Lediga jobb Karlstads Universitet i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads Universitet i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i informatik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med engagerade lärare på både grund- och masternivå.

Du får också möjlighet att följa starka forskningsgrupper såväl i ämnesmiljöer som i flervetenskapliga forskargrupper. Hos oss blir du en del i arbetslag tillsammans med de lärare som arbetar inom samma områden. Tillsammans driver och vidareutvecklar lärarna de kurser de arbetar i och här vill vi att du deltar också. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Ämnet informatik vid Karlstads universitet bedriver undervisning inom ett masterprogram och tre program på grundnivå: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Läs gärna mer om vårt ämne på vår hemsida: https://www.kau.se/informatik

Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogiskt intresserad person med tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, laboratioriehandledning och grupphandledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. En del forsknings- och undervisningsstöd i användarlaboratoriet ingår dessutom.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska varför förmåga att undervisa på svenska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom nämnda områden.

Särsild vikt läggs vid din vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av handledning i datorlaborationer och projektarbeten av studenter på campus och distans.

Av stor vikt är också kunskaper inom användbarhet på webben och andra IT-system.  

Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas.

Meriterande är erfarenhet som deltagare eller projektassistent i forskningsprojekt.

Meriterande är kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde tidigast 2024-07-01. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-04-30

Ange referensnummer: REK2024/76

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i statsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskningen inom statsvetenskap rör sig främst kring demokrati i vid mening och då framför allt frågor om rör styrning av offentlig sektor, från lokal till internationell nivå, där olika typer av maktkritiska perspektiv appliceras.

Ämnets aktuella forskningsteman är artificiellt intelligens, jämställdhet, klimat och miljö, riskhantering och regional utveckling. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning.

Vid statsvetenskap i Karlstad bedriver vi undervisning på alla nivåer, såväl på campus som online. Inom grundutbildningen är den största delen koncentrerad till statsvetarprogrammet. På avancerad nivå kommer vi inom kort ge två olika utbildningar: ett campusbaserat masterprogram i statsvetenskap och från höstterminen 2025 ett online-baserat masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot psykologiskt försvar och desinformation. Vid ämnet finns en väletablerad forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa och handleda, det kan bli aktuellt på grund-, avancerad- och forskarnivå. Du kommer vara en aktiv del i utvecklingsprocessen samt undervisningen på masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Här samarbetar du både internt inom ämnet samt interdisciplinärt. Här kan eventuellt kurs- och programledarskap ingå. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Du är närvarande i det dagliga arbetet och deltar aktivt i ämnets utvecklingsarbete av undervisning och forskningsverksamhet. Du samverkar även med omgivande samhälle för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Forskning ingår och du är aktivt sökande av externa forskningsmedel, följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och publicerar i internationella tidskrifter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i statsvetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i statsvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt läggs vid

-  pedagogisk skicklighet, god erfarenhet av undervisning på alla nivåer och erfarenhet av kursutveckling, kurs- och programansvar. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
- att du behärskar svenska eller annat nordiskt språk i såväl tal som skrift, då stor del av undervisningen på programmen sker på svenska

Stor vikt läggs vid:

- aktuell och pågående forskning.
- förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning.
- personliga egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga och att vara strukturerad

Av vikt är

- Aktuell god erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
- forskning inom psykologiskt försvar samt relaterade forskningsfält.
- undervisningserfarenhet på avancerad nivå inom området psykologiskt försvar.

Meriterande

- erfarenhet från internationell mobilitet, internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
- erhållit externa medel.
- pedagogiska utnämningar.
- erfarenhet av administrativa uppdrag.
- Förmåga att undervisa på engelska.

Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde under höstterminen 2024 alternativt vårterminen 2025 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet.

Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Vi har generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.

Arbetsuppgifter
Här är exempel på några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet och ämnet specialpedagogik
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationsuppgifter
- Handledning av examensarbeten (uppsatser)
- Kursledarskap kan bli aktuellt efter en tids anställning
- Kompetensutvecklingstid 10 – 20% av anställningens omfattning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom förskollärarutbildning om minst 180 hp och magisterexamen i pedagogiskt arbete, specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4).

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärarprogrammet och specialpedagogutbildningen. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av egen forskningsverksamhet och vetenskaplig produktion inom kunskapsområdet. Samt personliga egenskaper som självgående, flexibel och relationsskapande.

Av stor vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå och egen erfarenhet av arbete i förskolan.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-04-29

Ange referensnummer: REK2024/87

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Gästforskare i informatik, inriktning mot studier inom regional innovation

Ansök    Mar 22    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet (https://www.

kau.se/ctf), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 80 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, statsvetenskap, religionssociologi och ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem samt datavetenskap. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Anställningen som gästforskare kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Anställningen kommer att fokusera på att skapa tjänster, baserad på aktuell forskning, för att öka den datadrivna hälsoinnovationen i Sverige samt skapa underlag för kartläggning av den pågående digitala transformationen inom offentlig sektor. Tjänsten innebär att leda det interna arbetet gällandehälsoinnovation, marknadsföra dessa via projektet Health Data Sweden samt att delta i projektarbetet på central nivå. Ett tidigare utvecklat verktyg som stödjer den digitala transformationen kommer användas och vidareutvecklas i samarbete med andra universitet och med offentlig sektor. Gästforskaren förväntas delta i det arbetslag som för närvarande bedriver forskningsarbete inom området. Arbetsuppgifterna kommer bestå av olika typer av kvalitativ och kvantitativ datainsamling, bearbetning och analys. Vetenskaplig publicering en viktig del av forskningsarbetet likaså spridning av forskningsresultaten. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl Handelshögskolans och CTFs externa partners (organisationer).

Behörighet
Behörig att anställas som gästforskare för de specifika arbetsuppgifterna är sökande som avlagt doktorsexamen inom informatik eller liknande ämnen och en väl dokumenterad kunskap inom området för den aktuella anställningen.

Krav för anställning är också goda muntliga och skriftliga färdigheter i såväl svenska som engelska.

För anställning som gästforskare krävs i enlighet med universitetets anställningsordning att den sökande i normalfallet har sin huvudsakliga anställning vid ett annat lärosäte (med huvudsaklig anställning åsyftas anställning tillsvidare och på minimalt 50% av heltid).

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och anställningens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller erfarenheter kring regional utvecklingsverksamhet, speciellt gällande transformationen av digitala välfärdstjänster. Hög motivation och god förmåga till samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Anställningen är på 50 % av heltid och tidsbegränsad till ett år, med start den 1 augusti eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.  Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av dig själv och dina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning. Tillför gärna exempel på hur teorier och metoder som du tidigare bekantat dig med kan användas för att berika den aktuella anställningens forskningsområden (max 2-3 sidor).
- CV med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av doktorsavhandling och andra för anställningen relevanta publikationer
- Övriga handlingar som du önskar åberopa
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 14 april 2024

Ange referensnr: REK2024/66

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, kemi, tidsbegränsad

Ansök    Apr 5    Karlstads Universitet    Kemist
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Institutionen har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen bedrivs även forskning inom olika områden. Till forskargruppen för separationsvetenskap (Fundamental Separation Science Group, FFSG) söker vi under en tidsbegränsad period en projektassistent forskning, för både teoretiskt och experimentellt arbete inom vätskekromatografi inklusive utveckling av metoder och mjukvara för inversa problem inom kromatografi.

Forskargruppen FSSG samarbetar med industriella partners i ett vetenskapligt finansierat projekt genom KK-stiftelsen med titeln: ”Förbättrade metoder för process- och kvalitetskontroll med digitala verktyg”. Projektet är ett så kallat Synergiprojekt och syftar till att accelerera kvalitetskontrollmetoder och reningsmetoder för nya kommande läkemedel som exempelvis terapeutiska oligonukleotider. Synergiformen innebär att du inte bara ska arbeta i en isolerad forskargrupp utan även kommunicera med forskare i olika forskargrupper, förutom i kemisektorn där du har din hemvist, med forskare på de olika företag som ingår som partners i projektet.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att designa och utföra kromatografiska experiment med HPLC/UHPLC kopplade med olika detektorer, bland annat masspektrometer. Du kommer arbeta både med analys och med rening av oligonukleotider dvs så kallad analytisk och preparativ kromatografi. Uppgifterna kommer dessutom innebära efterföljande dataprocessering av den upptagna rådatan. Det görs bland annat i excel och andra mjukvaror som utvecklats av FSSG. Den processerade datan delges sedan andra i forskargruppen för fortsatt bearbetning. Delrapporter behöver skrivas och kontinuerligt delges forskningsgruppen och företagen inom projektet, utifrån givna deadlines.

Kvalifikationer
För anställningen krävs universitetsutbildning inom kemi, kemiteknik eller bioteknik. Det är meriterande med inriktning/profil mot analytisk kemi och/eller biokemi.

Det krävs även att du har praktisk erfarenhet av vätskekromatografi och det är meriterande om du har såväl praktisk och teoretisk erfarenhet av jon-pars vätskekromatografi samt av preparativ kromatografi och biokemisk kromatografi (erfarenhet av kromatografiska ÄKTA system). 

Det är en fördel om du har erfarenhet från tidigare arbete med arbetsuppgifter inom akademiskt-industriella samarbetsprojekt. Du bör vara resultatinriktad, kunna arbeta både i grupp och enskilt, där du tar eget ansvar för att driva arbetet framåt mot mål.

Du ska också ha erfarenhet av, och god förmåga, att hantera att arbeta med tidspress, samt ha god förståelse av innebörden av leveransbaserade målformuleringar.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav och goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande då arbetsuppgifterna utförs på dessa språk.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 11 månader med omfattningen 100% med eventuell möjlighet till förlängning. Start omgående enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-04-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 40 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Våren 2024 startade också ett mastersprogram i psykologi.

Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

- Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www. kau.se/cbu
- Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av undervisning på fristående kurser, uppdragsutbildningar och på programkurser. Exempel på arbetsområden är organisationspsykologi, vetenskapsteori och metod, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och klinisk psykologi. Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår också i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. I arbetet kan också ingå att arbeta i forskningsprojekt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig för anställning är den som har avlagt kandidatexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vidare krävs att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

 Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

* Ahttps://inslaget.kau.se/media/27834/download?inline

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid att den sökande har pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på både grund- och avancerad nivå. Särskild vikt läggs också vid att ha erfarenhet av forskning eller att ha forskarutbildning.

Särskild vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande och goda relationer till studenter och kollegor.

Stor vikt läggs vid sökandens dokumenterade samarbetsförmåga.

Att vara legitimerad psykolog är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 50-100% med tillträde snarast enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-05-01

Ange referensnummer: REK 2024/75

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning inom akvatisk biologi

Ansök    Mar 22    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent inom forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker 1-3 projektassistenter som kan arbeta drivande och självständigt inom forskningsprojekt som handlar om att utvärdera effekterna av restaureringsåtgärder på vandrande fiskarter. Dina arbetsuppgifter består i att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. installation av och fångst med fiskfällor, fiskmärkning och underhåll av akustisk telemetriutrustning och habitatkartering. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är experimentellt arbete i labbmiljö med fiskar, analys av insamlade data och skrivande av vetenskapliga rapporter.

Anställningen finansieras genom projekten Life Connects och Hållbar vattenkraft (Energimyndigheten).

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi, i synnerhet studier av fisk.
- minst 60 högskolepoäng i biologi.
- innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan de olika fältlokalerna.
- goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande är:

- utbildning i elfiske och fiskmärkning, samt dokumenterad erfarenhet därav.
- båtvana och kunskap om motorer.

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, ett gott omdöme, är ansvarstagande och har ett stort engagemang för verksamheten samt ett positivt förhållningssätt till kollegor

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med snarast möjligt till och med 2024-10-31, med möjlighet till förlängning. Arbetsuppgifterna kommer under vissa perioder kommer arbetet kommer utföras i fält på annan ort. Boende tillhandahålls.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-04-01.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i datavetenskap inriktning bortom 5G och 6G mobila system

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och framtidens mobila kommunikationssystem bortom 5G.

5G-mobilsystem införs världen över, och inom forskning och standardisering arbetar vi redan med nästa generations system, Beyond-5G (B5G) och 6G, när det gäller arkitektur, teknik och användningsområden. I detta sammanhang är datadriven forskning avgörande för att hitta de nya lösningar som behövs i B5G/6G för att uppfylla de krav som ställs av nya tjänster och branscher, t.ex. när det gäller genomströmning, latens och tillförlitlighet, samtidigt som kapital- och driftskostnaderna minskas.

Anställningen kommer därför att fokusera på datadriven modellering, design, analys och testning av nya lösningar för att hantera olika aspekter av B5G/6G mobila system, såsom optimering av radioaccessnät och molnbaserad databehandling för fördröjningskänsliga tjänster, t.ex. multimodala interaktiva applikationer. Lösningar baserade på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är av särskilt intresse för djupgående undersökningar. 

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra forskare i gruppen Distributed Intelligent Systems and Communications (DISCO) vid institutionen för matematik och datavetenskap. DISCO är en ledande, internationellt erkänd forskningsenhet inom området för mobila kommunikationssystem och tjänster. Flera forskningsprojekt finansierade av europeiska och nationella forskningsorganisationer har skapat ett mycket innovativt team av experter, med utmärkta forskningsnätverk och arbetsförhållanden för självständigt vetenskapligt arbete.

Forskningen inom DISCO-gruppen bygger på en projektcentrerad och samarbetsinriktad kultur. Genom tvärvetenskaplig forskning inom våra forskningsområden, samt i gemensamma projekt med externa partners från både akademi och näringsliv, bidrar vi till morgondagens teknik och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden täcker alla aspekter av mobila kommunikationssystem och tjänster, med ämnen som inkluderar men inte begränsas till design av innovativa lösningar och protokoll för resurstilldelning i nätverk och beräkningsnoder, utnyttjande av multipla anslutningar, och tjänster med låg latens, ofta med tillämpning av AI/ML. Sökande till den utlysta positionen förväntas bidra till denna forskningsmiljö på ett öppet och samarbetsvilligt sätt, samt samarbeta med våra partners utanför datavetenskap, t.ex. industripartners, inom ramen för tvärvetenskapliga projekt.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

Fullständig information om antagning och bedömningsgrunder här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704419/

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Fullständiga villkor finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704419/

Ansökan

Fullständiga ansökningsinstruktioner finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704419/
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i datavetenskap inom mjukvarukvalité

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap, mjukvarukvalité och digital modernisering.

När utveckling påskyndas kan det leda till tekniska skulder (t.ex. design- eller kodskulder) och icke-tekniska skulder (t.ex. process-, sociala eller personrelaterade skulder) som kan ge kortsiktiga projektfördelar, men dessa kommer ofta till priset av ökade framtida ansträngningar. Detta problem förvärras i storskaliga, säkerhetskritiska telekommunikationssystem eller sjukvårdsprojekt, där uppbyggd skuld kan äventyra viktiga aspekter som underhållsmässighet, säkerhet och användarupplevelse.

Detta doktorandprojekt fokuserar på att förstå och minska icke-teknisk skuldsättning (NTD) i storskalig mjukvaruutveckling. Genom att undersöka orsakerna till och konsekvenserna av NTD, dess inverkan på mjukvarukvalité och utveckla strategier för dess hantering, syftar projektet till att optimera livscykeln för mjukvaruutveckling inom viktiga områden.

Sökande till anställningen förväntas bidra till forskningsmiljön inom mjukvarukvalité och digitalisering på ett öppet och samarbetsinriktat sätt, samt samarbeta med våra partners utanför datavetenskap, t.ex. inom ramen för tvärvetenskapliga projekt.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, avlagt masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, kunskaper i engelska samt lämplighet att forska om datadriven forskning om mjukvarukvalité och systemkonstruktion.

Särskild vikt läggs på kunskap om metoder för mjukvaruutveckling, kvantitativ och kvalitativ dataanalys. Erfarenhet av NVIVO och SPSS eller liknande mjukvara är också av särskild vikt.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Fullständiga ansökningsvillkor finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704421/
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i datavetenskap inriktning cybersäkerhet

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap. Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och cybersäkerhet och personlig integritet. Privacy engineering är en ny vetenskaplig disciplin som omf... Visa mer
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och cybersäkerhet och personlig integritet.

Privacy engineering är en ny vetenskaplig disciplin som omfattar aspekter av programvaruteknik, tillämpad kryptografi och analys av lagefterlevnad. Anställningen är kopplad till ett pågående forskningsprojekt som fokuserar på dataanalys, datadelning och dataskydd bland flera intressenter, och utförs inom ett tvärvetenskapligt forskarteam. Nyckelteknologier av relevans i detta projekt involverar anonymiserings- och pseudonymiseringsmetoder, differentiell integritet, säkra flerpartsberäkningar och avancerade krypteringsscheman. Sökande förväntas aktivt bidra till detta forskningsprojekt som en del av sina studier, och att skapa, publicera och demonstrera oberoende innovativa forskningsarbeten inom detta viktiga område.

Privacy and Security Group (PriSec) vid ämnet datavetenskap är en ledande, internationellt erkänd, forskningsenhet inom området integritet och cybersäkerhet. Flera forskningsprojekt som finansieras av europeiska och nationella forskningsorganisationer har skapat ett mycket innovativt team av experter, med goda forskningsnätverk och förutsättningar för oberoende vetenskapligt arbete.

Forskningen inom PriSec-gruppen bygger på en projektcentrerad och samarbetsinriktad kultur. Genom tvärvetenskaplig forskning inom våra huvudsakliga forskningsområden, samt i gemensamma projekt med externa partners från både den akademiska världen och industrin, bidrar vi till morgondagens teknik och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden täcker alla aspekter av cybersäkerhet och integritet, inklusive frågor om användbarhet, efterlevnad av lagar, systemdesign och tillämpad kryptografi. Sökande till den erbjudna anställningen förväntas bidra till denna forskningsmiljö på ett öppet och samarbetsinriktat sätt, samt samarbeta med våra partners utanför datavetenskap, t.ex. inom ramen för tvärvetenskapliga projekt.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, avlagt masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen, kunskaper i engelska samt lämplighet att forska inom området privacy engineering.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga färdigheter eller allmän kompetens inom följande områden (sorterade efter relevans):

- Tekniker för integritetsskydd
- Integritet och dataskydd
- Cybersäkerhet
- Tvärvetenskapligt samarbete

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Fullständiga villkor finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704420/

Ansökan

Fullständig ansökningsinformation finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:704420/ Visa mindre

Doktorand i företagsekonomi (tjänstedesign och hållbarhet), vid CTF

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Detta är en kortversion av annonsen. För annonsen i sin helhet hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707858/.  Beskrivning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser nu en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot tjänstedesign för cirkulära affärsmodeller. Du kommer att vara anställd vid Handelshögskolan (kau.se/hhk) och bedriva din forskarutbildning vid det tvärveten... Visa mer
Detta är en kortversion av annonsen.

För annonsen i sin helhet hänvisas till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707858/. 

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser nu en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot tjänstedesign för cirkulära affärsmodeller. Du kommer att vara anställd vid Handelshögskolan (kau.se/hhk) och bedriva din forskarutbildning vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för tjänsteforskning, CTF (kau.se/ctf).

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen ligger inom ett bredare forskningsområde som kopplar samman tjänstedesign och hållbarhet, med hänsyn till både utvecklingen av nya cirkulära lösningar och utformningen av organisationer för sådana lösningar genom tjänstedesign. Forskningen kan kopplas till och bedrivas i samarbete med svenska företag som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet. Projektet kommer att tillämpa principer för cirkulära ekonomier samtidigt som nödvändiga egenskaper hos cirkulära lösningar (produkter/tjänster) och cirkulära affärsmodeller tas i beaktande ur ett bredare perspektiv. Detta innefattar att utforska och potentiellt testa nya idéer för att skapa efterfrågan på produkter och tjänster som bidrar till cirkulära ekonomier, där man även beaktar ett konsument- och ledningsperspektiv.

Anställningen som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan även bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntar vi oss att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Studier på avancerad nivå ska omfatta minst 30 högskolepoäng i företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett examensarbete. Kraven på studier och självständiga arbeten i företagsekonomi kan ersättas av studier i ett motsvarande ämne eller huvudområde.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I bedömningen prioriteras kvaliteten och relevansen hos forskningsplanen, som ska inkludera den teoretiska problemställningen, metodologiska överväganden och teoretiska bidrag och koppla samman tjänstedesign och cirkulära affärsmodeller. Bedömningen beaktar kvaliteten och relevansen hos de metodologiska och teoretiska valen, liksom samstämmigheten och sammanhanget mellan problemställningen och valet av metod och teori. Forskningsplanen bedöms också utifrån dess vetenskapliga robusthet och genomförbarhet. Slutligen kommer sökanden bedömas utifrån förmågan att slutföra det tänkta doktorandprojektet, samt doktorandprojektets relevans för forskarutbildningen och forskningen vid CTF. Vi värdesätter även dokumenterad kunskap inom tjänstedesign eller liknande områden, samt ett gediget intresse för cirkulär ekonomi.

Vidare bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen samt om den sökanden avser att vara en närvarande och aktiv del av forskningsmiljön. Sökande måste ha goda kunskaper i engelska, framförallt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojektet författas på engelska. Goda kunskaper i svenska är meriterande, då datainsamling kan komma att inkludera intervjuer och undersökningar på svenska. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete med relevans för doktorandtjänsten och den bredare forskningsmiljön är meriterande, och vi värdesätter också erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Av stor vikt är personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Lönesättning i doktorandanställning

För att anställning ska komma till stånd krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

För fullständiga ansökningsinstruktioner hänvisas till annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:707858/. 

Sista ansökningsdag: 2024-04-22
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap, knuten till Centrum för tjänsteforskning

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och datadrivet beslutsfattande för hållbar företagsamhet. Denna anställning utgör en unik möjlighet att kombinera datavetenskap och företagsekonomi, både ur ett kreativt och analytiskt perspektiv, där både datavetenskap och CTF är engagerade i handledning och utvecklingen i dina doktorandstudier.

Detta doktorandprojekt fokuserar på att använda data och innovativa analystekniker såsom artificiell intelligens och machine learning för att göra affärsnätverk mer hållbara, särskilt genom att främja affärsmodeller som fokuserar på cirkulära ekonomier. Att utveckla cirkulära ekonomier kräver samarbete mellan affärspartners, vilket kan uppnås med innovativ dataanalys och datadrivet beslutsfattande.

Forskningen kan kopplas till, och genomföras i samarbete med svenska företag som strävar efter att övergå till cirkulär ekonomi. Projektet beaktar principerna för cirkulära ekonomier, samtidigt som möjligheterna med datavetenskapliga verktyg skapar förutsättningar för cirkulära lösningar mellan affärspartners.

Med fokus på att främja hållbart företagande genom att utnyttja datavetenskapliga metoder kommer du att bedriva forskning vid det tvärvetenskapliga centrumet för tjänsteforskning, CTF (www.kau.se/en/ctf). CTF är ett världsledande forskningscenter inom värdeskapande genom tjänsteupplevelser, inklusive områden som tjänstedesign, tjänsteinnovation och tjänstehantering. Tjänsteupplevelser är nyckeln till konkurrensfördelar, oavsett om de är produktaktiverade (t.ex. enheter), plattformsaktiverade (t.ex. webb-/applösningar) eller mänskliga (t.ex. interaktioner mellan människor). Som tvärvetenskapligt forskningscenter kombinerar vi olika kunskapsområden för att ta oss an komplexa utmaningar, exempelvis att vägleda företag i övergången till cirkulära affärsmodeller.

CTF har ett nära samarbete med internationella forskare och forskningscentrum, och har byggt upp ett starkt forskningsnätverk med universitet över hela världen. CTF har en lång historia av nära samarbete med ledande industriaktörer och har omfattande erfarenhet av att skapa, engagera och driva framgångsrika partnerskap mellan universitet och industri.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För fullständig annons se här: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:707916/

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

fullständiga villkor finns här: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:707916/

Ansökan

Fullständiga ansökningsinstruktioner finns här: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:707916/

Sista ansökningsdag: 2024-05-05

Ange referensnummer: REK 2024/58

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuenser i datavetenskap

Ansök    Mar 20    Karlstads Universitet    Lärarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap söker amanuenser i datavetenskap för höstterminen 2024.

Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av undervisning i datavetenskap, främst i form av att handleda laborationer. I arbetet kan även bedömning av laborationsrapporter och tentamina komma att ingå. Kurser som bedöms vara aktuella under höstterminen 2024 är DVGA01 Programmeringsteknik I, DVGB08 Databasteknik, DVGB18 Datorsystemteknik och DVGA24 Introduktion till programmering och databehandling.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett utbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vidare måste du ha läst den kurs du ska undervisa i eller motsvarande kurs.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat i allmänhet men speciellt i den kurs du ska undervisa i och i övriga kurser i datavetenskap. Vi fäster också särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vidare fäster vi stor vikt vid att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 15-30 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-08-15, som längst till och med 2025-01-31. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg om pågående studier (eller antagningsbevis till något relevant program)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr REK 2024/67.

Sista ansökningsdag: 2024-05-06                                    

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)
Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio medarbetare som arbetar med administrativt stöd till utbildning och forskning.

Som medarbetare vid administrativa avdelningen sitter du placerad på en av fakultetens sju institution och arbetar där nära lärare, forskare och övriga administratörskollegor. 

Hos oss får du bli en del av en utvecklande och innovativ arbetsmiljö där du är med och bidrar till framtidens forskning och utbildning. Du kommer bli en del av en stor grupp kollegor där åldersspridningen är stor och kunskapen bred. Här kommer du få utmanas och utvecklas i din roll tillsammans med oss.

Vi söker nu en vikarie på 50-100% till fakultetens administrativa avdelning som ska arbeta med främst utbildningsadministration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser. Även administration av forskarutbildning ingår.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
 Vi söker dig som har:

- utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter.
- tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö.
- goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av högskoleadministration.

Som person är du en lagspelare som ser till verksamhetens och universitetets bästa. Du är anpassningsbar, flexibel, utåtriktad och har lätt för att samarbeta samt skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du ska kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Då det ibland kan vara hög arbetsbelastning är det viktigt att du kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och när det behövs be kollegor om hjälp.

Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya system och arbetsuppgifter. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 50-100 %. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vikariatet är i första hand på två månader från start med eventuell möjlighet till förlängning. 

Ansökan
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 22-03-24                                    

Ange referensnr: REK2024/51

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör 75%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid HS-fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio medarbetare som arbetar med administrativt stöd till utbildning och forskning.

Som medarbetare vid administrativa avdelningen sitter du placerad på en av fakultetens sju institutioner och arbetar där nära lärare, forskare och övriga administratörskollegor.

Hos oss får du bli en del av en utvecklande och innovativ arbetsmiljö där du är med och bidrar till framtidens forskning och utbildning. Du kommer bli en del av en stor grupp kollegor där åldersspridningen är stor och kunskapen bred. Här kommer du få utmanas och utvecklas i din roll tillsammans med oss.

Vi söker nu en tillsvidareanställning på 75 % till fakultetens administrativa avdelning med placering vid Centrum för tjänsteforskning.

Arbetsuppgifter
Som fakultetsadministratör arbetar du nära föreståndaren, forskare och andra involverade i verksamheten. Din uppgift är till exempel att skriva minnesanteckningar, ta fram underlag, uppdatera hemsidor, inventering och vara behjälplig i arrangemang runt seminarier, konferenser och workshops. Du kommer även att arbeta som administrativt stöd i enskilda projekt.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter.
- tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö.
- goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av högskoleadministration.

Som person är du en lagspelare som ser till verksamhetens och universitetets bästa. Du är anpassningsbar, flexibel, utåtriktad och har lätt för att samarbeta samt skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du ska kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Då det ibland kan vara hög arbetsbelastning är det viktigt att du kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och när det behövs be kollegor om hjälp.

Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya system och arbetsuppgifter. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75 %. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 2 april 2024.                              

Ange referensnr: REK2024/56

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent inom forskning i akvatisk biologi

Ansök    Feb 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent inom forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en till två projektassistenter som kan arbeta drivande och självständigt inom forskningsprojekt som handlar om att utvärdera effekterna av restaureringsåtgärder på vandrande fiskarter. Dina arbetsuppgifter består i att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. installation av och fångst med fiskfällor, fiskmärkning och underhåll av akustisk telemetriutrustning. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är experimentellt arbete i labbmiljö med fiskar, analys av insamlade data och skrivande av vetenskapliga rapporter.

Anställningen finansieras genom projekten Life Connects och Hållbar vattenkraft (Energimyndigheten).

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- masterexamen i biologi, eller motsvarande, med ett examensarbete om minst 30 hp.
- vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi, i synnerhet studier av fisk.
- innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan de olika fältlokalerna.
- goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

I urvalsprocessen kommer det att läggas stor vikt på erfarenhet av fiskstudier, inklusive fångst och hantering. Genomgången utbildning i elfiske och fiskmärkning, samt dokumenterad erfarenhet därav. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, ett gott omdöme, är ansvarstagande och har ett stort engagemang för verksamheten samt ett positivt förhållningssätt till kollegor

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2024-04-01 till och med 2024-10-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-03-19                                                  

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i materialteknik, med specialisering mot tribologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor inom materialteknik, med ett fokus mot tribologi.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fyisk, som kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med ett stort antal medarbetare från olika delar av världen. Maskin- och materialteknik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i materialteknik, industriell ekonomi och fysik, civilingenjörsprogram i maskinteknik, industriell ekonomi och teknisk fysik, samt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, innovationsteknik & design och elektroteknik.

Institutionen har en stark forskningsaktivitet inom materialteknik. Styrkeområden inom den materialtekniska forskningen är studier kring avancerade stål och material framställda genom additiv tillverkning, och inom kunskapsområden som utmattning och tribologi. Relationen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper studeras genom materialanalyser, mekanisk provning och experimentella metoder och modellering. Aktuell forskning inom tribologi är multidisciplinär till sin karaktär och relaterad till en korrelation mellan mikrostruktur och tribologisk prestanda hos avancerade material. Expertis inom tribologi, mekaniska egenskaper, numerisk simulering, utmattnings- och förslitningsfenomen, kontaktmekanik och avancerad materialkarakterisering är därför viktig för en framgångsrik kandidat. Vanligtvis utförs projekt inom tribologi i samarbete med industriella partners och är relaterade till, men inte begränsade till, tribologi i krävande applikationer vid rumstemperatur och förhöjda temperaturer t.ex. plåtformning, pressgjutning, presshärdning etc. Detta öppnar möjligheter att använda både unik tribologisk utrustning utvecklad vid Karlstads universitet, och industriella test- och karakteriseringsanläggningar.

Institutionen har dessutom forskning inom maskinteknik i områdena tillämpad mekanik och industriell ekonomi, samt betydande forskningsaktiviteter i materialfysik. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialforskning, som är prioriterad av fakulteten. 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och forskning inom området materialteknik inklusive tribologi, samt samverkan med industri och samhälle. Undervisningen omfattar främst materialtekniska kurser på grundnivå och avancerad nivå för högskoleingenjörer och civilingenjörer, samt inom forskarutbildningen. Undervisning i enstaka kurser inom det övriga maskintekniska området kan också bli aktuellt, som inom bearbetnings- och formningsteknologier.

Universitetet förväntar sig att du, baserat på dina tidigare forskningsmeriter, har som mål att stärka och utveckla institutionens befintliga forskningsområde i samarbete med andra forskare inom institutionen. Du förväntas också ha en ambition att utveckla ett eget forskningsfokus och genomföra forskningsprojekt i samverkan med industri, samt ta en ledande roll i institutionens forskning i tribologi.

I anställningen ingår även inslag av administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet.

I rollen som universitetslektor förväntas du samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är det viktigt att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i materialteknik är du som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom det materialtekniska området, eller i nära relaterat område, samt forskningserfarenhet av tribologi.

Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Ytterligare behörighetskrav, se fullständig annons: www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Se bedömningsgrunder i fullständig annons: www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 november 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Läs annonsen i sin helhet på Karlstads universitets webbsida. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 11 april 2024                                        

Ange referensnr: REK2024/35

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i biologi

Ansök    Feb 26    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw
Är du nyfiken på en karriär i akademin eller kanske bara vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, ditt CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!

Beskrivning
Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Vid ämnet bedrivs forskning inom ekologi, evolution och biologididaktik. Den ekologiska forskningen bedrivs i huvudsak inom forskargruppen NRRV och består av grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. Forskningsområden inkluderar vattenkraftens effekter på akvatiska och terrestra miljöer, invasiva arter, hotade fisk- och evertebratarter. Läs gärna mer om oss och vår forskning på våra hemsidor: https://kau.varbi.com/center/tool/position/705237/edit/tab:3/kau.se/biologi och https://kau.varbi.com/center/tool/position/705237/edit/tab:3/kau.se/nrrv. Du kommer att jobba inom ett projekt som undersöker korttidsregleringens effekter på isbildning och strandvegetation. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med engagerade medarbetare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som amanuens i biologi är:

- Medarbete under datainsamling vid vattendrag i norra och mellersta Sverige. Detta innebär att du är flexibel och beredd att bo på annan plats upp till cirka 1 vecka. Arbetsfördelningen kommer att vara ojämn med tydliga arbetstoppar några veckor under våren och hela augusti. Dessutom kräver fältarbetet att du är van vid att röra dig i svår terräng.
- Datahantering och -management. Du ska lägga in och organisera alla fältdata, vilket innebär att du jobbar på plats i Karlstad i tätt samarbete med andra projektmedlemmar.
- Litteratursök och andra typer av research.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

- Antagen till mastersprogrammet i biologi vid Karlstads universitet
- Körkort behörighet B
- Goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

- Erfarenheter av fältarbete vid vattendrag
- God artkunskap angående växter i strandvegetationen

Av stor vikt

- Erfarenheter av datahantering och dataanalys
- Personliga egenskaper enligt nedan.

Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa sig till ändrade omständigheter. Du har en mycket god samarbetsförmåga, dvs. du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt, och du ska vara strukturerad, dvs. kunna organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Dessutom ska du vara stabil och kontrollerad i stressituationer.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 40 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-04-22, till och med 2024-09-22.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogar du väl dokumenterade meriter. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till mastersprogrammet i biologi)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-03-11

Ange referensnr: REK2024/47                                                        

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i maskinteknik, specialisering mot industriell ekonomi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i maskinteknik.

Anställningen kommer att knytas till forskarutbildningsämnet industriell ekonomi. Forskningen där är idag etablerad inom områdena innovationsledning och tjänstefiering. Forskningen och forskarutbildningen med inriktning mot operations och supply-chain management, inkluderat produktionssystem och logistik, är under uppbyggnad med stöd av rektor och fakultet. Den utlysta anställningen är en del av denna uppbyggnad, där du kommer ha en viktig roll i att vara med och påverka och bidra till dess utformning och utveckling. Industriell ekonomi är ett ämnesöverskridande forsknings- och utbildningsområde och ett starkt samarbete finns etablerat sedan många år med Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar två huvudområden, forskning och undervisning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i maskinteknik är du som har en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom maskinteknik, industriell ekonomi eller i ett nära relaterat område. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa under de första två årens anställning.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf 

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

På Karlstads universitets hemsida kan du läsa annonsen i sin helhet och ta del av de bedömningsgrunder som är aktuella, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 september 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?” 

För att ta del av annonsen i sin helhet: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar


Sista ansökningsdag: 2 april 2024                                  

Ange referensnr: REK2024/45

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Professor i sociologi

Ansök    Feb 21    Karlstads Universitet    Professor
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vi söker nu en professor i sociologi till ämnet sociologi som har sin hemvist vid institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Ämnet sociologi vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det finns stor öppenhet för nya initiativ inom utbildning och forskning.

Ämnet sociologi ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är ca 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Forskning vid ämnet utforskar många olika områden inom sociologin och är organiserad i tre överlappande grupper; personligt liv, emotioner och vardagslivets organisering, ålderssociologi samt motstånd, makt och kunskap.

Vi eftersträvar förstärkning och fördjupning av forskningen på ämnet samt att skapa stabilt goda förutsättningar för en dynamisk och kreativ forskningsmiljö i god kollegial anda. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt.

Inom ämnet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Beteendevetenskapliga programmet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har motsvarande cirka 230 heltidsstudenter per år.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning samt undervisning och handledning. Vi söker dig som vill utveckla forskningsmiljön vid ämnet. I arbetsuppgifterna ingår att ta ansvar för att ämnets utbildning, forskning och samverkan utvecklas och håller en hög kvalitet. Du förväntas bidra till att utöka den externfinansierade forskningen på ämnet genom att aktivt söka externa forskningsmedel, samt utveckla rutiner för ansökningar och ansökningsskrivande. I arbetsuppgifterna ingår även att söka finansiering för doktorander.

Som professor har du ansvar för att leda och utveckla forskningsverksamhet och miljö och vi ser därför gärna att du forskar inom något eller några av de inriktningar eller områden som finns representerade på ämnet. Du förväntas vidare dels utveckla samarbetet med det omgivande samhället, dels utveckla samarbetet med andra lärosäten inom och utom landet. För att bidra till en levande arbetsmiljö önskar vi att du aktivt deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i sociologi är den som har doktorsexamen eller motsvarande i sociologi och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ges lika vikt under bedömningen.

Särskild vikt läggs vid att den sökande har omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö, samt att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt kännedom om det akademiska systemet för nordisk högre utbildning.

I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering särskilt meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Särskilt meriterande är dessutom tidigare erfarenhet av forskningsledarskap inom något av de på ämnet befintliga forskningsområdena.

Meriterande är även aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Biträdande lektor i specialpedagogik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
På Institutionen finns en livaktig ämnesöverskridande forskningsmiljö med flera inriktningar inom de pedagogiska områdena.

Detta tillsammans med en av Karlstads universitets största forskarutbildningar, med 40-talet doktorander, genom en mångfacetterad seminarieverksamhet och 8 professorer erbjuder vi ett utvecklande sammanhang för dig och din forskning.

Vi erbjuder en anställning som biträdande lektor i specialpedagogik. Forskningsinriktningen för anställningen avser i första hand villkor för deltagande i skola och samhälle när det gäller barn/elever i behov av stöd relaterat till olika funktionsnedsättningar. Du anställs i ämnet specialpedagogik, och det finns goda möjligheter till samverkan med något av de pågående forskningsprojekten i den specialpedagogiska forskningsmiljön. Eftersom det finns en tät samverkan mellan institutionens ämnen finns även goda möjlighetertill deltagande i andra forskningsmiljöer vid institutionen, till exempel någon av de ämnesdidaktiska centrumbildningarna eller Utbildnings- och idrottsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB). Din forskning ska vara av sådant slag att den bidrar till en stärkt forskningsanknytning av de specialpedagogiska utbildningarna vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som biträdande lektor kommer vara att bedriva forskning på 75%. Forskningen bedriver du enskilt, tillsammans med forskare vid institutionen eller med forskarkollegor vid andra lärosäten. Syftet är att du ska ger möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt.

Därutöver kommer du att på 25% delta i institutionens övriga verksamhet. Huvudsakligen handlar det om utbildningsuppdrag inom våra utbildningar i specialpedagogik men kan även vara andra uppdrag utifrån din kompetens och våra behov. Institutionens undervisningsuppdrag inom specialpedagogik är framför allt inom fristående kurser, speciallärarprogram och masterprogram i specialpedagogik samt inslag i övriga lärarprogram vilket till exempel kan innebära föreläsningar, handledning och examinationer.

Du ska också samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntar vi oss att du i stor omfattning är närvarande vid Karlstads universitet och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet specialpedagogik eller pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningen. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa kunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning. 

Bedömningsgrunder

Nedanstående bedömningsgrunder används för att särskilja och rangordna sökanden. Bredare, djupare och mer aktuell kompetens ger företräde. Även omfattningen av de sökandes vetenskapliga produktion beaktas.

Av särskild vikt är:

Dokumenterad erfarenhet av forskning om specialpedagogiska problemområden med relevans för specialpedagogisk verksamhet i skola och samhälle
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det specialpedagogiska kunskapsområdet
Potential att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning inom specialpedagogik
Visad förmåga att på egen hand och/eller tillsammans med andra erhålla medel för forskningsfinansiering.

Av stor vikt är:

Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

 Meriterande är:

Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Visad pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Även pedagogiska utnämningar är meriterande.
Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
Villkor

Tidsbegränsad anställning i 4 år på heltid. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker en utbildningsledare till kunskapsområdet utbildningsledarskap och skolutveckling.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som utbildningsledare är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolan, samt erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser inom området utbildningsledarskap och skolutveckling utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Genomförd rektorsutbildning är meriterande.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%). Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-03-03

Ange referensnummer: REK2024/30

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i biologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker en projektassistent som kommer att delta i laboratoriearbete med fokus på insekters genetik och ekologi.

Vi erbjuder en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet i en etablerad forskningsmiljö och stifta närmare bekantskap med en vanligt förekommande modellorganism (Drosophila melanogaster), samt möjligheter till fältarbete med fokus på vilda insekter (Odonata). Som projektassistent kommer du att vara en del av en växande forskargrupp inom evolutionsbiologi vid Karlstads universitet. Exempel på den typ av projekt du kommer att delta i finns här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.14140

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst: 1) rutinunderhåll av laboratoriepopulationer av bananflugor, inklusive att ge dem mat och förflytta dem till nya behållare enligt ett fastställt schema, 2) att bistå med att förbereda och slutföra experiment och registrera data, inklusive långsiktiga experimentella evolutionsstudier, och 3) att assistera vid lokala fältundersökningar av vilda populationer av trollsländor. Arbetet äger till största delen rum i laboratoriet vid Karlstads universitet, men under våren och sommaren finns möjlighet till lokalt fältarbete, med fokus på studier av vilda insektspopulationer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
För anställning krävs att den sökande har

- En mastersexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde inom biologi (t.ex. med fokus på ekologi eller evolutionsbiologi).
- Erfarenhet av att hantera och arbeta med insekter. Tidigare erfarenhet av att arbeta med bananflugor, och/eller trollsländor kommer att prioriteras i bedömningen.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
- Tydligt visat intresse för evolutionär biologi, genetik eller ekologi.

Stor vikt kommer att läggas vid

- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter samt förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Meriterande

- Erfarenhet av programspråket R
- Körkort

Villkor
Anställningen är på 50% och tidsbegränsad till december 2024, med preliminär start i april 2024 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning finns, beroende på extern finansiering.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-03-03

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i matematik

Ansök    Jan 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker amanuenser i matematik för vårterminen 2024 vid Institutionen för matematik och datavetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av undervisning i matematik. I denna anställning genomförs undervisningen i form av digitalt studiestöd för studenter samt övningsledning i kursen MAGA54 Flervariabelanalys.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen, i överenskommen omfattning med studierektor vid matematik.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett utbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vidare måste du ha läst den kurs du ska undervisa i eller motsvarande kurs.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat i allmänhet men speciellt i den kurs du ska undervisa i och i övriga kurser i matematik. Vi fäster också särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vidare fäster vi också särskild vikt vid erfarenhet och förmåga av att handleda andra studenter via digitala verktyg. Av stor vikt är att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska samt har en god administrativ förmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 10-30 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-03-01, som längst till och med 2024-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till studieprogram)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr REK 2024/13

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Utbildningshandläggare (VAL), tidsbegränsad

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen fo?r utbildningssto?d besta?r av enheten fo?r studentsto?d och enheten fo?r utbildningsservice.

Enheten fo?r utbildningsservice besta?r av verksamheterna antagning, Ladok, examen, tentamensamordning, tillgodora?knande och VAL-projektet.

VAL-projektet är en kompletterande utbildning som riktar sig till verksamma i förskolan och skolan som ännu inte har relevant examen. Det är ett regeringsuppdrag som i nuläget sträcker sig till 2030 och som delas med sju andra lärosäten. Uppdraget handlar om att öka andelen behöriga förskollärare och lärare.

Vi söker nu en utbildningshandläggare som ska jobba med studieplanering, handläggning, vägledning och studieadministrativa uppgifter inom VAL-projektet. 

Arbetsuppgifter
Som utbildningshandläggare i VAL blir du en del av ett lokalt och nationellt team som jobbar kreativt och positivt med ständigt nya uppdrag.

I arbetet utför du behörighetsbedömning och studieplanering av sökande, handlägger tillgodoräknande- och examensärenden samt ger kvalificerad vägledning till både potentiella och befintliga studenter. Handläggningen och planeringen utförs i flera olika studieadministrativa system, så som NyA, LADOK och canvas. I arbetet ingår också administrativa och redaktionella arbetsuppgifter.

Vidare innebär arbetet att du följer, tolkar och omsätter olika regelverk som styr antagning, ämnesbehörighet, tillgodoräknande och examen. Det ställer krav på att du ständigt håller dig uppdaterad inom relevanta områden, aktuella lagar och bestämmelser.

Du kommer att ha många interna och externa kontakter. Du kommer även att representera VAL i diverse olika sammanhang som innebär en del resor inom Sverige.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, så som antagning, studievägledning och kursadministration för lärarutbildning, värderas högt. Erfarenhet av arbete i NyA, LADOK och Canvas är meriterande.

Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag över året och du har en stor frihet i hur du lägger upp det dagliga arbetet, i samråd med dina två närmsta kollegor. Det är därför av största vikt du är strukturerad, flexibel och kan planera och prioritera bland bredden av dina arbetsuppgifter.

Utifrån de många kontakter du kommer ha krävs det vidare att du är serviceinriktad och ha en god samarbetsförmåga.

Dina språkkunskaper är goda och du kan uttrycka dig väl, både i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med omfattning mellan 50 - 100 % beroende på vilka erforderliga beslut som fattas. Gäller från 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning. 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-02-14

Ange referensnr: REK2024/1

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Utbildningshandläggare (antagning), tidsbegränsad

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen fo?r utbildningssto?d besta?r av enheten fo?r studentsto?d och enheten fo?r utbildningsservice.

Enheten fo?r utbildningsservice besta?r av verksamheterna antagning, Ladok, examen, tentamensamordning, tillgodora?knande och VAL-projektet.

Vi söker nu en utbildningshandläggare till avdelningen som ska arbeta med antagning. Även andra uppdrag inom enheten för utbildningsservice kan bli aktuella.

Arbetsuppgifter
I arbetet som utbildningshandläggare mot antagning utför du behörighetsbedömning och meritvärdering av sökande med både utländsk och svensk bakgrund. Även antagning av yrkeslärare kan vara aktuellt. Arbetet utförs till stor del i vårt antagningssystem (NyA) och visst systemtekniskt arbete kan förekomma.

Övergripande handlar arbetet om att ge stöd och service till studenter och internt inom universitetet och du förutsätts även kunna delta i övriga förekommande arbetsuppgifter inom enheten för utbildningsservice.

Vidare innebär arbetet att du följer, tolkar och omsätter olika regelverk som styr antagning vilket ställer krav på att du ständigt håller dig uppdaterad inom relevanta områden, aktuella lagar och bestämmelser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller annan utbildning eller erfarenhet arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från annan högskola/universitet värderas högt. Meriterande är erfarenhet av ärendehantering samt av arbete i systemen NyA (Högskolornas Nya Antagningssystem) och LADOK.

För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är också strukturerad, noggrann och har en god administrativ kompetens.

Då vi arbetar mot deadlines, kan det periodvis vara hög arbetsbelastning, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Dina språkkunskaper är goda och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska som på engelska.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2024-12-31 med omfattning 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-02-20


Ange referensnr: REK 2024/17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i biologi med fokus på akvatisk ekologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter

Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot akvatisk ekologi.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning. Dessutom ingår att handleda framtida doktorander och postdoktorer inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på kurser inom vårt kandidat- och mastersprogram. Även undervisning inom lärarutbildning kan komma i fråga. Länk till program: Kandidatprogram och Masterprogram. 

I anställningen ingår egen forskning. Den tilltänkta lektorn ska utveckla ett forskningsområde som utgör ett gott komplement till den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, främst inom sötvattensekologi. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare på biologiämnet.

Den tilltänkta lektorn förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas den tilltänkta lektorn närvara och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning på akvatisk ekologi alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den. Detta ska ske inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. Alternativt ansöker den anställde att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Ett ytterligare krav är mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Bedömningen baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4. Vi kommer framförallt att fokusera vår bedömning av din ansökan (forskning, undervisning, beviljade forskningsmedel, administration) på erfarenheter och meriter från de senaste 5 åren (längre vid föräldraledighet, sjukdom, e.d.).

Särskild vikt kommer att fästas vid:
dokumenterad forskningsskicklighet inom akvatisk ekologi
dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på erfarenhet av och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning, handledning och examination.
erhållna externa forskningsmedel av större dignitet
hur väl den sökandes forskning kompletterar och passar in i ämnets befintliga forskningskompetens inom sötvattensekologi, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.
Stor vikt kommer att fästas vid:
personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
förmåga att vara initiativtagande, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat
förmåga till ett strategiskt tänkande, ha ett brett perspektiv på frågor, se på långsiktiga konsekvenser och anpassa handlingar efter detta
förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt
Vikt kommer att fästas vid:

•    erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
•    förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
•    omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom området för anställningen.
•    handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde under hösten 2024 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Biträdande HR-chef

Ansök    Jan 19    Karlstads Universitet    HR-chef
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid HR-avdelningen på Karlstads universitet finns ca 20 medarbetare som tillsammans arbetar med en stor bredd av HR-frågor.

Här finns HR-specialister, HR-strateger, lönekonsulter, HR-administratör och HR-controller.

Till HR-avdelningen söker vi nu en biträdande HR-chef. Vi erbjuder dig ett mångfacetterat arbete, där du kommer att arbeta på direkt uppdrag av HR-chefen med särskilt ansvar att hantera arbetsrättsliga frågor, lönebildning och förhandlingar. Du kommer också biträda HR-chefen i arbetet med verksamhetsplanering, arbetsmiljö och personalledning. I arbetet ingår även att genomföra utredningar, leda processer, delta i utvecklingsarbeten samt svara på remisser och förfrågningar. Universitet går mot en allt mer internationaliserad och digitaliserad verksamhet som du kommer att vara en del av och förväntas bidra till.

Avdelningen drivs av nyfikenhet och en ständig vilja att utvecklas. Arbetet präglas av hög kompetens och en god laganda med fokus på bästa möjliga stöd till verksamheten. Med utveckling och kvalitet i fokus skapar HR-avdelningen förutsättningar för att Karlstads universitet ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper inom arbetsområdet, flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en relevant akademisk utbildning. Du behöver ha gedigna arbetsrättsliga kunskaper och god kännedom om högskole- och universitetssektorns förutsättningar och verksamhet. För att lyckas i arbetet behöver du också ha god samarbetsförmåga, vara lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och drivande. Därutöver krävs god administrativ kompetens samt god förmåga att utrycka sig väl både i tal och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid att du är rätt person för arbetet och att du är en lagspelare som aktivt bidrar till HR-avdelningens vision.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid. Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan skickas i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du, som sökande, ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på examensbevis och intyg etc., som styrker meriterna i din cv

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag 2024-02-08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Ekonom

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen är placerad inom avdelningen för ekonomi och planering som ansvarar för universitetets strategiska och operativa planerings- och ekonomifrågor.

Verksamheten utgår från de krav och regler som ställs på statliga myndigheter rörande ekonomiska frågor och redovisningar.

En viktig uppgift är att stödja chefer vad gäller planerings- och ekonomifrågor både av långsiktig och av kortsiktig karaktär. Målet är att utifrån gällande regelverk uppnå rättvisande redovisning, kvalitetssäkra beslutsunderlag och arbeta för effektiva planering- och ekonomiprocesser.

Avdelningen har systemansvaret för ekonomisystemet Raindance, ledningsinformationssystemet Kuli samt systemet för verksamhetsplanering Stratsys.

Universitetets samtliga ekonomer, controllers och ekonomiassistenter är samlade till avdelningen och vi jobbar med att stödja hela organisationen inklusive de två fakulteterna; Humaniora och samhällsvetenskap samt Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom avdelningen finns i dag 29 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att arbeta nära och stödja en viss del av verksamheten inom Karlstads universitet. Anställningen omfattar både löpande ekonomiarbete, upprättade av budget och prognoser samt att arbeta med externa projekt.

En stor del av forskningsverksamheten finansieras med externa medel. Att jobba med externa projekt, som många gånger är både omfattande och komplicerade, innebär att tillsammans med projektledare ansvara för kalkylering inför nya projektansökningar, avstämningar och uppföljning av pågående projekt, ekonomisk uppföljning samt rapportering till projektledare och finansiärer.

Tillsammans med kollegorna på avdelningen ingår det att kontinuerligt utveckla rutiner och system som effektiviserar arbetet inom hela universitetet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomutbildning på högskolenivå eller liknande. Du bör ha goda kunskaper i redovisning och budgetering. Särskilt meriterande är tidigare arbete inom offentlig förvaltning, projektredovisning och EU-projekt.

Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du är noggrann, engagerad och har en god analytisk förmåga. Arbetet innebär många interna och externa kontakter vilket kräver en god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla. Du är van att arbeta självständigt såväl som i grupp och har lätt för att samarbeta. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att arbeta strukturerat och förväntar oss att du tar egna initiativ och är drivande i utveckling av verksamhet och rutiner. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi.

Ansökan ska innehålla;
Personligt brev och CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen innehåll och för anställningen relevanta betygskopior. Ange två referenspersoner i din ansökan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ange refn nr: REK 2023/262

Sista ansökningsdag: 2024-01-10.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Grafisk formgivare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen för Campusservice är en mångfacetterad avdelning som samlar funktioner som är mer av servicekaraktär snarare än myndighetsutövande karaktär.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och arbetar med frågor inom ett brett spektra så som lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, schemasamordningen, vaktmästeri och säkerhet.

Vi söker nu en grafisk formgivare med placering inom ramen för Universitetstryckeriets verksamhet. Universitetstryckeriet är ett modernt tryckeri med hög servicenivå, avancerad grafisk utrustning och kvalificerade medarbetare. Universitetstryckeriets uppdrag är i huvudsak att trycka, producera och grafiskt formge universitetets samtliga trycksaker och grafiska material. I uppdraget ingår också ett helhetsansvar för universitetets utskriftsutrustning samt tillhörande system.

Arbetsuppgifter
Som grafisk formgivare på universitetstryckeriet är dina arbetsuppgifter mycket varierande och du jobbar i nära samarbete med tryckeriets kunder. I arbetsuppgifterna ingår bland annat grafisk formgivning av både enkla och komplexa produkter, webbaserade tjänster med tillhörande system, korrekturhantering och till viss del traditionell webb. Andra arbetsuppgifter är att skapa mallar och tillgänglighetsanpassa dokument inom Office-serien åt våra kunder. Även pre-pressarbete mot vårt digitala offsettryckeri och våra utskriftsenheter med allt från enklare trycksaksproduktion till avancerade utskjutningar och variabeltryck är en del av arbetet. Vi arbetar i både Mac- och PC-miljö.Kvalifikationer
För anställning som Grafisk formgivare skall du ha följande:

• En grafisk utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande aktuell yrkeserfarenhet inom
området
• Särskilt goda kunskaper i samtliga grafiska programvaror inom Adobefamiljen såsom Indesign,
Acrobat, Photoshop och Illustrator
• Grundläggande kunskaper inom webb
• Goda kunskaper i grundläggande programvaror såsom Word, Excel, Powerpoint och liknande.

Yrkeserfarenhet från grafisk formgivning inom tryckeribranschen är meriterande. Har du erfarenhet av arbete med att utveckla Office-dokument som är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning är det meriterande. Då arbetet är självständigt ställs höga krav på din initiativförmåga. Andra viktiga personliga egenskaper ska vara att du är utåtriktad, har lätt för att skapa goda relationer, är noggrann och serviceinriktad. Du är van vid ett högt arbetstempo i perioder och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och ber om hjälp vid behov. Du har även goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.

Varför ska du välja Karlstads universitet? 
Universitetet siktar framåt - det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Om du är nyfiken på hur det är att arbeta i en större statlig verksamhet i en spännande akademisk miljö är Karlstads universitet rätt plats.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 31-01-2024                                 

Ange referensnr: REK2024/2

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i maskinteknik, med specialisering mot tillämpad mekanik

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i maskinteknik med specialisering mot tillämpad mekanik. Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, som kännetecknas av en vänlig, inspirerande och int... Visa mer
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i maskinteknik med specialisering mot tillämpad mekanik. Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, som kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med ett stort antal medarbetare från olika delar av världen. Maskin- och materialteknik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i materialteknik och fysik, civilingenjörsprogram i maskinteknik, industriell ekonomi och teknisk fysik, samt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, innovationsteknik & design och elektroteknik.
Institutionen har en stark forskningsaktivitet inom materialteknik och maskinteknik. Forskningen i maskinteknik är fokuserad på tillämpad mekanik såsom hållfasthetslära, FEM och brottmekanik inom olika materialtyper. Forskningen i materialteknik är fokuserad på avancerade stål, utmattning, tribologi och additiv tillverkning. En stor del av forskningen utförs i samarbete med industriella partners. Institutionen har också betydande forskningsaktiviteter i materialfysik. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialforskning, som är prioriterad av fakulteten.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
· Undervisning och examination inom våra ingenjörsutbildningar,
· Utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom tillämpad mekanik, inklusive ansökningar om forskningsmedel
· Samarbeta nationellt och internationellt inom forskning och utbildning
· Delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen
· Samverkan med samhälle och näringsliv
· Skapa, utveckla och granska utbildning och kurser
Undervisningen omfattar maskintekniska kurser på grundnivå och avancerad nivå i främst mekanik, hållfasthetslära, maskindynamik, FEM och materialmekanik. Undervisning i andra kurser kan bli aktuellt.
Forskningen sker utifrån den egna vetenskapliga kompetensen, i samarbete med institutionens övriga forskare, och ska stärka och utveckla institutionens forskning inom tillämpad mekanik. Forskningen bör också stödja den materialtekniska forskningen, särskilt inom utmattning och brottmekanik.
Administrativa uppgifter ingår, t.ex. i form av kurs- och forskningsadministration.
I rollen som universitetslektor förväntas du samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är det viktigt att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i maskinteknik är du som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom det maskintekniska området, eller i nära relaterat område.
Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska.
Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning
Bedömningsgrunder
I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:
· Självständigt, såväl som i samarbete med andra, utveckla och implementera forskningsaktiviteter i tillämpad mekanik
· Erhålla forskningsmedel
· Undervisa i och examinera universitetskurser inom tillämpad mekanik, såsom mekanik, hållfasthetslära, maskindynamik, FEM, materialmekanik och brottmekanik
Stor vikt ges till:
• Visad skicklighet att handleda doktorander
· Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad och ansvarstagande, samt att du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
· Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t.ex. postdoktorsanställning
Meriterande är:
· Erfarenhet av industriell forskning och utveckling
· Erfarenhet av forskning inom utmattning och brottmekanik, inklusive praktisk provning
· Intresse och insikter rörande pedagogisk utveckling inom området, och erfarenhet från kursutveckling inom maskinteknik.
· Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forsknings- och undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
• Pedagogiska utnämningar
Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan skickas digitalt. Här hittar du annonsen i sin helhet och information om ansökan: kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetsadministratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)
Som medarbetare vid administrativa avdelningen sitter du placerad på en av fakultetens sju institutioner och arbetar där nära lärare, forskare och övriga administratörskollegor.

Hos oss får du bli en del av en utvecklande och innovativ arbetsmiljö där du är med och bidrar till framtidens forskning och utbildning. Du kommer bli en del av en stor grupp kollegor där åldersspridningen är stor och kunskapen bred. Här kommer du få utmanas och utvecklas i din roll tillsammans med oss.

Vi söker nu en eller flera nya medarbetare till fakultetens administrativa avdelning som ska arbeta med främst utbildningsadministration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser. Även administration av forskarutbildning ingår.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
 Vi söker dig som har:

- utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter.
- tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö.
- goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av högskoleadministration.

Som person är du en lagspelare som ser till verksamhetens och universitetets bästa. Du är anpassningsbar, flexibel, utåtriktad och har lätt för att samarbeta samt skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du ska kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Då det ibland kan vara hög arbetsbelastning är det viktigt att du kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och när det behövs be kollegor om hjälp.

Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya system och arbetsuppgifter. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 75 %. Tillträde den 1 februari eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning.

Ansökan
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-01-16                                      

Ange referensnr: REK2023/269

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i biologi med fokus på tillämpad maskininlärning och ålbeteende

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap.

Ämnesområdet är kvantitativ akvatisk ekologi med fokus på fiskars vandringsbeteende och maskinlärning för att prediktera hur hydrodynamiska förhållanden påverkar den europeiska ålens vandringsbeteende.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för postdoktorsanställningen kommer du att vara en del av forskargruppen NRRV, i nära samarbete med experter från Norsk institut for naturforskning (NINA) och Vattenfall R&D. Du kommer arbeta ”end-to-end” i ett projekt som kräver tillämpning av de allra senaste maskininlärningsteknikerna, statistiska metoder och andra avancerade analysverktyg för att levererar lösningar för bevarandet av fiskarter. I rollen får du möjlighet att samarbeta och utvecklas i din profession tillsammans med erfarna experter inom biologi och datavetenskap. Det kan även bli aktuellt med telemetristudier av blankål i fält för att studera hur ålens vandringsbeteende påverkas av hydrodynamik. Du förväntas vara närvarande på universitetet och aktivt engagerad i forskningsmiljön.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen (eller kommer att ha avlagt examen före beslut om anställning är taget) i kvantitativ ekologi, statistik, beräkningsekologi eller angränsande område. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vi söker en mycket engagerad och motiverad kandidat med erfarenhet inom datavetenskap och/eller kvantitativ akvatisk ekologi.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Bedömningen baseras på kvaliteten på den sökandes doktorsavhandling, vetenskapliga publikationer samt andra vetenskapliga meriter. Av särskild vikt är även den sökandes kunskaper inom avancerad statistik och maskininlärning (Random Forest, artificiella neurala nätverk, etc.), tidsserieanalys och programmering (Python och/eller R).

Stor vikt läggs vid den sökandes vetenskapliga erfarenhet inom fiskekologi, bevarandeekologi och/eller sötvattens-/marinekologi. Av stor vikt är även personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, samt förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Av vikt är den sökandes intresse för, och kunskap om, bevarandet av den europeiska ålen och telemetri, samt erfarenhet av att samarbeta med det omgivande samhället och kommunicera forskningsresultat. Genomförd högskolepedagogisk utbildning är meriterande, och så även körkort.

Villkor
Anställningen är en tidsbestämd heltidsanställning på 2 år, med möjlighet till eventuell förlängning på 1 år. Start 1 maj 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef
- exempel på ett projekt i ett webbaserat lagringssytem som t.ex. GitHub eller Gitlab

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 Karlstad

Sista ansökningsdag: 2024-01-31

Ange referensnummer: REK2023/244

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i biologi med inriktning didaktik

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur och teknik utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi med didaktisk inriktning vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper, som omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Institutionen präglas av en internationell miljö med doktorander och andra medarbetare från många olika länder.

Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research,https://www.kau.se/smeer)är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Forskning i miljö- och hållbarhetsutbildning utgör en viktig del av den ämnesdidaktiska forskningen. Denna utlysning utgör en del i Horizon (CL5, Climate sciences and responses) inom projektet Impact Assessment for Action Competence (IMP>ACT). För mer information: https://www.kau.se/biologi/forskning/forskning-vid-biologi/pagaende-forskningsprojekt/impact


Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 högskolepoäng är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att bli klar med avhandlingen under de fyra år som doktorandutbildningen varar. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen på Karlstads universitet. För mer informations om arbetsuppgifter se annonsen www.kau.se.


Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i biologi med ämnesdidaktisk forskningsinriktning har den som godkänts för minst 90 hp i inom naturvetenskapligt huvudområde av direkt relevans för forskarutbildningen i biologi med didaktisk inriktning, inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på avancerad nivå omfattande 15 hp, till exempel en lärarexamen med naturvetenskaplig inriktning där 15 hp projektarbete (examensarbete) ingår. Särskild behörighet har även den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För antagning och bedömningsgrunder se annonsen på www.kau.se.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Startdatum är den 1 maj 2024 eller enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

En doktorandanställning är en statlig anställning som innefattar en rad sociala förmåner, bl.a. betald semester och statlig tjänstepension. Du får tillgång till arbetsplats, egen dator samt annat material som behövs för att utöva ditt arbete. Du har även försäkringsskydd under arbetstid, arbetsrelaterade resor och fältarbeten.

Ansökan
Se annonsen på www.kau.se för vad ansökan ska innehålla.

Sista ansökningsdag: 2024-01-22

Ange referensnummer: REK 2023/270

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik.

På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda lärare och specialpedagoger. Vi utbildar speciallärare i dag och vill anställa en specialpedagog.           

Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare  går ut och gör skillnad.

Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med upp till 20%.

Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Denna anställning är i första hand inriktad mot undervisning inom det specialpedagogiska området. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande ingå:

- Undervisning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området.
- Kursledarskap
- Handledning av uppsatser
- Aktivt deltagande i planering och utveckling av ämnets kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. Dessutom ska den som erbjuds anställning ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de första två åren av anställningen (se HF 4§4).

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt: 

- Examen som specialpedagog.
- Pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet bedöms genom dokumenterat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av kurser/undervisning på olika nivåer.
- Erfarenhet av arbete inom grund- och/eller gymnasiesärskola.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
- Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Av stor vikt är

- Genomförd lärarutbildning 180 hp
- Erfarenhet av handledning/mentorskap på högskolenivå.

Meriterande är:

- Erfarenhet av kursutvecklingsarbete inom det specialpedagogiska ämnesområdet.
- En yrkesmässig bredd, till exempel genom olika typer av examina och erfarenheter av olika arbetsuppgifter inom undervisningssektorn.
- Utbildning inom specialpedagogikens didaktik.
- Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet inom ämnet specialpedagogik.
- Erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel deltagande i forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer inom specialpedagogikämnet.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100%. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Hanna Ljungdal

651 88  KARLSTAD

 

Sist ansökningsdag:  2024-01-31

Ange referensnummer: REK 2023/287

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i risk- och miljöstudier

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Risk- och miljöstudier. Doktorandanställningen inom det tvärvetenskapliga ämnet risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet är även kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) (https://www.kau.se/en/csr). Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som utvecklats från miljövetenskap, folkhälsove... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Risk- och miljöstudier.

Doktorandanställningen inom det tvärvetenskapliga ämnet risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet är även kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) (https://www.kau.se/en/csr). Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som utvecklats från miljövetenskap, folkhälsovetenskap och riskhantering. Forskarutbildningen i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet fokuserar på samhällets strategier för att förebygga personskador, på klimatanpassning och reduktion av katastrofrisker, samt på samhällets omställning till en hållbar utveckling.

Utbildning i risk- och miljöstudier erbjuds främst inom kandidatprogrammet Miljö och säkerhet (180 hp), samt masterprogrammet Riskhantering i samhället (120 hp). Ämnet har för närvarande elva aktiva doktorander och totalt 30 anställda. För mer information om forskning och forskarutbildningen i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, klicka här. Du som antas som doktorand kommer att ha ett nära samarbete med och handledare från geomatikämnet vid institutionen för livs- och miljövetenskaper. Geomatik omfattar discipliner och tekniker för insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data, inklusive kartografi, geodesi, fjärranalys och GIS.

Den snabba urbaniseringen i majoritetsvälden (MW) leder till en ökning av antalet utsatta stadsområden (DUA). År 2030 kommer antalet människor som bor i DUA uppgå till 2 miljarder. Dessa samhällen löper större risk att utsättas för infektionssjukdomar, miljörelaterade hälsoproblem och effekter av klimatförändringar jämfört med planerade, mer välbärgade stadsdelar i en stad. Tyvärr är övervakningsdata för DUA i många MW-länder ofullständiga eller inkonsekventa, samtidigt som det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller deras karaktäristik och riskvariationer.

Arbetsuppgifter
Du förväntas överbrygga dessa ovan nämnda informationsgap med hjälp av geospatial information (inklusive jordobservationsdata och offentligt tillgängliga datamängder), maskin-/ djupinlärningsmetoder och medborgarvetenskap. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med olika städer i Sydamerika, Sydostasien och Afrika. Resultatet av doktorsavhandlingen bör vara inriktat på att:

- i) förbättra vår kunskap om de fysiska, demografiska och socioekonomiska egenskaperna hos DUA i MW
- ii) kvantifiera skillnaderna mellan DUA och icke-DUA när det gäller relevanta naturkatastrofer som översvämningar, torka och värmeböljor för att bidra till en mer hållbar framtid i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling för de mest utsatta stadsborna.
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har den som avlagt magisterexamen (60 hp), eller motsvarande kvalifikationer, i ett ämne av relevans för risk- och miljöstudier, geografi, geoinformatik eller fysisk planering.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes kompetens och erfarenhet från tidigare studier samt kvaliteten på eventuella självständiga arbeten.

Det är av stor vikt att du är välorganiserad och flexibel, med utmärkt kommunikationsförmåga på både skriven och talad engelska. Det är även av stor vikt att du kan ta initiativ och arbeta självgående, men också att samarbeta i vårt forskningscentrum och bidra till din arbetsgrupp.

Erfarenhet och kunskap om (rumslig) dataanalys med geografiska informationssystem (GIS) eller programmering/skriptning med (t.ex. Python, R eller motsvarande) och affinitet med maskininlärning är av vikt, liksom kunskap om demografi och socioekonomiska förhållanden i det globala syd. Erfarenhet av hantering av jordobservationsdata är också av vikt.

Tidigare erfarenhet av samhällsrisker och exponering för miljö- och naturkatastrofer är meriterande, liksom kunskaper i svenska språket.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring fördelade mellan Risk- och miljöstudier och Geomatik. Startdatum enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg. Visa mindre

Internrevisionschef

Ansök    Dec 13    Karlstads Universitet    Revisor
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetet siktar framåt – det märks i allt vi gör och här finns självklart utrymme för dina idéer och ditt engagemang.

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande miljö på en av Värmlands största arbetsplatser. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen.

Internrevisionschefen har ett viktigt uppdrag när det gäller att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Internrevisionen arbetar på uppdrag av universitetsstyrelsen och är oberoende av den operativa verksamheten. Anställningen är administrativt placerad under rektor.

Arbetsuppgifter
Internrevisionschefens huvudansvar är planering och genomförande av internrevisionsgranskningar, uppföljningsarbete av tidigare granskningar, riskanalysarbete som ligger till grund för granskningsarbete under året samt kvalitetssäkringsarbete av internrevision. I arbetsuppgifterna ingår bland annat föredragningar i universitetsstyrelsen samt att representera lärosätet i förekommande nätverk inom internrevision.

Arbetsuppgifterna innefattar att du löpande ska analysera och utvärdera kvaliteten i verksamheten och att den drivs i enlighet med våra lagar och förordningar. Ditt uppdrag inkluderar också att föreslå och följa upp förbättringsåtgärder. Du kommer dagligen att ha kontakt med chefer och medarbetare i hela organisationen. 

Kvalifikationer
- Akademisk examen inom relevant område som tex ekonomi och juridik
- Erfarenhet av att självständigt planera, genomföra, avrapportera samt leda och driva granskningsarbete
- Arbetat i en större organisation, gärna inom offentlig sektor
- God kännedom om statliga regelverk och förordningar samt veta vad rollen som statlig internrevisionschef innebär
- Kommunicera väl på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande är:

- Erfarenhet från arbete vid universitet eller högskola

Vi lägger stor vikt vid följande personliga egenskaper:

- Förmåga att självständigt driva arbetet framåt
- God analytisk förmåga och kunna dra slutsatser utifrån komplext material
- Förmåga att skapa struktur och hålla deadlines
- Kommunikativ förmåga
- Ett objektivt förhållningssätt och hög integritet
- Att ha ett gott samarbete med andra människor och bidra till en god arbetsmiljö

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning på 20-50 procent.

Startdatum enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Ansökan
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-01-10                                                 

Ange referensnr: REK2023/278

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning utifrån den sökandes kompetensprofil. Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning, handledning och examination inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar, och i förekommande fall forskarutbildning. Undervisning sker på såväl campus som distans. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt... Visa mer
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning utifrån den sökandes kompetensprofil.

Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning, handledning och examination inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar, och i förekommande fall forskarutbildning. Undervisning sker på såväl campus som distans. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling övrigt som har betydelse för arbetet.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning inom ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande undervisning och forskning samt att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel utgör viktiga delar av anställningen. Inom ramen för lektorsanställningen ges utrymme för kompetensutveckling/forskning. Roll som handledare för doktorander kan bli aktuellt. Övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter som kan ingå i anställningen kan exempelvis vara att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd samt ha särskilda ansvarsområden.

Behörighetskrav
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen och doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år.  Vi ser även att du har god förmåga och erfarenhet av att samverka med omgivande samhälle. Goda kunskaper i svenska är nödvändigt, eftersom undervisningsspråket på grundnivå och avancerad nivå är svenska.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskilt stor vikt vid god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå. Personliga egenskaper som vi värderar högt är lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Stor vikt läggs vid att den sökande har klinisk arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, specialistsjuksköterskeexamen inom någon av våra fyra inriktningar samt goda kunskaper i engelska.

Meriterande är att den sökande bedriver forskning kopplat till ramverket ”Fundamentals of care” och/eller personcentrerad vård.

Vid tillsättningen kommer lika vikt läggas vid sökandes pedagogiska och vetenskapliga förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Ämnet omvårdnad står i ett generationsskifte där etablering och utveckling av forskning är av stor vikt, därför erbjuds 30 % kompetensutvecklingstid under det första anställningsåret, därefter 20 %.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- kopia på sjuksköterskeexamen samt eventuell specialistsjuksköterskeexamen
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-01-07                                                  

Ange referensnr: REK2023/286

Antal anställningar: 1-2

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Dec 18    Karlstads Universitet    Bibliotekarie
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetsbiblioteket har närmare 50 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet.

Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Dessutom hör den universitetspedagogiska enheten (UPE) till biblioteket.

Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket. Tillsammans utvecklar vi lärande, forskning och bildning genom att vara kompetenta, innovativa och tillmötesgående.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt studenter inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Du kommer att vara en viktig del i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningen, inklusive olika former av digital pedagogik, vilket innebär att du även kommer att arbeta med omvärldsbevakning och olika typer av utåtriktat arbete. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för anställningen och att prata inför grupp är något som du trivs och känner dig bekväm med. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- CV
- Examensbevis/relevanta betygskopior
- Ange två referenspersoner i din ansökan

Ange refn nr: REK 2023/250
Sista ansökningsdag: 2024-01-19
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktorer i matematikens didaktik

Ansök    Dec 11    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu två anställningar som postdoktor inom matematikens didaktik. Anställningarna utlyses inom ramen för forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education research https://www.kau.se/smeer) och den excellenta forskningsmiljön ROSE (Research on Subject-specific Education https://www.kau.se/rose). Forskningen inom SMEER och ROSE bidrar till ämnesdidaktisk teori-och pr... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu två anställningar som postdoktor inom matematikens didaktik.

Anställningarna utlyses inom ramen för forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education research https://www.kau.se/smeer) och den excellenta forskningsmiljön ROSE (Research on Subject-specific Education https://www.kau.se/rose). Forskningen inom SMEER och ROSE bidrar till ämnesdidaktisk teori-och praktikutveckling i skola och högre utbildning.

Anställningarna kommer vara placerade vid Institutionen för matematik och datavetenskap.
Den som anställs som postdoktor förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet, med en specialisering i ett av de forskningsområden som är aktuella inom matematikens didaktik vid Karlstads universitet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet, skola och näringsliv. Den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs på institutionen är praktiknära och inriktar sig mot lärande och undervisning av barn, unga och vuxna. Projekten är inriktade mot att studera lärande och utveckla undervisning i matematik i grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning. Ett särskilt fokus läggs på matematikundervisningens digitalisering och lärares och lärarstudenters professionsutveckling. Forskningen utförs framför allt i tvärvetenskapliga grupper, både inom Karlstads universitet, i nära samarbete med skolans verksamma, samt i väl etablerade internationella samarbeten med forskargrupper vid andra universitet.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor i matematikens didaktik kommer du att vara en del av vår forskningsmiljö och verksam som oberoende forskare såväl som i samarbete med andra forskare vid SMEER och ROSE. Din forskning ska ha ett tydligt fokus på ämnesdidaktik och relatera till forskningsprogrammen inom SMEER eller ROSE. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva forskning och skriva forskningsansökan. Forskningsresultaten kan publiceras både som ensamförfattare eller med flera författare. Du kommer att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i aktiviteterna inom den matematikdidaktiska forskningsmiljön, såsom forskningsseminarier och workshops.

I arbetsuppgifterna kan ingå undervisning upp till 20 % av arbetstiden. Det kommer att finnas medel för att täcka kostnader för konferenser och liknande evenemang. Du förväntas också samarbeta med det omgivande samhället för att skapa ömsesidigt utbyte och arbeta för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer till nytta i samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i matematik med didaktisk inriktning, pedagogiskt arbete eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är:

- erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk
- erfarenhet från forskningssamarbeten med verksamma i skolan

Av stor vikt är:

- publikationer i välrenommerade tidskrifter och konferensproceedings
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
- personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
- aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Av vikt är:

- förmåga att både kunna samarbeta och arbeta självständigt.

Meriterande:

- Pedagogiska utnämningar
- Genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
- God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under två år. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år. Tillträdesdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå
- Kopia på utfärdad doktorsexamen eller information om när den förväntas vara
- Kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2023/267

Sista ansökningsdag: 2024-01-07

 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent i biologi med inriktning didaktik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på https://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår arbete inom forskningsprojektet Lära och leva med insekter: handlingskompetens för bevarande av biologisk mångfald (Learning and Living with Insects: action competence for sustaining biodiversity). Arbetet består i koordinering mellan projektpartners, datainsamling och analys av data. Delar av projektet kommer att utföras i Wien, Österrike.

I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i samarbete med medlemmar i forskargruppen SMEER och att aktivt söka extern forskningsfinansiering.

Kvalifikationer
- Doktorsexamen inom biologi med didaktisk inriktning eller inom naturvetenskapernas didaktik
- Skriftligt och muntlig kunna kommunicera på engelska. Svenska är meriterande.
- Förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- Förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien
- Erfarenhet att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens
- Kompetens och erfarenhet inom kvalitativ och kvantitativ dataanalys
- Kompetens och erfarenhet inom kunskapsområdet handlingskompetens för hållbar utveckling och biologisk mångfald
- Kompetens och erfarenhet inom forskning som kompletterar och berikar SMEER:s forskningsinriktningar, till exempel genom nya metoder och kompetensområden
- Erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat på forskningskonferenser och till andra målgrupper i samhället

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50% från och med 1 februari till och med sista juli 2024, med möjlighet till förlängning. Anställningen förutsätter att den sökande medför egen finansiering motsvarande en anställning på 50%.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV och publikationslista
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
- Information om språkkunskaper
- redogörelse av nuvarande extern finansiering

Samtliga handlingar som är en del av ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Uppladdat dokument ska namnges så att det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-01-02

Ange referensnr: REK2023/229

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Biträdande lektor i fysik, inriktning den kondenserade materiens teori

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: www.kau.se/jobb Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i fysik, inriktning den kondenserade materiens teori, med placering vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena fysik, ... Visa mer
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: www.kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i fysik, inriktning den kondenserade materiens teori, med placering vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena fysik, elektroteknik, samt maskin- och materialteknik, som omfattar både forskning och undervisning. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.
Fysikämnet har en stark forskningsprofil inom teoretisk materialforskning, från grundläggande frågor inom kondenserade materiens fysik, till tillämpad materialfysik. Den aktuella forskargruppen, där den biträdande lektorn kommer att vara verksam, fokuserar på fundamentala frågor inom kondenserade materiens teori och har ett brett nationellt och internationellt nätverk.
Anställningen som biträdande lektor syftar till att locka ambitiösa och kvalificerade forskare inom området som är i början av sin karriär, med ett huvudsakligt syfte att meritera sig inom området.
Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att ge dig möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan uppfylla kraven på behörighet för en tillsvidareanställning som universitetslektor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av forskning i kondenserade materiens teori, med fokus på teoretiska modeller för kvant-transport, mer specifikt för anyoner med tillämpningar inom kvantdatorberäkningar. Arbetsuppgifterna innebär att bidra till utvecklingen av institutionen genom att bedriva forskning av hög kvalitet och stärka dess internationella nätverk. Du förväntas attrahera forskningsanslag från nationella och internationella finansiärer och/eller industri. Forskning ingår i anställningen till en omfattning på minst 75%.
I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på grundnivå och avancerad nivå. Arbetsuppgifter inom undervisning kan, för en biträdande lektor, uppgå till maximalt 25% av heltid. Undervisningen är i första hand inom ämnet fysik och kan innehålla experimentella moment. I arbetsuppgifterna kan administrativa uppgifter ingå och uppdrag i universitetets verksamhet. Du förväntas även bidra i utvecklingsarbetet av forskning och utbildning vid institutionen.
Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, i fysik med fokus på området den kondenserade materiens teori. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, om den anställde genomför den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. I normalfallet krävs även goda kunskaper i svenska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske, under förutsättning att den som anställs har förmågan och intresset att aktivt inhämta dessa.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen värderas bredd och djup i den sökandes akademiska kompetens, omfattning och kvaliteten på den vetenskapliga produktionen, samt förmågan och motivationen att bygga en akademisk karriär med potential att bidra till framtida utveckling av både forskning och utbildning.
Särskild vikt kommer att läggas vid:
-Dokumenterad erfarenhet av teoretiska studier av anyoner med tillämpningar inom kvantdatorberäkningar.
-Dokumenterade pedagogiska färdigheter vad gäller utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå, dokumenterade färdigheter i att planera, utföra och utvärdera kurser på grundnivå och/eller avancerad nivå.
-Vetenskaplig produktion av hög kvalitet, refereegranskade publiceringar i välrenommerade, internationella tidskrifter, samt erfarenhet av att delta i konferenser och symposier.
- Den sökandes förmåga att tillföra ny kompetens och erfarenhet till forskargruppen i teoretisk fysik, inriktning kondenserade materiens teori, och till ämneskollegiet i fysik.
Stor vikt kommer att läggas vid:
- Internationell erfarenhet av forskning genom arbete som postdoktor eller internationella vistelser.
- erfarenhet av forskning inom teoretiska modeller för kvant-transport
-Dokumenterad förmåga att framgångsrikt formulera forskningsprojekt samt ansöka om och erhålla externa forskningsmedel.
- Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad, samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.


Meriterande är:
-Erfarenhet av förtroendeuppdrag inom akademin.
-Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, inklusive forskningssamarbeten mellan akademi och industri, och av att kommunicera forskning och utvecklingsarbete utanför akademin.
-Förmåga att undervisa på svenska.
-Pedagogiska utnämningar
Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och på heltid, med preliminär start 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.
Anställningen förutsätter att den sökande medför egna externa forskningsmedel som motsvarar forskningsdelen av anställningen, d.v.s. 75 % av heltid.
Ansökan
Läs annonsen i sin helhet och söka jobbet på www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar
Sök anställningen senast 31 dec 2023.
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i civilrätt, inriktning börsrätt och hållbar värdepappersmarknad

Ansök    Dec 8    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – Juridik är ett av dem.

Doktorandanställningen kommer knytas till ämnet juridik vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Forum För Redovisning.

Handelshögskolan har 140 anställda och 3200 studenter som fördelas på 18 utbildningsprogram. Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Inom juridikämnet arbetar i dagsläget ca 25 personer, varav tre professorer och sex doktorander. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.kau.se/juridik.

Forum för redovisning har funnits sedan 2012 och avsikten med forumet är att lansera ett brett, tvärvetenskapligt forskningsprogram, med tonvikt på företagsekonomi och rättsvetenskap.

Doktorandanställningen är inom civilrätt med inriktning börsrätt, för projektet Hållbar värdepappersmarknad. Projektet finansieras delvis av Nasdaq Nordic Foundation och kommer att ha en tvärvetenskaplig inriktning i gränssnittet mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Handledarna kommer att ha kompetens i båda ämnesdiscipliner.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp, vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. Denna institutionstjänstgöring är avsedd att fullgöras vid Karlstads universitet och kommer i huvudsak att utgöras av undervisning, företrädesvis i kommersiell civilrätt.

Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande som särskild behörighet (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller examen från juristlinjen, eller magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i rättsvetenskap eller närliggande ämne. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Bedömningsgrunder är studieresultat på avancerad nivå, där den vetenskapliga kvaliteten på det självständiga arbetet tillmäts särskild betydelse. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot börsrätt/hållbar utveckling. Meriterande är även vetenskapligt arbete inom dessa inriktningar genomfört efter examen. I bedömningen beaktas muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska och den bifogade avsiktsförklaringen. Företagsekonomiska kunskaper är meriterande.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg. 

Ansökan
Detta är en kortversion av annonsen. För fullständiga instruktioner om hur du ansöker, gå till: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:681134.

Sista ansökningsdag är den 29 december 2023.

Ange referensnummer: REK 2023/263

För sökande med utländsk examen
Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i geomatik

Vill du vara med och bidra till geomatikämnets långsiktiga utveckling genom att stärka ämnets undervisningsverksamhet? Hos oss får du möjlighet att arbeta inom två kandidatprogram, utveckla kurser på grund- och avancerad nivå samt utveckla din egen kompetens och aktivt forma din framtida arbetsmiljö. Beskrivning Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet... Visa mer
Vill du vara med och bidra till geomatikämnets långsiktiga utveckling genom att stärka ämnets undervisningsverksamhet? Hos oss får du möjlighet att arbeta inom två kandidatprogram, utveckla kurser på grund- och avancerad nivå samt utveckla din egen kompetens och aktivt forma din framtida arbetsmiljö.

Beskrivning
Geomatik utgör ett av ämnena vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom ämnet Geomatik sker undervisning på grundnivå framför allt inom de två 3-åriga programmen Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT på campus och på distans. På ämnet Geomatik arbetar för närvarande åtta personer inom utbildning och forskning. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner som informationsteknologi, datavetenskap, geodesi, risk- och miljövetenskap, biologi och samhällsplanering.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer och kursutveckling på grundnivå. Du kommer även aktivt att delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Undervisning sker i dagsläget på grundnivå på svenska och på sikt avancerad nivå på engelska. Detta innefattar i första hand undervisning och examination i befintliga kurser på campus och distans inom geografisk IT och mätteknik. Ledarskapsuppdrag som exempelvis programledare kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningen är placerad i Karlstad.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i Geomatik är den som har visat pedagogisk skicklighet i lantmäteriteknik och geografisk IT eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Anställningen kräver minst yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom anställningens område. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter mycket goda färdigheter i svenska och engelska. Adjunkten förväntas kunna undervisa på svenska från anställningsdatum.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer störst vikt fästas vid praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom geografisk IT och lantmäteriteknik såväl inom utbildnings- samt den offentliga sektorn och stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Den teoretiska kunskapen och praktiska erfarenheten bedöms genom erfarenheter från yrkesverksamhet i den offentliga sektorn samt inom högskola/universitet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utveckla undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskilt vikt att läggas vid

- Erfarenhet inom undervisning och handledning i kurser på grundutbildning i geografisk IT och mätningsteknik
- Dokumenterad praktisk erfarenhet inom lantmäteriteknik
- Dokumenterad skicklighet i geografiskt IT
- Erfarenhet att effektivt leda enskilda studenter eller -grupper vid övningstillfällen
- Personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, strukturerad, engagemang för verksamheten, ett positivt och öppet förhållningssätt till kollegor och studenter och förmåga att ta egna initiativ och ansvar.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid

- Dokumenterade kunskaper i fältarbete och undervisning inom mätteknik med totalstation, avvägningsinstrument
- Pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utveckling av undervisning på grund- och avancerad nivå, samt erfarenhet av kursansvar, handledning och examination
- Kännedom inom förrättningslantmäteri o fastighetsjuridik
- Dokumenterade kunskaper i programvarorna ESRI ArcMap alternativt ArcGIS Pro och SBG Geo alternativt Topocad samt FME, QGIS och CAD
- Kunskaper och erfarenhet inom laserskanning
- Yrkeserfarenhet från myndighet/konsultföretag inom relevant område
- Erfarenhet och samverkan med lokalsamhället inom hållbarhet, naturvård, samhällsplanering samt landskapsutveckling

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/241

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i musikpedagogik

Beskrivning Musikhögskolan Ingesund (MHI) en del av institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus beläget i Arvika. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentallärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering och stimulerande arbetsmiljö som f... Visa mer
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) en del av institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus beläget i Arvika.

Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentallärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering och stimulerande arbetsmiljö som främjar ett gott samarbete mellan medarbetare och studenter. Vi ser nu fram emot att rekrytera en lektor i musikpedagogik med inriktning musikdidaktik som kan förstärka vår lärarmiljö. Kanske är det du?

Musikpedagogik som vetenskapligt ämnesområde utgör en viktig grund för de utbildningar som finns på musikhögskolan. Ingesund är just nu i en process med att etablera ett forskningscentrum för musikpedagogisk forskning, där den täta integrationen mellan skolans konstnärliga och vetenskapliga personal ger en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.

Musiklärarutbildningen är det största och äldsta programmet på Ingesund, och i ett traditionsrikt och nyskapande musiklärarprogam ges studenterna tid och möjlighet att utveckla en allsidig kompetens. Med bas i vetenskaplig fördjupning så väl som praktiska erfarenheter ges även en stabil grund för ämneslärarexamen i musik. Numera erbjuder MHI även utbildning inom musikproduktion (med start 2018) samt utbildningen konstnärlig kandidat musiker (med start 2016). Från och med hösten 2023 finns även utbildningen konstnärlig master musiker. Med andra ord är MHI inne i en stark utvecklingsperiod. I en kvalitetsgranskning av musiklärarutbildningen gjord av UKÄ 2020 blev omdömet att utbildningen håller en hög kvalitet, där den nära kopplingen mellan forskning och utbildning och mellan konstnärliga och pedagogiska inslag blev särskilt framlyft. 

Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter
Som lektor i musikpedagogik undervisar du framförallt i allmän musikdidaktik, men också i de utbildningsvetenskapliga kurserna inom musiklärarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och examination av självständiga arbeten, kursutveckling samt forskning.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i musikpedagogik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviska språk) i både tal och skrift. Även goda kunskaper i engelska är ett krav. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta den kunskapen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning samt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska kunskapsområdet.

Av särskild vikt är erfarenhet av musikundervisning på gymnasieskola och grundskola samt musik- och kulturskolor, framförallt av instrumental- och ensembleundervisning, men även av andra musikkurser på olika nivåer.

Av särskild vikt är också musiklärarexamen eller motsvarande utbildning.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning i musikdidaktik/musikpedagogik på högskolenivå samt erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten på högskolenivå.

Av stor vikt är god förmåga att informera om forsknings- och utvecklingsarbeten, bidra med egen forskning samt medverka i nationella/internationella nätverk gällande forskning.

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt förmåga till flexibilitet, ansvar och initiativtagande.

Av vikt är även god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 % som kan justeras efter överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Visa mindre

Amanuens i psykologi

Ansök    Nov 13    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw

Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet. Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning 
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2024 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga  arbetet  och gemenskapen.

Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 mars 2024 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållandee till anställningens innehåll
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chef)

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2023/240 

Sista ansökningsdag 2024-01-07

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Kommunikatör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du vår nya kollega? Kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet är ett kreativt och drivande gäng.

Nu söker vi en erfaren kollega för att förstärka vårt kommunikationsarbete.

Kommunikationsavdelningen bidrar till att öka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning, forskning och samverkan. Vi analyserar, planerar, samordnar och utvecklar marknadsföring av universitetets utbildningar, forskningskommunikation och kommunikation till medarbetare, studenter och olika externa målgrupper. Vi arbetar brett med olika kanaler, till exempel webb, sociala medier, evenemang och möten samt medierelationer. Vi är ett 20-tal medarbetare som varje dag möter studenter, lärare, forskare och samhället runtom oss med nyfikenhet och lyhördhet.

Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du arbetar självgående, det vill säga tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar och följer upp ditt arbete och driver olika processer vidare. Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens team kommunikation och PR, och även jobba tillsammans med avdelningens övriga medarbetare inom webbteamet samt evenemang och marknadsföring. Du kommer även att ha nära kontakt med medarbetare på institutioner och i olika forskningsmiljöer.

Arbetet omfattar såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete, till exempel att:

- vara rådgivare i kommunikationsfrågor i organisationen, med tonvikt på forskningskommunikation.
- utforma och genomföra kommunikationsplaner samt följa upp och mäta effektmål.
- skriva texter för interna och externa målgrupper som är relevanta, begripliga och som kan förmedla forskningens betydelse i samhället.
- uppdatera och vidareutveckla webbplatser samt hålla kontakten med och ge stöd åt lokala webbredaktörer i organisationen.
- bidra med innehåll i universitetets sociala medier, med fokus på forskningskommunikation.
- delta i arbetet med att marknadsföra universitetets utbildningar och att stärka vårt varumärke.
- vara rådgivare, beställare och utförare när det gäller produktion av marknadsföringsmaterial, till exempel film och foto.
- skriva och publicera material i universitetets pressrum och ha mediekontakter i samarbete med pressekreteraren.
- omvärldsbevakning, till exempel följa debatt och nyhetsflöden när det gäller forsknings- och utbildningsfrågor.

Kvalifikationer
 Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning inom området kommunikation, sociala medier, webb, annan lämplig utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- en passion för att förmedla kunskap på ett intresseväckande och kommunikativt sätt.
- aktuell och gedigen erfarenhet av forskningskommunikation i olika kanaler och till olika målgrupper erfarenhet av att kommunicera hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv.
- goda språkkunskaper i svenska och engelska.
- vana av att arbeta med någon form av webbpubliceringsverktyg, till exempel Drupal och/eller Wordpress.

Det är meriterande om du har erfarenhet att ha arbetat i eller nära forskningsprojekt finansierade av EU eller andra större aktörer.

Som person är du nyfiken, lösningsfokuserad, ansvarskännande, strukturerad, prestigelös, lyhörd, och serviceinriktad. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Vidare krävs även att du har lätt för att samarbeta med människor inom olika professioner. Du är självgående vilket innebär att du är strukturerad, tar ansvar för och driver dina arbetsuppgifter framåt, har en kommunikativ förmåga som gör att du är aktiv i kontakter med andra i organisationen. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Din arbetsplats är i Karlstad och du har möjlighet att träffa en överenskommelse om att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 1:a december 2023.                                               

Ange referensnr: 2023/246

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Internationell strateg

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd.

Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram. EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten.

Arbetsuppgifter
Som internationell strateg arbetar du strategiskt med Karlstads universitets internationaliseringsarbete. Du företräder universitet i nationella- och internationella nätverk, ansvarar för Erasmus-ansökningar samt driver projekt för att öka internationaliseringen på universitetet. En del av ditt arbete kommer bestå av strategiska frågor kring avtalsskrivande med andra partnerlärosäten. Du är också ett stöd till fakulteter och universitetsledning vad gäller internationella frågor samt till övriga kollegor på International Office.

I dina arbetsuppgifter ingår att omvärldsbevaka vad som händer inom internationaliseringsvärlden samt sprida information och utlysningar. Du är ett stöd i arbetet med KAUs handlingsplan för internationalisering.

Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till anställda och partneruniversitet. Som systemstöd använder vi bland annat Move On4. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

För att möta studenter och ämnesmiljöerna, bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, förväntas du förlägga huvuddelen av din arbetstid på plats på universitetet men viss möjlighet till hemarbete finns.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom internationella relationer eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete med internationalisering vid lärosäte är ett krav. Då dina arbetsuppgifter till stor del består av nätverkande värderas erfarenhet av nätverkskapande högt, likaså erfarenhet av avtalsskrivande med partnerlärosäten. Meriterande är erfarenhet av arbete i nätverken SANORD, SASUF och Eunice samt erfarenhet av arbete i systemen Move on4 och Beneficiary Module.

Vidare ska du ha god samarbetsförmåga då tjänsten kommer innebära ett nära samarbete på enheten, med institutioner och med partneruniversitet. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor samt har en god förmåga att lösa problem. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, därför är det viktigt att du är van och trivs med varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.

Egna erfarenhet av utlandsstudier är meriterande, likaså kunskap om universitetet och dess utbildningar.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på omfattning 100 % med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-11-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

Biologiämnet har ca 45 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research, https://www.kau.se/en/smeer). Ekologisk forskning bedrivs framförallt inom Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) där grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap samt hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem ingår.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen är undervisning, examination och kursansvar i kurser inom biologi. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i och driva kursutvecklingsarbete framförallt på kandidatprogrammet i biologi samt undervisning i ämneslärarkurser i biologi respektive naturkunskap.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad i aktuell forskning inom ämnet.

Behörighetskrav
För att vara behörig för anställningen krävs kandidatexamen i biologi. Då undervisning och studentkontakt sker på svenska är goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska ett krav. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid att den sökande har:

- fördjupade kunskaper i biologi
- erfarenhet av undervisning, gärna på högskola och universitet
- dokumenterad pedagogisk skicklighet
- intresse och förmåga att ta del av, förhålla sig till och inkludera forskning i undervisningen
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga att kommunicera och samarbeta över disciplingränser för att främja en gynnsam utbildningsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- god administrativ förmåga
- intresse och förmåga att använda tekniska och pedagogiska verktyg för distansundervisning

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75–100 %. Planerat startdatum är 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer som styrker erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-12-13

Ange referensnr: REK2023/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i risk- och miljöstudier

Ansök    Okt 27    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i ämnet Risk och miljöstudier vid institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.

https://www.kau.se/risk-och-miljostudier är ett tvärvetenskapligt ämne med forskningstraditioner från bl. a miljövetenskap, riskhantering och folkhälsovetenskap. Ämnet är i huvudsak inriktat mot samhällets behov av att hantera hot och risker mot människors hälsa, samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Det omfattar såväl analys av hotbild som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för hållbar utveckling. Forskning inom ämnet risk- och miljöstudier kretsar kring interaktionen mellan individ, samhälle och miljö, speciellt oönskade konsekvenser som kan uttryckas i form av miljöproblem, samhällsrisker eller orättvisor. Ämnets forskare har olika bakgrunder och forskningen sker ofta i samverkan inom en bredd av områden. Forskare från risk- och miljöstudier är verksamma inom olika centrumbildningar bl. ahttps://www.kau.se/csr, https://www.kau.se/crs och https://www.cnds.se/.

Doktorandanställningen är kopplad till forskningsprojektethttps://www.kau.se/nyheter/juridikens-roll-starks-hallbar-utveckling-inom-klimat-vatten-och-biologisk-mangfald Projektet är tvärvetenskapligt och handlar om det kunskapsunderlag som mark- och miljödomstolarna har att utgå ifrån, specifikt den samverkansprocess som sker innan domstolsprövningen. En bärande idé är att samverkan har potential att bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag. Som fallstudie fokuserar projektet på de kommande omprövningarna av svensk vattenkraft. Med fokus på kopplingar mellan klimat, vatten och biologisk mångfald syftar projektet till ett effektivare beslutsfattande hos mark- och miljödomstolarna genom att förbättra domstolarnas kunskapsunderlag, särskilt genom att fånga miljöns komplexitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att studera aktörsamverkan i pågående omprövningsfall och analysera hur det kunskapsunderlag som genereras fungerar i rätten. I samarbete med övriga forskare i projektet kommer doktoranden att utveckla samverkansverktyg i samspel med tänkta användare, och testa verktygen i verkliga omprövningsfall.

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng inklusive avhandlingen vid doktorsexamen, och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen, och är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och en chans till början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39). Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har den som avlagt magisterexamen, eller motsvarande, med relevans för ämnet risk- och miljöstudier. Du ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, och du ska kunna tala svenska flytande.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Din bakgrund ska även bedömas som passande för det aktuella forskningsprojektet. Antagning sker efter individuell prövning.

Särskild vikt läggs vid bedömning av ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos examensarbeten och andra publiceringar, språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, engagemang och gott omdöme, samt vid din förmåga att ta ansvar, initiativ och att arbeta strukturerat och självständigt. Din förmåga att samverka med relevanta samhällsaktörer som kommuner, markägare, kraftbolag och intresseorganisationer är av stor vikt, och ett intresse för tvärvetenskaplig forskning är meriterande.

Villkor

För att se komplett annons, villkor och vad ansökan ska innehålla gå till  https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Sista ansökningsdag: 2023-11-29


HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i fysik, specialisering mot kondenserade materiens teori

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Vi söker nu en universitetslektor i fysik till institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Specialisering är inom den kondenserade materiens teori, inom vilket alla delområden kan vara aktuella, till exempel materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinform... Visa mer
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Vi söker nu en universitetslektor i fysik till institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Specialisering är inom den kondenserade materiens teori, inom vilket alla delområden kan vara aktuella, till exempel materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorteknik med tillämpning inom kondenserad materia.
Institutionen kännetecknas av en vänlig, inspirerande och internationell atmosfär, med stort antal medarbetare från olika delar av världen. Fysik är ett av tre ämnen vid institutionen, som totalt har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i fysik och materialteknik, civilingenjörsprogram i teknisk fysik, fysikprogram, elektronik och maskinteknik, samt lärarutbildning i fysik och teknik.
Forskargruppen i teoretisk fysik uppvisar ett brett spektrum av forskningsinriktningar, till exempel materialfysik, mjuk kondenserad materia, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Några av de teoretiska fysikerna är involverad i samarbeten med forskarna i experimentell fysik vid Karlstads universitet.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom kondenserade materiens teori, inklusive ansökningar för forskningsmedel
• samarbeta nationellt och internationellt i forskning och utbildning
• delta i handledning av doktorander inom forskarutbildningen i fysik
• undervisning och examination inom våra fysik- och civilingenjörsutbildningar
• skapa, utveckla och överse utbildning och kurser
Administrativa uppgifter ingår.
Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i fysik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i fysik, eller i nära relaterat område.
Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska. Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Bedömningsgrunder
I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:
• självständigt, såväl som i samarbete med andra, utveckla och implementera forskningsaktiviteter i den kondenserade materiens teori, i synnerhet inom områdena materialfysik, topologiska faser hos materia, starkt korrelerade system, mjuk kondenserad materia och kvantinformation/kvantdatorer med tillämpning inom kondenserad materia
• erhålla forskningsmedel
• undervisa och examinera universitetskurser i fysik
Stor vikt ges till:
• visad skicklighet att utveckla, genomföra och överse undervisningsaktiviteter
• visad skicklighet att handleda doktorander • personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad, samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
• dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forskningsoch undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
Av vikt är:
• erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t. ex. postdoktorsanställning
Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg, senast 10 december.
Läs annonsen i sin helhet, för mer information och vad ansökan ska innehålla: www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar Visa mindre

Universitetslektor i biologi, inriktning didaktik

Beskrivning Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prio... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEER:s hemsida http://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår både undervisning och forskning. Undervisningen bedrivs inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet, masterprogrammet i ämnesdidaktik samt det kompletterande, korta lärarprogrammet. Undervisningen inkluderar handledning av examensarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i samarbete med medlemmar i forskargruppen SMEER och att aktivt söka extern forskningsfinansiering. Ämnesfinansierad kompetensutvecklingstid ingår i anställningen.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi med didaktisk inriktning är den som innehar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet. Doktorsexamen ska vara inom biologi med didaktisk inriktning eller inom naturvetenskapernas didaktik, alternativt kan den vara inom biologi med förvärvad kompetens och erfarenhet från didaktisk forskning. Din grundutbildning ska innehålla biologi med relevans för arbetsuppgifterna. Annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen kan åberopas.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning (https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf).

Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande kommer dokumenterad och visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika.

Vikt läggs vid:

- pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning
- förmåga att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien
- kompetens och erfarenhet inom forskning som kompletterar och berikar SMEER:s forskningsinriktningar, till exempel genom nya metoder och kompetensområden
- visad framgång att erhålla externa forskningsmedel
- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället
- god administrativ förmåga

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Planerat startdatum 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till följande adress: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2023-11-24

Ange referensnr: REK2023/234

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw

Beskrivning 
Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Institutionen har cirka 100 anställda. Vid ämnet socialt arbete är cirka 30 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom undervisning på grundnivå bedriver vi undervisning på avancerad- samt forskarutbildningsnivå.

Vår forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom två forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier och Tillämpade välfärdsstudier. Exempel på forskning inom ramen för Kritiska välfärdsstudier är studier om civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, äldreomsorgens arbetsvillkor, kritiska perspektiv på sociala frågor som rör tjejers livsvillkor samt studier kring internationell migration. Inom ramen för Tillämpade välfärdsstudier finns projekt om barns och ungdomars psykiska hälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, bedömningar och insatser inom socialtjänsten samt studier om brukarinflytande. Som ny lektor har du stora möjligheter att stärka våra nuvarande forskningsområden eller introducera nya forskningsfält (För ytterligare information, besök vår hemsida https://www.kau.se/socialt-arbete/forskning/forskning-i-socialt-arbete).

FoU Välfärd Värmland, är en centrumbildning där Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Region Värmland gemensamt bidrar till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärdsverksamheter.

Centrumbildningens placering hos oss på universitetet, bidrar till en unik och mycket livaktig verksamhet med praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter 
Som anställd hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. Du förväntas även att aktivt delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Varje medarbetare fyller en viktig funktion för vår verksamhet Därför förväntas du även att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Utöver ovanstående kan du vid behov komma att handleda och undervisa på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i socialt arbete, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då en stor del av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Att du kan uppvisa vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. Erfarenhet av undervisning i socialt arbete är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätter vi att du har personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att du som anställd har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

Vikt läggs vid erfarenhet som yrkesverksam socionom. Meriterande för anställningen är även om du har kompetens inom områden som missbruk, äldre och funktionsnedsättning eller ledarskap och organisation.

Villkor 
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

För att se hela annons, gå in på  https://www.kau.se/jobba-hos-oss.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Beskrivning Ämnet Idrottsvetenskap söker nu en universitetsadjunkt på 50 %. A?mnet tillho?r Institutionen fo?r pedagogiska studier som idag har runt 120 medarbetare. Institutionen a?r verksamma i alla la?rarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till la?rare a?r att utbilda sig till ett framtidsyrke da?r vi, med din och va?r samlade kompetens, vill medverka till att la?rarstudenterna ga?r ut och go?r skillnad. La?rarprogrammet me... Visa mer
Beskrivning
Ämnet Idrottsvetenskap söker nu en universitetsadjunkt på 50 %.

A?mnet tillho?r Institutionen fo?r pedagogiska studier som idag har runt 120 medarbetare. Institutionen a?r verksamma i alla la?rarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till la?rare a?r att utbilda sig till ett framtidsyrke da?r vi, med din och va?r samlade kompetens, vill medverka till att la?rarstudenterna ga?r ut och go?r skillnad.

La?rarprogrammet med inriktning mot Idrott och ha?lsa omfattar både praktiska tilla?mpningsomra?den samt teoretiska fo?rela?sningar/seminarier. Utbildningens tva? pedagogiska huvudperspektiv a?r la?rande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande la?rarnas yrkesroll. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från en rad olika länder.

Arbetsuppgifter

Ha?r a?r na?gra exempel pa? de vanligaste arbetsuppgifterna som kan inga? i denna ansta?llning:

- Undervisning i ämnet idrottsvetenskaps verksamheter i kurser pa? grundniva?, ba?de na?t- och campusbaserade. De program som är aktuella är i fo?rsta hand a?mnesla?rarprogrammet, grundlärarprogrammet (mot fritidshem), förskollärarprogrammet, korta lärarutbildningen samt i Idrotts- och ha?lsocoachprogrammet.
- VFU-beso?k
- Examinerande moment, ba?de praktiska och skriftliga
- Kursledarskap
- Undervisningsinsatser kan a?ven ske inom andra omra?den inom det idrottsvetenskapliga fa?ltet
- Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen
- Diverse administrativa uppgifter i samband kursplanering, bedo?mning och betygssa?ttning.

Kompetensutvecklingstid inga?r i ansta?llningen med 20%. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i a?mnet idrott och ha?lsa eller annat na?rliggande a?mnesomra?de eller har yrkesexamen (t ex a?mnesla?rarutbildning) om minst 180 hp inom ansta?llningens omra?de.  För att vara behörig krävs också goda kunskaper i svenska och engelska då undervisning sker på dessa språk.


Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdfBedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar att åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt

- - Genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa.
- - Dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan inom ämnet idrott och hälsa (speciellt högstadiet och/eller gymnasieskolan)
- - Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå

Av stor vikt

- - Pedagogisk skicklighet vilken bedo?ms genom visat goda insatser och erfarenheter av planering, genomfo?rande, utva?rdering och utveckling av undervisning pa? olika niva?er.
- - Goda ledaregenskaper
- - Du ska kunna jobba sja?lvsta?ndigt, men ocksa? ha en fo?rma?ga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande

- - Erfarenhet av undervisning inom området friluftsliv under alla årstider.

Villkor
Anställningen är heltid 50 % tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-11-17                                    

Ange referensnr: REK2023/236

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Lokalvårdare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitets Avdelning för Campusservice är en mångfacetterad avdelning med funktioner som är mer av servicekaraktär, snarare än myndighetsutövande.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och driver verksamheter inom lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, tentamenssamordning, vaktmästeri och säkerhet.

Karlstads universitet jobbar för att ligga i framkant vad gäller goda pedagogiska miljöer och trivsam arbetsmiljö för anställda och studenter. Enheten för lokalvård utgör en servicefunktion och erbjuder stöd gentemot alla universitetets övriga verksamheter. Som lokalvårdare är du en del i skapandet av en god och trevlig arbetsmiljö. På enheten för lokalvård arbetar 20 personer som är indelade i grupper vilka i sin tur har var sin gruppledare. Om du liksom oss prioriterar riktigt god kvalité när det gäller service och städ då kan det vara dig vi söker!

Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Karlstad universitet bidrar du till trivsel genom städning av alla våra olika typer lokaler, vilka utgörs av såväl offentliga miljöer som kontorsutrymmen och undervisningssalar. Våra lokalvårdare har utöver detta ett eget ansvarsområde där golvvård och storstädning sköts självständigt enligt bestämda arbetsrutiner. Då universitetet arrangerar många olika evenemang behöver lokalvårdarna ibland med kort varsel anpassa sig efter dessa. Det kan tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt gruppsammansättningen. Samverkan mellan lokalvårdens medarbetare och de olika teamen är därför en förutsättning för arbetet ska skötas med hög kvalitet även vid dessa större insatser.

Kvalifikationer
För anställning som lokalvårdare hos oss krävs att du har erfarenhet inom lokalvårdsområdet. Utöver det lägger vi även stor vikt vid personliga kompetenser och kommer i huvudsak bedöma kompetenserna kvalitetsmedvetenhet, serviceförmåga, förmågan att vara självgående.

Du tar egna initiativ samt anammar gärna den nya teknik som utvecklas inom området. Du är noggrann i ditt arbete och lägger stor vikt vid att arbetet utförs med hög kvalitet.

Eftersom du kommer röra dig bland studenter och anställda krävs det också att du är en positiv representant för universitetet. Du är både serviceinriktad och flexibel på ett sådant sätt att du anpassar dig efter verksamhetens behov, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Ibland kan arbetet även innebära ett högt tempo och förmåga att prioritera är därför viktigt.

Om du har en SRY- eller motsvarande utbildning alternativt kunskaper som vi bedömer motsvarande är det meriterande. 

Villkor
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde 240108 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden för en heltidstjänst är förlagd mellan kl. 05:30-13:57.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll. CV. Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg. Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2023/216 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 2023-11-06.  

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologi, inriktning didaktik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad.

Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt forskningscenter på Karlstads universitet, varav SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) är den nod som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEER:s hemsida (https://www.kau.se/smeer).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, examination och kursansvar, samt att delta i och driva kursutvecklingsarbete inom främst förskolelärare- och grundlärareprogrammet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad inom didaktisk forskning tex genom SMEER:s seminarieverksamhet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt med didaktisk inriktning är den som har förskollärar-, grund- eller ämneslärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap.

Sökande ska ha god kunskap om svenskt utbildningssystem och kunna undervisa på svenska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid att den sökande har:

- dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i grundskolans tidigare årskurser och/eller förskola
- fördjupade ämneskunskaper i biologi
- intresse och förmåga att ta del av, förhålla sig till och inkludera ämnesdidaktisk forskning i undervisning
- förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- förmåga att kommunicera och samarbeta över disciplingränser för att främja en gynnsam utbildningsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
- god administrativ förmåga

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75–100 %. Planerat startdatum är 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och
- rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till följande adress: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2023-11-15

Ange referensnr: REK2023/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning inom folkhälsovetenskap

Ansök    Okt 19    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Arbetsuppgifter Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier. Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenet... Visa mer
Arbetsuppgifter

Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier.

Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenetiska klockor hos barn och vidare undersöka om sådana förändringar i den epigenetiska klockan är associerade till barns neuroutveckling.

Karlstads universitets roll i dessa och andra projekt är att analysera och tolka data som genereras i SELMA-kohorten med hänsyn till de biologiska frågorna som ställs. Du kommer att ha en central roll i etableringen av de analytiska processer som använder relevant SELMA-data, samarbeta nära med kliniker och andra experter som krävs för att tolka resultaten, samt etablera nya forskningsprojekt som använder SELMA och andra kohorter.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen är en möjlighet för dig att arbeta 100 % med forskning i en internationell miljö i ett framgångsrikt projekt.

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen (eller en utländsk examen motsvarande svensk doktorsexamen) inom bioinformatik och beräkningsbiologi eller ett närliggande område.

Du måste även ha praktisk erfarenhet av beräkningsbiologi med fokus på stora kohortanalyser och en djup förståelse för minst en och helst flera OMICs teknologier och deras analyser. Eftersom denna anställning innebär frekventa interaktioner med kliniker värdesätter vi kandidater med grundläggande förståelse för mänsklig fysiologi och molekylärbiologi, som effektivt kan kommunicera sitt arbete på ett pedagogiskt sätt.

Sökande måste även ha erfarenhet av att analysera stora kliniska datauppsättningar, vilket innebär kunskaper i minst ett programmeringsspråk (helst R eller Python), gedigna färdigheter i datarensning, visualisering (t.ex. pandas, matplotlib, ggplot, plotly) och skript i en Linux miljö (Bash).

Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska krävs för denna anställningen.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att ges till:

Särskild vikt kommer att ges till starka praktiska färdigheter i statistisk analys (dimensionalitetsreduktion, klustring, hypotestestning, batcheffektkorrigering, FDR-kontroll), samt tidigare praktisk erfarenhet av prediktiv modellering och maskininlärning.

För att säkerställa kodbasens reproducerbarhet och återanvändbarhet kommer vi att lägga särskild vikt vid kandidater med tidigare erfarenhet av att använda containerteknologier (t.ex. Docker, Singularity), arbetsflödeshanteringssystem (t.ex. Nextflow, Snakemake), mjukvarupaketering (Conda/ PyPi eller Bioconductor), samt versionskontroll (Git).

Din förmåga att noggrant dokumentera ditt arbete är avgörande för att säkerställa kunskapsöverföring till andra kollegor efter avslutat projekt.

Särskild vikt läggs vid högkvalitativa akademiska publikationer i internationella tidskrifter inom forskningsområdet och bidrag till open source-projekt (t.ex. en GitHub-portfölj).

Särskild vikt läggs även vid färdigheter och erfarenhet av att analys av storskalig kliniska data, med fokus på prediktiv modellering, programmering, utveckling av reproducerbara bioinformatikpipelines och tillhörande kunskap om molekylärbiologiska verktyg och sekvenseringstekniker.

Stor vikt kommer att ges till:

Stor vikt kommer att läggas på kommunikationsförmåga, förmågan att samarbeta med kollegor, gott omdöme, ansvar, engagemang och en positiv inställning gentemot kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid som projektassistent under 6 månader. Anställningen kan förlängas. Anställningen påbörjas den 1 januari 2024.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg
- examensbevis
- intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 Karlstad

Rekryteringsprocess: REK2023/229

Sista ansökningsdag: 2023-11-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i risk-och miljöstudier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du intresserad av samhällsrisker och hur de påverkar samhället vi lever i? Vill du få en inblick i forskningsvärlden och erfarenhet av arbete med forskningskommunikation? Då kanske du är rätt person för oss.

Beskrivning
Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning, samverkan och bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa. Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Inom ramen för RiskLab sker också ett kontinuerligt utvecklingsarbete av dessa läroformer. Läs mer på vår hemsida CSR | Karlstads universitet (kau.se) Anställningen är placerad på Centrum för forskning om samhällsrisker.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara planering, genomförande och utvärdering av besök i RiskLab, där även underhåll och drift av labbets verktyg ingår.

Du kommer att självständigt arbeta med planering och genomförande av arbetsuppgifter. Arbetet kommer att innebära många intressanta kontakter, såväl inom som utanför universitetet och det kan bli aktuellt att hålla presentationer och övningar för olika målgrupper, yrkesverksamma och skolelever.

Du kommer få värdefull erfarenhet av forskningskommunikation och en inblick i det dagliga arbetet i en forskningsmiljö. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska antingen gå andra eller sista året på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet eller vara antagen till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet och ha en studietid kvar till examen som minst motsvarande anställningens längd.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att du är självgående och kan driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Även din förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och externa intressenter är av stor vikt. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten. Meriterande är kunskap och erfarenhet inom kommunikation, pedagogik och didaktik.

Det är en fördel om du har möjlighet att vara anställd perioden ut men vi är öppna för en lösning med anställningstid enbart fram till sommaren 2024 om den som är mest kvalificerad avslutar sina studier då.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller en arbetsdag per vecka över tid. Mer tid kan bli aktuellt. Arbetets förläggning är främst på Karlstads universitet men arbete på distans kan också förekomma.

Anställning från och med 2023-11-01, eller enligt överenskommelse, till och med 2024-12-31 eller enligt överenskommelse.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-10-25

Ange referensnr: REK2023/209

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i statsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet statsvetenskap bedriver undervisning på alla nivåer.

Inom grundutbildningen erbjuder vi statsvetarprogrammet (pol. kand.) och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Vi erbjuder också ett masterprogram i statsvetenskap. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat samhällsplanerarprogrammet och lärarprogrammen. På forskarutbildningen erbjuder vi både teori- och metodkurser samt utvecklar nya substanskurser inom de forskningsområden som är centrala vid ämnet. Forskningen inom statsvetenskap vilar i dagsläget på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt europastudier. Utöver det är vi i en spännande uppbyggnadsfas av forskningsområden inom internationella relationer med fokus på Mellanöstern, valstudier samt digitalisering och demokrati. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
 I arbetsuppgifterna ingår framförallt undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå, handledning och examination. Undervisningen sker till största del på svenska men även på engelska. Undervisningen kan ske såväl inom programkurser som fristående kurs. Anställningen förutsätter att du är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet samt i ämnets utvecklingsarbete inom både undervisning, forskning och externa relationer.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i statsvetenskap på minst avancerad nivå samt god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska då undervisningen genomförs på dessa språk.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt:

- Pedagogisk skicklighet
- God förmåga och erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera kurser på högskole-/universitetsnivå
- Erfarenhet av handledning av uppsatser på universitetsnivå
- Du har de erfarenheter och den kompetens som krävs för att snabbt komma in i anställningen som universitetsadjunkt inom statsvetenskap.

Av stor vikt:

- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Meriterande:

- Erfarenhet från forskning
- Högskolepedagogisk utbildning
- Pedagogiska utnämningar

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 75-100% med start omgående eller efter överenskommelse och avslut 2024-06-26. Förlängning kan bli aktuell.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-11-10                                      

Ange referensnr: REK2023/194

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är cirka 25 personer verksamma med både forskning, utbildning och externa kontakter.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du att undervisa inom socionomprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. Främst ingår arbete med undervisning inom områdena barn och unga, missbruk, ledaskap, organisation och myndighetsutövning, samt handledning av uppsatser.

Du deltar aktivt i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, internationella kontakter och samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller har motsvarande kompetens för inom ämnet relevant område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf.

Då merparten av undervisningen sker på svenska, undervisning på engelska kan förekomma, är god muntlig och skriftlig förmåga i dessa båda språk ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt för denna utlysning läggs vid erfarenheter av undervisning och/eller dokumenterad kunskap inom områden barn/unga, missbruk och behandling. Särskild vikt läggs också vid erfarenheter av myndighetsutövning och ledarskap inom socialtjänst.

Vid tillsättningen läggs även särskild vikt vid undervisningserfarenhet från socionomprogrammet, såväl grund- som avancerad nivå samt uppdragsutbildning. Det är även meriterande att ha handledningserfarenhet, samt kompetens inom psykodynamisk psykoterapi.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Särskilt vikt läggs vid examen på avancerad nivå. Meriterande är även erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Åberopade behörighetskrav och bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är vikariat på deltid, (50 %). Tillträde enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-11-03                                    

Ange referensnr: REK 2023/222

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i datavetenskap

Ansök    Okt 4    Karlstads Universitet    Lärarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap söker amanuenser i datavetenskap för andra halvan av höstterminen 2023.

Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av undervisning i datavetenskap, främst i form av att handleda laborationer. I arbetet kan även bedömning av laborationsrapporter och tentamina komma att ingå. Kurser som kan vara aktuella under höstterminen 2023 är DVGA01 Programmeringsteknik I, DVGB03 Datastrukturer och algoritmer och DVGA24 Introduktion till programmering och databehandling.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett utbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vidare måste du ha läst den kurs du ska undervisa i eller motsvarande kurs.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat i allmänhet men speciellt i den kurs du ska undervisa i och i övriga kurser i datavetenskap. Vi fäster också särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vidare fäster vi stor vikt vid att du har god muntlig och skriftlig förmåga i både svenska och engelska. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2023-11-01, som längst till och med 2024-01-31. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg om pågående studier (eller antagningsbevis till något relevant program)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr REK 2023/218.

Sista ansökningsdag:  231022                               

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i fysik (MSCA-DN OPVStability)

Ansök    Okt 4    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, vid Karlstads universitet, utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik med inriktning materialfysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Vi söker en doktorand för att delta i Marie Sklodowska-Curie Actions doktorandnätverket (MSCA-DN) ”OPVStability”, som syftar till att öka livslängden hos organiska solceller genom att få en bättre förståelse fö... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, vid Karlstads universitet, utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik med inriktning materialfysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
Vi söker en doktorand för att delta i Marie Sklodowska-Curie Actions doktorandnätverket (MSCA-DN) ”OPVStability”, som syftar till att öka livslängden hos organiska solceller genom att få en bättre förståelse för solcellens degraderingsmekanismer. OPVStability är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsnätverk med 10 universitet från 7 länder, som finansieras inom ramen för klustret "Excellent Science" i Horizon Europe-programmet. OPVStability syftar till att utveckla doktorandens vetenskapliga expertis för att producera excellent forskning och tvärvetenskapligt samarbete med forskare från olika ämnesområden såsom fysik, kemi, materialvetenskap till datavetenskap.
Den forskargrupp du kommer att ingå i har lång erfarenhet av materialvetenskaplig forskning med tillämpningar i organiska och perovskitsolceller. I forskargruppen samarbetar materialfysiker, beräkningsfysiker och fysikaliska kemister och den tillhör i det strategiska satsningsområdet materialvetenskap vid Karlstads universitet.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.
För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA-DN programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under de senaste 3 åren, dvs. perioden 2020-10-23 till 2023-10-22.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inriktning på utbildningen, inriktning och kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet i engelska, muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter, samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.
Den sökandes beredskap att resa till projektets samarbetspartners och delta i de planerade forskningsvistelserna bedöms med stor vikt. Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till medarbetare.
Tidigare erfarenhet av molekylära halvledarmaterial och solceller är meriterande. Även erfarenhet av materialkarakteriseringsmetoder såsom svepprobmikroskopi, elektronmikroskopi och röntgenbaserade spektroskopimetoder är meriterande. Internationell erfarenhet är meriterande.
För att läsa annonsen i sin helhet hänvisar vi till Karlstads universitets hemsida, se nedan.
Sista datum att söka: 6 november 2023 Visa mindre

Doktorand i pedagogiskt arbete

Ansök    Sep 29    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Institutionen för pedagogiska studier utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen, och två platser med avslutning licentiatexamen, i pedagogiskt arbete. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers lärares och skolledares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanfö... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen, och två platser med avslutning licentiatexamen, i pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers lärares och skolledares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om vår forskning här: https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete

Platserna är inrättade inom forskargruppen SOL (Skolutveckling, Organisation och Ledarskap). Forskningen inom SOL är praktikutvecklande till sin karaktär och sker ofta i samverkan med olika aktörer inom skolväsendet. Forskningen inom SOL berör alla skolformer och nivåer, såväl nationellt som internationellt. Läs mer om forskningen inom SOL på https://www.kau.se/sol

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det krävs engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Ett doktorandprojekt inom SOL-fältet kan till exempel handla om att i en praktikutvecklande studie undersöka hur olika krav på förändringar och förbättringar påverkar livet på lokala skolor och/eller att bidra till kunskapsbildningen om skolors utveckling, ledarskap och/eller organisation.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39). Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningen baseras bland annat på den sökandes meriter i form av studieresultat samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten från tidigare utbildning och som bifogats ansökan. En bedömning görs också av den sökandes förmodade förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därför ska en forskningsplan bifogas ansökan. Forskningsplanen ska redogöra för det tänkta avhandlingsprojektet och hur det anknyter till forskningsmiljön om skolutveckling, organisation och ledarskap (se ovan). Forskningsplanen bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för forskarmiljön SOL och möjlighet till handledning.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten. Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som forskarstuderande att erbjudas (högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen som licentiand omfattar två års heltidsstudier, alternativt två och ett halvt års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen och där det framgår vilken/vilka av platserna ansökan avser; med avslutning mot doktorsexamen alt. med avslutning mot licentiatexamen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- en kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)
- eventuellt rekommendationsbrev.
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 22 oktober 2023

Ange referensnummer: REK 2023/213.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska! Institutionen för hälsovetenskaper Institutionen för hälsovetenskaper utgörs av tre ämnesmiljöer; omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa och tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Institutionen hälsovetenskap verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan me... Visa mer
Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper
Institutionen för hälsovetenskaper utgörs av tre ämnesmiljöer; omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa och tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Institutionen hälsovetenskap verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). Det är ca 800 studenter inskrivna i något av våra program.

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer https://www.kau.se/omvardnad/forskning/forskning-vid-omvardnad/forskningsprogram 

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom våra program,  fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet och kan också delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetet. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också andra regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för studenter i VFU och samverka med handledare. Samverkan regionalt och nationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd samt ha särskilda ansvarsområden.

Behörighetskrav
För anställningen krävs magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning.pdf

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att läggas vid:

- Klinisk erfarenhet som sjuksköterska, gärna som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.
- Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Meriterande är:

- Specialistsjuksköterskeexamen som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Förmåga att samverka med omgivande samhälle.
- Erfarenhet av forskning och vetenskaplig produktion.
- Goda kunskaper i engelska.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- En pedagogisk reflektion (ca 1 A4 sida) kring hur du:

- Önskar arbeta med studenters lärande

- Arbetar med din egen lärandeutveckling

- Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet

- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska meriter
- Beskrivning av yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Kommunikatör med inriktning webb

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Är du vår nya kollega? Kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet är ett kreativt och drivande gäng.

Nu söker vi en kollega för att förstärka vårt webbarbete.

Som webbredaktör kommer du att arbeta med uppdatering och utveckling av våra webbplatser, både externa webben och vårt intranät. Målet är att webbplatserna ska hålla hög kvalitet och möta besökarnas och organisationens behov, inklusive krav på tillgänglighet.

Kommunikationsavdelningen bidrar till att öka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning, forskning och samverkan. Vi analyserar, planerar, samordnar och utvecklar marknadsföring av universitetets utbildningar, forskningskommunikation och kommunikation till medarbetare, studenter och olika externa målgrupper. Vi arbetar brett med olika kanaler, till exempel webb, sociala medier, evenemang och möten samt medierelationer. Vi är ett 20-tal medarbetare som varje dag möter studenter, lärare, forskare och samhället runtom oss med nyfikenhet och lyhördhet.

Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du arbetar självgående, det vill säga tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar ditt arbete och driver olika processer vidare. Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens webbteam och även jobba tillsammans med universitetets övriga webbredaktörer.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Stötta webbredaktörer i verksamheten med redaktionella frågor, från textinnehåll till bilder och sökordsoptimering
- Hålla interna utbildningar med webbredaktörer och hålla utbildningsmaterial uppdaterat
- Delta och bidra med idéer i webbprojekt
- Arbeta med tillgänglighet på webben
- Producera, redigera och publicera innehåll på externa och interna webbplatser. Du använder verktyget Drupal i första hand, men även Wordpress kan vara aktuellt
- Arbeta med viss analys i form av uppföljning och mätning

Kvalifikationer
 Vi söker dig som har:

- akademisk utbildning inom området kommunikation och webb, annan lämplig utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell erfarenhet av operativt arbete som webbredaktör, vilket innebär att du är van användare av CMS i allmänhet, gärna Drupal och Wordpress
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska, och erfarenhet av redaktionellt skrivande
- erfarenhet av arbete i Adobe Cloud och Microsoft Office
- utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet på webben
- grundläggande kunskaper i HTML och en god teknisk förståelse inom webb
- erfarenhet av verktyg som Siteimprove, Matomo eller Google Analytics
- vana av att arbeta med formulär och att skapa digitala enkäter

Du är självgående vilket innebär att du har en kommunikativ förmåga, är strukturerad samt tar ansvar för och driver dina arbetsuppgifter framåt. Att vara serviceinriktad är självklart för dig, vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att du är lösningsfokuserad. Vidare krävs även att du har lätt för att samarbeta med människor inom olika professioner.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Din arbetsplats är i Karlstad och du har möjlighet att träffa en överenskommelse om att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 23 oktober 2023.                                               

Ange referensnr: REK2023/201

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i fysik, organiska solcellsmaterial (MSCA COFUND project PRISMAS)

Ansök    Sep 28    Karlstads Universitet    Doktorand
Karlstads universitet utlyser en doktorandanställning i fysik. Du kommer att vara verksam inom ett nytt doktorandnätverk. Läs del av annons nedan. Annonsen i sin helhet hittar du på Karlstads universitets hemsida.  Beskrivning av Prismas PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Eu... Visa mer
Karlstads universitet utlyser en doktorandanställning i fysik.

Du kommer att vara verksam inom ett nytt doktorandnätverk. Läs del av annons nedan. Annonsen i sin helhet hittar du på Karlstads universitets hemsida. 

Beskrivning av Prismas
PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS-doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden. Forskningen i materialvetenskap bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö. Forskningen inom materialfysikgruppen täcker brett intresseområde, bland annat solcellsmaterial. En forskargrupp, ledd av professor Ellen Moons, fokuserar på nya solenergimaterial, såsom molekylära halvledare och halidperovskiter. Gruppen har ett brett internationellt nätverk av samarbetspartners. Forskningslaboratorierna är välutrustade med modern utrustning för tillverkning och testning av solceller och instrument för karakterisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper. Forskargruppen är en frekvent användare av synkrotronbaserad röntgenspektroskopi.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav. Grundläggande behörighet har du som, senast vid anställningens start (beräknat 2024-03-01) avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands. Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan, ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande, har förmåga att arbeta självständigt och att du har ett positivt förhållningssätt, samt god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av forskning inom ett relevant forskningsområde är meriterande, till exempel tillverkning och karakterisering av molekylära halvledarmaterial, elektrisk testning av solceller och för projektet relevanta spektroskopi- och mikroskopimetoder.

Villkor
Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en tidsbegränsad anställning på fyra år, på heltid, med beräknad start 2024-03-01. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. En doktorandanställning kan innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring på upp till 20%. Om det tillämpas förlängs anställningen upp till fem år. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningaroch ska innehålla följande dokument:

- CV i Europass-format
- Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/ anställningen, dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
- Minst ett referensbrev
- Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
- Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser, med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
- Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – https://www.maxiv.lu.se/education-outreach/programs-and-activities/prismas/for-applicants/how-to-apply/

Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2023

Läs hela annonsen och sök anställningen här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar Visa mindre

Doktorand i fysik, fokus på metall/halvledare (MSCA COFUND project PRISMAS)

Ansök    Sep 15    Karlstads Universitet    Doktorand
Karlstads universitet utlyser en doktorandanställning i fysik. Du kommer att vara verksam inom ett nytt doktorandnätverk. Läs del av annons nedan. Annonsen i sin helhet hittar du på Karlstads universitets hemsida.  Beskrivning av Prismas PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Eu... Visa mer
Karlstads universitet utlyser en doktorandanställning i fysik.

Du kommer att vara verksam inom ett nytt doktorandnätverk. Läs del av annons nedan. Annonsen i sin helhet hittar du på Karlstads universitets hemsida. 

Beskrivning av Prismas
PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Materialvetenskap är ett av fakultetens strategiska forskningsområden och har en inspirerande multidisciplinär atmosfär. Materialfysikgruppen har ett brett intresseområde som omfattar forskning om metall/halvledare, nanomaterial, organiska molekylära och kiselbaserade solceller, https://www.kau.se/fysik/forskning/materialfysik. Forskningen kring metall/halvledare är inriktad på ytstrukturer; tunna metallfilmer och organiska kristallina skikt, med användning av experimentella tekniker såsom sveptunnelmikroskopi , fotoelektronspektroskopi och synkrotronstrålning [1-3]. Materialfysikgruppen består för närvarande av åtta seniora forskare, två postdoktorer och tre doktorander och växer nu kraftigt genom rekryteringar av flera doktorander och postdoktorer.

 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet har du som har senast vid anställningens start (beräknad 2024-03-01) avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp är på avancerad nivå, eller som på annat sätt har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du som antas till forskarutbildningen i fysik ha avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en pågående doktorandutbildning, d.v. s. inte redan har en doktorsexamen.

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, få du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31. För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet. Bedömningen kommer vidare att fokusera på den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, ämnet för specialisering av den sökandes studier, ämne och kvaliteten på de självständiga  skriftliga arbeten som ingått i utbildningen och den sökandes avsikt att närvara och aktivt delta i forskningsmiljön.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande, har förmåga att arbeta självständigt och att du har ett positivt förhållningssätt, samt god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet av forskning inom ytfysik, användning av scanning probetekniker och synkrotronstrålning.

Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1 mars 2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. En doktorandanställning kan innefatta undervisning eller annan institutionstjänstgöring på upp till 20%. Om det tillämpas förlängs anställningen upp till fem år. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Läs hela annonsen och sök anställningen här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar Visa mindre

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Ämnet ansvarar för utbildning inom ett flertal grundutbildningsprogram samt program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation ... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Ämnet ansvarar för utbildning inom ett flertal grundutbildningsprogram samt program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och medieanvändning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer inom institutionen: Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node . Mer information om universitetet finns på http://www.kau.seoch mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en universitetslektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling. Med externa medel kan denna tid utökas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. Då merparten av undervisningen sker på svenska (engelska kan förekomma), krävs god förmåga både i tal och skrift i dessa språk.

Enligt Karlstad universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/ Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande för tjänsten är det av särskilt stor vikt att…

- du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå.
- du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att…

- du har pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av, och har deltagit i, pedagogiskt utvecklingsarbete.
- du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt är också att…

- du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.
- du har en vetenskaplig profil som relaterar till någon av (eller båda) av institutionens forskningsmiljöer, Geomedia och NODE.

Det ses också som meriterande om du har…

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet.
- internationell erfarenhet.
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning.
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Anställningen bygger på att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2023                                     

Ange referensnr: REK2023/197

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av institutionen för geografi, medier och kommunikation vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Institutionen ansvarar för utbildning inom ett flertal grundutbildningsprogram samt program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom tv... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av institutionen för geografi, medier och kommunikation vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Institutionen ansvarar för utbildning inom ett flertal grundutbildningsprogram samt program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och medieanvändning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer inom institutionen: centrumbildningen Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research http://www.kau.se/geomedia/on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Det huvudsakliga undervisningsområdet för tjänsten är praktiskt skrivande, men undervisning även inom andra områden inom medie- och kommunikationsvetenskap kan ingå. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. I normalfallet har en universitetsadjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig till anställningen som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt examen på avancerad nivå (dvs magister/Masternivå) i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne, samt visat pedagogisk skicklighet. Då undervisningen till stor del består av att ge återkoppling på studenters texter på svenska är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande för tjänsten är det av särskild vikt att:

- du har erfarenhet av praktiskt/yrkesmässigt skrivande, t ex som journalist, kommunikatör, copywriter eller motsvarande,

Vi lägger stor vikt vid att:

- du kan kommunicera väl muntligt och skriftligt i olika sammanhang,
- du har erfarenhet av att självständigt arbeta med och använda olika digitala system,
- du är flexibel, har god organisationsförmåga, och kan samplanera med kollegor på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt,
- du har erfarenhet av att undervisa och handleda inom kurser på högskole-/universitetsnivå.
- att du har erfarenhet av undervisning i praktiskt skrivande.

Av vikt är också att:

- du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ,
- du har de erfarenheter och den kompetens som krävs för att snabbt komma in i anställningen som universitetsadjunkt.

Det ses också som meriterande om du har:

- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället
- Pedagogiska utnämningar och utbildningar

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Anställningen bygger på att erfordeliga beslut fattas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 11 Oktober 2023                                    

Ange referensnr: REK2023/196

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i processrätt

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Handelshögskolan på Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige.

Programmet erbjuder grundläggande juridisk utbildning med fördjupad ämnesprofilering inom skatterätt, affärsjuridik, straff-/processrätt samt humanjuridik och ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. I övrigt erbjuder ämnet ett kursutbud som i dagsläget främst riktar sig till studenter inom andra program. Vid ämnet arbetar i dagsläget ca 23 personer.

Handelshögskolan inrättade i december 2014 en forskarutbildning i juridik med åtta olika inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Ämnet siktar framledes på rekryteringar inom flera centrala rättsområden och deldiscipliner, varvid nu sökes en universitetsadjunkt med inriktning mot processrätt. Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället. 

Vi söker en pedagogiskt intresserad person med stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare på kurser inom utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning inom området processrätt, men även straffrätt. Andra rättsområden kan bli aktuella beroende på kompetens och erfarenhet. Undervisningen bedrivs både på juristprogrammet och på andra program. Kursansvar inom dessa områden kan bli aktuellt, vilket innebär ett sammanhållande ansvar fo?r planering och utveckling av kurs, samt administrativa uppgifter kring kurs. I anställningen som universitetsadjunkt ingår kompetensutvecklingstid om 10 %.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i rättsvetenskap eller juristexamen. Den huvudsakliga undervisningen sker på svenska varför det krävs god muntlig och skriftlig förmåga på svenska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf 

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom nämnda områden. Särskild vikt läggs också vid den sökandes pedagogiska skicklighet.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande och engagemang samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter. Ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter är av stor vikt då vi arbetar nära varandra både inom ämnet och mellan ämnen.

Vid Handelshögskolan är pedagogisk utveckling meriterande och kan komma till uttryck i form av Assurance of Learning (AoL) och pedagogiska utnämningar. Även ett intresse för och förmåga att integrera hållbar utveckling, jämställdhet, lika villkor och internationalisering i utbildning är meriterande. Då ämnet ger kurser på engelska för bland annat utbytesstudenter är också dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska meriterande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 5 oktober 2023                                      

Ange referensnr: REK2023/198

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektorer i matematikens didaktik

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. Vid ämnet bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning inom matematik såväl som matematikens didaktik. Forskningsmiljön är en del av forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som omfattar arton seniora f... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens
didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid ämnet bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning
inom matematik såväl som matematikens didaktik. Forskningsmiljön är en del av
forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som
omfattar arton seniora forskare och tjugo forskarstuderande. Den ämnesdidaktiska
forskningsmiljön vid Karlstads universitet omfattar också ett stort antal internationella och
flervetenskapliga forskningsprojekt och praktiknära forskning i samverkan med skolor, där
forskare inom matematikens didaktik ingår. Den forskning som bedrivs inom matematikens
didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala
verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens
matematikundervisning. För mer information se http://www.kau.se/matematik

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, kursansvar och handledning av
examensarbeten i matematikdidaktik inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen
samt forskning. Kompetensutveckling/forskning ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att
den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att
bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna
anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i matematikens didaktik är den som dels har visat
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens i matematikens didaktik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal
och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som
krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att
den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under
de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga
behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:
https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom
lärarutbildning,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern
forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt.

Av stor vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom
fritidshem, för- och/eller grundskola,
- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för
verksamheten,
- förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta
egna initiativ.

Pedagogiska utmärkelser/priser är meriterande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 231001                                      

Ange referensnr: 2023/116

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i nationalekonomi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik och är AASCB-ackrediterad. Handelshögskolans mission är ”We educate responsible professionals and conduct research with high societal impact” och genomsyrar hela vår verksamhet. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Vi erbjuder utbildning inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt inom tillämpad mikroekonomi, men vi har intresse av att stärka kompetensen också inom makroekonomi och finansiell ekonomi. Vi söker nu en engagerad medarbetare som aktivt vill bidra till Handelshögskolans fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom ämnena nationalekonomi och statistik. Undervisningen i ämnet statistik gäller framförallt inom grundkursen i statistik. När det gäller undervisningen i nationalekonomi har vi störst behov inom områdena finansiell ekonomi och makroekonomi. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i utvecklingen av både utbildning och forskning. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor i nationalekonomi är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i nationalekonomi eller motsvarande, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, då undervisningen bedrivs på båda dessa språk.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, i nom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning 

- https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.  

Av särskild vikt är:
- Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren.
- Visad förmåga att driva forskningsprojekt och att generera externa medel.
- Undervisningserfarenhet inom statistik, finansiell ekonomi och/eller makroekonomi.

Av stor vikt är:
- Att den sökande har god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling på plats på vårt campus.

Av vikt är:
- Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och god förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
- Personliga egenskaper som gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande:
Vid Handelshögskolan är pedagogisk utveckling meriterande och kan komma till uttryck i form av pedagogiska utnämningar. Även ett intresse för och förmåga att integrera hållbar utveckling, jämställdhet, lika villkor och internationalisering i utbildning är meriterande. Då ämnet ger kurser på engelska för bland annat utbytesstudenter är också dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska meriterande.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Detta är en förkortad version av annonsen. För fullständiga instruktioner hur ansökan görs hänvisas till https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:656477/.

Sista ansökningsdag: 24 september 2023                              

Ange referensnr: REK2023/185

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Internationell koordinator - Visstidsanställning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram. EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten.

Under året ska en av våra medarbetare vara tjänstledig varför vi nu söker en ny person till vårt team.  Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter i en kunnig och engagerad arbetsgrupp.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi bland annat Move On4 och ladok. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

För att möta studenter och ämnesmiljöerna, bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, förväntas du förlägga huvuddelen av din arbetstid på plats på universitetet men viss möjlighet till hemarbete finns. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och som har god samarbetsförmåga då tjänsten kommer innebära ett nära samarbete på enheten, med institutioner och med partneruniversitet. Internationell erfarenhet är ett krav. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor samt har en god förmåga att lösa problem.

Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande. Arbetsbelastningen är periodvis hög varför stresstålighet och förmåga att prioritera arbetsuppgifter är krav.

Erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet är meriterande, samt egna erfarenheter av utlandsstudier. Kunskap om universitetet och dess utbildningar är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Tidsbegränsad anställning med omfattningen 100% under perioden 2023-10-01 till 2024-07-31. Anställningen kan komma att förlängas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-08-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i civilrätt, inriktning börsrätt och hållbar värdepappersmarknad

Ansök    Aug 29    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – Juridik är ett av dem.

Doktorandanställningen kommer knytas till ämnet juridik vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Forum För Redovisning.

Handelshögskolan har 130 anställda och 2800 studenter som fördelas på 18 utbildningsprogram. Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Inom juridikämnet arbetar i dagsläget ca 25 personer, varav tre professorer och sex doktorander. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.kau.se/juridik.

Forum för redovisning har funnits sedan 2012 och avsikten med forumet är att lansera ett brett, tvärvetenskapligt forskningsprogram, med tonvikt på företagsekonomi och rättsvetenskap.

Doktorandanställningen är inom civilrätt med inriktning börsrätt, för projektet Hållbar värdepappersmarknad. Projektet finansieras delvis av Nasdaq Nordic Foundation och kommer att ha en tvärvetenskaplig inriktning i gränssnittet mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Handledarna kommer att ha kompetens i båda ämnesdiscipliner.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. Denna institutionstjänstgöring är avsedd att fullgöras vid Karlstads universitet och kommer i huvudsak att utgöras av undervisning, företrädesvis i kommersiell civilrätt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande i hög grad och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet och bedömningskriterier
Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller examen från juristlinjen, eller magisterexamen, inklusive självständigt arbete på avancerad nivå, i rättsvetenskap eller närliggande ämne. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder är studieresultat på avancerad nivå, där den vetenskapliga kvaliteten på det självständiga arbetet tillmäts särskild betydelse. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot börsrätt/hållbar utveckling. Meriterande är även vetenskapligt arbete inom dessa inriktningar genomfört efter examen. I bedömningen beaktas muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska och den bifogade avsiktsförklaringen. Företagsekonomiska kunskaper är meriterande.

Antagning
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Detta är en förkortad version. För fullsätndig information om hur du ansöker, gå till annonsen i sin helhet på https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:655802/

Sista ansökningsdag är den 11 september 2023.

Ange referensnummer: REK 2023/184

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i pedagogiskt arbete med fokus religionsdidaktik

Ansök    Aug 25    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker i samarbete med forskningscentret CSD och religionsvetenskap vid KAU en doktorand i pedagogiskt arbete.

Inriktning är mot religionsdidaktik. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers och lärares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om vår forskning https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete.

Den religionsvetenskapliga forskningen vid KAU har en stark betoning på samtida levd religion, samhällsrelevans och fältstudier och studerar religion lokalt, nationellt och internationellt med särskilt fokus på Indien. Du kan läsa mer https://www.kau.se/religionsvetenskap/internationellt/indien. Forskning vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) utmärks av att den har ett ämnesdidaktiskt fokus meden nära koppling mellan teori och praktik samt av att forskningen ofta sker i nära samverkan med skolverksamhet och lärarutbildning. Du kan läsa mer om CSD:s verksamhet https://www.kau.se/centrum-de-samhallsvetenskapliga-amnenas-didaktik-csd.

Religionsdidaktik studerar hur religion lärs ut och studeras i olika sammanhang, och behöver grunda sig i ämnesdidaktisk teori och metod liksom i gedigen kunskap om religion och det metodologiska och teoretiska studiet av religion. Den aktuella anställningen ska fokusera på religionsdidaktisk forskning med relevans för skolans religionsundervisning. Forskningsplanen som ansökan ska inkludera bör relatera till CSD:s strategiska plan (https://www.kau.se/files/2022-03/CSD Forskningsprogram 2022-2024.pdf) för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och kunskapsbasen för skolans religionsdidaktik.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Den aktuella anställningen är lokalmässigt placerad på CSD och Institutionen för kultur och samhällsvetenskap. Efter överenskommelse kan det bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen, inom eller utom landet. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken. Om du saknar lärarexamen ska du ange i ansökan vad du åberopar som motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos examensarbeten och andra publiceringar, forskningsplan, språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt. Forskningsplanen på ca 1000-2500 ord ska beskriva det tänkta avhandlingsprojektet och dess forskningsområde, teori och metod, och hur det anknyter till ovan angivna forskningsinriktning.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang  och aktivt deltagande i forskningsmiljön, samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot religionsvetenskapliga och/eller religionshistoriska studier.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär även en aktiv medverkan forsknings- och seminariemiljöer. Då forskningen anknyter till svensk eller nordisk religionsundervisning är det av särskild vikt att du har mycket goda kunskaper i svenska eller ett nordiskt språk. Du skall vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.  Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i datavetenskap

Ansök    Jul 17    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
I 5G och i framtida 6G mobilnät kommer datadriven nätverkskontroll och optimering att förbättra säkerheten för erbjudna tjänster och resurser, och gå från reaktiv till proaktiv tjänstehantering, för att hantera ökande nätverkskomplexitet och heterogenitet.

Fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknik erbjuder en spännande doktorandtjänst inom datavetenskap, inriktad på datadrivna mobilnät och tjänster vid institutionen för matematik och datavetenskap. Tjänsten är inriktad på design av data- och tjänstedrivna lösningar för latenskänslig kommunikation i 5G och framtida 6G mobilnät.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra forskare vid institutionen och våra partners från näringslivet. Det kommer att involvera programmering, modellering och experiment, vilket kräver en stark bakgrund i datornätverk. Tidigare erfarenheter inom AI/ML och Python-programmering är önskvärt.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, och framförallt de arbeten som utförts på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen. De viktigaste kriterierna vid bedömningen utgörs av vetenskaplig förmåga, språkfärdigheter och lämplighet för forskningsprofilen.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen, varför de anser sig kvalificerade och lämpliga för anställningen,

- en meritförteckning (CV),

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,

- eventuellt rekommendationsbrev.

- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Elin Allén
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-09-08

Ange referensnummer: REK 2023/144.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Internationell koordinator

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd.

Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram. EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten.

Vi behöver därför ytterligare medarbetare till International Office. Hos oss får du arbeta i ett kunnigt och engagerat team med varierande arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi bland annat Move On4 och ladok. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

För att möta studenter och ämnesmiljöerna, bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, förväntas du förlägga huvuddelen av din arbetstid på plats på universitetet men viss möjlighet till hemarbete finns. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och som har god samarbetsförmåga då tjänsten kommer innebära ett nära samarbete på enheten, med institutioner och med partneruniversitet. Internationell erfarenhet är ett krav. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor samt har en god förmåga att lösa problem.

Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande. Arbetsbelastningen är periodvis hög varför stresstålighet och förmåga att prioritera arbetsuppgifter är krav.

Erfarenhet av arbete med internationalisering och mobilitet vid universitet är meriterande, samt egna erfarenheter av utlandsstudier. Kunskap om universitetet och dess utbildningar är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på omfattning 100 % och gäller från 2023-10-01, eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-08-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Samverkanskoordinator

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns bland annat enheten för studentstöd med verksamheter som studenthälsa, studie- och karriärvägledning, riktat pedagogiskt stöd, International Office och samverkanskoordinatorer.

Enheten erbjuder bland annat stöd för studenter med avseende på deras kontakter med arbetsliv, t ex via examensarbeten, praktik, studentprojekt, mentorskap samt olika samverkansprojekt såsom jobbmässan Hotspot och Näktergalen. Samverkanskoordinatorerna stödjer huvudsakligen fakulteternas samverkansarbete inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter
I rollen som samverkanskoordinator kommer din huvudsakliga uppgift vara att driva studentsamverkan på fakulteten för  hälsa, natur- och teknikvetenskap. Det kan röra sig såväl som att förvalta de befintliga nätverken och pågående projekt såsom att initiera nya utifrån utbildningens behov. I din roll ingår också deltagande i programråd, ämnesmöten mm. Alla dessa aktiviteter bidrar till att knyta samman studenter med arbetsgivare under studietiden. Det ingår även individuella möten med studenter för att ge stöd kring praktik, granskning av CV och personligt brev etc. För att möta studenter och ämnesmiljöerna, bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, förväntas du förlägga huvuddelen av din arbetstid på plats på universitetet men viss möjlighet till hemarbete finns.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och som har god samarbetsförmåga då tjänsten kommer att innebära ett nära samarbete mellan näringsliv, fakultet och enhet. Vidare krävs att du har stor förståelse för målgruppen och dess förutsättningar och behov, samt är självständig i ditt arbete och tar egna initiativ. Din förmåga att intressera, entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. Du behöver vara en god kommunikatör och ha god administrativ förmåga.

Kunskap om universitetet och dess utbildningar är meriterande samt erfarenhet av att tidigare driva projekt som inkluderar samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor. Kunskaper i nätverksbyggande via LinkedIn samt webverktyget Drupal är meriterande.

Då dina kontakter kan komma att vara engelskspråkiga, krävs det goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och gäller från 2023-09-01 eller enligt överenskommelse till och med 2024-07-31. Omfattningen är 100 procent. Möjlighet finns till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Upplysningar Susanna Svensson enhetsschef Enheten för studentstöd. [email protected], 0761074165

Sista ansökningsdag: 2023-08-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns den administrativa och tekniska avdelningen.

Avdelningen, bestående av ett drygt fyrtiotal medarbetare, tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till den utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs inom fakulteten.

Verksamheterna inom fakulteten arbetar med kunskapsbyggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Som fakultetsadministratör arbetar du främst med utbildnings- och forskningsadministration, samt med administrativt stöd till studenter, lärare och forskare, ledningsfunktioner och olika nämnder.

Till den administrativa- och tekniska avdelningen söker vi nu en fakultetsadministratör som trivs med att ge service, jobba strukturerat med kvalificerad administration i akademisk miljö. Du kommer att vara placerad på en av våra institutioner på fakulteten.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består i huvudsak av utbildningsadministration. Det omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, administration kring tentamen och betygsrapportering. Även administrativt stöd till chefer, lärare och forskare kan ingå, exempelvis fakturahantering, rapportsammanställning, protokollskrivning, samordning av möten och administration inom forskningsprojekt. Då den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja all verksamhet inom fakulteten, kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde. Arbetet utförs i nära samarbete med chefer, studierektorer, lärare, andra fakultetsadministratörer och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Vidare krävs att du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en utbildnings- eller forskningsmiljö. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande. Du har goda språkkunskaper i tal och skrift, såväl i svenska som i engelska. Du har god vana av system och arbetar effektivt i digitala miljöer och lär dig snabbt nya (IT)system.

Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer till kollegor och studenter. För dig är det viktigt att hålla en god servicenivå och att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har förmågan att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart. Därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-11-30 med en omfattning på 100%. Anställningen kan komma att förlängas vid erforderliga beslut. Tillträde så snart som möjligt, under sensommar/höst 2023. Vi kan komma att anställa ytterligare en vikarie.

Här kan du läsa mer om våra förmåner på Karlstads universitet: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/formaner

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg och ska bestå av:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-08-13

Ange referensnr: REK2023/163

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns den administrativa och tekniska avdelningen.

Avdelningen, bestående av ett drygt fyrtiotal medarbetare, tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till den utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs inom fakulteten.

Verksamheterna inom fakulteten arbetar med kunskapsbyggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Som fakultetsadministratör arbetar du främst med utbildnings- och forskningsadministration, samt med administrativt stöd till studenter, lärare och forskare, ledningsfunktioner och olika nämnder.

Till den administrativa och tekniska avdelningen söker vi nu en fakultetsadministratör som trivs med att ge service, jobba strukturerat med kvalificerad administration i akademisk miljö. Du kommer att vara placerad på en av våra institutioner på fakulteten.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består i huvudsak av utbildningsadministration. Det omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, administration kring tentamen och betygsrapportering. Även administrativt stöd till chefer, lärare och forskare kan ingå, exempelvis fakturahantering, rapportsammanställning, protokollskrivning, samordning av möten och administration inom forskningsprojekt. Då den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja all verksamhet inom fakulteten, kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde. Arbetet utförs i nära samarbete med chefer, studierektorer, lärare, andra fakultetsadministratörer och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Vidare krävs att du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en utbildnings- eller forskningsmiljö. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande. Du har goda språkkunskaper i tal och skrift, såväl i svenska som i engelska. Du har god vana av system och arbetar effektivt i digitala miljöer och lär dig snabbt nya (IT)system.

Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer till kollegor och studenter. För dig är det viktigt att hålla en god servicenivå och att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har förmågan att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart. Därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt under sensommar/höst 2023. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Här kan du läsa mer om våra förmåner på Karlstads universitet: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/formaner

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg och ska bestå av:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-08-13

Ange referensnr: REK2023/164

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i fysik

Ansök    Jul 10    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik med inriktning materialfysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Mer specifikt söker vi en doktorand inom området solcellsmaterial, för att delta i forskningsprojektet ”Self-healing Photovoltaic Perovskite Materials and Devices”, som syftar till att maximera halidperovskitsolcellers livslängd genom a... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik med inriktning materialfysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Mer specifikt söker vi en doktorand inom området solcellsmaterial, för att delta i forskningsprojektet ”Self-healing Photovoltaic Perovskite Materials and Devices”, som syftar till att maximera halidperovskitsolcellers livslängd genom att använda materialets egenskaper att återhämta sig efter degradering. Projektet finansieras med ett Lise Meitner forskningsbidrag för bilateralt samarbete mellan Sverige och Israel från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Forskningen inom materialfysik ingår i det strategiska satsningsområdet materialvetenskap vid Karlstads universitet. Aktuella fokusområden i materialfysik inkluderar ytstrukturer, nano-material och solcellsmaterial. Den forskargrupp du kommer att ingå i har inriktat sin forskning mot organiska och perovskitmaterial för solceller med syfte att bidra till en bättre förståelse för förhållandena mellan tillverkning, morfologi, prestanda och stabilitet. I forskargruppen samarbetar materialfysiker, beräkningsfysiker och fysikaliska kemister. Forskargruppen har erhållit projektbidrag från flertalet finansiärer, som till exempel Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Stiftelsen för Strategisk Forskning, och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskning är att delta i ovannämnt forskningsprojekt, vilket omfattar experimentellt arbete, analys av resultat och utveckling av karakteriseringsmetoder, samt att rapportera resultat. Doktoranden förväntas att delta i skrivandet av publikationer och att presentera sina resultat såväl på internationella forskningskonferenser, som på aktiviteter för omgivande samhälle. Anställningen innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare och de internationella partners inom forskningsprojektet.

Då experimentellt arbete ingår medför detta att närvaro på arbetsplatsen är nödvändig i den utsträckning som arbetsuppgifterna och verksamhetens kräver. Perioder av experiment vid synkrotronanläggningar i Sverige (MAX IV) och utomlands kan förekomma några gånger per år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med fördjupning i fysik.

Antagning och bedömningsgrunder
- För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
- Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inriktning på utbildningen, inriktning och kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet i engelska, muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter, samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.
- Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
- Även den sökandes beredskap att resa till projektets samarbetspartners och delta i forskningsvistelser av upp till en månad bedöms med stor vikt.
- Tidigare erfarenhet av svepprobmikroskopi och av lösningsbaserade provprepareringsmetoder är meriterande.
- Viss vikt fästs också vid internationell erfarenhet.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
För fullständiga instruktioner om ansökan hänvisas till annonsen i sin helhet: 

https://kau.varbi.com/what:job/jobID:646489/?lang=se

Sista ansökningsdag: 2023-08-13

Ange referensnummer: REK 2023/27

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Forskningsingenjör datavetenskap

Ansök    Jul 6    Karlstads Universitet    Dataingenjör
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker forskningsingenjör med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. Institutionen för matematik och datavetenskap, som består av de två forskarutbildningsämnena matematik och datavetenskap, har omkring 90 anställda. Datavetenskap utgör en av Karlstads universitets prioriterade forskningsmiljöer och har inriktning mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och p... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker forskningsingenjör med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Institutionen för matematik och datavetenskap, som består av de två forskarutbildningsämnena matematik och datavetenskap, har omkring 90 anställda. Datavetenskap utgör en av Karlstads universitets prioriterade forskningsmiljöer och har inriktning mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och programvarukvalité.

Forskningen är under stark utveckling och sker i nära samverkan med internationella, nationella och regionala aktörer inom både universitet och näringsliv. Bland annat driver vi med externa samarbetspartners en mätplattform för 5G/Starlink och bygger testmiljö för framtida flexibla och programmerbara kommunikationsnät (6G). Vi behöver därför dig som har god kunskap om både maskin- och programvara, och är intresserad av att arbeta med teknik i forskningens framkant.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av teknisk utveckling, support och stöd i arbetet att och bygga upp och underhålla datatekniska testbäddar, att aktivt bidra till forskningen genom utveckling av programvara och med stöd vid dataanalys och mätningar, samt att delta i det dagliga arbetet med drift, underhåll och utveckling av IT-miljön inom ämnet datavetenskap. Arbetet bedrivs självständigt men i samarbete med en lokal stödgrupp. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället och det är därför viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta med andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vanliga arbetsuppgifter består bland annat av

Program- och systemutveckling för forsknings- och utbildningsprojekt Deltagande i dataanalys och mätningar i samarbete med forskare Uppsättning av testbäddar (systemdesign, installation, konfiguration, integration), bl.a. för mobil datakommunikation och artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML) Administration av Linuxsystem Systemdokumentation Managering av virtuella maskiner Managering av nätverk och brandväggar Informationslagring och databearbetning

Kvalifikationer
Behörig för tjänsten är den som har en doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller IT eller motsvarande. Vidare måste den sökande ha god kunskap och erfarenhet av programutveckling och av systemadministration i Linux.
Institutionen för matematik och datavetenskap är internationell och engelska är ofta det språk som används. För anställningen är det därav viktigt att den sökande behärskar engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Meriterande är master-, eller civilingenjörsexamen inom datateknik, datavetenskap, IT eller
motsvarande.
Stor vikt läggs vid praktiska kunskaper och färdigheter inom några av områdena datakommunikation,
mobilt bredband 5G/O-RAN, datasäkerhet, datalagring, dataanalys, AI/ML, virtualisering (VMware,
Docker, Kubernetes), Jupytherhub, Linux, kärnutveckling och datormaskinvara.
Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom till exempel samarbetsförmåga,
förmåga att skapa goda relationer och förmåga att ta egna initiativ.
Meriterande är också goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Startdatum är 1 juni 2023 eller enligt
överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför
verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella
handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev
• Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
• Kopior på betyg, intyg och examensbevis.
• Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.
Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista ansökningsdag: 27 augusti, 2023.
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster Visa mindre

Doktorand i informatik

Ansök    Jul 4    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i informatik, inom området agil digital transformation, vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället. Informatikämnet består av cirka 25 personer där de flesta forskar inom olika områden med koppling till digitalisering. Vi driver tre utbildningsprogram på grundnivå, varav ett på distans, och ett program på avancerad nivå.
Läs mer om oss på: https://www.kau.se/informatik

Vår forskarutbildning sker delvis i samarbete med den nationella forskarskolan management och IT (MIT) och inom denna söker vi nu en doktorand som ska bedriva sin forskarutbildning inom kunskapsområdet agil digital transformation. Förslag på forskningsinriktningar är att undersöka hur agila värden och principer kan tillämpas i implementations- och transformationsprocesser på verksamhetsnivå respektive hur arbetet med digitalisering och digital transformation kan ledas och organiseras. Den exakta inriktningen fastställs i samråd mellan doktorand och handledare.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Denna doktorandanställning är medfinansierad av forskarskolan MIT, se https://www.mit.uu.se/. Det ingår därför i arbetsuppgifterna att delta aktivt i MIT-nätverket, vilket bland annat innefattar presentation och opponering av texter under två MIT-konferenser årligen, samt deltagande i doktorandkurser vid andra lärosäten som ingår i forskarskolan MIT.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i informatik har den som har magisterexamen i huvudområdet informatik eller projektledning. Behörig är även den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplanen – där du redogör för ditt tänkta avhandlingsprojekt – språkfärdighet i svenska och engelska samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Vid bedömning av ansökningarna kommer stor vikt tillmätas tidigare erfarenheter inom agil projektledningsmetodik respektive inom design, implementation och ledning av utvecklingsinitiativ för digitalisering och digital transformation. Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, självständighet, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Mer information om forskarutbildning inom informatikämnet: https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning/forskarutbildningsamnen/ informatik
https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning/forskarutbildningsamnen/ informatik

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

- https://www.kau.se/files/2023-05/Lonesattningidoktorandanstallning.pdf

Ansökan
För fullständiga instruktioner om ansökan hänvisas till annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/what:job/jobID:626215/

Sista ansökningsdag: 2023-08-20
Ange referensnummer: REK 2023/111
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter
med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Ekonom

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen är placerad inom avdelningen för ekonomi och planering som ansvarar för universitetets strategiska och operativa planerings- och ekonomifrågor.

Verksamheten utgår från de krav och regler som ställs på statliga myndigheter rörande ekonomiska frågor och redovisningar.

En viktig uppgift är att stödja chefer vad gäller planerings- och ekonomifrågor både av långsiktig och av kortsiktig karaktär. Målet är att utifrån gällande regelverk uppnå rättvisande redovisning, kvalitetssäkra beslutsunderlag och arbeta för effektiva planering- och ekonomiprocesser.

Avdelningen har systemansvaret för ekonomisystemet Raindance, ledningsinformationssystemet Kuli samt systemet för verksamhetsplanering Stratsys.

Universitetets samtliga ekonomer, controllers och ekonomiassistenter är samlade till avdelningen och vi jobbar med att stödja hela organisationen inklusive de två fakulteterna; Humaniora och samhällsvetenskap samt Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Inom avdelningen finns i dag 29 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att arbeta nära och stödja en viss del av verksamheten inom Karlstads universitet. Anställningen omfattar både löpande ekonomiarbete, upprättade av budget och prognoser samt att arbeta med externa projekt.

En stor del av forskningsverksamheten finansieras med externa medel. Att jobba med externa projekt, som många gånger är både omfattande och komplicerade, innebär att tillsammans med projektledare ansvara för kalkylering inför nya projektansökningar, avstämningar och uppföljning av pågående projekt, ekonomisk uppföljning samt rapportering till projektledare och finansiärer.

Tillsammans med kollegorna på avdelningen ingår det att kontinuerligt utveckla rutiner och system som effektiviserar arbetet inom hela universitetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomutbildning på högskolenivå eller liknande. Du bör ha goda kunskaper i redovisning och budgetering. Särskilt meriterande är tidigare arbete inom offentlig förvaltning, projektredovisning och EU-projekt.

Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du är noggrann, engagerad och har en god analytisk förmåga. Arbetet innebär många interna och externa kontakter vilket kräver en god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla. Du är van att arbeta självständigt såväl som i grupp och har lätt för att samarbeta. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att arbeta strukturerat och förväntar oss att du tar egna initiativ och är drivande i utveckling av verksamhet och rutiner. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi.

Ansökan ska innehålla;
Personligt brev och CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen innehåll och för anställningen relevanta betygskopior. Ange två referenspersoner i din ansökan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ange refn nr: REK 2023/166

Sista ansökningsdag: 2023-08-04.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i risk- och miljöstudier

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i risk- och miljöstudier vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som inbegriper ämnen från samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap. Ämnet har till stor del sin grund inom miljövetenskap, skadeprevention, och katastrofriskhantering samt frågor s... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i risk- och miljöstudier vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som inbegriper ämnen från samhällsvetenskap, humaniora, medicin och naturvetenskap. Ämnet har till stor del sin grund inom miljövetenskap, skadeprevention, och katastrofriskhantering samt frågor som knyter samman dessa fält. Den miljövetenskapliga forskningen använder ett hållbarhetsperspektiv för att förstå och hantera dagens och framtidens miljöproblem och -risker. Skadeprevention handlar om att förstå individens sårbarhet och dess kapacitet att hantera olika hot samt hur samhället hanterar dessa risker. Katastrofriskhantering är inriktat mot forskning om klimatrelaterade hot och dess konsekvenser för samhälle, ekosystem och människors liv och hälsa. Ämnet är nära knutet till två centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för forskning om samhällsrisker (https://www.kau.se/csr) och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (https://www.kau.se/crs).


Vid risk- och miljöstudier bedrivs utbildning framför allt på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet och masterprogrammet Riskhantering i samhället. Ämnets forskarutbildning har för närvarande nio doktorander. Ämnet har totalt ca 25 medarbetare. För mer information om forskning och forskarutbildning i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet se: https://www.kau.se/risk-och-miljostudier

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Till större del ägnar du dig åt att bedriva forskarstudier genom ett eget avhandlingsprojekt och genom att läsa kurser. Ditt avhandlingsarbete är värdefullt på många sätt bland annat då inriktningen på det utgör ett bidrag till att utveckla ämnets teoretiska grund, något som kommer samhället och framtida studenter till del. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Information om studier på forskarnivå finns på universitetets hemsida: https://www.kau.se/forskning/ utbildning-pa-forskarniva.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har du som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i risk- och miljöstudier har du som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområde risk- och miljöstudier eller inom för forskningsområdet relevanta discipliner, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att tillgodogöra sig en forskarutbildning. Urvalet baseras på de sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, den forskningsplan där de sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt de sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön, något som är en viktig framgångsfaktor i forskarstudierna

Forskningsplanen ska utgå från ett eller flera av ämnets spår (skadeprevention, miljövetenskap och katastrofriskhantering), men gärna också visa på kopplingar mellan dessa spår. Det krävs god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Om doktoranden saknar kunskap i svenska språket förväntas hen lära sig svenska inom två år för att kunna delta i svenskspråkig undervisning och samverkan med samhällsaktörer. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god förmåga att genomföra och avsluta individuella arbeten, men också förmåga att samarbeta i olika sammanhang.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Visa mindre

Professor i informatik

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Professor
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Handelshögskolan vid Karlstads universitet och ämnet informatik arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje samt av en påtaglig lätthet att samverka med det omgivande samhällets organisationer.

Handelshögskolan har ett speciellt fokus på digital transformering och hållbarhet. Vi söker en inspirerande professor som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling både vad gäller undervisning och forskning. Du ska ha ambitionen att utveckla vår forsknings- och utbildningsmiljö för här möts du av kollegor som brinner för sitt ämne oavsett om det gäller undervisning eller forskning.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet och i samverkan inom Handelshögskolan. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i informatik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i informatik eller angränsande ämnen. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

- http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt
Av särskild vikt är framgångsrik forskning inom digital transformering med interorganisationella perspektiv eller hållbarhetsperspektiv.

Av särskild vikt är pedagogiska utnämningar, främst utnämning till excellent lärare.

Av särskild vikt är också personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Av stor vikt
Av stor vikt är ledningsförmåga och administrativ skicklighet, som förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag, förmåga att leda och organisera utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet samt samverkansförmåga som exempelvis förmåga att genomföra forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället.

Av stor vikt är en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet. Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, framför allt kvalitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en pågående hög nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer.

Av stor vikt är förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet.

Av vikt
Av vikt är dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda utvärdering av forskning inom ett lärosäte.

Av vikt är erfarenhet från internationella uppdrag inklusive reviewuppdrag och från nationella och internationella forsknings- och ämnesnätverk.

Av vikt är visad förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens.

Av vikt är också dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination.

Meriterande
Meriterande är erfarenhet av att kommunicera forskning.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %), med tillträde 1 december 2023 eller enligt överenskommelse.  

Ansökan
För fullständiga instruktioner om ansökan hänvisas till fullängsversionen av annonsen: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:626175/

Sista ansökningsdag: 2023-08-15

Ange referensnr: REK2023/109

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker en adjunkt till Risk- och miljöstudier med inriktning på organisatoriskt lärande om klimatanpassning med en stor del av arbetsuppgifterna anknutna till Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR).

CSR är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning och samverkan samt bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa. Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Projektet inom anställningen är kopplat till RiskLab, vilket är den del av CSR som är inriktad på spridning av kunskap, lärande och kommunikation med innovativa metoder. Läs mer på vår https://www.kau.se/csr F.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara undervisning på kurser i Risk- och miljöstudier samt att medverka i ett projekt som syftar till att utvärdera ett verktyg för organisatoriskt lärande om klimatanpassning. Utvärderingen kommer främst att genomföras genom att arrangera de övningar som ingår i verktyget och i samband med det genomföra datainsamling med hjälp av intervjuer, observationer och enkäter till deltagare.

Anställningen innebär ett självständigt arbete med planering och genomförande av arbetsuppgifter såsom arrangerande av övningar, datainsamling, analys av data och rapportskrivande. Arbetet innebär även kontakter med andra verksamheter, såväl inom som utanför universitetet. Anställningen innebär en möjlighet till erfarenhet av forskningsaktiviteter och ger en inblick i genomförande av ett utvärderingsuppdrag. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i Miljö och säkerhet och masterexamen i Riskhantering i samhället .  

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Särskild vikt vid erfarenhet av tvärvetenskaplig undervisning inom riskhantering och klimatanpassning. Det är av särskild vikt att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Meriterande är deltagande i forsknings- och utredningsprojekt inom CSR samt erfarenhet av verksamheten i RiskLab. Även pedagogisk erfarenhet och skicklighet är meriterande. 

Villkor
Anställningen som adjunkt omfattar 75% av heltid, varav del i utvärderingsprojekt[. Anställningen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 med möjlighet till förlängning. Tillträde i augusti 2023.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att  din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-07-21                                    

Ange referensnr: REK2023/165

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i psykologi vid institutionen för sociala och psykologiska studier.

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem. Psykologiämnet tillsammans med genusvetenskap, socialt arbete och sociologi utgör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi.

För den utlysta doktorandanställningen är två av dessa områden utpekade: (i) Nya drogtrender i samhället med inriktning på motivation, hälsa och behandlingsarbete utifrån vårdgivare och brukarperspektiv; (ii) Framtid och global överlevnad, med fokus på inre psykologisk utveckling.

Båda två områden är av lika stort intresse. Vi söker en doktorand i psykologi som har drivkraft att utveckla forskning inom ett av dessa områden. Sökanden ska inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningar/vara-forskarutbildningar

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och  bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ditt tänkta avhandlingsprojekt samt dess relevans för de forskningsområden som beskrivs ovan.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som sociala färdigheter, god samarbetsförmåga, gott omdöme, engagemang för verksamheten, positivt förhållningssätt till kollegor och studenter,  ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Då datainsamling kommer att genomföras på svenska är det av särskild vikt att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska. Den sökande behöver också behärska engelska väl, då vetenskapliga artiklar som produceras inom forskningsprojektet skrivs på engelska.Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
För fullständiga instruktioner för ansökan till denna anställning hänvisas till vår hemsida kau.se/jobb.

Sista ansökningsdag: 2023-08-27
Ange ref.nr: REK 2023/75
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i psykologi vid institutionen för sociala och psykologiska studier.

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem. Psykologiämnet tillsammans med genusvetenskap, socialt arbete och sociologi utgör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi.

Den utlysta doktorandanställningen har en klinisk inriktning, med fokus på underlivssmärta hos kvinnor, s.k. vulvodyni. Mer specifikt handlar doktorandprojektet om psykologiska faktorer vid vulvodyni, och att utveckla psykologiska behandlingsmetoder i form av kognitiv beteendeterapi (kbt) vid tillståndet. Ett särskilt fokus kommer ligga på vilken roll emotionsreglering och interpersonella faktorer spelar vid vulvodyni, och hur det kan integreras i behandlingen. Inriktningen kan komma att justeras, då den utformas i samråd mellan kandidat och handledare.   

Vi söker en doktorand i psykologi som har drivkraft att utveckla forskning inom området. Sökanden ska inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningar/vara-forskarutbildningar

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ditt tänkta avhandlingsprojekt samt dess relevans för de forskningsområden som beskrivs ovan.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som sociala färdigheter, god samarbetsförmåga, gott omdöme, engagemang för verksamheten, positivt förhållningssätt till kollegor och studenter, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Det är av särskild vikt att den sökande är legitimerad psykolog.

Då datainsamling kommer att genomföras på svenska är det av särskild vikt att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska. Den sökande behöver också behärska engelska väl, då vetenskapliga artiklar som produceras inom forskningsprojektet skrivs på engelska.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
För fullständiga instruktioner att söka den lediga anställningen hänvisas till vår hemsida och annonsen i fulltext: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:633194/

Sista ansökningsdag: 2023-09-03
Ange ref.nr: REK 2023/133
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i sociologi

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i sociologi vid institutionen för sociala och psykologiska studier.

Ämnet sociologi vid Karlstads universitet erbjuder en väletablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant.

Vi har varje år omkring 230 helårs- och heltidsstuderande. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är cirka 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt.

Forskning vid ämnet utforskar många olika områden inom sociologin och är organiserad i tre överlappande grupper: a) personligt liv, emotioner och vardagslivets organisering; b) ålderssociologi; samt c) motstånd, makt och kunskap.

Ämnet sociologi söker en doktorand med intresse av forskningsstudier inom ett eller flera av områdena för våra forskargrupper.

Personligt liv, emotioner och vardagslivets organisering: Forskarna i gruppen utför både teoretisk och empirisk forskning om ämnen som kärlek, tillit, depression, döden, singelskap, spermadonation, bedrägeri, transnationella relationer och demokrati. Gruppen använder en bred uppsättning metoder, men förenas i ett intresse för att förstå hur emotioner, personliga identiteter och vardagsliv förhåller sig till bredare sociala och kulturella strukturer. En av de många inspirationskällorna är symbolisk interaktionism och emotionssociologi.

Ålderssociologi: Ålderssociologi syftar till att kartlägga, analysera och problematisera olika åldersrelaterade frågor. Det handlat t.ex. om hur ”ålder” samverkar med, och utgör grogrund för, olika maktrelationer i samhället. Intressant här är vilka föreställningar som är kopplade till ålder och hur man kritiskt kan synliggöra dessa föreställningar.

Motstånd, makt och kunskap: Gruppens forskare arbetar med kunskap som drivande faktor inom områden såsom politisk aktivism, #MeToo, men också akademin som social institution. Kunskapssociologi och motståndsstudier, liksom kritisk teori är viktiga inspirationskällor.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i sociologi har den som fullgjort kursfordringar i sociologi om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng från kurs på avancerad nivå. Särskild behörighet har även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och/eller engelska krävs.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ditt tänkta avhandlingsprojekt samt dess relevans för de forskningsområden som beskrivs ovan.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som sociala färdigheter, god samarbetsförmåga, gott omdöme, engagemang för verksamheten, positivt förhållningssätt till kollegor och studenter, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan 
För fullständiga instruktioner till ansökan hänvisas till annonsen på vår hemsida. 

Sista ansökningsdag: 2023-08-27
Ange ref.nr: REK 2023/59
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

Beskrivning Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik. På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda speciallärare mot anpassad skola.                                                                  Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. Vi ä... Visa mer
Beskrivning
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik.

På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda speciallärare mot anpassad skola.                                                                 

Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare/specialpedagoger går ut och gör skillnad.

Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20 procent.

Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Denna anställning är i första hand inriktad mot undervisning inom det specialpedagogiska området. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande ingå:

- Undervisning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området.
- Kursledarskap
- Handledning av självständiga arbeten
- Aktivt deltagande i planering och utveckling av ämnets kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de första två åren av anställningen (se HF 4§ 4).

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt: 

- Examen som specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
- Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet inom ämnet specialpedagogik med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
- Erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel deltagande i forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer inom specialpedagogikämnet. 
- Pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet bedöms genom dokumenterat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av kurser/undervisning på olika nivåer.
- Erfarenhet av arbete inom grund- och/eller gymnasiesärskola.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Av stor vikt är

- Genomförd lärarutbildning
- Erfarenhet av handledning/mentorskap på högskolenivå.
- Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är:

- Erfarenhet av kursutvecklingsarbete inom det specialpedagogiska ämnesområdet.
- En yrkesma?ssig bredd, till exempel genom olika typer av examina och erfarenheter av olika arbetsuppgifter inom undervisningssektorn.
- Utbildning inom specialpedagogikens didaktik

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100%. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Kadrije Rama
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-08-13                                    

Ange referensnr: REK2023/155

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i oral hälsa, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, tandhygienistprogrammet, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet här.

Institutionen har ett nära samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både praktik och teori. 

Det pedagogiska arbetet innebär planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller på Kliniskt träningscentrum (KTC). 

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper och råd.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk/handledarutbildning. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, handledning, gärna erfarenhet av undervisning inom till exempel extern verksamhet. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden. 

Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. 

Villkor
Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-06-30 med en omfattning på 100%. Anställningen kan komma att förlängas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- CV
- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- en pedagogisk reflektion (max 1 A-4 sida) kring hur du önskar arbeta med studenters lärande
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska och engelska
- dokumentation för genomförd högskolepedagogisk-/handledarutbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Johanna Bjerre

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2023-08-06.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i specialpedagogik

Beskrivning Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik. På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda lärare och specialpedagoger.                                                                         Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. In... Visa mer
Beskrivning
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik.

På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda lärare och specialpedagoger.                                                                        

Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. Institutionen är verksam i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet, bland annat speciallärarprogrammet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare/specialpedagoger går ut och gör skillnad.

Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuds du  en stimulerande akademisk miljö där fokus ligger på lärande och kunskapsbildning och dess villkor och former kopplat till samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen för de akademiska ämnena pedagogiskt arbete, specialpedagogik och idrottsvetenskap.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20 procent.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen som universitetslektor i specialpedagogik innefattar bland annat undervisning, handledning och examination inom speciallärarprogrammet, masterprogrammet och i fristående kurser i specialpedagogik på grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår dessutom forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamhet samt att aktivt själv eller tillsammans med andra söka externa forskningsmedel.

Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är handledning på forskarnivå, kursledarskap samt pedagogiskt utvecklingsarbete.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten ser vi att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i specialpedagogik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i specialpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den. Detta inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Då undervisningen kan genomföras både på svenska och engelska krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder

För att särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder att beaktas.  Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt

- Fördjupade teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av att leda arbetet med elevers språk-, skriv- och läsutveckling
- Dokumenterad skicklighet i att planera och utveckla samt undervisa i kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Av stor vikt

- Erfarenhet av att leda eller delta i forskningsprojekt inom det specialpedagogiska fältet
- Speciallärar-/specialpedagogexamen eller annan utbildning inom ämnet
- Professionserfarenhet

Meriterande

- Annan typ av lärarexamen än inom specialpedagogik
- Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter
- Egen produktion av läromedel inom ämnesområdet

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Kadrije Rama
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-08-31                             

Ange referensnr: REK2023/154

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Doktorand i industriell ekonomi

Ansök    Jun 16    Karlstads Universitet    Doktorand
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Industriell ekonomi vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen bedriver forskning inom bland annat områdena maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik och produktionsteknik, och industriell ekonomi. Doktorandprojektet har inriktning mot innovationsledning kopplat till användning av Artificiel... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Industriell ekonomi vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Institutionen bedriver forskning inom bland annat områdena maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik och produktionsteknik, och industriell ekonomi. Doktorandprojektet har inriktning mot innovationsledning kopplat till användning av Artificiell Intelligens (AI) och kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (http://www.kau.se/ctf). CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

Arbetsuppgifter
Det föreslagna projektet ligger inom forskningsområdet innovationsledning.  Projektet fokuserar på användning av AI för ökad effektivitet–både inre och yttre–i innovationsarbetet, med ett specifikt fokus på idéhantering. Doktorandprojektet ämnar bidra med kunskap vad gäller de förmågor som krävs för att implementera och applicera AI i idéhanteringsprocesser, men också att belysa de organisatoriska utmaningar som följer av en sådan implementation. Projektet kommer att ske i nära samarbete med olika aktörer inom tillverkande industri.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har du som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i industriell ekonomi äger du som har avlagt en civilingenjör-, master-, eller magisterexamen inom industriell ekonomi, eller inom angränsande områden som maskinteknik (särskild inriktad mot industriell produktion) eller datavetenskap (särskild inriktad mot industriell IT), förutsatt att studierna och examensarbetet har en för det planerade avhandlingsarbetet relevant inriktning. I examen ska ett för forskarutbildningsstudierna relevant självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå ingå.  Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande relevanta kunskaper inom forskningsområdet kan efter särskild prövning bli behörig.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms dina studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, god samarbetsförmåga, språkfärdighet samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Du ska behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och enkätundersökningar och genomföras på svenska. Du behöver också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten skrivs på engelska. Erfarenhet av för anställningen relevant vetenskapligt arbete är meriterande, liksom erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och enkätundersökningar.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att alla inkomna handlingar på annat språk än svenska, norska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande, om det är aktuellt,
- kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev,
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Elisabeth Wessling
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-07-06 

Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i specialpedagogik

Beskrivning Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik. På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda speciallärare mot anpassad skola.                                                                      Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. ... Visa mer
Beskrivning
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver, detta gäller inte minst inom området specialpedagogik.

På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda speciallärare mot anpassad skola.                                                                     

Institutionen har idag runt 130 medarbetare men vi behöver bli fler. Institutionen är verksam i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet, bland annat speciallärarprogrammet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare/specialpedagoger går ut och gör skillnad.

Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuds du  en stimulerande akademisk miljö där fokus ligger på lärande och kunskapsbildning och dess villkor och former kopplat till samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen för de akademiska ämnena pedagogiskt arbete, specialpedagogik och idrottsvetenskap.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20 procent.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen som universitetslektor i specialpedagogik innefattar bland annat undervisning, handledning och examination inom speciallärarprogrammet, masterprogrammet och i fristående kurser i specialpedagogik på grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår dessutom forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamhet samt att aktivt själv eller tillsammans med andra söka externa forskningsmedel.

Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är handledning på forskarnivå, kursledarskap samt pedagogiskt utvecklingsarbete.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten ser vi att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i specialpedagogik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i specialpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den. Detta inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E16111ea194BCXq999FBF45/10_22 Beslut rev anstallnordn hela beslutet.pdf

Då undervisningen kan genomföras både på svenska och engelska krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder
För att särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder att beaktas.  Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt

- Fördjupade teoretiska kunskaper om och praktisk erfarenhet av att leda arbetet med elevers språk-, skriv- och läsutveckling
- Dokumenterad skicklighet i att planera och utveckla samt undervisa i kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Av stor vikt

- Erfarenhet av att leda eller delta i forskningsprojekt inom det specialpedagogiska fältet
- Speciallärar-/specialpedagogexamen eller annan utbildning inom ämnet
- Professionserfarenhet

Meriterande

- Annan typ av lärarexamen än inom specialpedagogik
- Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter
- Egen produktion av läromedel inom ämnesområdet

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

 

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Kadrije Rama
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-08-31                             

Ange referensnr: REK2023/154

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Fakultetsadministratör vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid fakulteten finns också den administrativa avdelningen, bestående av ett sextiotal anställda, som arbetar med administrativt stöd av olika slag till studenter, lärare och forskare samt fakultetsnämnden, utskott och ledningsfunktioner.

Vi utlyser nu ett eller flera vikariat på 100 % till den administrativa avdelningen. Den ena tjänsten skall huvudsakligen arbeta med stöd till institutionens ledning. Den eller de eventuellt tillkommande skall huvudsakligen arbeta med utbildnings­administration.

Arbetsuppgifter

Stöd till institutionens ledning kan innebära att skriva minnesanteckningar, utföra webbarbete, genomföra mindre utredningar, samt ge stöd i den dagliga verksamheten vid institutionen. 

Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare.

För samtliga tjänster kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhets­område exempelvis stöd till forskningscentra. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultets­administratörer, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer

För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåt­riktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor

Anställningen/anställningarna är vikariat på 100 % under ca 1 år. Tillträde den 14 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 4 juli 2023.

Ange referensnr: REK2023/146

Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.

Forskning bedrivs inom följande områden; Personligt liv, emotioner och vardagsliv, Kritisk ålderssociologi samt Kunskapssociologi och motstånd.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas också delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet.

Behörighetskrav 
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande), visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. För behörighetskrav i övrigt till HF 4 kap och Karlstads universitets anställningsordning.

Vidare krävs att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder 
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av särskild vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Av vikt är god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är meriterande. Det är också meriterande med forskning inom något av de tre befintliga forskningsområdena vid ämnet.

Villkor 
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

För fullständig annons se : https://www.kau.se/jobba-hos-oss

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Doktorand i datavetenskap

Ansök    Jun 7    Karlstads Universitet    Doktorand
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
I 5G och i framtida 6G mobilnät kommer datadriven nätverkskontroll och optimering att förbättra säkerheten för erbjudna tjänster och resurser, och gå från reaktiv till proaktiv tjänstehantering, för att hantera ökande nätverkskomplexitet och heterogenitet.

Fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknik erbjuder en spännande doktorandtjänst inom datavetenskap, inriktad på datadrivna mobilnät och tjänster vid institutionen för matematik och datavetenskap. Tjänsten är inriktad på design av data- och tjänstedrivna lösningar för latenskänslig kommunikation i 5G och framtida 6G mobilnät.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra forskare vid institutionen och våra partners från näringslivet. Det kommer att involvera programmering, modellering och experiment, vilket kräver en stark bakgrund i datornätverk. Tidigare erfarenheter inom AI/ML och Python-programmering är önskvärt.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, och framförallt de arbeten som utförts på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen. De viktigaste kriterierna vid bedömningen utgörs av vetenskaplig förmåga, språkfärdigheter och lämplighet för forskningsprofilen.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen, varför de anser sig kvalificerade och lämpliga för anställningen,

- en meritförteckning (CV),

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,

- eventuellt rekommendationsbrev.

- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Elin Allén
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-06-28

Ange referensnummer: REK 2023/144.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Fakultetsadministratör vikariat, 75%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Karlstads Universitet finns två fakulteter, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT).

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap har två campus, ett i Karlstad och ett i Arvika. HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu ett vikariat på 75% som skall arbeta med utbildnings­administration inom en institution samt stöd till ett forskningscentrum.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av utbildningsadministration samt administrativt stöd till ett forskningscentrum och en forskarskola. Uppgifterna kan även omfatta annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer

För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT) system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor

Anställningen är ett vikariat med omfattning 75 %. Tillträde den 14 augusti 2023 eller enligt överenskommelse till och med 1 mars 2024.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 4 juli 2023.

 Ange referensnr: REK2023/147

Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter medannonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Laboratorieingenjör inom akvatisk biologi, vikariat

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns en administrativ och teknisk avdelning, bestående av ett fyrtiotal anställda.

Avdelningen tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till personal och studenter vid fakultetens institutioner. Avdelningens administrativa personal arbetar i huvudsak med kursadministration, utbildnings- och forskningssamordning. Det tekniska stödet till institutionerna utgörs av avdelningens laboratorie- och utvecklingsingenjörer. I rollen som laboratorieingenjör ges du möjlighet att vara lösningsfokuserad tillsammans med våra lärare, forskare och studenter.

Du kommer vara anställd på den administrativa och tekniska avdelningen, med för närvarande placering vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom ämnet biologi. Inom ämnet finns grundläggande kurser inom cellbiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi samt fördjupande kurser inom främst ekologi, evolution och naturvård. Inom institutionen miljö- och livsvetenskaper finns två ämnen, biologi och geomatik.

Arbetsuppgifter
I denna anställningen kommer du huvudsakligen arbeta med:

- Underhåll och utveckling av akvarieanläggningen
- Tillsyn av försöksdjur (fisk) och översyn av användandet av fisk i vår forskning och undervisning
- Att hjälpa med förberedelser med kurser. Även hjälp med fältdelen i olika kurser
- Service och underhåll av teknisk utrustning.
- Stöd för studenter, lärare och forskare

Arbetet som laboratorieingenjör innebär huvudsakligen att koordinera och vara ett stöd för verksamheten. Det innebär bland annat att planera och förbereda material och utrustning som ska användas i laborativt arbete inom utbildning, forskning, forskarutbildning och andra samverkansaktiviteter.

Som laboratorieingenjör säkerställer du att våra laboratoriemiljöer är i gott skick och att material och utrustning finns. Arbetet inkluderar även att göra beställningar av kemikalier och förbrukningsmaterial. Du kan bli involverad i större inköp och upphandlingar av ny utrustning. Ditt arbete innebär lika så att utföra underhåll, kalibrering, besiktning och service av experimentell utrustning.

Du förväntas bidra i ämnets kontinuerliga utvecklingsarbete, där samverkan med både lärare och forskare är en viktig del. Samverkan kan vara även med andra ämnen och enheter vid och i anslutning till Karlstads universitet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- erfarenhet att ta hand om fiskar i akvariemiljö
- erfarenhet inom akvatisk fältprovtagning
- erfarenhet av att arbeta självständigt med underhåll och service av utrustning, med gott resultat, är av stor vikt.
- goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Meriterande för anställningen:

- är högskoleexamen inom biologi eller motsvarande samt att kunna omsätta teoretiska frågeställningar till praktisk laborativ verksamhet
- utvecklings-/forskningsarbete inom exempelvis biologi

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god förmåga att planera och organisera ditt eget arbete, samt att du är initiativtagande, flexibel och har god prioriteringsförmåga. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och är lösningsorienterad. Då arbetet innebär många samarbets- och kontaktytor är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs att jobba tillsammans med andra. Det är vidare viktigt att du har en god kommunikativ förmåga.

Villkor
Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-03-31 med en omfattning på 100%. Anställningen kan komma att förlängas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

* CV

* personligt brev

* dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

* kopior på betyg, intyg och examensbevis.

* två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-06-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre