Lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Karlstad

Se lediga jobb som Universitets- och högskoleadjunkt i Karlstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlstad som finns hos arbetsgivaren.

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Beskrivning Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Institutionen för pedagogisk... Visa mer
Beskrivning
Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från förskoleområdet.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Kontakter med VFU-skolor och VFU-studenter
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av förskollärarprogrammet

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärarutbildning, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i förskola eller förskoleklass.  

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet yngre barn/förskola. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer, erfarenhet av och intresse för att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Specialpedagogisk kompetens ses också som en merit.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätter vi att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-01-19                                    

Ange referensnr: REK2022/299

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Vi vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas. Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll. Ämnet Idrottsvetenskap tillhör Institution... Visa mer
Vi vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad

Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas.

Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll.

Ämnet Idrottsvetenskap tillhör Institutionen för pedagogiska studier som idag totalt har ca. 120 medarbetare. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad.

Vi söker nu en universitetsadjunkt som kan hoppa in som vikarie 100% för en av våra medarbetare som ska vara ledig under 2023. Du ska ha dokumenterad utbildning och erfarenhet inom skolämnet idrott och hälsa.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grundnivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa samt i Idrotts-och hälsocoachprogrammet. Undervisning kommer även att ske i förskolelärarprogrammet med inriktning idrott, hälsa och rörelse för yngre barn samt i korta lärarutbildningen inriktning idrott och hälsa.
- Undervisning i dans och rörelse till musik, motorisk rörelseträning i kombination med redskap, simning, orientering, utevistelse med friluftsliv med mera.
- VFU-besök
- Examinerande moment, både praktiska och skriftliga
- Kursledarskap
- Undervisningsinsatser kan även ske inom andra områden inom det idrottsvetenskapliga fältet
- Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen
- Diverse administrativa uppgifter i samband kursplanering, bedömning och betygssättning.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet idrott och hälsa eller annat närliggande ämnesområde eller har yrkesexamen (t ex ämneslärarutbildning) om minst 180 hp inom anställningens område. (För behörighetskrav i övrigt, se http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du o?nskar a?beropa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte a?r styrkta kommer inte att beaktas och hela din anso?kan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa. Erfarenheter från högstadiet och/eller gymnasieskolan ses som särskilt viktigt. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning och genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt, men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är huvud-/instruktörsutbildning i HLR-vuxen och barn-HLR samt första hjälpen.

Erfarenhet av att undervisa i Idrott och hälsa på låg och mellanstadiet. Kunnig i dans och rörelse, rytmik och estetiska uttryck. Även vattenvana och simkunnighet samt livräddning på 4 meters djup är meriterande.

Villkor
Ansta?llningen a?r ett vikariat pa? 100%. Tilltra?de 2023-01-01 är önskvärt eller så snart som möjligt därefter enligt överenskommelse till och med 2023-12-31. Möjlighet till förlängning kan förekomma om personen, vikariatet avser, skulle bli ledig en längre tid.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-12-23                                    

Ange referensnr: 2022/291

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologi, inriktning didaktik

Beskrivning Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prior... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad.

Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt forskningscenter på Karlstads universitet, varav SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) är den nod som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning samt kursansvar. Beroende på adjunktens erfarenhet och kompetens sker undervisningen inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt inom det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på den sökandes kompetens.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt med didaktisk inriktning är den som har grund- eller gymnasielärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.
För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf.
Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid:
• dokumenterad och visad pedagogisk skicklighet
• erfarenhet av undervisning inom biologins eller naturvetenskapens didaktik inom lärarutbildning

Stor vikt läggs vid:
• ämneskunskaper i biologi och biologididaktik
• erfarenhet från forskning inom biologins eller naturvetenskapernas didaktik
• erfarenheter från arbete inom lärarutbildning som möjliggör handledning av examensarbeten inom biologididaktik
• erfarenhet av kursutveckling inom biologins eller naturvetenskapens didaktik
• den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
• god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på engelska

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 75-100%. Planerat startdatum 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen löper till och med 2023-06-21 med eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag:    221219                                 

Ange referensnr: Rek. 2022/259

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med engagerade lärare på både grund- och masternivå.

Du får också möjlighet att följa starka forskningsgrupper såväl i ämnesmiljöer som i flervetenskapliga forskargrupper. Hos oss blir du en del i arbetslag tillsammans med de lärare som arbetar inom samma områden. Tillsammans driver och vidareutvecklar lärarna de kurser de arbetar i och här vill vi att du deltar också. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom ett masterprogram och tre program på grundnivå; IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Läs gärna mer om vårt ämne på vår hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogiskt intresserad person med tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning, laboratioriehandledning och grupphandledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. En del forsknings- och undervisningsstöd i användarlaboratoriet ingår dessutom.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå. Undervisningsspråk är svenska varför förmåga att undervisa på svenska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom nämnda områden. Särskild vikt läggs också vid den sökandes vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av handledning av studenter på campus och distans i datorlaborationer och projektarbeten. Av stor vikt är också kunskaper inom tillgänglighet på webben. 

Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas. Meriterande är erfarenhet som projektassistent i forskningsprojekt Meriterande är också den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100 % med tillträde tidigast 2022-12-01. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 22 november 2022                                 

Ange referensnr: REK2022/262

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat juristprogrammet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering, utvärdering och utveckling. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterat god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom främst redovisning och styrning samt att handleda uppsatser.

Av stor vikt är kunskaper i svenska och engelska, då undervisningsmoment förekommer på båda dessa språk. Av stor vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden ses som meriterande.

Det ses också som meriterande om du har:

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av digitala undervisningsmetoder
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning på 100 %, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:
- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- eventuella publikationer
- minst två referenspersoner skall anges

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
HR-administratör Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2022/248

Sista ansökningsdag: 2022-11-15 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i elektroteknik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en.

Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har idag ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Är du vår nya kollega?

Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och kursutveckling på främst grundläggande nivå inom elektroteknik och angränsande områden. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som laborativa moment. Ett särskilt ansvar för underhåll och utveckling av kurslaboratorierna i elektroteknik ingår i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter kan ingå.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i elektroteknik är den som har minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning.

God förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.
Erfarenhet av undervisning på svenska i elektroteknik i såväl teoretiska som laborativa moment är av särskild vikt.

Erfarenhet av ansvar för, och utveckling av kurslaboratorier beträffande utrustning och laborativa moment är av stor vikt.

Goda kunskaper i engelska är av stor vikt.

Civilingenjörsexamen i elektroteknik och industriell erfarenhet är meriterande.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Det är vidare av stor vikt att den anställde har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.

Villkor
Anställningen är heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 18 januari 2023                                    

Ange referensnr: REK2022/267

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i svenska språket (50-100 %), tillsvidare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för språk, litteratur och interkultur på Karlstads universitet består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.

Inom ämnet svenska språket bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-sprak-litteratur-och-interkultur

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser inom lärarutbildningen, främst från förskoleklass till årskurs sex. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du kommer undervisa både på distans och på campus.

Du förväntas att vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten vid institutionen och ämnet för att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig för tjänsten som universitetsadjunkt är den som har lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng med behörighet att undervisa i svenska inom grund- eller gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är professionserfarenhet från skolväsendet med särskild kompetens inom grundläggande och fortsatt läs-och skrivutveckling. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 100 % men kan justeras efter överenskommelse, dock lägst 50 %. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2022/253

Sista ansökningsdag: 2022-11-08                                     

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden ... Visa mer
Institutionen för hälsovetenskaper
Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde.

Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom framför allt sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för VFU-samverkan gentemot handledare och studentgrupper. Samverkan regionalt, nationellt och internationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att läggas vid:

- Klinisk erfarenhet som sjuksköterska gärna som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.

Vikt kommer läggas vid:

- Förmåga att samverka med omgivande samhället.
- Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten

Meriterande är:

- Specialistsjuksköterskeexamen som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion.
- Goda kunskaper i engelska.
- Nivån på den sökandes akademiska utbildning.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- En pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: Önskar arbeta med studenters lärande, arbetar med din egen lärandeutveckling samt bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska meriter
- Beskrivning av yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Dokumentation på språkkunskaper i svenska
- Redogörelse för språkkunskaper i engelska
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2022-12-01
Ange ref. nr: REK/252
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk (50-100 %), tillsvidare

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för språk, litteratur och interkultur på Karlstads universitet består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.

Inom ämnet Svenska som andraspråk bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar. Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns påhttps://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-sprak-litteratur-och-interkultur.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du kommer undervisa både på distans och på campus. Viss undervisning kan komma att ske på engelska.

Du förväntas att vara närvarande och delta i den dagliga verksamheten vid institutionen och ämnet för att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig för tjänsten som universitetsadjunkt är den som har lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk inom grund- eller gymnasieskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dels professionserfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer, dels dokumenterad pedagogisk skicklighet. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare.

Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

Då viss del av undervisningen kan komma att ske på engelska är det av stor vikt att du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.
Omfattningen är 100 % men kan justeras efter överenskommelse, dock lägst 50 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2022/254

Sista ansökningsdag: 2022-11-08                                      

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper. Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbe... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper.

Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa, medicinsk vetenskap med inriktning mot människans fysiologi och sjukdomar samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt.  Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap       

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Våra kurser ges både på svenska och engelska, och det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens början. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Som universitetslektor ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ämnet och institutionen. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Tid för kompetensutveckling erbjuds med 20 procent.

Behörighetskrav
Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom närliggande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och har visad pedagogisk skicklighet. Alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dessutom krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i såväl svenska som engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnet folkhälsovetenskap.

Vid urval av behöriga sökanden kommer: 


särskild vikt att läggas vid

erfarenhet av och förmåga att planera, utföra och examinera i kurser på grundläggande och avancerad nivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning.

stor vikt att läggas vid

dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet. ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, gott omdöme, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö. förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt.

vikt att läggas vid

erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

meriterande vara

god erfarenhet av undervisning, kursutveckling och handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning erhållit externa forskningsanslag forskningserfarenhet inom kvalitativ metod pedagogiska utnämningar 

Villkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start 2023-01-30 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-31. Med god möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange minst två referenser.

Ansökan skall bestå av;

- CV
- Personligt brev
- Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
- Fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Intyg över kunskaper i svenska och engelska
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- Erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
- Planer för den framtida verksamheten
- Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå) 
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis
- Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-11-30
Ange referensnummer: REK2022/243

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i Folkhälsovetenskap

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper. Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arb... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper.

Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns dessutom doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Forskningen exemplifieras i utbildningen på olika sätt beroende på examensnivå och kursinnehåll. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatexamen) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Hösten 2021 startades ett nytt kandidatprogram, hälsa, miljö och samhälle, med folkhälsovetenskaplig inriktning. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap. Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår, samt undervisning på engelska. Som universitetsadjunkt ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Vi har nära samarbete med bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Även samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen.

Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, och även ha särskilda ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har magister- eller masterexamen i folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om de högskolepedagogiska utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/202209/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet inom folkhälsovetenskaplig utbildning. Undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning är meriterande. Disputerad, och eller har erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion inom Folkhälsovetenskap är meriterande. Likaså är erfarenheter och kunskaper inom kvalitativ vetenskaplig metod meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är av stor vikt. Nivån på din akademiska utbildning tas också med i bedömningen. Vi lägger även vikt på att du har förmåga att samverka med omgivande samhälle. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper, att du bidrar till att skapa en levande arbetsmiljö på campus, liksom att du har god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till studenter och kolleger.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 15 november 2022.

Ange referensnr: REK2022/245

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat juristprogrammet.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering, utvärdering och utveckling. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterat god pedagogisk skicklighet och erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom främst redovisning och styrning samt att handleda uppsatser. Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden är meriterande. Av särskild/stor vikt är kunskaper i svenska och engelska, då undervisningsmoment förekommer på båda dessa språk.

Vi lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har:

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är tills vidare med omfattning på 100 % provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:
- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- eventuella publikationer
- minst två referenspersoner skall anges

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
HR-administratör Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2022/248

Sista ansökningsdag: 2022-11-15 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare med inriktning mot kunskapsområde utbildningsledarskap och skolutveckling.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag drygt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som utbildningsledare är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning, länkad nedan.

- https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolan samt erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser inom området skolutveckling och utbildningsledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Genomförd rektorsutbildning är meriterande, liksom specialpedagogisk utbildning och erfarenhet. 

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse fo?r pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-10-18.

Ange dnr. REK 2022/236 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap.

Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att arbeta med undervisning och handledning i skrivande, inom utbildnings­programmet Kommunikation & PR. Undervisning, handledning och examinationer ingår i arbetet, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller närliggande för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda inom praktisk/tillämpad svenska/skrivande. Vidare är det av särskilt stor vikt att du har någon form av dokumenterad skrivpedagogisk utbildning.

Vi lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av kursutveckling
- erfarenhet av webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

 Villkor
Anställningen är ett vikariat för perioden 1/3-2023 till 18/6-2023. Omfattningen är 45 %.

Upplysningar:
Prefekt Mats Nilsson
Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemiteknik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemiteknik och kemi är två av institutionens fyra ämnen. Övriga ämnen är miljö- och energisystem samt byggteknik. Kemi- och kemiteknikämnena bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På kemiteknik arbetar cirka 10 personer med forskning och utbildning. Lärare på kemiteknik undervisar främst inom Civilingenjör Kemiteknik. Forskningen i kemiteknik bedrivs inom flera inriktningar. Läs gärna mer här: https://www.kau.se/kemiteknik

På kemiämnet arbetar cirka 20 personer med forskning och utbildning. Lärare i kemi undervisar på flera program; Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi, Civilingenjör Kemiteknik, Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi samt inom lärarutbildning på olika nivåer. Kemiämnet undervisar också på Tekniskt-naturvetenskapligt basår samt Naturvetenskapligt basår. Läs gärna om kemiämnets forskning här: https://www.kau.se/kemi

Vi söker nu en universitetsadjunkt i kemiteknik, för att arbeta med undervisning på kurser inom både kemi och kemiteknik 

Antalet studenter som läser kurser inom kemiteknik och kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå inom kemiteknik och kemi. Det kan också bli aktuellt att undervisa på kurser på avancerad nivå samt på Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Kurserna på kemiämnet ges som både campus- och distanskurser, kurser inom kemiteknik ges som campuskurser.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella. Att driva och bidra till utveckling av undervisningsverksamheten och den egna pedagogiska förmågan är också en del av arbetet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Vi söker dig som har avlagt yrkesexamen om minst 180 hp inom kemi eller kemiteknik alternativt kandidatexamen inom kemi eller kemiteknik.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Karlstads universitet är en internationell arbetsplats med många engelsktalande medarbetare, många möten genomförs därför på engelska och goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.  

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Pedagogisk skicklighet
- Aktuella kunskaper i kemiteknik och i grundläggande kemi.
- Erfarenhet från att arbeta inom kemisk och/eller kemiteknisk industri.
- Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.
- Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.

Det är meriterande med en examen på avancerad nivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100%. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 17 november 2022                            

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-11-30. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-10-12. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare med inriktning mot kunskapsområdet professionshandledning och utbildningsledarskap.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag drygt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Att föreläsa inom kunskapsområdet, leda lärprocesser och handleda skolledare utgör de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens uppdrag. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning, länkad nedan.

- https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av att genomföra utbildnings-, handlednings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt med målgruppen skolledare. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt, vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Dokumenterad erfarenhet av utbildningsinsatser relaterade till konflikthantering är meriterande.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2022.

Ange dnr. REK2022/235 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt Oral Hälsa

Beskrivning Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 ... Visa mer
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad och folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, oral hälsa, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår webbsida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/ program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete inom både teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammets teoretiska och kliniska kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning och klinisk examination sker vid campus på AFK eller Kliniskt träningscentrum (KTC). Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa. Magisterexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område är meriterande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning eller magisterexamen saknas, [JB1] kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller enligt överenskommelse. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvarande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är magisterexamen eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll ,
- en pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: - * Önskar arbeta med studenters lärarande
- * Arbetar med din egen lärandeutveckling
- * Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet


- CV
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- beskrivning av pedagogiska meriter - beskrivning av yrkesmässiga meriter - redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- dokumentation för språkkunskaper i svenska
- dokumentation för språkkunskaper i engelska
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist

651 88 Karlstad

Sverige

Sista ansökningsdag 2022-10-12. Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt ... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena journalistik, skrivande och copy. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Även andra inriktningar inom ämnet kan komma att bli aktuella.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser med praktisk inriktning på grundläggande nivå. Eftersom undervisningen delvis genomförs på engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.   

Det är också av särskild vikt att du har praktisk erfarenhet av journalistiska arbetsmetoder, samt kunskap om journalistikens och mediernas roll i samhället ur bland annat juridiska och etiska perspektiv. 

 Vi lägger stor vikt vid att du har bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med journalistik och annat skrivande inom media, information/kommunikation eller PR.

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning för perioden 1/11-2022 till 30/6-2023. Omfattningen är 75 %. Förlängning kan bli aktuell. 

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-17                                     

Ange referensnr: REK2022/124

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt ... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället.

I normalfallet har en adjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Varför ska du välja Karlstads universitet?
 Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, och för den utlysta anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskilt vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser på grundnivå. Vidare är det av särskilt vikt att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med samt undervisning och handledning inom kvantitativ metod. Vi fäster även särskilt vikt vid dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning på svenska och engelska. Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i dessa språk i såväl tal som skrift.   

Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet av undervisning om digitala metoder och tekniker för insamling och analys av data. 

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ samt att du har de erfarenheter och den kompetens som krävs för att snabbt komma in i anställningen.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar 

Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning till 2023-06-30 med chans till förlängning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-30                     

Ange referensnr: REK2022/123

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i i dramapedagogik 75%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Trivs du med att möta studenter och bidra till nyfikenhet och kunskapsspridning?

Beskrivning

Inom det breda dramapedagogiska fältet ligger tyngdpunkten vid Karlstads universitet på den pedagogiska delen, hur blivande lärare kan förstå och tillämpa olika dramapedagogiska metoder i sin verksamhet.

Tjänsten finns på Institutionen för konstnärliga studier tillsammans med ämnena Dans, Musik samt Konst och bildgestaltning. Samarbeten mellan de konstnärliga ämnena sker inom flera olika lärarutbildningskurser. Institutionen har ett eget forskarkluster och vid universitetet bedrivs även forskning inom bland annat Konst- och bildvetenskap, Pedagogiskt arbete, Media- och kommunikationsvetenskap samt Kulturstudier.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning främst i fo?rskolla?rar- och grundla?rarutbildningen, pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. Undervisning sker pa? sa?va?l campus som distans. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i dramapedagogik eller annat närliggande ämnesområde.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättning av befattningen läggs särskild vikt vid att den sökande har erfarenhet av undervisning pa? högskole- och universitetsnivå inom dramaämnet. Särskild vikt läggs även vid dramapedagogisk erfarenhet från förskola och skola. Stor vikt fästs vid god undervisningsförmåga samt erfarenhet av ämnesövergripande arbete och utbildningsadministration. Meriterande är erfarenhet inom röst, tal och kommunikation.

Av ytterligare stor vikt är god samarbetsförmåga, självständighet, ansvarstagande och engagemang för verksamheten samt goda kunskaper i svenska och engelska. Om goda kunskaper i något av språken saknas krävs förmåga att inhämta dessa.

Villkor

Ansta?llningen a?r tillsvidare med omfattning 75%. Tilltra?de o?nskas 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Provansta?llning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter. 
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-25                                  

Ange referensnr: REK2022/131

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt ... Visa mer
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena journalistik, skrivande och copy. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Även andra inriktningar inom ämnet kan komma att bli aktuella.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser med praktisk inriktning på grundläggande nivå. Eftersom undervisningen delvis genomförs på engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.   

Det är också av särskild vikt att du har praktisk erfarenhet av journalistiska arbetsmetoder, samt kunskap om journalistikens och mediernas roll i samhället ur bland annat juridiska och etiska perspektiv. 

 Vi lägger stor vikt vid att du har bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med journalistik och annat skrivande inom media, information/kommunikation eller PR.

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning för perioden 1/11-2022 till 30/6-2023. Omfattningen är 75 %. Förlängning kan bli aktuell. 

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-12                                     

Ange referensnr: REK2022/124

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemi, vikariat

Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig! Beskrivning Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och fo... Visa mer
Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

- Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
- Civilingenjör kemiteknik
- Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
- Grundlärarprogram
- Basår

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Inom kemiämnet sker idag ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Forskningen i kemi bedrivs inom flera inriktningar. Läs gärna mer här: https://www.kau.se/kemi Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är kurser i kemi på grundnivå, men det kan även bli aktuellt att undervisa i kemi på kurser inom lärarutbildningen eller på basåret.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen i kemi eller annat närliggande område.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.  

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska, varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid:

- Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.
- Det är meriterande med en examen på avancerad nivå.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid, till och med den 31 januari 2023, med möjlighet till förlängning vid behov. Tillträde snarast, senast 15 augusti 2022.

 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av yrkesmässiga och pedagogiska meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och eventuella rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
- Uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen / Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2 juni 2021                                                   

Ange referensnr: REK2022/118

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i biologi med inriktning didaktik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, omfattar ämnena biologi, risk- och miljöstudier och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, inklusive handledning av examensarbeten i alla lärarprogram, kursutveckling samt kursansvar. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU, 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i biologi eller annat närliggande ämnesområde. För anställningen krävs även lärarexamen, innehållande 60 HP biologi, som ger behörighet att undervisa i biologi i grundskolan.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt för anställningen är

- erfarenhet av undervisning i biologi och naturkunskap i förskolan, grundskolan och/eller Gymnasieskolan

Stor vikt kommer att läggas vid

- ämneskunskaper i biologi och biologididaktik
- erfarenhet som möjliggör handledning av examensarbeten inom biologididaktik
- den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Behörighet att undervisa i biologi i gymnasieskolan är meriterande.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med omfattning 50-100 %. Planerat startdatum 2022-08-01 till 2023-01-31 med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD
Sverige

Sista ansökningsdag: 2022-05-20

Ange referensnr: REK2022/119

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Spec... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Specialpedagogik efterfrågas alltmer i skolan och i samhället i stort.

Specialpedagogikämnet vid institutionen för pedagogiska studier ger speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning, fristående kurser samt ett masterprogram i specialpedagogik. Vi är även delaktiga i flera lärarutbildningsprogram. Inom ämnet arbetar idag ett tiotal personer, men vi behöver bli fler. Vi arbetar vanligtvis i team på våra kurser och vi har regelbundna seminarier där vi tar del av aktuell forskning. Vi söker nu en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet till universitetsadjunktsanställning på heltid.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20%.

Arbetsuppgifter
Denna anställning är i första hand inriktad mot undervisning. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande områden ingå:

- Undervisning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området.
- Kursledarskap
- Handledning av uppsatser
- Aktivt deltagande i planering och utveckling av ämnets kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de första två åren av anställningen (se HF 4§4).

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt: 

- Examen som specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.
- Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet inom ämnet specialpedagogik med inriktning mot utvecklingsstörning.
- Erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda forskningsprojekt, publicerade vetenskapliga artiklar inom området elever i behov av särskilt stöd.
- Pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet bedöms genom dokumenterat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av kurser/undervisning på olika nivåer.
- Erfarenhet av arbete inom grund- och/eller gymnasiesärskola.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Av stor vikt är

- Genomförd lärarutbildning.
- Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom grundskola/gymnasium
- Erfarenhet av handledning av examensarbeten på avancerad nivå.
- Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är:

- Erfarenhet av kursutvecklingsarbete inom det specialpedagogiska ämnesområdet.
- En yrkesma?ssig bredd, till exempel genom olika typer av examina och erfarenheter av olika arbetsuppgifter inom undervisningssektorn.
- Utbildning inom specialpedagogikens didaktik.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100%. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.


Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist 
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-04-20                                      

Ange referensnr: REK2022/109

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Rektorsutbildningen

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt med inriktning mot kunskapsområdet utbildningsledarskap och skolutveckling.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 120 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av att föreläsa inom kunskapsområdet, leda lärprocesser och handleda skolledare. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens uppdrag. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är verifierade kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är erfarenhet av att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området skolutveckling och utbildningsledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av stor vikt, liksom god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Dokumenterad erfarenhet av att handleda och/eller undervisa skolledare är meriterande och erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av skolutveckling.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Anso?kan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV.
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-22                                                

Ange referensnr: REK2022/129

Välkommen med din ansökan!

 Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i byggteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vill du vara med... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara med och utbilda framtidens ingenjörer och medverka till hållbar utveckling och digitalisering inom branschen? Vi söker dig som är ingenjör med yrkeserfarenhet från husbyggnadsprojektering samt med kunskaper och intresse inom hållbar utveckling och BIM.

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Ämnet byggteknik är ett av fyra ämnen vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Vid ämnet bedrivs undervisning för ett av lärosätets största ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, och dessutom för bland andra fastighetsekonomer. I undervisningen finns en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande, Byggnads Information Modellering (BIM) och digitala hjälpmedel i byggprocessen så som ritverktyg och projekteringsverktyg tex miljödatabaser. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns inom ämnet en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildning som forskning genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, olika aspekter på energi i byggnader, livscykelanalys, cirkulär ekonomi, etc.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som universitetsadjunkt är bland annat undervisning, handledning, kursplanering och utveckling. Vi söker en universitetsadjunkt som kan undervisa i kurser på byggingenjörsprogrammet (inriktning husbyggnad) och vid fastighetsekonomiutbildningen. Exempel på kurser som kan vara aktuella är grundläggande byggteknikkurser och kurser inom byggnadsfysik, byggnadsmaterial och hållbart byggande. Tillsammans med lärarlaget jobbar du med utveckling av undervisningen inom programmet. I anställningen ingår administrativa uppgifter och kursplanering. Du förväntas delta aktivt i ämnets arbete med utveckling av utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt. Kurser på grundnivå ges på svenska. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen i byggteknik eller annat närliggande ämnesområde.

Lärare ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, bland annat god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera muntligt så väl som skriftligt med programstudenter, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Då kurser på grundnivå ges på svenska, krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf


Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

- Goda kunskaper inom byggnadsfysik och/eller byggnadsmaterial
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom byggteknik vid högre utbildning
- Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet
- God kännedom om svenska lagar och regler som styr byggande
- Dokumenterad yrkeserfarenhet av relevans för ämnet byggteknik

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

- Erfarenhet av undervisning i byggtekniska programvaror på universitetsnivå
- Kunskaper i programvaror som är vanligt förekommande i byggnadsprojektering
- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid till och med 230630, med start 220801 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendations­brev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen / Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-04-12

Ange referensnr: REK2022/69

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt inom omvårdnad

Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård? Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska! Institutionen för hälsovetenskaper Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarut... Visa mer
Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård?
Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom framför allt sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också regioner och kommuner i hela landet. Samverkan nationellt och internationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs specialistsjuksköterskeexamen eller annan examen som kan bedömas likvärdig.  Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Stor vikt kommer att läggas vid:

- Klinisk erfarenhet som sjuksköterska företrädesvis som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
- Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.

Vikt kommer läggas vid:

- Förmåga att samverka med omgivande samhälle.
- Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten

Meriterande är:

- Erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion.
- Goda kunskaper i engelska.
- Nivån på den sökandes akademiska utbildning.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start 20220801 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- En pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du:
- - Önskar arbeta med studenters lärarande
- - Arbetar med din egen lärandeutveckling
- - Bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
- Beskrivning av pedagogiska meriter
- Beskrivning av yrkesmässiga meriter
- Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Dokumentation på språkkunskaper i svenska
- Redogörelse för språkkunskaper i engelska
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD
Sverige

Sista ansökningsdag 20220430

Ange ref. nr: REK2022/101

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i historia, 60%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämne... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet historia vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap undervisar inom lärarprogrammen, fristående ämneskurser samt inom program på avancerad nivå.

Historieämnet har även uppdrag att bedriva forskarutbildning samt forskning. Ämnets forskning bedrivs framförallt inom modernhistoria och historiedidaktik.

Historieämnets uppdrag inom lärarutbildningen är att undervisa blivande lärare både i ämnesteori och i utbildningsvetenskapliga kurser. Inom det verksamhetsfältet behöver vi nu förstärka vårt lärarlag med ytterligare en engagerad medarbetare.

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att arbeta inom de kurser i lärarutbildningen som ges av ämnet historia. Det innebär framförallt undervisning i VFU-kurser, ämnesdidaktik och betyg- och bedömningskurser. Även annan undervisning inom lärarutbildningens kurser eller i ämnet historia kan komma att ingå i anställningen liksom inom kurser som ges av närliggande ämnen som exempelvis samhällskunskap och religionskunskap.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i historia är den som har examen från lärarutbildning med historia som inriktning. Behovet av aktuella erfarenheter från historieundervisning och egen kännedom om yrkets förutsättningar och utmaningar gör att den här anställningen förutsätter att man även har en anställning inom gymnasieskola som går att kombinera med denna deltidsanställning.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf


Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av undervisning i didaktik, betyg och bedömning på universitetsnivå.

Av stor vikt är den sökandes personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Det är även av stor vikt att den sökande är motiverad, har god förmåga att analysera, kommunicera och organisera samt att den sökande både muntligt och skriftligt behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk då undervisningen inom lärarprogrammen bedrivs på svenska. Av stor vikt är också påbörjade kompetensutvecklingsinsatser av relevans för anställningen, exempelvis masterutbildning.

Av vikt är goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Meriterande är religionsvetenskap som biämne, erfarenhet av undervisning inom biämnet samt pedagogiska meriteringar.   

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 60%. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.


Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-04-12
Ange referensnr: REK2022/44

Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i teknikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Faku... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten fo?r ha?lsa, natur- och teknikvetenskap so?ker en universitetsadjunkt i teknikens didaktik, med placering pa? institutionen fo?r ingenjo?rsvetenskap och fysik, vid ämnet fysik.

Institutionen har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjo?rs- och naturvetenskapliga program samt inom basa?rsprogrammet och la?rarutbildningen. Institutionen ansvarar fo?r att tillhandaha?lla kurser inom fysik och teknik utifra?n ett a?mnesdidaktiskt perspektiv, anpassat fo?r la?rarutbildningar pa? fo?rskolla?rarprogrammet, grundla?rarprogrammet, a?mnesla?rarprogrammet samt de korta la?rarprogrammen. De a?mnesdidaktiskt orienterande och fo?rdjupande delarna, inklusive examensarbeten, a?r viktiga delar inom detta ansvarsomra?de. Kontakterna med la?rare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsfo?rlagda utbildningen samt med regionala utvecklingscentra a?r en annan viktig del. Institutionen ansvarar a?ven fo?r att tillhandaha?lla en kompletterande naturvetenskaplig gymnasial utbildning via basa?rsprogrammet, vilket har utvecklats till ett va?sentligt och omfattande ansvarsomra?de fo?r institutionen, med fokus pa? fysikundervisning.

Vid institutionen fo?r ingenjo?rsvetenskap och fysik finns forskning och forskarutbildning inom fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot la?rande och undervisning inom olika delar av skola?mnet, med fra?gor kring bl.a. elevers samtal i relation till laborativt arbete och vid användning av digitala verktyg i fysikundervisningen. Forskning inom teknikens didaktik är under uppbyggnad vid institutionen, med en forskarstuderande inom området.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna a?r undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning av examensarbeten. Undervisningen avser huvudsakligen undervisning i teknik och teknikdidaktik pa? förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. A?ven annan undervisning kan komma att inga? beroende pa? adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan fo?rekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Beho?righetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har en la?rarexamen med fördjupning i naturvetenskap eller teknik, alternativt minst en kandidatexamen i fysik eller teknik med didaktisk fördjupning, eller motsvarande kompetens.

Vidare kra?vs genomfo?rd ho?gskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

So?kanden ska ha god kunskap om, samt egen erfarenhet av svenskt skolva?sende och la?rarutbildning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdfBedo?mningsgrunder
Sa?rskild vikt kommer att fa?stas vid pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet av undervisning i teknik i förskolan och grundskolan, samt undervisning i teknik inom lärarutbildning a?r av sa?rskild vikt.

Da? merparten av undervisningen sker pa? svenska a?r god fo?rma?ga att undervisa pa? detta spra?k av sa?rskild vikt.

Karlstads universitet fa?ster stor vikt vid den so?kandes personliga egenskaper. God samarbetsfo?rma?ga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt fo?rha?llningssa?tt mot kollegor och studenter a?r en fo?rutsa?ttning.

Genomgången forskarutbildning med teknikdidaktisk inriktning, t.ex. fram till licentiatexamen är av vikt.

Villkor
Ansta?llningen a?r en tillsvidareansta?llning pa? heltid med startdatum 1 augusti 2022, eller enligt o?verenskommelse. Provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och ev. rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

 

Alla handlingar och ev. publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 10 april 2022                              

Ange referensnr: REK2022/61

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i historia

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Trivs du med att... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Trivs du med att möta studenter och bidra till nyfikenhet och kunskapsspridning?

Beskrivning
Ämnet historia vid Fakulteten för humaniora och Samhällsvetenskap bedriver undervisning inom lärarprogrammen, fristående ämneskurser samt masterprogrammet i historia.

Historieämnet har även uppdrag att bedriva forskarutbildning samt forskning. Ämnets forskning bedrivs dels med modernhistorisk inriktning, dels med anknytning till lärarutbildningen. Ämnet ingår i en flervetenskaplig institutionsmiljö och samverkan sker med bland annat kulturvetarprogrammet och ämnet idéhistoria. Ämnet erbjuder även fristående ämneskurser inklusive kurser i arkivkunskap samt utbildning inom program på avancerad nivå.

Historieämnets uppdrag inom lärarutbildningen är att bedriva undervisning för blivande lärare både i ämnesteori och i utbildningsvetenskapliga kurser. Inom det verksamhetsfältet behöver vi nu förstärka vårt lärarlag med ytterligare en engagerad medarbetare.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen är att arbeta inom de kurser i lärarutbildningen som ges av ämnet historia. Undervisning sker på grundnivå i ämnets historiekurser. Betyg- och bedömningskurser ingår i tjänsten likväl som ämnesdidaktisk undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även att planera och organisera arbetet. Undervisningen ges framför allt på plats på Karlstads universitet men även distansundervisning ingår i arbetsuppgifterna. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i historia.
Ett annat behörighetskrav är flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eftersom undervisning och bedömning sker på svenska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är också att den sökande har erfarenhet av undervisning med lärarutbildningsanknytning inom historieämnet.

Av stor vikt är den sökandes erfarenheter av undervisningsadministration. Det inkluderar kursansvar och administration av grundkurser i historia med lärarutbildningsanknytning. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är påbörjad eller genomförd forskarutbildning i historia samt dokumenterat intresse av forsknings- och utvecklingsfrågor inom historieämnet. Meriterande är arbetslivserfarenhet av distansundervisning samt erfarenhet med att arbeta med betyg- och bedömningsgrunder.
Ämnesdidaktisk undervisning är även det meriterande för tjänsten liksom goda kunskaper i engelska.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde omgående enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och
rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vi s... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi med inriktning mot biologisk, kognitiv och klinisk neuropsykologi.

Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även ämnena genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

- Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www.kau.se/cbu
- Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är i första hand inom biologisk, kognitiv och klinisk neuropsykologi, men arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen, exempel på sådana områden kan vara utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och utredningsmetodik. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, men även undervisning på fristående kurser, och uppdragsutbildningar kan ingå. Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. 

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs att den sökande är legitimerad psykolog. Vidare krävs att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska. Slutligen krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som neuropsykolog och psykologiskt utredningsarbete, samt erfarenhet av arbete i forskningsprojekt.

Av stor vikt är sökandens dokumenterade samarbetsförmåga och undervisningserfarenheter inom neuropsykologi.

Erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram är meriterande liksom specialistbehörighet.

 
Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är placerad vid institutionen för sociala och psykologiska studier.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Redogörelse av pedagogisk, klinisk och vetenskaplig verksamhet/meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-04-18                                  

Ange referensnr: REK 2021/287

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Förs... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Förskollärarprogrammet är ett viktigt utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill läsa den inriktningen och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från förskoleverksamhet.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20%.

Arbetsuppgifter
Den här anställningen har inriktning mot den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) även om andra arbetsuppgifter också kan förekomma.

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet.
- Kontakter med VFU-skolor och de lokala handledarna.
- Uppföljning och examination av studenter i VFU-kurserna
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Utveckling av förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärarprogrammet, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i förskolan. Utbildning och erfarenhet som lokal lärarutbildare (LLU) är av särskild vikt.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel specialpedagogisk kompetens. Men också genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen Ida Henriksson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-02-13                                      

Ange referensnr: REK2022/24

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot grundlärarprog.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Grun... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Grundlärarprogrammet är ett av flera utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Från och med hösten 2022 kommer programmet att utökas med inriktning mot fritidshem. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna.

Institutionen för pedagogiska studier har idag ca.120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från grundlärarverksamhet i stort men gärna också från fritidshem.

Vi erbjuder dig
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10-20%.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem.
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från grundlärarprogrammet och särskilt med inriktning fritidshem, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
HR-avdelningen, Ida Henriksson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                      

Ange referensnr: REK2022/2

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i genusvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutionen fö... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen för sociala och psykologiska studier söker nu en universitetsadjunkt i genusvetenskap på heltid 100 %.

Beskrivning
Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. CGF har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. CGF samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid CGF bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, organisatoriskt förändringsarbete, och genus, hälsa och teknik. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och sociologi. Det finns ett nära samarbete mellan ämnena när det gäller forskningsprojekt och utbyte av lärarkompetens.

Arbetsuppgifter
I anställningen kan följande arbetsuppgifter ingå:

- Undervisning i genusvetenskap, sociologi och socialt arbete inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå och avancerat nivå samt handledning av uppsatser på B-, C- och D-nivå i båda ämnena. Undervisning och handledning kan komma att bedrivas på både svenska och engelska.
- Forskning inom området jämställdhetsintegrering i privat och offentlig sektor
- Aktivt engagemang i miljöns dagliga arbete och med att utveckla utbildning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller kandidatexamen i sociologi med genusvetenskaplig inriktning eller socionomexamen med genusvetenskaplig inriktning. För anställning krävs också visad pedagogisk skicklighet och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid.

För anställningen krävs också goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs stor vikt vid pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet från grundutbildning i följande ordning genusvetenskap, sociologi och socialt arbete. Stor vikt läggs också vid dokumenterad erfarenhet av praktiskt jämställdhetsarbete och arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning i kombination med erfarenhet från privat sektor. Vidare läggs det mycket stor vikt vid tidigare forskningserfarenhet gällande jämställdhetsintegrering i privat och offentlig sektor. Kunskaper i andra språk än svenska och engelska är också meriterande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Ann-Louise Gustafsson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-02-28                                     

Ange referensnr: REK 2022/10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete mot yrkes-/ ämneslärarlärar-prog.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämne... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämneslärarprogrammet är viktiga utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från yrkes- eller ämneslärarverksamhet.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10 - 20%.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första yrkes- eller ämneslärarprogrammen.
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av yrkes- eller ämneslärarprogrammen

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.  För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från något av lärarprogrammen ämnes- eller yrkeslärarprogrammen, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen, Ida Henriksson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-01-27                                      

Ange referensnr: REK2022/3

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Försvarshögskolan söker tre universitetsadjunkter i ledarskap och ledning

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Arbetsuppgifter Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning. Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar oc... Visa mer
Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning.

Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra statistiska analyser. Administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojekt kan förekomma. Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som har avlagt magister eller masterexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att ha arbetat med statistiska analyser. Det är även meriterande att ha  arbetslivserfarenhet inom arbets- och/eller organisationspsykologi. Om du har kännedom om organisationer inom totalförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom  Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ databearbetning är det också meriterande.

Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt och även arbeta i team avseende exempelvis problemlösning. Du har en god förmåga att självständigt strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Du tar initiativ och har en god samarbetsförmåga

Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sammantaget 24 månader på heltid. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten är placerad på Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Tjänsteresor förekommer.

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html


Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 183/2021. Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

- Johan Österberg, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]
- Rekryterande chef Monica Sjöstrand, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Universitetsadjunkt i sociologi, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.  

Forskningen som bedrivs fokuserar främst på: 1. Makt och motstånd, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. Vi är även öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Ämnet har forskarutbildning i sociologi, där doktorander även ingår i forskarskolan CRS vid Karlstads universitet.

Sociologin ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande till avancerad nivå på såväl fristående kurser som programkurser inom samhällsanalytikerprogrammet. Undervisningen sker på både svenska och engelska. Det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens start. 

Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. En viktig del av arbetet är att delta i sociologins integration av forskning och undervisning. Vidare att aktivt delta i sociologisämnets utvecklingsarbete rörande undervisning.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning för att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i sociologi är den som har avlagt kandidatexamen i sociologi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställning krävs och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Särskilt vikt läggs vid utbildningsbakgrund i samhällsanalys och utbildning på masternivå.

Särskild vikt läggs vid undervisningserfarenhet från sociologiämnet på universitetsnivå.

Av stor vikt är erfarenhet av forskning inom samhällsvetenskaperna, särskilt kvalitativ datainsamling och -analys.

Det ses som meriterande att ha arbetat inom forskningsprojekt i sociologi eller angränsande ämnen.

Villkor
Anställningen är ett vikariat, tidsbegränsat på 6 månader med omfattning på minst 50 %, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen Ann-Louise Gustafsson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-01-09                                      

Ange referensnr: REK 2021/278

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i genusvetenskap, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutionen fö... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen för sociala och psykologiska studier söker nu en universitetsadjunkt i genusvetenskap, vikariat 6 månader, med omfattning på minst 50 %.

Omfattningen kan komma att utökas utifrån behov, önskemål och din kompetens.

Beskrivning 
Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, organisatoriskt förändringsarbete, och genus, hälsa och teknik. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och sociologi.

Arbetsuppgifter
 I anställningen kan följande arbetsuppgifter ingå:

- Undervisning i genusvetenskap, sociologi och socialt arbete, inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå och avancerat nivå samt handledning av uppsatser på B-, C- och D-nivå i samtliga tre ämnen. Undervisning och handledning kan komma att bedrivas på både svenska och engelska.
- Utredningsuppdrag med forskningsinslag i samarbete med Dalarnas högskola.
- Aktivt engagemang i miljöns dagliga arbete och med att utveckla utbildning.

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller kandidatexamen i sociologi eller socialt arbete med genusvetenskaplig inriktning. För anställning krävs också visad pedagogisk skicklighet och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder 
Vid tillsättningen fästs stor vikt vid undervisningserfarenhet från grundutbildning i genusvetenskap. Stor vikt läggs också vid undervisningserfarenhet från grundutbildning i sociologi och/eller socialt arbete. Stor vikt läggs vid doktorsexamen i samhällsvetenskapligt ämne, alternativt god erfarenhet vid avancerat utredningsarbete. Vikt läggs slutligen vid erfarenheter av jämställdhetsarbete av olika slag, gärna inom privata företag.

Villkor 
Anställningen är ett vikariat, tidsbegränsat på 6 månader med omfattning på minst 50 %, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.


Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-12-26                                      

Ange referensnr: REK 2021-247

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Lediga anställningar och mer information om rekrytering vid Karlstads universitet finns på vår hemsida: https://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/jobba-har/lediga-anstallninga. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier - vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss På ämnet Risk- o... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
På ämnet Risk- och miljöstudier utbildar vi framtidens strateger och handläggare av miljö- och säkerhetsfrågor.

Vår forskning handlar i breda drag om samhällets hantering av risker för människa, samhälle och miljö inom ramen för en hållbar utveckling. Nu söker vi vår nästa kollega, är det du?

Beskrivning
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (ISK) utöver risk- och miljöstudier består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap. Inom risk- och miljöstudier ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, masterprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande elva doktorander.

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina forskningstraditioner från framförallt miljövetenskap, folkhälsovetenskap och riskhantering. Ämnet har ca. 30 anställda och är i huvudsak inriktat mot samhällets behov av att systematiskt hantera olika hot och risker mot människors hälsa, samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Risk- och miljöstudier omfattar såväl analys av hotbilden som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för hållbar utveckling. En stor del av forskningen är knuten till framför allt två centrumbildningar: Centrum för forskning för samhällsrisker, https://www.kau.se/csr och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring | https://www.kau.se/crs. Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier för ett vikariat.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som kan undervisa inom ämnet, särskilt om grunderna inom de två ämnesområdena riskhantering och/eller miljövetenskap. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom våra utbildningsprogram, men även på fristående kurser och uppdragsutbildningar. Också gränssnittet mellan dessa två fält med fokus på förståelse av samhällets miljörisker och hanteringen av dessa utgör fokus för undervisningen på framförallt kandidatprogrammet.Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs minst yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område risk- och miljöstudier, miljövetenskap eller riskhantering eller närliggande ämnen. Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav men om sådan saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer fästas vid god pedagogisk förmåga inom risk- och miljöstudier, miljövetenskap eller riskhantering eller närliggande ämnen. Vid bedömning av den pedagogiska förmågan läggs stor vikt vid god kompetens att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grundnivå inom ämnesområdet.

Särskild vikt kommer även fästas vid utbildning/erfarenhet av arbete inom hantering av naturolyckor extremt väder och klimatförändingar.Särskild vikt kommer även fästas vid personliga egenskaper som självständighet, förmåga att samarbeta, arbeta strukturerat och målinriktat.

Då vår undervisning främst sker på svenska är det av särskild vikt att sökanden ska kunna undervisa på svenska, därmed krävs goda kunskaper både muntligen och skriftligen i detta språk.

Meriterande är erfarenhet av miljö- och säkerhetsfrågor i yrkeslivet utanför akademin. Meriterande är även erfarenhet av utveckling av undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering eller andra relevanta ämnesområden.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 50% med tillträde omgående enligt överenskommelse till och med 31/1 2023. Eventuell möjlighet till förlängning finns.

Ansökan
Skickas in via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla:- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att söka denna anställning.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- Eventuella rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-12-01                                            

Ange referensnr: REK2021/211

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämn... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs
undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för
socionomprogrammet. Vid ämnet är cirka 25 personer verksamma med både forskning, utbildning och externa kontakter.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du att undervisa inom socionomprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. Du deltar aktivt i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, internationella kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska, undervisning på engelska kan också förekomma, är god muntlig och skriftlig förmåga i dessa båda språk ett krav.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt för denna utlysning läggs vid erfarenheter av undervisning och/eller dokumenterad kunskap inom något eller några av följande områden; äldreområdet, funktionshinderområdet, ledarskap/organisation inom socialt arbete, ideell sektor.

Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid undervisningserfarenhet från socionomprogrammet, såväl grund- som avancerad nivå, samt erfarenhet av arbete med uppdragsutbildningar. Vikt läggs även vid pedagogisk utbildning inom för tjänsten relevant område.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Examen på avancerad nivå är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.


Åberopade behörighetskrav och bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö. Placeringsort Karlstad.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-01-21                                      

Ange referensnr: REK 2021/237

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning På K... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Karlstads universitet och ämnena informatik och medie- och kommunikationsvetenskap arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje.

Här möts du av kollegor som brinner för sitt ämne oavsett om det gäller undervisning eller forskning.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. Tillsammans bedriver vi grundutbildning inom fem program och ett masterprogram. Läs gärna mer om våra utbildningsprogram på kau.se/informatik och kau.se/medie-och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt undervisar du både inom utbildnings­programmen och på fristående kurser samt ibland på uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena webbproduktion samt digital medieproduktion. Undervisning, handledning, examinationer, kursadministration och kursutveckling av både campus- och distanskurser är centrala arbetsuppgifter, liksom att aktivt delta i utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Kursansvar kan också komma att ingå i arbetet. Du kommer också att ta del av ny forskning och i din anställning ingår kontinuerlig kompetensutveckling.

Moment inom följande områden förekommer:

- Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
- JavaScriptbaserade applikationsramverk och bibliotek
- Databashantering med men gärna även No
- Programmering i vanligt förekommande programmeringsspråk
- Google Analytics

Behörighetskrav
Krav är examen på lägst kandidatnivå antingen i informatik eller medie- och kommunikationsvetenskap alternativt annat närliggande område. Krav är också högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred teknisk och praktisk kunskap om och erfarenhet av digital medieproduktion med fokus på webb. Undervisningen sker både på svenska och engelska, varför det är av särskild vikt att du har goda kunskaper i båda språken i tal och skrift. Särskild vikt läggs också vid god samarbetsförmåga och vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Bred kunskap och erfarenhet av designprocessen är av stor vikt eftersom undervisningen inom våra ämnen har ett designfokus.

Det är av vikt att du har: bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med utveckling och produktion av webb och andra typer av digitala medieprodukter; kunskap i och praktisk erfarenhet av att administrera servermiljöer; kunskap om grundläggande programutveckling och databashantering från back-end till front-end; kunskap om teknik och metoder för datainsamling och analys av data från digitala medier (t.ex. web scraping).

Meriterande är att du har erfarenhet av att undervisa eller handleda andra, så som kollegor, kunder eller studenter. Det ses också som meriterande om du har erfarenhet av någon lärplattform och videokonferenssystem, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället samt erfarenhet av samarbete på distans med stöd av digital hjälpmedel.

Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som värdesätts högt är ett prestigelöst förhållningssätt.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast efter överenskommelse. Provtjänstgöring tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 30 november 2021                       

Ange referensnr: REK2021/188

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

1-2 Universitetsadjunkter i svenska språket (50-100% tidsbegr. anställning)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med universitetets Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete.Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser inom lärarutbildningen, främst från förskoleklass till årskurs sex. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du förväntas undervisa både på distans och på campus samt delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10% av anställningens omfattning.Behörighetskrav
Lärarexamen omfattande minst 180 hp med behörighet att undervisa svenska inom grund- eller gymnasieskolan eller minst magisterexamen i Svenska språket.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är erfarenhet från skolväsendet med särskild kompetens inom grundläggande och fortsatt läs-och skrivutveckling. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.Villkor
Vi önskar tillsätta 1-2 anställningar. Anställningarna är tidsbegränsade längst till och med 30 juni 2022 med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan avse 50-100%. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.Ansökan
Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2021-11-30.Ansökan ska innehålla
- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- förteckning över eventuella publikationer och forskningsaktiviteter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- kopior på examensbevis och tidigare anställningsintyg
- minst två referenspersoner 
- väl dokumenterade meriter; det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till: Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

1-2 Universitetsadjunkter i svenska som andraspråk (50-100% tidsbegr.anst.)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet Svenska som andraspråk vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar.

Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete.Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du förväntas undervisa både på campus och distans, samt i  uppdragsutbildningar med kommunförlagda kursträffar. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. Viss undervisning kan komma att ske på engelska. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10% av anställningens omfattning. Behörighetskrav
Lärarexamen omfattande minst 180 hp med behörighet att undervisa svenska som andraspråk inom grund- eller gymnasieskolan eller minst kandidatexamen i Svenska som andraspråk.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är erfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning eller utvecklingsprojekt. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ. Villkor
Vi önskar tillsätta 1-2 anställningar. Anställningarna är tidsbegränsade längst till och med 31 juli 2022 med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan avse 50-100%. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut. Ansökan
Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2021-11-30.Ansökan ska innehålla
personligt brev
CV
beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
förteckning över eventuella publikationer och forskningsaktiviteter
redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
kopior på examensbevis och tidigare anställningsintyg 
minst två referenspersoner 
väl dokumenterade meriter; det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till: Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning På K... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På Karlstads universitet och ämnena informatik och medie- och kommunikationsvetenskap arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje.

Här möts du av kollegor som brinner för sitt ämne oavsett om det gäller undervisning eller forskning.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer i informatik och medie- och kommunikationsvetenskap med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. Tillsammans bedriver vi grundutbildning inom fem program och ett masterprogram. Läs gärna mer om våra utbildningsprogram på kau.se/informatik och kau.se/medie-och kommunikationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt undervisar du både inom utbildnings­programmen och på fristående kurser samt ibland på uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena webbproduktion samt digital medieproduktion. Undervisning, handledning, examinationer, kursadministration och kursutveckling av både campus- och distanskurser är centrala arbetsuppgifter, liksom att aktivt delta i utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Kursansvar kan också komma att ingå i arbetet. Du kommer också att ta del av ny forskning och i din anställning ingår kontinuerlig kompetensutveckling.

Moment inom följande områden förekommer:

- Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
- JavaScriptbaserade applikationsramverk och bibliotek
- Databashantering med men gärna även No
- Programmering i vanligt förekommande programmeringsspråk
- Google Analytics

Behörighetskrav
Krav är examen på lägst kandidatnivå antingen i informatik eller medie- och kommunikationsvetenskap alternativt annat närliggande område. Krav är också högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred teknisk och praktisk kunskap om och erfarenhet av digital medieproduktion med fokus på webb. Undervisningen sker både på svenska och engelska, varför det är av särskild vikt att du har goda kunskaper i båda språken i tal och skrift. Särskild vikt läggs också vid god samarbetsförmåga och vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.

Bred kunskap och erfarenhet av designprocessen är av stor vikt eftersom undervisningen inom våra ämnen har ett designfokus.

Det är av vikt att du har: bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med utveckling och produktion av webb och andra typer av digitala medieprodukter; kunskap i och praktisk erfarenhet av att administrera servermiljöer; kunskap om grundläggande programutveckling och databashantering från back-end till front-end; kunskap om teknik och metoder för datainsamling och analys av data från digitala medier (t.ex. web scraping).

Meriterande är att du har erfarenhet av att undervisa eller handleda andra, så som kollegor, kunder eller studenter. Det ses också som meriterande om du har erfarenhet av någon lärplattform och videokonferenssystem, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället samt erfarenhet av samarbete på distans med stöd av digital hjälpmedel.

Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som värdesätts högt är ett prestigelöst förhållningssätt.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast efter överenskommelse. Provtjänstgöring tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 24 oktober 2021                       

Ange referensnr: REK2021/188

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Rektorsutbildningen

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning  Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning 
Institutionen för pedagogiska studier söker en universitetsadjunkt/utbildningsledare med inriktning mot kunskapsområdet Skoljuridik och myndighetsutövning.

Placeringen är vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför utbildningar och utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 115 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. Att föreläsa inom kunskapsområdet skoljuridik och myndighetsutövning, leda lärprocesser och handleda skolledare utgör de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Du deltar i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens uppdrag. Uppdraget inbegriper även aktiv omvärldsbevakning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är utbildning och kompetens inom området skoljuridik och myndighetsutövning. Detta ska med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna tillämpas vid genomförande av utbildnings- och utvecklingsinsatser relaterat till skolledares uppdrag.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av stor vikt vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och tolka såväl vetenskapliga texter som skolans författningar, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning för skolledare inom skoljuridiska frågor.

De kvalifikationer som åberopas skall vara verifierade genom intyg.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på deltid (80%). Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsa?tter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Maria Möller
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-11-15                                     

Ange referensnr: REK2021/209

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i specialpedagogik, Vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Spec... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Specialpedagogik efterfrågas alltmer i skolan och i samhället i stort.

Specialpedagogikämnet vid institutionen för pedagogiska studier ger speciallärarprogrammet, fristående kurser samt ett masterprogram i specialpedagogik och vi är delaktiga i flera lärarutbildningsprogram. Inom ämnet arbetar idag ett tiotal personer, men vi behöver bli fler. Vi arbetar vanligtvis i team på våra kurser och vi har regelbundna seminarier där vi tar del av aktuell forskning.  Vi söker nu en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet till ett vikariat på 100%.

Vi erbjuder dig
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Arbetsuppgifter
Denna anställning är i första hand inriktad mot undervisning. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande områden ingå:

- Undervisning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området.
- Kursledarskap
- Handledning av uppsatser
- Aktivt deltagande i planering och utveckling av ämnets kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de första två åren av anställningen (se HF 4§4).

Bedömningsgrunder
Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt: 

- Legitimation som specialpedagog eller speciallärare eller annan utbildning på avancerad nivå i specialpedagogik.
- Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom skolverksamhet
- Pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet bedöms genom visat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.
- Erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Av stor vikt är

- Genomförd lärarutbildning
- Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ
- Erfarenhet av handledning/mentorskap på högskolenivå

Meriterande är:

- Erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar eller skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom det specialpedagogiska området.
- Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
- En yrkesma?ssig bredd, till exempel genom erfarenhet av arbete inom olika delar av och/eller i olika funktioner inom skolverksamheten.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 100% under 2 år från och med start. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-10-19                                  

Ange referensnr: REK2021/204

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i kemi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vill du vara med... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen kommer att fortsätta. Inom kemiämnet sker ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen. Kemiämnet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. På ämnet arbetar cirka 20 personer med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

-  Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
-  Civilingenjör kemiteknik
-  Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
-  Grundlärarprogram
-  Basår

Universitetet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik. Forskning bedrivs inom flera inriktningar av kemi, och du kan läsa mer om det här: https://www.kau.se/kemi

 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är:

- Kemi för basåret
- Kurser i kemi på nivån 1–60 hp
- Kurser inom lärarutbildning

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att var examinerande lärare samt administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i kemi är den som har avlagt kandidatexamen i kemi eller som  har motsvarande kompetens i kemi.

Undervisningen förutsätter goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning.

 

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vid tillsättningen fästs stor vikt vid:

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemi på gymnasienivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf

 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning heltid, 100 %, med start 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.
- Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-10-25                        

Ange referensnr: REK2021/203

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Medi... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. För denna tjänst ingår ett särskillt undervisningsbehov inom film/rörlig bild, filmskapande och digitala verktyg både i teoretisk och praktisk undervisning. Även andra inriktningar inom ämnet kan komma att bli aktuella. Enligt arbetstidsavtalet har en adjunkt 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskilt stor vikt är att du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser på grundläggande nivå. Av särskilt stor vikt är även att du har relevant utbildning inom film/rörlig bild samt erfarenhet av både teoretisk och praktisk undervisning i rörlig bild, filmskapande och digitala verktyg. Det är även av särskilt stor vikt att du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att du har en kompetensprofil som är uppdaterad inom den digitala utvecklingen kring rörlig bild utifrån sociala, globala och etiska perspektiv.  

Vi lägger även stor vikt vid att du har pedagogisk skicklighet. Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska lägger vi även stor vikt vid att du har goda kunskaper i, samt har erfarenhet av undervisning på, svenska och engelska.

Av vikt är också att du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har:
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start 1 december 2021, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-09-26         

Ange referensnr: REK2021/182

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i engelska (fokus på undertextning och översättning)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning.

Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik). Ämnet engelska utför också ett omfattande uppdrag inom universitetet med att språkgranska och översätta interna och externa dokument, såsom kursplaner, styr- och policydokument och annonser. Utöver detta så språkgranskar och översätter ämnet även forskningsrelaterade texter och publikationer. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna rör huvudsakligen att dels ha ett samordningsansvar för universitetets arbete med undertextning av rörlig bild på svenska och engelska, dels att själv arbeta med undertextning av rörlig bild. I arbetsuppgifterna ingår också översättning och språkgranskning av texter från och till svenska-engelska inom hela universitetets organisation och verksamheter. Viss undervisning i engelska kan även förekomma. Arbetet kan innebära obalans i arbetstidens förläggning.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i engelska krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. Vidare krävs excellent behärskning av främst engelska men också svenska, samt dokumenterad erfarenhet av undertextning, översättning och språkgranskning, gärna inom det akademiska området eller inom staten.

För anställning som universitetsadjunkt krävs behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt bilaga I i Karlstads universitets Anställningsordning: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga att koordinera arbete, undertexta rörlig bild, översätta och språkgranska texter mellan svenska och engelska på hög nivå med säker känsla för olika texttyper och genrer, från juridiska texter och policydokument till kortare webbfilmer och studiehandledningar.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning, speciellt på universitetsnivå.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande:

- personligt brev
- CV
- redogörelse för personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- fördjupad beskrivning av för tjänsten relevanta meriter
- arbetsprover av olika typer av undertextning och översättningar från svenska till engelska (max 5)
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till:

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du intressera... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård?

Hos oss är du är med och skapar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Vi har nära samarbete bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Även samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eller annat område som kan bedömas likvärdigt samt pedagogisk skicklighet. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande läggs särskilt vikt vid att du har pedagogisk skicklighet. Stor vikt läggs vid klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska, företrädesvis som operationssjuksköterska eller IVAsköterska och vikt läggs på att du har förmåga att samverka med omgivande samhälle.. Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning är meriterande såväl som erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion. Även goda kunskaper i engelska är meriterande. Nivån på din akademiska utbildning tas också med i bedömningen.Stor vikt läggs vid  personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Se hemsida.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i statistik, 50 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Anst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen som universitetsadjunkt i statistik är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Vi behöver ytterligare personal till några av våra grundkurser i statistik, varav en av kurserna ingår i Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan. Denna grundkurs är vår största kurs med ca 160 studenter årligen vid kurstillfället.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning, speciellt i SPSS, och gruppuppgifter på grundnivå samt bedömning av olika moment inom examination. Detta kan komma att utökas med medverkande i andra uppdrag som finns vid ämnet statistik.

Arbetsuppgifterna förutsätter att den sökande är beredd att delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs kandidatexamen inom statistik eller motsvarande kompetens som bedöms vara särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna. Erfarenhet och vana beträffande statistikprogrammet SPSS är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Då undervisning sker på svenska är det av särskild vikt att den sökande har god förmåga att undervisa på detta språk. Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens.

Villkor
Tillsvidareanställning på deltid, med omfattning upp till 50% av heltid. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Maria Möller
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 30 juli 2021                                      

Ange referensnr: REK2021/160

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i engelska (med fokus på översättning, vikariat)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning.

Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik). Ämnet engelska utför också ett omfattande uppdrag inom universitetet med att språkgranska och översätta interna och externa dokument, såsom kursplaner, styr- och policydokument och annonser. Utöver detta så språkgranskar och översätter ämnet även forskningsrelaterade texter och publikationer. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår översättning och språkgranskning av texter från och till svenska-engelska inom hela universitetets organisation och verksamheter. Viss undervisning i engelska kan även förekomma. Arbetet kan innebära obalans i arbetstidens förläggning.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i engelska krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. Vidare krävs excellent behärskning av främst engelska men också svenska, samt dokumenterad erfarenhet av översättning och språkgranskning, gärna inom det akademiska området eller inom staten.

För anställning som universitetsadjunkt krävs behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt bilaga I i Karlstads universitets Anställningsordning: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga att översätta och språkgranska texter mellan svenska och engelska på hög nivå med säker känsla för olika texttyper och genrer, från juridiska texter och policydokument till kortare webbfilmer och studiehandledningar.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning, speciellt på universitetsnivå.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad med tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse och pågår tillsvidare dock längst sex månader.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande:

- personligt brev
- CV
- redogörelse för personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- fördjupad beskrivning av för tjänsten relevanta meriter
- arbetsprover av olika typer av översättningar från svenska till engelska (max 5)
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till:

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, visstidsanställning på 20%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Förs... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Förskole, grund- och ämneslärarprogrammen är viktiga utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 115 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället. Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från medverkan i dessa utbildningsprogram.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand grund- och ämneslärarprogrammen
- Bedömning av examinationer
- Handledning
- Kursledarskap

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt yrkesexamen inom lärarutbildningen om minst 210 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.
Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.


Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf. 


Bedömningsgrunder 
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från något av lärarprogrammen grund- eller ämneslärarprogrammen, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är erfarenhet av de system universitetet använder i undervisningen och som ingår i arbetsuppgifterna som adjunkt, tex Ladok, Zoom och Canvas.

Villkor

Anställningen omfattar 20% och är tidsbegränsad till 31 december 2021 med tillträde snarast. Möjlighet till förlängning kan bli aktuell. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 20 juni 2021                                          

Ange referensnr: REK2021/135

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt vid Rektorsutbildningen, Tillsvidareanställning 50%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med placering vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar samt utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi erbjuder en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 115 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. I rollen som utbildningsledare deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har yrkesexamen om minst 180 hp eller avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan ansta?llning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, examensbevis, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Erfarenheter av undervisning om ledarskap, kommunikation och konflikthantering är av stor vikt, liksom utbildning i, och erfarenheter av arbete med, pedagogiskt drama. Även god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners är meriterande.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är meriterande. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Merparten av verksamheten bedrivs på svenska, engelska kan kan förekomma, varför god förmåga i dessa språk krävs.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på deltid (50%). Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som fa?r anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter (se ovan). Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan a?r komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Anso?kan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammansta?llning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse fo?r motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-06-12 . Ange dnr. REK 2021/128

Va?lkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i byggteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vill du vara med... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara med och utbilda framtidens ingenjörer och medverka till hållbar utveckling och digitalisering inom byggbranschen? Vi söker dig som är arkitekt eller ingenjör med yrkeserfarenhet från husbyggnadsprojektering samt med kunskaper och intresse inom hållbar utveckling och BIM.

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning för ett av lärosätets största ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, och dessutom för bland andra fastighetsekonomer. I undervisningen finns en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande, Byggnads Information Modellering (BIM) och digitala hjälpmedel i byggprocessen, så som ritverktyg och projekteringsverktyg, t.ex. miljödatabaser. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar inom så väl grundutbildning som forskning genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, olika aspekter på energi i byggnader, livscykelanalys, cirkulär ekonomi, etc.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i planering, genomförande och utveckling av undervisning i kurser på byggingenjörsprogrammet (inriktning husbyggnad) och vid fastighetsekonomiutbildningen. Exempel på kurser som kan vara aktuella är grundläggande byggteknikkurser, byggnads- och samhällsplanering, samt byggnadsprojektering med datorstöd och hållbart byggande. Du kommer att ansvara för att driva utvecklingen av undervisningen inom digitalisering (BIM), tillsammans med övriga lärarlaget. I anställningen ingår administrativa uppgifter och kursplanering. Du förväntas delta aktivt i ämnets arbete med utveckling av utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram. Undervisning sker på svenska.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i byggteknik är den som har högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen i byggteknik, arkitektur eller inom annat närliggande ämnesområde.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

- Praktisk yrkeserfarenhet av och goda kunskaper inom husbyggnadsprojektering med datorstöd (BIM)
- Goda kunskaper i byggnads- och samhällsplanering,
- Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler
- God förmåga att undervisa på svenska
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

- Kunskaper i programvaror som är vanligt förekommande i projektering,
- Kunskaper inom hållbart byggande
- Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, god förmåga att kommunicera muntligt så väl som skriftligt med studenter och kollegor, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2021-11-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Läs annonsen i sin helhet: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 22 augusti 2021 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Universitetsadjunkt i elektroteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.

a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Högskoleingenjörsprogrammet behöver nu stärkas med rekrytering av en ny lärare. Är du vår nya kollega?

 

Institutionen bedriver forskning i elektroteknik, fysik, materialteknik och maskinteknik. En stor del av forskningsprojekten utförs i samarbete med ett flertal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Forskningen inom elektroteknik är fokuserad på nätverk för förnybara energikällor, statistisk signalbehandling, reglerteknik och robotik.

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen undervisning och kursutveckling på  grundnivå inom elektroteknik. Undervisningen inriktas, utöver grundläggande elektrotekniska kurser, mot elkraftteknik, kraftelektronik, förnybara energikällor och styrning av dessa. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment. Ett särskilt ansvar för kurslaboratorierna i elektroteknik kan ingå i arbetsuppgifterna.


För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt krävs minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens.

 

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.


Lärare ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.


Ett krav är även genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf


Bedömningsgrunder
Visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom elektroteknik på högskolenivå i såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment inom delområdena elkraft, kraftelektronik, förnybara energikällor och styrning av dessa, är av särskild vikt.

 

God förmåga att undervisa på svenska samt de personliga egenskaperna är av stor vikt.

 

Civilingenjörsexamen i elektroteknik samt industriell erfarenhet är meriterande.

 

Villkor
Ansta?llningen a?r pa? 50-100% av heltid, enligt överenskommelse, och är ett vikariat som är tidsbegränsat till 2022-06-30, med möjlighet till förlängning. Startdatum är 2021-08-01, eller enligt överenskommelse.

 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- Intyg pa? genomfo?rd ho?gskolepedagogisk utbildning eller redogo?relse fo?r motsvarande kunskaper, om det finns.
- Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

 


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator/Maria Möller
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 9 juni 2021                                    

Ange referensnr: REK2021/122

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämne... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är cirka 25 personer verksamma med både forskning, utbildning och externa kontakter.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du att undervisa inom socionomprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. Du deltar aktivt i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, internationella kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller har motsvarande kompetens för inom ämnet relevant område. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska, undervisning på engelska kan förekomma är god muntlig och skriftlig förmåga i dessa båda språk ett krav.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt för denna utlysning läggs vid erfarenheter av undervisning och/eller dokumenterad kunskap inom äldreområdet.

Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid undervisningserfarenhet från socionomprogrammet, såväl grund- som avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Vikt läggs även vid pedagogisk utbildning inom för tjänsten relevant område.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Vikt läggs även vid erfarenhet av internationellt arbete.

Examen på avancerad nivå är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Åberopade behörighetskrav och bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Maria Möller
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-06-13                                      

Ange referensnr: REK 2021/120

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkter i svenska som andraspråk (50-100% tidsbegr. anst.)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ino... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Inom ämnet Svenska som andraspråk vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar.

Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du förväntas undervisa företrädesvis på distans, men även på campus. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. Viss undervisning kan komma att ske på engelska. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10% av anställningens omfattning. 

Behörighetskrav

Utöver lärarexamen krävs 90 hp i svenska som andraspråk. Därtill krävs erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom skolväsendet.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är erfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Vi önskar tillsätta 1-2 anställningar. Anställningarna är tidsbegränsade längst till och med 30 juni 2022 med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan avse 50-100%. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Sista ansökningsdag är 2021-06-13.

 Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- kopior på examensbevis och tidigare anställningsintyg
- minst två referenspersoner
- väl dokumenterade meriter; det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skall skickas till följande adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange dnr. REK2021/119

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan! 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet idrottsvetenskap ingår flera olika utbildningar som vänder sig till studenter som vill utbilda sig inom områden relaterade till idrott, hälsa och coaching.

Vi antar varje år ett hundratal studenter i våra olika utbildningar, på både grund och avancerad nivå, som vill bli idrotts- och hälsocoacher samt idrottslärare. Ämnet har även kopplingar till andra inriktningar inom lärarutbildningen, där idrott, hälsa, fysisk aktivitet och rörelse ingår som betydelsefulla moment. En viktig del inom ämnets verksamhet är också den forskning som bedrivs inom ovan nämnda utbildningsområden.

Vi behöver nu förstärka med en eller flera universitetsadjunkter som har dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå kopplade till områdena idrott, hälsa och coaching, men också inom andra pedagogiska ämnesområden.

Vi erbjuder dig
Som anställd vid Karlstads universitet på Institutionen för pedagogiska studier hos ämnet Idrottsvetenskap erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning och handledning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade inom våra idrottsvetenskapliga utbildningar
- Undervisning och handledning inom lärarutbildningens olika inriktningar
- Kursledarskap, kursutveckling, kursvärdering och betygssättning
- VFU-besök
- Skriftliga, praktiska och muntliga examinerande moment
- Aktivt deltagande i planering och utvecklingen av utbildningar kopplade till ämnet idrottsvetenskap
- Undervisning, handledning och utvärderingsmoment inom ämnets externa utbildningsuppdrag
- Aktivt deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt inom ämnets alla fält

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap är den som avlagt kandidatexamen (180 hp) i idrottsvetenskap, pedagogiskt arbete eller annat närliggande ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från något idrottsvetenskapligt program, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, och dokumenterad erfarenhet av projektarbete och utvärdering inom det idrottsvetenskapliga fältet samt egen erfarenhet av arbete inom idrotts- och hälsorelaterade fältet.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, artiklar och rapporter) inom kunskapsområdet för barn och ungdomars rörelseaktiviteter både inom föreningsidrott och alternativa idrottsverksamheter. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 25 maj                                   

Ange referensnr: REK2021/98

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i datavetenskap, med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap.

Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag framför allt inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaserade lösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling. För mer information se https://www.kau.se/cs

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning samt kursutveckling i kurser inom datavetenskap. Även kursansvar kan bli aktuellt och dessutom kan inslag av forskning ingå i arbetsuppgifterna. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning i datavetenskap på högskolenivå samt god förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift, är särskilt meriterande. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från 2021-08-01 till och med 2022-01-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Din ansökan ska bestå av:

- Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper
- Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2021/87

Sista ansökningsdag 2021-05-13

Vi ser fram mot din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikens didaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se https://www.kau.se/matematik

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling och kursansvar inom tekniskt-naturvetenskapligt basår och naturvetenskaplig bastermin. Vidare ingår undervisning, bland annat arbete med den verksamhetsförlagda utbildningen, inom ämneslärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik eller kandidatexamen inom anställningens område.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för denna tjänst är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå,
- dokumenterad erfarenhet av arbete med verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning,
- dokumenterad erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom gymnasieskola,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- god förmåga att undervisa och handleda på svenska.

Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ,
- att den sökandes kompetensprofil stärker och breddar arbetslagets kompetens.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Din ansökan ska bestå av:

- Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper
- Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2021/92

Sista ansökningsdag 2021-05-12

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i fysik, inriktning fysikens/teknikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid institutionen fo?r ingenjo?rsvetenskap och fysik bedrivs forskning och forskarutbildning inom fysik och materialteknik.

Fysik har tre huvudsakliga forskningsomra?den: materialfysik, teoretisk fysik samt fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot la?rande och undervisning inom olika delar av skola?mnet, med fra?gor kring bl.a. hur la?randets utveckling beror pa? utga?ngspunkter, undervisningsmetoder och strategier. Ämnesområdet har idag en aktiv forskargrupp med lektorer, forskare och forskarstuderande. Forskning inom teknikens didaktik är under uppbyggnad och befinner sig i en utvecklings/expansionsfas De a?mnesdidaktiska omra?dena inga?r som delar av forskningscentret SMEER, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, som sammantaget idag har ett tiotal seniora forskare, 15 forskarstudenter och utgo?r ett av Karlstads universitets prioriterade omra?den med koppling till universitetets starka la?rarutbildning. Nationell samverkan sker fra?mst via den nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD, men a?ven med andra universitet och center.

Institutionen har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjo?rs- och naturvetenskapliga program samt inom la?rarutbildningen. Institutionen har ett sa?rskilt ansvar inom la?rarutbildningen fo?r breda kurser inom naturvetenskap och teknik fo?r blivande la?rare fo?r fo?rskolan och grundskolans tidiga a?r. Inom a?mnesla?rarutbildningen ges kurser inom sa?va?l fysik som teknik fo?r blivande la?rare fo?r gymnasiet. De a?mnesdidaktiskt orienterande och fo?rdjupande delarna, inklusive examensarbeten, a?r ett stort och viktigt ansvarsomra?de inom lärarutbildningen. Kontakterna med la?rare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsfo?rlagda utbildningen, samt med regionala utvecklingscentra, a?r ett annat viktigt omra?de.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna a?r undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning av examensarbeten. Undervisningen avser huvudsakligen undervisning i fysik pa? basa?rsprogrammet samt undervisning i fysik och fysikdidaktik, respektive teknik och teknikdidaktik pa? la?rarutbildningskurser. A?ven annan undervisning kan komma att inga? beroende pa? adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan fo?rekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Beho?righetskrav
Fo?r beho?righet för anställningen kra?vs en la?rarexamen med fördjupning i naturvetenskap eller teknik, alternativt en kandidatexamen i fysik eller ett tekniskt ämne med didaktisk fördjupning.

Den so?kande ska ha genomfo?rt ho?gskolepedagogisk utbildning. Om ho?gskolepedagogisk utbildning saknas kan ansta?llning a?nda? ske under fo?rutsa?ttning att den ansta?llde förbinder sig att genomfo?ra utbildningen under de fo?rsta tva? a?rens ansta?llning.

So?kanden ska ha god kunskap om, samt egen erfarenhet av svenskt skolva?sende och la?rarutbildning.

God fo?rma?ga att undervisa pa? svenska a?r ett krav, med ha?nvisning till att en stor del av undervisningen kommer att ske pa? svenska redan fra?n ansta?llningsstart.

Bedo?mningsgrunder
Sa?rskild vikt kommer att fa?stas vid pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet av undervisning i fysik eller teknik i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, undervisning i fysik pa? basa?rsprogrammet, samt undervisning i teknik och fysik inom lärarutbildning a?r av sa?rskild vikt.

Karlstads universitet fa?ster stor vikt vid den so?kandes personliga egenskaper. God samarbetsfo?rma?ga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt fo?rha?llningssa?tt mot kollegor och studenter a?r av stor vikt.

Pågående eller genomgången forskarutbildning, t.ex. fram till licentiatexamen, med fysik- eller teknikdidaktisk inriktning är meriterande.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Ansta?llningen a?r en tillsvidareansta?llning pa? heltid med startdatum 2021-08-01, eller enligt o?verenskommelse. Provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Anso?kan

Ansökan skickas digitalt via annons på vår hemsida. För att läsa annonsen i sin helhet och för att söka jobbet, läs mer här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 15 april 2021   

Välkommen med din ansökan!             

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikens didaktik. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se https://www.kau.se/matematik

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik eller kandidatexamen inom anställningens område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för denna tjänst är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare,
- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- god förmåga att undervisa på svenska.

Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ,
- att den sökandes kompetensprofil stärker och breddar arbetslagets kompetens.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från 2021-08-01 till och med 2022-07-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Din ansökan ska bestå av:

- Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till
- anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper
- Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2021/86

Sista ansökningsdag: 2021-05-05

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i historia, visstidsanställning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämne... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet historia vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap bedriver undervisning inom lärarprogrammen, fristående ämneskurser samt inom program på avancerad nivå.

Historieämnet har även uppdrag att bedriva forskarutbildning samt forskning. Ämnets forskning bedrivs framförallt inom modernhistoria och historiedidaktik.

Historieämnets uppdrag inom lärarutbildningen är att bedriva undervisning för blivande lärare både i ämnesteori och i utbildningsvetenskapliga kurser. Inom det verksamhetsfältet behöver vi nu förstärka vårt lärarlag med ytterligare en engagerad medarbetare.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen är att arbeta inom de kurser i lärarutbildningen som ges av ämnet historia. Framförallt undervisning i VFU-kurser, ämnesdidaktik och betyg- och bedömningskurser ingår i tjänsten. Även annan undervisning inom lärarutbildningens kurser eller i ämnet historia kan komma att ingå i tjänsten liksom inom kurser som ges av närliggande ämnen som exempelvis samhällskunskap och religionskunskap.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen från lärarutbildning med historia som inriktning. Behovet av aktuella erfarenheter från historieundervisning och egen kännedom om yrkets förutsättningar och utmaningar gör att tjänsten förutsätter att man även har en anställning inom gymnasieskola som går att kombinera med denna deltidstjänst.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://kau.varbi.com/center/tool/position/387762/edit/tab:3/Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen frÃ¥n lärarutbildning med historia som inriktning. Behovet av aktuella erfarenheter frÃ¥n historieundervisning och egen kännedom om yrkets förutsättningar och utmaningar gör att tjänsten förutsätter att man även har en anställning inom gymnasieskola som gÃ¥r att kombinera med denna deltidstjänst. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl sÃ¥väl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändÃ¥ ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första tvÃ¥ Ã¥rens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https:/www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf


Bedömningsgrunder

Vi söker en motiverad kandidat med god förmåga att analysera, kommunicera och organisera.

Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av undervisning i didaktik och betyg & bedömning på universitetsnivå samt att den sökande har examen från lärarutbildning med historia som inriktning.

Av stor vikt är den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ samt att den sökande både muntligt och skriftligt behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk då undervisningen inom lärarprogrammen bedrivs på svenska.

Av vikt är goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Villkor

Anställningen är en allmän visstidsanställning på 60% med start snarast eller enligt överenskommelse till och med 2022-06-30. Eventuell möjlighet till förlängning finns.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-04-29
Ange referensnr: REK2021/63
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i samhällskunskap, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Samhäll... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå.

Ämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet är för närvarande inne i en expansiv fas och behöver rekrytera ny personal för undervisning. Vi söker nu en universitetsadjunkt i samhällskunskap för ett vikariat.Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande- till avancerad nivå i såväl fristående kurser som programkurser inom lärarutbildningen och inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.  Undervisningen gäller kurser inom både utbildningsvetenskaplig kärna och i samhällskunskap. Förutom undervisning kan handledning, examination, kursansvar, kursutveckling samt VFU-besök/VFU-handledning komma att ingå i anställningen. Vidare ingår att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.Behörighetskrav
För anställning krävs lärarexamen med behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasiet samt undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet inom gymnasieskolan.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav, men om sådan saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning inom ramen för kompetensutvecklingstiden. För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningarBedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid att den sökande har undervisningserfarenhet från undervisning inom gymnasieskolan och har kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Stor vikt läggs vid att den sökande har erfarenhet av distansundervisning.

Stor vikt läggs vid goda kunskaper i svenska.

Vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga, vilja och förmåga att bidra till ämnets och utbildningens utveckling.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av ämnesdidaktisk undervisning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet gärna med tonvikt på statsvetenskapliga, sociologiska eller nationalekonomiska perspektiv.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av/har deltagit i undervisning och examination inom lärarutbildningen.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av systematiskt kvalitets- och/eller utvecklingsarbete. 

 

Villkor
Anställningen ett vikariat på heltid och gäller perioden 16/8 2021 till och med 24/6 2022. Eventuell möjlighet till förlängning kan finnas.


Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter samt en redogörelse för pedagogisk grundsyn. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-04-09                                  

Ange referensnr: REK2021/62

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i fysik, inriktning fysikens/teknikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid institutionen fo?r ingenjo?rsvetenskap och fysik bedrivs forskning och forskarutbildning inom fysik och materialteknik.

Fysik har tre huvudsakliga forskningsomra?den: materialfysik, teoretisk fysik samt fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot la?rande och undervisning inom olika delar av skola?mnet, med fra?gor kring bl.a. hur la?randets utveckling beror pa? utga?ngspunkter, undervisningsmetoder och strategier. Ämnesområdet har idag en aktiv forskargrupp med lektorer, forskare och forskarstuderande. Forskning inom teknikens didaktik är under uppbyggnad och befinner sig i en utvecklings/expansionsfas De a?mnesdidaktiska omra?dena inga?r som delar av forskningscentret SMEER, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, som sammantaget idag har ett tiotal seniora forskare, 15 forskarstudenter och utgo?r ett av Karlstads universitets prioriterade omra?den med koppling till universitetets starka la?rarutbildning. Nationell samverkan sker fra?mst via den nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD, men a?ven med andra universitet och center.

Institutionen har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjo?rs- och naturvetenskapliga program samt inom la?rarutbildningen. Institutionen har ett sa?rskilt ansvar inom la?rarutbildningen fo?r breda kurser inom naturvetenskap och teknik fo?r blivande la?rare fo?r fo?rskolan och grundskolans tidiga a?r. Inom a?mnesla?rarutbildningen ges kurser inom sa?va?l fysik som teknik fo?r blivande la?rare fo?r gymnasiet. De a?mnesdidaktiskt orienterande och fo?rdjupande delarna, inklusive examensarbeten, a?r ett stort och viktigt ansvarsomra?de inom lärarutbildningen. Kontakterna med la?rare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsfo?rlagda utbildningen, samt med regionala utvecklingscentra, a?r ett annat viktigt omra?de.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna a?r undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning av examensarbeten. Undervisningen avser huvudsakligen undervisning i fysik pa? basa?rsprogrammet samt undervisning i fysik och fysikdidaktik, respektive teknik och teknikdidaktik pa? la?rarutbildningskurser. A?ven annan undervisning kan komma att inga? beroende pa? adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan fo?rekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Beho?righetskrav
Fo?r beho?righet för anställningen kra?vs en la?rarexamen med fördjupning i naturvetenskap eller teknik, alternativt en kandidatexamen i fysik eller ett tekniskt ämne med didaktisk fördjupning.

Den so?kande ska ha genomfo?rt ho?gskolepedagogisk utbildning. Om ho?gskolepedagogisk utbildning saknas kan ansta?llning a?nda? ske under fo?rutsa?ttning att den ansta?llde förbinder sig att genomfo?ra utbildningen under de fo?rsta tva? a?rens ansta?llning.

So?kanden ska ha god kunskap om, samt egen erfarenhet av svenskt skolva?sende och la?rarutbildning.

God fo?rma?ga att undervisa pa? svenska a?r ett krav, med ha?nvisning till att en stor del av undervisningen kommer att ske pa? svenska redan fra?n ansta?llningsstart.

Bedo?mningsgrunder
Sa?rskild vikt kommer att fa?stas vid pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet av undervisning i fysik eller teknik i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, undervisning i fysik pa? basa?rsprogrammet, samt undervisning i teknik och fysik inom lärarutbildning a?r av sa?rskild vikt.

Karlstads universitet fa?ster stor vikt vid den so?kandes personliga egenskaper. God samarbetsfo?rma?ga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt fo?rha?llningssa?tt mot kollegor och studenter a?r av stor vikt.

Pågående eller genomgången forskarutbildning, t.ex. fram till licentiatexamen, med fysik- eller teknikdidaktisk inriktning är meriterande.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Ansta?llningen a?r en tillsvidareansta?llning pa? heltid med startdatum 2021-08-01, eller enligt o?verenskommelse. Provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Anso?kan

Ansökan skickas digitalt via annons på vår hemsida. För att läsa annonsen i sin helhet och för att söka jobbet, läs mer här: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 8 april 2021                 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i samhällskunskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Samhäll... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå.

Ämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet är för närvarande inne i en expansiv fas och behöver rekrytera ny personal för såväl undervisning som forskning och söker nu en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande- till avancerad nivå i såväl fristående kurser som programkurser inom lärarutbildningen och inom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.  Undervisningen kan gälla både kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan samt kurser i samhällskunskap. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar, kursutveckling samt VFU-besök/VFU-handledning i anställningen. Vidare ingår att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället. Framtida möjlighet till forskarutbildning på del av tjänsten kan komma att ingå under förutsättning att erforderliga beslut om detta fattas.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För anställning krävs lärarexamen med behörighet att undervisa i samhällskunskap på gymnasiet samt undervisningserfarenhet från det allmänna skolväsendet inom gymnasieskola. Vidare krävs erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen och på undervisningsmoment relevanta för arbetsuppgifterna.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav, men om sådan saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning inom ramen för kompetensutvecklingstiden. För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av ämnesdidaktisk undervisning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet gärna med tonvikt på statsvetenskapliga, sociologiska eller nationalekonomiska perspektiv.

Stor vikt läggs vid att den sökande har erfarenhet av distansundervisning.

Stor vikt läggs vid goda kunskaper i svenska då undervisning sker på dessa språk.

Vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga, vilja och förmåga att bidra till ämnets och utbildningens utveckling.

Meriterande är om den sökande har undervisnings- och kursledarerfarenhet av kompletterande pedagogisk utbildning.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av/har deltagit forskning/forskningsprojekt kopplat till undervisning och/eller samhällskunskap.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av VFU/VFU-handledning.Villkor
Anställningen är tillsvidare med tillträde 2/8 2021 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter samt en redogörelse för pedagogisk grundsyn. Bifoga även intyg från tidigare verksamhetsmiljöer. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-04-09                                  

Ange referensnr: REK2021/66

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.                         

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vi s... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även ämnena genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. 

Universitetet arbetar också med att höja andelen externfinansierad forskning samt att öka antalet forskningsprojekt i samverkan med externa organisationer utanför akademin. Vid fakulteten arbetar vi därför med att utveckla och förstärka stödet till våra forskningsmiljöer och därför ingår också i anställningen, att dela tiden mellan arbete med undervisning, arbete med forskning samt projektkoordination, med inriktning forskning.

Arbetsuppgifter


I den aktuella anställningen ingår att kunna undervisa i psykologi och det är viktigt att kunna undervisa redan vid anställnings start. Undervisning inom flera av psykologins fält kan vara aktuella, särskilt kan lyftas undervisning inom motivationspsykologi, socialpsykologi och forskningsmetodik. Övriga ämnesområden utgör också en viktig bas för anställningen. Då samarbete finns över ämnesgränser kan också undervisning i kvantitativ metod vid ämnet företagsekonomi komma att ingå. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan ingå i anställningen. Undervisningen ges på både svenska och engelska.

I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta i tvärvetenskapligt forskningsprojekt gällande resande och transporter, förutsatt att erforderliga medel finns. Arbetet består även att i samarbete koordinera, upprätthålla och vara behjälplig med framtagande av gemensam forskningsansökan i nära samarbete med institutionens forskare och forskningsledare.

Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs pedagogisk skicklighet samt relevanta kunskaper i ämnet psykologi, där minst avlagd kandidatexamen är ett krav.

För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Dessutom krävs god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Erfarenheter av att utbilda på högskola eller universitet med inriktning inom motivationspsykologi, socialpsykologi och forskningsmetodik, där specifikt kvantitativa metoder är i fokus är av särskild vikt. Av särskild vikt för anställningen är också att du har egen forskningserfarenhet, erfarenhet av att skriva och/eller handlägga forskningsansökningar, har erfarenhet av projektadministration inom forskningsprojekt samt god kännedom om villkor och forskningsmiljöer vid universitet och/eller högskola. Av särskild vikt för anställningen är också sökandes erfarenhet av arbete med forskning inom fältet transporter och resande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter, för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är också förmågan att samverka med det omgivande samhället.

Det är också meriterande att ha erhållit externa forskningsanslag.

Villkor
Anställningen är ett vikariat, tidsbegränsat till och med 31 januari 2022 och avser heltid (100 %) med tillträde snarast, enligt överenskommelse, samt med möjlighet till förlängning.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan


Mer information om ansökan se; https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Sista ansökningsdag: 2021-03-21                                     

Ange referensnr: REK 2021/58

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Forskningsassistent i ledarskap under påfrestande förhållanden

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels... Visa mer
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Anställningen är placerad på Ledarskapsavdelningen inom Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Stockholm (ISSL). Ledarskapsavdelningen ansvarar för utbildning och genomför forskning inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Utbildningar ges för såväl militära som civila deltagare inom våra program och kurser. Utöver det så ansvarar avdelningen för högskolepedagogisk verksamhet och ger kurser för civila och militära lärare inom Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor. Verksamheten präglas av en akademisk miljö i ett nära samarbete med praktiken.På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, främst inom rekrytering och urval, särskilt inom begåvnings- och personlighetsmätning, ledarskap och stress samt kris- och riskhantering.

Du kommer också att medverka i framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra kvalificerade statistiska analyser.

Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

Vem är du?
Vi söker dig som har avlagt kandidatexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För anställningen är det meriterande om du har kännedom om organisationer inom samhällsförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom för Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ databearbetning. För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att arbeta med kvalificerade statistiska analyser för att utveckla psykologiska urvalstester.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, utöver dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet ledarskap och avdelningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Tillträde är 1 juni 2021.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv.

Ansökan skickas in din ansökan via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk din ansökan dnr HF/HR 32/2021. Skicka in den ansökan senast den 31 mars 2021.

Märk din ansökan med dnr HF/HR 32/2021.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
Sektionschef Claes Wallenius; 0708-70 74 31; [email protected]
HR-partner Christina Edlund; 08- 553 427 27; [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S, Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2021-03-31! Visa mindre

Universitetsadjunkt i oral hälsa

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad, folkhälsovetenskap inkluderat medicinsk vetenskap.

Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram, ett masterprogram i hälsovetenskap och kandidatprogram i folkhälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Höstterminen 2020 startade det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och examinationer varvas med klinisk träning på campus samt verksamhetsförlagd utbildning i samverkan med flera regioner i landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår websida om det nya tandhygienistprogrammet https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/OGTHY

Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland har Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) nyligen inrättats i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Arbetsuppgifter
Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete både inom teori och praktik.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammet och i förekommande fall fristående kurser och uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och på svenska men kan i förekommande fall ske på engelska i samband med exempelvis utbytesstudenter. Klinisk undervisning/handledning sker vid campus. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

Övriga administrativa arbetsuppgifter på institutionen som kan ingå i anställningen är exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda andra akademiska ansvarsområden.

Behörighet
För anställningen krävs tandhygienistexamen inklusive kandidatexamen inom oral hälsa eller annat likvärdigt område. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. Karlstads universitet har flera möjligheter och en särskild enhet som stöttar nyanställda för att växa i den pedagogiska kompetensen. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för
att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskild vikt vid att den sökande har aktuell klinisk erfarenhet som tandhygienist, pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå inom tandhygienistutbildningen eller motsvande inom hälso-sjukvård och tandvård. Vidare läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, förmåga till självständighet i arbetet, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vikt läggs också vid akademisk administrativ erfarenhet. Visad förmåga att samverka med omgivande samhälle och internationella erfarenheter är särskilt meriterande. Meriterande är tidigare eller pågående studier på avancerad nivå inom oral hälsa eller närliggande områden.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs genom att klicka in sig på annonsen. 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier - vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Karl... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet.

Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, masterprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande tio doktorander.

Hållbarhet och hantering av risker i samhället är ett gemensamt tvärvetenskapligt tema för undervisning och forskning inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet. En stor del av forskningen är knuten till tvåcentrumbildningar: Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Vi söker nu en adjunkt i risk- och miljöstudier för ett vikariat.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan undervisa inom ämnet, särskilt om grunderna inom de två ämnesområdena riskhantering och miljövetenskap. Också gränssnittet mellan dessa två fält med fokus på förståelse av samhällets miljörisker och hanteringen av dessa utgör fokus för undervisningen på framförallt kandidatprogrammet.
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom våra utbildningsprogram, men även på fristående kurser och uppdragsutbildningar.Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs minst yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område samt erfarenhet av undervisning på högskole- eller gymnasienivå. Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav men om sådan saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att fästas vid: Pedagogisk skicklighet visad genom erfarenhet och utveckling av undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering eller andra relevanta ämnesområden.

Stor vikt kommer att fästas vid: Erfarenhet av undervisning i en tvärvetenskaplig ämnesmiljö; Personliga egenskaper, bland annat självständighet och förmåga att samarbeta. 

Vikt kommer också läggas vid erfarenhet av miljö- och säkerhetsfrågor i yrkeslivet utanför akademin.

Sökanden ska kunna undervisa på svenska och engelska, därmed krävs goda kunskaper både muntligen och skriftligen i båda dessa språk.

Erfarenhet av undervisning inom risk- och miljöstudier, miljövetenskap eller riskhantering eller närliggande ämnen på högskolenivå är meriterande liksom forskarutbildning inom något av dessa fält.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid med start snarast till och med 23/01 2022. Eventuell möjlghet till förängning kan finnas.

Ansökan
Skickas in via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att söka denna anställning.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer.
- Rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-03-14                                           

Ange referensnr: 2021/26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Två universitetsadjunkter i företagsekonomi, tidsbegränsad anställning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Hand... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (https://www.kau.se/ctf). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår arbetsuppgifter som undervisning i ekonomistyrning, management, organisation och marknadsföring samt handledning av kandidat- och masteruppsatser i företagsekonomi. Viss forskning kan bedrivas efter överenskommelse med prefekt och studierektor.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs minst kandidatexamen i företagsekonomi, eller annat för anställningen särskilt relevant ämne. Sökande skall ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i ämnet på högskolenivå.  
Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav, men om sådan saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Bedömningsgrunder
Undervisningsförmåga i företagsekonomi är av särskild vikt och utvärderas på grundval av sökandes förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och bedöma studenters prestationer. Även förmåga att kunna utveckla och effektivisera undervisning med hjälp av nya metoder och tekniker är av särskild vikt. Då undervisningsspråket till stor del är svenska, är det av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig färdighet i det svenska språket.

Forskningsbidrag är av stor vikt och bedöms på? grundval av publikationer inom området företagsekonomi. Forskarutbildning är meriterande. Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som förmåga att samarbeta, ta initiativ och vara fullt delaktig i aktiviteter inom den företagsekonomiska ämnesmiljön och Handelshögskolan.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 100 % med start 2021-04-01 eller snarast enligt överenskommelse till och med 2021-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr: REK2021/55

Sista ansökningsdag: 15 mars 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i sociologi, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inom... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.  

Forskningen som bedrivs fokuserar främst på: 1. Makt och motstånd, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. Vi är även öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Ämnet har forskarutbildning i sociologi, där doktorander även ingår i forskarskolan CRS vid Karlstads universitet.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande till avancerad nivå på såväl fristående kurser som programkurser inom samhällsanalytikerprogrammet. Undervisningen sker på både svenska och engelska. Det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens start. 

Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. Vidare att aktivt delta i sociologisämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning för att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i sociologi är den som har avlagt kandidatexamen i sociologi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställning krävs och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Särskilt vikt läggs vid undervisningserfarenhet från grundutbildning i sociologi.

Särskild vikt läggs vid visad pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt läggs också vid  om den sökande genomgår forskarutbildning eller har en avslutad forskarutbildning.

Av stor vikt är förmåga att undervisa och ta till sig ny forskning inom något av ämnets tre forskningsområden (se Beskrivning).

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 6 månader med omfattning 100 %, med tillträde enligt överenskommelse, samt möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-03-21

Ange dnr. REK 2021/47

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vi s... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Universitetet arbetar också med att höja andelen externfinansierad forskning samt att öka antalet forskningsprojekt i samverkan med externa organisationer utanför akademin. Vid fakulteten arbetar vi därför med att utveckla och förstärka stödet till våra forskningsmiljöer och därför ingår också i anställningen, att dela tiden mellan undervisning och projektkoordination, med inriktning forskning.

Arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen är direkt kopplad till undervisning inom flera av psykologins fält, där särskilt neuropsykologi kan nämnas. Övriga ämnesområden utgör också en viktig bas för anställningen, såsom exempelvis undervisning inom kognitiv och biologisk psykologi men också utvecklingspsykologi och metodundervisning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan ingå i anställningen. Undervisningen ges både på svenska och engelska. Arbetet består även i att koordinera, bevaka, upprätthålla och vara behjälplig med framtagande av forskningsansökningar i nära samarbete med fakultetens forskare och centrumföreståndare/forskningsledare. Detta arbete omfattar att strategiskt utveckla forskarnas kontakter med nationella och internationella forskningsfinansiärer samt olika typer av partners såsom myndigheter, företag, lärosäten. Operativa och administrativa uppdrag i samband med specifika ansökningsprocesser, dvs. vid planering, utformning, koordinering samt skrivstöd kan också komma att ingå. Likaså att utveckla de interna rutinerna för administration av projektansökningar, samt hantering av beviljade projektansökningar. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs pedagogisk skicklighet samt relevanta kunskaper i ämnet psykologi, där minst avlagd kandidatexamen är ett krav. För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är att du har egen forskningserfarenhet, erfarenhet av att skriva och/eller handlägga forskningsansökningar, har erfarenhet av projektadministration inom forskningsprojekt samt god kännedom om villkor och forskningsmiljöer vid universitet och/eller högskola. Av särskild vikt för anställningen är också sökandes erfarenhet av att utbilda med inriktning mot neuropsykologi. Erfarenhet av att undervisa på högskola eller universitet är meriterande, liksom handledning av examensuppsatser.

Särskild vikt fästs också vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska. Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten då arbetet ställer stora krav på analytisk förmåga, god språkkänsla, noggrannhet och struktur samt drivkraft, självständighet och god samarbetsförmåga.

Villkor
Anställningen är ett vikariat, tidsbegränsat till och med 30 juni 2021 och avser heltid (100 %) med tillträde snarast, enligt överenskommelse, samt med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-02-07.

Ange dnr. REK 2021/18

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i musik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Musi... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Musikho?gskolan Ingesund (MHI) a?r en del av Institutionen fo?r konstna?rliga studier vid Karlstads universitet och utgo?r universitetets andra campus i Arvika.

MHI a?r en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Ha?r ges a?mnesla?rarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda konstnärliga pedagoger med kompetens fo?r sa?va?l gymnasieskola som grundskola samt musik- och kulturskolor. MHI och Karlstads universitet har numer a?ven ra?tt att utfa?rda konstna?rlig examen pa? kandidatniva?. Programmet Konstna?rlig kandidat Musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. En stark ambition a?r ocksa? att skapa ett centrum fo?r forskning inom konstna?rliga uttrycksformer. La?s mer pa? va?r hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Vi söker en universitetsadjunkt i musik, med placering pa? Musikho?gskolan Ingesund.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är tjänsteplanering på MHI, att producera delar av konsertverksamheten på MHI samt undervisning i musikteori.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen på plats i Arvika.

Behörighetskrav 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i musik är den som har musiklärarexamen. 

För behörighet krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För arbete som adjunkt och studierektor krävs god administrativ förmåga och bred erfarenhet av universitetsadministration. För anställningen krävs goda kunskaper och erfarenhet av universitetets administrativa system. Stor förtrogenhet med databasprogrammet File Maker Pro är ett krav.

Ytterligare krav är dokumenterad erfarenhet av undervisning i musikteori. 

För anställningen krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.

Lärare ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl,  god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning:
https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är dokumenterat god administrativ förmåga inom utbildningsverksamhet på universitet.

Av särskild vikt är också tidigare erfarenhet av universitetets och musikhögskolans administrativa system.

Av särskild vikt är erfarenhet av undervisning i musikteori.

Av särskild vikt är goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Av stor vikt är tidigare erfarenhet av att producera konsertverksamhet.

Villkor

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så att det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-02-17                                                     

Ange dnr. REK2021/230

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Grun... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Grund-, ämnes- och yrkeslärarprogrammen är viktiga utbildningsprogram inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli lärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningarna.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 115 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en eller flera universitetsadjunkter som har dokumenterad erfarenhet från grund-, ämnes- eller yrkeslärarverksamhet.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand grund-, ämnes- eller yrkeslärarprogrammen.
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av grund-, ämnes- eller yrkeslärarprogrammen

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.  För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf).


Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från något av lärarprogrammen grund-, ämnes- eller yrkeslärarprogrammen, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i grundskolan eller gymnasieskolan.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-02-21                                   

Ange referensnr: REK2021/10

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning och kursansvar inom ingenjörs- och ämneslärarutbildning och tekniskt-naturvetenskapligt basår. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet förutsätts innehavaren av denna anställning vara på plats och delta i den vardagliga verksamheten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i matematik är den som har en yrkesexamen, t ex lärarexamen, om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område.

Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstad universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid bedömningen av pedagogisk kompetens. Särskilt meriterande för denna tjänst är:

- väldokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå,
- god förmåga att undervisa på svenska samt
- genomförd forskarutbildning i matematik

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på heltid, med start snarast möjligt, till den 31 januari 2022, med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

En ansökan ska bestå av följande delar:

- Personligt brev
- Meritförteckning (CV)
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- Eventuell publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
- Kopior på examensbevis och intyg
- Minst två referenspersoner skall anges, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och eventuella publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt skickas till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange referens REK2020/247

Varmt välkommen med din ansökan!

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, inriktning mot förskolärarprog.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Förs... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 115 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från förskoleområdet.

Vi erbjuder dig…
Som anställd vid Karlstads universitet och Institutionen för pedagogiska studier erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. 

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av förskollärarprogrammet

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2021-01/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärar- eller fritidspedagogutbildning, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i förskola eller förskoleklass.  

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet yngre barn/förskola. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-02-21                                   

Ange referensnr: REK2021/11

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt vid Rektorsutbildningen

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med placering vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför samt medverkar i utbildningar och utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkesärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 115 medarbetare.Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. I ditt uppdrag deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning på olika nivåer.

Dokumenterad erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolan är av stor vikt, liksom erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av hållbar utveckling.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

De kvalifikationer som åberopas ska vara verifierade genom intyg.Villkor
Anställningen är tillsvidare på deltid (50%). Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-01-28                                   

Ange referensnr: REK2021/1

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i engelska (med fokus på översättning)

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning.

Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education). Ämnet engelska utför också ett omfattande uppdrag inom universitetet med att språkgranska och översätta interna och externa dokument, såsom kursplaner, styr- och policydokument och annonser. Utöver detta så språkgranskar och översätter ämnet även forskningsrelaterade texter och publikationer.

Arbetsuppgifter

Anställningen rör huvudsakligen översättning och språkgranskning av texter från och till svenska-engelska inom hela universitetets organisation och verksamheter. Viss undervisning i engelska kan även förekomma. Arbetet kan innebära obalans i arbetstidens förläggning.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i engelska krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område, alternativt kan kandidatexamen ersättas med kvalificerad och gedigen erfarenhet av översättningsarbete på avancerad nivå. Gärna inom det akademiska området eller inom staten, dock inget krav, viktigare är en bra språkbehandling. Vidare krävs excellent behärskning av främst engelska men också svenska, samt dokumenterad erfarenhet av översättning och språkgranskning.

För anställning som universitetsadjunkt krävs behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt bilaga I i Karlstads universitets Anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga att översätta och språkgranska mellan svenska och engelska på hög nivå med säker känsla för olika texttyper och genrer, från juridiska texter och policydokument till kortare webbtexter och studiehandledningar.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning, speciellt på universitetsnivå.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad med tillträde 2021-01-01 tillsvidare dock längst till och med 2021-12-31.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande:

personligt brev
CV
beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
arbetsprover av olika typer av översättningar från svenska till engelska (max 5)
intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
kopior på examensbevis och intyg
minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till:

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Trivs du med att... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Trivs du med att möta studenter och bidra till nyfikenhet och kunskapsspridning?

Beskrivning
Folkhälsovetenskap tillhör Fakulteten för hälsa, natur och teknik, vid Institutionen för Hälsovetenskaper tillsammans med Medicinsk vetenskap, Omvårdnad och Oral hälsa.

Ämnet är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns dessutom doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Forskningen exemplifieras i utbildningen på olika sätt beroende på examensnivå och kursinnehåll. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatnivå) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap. Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår, samt undervisning på engelska.

Som universitetsadjunkt ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Vi har nära samarbete med bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Även samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen.

Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, och även ha särskilda ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har magister- eller masterexamen i Folkhälsovetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om de högskolepedagogiska utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet inom folkhälsovetenskaplig utbildning. Undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning är meriterande såväl som erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion inom området. Goda kunskaper i svenska och engelska är av stor vikt. Nivån på din akademiska utbildning tas också med i bedömningen. Vi lägger vikt på att du har förmåga att samverka med omgivande samhälle. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till studenter och kolleger.

Villkor 
Tidsbegränsad anställning med omfattning 50-100%. Tidsperiod; 1 januari 2021, till 30 juni 2021. Förlängning kan bli aktuellt. 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 8 december 2020.   

Ange referensnr: REK2020/226

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ämne... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är cirka 25 personer verksamma med både forskning, utbildning och externa kontakter.

Vi söker nu en universitetsadjunkt till ämnet socialt arbete, en tidsbegränsad anställning på sex månader med omfattning 50-100 %.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du att undervisa inom socionomprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. Du deltar aktivt i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, internationella kontakter och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen, examen från sociala omsorgsprogrammet eller har motsvarande kompetens för inom ämnet relevant område. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under kompetensutvecklingstiden.

Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen sätts särskild vikt vid undervisningserfarenhet från socionomprogrammet, såväl grund- som avancerad nivå samt uppdragsutbildningar.

Merparten av undervisningen sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.  Särskild vikt läggs vid god muntlig och skriftlig förmåga i dessa båda språk. Vikt läggs även vid erfarenhet av internationella relationer och/eller tidigare utlandsvistelse.

Karlstads universitet fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Vikt läggs vid erfarenheter av undervisning och/eller dokumenterad kunskap inom områdena.

- utvärdering och evidens,
- äldre och funktionshinder
- barn och ungas hälsa/ohälsa

Meriterande är erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Åberopade behörighetskrav och bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med omfattning, 50 - 100 %, i sex månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.  

Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-11-26.

Ange dnr. REK 2020/231.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkter i omvårdnad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du intressera... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård?

Hos oss är du är med och skapar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Vi har nära samarbete bland annat Region Värmland och värdesätter goda relationer med aktörer i regionen varvid samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Även samverkan nationellt kan förekomma och därmed kan vissa resor förekomma i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav
För anställningen krävs sjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att du genomför utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid under de första två åren.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen läggs särskilt vikt vid att du har pedagogisk skicklighet. Stor vikt läggs vid klinisk erfarenhet som sjuksköterska . Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning är meriterande såväl som erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion. Även goda kunskaper i engelska är meriterande. Nivån på din akademiska utbildning tas också med i bedömningen. Vi lägger vikt på att du har förmåga att samverka med omgivande samhälle. Även personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten värderas.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan


Görs i vårt rekryteringssystem Varbi.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi, vikariat

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vi s... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen är direkt kopplad till uppdraget som ämnets studierektor, men även undervisning inom flera av psykologins fält ingår som arbetsuppgifter, där särskilt utvecklingspsykologi kan nämnas. Övriga ämnesområden utgör också en viktig bas för anställningen, såsom exempelvis undervisning inom organisationspsykologi, gruppsykologi, ledarskapspsykologi eller socialpsykologi. Arbetet består i huvudsak av arbete som studierektor för ämnet psykologi, där tjänsteplaneringen av ämnets personal samt planering av ämnets verksamhet är centrala delar i uppdraget. Gällande undervisningen kan den ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan ingå i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs pedagogisk skicklighet samt relevanta kunskaper i ämnet psykologi, där minst avlagd kandidatexamen krävs. För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är erfarenhet av att projektleda och organisera verksamhet. Av särskild vikt för anställningen är också sökandes erfarenhet av att utbilda med inriktning mot utvecklingspsykologi. Dokumenterad pedagogisk kunskap är meriterande, liksom erfarenhet av att undervisa på högskola eller universitet, samt erfarenhet av kvalitetsutvärdering av högre utbildning.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar ansvar för sina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt.

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är att ha erfarenhet av tjänsteplanering vid universitet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad 12 månader på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse samt med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-10-06.

Ange dnr. REK 2020/199

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Inom matematikens didaktik finns för närvarande fyra lektorer varav två är utsedda till docenter, fem adjunkter, tre doktorander, en licentiand samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Matematikens didaktik ingår dessutom som del av centrumbildningen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag sammantaget har ca femton seniora forskare och tolv forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet. För mer information se https://www.kau.se/matematik 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning i matematik inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik eller kandidatexamen inom anställningens område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för denna tjänst är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare,
- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- god förmåga att undervisa på svenska,
- erfarenhet från uppdrag som förstelärare.

Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ,
- att den sökandes kompetensprofil stärker och breddar arbetslagets kompetens.
- B-körkort

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Din ansökan ska bestå av:

- Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper
- Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

 

Karlstads universitet Registrator

651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2020/191

 

Sista ansökningsdag: 14/10 2020

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i Matematikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Inom matematikens didaktik finns för närvarande fyra lektorer och dessutom är en forskarstuderande, samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Matematikens didaktik ingår dessutom som del av centrumbildningen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag sammantaget har ca femton seniora forskare och 10 forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning i matematik inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andrar grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik, eller kandidatexamen inom anställningens område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf  

Bedömningsgrunder

 Av särskild vikt för denna tjänst är:

- dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare,
- erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet.

 Av stor vikt för denna tjänst är:

- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

 Då undervisningen sker på svenska är god förmåga att undervisa på detta språk särskilt meriterande.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från 2020-08-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2021-01-31, med möjlighet till förlängning. Visa mindre

Universitetsadjunkt i elektroteknik, tidsbegränsad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Har du ett stort... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Har du ett stort engagemang för undervisning och goda kunskaper inom elektroteknik? Vi behöver förstärka vår lärarkår och vi hoppas att du vill vara med och utbilda framtidens ingenjörer.

Bakgrund
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har idag ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Är du vår nya kollega?

Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifternainnebärhuvudsakligenundervisningochkursutvecklingpå  grundnivåinom elektroteknik, främst inom delområdena elkraft, förnybara energikällor och styrning av dessa. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativamoment.Behörighetskrav
För behörighet att anställas som universitetsadjunkt krävs minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens. God förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

För anställningen krävs även genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.Bedömningsgrunder
Visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom elektroteknik på högskolenivå i såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment inom delområdena elkraft, förnybara energikällor och styrning av dessa, är av särskild vikt. God förmåga att undervisa på svenska är av stor vikt. Civilingenjörsexamen i elektroteknik samt industriell erfarenhet är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga, bemötande och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. Det är vidare av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.Villkor
Anställningen är 50-100 %  av heltid och tidsbegränsad till 6 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse.Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

 

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och egenskaper i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2020/167

 

Sista ansökningsdag: 2020-08-23

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bekskrivning På ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bekskrivning
På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklare samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Ämnet har också till stöd för utbildning och forskning ett laboratorium för användarstudier.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

Vi behöver förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med bred kunskap om informatikämnets kärnområden.

Arbetsuppgifter
Vi söker en pedagogiskt intresserad person med både tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. Moment inom följande områden förekommer:

- Kravställning och verksamhetsutveckling
- Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
- JavaScriptbaserade applikationsramverk som Wordpress och bibliotek som jQuery, gärna också Angular eller React
- Webbutveckling för backend med NodeJS
- Prototyping med framför allt Ozlab
- Databashantering med framför allt
- Programmering i C
- Assistera forskare och handleda studenter vid utförandet av exempelvis användartester och annat arbete i användarlabbet

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå.

Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom de områden som nämnts under arbetsuppgifter, samt förmågan att handleda studenter i deras kursuppgifter.
Särskild vikt läggs även vid erfarenhet av lärplattformen Canvas och videokonferenssystem som Zoom.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av handledning av studenter på distans i datorlaborationer och grupparbeten inom verksamhetsutveckling. Merparten av undervisning sker på svenska varför god förmåga att undervisa och handleda på svenska är av stor vikt.

Stor vikt läggs också vid den sökandes vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter. Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som god samarbetsförmåga värdesätter vi högt liksom ett prestigelöst förhållningssätt.

Meriterande är erfarenhet som projektassistent i forskningsprojekt.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

- styrkt meritsammanställning
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk grundsyn
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- ev. publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK2020/131Sista ansökningsdag är den 31 juli 2020. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Universitetsadjunkt i Pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med placering vid Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför samt medverkar i utbildningar och utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.
 

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik samt idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 115 medarbetare.Arbetsuppgifter
I ansällningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor och förskolor. I ditt uppdrag deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.

 
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Dokumenterad pedagogisk skicklighet är av särskild vikt vilken bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.

Dokumenterad erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i förskolan är av stor vikt, liksom erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av skolutveckling.

Förmåga att arbeta självsta?ndigt och ta egna initiativ och ansvar är av vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.

Erfarenhet av att ha arbetat med digitala verktyg och resurser i utbildnings- och/eller utvecklingsinsatser är meriterande.

De kvalifikationer som åberopas skall vara verifierade genom intyg.

 

Villkor
Anställningen är tillsvidare på deltid (50%). Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

 

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvisböcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

 
Sista ansökningsdag: 2020-03-13. Ange dnr. REK 2020/71

 Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i geografi med didaktisk inriktning 50-100%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutio... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap.

Flera av institutionens forskare är internationellt erkända som ledande inom sina respektive ämnesområden, vi publicerar oss regelmässigt i högt rankade internationella tidskrifter och har en levande ansökningskultur där vi de senaste åren erhållit medel från bl. a. VR, RJ, Anderstiftelsen och FORTE. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet, den inspirerande forskningsmiljön och ett fika i världsklass.Bakgrund
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser en tjänst som adjunkt i geografi med didaktisk inriktning. Ämnesområdet Geotur med geografi, kulturgeografi och turismvetenskap samt ämnet medie- och kommunikationsvetenskap är placerade vid institutionen. Förutom medverkan i lärarprogrammen ansvarar institutionen för Turismprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet, Kommunikation och PR samt Medier och kommunikation. Institutionens forskare är aktiva både nationellt och internationellt bland annat i Geomedia, ROSE (Research on Subject-specific Education) samt i CRS (Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring).Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination till stor del i kurser inom lärarutbildningen samt andra kurser på grund- och avancerad nivå beroende på kompetensinriktning. Den som anställs förväntas arbeta med lärarutbildningsrelaterade utvecklingsuppdrag. Du förväntas delta i den dagliga verksamheten vid ämnet vid Karlstads universitet. Viss tid för kompetensutveckling ingår i anställningen.Varför ska du välja GMK vid Karlstads universitet?
Vi siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället och vår framgångsrika forskningsmiljö har stor internationell genomslagskraft. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Vi verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning på Karlstads universitet innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis ett välutvecklat program för friskvård, läs mer om våra förmåner här: https://www.kau.se/karriar/vi-erbjuder/formaner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är GMK vid Karlstads universitet rätt plats!Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt lärarexamen i geografi, och har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning.

Bedömningsgrunder/krav
Av särskild vikt är att den sökande har genomgått relevant lärarutbildning i geografi och har dokumenterad yrkesskicklighet från läraryrket.

Stor vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Meriterande är erfarenhet från relevant forskarutbildning.

Vi värdesätter god administrativ kompetens liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs god förmåga att undervisa på detta språk.

Villkor
Anställningen är tillsvidare och på 50 till 100 % i omfattning enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan ska bestå av:
- meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner


- kortfattad redogörelse för erfarenhet av pedagogisk verksamhet


- kortfattad redogörelse för erfarenhet av administrativ verksamhet


- kopior på examensbevis och intyg. Examensbevis för lärarexamen ska bifogas.De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD, Ange ref.nr REK2020/45.

Sista ansökningsdag: 2020-02-23

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i allmän rättslära, tidsbegränsad anställning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Vidare har ämnet ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom civilekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat fastighetsekonomprogrammet och socionomprogrammet.

Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där du har goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Inom Handelshögskolan pågår många intressanta forskningsprojekt och vi har förmånen att kunna nyttja varandras kompetens inom en rad områden. Hos oss får du trevliga, engagerade medarbetare med gedigen erfarenhet. Är du intresserad? Läs mer om oss på vår hemsida http://www.kau.se/juridik.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom allmän rättslära på såväl grund- som fördjupningsnivå, liksom handledning av examensuppsatser. Annan undervisning kan också komma att ingå. Allmän rättslära ges i Karlstad genom obligatoriska kurser i en progressionsstrimma i juristprogrammet. Allmän rättslära introduceras på termin 1 i kursen ”Juridisk grund och allmän rättslära I” (15 hp), fördjupas teoretiskt på termin 4 genom kursen ”Allmän rättslära II” (10 hp) och ges metodologiskt breddad inriktning på termin 8 i ”Allmän rättslära III” (7,5 hp). Allmän rättslära omfattar därmed totalt ca 19 hp.

Rättsvetenskaplig medvetenhet uppnås genom stegvist kunskapshöjande inslag genom hela utbildningen som stärker förutsättningarna för examensarbeten med hög kvalitet. Inledningsvis tillägnar sig studenterna färdigheter i juridisk metod och grundläggande bekantskap med rättsfilosofiska förhållningssätt. Successivt utvecklar de kunskap om rättsfilosofi och rättsteori kopplade samtida samhällsdiskussioner och inför examensarbetet ges de mång- och tvärvetenskaplig metodologisk bredd i den avslutande kursen. Progressionen innebär ökande krav på rättslig argumentation, juridisk tolkning samt tillämpning av alternativa teorier och metodologiskt kunnande.

I anställningen ingår att medverka i utvecklingen av ämnet allmän rättslära, både vad gäller kursutveckling, kursinnehåll och kurspedagogik i nära samarbete med avdelningens personal i allmän rättslära. Allmän rättslära representeras i Karlstad  i dagsläget av en professor och två doktorander.

Behörighet
Till anställningen som universitetsadjunkt krävs juristexamen, rättsvetenskaplig examen eller motsvarande kompetens som bedöms vara relevant för anställningen. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske.

Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Goda kunskaper i allmän rättslära i vid mening, det vill säga rättsfilosofi och rättsteori, såväl äldre klassisk teori som nyare samtida inriktningar är av särskild vikt. För den utlysta anställningen är visad pedagogisk skicklighet av särskild vikt. God samarbetsförmåga värderas högt liksom förmågan att självständigt driva frågor. Eftersom att undervisningsspråket är svenska är god förmåga att undervisa på svenska av särskild vikt.

Villkor
Anställningen är  på heltid (100 %), med tillträde den 1 april 2020 eller enligt överenskommelse och tidsbegränsad till den 31 december 2021.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av

- CV
- personligt brev 
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
- minst två referenspersoner skall anges, varav minst en i arbetsledande ställning

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr. REK2020/42

Sista ansökningsdag är 6 mars 2020.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning produktionsekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Arbetsuppg... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter
Anställningen syftar till att förstärka våra lärarresurser inom främst området operations management (operativ verksamhetsstyrning), innefattande, till exempel, supply chain management och logistik.

Vi har även behov av resurser inom innovation management. Den sökande förväntas därför även kunna göra undervisningsinsatser inom detta område. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsarbete av och undervisning i kurser på både grund- och avancerad nivå. I anställningen som universitetsadjunkt ingår även möjligheten att bedriva forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, industriell ekonomi, eller annan akademisk inriktning som bedöms likvärdig. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningskriterier
Vid utvärderingen av sökande kommer stor vikt att läggas på pedagogisk förmåga, vilket innefattar förmåga att planera och genomföra undervisning, samt att handleda och utvärdera studenternas prestation. Erfarenhet från dokumenterat samarbete med industriella organisationer är mycket meriterande då såväl undervisning som forskning är praktiknära. Då såväl undervisning som forskning bedrivs i team/projekt är samarbetsförmåga viktig. Samtidigt förväntas den sökande att vara kunna jobba självständigt, vara drivande och ta egna initiativ.

Undervisningen sker på såväl svenska som engelska, varför det är av särskild vikt att sökande behärskar båda dessa båda språk. Då möjlighet till forskning kan rymmas inom anställningen är forskarutbildning och akademiska publikationer meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner, varav en med arbetsledande ställning
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- ev. publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2020/40

Sista ansökningsdag är: 2020-02-16 Visa mindre

Universitetsadjunkt i genusvetenskap, visstid

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vi söker n... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en universitetsadjunkt i genusvetenskap med arbetsuppgifter som redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies.

Beskrivning
Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, tillämpad genusforskning, och genus, hälsa och teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår:

- Redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies. I arbetet ingår att handha tidskriftens manuskriptsystem, kommunicera med förlag och författare i nära samarbete med tidskriftens redaktörer.
- Andra arbetsuppgifter som exempelvis undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. Krav är även att ha genomgått högpedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskoleutbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.Behörighetsgrunder
Särskild vikt läggs vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska. Vid tillsättningen fästs en avgörande vikt vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med akademisk text på engelska. Tidigare erfarenhet från redaktionellt arbete är meriterande. För anställningen fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad (15 månader), med möjlighet till förlängning. Anställningen är på deltid (25 %), men kan komma att utökas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammanställning/CV med två angivna referenspersoner
- Dokumentation och intyg som styrker meriter och erfarenheter från exempelvis redaktionellt arbete eller annan relevant erfarenhet
- Redogörelse för språkkunskaper i engelska
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas i den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Ange dnr. REK 2020/29.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-avancerad- och forskarutbildningsnivå. 

Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är drygt 25 personer verksamma med forskning, utbildning och externa kontakter.

Vi söker nu 1-2 personer med kunskap och yrkeserfarenhet av myndighetsutövning, och/eller förebyggande insatser, vård och behandling inom ett eller flera av följande områden:

* Barn
* Ungdom
* Försörjningsstöd
* Missbruk
* Socialpsykiatri
* Äldre och funktionsnedsättning/LSS
* Migration
* Ledarskap

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt vid ämnet kommer du huvudsakligen att undervisa på socionomprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan bli aktuellt. 

Förutom undervisning, ingår ansvar för handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling i anställningen. Övriga arbetsuppgifter är aktivt deltagande i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
För anställningen fästs särskild vikt vid;

- god kunskap om lagstiftning och erfarenhet av handläggning och dokumentation och/eller kunskap och erfarenhet av ledarskap, alternativt socialgerontologi.
- god muntlig och skriftlig förmåga i svenska

Vi fäster stor vikt vid;

- Flerårig yrkeserfarenhet inom socialt arbete/socialt omsorgsarbete
- Undervisningserfarenhet

Karlstads universitet fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom engagemang, initiativ- och samarbetsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

• Personligt brev
• Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
• Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
• Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/39

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning projektledning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.

I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Ämnet projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ungefär tio personer, varav fem är lektorer och övriga är adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram vid universitetet.

Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarteam och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass.

Inriktningen är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs. temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter
Anställningen som adjunkt innefattar arbetsuppgifter så som undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Dessa arbetsuppgifter utförs på såväl svenska som engelska, inom området projektledning.

Sökande förväntas att i så stor utsträckning som möjligt delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, projektledning, eller annan akademisk inriktning med relevans för verksamhetsstyrning, ledarskap och samarbete i temporära organisationsformer.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektledningsområdet. Av särskild vikt är även den pedagogiska skickligheten, vilken bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Sökande bör vara en god pedagog med erfarenhet av, liksom intresse och fallenhet för, deltagarcentrerad processinriktad undervisning på både campus- och distansbaserade utbildningar.

Arbetet som adjunkt förutsätter också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk.

God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem . Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange referensnr. REK2020/26

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2020.

 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i specialpedagogik, vikariat 100%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Specialpedagogik efterfrågas alltmer i skolan och i samhället i stort.

Ämnet specialpedagogik vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet har grundutbildning i specialpedagogik, ett masterprogram i specialpedagogik och speciallärarprogram mot utvecklingsstörning och är delaktiga i flera lärarutbildningsprogram.

 Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 110 medarbetare och vi behöver bli flera. Vi söker nu en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet till ett vikariat på 100% under resterande del av 2020.Arbetsuppgifter
Detta vikariat är i första hand en undervisningstjänst. I arbetsuppgifterna kan bland annat följande områden ingå:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom det specialpedagogiska området.
- Handledning på grund- och avancerad nivå
- Examinerande moment, både muntliga och skriftliga
- Kursledarskap
- Aktivt delta i planering och utveckling av ämnets kurser.

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi ser det som viktigt att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i specialpedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Krav är även att ha genomgått högpedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskoleutbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är legitimation som specialpedagog eller speciallärare eller annan utbildning på avancerad nivå i specialpedagogik. Vidare är dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap på grund- och avancerad nivå och dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom skolverksamhet är av särskild vikt. Även dokumenterad pedagogisk skicklighet tillmäts särskild betydelse. Pedagogisk skicklighet bedöms genom visat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.

Av stor vikt är lärarutbildning och dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå. Även personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt att kunna ta egna initiativ. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar eller skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom det specialpedagogiska området. Det är också meriterande med erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Dessutom är en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens utbildningsprogram och verksamheter, meriterande.Villkor
Anställningen är ett vikariat på 100% till och med 201231 med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt.Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsamanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförs högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskap
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamher, samarbete och administration
- Kopior på examnesbevis och intyg.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas i den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvisböcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-02-09.

Ange dnr. REK 2020/12.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi med inriktning behandling på psykodynamisk grund men även utvecklingspsykologi och utredningsmetodik är centrala fält för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan ingå. Undervisningen kan ges både på svenska och
engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som psykolog med inriktning behandling på psykodynamisk grund. Psykoterapeutlegitimation med psykodynamisk inriktning är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning behandling. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är
förmågan att samverka med det omgivande samhället. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.Villkor
Anställningen är tillsvidare på minst 40%, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

-  Personligt brev
-  Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
-  Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
-  Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
-  Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
-  Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-02-16

Ange dnr. REK 2020/25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning och kursansvar inom ingenjörs- och ämneslärarutbildning och tekniskt-naturvetenskapligt basår. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet förutsätts innehavaren av denna anställning vara på plats och delta i den vardagliga verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i matematik är den som har en yrkesexamen, t ex lärarexamen, om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstad universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid bedömningen av pedagogisk kompetens. Särskilt meriterande för denna tjänst är:

- väldokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå,
- god förmåga att undervisa på svenska,
- licentiatexamen, eller motsvarande, i matematik

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid från den 15 mars 2020, eller enligt överenskommelse, till den 31 januari 2021, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

En ansökan ska bestå av följande delar:

- Personligt brev
- Meritförteckning (CV)
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- Eventuell publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
- Kopior på examensbevis och intyg
- Minst två referenspersoner skall anges, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och eventuella publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt skickas till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 KarlstadAnge referens REK2020/8 Visa mindre