveckla förmåga att hantera skogsbränder. Vidare ingår bedömning och hantering av översvämningsrisker, skydd mot översvämning och hantering av bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. I uppgiften ingår oljeskadeskydd samt att förvalta tekniska beslutsstöd innefattande kvalitetssäkrad data och att ge stöd till användare om tillämpning.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/92.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

IT-arkitekt med inriktning infrastruktur

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Just nu söker vi en strategisk och problemlösande IT-arkitekt som vill arbeta med IT-infrastruktur.

Är det du som är vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt kommer du att delta i tidiga faser av myndighetens utveckling och förvaltning som rådgivande expert samt bevaka att de lösningar som tas fram följer vår agenda, strategi och våra krav. Du kommer agera spindel i nätet mellan beställare, leverantör, förvaltningsledare och olika projektdeltagare och är med och påverkar slutresultatet. Du har god förståelse för IT-tjänsters uppbyggnad samt förståelse för ett processorienterat arbetssätt. Du kommer ta fram kreativa lösnings- och designförslag på infrastruktur tillsammans med berörda tekniker. Du samarbetar dagligen med lösningsarkitekt, IT-strateg, IT-säkerhetsansvarig, verksamhetsarkitekt, förvaltningsorganisation, systemutvecklare och tekniker.

Vidare kommer du delta i en arkitektgrupp tillsammans med andra arkitekter, ett viktigt forum för förändringar inom bland annat infrastrukturen. Detta sammantaget gör att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt har god förmåga att kommunicera och skapa förtroende. Du är här en lagspelare men samtidigt en trygg ledare i din roll.

I arbetsuppgifterna ingåräven att:

- ansvara för arkitektur och design av infrastrukturtjänster
- leda tekniska utredningar och förändringsarbeten
- säkerställa att infrastrukturtjänsterna möter behoven avseende funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet, verksamhetsnytta, kvalité och förvaltningsbarhet

Din kompetensprofil:
för att söka anställning har du en relevant akademisk utbildning samt minst 3 års erfarenhet som arkitekt i komplexa IT-projekt, förändringsarbeten eller verksamhetsutveckling med fokus på IT-infrastruktur. Vidare har du erfarenhet inom datacenterområdet med avseende på exempelvis IT service management, datahall, server, lagring, nätverksinfrastruktur, brandväggar, SDN, operativsystem samt virtualisering (med fördel kunskaper inom VMWare ESXi/Horizon) och integrationsplattformar. Vi värdesätter generellt kunskaper inom säkerhetsteknik och mer specifikt inom processer, identitet, behörigheter, certifikathantering, kryptering samt traditionell säkerhetsarkitektur.

I din vardag kommer det vara värdefullt för dig som IT-infrastrukturarkitekt om du har arbetat med tillgänglighet, kapacitet, operationell monitorering, spårbarhet, analys och automatisering. Likaså kan du behöva utföra kostnadsberäkningar för olika tekniska lösningar.

Det är meriterande om du har:

- certifiering som IT-arkitekt och/eller relevanta produktfamiljer
- LOU och avtalsfrågor med kunder och leverantörer
- outsourcing, katastrofsäkrade lösningar med cluster som spänner över flera datorhallar
- ITIL-processer (incident, problem och change)
- systemutveckling med agila arbetssätt samt ledarskap

Vi förväntar oss att du har ett naturligt ledarskap, stort eget driv, är en serviceinriktad person med integritet och som trivs med mycket ansvar. Du arbetar strukturerat, lär dig kontinuerligt nya saker, sätter stort värde på kvalitet och strävar efter verksamhetsnytta. Du är prestigelös och utåtriktad med god samarbetsförmåga. Vi önskar också att du har en bredd som gör att du uppskattar dialog kring angränsande områden som exempelvis gäller vår verksamhetsarkitektur och vårt processorienterade arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsutvecklingsenheten. Enheten ansvarar bland annat för myndighetens digitalisering och arkitektur på strategisk nivå. Enheten består av 9 medarbetare och samarbetar dagligen med övriga verksamheten inom myndigheten men framförallt med IT-enheten där vi tillsammans ansvarar för en strategisk, taktisk och operativ IT-leverans. Inom IT-området styr vi med ett tydligt fokus på vårt uppdrag som myndighet. Vi sätter användaren i centrum och arbetar för ett sammanhängande IT-stöd. Vi står inför en spännande digital transformation och nästa generations IT-arkitektur. Vårt arbete kännetecknas av utveckling och stora utmaningar.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen kan förekomma.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. 

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 25 april, märkt med referensnummer 2022/73.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre