Lediga jobb Länsstyrelsen i Värmlands län i Karlstad

Se alla lediga jobb från Länsstyrelsen i Värmlands län i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Handläggare inom vattenverksamhet och dammsäkerhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning.

Arbetsuppgifter
Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser med en person som vill arbeta med dammsäkerhet och tillsyn och prövning av vattenverksamhet.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för dammsäkerhetstillsynen vilket innebär att planera och genomföra tillsynen på dammsäkerhetsklassade dammar samt klassificera dammar i dammsäkerhetsklass. Arbetet innebär även att kontrollera att verksamhetsutövarna har rutiner för egenkontroll, att tillstånd följs och att man lever upp till övriga krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken. Arbetet med tillsyn och prövning av vattenverksamheter rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering samt att hantera anmälnings- och tillståndsärenden.

Arbetet utgörs huvudsakligen av kontorsarbete men även visst fältarbete med besök vid bland annat vattenanläggningar ingår. Det är företrädesvis ett självständigt arbete men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar med övriga medarbetare på enheten. Du ansvarar för dina ärenden där du till exempel genom myndighetsutövning ska bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen. Arbetet innebär kommunikation med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag, kommuner och myndigheter. Arbetet inkluderar också deltagande vid nätverksmöten, utformning av förelägganden och andra beslut, granskning av handlingar, årsrapporter, miljö- och undersökningsrapporter och riskklassning av dammar.

Även andra uppgifter inom prövning och tillsyn av vattenverksamheter kan bli aktuella. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på Länsstyrelsen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller är ingenjör med lämplig inriktning eller annan inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Meriterande

- erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
- erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
- kunskap om tillämpning av 11 kap miljöbalken i ärendehandläggning
- erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammar
- Genomförd utbildning i dammsäkerhet – RIDAS 2v

Du som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Villkor
Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Vikariat för handläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde den 12 augusti 2024 eller efter överenskommelse och vikariatet varar längst till och med den 12 februari 2025 eller annan dag som anges vid anställningen.

Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i andra enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd och förordnanden samt tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning samt erfarenhet av självständig ärendehandläggning inom myndighet, domstol, kommun eller motsvarande erfarenhet från annan arbetsgivare. Erfarenhet från länsstyrelse samt juridisk utbildning är särskilt meriterande.

För att lyckas med jobbet och trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt. Särskilt meriterande är de angivna personliga egenskaperna, främst noggrannhet, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Rättschef och enhetschef för rättssekretariatet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Är du trygg i din roll som jurist och ledare och har ett stort engagemang för rättssäkerhet och god förvaltning? Vi söker nu en rättschef som vill arbeta utvecklingsinriktat med spännande frågor som har bred spännvidd.

Du får möjlighet att varva myndighetsövergripande strategiska frågor med chefsuppdraget för rättssekretariatet och juridiska frågor med stor bredd.

På rättssekretariatet arbetar idag 5 jurister och 2 handläggare. Rättssekretariatet arbetar med myndighetsövergripande juridisk styrning, internt juridiskt stöd och rådgivning till andra enheter samt håller utbildningar. Enheten handlägger en bredd av ärenden, bland annat överklagnings- och överprövningsärenden främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Rättssekretariatet samordnar också arbetet som regional valmyndighet.Arbetsuppgifter
Som rättschef har du samordningsansvar för myndighetsövergripande juridiska frågor. Du förväntas driva utvecklingsfrågor, ge rådgivning och ha goda kunskaper inom offentlig rätt och förvaltningsrätt som kommer hela verksamheten till gagn. Som rättschef utgör du ett strategiskt juridiskt stöd till länsledningen, rollen är också en del av myndighetens personalansvarsnämnd. Rättschefen rapporterar till länsrådet. 

Rättschefen har en viktig funktion i att utveckla myndighetens roll utifrån länsstyrelsens uppdrag.

Som enhetschef ansvarar du för rättssekretariatets medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du driver och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har juristexamen och mångårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete
- Har erfarenhet som chef eller ledare
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av juridisk rådgivning till andra yrkesgrupper
- Erfarenhet av att inom en och samma tjänst växla mellan olika rättsområden
- God förmåga i ärende- och informationshantering
- Notariemeritering eller annan kvalificerad erfarenhet från domstol
- Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar
- Erfarenhet från myndighet och offentlig rätt/förvaltningsrätt
- Erfarenhet inom något av rättsområdena miljörätt, plan- och byggrätt

 

Vi söker dig som har helhetssyn och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det är också viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är väl förtrogen med tillitsbaserat ledarskap och styrning och har förmåga att lyfta dina medarbetare och få alla att känna sig inkluderade. Du har förmåga att leda, kan inspirera till engagemang och utveckling, är lyhörd för dina medarbetare samtidigt som du är tydlig i dina budskap och förväntningar. Du är ett föredöme som inspirerar och motiverar din omgivning och skapar delaktighet.

Du har god förmåga att arbeta självständigt och kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv och förstå hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån vad som anförs ovan. Vi kan också komma att använda oss av arbetsprov/motsvarande.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Skogshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Regional utveckling jobbar för hållbar regional tillväxt i Värmland.

Vi jobbar både strategiskt och operativt för att nationella och regionala mål och strategier ska få genomslag i länet.

Förändringsarbete genom intern och extern samverkan är en viktig del verksamheten. En stor del av enhetens arbete är inriktat på utveckling av landsbygden. På enheten är vi femton medarbetare som arbetar med frågor inom regional tillväxt, energi och klimat, friluftsliv, skog, livsmedel med mera.

Arbetsuppgifter
Förvaltning av Jordfonden kommer att vara en väsentlig del av tjänsten som skogshandläggare. Genom Jordfonden köper och säljer Länsstyrelsen fastigheter för att förbättra fastighetsstrukturen i omarronderingsområden och därmed underlätta ett rationellt jord- och skogsbruk. I arbetet ingår även handläggning av förvärvstillstånd samt samråd och underställningar om fastighetsreglering.

 

I förvaltning av Jordfonden ingår arbetsuppgifter som att:

- Köpa och sälja fastigheter, inklusive förhandling
- Värdera skog
- Föra dialog med markägare, närboende och spekulanter
- Planlägga skogsbruks- och avverkningsåtgärder
- Administrera fastighetsaffärer, inklusive arbete i diariesystem och att förbereda handlingar för arkivering
- Samordna arbetet med andra sakområden inom Länsstyrelsen
- Utgöra kunskapsstöd till Länsstyrelsen i skogsfrågor
- Föreslå och genomföra förbättringar av arbetet.

 

I arbetet med förvärvstillstånd kommer du att handlägga tillståndsansökningar om förvärv av lantbruksfastighet, då detta krävs för att få lagfart enligt jordförvärvslagen. Du kommer även att skriva yttranden över samråd och underställningar utifrån fastighetsbildningslagen som lämnas av Lantmäteriet.

Även andra uppgifter inom myndigheten kan ingå i tjänsten. Tjänsten innebär till viss del arbete i fält.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med relevant skoglig inriktning. Du har erfarenhet av praktiskt arbete med skogsvärdering och förmåga att genomföra arbete i skogsterräng. Du har även en god administrativ förmåga samt vana av att följa rutiner och regelverk. B-körkort är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av naturvärdesbedömning, kunskaper i skogsekonomi och erfarenhet av att planlägga skogsbruks- och avverkningsåtgärder. Erfarenhet av myndighetsarbete, gärna statligt, och av arbete med landsbygdsutveckling är också meriterande.

Villkor
För att lyckas i din roll bör du som person vara stabil, målmedveten och strukturerad. Du bör ha lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och ha förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Förmåga att föra dialog och att sätta sig in i andra människors perspektiv är viktiga egenskaper.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kan kommunicera på engelska. Kunskaper i tyska eller nederländska är meriterande.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef Risk och säkerhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Risk och säkerhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Social hållbarhet samt Samhällsbyggnad ingår.

På enheten arbetar 15 medarbetare inom tre funktioner, GIS, säkerhet och funktionen civil beredskap där den sistnämnda är inriktad på myndighetens uppdrag inom olycka, krisberedskap och civilt försvar. Enhetens uppgifter handlar om att stödja myndigheten med GIS-tjänster, utveckla myndighetens och länets beredskap och säkerhetsskydd samt verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i samhället i syfte att förebygga och hantera samhällsstörningar. Det senare gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena skydd mot olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i fysisk planering, klimatanpassning, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet, utbildning och övningsverksamhet samt utveckling och leverans av GIS-stöd.

Arbetsuppgifter
Du har personalansvar och förväntas tillsammans med medarbetarna på enheten bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom den egna avdelningen och övriga myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har ett övergripande ansvar för planering och uppföljning av enhetens verksamhet.

I enhetschefsrollen på Risk och säkerhet ingår också en roll som biträdande försvarsdirektör. I denna roll har du ansvaret att kunna verka i försvarsdirektörens ställe till exempel vid regionala eller nationella samverkansmöten och i andra sammanhang.Kvalifikationer
Du har en för anställningen lämplig högskole-/ universitetsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har en dokumenterad erfarenhet och goda vitsord av rollen som ledare. Du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av något eller flera av enhetens verksamhetsområden. Erfarenhet av ytterligare verksamhetsområden inom Länsstyrelsen är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt samt behärskar engelska i tal och skrift. Meriterande är praktisk erfarenhet av ledande arbete i stab.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, inte minst din samarbets- och din ledarförmåga. Du är tillgänglig och bedriver ett tillitsbaserat ledarskap där medarbetarna ges möjlighet att växa i- och med sina uppdrag. Du är en möjliggörare med en ledarstil som borgar för kontinuitet och stabilitet. Du är samarbetsvillig och kan både söka samverkan och delegera för att uppgifterna ska lösas på ett resurseffektivt och kvalitetsmässigt bra sätt. För att lyckas i uppdraget som enhetschef krävs prestigelöshet, trygghet i rollen som chef samt förmåga att förstå verksamheterna inom den egna enheten men också att tolka enhetens roll kopplat till hela myndighetens uppdrag och mål.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöhandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Vi söker en vikarierande miljöhandläggare då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig.

Tjänsten är placerad på Enheten för vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kap. miljöbalken, vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning. Arbetsuppgifter
Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker en person som vill bidra till att vi har dricksvatten av god kvalitet i Värmlands län. Som miljöhandläggare kommer du huvudsakligen att arbeta med kommuners ansökan om att bilda vattenskyddsområden men i arbetsuppgifterna ingår även att handlägga dispensärenden och utöva tillsyn av vattenskyddsområden. I tjänsten ingår vidare fortsatt arbete med en regional vattenförsörjningsplan samt att vid behov även utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter. 
Arbetet är självständigt men kommer att utföras i nära samarbete med ordinarie miljöhandläggare på enheten och med andra personer inom länsstyrelsen. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom vattenproducenter och kommuner. Kvalifikationer
Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom hydrologi, geologi, miljöinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.  

Meriterande: 
•    erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
•    erfarenhet av arbete med vattenskyddsområden eller områdesskydd
•    erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt med koppling till vatten
•    kunskap om tillämpning av miljöbalken i ärendehandläggning
•    erfarenhet av rapportskrivningArbetet ställer krav på noggrannhet i handläggningen samt kompetens att hantera olika typer av frågor och ärenden. Du som söker ska vara prestigelös, lyhörd och konstruktiv och trivas med ett nära samarbete med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.  
Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar.  
Processen med säkerhetsprövning samt perioder av semester innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Distansarbete i viss omfattning är möjligt efter överenskommelse med närmaste chef.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Skogshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Regional utveckling jobbar för hållbar regional tillväxt i Värmland.

Vi jobbar både strategiskt och operativt för att nationella och regionala mål och strategier ska få genomslag i länet. Förändringsarbete genom intern och extern samverkan är en viktig del i verksamheten. En stor del av enhetens arbete är inriktat på utveckling av landsbygden. På enheten är vi femton medarbetare som arbetar med frågor inom regional tillväxt, energi och klimat, friluftsliv, skog, livsmedel med mera.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i tjänsten som skogshandläggare kommer att vara handläggning av förvärvstillstånd, samråd och underställningar om fastighetsreglering samt förvaltning av Jordfonden.

I arbetet med förvärvstillstånd kommer du att handlägga tillståndsansökningar om förvärv av lantbruksfastighet, då detta krävs för att få lagfart enligt jordförvärvslagen. Du kommer även att skriva yttranden över samråd och underställningar utifrån fastighetsbildningslagen som lämnas av Lantmäteriet.

En väsentlig del av arbetet är förvaltning av Jordfonden, exempelvis att:

- Köpa och sälja fastigheter, inklusive förhandling
- Värdera skog
- Föra dialog med markägare, närboende och spekulanter
- Planlägga skogsbruks- och avverkningsåtgärder
- Administrera fastighetsaffärer, inklusive arbete i diariesystem och att förbereda handlingar för arkivering
- Samordna arbetet med andra sakområden inom Länsstyrelsen
- Utgöra kunskapsstöd till Länsstyrelsen i skogsfrågor
- Föreslå och genomföra förbättringar av arbetet

Även andra uppgifter inom myndigheten kan ingå i tjänsten. Tjänsten innebär till viss del arbete i fält. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med relevant skoglig inriktning. Du har erfarenhet av praktiskt arbete med skogsvärdering och förmåga att genomföra arbete i skogsterräng. Du har även en god administrativ förmåga samt vana av att följa rutiner och regelverk. B-körkort är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av naturvärdesbedömning, kunskaper i skogsekonomi och erfarenhet av att planlägga skogsbruks- och avverkningsåtgärder. Erfarenhet av myndighetsarbete, gärna statligt, och av arbete med landsbygdsutveckling är också meriterande.

För att lyckas i din roll bör du som person vara stabil, målmedveten och strukturerad. Du bör ha lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och ha förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Förmåga att föra dialog och att sätta sig in i andra människors perspektiv är viktiga egenskaper.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kan kommunicera på engelska. Kunskaper i tyska eller nederländska är meriterande.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Fältarbetare för standardiserat nätprovfiske i sjöar

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsterna är placerade på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter.

Tjänsterna ingår i arbetsgruppen Biologisk mångfald i vatten där kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård ingår.

Arbetsuppgifter
Arbetet utgörs av att i enlighet med nationellt standardiserad metod genomföra kvantitativt provfiske med bottensatta och pelagiska nät inom Värmlands län. I arbetet ingår även artbestämning, vägning, längdmätning och åldersbestämning. Arbetet utförs i lag om två personer. Även andra arbetsuppgifter och provfiskemetoder kan ingå.

Kvalifikationer
Du har genomgått eller genomgår utbildning med inriktning mot fisk- och vattenmiljö eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med biologiska undersökningsmetoder från utbildning och/eller tidigare arbete är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete med provfisken samt av att framföra båt med motor. Vana att hantera båttrailer är meriterande. Elfiskeutbildning är meriterande.
Körkort för bil är ett krav.

För arbetet krävs god förmåga att samarbeta med andra. Som person är du noggrann, driven och kommunikativ. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är en projektanställning på ca 6 veckor, 100%. Anställningsperioden är 1 juli till och med 9 augusti 2024. Innan anställningsperiodens början kan utbildning/information behöva hållas. Tjänsten kan vid behov komma att förlängas. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider med långa fältdagar och övernattningar.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Vikariat för jurist

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde den 15 maj 2024 eller efter överenskommelse och vikariatet varar längst tre månader från tillträdet.

Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete vid myndighet eller domstol.

Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete inom länsstyrelse, framför allt med ärenden avseende strandskydd, plan- och bygglagen samt trafikfrågor.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Digitaliseringsutvecklare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Ditt huvuduppdrag som digitaliseringsutvecklare blir att hjälpa Länsstyrelsens medarbetare så att de kan ta nästa steg i sin digitala utveckling.

Du kommer att vara placerad på funktionen service på enheten HR, kommunikation och service, men kommer att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Arbetsuppgifter
Exempel på förekommande arbetsuppgifter för rollen är att:

- kartlägga våra medarbetares behov av stöd jobbar sedan systematiskt med att stötta enskilt eller i grupp i användning av ny teknik för till exempel digitala och hybrida möten och samarbeten
- utbilda i effektivare användning av digitala kontorsstöd och samverkansverktyg med syfte att skapa personlig effektivitet i arbetet
- vara ett bollplank till enheterna när de utvecklar sina arbetssätt
- ta fram eller utveckla befintliga användarhandledningar och lathundar för de verktyg som används på Länsstyrelsen
- underhålla och felsöka teknisk utrustning vid arbetsplatser och mötesrum
- vara tillgänglig och medverka som teknikhjälp vid konferenser
- hantera användarfrågor som IT helpdesk inte kan lösa på distans
- planera och genomföra digitala sändning live eller inspelat med de verktyg som används på Länsstyrelsen
- föreslå och genomför förbättringar i processen pre- och post-production underhålla utrustningen

Övriga arbetsuppgifter inom funktionens arbetsområde kan komma att ingå.

 
Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- har minst gymnasieutbildning med relevant inriktning som exempelvis IT, teknik, kommunikation eller pedagogik
- har goda kunskaper och erfarenhet av att utbilda den enskilda användaren i digitala arbetssätt och användning av digitala verktyg
- har god kunskap i Microsofts kontorsapplikationer och samverkansverktyg inom Office
- uttrycker dig väl på svenska i både tal och skriftI denna roll krävs att du är en pedagog som skapar dialog, utveckling och lärande. Du är tålmodig, drivande och gillar att ge god service. Vi förutsätter att du har en stark laganda men att du också kan arbeta och driva frågor självständigt. Din drivkraft är att kommunicera med människor och du har en stor passion för att utforska hur tekniken kan stödja kommunikationen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig söker vi nu efter en vikarie på enheten Djurskydd & Vilt.

Vi genomför kontroller och handläggning enligt djurskydds-, livsmedels- och foderlagstiftningen. Enheten ansvarar också för veterinära frågor och jakt- och viltfrågor. För närvarande arbetar 23 personer på enheten. Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med ärendehandläggning och kontroll. Det kan även ingå andra kontroller kopplade till livsmedelskedjan, som foder och livsmedel i primärproduktionen och kontroller kopplade till jordbrukarstöd. Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för området, exempelvis agronom, lantmästare, etologi- och djurskydd, miljö- och hälsoskydd, biologi. Erfarenhet av myndighetsarbete, gärna med koppling till offentlig kontroll, djurskydd, tillsynslagen, foder eller livsmedel, är meriterande liksom erfarenhet av praktiskt arbete inom animalieproduktion.

 
För att passa för jobbet måste du trivas i rollen som myndighetsperson. En stor del av arbetet innebär kontakt med människor i olika sammanhang vilket kräver att du är serviceinriktad och har förmåga att skapa förutsättningar för en god dialog. Uppgifterna kräver att du arbetar strukturerat och noggrant samt att du kan prioritera och ta egna initiativ. Då en stor del av arbetsuppgifterna förutsätter god pedagogisk och kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet innehåller uppgifter av olika karaktär vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 


Då arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressande och pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. 


Körkort för personbil samt datavana är ett krav. Villkor
Vikariat till 2025-01-15 med möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare för arbete med dricksvattendirektivet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter.

Tjänsten ingår i arbetsgruppen Vattenförvaltning som idag består av Länsstyrelsens Beredningssekretariat samt LOVA-handläggare. I fokus för arbetet är EU:s Ramdirektiv för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag samt god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Ett nytt uppdrag för arbetsgruppen är att även arbeta med EU:s nya dricksvattendirektiv, där Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp frågan att förbättra eller upprätthålla tillgången till dricksvatten av god kvalitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s dricksvattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av yt- och grundvatten med avseende på miljögifter. Du kommer även arbeta med riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivs- och dricksvattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster. Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är centralt i vattenförvaltningsarbetet. I arbetet nom beredningssekretariatet kommer du ingå i det nationella nätverket för de frågor du ansvarar för i gruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i hydrogeologi, geologi, ekotoxikologi, miljövetenskap, kemi eller annan utbildning som vi bedömer lämplig.

Du ska ha minst ett års erfarenhet av arbete med kartläggning och analys inom vattenförvaltning och ha arbetat med dricksvattenfrågor. Tidigare arbete med miljöövervakning och riskbedömning är meriterande, liksom arbete med vattenförvaltning på Länsstyrelse eller annan myndighet. Även erfarenheter från myndighetsarbete samt arbete med samverkansprocesser är meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver god datorvana. Erfarenhet av arbete med GIS är meriterande. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet. Du ska självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och upprätthålla dessa.Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Kontrollanter jordbruksstöd, säsongsanställning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket.

En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare. Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, biolog, lantmästare eller har annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd och praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Villkor
Anställningen är från början av maj till slutet av november 2024. Anställningstid kan variera mellan olika tjänster beroende på verksamhetens behov.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Fältkontrollant

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket, samt övriga projekt- och investeringsstöd.

En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare. 

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller inom jordbrukarstöden samt att dokumentera och bearbeta data. Även andra uppgifter kopplade till lantbruk och odlingslandskapet ingår i arbetsuppgifterna, till exempel handläggning av stöd. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt med lantbrukare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, biolog eller har annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd är ett krav, likaså B-körkort och goda datakunskaper. Erfarenhet från handläggning av jordbrukarstöd eller projekt- och investeringsstöd och praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande.

Som person är du ansvarstagande, effektiv, noggrann och strukturerad. Du har en god administrativ och analytisk förmåga samt kan följa rutiner och regelverk. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Valarbetare till EU-valet 2024

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet (EU-val) och Länsstyrelsen i Värmlands län är regional valmyndighet som ansvarar för den slutliga sammanräkningen av rösterna.

Vi söker dig som trivs i en strukturerad miljö, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett samhällsintresse. Är du dessutom en noggrann person med gott siffersinne kommer du passa bra in i rollen som medarbetare vid den slutliga röstsammanräkningen av valet 2024.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som valarbetare innebär att du kan komma att jobba som rösträknare, kontrollant, registrerare eller arkivpersonal. Som rösträknare svarar du för räkning, granskning, bedömning och sortering av valsedlar liksom upprättande av listor. Som kontrollant granskar du det arbete som utförts av rösträknarna. Det finns även behov av personal som registrerar och som arkiverar materialet. Arbetsuppgifterna utförs under en viss tidspress och kan tidvis vara av monoton karaktär.

Kvalifikationer
Som valarbetare ska du ha fyllt 18 år när anställningen inleds. Du ska ha ett intresse av och en förståelse för den demokratiska processen. Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av liknande uppgifter i samband med valarbete på en länsstyrelse.  Som person är du ansvarsfull, noggrann, samvetsgrann och samhällsintresserad. Du är metodisk och strukturerad med god förmåga att följa givna instruktioner och samarbetar väl med andra.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning under perioden 10 juni - 13 juni 2024. 
Arbetstiden kommer vara mellan 08.00-17.00. Slutdatum är preliminärt utifrån valdeltagandet och längre arbetsdagar kan förekomma. För att vara aktuell för anställningen ska du kunna jobba alla dagar. En obligatorisk utbildning på ca tre-fyra timmar kommer ske inför valet i början av juni. 

Säkerhetssamtal kan komma att genomföras för vissa av tjänsterna inför en eventuell anställning.

För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystemet Varbi genom att fylla i frågeformuläret. Du behöver inte bifoga personligt brev eller CV. Uppgifter om relevant erfarenhet för uppdraget kan senare komma att begäras in.

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2024.Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. 

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Ekonom

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
På avdelningen för verksamhetsstöd finns enheterna Ekonomi, Hr, kommunikation och service samt Informationshantering.

Verksamhetsstöd arbetar även med strategiskt utvecklingsarbete internt och inom vissa länsstyrelsegemensamma processer.

Enheten Ekonomi arbetar med Länsstyrelsens ekonomiska processer såsom budgetering, redovisning, ekonomiuppföljning, upphandling, viss löneadministration samt redovisning av projekt och andra typer av externa medel. Upphandling ligger också på enheten. T.f. enhetschef är Birgitta Nygaard Hedeås.

Har du känsla för detaljer och trivs med uppgifter som kräver god samarbetsförmåga? Då kan du vara vår nästa projektekonom.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet där du kommer få möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att ha en betydande roll genom att vara ett stöd till chefer och projektledare. Du kommer i huvudsak arbeta med stöd i ekonomiska frågor och uppgifter i olika projekt.

I denna roll arbetar du nära enhetschefer, projektledare och projektmedarbetare och i EU-finansierade projekt och andra externfinansierade projekt. Du ansvarar för den löpande redovisningen i projekten gentemot projektledaren och för rapportering till/från andra organisationer som är projektpartners samt till finansiärerna. Viss rapportering kan ske på engelska. Du ansvarar även för eventuella slutredovisningar och underlag till revision med mera.

I uppdraget kan det ingå att följa upp, analysera och föredra ekonomiska resultat. Du kan bli delaktig i Länsstyrelsens budget- och prognosarbete, du deltar i utveckling av länsstyrelsens projektstyrning samt utför löpande bokföring av olika anslag och du har även andra inom enheten vanligt förekommande arbetsuppgifter. Det kan vara att stötta enhetschefer och avdelningschefer att ta fram budget, prognos och utfall och att ge stöd vid ansökan, etablering, genomförande och avslut av olika projekt med meraKvalifikationer
Du ska ha ekonomiutbildning och erfarenhet av att ha jobbat med ekonomiredovisning. Vi vill också att du ska ha minst två års erfarenhet av liknande arbete. Meriterande är om du arbetat inom offentlig verksamhet samt om du har kunskap och erfarenhet av stöd till chefer och projektredovisning.

Tjänsten kräver att du har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska. Du är en van användare av Excel och har god koll på övriga Officeprogram. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och inte räds agera oberoende av andra för att klara arbetsuppgifterna. Du är detaljfokuserad, noggrann och välorganiserad samt har fokus på att leverera det som förväntas av dig med hög kvalitet. Du kommer att ha många kontaktytor vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga med många olika parter. Det är en fördel om du kan beskriva ekonomi på ett pedagogiskt sätt för icke-ekonomer.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Registrator/Arkivassistent

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Vi behöver nu förstärka organisationen med en medarbetare på enheten för informationshantering.

Är du registrator med erfarenhet av arkiv och trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Då är detta tjänsten för dig!

Tjänsten som registrator/arkivassistent är placerad på enheten för informationshantering. Enheten ansvarar för Länsstyrelsens arkiv och registratur. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av inkomna handlingar, arkivering, informationsklassning av information samt implementering av dataskyddsförordningen. Enheten har ett utvecklings- och utbildningsuppdrag i att utveckla dokumenthanteringen inom Länsstyrelsen och tillse att ärenden är kompletta, att information är klassad och att informationen kan eftersökas.Arbetsuppgifter
Arbetet handlar i första hand om registratorsuppgifter men det förekommer också arbete inom arkiv (exempelvis utlämnande av allmän handling från arkiv, förstärkning vid frånvaro, etc). Inom registraturen består uppgifterna bland annat av registrering och utlämning av handlingar samt posthantering. Även hantering av säkerhetsskyddsklassad information ingår. Vi använder Platina som ärendehanteringssystem. Stundtals utförs det dagliga arbetet i högt tempo.

Du kommer också att vara delaktig med råd och stöd till verksamheterna rörande registratur och hantering av allmänna handlingar. Totalt får du cirka sex personer som nära kollegor och du kommer även att ha kontakt med andra administrativa funktioner, inte minst när det gäller utvecklingsarbete. Vi arbetar både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter:

- Registrering och expediering av myndighetens handlingar och ärenden.
- Vara delaktig i arbetet med att utarbeta riktlinjer och vägledningar.
- Delta i utvecklingsarbetet och arbetet med kvalitetssäkring och användbarheten av elektronisk dokumenthantering/informationshantering, registrering och arkivering.
- Utbilda och stötta medarbetare på Länsstyrelsen Värmland inom kompetensområdet.
- Ge service och stöd till allmänheten.
- Utveckla och implementera nya rutiner och arbetsmetoder i registraturen.

Inom enheten informationshantering tillämpas ett tvärfunktionellt arbetssätt. Tjänsten kan därför också till viss del omfatta andra förekommande arbetsuppgifter inom funktionens verksamhetsområden.

Kvalifikationer
Vem är du?

Vi söker dig som har utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Du behöver ha tidigare erfarenhet av diarieföring och utlämnande av allmän handling inom offentlig verksamhet.

För att nå framgång i rollen tror vi att du är trygg i din erfarenhet och kunskap, noggrann och intresserad av att förbättra/delta i förändringsarbete. Du är lösningsorienterad, en god administratör med hög förmåga att prioritera i det dagliga arbetet. Du har lätt för att skapa goda relationer samt att kommunicera. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Tillsammans på funktionen bidrar alla till hög kvalitet och service.  

Krav för tjänsten:

- Gymnasieutbildning samt registratorsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
- Erfarenhet av diarieföring och utlämnande av allmän handling inom offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att ha arbetat med uppgifter inom arkiv.
- Erfarenhet av ärendehanteringssystem.

Meriterande:

- Erfarenhet av diarieföring inom statlig verksamhet.
- Erfarenhet från arbete vid Länsstyrelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samtidigt som vi värdesätter yrkeserfarenhet och kunskaper inom området.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
Provanställning kan komma att tillämpas. 

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare Bostadsförsörjning och tillsyn

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör boende och byggande, kulturmiljö, infrastruktur, miljömål och grön infrastruktur.Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att arbeta övergripande och utvecklingsinriktat inom länets uppdrag med bostadsförsörjningsfrågor. Du förväntas att tillsammans med kollegor på länsstyrelsen utveckla länets bostadsförsörjningsarbete. Du kommer att arbeta med den årliga bostadsmarknadsanalysen, utföra tillsyn på tidigare beslutade bidragsärenden gällande byggande av hyresbostäder, äldreboende samt energieffektivisering. I arbetet ingår vidare att granska kommunala bostadsförsörjningsprogram, svara på remisser, sammanställa och kommunicera rapporter och andra underlag samt stödja i andra ärenden kopplat till bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Handläggning av bidragsansökningar är en del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer
Du som söker har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, bygg, energi- och hållbarhetsfrågor, eller annan för tjänsten relevant utbildning. Det är meriterande om du har kunskap om bostadssociala frågor, erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag och projekt.

Du har god analytisk förmåga därutöver har du en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har en god administrativ förmåga och lätt för att arbeta både självständigt och i grupp. Vi fäster stor vikt vi personlig lämplighet. Körkort för bil är önskvärt.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöhandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten som miljöhandläggare är placerad på Enheten för Vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

Enheten för Vattenskydd handlägger i huvudsak ärenden enligt miljöbalken och fiskelagstiftningen. Enheten ansvarar bland annat för frågor som rör tillsyn och prövning av vattenverksamheter, dammsäkerhet, vattenskyddsområden, tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, fisketillsyn och andra fiskefrågor. Enheten har även ett samordningsansvar för den samverkan som ska ske innan vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel genomgår prövning enligt nationell plan för att förses med moderna miljövillkor (NAP).

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en miljöhandläggare som i första hand kommer att arbeta med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövare har behövliga tillstånd och rutiner för egenkontroll, att villkor i tillstånd iakttas och att andra krav på verksamheten som följer av miljöbalken efterlevs. Prövning av vissa mindre vattenverksamheter sker på enheten och tillstånd till större vattenverksamheter prövas i mark- och miljödomstolen. Inför prövning av tillståndsfrågor i mark- och miljödomstolen deltar du som miljöhandläggare i samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Vid processer i mark- och miljödomstolen är du med och för talan för att bevaka miljöintressen och andra allmänna intressen. Eventuellt kan dammsäkerhetsarbete bli aktuellt. I tjänsten ingår även att vid behov utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter. I rollen som miljöhandläggare arbetar du bland annat med att granska miljö- och undersökningsrapporter, att utreda ärenden och upprätta förelägganden och andra beslut.

Arbetet är självständigt men du kommer att ingå i ett team som har regelbundna avstämningar avseende inriktningar, prioriteringar och bedömningar. Som miljöhandläggare förväntas du också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter hos myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom verksamhetsutövare, intresseorganisationer, andra statliga myndigheter, domstolar, företag i olika branscher, konsulter, entreprenörer och enskilda.

Fältarbete och konferenser på annan ort förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en minst treårig universitets- eller högskoleutbildning med miljö- eller naturvetenskaplig inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig alternativt är ingenjör med lämplig inriktning.

Meriterande är:

- erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
- kunskap om tillämpning av 11 kap. miljöbalken i ärendehandläggning
- erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammar

Du som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare inom vattenförvaltningen visstid

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter.

Tjänsten ingår i arbetsgruppen Vattenförvaltning som idag består av Länsstyrelsens Beredningssekretariat samt LOVA-handläggare. I fokus för arbetet är EU:s Ramdirektiv för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag samt god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Ett nytt uppdrag för arbetsgruppen är att även arbeta med EU:s nya dricksvattendirektiv, där Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp frågan att förbättra eller upprätthålla tillgången till dricksvatten av god kvalitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s dricksvattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av yt- och grundvatten med avseende på miljögifter. Du kommer även arbeta med riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivs- och dricksvattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster. Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är centralt i vattenförvaltningsarbetet. I arbetet nom beredningssekretariatet kommer du ingå i det nationella nätverket för de frågor du ansvarar för i gruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i hydrogeologi, geologi, ekotoxikologi, miljövetenskap, kemi eller annan utbildning som vi bedömer lämplig.

Du ska ha minst ett års erfarenhet av arbete med kartläggning och analys inom vattenförvaltning och ha arbetat med dricksvattenfrågor. Tidigare arbete med miljöövervakning och riskbedömning är meriterande, liksom arbete med vattenförvaltning på Länsstyrelse eller annan myndighet. Även erfarenheter från myndighetsarbete samt arbete med samverkansprocesser är meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver god datorvana. Erfarenhet av arbete med GIS är meriterande. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet. Du ska självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och upprätthålla dessa.

Villkor
Tjänsten är en deltidsanställning på 50% för perioden januari-mars 2024 eventuellt finns möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Serveringspersonal till Residenset i Karlstad

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Värmlands residens uppfördes på residenstorget i centrala Karlstad mellan år 1869-1871 och inrymmer bostads- och representationslokaler för landshövdingen i Värmlands län.

På residenset bedrivs det representation för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Residenset är en representationsplats där möten och måltider utgör en stor del av verksamheten och med Värmland i fokus - i den fysiska miljön, i värdskapet och i måltiden.

Din arbetsplats blir på Residenset i Karlstad. Anställningen är en särskild visstidsanställning på tolv månader. Anställningen är intermittent, det vill säga att du kommer att arbeta vid behov. Kvällar och helger kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
Som serveringspersonal på Residenset i Karlstad kommer du att arbeta med diverse olika events och arrangemang i samband med landshövdingens representationer. Det kan röra sig om mindre tillställningar så som luncher och fikor till större mingel, middagar och tillställningar. Som serveringspersonal ingår förutom förberedelser och servering, även iordningställande och städning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stor känsla för service och finess samt har förmågan att prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Vidare är du positiv, initiativtagande och ger alla du träffar ett gott bemötande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter. Eftersom anställningen är intermittent ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning.Villkor
 

Ansökan sker genom ett frågeformulär.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare förorenade områden

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerade på enheten Miljöskydd.

Vi söker en tjänst inom funktionen Förorenad mark. På Miljöskydd jobbar totalt 20 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, utformning av förelägganden, granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter och riskklassning av objekt. I funktionens arbetsuppgifter ingår även bidragshantering för utredningar och saneringsåtgärder. Du kommer att vara kontaktperson gentemot några av länets kommuner när det gäller förorenade områden och ansvara för tillsynsvägledning gentemot dessa. Du kommer även att bidra med din kompetens rörande förorenade områden i ärenden och projekt som hanteras av andra funktioner och enheter på Länsstyrelsen

Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen

Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens- och intresseområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning med inriktning mot miljö, kemi, geologi, hydrogeologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till förorenade områden eller miljöfarlig verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med utrednings- och åtgärdsfrågor kopplat till förorenade områden och efterbehandling.

Du bör vara förtrogen med Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och månar om ett bra och professionellt bemötande.

Villkor
Tjänsterna innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd inom funktionen Miljöfarlig verksamhet.

På Miljöskydd jobbar totalt 20 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet genom tillsynsbesök och dialog med verksamhetsutövarna, handläggning av inkomna ärenden och granskning av miljörapporter.

Du deltar i tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet genom samråd och yttranden i tillståndsprocesser och som representant för länsstyrelsen vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Du kommer att jobba med ett mindre antal branscher vilket ska ge möjlighet till att kunna sina branscher väl. Vilka branscher du får kommer att avgöras utifrån dina tidigare erfarenheter och gruppens behov. Just nu har vi stort behov av handläggare inom avfall, Seveso, kemisk industri och metallindustri men med möjlighet till omfördelning av branscher inom arbetsgruppen. Tillsynsvägledning till länets kommuner ingår också i arbetsuppgifterna.

Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner på enheten eller andra delar av länsstyrelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant teknisk eller naturvetenskaplig universitets-/högskoleutbildning.

Du har goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn, vilket är en förutsättning för arbetet.

Du har erfarenhet av tillsyn och prövning enligt miljöbalken från arbete på en kommun eller länsstyrelse alternativt från arbete som konsult eller miljöansvarig inom den privata sektorn.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du driver självständigt dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande gentemot verksamhetsutövare och kollegor.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Villkor
Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Särskild visstidsanställning som jurist

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Anställningen är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, den 23 oktober 2023 till och med den 31 december 2023.

Arbetsuppgifter
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete vid myndighet eller domstol.

Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete inom länsstyrelse, framför allt med ärenden avseende strandskydd, plan- och bygglagen samt trafikfrågor.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning kan innebära krav på säkerhetsklass och kan komma att säkerhetsprövas med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer i så fall att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare Risk och Säkerhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Risk & Säkerhet arbetar med uppgifter inom civil beredskap, säkerhet och geografiska informationssystem (GIS).

Verksamheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och vi behöver därför stärka upp vårt team inom civil beredskap.

Inom funktionen civil beredskap arbetar vi för att utveckla länets förmåga och samverkan mellan aktörer, med syftet att säkerställa en hög beredskap och effektiv krishantering. Vi arbetar utmed hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena krishantering, civilt försvar, skydd mot olyckor samt utbildning och övning.

Arbetsuppgifter
Vi söker 4-6 nya medarbetare till enheten. Som handläggare projektleder och driver du i nära samarbete med dina kollegor uppdrag inom krisberedskapsområdet och civilt försvar. Det handlar om att stödja och samarbeta med kommuner, regionen och andra aktörer i länet. Du deltar i och driver externa nätverk inom enhetens ansvarsområden. I arbetet ingår även om att utveckla verksamheten och stödet till Länsstyrelsen internt. Du kommer även delta i omvärldsbevakning, analys, rapportering och remisshantering.


Arbetsuppgifterna som handläggare inom risk och säkerhet kan variera inom sakområdet över tid. Initialt kan arbetsuppgifterna ligga inom- krisberedskapsområdet med inriktning på räddningstjänstfrågor, LSO, skogsbrand med mera,


- försvar och totalförsvarsfrågor eller


- stöd till och samordning av kommunal krisberedskap – framförallt i frågor rörande kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Kvalifikationer
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

För att fungera väl i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt. Som person är du nyfiken och har förmåga att driva arbetet framåt. Du är pedagogisk, kommunikativ och anpassar innehåll och tilltal efter målgrupp och syfte i både muntlig och skriftlig kommunikation.

Du har förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap och sätta dig in i nya områden. Du arbetar strukturerat med uppdraget i fokus.

Meriterande är erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

- God kunskap om lag om skydd mot olyckor och praktisk erfarenhet av arbete inom eller med kommunal räddningstjänst och riskhantering eller
- God kunskap och praktisk erfarenhet av arbete inom eller med civilt försvar och krisberedskap och projektledning eller
- God kunskap och praktisk erfarenhet av arbete inom eller med kommunal krisberedskap eller i samordningsfrågor rörande kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Signalskyddschef

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Risk & Säkerhet arbetar med uppgifter inom civil beredskap, säkerhet och geografiska informationssystem (GIS).

Verksamheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och vi behöver därför stärka upp vårt team inom flera funktioner – däribland vår säkerhetsfunktion.

Inom säkerhetsfunktionen arbetar vi med myndighetens interna säkerhetsskydd och signalskydd. Tillsammans med vår informationssäkerhetssamordnare och vår lokalansvarige utgör vi myndighetens hela säkerhetsgrupp. Arbetet går i första hand ut på att säkerställa myndighetens interna säkerhet i olika aspekter men vi arbetar också stödjande gentemot regionala och lokala aktörer med bland annat utbildnings- och samordningsinsatser.Arbetsuppgifter
Som signalskyddschef är du ansvarig för att förvalta och utveckla Länsstyrelsens olika sambandssystem. Du agerar som projektledare för planering och i införandet av signalskydd i länets kommuner, i Regionen och senare även i ytterligare organisationer. I rollen ingår också att utöva tillsyn över signalskyddet i dessa verksamheter.

Du är ansvarig för Länsstyrelsens signalskydd samt för myndighetens ledningsplats.

I rollen som signalskyddschef ingår också regionala samordningsinsatser, utbildningsinsatser och sammankallande av regionala nätverk. Samverkan med andra aktörer är en central arbetsuppgift.

Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet, tillsammans med vår säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetssamordnare och andra.

Kvalifikationer
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.Tjänsten kräver god kunskap om aktuella öppna och skyddade sambandssystem, exempelvis länsstyrelsernas och kommunernas kryptografiska system, Rakel och WIS, samt deras användning som ledningssystem.

Meriterande är:

- Utbildning som signalskyddschef

- Erfarenhet av att leda och använda signalskydd

- Erfarenhet av Rakel

- Erfarenhet av samverkan med Försvarsmakten och civila totalförsvarsmyndigheter

- Tidigare arbete inom offentlig verksamhet

- Erfarenhet av att utbilda samt leda övning

- Kunskap inom områdena säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

- Erfarenhet av projektledningVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Chef till Samhällsavdelningen

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Samhällsavdelningen, som är en av Länsstyrelsens fyra avdelningar, har en bred verksamhet som inkluderar enheterna för Risk och Säkerhet, där Länsstyrelsens nu expanderande arbete med återuppbyggnanden av det civila försvaret och krishantering inryms, enheten för Samhällsbyggnad som hanterar bostadsfrågor och planärenden, kulturmiljö och klimatanpassning samt enheten för Social hållbarhet som bland annat hanterar länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet, våld i nära relationer och ANDT.

Avdelningens uppdrag är både främjande och myndighetsutövande och möter kommuner, region, näringsidkare, civilsamhälle och enskilda värmlänningar genom utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser så väl som genom hantering av ärenden och tillsyn. På Samhällsavdelningen hanteras också det EU-finansierade projektet Yrkesväg som är ett arbetsmarknads- och utbildningsprojekt med utrikesfödda, så kallade tredjelandsmedborgare, som målgrupp. I projektet ingår kommuner från Värmland, Dalarna och Västra Götaland och Region Värmland samt Länsstyrelserna i berörda län och i Örebro län. Som avdelningschef är du formellt projektägare. 

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder du arbetet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med de tre enhetscheferna och myndighetens försvarsdirektör. Genom enhetscheferna leder du avdelningens 50 medarbetare i det dagliga arbetet. Som avdelningschef är du en del av myndighetens övergripande strategiska ledning och företräder myndigheten. Som avdelningschef ska du tillsammans med dina tre avdelningschefskollegor och länsledningen, d.v.s. landshövdingen och länsrådet, skapa förutsättningar för ett effektivt tvärsektoriellt arbete inom myndigheten, för verksamhetsutveckling och för samverkan både externt och internt. Som avdelningschef arbetar du med strukturer för planering och uppföljning av verksamhet och budgetering, coachning och utveckling av enhetscheferna på avdelningen är en viktig arbetsuppgift. Avdelningschefen rapporterar till länsrådet.

Kvalifikationer
Krav:

- Akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
- Aktuella chefs- eller ledarerfarenheter

Meriterande:

- Erfarenhet av offentlig sektor
- Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
- Erfarenhet som chef för andra chefer
- Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde

 

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap med utgångspunkt i den statliga värdegrunden behövs goda kunskaper om och intresse av ledning och utveckling av verksamheter. Det behövs en prestigelös lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete. Du behöver också ett intresse och förståelse för hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Att du är svenskt medborgare är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef informationshantering

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Länsstyrelsen har organiserat om sitt verksamhetsstöd och söker nu en enhetschef till vår nybildade enhet för informationshantering.

Som enhetschef har du personalansvar för åtta medarbetare samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet. 

Enheten för informationshantering har ett brett uppdrag. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att säkerställa att myndigheten hanterar inkomna handlingar, fysiska och digitala, skyndsamt. Länsstyrelsen får cirka 80 000 inkomna handlingar och cirka 10 000 nya ärenden skapas varje år. Enheten ansvarar också för våra arkiv om cirka 1400 hyllmeter, att informationsklassning av vår information görs samt att vi följer dataskyddsförordningen. Enheten har ett stort utvecklings- och utbildningsuppdrag i att utveckla dokumenthanteringen inom Länsstyrelsen och tillse att ärenden är kompletta, att information är klassad och att informationen kan eftersökas.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten.

Du som chef ingår i verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd. I vissa processer kommer du att rapportera direkt till länsledningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Meriterande är:

- Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
- Erfarenhet från arbete inom ett verksamhetsstöd. 
- Erfarenhet av arbete i statlig sektor.
- Aktuell erfarenhet av arbete med informationshantering i offentlig sektor.
- Erfarenhet av dataskydd och informationssäkerhetsfrågor.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.  

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Ekonomichef

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Länsstyrelsen har organiserat om sitt verksamhetsstöd och söker nu en enhetschef tillika ekonomichef till den nybildade ekonomi- och löneenheten.

Som enhetschef har du personalansvar för cirka sju medarbetare samt budget och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet. Enhetschefen ansvarar för enhetens arbetsformer och samverkan med den egna avdelningen samt med övriga delar av myndigheten. Som enhetschef ingår ett övergripande ansvar att enheten arbetar i enlighet med länsstyrelsens övergripande mål och uppdrag.

Ekonomi- och löneenheten har ett brett uppdrag. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att säkerställa att myndigheten följer god redovisningssed och att enheten på bästa sätt skapar förutsättningar för, driver och stödjer Länsstyrelsens olika verksamheter i både deras ekonomiska som verksamhetsmässiga planering och uppföljning. I enhetens uppdrag ingår också en upphandlingsfunktion och lönerelaterade frågor. Själva lönehanteringen görs av en extern part.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten.

Du som chef ingår i verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd. I vissa processer kommer du att rapportera direkt till länsledningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning inom företagsekonomi eller motsvarande kunskaper. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, gärna som ekonomichef, och erfarenhet av finansiell planering och uppföljning. Du har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor samt goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Meriterande är:

- Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
- Erfarenhet från arbete inom ett verksamhetsstöd.
- Erfarenhet av arbete i statlig sektor.
- Erfarenhet av upphandling enligt LOU.
- Erfarenhet av att ha ansvarat för och drivit en organisations verksamhetplaneringsprocess.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.  

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef, enheten för Djurskydd & Vilt

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Djurskydd & Vilt tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Regional utveckling och Lantbruk ingår.

Verksamheten på Djurskydd & vilt omfattar i huvudsak två övergripande områden; livsmedel, djurskydd och veterinära frågor, samt jakt och viltförvaltning. Båda områdena innehåller såväl händelsestyrda, som i förväg planerade, uppgifter. Vi handlägger en mängd olika typer av ärenden och genomför en stor mängd kontroller av bland annat djurhållningar, djurhälsopersonal och läkemedelshantering på gårdar. Inventering av stora rovdjur är en omfattande arbetsuppgift och vi har en samordnande och stödjande roll i länets klövviltförvaltning. Samverkan, dialog och kommunikation ingår som centrala delar inom våra verksamhetsområden. För närvarande arbetar 24 personer på enheten.Arbetsuppgifter
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning, tillsyn och arbete med koppling till något av enhetens verksamhetsområden. Även erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är meriterande. Då de frågor som hanteras på enheten har ett stort intresse hos allmänhet och media, är erfarenhet av rollen som talesperson och verksamhetsföreträdare meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.  

Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef kommunikation, HR och service

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Länsstyrelsen har organiserat om sitt verksamhetsstöd och söker nu en enhetschef till den nybildade enheten för kommunikation, HR och service.

Som enhetschef har du personalansvar för 15 medarbetare samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet.

Enheten för kommunikation, HR och service har ett brett uppdrag. Du kommer tillsammans med dina medarbetare inom kommunikationsområdet att arbeta med myndighetens interna och externa kommunikation och övergripande profilering inklusive vårt arbetsgivarvarumärke och vår visuella identitet. Inom HR-området arbetar enheten med myndighetens kompetensförsörjning, chefsutveckling, det systematiska arbetsmiljöarbetet och operativt personalarbete. Inom service arbetar enheten med våra lokaler, receptionen och det verksamhetsnära IT-stödet. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten.

Du som chef ingår i verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd. I vissa processer kommer du att rapportera direkt till länsledningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet från arbete inom ett verksamhetsstöd och erfarenhet från statlig sektor. Erfarenhet av att ha drivit strategiskt utvecklingsarbete är också meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.  

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef, enheten för Djurskydd & Vilt

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Djurskydd & Vilt tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Regional utveckling och Lantbruk ingår.

Verksamheten på Djurskydd & vilt omfattar i huvudsak två övergripande områden; livsmedel, djurskydd och veterinära frågor, samt jakt och viltförvaltning. Båda områdena innehåller såväl händelsestyrda, som i förväg planerade, uppgifter. Vi handlägger en mängd olika typer av ärenden och genomför en stor mängd kontroller av bland annat djurhållningar, djurhälsopersonal och läkemedelshantering på gårdar. Inventering av stora rovdjur är en omfattande arbetsuppgift och vi har en samordnande och stödjande roll i länets klövviltförvaltning. Samverkan, dialog och kommunikation ingår som centrala delar inom våra verksamhetsområden. För närvarande arbetar 24 personer på enheten.Arbetsuppgifter
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning, tillsyn och arbete med koppling till något av enhetens verksamhetsområden. Även erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är meriterande. Då de frågor som hanteras på enheten har ett stort intresse hos allmänhet och media, är erfarenhet av rollen som talesperson och verksamhetsföreträdare meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.  

Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Som tillsynshandläggare kommer du att arbeta på enheten Social hållbarhet som arbetar med myndighetens uppdrag inom bland annat integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDTS-samordning och mycket annat.

På enheten arbetar 18 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande.Arbetsuppgifter
Vi söker en tillsynshandläggare för området alkohol och tobak till enheten Social hållbarhet. 

Länsstyrelsens uppdrag är att föra ut statens politik regionalt och följa upp att politikens intentioner får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska samordna den regionala tillsynsverksamheten, följa upp och utvärdera alkohol- och tobakslagens funktion och effekt inom länet samt systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen inom tobak, alkohol och folkhälsa.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att genomföra tillsyn av kommunernas verksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobakfria nikotinprodukter. Vidare ingår att svara för rättssäker och pedagogisk information och vägledning till kommunerna. Du kommer att sammankalla, leda och delta i olika nätverk, anordna konferenser, handlägga ärenden samt skriva utkast till beslut och remissvar. I arbetsuppgifterna ingår också att granska kommunala utredningar gällande serveringstillstånd. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog.

Som tillsynshandläggare arbetar du i samverkan med samordnarna för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak och det brottsförebyggande uppdraget, samt med tillsynshandläggare på övriga länsstyrelser i Sverige. Du kommer även att samverka med övriga funktioner inom enheten Social hållbarhet i vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan även andra uppgifter på enheten eller länsstyrelsen bli aktuella. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning motsvarande minst kandidatexamen inom juridik, rättsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kan tillgodogöra dig juridisk text och omsätta den till råd och stöd till andra tillsynsmyndigheter. Det är meriterande om du har erfarenhet inom statlig eller kommunal verksamhet, av tillsynsarbete, ärendehandläggning samt kunskaper inom området ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har en god förmåga att se helhet och sammanhang. Du har även god förmåga att utreda, analysera och att självständigt driva insatser/åtgärder samt slutföra och implementera resultat. Du hanterar många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort för bil är ett krav.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare förorenade områden

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd.

Vi söker en tjänst inom funktionen Förorenad mark. På Miljöskydd jobbar totalt 20 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, utformning av förelägganden, granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter och riskklassning av objekt. I funktionens arbetsuppgifter ingår även bidragshantering för utredningar och saneringsåtgärder. Du kommer att vara kontaktperson gentemot några av länets kommuner när det gäller förorenade områden och ansvara för tillsynsvägledning gentemot dessa. Du kommer även att bidra med din kompetens rörande förorenade områden i ärenden och projekt som hanteras av andra funktioner och enheter på Länsstyrelsen.

Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen.

Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens- och intresseområden.Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning med inriktning mot miljö, kemi, geologi, hydrogeologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till förorenade områden eller miljöfarlig verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med utrednings- och åtgärdsfrågor kopplat till förorenade områden och efterbehandling.


Du bör vara förtrogen med Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO).


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och månar om ett bra och professionellt bemötande.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare förorenade områden

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Förorenade områden (EBH).

Funktionen består av 6 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

På Miljöskydd jobbar totalt 21 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

Möjlighet till distansarbete finns i den omfattning som arbetsuppgifterna tillåter.

 
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med tillsyn av de förorenade områden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare samt riskklassning av objekt. I tjänsten ingår att arbeta med uppdatering och kvalitetssäkring av länets objekt i databasen EBH-stödet. Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer till viss del att styras utifrån din tidigare erfarenhet, intresse och kunskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning med inriktning mot miljö och kemi.

Det är meriterande om du tidigare har kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsterna är placerade på enheten Miljöskydd.

Vi söker två tjänster inom funktionen Miljöfarlig verksamhet. På Miljöskydd jobbar totalt 20 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet genom tillsynsbesök och dialog med verksamhetsutövarna, handläggning av inkomna ärenden och granskning av miljörapporter.

Du deltar i tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet genom samråd och yttranden i tillståndsprocesser och som representant för länsstyrelsen vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Du kommer att jobba med ett mindre antal branscher vilket ska ge möjlighet till att kunna sina branscher väl. Vilka branscher du får kommer att avgöras utifrån dina tidigare erfarenheter och gruppens behov. Just nu har vi stort behov av handläggare inom avfall, Seveso, kemisk industri och metallindustri men med möjlighet till omfördelning av branscher inom arbetsgruppen. Tillsynsvägledning till länets kommuner ingår också i arbetsuppgifterna.

Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner på enheten eller andra delar av länsstyrelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant teknisk eller naturvetenskaplig universitets-/högskoleutbildning.

Du har goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn, vilket är en förutsättning för arbetet.

Du har erfarenhet av tillsyn och prövning enligt miljöbalken från arbete på en kommun eller länsstyrelse alternativt från arbete som konsult eller miljöansvarig inom den privata sektorn.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du driver självständigt dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande gentemot verksamhetsutövare och kollegor.

B-körkort är ett krav för tjänsterna.Tjänsterna innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef, Miljöskyddsenheten

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Miljöskyddsenheten hör till Miljöavdelningen där även enheterna Miljöanalys, Naturvård och Vattenskydd ingår.

Miljöskyddsenheten ansvarar bl.a. för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom områdena miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturtillsyn samt med tillsyn av Sevesoverksamheter. Enheten har också ett uppdrag att tillsynsvägleda kommunerna inom dessa områden. För närvarande arbetar ca 20 personer på enheten.

 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen.

Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert samt att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har också en roll som verksamhetsföreträdare där du skapar förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete. Du har övergripande ansvar för planering, uppföljning och prioritering. Du har personalansvar som innebär ledning och utveckling av medarbetarna. Du bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten relevant akademisk utbildning, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av arbete med myndighetsutövning samt med något eller några av de verksamhetsområden enheten ansvarar för. Du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet och erfarenhet av samverkan med externa aktörer. Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Rollen som enhetschef kräver att du ser till helheten och är bra på att lyssna in och förstå olika perspektiv, samtidigt som du utifrån din myndighetsroll gör de avvägningar och fattar de beslut som behövs för verksamheten. Du är noggrann och står för ordning och reda, och behöver god förmåga att kunna ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, och du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroenden och engagemang. Du ger och tar ansvar och kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga.

Länsstyrelsen Värmland tillämpar chefsförordnanden.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare inom arkeologi

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
I länet finns många olika typer av kulturmiljöer med fornlämningar och arbetet på Länsstyrelsen rör alla förekommande miljöer.

På enheten arbetar idag fem antikvarier i en kulturmiljöfunktion, därutöver finns en plan- och bostadsfunktion och miljö- och klimatanpassningsfunktion. Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara inom arkeologiområdet, till exempel samråd enligt kulturmiljölagen, miljöbalken mm samt uppdragsarkeologi. En del av arbetet kommer även innebära att med stöd av övriga arkeologer ta fram ett handlingsprogram för uppdragsarkeologi. Du kommer även att bidra till enhetens arbete med intern- och externremisser i ärenden inom andra sakområden där kulturmiljöaspekter berörs. I arbetet ingår rådgivning, utbildning och andra typer av kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Vi har ett kontinuerligt utvecklingsarbete av både innehåll och form för vårt arbete och vi tar ett gemensamt ansvar för enhetens utveckling av vårt arbetssätt. Kvalifikationer
Du har akademisk examen som arkeolog eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenheter inom stadsarkeologi och uppdragsarkeologi samt att kommunicera kulturvärden till olika målgrupper. Tidigare erfarenhet av handläggningsarbete kopplat till kulturmiljölagstiftningen från länsstyrelse, museum, kommun eller motsvarande är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet som projektledare. Du har god kunskap om kulturmiljölagen samt om för kulturmiljöverksamheten relevanta lagstiftningar. Du har god kunskap i de vanligaste Officeprogrammen, GIS-arbete samt har B-körkort.

Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut och att du kan sätta ditt arbete i ett större samhällssammanhang. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att prioritera och hålla dig till satta tidsramar. Du behöver vara duktig på att formulera dig och göra ditt budskap tydligt på svenska på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras före anställning. Den genomförs i så fall av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Kommunikatör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Som kommunikatör/webbredaktör kommer du att vara placerad på avdelningen Verksamhetsstöd, som omfattar Kommunikation, Ekonomi, HR, Service samt Arkiv & registratur.

Tjänsten är tvådelad där 50 procent är projektkommunikatör för projektet Yrkesväg, och 50 procent kommunikatör/webbredaktör. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enheten Social hållbarhet, där Yrkesväg är placerat, som arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDTS-samordning och mycket annat. Arbetsuppgifter
Tjänsten består av två delar: projektkommunikatör och kommunikatör/webbredaktör. Arbetsuppgifterna för respektive del beskrivs nedan.

Projektkommunikatör
Länsstyrelsen Värmland är projektägare för projektet Yrkesväg med finansiering från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) och söker nu en kommunikatör till projektorganisationen.

Projekttiden för Yrkesväg pågår till den 30 juni 2026 och projektet leds av en central styrgrupp. På Länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor som ansvarar för att koordinera och samordna projektet och utgörs av projektkoordinatorer, projektekonom, kommunikatör samt projektadministratör. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartners som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokalt och mellan länen. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

I din roll som kommunikatör kommer du att ansvara för strategisk planering, praktiskt genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatser.

Rollen som projektkommunikatör är bred och innebär bland annat att:

• ha ett nära samarbete med projektkoordinatorer och projektpartners. 
• vara kommunikationsstöd till projektkoordinatorer och projektpartners samt säkerställa att projektet och EU:s medfinansiering synliggörs.
• omvärldsbevaka projektets sakområde.
• skapa och publicera innehåll som film, foto och text anpassat till olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier och vara redaktör för yrkesväg.se.

Kommunikatör/webbredaktör
I din roll som kommunikatör/webbredaktör kommer du att arbeta med vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du även med stöd i löpande intern och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete. 

Tjänsten innebär också ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom myndigheten. Därför är det viktigt med ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt en känsla för service och tillgänglighet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsexamen inom kommunikationsområdet, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

• Du har erfarenhet av att skapa och ta fram målgruppsanpassad kommunikation, budskap, texter, gärna även rörlig kommunikation. 
• Du har dokumenterad kunskap om, och erfarenhet av, webbpublicering. 
• Du är en van användare av Adobe CS-programmen och Office i PC-miljö.
• Du har erfarenhet av att arbeta med digitala och sociala medier, samt har god kännedom om praktisk tillämpning av tillgänglighetsdirektivet enligt WCAG 2.1
• Du skriver och talar obehindrat på både svenska och engelska. 

Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av produktion av rörlig media
• arbete inom projektverksamhet
• arbete inom offentlig förvaltning
• arbete inom EU-finansierade projekt.

Du är drivande, strukturerad, kan arbeta självständigt och tar ansvar för resultatet av ditt arbete och att uppsatta mål uppnås. Arbetets karaktär ställer höga krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare inom Strategisk plan

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket.

En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också handläggning av stöd och utbetalningar inom strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med investeringsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom den strategiska planen. Arbetsuppgifter som vi nu söker en medarbetare till är handläggning av ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av projekt- och investeringsstöd samt miljöinvesteringar. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter, men arbetet innebär mycket självständigt arbete och egna utredningar.

Tjänsten innebär främst administrativa uppgifter inne på kontoret samt mycket kontakter med stödsökande för att reda ut frågetecken gällande ansökningarna eller för att begära in kompletteringar. I handläggningen görs även rimlighetsbedömningar av investeringar och granskning av årsredovisningar. Det kan även förekomma behov av att hålla intern och extern information om de olika stödformerna samt att ingå i regionala och nationella nätverk där du är Länsstyrelsens ansikte utåt.

Kvalifikationer
Ett krav för anställning är relevant utbildning från universitet/högskola med ekonomisk och/eller agrar inriktning, eller utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Goda språkkunskaper i svenska samt B-körkort är också krav. Det är meriterande att du har kunskap inom lantbruks- och landsbygdsområdet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som söker:

- har lätt för att ta till dig och följa regelverk och rutiner,
- kan arbeta både självständigt och i grupp,
- tar ansvar för ditt och arbetsgruppens gemensamma uppdrag och uppsatta mål,
- har förmåga att hantera komplexa utmaningar, är analytisk och har förmåga att se helhetsperspektiv,
- har lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter,
- trivs i en utåtriktad roll och
- är strukturerad och prestigelös.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Vilthandläggare, vikariat

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Vi söker dig som vill vara med och utveckla viltförvaltningen i Värmlands län.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för viltförvaltningen i länet och arbetsuppgifterna inom jakt och viltvård inklusive rovdjur hanteras av en arbetsgrupp på enheten Djurskydd & Vilt.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Registrering av älgjaktområden och kronhjortskötselområden samt uppdatering av tillhörande GIS-skikt
- Licenstilldelning inför älgjakten
- Handläggning av älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner
- Handläggning av ärenden om skyddsjakt
- Sammanställning och uppföljning av jaktresultat
- Rådgivning och information

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller miljövetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot viltförvaltning, biologi eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant. Goda kunskaper i GIS är ett krav, liksom B-körkort.

För att passa för jobbet måste du trivas i rollen som myndighetsperson. En stor del av arbetet innebär kontakt med människor i olika sammanhang vilket kräver att du är serviceinriktad och har förmåga att skapa förutsättningar för en god dialog. Uppgifterna kräver att du arbetar strukturerat och noggrant samt att du kan prioritera och ta egna initiativ. Då en stor del av arbetsuppgifterna förutsätter god pedagogisk och kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Arbetet innehåller uppgifter av olika karaktär vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Då arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressande och pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Krav för anställning är också:

- Erfarenhet från arbete med vilt-, jakt- och rovdjursfrågor på myndighetsnivå.
- Kunskap om svensk jaktlagstiftning och erfarenhet av att handlägga olika typer av ärenden gällande skyddsjakt och överklagande processer kopplat till det.
- Genomförd utbildning i inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur samt registrering i Rovbase.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 maj till och med 31 juli 2023.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Projektadministratör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Som projektadministratör kommer du att arbeta på enheten Social hållbarhet som arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDTS-samordning och mycket annat.

På enheten arbetar 18 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Värmland är projektägare för projektet Yrkesväg med finansiering från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) och vi söker nu en projektadministratör till vår projektorganisation.

Projekttiden pågår till den 30 juni 2026 och projektets leds av en central styrgrupp. På länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor som ansvarar för att koordinera och samordna projektet och utgörs av tre projektkoordinatorer, projektekonom, kommunikatör samt projektadministratör. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartners som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja inom kommunal vuxenutbildning som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokalt och mellan kommunerna. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat arbete med AMIF-relaterad rapportering och administration, administration av projektets samarbetsyta, diarieföring, attestering av fakturor, beställningar, bokningar och anmälningar till konferenser, samt övrigt stöd till projektkontoret, centrala styrgruppen och projektpartners.

Dina arbetsuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras under projekttiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med administration samt i projektverksamhet. Erfarenhet av administration i EU-projekt är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.

Du har goda kunskaper i Officeprogrammet och god datorvana i allmänhet. Du är kommunikativ och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift och hanterar även det engelska språket.

Meriterande för tjänsten är:

o                           eftergymnasial utbildning t.ex. inom offentlig förvaltning

o                           erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning

o                           erfarenhet av arbete i EU-finansierade projekt.

 

För att lyckas väl i rollen är det viktigt att god struktur och noggrannhet kännetecknar ditt arbete. Du har också vana av och förmåga att arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kommer att variera och innebär många olika kontaktytor, varför du även behöver visa en hög grad av flexibilitet, ha gott omdöme, vara serviceinriktad och professionell i din roll och i möten. Arbetets karaktär ställer höga krav på förmåga att arbeta i grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Digitaliseringscoach

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Ditt huvuduppdrag som digitaliseringscoach blir att hjälpa Länsstyrelsens medarbetare så att de blir förberedda för nästa steg i utvecklingen mot ett mer digitalt arbetssätt.

Du kommer att vara placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och funktionen service men kommer att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Arbetsuppgifter
I din roll som coach kommer du kartlägga våra medarbetares behov av stöd. Du jobbar sedan systematiskt med att stötta enskilt eller i grupp i användning av ny teknik för till exempel digitala och hybrida möten och samarbeten. Du utbildar i effektivare användning av digitala kontorsstöd och samverkansverktyg med syfte att skapa personlig effektivitet i arbetet. Du är ett bollplank till enheterna när de utvecklar sina arbetssätt. Du bidrar till att ta fram eller utveckla befintliga användarhandledningar och lathundar för de verktyg som används på Länsstyrelsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har minst gymnasieutbildning med relevant inriktning som exempelvis IT, teknik, kommunikation eller pedagogik,
- har goda kunskaper och erfarenhet av att utbilda den enskilda användaren i digitala arbetssätt och användning av digitala verktyg,
- god kunskap i Microsofts kontorsapplikationer och samverkansverktyg inom Office samt 
uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Villkor
Tjänsten som digitaliseringscoach är en tidsbegränsad anställning på 9-12 månader.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Webbredaktör/kommunikatör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Som webbredaktör/kommunikatör arbetar du på avdelningen Verksamhetsstöd, som omfattar kommunikation, ekonomi, HR, service samt arkiv och registratur.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som webbredaktör/kommunikatör kommer du att ha ansvar för att utveckla vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du även med stöd i löpande intern och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete, dock med fokus på webbpublicering och digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka med stöd till verksamheternas projekt och kommunikationsrådgivning. Tjänsten innebär också ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom myndigheten. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsexamen inom kommunikationsområdet, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av webbpublicering och webbstrategiskt arbete samt Adobe CS-programmen. Du ska även behärska digitala och sociala medier, samt ha god kännedom om praktisk tillämpning av tillgänglighetsdirektivet enligt WCAG 2.1. Du är en van användare av Officepaketet i PC-miljö och har mycket god förmåga att hantera svenska språket i tal och skrift.

Meriterande för tjänsten är:

- arbete med webbanalys/statistik-verktyg
- erfarenhet av produktion av rörlig media
- arbete med grafisk design
- arbete inom offentlig förvaltning.

Du är drivande, kan arbeta självständigt och tar ansvar för resultatet av ditt arbete och att uppsatta mål uppnås. Arbetets karaktär ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta i grupp. Du behöver ha ett konsultativt förhållningssätt och har lätt för att skapa goda relationer samt en känsla för service och tillgänglighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid fram till 31 december 2023, med möjlighet till förlängning. 

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Digitaliseringscoach

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Ditt huvuduppdrag som digitaliseringscoach blir att hjälpa Länsstyrelsens medarbetare så att de blir förberedda för nästa steg i utvecklingen mot ett mer digitalt arbetssätt.

Du kommer att vara placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och funktionen service men kommer att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Arbetsuppgifter
I din roll som coach kommer du kartlägga våra medarbetares behov av stöd. Du jobbar sedan systematiskt med att stötta enskilt eller i grupp i användning av ny teknik för till exempel digitala och hybrida möten och samarbeten. Du utbildar i effektivare användning av digitala kontorsstöd och samverkansverktyg med syfte att skapa personlig effektivitet i arbetet. Du är ett bollplank till enheterna när de utvecklar sina arbetssätt. Du bidrar till att ta fram eller utveckla befintliga användarhandledningar och lathundar för de verktyg som används på Länsstyrelsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har minst gymnasieutbildning med relevant inriktning som exempelvis IT, teknik, kommunikation eller pedagogik,
- har goda kunskaper och erfarenhet av att utbilda den enskilda användaren i digitala arbetssätt och användning av digitala verktyg,
- god kunskap i Microsofts kontorsapplikationer och samverkansverktyg inom Office samt 
uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. 


För att vara framgångsrik i denna roll är du en pedagog som skapar dialog, utveckling och lärande. Du är strukturerad, tålmodig, drivande och gillar att ge god service. Vi förutsätter att du har en stark laganda men att du också kan arbeta och driva frågor självständigt. Din drivkraft är att kommunicera med människor och du har en stor passion för att utforska hur tekniken kan skapa förutsättningar för ett förändrat arbetssätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Villkor
Tjänsten som digitaliseringscoach är en tidsbegränsad anställning på 9-12 månader.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Miljöfarlig verksamhet.

Funktionen består av 10 medarbetare. På Miljöskydd jobbar totalt 20 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet genom tillsynsbesök och dialog med verksamhetsutövarna, handläggning av inkomna ärenden och granskning av miljörapporter.

Du deltar i tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet genom samråd och yttranden i tillståndsprocesser och som representant för länsstyrelsen vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Du kommer att jobba med ett mindre antal branscher vilket ska ge möjlighet till att kunna sina branscher väl. Vilka branscher du får kommer att avgöras utifrån dina tidigare erfarenheter och gruppens behov. Tillsynsvägledning till länets kommuner ingår också i arbetsuppgifterna.

Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner på enheten eller andra delar av länsstyrelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant teknisk eller naturvetenskaplig universitets-/högskoleutbildning.

Du har goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn, vilket är en förutsättning för arbetet.

Du har erfarenhet av tillsyn och prövning enligt miljöbalken från arbete på en kommun eller länsstyrelse alternativt från arbete som konsult eller miljöansvarig inom den privata sektorn.

Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du driver självständigt dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan.

Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande gentemot verksamhetsutövare och kollegor.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

 

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare jordbruksstöd

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket.

En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare. Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt handlägga och besluta EU-stöd samt att utreda gamla ärenden. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet och förmåga att göra självständiga bedömningar. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, lantmästare, biolog eller har annan, som arbetsgivaren bedömer lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från handläggning av jordbruksstöd är ett krav. Kunskap om praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande, liksom erfarenhet från fältkontroll av jordbruksstöd.

B-körkort och goda kunskaper i Jordbruksverkets datasystem är ett krav.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen varar från början av februari till slutet av april 2023. Anställningstid kan variera mellan olika tjänster beroende på verksamhetens behov.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vikarierande jurist

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet.

Vikariatet varar från och med januari 2023 eller enligt överenskommelse och som längst till och med september 2023.

 
Arbetsuppgifter
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete vid myndighet eller domstol.

Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete inom länsstyrelse, framför allt med ärenden avseende strandskydd, plan- och bygglagen samt trafikfrågor.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kontrollanter jordbruksstöd, säsongsanställning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket.

En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare. 

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller och djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, lantmästare, biolog eller har annan, som arbetsgivaren bedömer lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd är meriterande, likaså kunskaper i Jordbruksverkets olika system. Erfarenhet från praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande.

B-körkort och goda datakunskaper är krav för anställning.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Villkor
Anställningen varar från början av maj till slutet av november 2023. Anställningstid kan variera mellan olika tjänster beroende på verksamhetens behov.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Digitaliseringscoach

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Ditt huvuduppdrag som digitaliseringscoach blir att hjälpa Länsstyrelsens medarbetare så att de kan ta nästa steg i sin digitala utveckling.

Du kommer att vara placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och funktionen service men kommer att ha ett nära samarbete med Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Tjänsten som digitaliseringscoach är en tidsbegränsad anställning på 9-12 månader.Arbetsuppgifter
I din roll som coach kommer du att enskilt eller i grupp stödja våra medarbetares användning av ny teknik för till exempel digitala och hybrida möten, och samarbete. Du kartlägger behov och utbildar i effektivare användning av digitala kontorsstöd och samverkansverktyg med syfte att skapa personlig effektivitet i arbetet. Du bidrar till att ta fram eller utveckla befintliga användarhandledningar och lathundar för de verktyg som används på Länsstyrelsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har minst gymnasieutbildning med relevant inriktning som exempelvis IT, teknik, kommunikation eller pedagogik,
- har goda kunskaper och erfarenhet av att utbilda den enskilda användaren i digitala arbetssätt och användning av digitala verktyg,
- god kunskap i Microsofts kontorsapplikationer och samverkansverktyg inom Office samt 
uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. För att vara framgångsrik i denna roll är du en pedagog som skapar dialog, utveckling och lärande. Du är tålmodig, drivande och gillar att ge god service. Vi förutsätter att du har en stark laganda men att du också kan arbeta och driva frågor självständigt. Din drivkraft är att kommunicera med människor och du har en stor passion för att utforska hur tekniken kan stödja kommunikationen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

HR-generalist

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Vår HR-funktion är en liten grupp med stor arbetsglädje och gott samarbete.

Vi söker nu en kollega som förstärker och kompletterar vår grupp, och som vill dela arbetsvardagen med oss.

HR tillhör Avdelningen för verksamhetsstöd där andra stödjande funktioner också ingår. Här har vi nära kontakt med ledningen, cheferna och alla de medarbetare som finns på myndigheten. Gruppen leds av HR-ansvarig som håller ihop HR-arbetet på Länsstyrelsen. Vår närmaste chef är avdelningschefen för Verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ge stöd till organisationens chefer inom alla förekommande HR-frågor. Du samarbetar med gruppen och andra kollegor i många frågor, processer och projekt men du arbetar också självständigt. Rollen är utåtriktad och innebär att du ofta har kontakt med myndighetens ledning och chefer, fackliga organisationer, skyddsombud, medarbetare samt externa kontakter. Det finns utrymme att så småningom arbeta med något specialistområde utifrån verksamhetens behov och din kompetensprofil.Kvalifikationer
Du behöver ha flera års erfarenhet av kvalificerat och konsultativt HR-arbete inom offentlig sektor. Du har en universitets-/högskoleutbildning inom HR-området eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du är duktig på att möta olika behov i verksamheten och hos de människor du stöttar. Erfarenhet av konsultativt HR-arbete inom statlig sektor är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig, stabil, och tydlig i din relation med kollegor, chefer och andra kontakter. Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroende i din roll som HR-representant genom prestigelöshet, integritet och lyhördhet.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare till Rättssekretariatet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Rättssekretariatet är en juridisk enhet och arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden.

Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd och förordnanden samt tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Vi söker nu en handläggare till enheten.Arbetsuppgifter
Arbetet som handläggare innebär framför allt självständig handläggning av egna förvaltningsärenden av olika slag men kan även bestå i att biträda juristerna med handläggningsuppgifter i andra ärenden samt medverka i enhetens verksamhet i övrigt. Arbetet innebär en del kontakter med allmänheten, parter, kommuner, andra myndigheter samt inom Länsstyrelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning samt erfarenhet av självständig ärendehandläggning inom myndighet, domstol, kommun eller motsvarande erfarenhet från annan arbetsgivare. För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt. Särskilt meriterande är de angivna personliga egenskaperna, främst noggrannhet, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga. Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektmedarbetare invasiva främmande arter i vatten

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter (IAS).

Tillsättning av tjänst kommer att ske under förutsättning att externa medel för finansiering beviljas.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biologisk mångfald i vatten, som arbetar med inventeringar samt restaurering och skötsel av limniska miljöer. Här ingår bland annat länets kalkningsverksamhet, restaurering av vattendrag, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter samt arbete med invasiva främmande arter. 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Huvudfokus i ditt arbete kommer vara att tillsammans med samordnare för invasiva främmande arter arbeta med att genomföra inventeringar, åtgärder och informationssatsningar avseende invasiva främmande arter. Du kommer också delta i ett projekt avseende hantering av signalkräfta. I tjänsten ingår en del fältarbete, framför allt under barmarkssäsong. 

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen, och på enheten. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan eventuellt bli aktuella på sikt.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot naturvård i vatten/limnologi/vattenekologi eller annan naturvetenskaplig utbildning som länsstyrelsen bedömer som lämplig.

Följande kompetenser är meriterande:
•    Erfarenhet av arbete med naturvård
•    Erfarenhet av arbete med invasiva främmande arter
•    Erfarenhet av inventering av limniska arter och naturtyper
•    Erfarenhet av myndighetsarbete
•    Elfiskecertifikat

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet och du ska självständigt kunna strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en mycket god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och underhålla dessa. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Villkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år. Eventuellt finns möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Förvaltare av naturreservat, vikariat

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
På enheten Naturvård arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat.

Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra arbetsgruppen med reservatsförvaltare. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, administrera och genomföra olika typer av skötselinsatser i skyddade områden. Det kan till exempel handla om skötsel av betesmarker, restaurering av olika naturtyper och anläggande av friluftslivsanordningar. Reservatsförvaltning är ett arbete med krav på bred kompetens inom många olika sakområden. Med en biologisk kunskap som bas handlar det mycket om samverkan med markägare, entreprenörer och allmänhet, samt upphandlingar, projektledning, utredning och analysarbete. Du kommer i hög grad att ha självständiga egna arbetsuppgifter och deltar även i arbetsgruppens gemensamma uppgifter och projekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Flerårig högskoleutbildning inom exempelvis biologi, naturvård, skogsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som relevant och likvärdig
• Erfarenhet av att planera och genomföra naturvårdande åtgärder i odlingslandskap, skog eller våtmarker
• Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar och/eller avtalsskrivande i samband med naturvårdsåtgärder
• Erfarenhet av underhåll eller anläggande av friluftslivsanordningar
•  B-körkort

Du som söker har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har god administrativ förmåga och datorvana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 januari till 31 mars 2023. Eventuellt finns möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Arkivhandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Tjänsten som arkivhandläggare är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och funktionen arkiv och registratur.

Du som medarbetare kommer tillsammans med vår arkivarie att arbeta med vårt arkiv och arkivfrågor men också stötta funktionens registratorer med ärenderegistrering vid arbetstoppar.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har de senaste åren arbetat för att bli en digital myndighet med en utvecklad digital ärendehantering. Vi ska arbeta mot en digital långtidslagring samt e-arkivlösning. Den fysiska hanteringen av post och papperskopior ersätts alltmer av digitala lösningar och Länsstyrelsen arbetar för en digitaliserad kommunikation i alla ärenden.

Arbetsuppgifter:
- ordna och förteckna myndighetens arkiv,
- delta i utvecklingsarbetet och arbetet med kvalitetssäkring och användbarheten av elektronisk  dokumenthantering, informationshantering, registrering och arkivering,
- utbilda och stötta medarbetare på Länsstyrelsen Värmland inom kompetensområdet,
- ge service och stöd till allmänhet,
- utlämning av allmänna handlingar och
- registrering av myndighetens ärenden.

En viktig del i arbetet är att du tillsammans med andra medarbetare ständigt arbetar med att förbättra rutiner och processer. Inom arkivfunktionen innebär det bland annat att ansvara för arbetet med dokumenthantering/informationshantering och verksamhetsbaserad arkivredovisning samt övervaka myndighetens digitala handlingar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har som lägst något års erfarenhet av arbete inom arkiv och/eller registratur, 
- är väl förtrogen med lagar och föreskrifter inom området och 
- har god kännedom om ärendehantering och verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

Då vi har en företrädesvis digital ärendehantering behöver du också ha en mycket god datavana och erfarenhet av att arbeta i olika typer av IT-baserade verktyg.

Meriterande är:
- lämplig högskoleutbildning exempelvis inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
- erfarenhet av arbete inom arkiv och/eller registratur inom statlig sektor och
- erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsfrågor inom arkivområdet.

För att lyckas i jobbet är du strukturerad, noggrann, pedagogisk och lyhörd för verksamhetens behov. För att möta tjänstens utmaningar behöver du vara serviceinriktad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga samt lätt för att skapa goda relationer och att bevara dessa. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Samordnare invasiva främmande arter i vatten

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter (IAS).

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biologisk mångfald i vatten, som arbetar med inventeringar samt restaurering och skötsel av limniska miljöer. Här ingår bland annat länets kalkningsverksamhet, restaurering av vattendrag, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter samt arbete med invasiva främmande arter. 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Huvudfokus i ditt arbete kommer vara att planera och genomföra inventeringar, åtgärder och informationssatsningar avseende invasiva främmande arter, samt att samordna arbetet internt. Du kommer också delta i ett projekt avseende hantering av signalkräfta. I tjänsten ingår en del fältarbete, framför allt under barmarkssäsong. 

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen, och på enheten. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella på sikt.

 

Kvalifikationer
För tjänsten krävs: 
•    Högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot naturvård i vatten/limnologi/vattenekologi eller annan naturvetenskaplig utbildning som länsstyrelsen bedömer som lämplig.
•    Erfarenhet av arbete med naturvård.

Följande kompetenser är meriterande:
•    Erfarenhet av arbete med invasiva främmande arter
•    Erfarenhet av inventering av limniska arter och naturtyper
•    Erfarenhet av myndighetsarbete
•    Elfiskecertifikat 

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt, flexibilitet och du ska självständigt kunna strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en mycket god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och underhålla dessa. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Ekonom

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Har du känsla för detaljer och trivs med uppgifter som kräver god samarbetsförmåga? Då kan du vara vår nästa projektekonom.

Ekonomi tillhör enheten Verksamhetsstöd i sällskap av funktionerna HR, arkiv och registratur, intern service och kommunikation som alla har en central roll i myndighetens arbete. Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen är en mångsidig verksamhet där du kommer få möjlighet att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att ha en betydande roll genom att vara ett stöd till chefer och projektledare.

Du kommer i huvudsak arbeta med stöd i ekonomiska frågor och uppgifter i olika projekt. Du stöttar enhetschefer och avdelningschefer löpande med att ta fram budget, prognos och utfall i verktyget Hypergene. Du ger stöd vid ansökan, etablering, genomförande och avslut av projekt. I uppdraget ingår att följa upp, analysera och föredra ekonomiska resultat. Du blir en viktig medarbetare i Länsstyrelsens budget- och prognosarbete, deltar i utveckling av länsstyrelsens projektstyrning samt utför löpande bokföring av olika anslag och du har även andra inom enheten vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Du ska ha högskole-/universitetsexamen i ekonomi eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi vill också att du ska ha minst ett års erfarenhet av liknande arbete. Meriterande är om du arbetat inom offentlig verksamhet samt om du har kunskap och erfarenhet av stöd till chefer och projektredovisning.

Tjänsten kräver att du har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska. Du är en van användare av Excel och har god koll på övriga Officeprogram.

Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och inte räds agera oberoende av andra för att klara arbetsuppgifterna. Du är detaljfokuserad, noggrann och välorganiserad samt har fokus på att leverera det som förväntas av dig med hög kvalitet. Du kommer att ha många kontaktytor vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga med många olika parter. Det är en fördel om du kan beskriva ekonomi på ett pedagogiskt sätt för icke-ekonomer.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Länsstyrelsen behöver förstärka sitt arbete inom informationssäkerhet- och dataskydd.

Därför rekryterar vi nu en ny medarbetare som kommer att vara placerad inom avdelningen för verksamhetsstöd och funktionen arkiv och registratur. Du som medarbetare kommer också att arbeta nära övriga säkerhetsfunktioner inom Länsstyrelsen för att tillsammans med dessa bygga ett robustare Värmland.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att ansvara för det systematiska informationssäkerhetsarbetet på Länsstyrelsen och för Länsstyrelsens dataskydd. I arbetsuppgifterna ingår också andra uppgifter inom säkerhetsområdet exempelvis ingår du i Länsstyrelsens krishanteringsorganisation och du kommer att arbeta inom det svenska krishanteringssystemet.

Som informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare ska du identifiera utvecklingsbehov och driva, samordna och utveckla informationssäkerheten och dataskyddet inom Länsstyrelsen. Du kommer också att stödja uppbyggnaden av kommunernas och regionens förmåga inom informationssäkerhet. Du har också en nyckelfunktion på myndigheten och arbetar nära myndighetens säkerhetsskyddschef. Du ingår i den nationella grupperingen av informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare där du samverkar med kolleger vid andra länsstyrelser. I din roll som dataskyddssamordnare får du också stöd från länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsombud.

Arbetet innebär stort behov av samverkan med olika aktörer, intern koordinering och självständig projektledning.

Som informationssäkerhetssamordnare kommer du särskilt att fokusera på att:

- göra analyser och genomföra informationsklassningar,
- samordna och utveckla myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet,
- utforma interna rutiner och styrdokument,
- löpande informera och utbilda inom informationssäkerhet,
- följa att informationssäkerhetsarbetet efterföljs på myndigheten och löpande stödja medarbetare i dessa frågor samt 
- stödja länets kommuner och regionen och på sikt fler organisationer att utveckla förmågan inom informationssäkerhet. 

Som dataskyddssamordnare kommer du särskilt att fokusera på att:

- informera och ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga och övriga medarbetare om vilka skyldigheter som gäller enligt såväl dataskyddsförordningen som andra nationella dataskyddsbestämmelser,
- följa upp efterlevnaden av dataskyddsförordningen och att registrerades rättigheter efterlevs,
- rapportera till högsta ledningen om organisationen brister och 
- utveckla området i samklang med dataskyddsförordningens intentioner.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet från arbete med informationssäkerhet och relevant examen från högskola eller universitet eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Som person har du integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och stor förmåga att fokusera på uppgiften. Du behöver vara självgående och drivande. Du har god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån det göra prioriteringar. Med din pedagogiska förmåga skapar du förståelse för det systematiska informationssäkerhets och dataskyddsarbetet på olika nivåer. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Meriterande är kunskap om och erfarenhet av arbete enligt dataskyddsförordningen samt tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.


Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Naturvårdshandläggare områdesskydd

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Naturvårdsenheten består av cirka 25 engagerade medarbetare.

På enheten arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat. Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med bildande och revidering av områdesskydd. Arbetet ställer krav på en bred kompetens inom olika områden. Skog, våtmarker och vattendrag är de vanligaste naturtyperna. Med god biologisk kunskap som bas handlar arbetet mycket om dialog och samverkan med markägare, andra intressenter och myndigheter. Du kommer i hög grad att ha självständiga, egna arbetsuppgifter, men deltar även i arbetsgruppens gemensamma uppgifter. Du kan också komma att arbeta med andra delar inom miljöavdelningens ansvarsområde.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Flerårig högskoleutbildning inom exempelvis biologi, naturvård, skogsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant och likvärdig
• Grundläggande kunskaper i GIS
• B-körkort

Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med GIS, naturvärdesbedömningar, artkunskap och kännedom om den värmländska naturen och dess naturvärden. Eftersom arbetet vilar på rättslig grund är det också meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av myndighetsarbete baserat på relevanta delar i miljöbalken.

Du som söker har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av fältarbete, god administrativ förmåga och datorvana. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Försvarsdirektör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Enheten Risk och säkerhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Social hållbarhet samt Samhällsbyggnad ingår.

På enheten finns tre funktioner, GIS, säkerhet och en beredskapsfunktion, den sistnämnda är inriktad på myndighetens uppdrag inom olycka, krisberedskap och civilt försvar.

Enhetens uppgifter handlar om att stödja myndigheten med GIS-tjänster, utveckla myndighetens och länets säkerhet samt verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i samhället i syfte att förebygga och hantera samhällsstörningar. Det senare gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet samt utveckling och leverans av GIS-stöd.

Då vår nuvarande enhetschef, tillika försvarsdirektör, snart går i pension söker vi nu en ny försvarsdirektör, tillika funktionsansvarig med arbetsledningsrätt inom beredskapsfunktionen. I samband med denna rekrytering kommer länsstyrelsen också att söka en ny enhetschef för Risk och säkerhet. De två tjänsterna är centrala för länsstyrelsens arbete inom verksamhetsfältet och behoven av ett nära samarbete och ett i visst mån delat ledarskap inom många frågor är stort.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsens försvarsdirektör ansvarar bland annat för att vidmakthålla och utveckla externa kontakter och nätverk inom beredskaps- och totalförsvarsområdet såväl på lokal nivå som på regional och nationell nivå. Försvarsdirektören har också ett funktionsansvar för beredskapsfunktionen vilket innebär ett arbetsuppgifter som rör arbetsledning i det dagliga arbetet på funktionen. I tjänsten ingår dock ej personal-, budget- eller arbetsmiljöansvar.

Försvarsdirektören har ansvar för att utveckla och vidmakthålla länsstyrelsens beredskap, bland annat i form av Tjänsteperson i Beredskap samt Kris- och krigsorganisationerna.

I tjänsten ingår att bistå enhetschefen vid planering, budgetering och uppföljning av verksamhetensamt rapporterar i vissa frågor även direkt till myndighetsledningen.Kvalifikationer
Du har en för anställningen lämplig högskole-/ universitetsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har tidigare kunskap och dokumenterad erfarenhet av arbete inom samhällsskydd och beredskap. Erfarenhet av ledande befattningar inom sakområdet är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av regional eller nationell samverkan mellan olika aktörer och myndigheter. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska språket i tal och skrift samt behärskar engelska i tal och skrift. Meriterande är praktisk erfarenhet av ledande arbete i stab. Arbetsresor förekommer så B-körkort är ett krav.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann och står för ordning och reda, och behöver god förmåga att kunna ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten.

Då vi samtidigt söker en enhetschef kommer höga krav på samarbete och tydlighet i ansvarsfördelning att ställas på dig.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Utvecklingsledare social hållbarhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet. Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens brottsförebyggande uppdrag.Arbetsuppgifter
Inom Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag arbetar du för att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat, effektivt och långsiktigt lokalt och regionalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, så att berörda aktörer arbetar tillsammans för att utveckla samhällets förebyggande insatser. En viktig del är att bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte utvecklas på lokal och regional nivå. Det handlar om att utveckla samverkan med länets kommuner, polisen och andra myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer med flera. Länsstyrelsen i Värmland fokuserar i sitt brottsförebyggande uppdrag också på tidig prevention bland annat genom satsningar inom föräldraskapsstöd och utbildning av förebyggandecoacher i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan olika aktörer i länet.

Arbetet sker i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen framförallt med myndighetens arbete inom ANDTS och föräldraskapsstöd. Uppdraget kan också innebära insatser och planering inom andra uppdrag på enheten för Social hållbarhet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling lokalt och regionalt. I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet. Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning. Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot kriminologi, beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med brottsförebyggande arbete eller har dokumenterad erfarenhet av tidigt förebyggande arbete lokalt eller regionalt. Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef, Risk och säkerhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
Enheten Risk och säkerhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Social hållbarhet samt Samhällsbyggnad ingår.

På enheten finns tre funktioner, GIS, säkerhet och en beredskapsfunktion, den sistnämnda är inriktad på myndighetens uppdrag inom olycka, krisberedskap och civilt försvar.

Enhetens uppgifter handlar om att stödja myndigheten med GIS-tjänster, utveckla myndighetens och länets säkerhet samt verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i samhället i syfte att förebygga och hantera samhällsstörningar. Det senare gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet samt utveckling och leverans av GIS-stöd.

Då vår nuvarande enhetschef, tillika försvarsdirektör, snart går i pension söker vi nu en ny enhetschef som också ska fungera som ställföreträdande försvarsdirektör. I samband med denna rekrytering kommer länsstyrelsen också att söka en ny försvarsdirektör som förväntas kunna fungera även som funktionsansvarig med arbetsledningsrätt för en av funktionerna på enheten. De två tjänsterna är centrala för länsstyrelsens arbete inom verksamhetsfältet och behoven av ett nära samarbete och ett i visst mån delat ledarskap inom många frågor är stort.Arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

I enhetschefsrollen på Risk och säkerhet ingår också en roll som ställföreträdande försvarsdirektör. I denna roll har du ansvaret att kunna verka i försvarsdirektörens ställe till exempel vid regionala eller nationella samverkansmöten och i andra sammanhang.Kvalifikationer
Du har en för anställningen lämplig högskole-/ universitetsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har en dokumenterad erfarenhet och goda vitsord av rollen som ledare. Du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av något eller flera av enhetens verksamhetsområden. Dokumenterad erfarenhet av flera av enhetens verksamhetsområden är särskilt meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska språket i tal och skrift samt behärskar engelska i tal och skrift. Meriterande är praktisk erfarenhet av ledande arbete i stab. Arbetsresor förekommer så B-körkort är ett krav.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, inte minst din samarbets- och din ledarförmåga. Du har en tillgänglig och tydlig ledarstil som innebär ett tillitsbaserat ledarskap. Du är samarbetsvillig och kan både söka samverkan och delegera för att uppgifterna ska lösas på ett resurseffektivt och kvalitetsmässigt bra sätt. Då vi samtidigt söker en försvarsdirektör tillika funktionsansvarig kommer höga krav på samarbete och tydlighet i ansvarsfördelning att ställas på dig, dina kollegor och på avdelningschefen. Din roll i detta samarbete kräver prestigelöshet, trygghet i rollen som chef samt förmåga att såväl förstå verksamheten genom medarbetarna samt på egen hand sätta dig in i länsstyrelsen uppdrag och verksamhet genom inläsning av styrdokument och liknande.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Handläggare bostadsförsörjning och tillsyn

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands lä... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
På enheten för Samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör boende och byggande, kulturmiljö, infrastruktur, miljömål, grön infrastruktur och klimatanpassning.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att arbeta övergripande och utvecklingsinriktat inom länets uppdrag med bostadsförsörjningsfrågor. Du förväntas att tillsammans med kollegor på Länsstyrelsen utveckla länets bostadsförsörjningsarbete.

Du kommer att arbeta med den årliga bostadsmarknadsanalysen, utföra tillsyn på tidigare beslutade bidragsärenden gällande byggande av hyresbostäder, äldreboende samt energieffektivisering. I arbetet ingår vidare att granska kommunala bostadsförsörjningsprogram, svara på remisser, sammanställa och kommunicera rapporter och andra underlag samt stödja i andra ärenden kopplat till bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Handläggning av bidragsansökningar kan bli aktuellt.

Kvalifikationer
Du som söker har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, bygg, energi- och hållbarhetsfrågor, eller annan för tjänsten relevant utbildning. Det är meriterande om du har kunskap om bostadssociala frågor och erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag och projekt.

Du har god analytisk förmåga. Därutöver har du en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har en god administrativ förmåga och lätt för att arbeta både självständigt och i grupp. Vi fäster stor vikt vi personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat till och med 2024-01-31, eventuellt finns möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektadministratör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDT-samordning och mycket annat. På enheten arbetar 17 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Värmland har sökt medel från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) för projektet Yrkesväg och under förutsättning att projektet beviljas medel söker vi nu en projektadministratör till vår projektorganisation. Projekttiden sträcker sig mellan den 1 november 2022 och den 30 juni 2026.

Länsstyrelsen är projektägare och projektets leds av en central styrgrupp. På länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor som utgörs av tre projektkoordinatorer, projektekonom, kommunikatör samt projektadministratör. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartner som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokal och mellan länen. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

Som projektadministratör ingår du i det centrala projektkontoret som tillsammans med projektets styrgrupp, projektkoordinator och projektekonom ansvarar för att koordinera och samordna projektet. I dina arbetsuppgifter ingår arbeta med AMIF-relaterad rapportering och administration, strukturera och arbeta med projektrelaterad administration, arbeta med olika former av sammanställningar, underlag och publikationer. I uppdraget ingår att stötta det centrala projektkontoret och projektets styrgrupp med administrativa uppgifter. Du ska också vara behjälplig i arbete med projektets seminarium, workshops och konferenser. Dina arbetsuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras under projekttiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, t ex inom offentlig förvaltning eller utbildning som bedöms som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i EU-projekt eller i projektverksamhet. Erfarenhet av administration i EU-projekt är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Du har goda kunskaper i Officeprogrammet och god datorvana i allmänhet. Du är kommunikativ och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift och hanterar även det engelska språket.

För att lyckas väl i rollen är det viktigt att god struktur och noggrannhet kännetecknar ditt arbete. Arbetsuppgifterna kommer variera och innebär många olika kontaktytor, varför du även behöver visa flexibilitet, ha gott omdöme och vara professionell i din roll och i möten.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöhandläggare inom naturtillsyn

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På Miljöskyddsenheten jobbar 22 kunniga och engagerade medarbetare med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och natur. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner. Naturtillsynsfunktionen är en del inom Miljöskyddsenheten och består av sju medarbetare som i huvudsak arbetar med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd hos länsstyrelsen. I vår prövning ser vi till att hänsyn tas till hotade arter, ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljön. Det rör sig om åtgärder som kan påverka värdefulla skogsområden, naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser och tillståndsprövningar för åtgärder som berör fridlysta arter eller skyddade biotoper, som tex. alléer, småvatten och stenmurar eller som berör naturreservat eller Natura 2000-områden. Vi deltar också med vår kompetens i plan- och infrastrukturprojekt och i prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Naturtillsynsgruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter, biotoper och invasiva arter.

Nu förstärker Länsstyrelsen sin naturtillsynsfunktion med en ytterligare handläggare - är det du?

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består av handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt Miljöbalken. Det innebär att genomföra tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet. Det ingår även att delta i enhetens övriga arbete utifrån lämplighet och kompetens.

Arbetet är självständigt men även till stor del ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen och innebär många kontakter och dialog såväl internt som externt med enskilda personer, företag och kommuner.
Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens- och intresseområden.

Möjlighet till distansarbete finns i den omfattning som arbetsuppgifterna tillåter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård eller motsvarande, alternativt juridikutbildning inriktad mot miljörätt med naturvårdstillämpning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med naturvårdsfrågor och med prövnings- eller tillsynsfrågor enligt miljöbalken.

Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du är självgående och lösningsfokuserad och driver dina ärenden framåt med en god förmåga att göra avvägningar och färdigställa uppgifter. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du månar om ett professionellt bemötande, en god dialog och samverkan både internt och externt. Arbetsuppgifterna förutsätter en förmåga att kunna hantera flera samtidigt pågående ärenden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav för anställning då arbetet kräver bedömningar ute i fält.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare till Rättssekretariatet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Rättssekretariatet är en juridisk enhet och arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd och förordnanden samt tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Vi söker nu en handläggare till enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som handläggare innebär framför allt självständig handläggning av egna förvaltningsärenden av olika slag men kan även bestå i att biträda juristerna med handläggningsuppgifter i andra ärenden samt medverka i enhetens verksamhet i övrigt. Arbetet innebär en del kontakter med allmänheten, parter, kommuner, andra myndigheter samt inom Länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasial utbildning samt erfarenhet av självständig ärendehandläggning inom myndighet, domstol, kommun eller motsvarande erfarenhet från annan arbetsgivare. För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt. Särskilt meriterande är de angivna personliga egenskaperna, främst noggrannhet, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Miljöhandläggare vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vi söker en vikarierande miljöhandläggare då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Tjänsten är placerad på Enheten för Vattenskydd som består av drygt 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kap. miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning,

ARBETSUPPGIFTER
Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker en person som vill bidra till att vi har dricksvatten av god kvalitet i Värmlands län. Som miljöhandläggare kommer du huvudsakligen att arbeta med kommuners ansökan om att bilda vattenskyddsområden men i arbetsuppgifterna ingår även att handlägga dispensärenden och utöva tillsyn av vattenskyddsområden. I tjänsten ingår vidare fortsatt arbete med en regional vattenförsörjningsplan, att hantera ansökan om bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten samt att vid behov även utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Arbetet är självständigt men kommer att utföras i nära samarbete med ordinarie miljöhandläggare på enheten och med andra personer inom länsstyrelsen. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom vattenproducenter och kommuner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom hydrologi, geologi, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Meriterande:
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• erfarenhet av arbete med vattenskyddsområden eller områdesskydd
• erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt med koppling till vatten
• kunskap om tillämpning av miljöbalken i ärendehandläggning

Arbetet ställer krav på noggrannhet i handläggningen samt kompetens att hantera olika typer av frågor och ärenden. Du som söker ska vara prestigelös, lyhörd och konstruktiv och trivas med ett nära samarbete med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar.

Processen med säkerhetsprövning samt semesterperioden innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Två projektkoordinatorer

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDT-samordning och mycket annat. På enheten arbetar 17 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Värmland har sökt medel från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) för projektet Yrkesväg och under förutsättning att projektet beviljas medel söker vi två drivna projektkoordinatorer som tillsammans med en tredje projektkoordinator ska leda projektets arbete. Projekttiden sträcker sig mellan den 1 november 2022 och den 30 juni 2026.

Länsstyrelsen är projektägare och projektets leds av en central styrgrupp. På länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor med stödfunktioner inom bland annat ekonomi, administration och kommunikation. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartner som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och inom ramen för projektet ska kommunerna utveckla målgruppsanpassade utbildningsinsatser i tre spår inom vuxenutbildningen i nära samverkan med kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter, samt med individ- och familjeomsorgen. I projektets utbildningsmodell integreras SFI/SVA med olika samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade utbildningsinsatser på heltid i kombination med praktiska inslag. Syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokal och mellan länen. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

Som projektkoordinator ansvarar du för att samordna och koordinera projektets arbete enligt framtagen projektplan och uppsatta mål. Du planerar, organiserar, genomför och följer upp projektets arbete och samarbetar med extern följeutvärderare. Du anordnar aktiviteter med fokus på kompetensutveckling, lärande och erfarenhetsutbyte mellan länen. Du samarbetar med, och stöttar, delprojektledare, lokala styrgrupper och centrala projektpartners.

I rollen som projektkoordinator ingår även samarbeten med övriga kollegor och funktioner på enheten för Social hållbarhet och du ingår i enhetens gemensamma arbetsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot statsvetenskap, samhällsanalys, pedagogik, studie- och yrkesvägledning, projektledning eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig.

Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning i EU-finansierade projekt.
Du har arbetat med strategiskt utvecklingsarbete inom minst ett av områdena: vuxenutbildning, arbetsmarknad eller integration. Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom fler av områdena är särskilt meriterande. Erfarenhet av regionala projekt och mellankommunal samverkan är meriterande. Du har god kunskap om arbete med projektets målgrupp.

Du är en skicklig organisatör som kan se helheten och har en god förmåga att prioritera. Du är strukturerad, strategisk och initiativtagande. Tjänsten förutsätter god förmåga till och erfarenhet av samarbete med såväl interna som externa samarbetspartners. I ditt ledarskap arbetar du med inkludering och delaktighet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Handläggare samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Risk & Säkerhet arbetar med uppgifter inom samhällsskydd och beredskap samt geografiska informationssystem (GIS). Verksamheten befinner sig i ett intensivt skede och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare län.

Inom enheten verkar vi för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet, i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, säkerhetsskydd samt utbildning och övning.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att handlägga ärenden inom krisberedskapsområdet, bland annat samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering samt leda samverkan med näringslivet och det organiserade civilsamhället.
Arbetet innebär ansvar för att utveckla såväl Länsstyrelsen som att stödja kommunerna och regionen samt andra aktörer i länet.
Arbetet kräver omfattande samverkan med aktörer på alla samhällsnivåer.

Arbetet innefattar analys, information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling samt ledning av projekt och nätverk. Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag inom det svenska krishanteringssystemet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du har dokumenterat god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och erfarenhet arbete inom samhällsskydd och beredskap.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Då arbetet innebär en del resor är B-körkort ett krav.


Meriterande är
- kunskap om totalförsvaret, främst det civila försvaret
- erfarenhet av arbete på en statlig myndighet
- erfarenhet av samverkan mellan lokal, regional och/eller nationell nivå
- erfarenhet av att utbilda samt leda övning

Arbetet medför såväl interna som externa kontakter. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och bevara dessa.
Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Webbredaktör/kommunikatör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Som kommunikatör kommer du att arbeta på enheten Verksamhetsstöd som omfattar kommunikation, ekonomi, HR, service samt arkiv och registratur.

Vi erbjuder våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska, i nära samarbete med vår webbansvarige, arbeta med att utveckla vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du med stöd i löpande intern- och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete, dock med fokus på webbpublicering/utveckling och digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka med stöd till verksamheternas projekt och kommunikationsrådgivning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsexamen inom kommunikationsområdet, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av webbpubliceringsmiljöer och Adobe CS-programmen. Du ska även behärska digitala och sociala medier. En stor del av arbetet är webborienterat, varför du också ska ha goda kunskaper i webbpublicering och webbstrategiskt arbete. Du är en van användare av Officepaketet i PC-miljö och har mycket god förmåga att hantera det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av arbete med webbanalys/statistik-verktyg
• erfarenhet av arbete med grafisk design
• erfarenhet av produktion av rörlig media
• erfarenhet av arbete med tillgänglighetsanpassning i praktiken
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.

Du är drivande, kan arbeta självständigt och tar ansvar för resultatet av ditt arbete och att uppsatta mål uppnås. Arbetets karaktär ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta i grupp. Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom myndigheten. Därför är det viktigt med ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt en känsla för service och tillgänglighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Handläggare landsbygdsstöd

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar om landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter. Huvuddelen av arbetsuppgifterna består i att utreda och granska ansökningar om stöd eller om utbetalning av stöd samt att informera om landsbygdsprogrammets möjligheter. Arbetet innebär mycket kontakter med stödsökande för att reda ut frågetecken gällande ansökningarna eller för att begära in kompletteringar. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi eller har motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat med företagsekonomi och/eller redovisning. Det är önskvärt att du har kunskap inom lantbruks- och landsbygdsområdet. Du ska ha vana att arbeta i olika datasystem samt ha goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Som person är du stabil, effektiv och strukturerad. Du har en god administrativ förmåga samt kan följa rutiner och regelverk. Du har lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt och arbetsgruppens gemensamma uppdrag och uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Jurist, vikariat

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde i juni eller efter överenskommelse och vikariatet varar längst till och med december 2022.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete inom länsstyrelse, framför allt med ärenden avseende strandskydd, plan- och bygglagen samt trafikfrågor.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Utvecklingsledare social hållbarhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integration, ANDT, föräldrastödssamordning med mera. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid.

Ditt grunduppdrag, initialt, kommer att ligga inom länsstyrelsens nya uppdrag inom det folkhälsopolitiska området. Inom detta uppdrag ska Länsstyrelsen bland annat stödja införandet av folkhälsopolitiken, stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete, genomföra en regional kartläggning av aktörer och behov samt bidra till samarbeten och erfarenhetsutbyten i länet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef och kollegor, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Du har erfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta med samordning och av strategiskt arbete, gärna regionalt.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Likaså är analysarbete meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Nu söker vi registratorer till Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vi behöver nu förstärka organisationen med två registratorer. Är du registrator och trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Då är detta tjänsten för dig!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består av registrering och utlämning av handlingar samt posthantering. Även hantering av säkerhetsskyddsklassad information. Stundtals utförs det dagliga arbetet i högt tempo.

Du kommer också att vara delaktig med råd och stöd till verksamheterna rörande registratur och hantering av allmänna handlingar.

Totalt får du cirka sex personer som nära kollegor och du kommer även att ha kontakt med andra administrativa funktioner inte minst när det gäller utvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Du behöver ha tidigare erfarenhet av diarieföring inom offentlig verksamhet.

För att nå framgång i rollen tror vi att du är trygg i din erfarenhet och kunskap, noggrann och intresserad av att förbättra/delta i förändringsarbete. Du är lösningsorienterad, en god administratör med hög förmåga att prioritera i det dagliga arbetet. Du har lätt för att skapa goda relationer samt att kommunicera. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Tillsammans på funktionen bidrar alla till hög kvalitet och service.

Krav
- Gymnasieutbildning och/eller registratorsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av diarieföring inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av ärendehanteringssystem
- Svenska i tal och skrift

Meriterande
-Erfarenhet av diarieföring inom statlig verksamhet
-Erfarenhet av arbete inom arkivområde
-Erfarenhet från arbete vid Länsstyrelse

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samtidigt som vi värdesätter yrkeserfarenhet och kunskaper inom arbetsområdet.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
Detta är en rekrytering med samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland och Adecco.
Tjänsterna med anställning på Länsstyrelsen Värmland är på heltid med start efter överenskommelse och det finns möjlighet till distansarbete ett flertal veckor/månad.

Sista ansökningsdag är 220517 men rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Upphandlare/inköpare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Ekonomi tillhör enheten Verksamhetsstöd och har en central roll i myndighetens arbete tillsammans med funktionerna HR, kommunikation, arkiv och registratur samt intern service. Totalt får du strax över 20 personer som kollegor.

Vi erbjuder våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att du ansvarar för och leder processer för upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Du har ett samordnande ansvar för inköp och du driver miljöledningsprocesser.

En av huvuduppgifterna är att ansvara för upphandling och avrop av gemensamma tjänster och därmed är du huvudansvarig för dessa avtal. Arbetet omfattar hela processen, alltifrån analyser och upprättande av upphandlingsdokument till förvaltning av avtal. Större upphandlingar genomförs i projektform i nära samverkan med verksamhetsföreträdare där upphandlaren fungerar som projektledare.

Utöver arbetet som processledare för upphandlingar fungerar du även som internkonsult där du ger råd och stöd i upphandlingsfrågor samt medverkar vid informationstillfällen och utbildningar. Du fungerar som avtalsansvarig för avtal och levererar god service i upphandlingsfrågor till Länsstyrelsens verksamheter. Du utarbetar förfrågningsunderlag, utvärderar anbud, deltar ibland i förhandlingar samt upprättar och implementerar avtal. Du deltar i det strategiska arbetet med att utveckla upphandlings- och inköpsarbetet och bidrar till struktur och förutsättningar för avtalsuppföljning. I arbetet ingår också att skapa förutsättningar för hållbara upphandlingar samt säkerställa att hänsyn tas till miljöpåverkan på ett systematiskt sätt i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten.

Vi arbetar idag i det elektroniska upphandlingsstödet e-Avrop TendSign.

KVALIFIKATIONER
Du har en YH-utbildning i offentlig upphandling eller har en för tjänsten relevant akademisk utbildning med inriktning mot inköp/upphandling, ekonomi, juridik eller teknik. Erfarenhet av arbete med LOU, upphandling och inköp är ett krav. Det är meriterande om du arbetat med entreprenadupphandlingar och miljöledning.

Vi söker dig som är lösningsorienterad, drivande och initiativtagande. Du har förmågan att skapa goda relationer och bidrar till ett positivt resultat. Du är affärsmässig, lyhörd för verksamheternas behov, har en god pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska . Du är analytisk, strukturerad, har servicekänsla och är bekväm med att kommunicera med många interna och externa kontakter. Du har integritet och värnar om rättssäkerhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Handläggare inom limnisk naturvård

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter (IAS).

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biologisk mångfald i vatten, som arbetar med inventeringar samt restaurering och skötsel av limniska miljöer. Här ingår bland annat länets kalkningsverksamhet, restaurering av vattendrag, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade (limniska) arter samt arbete med invasiva främmande arter.

Huvudfokus i ditt arbete kommer att vara arbete med restaurering av vattendrag samt hantering av invasiva främmande arter i sjöar och vattendrag. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella på sikt.

Inom arbetet med restaurering av vattendrag kommer du delta i Länsstyrelsens egna projekt gällande fiskevård och biologisk återställning. Du kommer också handlägga bidragsansökningar som inkommer till Länsstyrelsen från kommuner och ideella föreningar. I din roll ingår även att vara rådgivande till fisk- och fiskeintressenter i länet och delta som sakkunnig i fiske/fiskeribiologiska frågor internt och externt. Fältarbetet kan till exempel innebära fiskeribiologiska undersökningar i sjöar och vattendrag, bedömning av restaurerings- och fiskevårdsprojekt innan åtgärder och slutbesiktning av genomförda åtgärder.

Inom arbetet med invasiva främmande arter kommer du planera och genomföra inventeringar, åtgärder och informationssatsningar. Till en början kommer fokus i arbetet vara kartläggning och inventering av invasiva främmande arter, för att successivt övergå mot konkret åtgärdsarbete.

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen, och på enheten. Du kommer i frågor om såväl restaurering och fiskevård, som invasiva främmande arter att utgöra en representant för Länsstyrelsen i kontakterna med nationella myndigheter, andra länsstyrelser, projekt, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd med mera.

KVALIFIKATIONER
Arbetet förutsätter god sakkunskap inom limnologi/vattenekologi och fiskbiologi samt en god förmåga att samverka med såväl externa aktörer som flera verksamheter inom Länsstyrelsen.

För tjänsten krävs:
• Högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot naturvård i vatten/limnologi/vattenekologi eller annan naturvetenskaplig utbildning som Länsstyrelsen bedömer som lämplig.
• Flerårig erfarenhet av arbete med naturvård i limniska miljöer.

Följande kompetenser är meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom fiskförvaltning, fiskevård, biologisk återställning i sjöar och rinnande vatten.
• Erfarenhet av arbete med invasiva främmande arter.
• Erfarenhet av inventering av limniska arter
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• Erfarenhet av projektbaserat arbete

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet och du ska självständigt kunna strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och underhålla dessa. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten Djurskydd & Vilt där vi genomför kontroll och handläggning enligt djurskydds-, livsmedels- och foderlagstiftningen. Enheten ansvarar också för veterinära frågor och kontrollområden som till exempel smittskydd, djurhälsopersonal och animaliska biprodukter. Inom jakt- och viltområdet arbetar vi med klövvilt- och rovdjursförvaltning och handlägger många olika typer av viltärenden.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att placeras i en av två arbetsgrupper där den ena arbetar med ärendehandläggning och kontroll av djurhållningar med inriktning mot sällskapsdjur och häst. Gruppen ansvarar även för lagstiftningen gällande hundar och katter med syfte att minska olägenheter och skador orsakade av hundar. Den andra gruppen arbetar med ärendehandläggning och kontroll av djurhållning med inriktning mot livsmedelsproducerande djur samt primärproduktion av foder och livsmedel. Arbetet innefattar både kontorsjobb och fältarbete med praktiskt omhändertagande av olika djurslag. Placeringen i arbetsgrupp kommer att baseras på tidigare erfarenheter och egna önskemål.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för området, exempelvis agronom, biolog, lantmästare, etologi- och djurskydd, miljö- och hälsoskydd. Erfarenhet av myndighetsarbete, gärna med koppling till offentlig kontroll, djurskydd, foder eller livsmedel, är meriterande liksom erfarenhet av praktiskt arbete inom animalieproduktion.

För att passa för jobbet måste du trivas i rollen som myndighetsperson. En stor del av arbetet innebär kontakt med människor i olika sammanhang vilket kräver att du är serviceinriktad och har förmåga att skapa förutsättningar för en god dialog. Uppgifterna kräver att du arbetar strukturerat och noggrant samt att du kan prioritera och ta egna initiativ. Då en stor del av arbetsuppgifterna förutsätter god pedagogisk och kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet innehåller uppgifter av olika karaktär vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Då arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressande och pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Körkort för personbil samt god datavana är ett krav.

Det är meriterande med:
• Praktisk erfarenhet av arbete med djur eller djurfrågor
• Utbildning eller praktisk erfarenhet av arbete med lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen)
• Kunskaper inom systemen Platina och DSK.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Utvecklingsledare social hållbarhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens arbete inom det sjätte jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, förtyck, prostitution samt människohandel. Arbetet är en del av Länsstyrelsens arbete att främja arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet.

I arbetet ingår att bidra till framtagandet av handlingsplaner samt till införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter liksom utbildning och kompetensutveckling i länet. I arbetet ingår även att utveckla förebyggande och återfallsförebyggande insatser för att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga samt verka för regional likvärdighet i arbetet.
Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med det nationella arbetet. Vi gör detta bland annat genom att initiera och ge stöd till samordning och samverkan och genom kunskapshöjande insatser och processledning. Utvecklingsledarna fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå, följer upp arbetet i länet och redovisar det årligen till Jämställdhetsmyndigheten.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Särskild erfarenhet och kompetens om de jämställdhetspolitiska målen är meriterande.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Vattenekolog inom vattenförvaltning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Miljöanalys arbetar vi med uppdrag kopplade till vattenförvaltning, kalkning och restaurering, miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA), vilda pollinatörer och invasiva främmande arter.

Tjänsten ingår i beredningssekretariatet för arbetet med EU:s Ramdirektiv för vatten där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag och god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Arbetsgruppen omfattar idag fem personer och arbetsuppgifterna består till stor del av att genomföra uppdrag från Vattenmyndigheten i Västerhavet. Här ingår framtagande av underlag för bedömning av länets vattenförekomster. Beredningssekretariatet arbetar bland annat med övergödning, försurning, miljögifter, hydromorfologiska förändringar av vattendrag och sjöar samt grundvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av olika vattenmiljöer avseende ekologisk status med fokus på de hydromorfologiska faktorerna och deras påverkan på biologin. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster.

Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är centralt i vattenförvaltningsarbetet. Du kommer delta i samverkan nationellt med andra beredningssekretariat och vattenmyndigheter samt vara Länsstyrelsens kontaktperson för några av länets vattenråd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot ekologi i rinnande vatten/limnologi eller annan utbildning som vi bedömer lämplig.

Du ska ha flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med vattenfrågor. Tidigare arbete med vattenförvaltning på Länsstyrelse eller annan myndighet är meriterande likaså erfarenheter från myndighetsarbete samt arbete med samverkansprocesser.

Arbetsuppgifterna kräver god datorvana. Erfarenhet av arbete med GIS är meriterande. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift. Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet. Du ska självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och upprätthålla dessa.

B-körkort krävs

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Projektledare klimatanpassning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör boende och byggande, kulturmiljö, infrastruktur, miljömål, grön infrastruktur och klimatanpassning.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare för klimatanpassning innebär arbetet att genomföra åtgärder enligt Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. I arbetet ingår bland annat att upprätthålla kontakter internt och externt för att genomföra åtgärderna, analysera nya klimatdata och sammanställa detta till uppdaterat regionalt planeringsunderlag, bevaka klimatanpassningsfrågor i Länsstyrelsens övriga arbete och stötta arbetet internt på myndigheten inom övriga uppdrag samt bidra till omvärldsbevakning inom området.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha relevant akademisk utbildning för området, till exempel inom naturvetenskapligt eller tekniskt område med inriktning på biologi, kemi, hydrologi, meterologi, riskhantering eller liknande områden.

Meriterande är erfarenhet av :
• arbete med klimatanpassningsfrågor i en liknande roll
• arbete i en samordnande roll
• arbete i en projektledarroll och arbete i projektform

Erfarenheter och kunskap av att arbeta med GIS och digitala karttjänster är också meriterande.

Du är driven och resultatorienterad med god förmåga till självständigt arbete i projektform. Du är duktig på att prioritera och strukturera ditt arbete. Vidare leder och samordnar du grupper på ett sätt som skapar engagemang, trivsel och delaktighet. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Medarbetare för naturreservatsskötsel, säsongsanställning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Bistå ordinarie reservatsskötare i skötsel av länets naturreservat och andra skyddade områden. Det innebär praktiskt arbete i hela Värmland. Arbetsuppgifterna består i exempelvis ängsslåtter, röjning och avverkning för naturvårdsändamål, gränsmarkering, underhåll och skötsel av friluftsanordningar och snickeriarbeten av enklare slag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har intresse för naturvård, natur och miljö. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysisk kondition, vana av att röra dig i naturen och du trivs med arbete utomhus. Du har B-körkort, motorsågskörkort AB och röjsågsutbildning.

Det är meriterande om du har biologiska grundkunskaper förvärvade antingen genom studier eller erfarenhet, samt om du har förarbevis för terränghjuling och motorsågskörkort C. Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.

Som person är du självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs, är flexibel, noggrann, praktisk och har kunskaper i att använda tekniska hjälpmedel. Du är kommunikativ i mötet med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Handläggare förorenade områden

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Förorenade områden (EBH). Funktionen består av 6 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

På Miljöskydd jobbar totalt 21 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

Möjlighet till distansarbete finns i den omfattning som arbetsuppgifterna tillåter.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med tillsyn av de förorenade områden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, utformning av förelägganden, granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter och riskklassning av objekt. I tjänsten ingår att arbeta med uppdatering och kvalitetssäkring av länets objekt i databasen EBH-stödet. Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer till viss del att styras utifrån din tidigare erfarenhet, intresse och kunskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning med inriktning mot miljö och kemi.

Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med prövnings- eller tillsynsfrågor.

Du bör vara förtrogen med Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO). Kunskap om och erfarenhet av riskklassning och databasen EBH-stödet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Förvaltare av naturreservat

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Naturvård arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat. Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra arbetsgruppen med reservatsförvaltare. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, administrera och genomföra olika typer av skötselinsatser i skyddade områden. Det kan till exempel handla om skötsel av betesmarker, restaurering av olika naturtyper och anläggande av friluftslivsanordningar. Reservatsförvaltning är ett arbete med krav på bred kompetens inom många olika sakområden. Med en biologisk kunskap som bas handlar det mycket om samverkan med markägare, entreprenörer och allmänhet, samt upphandlingar, projektledning, utredning och analysarbete. Du kommer i hög grad att ha självständiga egna arbetsuppgifter och deltar även i arbetsgruppens gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Flerårig högskoleutbildning inom exempelvis biologi, naturvård, skogsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som relevant och likvärdig
• Erfarenhet av att planera och genomföra naturvårdande åtgärder i odlingslandskap, skog eller våtmarker
• Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar och/eller avtalsskrivande i samband med naturvårdsåtgärder
• Erfarenhet av underhåll eller anläggande av friluftslivsanordningar
• B-körkort

Du som söker har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har god administrativ förmåga och datorvana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Två fältarbetare för inventeringar och provfisken efter kräftor

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet utgörs av fältinventeringar under sommaren 2022 inom Interregprojektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor. Arbetsuppgifterna består framför allt av provfisken efter kräftor i vattendrag och sjöar i Värmland samt gränsområdena mot Norge. Filtrering av vatten för eDNA-analys samt insamling av material för eDNA-analys ingår också i arbetsuppgifterna. Eventuellt kan även elfiske ingå i arbetsuppgifterna.

KVALIFIKATIONER
Krav för anställning är:
• Slutförd eller pågående utbildning med inriktning mot fisk- och vattenmiljö eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
• Fältvana
• Körkort för bil

Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med biologiska undersökningsmetoder, provfisken efter kräftor
• Erfarenhet av att framföra båt med motor
• Elfiskeutbildning

För arbetet krävs god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Som person är du noggrann, driven och kommunikativ. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Enhetschef vid Social hållbarhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Risk och säkerhet samt Samhällsbyggnad ingår. Verksamheten på enheten för Social hållbarhet omfattar bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, tillsyn inom alkohol och tobak, brottsförebyggande med mera. Vi driver också projekt med EU-finansiering. På enheten arbetar en enhetschef och i dagsläget 16 medarbetare. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet men vi har också handläggningsuppgifter inom olika områden.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande liksom erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Visa mindre

Handläggare fastighetsärenden i skyddad natur

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Naturvård arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat. Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver förstärka vår naturvårdsenhet med kompetens i juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Du kommer att arbeta med olika typer av fastighetsrättsliga frågor som anknyter till skötseln av skyddade områden. Vi hanterar frågor om andelstal i vägar till naturreservaten, samt företräder staten som markägare i lantmäteriärenden. För den mark som staten äger i naturreservaten ska markupplåtelser som arrenden, jakträttavtal och andra nyttjanderätter hanteras. Du kommer att ha kontakt med markägare och andra externa parter, och självklart även med dina kollegor som arbetar med skötsel och förvaltning av skyddade områden. Du tillhör arbetsgruppen för förvaltning av naturreservat, men kommer i hög grad att ha självständiga arbetsuppgifter. Vid behov kan du även komma att delta i arbetsgruppens gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom exempelvis lantmäteri, juridik med fastighetsrättslig inriktning eller annan utbildning som vi bedömer som relevant och likvärdig
• B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av juridisk fastighetsförvaltning och erfarenhet av att arbeta med GIS.

Du som söker har god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, är bra på att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har god administrativ förmåga och datorvana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Kontrollanter jordbruksstöd

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller och djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är agronom, lantmästare eller har annan, som arbetsgivaren bedömer som lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd och från praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Enhetschef vid Regional utveckling

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Regional utveckling tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Lantbruk samt Djurskydd och vilt ingår.

Verksamheten på Regional utveckling är inriktad på arbete med att bidra till att främja länets hållbara utveckling inom ett flertal områden vilket innebär tät samverkan med interna och externa aktörer. Det innefattar både strategiskt och operativt arbete för att nationella och regionala mål och strategier ska få genomslag i länet. Enheten arbetar med handläggning av stöd inom landsbygdsprogrammet/bygdemedel samt förvärvstillstånd och klimatinvesteringsstöd. Enheten har även ansvar för att leda, samordna och driva processer och projekt inom områden som energi- och klimat, grundläggande betaltjänster, livsmedelsstrategin, friluftspolitiken, regionala skogsstrategin samt samordning av internationella projekt. På enheten arbetar en enhetschef och i dagsläget 22 medarbetare. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet men vi har också handläggningsuppgifter inom olika områden.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda. Meriterande är även erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor eller landsbygdsutveckling.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du är vidare en person med stort driv för utvecklingsfrågor både internt och externt.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Visa mindre

Enhetschef vid Lantbruk

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk tillhör Landsbygdsavdelningen, där även enheterna Regional utveckling samt Djurskydd och vilt ingår. Verksamheten på Lantbruk utgörs till stor del av handläggning och kontroll av olika EU-stöd till jordbrukare. Dessutom bedriver vi kurs- och rådgivningsverksamhet inom bland annat biologisk mångfald och ekologisk produktion, genomför behörighetsutbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel, utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning inom jordbruksområdet till kommunerna. För närvarande arbetar 17 personer på enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsyn. Erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är också meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Visa mindre

Enhetschef vid Djurskydd och vilt

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Djurskydd & Vilt tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Regional utveckling och Lantbruk ingår. Verksamheten på Djurskydd & vilt omfattar i huvudsak två övergripande områden; livsmedel, djurskydd och veterinära frågor, samt jakt och viltförvaltning. Båda områdena innehåller såväl händelsestyrda, som i förväg planerade, uppgifter. Vi handlägger en mängd olika typer av ärenden och genomför en stor mängd kontroller av bland annat djurhållningar, djurhälsopersonal och läkemedelshantering på gårdar. Inventering av stora rovdjur är en omfattande arbetsuppgift och vi har en samordnande och stödjande roll i länets klövviltförvaltning. Samverkan, dialog och kommunikation ingår som centrala delar inom våra verksamhetsområden. För närvarande arbetar 25 personer på enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsyn. Erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är också meriterande. Då de frågor som hanteras på enheten har ett stort intresse hos allmänhet och media, är erfarenhet av rollen som talesperson och verksamhetsföreträdare meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Visa mindre

Handläggare inom landsbygdsstöd

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar om landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet, med fokus på företagsstöd. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på enheten Regional utveckling och du ingår i funktionen Landsbygdsstöd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning och som har erfarenhet av administrativt arbete. Det är också meriterande om du har kunskap inom lantbruks- och landsbygdsområdet. Du ska ha goda datakunskaper och förmåga att sätta dig in i och tillämpa olika dataprogram. Du har en god administrativ förmåga samt vana av att följa rutiner och regelverk. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du stabil, effektiv och strukturerad. Du har lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt och arbetsgruppens gemensamma uppdrag och uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Kontrollanter jordbruksstöd, säsongsanställning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller och djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är agronom, lantmästare, biolog eller har annan, som arbetsgivaren bedömer som lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd och från praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Reservatsskötare och rovdjursinventerare

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för naturvård arbetar vi med att uppfylla miljömålen genom att exempelvis skydda värdefulla naturområden genom bildande av naturreservat. Vi sköter och förvaltar även länets drygt 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områden för friluftsliv. Vintertid sker samarbete med enheten Djurskydd & Vilt, som bland annat ansvarar för inventering av stora rovdjur i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Under vår, sommar och höst har du ansvar för skötsel av länets naturreservat och andra skyddade områden. Det innebär praktiskt arbete i hela Värmland. Arbetsuppgifterna består av exempelvis ängsslåtter, röjning och avverkning för naturvårdsändamål, gränsmarkering genom målning och röjning, underhåll och skötsel av friluftsanordningar samt snickeriarbeten av enklare slag, till exempel spänger och informationsskyltar.

Vintertid deltar du i inventeringen av lodjur, varg, järv och kungsörn. Det innebär avsökning efter spårtecken från rovdjur med hjälp av bil eller snöskoter, samt spårning och insamling av DNA utifrån särskild metodik. Arbete med övervakningskameror kan förekomma. Arbetet sker ofta som ensamarbete, men samordnat i arbetslag, och kan tidvis innebära mycket kommunikation såväl internt som externt.

Arbetet är i huvudsak förlagt till sydvästra Värmland men hela länet utgör arbetsfält.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har biologiska grundkunskaper förvärvade genom studier eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysisk kondition och vana av att röra dig i naturen. Du har B-körkort, motorsågskörkort AB och dokumenterad röjsågsutbildning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av hantering av GPS samt om du har förarbevis för terränghjuling, snöskoter och motorsågskörkort C. Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete och har genomgått Viltskadecenters utbildning i inventering av rovdjur.

Som person är du självgående och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs. Du är bra på att planera, är praktisk, flexibel och noggrann samt har kunskaper i att använda tekniska hjälpmedel. Du har förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp. Du trivs med att möta människor i olika situationer och är en god representant för Länsstyrelsens verksamhet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Senior handläggare civilt försvar, Risk & Säkerhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk & Säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk & Säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att delta i handläggning av ärenden inom krisberedskapsområdet men kommer i huvudsak arbeta med handläggning av ärenden avseende planering av civilt försvar. Arbete kräver omfattande samarbete med aktörer på alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt och internt med både offentliga och privata aktörer).

Arbetet innefattar både information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling och projektledning. Samverkan inom myndigheten, enheten och funktionen är en förutsättning för ett gott resultat Du kommer att självständigt leda verksamheter och projekt samt delta i funktionens uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet. En viktig del av uppdraget är att lämna stöd till kommuner, regionen och till näringslivet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du ska ha god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret, främst inom ramen för civilt försvar.

Meriterande är
- tidigare yrkeserfarenhet från totalförsvaret, främst inom det civila försvaret
- erfarenhet av myndighetsutövning och/eller -samverkan
mellan lokal, regional och/eller nationell nivå
- erfarenhet av tekniska ledningssystem inom krishanteringssystemet
och/eller inom totalförsvaret
- erfarenhet av civil-militär samverkan
- erfarenhet att hantera sekretessbelagd information
- erfarenhet från projektledning eller liknande inom eller i samverkan med näringslivet
- erfarenhet av att värdera samhällsrisker samt hur dessa förebyggs
och hanteras.
-erfarenhet av att utbilda samt leda övning


Arbetet medför såväl interna som externa kontakter och kräver att du som person är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och att bevara dessa. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.

Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Samordnare intern service

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Intern service är en del av Verksamhetsstöd och stöttar hela myndigheten. Genom stöd och service ger Verksamhetsstöd verksamheten möjlighet att fokusera på sin uppgift. Funktionen intern service består av fyra medarbetare och ansvarar för reception, administration av inköp, avtal och abonnemang samt vaktmästeri och lokaler. Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega och det kanske är just du!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en ansvarig samordnare till funktionen då vår erfarna medarbetare kommer att gå i pension. Du ska leda och fördela arbetet på funktionen samtidigt som du arbetar med facilitetsfrågor såsom lokalplanering, inköp, viss upphandling, kravställning och avtalshantering. Vi ser också att du deltar i arbetet med att utveckla serviceuppdraget genom att kartlägga och utveckla de olika processer som vi verkar inom. Du kommer i den här rollen att ha många kontaktytor både gentemot interna och externa kunder varför du tycker att samarbete är en faktor för framgång. Länsstyrelsen Värmland arbetar för ett hållbart samhälle och en viktig del i ditt arbete blir att vara aktiv i myndighetens miljöarbete. Under en arbetsdag är du ett stöd gentemot organisationens medarbetare och chefer, såväl över digitala plattformar som över telefon och vid fysiska möten.

Från och med januari 2022 erbjuder Länsstyrelsen Värmland våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning samt flera års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Meriterande är om du har någon typ av säkerhetsutbildning.

Du är en serviceinriktad person som kan jobba både strategiskt och operativt. Du har erfarenhet av att leda grupper och processer. Vidare har du erfarenhet av arbete inom lokaler, avtal och inköp men även av it, telefoni och praktiska frågor såsom viss fastighetsteknik. Det är meriterande om du har erfarenhet från projektledning och förändringsledning från flytt och ombyggnation av kontorslokaler. Meriterande är också erfarenhet av signalskyddsuppgifter då du som samordnare förväntas ingå i myndighetens signalskyddsorganisation.

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du ha ledaregenskaper, vara drivande och ta initiativ. Du ser till att uppsatta mål nås. Du är strukturerad och har förmågan att navigera och planera i en föränderlig verksamhet. Du kan prioritera mellan kort- och långsiktighet samtidigt som du har ett stort fokus på service. Som person är du lyhörd, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du stimuleras av ett arbete där det förutsätts att du är initiativtagande och drivande. Du har också god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Värmland delar du självklart den statliga värdegrunden.

På intern service på Länsstyrelsen Värmland arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till att utvecklas och bidra till myndighetens utveckling och ett kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningen innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Signalskyddschef tillika länssambandskoordinator

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk & Säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk & Säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en signalskyddschef. Du blir ansvarig för att förvalta och utveckla Länsstyrelsens olika sambandssystem samt deras användning i vardag, kris och höjd beredskap. Som signalskyddschef agerar du som projektledare vid planering och införande av signalskydd i länets kommuner, regionen och i ett senare skede i fler organisationer samt utöva tillsyn över dessa. Du kommer att ha ansvaret för Länsstyrelsens signalskydd samt vår ledningsplats.

Arbetet kräver omfattande samarbete med aktörer på alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt och internt med både offentliga och privata aktörer).

Arbetet innefattar både information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling och projektledning. Samverkan inom myndigheten, enheten och funktionen är en förutsättning för ett gott resultat. Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Tjänsten kräver god kunskap om aktuella öppna och skyddade sambandssystem, exempelvis länsstyrelsernas och kommunernas kryptografiska system, Rakel och WIS, samt deras användning som ledningssystem.

Meriterande är:
- Utbildning som signalskyddschef
- Erfarenhet av att leda och använda signalskydd
- Erfarenhet av Rakel
- Erfarenhet av samverkan med Försvarsmakten och civila totalförsvarsmyndigheter
- Tidigare arbete inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att utbilda samt leda övning
- Kunskap inom områdena säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
- Erfarenhet av projektledning

Arbetet medför såväl interna som externa kontakter och kräver att du som person är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och att bevara dessa. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.

Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Länsjurist

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet placerad under länsrådet.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i andra enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer att få arbeta självständigt med såväl egna kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom Rättssekretariatets ansvarsområden som frågor och ärenden i samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär många kontakter med allmänheten, verksamhetsutövare, kommuner och andra myndigheter samt media. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i nätverk med andra länsstyrelser och myndigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juristexamen/juris kandidatexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är:
• notarietjänstgöring eller annan juridisk befattning vid domstol
• kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet eller likvärdig erfarenhet från annat arbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du därför vara bekväm i rollen som myndighetsperson samt ha ett konsultativt arbetssätt och kunna skapa förtroendefulla relationer. Som person är du självgående och strukturerad, du kan planera din arbetstid och prioritera mellan arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och chefer/myndighetsledning samt ett gott omdöme och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Du har också god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Länsjurist, vikariat

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde snarast efter årsskiftet och vikariatet varar till och med september 2022.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är:
• erfarenhet av ärendehandläggning vid domstol eller myndighet
• erfarenhet av ärenden avseende strandskydd samt plan- och bygglagen

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

HR-administratör

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Som HR-administratör är du en viktig medlem i HR-teamet, som ingår i det gemensamma Verksamhetsstödet. Verksamhetsstöd innefattar även Ekonomi, Kommunikation, Arkiv & registratur samt Intern service och leds av den administrativa chefen. Länsstyrelsen befinner sig i en spännande utvecklingsfas inom flera områden, bland annat pågår ett arbete med framtidens arbetsplats och möjlighet till mer flexibla arbetsformer.

HR-teamet består av fyra engagerade medarbetare med uppgift att ge råd och stöd till organisationens olika verksamheter. Snart går en av våra kollegor över i nästa fas som pensionär. Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega och det kanske är just du!

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelserna har samlat sin löneadministration i en samordnad löneservice (SLS) som finns i Kronobergs län. I rollen som HR-administratör är du Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson gentemot SLS och du arbetar med löpande arbete kopplat till vår lönecykel såsom bevakningslistor, signal och fellistor, tidredovisning, anställningsadministration samt annan förekommande administration inom HR-funktionen. I arbetet ingår även externa kontakter. Att fungera som ett administrativt stöd till övriga HR-medarbetare i rekryteringsprocesser är också ett av dina viktiga arbetsområden.

Under en arbetsdag är du ett stöd gentemot organisationens medarbetare och chefer, såväl över digitala plattformar som över telefon och fysiska möten. Som medarbetare i HR-funktionen deltar du med din specifika kompetens i vårt gemensamma utvecklingsarbete och kan även arbeta med egna utvecklingsområden.
Från och med januari 2022 erbjuder Länsstyrelsen Värmland våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt flera års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet. Eftergymnasial utbildning inom arbetsfältet, t ex KY-utbildning/motsvarande är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med statliga kollektivavtal och löneprocesser.

Du är van användare av digitala lönehanterings-, rekryterings- och/eller andra HRM-system. Du arbetar självklart med program inom MS Office. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.

För att trivas och lyckas i rollen är du van och bekväm med den konsultativa rollen. Du är strukturerad och kan planera och prioritera i arbetsvardagen. Du har förmågan att bygga och behålla goda relationer och förtroendefullt samarbete. I HR-teamet samarbetar, utvecklar och identifierar vi behov tillsammans, men behöver samtidigt mycket god individuell förmåga att vara självgående. Yrkesmässig integritet är en förutsättning för vårt arbete.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningen innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Visa mindre

Utvecklingsledare social hållbarhet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen. Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län ... Visa mer
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens samordningsuppdrag om ANDTS.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen verkar för genomförande av den nationella ANDTS-politiken (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) i länet, bland annat genom samordnandet och förvaltandet av arbetet kring Värmlands regionala strategi. Du kommer att samordna det regionala och lokala förebyggande arbetet inom ANDTS i samverkan med myndighetens övriga folkhälsoarbete. Utifrån aktuella behov i länet ska du bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete. Du kommer ansvara för samordningen av regionala nätverk och styrgrupper, kommunikationsinsatser och uppföljningsarbete. Därtill ligger stort fokus på att samordna utbildning och kompetensutveckling i länet. En viktig del i uppdraget är också att vara länken mellan den nationella och den lokala nivån och samverka med landets övriga Länsstyrelser och nationella myndigheter.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för framtagande av strategier, handlingsplaner och genomföra kartläggningar och utredningar. Det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter beroende på din kompetens och erfarenhet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan olika aktörer i länet. Arbetet sker i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen framförallt med myndighetens arbete inom brottsförebyggande och föräldraskapsstöd. Uppdraget kan också innebära insatser och planering inom andra uppdrag på enheten för Social hållbarhet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt. I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten som med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med ANDTS-frågor, förebyggandefrågor eller folkhälsofrågor lokalt eller regionalt. Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre