Lediga jobb Karlstads Universitet i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads Universitet i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i Geomatik, Visstid

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en tidsbegränsad universitetsadjunkt i Geomatik med placering på institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom geomatik och biologi. Geomatikämnet har undervisningsuppdrag framförallt på de två program som ämnet ansvarar för (Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik och Högskoleingenjörsprogrammet i Lantmäteritek... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en tidsbegränsad universitetsadjunkt i Geomatik med placering på institutionen för miljö- och livsvetenskaper.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom geomatik och biologi. Geomatikämnet har undervisningsuppdrag framförallt på de två program som ämnet ansvarar för (Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik och Högskoleingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik och Geografisk IT).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning inom kurser (t ex Introduktionskurs till GIS och mät- och kartteknik, Geografiska informationssystem II, Indata till GIS, Geodesi m fl) på ämnet. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar.

Behörighetskrav
För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen alternativt kandidatexamen om minst 180 hp, samt kurser om minst 120 hp inom anställningens område.

Då undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för denna tjänst är:

- Kompetens inom geomatik
- Kompetens inom lantmäteriteknik
- Arbetslivserfarenhet från Lantmäteriet eller annan liknande verksamhet
- Kunskap inom ArcGIS Desktop, FME, SBG Geo, ArcGIS Pro

Av stor vikt för denna tjänst är:

- Den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ
- Erfarenhet från undervisning 

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid från 2023-08-15 till och med 2024-01-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Elin Allén
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 230328                                     

Ange referensnr: 2023/54

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassitent forskning i akvatisk bilogi

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent, forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag. Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omg... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent, forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent som kan arbeta drivande och självständigt inom ett forskningsprojekt som handlar om att utvärdera effekterna av restaureringsåtgärder på vandrande fiskarter. Dina arbetsuppgifter består i att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. installation av och fångst med fiskfällor, fiskmärkning och underhåll av akustisk telemetriutrustning. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är experimentellt arbete i labbmiljö med fiskar, analys av insamlade data och skrivande av vetenskapliga rapporter.

Anställningen finansieras genom projektet Life Connects.

Kvalifikationer
För anställning krävs masterexamen i biologi, eller motsvarande, med ett examensarbete om minst 30 hp. Du ska också ha vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi, i synnerhet fiskfångst och telemetri. För anställningen krävs också att du innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan de olika fältlokalerna.

I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på erfarenhet av fiskfångst och telemetri, samt att kandidaten har stor vana av att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Innehav av yrkesbevis för hjullastare och/eller grävmaskin/grävlastare, samt dokumenterad erfarenhet därav, är av stor vikt.

Av vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2023-05-13 till och med 2023-11-13 med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 230330                        

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent datavetenskap 20%

Beskrivning På Institutionen för matematik och datavetenskap bedrivs forskning inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet som del av forskningsprofilen "DRIVE (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle)". Till detta projekt söker vi nu en projektassistent med fokus på att stöjda projektet med mjukvaruutveckling i programmeringsspråket Rust. I projektet utvecklas flera mjukvaruprototyper för att förbättra cybersäkerheten ... Visa mer
Beskrivning
På Institutionen för matematik och datavetenskap bedrivs forskning inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet som del av forskningsprofilen "DRIVE (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle)".

Till detta projekt söker vi nu en projektassistent med fokus på att stöjda projektet med mjukvaruutveckling i programmeringsspråket Rust. I projektet utvecklas flera mjukvaruprototyper för att förbättra cybersäkerheten i krypterade nätverksprotokoll tillsammans med företag i forskningsprofilen.

Arbetsuppgifter
Programmering i programmeringsspråket Rust. Versionshantering med Git. Utveckling sker med fördel i Linux. Prototyperna att vidarutveckla består dels av ett ramverk (bibliotek) med tillhörande simulator så övervägande backend-relaterat. Du kommer framförallt att arbeta tillsammans med forskare vid datavetenskap på Karlstads universitet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har dokumenterad erfarenhet av programmering i Rust. Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av Rust samt avklarade högskolepoäng inom cybersäkerhet, nätverkskommunikation, simulering och programmering.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Goda kunskaper i engelska är av stor vikt. Kunskaper i svenska är meriterande.

Villkor
Tidsbegränssad anställning med omfattning 20%. Tillträdesdag 2023-04-01. Slutdatum 2023-08-31 med möjlighet till förlängning.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- Minst en, gärna två, referenser.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 230330          

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i fysik, fokus på metall/halvledare (MSCA COFUND project PRISMAS)

Ansök    Mar 2    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning av Prismas  PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter ino... Visa mer
Beskrivning av Prismas 
PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Beskrivning av arbetsplatsen
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden och har en inspirerande multidisciplinär atmosfär. Materialfysikgruppen har ett brett intresseområde som omfattar forskning om metall/halvledare, nanomaterial, organiska molekylära och kiselbaserade solceller, https://www.kau.se/sv/fysik/forskning/material-fysik. Forskningen kring metall/halvledare är inriktad på ytstrukturer; tunna metallfilmer och organiska kristallina skikt, med användning av experimentella tekniker såsom sveptunnelmikroskopi , fotoelektronspektroskopi och synkrotronstrålning. Materialfysikgruppen består för närvarande av åtta seniora forskare, två postdoktorer och tre doktorander och växer nu kraftigt genom rekryteringar av flera doktorander och postdoktorer.

Vad erbjuder vi dig?
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas. En anställning som doktorand omfattar samma förmåner som övriga anställningar vid universitetet. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsförmåner etc. Läs mer om anställningsförmåner här https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/formaner.

Karlstads universitet vill ge alla anställda goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att delta i projektet ”Topologi av ultratunna metallfilmer på halvledare”, MSCA COFUND-projektet PRISMAS. En doktorand förväntas huvudsakligen ägna sig åt forskarstudier. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng inklusive doktorsavhandlingen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att driva ämnets arbete vidare.

För att bidra till en positiv arbetsmiljö och institutionens verksamhet ska doktoranden vara en närvarande och aktiv del av den dagliga verksamheten och arbetsplatsgemenskapen.

Vi söker blivande doktorander som är intresserade av tunna metallskikt på halvledarytor. Målet med projektet är att öka kunskapen om ytrekonstruktioner, samt att utveckla nya metoder för tillväxt av ultratunna filmer, vilket kan leda till nya materialegenskaper och nya tillämpningar. Kristallytor av kisel och germanium, modifierade med atomlager av metaller ovanpå, används som substrat. Genom att använda olika metaller och variera prepareringsmetoderna kan en stor variation i ytornas egenskaper uppnås. Sådana ytor är därför utmärkta substrat för systematiska studier av kopplingen och interaktionen mellan filmer och substrat.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet har du som har senast vid anställningens start (2023-09-01)  avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område.  Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-04-30.

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Antagning sker efter individuell prövning. För mer information om bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningarhttps://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Ansökan
Ansökan skickas in via Varbi https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar. Där hittar du även mer information om villkor och vad som ska ingå i ansökan. 

Sista ansökningsdag: 2 maj 2023 Visa mindre

Doktorand i civilrätt, inriktning börsrätt och hållbar värdepappersmarknad

Ansök    Mar 6    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – Juridik är ett av dem. Doktorandanställningen kommer knytas till ämnet juridik vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Forum För Redovisning. Handelshögskolan har 130 anställda och 2800 studenter som fördelas på 18 utbildningsprogram. Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Inom ju... Visa mer
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – Juridik är ett av dem.

Doktorandanställningen kommer knytas till ämnet juridik vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Forum För Redovisning.

Handelshögskolan har 130 anställda och 2800 studenter som fördelas på 18 utbildningsprogram. Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Inom juridikämnet arbetar i dagsläget ca 25 personer, varav fem professorer och sex doktorander. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.kau.se/juridik.

Forum för redovisning har funnits sedan 2012 och avsikten med forumet är att lansera ett brett, tvärvetenskapligt forskningsprogram, med tonvikt på företagsekonomi och rättsvetenskap.

Doktorandanställningen är inom civilrätt med inriktning börsrätt, för projektet Hållbar värdepappersmarknad. Projektet finansieras delvis av Nasdaq Nordic Foundation och kommer att ha en tvärvetenskaplig inriktning i gränssnittet mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Handledarna kommer att ha kompetens i båda ämnesdiscipliner.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. Denna institutionstjänstgöring är avsedd att fullgöras vid Karlstads universitet och kommer i huvudsak att utgöras av undervisning, företrädesvis i kommersiell civilrä

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande i hög grad och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet och bedömningskriterier
Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller examen från juristlinjen, eller magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i rättsvetenskap  eller närliggande ämne. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder är studieresultat på avancerad nivå, där den vetenskapliga kvaliteten på det självständiga arbetet tillmäts särskild betydelse. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot börsrätt/hållbar utveckling. Meriterande är även vetenskapligt arbete inom dessa inriktningar genomfört efter examen. I bedömningen beaktas muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska och den bifogade avsiktsförklaringen. Företagsekonomiska kunskaper är meriterande.

Antagning
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. För att söka anställnigen och läsa mer om vad ansökan ska innehålla hänvisar vi till annonsen på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag är den 20 mars 2023.

Ange referensnummer: REK 2023/24

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i arbetsvetenskap

Ansök    Mar 3    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och int... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal anställda professorer, docenter, lektorer, adjunkter och doktorander.

Arbetsuppgifter
Forskarstudierna sker inom ramen för forskningsprojektet Robot som kollega – hjälp eller jippi? som ska undersöka hur anställda upplever arbetsmiljön när de får en robot som kollega samt hur chefer, HR och fackliga organisationer arbetar med arbetsmiljön när robotar är en del av arbetet. I forskningen kommer vi att använda oss av olika former av kvalitativa och experimentella metoder för datainsamling.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som avlagt magisterexamen och skrivit en kandidat- magister- eller masteruppsats med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på:
Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Då tjänsten kommer att förläggas till ett forskningsprojekt rörande robotar och
arbetsmiljö inom både privat och offentlig sektor är självständiga arbeten med fokus på just dessa områden meriterande.
Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
På grund av ämnets karaktär och det aktuella forskningsprojektets ansats är det av särskild vikt att den sökande kan tala och skriva flytande svenska. Engelska språkkunskaper är också av stor vikt.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.
Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Cecilia Bladh
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 24 mars 2023.
Ange referensnummer: REK 2023/28.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Bakgrund Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i exam... Visa mer
Bakgrund
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. https://www.kau.se/omvardnad/forskning/forskning-inom-omvardnad

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning utifrån den sökandes kompetensprofil.

Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning, handledning och examination inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar, och i förekommande fall forskarutbildning. Undervisning sker på såväl campus som distans. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker institutionens och ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande undervisning och forskning samt att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel utgör viktiga delar av anställningen. Inom ramen för lektorsanställningen ges utrymme för kompetensutveckling/forskning. Övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter på institutionen exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd samt ha särskilda ansvarsområden, kan ingå i anställningen.

Behörighetskrav
För anställningen krävs doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande och sjuksköterskeexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt förmågan att samverka med omgivande samhälle. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Goda kunskaper i svenska är nödvändigt, eftersom undervisningsspråket på grundnivå och avancerad nivå är svenska. För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet även goda kunskaper i engelska. Saknas denna kunskap kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att läggas vid:

- den sökandes pedagogiska och vetenskapliga förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Lika vikt kommer att läggas vid en pedagogiska och vetenskapliga förmågan.
- god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå.
- personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Stor vikt kommer att läggas vid:

- att den sökande har klinisk arbetslivserfarenhet samt bedriver forskning inom ämnets forskningsområden.
- dokumenterad förmåga att framgångsrikt ansöka om och erhålla externa forskningsmedel, samt erfarenhet av forskningssamarbeten mellan akademi och klinik.

Meriterande:

- är specialistsjuksköterskeexamen med inriktning operation eller anestesi
- är engagemang och nätverkande med omgivande samhälle och forskarsamhälle samt förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning.
- är goda kunskaper i engelska

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Villkor
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Ämnet omvårdnad står i ett generationsskifte där etablering och utveckling av forskning är av stor vikt, därför erbjuds 30 % kompetensutvecklingstid under de första två åren. Därefter följer kompetensutvecklingstiden arbetstidsavtalet.

För komplett annons se: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:596546/ Visa mindre

Doktorand i fysik, organiska solcellsmaterial (MSCA COFUND project PRISMAS)

Ansök    Mar 2    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning av Prismas PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter, samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom ak... Visa mer
Beskrivning av Prismas
PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter, samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Beskrivning av arbetsplatsen
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden. Forskningen i materialvetenskap bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö. Forskningen inom materialfysikgruppen täcker brett intresseområde, bland annat solcellsmaterial. En forskargrupp, ledd av professor Ellen Moons, fokuserar på nya solenergimaterial, såsom molekylära halvledare och halidperovskiter. Gruppen har ett brett internationellt nätverk av samarbetspartners. Forskningslaboratorierna är välutrustade med modern utrustning för tillverkning och testning av solceller och instrument för karakterisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper. Forskargruppen är en frekvent användare av synkrotronbaserad röntgenspektroskopi.

Vad erbjuder vi dig?
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas. En anställning som doktorand omfattar samma förmåner som övriga anställningar vid universitetet. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsförmåner etc. Läs mer om anställningsförmåner här https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/formaner

Karlstads universitet vill ge alla anställda goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att delta i PRISMAS-projektet "SoftX-ray spectroscopy study of molecular semiconductors for durable organic photovoltaics".

En doktorand förväntas huvudsakligen bedriva forskarutbildning. Forskarutbildningen bestårav 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att främja ämnets arbete. För att bidra till en positiv arbetsmiljö och institutionens verksamhet ska doktoranden vara en närvarande och aktiv del av den dagliga verksamheten och arbetsplatsgemenskapen.

Detta projekt syftar till att undersöka fotodegraderingsprocesserna hos molekylärahalvledare som utgör det fotoaktiva skiktet i högpresterande organiska solceller (OSC).Dessa materials sammansättning kommer att studeras med mjukröntgenspektroskopimetoder, såsom core-level och resonant fotoelektronspektroskopi (XPS), samt röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS). Organiska solceller en effektiv teknik för fotovoltaisk solenergiomvandling med verkningsgrader som når över 18%. Solcellernas operativa livslängd måste dock förbättras. Att förstå materialens nedbrytningsmekanismer är därför en viktig forskningsutmaning. Ambient-pressure (AP)-XPS för att följa processerna in-situ i kontrollerade miljöer för att förstå hur nedbrytningskinetiken beror på omgivningen. Projektets resultat kommer att bidra till en bättre förståelse av elektronstrukturen hos dessa molekylära material och kommer att ge riktlinjer för att minska fotoinducerad nedbrytning och vägar mot mer hållbara organiska solceller.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV laboratoriet i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet har du som har senast vid anställningens start (2023-09-01)  avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område.  Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02.

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Antagning sker efter individuell prövning. För information om bedömningsgrunder se fullständig annons på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Ansökan 
Ansökan skickas in via Varbi, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar. För mer information om villkor och vad ansökan ska innehålla hänvisar vi till: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2 maj 2023 Visa mindre

Postdoktor i fysik, inriktning solcellsmaterial

Beskrivning Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojektet ”Durable Organic Solar Cells by Sequential Processing from Environmentally Friendly Solvents”. Institutionen har en stark forskningsprofil inom material for solenergi. Den aktuella gruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, bedriver forskning inom molekylära halvledarmater... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojektet ”Durable Organic Solar Cells by Sequential Processing from Environmentally Friendly Solvents”.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material for solenergi. Den aktuella gruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, bedriver forskning inom molekylära halvledarmaterial och lösningsbaserade halidperovskiter för solceller. Gruppen har ett brett internationellt samarbetsnätverk. Forskningslaboratorierna är väl utrustade med moderna anläggningar för framställning och testning av solceller och ett flertal instrument för karaktärisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper hos material. Utöver det använder forskargruppen också röntgenbaserade metoder vid synkrotronlaboratorier.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna att planera och utföra experiment, analysera, redovisa och kommunicera forskningsresultat. Samarbete inom forskargruppen och med partners är en viktig del av arbetsuppgifterna, såsom att skriva vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Du förväntas också delta i WISE forskarskola. WISE forskarskola riktar sig till såväl doktorander som postdoktorer och har som mål att förse framtidens forskare med viktiga färdigheter som behövs för att uppnå spetskompetens inom det tvärvetenskapliga området materialvetenskap för hållbarhet. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de unga forskare som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Det experimentella arbetet innebär mer specifikt tillverkning av solcellsmaterial och studier av dess egenskaper, samt tillverkning och testning av organiska solceller. Mätmetoder som kommer att användas i projektet är atomkraftmikroskopi (AFM), elektronmikroskopi, sekundärjon masspektrometri (SIMS), röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS) för analys av de tunna skiktens struktur och sammansättning. Dessutom tillkommer metoder för elektrisk testning av solceller.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i fysik, materialvetenskap, eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid dina dokumenterade akademiska meriter, samt praktiska erfarenheter avseende följande relevanta forskningsområden:
tillverkning och karakterisering av molekylära halvledarmaterial, elektrisk testning av solceller samt för projektet relevanta spektroskopi- och mikroskopimetoder.

Stor vikt läggs vid dina färdigheter inom metoder för dataanalys och din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter är en självklarhet.

Erfarenhet av internationella anställningar, uppdrag eller samarbeten inom forskning är meriterande. Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning är meriterande.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i två år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. För mer information om hur du söker anställning och vad som ska ingå i ansökan hänvisar vi till den fullständiga annonsen på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 24 mars 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Klinisk lektor i omvårdnad (universitetslektor)

Vi söker nu en klinisk lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet med placering på universitetet och i Region Värmland. Är du intresserad av en anställning där såväl forskningstid som klinisk placering ingår? Integrera forskning i klinik för att utveckla framtidens hälso-och sjukvård. Du har nu möjlighet att få det bästa av två världar i en kombination av placering vid universitetet samt i Region Värmland. Beskrivning Anställningen som klinisk lek... Visa mer
Vi söker nu en klinisk lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet med placering på universitetet och i Region Värmland.

Är du intresserad av en anställning där såväl forskningstid som klinisk placering ingår?

Integrera forskning i klinik för att utveckla framtidens hälso-och sjukvård. Du har nu möjlighet att få det bästa av två världar i en kombination av placering vid universitetet samt i Region Värmland.

Beskrivning

Anställningen som klinisk lektor i omvårdnad är en del av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du din anställning vid Karlstads universitet och har under de första fyra åren också en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning  inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet fo?r verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Va?rmland. Anställningen a?r under de fyra första åren tidsfo?rdelad motsvarande 40 % klinisk forskning, 30 % klinisk verksamhet inom lämplig verksamhet i Region Värmland och 30 % utbildning vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, bedriva klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bedriva klinisk forskning, bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt verka för klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (framförallt inom VFU), undervisa och handleda medarbetare och studenter,  bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handleda och examinera examensarbeten. I det kliniska uppdraget är du kliniskt verksam och har patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingår i ledningsgrupp och deltar i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande och sjuksköterskeexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt förmågan att samverka med omgivande samhälle. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Goda kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård samt för att kunna undervisa på svenska då undervisningsspråket på grundnivå och avancerad nivå är svenska. För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet även goda kunskaper i engelska. Saknas denna kunskap kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att läggas vid:

- den sökandes vetenskapliga förmåga, pedagogiska förmåga samt kliniska kompetens. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Lika vikt kommer att läggas vid vetenskaplig förmåga, pedagogisk förmåga och den kliniska kompetensen.

Stor vikt kommer att läggas vid:

- den sökandes personliga egenskaper såsom lyhördhet, samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.
- förmågan att självständigt och målinriktat driva arbete framåt samt slutföra åtaganden.

Meriterande är:

- specialistsjuksköterskeexamen
- erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare.

Vikt läggs vid:

- förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning.
- god administrativ kompetens
- god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
- god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra åren ingår placering på deltid i Region Värmland. Efter fyra år övergår anställningen till universitetslektor med placeringen på Karlstads universitet. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktpersoner:

Region Värmland: Petra Lundgren, områdeschef Vårdkvalitet, 010-83 164 92

Karlstads universitet: Kaisa Bjuresäter, proprefekt, 073-054 9352

För komplett annons: https://kau.varbi.com/what:job/jobID:596546/?lang=se Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemi

Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig! Beskrivning Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Kemi är ett av institutionens fyra ämnen. Övriga ämnen är kemiteknik, miljö- och energisystem samt byg... Visa mer
Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen. Övriga ämnen är kemiteknik, miljö- och energisystem samt byggteknik. Kemiämnet har ca 20 anställda som bedriver forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Lärare i kemi undervisar på flera program; Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi, Civilingenjör Kemiteknik, Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi, samt inom lärarutbildning på olika nivåer. Kemiämnet undervisar också på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Läs gärna om kemiämnets forskning här: https://www.kau.se/kemi

Vi söker nu en universitetsadjunkt i kemi, för att arbeta med undervisning inom de kurser som ligger inom kemiämnets åtagande. Antalet studenter som läser kurser inom kemi och kemiteknik har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå inom kemi, men det kan också bli aktuellt att undervisa på kurser på avancerad nivå samt på Tekniskt- naturvetenskapligt basår eller på kurser i kemiteknik. De flesta av våra kurser ges som både campus- och distanskurser.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser än inom kemi kan bli aktuellt. Att driva och bidra till utveckling av undervisningsverksamheten och den egna pedagogiska förmågan är också en del av arbetet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Vi söker dig som har avlagt kandidatexamen om minst 180 hp inom kemi.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Karlstads universitet är en internationell arbetsplats med många engelsktalande medarbetare, många möten genomförs därför på engelska och goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Pedagogisk skicklighet
- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.
- Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.

Det är meriterande med kunskaper i kemiteknik. Meriterande är även en examen på avancerad nivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %. Tillträde 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och uppställda kriterier.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och eventuella rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Två referenser, varav helst minst en är från tidigare eller nuvarande chef
- Uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.
Karlstads universitet
HR-avdelningen, Elisabeth Wessling
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2023/48

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Biträdande lektor i omvårdnad

Bakgrund Vid Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). ... Visa mer
Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

 https://www.kau.se/omvardnad/forskning/forskning-inom-omvardnad

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av forskning i omvårdnad omfattande minst 75 % utifrån din kompetensprofil i samverkan med etablerade forskningsområden och inriktningar vid ämnet och gärna i samverkan med Region Värmland och Värmlands kommuner. Forskningen bör ha som mål att stärka och utveckla institutionens forskning. Du förväntas ha en ambition att utveckla ett gediget nätverk med andra forskare och institutioner på nationell och internationell nivå, samt att bedriva egen forskning. Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på grundnivå och avancerad nivå samt i förekommande fall i forskarutbildning. Arbetsuppgifter inom undervisning kan, för en biträdande universitetslektor, uppgå till maximalt 25%. Undervisningen är i första hand inom ämnet omvårdnad, men kan även innefatta vissa områden i institutionens övriga ämnen. I arbetsuppgifterna kan administrativa uppgifter ingå och uppdrag i universitetets verksamhet. Du förväntas även bidra i utvecklingsarbetet vid institutionen. Under anställningstiden ges en biträdande lektor möjligheten att utveckla sin självständighet som forskare, samt skaffa sig ytterligare meriter vad gäller både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, för att uppnå kraven för en anställning som universitetslektor. Handledning av doktorander kan även bli aktuellt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor i omvårdnad är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens i omvårdnad/vårdvetenskap. I första hand är anställningen avsedd för de som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att läggas vid:

- Visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär samt potential att bidra till framtida utveckling av befintlig forskning och utbildning vid ämnet.
- Den sökandes förmåga att tillföra ny kompetens och erfarenhet av relevans för ämnet.

Stor vikt kommer att läggas vid:

- Dokumenterad förmåga att framgångsrikt ansöka om och erhålla externa forskningsmedel, samt erfarenhet av forskningssamarbeten mellan akademi och klinik.
- Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, initiativförmåga, att du är resultatfokuserad samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
- Specialistsjuksköterskekompetens inom operationssjukvård, intensivvård, ambulanssjukvård eller distriktssköterska.

Vikt kommer att läggas vid:

- Erfarenhet av förtroendeuppdrag inom akademin.
- Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och av att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, relevanta för anställningen.
- Förmåga att undervisa på svenska.
- Administrativ kompetens.
- Erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare.
- Pedagogiska utnämningar

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och på heltid, med preliminär start 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Villkor för befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Anställningen som universitetslektor är tillsvidare.

För komplett annons se: https://kau.varbi.com/what:job/jobID:597943/?lang=se Visa mindre

Universitetslektor i byggteknik

Beskrivning Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en. Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning inom ett av lärosätets ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildni... Visa mer
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en.

Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning inom ett av lärosätets ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildning som forskning. Det gör vi genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, vilket bland annat inkluderar olika aspekter på energi och fukt i byggnader, sunda materialval och cirkulär ekonomi. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Skickliga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Karlstads universitet.

Vid institutionen finns en stor forskningsmiljö, Processer och produkter för en cirkulär skoglig bioekonomi (Pro2BE) https://www.kau.se/pro2be. Forskningen på ämnet Byggteknik bedrivs i huvudsak inom ramen för Pro2Be. Byggteknik har under de senaste åren vuxit avsevärt vad gäller mängden forskning som bedrivs inom ämnet. En stor del av forskningen vid ämnet är inriktad på hur trämaterialet kan användas i moderna och avancerade konstruktioner. Gruppen jobbar också med finita elementmetoden för att simulera effekter vid belastning av materialet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och kursutveckling på grund- och avancerad nivå inom byggteknik. Framför allt är det aktuellt att undervisa inom byggnadsfysik (fukt och energi i byggnader), byggnadsmaterial och hållbart byggande men även inom angränsande områden. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, examination samt deltagande i institutionens interna och externa projekt. Du förväntas aktivt skapa kontakter för projekt i samarbete med det omgivande samhället och myndigheter för ömsesidigt utbyte samt verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

I arbetet ingår också att bidra till den forskning som idag bedrivs vid institutionen inom Pro2BE. För att fortsätta utveckla forskningen inom byggteknik är det viktigt  att delta i arbete med att söka externa forskningsanslag. I arbetet ingår administrativa uppdrag kopplade till forskning och utbildning. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram där det uppstår behov.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i byggteknik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i byggteknik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

God förmåga att kommunicera och undervisa på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. 

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom byggteknik inom högre utbildning
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet
- Goda kunskaper inom byggnadsfysik (energi och fukt i byggnader) och byggnadsmaterial
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

- Kunskaper i programvaror för energiberäkning och byggnadsfysikalisk dimensionering som är vanligt förekommande i byggnadsprojektering, samt erfarenhet av undervisning i dessa på universitetsnivå
- Breda och aktuella ämneskunskaper inom byggteknikområdet
- Vetenskaplig produktion i byggteknik inom för anställningen relevant område
- Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler
- Dokumenterad yrkeserfarenhet av relevans för ämnet byggteknik utanför akademin

Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att läggas vid:

- Visad förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering
- Erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. För att söka anställnigen och läsa mer om vad ansökan ska innehålla hänvisar vi till annonsen på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023  
Ange referensnr: REK2022/298

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Professor i genusvetenskap

Ansök    Feb 24    Karlstads Universitet    Professor
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu en professor i genusvetenskap till ämnet genusvetenskap som har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även ämnena psykologi, socialt arbete och sociologi. En nära koppling finns mellan ämnet genusvetenskap och Centrum för genusforskning (CGF). CGF bedriver forskning med följande inriktningar: Maskulinitetsstudier, Transgenderstudier, Organisatoriskt förändringsarbete och Genus, Hälsa och Teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av teoretisk forskning och tillämpad forskning och samarbeten med det omgivande samhället för nyttiggörande och innovation. Inom ämnet genusvetenskap ges utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom genusvetenskap. Kurser ges såväl vid campus som på distans och undervisning förekommer på både svenska och engelska. Centrumbildningen är interdisciplinär och fakultetsövergripande och arbetar mot ämnen och centrumbildningar inom hela universitetet.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är redo att ta uppdraget som ämnesföreträdare med övergripande ansvar för forskning, samt att företräda ämnets forskning på institutionen och fakulteten. Ämnesföreträdaren ansvarar också för att ämnets utbildning, forskning och samverkan utvecklas och håller en hög kvalitet. Genusvetenskap är idag inte ett forskarutbildningsämne vid universitetet och rekryteringen av en ny professor vid ämnet är en del av ambitionen att göra genusvetenskap till ett eget forskarutbildningsämne. En kommande arbetsuppgift är att tillsammans med nuvarande professor och ämneskollegium skapa dessa förutsättningar. Det finns idag ett nära samarbete med sociologiämnet gällande doktorander och forskarutbildning. CGF är även del av den internationella forskarskolan InterGender. 

Som professor har du ansvar för att leda och utveckla forskningsverksamheten och forskningsmiljön och vi ser därför gärna att din forskning knyter an till något eller några av de inriktningar eller områden som finns representerade på CGF och inom ämnet. Du förväntas bidra till att utöka den externfinansierade forskningen på ämnet genom att aktivt söka externa forskningsmedel, samt utveckla rutiner för ansökningar och ansökningsskrivande. I arbetsuppgifterna ingår även att söka finansiering för doktorander. Du förväntas vidare dels utveckla samarbetet med det omgivande samhället, dels utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt. För att bidra till en dynamisk arbetsmiljö vill vi att du aktivt deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor i genusvetenskap är den som har doktorsexamen i ämnet eller motsvarande kompetens i närliggande ämne och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
 Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ges lika vikt under bedömningen.

Särskild vikt läggs vid att den sökande ska ha omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt kännedom om det akademiska systemet för nordisk högre utbildning.

I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk.

Meriterande är dessutom tidigare administrativ erfarenhet inom forskningsledning samt kompetens och erfarenhet av forskning inom någon av de inriktningar/områden som bedrivs vid CGF och inom ämnet genusvetenskap.

Meriterande är även aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

För fullständig annons gå in på Kau.se/jobb.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent, forskning i pedagogiskt arbete

Ansök    Feb 24    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en anställning som projektassistent för forskning i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier.

Här får du möjlighet att medverka i ett forskningsprojekt som genomförs inom svenskämnet i grundskolan i nära samarbete med lärare och forskare. Vi söker en engagerad och noggranna projektassistent som ska medverka vid datainsamling i ett praktiknära forskningsprojekt under september månad.

Forskningsprojektet Utforskande och fördjupande textsamtal handlar om litteratursamtal i svenskämnet på högstadiet och ska undersöka hur kvaliteten på sådana samtal kan utvecklas genom observation och feedback till lärare. Som projektassistent kommer du i första hand att medverka vid datainsamling i klassrum genom att spela in lektioner på video. Inom projektet kommer det också att samlas data genom kunskapstester och enkäter. Även sådant arbete kan ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifter
 Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datainsamling inom ramen för projektet. Du ska i första hand medverka vid videoinspelningar av lektioner i svenska. Det betyder att du sätter upp utrustning före lektionen, övervakar inspelningen och lagrar data på hårddisk efteråt. Tider för inspelning planeras tillsammans med lärarna, som finns på skolor i olika kommuner. Detta innebär att du kommer att behöva vara tillgänglig dagtid under hela perioden, det vill säga under september månad. Platser för datainsamling ligger huvudsakligen i Värmland, men datainsamling i Östergötland kan förekomma. Övernattning kan även förekomma.

Förlängt uppdrag kan bli aktuellt och då inkludera arbetsuppgifter såsom bedömning av elevprestationer på prov eller sammanställning av data i databaser i Excel-miljö.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har avklarat minst 60 högskolepoäng, gärna inom lärarutbildning. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett positivt förhållningssätt till kollegor samt flexibilitet. God förmåga att hantera teknisk utrustning är ett krav. Eftersom arbetsuppgifterna innebär närvaro under pågående lektioner krävs gott omdöme, förmåga att vara diskret, vänlig och att kunna agera smidigt i förhållande till den pågående verksamheten som ska dokumenteras i forskningsprojektet. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Den som anställs som projektassistent ska dessutom inneha körkort (B) och ha tillgång till egen bil. Det är meriterande om du studerar till lärare, i synnerhet ämneslärare i svenska.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 40 % under en månad med start 14 april med chans till förlängning. Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

 

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 10 mars 2023
 Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i byggteknik

Beskrivning Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en. Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning inom ett av lärosätets ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildni... Visa mer
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en.

Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning inom ett av lärosätets ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildning som forskning. Det gör vi genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, vilket bland annat inkluderar olika aspekter på energi och fukt i byggnader, sunda materialval och cirkulär ekonomi. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Skickliga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Karlstads universitet.

Vid institutionen finns en stor forskningsmiljö, Processer och produkter för en cirkulär skoglig bioekonomi (Pro2BE) https://www.kau.se/pro2be. Forskningen på ämnet Byggteknik bedrivs i huvudsak inom ramen för Pro2Be. Byggteknik har under de senaste åren vuxit avsevärt vad gäller mängden forskning som bedrivs inom ämnet. En stor del av forskningen vid ämnet är inriktad på hur trämaterialet kan användas i moderna och avancerade konstruktioner. Gruppen jobbar också med finita elementmetoden för att simulera effekter vid belastning av materialet.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och kursutveckling på grundnivå inom byggteknik. Framför allt är det aktuellt att undervisa inom byggnadsfysik (fukt och energi i byggnader), byggnadsmaterial och hållbart byggande, men även inom angränsande områden. I arbetsuppgifterna ingår även planering och utvärdering av undervisning, samt handledning och examination. Du förväntas aktivt skapa kontakter och samarbeta med det omgivande samhället och myndigheter för ömsesidigt utbyte samt verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

I arbetet ingår administrativa uppgifter och kursplanering. Du förväntas delta aktivt i ämnets arbete med utveckling av utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt samt deltagande i institutionens interna och externa projekt. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram om det uppstår behov.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har en högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen i Byggteknik eller annat närliggande ämnesområde.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom byggteknik inom högre utbildning
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet
- Goda kunskaper inom byggnadsfysik (energi och fukt i byggnader) och byggnadsmaterial
- Breda och aktuella ämneskunskaper inom byggteknikområdet
- Dokumenterad yrkeserfarenhet av relevans för ämnet byggteknik utanför akademin
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

- Kunskaper i programvaror för energiberäkning och byggnadsfysikalisk dimensionering som är vanligt förekommande i byggnadsprojektering, samt erfarenhet av undervisning i dessa på universitetsnivå
- Aktuella kunskaper inom hållbart byggande
- Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler

Det är meriterande med erfarenhet av forskningsarbete samt doktorsexamen.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sannolikt blir det aktuellt att tillsätta ett vikariat under den tid som rekryteringen pågår, till dess att rekryterad person är på plats, för att lösa verksamhetens behov.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och eventuella rekommendations­brev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen, Elisabeth Wessling
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 19 mars 2023

Ange referensnr: REK2022/297

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i ämnet biologi

Ansök    Feb 21    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är att (i) analysera data för att kvantifiera variationen i korttidsreglering i svenska vattendrag längs en latitud- och klimatgradient, (ii) genomföra fältobservationer för att förstå relationerna mellan korttidsregleri... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att (i) analysera data för att kvantifiera variationen i korttidsreglering i svenska vattendrag längs en latitud- och klimatgradient, (ii) genomföra fältobservationer för att förstå relationerna mellan korttidsreglering vintertid och isdynamik och (iii) planera och genomföra fältexperiment för att bl. a. analysera vintereffekterna av korttidsreglering på strandzonens vegetationssammansättning och mångfald, på fisköverlevnad samt på ekosystemprocesser som nedbrytning.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 högskolepoäng (hp) i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller mastersnivå omfattande minst 15 hp, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

- Särskilt vikt kommer att läggas på den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.
- Stor vikt kommer att läggas på analytisk förmåga, kunskaper i vegetationsekologi, datahantering och statistiska analyser samt erfarenheter av fältarbete

Stor vikt fästs dessutom vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Innehav av körkort B är ett krav. Artkunskap med hänsyn till nordiska växter är meriterande. 

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev,
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 230315

Ange referensnummer: REK 2023/33

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

IT-tekniker, vikariat på 50 %

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
IT-avdelningen är en del av universitetets stödfunktioner och har drygt 35 anställda.

Avdelningen fungerar som servicefunktion gentemot hela universitetet och bidrar med stöd och utveckling inom områdena IT och AV-teknik. Avdelningen jobbar i team med olika kompetensområden som till exempel IT-stöd för personal och studenter, drift, underhåll och utveckling av verksamhetssystem. Vi sätter en stolthet i att ha en dynamisk, öppen miljö med högt i tak och vi satsar mycket energi på kontinuerlig kompetensutveckling. På IT-avdelningen sitter vi i en modern aktivitetsbaserad och öppen kontorslösning där samarbete och samverkan inom avdelningen är en ledstjärna.

Du ingår i ett team tillsammans med andra IT-tekniker som arbetar med AV- stöd till verksamheten, vilket innebär att montera, ge support och introducera personal till universitetets fysiska och digitala lärmiljöer. Universitetet satsar på en användarvänlig och funktionell miljö oavsett om man befinner sig i ett grupprum, en lärosal, hörsal eller konsertsal. Din tid kommer att vara dedikerad till att testa, utveckla och planera nya tekniska lösningar. Vi har sedan ett år tillbaka en avancerad studio för olika typer av videoproduktioner.

Anställningen innebär arbete på Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Arbetsuppgifter
Du kommer att projektleda och ha en central roll vid olika fysiska eller digitala produktioner, evenemang, konserter och livesändningar. Det innebär bland annat att planera och samordna alla funktioner, bygga och riva scener, hänga upp och ta ner ridåer och inteckningar, mixa liveljud och ljussätta, bildproducera, samt iordningställa för användning av storbild.

Exempel på andra arbetsuppgifter:

- Ansvara för underhåll och servning av ljud-, ljus-, scenteknik och övrig utrustning som behövs i verksamheten.
- Utföra dokumentationsinspelningar och bearbeta dessa för leverans till bibliotekets databassystem.
- Ansvara för utrustning i ensemblesalar: ljudanläggningar, instrument, instrumentförstärkare.

Kvalifikationer
Det är krav att du har erfarenheter och aktuella kunskaper av att:

- Hanterat bildmix för olika typer av events så som konserter och konferenser.
- Mixat band eller liknande med upp till 30st mikrofoner samtidigt.
- Hanterat monitormix med både in-ear och scenmonitorer.
- Hanterat inspelningar med upp till 30st kanaler.
- God vana av Avolites.
- Hanterat grandMA2.
- Har god erfarenhet av ljusdesign med upp till 100 rörliga armaturer samtidigt.
- Har god erfarenhet av ljusdesign med rörligt och konventionellt ljus för olika typer av events såsom musikal, konsert, teater, och konferens.

AV-teamet arbetar mycket nära verksamheten och har ofta en framträdande och aktivt roll i planering och utförande av digitala disputationer, konferenser, evenemang och konserter. Du bör därför ha förmåga att arbeta strukturerat, att prioritera mellan arbetsuppgifter och ha en god känsla för service. Då du är en del av ett team, är din samarbetsförmåga av betydelse och vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande är att du har:

- Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter som beskrivs.
- God vana av att arbeta i Logic.
- God vana av att arbeta i Avolites.
- God vana av att arbeta i Resolume Avenue.
- God vana av att programmera ljus.
- God vana av att koppla och patcha ljud, ljus och bild.
- God vana av att arbeta som ljud-, ljus-, bild- och scentekniker.
- Dokumenterat goda kunskaper i svenska och engelska

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 50 % i tolv månader, med start snarast enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper. 

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 14 mars 2023.

Ange referensnr: REK2023/40.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i samhällsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå.

Ämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet har fått ökat undervisningsuppdrag på den korta lärarutbildningen och behöver rekrytera personal som har kompetens för att undervisa där. Vi söker nu en universitetsadjunkt i samhällskunskap för en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning från grundläggande- till avancerad nivå i såväl fristående kurser som programkurser inom lärarutbildningen och inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. En stor del av arbetet kommer att ske på den korta KPU-utbildningen KPU60. Undervisningen kan även gälla andra kurser inom både utbildningsvetenskaplig kärna och i samhällskunskap. Förutom undervisning kan handledning, examination, kursansvar, kursutveckling samt VFU-besök/VFU-handledning komma att ingå i anställningen. Vidare ingår att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
För anställning krävs lärarexamen med behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasiet samt undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet inom gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf


Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid

- undervisningserfarenhet från undervisning inom gymnasieskolan.
- kompetens för och erfarenhet av att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och i kompletterande pedagogisk utbildning KPU.

Stor vikt läggs vid

- erfarenhet av distansundervisning.
- goda kunskaper i svenska.

Vikt läggs vid

- personliga egenskaper som samarbetsförmåga, vilja och förmåga att bidra till ämnets och utbildningens utveckling samt ett ansvarstagande engagemang.

Meriterande

- erfarenhet av ämnesdidaktisk undervisning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet gärna med tonvikt på statsvetenskapliga, sociologiska eller nationalekonomiska perspektiv.
- erfarenhet av ledande roll inom program på lärarutbildning.
- erfarenhet av systematiskt kvalitets- och/eller utvecklingsarbete.
- pedagogiska utnämningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträdesdag snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-02 -13                                  

Ange referensnr: REK2023/21Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematikens didaktik

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikens didaktik. Den forsk... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikens didaktik. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se https://www.kau.se/matematik

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav
För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik eller kandidatexamen inom anställningens område.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för denna tjänst är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare,
- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ,
- erfarenhet av forskning och forskarutbildning,
- att den sökandes kompetensprofil stärker och breddar arbetslagets kompetens. 

Villkor
Anställningen är ett vikariat på halvtid från 2023-08-01 till och med 2024-01-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 230315                                      

Ange referensnr: 2023/37

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Innovationsrådgivare till Karlstads universitet

Beskrivning Grants and Innovation Office, GIO, är en avdelning inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet med uppdrag att bidra till utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten på Kau genom att erbjuda professionellt stöd till forskare avseende strategisk utveckling av sin forskning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning. GIO består av forsknings- och innov... Visa mer
Beskrivning
Grants and Innovation Office, GIO, är en avdelning inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet med uppdrag att bidra till utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten på Kau genom att erbjuda professionellt stöd till forskare avseende strategisk utveckling av sin forskning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning.

GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella- och administrativa stödfunktioner som stödjer forskare och forskningsmiljöer i deras utveckling, både individuellt och som forskargrupp. Vårt förhållningssätt baseras

på att forskning och nyttiggörande av den kunskap och de forskningsresultat det leder till är länkat, och därmed en naturligt integrerad del i starka och attraktiva forskningsmiljöer.

GIO fungerar även som ett stöd till universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av lärosätets forsknings- och innovationsverksamhet. Utöver stödet vi ger till forskare, forskningsmiljöer och universitetets ledning, stöttar GIO även studenter i utveckling av deras innovativa idéer.

GIO är en av de drivande aktörerna i det regionala forsknings- och innovationsstödsystemet samt stödjer forskare och forskningsmiljöer i etablering av nationella och internationella nätverk.

Att arbeta inom Grants and Innovation Office upplevs som inspirerande och utvecklande och du får möjlighet att bidra till en uppskattad service och expertkunskap till verksamheterna på Karlstads universitet.

Som en del av Grants and Innovation Office kommer du att bidra till både GIOs utveckling och till utvecklingen av Karlstad universitets forsknings- och innovationsverksamhet.

Mer information om Grants and Innovation Office finns på: https://kau.varbi.com/center/tool/position/591747/edit/tab:3/kau.se/gio

Arbetsuppgifter
Som innovationsrådgivare kommer du bland annat att:

- Söka och identifiera kunskapsbaserade idéer och resultat från forskningen inom Karlstads universitet som kan leda till nytta utanför akademin och/eller till nya forskningsprojekt.
- Utveckla och ansvara för aktiviteter som ger möjligheter till nyttiggörandet av forskningsresultat.
- Ge stöd till forskare och studenter som inkluderar både coachning runt själva idén men även av idébäraren samt ge stöd avseende hantering av de intellektuella tillgångar som ligger till grund för en idé och innovation.
- Förvalta och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer som bidrar till forskningens utveckling och dess nyttiggörande. Exempel på dessa är forsknings- och innovationsfinansiärer (regionala, nationella och internationella), offentliga organisationer, företag samt övriga aktörer i både det regionala och i de nationella samt de internationella innovationssystemen.
- Anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare som bidrar till att utveckla kulturen avseende innovation och nyttiggörande på Kau. 

Kvalifikationer
Den sökande ska vara högskoleutbildad samt ha erfarenhet avseende affärsutvecklingsprocesser och/eller affärsjuridiska områden.

Den sökande ska ha erfarenhet från att ha haft rådgivande/coachande arbetsuppgifter avseende affärs och/eller idéutveckling. Den sökande skall kunna hantera dessa uppgifter med en hög servicenivå.

Den sökande ska ha erfarenhet från att ha drivit innovationsprojekt/aktiviteter med flera inblandade parter på både nationell och internationell nivå.

Den sökande ska vidare ha god samarbetsförmåga, klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Eftersom en stor andel av de forskningsverksamma på Karlstads universitet är engelskspråkiga och att det i många fall är utländska partners inblandade i forsknings- och innovationsprojekt ska den sökande ha en god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska (tal och skrift).

Extra meriterande är om den sökande kan påvisa ett aktivt nätverk bestående av aktörer från både regionala, nationella och internationella innovationssystem samt från finansiärer, akademi, offentliga organisationer och företag.

Immaterialrättsliga kunskaper och erfarenheter från eget företagande är extra meriterande såväl som erfarenheter från forskningsverksamhet.

För denna anställning lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. De personliga egenskaper som vi identifierat som viktiga för att vara framgångsrik i anställningen är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och andra aktörer.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsplatsen är placerad på Karlstads universitet, men möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete med upp till två dagar per vecka.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och för att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inkommen vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. 

Sista ansökningsdag är 230314
Ange Ref. nr. Rek. 2023/16

Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

HR-specialist

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du arbeta i en konsultativ roll inom HR och dessutom utföra jobbet i en händelserik och kreativ miljö, på en av Värmlands största arbetsplatser? Då kanske du är vår nya kollega!

Beskrivning 
På HR-avdelningen arbetar vi med frågor som sträcker sig över hela HR-området, både på operativ och strategisk nivå.

Prioriterade uppgifter för oss är att stödja verksamhetens chefer i deras personal- och arbetsmiljöansvar. Avdelningen ansvarar även för löneadministration.

Avdelningen drivs av nyfikenhet, en ständig vilja att bli bättre och öppenhet för nya sätt att arbeta. Vår arbetsmiljö präglas av en stark laganda vilket innebär att vi stöttar, coachar och utmanar varandra för att nå uppsatta mål. Med utveckling och kvalitet i fokus skapar HR-avdelningen förutsättningar för att Karlstads universitet ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Vid avdelningen finns knappt 20 medarbetare. Läs gärna mer om vår avdelning: https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/var-verksamhet/ centrala-stodfunktioner/hr-avdelningen

Din roll
Att vara HR-specialist vid Karlstads universitet är ett självgående och utåtriktat arbete, där din primära uppgift är att ge kvalificerat stöd och service till universitetets chefer i HR-frågor. Du kommer att arbeta brett inom HR-området, med kompetensförsörjning och rekrytering, anställningsfrågor, rehabilitering, arbetsmiljö, omställning och arbetsrätt. Arbetet på HR-avdelningen leds av HR-chef men i ditt dagliga arbete kommer du att arbeta nära och som direkt stöd till några av universitetets chefer.

Du kommer ingå i ett team av flera HR-specialister. Tillsammans samordnar, driver och utvecklar ni ert konsultativa arbete, processer och arbetssätt.

Vid avdelningen finns även HR-strateger, HR-controller, HR-administratör och lönekonsulter, som du kommer ha ett nära samarbete med. Samarbete sker även med andra stödfunktioner inom universitetet.

Vem är du?
Vi söker dig som har några års aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, god arbetsrättslig kompetens, samt relevant akademisk examen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en rådgivande, konsultativ roll gentemot chefer.

För att trivas och lyckas i rollen som HR-specialist utför du ditt arbete med stort engagemang. Du är självgående och har ett utvecklingsfokus. Du trivs i en miljö där behov och förutsättningar kan växla snabbt. Det är också betydelsefullt att du är lyhörd och har förmågan att skapa goda och förtroendefulla relationer. God administrativ förmåga behövs, samt att kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Då vi arbetar i en alltmer internationell miljö är det viktigt att du har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, och att du trivs i miljöer där kommunikation på engelska krävs.  Dina personliga egenskaper och utvecklingspotential som HR-specialist är självklart viktiga för oss.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid. Start 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2023-03-06

Vi ser fram emot din ansökan, välkommen!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är cirka 25 personer verksamma med både forskning, utbildning och externa kontakter.

Vi har även FoU Välfärd Värmland placerat hos oss på universitetet. Vi har därför ett nära samarbete mellan ämnet socialt arbete och denna forsknings- och utvecklingsenhet, som har en mycket livaktig verksamhet med praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du att undervisa inom socionomprogrammet, fristående kurser och på uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. Du deltar aktivt i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, internationella kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen. I anställningen kan även ingå att arbeta i utvecklings- och forskningsprojekt vid FoU Välfärd Värmland.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska, undervisning på engelska kan också förekomma, är god muntlig och skriftlig förmåga i dessa båda språk ett krav.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt för denna utlysning läggs vid erfarenheter av arbete inom socialtjänst, där i synnerhet erfarenheter av arbete med verksamhetsutveckling och implementeringsstöd är av stor vikt.

Vid tillsättningen läggs även stor vikt vid undervisningserfarenhet från socionomprogrammet, såväl grund- som avancerad nivå, samt erfarenhet av arbete med uppdragsutbildningar. Vikt läggs även vid pedagogisk utbildning inom för anställningen relevant område. Undervisning och/eller dokumenterad kunskap inom något eller några av följande områden; barn- unga- och familjeområdet, äldreområdet, funktionshinderområdet, ledarskap/organisation inom socialt arbete är också meriterande.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Examen på avancerad nivå är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete liksom erfarenheter av arbete i projekt.

Åberopade behörighetskrav och bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-03-05                                      

Ange referensnr: REK 2023/4

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

HR-strateg

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Har du stor erfarenhet inom HR och söker nya utmaningar? Karlstads universitets HR-avdelning söker en driven medarbetare som vill arbeta med kvalificerat HR-arbete.

Vill du dessutom tillbringa dina dagar i en utvecklande, akademisk miljö på en av Värmlands största arbetsplatser är du kanske rätt person för oss.

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett mångfacetterat arbete, där ett av de främsta uppdragen är att vara ett kvalificerat stöd i HR-frågor till universitetets ledning, chefer och HR-avdelningens övriga medarbetare. En annan viktig del av arbetet är att driva, utveckla och implementera HR-processer, riktlinjer samt policys för att i nästa steg förverkliga dem i operativa åtgärder. Som HR-strateg har du en utåtriktad roll, där du bland annat förväntas leda och delta i arbetsgrupper, etablera kontakter, delta i nätverk samt genomföra interna informationsinsatser och utbildningar inom ditt ansvarsområde. Därutöver ingår det i rollen att göra utredningar, skriva rapporter och svara på olika typer av förfrågningar. Ditt arbete kommer vara särskilt inriktat mot strategisk kompetensförsörjning, omställning, förhandlingar samt juridiska frågor kopplat till arbetet på HR. Universitetet går mot en allt mer internationaliserad och digitaliserad verksamhet vilket förutsätter ett utvecklingsarbete där du också förväntas bidra.

Vid HR-avdelningen finns knappt 20 medarbetare. Du kommer att ingå i ett mindre team på fyra personer. Gruppen arbetar övergripande och på en strategisk nivå, med frågor som spänner över hela HR-området. På HR-avdelningen finns även HR-specialister, HR-controller, HR-administratör och lönekonsulter.

Välkommen till en HR-avdelning som drivs av nyfikenhet, en ständig vilja att bli bättre och öppenhet för nya sätt att arbeta. Vår arbetsmiljö präglas av en stark laganda vilket innebär att vi stöttar, coachar och utmanar varandra för att nå uppsatta mål. Med utveckling och kvalitet i fokus skapar HR-avdelningen förutsättningar för att Karlstads universitet ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Läs gärna mer om vår avdelning: https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/var-verksamhet/centrala-stodfunktioner/hr-avdelningen

Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper inom arbetsområdet, flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en relevant akademisk utbildning. Fördjupad kunskap inom något av områdena som rör internationalisering, villkor för högre utbildning eller digitalisering behövs för den här rollen. Erfarenhet av att leda projekt och större utvecklingsarbeten är också meriterande.

Då arbetet är mångfacetterat behöver du kunna hantera stor variation av olika arbetsuppgifter och utföra ditt arbete både på svenska och engelska. För att lyckas i arbetet behöver du också vara en god kommunikatör, utvecklingsinriktad och drivande. Helhetsperspektiv, flexibilitet, förmåga att etablera kontakter och samverka med din omgivning är andra viktiga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid att du är rätt person för arbetet, samt att du är en lagspelare som aktivt bidrar till HR-avdelningens vision.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid. Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2023-03-13

Vi ser fram emot din ansökan, välkommen!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt ... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och medieanvändning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/ node. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

I normalfallet har en universitetsadjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Varför ska du välja Karlstads universitet?
Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/formaner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav
Behörig till anställningen som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt examen på avancerad nivå i ämnet, samt visat pedagogisk skicklighet. Då undervisningen till stor del består av att ge återkoppling på studenters texter på svenska är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning
http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt

- Bred kunskap i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap
- Erfarenhet av undervisning och handledning inom vetenskapliga kvantitativa metoder på högskole-/universitetsnivå.
- Dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning och examination på svenska och engelska, på kandidatnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap.

 Av stor vikt:

Personliga egenskaper som krävs för denna anställning, är att kunna

- kommunicera väl muntligt och skriftligt i olika sammanhang,
- självständigt lära sig använda olika digitala system,
- visa flexibilitet och organisationsförmåga, som att samplanera med kollegor på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt.

- erfarenhet av att undervisa och handleda inom kurser på högskole-/universitetsnivå.

Av vikt:

- God samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ samt att du har de erfarenheter och den kompetens som krävs för att snabbt komma in i anställningen som universitetsadjunkt.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället
- utbildning på forskarnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap
- Pedagogiska utnämningar och utbildningar

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Upplysningar
Prefekt Mats Nilsson, [email protected] 076-105 69 76
Studierektor Susanne Almgren, [email protected] 076-115 76 68

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-03-01
Ange referensnr: REK2023/2

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i musikpedagogik

Beskrivning Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentallärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. Våren 2020 kom resultatet av den kvali... Visa mer
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika.

MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentallärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. Våren 2020 kom resultatet av den kvalitetsgranskning UKÄ genomfört av bland annat Musiklärarutbildningen vid MHI. Det sammantagna omdömet var att utbildningen som helhet har hög kvalitet. Här följer några citat ur granskningen:

"Kopplingen mellan forskning och utbildning bedöms som god, och som en styrka vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det nära samarbetet mellan teori och praktik som pågår i utbildningen där utrymme ges för både konstnärliga och pedagogiska inslag". (UKÄ)

"Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete uppfylls i utbildningen och anses av bedömarna hålla hög kvalitet. Bedömargruppen anser att utbildningens goda struktur med tydliga upplägg som erbjuder både bredd och djup, tydlig progression och möjligheter för studenterna att kombinera kurser med varandra, bidrar till detta. Alla bedömda självständiga arbeten visar dessutom hög måluppfyllelse. Att studenterna möter musikdidaktisk och pedagogisk litteratur samt forskning inom både ämnesdidaktiska kurser och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ser bedömargruppen som särskilt positivt". (UKÄ)

MHI och Karlstads universitet har numera även rätt att utfärda konstnärlig examen på masternivå. Programmet Konstnärlig master musiker kommer att starta hösten 2023. Programmet Konstnärlig kandidat musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. MHI är med andra ord inne i en stark utvecklingsperiod.

Musikpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som fokuserar på alla former av kunskapsutveckling och lärande i musik, där olika sociala, kulturella och didaktiska dimensioner av lärande tas i beaktande. Ämnesområdet har bäring på undervisning och utbildning och utgör således en viktig grund för de utbildningar som nu finns på musikhögskolan.

Vi söker en lektor i musikpedagogik, inriktning musikdidaktik med placering på Musikhögskolan Ingesund. Läs mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning framförallt i allmän musikdidaktik, men också i de utbildningsvetenskapliga kurserna inom musiklärarutbildningen. Vidare ingår handledning och examination av självständiga arbeten, kursutveckling samt forskning. Den sökande förväntas att aktivt delta i, utveckla och stärka institutionens musikpedagogiska forskningsmiljö samt samverka med det omgivande samhället.

Arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och förmåga att undervisa på engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning samt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska kunskapsområdet.

Av särskild vikt är erfarenhet av undervisning på gymnasieskola och grundskola samt musik- och kulturskolor, framförallt av instrumental- och ensembleundervisning, men även av andra musikkurser på olika nivåer.

Av särskild vikt är också musiklärarexamen eller motsvarande utbildning.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning i musikdidaktik på högskolenivå samt erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten på högskolenivå.

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt förmåga till flexibilitet, ansvar och initiativtagande.

Av vikt är god förmåga att informera om forsknings- och utvecklingsarbeten, bidra med egen forskning samt medverka i nationella/internationella nätverk gällande forskning.

Av vikt är även god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är mellan 50 – 100 % och kan justeras efter överenskommelse. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Visa mindre

Projektassistent forskning, byggteknik, 50%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara en del av ett forskningsteam där forskningen bidrar till ett ökat träbyggande?

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem, vilken består av fyra ämnen: byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är hemvist för forskargruppen  Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi (Pro2BE), som är inriktad på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE omfattar flera ämnesmiljöer, bland annat Byggteknik. Inom projektet ”Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä” undersöks möjligheter att tillvarata spillprodukter från tillverkning av så kallat korslimmat trä för användning inom konventionellt trähusbyggande. Till detta projekt söker vi nu en projektassistent forskning, som kommer att ha fokus på avancerad modellering av sådana produkter med finita element metoden, FEM. Experimentella försök pågår och FEM-modellerna kommer att kunna verifieras mot resultat från sådana försök. I projektet medverkar flera stora företag som idag arbetar med bostadsbyggande i trä.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom ramen för forskargruppen Pro2BE:s verksamhet vid Karlstads universitet och inom ovan beskrivna projekt. Arbetet kommer till stor del att vara självständigt och kommer att kräva tidigare erfarenhet av avancerad modellering. Din uppgift blir i huvudsak att simulera brädor sågade från korslimmade skivor som belastas med mekanisk last så väl som med varierande fuktkvot.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har en ingenjörsexamen i byggteknik eller annat ämnesområde av relevans för projektet.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av och förmåga att utveckla och använda avancerade FEM-modeller för simulering av träbaserade produkter. Du förväntas vara väl förtrogen med simuleringsverktyg så som ABAQUS och du förväntas också kunna skriva egna pythonskript för ökad flexibilitet i simuleringen.

Vid urval kommer vikt läggs vid kunskap om prefabricerat trähusbyggande.

Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper. Vi söker någon som har förmåga att arbeta självständigt och som är noggrann, ordningsam och strukturerad.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i 11 månader, med en omfattning på 50%. Start 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan bli aktuellt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-03-10                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

HR-administratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är god service, eget ansvar och utvecklingsfokus viktiga ingredienser för dig i arbetet? Är du dessutom en fena på högklassigt administrativt arbete? Då kanske du är vår nya kollega!

På HR-avdelningen finns 19 medarbetare som arbetar med HR-frågor på operativ och strategisk nivå.

Prioriterade uppgifter för oss är att stödja verksamhetens chefer i deras personal- och arbetsmiljöansvar. Avdelningen ansvarar även bland annat för verksamhetsövergripande HR-processer, löneutbetalningar och för rekryteringsadministration. Med utveckling och kvalitet i fokus skapar HR-avdelningen förutsättningar för att Karlstads universitet ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Läs gärna mer om HR-avdelningen: https://www.kau.se/om-universitetet/organisation/var-verksamhet/centrala-stodfunktioner/hr-avdelningen

Vad erbjuder vi dig?
I rollen som HR-administratör arbetar du huvudsakligen med allmänt förekommande administrativa uppgifter inom ramen för HR-avdelningens uppdrag samt med löneadministration.

Den administrativa delen innefattar bland annat administration kopplad till rekrytering och anställningar, samt administration i anslutning till interna utbildningsinsatser som HR-avdelningen ansvarar för och genomför. Du kommer även arbeta med uppgifter som arkivering, hantering av personakter, beställningar och inventering. Arbete med avdelningens webb och digitalt utvecklingsarbete ingår också. Ytterligare administrativa uppgifter tillkommer utifrån behov.

Löneadministration är mångfacetterat och innefattar arbete med hela lönehanteringsprocessen, exempelvis hantering av löneunderlag, avvikelseregistrering, semesterhantering, sjukregistrering och löneutbetalning. En viktig del är även att bistå chefer och medarbetare med information och support i praktiska lönefrågor, hantering av anställningsförmåner samt och lag- och avtalstillämpning.

Du kommer ingå i ett mindre team som arbetar med löne- och HR-administration, som tillsammans planerar, genomför och utvecklar arbetet och rutiner. För oss är det en självklarhet att du aktivt bidrar till utveckling och effektivisering. I ditt dagliga arbete har du även ett nära samarbete med övriga medarbetare på avdelningen.

Välkommen till en HR-avdelning som drivs av nyfikenhet, en ständig vilja att bli bättre och öppenhet för nya sätt att arbeta. Vår arbetsmiljö präglas av en stark laganda vilket innebär att vi stöttar, coachar och utmanar varandra för att nå uppsatta mål.

Vem är du?
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och gärna en kompletterande eftergymnasial utbildning, som är relevant för rollen. Du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.  Erfarenhet av löneadministration är meriterande. Likaså är kunskap om regelverk beträffande personuppgiftshantering, diarieföring, arbetsrätt samt offentlighet och sekretess inom statlig förvaltning meriterande.

Du måste ha en mycket god administrativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Du har vidare mycket goda kunskaper i Officepaketet och är nyfiken på, samt tar lätt till dig, nya digitala system. Det är betydelsefullt att du är lyhörd, skapar goda relationer med din omgivning och att du är utvecklingsinriktad. Samtidigt ställer rollen krav på självständighet, initiativförmåga och förmåga att kunna hantera en stor bredd av arbetsuppgifter. Det är viktigt att administrativ service är något som du prioriterar och trivs utmärkt med.  Stor vikt fästs vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Sista ansökningsdag: 2023-02-27

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

 

 

 

 

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i risk och miljöstudier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning, samverkan och bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa.

Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Inom ramen för RiskLab sker också ett kontinuerligt utvecklingsarbete av dessa läroformer. Läs mer på vår hemsida https://www.kau.se/csr Anställningen är placerad på Centrum för forskning om samhällsrisker.

Arbetsuppgifter
Amanuensens huvuduppgifter är att arbeta i RiskLab. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat planering, genomförande och utvärdering av besök i RiskLab. Även underhåll och drift av labbets verktyg ingår.

Anställningen innebär ett självständigt arbete med planering och genomförande av arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontakter, såväl inom som utanför universitetet. Inom ramen för anställningen kan det också bli aktuellt att hålla presentationer och övningar för olika målgrupper, yrkesverksamma och skolelever.

Anställningen innebär en möjlighet till erfarenhet av forskningskommunikation och ger en inblick i det dagliga arbetet i en forskningsmiljö. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska antingen gå sista året på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet eller vara antagen till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet och ha en studietid kvar till examen som minst motsvarande anställningens längd.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Även din förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och externa intressenter är av stor vikt. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten. Meriterande är kunskap och erfarenhet inom kommunikation, pedagogik och didaktik.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar minst 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller 1 arbetsdag per vecka över tid. Chans till ytterligare tid finns, sammanlagt max 50% av heltid. Arbetets förläggning är främst på Karlstads universitet men arbete på distans kan också förekomma.

Anställning från och med 2023-02-22 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-31.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-02-21

Ange referensnr: REK2023/20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Professor i musikpedagogik

Ansök    Feb 6    Karlstads Universitet    Professor
Beskrivning Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentlärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. Våren 2020 kom resultatet av den kvalite... Visa mer
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika.

MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentlärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. Våren 2020 kom resultatet av den kvalitetsgranskning UKÄ genomfört av bland annat Musiklärarutbildningen vid MHI. Det sammantagna omdömet var att utbildningen som helhet har hög kvalitet.

MHI och Karlstads universitet har numera även rätt att utfärda konstnärlig examen på masternivå. Programmet Konstnärlig master musiker kommer att starta hösten 2023. Programmet Konstnärlig kandidat musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. MHI är med andra ord inne i en stark utvecklingsperiod.

Musikpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som fokuserar på alla former av kunskapsutveckling och lärande i musik, där olika sociala, kulturella och didaktiska dimensioner av lärande tas i beaktande. Ämnesområdet har bäring på undervisning och utbildning och utgör således en viktig grund för de utbildningar som nu finns på musikhögskolan. Den forskning som på MHI bedrivs inom det musikpedagogiska området har framförallt fokus på gestaltande och didaktiska perspektiv på lärande, utveckling och bedömning inom ämnet musik. Forskningen är ofta praktiknära med fokus på lärares förhållningssätt till dessa aspekter liksom på elevers och studenters processer kopplat till detsamma. Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet har riktat forskningsmedel för uppbyggnad av den musikdidaktiska forskningen och för att utveckla samverkan med den nationellt ledande forskning som vid universitet bedrivs inom ämnesdidaktik.

Vi söker en professor i musikpedagogik, med placering på Musikhögskolan Ingesund. Läs mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en forskarutbildning med inriktning musikpedagogik. Den egna forskningen är en viktig del av den kvalitetsutveckling som Musiklärarprogrammet ständigt genomgår. Den sökande förväntas även aktivt delta i och stärka institutionens och universitetets utveckling av den pedagogiskt/didaktiska och forskningsinriktade verksamheten samt samverka med det omgivande samhället. Vidare ingår handledning och examination av självständiga arbeten samt undervisning i Musiklärarprogrammet.

Huvuddelen av arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor i musikpedagogik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Både den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att kvaliteten kan bedömas. Egen konstnärlig verksamhet inom området är meriterande. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och förmåga att undervisa på engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. En professor ska dessutom ha genomfört handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder
Prövningen av såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet ska ägnas lika stor omsorg.

Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning samt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska kunskapsområdet. Självständiga forskningsinsatser ska vara på en hög nivå och överstiga vad som krävs för docentkompetens.

Av särskild vikt är erfarenhet av undervisning på forskarutbildning, masterutbildning eller annan musikutbildning på avancerad nivå.

Av särskild vikt är också erfarenhet av handledning på forskarutbildning samt examination och handledning av självständiga arbeten på avancerad nivå i musikutbildning.

Av särskild vikt är att den sökande har förmåga att informera om och aktivt bedriva forskning, har erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel, medverkar i nationella och internationella forskarnätverk samt har erfarenhet av uppdrag som sakkunnig i olika forskningssammanhang.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning med barn och ungdomar i musik på olika nivåer.

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt förmåga till flexibilitet, ansvar och initiativtagande.

Av vikt är även god förmåga att samverka med kollegor och omgivande forskarnätverk.

Meriterande är musiklärarexamen och även erfarenhet av eget musikutövande.

Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Visa mindre

Postdoktor inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Ansök    Jan 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning. CSD är ett forskningscentru... Visa mer
Beskrivning
Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD).

CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning.

CSD är ett forskningscentrum och har inte några anställda. Anställningen är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och kan beroende på den sökandes inriktning vara inom något av följande ämnen; geografi, historia, samhällskunskap eller religionsvetenskap.

Anställningen förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet med inriktning mot något av de forskningsområden som bedrivs inom CSD, exempelvis bildning och ämnesdidaktik i antropocen; migration och interkulturalitet; nyheter som läromedel och didaktiska modeller.  Mer information om CSD: https://www.kau.se/csd

Arbetsuppgifter
Som postdoktor på CSD ingår du i vår forskningsmiljö och du förväntas var verksam både som självständig forskare och i samverkan med andra forskare inom CSD. Din forskning ska ha en tydlig ämnesdidaktisk inriktning och anknyta till CSDs forskningsprogram. Du kommer i huvudsak att bedriva forskning och skriva forskningsansökningar.  Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer. Du  bidrar till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i CSDs aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops samt genom att vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen.  

Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20 % ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas. I anställningen samverkar du med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har avlagt doktorsexamen med ämnesdidaktisk inriktning mot Geografi, Historia, Samhällskunskap eller Religionsvetenskap eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den forskningsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom ämnesdidaktik, anknytning till CSD:s forskning samt kvalitet och självständighet i  forskningsplan.

Av särskild vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av särskild vikt är även goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Meriterade är lärarutbildning och erfarenhet från undervisning inom grundskola eller gymnasium eller andra pedagogiska meriteringar. Eftersom en stor del av vår forskning sker i samverkan med lärare och rektorer inom den svenska skolan är det även meriterande att den sökande har goda kunskaper i svenska, alternativt norska eller danska – både muntligt och i skrift.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Anställningen kan även förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde 1:e augusti eller enligt överenskommelse under höstterminen 2023.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- Förslag till forskningsplan, där motiv för ansökan redovisas samt ett möjligt forskningstema diskuteras (5-10 sidor).
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/306

Sista ansökningsdag: 2023-03-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Ekonom

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen är placerad inom avdelningen för ekonomi och planering som ansvarar för universitetets strategiska och operativa planerings- och ekonomifrågor.

Verksamheten utgår från de krav och regler som ställs på statliga myndigheter rörande ekonomiska frågor och redovisningar.

En viktig uppgift är att stödja chefer vad gäller planerings- och ekonomifrågor både av långsiktig och av kortsiktig karaktär. Målet är att utifrån gällande regelverk uppnå rättvisande redovisning, kvalitetssäkra beslutsunderlag och arbeta för effektiva planering- och ekonomiprocesser.

Avdelningen har systemansvaret för ekonomisystemet Raindance, ledningsinformationssystemet Kuli samt systemet för verksamhetsplanering Stratsys.

Universitetets samtliga ekonomer, controllers och ekonomiassistenter är samlade till avdelningen och vi jobbar med att stödja hela organisationen inklusive de två fakulteterna; Humaniora och samhällsvetenskap samt Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom avdelningen finns i dag 29 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att arbeta nära och stödja en viss del av verksamheten inom Karlstads universitet. Anställningen omfattar både löpande ekonomiarbete, upprättade av budget och prognoser samt att arbeta med externa projekt.

En stor del av forskningsverksamheten finansieras med externa medel. Att jobba med externa projekt, som många gånger är både omfattande och komplicerade, innebär att tillsammans med projektledare ansvara för kalkylering inför nya projektansökningar, avstämningar och uppföljning av pågående projekt, ekonomisk uppföljning samt rapportering till projektledare och finansiärer.

Tillsammans med kollegorna på avdelningen ingår det att kontinuerligt utveckla rutiner och system som effektiviserar arbetet inom hela universitetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomutbildning på högskolenivå eller liknande. Du bör ha goda kunskaper i redovisning och budgetering. Särskilt meriterande är tidigare arbete inom offentlig förvaltning, projektredovisning och EU-projekt.

Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du är noggrann, engagerad och har en god analytisk förmåga. Arbetet innebär många interna och externa kontakter vilket kräver en god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla. Du är van att arbeta självständigt såväl som i grupp och har lätt för att samarbeta. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att arbeta strukturerat och förväntar oss att du tar egna initiativ och är drivande i utveckling av verksamhet och rutiner. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi.

Ansökan ska innehålla;

Personligt brev och CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen innehåll och för anställningen relevanta betygskopior. Ange två referenspersoner i din ansökan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ange refn nr: REK 2023/7
Sista ansökningsdag: 2023-02-12
Välkommen med din ansökan!

 Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, kemi

Ansök    Jan 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Institutionen har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen bedrivs även forskning inom olika områden. Till forskargruppen för separationsvetenskap (Fundamental Separation Science Group, FFSG) söker vi under en tidsbegränsad period en projektassistent forskning, för både teoretiskt och experimentellt arbete inom vätskekromatografi inklusive utveckling av metoder och mjukvara för inversa problem inom kromatografi.

Forskargruppen FSSG samarbetar med industriella partners i ett vetenskapligt finansierat projekt genom KK-stiftelsen med titeln: ”Förbättrade metoder för process- och kvalitetskontroll med digitala verktyg”. Projektet är ett så kallat Synergiprojekt och syftar till att accelerera kvalitetskontrollmetoder och reningsmetoder för nya kommande läkemedel från AstraZeneca som exempelvis terapeutiska oligonukleotider. Synergiformen innebär att du inte bara ska arbeta i en isolerad forskargrupp utan även kommunicera med forskare i olika forskargrupper, förutom i kemisektorn där du har din hemvist, den datorvetenskapliga sektorn vid Karlstads universitet samt med forskare på de olika företag som ingår som partners i projektet.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att designa och utföra kromatografiska experiment med HPLC/UHPLC kopplade med olika detektorer, bland annat masspektrometer. Du kommer arbeta både med analys och med rening av oligonukleotider dvs så kallad analytisk och preparativ kromatografi. Uppgifterna kommer dessutom innebära efterföljande dataprocessering av den upptagna rådatan. Det görs bland annat i excel och andra mjukvaror som utvecklats i laboratoriet. Den processerade datan delges sedan andra i forskargruppen för fortsatt bearbetning. Delrapporter behöver skrivas och kontinuerligt delges forskningsgruppen och företagen inom projektet, utifrån ibland snäva deadlines.

Kvalifikationer
För anställningen krävs en civilingenjörsexamen i kemiteknik eller bioteknik alternativt en mastersexamen i kemi. Det är meriterande med inriktning/profil  mot analytisk kemi och/eller biokemi.

Det krävs även att du har praktisk erfarenhet av vätskekromatografi och det är meriterande om  du har såväl praktisk och teoretisk erfarenhet av jon-pars vätskekromatografi samt av preparativ kromatografi. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete, i synnerhet om det inneburit akademiskt-industriellt samarbetsprojekt. Du bör vara resultatinriktad, kunna arbeta både i grupp och enskilt, där du tar eget ansvar för att driva arbetet mot mål.

Du behöver också ha erfarenhet av, och god förmåga, att hantera arbete som innebär tidspress, samt ha god förståelse av innebörden av leveransbaserade målformuleringar.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% under perioden från 2023-03-01 eller enligt överenskommelse till 2023-06-30 med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-02-10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Professor i folkhälsovetenskap inriktning samhällsmedicin

Ansök    Jan 13    Karlstads Universitet    Professor
Vill du vara med och bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet? Beskrivning Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik. Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på? barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i live... Visa mer
Vill du vara med och bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet?

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik.

Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på? barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer, samt i ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

På ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion tillsammans med i nuläget sju doktorander. Vår forskning sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och omvärlden. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt och inom EU och USA.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en professor i folkhälsovetenskap med en tydlig inriktning mot samhällsmedicin och/eller medicinsk vetenskap för att på ett övergripande sätt utveckla ämnets forskning och undervisning. Du förutsätts i din roll som professor att söka forskningsmedel och bedriva egen forskning inom relevant område. Professuren innebär stora möjligheter att utveckla och bedriva egen forskning inom redan etablerade studier, t ex inom den tvärvetenskapliga SELMA-studien som utgör underlag för stora och viktiga nationella och internationella samarbeten. I din roll ingår även att vidareutveckla vår utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi ser också att du kan bidra med nya nätverk nationellt och internationellt för att ytterligare befästa vår starka ställning inom folkhälsovetenskap. Allt arbete sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av forskning och utbildning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i folkhälsovetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i folkhälsovetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:

https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf.

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt läggs vid dokumenterad skicklighet och forskningserfarenhet inom det samhällsmedicinska området med fokus mot barns liv och hälsa. Särskild vikt läggs vid också på forskningens omfattning, aktuell erfarenhet av att samverka med andra forskargrupper, det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete. Visad god och aktuell förmåga att erhålla forskningsmedel nationellt och internationellt är av särskild vikt såväl som erfarenhet från arbete i nationella och internationella nätverk. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete och forskning är av stor vikt. Det är också av vikt att uppvisa goda samarbetskvaliteter med kollegor och studenter gällande både forskning och undervisning. Inom det egna ämnesområdet förväntas ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Det är även av stor vikt att ha dokumenterad erfarenhet av att handleda doktorander företrädesvis som huvudhandledare.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor inom folkhälsovetenskap med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”https://www.kau.se/files/2016-07/RÃ¥d för ansökan-befordran till professor eller lektor.pdf ”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
- dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- redogörelse för språkkunskaper
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklarDe underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: XXX-XX                                                         

Ange referensnr: REK2022/258

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Postdoktor i folkhälsovetenskap

Ansök    Jan 13    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet expanderar, vilket ger oss möjlighet att annonsera ut en postdoktoranställning för att vidareutveckla vår framgångsrika forskning. Beskrivning Folkhälsovetenskap tillhör institutionen för hälsovetenskap vid fakulteten för hälsa, natur och teknik vid Karlstads universitet. Inom folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett mi... Visa mer
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet expanderar, vilket ger oss möjlighet att annonsera ut en postdoktoranställning för att vidareutveckla vår framgångsrika forskning.

Beskrivning
Folkhälsovetenskap tillhör institutionen för hälsovetenskap vid fakulteten för hälsa, natur och teknik vid Karlstads universitet. Inom folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinspår med fokus på miljöfaktorer tidigt i livet och deras betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinspår som fokuserar på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer samt ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och patologi.

I ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion, tillsammans med för närvarande sju doktorander. Av betydelse för den aktuella tjänsten är SELMA-studien, en graviditetskohort som följer mer än 2 000 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och upp i skolålder med fokus på miljöfaktorer (hormonstörande kemikalier), genetik/epigenetik och barns hälsa och utveckling (www.selmastudien.se). Vår forskning inom SELMA sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och Europa/USA, där vi kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentella undersökningar i cell- och djurmodeller för ökad molekulär förståelse och bättre riskbedömningssystem för farliga kemikalier. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt (Vetenskapsrådet, Formas) och inom EU och US-NIH.

Arbetsuppgifter
Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier. Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenetiska klockor hos barn och vidare undersöka om sådana förändringar i den epigenetiska klockan är associerade till barns neuroutveckling. Postdoc-tjänsten kommer att vara central i detta arbete tillsammans med kliniker och andra experter som krävs för att tolka resultaten.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen är en möjlighet för dig att arbeta 100% med forskning i en internationell miljö i ett framgångsrikt projekt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen inom bioinformatik, beräkningsbiologi, epidemiologi eller inom ett angränsande område. Du kan även ha en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och den bör vara utgången senast tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För att vara behörig till anställningen krävs även att den sökande har visat på forskning inom miljöepidemiologi, beräkningsbiologi med fokus på stora kohorter eller liknande forskningsinriktningar. Sökanden måste vara mycket erfaren och skicklig i statistisk analys av stora kliniska datamängder, erfarenhet av minst en OMICs-teknologi och dess bearbetning samt analys, och ha erfarenhet av att analysera exponeringar i humana data och andra modeller. Verifiering förväntas i form av publikationer av hög akademisk kvalitet i internationella tidskrifter inom forskningsdomänen.

Bedömningskriterier
Särskild vikt kommer att ges till dokumenterad skicklighet och erfarenhet av analys av "big data" med fokus på statistisk modellering. Särskild vikt kommer vidare att ges till färdigheter i prediktiv modellering, artificiell intelligens, maskininlärning, nätverksbiologi, kemoinformatik, epidemiologi, utveckling av bioinformatiska verktyg och tillhörande kunskap om molekylärbiologiska verktyg.

Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvar, engagemang och en positiv inställning till kollegor och studenter.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad anställning på heltid som postdoktor i 3 år. Externa medel för anställningen finns beviljade för 5 år framåt. Anställningen påbörjas så snart som möjligt, förväntat startdatum är augusti/september 2023.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/302

Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lokalvårdare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Avdelningen för Campusservice är en mångfacetterad avdelning som samlar funktioner som är mer av servicekaraktär snarare än myndighetsutövande karaktär.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och arbetar med frågor inom ett brett spektra så som lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, tentamenssamordning, vaktmästeri och säkerhet.

Karlstads universitet jobbar för att ligga i fronten vad gäller goda pedagogiska miljöer och trivsam arbetsmiljö för anställda och studenter. Enheten för lokalvård arbetar som en servicefunktion och stöd gentemot hela universitetet. Som lokalvårdare är du en del i skapandet av en god och trevlig arbetsmiljö. På enheten för lokalvård arbetar 20 personer som är indelade i grupper med en gruppledare för varje. Om du liksom oss prioriterar riktigt god kvalité när det gäller service och städ då kan det vara dig vi söker!

Arbetsuppgifter

Våra lokalvårdare har ett eget ansvarsområde som sköts självständigt enligt bestämda arbetsrutiner. Man sköter och ansvarar för golvvård och storstädning på det egna området. Samverkan sker även mellan medarbetare och grupper för fler områden än ens eget vid större insatser. Då universitetet arrangerar många olika evenemang behöver lokalvårdarna ibland med kort varsel anpassa sig efter dessa. Det kan tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt gruppsammansättningen.

Kvalifikationer

För anställning som lokalvårdare krävs flera års erfarenhet inom lokalvårdsområdet. Eftersom du kommer röra dig bland studenter och anställda krävs att du är både serviceinriktad såväl som flexibel då vi stöttar många arrangemang som kräver omprioritering på vårt område.

Utöver ditt eget ansvarsområde arbetar du även vid behov tillsammans med övriga inom gruppen och mellan grupperna, vilket ställer krav på anpassning, god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har inga problem med att arbeta självständigt, tar egna initiativ, är noggrann och har förmågan att se förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att du kan hantera att ha många människor omkring dig när du arbetar samt att du är stresstålig då en del lokaler på grund av undervisning måste stå klara på bestämda tider. Då du har daglig kommunikation med universitetets medarbetare och studenter är ett krav att du har goda muntliga kunskaper i svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du har en SRY- eller motsvarande utbildning alternativt kunskaper som vi bedömer motsvarande är det meriterande. 

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, gärna med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden för en heltidstjänst är förlagd mellan kl. 05:30-13:57.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2023/3 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 7/2 2023.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Professor i folkhälsovetenskap inriktning miljöepidemiologi

Ansök    Jan 13    Karlstads Universitet    Professor
Vill du vara med och bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet? Beskrivning Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik. Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus pa? barns liv och ha?lsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet... Visa mer
Vill du vara med och bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet?

Beskrivning
Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknik.

Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus pa? barns liv och ha?lsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer, samt i ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

På ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion tillsammans med i nuläget sju doktorander. Flera stora forskningsstudier pågår, exempelvis SELMA-studien som följer mer än 2000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och framåt i livet med fokus på miljöfaktorer, genetik och barns hälsa och utveckling i vid bemärkelse (http://www.selmastudien.se/). Vår forskning sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och omvärlden där vi kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentell toxikologi i cell- och djurmodeller för utveckling av bättre riskvärderingssystem av farliga kemikalier. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt (VR, Formas) och inom EU och USA.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en professor i folkhälsovetenskap med en tydlig miljöepidemiologisk inriktning och med goda kunskaper i biostatistik och avancerade metoder för modellering av hur genetik och epigenetik kan interagera med miljöfaktorer. Professuren innebär stora möjligheter att utveckla och bedriva egen forskning inom SELMA-studien som utgör underlag för stora nationella och internationella samarbeten, bland annat inom fem EU-projekt. På sikt finns möjlighet att verka som projektledare för SELMA-studien. Du förutsätts söka forskningsmedel och bedriva egen forskning samt handleda doktorander. I tjänsten ingår även att vidareutveckla vår utbildning, framförallt inom området miljö och hälsa samt inom kvantitativ metod där vi har kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi ser också att du kan bidra med nya nätverk nationellt och internationellt för att ytterligare befästa vår starka ställning inom miljöepidemiologi och extern samverkan med experimentell toxikologi i cell och djurmodeller. Allt arbete sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av forskning och utbildning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i folkhälsovetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i folkhälsovetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt läggs vid dokumenterad skicklighet och erfarenhet inom biostatistisk modellering och avancerad databehandling för analys av genetiska/epigenetiska data, inom både forskning och pedagogisk verksamhet. Särskild vikt läggs också vid att sökande har forskningserfarenhet inom det miljöepidemiologiska området (kohortstudier) med fokus på barns liv och hälsa. Hänsyn tas även till forskningens omfattning, och erfarenhet av att samverka med andra forskargrupper (t ex experimentell toxikologi i cell och djurmodeller). Visad god och aktuell förmåga att erhålla forskningsmedel nationellt och internationellt är av särskild vikt såväl som erfarenhet från arbete i nationella och internationella nätverk. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete och forskning är av stor vikt. Det är därmed av stor vikt att dessa arbeten genererat omfattande forskning med hög kvalitet.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Stor vikt läggs också vid erfarenheter av att handleda doktorander företrädesvis som huvudhandledare. Det är också av vikt att uppvisa goda samarbetskvaliteter med kollegor och studenter gällande både forskning och undervisning. Inom det egna ämnesområdet förväntas ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor inom folkhälsovetenskap med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i https://www.kau.se/files/2016-07/RÃ¥d för ansökan-befordran till professor eller lektor.pdf.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
- dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- redogörelse för språkkunskaper
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklarVälkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent forskning i miljö- och energisystem, 50%

Ansök    Dec 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara en del av ett forskningsteam, där forskningen bidrar till att ställa om samhället från fossilt till förnybart?

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem, vilken består av fyra ämnen: byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är hemvist för forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi), som är inriktad på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Institutionen har i det aktuella projektet WoodPro medel för att undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter. Tjänsten har fokus på jordförbättring och förhoppningen är att genom att odla med hydrokol tillverkad av organiska restprodukter kan mängden avfall minska, markförsurning motverkas, större andel plant överleva torka, skogstillväxten öka och skogsmarken bli en bättre kolsänka. I WoodPro arbetar även forskargrupper från Naturresursinstitutet Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom ramen för forskargruppen Pro2BE:s verksamhet vid Karlstads universitet och inom projektet WoodPro. Arbetet kommer till stor del att vara praktiskt laborativt och utföras på Karlstads universitets olika laboratorier, huvudsakligen:   

(1)  utprovning av hydrokol-baserad produkt som tillsats vid odling av barrträd. Detta kan ske i form av analys av urlakning och biotillgänglighet, analys av jordbiologi och jordkemi, mätning av planttillväxt.

(2) mätning av koldioxidavgång vid odling med tillsats av hydrokol-baserad produkt.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har en kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, biologi, biokemi, kemi, miljövetenskap, agronomi, kemiteknik, eller annat område av relevans för projektet.
Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid vana och förmåga att arbeta laborativt inom projektets områden: växtodlingsförsök, vattenanalyser, koldioxidmätningar.

Vid urval kommer vikt läggs vid kunskap om växtbiologi, jordkemi, jordbiologi, odling och skogsbruk.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper. Vi söker någon som är noggrann, ordningsam och strukturerad. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till och med 31 december 2023, med en omfattning på 50%. Start 1 mars 2023 eller  enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan bli aktuellt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-01-25                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i kemiteknik

Ansök    Dec 28    Karlstads Universitet    Doktorand
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper har cirka 65 medarbetare och erbjuder kurser inom fyra ing... Visa mer
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper har cirka 65 medarbetare och erbjuder kurser inom fyra ingenjörsutbildningar, samt inom lärarutbildningar. Institutionen består av fyra ämnen: Byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem.
Forskning och utbildning i kemiteknik fokuserar i första hand på kemitekniska processer i skogsindustriella sammanhang, samt kemiska mekanismer i olika materials egenskaper och samspel. Forskning bedrivs i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv. På institutionen finns även forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, läs mer på www.kau.se/pro2be), där cirka 20 forskare är aktiva. Pro2BE fokuserar på utvecklandet av hållbara lösningar för processteknik och produktapplikationer inom både skogsindustrin och omgivande samhället. Pro2BE bygger på livskraftiga regionala och nationella samarbeten, och de inblandade forskarna både driver och deltar i olika internationella projekt.
Kemiteknikämnet och forskningsmiljön Pro2BE expanderar, och därför utlyser vi nu en doktorandanställning. Forskargruppen är framstående inom process- och materialteknikforskning gällande barriärbehandlingar på fiberförpackningar. Vi undersöker förnybara material och innovativa ytbehandlingstekniker med hjälp av avancerade laboratorieutrustning och diverse modelleringstekniker.
Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en forskargrupp som fokuserar på kemitekniska aspekter av träfibrer, modifierade cellulosahaltiga material, avvattning och torkning, beräkningsströmningsdynamik (CFD), masstransportmodeller, reologiska karaktäriseringar av komplexa vätskor, samt förnybara förpackningslösningar. Forskningen inbegriper laborativa experiment, samt beräkningar och modeller kring barriärprestanda.
Doktorandens forskning kommer att fokusera på:
• att genom experiment modifiera ytkemi och egenskaper hos biobaserade ytbehandlingsmaterial, i syfte att påverka både reologisk prestanda och barriärprestanda.
• att analysera egenskaper hos biobaserade och hållbara komponenter vad gäller diffusion och löslighet, genom att använda molekylära modelleringstekniker för grundläggande interaktioner, samt modeller för beräkningsströmningsdynamik (CFD) för samverkan med omgivande vätskor och gaser.
• att implementera olika kombinationer av ytbehandlingstekniker för att på ett mer effektivt sätt nå barriärfunktionalitet och växla upp till pilot- eller industriskala, eller att med hjälp av avancerade instrumenteringsanläggningar bekräfta framgångsrika laboratorieresultat. Experimenten utförs både vid Karlstads universitet och i externa lokaler.
Doktoranden kan också komma att bedriva undervisning i ämnets, och i närliggande ämnens, kurser på grundnivå och avancerad nivå. En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kemiteknik har den som har:
· godkänts för minst 120 högskolepoäng i kemiteknik eller i annat för projektet adekvat huvudområde
· eller som har civilingenjörsexamen eller masterexamen eller motsvarande examen i kemiteknik, eller i annat för projektet adekvat huvudområde.
· eller har motsvarande kompetens.
Krav på grundutbildning och högskolepoäng som avses i stycket ovan anses vara uppfyllt även av den som vid annan läroanstalt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift är ett krav.
Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen). Antagning sker efter individuell prövning.
Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.
Av vikt är även:
• kunskap om och erfarenhet av laboratorieverksamhet med kemiteknisk utrustning
• kunskap om och erfarenhet av fysiska och kemiska modeller, såsom beräkningsströmningsdynamik (CFD) och molekyldynamiska modelleringsverktyg
• goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi söker en välorganiserad och flexibel person med god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Som doktorand måste du ha god initiativförmåga och kunna arbeta självständigt.
Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3), med tillträde enligt överenskommelse.
Lön för doktorandanställning följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.
För att läsa hela annonsen och söka anställningen: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar
Find the advertisement in English here: https://www.kau.se/en/work/vacancies Visa mindre

2 Doktorander i datavetenskap

Ansök    Dec 23    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
I femte och efterföljande generationer av mobilnät spelar datadriven nätverksövervakning och -optimering en viktig roll för att möta en exponentiell tillväxt av datatrafik, höga krav på tjänstekvalitet och krav på att minska anläggnings- och driftskostnader.

Fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknik utlyser två doktorandtjänster i datavetenskap med inriktning mot datadrivna mobilnät och tjänster vid Institutionen för matematik och datavetenskap. Fokus för doktorandtjänst A är hur man utformar data- och tjänstedrivna lösningar för fördröjningskänslig kommunikation i femte och efterföljande generationer av mobilnät. Fokus för doktorandtjänst B ligger på hur man mäter och analyserar fördröjning från sändare till mottagare och relaterade prestandamått, både i nuvarande driftsatta 5G-nät såväl som i framtida mobila nät.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra forskare vid institutionen och våra industriella partners. För båda befattningarna kommer arbetet att involvera programmering, modellering och experiment, och kräver en gedigen bakgrund inom datanätverk. För doktorandtjänst A är kunskap om AI, särskilt maskininlärning viktig. För tjänst B önskas intresse för statistik och maskininlärning. För båda positionerna värdesätts erfarenhet av Python.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, och framförallt de arbeten som utförts på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen. De viktigaste kriterierna vid bedömningen utgörs av vetenskaplig förmåga, språkfärdigheter och lämplighet för forskningsprofilen.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas (med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent för forskning i pedagogiskt arbete

Ansök    Dec 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier utlyser en visstidsanställning på 10% som projektassistent för forskning pedagogiskt arbete.

Vi söker en person som ska medverka i analysarbete inom ett forskningsprojekt. Anställningen innebär att ingå i projektgruppen för projektet Plattformspedagogik. En studie om att synliggöra nya rum för lärande i det digitala klassrummet, som handlar om lärplattformars betydelse för ämnesundervisning i gymnasieskolan, med särskilt fokus på ämnena historia, matematik och svenska. Projektets analyser baseras på videoinspelningar från klassrum, och fokuserar särskilt på hur undervisning och lärande tar form i klassrummets interaktion i undervisning som i hög grad använder sig av digitala plattformar och andra digitala resurser. Vi är en aktiv projektgrupp bestående av seniora forskare samt en projektassistent med ansvar för datainsamling och hantering av data, och söker nu ytterligare en projektassistent med inriktning mot analys- och vetenskapligt skrivarbete (se https://kau.varbi.com/center/tool/position/579731/edit/tab:3/lteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-24). 

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av analys av videodata med särskilt fokus på historieämnet, samt artikelskrivande i samarbete med övriga projektgruppen. Du förväntas ta stort ansvar i framskrivning av vetenskapliga artiklar, i samarbete med kollegor i projektet. I arbetet ingår hantering av videodata som kodats i analysverktyget NVIVO, deltagande i datasessioner samt skrivarbete i olika delar av vetenskapliga artiklar. Arbetet utgår från Karlstads universitet, men kan till största delen utföras på distans via det digitala konferensverktyget Zoom samt i delade digitala arbetsytor. Du kommer att ha möjlighet att förlägga en stor del av dina arbetstider själv.

Behörighetskrav 

För anställning krävs en doktorsexamen med inriktning mot historieämnets didaktik, eller motsvarande.

Kvalifikationer
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av stor vikt” och ” meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av stor vikt är fördjupade kunskaper inom historiedidaktik, samt erfarenhet av kvalitativa analysmetoder.

Eftersom arbetsuppgifterna innebär vetenskaplig rapportering ställs höga krav på såväl akademisk självständighet som samarbetsförmåga i forskning. 

Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för projektet, och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Det är meriterande om du har kunskap om och tidigare erfarenheter av klassrumsstudier med fokus på historieundervisning och/eller undervisningens digitalisering.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 10 % under perioden 1 februari – 31 december 2023. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2023-02-01.

Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

 

Sista ansökningsdag: 2023-01-08                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)

HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu en eller flera tills vidaretjänster på 100% till fakultetens administrativa avdelning som skall arbeta med främst utbildnings­administration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor
Anställningen/anställningarna är tills vidare på 100 %. Tillträde den 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2023

Ange referensnr: REK2022/304

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Bibliotekarie
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på undervisning.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har från årsskiftet närmare 40 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Dessutom hör den universitetspedagogiska enheten (UPE) till biblioteket från årsskiftet.

Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Du kommer att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna, inklusive olika former av digital pedagogik. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

Eventuellt kan anställningen komma att kombineras med ett uppdrag som samordnare av undervisningsverksamheten.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för tjänsten. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid
ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

• Personligt brev
• CV
• Examensbevis/relevanta betygskopior
• Ange två referenspersoner i din ansökan

Ange refn nr: REK 2022/294
Sista ansökningsdag: 2023-01-12
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Gästforskare till centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL)

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker nu Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL, (https://www.

kau.se/csl) 1-2 gästforskare. Anställningens omfattning är 20 % av en heltidsanställning och gäller under 1 år med start våren 2023. Forskningsmiljön har sin bas vid institutionen för språk, litteratur och interkultur, men med förgreningar i många ämnen som samverkar runt lärarutbildningen. Det är en rik miljö där ämnesdidaktiska frågor med inriktning mot språk och litteratur från olika traditioner, teorier och metoder möts och utvecklas. Anställningen som gästforskare innebär att ingå i – och bidra till – denna forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter
Gästforskaren ska i huvudsak engagera sig i aktiviteter relaterade till forskning. Innehavaren av denna anställning kommer att verka i en ämnesdidaktiks miljö där lärarutbildare, forskare och projekt fokuserar språk- och litteraturdidaktisk forskning. Projekt av särskild relevans för denna anställning är https://www.kau.se/tellability - Muntligt berättande som livskunskap och interaktionell kompetens i andraspråksundervisning, https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-24 samt https://www.gu.se/nyheter/vad-hander-nar-lararen-blir-influencer - Sociala medier som arena för yrkesutövning. Gästforskaren förväntas bidra till CSL:s forskningsmiljö och i anställningen ingår att aktivt och regelbundet under anställningen arbeta på plats i Karlstad, samt att aktivt delta i miljöns seminarieverksamhet. Övriga arbetsuppgifter handlar om handledning och utvecklingsarbete som att söka externa medel, samförfattande artiklar och utveckla samarbetet med forskare på andra lärosäten.

Behörighetskrav
Behörig till anställning som gästforskare för CSL är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot språk- eller litteraturdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Krav för anställning är också goda muntliga och skriftliga färdigheter i såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid vetenskaplig kvalitet i sökandens tidigare publikationer. Det är av särskild vikt att ha bedrivit studier som belyser frågor om digitalisering av undervisning, professionsfrågor och sociala medier, andraspråksundervisning, och/eller interaktion i klassrummet.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga med forskare på såväl en nationell som en internationell arena, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen omfattar 20 % av en anställning under 1 år, med tillträde senast 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer (max 5 stycken)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa (ex. samverkan med det omgivande samhället)
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
HR avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2022/296

Sista ansökningsdag: 2023-01-20                     

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Beskrivning Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Institutionen för pedagogisk... Visa mer
Beskrivning
Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från förskoleområdet.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Kontakter med VFU-skolor och VFU-studenter
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av förskollärarprogrammet

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärarutbildning, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i förskola eller förskoleklass.  

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet yngre barn/förskola. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer, erfarenhet av och intresse för att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Specialpedagogisk kompetens ses också som en merit.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätter vi att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-01-19                                    

Ange referensnr: REK2022/299

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen för sociala och psykologiska studier söker nu en universitetslektor i socialt arbete.

Beskrivning 
Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Institutionen har cirka 90 anställda. Vid ämnet socialt arbete är cirka 25 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom undervisning på grundnivå bedriver vi undervisning på avancerad- samt forskarutbildningsnivå.

Vår forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom två forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier och Tillämpad välfärdsforskning. Forskning vid ämnet sker även inom ramen för det flervetenskapliga Forum för våldsstudier och våldsprevention. Exempel på forskning inom ramen för Kritiska välfärdsstudier där det för närvarande drivs projekt är studier om civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, äldreomsorgens arbetsvillkor, kritiska perspektiv på sociala frågor som rör tjejers livsvillkor samt studier kring internationell migration. Inom ramen för tillämpad forskning finns projekt om barns och ungdomars psykiska hälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, bedömningar och insatser inom socialtjänsten samt studier om brukarinflytande. Som ny lektor har du stora möjligheter att stärka våra nuvarande forskningsområden eller introducera nya forskningsfält (För ytterligare information, besök vår hemsida https://www.kau.se/socialt-arbete/forskning/forskning-i-socialt-arbete.

FoU Välfärd Värmland, är en centrumbildning där Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Region Värmland gemensamt bidrar till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärdsverksamheter. Centrumbildningens placering hos oss på universitetet, bidrar till en unik och mycket livaktigt verksamhet med praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter
 Som anställd hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. Du förväntas även att aktivt delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Varje medarbetare fyller en viktig funktion för vår verksamhet! Därför förväntas du även att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Utöver ovanstående kan du vid behov komma att handleda och undervisa på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav
För anställningen krävs att du har doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Det krävs att du har dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. 

Då en stor del av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap. och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
 Att du kan uppvisa vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. Erfarenhet av undervisning i socialt arbete är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätter vi att du har personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att du som anställd har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.Meriterande för anställningen är om du har kompetens inom områden som äldre och funktionsnedsättning eller ledarskap och organisation.

Villkor 
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

För fullständig annons gå in på  https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Sista ansökningsdag: 2023-01-31                                     

Ange referensnr: REK 2022/272

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i spanska med inriktning mot språkvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI) på Karlstads universitet består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.

I ämnet spanska bedrivs utbildning på preparand-, grund- och avancerad nivå. Kursutbudet omfattar kurser inom ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt nybörjarkurser i spanska. Forskningen vid ämnet bedrivs med både litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. Vid institutionen finns dels den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo), dels Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som i sin tur är knuten till forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education). Mer information om universitetet finns påhttps://www.kau.se/och mer information om ämnet finns på https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-sprak-litteratur-och-interkultur.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är i huvudsak inriktade mot undervisning i ämnet spanska. Här ingår undervisning i ämnesdidaktik, språkfärdighet, handledning av självständiga arbeten samt ansvar för verksamhetsförlagd utbildning inom ämneslärarprogrammet. Arbetsuppgifterna inbegriper även kursansvar. Vidare ingår ett aktivt deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället, särskilt inom skolsektorn. Undervisningen sker både på campus och distans.

Som anställd på Karlstads universitet förväntas du att vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten vid institutionen och ämnet för att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten.

Du förväntas också delta i ämnets forskningsverksamhet genom att individuellt och i grupp utveckla ansökningar om externa forskningsmedel samt genom att driva egna forskningsprojekt. I tjänsten ingår som bas 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning eller annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i spanska är den som har avlagt doktorsexamen i spanska med språkvetenskaplig inriktning och har visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
- Lika vikt kommer att läggas vid bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
- Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån nyskapande och självständighet och där bredare, djupare och mer aktuell produktion ger företräde. Hänsyn tas även till omfattningen av produktionen.
- Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån kreativitet och självständighet i undervisning av spanska med språkvetenskaplig inriktning inom högre utbildning samt omfattningen av dessa erfarenheter.
- Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper så som en god samarbetsförmåga och omdöme, engagemang för verksamheten, ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter samt flexibilitet och ansvarstagande.
- Meriterande är även lärarexamen och/eller erfarenhet av undervisning inom skolväsendet.
- Meriterande är även visad god förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskningsfinansiering såväl som erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag och nätverk.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.

För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet goda kunskaper i svenska. Saknas dessa kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Visa mindre

Kommunikatör med fokus på sociala medier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du bli vår nya kollega?
Kommunikationsavdelningen bidrar till att öka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning, forskning och samverkan.

Vi analyserar, planerar, samordnar och utvecklar marknadsföring av universitetets utbildningar, forskningskommunikation och kommunikation till medarbetare, studenter och olika externa målgrupper. Vi arbetar brett med olika typer av kanaler, till exempel webb, sociala medier, event och möten samt medierelationer. Vi är ett 20-tal medarbetare som varje dag möter studenter, lärare, forskare och samhället runtom oss med nyfikenhet och lyhördhet. Nu söker vi en kommunikatör med fokus på sociala medier som kan förstärka vår avdelning. Är du redo för en ny utmaning?

Arbetsuppgifter
Som kommunikatör med fokus på sociala medier kommer du att jobba målgruppsinriktat. Du behöver ha en god fingertoppskänsla för kanalval och tonalitet i budskap, text och bild, uppföljning och långsiktig strategi.

Du kommer bland annat att arbeta med:

- att driva och utveckla universitetets sociala medier, inklusive omvärldsbevakning
- att skapa ett relevant och attraktivt innehåll för universitetets sociala medier
- skriva målgruppsanpassade texter för internt och externt bruk i olika kanaler
- arbeta med visuell kommunikation, till exempel film och foto
- analys, planering och rådgivning i kommunikationsfrågor
- kriskommunikation
- ta fram, genomföra och följa upp kommunikationsplaner
- uppdatera webbsidor

Kvalifikationer
För anställningen krävs minst kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne som är relevant för arbetsuppgifterna, samt aktuell erfarenhet av arbete enligt ovan.

Du är ansvarstagande, noggrann, självgående och fokuserad på uppdraget. Du är bra på att samarbeta med andra, både inom och utanför universitetet. Du gillar att arbeta flexibelt och lösningsorienterat mot avdelningens gemensamma mål. Som person är du kreativ, initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling som kan bygga och stärka universitetets kommunikationsarbete. Du har ett strategiskt förhållningssätt och kan prioritera arbetsuppgifter under tidspress. I ditt arbete med sociala medier är du bra på att kombinera text, bild och film för att förklara komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt.

Aktuell erfarenhet av arbete med inriktning mot sociala medier är meriterande. Likaså om du har erfarenhet av att arbeta med Drupal eller något annat webbpubliceringsverktyg samt Adobe Creative Suit eller motsvarande. Ett krav att du utöver svenska även behärskar engelska i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Din arbetsplats är i Karlstad och du har möjlighet att träffa en överenskommelse om att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 17 januari 2023.                                               

Ange referensnr: REK2022/278

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Vi vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas. Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll. Ämnet Idrottsvetenskap tillhör Institution... Visa mer
Vi vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad

Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas.

Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll.

Ämnet Idrottsvetenskap tillhör Institutionen för pedagogiska studier som idag totalt har ca. 120 medarbetare. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad.

Vi söker nu en universitetsadjunkt som kan hoppa in som vikarie 100% för en av våra medarbetare som ska vara ledig under 2023. Du ska ha dokumenterad utbildning och erfarenhet inom skolämnet idrott och hälsa.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grundnivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa samt i Idrotts-och hälsocoachprogrammet. Undervisning kommer även att ske i förskolelärarprogrammet med inriktning idrott, hälsa och rörelse för yngre barn samt i korta lärarutbildningen inriktning idrott och hälsa.
- Undervisning i dans och rörelse till musik, motorisk rörelseträning i kombination med redskap, simning, orientering, utevistelse med friluftsliv med mera.
- VFU-besök
- Examinerande moment, både praktiska och skriftliga
- Kursledarskap
- Undervisningsinsatser kan även ske inom andra områden inom det idrottsvetenskapliga fältet
- Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen
- Diverse administrativa uppgifter i samband kursplanering, bedömning och betygssättning.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet idrott och hälsa eller annat närliggande ämnesområde eller har yrkesexamen (t ex ämneslärarutbildning) om minst 180 hp inom anställningens område. (För behörighetskrav i övrigt, se http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du o?nskar a?beropa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte a?r styrkta kommer inte att beaktas och hela din anso?kan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa. Erfarenheter från högstadiet och/eller gymnasieskolan ses som särskilt viktigt. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning och genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt, men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är huvud-/instruktörsutbildning i HLR-vuxen och barn-HLR samt första hjälpen.

Erfarenhet av att undervisa i Idrott och hälsa på låg och mellanstadiet. Kunnig i dans och rörelse, rytmik och estetiska uttryck. Även vattenvana och simkunnighet samt livräddning på 4 meters djup är meriterande.

Villkor
Ansta?llningen a?r ett vikariat pa? 100%. Tilltra?de 2023-01-01 är önskvärt eller så snart som möjligt därefter enligt överenskommelse till och med 2023-12-31. Möjlighet till förlängning kan förekomma om personen, vikariatet avser, skulle bli ledig en längre tid.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-12-23                                    

Ange referensnr: 2022/291

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

AV-tekniker, 100 % tillsvidareanställning

Ansök    Dec 1    Karlstads Universitet    AV-tekniker
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
IT-avdelningen är en del av universitetets stödfunktioner och har drygt 35 anställda.

Avdelningen fungerar som servicefunktion gentemot hela universitetet och bidrar med stöd och utveckling inom områdena IT och AV-teknik. Avdelningen jobbar i team med olika kompetensområden som till exempel IT-stöd för personal och studenter, drift, underhåll och utveckling av verksamhetssystem. Vi sätter en stolthet i att ha en dynamisk, öppen miljö med högt i tak och vi satsar mycket energi på kontinuerlig kompetensutveckling. På IT-avdelningen sitter vi i en modern aktivitetsbaserad och öppen kontorslösning där samarbete och samverkan inom avdelningen är en ledstjärna.

Du ingår i ett team tillsammans med andra IT-tekniker som arbetar med AV- stöd till verksamheten, vilket innebär att montera, ge support och introducera personal till universitetets fysiska och digitala lärmiljöer. Universitetet satsar på en användarvänlig och funktionell miljö oavsett om man befinner sig i ett grupprum, en lärosal, hörsal eller konsertsal. Din tid kommer att vara dedikerad till att testa, utveckla och planera nya tekniska lösningar. Vi har sedan ett år tillbaka en avancerad studio för olika typer av videoproduktioner.

Anställningen innebär arbete på både Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Arbetsuppgifter
Ditt primära arbetsområde kommer att vara som teknisk producent i vår bildproduktionsstudio, Ljungbergstudion. Där ansvarar du för utveckling och underhåll av all teknik samt samordnar och genomför produktioner. I produktionerna ansvarar du för riggning, ljussättning, ljudinspelning, bildproduktion, BING, VB, skripta samt, som del i ett team, regi, coachning av föreläsare och justering av manus. Du är även ansvarig för planering, bemanning, etablering och avveckling av produktionerna.

Du kommer också att projektleda och ha en central roll vid olika fysiska eller digitala produktioner, evenemang, konserter och livesändningar på våra två campus. Det innebär bland annat att planera och samordna alla funktioner, bygga och riva scener, hänga upp och ta ner ridåer och inteckningar, mixa liveljud och ljussätta, bildproducera, samt iordningställa för användning av storbild.

Exempel på andra arbetsuppgifter:

- Ansvara för underhåll och servning av ljud-, ljus-, scenteknik och övrig utrustning som behövs i verksamheten.
- Utföra dokumentationsinspelningar och bearbeta dessa för leverans till bibliotekets databassystem.
- Ansvara för utrustning i ensemblesalar: ljudanläggningar, instrument, instrumentförstärkare.

Kvalifikationer
Krav är att du har tidigare erfarenheter och kunskaper av att:

- Hantera bildmix vid flerkameraproduktion samt skapat grafiska element.
- Mixa symfoniorkester, körer, band eller liknande, med upp till 100 st mikrofoner samtidigt.
- Hantera monitormix med både in-ear och scenmonitorer med upp till 32 mixar.
- Ljusdesign för videoproduktioner i studiomiljö.
- Hantera ljusdesign med rörligt och konventionellt ljus för olika typer av events såsom musikal, konsert, teater, och konferens.
- Goda kunskaper i svenska och engelska

Det är även viktigt att du har god vana av Dante-protokollet.

AV-teamet arbetar mycket nära verksamheten och har ofta en framträdande och aktivt roll i planering och utförande av digitala disputationer, konferenser, evenemang och konserter. Du bör därför ha förmåga att arbeta strukturerat, att prioritera mellan arbetsuppgifter och ha en god känsla för service. Då du är en del av ett team, är din samarbetsförmåga av betydelse och vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter som beskrivs.
- God vana av att arbeta i Logic, Pro Tools, Wirecast och DaVinci Resolve.
- God vana av att arbeta i studiomiljö baserad på Blackmagic Designs produkter.
- God vana av att göra kopplingsscheman, lödning av kontakter/komponenter samt montage.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde tidigare 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper. 

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 21 december 2022.                       

Ange referensnr: REK2022/276

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Bibliotekschef

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Karlstads universitet söker nu en bibliotekschef som vill ha ett utmanande chefsjobb präglat av interaktionen mellan utbildning, forskning och samverkan.

Beskrivning
Karlstads universitetsbibliotek är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Karlstads universitet. Verksamheten omfattar bibliotek, skrivhandledning, förlagsverksamhet samt en enhet vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Den Universitetspedagogiska enheten ingår i bibliotekets organisation fr.o.m. januari 2023. Totalt arbetar närmare 40 personer vid biblioteket.

Universitetsbiblioteket strävar efter en fortsatt kvalitativ utveckling av verksamheten i samverkan med företrädare för forskning och utbildning. Öppenhet för ny digital informationshantering, pedagogisk utveckling, vetenskaplig kommunikation och lyhördhet mot studenter, lärare, forskare och allmänhet präglar verksamheten.

Arbetsuppgifter
Bibliotekschefen, som ingår i det centrala stödets ledningsgrupp, ska leda och utveckla universitetsbiblioteket i enlighet med universitetets mål och strategier. Verksamheten bedrivs i dialog med medarbetarna samt med universitetets fakulteter och ledning. Bibliotekschefen förväntas bygga och underhålla externa relationer på regional, nationell och internationell nivå.

Kvalifikationer
För anställningen krävs relevant akademisk utbildning, gärna med egen forskningserfarenhet. Du ska också ha erfarenhet av ledaruppdrag, gärna från biblioteks- eller pedagogisk verksamhet, samt ha god kännedom om högre utbildning och forskning.

Du har förmågan att utöva ett kommunikativt ledarskap och leda arbetet så att det främjar engagemang, delaktighet och utveckling. Goda kunskaper i svenska och engelska är också viktigt. För att trivas hos oss är du lyhörd och kreativ, trygg i din ledarroll och har god samarbetsförmåga. Du har ett uttalat intresse för att driva fortsatt utveckling och förbättring av bibliotekets verksamheter och förmåga att strategiskt omsätta idéer i praktisk tillämpning. Kunskaper om och intresse för den digitala utvecklingen är väsentliga.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Din ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- för anställningen relevanta intyg och examensbevis, som intygar anställningar och utbildningar
- kort beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Sista ansökningsdag: 2023-01-20
Referens nr: REK 2022/273
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

IT-pedagog med fokus på frontendutveckling

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetspedagogiska enheten (UPE) stödjer och stimulerar utveckling av universitetslärares undervisningskompetens.

Enheten ansvarar för behörighetsgivande universitetspedagogisk utbildning och kan erbjuda kvalificerat stöd för utveckling av utbildningsdesign genom flexibla undervisnings- och examinationsformer. Utformningen av enhetens utbildningar och stöd bygger på forskning om högre utbildning, lokala och nationella styrdokument och riktlinjer samt diskussioner och erfarenhetsutbyten såväl inom Karlstads universitet som inom nationella och internationella nätverk. Nu söker vi en till medarbetare som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla enhetens arbete. Om du intresserar dig för att bygga digitala lösningar med hjälp av rätt teknik och alltid eftersträvar leverans av kvalitativa lösningar kommer du trivas hos oss!

Arbetsuppgifter
Karlstads universitet arbetar kontinuerligt med att utveckla digitala former för examination och undervisning och enheten har en central del i detta arbete. Som IT-pedagog kommer du att ingå i ett team av fyra IT-pedagoger och flera universitetslärare som jobbar deltid för UPE. Du kommer ansvara för enhetens behov av frontendutveckling.

Vi arbetar nära lärarna, ger support och handledning, genomför undervisning, undersöker användningsmönster och anordnar workshops. Förvaltnings- och utvecklingsansvaret av lärplattformen Canvas ligger hos oss, samt utveckling och stöd av andra utbildningsrelevanta system som vårt WordPress multisite Sola och Survey&Report;. Du kommer få en viktig roll i vårt arbete när det gäller att utveckla digitala pedagogiska speciallösningar som bygger på WordPress och tillägg som Advanced Custom Fields och Gravity Forms.

Kvalifikationer
För att trivas med arbetet krävs en formell utbildning som mjukvaruutvecklare samt minst två års aktuell och relevant erfarenhet av frontendutveckling. Ett ytterligare krav är att du kan arbeta obehindrat med frontendutveckling i WordPress med HTML, PHP, CSS, SASS och Bootstrap som bas. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbetet med Gravity Forms. Det är även meriterande om du har undervisat vid universitet eller högskola samt arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete.

Som person ska du vara; lyhörd för verksamhetens behov, initiativrik och arbeta solidariskt i gruppen. Du är nyfiken, driven och arbetar hela tiden för att vi tillsammans kontinuerligt levererar projekt med kvalitet. Du vill ständigt utvecklas i din roll som utvecklare och ser ett problem som en början till någonting nytt.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 80%, med en eventuell möjlighet för justering i omfattning. Tillträde 2 januari 2023.

Ansökan
 Skickas in elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- två referenspersoner varav minst en av dem kan uttala sig om dina kunskaper inom arbete med frontendutveckling.

Ange även referensnummer REK2022/269 i din ansökan.

Sista ansökningsdag: 2022-12-08 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologi, inriktning didaktik

Beskrivning Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prior... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad.

Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt forskningscenter på Karlstads universitet, varav SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) är den nod som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning samt kursansvar. Beroende på adjunktens erfarenhet och kompetens sker undervisningen inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt inom det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på den sökandes kompetens.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt med didaktisk inriktning är den som har grund- eller gymnasielärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.
För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf.
Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid:
• dokumenterad och visad pedagogisk skicklighet
• erfarenhet av undervisning inom biologins eller naturvetenskapens didaktik inom lärarutbildning

Stor vikt läggs vid:
• ämneskunskaper i biologi och biologididaktik
• erfarenhet från forskning inom biologins eller naturvetenskapernas didaktik
• erfarenheter från arbete inom lärarutbildning som möjliggör handledning av examensarbeten inom biologididaktik
• erfarenhet av kursutveckling inom biologins eller naturvetenskapens didaktik
• den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
• god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på engelska

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 75-100%. Planerat startdatum 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen löper till och med 2023-06-21 med eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag:    221219                                 

Ange referensnr: Rek. 2022/259

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i elektroteknik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en.

Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har idag ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Är du vår nya kollega?

Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och kursutveckling på främst grundläggande nivå inom elektroteknik och angränsande områden. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som laborativa moment. Ett särskilt ansvar för underhåll och utveckling av kurslaboratorierna i elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter kan ingå.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i elektroteknik är den som har minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning.

God förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.
Erfarenhet av undervisning på svenska i elektroteknik i såväl teoretiska som laborativa moment är av särskild vikt.

Erfarenhet av ansvar för, och utveckling av kurslaboratorier beträffande utrustning och laborativa moment är av stor vikt.

Goda kunskaper i engelska är av stor vikt.

Civilingenjörsexamen i elektroteknik och industriell erfarenhet är meriterande.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Det är vidare av stor vikt att den anställde har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.

Villkor
Anställningen är heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 18 januari 2023                                    

Ange referensnr: REK2022/267

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Nov 11    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Forskningsinriktningen är materialfysik.

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en mångsidig och internationell arbetsplats med en vänlig och inspirerande atmosfär. Institutionen har en forskargrupp som fokuserar på industriella Si-baserade solceller (se https://www.kau.se/fysik/forskning/materialfysik/solar-energy-materials/kiselsolcellsforskning). Vår forskning och utveckling är inriktad på nya och avancerade produktionstekniker. Forskningen kommer att vara inbäddad i det nystartade kompetenscentrumet ”SOLVE” (https://uu.se/forskning/solve), där ett 50-tal företag och sex akademiska partners går samman för att möjliggöra en snabb och hållbar expansion av solceller i Sverige.

Nästa generations solcellsmoduler kommer att använda nya koncept för att minska silverförbrukningen och öka energiomvandlingens effektivitet. I detta projekt kommer forskningen att fokusera på kontaktbildningen mellan solcellen och dess kontaktnät samt mellan nätet och sammankopplingstrådarna eller banden. Forskningen kommer att omfatta olika solcellstyper, främst baserade på kisel, men också nya tandemceller (möjligtvis inklusive perovskit strukturer). Mättekniker för att bestämma den elektriska kontaktresistansen måste utvecklas. Karakterisering av prover kommer att inkludera elektronmikroskopi (SEM och TEM) såväl som IV-kurvmätningar och topografiska avbildningstekniker.

Arbetet kommer delvis att utföras i samarbete med företag som arbetar med nya kontaktkoncept och sammankopplingstekniker samt nya modulteknologier nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i den forskning som beskrivs ovan. Arbetsuppgifterna innefattar att sätta upp nya experimentella verktyg eller utöka nuvarande mätteknik. Den sökande förväntas även delta aktivt i att skriva publikationer samt samarbeta med partners från industri och akademi.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område för forskarutbildning i fysik. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med sådan fördjupning i fysik.

Goda kunskaper i engelska, i tal och i skrift, är ett krav.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Bedömningen baseras även på relevansen av den sökandes meriter inom kiselbaserad solcellsteknik.

Kvalifikationer som är av särskild vikt:

- Erfarenhet av kiselbaserad kristallin solcellsproduktion och karakterisering.

En positiv attityd, god samarbetsförmåga och god skriftlig och muntlig kommunikation är av särskild vikt.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 1 december 2022

Ange referensnummer: REK 2022/182

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i psykologi

Ansök    Nov 10    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.

Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning 
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2023 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida

Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 mars 2023 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier
- minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2022/249 

Sista ansökningsdag 2023-01-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Karlstads universitet söker tentamensvakter

Ansök    Nov 9    Karlstads Universitet    Skolassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Just nu söker vi ett flertal tentamensvakter till vårt team på tenta.

Har du en känsla för god service och vill jobba extra? Då kanske du är just den vi söker, skicka in din ansökan redan idag.

Vad erbjuder vi dig?
Som tentamensvakt på Karlstads universitet har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examinationer genomförs på ett rättssäkert sätt samt att tentamensregler följs under tentamenstillfället. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hålla ordning, kontrollerar och övervaka studenterna vid tentamenstillfället. Tentamina genomförs både digitalt och i pappersform på plats i Karlstad universitets lokaler. Du kommer ingå i ett team, där stämningen är god och ni arbetar tillsammans för att ge studenterna en god upplevelse vid sina tentamenstillfällen.

Vem är du?
För att passa in i rollen som tentamensvakt har du erfarenhet av datahantering, god administrativ förmåga samt kan kommunicera både på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Mötet med studenterna är en stor del av arbetet och därför ser vi att du har en förmåga för god service, är lösningsorienterad och kan hantera stress. Det är viktigt att du är noggrann och har lätt för att samarbeta med andra i grupp.

Du kan inte vara student och arbeta som tentamensvakt på Karlstads universitet.

Villkor
Som tentamensvakt på Karlstads universitet har du en intermittent anställning vilket innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle och får timlön vid varje enskilt tillfälle. Du får erbjudande när behov finns, vilket varierar under terminernas gång.

Arbetstiderna är vardagar och helger både dagtid och kvällstid.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Ansökan ska innehålla ett CV samt ett kort personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av rollen.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-11-30                                             

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med engagerade lärare på både grund- och masternivå.

Du får också möjlighet att följa starka forskningsgrupper såväl i ämnesmiljöer som i flervetenskapliga forskargrupper. Hos oss blir du en del i arbetslag tillsammans med de lärare som arbetar inom samma områden. Tillsammans driver och vidareutvecklar lärarna de kurser de arbetar i och här vill vi att du deltar också. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom ett masterprogram och tre program på grundnivå; IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Läs gärna mer om vårt ämne på vår hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogiskt intresserad person med tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, laboratioriehandledning och grupphandledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. En del forsknings- och undervisningsstöd i användarlaboratoriet ingår dessutom.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå. Undervisningsspråk är svenska varför förmåga att undervisa på svenska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom nämnda områden. Särskild vikt läggs också vid den sökandes vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av handledning av studenter på campus och distans i datorlaborationer och projektarbeten. Av stor vikt är också kunskaper inom tillgänglighet på webben. 

Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas. Meriterande är erfarenhet som projektassistent i forskningsprojekt Meriterande är också den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde tidigast 2022-12-01. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 22 november 2022                                 

Ange referensnr: REK2022/262

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i biologi med inriktning didaktik

Beskrivning Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prio... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner,  organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning. I undervisningen ingår handledning av examensarbeten, kursutveckling samt kursansvar. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU, 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på lektorns kompetens. I anställningen ingår också egen forskning som förväntas komplettera den didaktiska forskning, med utgångspunkt i biologins och naturvetenskapens didaktik, som bedrivs inom forskargruppen. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade didaktiska forskningsprojekt i samarbete med medlemmar ur forskargruppen, samt handleder framtida doktorander.

Administrativa arbetsuppgifter ingår som en del i arbetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi med didaktisk inriktning är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i biologi med didaktisk inriktning eller i naturvetenskapernas didaktik, eller doktorsexamen i biologi med förvärvad kompetens och erfarenhet från didaktisk forskning, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske,under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitetsanställningsordning:

https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika.

Särskild vikt läggs vid:

- dokumenterad och visad forskningsskicklighet inom biologididaktik eller naturvetenskapens didaktik
- dokumenterad och visad pedagogisk skicklighet inom biologins eller naturvetenskapens didaktik inom lärarutbildning, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning och examination

Stor vikt läggs vid:

- erfarenhet av undervisning i biologi i förskolan, grundskolan och/eller gymnasieskolan
- erfarenheter från undervisning inom lärarutbildning
- grund- eller gymnasielärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap
- hur väl den sökandes forskning kompletterar och berikar forskargruppens befintliga didaktiska forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet
- framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
- den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Vikt läggs vid:

- fördjupade ämneskunskaper i biologi
- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
- omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
- handledarerfarenhet från forskarutbildning

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Planerat startdatum 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
För att läsa annonsen i sin helhet och att söka anställningen läs här https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 4 december 2022                                     

Ange referensnr: Rek. 2022/260

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i risk-och miljöstudier med inr. klimatförändringar och hälsa

Ansök    Okt 28    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Anställningen som postdoktor är vid ämnet risk- och miljöstudier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaper. Ämnet omfattar ett trettiotal forskare och lärare, och bedriver utbildning på forskarnivå såväl som på master- och kandidatnivå... Visa mer
Beskrivning
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Anställningen som postdoktor är vid ämnet risk- och miljöstudier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaper. Ämnet omfattar ett trettiotal forskare och lärare, och bedriver utbildning på forskarnivå såväl som på master- och kandidatnivå. Postdoktorn kommer att arbeta inom Centrum för forskning om samhällsrisker (http://www.kau.se/csr), som bedriver tvärvetenskaplig forskning om samhällrisker och dess hantering. CSR omfattar ca 40 forskare från olika discipliner. CSR lägger stor vikt vid hur forskningsresultat kommuniceras och att de bidrar till kommunikation och lärande samt hur dessa kopplas till praktik och formulering av policy. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Anställningen sker inom ramen för Centrum för naturkatastrofslära (CNDS; http://www.cnds.se) som är en nationell tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander och postdoktorer organiserad av tre svenska lärosäten.

Anställningen syftar till att undersöka hälsoeffekter till följd av klimatförändringar och extremväder. Forskningen kommer bland annat vara knuten till ett pågående samarbete med forskningsinstitutioner i Bangladesh, men även studier i Sverige och Europa är aktuella.

Du kommer att arbeta i en grupp bestående av forskare och experter från universitet och forskningscentra i Sverige och utomlands, och från ansvariga myndigheter i de respektive länderna.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta med forskning med avsikt att stärka verksamheten inom CSR och CNDS, inom ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar kunskap om klimatförändringar och extremväder med dess effekter på fysisk och mental hälsa, livsförhållanden, etc. Arbetet omfattar alla de uppgifter som ingår för en forskare: vetenskaplig och populär publicering, arbete med ansökningar, projektledning, administration, undervisning, handledning, samverkan, etc.

Anställningen kan även innefatta undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildning. (Högst 20%)

En viktig uppgift är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, folkhälsovetenskap, geografi, eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande läggs särskild vikt vid den sökandes vetenskapliga meritering, framför allt internationell vetenskaplig publicering, i förhållande till anställningens inriktning.

Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering samt god förmåga att etablera nätverk och forskningssamarbeten är av stor vikt. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, samt förmåga att ta egna initiativ och att skapa goda relationer.

Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag och projekt är av vikt.

Förmåga att samverka och kommunicera med näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället är meriterande. Även erfarenhet från undervisning på universitetsnivå är meriterande.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse. Förlängning kan i undantagsfall bli aktuell.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och en forskningsplan för de kommande två åren där du beskriver hur du vill bidra till att utveckla forskningen inom CSR och CNDS (2-3 sidor)
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/219

Sista ansökningsdag: 2022-11-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Okt 25    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik, vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Forskningsinriktningen är materialfysik (kondenserade materiens teori). Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en internationell arbetsplats, med mångfald samt vänlig och inspirerande miljö. Gruppen i teoretisk fysik har breda intressen, som inkluderar... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik, vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Forskningsinriktningen är materialfysik (kondenserade materiens teori).

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en internationell arbetsplats, med mångfald samt vänlig och inspirerande miljö. Gruppen i teoretisk fysik har breda intressen, som inkluderar forskning inom materialvetenskap, mjuk kondenserad materiens fysik, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Teorigruppen är aktivt involverad i samarbeten med forskare i experimentell fysik vid Karlstads universitet.

Vi söker kandidater intresserade av analytiska och beräkningsmässiga undersökningar av emergenta kollektiva fenomen inom kvantområdet. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på dynamiska egenskaper vid icke-jämvikt hos diskreta gaugeteorier. Forskningsprojektet är en fortsättning på långsiktiga studier av diskreta gaugeteorier som nyligen har kommit i fokus för experimentell kvantsimuleringsforskning. Vi har aktiva internationella samarbeten med kollegor i Tyskland, Israel, Spanien, Korea och USA som kandidaten kommer att uppmuntras att delta i. Mer information om forskning inom kvantfaser hos materia vid Karlstads universitet finns tillgänglig på https://sites.google.com/view/quantum-matter-kau/home

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i forskningsprojektet “Discrete gauge theories coupled to matter- towards exotic quantum dynamics of fractionalized phases”, finansierat av Vetenskapsrådet.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp för licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete, samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. 

För att bidra till god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område för forskarutbildning i fysik. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med sådan fördjupning i fysik. (Dnr: HNT2015/51)

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön

Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt, är ett krav.

Personliga egenskaper, såsom ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga kommer att ges stor vikt vid bedömningen.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sitt intresse för den sökta anställningen
- CV
- kopia på examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
- kopia av magister- eller masteruppsats eller motsvarande
- kopior av eventuella publikationer eller intyg av andra meriter
- eventuellt rekommendationsbrev två referenser, från en lärare, handledare eller tidigare/nuvarande chef eller motsvarande
- uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till:
Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnnkvist
651 88 KARLSTAD
Sweden

Sista ansökningsdag: 23 januari 2023

Ange referensnummer: REK2022/250

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi

Ansök    Okt 21    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med
avslutning doktorsexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads Universitet.

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem.
Doktorandtjänsten kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Vid CTF arbetar ett 70-tal personer, varav tio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer bedriva forskning inom fusioner och förvärv för att nå nya affärsmodeller och vara kopplad till forskarskolan MIT med anställning vid Karlstads universitet. Projektet knyter an till hur företag uppdaterar sitt sätt att bedriva affärer genom förvärv av andra verksamheter och de problematiker som kan uppkomma vid sådana förvärv.

Forskarutbildningen består av 240 hp, varav 90 hp kurspoäng. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Doktoranden kan delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring, sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden i hög utsträckning på plats och deltar i det dagliga arbetet och medverkar till den goda gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och
särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen och språkfärdighet (förmåga att uttrycka sig i skrift på engelska). Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, analytisk förmåga och ansvarstagande.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas
(Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års
studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är
tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för
doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta
anställningen,
- meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev,
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den
digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det
innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 15 november 2022.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

Ange referensnummer: REK 2022/216.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)

På Karlstads Universitet finns två fakulteter, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT).

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap har två campus, ett i Karlstad och ett i Arvika.

HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu ett vikariat på 75% som skall arbeta med utbildnings­administration inom en institution samt stöd till ett forskningscentrum.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av utbildningsadministration samt administrativt stöd till ett forskningscentrum och en forskarskola. Uppgifterna kan även omfatta annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer

För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor

Anställningen är ett vikariat med omfattning 75 %. Tillträde den 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-25.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 10 november 2022.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden ... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper
Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde.

Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom framför allt sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för VFU-samverkan gentemot handledare och studentgrupper. Samverkan regionalt, nationellt och internationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att läggas vid:

- Klinisk erfarenhet som sjuksköterska gärna som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.

Vikt kommer läggas vid:

- Förmåga att samverka med omgivande samhället.
- Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten

Meriterande är:

- Specialistsjuksköterskeexamen som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion.
- Goda kunskaper i engelska.
- Nivån på den sökandes akademiska utbildning.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- En pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: Önskar arbeta med studenters lärande, arbetar med din egen lärandeutveckling samt bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska meriter
- Beskrivning av yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Dokumentation på språkkunskaper i svenska
- Redogörelse för språkkunskaper i engelska
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2022-12-01
Ange ref. nr: REK/252
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i svenska språket (50-100 %), tillsvidare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för språk, litteratur och interkultur på Karlstads universitet består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.

Inom ämnet svenska språket bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-sprak-litteratur-och-interkultur

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser inom lärarutbildningen, främst från förskoleklass till årskurs sex. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du kommer undervisa både på distans och på campus.

Du förväntas att vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten vid institutionen och ämnet för att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig för tjänsten som universitetsadjunkt är den som har lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng med behörighet att undervisa i svenska inom grund- eller gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är professionserfarenhet från skolväsendet med särskild kompetens inom grundläggande och fortsatt läs-och skrivutveckling. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 100 % men kan justeras efter överenskommelse, dock lägst 50 %. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2022/253

Sista ansökningsdag: 2022-11-08                                     

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat juristprogrammet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering, utvärdering och utveckling. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterat god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom främst redovisning och styrning samt att handleda uppsatser.

Av stor vikt är kunskaper i svenska och engelska, då undervisningsmoment förekommer på båda dessa språk. Av stor vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden ses som meriterande.

Det ses också som meriterande om du har:

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av digitala undervisningsmetoder
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning på 100 %, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:
- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- eventuella publikationer
- minst två referenspersoner skall anges

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
HR-administratör Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2022/248

Sista ansökningsdag: 2022-11-15 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat juristprogrammet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering, utvärdering och utveckling. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterat god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom främst redovisning och styrning samt att handleda uppsatser. Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden är meriterande. Av särskild/stor vikt är kunskaper i svenska och engelska, då undervisningsmoment förekommer på båda dessa språk.

Vi lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har:

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är tills vidare med omfattning på 100 % provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:
- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- eventuella publikationer
- minst två referenspersoner skall anges

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
HR-administratör Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2022/248

Sista ansökningsdag: 2022-11-15 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i Folkhälsovetenskap

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper. Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arb... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper.

Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns dessutom doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Forskningen exemplifieras i utbildningen på olika sätt beroende på examensnivå och kursinnehåll. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatexamen) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Hösten 2021 startades ett nytt kandidatprogram, hälsa, miljö och samhälle, med folkhälsovetenskaplig inriktning. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap. Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår, samt undervisning på engelska. Som universitetsadjunkt ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Vi har nära samarbete med bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Även samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen.

Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, och även ha särskilda ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har magister- eller masterexamen i folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om de högskolepedagogiska utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/202209/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet inom folkhälsovetenskaplig utbildning. Undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning är meriterande. Disputerad, och eller har erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion inom Folkhälsovetenskap är meriterande. Likaså är erfarenheter och kunskaper inom kvalitativ vetenskaplig metod meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är av stor vikt. Nivån på din akademiska utbildning tas också med i bedömningen. Vi lägger även vikt på att du har förmåga att samverka med omgivande samhälle. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper, att du bidrar till att skapa en levande arbetsmiljö på campus, liksom att du har god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till studenter och kolleger.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 15 november 2022.

Ange referensnr: REK2022/245

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk (50-100 %), tillsvidare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för språk, litteratur och interkultur på Karlstads universitet består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.

Inom ämnet Svenska som andraspråk bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar. Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns påhttps://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-sprak-litteratur-och-interkultur.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du kommer undervisa både på distans och på campus. Viss undervisning kan komma att ske på engelska.

Du förväntas att vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten vid institutionen och ämnet för att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig för tjänsten som universitetsadjunkt är den som har lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk inom grund- eller gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dels professionserfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer, dels dokumenterad pedagogisk skicklighet. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

Då viss del av undervisningen kan komma att ske på engelska är det av stor vikt att du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.
Omfattningen är 100 % men kan justeras efter överenskommelse, dock lägst 50 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2022/254

Sista ansökningsdag: 2022-11-08                                      

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Lokalvårdare- vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Avdelningen för Campusservice är en mångfacetterad avdelning som samlar funktioner som är mer av servicekaraktär snarare än myndighetsutövande karaktär.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och arbetar med frågor inom ett brett spektra så som lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, tentamenssamordning, vaktmästeri och säkerhet.

Karlstads universitet jobbar för att ligga i fronten vad gäller goda pedagogiska miljöer och trivsam arbetsmiljö för anställda och studenter. Enheten för lokalvård arbetar som en servicefunktion och stöd gentemot hela universitetet. Som lokalvårdare är du en del i skapandet av en god och trevlig arbetsmiljö. På enheten för lokalvård arbetar 21 personer som är indelade i grupper med en gruppledare för varje. Om du liksom oss prioriterar riktigt god kvalité när det gäller service och städ då kan det vara dig vi söker för ett vikariat med start omgående!

Arbetsuppgifter

Våra lokalvårdare har ett eget ansvarsområde som sköts självständigt enligt bestämda arbetsrutiner. Man sköter och ansvarar för golvvård och storstädning på det egna området. Samverkan sker även mellan medarbetare och grupper för större områden än ens eget vid större insatser. Då universitetet arrangerar många olika evenemang behöver lokalvårdarna ibland med kort varsel anpassa sig efter dessa. Det kan tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt gruppsammansättningen.

Kvalifikationer

För anställning som lokalvårdare krävs erfarenhet inom lokalvårdsområdet. Eftersom du kommer röra dig bland studenter och anställda krävs att du är både serviceinriktad såväl som flexibel då vi stöttar många arrangemang som kräver omprioritering på vårt område.

Utöver ditt eget ansvarsområde arbetar du även vid behov tillsammans med övriga inom gruppen och mellan grupperna, vilket ställer krav på anpassning, god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har inga problem med att arbeta självständigt, tar egna initiativ, är noggrann och har förmågan att se förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att du kan hantera att ha många människor omkring dig när du arbetar samt att du är stresstålig då en del lokaler på grund av undervisning måste stå klara på bestämda tider. Då du har daglig kommunikation med universitetets medarbetare och studenter är ett krav att du har goda muntliga kunskaper i svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du har en SRY- eller motsvarande utbildning alternativt kunskaper som vi bedömer motsvarande är det meriterande. Viss städmaskinvana är även det meriterande.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på 50% med start omgående till och med 2022-12-15. Det finns eventuell möjlighet till förlängning och eventuell möjlighet till högre sysselsättningsgrad. Omfattning och tidsperiod kan därmed komma att variera. Arbetstiden för en heltidstjänst är förlagd mellan kl. 05:30-13:57. Arbete på deltid hos oss innebär att man arbetar sin sysselsättningsgrad från och med senast kl. 05:30.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. CV. Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg. Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2022/247 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 25/10 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Administrativ chef Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (HS) är indelad i ämnen, institutioner och forskningscentra som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS-fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka 60 anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Som administrativ chef ansvarar du för att tillgodose behovet av ett ändamålsenligt och effektivt administrativt och tekniskt stöd åt verksamheterna inom fakulteten, inklusive ett aktivt och professionellt stöd till fakultetens chefer, nämnder, utskott och studenter. Ditt arbete innebär till stor del att samordna, leda och utveckla fakultetens administrativa rutiner, arbetsmetoder och processer, tillsammans med medarbetarna vid den administrativa och avdelningen.

Du ansvarar även för att analyser, rapporter och beslutsunderlag av olika slag arbetas fram, bereds, implementeras och följs upp, samt beredning av olika ärenden till rektor och till fakultetsnämnd. Uppdrag på delegation från dekan, till exempel att utföra vissa uppgifter gällande personal och ekonomi eller företräda fakulteten i interna och externa sammanhang ingår också.

Du arbetar nära dekan, som är chef för fakulteten, och prodekan. Du ingår i fakultetens ledningsgrupp. Ditt arbete innebär även ett nära samarbete med övriga administrativa avdelningar inom universitetets centrala förvaltning, där du också ingår i deras chefsgrupp. 

Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som administrativ chef behöver du vara kommunikativ, handlingskraftig, uthållig och målinriktad. Du trivs med både strategiskt och operativt arbete. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har god administrativ förmåga. Att du har en väl utvecklad förmåga att tänka långsiktigt och se helheter är andra värdefulla egenskaper.

Som ledare har du förmågan att entusiasmera och motivera medarbetare, i såväl det dagliga arbetet som i förändrings- och utvecklingsarbete. Vidare är du lyhörd, engagerad, serviceinriktad och har lätt att bygga goda relationer med personer i din omgivning.

Vi söker dig som har relevant utbildning från universitet/högskola, gärna med inriktning inom fakultetens vetenskapsområden, alternativt med t.ex. ekonomi-, ledarskaps- eller personalinriktning. Du har dokumenterad god administrativ vana.

Det är viktigt att du har goda erfarenheter av arbetsledning med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Även annan erfarenhet av att leda och samordna verksamhet med administrativ och teknisk personal är värdefull.  

Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

personligt brev CV för anställningen relevanta intyg och examensbevis, som intygar anställningar och utbildningar kort beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll kontaktuppgifter till minst två referenspersonerAlla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag 2022-11-13

Ange referensnr: REK2022/246

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper. Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbe... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper.

Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa, medicinsk vetenskap med inriktning mot människans fysiologi och sjukdomar samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt.  Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap       

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Våra kurser ges både på svenska och engelska, och det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens början. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Som universitetslektor ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ämnet och institutionen. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Tid för kompetensutveckling erbjuds med 20 procent.

Behörighetskrav
Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom närliggande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och har visad pedagogisk skicklighet. Alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dessutom krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i såväl svenska som engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnet folkhälsovetenskap.

Vid urval av behöriga sökanden kommer: 


särskild vikt att läggas vid

erfarenhet av och förmåga att planera, utföra och examinera i kurser på grundläggande och avancerad nivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning.

stor vikt att läggas vid

dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet. ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, gott omdöme, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö. förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt.

vikt att läggas vid

erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

meriterande vara

god erfarenhet av undervisning, kursutveckling och handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning erhållit externa forskningsanslag forskningserfarenhet inom kvalitativ metod pedagogiska utnämningar 

Villkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start 2023-01-30 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-31. Med god möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange minst två referenser.

Ansökan skall bestå av;

- CV
- Personligt brev
- Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
- Fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Intyg över kunskaper i svenska och engelska
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- Erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
- Planer för den framtida verksamheten
- Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå) 
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis
- Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-11-30
Ange referensnummer: REK2022/243

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Registrator

Ansök    Okt 7    Karlstads Universitet    Registrator
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen Rektors kansli på Karlstads universitet ansvarar för stöd och service till ledningen samt med universitetsövergripande frågor inom arkiv, registratur, informationssäkerhet, dataskydd och disciplinärenden.

Arbetsuppgifter
Som registrator hanterar du diarieföringen av myndighetens allmänna handlingar och besvarar inkommande förfrågningar och begäran om allmänna handlingar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ansvarig för diarieföringen, kunna ge utbildning, stöd och riktlinjer för andra enheters medarbetare som arbetar i diariesystemet, postöppning, registrering och utlämnande av handlingar, uppföljning och statistik över pågående och avslutande ärenden. Du är ett stöd till universitets verksamheter och har i uppdrag att samordna universitetets arbete med diarieföring och registratur. Du kommer att delta i projekt som utvecklar vårt arbete med att tillgängliggöra handlingar för våra medarbetare, så som e-signering, e-arkiv med mera. Övriga administrativa uppgifter kommer att förekomma, till exempel som sekreterare i nämnd.

Att arbeta som registrator innebär att du har en viktig serviceroll både internt och externt. Du är en grundläggande kugge i den demokratiska processen gällande offentlighet, insyn och allmänna handlingar. Du kommer att jobba nära många av universitetet centrala funktioner inom informationshantering såsom fakultetskansliernas personal, arkivfunktionen, informationssäkerhetssamordnare, jurister och dataskyddsombud.

Kvalifikationer
- Akademisk examen, gymnasial utbildning eller motsvarande utbildning inom registratur och/eller arkiv- och informationshantering.
- Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Kunskaper i engelska, tal och skrift
- Aktuell arbetslivserfarenhet av diarieföring inom offentlig sektor och kunskap om offentlighets- och sekretesslagen.

Meriterande:

- God erfarenhet av W3D3
- Aktuell erfarenhet från högskola/universitet
- God kunskap inom GDPR

För att trivas i rollen är du en serviceinriktad person som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är bra på att sätta upp tydliga ramar och riktlinjer och håller dig till uppsatta deadlines. I ditt arbete har du hög integritet och värdesätter att följa riktlinjer och styrdokument för arbetet. I den här rollen är det även väsentligt att du är noggrann och att du i avgörande situationer i arbetet styrs av etik och värderingar.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, att man är självständig samt initiativtagande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på 100 %. Tillträde i januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Skickas in elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- två referenspersoner.

Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Karlstads universitet söker ny rektor

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en ny rektor som vill leda oss in i framtiden – är det du?
Vi söker en rektor som genom ett tillitsfullt ledarskap och med ett stort engagemang vill leda och utveckla universitetet de kommande sex åren.

Att vara rektor vid Karlstads universitet är en synlig, spännande och utåtriktad roll, vilket bland annat innebär att rektor i olika sammanhang företräder universitetet regionalt, nationellt och internationellt. Samverkan med externa organisationer och samarbetspartners samt landets övriga lärosäten och rektorer är en annan viktigt del av uppdraget. Rektor förväntas också skapa goda förutsättningar för att lärosätet, dess medarbetare och studenter, kan utvecklas och utmanas i en god arbetsmiljö. Som myndighetens högsta chef har rektor huvudansvaret för att styra universitetet i enlighet med de direktiv och beslut som fattas av regeringen och universitetets styrelse samt att leda verksamheten i enlighet med universitetets vision 2030. 

Mer information om Karlstads universitet och arbetet som rektor hittar du här: https://kau.se/nyrektor

Som rektor krävs det att du har
- professorskompetens.
- gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap och av att framgångsrikt ha verkat som ledare på högre organisatorisk nivå.
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhällets olika aktörer.
- internationellt perspektiv och erfarenhet av internationella samarbeten med andra lärosäten.
- god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska.

Andra viktiga och meriterande kvalifikationer är
- erfarenhet av att framgångsrikt ha utvecklat utbildnings- och forskningsmiljöer samt av att attrahera externa medel.
- god kännedom om det nationella högskolesystemet samt lagar och förordningar på området.
- god insikt om rollen som arbetsgivare och myndighetschef.
- vitsordad erfarenhet av chefsuppdrag på högre organisatorisk nivå vid ett lärosäte.
- erfarenhet av ledande positioner från annan offentlig verksamhet eller näringsliv.

För anställningen är viktiga ledaregenskaper
- tillitsfullt, kommunikativt och tydligt ledarskap.
- mod, integritet, uthållighet samt beslutsförmåga.
- förmåga att leda i förändring.
- kvalitets-, mål- och resultatorientering.
- god förmåga till analys samt struktur och helhetssyn.
- förmåga att skapa goda relationer.

Anställningen
Rektor föreslås av Karlstads universitets styrelse och tillsätts genom beslut av regeringen. Anställningen omfattar heltid och gäller i högst sex år. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ytterligare upplysningar
I denna rekrytering samarbetar Karlstads universitet med Ann-Sofie Rosenberg, konsult på Accord Executive Search. Om du är intresserad av att diskutera anställningen är du välkommen att kontakta Ann-Sofie på 070-633 76 76 eller via [email protected] Det går också bra att kontakta universitetsstyrelsens ordförande Pam Fredman på 070-858 92 00.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 5 november 2022. Ansökan kan göras via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Kontakt kan också tas med Ann-Sofie Rosenberg, Accord Executive Search på 070-633 76 76 eller via [email protected] Ansökan ska bestå av ett CV och ett personligt brev.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemiteknik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemiteknik och kemi är två av institutionens fyra ämnen. Övriga ämnen är miljö- och energisystem samt byggteknik. Kemi- och kemiteknikämnena bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På kemiteknik arbetar cirka 10 personer med forskning och utbildning. Lärare på kemiteknik undervisar främst inom Civilingenjör Kemiteknik. Forskningen i kemiteknik bedrivs inom flera inriktningar. Läs gärna mer här: https://www.kau.se/kemiteknik

På kemiämnet arbetar cirka 20 personer med forskning och utbildning. Lärare i kemi undervisar på flera program; Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi, Civilingenjör Kemiteknik, Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi samt inom lärarutbildning på olika nivåer. Kemiämnet undervisar också på Tekniskt-naturvetenskapligt basår samt Naturvetenskapligt basår. Läs gärna om kemiämnets forskning här: https://www.kau.se/kemi

Vi söker nu en universitetsadjunkt i kemiteknik, för att arbeta med undervisning på kurser inom både kemi och kemiteknik 

Antalet studenter som läser kurser inom kemiteknik och kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå inom kemiteknik och kemi. Det kan också bli aktuellt att undervisa på kurser på avancerad nivå samt på Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Kurserna på kemiämnet ges som både campus- och distanskurser, kurser inom kemiteknik ges som campuskurser.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella. Att driva och bidra till utveckling av undervisningsverksamheten och den egna pedagogiska förmågan är också en del av arbetet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Vi söker dig som har avlagt yrkesexamen om minst 180 hp inom kemi eller kemiteknik alternativt kandidatexamen inom kemi eller kemiteknik.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Karlstads universitet är en internationell arbetsplats med många engelsktalande medarbetare, många möten genomförs därför på engelska och goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.  

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Pedagogisk skicklighet
- Aktuella kunskaper i kemiteknik och i grundläggande kemi.
- Erfarenhet från att arbeta inom kemisk och/eller kemiteknisk industri.
- Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.
- Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.

Det är meriterande med en examen på avancerad nivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100%. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 17 november 2022                            

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare med inriktning mot kunskapsområde utbildningsledarskap och skolutveckling.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag drygt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som utbildningsledare är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning, länkad nedan.

- https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolan samt erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser inom området skolutveckling och utbildningsledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Genomförd rektorsutbildning är meriterande, liksom specialpedagogisk utbildning och erfarenhet. 

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse fo?r pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-10-18.

Ange dnr. REK 2022/236 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns den administrativa och tekniska avdelningen.

Avdelningen, bestående av ett drygt fyrtiotal medarbetare, tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till den utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs inom fakulteten. Verksamheterna inom fakulteten arbetar med kunskapsbyggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Som fakultetsadministratör arbetar du främst med utbildnings- och forskningsadministration, samt med administrativt stöd till forskare, chefer och olika nämnder.

Till den administrativa och tekniska avdelningen söker vi nu en fakultetsadministratör som trivs med att ge service, jobba strukturerat med kvalificerad administration i akademisk miljö. Du kommer framförallt arbeta närmast institutionen för ingenjörs och kemivetenskaper, men även andra institutioner kan också bli aktuella.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består i huvudsak av utbildningsadministration. Det omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, administration kring tentamen och betygsrapportering. Även administrativt stöd till chefer, lärare och forskare kan ingå, exempelvis fakturahantering, rapportsammanställning, protokollskrivning, samordning av möten och administration inom forskningsprojekt. Då den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja all verksamhet inom fakulteten, kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde. Arbetet utförs i nära samarbete med chefer, studierektorer, lärare, andra fakultetsadministratörer och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Vidare krävs att du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en utbildnings- eller forskningsmiljö. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande. Du har goda språkkunskaper i tal och skrift, såväl i svenska som i engelska. Du har god vana av system och arbetar effektivt i digitala miljöer och lär dig snabbt nya (IT)system.

Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer till kollegor och studenter. För dig är det viktigt att hålla en god servicenivå och att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har förmågan att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart. Därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg och ska bestå av:

- Personligt brev och CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis arbetsintyg, examensbevis, rekommendationsbrev
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2022-10-31

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap.

Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att arbeta med undervisning och handledning i skrivande, inom utbildnings­programmet Kommunikation & PR. Undervisning, handledning och examinationer ingår i arbetet, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller närliggande för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda inom praktisk/tillämpad svenska/skrivande. Vidare är det av särskilt stor vikt att du har någon form av dokumenterad skrivpedagogisk utbildning.

Vi lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

 Villkor
Anställningen är ett vikariat för perioden 1/3-2023 till 18/6-2023. Omfattningen är 45 %.

Upplysningar:
Prefekt Mats Nilsson
Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-11-30. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare med inriktning mot kunskapsområdet professionshandledning och utbildningsledarskap.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag drygt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Att föreläsa inom kunskapsområdet, leda lärprocesser och handleda skolledare utgör de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens uppdrag. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning, länkad nedan.

- https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av att genomföra utbildnings-, handlednings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt med målgruppen skolledare. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt, vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Dokumenterad erfarenhet av utbildningsinsatser relaterade till konflikthantering är meriterande.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2022.

Ange dnr. REK2022/235 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-10-12. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i arbetsvetenskap

Ansök    Sep 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. Arbetet som projektassistent kommer att ske inom ramen för ett projekt tillsammans med Region Värmland. Projektet syftar till att, baserat på en kvantitativ kartläggning, genomföra intervjuer med företrädare för olika kommunala verksamheter. Dessa kartläggningar ska tillsammans ligga till grund för en analys av arbetslösheten i de värmländska kommunerna.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att bistå i den kvantitativa kartläggningen av arbetslösheten i länet samt att genomföra litteratursökningar inom området. I nästa steg ska ett fyrtiotal intervjuer genomföras och analyseras. Analyserna skall sedan ligga till grund för åtgärdsförslag och handlingsplaner för olika kluster av kommuner i Värmland. Inom ramen för anställningen ska projektassistenten kunna arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser samt ha en god förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en utbildning på minst kandidatnivå som bedöms vara relevant i relation till arbetsuppgifterna, såsom PA-programmet. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet på en strategisk nivå och ha god kunskap om området arbetsmarknad och arbetslöshet. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska är ett krav och erfarenhet av att genomföra djupintervjuer är meriterande.

Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga till självständigt arbete såsom att planera, genomföra och koordinera.

Viktiga personliga egenskaper är öppenhet och god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga till helhetssyn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer till medarbetare och en stor mängd externa parter i projektet.

Villkor
Anställningen är en särskilt visstidsanställning på deltid, omfattning 50 %.

Tillträde 2022-11-01, till och med 2023-05-31, med eventuell möjlighet till förlängning under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- personligt brev
- CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior av examensbevis och intyg

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 2022-10-10

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i matematikens didaktik

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematikens didaktik ingår i forskarutbildningsämnet matematik. Inom inriktningen finns för närvarande sex lektorer varav två är docenter, fem adjunkter, tre doktor... Visa mer
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematikens didaktik ingår i forskarutbildningsämnet matematik. Inom inriktningen finns för närvarande sex lektorer varav två är docenter, fem adjunkter, tre doktorander, en licentiand samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Forskarmiljön inom är en del av forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag har ca femton seniora forskare och tolv forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se www.kau.se/matematik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, kursansvar och handledning av examensarbeten i matematikdidaktik inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen samt forskning. Kompetensutveckling/forskning ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i matematikens didaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i matematikens didaktik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern

forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt.

Av stor vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom fritidshem, för- och/eller grundskola,
- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Pedagogiska utmärkelser/priser är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 25 oktober 2022                                      

Ange referensnr: Rek. 2022/223

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-10-12. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Internationell koordinator, tillsvidareanställning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi Erasmus Dashboard, Move On4 och ladok. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Internationell erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har en god förståelse för målgruppen och deras kommunikationsvägar samt erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet. Du har lätt för att samordna och presentera information för multikulturella grupper och kan arbeta i datasystem med intresse för att driva förbättringsåtgärder. Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande.

Då du kommer att arbeta med en bred målgrupp bestående av studenter, anställda samt externa aktörer (exempelvis kontaktpersoner vid partneruniversitet utomlands) krävs att du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och goda relationer. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull, orädd och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling inom arbetet, samt har en god förmåga att lösa problem.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på omfattning 100 % och gäller från 2023-01-01 eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-10-06
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Internationell koordinator, tidsbegränsad anställning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi Erasmus Dashboard, Move On4 och ladok. Du kan också komma att arbeta med universitetets ansökan om Europauniversitet. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Internationell erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har en god förståelse för målgruppen och deras kommunikationsvägar samt erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet. Du har lätt för att samordna och presentera information för multikulturella grupper och kan arbeta i datasystem med intresse för att driva förbättringsåtgärder. Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande.

Då du kommer att arbeta med en bred målgrupp bestående av studenter, anställda samt externa aktörer (exempelvis kontaktpersoner vid partneruniversitet utomlands) krävs att du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och goda relationer. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull, orädd och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling inom arbetet, samt har en god förmåga att lösa problem.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2023-08-01 med chans till förlängning, på en omfattning 50-100 % beroende på finansiering. Start enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-10-06
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i informatik, 15-25 %

Ansök    Sep 13    Karlstads Universitet    Lärarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs gärna mer på ämnets hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Under höstterminen ska en anställning som amanuens i informatik inrättas.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet, biträda lärare i laborationshandledning samt biträda lärare i konstruktion, utprovande och granskning av inlämningsuppgifter. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i hög utsträckning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas, samt av VR-prototypingverktyg. Kunskaper i svenska är också meriterande.

Villkor
Anställning som amanuens omfattar 15 % av heltid, vilket motsvarar i genomsnitt 6 timmar eller knappt en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 25 % av heltid efter överenskommelse under vårterminen 2023.
Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, till och med 2023-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år under förutsättning att behörighetskravet enl. HF 5 kap 10 § fortfarande är uppfyllt.  

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet)
- två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK 2022/192

Sista ansökningsdag är den 30 september 2022.                              

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inr. geomediastudier

Ansök    Sep 9    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Anställningen finansieras av Centrum för geomediastudier (Geomedia) – en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som huvudsakligen består av forskare från medievetenskap och kulturgeografi. De sökandes forskningsförslag bör ha koppling till ett forskningsområde som är relevant för Geomedia.

Mer information finns här: https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg.

Mer information finns här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden.. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

 Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I rangordnandet av de sökande, ges särskild vikt till forskningsplanen/den akademiska kvaliteten och originaliteten i det föreslagna avhandlingsämnet. Särskild vikt läggs också vid hur det föreslagna ämnet passar in i Geomedias forskningsområden.

Sökande bedöms och rangordnas även baserat på deras tidigare studier, med särskilt fokus på kvaliteten på den sökandes självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. I bedömningen ingår även i vilken utsträckning den sökande avser att aktivt delta i det dagliga arbetet i institutionens forskningsmiljö.  Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

Ansök    Sep 12    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper vid institutionen:- Centrum för Geomediastudier (https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia), som fokuserar på vikten av media i att organisera och ge mening åt miljöer och platser och vice versa, med inriktning mot turism, vardagsliv och populärkultur.
- NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node), som fokuserar på journalistikens sociala funktion, utförande och publik i en digitaliserad och fragmenterad tid.

Läs mer om universitetet här: https://www.kau.se/en/

Läs mer om ämnet här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg. Läs mer: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning

Urvalet görs baserat på den sökandes tidigare studieresultat, med särskilt fokus på kvaliteten på självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt kommer också att läggas vid den sökandes forskningsplan och hur väl den relaterar till de övergripande forskningsprofilerna i NODE/Geomedia. Stor vikt läggs även vid i vilken utsträckning den sökande avser att vara fysiskt närvarande och delta i institutionens forskningsmiljö. Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.
Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns den administrativa/tekniska avdelningen.

Avdelningen, bestående av ett drygt fyrtiotal medarbetare, tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till den utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs inom fakulteten. Verksamheterna inom fakulteten arbetar med kunskapsbyggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Som fakultetsadministratör arbetar du främst med utbildnings- och forskningsadministration, samt med administrativt stöd till forskare, chefer och olika nämnder.

Till den administrativa/tekniska avdelningen söker vi nu en fakultetsadministratör, som trivs med att ge service, jobba strukturerat med kvalificerad administration i akademisk miljö. Du kommer med största sannolikhet att arbeta närmast institutionen för hälsovetenskaper, där ämnen som bland annat omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa finns, men andra institutioner kan också bli aktuella.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består i huvudsak av utbildningsadministration. Det omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, administration kring tentamen och betygsrapportering. Även administrativt stöd till chefer, lärare och forskare kan ingå, exempelvis fakturahantering, rapportsammanställning, protokollskrivning, samordning av möten och administration inom forskningsprojekt. Då den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde.

Arbetet utförs i nära samarbete med chefer, studierektorer, lärare, andra fakultetsadministratörer och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Vidare krävs att du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en utbildnings- eller forskningsmiljö. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer till kollegor och studenter. För dig är det viktigt att hålla en god servicenivå och att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har förmågan att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart. Därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift, såväl i svenska som i engelska. Du har god vana av och arbetar effektivt i digitala miljöer och lär dig snabbt nya (IT)system.

Villkor

Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-08-31 med en omfattning på 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg och ska bestå av:

- Personligt brev och CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis arbetsintyg, examensbevis, rekommendationsbrev
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2022-10-03

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu ett vikariat som skall arbeta med främst utbildnings­administration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 100 %. Tillträde den 1 december 2022 eller enligt överenskommelse till och med 31 december 2023 med möjlighet till förlängning. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 21 september 2022.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)
HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu en eller flera tillsvidaretjänster på 100% till fakultetens administrativa avdelning som skall arbeta med främst utbildnings­administration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor
Anställningarna är tillsvidare på 100 %. Tillträde den 1 december 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 21 september 2022.

 Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i biologi

Ansök    Jul 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap. Ämnesområdet är ekologisk modellering med inriktning på individbaserad modellering av fiskpopulationer i vattenkraftreglerade vattendrag. Naturresurs rinnande vatten, NRRV, är en forskningsmiljö vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap vid Karlstads universitet, som bedriver både... Visa mer
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap.

Ämnesområdet är ekologisk modellering med inriktning på individbaserad modellering av fiskpopulationer i vattenkraftreglerade vattendrag.

Naturresurs rinnande vatten, NRRV, är en forskningsmiljö vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap vid Karlstads universitet, som bedriver både grundläggande och tillämpad forskning i och längs med vattendrag, sjöar och omgivande landskap. Forskningsgruppen intresserar sig för ett hållbart användande av resurser i flodområden och arbetar för miljölösningar som är till nytta för både samhälle och natur. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens inverkan på konnektivitet och vattenkraftens effekter, interaktioner mellan akvatiska och terrestra habitat, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter som målarmusslor, naturvård och socio-ekologisk forskning kopplad till reglering av vattendrag och sportfiske (https://www.kau.se/en/biology; http://www.nrrv.se. Mycket av forskningen i dessa områden bedrivs i samarbete med intressenter från näringslivet, handläggande myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter

Vattenkraft är en nyckelfaktor för en omställning till ett fossilfritt samhälle, men reglering av vattendrag för vattenkraft är också en stor orsak till minskningen i akvatisk biodiversitet. Den primära arbetsuppgiften är att utveckla nya sätt att skydda och återställa habitat för laxfisk i vattenkraftreglerade vattendrag. Vattenkraft är en nyckelkälla till hållbar fossilfri energi, men dämda av vattendrag har även resulterat i förlorad biodiversitet. I det här projektet kommer vi att utveckla individbaserade modeller (IBM) för att bedöma hur fiskpopulationer kan bevaras, samtidigt som vattenkraftsproduktion bibehålls.

Vald kandidat kommer att utveckla och tillämpa avancerade individbaserade modeller (IBM) för atlantlax, öring och harr i diverse scenarier för hantering av vattendrag. Forskningen kommer att bedrivas i samverkan med intressenter från vattenkraft, länsstyrelse och kommuner, samt icke-statliga organisationer. Kandidaten förväntas vara aktiv och närvarande på universitetet, samt aktivt engagerad i forskningsmiljön.

Undervisning eller andra akademiska arbetsuppgifter (max 20 %) vid institutionen kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen (eller kommer att ha avlagt examen före beslut om anställning är taget) i ekologi eller angränsande ämne, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad kandidat med erfarenhet av akvatisk ekologi och ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Bedömningen baseras på kvaliteten på den sökandes avhandling, vetenskapliga publikationer samt andra vetenskapliga meriter. Av särskild vikt är även den sökandes kunskaper gällande ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid den sökandes forskningserfarenhet relaterad till individbaserad modellering, geografiska informationssystem (GIS) och hydraulisk modellering. Av stor vikt är även personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta med och skapa goda relationer med kollegor, samt förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Av vikt är den sökandes intresse för och kunskap om laxekologi. Av vikt är även erfarenhet av samverkan med intressenter samt erfarenhet av att förmedla forskningsresultat.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning är en merit. Även körkort är en merit, då visst praktiskt i fältarbete kommer att förekomma.

Villkor

Anställningen en tidsbestämd heltidsanställning på 2 år, med start 230102, eller enligt överenskommelse. Om ytterligare externa medel erhålls kan det finnas möjlighet till förlängning på ett år.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/190

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lokalvårdare - vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen för Campusservice är en mångfacetterad avdelning som samlar funktioner som är mer av servicekaraktär snarare än myndighetsutövande karaktär.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och arbetar med frågor inom ett brett spektra så som lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, tentamenssamordning, vaktmästeri och säkerhet.

Karlstads universitet jobbar för att ligga i fronten vad gäller goda pedagogiska miljöer och trivsam arbetsmiljö för anställda och studenter. Enheten för lokalvård arbetar som en servicefunktion och stöd gentemot hela universitetet. Som lokalvårdare är du en del i skapandet av en god och trevlig arbetsmiljö. På enheten för lokalvård arbetar 21 personer som är indelade i grupper med en gruppledare för varje. Om du liksom oss prioriterar riktigt god kvalité när det gäller service och städ då kan det vara dig vi söker för ett vikariat med start omgående!

Arbetsuppgifter
Våra lokalvårdare har ett eget ansvarsområde som sköts självständigt enligt bestämda arbetsrutiner. Man sköter och ansvarar för golvvård och storstädning på det egna området. Samverkan sker även mellan medarbetare och grupper för större områden än ens eget vid större insatser. Då universitetet arrangerar många olika evenemang behöver lokalvårdarna ibland med kort varsel anpassa sig efter dessa. Det kan tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt gruppsammansättningen.

Kvalifikationer
För anställning som lokalvårdare krävs erfarenhet inom lokalvårdsområdet. Eftersom du kommer röra dig bland studenter och anställda krävs att du är både serviceinriktad såväl som flexibel då vi stöttar många arrangemang som kräver omprioritering på vårt område.

Utöver ditt eget ansvarsområde arbetar du även vid behov tillsammans med övriga inom gruppen och mellan grupperna, vilket ställer krav på anpassning, god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har inga problem med att arbeta självständigt, tar egna initiativ, är noggrann och har förmågan att se förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att du kan hantera att ha många människor omkring dig när du arbetar samt att du är stresstålig då en del lokaler på grund av undervisning måste stå klara på bestämda tider. Då du har daglig kommunikation med universitetets medarbetare och studenter är ett krav att du har goda muntliga kunskaper i svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du har en SRY- eller motsvarande utbildning alternativt kunskaper som vi bedömer motsvarande är det meriterande. Viss städmaskinvana är även det meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 50-100% med start omgående till och med 2022-09-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattning och tidsperiod kan komma att variera. Arbetstiden för en heltidstjänst är förlagd mellan kl. 05:30-13:57.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2022/157 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 14/8 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i miljö- och energisystem

Ansök    Jul 5    Karlstads Universitet    Miljökemist
Vill du jobba med spännande forskning inom cirkulär bioekonomi? Har du erfarenhet av scenarioanalys ur hållbarhetsperspektiv? Kanske det här är jobbet för dig! Bakgrund Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen: miljö- och energisystem, kemiteknik, kemi och byggteknik. På avdelningen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi) som fok... Visa mer
Vill du jobba med spännande forskning inom cirkulär bioekonomi? Har du erfarenhet av scenarioanalys ur hållbarhetsperspektiv? Kanske det här är jobbet för dig!

Bakgrund

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen: miljö- och energisystem, kemiteknik, kemi och byggteknik.

På avdelningen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi) som fokuserar på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BEs forskning är inriktad på övergången från den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser.

I det pågående projektet (WoodPro) arbetar forskargrupper från Karlstads universitet (Sverige) och Naturresursinstitutet Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF) tillsammans omvandlingen av skogsrester till nya, förädlade produkter med många industriella tillämpningar. WoodPro syftar till att öka användbarheten av skogsindustriella restprodukter, genom att gå från energiåtervinning till materialåtervinning och produktutveckling. Vi kommer att använda skogen och relaterade industrirester för att utforska tre sammanlänkade värdekedjor som leder fram till tre olika typer av produkter: finkemikalier, industriell specialråvara och bulkmaterial. Vi kommer att analysera värdekedjorna, för varje produkt som utvecklats i projektet, med avseende på miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. Det mest hållbara alternativet för att uppgradera skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymer och hydrokol kommer att fastställas.

Vi söker därför en postdoktor i miljö- och energisystem, som kommer att ha en placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper för att arbeta i WoodPro-projektet.

Arbetsuppgifter

Anställningen som Postdoktor kommer att knytas till forskargruppen Pro2BE vid Karlstads universitet och forskning kommer att ske i nära samarbete med UEF och LUKE. Fokus för anställningen är att bestämma de mest hållbara bioraffineringsalternativen för att uppgradera skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymer och hydrokol/biokol. Värdekedjorna, för varje produkt som utvecklas inom projektet, måste analyseras med avseende på miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. För detta bör den sökande vara bekant med att utveckla livscykelanalys, dynamisk materialflödesanalys och överbyggnadsmodeller för att optimera och rangordna scenarierna. Postdoktorn samlar, syntetiserar och bearbetar information för att utveckla högkvalitativa databaser, analysera bioraffinaderisystem och extrahera och driva objektiva funktioner.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i miljö- och energisystem, miljöteknik eller industriell ekologi eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Stor vikt läggs vid forskningserfarenhet inom följande områden med relevans för projektet:

- bioraffinaderiprocesser
- livscykelanalys
- teknisk-ekonomisk analys
- superstrukturmodeller

Vikt läggs vid erfarenhet av att arbeta med programvarusystemen (Python eller MATLAB) samt på sökandes akademiska meriter och särskilt till publikationer i internationella, kollegialt granskade vetenskapliga tidskrifter inom områden som är relevanta för projektet.

Därutöver läggs vikt vid erfarenhet av framgångsrikt samarbete med partners utanför akademin. Som personliga egenskaper eftersträvar vi god samarbetsförmåga, ansvarstagande, analytiskt tänkande, kreativitet samt en positiv attityd till sitt arbete, kollegor och verksamheten.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från och med startdatum. Tillträdet sker från oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/189

Sista ansökningsdag: 2022-07-26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikato?r/pressekreterare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Kommunikationsavdelningen bidrar till att o?ka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning och forskning i Sverige och internationellt.

Avdelningen arbetar bland annat med information om och marknadsfo?ring av universitetets utbildning och forskning, mediehantering och PR, kommunikation till medarbetare, studenter och externa ma?lgrupper, kriskommunikation, event, webb och sociala medier. Avdelningen har ett 20-tal medarbetare. Nu so?ker vi en kommunikato?r fo?r en tillsvidareansta?llning med inriktning som pressekreterare och med ansvar för ledningskommunikation.

A?r du redo fo?r en ny utmaning?

Arbetsuppgifter
Ansta?llningen som kommunikato?r/pressekreterare pa? Karlstads universitet inneba?r bland annat att:

- arbeta med proaktiv och reaktiv mediehantering
- skriva pressmeddelanden, debattartiklar och underlag till pressaktiviteter
- genomfo?ra medietra?ning med forskare, chefer och annan personal
- arbeta med lednings- och internkommunikation
- vara ra?dgivare i kommunikationsfra?gor i organisationen
- fo?lja debatt och nyhetsflo?de na?r det ga?ller forsknings- och utbildningsfra?gor
- skriva texter och artiklar fo?r webben
- bygga upp, utveckla och fo?rvalta webbplatser och -sidor
- arbeta fram, genomfo?ra och fo?lja upp kommunikationsplaner
- skriva interna nyheter och presentationer
- arbeta med sociala medier
- analysera och utveckla universitetets press- och mediearbete

Kvalifikationer
För ansta?llningen kra?vs ho?gskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning med la?gst kandidatexamen. Du har aktuell erfarenhet av att arbeta som kommunikato?r med inriktning mot press, PR och/ eller ledningskommunikation, och med arbetsuppgifter enligt ovan.

Arbetet sta?ller ho?ga krav pa? god samarbetsfo?rma?ga med kollegor och externa akto?rer samtidigt som du ska kunna prioritera bland arbetsuppgifterna, arbeta under tidspress, sja?lvsta?ndigt, flexibelt och med ho?g integritet.

Mycket god administrativ fo?rma?ga liksom mycket god vana att anva?nda IT-sto?d i arbetet samt erfarenhet av webbpublicering a?r en fo?rutsa?ttning. Det a?r meriterande om du kan webbpubliceringssystemet Drupal och har erfarenhet av att administrera pressrum via Notified.

Aktuell erfarenhet av arbete i ho?gskolesektorn eller annan offentlig sektor ser vi ocksa? som en merit. Ett krav a?r att du uto?ver svenska a?ven beha?rskar engelska i tal och skrift. Vi fa?ster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Ansta?llningen a?r en tillsvidareansta?llning pa? heltid, med tilltra?de så snart som möjligt. Provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-08-09

Ange referensnr: REK2022/193

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

4 Doktorander i datavetenskap

Ansök    Jul 1    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser fyra platser inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap med inriktning mot data-drivna mobila nätverk och tjänster vid Institutionen för Matematik och Datavetenskap.

Datavetenskap har nyligen erhållit medel från KK-stiftelsen för en forskningsprofil om datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle (DRIVE). Profilen är en åttaårig satsning på 130 MSEK som kommer att drivas i nära samarbete med våra industripartners Ericsson, Icomera, Mullvad, Telia, TietoEvry och Varnish.

DRIVE kommer att starta under hösten och vi söker nu därför efter fyra nya doktorander för att stärka vårt team och starta upp arbetet i forskningsprofilen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bidra till forskning och utveckling inom forskningsprofilen DRIVE. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med både andra forskare vid institutionen och partners från näringslivet. Beroende på den sökandes intresse och kompetens kan forskningsarbetet fokuseras på ett av flera närliggande områden där vi avser att rekrytera en doktorand inom vart och ett av följande områden:

- Hur man använder ramverk för nätverksprogrammering och språk som P4 för att accelerera paketbehandlingen och tillhandahålla flexibel, QoS-medveten och skalbar konnektivitet i nästa generations mobilnät (Område 1).
- Hur man designar data-drivna protokoll och tjänster som stödjer adaptiv och latensmedveten kommunikation i framtida 5G/6G nätverk (Område 2).
- Hur man modellerar olika delar av IoT-Edge-Cloud-plattformar och designar skalbara latensmedvetna AI/ML-baserade optimeringslösningar för leverans av tjänster enligt det så kallade "cloud continuum"-konceptet (Område 3).
- Hur man mäter och analyserar fördröjningsprestanda end-to-end för att få insikter om den integrerade prestandan av lösningar som tas fram inom DRIVE, och dataanalys för nuvarande och framtida 5G/6G nätverk (Område 4).

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Se fullständig annons på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Ange referensnummer: REK2022/183

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Ansök    Jun 28    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning licentiatexamen i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal personer varav två professorer, två docenter, fyra lektorer, en adjunkt och ett femtal doktorander.

Anställningens mål är att licentianden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt bidra till kunskapsutvecklingen ämnet inom genom framställandet av en vetenskaplig licentiatuppsats inom området arbetsvetenskap. Licentiatanställning i arbetsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är knuten till forskningsprojektet Det nya normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att medverka i forskningsprojektet Det nya normala? som ska undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplevt/upplever hur det är att arbeta hemifrån. I forskningen kommer vi att använda oss av olika former av kvalitativa metoder för datainsamling. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att medverka aktivt i datainsamling och analysarbete, samt skrivande av vetenskapliga artiklar vilket också utgör en väsentlig del av ett eget licentiatarbete. Inläsning av aktuell forskning och relevanta teorier utgör också en central del. Forskningsarbetet kommer att ske i nära samarbete med avdelningen för Arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 120 hp, inklusive uppsatsen vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete. Doktorandens institutionstjänstgöring om 20 % kan innebära både undervisning och administrativt arbete.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden aktiv i arbetet och gemenskapen vid ämnet och institutionen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som avlagt magisterexamen och skrivit en kandidat- magister- eller masteruppsats med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningsgrunderna baseras på;

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Då anställningen kommer att förläggas till ett forskningsprojekt rörande distansarbete och inkludering i arbetslivet inom kommunal verksamhet är självständiga arbeten med fokus på just dessa område meriterande.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

På grund av ämnets karaktär och det aktuella forskningsprojektets ansats är det av särskild vikt att den sökande kan tala och skriva flytande svenska och engelska språkkunskaper är av stor vikt.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar två års heltidsstudier, alternativt 2,5  års studier om 80% och 20% institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med resterande tid med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. 

För mer information och fullständig annons se, kau.se/jobb

Sista ansökningsdag: 2022-09-04 

Ange referensnummer: REK 2022/185

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Biträdande lektor i byggteknik

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i byggteknik, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energ... Visa mer
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i byggteknik, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem, som omfattar både forskning och undervisning. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.
Anställningen som biträdande lektor syftar huvudsakligen till att locka ambitiösa och kvalificerade forskare inom området som är i början av sin karriär, med ett huvudsakligt syfte att meritera sig inom området.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning i byggteknik med fokus på karaktärisering och simulering av trämaterialet då det utsätts för mekanisk belastning (korttids- eller långtidsbelastning) och/ eller fuktbelastning i olika tillämpningar och konstruktioner. Ditt arbete ska bidra till pågående forskningsprojekt och till att utveckla institutionens forskning och stärka institutionens internationella nätverk. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom utbildningsprogram och att medverka till att utveckla kurser på avancerad nivå vid ämnet byggteknik.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, i byggteknik. I första hand är anställningen avsedd för den som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag.
Ett krav för anställning är genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. I normalfallet krävs även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
För att söka jobbet och läsa annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Sista datum att söka: 28 augusti 2022
-----------------------------------------
Associate senior lecturer in Building and Construction Engineering
Karlstad University, The Faculty of Health, Science and Technology is advertising a position as associate senior lecturer in Building and Construction Engineering at the Department of Engineering and Chemical Sciences.
The department conducts extensive research and provides education within the fields of building and construction engineering, chemistry, chemical engineering and environmental engineering. The department currently has approximately 60 employees.
To apply and read the full advertisement in English: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Last date to apply: 28 August 2022 Visa mindre

1-3 amanuenser i kemi

Ansök    Jun 28    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

- Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
- Civilingenjör kemiteknik
- Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
- Grundlärarprogram
- Basår

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Inom kemiämnet sker idag ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Under en begränsad tid har vi behov av att förstärka vår grupp med en eller flera amanuenser.
En amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar med uppgifter inom undervisning, administration eller medverkan i forskning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är kurser i kemi på grundnivå, men det kan även bli aktuellt att undervisa i kemi på kurser inom lärarutbildningen eller på basåret.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi eller Civilingenjör Kemiteknik vid Karlstads universitet och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska, varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet och goda kunskaper från laborativt arbete.
- Förmåga att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid.

Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid:

- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet och egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

Villkor

Anställningen som amanuens omfattar högst 50 % av heltid, vilket motsvarar 20 timmar per vecka över tid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2022-08-15, till och med 2023-02-28.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till aktuellt program)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.
Ange ref.nr REK 2022/187.

Sista ansökningsdag:  19 juni 2022                                       

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre