Lediga jobb som Forskarassistent i Karlstad

Se lediga jobb som Forskarassistent i Karlstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlstad som finns hos arbetsgivaren.

Amanuens i matematik

Ansök    Jan 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker amanuenser i matematik för vårterminen 2024 vid Institutionen för matematik och datavetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av undervisning i matematik. I denna anställning genomförs undervisningen i form av digitalt studiestöd för studenter samt övningsledning i kursen MAGA54 Flervariabelanalys.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen, i överenskommen omfattning med studierektor vid matematik.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett utbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vidare måste du ha läst den kurs du ska undervisa i eller motsvarande kurs.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat i allmänhet men speciellt i den kurs du ska undervisa i och i övriga kurser i matematik. Vi fäster också särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vidare fäster vi också särskild vikt vid erfarenhet och förmåga av att handleda andra studenter via digitala verktyg. Av stor vikt är att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska samt har en god administrativ förmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 10-30 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-03-01, som längst till och med 2024-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till studieprogram)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr REK 2024/13

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i biologi

Ansök    Feb 26    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Nytt
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw
Är du nyfiken på en karriär i akademin eller kanske bara vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, ditt CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!

Beskrivning
Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Vid ämnet bedrivs forskning inom ekologi, evolution och biologididaktik. Den ekologiska forskningen bedrivs i huvudsak inom forskargruppen NRRV och består av grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. Forskningsområden inkluderar vattenkraftens effekter på akvatiska och terrestra miljöer, invasiva arter, hotade fisk- och evertebratarter. Läs gärna mer om oss och vår forskning på våra hemsidor: https://kau.varbi.com/center/tool/position/705237/edit/tab:3/kau.se/biologi och https://kau.varbi.com/center/tool/position/705237/edit/tab:3/kau.se/nrrv. Du kommer att jobba inom ett projekt som undersöker korttidsregleringens effekter på isbildning och strandvegetation. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med engagerade medarbetare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som amanuens i biologi är:

- Medarbete under datainsamling vid vattendrag i norra och mellersta Sverige. Detta innebär att du är flexibel och beredd att bo på annan plats upp till cirka 1 vecka. Arbetsfördelningen kommer att vara ojämn med tydliga arbetstoppar några veckor under våren och hela augusti. Dessutom kräver fältarbetet att du är van vid att röra dig i svår terräng.
- Datahantering och -management. Du ska lägga in och organisera alla fältdata, vilket innebär att du jobbar på plats i Karlstad i tätt samarbete med andra projektmedlemmar.
- Litteratursök och andra typer av research.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

- Antagen till mastersprogrammet i biologi vid Karlstads universitet
- Körkort behörighet B
- Goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

- Erfarenheter av fältarbete vid vattendrag
- God artkunskap angående växter i strandvegetationen

Av stor vikt

- Erfarenheter av datahantering och dataanalys
- Personliga egenskaper enligt nedan.

Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa sig till ändrade omständigheter. Du har en mycket god samarbetsförmåga, dvs. du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt, och du ska vara strukturerad, dvs. kunna organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Dessutom ska du vara stabil och kontrollerad i stressituationer.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 40 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-04-22, till och med 2024-09-22.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogar du väl dokumenterade meriter. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till mastersprogrammet i biologi)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-03-11

Ange referensnr: REK2024/47                                                        

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i biologi

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker en projektassistent som kommer att delta i laboratoriearbete med fokus på insekters genetik och ekologi.

Vi erbjuder en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet i en etablerad forskningsmiljö och stifta närmare bekantskap med en vanligt förekommande modellorganism (Drosophila melanogaster), samt möjligheter till fältarbete med fokus på vilda insekter (Odonata). Som projektassistent kommer du att vara en del av en växande forskargrupp inom evolutionsbiologi vid Karlstads universitet. Exempel på den typ av projekt du kommer att delta i finns här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.14140

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst: 1) rutinunderhåll av laboratoriepopulationer av bananflugor, inklusive att ge dem mat och förflytta dem till nya behållare enligt ett fastställt schema, 2) att bistå med att förbereda och slutföra experiment och registrera data, inklusive långsiktiga experimentella evolutionsstudier, och 3) att assistera vid lokala fältundersökningar av vilda populationer av trollsländor. Arbetet äger till största delen rum i laboratoriet vid Karlstads universitet, men under våren och sommaren finns möjlighet till lokalt fältarbete, med fokus på studier av vilda insektspopulationer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
För anställning krävs att den sökande har

- En mastersexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde inom biologi (t.ex. med fokus på ekologi eller evolutionsbiologi).
- Erfarenhet av att hantera och arbeta med insekter. Tidigare erfarenhet av att arbeta med bananflugor, och/eller trollsländor kommer att prioriteras i bedömningen.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.
- Tydligt visat intresse för evolutionär biologi, genetik eller ekologi.

Stor vikt kommer att läggas vid

- Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter samt förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Meriterande

- Erfarenhet av programspråket R
- Körkort

Villkor
Anställningen är på 50% och tidsbegränsad till december 2024, med preliminär start i april 2024 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning finns, beroende på extern finansiering.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-03-03

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i biologi med inriktning didaktik

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik.

I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på https://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår arbete inom forskningsprojektet Lära och leva med insekter: handlingskompetens för bevarande av biologisk mångfald (Learning and Living with Insects: action competence for sustaining biodiversity). Arbetet består i koordinering mellan projektpartners, datainsamling och analys av data. Delar av projektet kommer att utföras i Wien, Österrike.

I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i samarbete med medlemmar i forskargruppen SMEER och att aktivt söka extern forskningsfinansiering.

Kvalifikationer
- Doktorsexamen inom biologi med didaktisk inriktning eller inom naturvetenskapernas didaktik
- Skriftligt och muntlig kunna kommunicera på engelska. Svenska är meriterande.
- Förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
- Förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien
- Erfarenhet att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens
- Kompetens och erfarenhet inom kvalitativ och kvantitativ dataanalys
- Kompetens och erfarenhet inom kunskapsområdet handlingskompetens för hållbar utveckling och biologisk mångfald
- Kompetens och erfarenhet inom forskning som kompletterar och berikar SMEER:s forskningsinriktningar, till exempel genom nya metoder och kompetensområden
- Erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat på forskningskonferenser och till andra målgrupper i samhället

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50% från och med 1 februari till och med sista juli 2024, med möjlighet till förlängning. Anställningen förutsätter att den sökande medför egen finansiering motsvarande en anställning på 50%.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV och publikationslista
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
- Information om språkkunskaper
- redogörelse av nuvarande extern finansiering

Samtliga handlingar som är en del av ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Uppladdat dokument ska namnges så att det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-01-02

Ange referensnr: REK2023/229

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i biologi med fokus på tillämpad maskininlärning och ålbeteende

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap.

Ämnesområdet är kvantitativ akvatisk ekologi med fokus på fiskars vandringsbeteende och maskinlärning för att prediktera hur hydrodynamiska förhållanden påverkar den europeiska ålens vandringsbeteende.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för postdoktorsanställningen kommer du att vara en del av forskargruppen NRRV, i nära samarbete med experter från Norsk institut for naturforskning (NINA) och Vattenfall R&D. Du kommer arbeta ”end-to-end” i ett projekt som kräver tillämpning av de allra senaste maskininlärningsteknikerna, statistiska metoder och andra avancerade analysverktyg för att levererar lösningar för bevarandet av fiskarter. I rollen får du möjlighet att samarbeta och utvecklas i din profession tillsammans med erfarna experter inom biologi och datavetenskap. Det kan även bli aktuellt med telemetristudier av blankål i fält för att studera hur ålens vandringsbeteende påverkas av hydrodynamik. Du förväntas vara närvarande på universitetet och aktivt engagerad i forskningsmiljön.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen (eller kommer att ha avlagt examen före beslut om anställning är taget) i kvantitativ ekologi, statistik, beräkningsekologi eller angränsande område. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vi söker en mycket engagerad och motiverad kandidat med erfarenhet inom datavetenskap och/eller kvantitativ akvatisk ekologi.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Bedömningen baseras på kvaliteten på den sökandes doktorsavhandling, vetenskapliga publikationer samt andra vetenskapliga meriter. Av särskild vikt är även den sökandes kunskaper inom avancerad statistik och maskininlärning (Random Forest, artificiella neurala nätverk, etc.), tidsserieanalys och programmering (Python och/eller R).

Stor vikt läggs vid den sökandes vetenskapliga erfarenhet inom fiskekologi, bevarandeekologi och/eller sötvattens-/marinekologi. Av stor vikt är även personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, samt förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Av vikt är den sökandes intresse för, och kunskap om, bevarandet av den europeiska ålen och telemetri, samt erfarenhet av att samarbeta med det omgivande samhället och kommunicera forskningsresultat. Genomförd högskolepedagogisk utbildning är meriterande, och så även körkort.

Villkor
Anställningen är en tidsbestämd heltidsanställning på 2 år, med möjlighet till eventuell förlängning på 1 år. Start 1 maj 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef
- exempel på ett projekt i ett webbaserat lagringssytem som t.ex. GitHub eller Gitlab

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 Karlstad

Sista ansökningsdag: 2024-01-31

Ange referensnummer: REK2023/244

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktorer i matematikens didaktik

Ansök    Dec 11    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu två anställningar som postdoktor inom matematikens didaktik. Anställningarna utlyses inom ramen för forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education research https://www.kau.se/smeer) och den excellenta forskningsmiljön ROSE (Research on Subject-specific Education https://www.kau.se/rose). Forskningen inom SMEER och ROSE bidrar till ämnesdidaktisk teori-och pr... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu två anställningar som postdoktor inom matematikens didaktik.

Anställningarna utlyses inom ramen för forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education research https://www.kau.se/smeer) och den excellenta forskningsmiljön ROSE (Research on Subject-specific Education https://www.kau.se/rose). Forskningen inom SMEER och ROSE bidrar till ämnesdidaktisk teori-och praktikutveckling i skola och högre utbildning.

Anställningarna kommer vara placerade vid Institutionen för matematik och datavetenskap.
Den som anställs som postdoktor förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet, med en specialisering i ett av de forskningsområden som är aktuella inom matematikens didaktik vid Karlstads universitet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet, skola och näringsliv. Den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs på institutionen är praktiknära och inriktar sig mot lärande och undervisning av barn, unga och vuxna. Projekten är inriktade mot att studera lärande och utveckla undervisning i matematik i grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning. Ett särskilt fokus läggs på matematikundervisningens digitalisering och lärares och lärarstudenters professionsutveckling. Forskningen utförs framför allt i tvärvetenskapliga grupper, både inom Karlstads universitet, i nära samarbete med skolans verksamma, samt i väl etablerade internationella samarbeten med forskargrupper vid andra universitet.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor i matematikens didaktik kommer du att vara en del av vår forskningsmiljö och verksam som oberoende forskare såväl som i samarbete med andra forskare vid SMEER och ROSE. Din forskning ska ha ett tydligt fokus på ämnesdidaktik och relatera till forskningsprogrammen inom SMEER eller ROSE. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva forskning och skriva forskningsansökan. Forskningsresultaten kan publiceras både som ensamförfattare eller med flera författare. Du kommer att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i aktiviteterna inom den matematikdidaktiska forskningsmiljön, såsom forskningsseminarier och workshops.

I arbetsuppgifterna kan ingå undervisning upp till 20 % av arbetstiden. Det kommer att finnas medel för att täcka kostnader för konferenser och liknande evenemang. Du förväntas också samarbeta med det omgivande samhället för att skapa ömsesidigt utbyte och arbeta för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer till nytta i samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i matematik med didaktisk inriktning, pedagogiskt arbete eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är:

- erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk
- erfarenhet från forskningssamarbeten med verksamma i skolan

Av stor vikt är:

- publikationer i välrenommerade tidskrifter och konferensproceedings
- god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
- personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
- aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Av vikt är:

- förmåga att både kunna samarbeta och arbeta självständigt.

Meriterande:

- Pedagogiska utnämningar
- Genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
- God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under två år. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år. Tillträdesdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå
- Kopia på utfärdad doktorsexamen eller information om när den förväntas vara
- Kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2023/267

Sista ansökningsdag: 2024-01-07

 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i risk-och miljöstudier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du intresserad av samhällsrisker och hur de påverkar samhället vi lever i? Vill du få en inblick i forskningsvärlden och erfarenhet av arbete med forskningskommunikation? Då kanske du är rätt person för oss.

Beskrivning
Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning, samverkan och bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa. Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Inom ramen för RiskLab sker också ett kontinuerligt utvecklingsarbete av dessa läroformer. Läs mer på vår hemsida CSR | Karlstads universitet (kau.se) Anställningen är placerad på Centrum för forskning om samhällsrisker.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara planering, genomförande och utvärdering av besök i RiskLab, där även underhåll och drift av labbets verktyg ingår.

Du kommer att självständigt arbeta med planering och genomförande av arbetsuppgifter. Arbetet kommer att innebära många intressanta kontakter, såväl inom som utanför universitetet och det kan bli aktuellt att hålla presentationer och övningar för olika målgrupper, yrkesverksamma och skolelever.

Du kommer få värdefull erfarenhet av forskningskommunikation och en inblick i det dagliga arbetet i en forskningsmiljö. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska antingen gå andra eller sista året på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet eller vara antagen till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet och ha en studietid kvar till examen som minst motsvarande anställningens längd.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att du är självgående och kan driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Även din förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och externa intressenter är av stor vikt. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten. Meriterande är kunskap och erfarenhet inom kommunikation, pedagogik och didaktik.

Det är en fördel om du har möjlighet att vara anställd perioden ut men vi är öppna för en lösning med anställningstid enbart fram till sommaren 2024 om den som är mest kvalificerad avslutar sina studier då.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller en arbetsdag per vecka över tid. Mer tid kan bli aktuellt. Arbetets förläggning är främst på Karlstads universitet men arbete på distans kan också förekomma.

Anställning från och med 2023-11-01, eller enligt överenskommelse, till och med 2024-12-31 eller enligt överenskommelse.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-10-25

Ange referensnr: REK2023/209

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i psykologi

Ansök    Nov 13    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
https://www.

youtube.com/watch?v=dXwOA2ilZSw

Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet. Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning 
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2024 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga  arbetet  och gemenskapen.

Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 mars 2024 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållandee till anställningens innehåll
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chef)

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2023/240 

Sista ansökningsdag 2024-01-07

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning inom folkhälsovetenskap

Ansök    Okt 19    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Arbetsuppgifter Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier. Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenet... Visa mer
Arbetsuppgifter

Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier.

Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenetiska klockor hos barn och vidare undersöka om sådana förändringar i den epigenetiska klockan är associerade till barns neuroutveckling.

Karlstads universitets roll i dessa och andra projekt är att analysera och tolka data som genereras i SELMA-kohorten med hänsyn till de biologiska frågorna som ställs. Du kommer att ha en central roll i etableringen av de analytiska processer som använder relevant SELMA-data, samarbeta nära med kliniker och andra experter som krävs för att tolka resultaten, samt etablera nya forskningsprojekt som använder SELMA och andra kohorter.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen är en möjlighet för dig att arbeta 100 % med forskning i en internationell miljö i ett framgångsrikt projekt.

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen (eller en utländsk examen motsvarande svensk doktorsexamen) inom bioinformatik och beräkningsbiologi eller ett närliggande område.

Du måste även ha praktisk erfarenhet av beräkningsbiologi med fokus på stora kohortanalyser och en djup förståelse för minst en och helst flera OMICs teknologier och deras analyser. Eftersom denna anställning innebär frekventa interaktioner med kliniker värdesätter vi kandidater med grundläggande förståelse för mänsklig fysiologi och molekylärbiologi, som effektivt kan kommunicera sitt arbete på ett pedagogiskt sätt.

Sökande måste även ha erfarenhet av att analysera stora kliniska datauppsättningar, vilket innebär kunskaper i minst ett programmeringsspråk (helst R eller Python), gedigna färdigheter i datarensning, visualisering (t.ex. pandas, matplotlib, ggplot, plotly) och skript i en Linux miljö (Bash).

Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska krävs för denna anställningen.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att ges till:

Särskild vikt kommer att ges till starka praktiska färdigheter i statistisk analys (dimensionalitetsreduktion, klustring, hypotestestning, batcheffektkorrigering, FDR-kontroll), samt tidigare praktisk erfarenhet av prediktiv modellering och maskininlärning.

För att säkerställa kodbasens reproducerbarhet och återanvändbarhet kommer vi att lägga särskild vikt vid kandidater med tidigare erfarenhet av att använda containerteknologier (t.ex. Docker, Singularity), arbetsflödeshanteringssystem (t.ex. Nextflow, Snakemake), mjukvarupaketering (Conda/ PyPi eller Bioconductor), samt versionskontroll (Git).

Din förmåga att noggrant dokumentera ditt arbete är avgörande för att säkerställa kunskapsöverföring till andra kollegor efter avslutat projekt.

Särskild vikt läggs vid högkvalitativa akademiska publikationer i internationella tidskrifter inom forskningsområdet och bidrag till open source-projekt (t.ex. en GitHub-portfölj).

Särskild vikt läggs även vid färdigheter och erfarenhet av att analys av storskalig kliniska data, med fokus på prediktiv modellering, programmering, utveckling av reproducerbara bioinformatikpipelines och tillhörande kunskap om molekylärbiologiska verktyg och sekvenseringstekniker.

Stor vikt kommer att ges till:

Stor vikt kommer att läggas på kommunikationsförmåga, förmågan att samarbeta med kollegor, gott omdöme, ansvar, engagemang och en positiv inställning gentemot kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid som projektassistent under 6 månader. Anställningen kan förlängas. Anställningen påbörjas den 1 januari 2024.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg
- examensbevis
- intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 Karlstad

Rekryteringsprocess: REK2023/229

Sista ansökningsdag: 2023-11-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i akvatisk biologi - Håva

Ansök    Maj 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent inom forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker två projektassistenter som kan arbeta drivande och självständigt inom två forskningsprojekt som handlar om att utvärdera 1) effekterna av dammutrivningar samt 2) funktionen hos nedströmspassagelösningar för ål. Era arbetsuppgifter inom projekt 1 består av att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. provfiske, planktonprovtagning och inventering av vattenväxter. Era arbetsuppgifter inom projekt 2 består av att i samverkan med övriga projektdeltagare utföra aktiviteter relaterade till passageexperiment i laboratoriemiljö.

Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är analys av insamlade data och skrivande av vetenskapliga rapporter.

Anställningen finansieras genom två projekt som finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram ”Hållbar vattenkraft” (Håva).

Kvalifikationer
För anställning önskas kandidatexamen i biologi, eller motsvarande, med ett examensarbete om minst 15 hp. Du ska också ha vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi. För anställningen krävs också att du innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan olika studieplatser.

I urvalsprocessen kommer det att läggas stor vikt på erfarenhet av fältarbete och akvatisk ekologi, samt stor vana av att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska. Dokumenterad erfarenhet av elfiske och fiskmärkning är meriterande.

Av vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2023-08-01 till och med 2023-11-30 med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-06-20                       

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i socialt arbete

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker en projektassistent för att arbeta i forskningsprojekt vid ämnet socialt arbete vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap.

Här får du möjlighet att medverka i ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan Rädda Barnen och Karlstads universitet.  Forskningsprojektet är en utvärderingsstudie av Rädda Barnens skolmaterial och digitala spel ”Stopp! Min kropp!”. Syftet är att undersöka om barn i årskurs 2 och 3 får ökad kunskap om känslor, kropp, övergrepp, samtycke, hemligheter och säkerhet online genom att arbeta med ”Stopp! Min kropp!” i skolan. 

Som projektassistent kommer du att medverka vid rekrytering av deltagare, datainsamling och databearbetning.   

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att administrera rekrytering av deltagare samt bistå forskargruppen i datainsamling och databearbetning. I projektet kommer såväl intervjuer som enkätundersökning med barn att genomföras. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta med ett digitalt enkätverktyg, ha kontakt med vårdnadshavare, dokumentera och följa upp rekryteringsprocessen, ha kontakt med skolor samt transkribera intervjuer.  Du kommer att behöva vara tillgänglig dagtid under hela perioden, det vill säga under september till och med december. Datainsamling sker i hela landet. Övernattning kan förekomma. Förlängt uppdrag kan bli aktuellt. Arbetsuppgifterna är då desamma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har minst 60 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga området samt god administrativ förmåga. Kunskap i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder är meriterande. Goda kunskaper i svenska är av stor vikt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 20% under september till och med december 2023 med möjlighet till förlängning.  Tillträde sker i september 2023, efter överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.  Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 7 augusti 2023

Välkommen med din ansökan!                         

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i fysikalisk kemi

Ansök    Maj 26    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vi söker en postdoktor i fysikalisk kemi, som kommer att delta i pågående forskning inom området lösningskemi med koppling till tunna polymerfilmer för organiska solceller.

Postdoktoranställningen är en del av projekt med externa forskningsbidrag från Rymdstyrelsen.

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper med cirka 60 anställda. Institutionen består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem.

Kemiämnets forskning bedrivs inom områdena analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi och kemididaktik. Den fysikalisk-kemiska forskningen sker i nära samarbete med forskare inom materialfysik.

Forskare inom fysikalisk kemi är aktiva i den forskning som finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom SOLA-projektet (https://www.kau.se/sola), som nyligen avslutats.

Den fysikalisk-kemiska forskningen har mångåriga forskningsbidrag från Rymdstyrelsen och deltar i parabelflygningar, arrangerade av European Space Agency (ESA). Under 2023 och 2024 kommer vi även att delta i dropptornsexperiment och sondraketexperiment, även de arrangerade av ESA.

Nu söker vi en postdoktor till en visstidsanställning i två år.

Eftersom anställning som postdoktor är en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning inom det av Rymdstyrelsen externfinansierade projektet ”Liquid film coating and drying under sounding rocket microgravity conditions in systems relevant for organic solar cells” samt delprojekt kopplade till detta projekt. Inom ramen för arbetsuppgifterna ligger löslighetsbestämning, tillverkning av tunna filmer med olika deponeringsmetoder, karakterisering av tunna filmer med metoder inom mikroskopi och spektroskopi, ansökningsarbete för externa medel samt utvecklingsarbete med inriktning mot dropptornsexperiment och sondraketexperiment. Förutom att planera och genomföra experiment, ingår analys, redovisning och kommunikation av forskningsresultat i arbetsuppgifterna. Samarbete inom den med materialfysik gemensamma forskargruppen och med partners är en viktig del av arbetsuppgifterna, liksom skrivande av vetenskapliga artiklar och aktivt deltagande i konferenser. Utöver detta kan annat arbete och modellering av lösningar under torkning ingå. Inom ramen för anställningen bör även egna projekt utvecklas.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav
För anställning krävs att du har doktorsexamen i fysikalisk kemi eller motsvarande inom för anställningen relevant område. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, till exempel dokumenterad föräldraledighet.

Eftersom du kommer att arbeta i en internationell miljö krävs goda kunskaper i engelska. Det krävs även väl dokumenterad kunskap, skicklighet och erfarenhet, till exempel genom vetenskapliga publikationer, inom lösningskemi, atomkraftsmikroskopi, absorptions- och fluorescensspektroskopi samt inom området organiska solceller.

 

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid erfarenhet av arbete under mikrogravitationsförhållanden, vetenskapliga publikationer, såväl i antal som till relevans för forskningsområdet, samt kurser på forskarnivå inom polymerers fysikaliska kemi och kemisk termodynamik.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av modellering av koncentrationsgradient genom torkning. Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Vikt fästs vid erfarenhet av utbildning eller arbete/besök på forskarnivå vid universitet utöver det universitet som utfärdat din doktorsexamen samt internationella forskningsvistelser. Vikt fästs även vid aktivt deltagande och presentationer vid internationella konferenser.

För övriga behörighetskrav och bedömningsgrunder, se Karlstads universitets Anställningsordning: https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och omfattningen är 100%. Tillträdesdag är 1 oktober 2023. Förlängning kan i undantagsfall bli aktuell. Anställningen är baserad i Karlstad med krav om daglig närvaro vid Karlstads universitet.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Se annons för vad din ansökan ska innehålla: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:629063/iframeEmbedded:0/where:4

Sista ansökningsdag: 30 juni 2023                                          

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i risk-och miljöstudier, inr. indirekta effekter av katastrofer

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Anställningen som postdoktor är vid ämnet risk- och miljöstudier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaper. Ämnet omfattar ett trettiotal forskare och lärare, och bedriver utbildning på forskarnivå såväl som på master- och kandidatnivå. Postdoktorn kommer att arbeta inom Centrum för forskning om samhällsrisker (http://www.kau.se/csr), som bedriver tvärvetenskaplig forskning om samhällrisker och dess hantering. CSR omfattar ca 40 forskare från olika discipliner. CSR lägger stor vikt vid hur forskningsresultat kommuniceras och att de bidrar till kommunikation och lärande samt hur dessa kopplas till praktik och formulering av policy. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Anställningen sker inom ramen för Centrum för naturkatastrofslära (CNDS; http://www.cnds.se) som är en nationell tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander och postdoktorer organiserad av tre svenska lärosäten.

Anställningen syftar till att undersöka indirekta effekter av klimatrelaterade katastrofer. Det inbegriper effekter som i tid och rum ligger bortom en katastrofhändelse och det område som drabbas mer direkt. Forskningen kommer att vara inriktad på en svensk eller nordisk kontext.

Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö med goda möjligheter till samarbete med svenska och internationella forskare, liksom med olika samhällsaktörer.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta med forskning med avsikt att stärka verksamheten inom CSR och CNDS, inom ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar kunskap om klimatförändringar och extremväder med dess effekter på människor, ekosystem och samhälle. Att förstå katastrofrisker är den första prioriteten i det globala Sendairamverket för katastrofriskreducering, men förståelsen om indirekta effekter av katastrofer är mycket begränsad. Viktigt är att utveckla kunskapen om dessa komplexa effekter i samarbete med forskare från olika ämnesområden. De indirekta effekterna kan kopplas till teorier om kaskadeffekter, kombinerade risker och integrerad riskhantering. Forskningen kommer att vara inriktad på en svensk och/eller nordisk kontext. Arbetet som postdoktor omfattar alla de uppgifter som ingår för en forskare: vetenskaplig och populär publicering, arbete med ansökningar, projektledning, administration, undervisning, handledning, samverkan, etc.

Anställningen kan även innefatta undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildning om högst 20%. 

En viktig uppgift är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i risk- och miljöstudier, riskhantering, miljövetenskap, folkhälsovetenskap, geografi, ekonomi, eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande läggs särskild vikt vid den sökandes vetenskapliga meritering, framför allt internationell vetenskaplig publicering, i förhållande till anställningens inriktning på indirekta effekter av katastrofer.

Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering samt god förmåga att etablera nätverk och forskningssamarbeten är av stor vikt. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, samt förmåga att ta egna initiativ och att skapa goda relationer. Även kunskap i svenska eller andra skandinaviska språk är av stor vikt.

Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag och projekt är av vikt.

Förmåga att samverka och kommunicera med näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället är meriterande. Även erfarenhet från undervisning på universitetsnivå är meriterande.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse. Förlängning kan i undantagsfall bli aktuell.

Ansökan
För fullständiga anvisningar till ansökan hänvisas till annonsen på vår hemsida, https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:608724/iframeEmbedded:0/where:4

Ange ref.nr: REK2023/67
Sista ansökningsdag: 9 maj 2023

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassitent forskning i akvatisk bilogi

Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent, forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag. Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omg... Visa mer
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent, forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på studier av vandrande fiskarter i reglerade vattendrag.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent som kan arbeta drivande och självständigt inom ett forskningsprojekt som handlar om att utvärdera effekterna av restaureringsåtgärder på vandrande fiskarter. Dina arbetsuppgifter består i att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. installation av och fångst med fiskfällor, fiskmärkning och underhåll av akustisk telemetriutrustning. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är experimentellt arbete i labbmiljö med fiskar, analys av insamlade data och skrivande av vetenskapliga rapporter.

Anställningen finansieras genom projektet Life Connects.

Kvalifikationer
För anställning krävs masterexamen i biologi, eller motsvarande, med ett examensarbete om minst 30 hp. Du ska också ha vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi, i synnerhet fiskfångst och telemetri. För anställningen krävs också att du innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan de olika fältlokalerna.

I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på erfarenhet av fiskfångst och telemetri, samt att kandidaten har stor vana av att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Innehav av yrkesbevis för hjullastare och/eller grävmaskin/grävlastare, samt dokumenterad erfarenhet därav, är av stor vikt.

Av vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2023-05-13 till och med 2023-11-13 med möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 230330                        

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent, forskning i biologi

Ansök    Apr 14    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker en projektassistent för att laboratoriearbete inom genetik och ekologi hos insekter.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att få förstahandserfarenhet i en forskningsmiljö samt erfarenhet av en allmänt använd modellorganism (Drosophila melanogaster) och på så sätt bli en del av en växande evolutionär ekologisk forskningsgrupp vid Karlstads universitet.  Ett exempel på de typer av projekt som du kommer att delta i finner du via den här länken: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.14140

Arbetsuppgifter
De främsta uppgifterna består av rutinmässig skötsel av laboratoriepopulationer av bananflugor, så som förberedelse av matmedier och överföring av flugor till nya behållare enligt ett fastställt schema. Du kommer vid behov även att bistå med att förbereda och slutföra experiment. Utbildning för alla förekommande uppgifter kommer att tillhandahållas. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att utföras i laboratoriet vid Karlstads universitet. Under våren och sommaren finns möjlighet till lokalt fältarbete, då med fokus på undersökningar av vilda insektspopulationer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
Du ska

- Ha minst 90 högskolepoäng inom biologi eller naturvetenskap och arbeta mot en examen.
- Ha förmågan att lösa problem.
- Behärska att hantera och arbeta med insekter.
- Ha goda kunskaper både i svenska och engelska.
- Tydligt kunna påvisa ett intresse för evolutionsbiologi, genetik eller ekologi

Stor vikt fästs vid

Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Meriterande

Avslutad kandidatexamen eller masterexamen i biologi eller naturvetenskap.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på 50% med start så snart som möjligt, enligt överenskommelse. I dagsläget finns behov av anställning tom april/maj 2024, möjlighet till förlängning och utökning av timmar kan förekomma.  

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent, forskning i pedagogiskt arbete

Ansök    Feb 24    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en anställning som projektassistent för forskning i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier.

Här får du möjlighet att medverka i ett forskningsprojekt som genomförs inom svenskämnet i grundskolan i nära samarbete med lärare och forskare. Vi söker en engagerad och noggranna projektassistent som ska medverka vid datainsamling i ett praktiknära forskningsprojekt under september månad.

Forskningsprojektet Utforskande och fördjupande textsamtal handlar om litteratursamtal i svenskämnet på högstadiet och ska undersöka hur kvaliteten på sådana samtal kan utvecklas genom observation och feedback till lärare. Som projektassistent kommer du i första hand att medverka vid datainsamling i klassrum genom att spela in lektioner på video. Inom projektet kommer det också att samlas data genom kunskapstester och enkäter. Även sådant arbete kan ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifter
 Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datainsamling inom ramen för projektet. Du ska i första hand medverka vid videoinspelningar av lektioner i svenska. Det betyder att du sätter upp utrustning före lektionen, övervakar inspelningen och lagrar data på hårddisk efteråt. Tider för inspelning planeras tillsammans med lärarna, som finns på skolor i olika kommuner. Detta innebär att du kommer att behöva vara tillgänglig dagtid under hela perioden, det vill säga under september månad. Platser för datainsamling ligger huvudsakligen i Värmland, men datainsamling i Östergötland kan förekomma. Övernattning kan även förekomma.

Förlängt uppdrag kan bli aktuellt och då inkludera arbetsuppgifter såsom bedömning av elevprestationer på prov eller sammanställning av data i databaser i Excel-miljö.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har avklarat minst 60 högskolepoäng, gärna inom lärarutbildning. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett positivt förhållningssätt till kollegor samt flexibilitet. God förmåga att hantera teknisk utrustning är ett krav. Eftersom arbetsuppgifterna innebär närvaro under pågående lektioner krävs gott omdöme, förmåga att vara diskret, vänlig och att kunna agera smidigt i förhållande till den pågående verksamheten som ska dokumenteras i forskningsprojektet. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Den som anställs som projektassistent ska dessutom inneha körkort (B) och ha tillgång till egen bil. Det är meriterande om du studerar till lärare, i synnerhet ämneslärare i svenska.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 40 % under en månad med start 14 april med chans till förlängning. Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

 

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 10 mars 2023
 Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent datavetenskap 20%

Beskrivning På Institutionen för matematik och datavetenskap bedrivs forskning inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet som del av forskningsprofilen "DRIVE (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle)". Till detta projekt söker vi nu en projektassistent med fokus på att stöjda projektet med mjukvaruutveckling i programmeringsspråket Rust. I projektet utvecklas flera mjukvaruprototyper för att förbättra cybersäkerheten ... Visa mer
Beskrivning
På Institutionen för matematik och datavetenskap bedrivs forskning inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet som del av forskningsprofilen "DRIVE (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle)".

Till detta projekt söker vi nu en projektassistent med fokus på att stöjda projektet med mjukvaruutveckling i programmeringsspråket Rust. I projektet utvecklas flera mjukvaruprototyper för att förbättra cybersäkerheten i krypterade nätverksprotokoll tillsammans med företag i forskningsprofilen.

Arbetsuppgifter
Programmering i programmeringsspråket Rust. Versionshantering med Git. Utveckling sker med fördel i Linux. Prototyperna att vidarutveckla består dels av ett ramverk (bibliotek) med tillhörande simulator så övervägande backend-relaterat. Du kommer framförallt att arbeta tillsammans med forskare vid datavetenskap på Karlstads universitet.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har dokumenterad erfarenhet av programmering i Rust. Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av Rust samt avklarade högskolepoäng inom cybersäkerhet, nätverkskommunikation, simulering och programmering.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Goda kunskaper i engelska är av stor vikt. Kunskaper i svenska är meriterande.

Villkor
Tidsbegränssad anställning med omfattning 20%. Tillträdesdag 2023-04-01. Slutdatum 2023-08-31 med möjlighet till förlängning.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- Minst en, gärna två, referenser.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 230330          

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i fysik, inriktning solcellsmaterial

Beskrivning Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojektet ”Durable Organic Solar Cells by Sequential Processing from Environmentally Friendly Solvents”. Institutionen har en stark forskningsprofil inom material for solenergi. Den aktuella gruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, bedriver forskning inom molekylära halvledarmater... Visa mer
Beskrivning
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojektet ”Durable Organic Solar Cells by Sequential Processing from Environmentally Friendly Solvents”.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material for solenergi. Den aktuella gruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, bedriver forskning inom molekylära halvledarmaterial och lösningsbaserade halidperovskiter för solceller. Gruppen har ett brett internationellt samarbetsnätverk. Forskningslaboratorierna är väl utrustade med moderna anläggningar för framställning och testning av solceller och ett flertal instrument för karaktärisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper hos material. Utöver det använder forskargruppen också röntgenbaserade metoder vid synkrotronlaboratorier.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna att planera och utföra experiment, analysera, redovisa och kommunicera forskningsresultat. Samarbete inom forskargruppen och med partners är en viktig del av arbetsuppgifterna, såsom att skriva vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Du förväntas också delta i WISE forskarskola. WISE forskarskola riktar sig till såväl doktorander som postdoktorer och har som mål att förse framtidens forskare med viktiga färdigheter som behövs för att uppnå spetskompetens inom det tvärvetenskapliga området materialvetenskap för hållbarhet. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de unga forskare som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Det experimentella arbetet innebär mer specifikt tillverkning av solcellsmaterial och studier av dess egenskaper, samt tillverkning och testning av organiska solceller. Mätmetoder som kommer att användas i projektet är atomkraftmikroskopi (AFM), elektronmikroskopi, sekundärjon masspektrometri (SIMS), röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS) för analys av de tunna skiktens struktur och sammansättning. Dessutom tillkommer metoder för elektrisk testning av solceller.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i fysik, materialvetenskap, eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid dina dokumenterade akademiska meriter, samt praktiska erfarenheter avseende följande relevanta forskningsområden:
tillverkning och karakterisering av molekylära halvledarmaterial, elektrisk testning av solceller samt för projektet relevanta spektroskopi- och mikroskopimetoder.

Stor vikt läggs vid dina färdigheter inom metoder för dataanalys och din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter är en självklarhet.

Erfarenhet av internationella anställningar, uppdrag eller samarbeten inom forskning är meriterande. Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning är meriterande.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i två år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. För mer information om hur du söker anställning och vad som ska ingå i ansökan hänvisar vi till den fullständiga annonsen på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 24 mars 2023

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning, byggteknik, 50%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara en del av ett forskningsteam där forskningen bidrar till ett ökat träbyggande?

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem, vilken består av fyra ämnen: byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är hemvist för forskargruppen  Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi (Pro2BE), som är inriktad på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE omfattar flera ämnesmiljöer, bland annat Byggteknik. Inom projektet ”Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä” undersöks möjligheter att tillvarata spillprodukter från tillverkning av så kallat korslimmat trä för användning inom konventionellt trähusbyggande. Till detta projekt söker vi nu en projektassistent forskning, som kommer att ha fokus på avancerad modellering av sådana produkter med finita element metoden, FEM. Experimentella försök pågår och FEM-modellerna kommer att kunna verifieras mot resultat från sådana försök. I projektet medverkar flera stora företag som idag arbetar med bostadsbyggande i trä.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom ramen för forskargruppen Pro2BE:s verksamhet vid Karlstads universitet och inom ovan beskrivna projekt. Arbetet kommer till stor del att vara självständigt och kommer att kräva tidigare erfarenhet av avancerad modellering. Din uppgift blir i huvudsak att simulera brädor sågade från korslimmade skivor som belastas med mekanisk last så väl som med varierande fuktkvot.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har en ingenjörsexamen i byggteknik eller annat ämnesområde av relevans för projektet.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av och förmåga att utveckla och använda avancerade FEM-modeller för simulering av träbaserade produkter. Du förväntas vara väl förtrogen med simuleringsverktyg så som ABAQUS och du förväntas också kunna skriva egna pythonskript för ökad flexibilitet i simuleringen.

Vid urval kommer vikt läggs vid kunskap om prefabricerat trähusbyggande.

Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper. Vi söker någon som har förmåga att arbeta självständigt och som är noggrann, ordningsam och strukturerad.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i 11 månader, med en omfattning på 50%. Start 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan bli aktuellt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-03-10                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Ansök    Jan 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning. CSD är ett forskningscentru... Visa mer
Beskrivning
Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD).

CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning.

CSD är ett forskningscentrum och har inte några anställda. Anställningen är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och kan beroende på den sökandes inriktning vara inom något av följande ämnen; geografi, historia, samhällskunskap eller religionsvetenskap.

Anställningen förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet med inriktning mot något av de forskningsområden som bedrivs inom CSD, exempelvis bildning och ämnesdidaktik i antropocen; migration och interkulturalitet; nyheter som läromedel och didaktiska modeller.  Mer information om CSD: https://www.kau.se/csd

Arbetsuppgifter
Som postdoktor på CSD ingår du i vår forskningsmiljö och du förväntas var verksam både som självständig forskare och i samverkan med andra forskare inom CSD. Din forskning ska ha en tydlig ämnesdidaktisk inriktning och anknyta till CSDs forskningsprogram. Du kommer i huvudsak att bedriva forskning och skriva forskningsansökningar.  Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer. Du  bidrar till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i CSDs aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops samt genom att vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen.  

Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20 % ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas. I anställningen samverkar du med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har avlagt doktorsexamen med ämnesdidaktisk inriktning mot Geografi, Historia, Samhällskunskap eller Religionsvetenskap eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den forskningsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom ämnesdidaktik, anknytning till CSD:s forskning samt kvalitet och självständighet i  forskningsplan.

Av särskild vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av särskild vikt är även goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Meriterade är lärarutbildning och erfarenhet från undervisning inom grundskola eller gymnasium eller andra pedagogiska meriteringar. Eftersom en stor del av vår forskning sker i samverkan med lärare och rektorer inom den svenska skolan är det även meriterande att den sökande har goda kunskaper i svenska, alternativt norska eller danska – både muntligt och i skrift.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Anställningen kan även förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde 1:e augusti eller enligt överenskommelse under höstterminen 2023.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- Förslag till forskningsplan, där motiv för ansökan redovisas samt ett möjligt forskningstema diskuteras (5-10 sidor).
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/306

Sista ansökningsdag: 2023-03-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i risk och miljöstudier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är ett forsknings- och kunskapscentrum vid Karlstads universitet bildat 2020 som bedriver forskning, samverkan och bidrar till utbildning i frågor som relaterar till samhällsrisker, samhällets hantering av risker samt hur samhällsutvecklingen påverkar dessa.

Genom forskningen bidrar centrumet till utvecklingen av samhällets förmåga att förstå och hantera olika typer av samhällsrisker. Framförallt fokuserar CSR på att generera och kommunicera en fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorer som bidrar till sårbarhet både på individ- och samhällsnivå. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Inom ramen för RiskLab sker också ett kontinuerligt utvecklingsarbete av dessa läroformer. Läs mer på vår hemsida https://www.kau.se/csr Anställningen är placerad på Centrum för forskning om samhällsrisker.

Arbetsuppgifter
Amanuensens huvuduppgifter är att arbeta i RiskLab. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat planering, genomförande och utvärdering av besök i RiskLab. Även underhåll och drift av labbets verktyg ingår.

Anställningen innebär ett självständigt arbete med planering och genomförande av arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontakter, såväl inom som utanför universitetet. Inom ramen för anställningen kan det också bli aktuellt att hålla presentationer och övningar för olika målgrupper, yrkesverksamma och skolelever.

Anställningen innebär en möjlighet till erfarenhet av forskningskommunikation och ger en inblick i det dagliga arbetet i en forskningsmiljö. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska antingen gå sista året på kandidatprogrammet Miljö och säkerhet eller vara antagen till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet och ha en studietid kvar till examen som minst motsvarande anställningens längd.

Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Även din förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och externa intressenter är av stor vikt. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten. Meriterande är kunskap och erfarenhet inom kommunikation, pedagogik och didaktik.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar minst 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller 1 arbetsdag per vecka över tid. Chans till ytterligare tid finns, sammanlagt max 50% av heltid. Arbetets förläggning är främst på Karlstads universitet men arbete på distans kan också förekomma.

Anställning från och med 2023-02-22 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-31.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till Mastersprogrammet Riskhantering i samhället)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-02-21

Ange referensnr: REK2023/20

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i miljö- och energisystem, 50%

Ansök    Dec 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du vara en del av ett forskningsteam, där forskningen bidrar till att ställa om samhället från fossilt till förnybart?

Beskrivning
Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem, vilken består av fyra ämnen: byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är hemvist för forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi), som är inriktad på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Institutionen har i det aktuella projektet WoodPro medel för att undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter. Tjänsten har fokus på jordförbättring och förhoppningen är att genom att odla med hydrokol tillverkad av organiska restprodukter kan mängden avfall minska, markförsurning motverkas, större andel plant överleva torka, skogstillväxten öka och skogsmarken bli en bättre kolsänka. I WoodPro arbetar även forskargrupper från Naturresursinstitutet Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom ramen för forskargruppen Pro2BE:s verksamhet vid Karlstads universitet och inom projektet WoodPro. Arbetet kommer till stor del att vara praktiskt laborativt och utföras på Karlstads universitets olika laboratorier, huvudsakligen:   

(1)  utprovning av hydrokol-baserad produkt som tillsats vid odling av barrträd. Detta kan ske i form av analys av urlakning och biotillgänglighet, analys av jordbiologi och jordkemi, mätning av planttillväxt.

(2) mätning av koldioxidavgång vid odling med tillsats av hydrokol-baserad produkt.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har en kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, biologi, biokemi, kemi, miljövetenskap, agronomi, kemiteknik, eller annat område av relevans för projektet.
Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid vana och förmåga att arbeta laborativt inom projektets områden: växtodlingsförsök, vattenanalyser, koldioxidmätningar.

Vid urval kommer vikt läggs vid kunskap om växtbiologi, jordkemi, jordbiologi, odling och skogsbruk.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper. Vi söker någon som är noggrann, ordningsam och strukturerad. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till och med 31 december 2023, med en omfattning på 50%. Start 1 mars 2023 eller  enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan bli aktuellt.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-01-25                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i folkhälsovetenskap

Ansök    Jan 13    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet expanderar, vilket ger oss möjlighet att annonsera ut en postdoktoranställning för att vidareutveckla vår framgångsrika forskning. Beskrivning Folkhälsovetenskap tillhör institutionen för hälsovetenskap vid fakulteten för hälsa, natur och teknik vid Karlstads universitet. Inom folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett mi... Visa mer
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet expanderar, vilket ger oss möjlighet att annonsera ut en postdoktoranställning för att vidareutveckla vår framgångsrika forskning.

Beskrivning
Folkhälsovetenskap tillhör institutionen för hälsovetenskap vid fakulteten för hälsa, natur och teknik vid Karlstads universitet. Inom folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta bedrivs inom tre medicinska spår; ett miljömedicinspår med fokus på miljöfaktorer tidigt i livet och deras betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinspår som fokuserar på utsatta barn, våld i nära relationer och hälsofrämjande miljöer samt ett spår inom medicinsk vetenskap som omfattar bland annat anatomi, fysiologi och patologi.

I ämnet finns flera erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion, tillsammans med för närvarande sju doktorander. Av betydelse för den aktuella tjänsten är SELMA-studien, en graviditetskohort som följer mer än 2 000 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och upp i skolålder med fokus på miljöfaktorer (hormonstörande kemikalier), genetik/epigenetik och barns hälsa och utveckling (www.selmastudien.se). Vår forskning inom SELMA sker i nära samarbete med världsledande institutioner i Sverige och Europa/USA, där vi kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentella undersökningar i cell- och djurmodeller för ökad molekulär förståelse och bättre riskbedömningssystem för farliga kemikalier. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt (Vetenskapsrådet, Formas) och inom EU och US-NIH.

Arbetsuppgifter
Anställningen är central i två projekt som nyligen finansierats inom ramen för SELMA-studien med start 2023: För det första ett EU-projekt, RE-MEND, där vi tillsammans med 15 internationella partners ska undersöka hur hormonstörande kemikalier i interaktion med genetik och epigenetik påverkar psykisk ohälsa hos barn i endokrinkänsliga livsstadier. Det andra projektet, Epi-Clock, ska undersöka om den prenatala miljön kan påverka epigenetiska klockor hos barn och vidare undersöka om sådana förändringar i den epigenetiska klockan är associerade till barns neuroutveckling. Postdoc-tjänsten kommer att vara central i detta arbete tillsammans med kliniker och andra experter som krävs för att tolka resultaten.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen är en möjlighet för dig att arbeta 100% med forskning i en internationell miljö i ett framgångsrikt projekt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen inom bioinformatik, beräkningsbiologi, epidemiologi eller inom ett angränsande område. Du kan även ha en utländsk examen som bedöms motsvara en svensk doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och den bör vara utgången senast tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För att vara behörig till anställningen krävs även att den sökande har visat på forskning inom miljöepidemiologi, beräkningsbiologi med fokus på stora kohorter eller liknande forskningsinriktningar. Sökanden måste vara mycket erfaren och skicklig i statistisk analys av stora kliniska datamängder, erfarenhet av minst en OMICs-teknologi och dess bearbetning samt analys, och ha erfarenhet av att analysera exponeringar i humana data och andra modeller. Verifiering förväntas i form av publikationer av hög akademisk kvalitet i internationella tidskrifter inom forskningsdomänen.

Bedömningskriterier
Särskild vikt kommer att ges till dokumenterad skicklighet och erfarenhet av analys av "big data" med fokus på statistisk modellering. Särskild vikt kommer vidare att ges till färdigheter i prediktiv modellering, artificiell intelligens, maskininlärning, nätverksbiologi, kemoinformatik, epidemiologi, utveckling av bioinformatiska verktyg och tillhörande kunskap om molekylärbiologiska verktyg.

Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvar, engagemang och en positiv inställning till kollegor och studenter.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad anställning på heltid som postdoktor i 3 år. Externa medel för anställningen finns beviljade för 5 år framåt. Anställningen påbörjas så snart som möjligt, förväntat startdatum är augusti/september 2023.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/302

Sista ansökningsdag: 2023-02-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning, kemi

Ansök    Jan 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Institutionen har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen bedrivs även forskning inom olika områden. Till forskargruppen för separationsvetenskap (Fundamental Separation Science Group, FFSG) söker vi under en tidsbegränsad period en projektassistent forskning, för både teoretiskt och experimentellt arbete inom vätskekromatografi inklusive utveckling av metoder och mjukvara för inversa problem inom kromatografi.

Forskargruppen FSSG samarbetar med industriella partners i ett vetenskapligt finansierat projekt genom KK-stiftelsen med titeln: ”Förbättrade metoder för process- och kvalitetskontroll med digitala verktyg”. Projektet är ett så kallat Synergiprojekt och syftar till att accelerera kvalitetskontrollmetoder och reningsmetoder för nya kommande läkemedel från AstraZeneca som exempelvis terapeutiska oligonukleotider. Synergiformen innebär att du inte bara ska arbeta i en isolerad forskargrupp utan även kommunicera med forskare i olika forskargrupper, förutom i kemisektorn där du har din hemvist, den datorvetenskapliga sektorn vid Karlstads universitet samt med forskare på de olika företag som ingår som partners i projektet.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att designa och utföra kromatografiska experiment med HPLC/UHPLC kopplade med olika detektorer, bland annat masspektrometer. Du kommer arbeta både med analys och med rening av oligonukleotider dvs så kallad analytisk och preparativ kromatografi. Uppgifterna kommer dessutom innebära efterföljande dataprocessering av den upptagna rådatan. Det görs bland annat i excel och andra mjukvaror som utvecklats i laboratoriet. Den processerade datan delges sedan andra i forskargruppen för fortsatt bearbetning. Delrapporter behöver skrivas och kontinuerligt delges forskningsgruppen och företagen inom projektet, utifrån ibland snäva deadlines.

Kvalifikationer
För anställningen krävs en civilingenjörsexamen i kemiteknik eller bioteknik alternativt en mastersexamen i kemi. Det är meriterande med inriktning/profil  mot analytisk kemi och/eller biokemi.

Det krävs även att du har praktisk erfarenhet av vätskekromatografi och det är meriterande om  du har såväl praktisk och teoretisk erfarenhet av jon-pars vätskekromatografi samt av preparativ kromatografi. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete, i synnerhet om det inneburit akademiskt-industriellt samarbetsprojekt. Du bör vara resultatinriktad, kunna arbeta både i grupp och enskilt, där du tar eget ansvar för att driva arbetet mot mål.

Du behöver också ha erfarenhet av, och god förmåga, att hantera arbete som innebär tidspress, samt ha god förståelse av innebörden av leveransbaserade målformuleringar.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% under perioden från 2023-03-01 eller enligt överenskommelse till 2023-06-30 med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2023-02-10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Gästforskare till centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL)

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker nu Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL, (https://www.

kau.se/csl) 1-2 gästforskare. Anställningens omfattning är 20 % av en heltidsanställning och gäller under 1 år med start våren 2023. Forskningsmiljön har sin bas vid institutionen för språk, litteratur och interkultur, men med förgreningar i många ämnen som samverkar runt lärarutbildningen. Det är en rik miljö där ämnesdidaktiska frågor med inriktning mot språk och litteratur från olika traditioner, teorier och metoder möts och utvecklas. Anställningen som gästforskare innebär att ingå i – och bidra till – denna forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter
Gästforskaren ska i huvudsak engagera sig i aktiviteter relaterade till forskning. Innehavaren av denna anställning kommer att verka i en ämnesdidaktiks miljö där lärarutbildare, forskare och projekt fokuserar språk- och litteraturdidaktisk forskning. Projekt av särskild relevans för denna anställning är https://www.kau.se/tellability - Muntligt berättande som livskunskap och interaktionell kompetens i andraspråksundervisning, https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-24 samt https://www.gu.se/nyheter/vad-hander-nar-lararen-blir-influencer - Sociala medier som arena för yrkesutövning. Gästforskaren förväntas bidra till CSL:s forskningsmiljö och i anställningen ingår att aktivt och regelbundet under anställningen arbeta på plats i Karlstad, samt att aktivt delta i miljöns seminarieverksamhet. Övriga arbetsuppgifter handlar om handledning och utvecklingsarbete som att söka externa medel, samförfattande artiklar och utveckla samarbetet med forskare på andra lärosäten.

Behörighetskrav
Behörig till anställning som gästforskare för CSL är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot språk- eller litteraturdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Krav för anställning är också goda muntliga och skriftliga färdigheter i såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid vetenskaplig kvalitet i sökandens tidigare publikationer. Det är av särskild vikt att ha bedrivit studier som belyser frågor om digitalisering av undervisning, professionsfrågor och sociala medier, andraspråksundervisning, och/eller interaktion i klassrummet.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga med forskare på såväl en nationell som en internationell arena, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen omfattar 20 % av en anställning under 1 år, med tillträde senast 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer (max 5 stycken)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa (ex. samverkan med det omgivande samhället)
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
HR avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2022/296

Sista ansökningsdag: 2023-01-20                     

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i psykologi

Ansök    Nov 10    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.

Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning 
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2023 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida

Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 mars 2023 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan 
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier
- minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2022/249 

Sista ansökningsdag 2023-01-09

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent för forskning i pedagogiskt arbete

Ansök    Dec 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier utlyser en visstidsanställning på 10% som projektassistent för forskning pedagogiskt arbete.

Vi söker en person som ska medverka i analysarbete inom ett forskningsprojekt. Anställningen innebär att ingå i projektgruppen för projektet Plattformspedagogik. En studie om att synliggöra nya rum för lärande i det digitala klassrummet, som handlar om lärplattformars betydelse för ämnesundervisning i gymnasieskolan, med särskilt fokus på ämnena historia, matematik och svenska. Projektets analyser baseras på videoinspelningar från klassrum, och fokuserar särskilt på hur undervisning och lärande tar form i klassrummets interaktion i undervisning som i hög grad använder sig av digitala plattformar och andra digitala resurser. Vi är en aktiv projektgrupp bestående av seniora forskare samt en projektassistent med ansvar för datainsamling och hantering av data, och söker nu ytterligare en projektassistent med inriktning mot analys- och vetenskapligt skrivarbete (se https://kau.varbi.com/center/tool/position/579731/edit/tab:3/lteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-24). 

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av analys av videodata med särskilt fokus på historieämnet, samt artikelskrivande i samarbete med övriga projektgruppen. Du förväntas ta stort ansvar i framskrivning av vetenskapliga artiklar, i samarbete med kollegor i projektet. I arbetet ingår hantering av videodata som kodats i analysverktyget NVIVO, deltagande i datasessioner samt skrivarbete i olika delar av vetenskapliga artiklar. Arbetet utgår från Karlstads universitet, men kan till största delen utföras på distans via det digitala konferensverktyget Zoom samt i delade digitala arbetsytor. Du kommer att ha möjlighet att förlägga en stor del av dina arbetstider själv.

Behörighetskrav 

För anställning krävs en doktorsexamen med inriktning mot historieämnets didaktik, eller motsvarande.

Kvalifikationer
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av stor vikt” och ” meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av stor vikt är fördjupade kunskaper inom historiedidaktik, samt erfarenhet av kvalitativa analysmetoder.

Eftersom arbetsuppgifterna innebär vetenskaplig rapportering ställs höga krav på såväl akademisk självständighet som samarbetsförmåga i forskning. 

Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för projektet, och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Det är meriterande om du har kunskap om och tidigare erfarenheter av klassrumsstudier med fokus på historieundervisning och/eller undervisningens digitalisering.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 10 % under perioden 1 februari – 31 december 2023. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2023-02-01.

Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

 

Sista ansökningsdag: 2023-01-08                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i arbetsvetenskap

Ansök    Sep 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. Arbetet som projektassistent kommer att ske inom ramen för ett projekt tillsammans med Region Värmland. Projektet syftar till att, baserat på en kvantitativ kartläggning, genomföra intervjuer med företrädare för olika kommunala verksamheter. Dessa kartläggningar ska tillsammans ligga till grund för en analys av arbetslösheten i de värmländska kommunerna.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att bistå i den kvantitativa kartläggningen av arbetslösheten i länet samt att genomföra litteratursökningar inom området. I nästa steg ska ett fyrtiotal intervjuer genomföras och analyseras. Analyserna skall sedan ligga till grund för åtgärdsförslag och handlingsplaner för olika kluster av kommuner i Värmland. Inom ramen för anställningen ska projektassistenten kunna arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser samt ha en god förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en utbildning på minst kandidatnivå som bedöms vara relevant i relation till arbetsuppgifterna, såsom PA-programmet. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet på en strategisk nivå och ha god kunskap om området arbetsmarknad och arbetslöshet. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska är ett krav och erfarenhet av att genomföra djupintervjuer är meriterande.

Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga till självständigt arbete såsom att planera, genomföra och koordinera.

Viktiga personliga egenskaper är öppenhet och god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga till helhetssyn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer till medarbetare och en stor mängd externa parter i projektet.

Villkor
Anställningen är en särskilt visstidsanställning på deltid, omfattning 50 %.

Tillträde 2022-11-01, till och med 2023-05-31, med eventuell möjlighet till förlängning under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- personligt brev
- CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior av examensbevis och intyg

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 2022-10-10

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i risk-och miljöstudier med inr. klimatförändringar och hälsa

Ansök    Okt 28    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Anställningen som postdoktor är vid ämnet risk- och miljöstudier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaper. Ämnet omfattar ett trettiotal forskare och lärare, och bedriver utbildning på forskarnivå såväl som på master- och kandidatnivå... Visa mer
Beskrivning
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Anställningen som postdoktor är vid ämnet risk- och miljöstudier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaper. Ämnet omfattar ett trettiotal forskare och lärare, och bedriver utbildning på forskarnivå såväl som på master- och kandidatnivå. Postdoktorn kommer att arbeta inom Centrum för forskning om samhällsrisker (http://www.kau.se/csr), som bedriver tvärvetenskaplig forskning om samhällrisker och dess hantering. CSR omfattar ca 40 forskare från olika discipliner. CSR lägger stor vikt vid hur forskningsresultat kommuniceras och att de bidrar till kommunikation och lärande samt hur dessa kopplas till praktik och formulering av policy. Ett viktigt verktyg i att förmedla CSRs forskningresultat och bidra till lärande om samhällsrisker är vårt RiskLab som bygger på våra välutvecklade flexibla läroformer. Anställningen sker inom ramen för Centrum för naturkatastrofslära (CNDS; http://www.cnds.se) som är en nationell tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander och postdoktorer organiserad av tre svenska lärosäten.

Anställningen syftar till att undersöka hälsoeffekter till följd av klimatförändringar och extremväder. Forskningen kommer bland annat vara knuten till ett pågående samarbete med forskningsinstitutioner i Bangladesh, men även studier i Sverige och Europa är aktuella.

Du kommer att arbeta i en grupp bestående av forskare och experter från universitet och forskningscentra i Sverige och utomlands, och från ansvariga myndigheter i de respektive länderna.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta med forskning med avsikt att stärka verksamheten inom CSR och CNDS, inom ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar kunskap om klimatförändringar och extremväder med dess effekter på fysisk och mental hälsa, livsförhållanden, etc. Arbetet omfattar alla de uppgifter som ingår för en forskare: vetenskaplig och populär publicering, arbete med ansökningar, projektledning, administration, undervisning, handledning, samverkan, etc.

Anställningen kan även innefatta undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildning. (Högst 20%)

En viktig uppgift är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, folkhälsovetenskap, geografi, eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande läggs särskild vikt vid den sökandes vetenskapliga meritering, framför allt internationell vetenskaplig publicering, i förhållande till anställningens inriktning.

Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering samt god förmåga att etablera nätverk och forskningssamarbeten är av stor vikt. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, samt förmåga att ta egna initiativ och att skapa goda relationer.

Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag och projekt är av vikt.

Förmåga att samverka och kommunicera med näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället är meriterande. Även erfarenhet från undervisning på universitetsnivå är meriterande.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse. Förlängning kan i undantagsfall bli aktuell.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och en forskningsplan för de kommande två åren där du beskriver hur du vill bidra till att utveckla forskningen inom CSR och CNDS (2-3 sidor)
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/219

Sista ansökningsdag: 2022-11-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i biologi

Ansök    Jul 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap. Ämnesområdet är ekologisk modellering med inriktning på individbaserad modellering av fiskpopulationer i vattenkraftreglerade vattendrag. Naturresurs rinnande vatten, NRRV, är en forskningsmiljö vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap vid Karlstads universitet, som bedriver både... Visa mer
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap.

Ämnesområdet är ekologisk modellering med inriktning på individbaserad modellering av fiskpopulationer i vattenkraftreglerade vattendrag.

Naturresurs rinnande vatten, NRRV, är en forskningsmiljö vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap vid Karlstads universitet, som bedriver både grundläggande och tillämpad forskning i och längs med vattendrag, sjöar och omgivande landskap. Forskningsgruppen intresserar sig för ett hållbart användande av resurser i flodområden och arbetar för miljölösningar som är till nytta för både samhälle och natur. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens inverkan på konnektivitet och vattenkraftens effekter, interaktioner mellan akvatiska och terrestra habitat, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter som målarmusslor, naturvård och socio-ekologisk forskning kopplad till reglering av vattendrag och sportfiske (https://www.kau.se/en/biology; http://www.nrrv.se. Mycket av forskningen i dessa områden bedrivs i samarbete med intressenter från näringslivet, handläggande myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter

Vattenkraft är en nyckelfaktor för en omställning till ett fossilfritt samhälle, men reglering av vattendrag för vattenkraft är också en stor orsak till minskningen i akvatisk biodiversitet. Den primära arbetsuppgiften är att utveckla nya sätt att skydda och återställa habitat för laxfisk i vattenkraftreglerade vattendrag. Vattenkraft är en nyckelkälla till hållbar fossilfri energi, men dämda av vattendrag har även resulterat i förlorad biodiversitet. I det här projektet kommer vi att utveckla individbaserade modeller (IBM) för att bedöma hur fiskpopulationer kan bevaras, samtidigt som vattenkraftsproduktion bibehålls.

Vald kandidat kommer att utveckla och tillämpa avancerade individbaserade modeller (IBM) för atlantlax, öring och harr i diverse scenarier för hantering av vattendrag. Forskningen kommer att bedrivas i samverkan med intressenter från vattenkraft, länsstyrelse och kommuner, samt icke-statliga organisationer. Kandidaten förväntas vara aktiv och närvarande på universitetet, samt aktivt engagerad i forskningsmiljön.

Undervisning eller andra akademiska arbetsuppgifter (max 20 %) vid institutionen kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen (eller kommer att ha avlagt examen före beslut om anställning är taget) i ekologi eller angränsande ämne, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad kandidat med erfarenhet av akvatisk ekologi och ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Bedömningen baseras på kvaliteten på den sökandes avhandling, vetenskapliga publikationer samt andra vetenskapliga meriter. Av särskild vikt är även den sökandes kunskaper gällande ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid den sökandes forskningserfarenhet relaterad till individbaserad modellering, geografiska informationssystem (GIS) och hydraulisk modellering. Av stor vikt är även personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta med och skapa goda relationer med kollegor, samt förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Av vikt är den sökandes intresse för och kunskap om laxekologi. Av vikt är även erfarenhet av samverkan med intressenter samt erfarenhet av att förmedla forskningsresultat.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning är en merit. Även körkort är en merit, då visst praktiskt i fältarbete kommer att förekomma.

Villkor

Anställningen en tidsbestämd heltidsanställning på 2 år, med start 230102, eller enligt överenskommelse. Om ytterligare externa medel erhålls kan det finnas möjlighet till förlängning på ett år.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/190

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i kemiteknik, 30-50%

Ansök    Jun 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen finns cirka 60 medarbetare. Inom institutionen bedrivs forskningsprojektet MultiBarr, finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, med fokus på funktionell bestrykning av papper, kartong och non-woven, samt till en uppsjö olika adsorbenter för att kunna förbättra förpackningar. Karlstads universitets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av forskningsmiljön Pro2BE. Du kan läsa mer om forskningsgruppens arbete på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material

För att kunna förbättra kunskapen om bestrykningsprocessen samt adsorptionsprocesser behöver vi under en begränsad tid förstärka vår grupp med en projektassistent forskning, med kompetens inom analytisk kemi, för att assistera forskarna i deras arbete.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar framför allt att medverka i det laborativa arbetet för att studera adsorption, men det kan även förekomma arbete med bestrykning av non-woven material och testning av antibakteriell effekt.  Adsorptionsstudierna innefattar arbete med adsorptionsmätningar av olika antimikrobiella komponenter på olika adsorbenter samt enklare data analys av dessa.  Du kommer framför allt arbeta med spektroskopiska metoder, men vissa mer komplexa ämnen kräver att analysen utförs med hjälp av vätskekromatografiska metoder. Arbetet innebär också försöksplanering, utvärdering och skriftlig och muntlig rapportering.

 

Kvalifikationer
Krav för anställning är avslutad utbildning på grundnivå, alternativt pågående utbildning på avancerad nivå, inom kemi eller kemiteknik. Arbetsuppgifterna kräver goda och aktuella kunskaper inom analytisk kemi.  Godkänd grundkurs i analytisk kemi är därför ett krav. God laboratorievana och erfarenhet av att arbeta med adsorption/desorption och kromatografi är meriterande.

Erfarenheter av bestrykning och pappersteknik samt en teoretisk bakgrund inom matematik är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som engagemang och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Vi värdesätter även god administrativ kompetens och god kommunikativ förmåga. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad från och med 2022-08-15 eller enligt överenskommelse, till och med 2023-02-28, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är deltid på 30-50%. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev
- CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis intyg från utbildningar/kurser, arbetsintyg/betyg etc.
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ange refnr: REK2022/168

Sista ansökningsdag:  2022-07-17           

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Amanuens i kemiteknik, 30-50%

Ansök    Jun 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen finns cirka 60 medarbetare.

Inom institutionen bedrivs forskningsprojektet MultiBarr, finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, med fokus på funktionell bestrykning av papper, kartong och non-woven, samt till en uppsjö olika adsorbenter för att kunna förbättra förpackningar. Karlstads universitets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av forskningsmiljön Pro2BE. Du kan läsa mer om forskningsgruppens arbete på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material

För att kunna förbättra kunskapen om bestrykningsprocessen samt adsorptionsprocesser vill vi under en begränsad tid förstärka vår grupp med en amanuens, med kompetens inom analytisk kemi.

Amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar med uppgifter inom undervisning, administration eller medverkan i forskning. I det här fallet kommer du huvudsakligen medverka i pågående forskningsprojekt genom att assistera forskarna i deras arbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer framför allt medverka i laborativt arbetet för att studera adsorption, men det kan även förekomma arbete med bestrykning av nonwowen material och testning av antibakteriell effekt.  Adsorptionsstudierna innefattar arbete med adsorptionsmätningar av olika antimikrobiella komponenter på olika adsorbenter samt enklare data analys av dessa. Du kommer främst arbeta med spektroskopiska metoder, men vissa mer komplexa ämnen kräver att analysen utförs med hjälp av vätskekromatografiska metoder. Arbetet innebär även försöksplanering, utvärdering och skriftlig och muntlig rapportering.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).  

Sökande ska vara antagen till civilingenjörsprogrammet kemiteknik eller liknande. Sökande ska ha minst en kurs i analytisk kemi avslutad. Godkänd grundkurs i analytisk kemi är ett krav.

Bedömningsgrunder
Arbetsuppgifterna kräver goda och aktuella kunskaper inom analytisk kemi.  God laboratorievana och erfarenhet av att arbeta med adsorption/desorption och kromatografi är meriterande.

Erfarenheter av bestrykning och pappersteknik samt en teoretisk bakgrund inom matematik är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som engagemang och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Vi värdesätter även god administrativ kompetens och god kommunikativ förmåga. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad från och med 2022-08-15 eller överenskommelse, till och med 2023-02-28, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är deltid på 30-50%. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Anställningen kan förlängas (Högskoleförordningen 5 kap 12 §) under förutsättning att behörighetskraven fortfarande är uppfyllda.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev
- CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis intyg från utbildningar/kurser, arbetsintyg/betyg etc.
- Intyg på pågående studier
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer).

Ange refnr: REK2022/179

Sista ansökningsdag: 2022-07-17

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

1-3 amanuenser i kemi

Ansök    Jun 28    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

- Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
- Civilingenjör kemiteknik
- Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
- Grundlärarprogram
- Basår

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Inom kemiämnet sker idag ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Under en begränsad tid har vi behov av att förstärka vår grupp med en eller flera amanuenser.
En amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar med uppgifter inom undervisning, administration eller medverkan i forskning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är kurser i kemi på grundnivå, men det kan även bli aktuellt att undervisa i kemi på kurser inom lärarutbildningen eller på basåret.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi eller Civilingenjör Kemiteknik vid Karlstads universitet och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska, varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet och goda kunskaper från laborativt arbete.
- Förmåga att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid.

Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid:

- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet och egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

Villkor

Anställningen som amanuens omfattar högst 50 % av heltid, vilket motsvarar 20 timmar per vecka över tid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2022-08-15, till och med 2023-02-28.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till aktuellt program)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.
Ange ref.nr REK 2022/187.

Sista ansökningsdag:  19 juni 2022                                       

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent, forskning i byggteknik

Ansök    Jun 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), vars forskning fokuserar på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Läs gärna mer på http://www.kau.se/pro2be

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som handlar om att använda restprodukter från tillverkning av skivor av korslimmat trä till att utveckla det avancerade trähusbyggandet. Arbetet görs delvis inom forskargruppen Träbyggnadsteknik, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen forskar om trä i avancerade konstruktionstillämpningar och en viktig del av arbetet är avancerade experimentella försök.

Vi behöver, under en viss tid, förstärka gruppen med en projektassistent forskning i byggteknik för att genomföra ett flertal experimentella försök och utvärdering av dessa.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av planering, genomförande och utvärdering av experimentella försök. Du kommer i rollen som projektassistent hjälpa till med att planera försöken, så att dessa blir genomförbara på ett sätt som leder till relevanta resultat. Du förväntas även bidra vid utvärdering av försöken, med så kallad Digital Image Correlation, DIC.

En del av din anställning är av mer generell och bred karaktär. Det kan exempelvis innebära att hjälpa till vid planering, genomförande och utvärdering av olika forskningsprojekt vid institutionen. I det arbetet kommer du att samverka nära med både laboratorie- och utvecklingsingenjörer.

Du kommer arbeta tillsammans med forskare inom projekten och det är även en nära samverkan med företagsrepresentanter.

Kvalifikationer
För anställningen krävs minst högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande, i byggteknik eller annat område med relevans för projektet.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera mekaniska experiment med produkter av trä.
- Dokumenterad erfarenhet av att utvärdera experimentella försök med kamerateknik.

Vid urval kommer vikt att läggas vid

- Bred kunskap inom byggteknik.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och löper i tolv månader, med start snarast, dock senast 1 september 2022. Anställningen är på heltid.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Ange referensnummer: REK2022/175

Sista ansökningsdag: 2022-07-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, idrottsvetenskap 80%

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier utlyser en visstidsanställning på 80% som projektassistent för forskning i ämnet idrottsvetenskap.

Vi söker en person som ska medverka vid datainsamling och bearbetning av data i ett forskningsprojekt under perioden 1 juli - 30 november 2022.

Forskningsprojektet På lånad tid? handlar om fritidsbankernas roll för jämlika villkor för barn och ungas rörelse och fritid. Specifikt är syftet att undersöka på vilket sätt fritidsbankens verksamhet bidrar till ökat deltagande i olika fritidsaktiviteter, ökad fysisk aktivitet samt sociala möten över sociala gränser.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av datainsamling och databearbetning inom ramen för projektet. Du ska i första hand samordna datainsamling som sker på landets fritidsbanker. Det betyder att du har kontakt med personal som ska distribuera enkäter och underlättar arbetet med att samla in data. Du har även hand om frågor som rör samtycken, ersättningar osv. Du kan även själv behöva hjälpa till att samla in data på fältet. Detta kan ske på stationära fritidsbanker eller i den mobila verksamheten. Resor med kort varsel inom landet samt övernattning förekommer.

Du kommer även driva delar av bearbetning och analys av data. Till detta hör kodning av enkätdata samt övrigt arbete för att strukturera data. Även visst analysarbete ingår i anställningen då du kommer göra delar av analysen i studien. Arbetet utgår från Karlstads universitet och vi förutsätter att du, i stor omfattning, finns på plats i vår miljö. 

Behörighetskrav
För anställning krävs att du har avklarat minst 160 högskolepoäng inom idrottsvetenskap och har goda kunskaper i svenska och engelska. Vidare krävs att du innehar körkort (B) och har tillgång till egen bil.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av stor vikt är goda kunskaper inom kvantitativa metoder och bearbetning av statistiskt material. Du behöver ha god förmåga att hantera enkätverktyget Survey & Report samt analysprogrammet SPSS.  

Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter ställs höga krav på god samarbetsförmåga och social kompetens.

Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Det är meriterande om du har kunskap om och tidigare erfarenheter av sociologiska eller psykologiska idrottsvetenskapliga begrepp som rör inkludering så som socioekonomiska faktorer och upplevd idrottskompetens.

Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med studier om betydelsen av material/utrustning för barns och ungas möjligheter till en meningsfull fritid. Samt är det positivt om du har kunskap om idrottens betydelse för individers välmående.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 80 % under fem månader. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2022-07-01.

Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag 2022-06-19

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Gästforskare i maskinteknik

Ansök    Maj 25    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en gästforskare i maskinteknik med placering vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena fysik, elektroteknik, samt maskin- och materialteknik, som omfattar både forskning och undervisning. Vid maskin- och materialteknik bedrivs forskningen inom flera delområden. Ett av dem är pappersmekanik främst för kartongmaterial. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning inom pappersmekanik. Modeller baserade på kartongens fiberstruktur ska tas fram och utvecklas. Speciellt ska modellerna tas fram för att påvisa de mekaniska skjuvegenskaperna i papprets tjockleksriktning. De framtagna modellerna kommer troligtvis att ge en ökad förståelse för experimentellt framtagna materialdata. Egenskaperna är viktiga i en formningsprocess där kartongmaterialet viks.  

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.


Behörighetskrav
För anställning krävs att den sökande har doktorsexamen inom maskinteknik företrädesvis med inriktning mot materialmodellering eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha väl dokumenterad kunskap inom området hållfasthetslära.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt:

- Dokumenterad forskningserfarenhet på fibermaterial.
- Dokumenterad erfarenhet av materialmodellering.
- Dokumenterad erfarenhet från tidigare undervisning på universitetsnivå.

Av stor vikt:

- Personliga egenskaper så som god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter som bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Personliga egenskaper som också är av stor vikt är att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, att kunna arbeta självständigt och förmågan att ta egna initiativ.


Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till och med den 30 april 2024. Tillträde omgående.
Anställningen förutsätter att den sökande medför egen finansiering motsvarande 100 % av heltid.


Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
- CV
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Kopior av examensbevis, relevanta betyg, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer som styrker tidigare erfarenheter.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Två referenspersoner, eventuella rekommendationsbrev
- Dokument som intygar egen finansiering

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 3 juni 2022                                                 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot befälsförsörjning

Ansök    Maj 19    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering. Projektet Försvarsmaktens (FM) strategiska ambition är en upprustning av det nationella försvaret och att anpassa verksamhetens uppdrag till ett förändrat sä... Visa mer
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm.

Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Projektet

Försvarsmaktens (FM) strategiska ambition är en upprustning av det nationella försvaret och att anpassa verksamhetens uppdrag till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. FM organisationsutveckling kan på många sätt betraktas som en brytpunkt efter år av omorganiseringar, förbandsnedläggningar samt en omstrukturering där FM uppgifter och strategiska målsättningar skiftat karaktär. Kommande decennium kommer FMs främsta strategiska utmaning vara att krigsorganisationen ska växa, både personellt och organisatoriskt. För att kunna realisera denna strategiska ambition behöver myndigheten öka sitt personalinflöde, dels i form av växande värnpliktskullar, dels i form av stundande pensionsavgångar och att söka efter personell balans mellan befintliga personalkategorier (officerare, specialistofficerare, gruppbefäl och anställda soldater), men även framtida utmaningar som exempelvis återtagande av plutons-/kompanibefälskategorierna och reservofficerskategorin som förväntas växa. Syftet med projektet är att undersöka aspekter relaterat till arbetsvillkor, implementering av nya strategiska målsättningar samt ledarskap utifrån organisationsteoretiska perspektiv.

Projektgruppen består i nuläget av tre forskare: projektledaren Johan Österberg, Fil Dr i psykologi vid Försvarshögskolan Karlstad, Erik Berndtson, Professor vid Försvarshögskolan i Stockholm och Emma Oskarsson, forskningsassistent vid Försvarshögskolan, Karlstad.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning och administration (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering med både kvantitativ och kvalitativ analys av data. Arbete omfattar innefattar framtagandet av enkäter, intervjuguider och datainsamlingar på olika nivåer i FM och försvarsrelaterade myndigheter och organisationer. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella (engelskspråkiga) tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Du kommer att vara placerad vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Karlstad, Försvarshögskolan, och arbetet innefattar resor, både nationellt och internationellt. En lämplig bakgrund för tjänsten är exempelvis inom säkerhetsstudier, organisationsstudier, militärsociologi, arbets-/organisationspsykologi eller offentlig förvaltning med inriktning mot försvar och säkerhet. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kvalifikationer

- Sökande ska ha doktorsexamen inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis freds- och utvecklingsforskning, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, säkerhetsstudier, sociologi eller statsvetenskap.
- Sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, och ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
- Vidare bedöms ansökan efter (a) sökandes empiriska och teoretiska kunskaper inom projektets ämnesområden (ex. organisationsstudier, säkerhetsstudier eller militärsociologi), (b) visade färdigheter i kvalitativa forskningsmetoder, (c) intresse och förmåga att arbeta självständigt och i en forskargrupp, (d) förmåga att kommunicera forskningsresultat, inklusive till offentliga aktörer och civilsamhället.

Projektgruppen är relativt liten och arbetet kräver mycket god förmåga till nära samarbete.. Som person är du strukturerad, självständig, och initiativtagande. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

- Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen är tidsbegränsad på två år på heltid. Den är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningen kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktorsavtalet, är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Ansökan

Du ansöker via Varbi, ange referensnummer HF/HR 130/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
- Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
- Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Österberg, projektledare, [email protected], Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Postdoktor i hållbar samhällsförändring och industriell omvandling

Ansök    Maj 12    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning Som postdoktor kommer du att arbeta med projektet https://www. post-carbon.co.uk/changingplacesofwork(Arbetsplatsers strukturomvandling). Tillsammans med geografer och historiker i Sverige och England kommer du att undersöka hur den gröna omställningen (lägre koldioxidutsläpp) inom stålindustrin samverkar med arbetar- och platsbaserade identiteter i bruksorter samt hur denna samverkan påverkar möjligheterna för en rättvis omställning mot låg... Visa mer
Beskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta med projektet https://www.

post-carbon.co.uk/changingplacesofwork(Arbetsplatsers strukturomvandling). Tillsammans med geografer och historiker i Sverige och England kommer du att undersöka hur den gröna omställningen (lägre koldioxidutsläpp) inom stålindustrin samverkar med arbetar- och platsbaserade identiteter i bruksorter samt hur denna samverkan påverkar möjligheterna för en rättvis omställning mot låga koldioxidutsläpp.

Du kommer att vara placerad vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet, och din formella titel kommer att vara postdoktor i historia. (Observera att detta rör tjänstens placering organisatoriskt snarare än tjänstens innehåll som har en utpräglad samhällsvetenskaplig inriktning). Många av våra medarbetare är engagerade i olika forskargrupper och du kommer att få möjligheten att knyta kontakter med dem, likväl som lärare och forskare från andra institutioner, genom tvärvetenskapliga centrumbildningar som till exempel Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). CRS bedriver mångvetenskaplig forskning om aktuella och historiska trender, likväl som framtida utmaningar, och skapar insikter om samhälleliga relationer och processer som möjliggör eller hindrar hållbar utveckling. Mer information om institutionen och anknutna centrumbildningar hittar du http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9DFB0a4241991Epp99AAC285/Antagningsordning 2020.pdf.

Vad vi erbjuder

- Möjligheten att arbeta vid en institution som främjar mångvetenskapligt lärande och samverkan.
- En forskargrupp som värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i arbetet där det är möjligt.
- Stöd att utveckla dina egna intressen, samt möjligheten att arbeta kreativt i flera discipliner för att skapa forskning med både hög vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.
- Möjligheten att tillbringa tid som gästforskare vid något av våra partneruniversitet i England (med förbehåll för slutligt godkännande).

Arbetsuppgifter
Som en del av projektet ”Changing Places of Work” kommer du som postdoktor att ansvara för planering och utförande av kvalitativ forskning med projektet. Genom dokumentanalyser och intervjuer kommer du att skapa ny kunskap om hur samtida och framtida industrier i Sverige formar både platserna och arbetarnas sociala tillhörighet där industrierna är belägna. Genom detta kommer du att hjälpa till med organiserandet av olika workshops för att bygga broar mellan praktiska förslag och kritiska perspektiv på arbetsliv, vilket kan skapa ny förståelse av hur ”åtråvärda jobb” i framtidens gröna industrier  kan komma att se ut och hur sådana jobb kan bidra till de övergripande målen om att minska socioekonomiska orättvisor och skapa välmående samhällen. Som en del i ditt arbete förväntas du resa regelbundet inom Sverige, samt ibland även utomlands.

Utöver planerande och utförande av forskningsinsatser kommer du även ha en framträdande roll i skrivandet av vetenskapliga artiklar. Du kommer att jobba med att nyttiggöra den kunskap och den kompetens som finns på universitetet i samhället. Detta uppnås bland annat genom samverkan med intressenter och spridande av projektets forskningsresultat till det omgivande samhället. Slutligen kommer du att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i både institutionens och universitetets gemensamma verksamheter, såsom forskarseminarier och workshops.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Eftersom projektet har ett tvärvetenskapligt upplägg är vi öppna för att ta emot ansökningar från sökande med avlagd doktorsexamen inom olika samhällsvetenskapliga ämnen, såsom geografi, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, regionala studier eller liknande ämnen.

Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån vetenskapliga kvalifikationer och lämplighet för anställningen, som angivet i den sökandes CV och personliga brev.

Av särskild vikt är erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsprocesser med kvalitativa fältarbetsmetoder som intervjuer och workshopar. Lika viktig är dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och planera din tid effektivt. Av särskild vikt är även förmåga att samarbetatvärvetenskapligt.

Av stor vikt är dokumenterad kompetens i eller intresse av en eller flera av: sociala aspekter av industriella/teknologiska förändringar; feministisk samhällsteori, deltagande och kvalitativa forskningsmetoder. Förmågan att samarbeta effektivt med intressenter med en mängd olika bakgrunder från en mängd olika organisationer, är också meriterande.

Till sist är även god förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift på engelska av särskild vikt, medan goda kunskaper i Svenska eller något annat skandinaviskt språk är av stor vikt.

Villkor
Anställningen en visstidsanställning på heltid och sträcker sig över två år. Anställningen kan förlängas under särskilda omständigheter, till maximalt tre år. Visa mindre

Projektassistenter, forskning i pedagogiskt arbete

Ansök    Apr 29    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser tre anställningar som projektassistent forskning i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier.

Här får du möjlighet att medverka i ett forskningsprojekt som genomförs inom svenskämnet i grundskolan i nära samarbete med lärare och forskare. Vi söker tre engagerade och noggranna projektassistenter som ska medverka vid datainsamling i ett praktiknära forskningsprojekt under september månad.

Forskningsprojektet Utforskande och fördjupande textsamtal handlar om litteratursamtal i svenskämnet på högstadiet och ska undersöka hur kvaliteten på sådana samtal kan utvecklas genom observation och feedback till lärare. Som projektassistent kommer du i första hand att medverka vid datainsamling i klassrum genom att spela in lektioner på video. Inom projektet kommer det också att samlas data genom kunskapstester och enkäter. Även sådant arbete kan ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datainsamling inom ramen för projektet. Du ska i första hand medverka vid videoinspelningar av lektioner i svenska. Det betyder att du sätter upp utrustning före lektionen, övervakar inspelningen och lagrar data på hårddisk efteråt. Tider för inspelning planeras tillsammans med lärarna, som finns på skolor i olika kommuner. Detta innebär att du kommer att behöva vara tillgänglig dagtid under hela perioden, det vill säga under september månad. Platser för datainsamling ligger huvudsakligen i Värmland, men datainsamling i Östergötland kan förekomma. Övernattning kan även förekomma.

Förlängt uppdrag kan bli aktuellt och då inkludera arbetsuppgifter såsom bedömning av elevprestationer på prov eller sammanställning av data i databaser i Excel-miljö.


Kvalifikationer
För anställning krävs att du har avklarat minst 60 högskolepoäng, gärna inom lärarutbildning. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett positivt förhållningssätt till kollegor samt flexibilitet. God förmåga att hantera teknisk utrustning är ett krav. Eftersom arbetsuppgifterna innebär närvaro under pågående lektioner krävs gott omdöme, förmåga att vara diskret, vänlig och att kunna agera smidigt i förhållande till den pågående verksamheten som ska dokumenteras i forskningsprojektet. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Den som anställs som projektassistent ska dessutom inneha körkort (B) och ha tillgång till egen bil. Det är meriterande om du studerar till lärare, i synnerhet ämneslärare i svenska.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 50 % under september månad med start 29 augusti med chans till förlängning. Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: XX                                  

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i ledarskap och ledning

Ansök    Apr 7    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap.

Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller. För den senare kategorin studerande driver FHS inom ramen för Centrum för Totalförsvaret och Samhällets Säkerhet) tre ledarskapskoncept som byggts under lång tid: Utveckling, grupp, ledarskap (UGL); Utvecklande ledarskap (UL); och Indirekt ledarskap (IL). Den aktuella tjänsten syftar till att stödja utvecklingen främst inom koncepten genom forskning inriktad mot de psykologiska och sociala processer som påverkar utövandet av effektivt ledarskap.

Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningen är placerad vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare som utbildar och forskar främst inom ledarutveckling, civil-militär samverkan samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning, design och utveckling av ett nytt koncept kopplat till medarbetarskap. Du kommer även att ta fram underlag kring medarbetarskap i relation till utvecklande ledarskap. Forskningen genomförs inom ramen för ett utbildningsprojekt. Du kommer att genomföra och delta i olika praktiska utbildningstillfällen i organisationer för att undersöka hur medarbetarskap kan påverka organisationers effektivitet. Även undervisning kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kandidaten ska ha visat praktisk erfarenhet av utbildning/undervisning.

Personliga egenskaper

Självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Den sökande ska behärska svenska flytande i tal och skrift för att kunna genomföra viktiga delar inom forskningsprojektet.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Meriterande

- Det är särskilt meriterande att du har dokumenterad kunskap om gruppdynamiska processer och medarbetarskap samt ledarskapsteorier med fokus på utvecklande ledarskap. Det är också meriterande att du har erfarenhet av kvantitativa metoder.
- Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock minst två år och högst tre år. En anställning får förlängas, om det krävs för att uppnå syftet med anställningen. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktors avtalet. är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:
- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
- Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
- Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 98/2022.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Monica Sjöstrand, Chef för avdelningen för ledarskap och ledning, Karlstad: [email protected], som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Projektassistent forskning i akvatisk biologi

Ansök    Mar 22    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Faku... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på värd-parasitinteraktioner mellan hotade sötvattensmusslor och deras värdfiskar.

Naturresurs Rinnande Vatten (https://www.kau.se/nrrv) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se/). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en projektassistent som kan arbeta drivande och självständigt inom ett forskningsprojekt som handlar om återintroduktion av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Dina arbetsuppgifter består i att i samverkan med övriga projektdeltagare genomföra fältaktiviteter som t.ex. elfiske, inventering av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla, undersöka musslors livscykler, och musslornas värdfiskar. Anställningen finansieras genom projektet Life Connects.

Kvalifikationer
För anställning krävs kandidatexamen i biologi, eller motsvarande, med ett examensarbete om minst 15 hp. Du ska också ha vana av att arbeta i/vid vattendrag och dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi. För anställningen krävs också att du innehar B-körkort eftersom arbetet innebär många transporter mellan de olika fältlokalerna.

I urvalsprocessen kommer det att läggas stor vikt på erfarenhet av elfiske och undersökningar av fisk och sötvattensmusslor. Av vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2021-05-01 till och med 2021-09-30 med möjlighet till förlängning.

Projektanställningen kräver flexibilitet med avseende på arbetstider, och längre perioder med arbete på annan ort är en grundläggande del av projektet. Stationeringsort kan vara annan än Karlstad.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Sista ansökningsdag: 2022-04-12                                                  

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktorer med inriktning mot mätning av kognitiv förmåga

Ansök    Apr 25    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm.

Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Vid Försvarshögskolan pågår ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett instrument för att mäta kognitiv förmåga, baserat huvudsakligen på modern testteori (Rasch Measurement Theory), men även klassiska metoder. Vi söker två postdoktorer vars arbete kommer att inriktas mot att undersöka mätinstrumentets egenskaper, bland annat genom att analysera uppgifters svårighetsgrad, Differential Item Functioning (DIF) samt reliabilitets- och dimensionalitetsaspekter av mätinstrumentet. Även andra typer av analyser kan komma att bli aktuella, exempelvis sådana som inkluderar skillnader mellan olika undergrupper i populationen, samt mätinstrumentets prediktiva förmåga och förändring över tid. En viktig del i arbetet utgörs av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Du kommer att ingå i en projektgrupp som leds av projektledare, docent Maria Fors Brandebo, och som i dagsläget består av en professor, två docenter, två filosofie doktorer och en forskningsassistent/doktorand.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Av särskild vikt är:

- Kunskap och erfarenhet av kvantitativa analysmetoder
- Kunskap och erfarenhet av psykologisk och/eller pedagogisk mätning
- Kunskap och erfarenhet av att analysera mätinstruments psykometriska egenskaper med hjälp av modern och/eller klassisk testteori, med särskild tonvikt på itemanalys
- God kännedom om olika teoretiska modeller av kognitiv förmåga
- Mycket goda språkkunskaper i svenska då testet som utformas är svenskspråkigt

Som person är du strukturerad, självständig, initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

- Det är meriterande om du avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Anställningarna är tidsbegränsade på två år på heltid. Vi vill anställa en till två personer. Anställningarna är placerade i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningarna kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för att få anställning är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde på FHS.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 115/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap) Vidimerat examensbevis. Översatt till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Maria Fors Brandebo, projektledare, [email protected]

Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet)

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Om oss

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller. Visa mindre

Postdoktor inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Ansök    Mar 18    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Anst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen som postdoktor är knuten till centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD).

CSD är ett forskningscentra vars verksamhet är riktad mot ämnesdidaktik inom geografi, historia, samhällskunskap och religionsvetenskap.  CSD forskning har en praktiknära inriktning med ambitioner att påverka undervisningens förutsättningar, former och innehåll, samt en teori-, och metodutvecklande inriktning.

CSD är ett forskningscentrum och har inte några anställda. Anställningen är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och kan beroende på den sökandes inriktning vara inom något av följande ämnen geografi, historia, samhällskunskap eller religionsvetenskap.

Anställningen förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet med inriktning mot något av de forskningsområden och nyckelteman som presenteras i CSDs Forsknings- och verksamhetsprogram 2022-2024.  Mer information om CSD: https://www.kau.se/csd

Arbetsuppgifter
Som postdoktor på CSD ingår du i vår forskningsmiljö och du förväntas var verksam både som självständig forskare och i samverkan med andra forskare inom CSD. Din forskning ska ha en tydlig ämnesdidaktisk inriktning och anknyta till CSDs forskningsprogram. Du kommer i huvudsak att bedriva forskning och skriva forskningsansökningar.  Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer. Du  bidrar till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i CSDs aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops samt genom att vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen.  

Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20 % ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas. I anställningen samverkar du med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne med ämnesdidaktisk inriktning mot Geografi, Historia, Samhällskunskap eller Religionsvetenskap eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den forskningsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom ämnesdidaktik, anknytning till CSD:s forskning samt kvalitet och självständighet i  forskningsplan.

Eftersom en stor del av vår forskning sker i samverkan med lärare och rektorer inom den svenska skolan är det av särskild vikt för denna anställning att den sökande har goda kunskaper i svenska, alternativt norska eller danska – både muntligt och i skrift. Av särskild vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Meriterade är lärarutbildning och erfarenhet från undervisning inom grundskola eller gymnasium, pedagogiska meriteringar samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Anställningen kan även förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde enligt överenskommelse under höstterminen 2022.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Förslag till forskningsplan
- CV
- Publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2021/277

Sista ansökningsdag: 2022-05-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i biologi, inriktning akvatisk ekologi

Ansök    Feb 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som postdoktor i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, med fokus på värd-parasitinteraktioner mellan hotade sötvattensmusslor och deras värdfiskar.

https://www.kau.se/nrrv är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem, vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter som unionida musslor, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se/). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, förvaltningen, intresseorganisationer och landägare.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Undervisning eller annan institutionstjänstgöring upp till 20% kan komma att ingå i anställningen.

Arbetsuppgifter
Den globala förlusten av biologisk mångfald har allvarligt påverkat ekosystemens struktur och funktion i akvatiska miljöer. En starkt hotad grupp av organismer som tidigare var vanlig i vattendrag är de unionida musslorna, vilka i livskraftiga bestånd kan ha stor påverkan på ekosystemfunktioner och biologisk mångfald. Det är därför angeläget att förstärka eller återintroducera musselpopulationer i många vattendrag. Unionida musslor har ett obligatoriskt parasitstadium på en eller flera värdfiskarter. För att bevara och förstärka musselpopulationer behöver funktionella värdfiskarter identifieras. Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) minskar över hela sitt utbredningsområde. Flodpärlmusslan lever som gälparasit på laxfisk (i Sverige öring (Salmo trutta) och/eller atlantlax (S. salar)) i 10-12 månader.

Postdoktorn kommer att studera värd/parasit- och återintroduktionsbiologi hos flodpärlmusslan och dess värdfiskar, både i fält och vid kontrollerade experiment vid vårt strömlaboratorium vid Karlstads universitet. Forskningsfrågorna är fokuserade kring öringens och atlantlaxens värdfiskfunktion för flodpärlmusslan, i syfte att stödja förvaltningsbeslut om musslor och deras värdfiskar. Dessutom kan forskning om värdfisken som spridningsvektor för musslor eller forskning om immunrelaterade interaktioner mellan musslan och dess värdfiskar komma ifråga. Vilka specifika forskningsfrågor som ska behandlas kommer att beslutas i samråd med kandidaten.

Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ekologi eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad kandidat med vetenskaplig erfarenhet av akvatisk ekologi.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens, vilket framgår av kvaliteten på den sökandes doktorsavhandling, publicerade vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga meriter. Särskild vikt kommer även att läggas vid kunskaper i experimentell design och statistisk (inkl. datorprogram som t ex R), samt erfarenhet av att utföra experiment och undersökningar i fält och på lab i akvatiska miljöer.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid vetenskaplig erfarenhet av fiskekologi eller ekologin hos musslor. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ.

Genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning är meriterande samt B-körkort eftersom mycket av det praktiska arbetet kommer utföras i fält.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträde 1 maj 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Ange ref.nr: REK 2022/39

Sista ansökningsdag: 2022-03-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i biologi

Ansök    Mar 17    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Faku... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent forskning i biologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper.

Här får du möjlighet att arbeta inom en forskningsmiljö som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning (http://www.nrrv.se/). Vi söker nu en entusiastisk projektassistent som ska jobba inom ett projekt om värmebehandling av invasiva växter.

Forskningsprojektet ska undersöka om och hur vi kan använda olika typer av värmebehandling för att döda frön och rötter av blomsterlupin i marken. Du kommer att jobba i laboratorium, växtodlingsrum och fält för att testa effekterna av olika temperaturer och inverkningstider samt olika metoder, som bekämpning med vattenånga eller het vatten. Du kommer sedan att sammanställa data och hjälpa till med analys och tolkning av data samt med dokumentation och rapportering av forskningsresultat.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i att planera och delta i laborativt arbete och fältarbete för insamling av data. Du ska även dokumentera och förvalta data och bidra till dataanalysen med hjälp av statistiska metoder. Du kommer att hjälpa till vid rapportskrivning och övriga publikationer. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer
För anställning krävs att du har en kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i biologi inkl. 15 hp i ekologi samt goda kunskaper inom floristik och botanik. Du ska ha väl dokumenterad kunskap inom statistik. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, ett positivt förhållningssätt till kollegor samt flexibilitet. Goda kunskaper i svenska och engelska är av stor vikt. Innehav av körkort (B) är av vikt.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 50 % och tidsbegränsad till 6 månader. Startdatum är snarast eller enligt överenskommelse. Det finns ingen möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Sista ansökningsdag: 2020-04-07

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter

Ansök    Jan 13    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter Anställningarna är placerade vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Arbetsuppgifter Som forskningsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning. Du kommer även att arbeta med framtagandet... Visa mer
Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter

Anställningarna är placerade vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad.

Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning.

Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra statistiska analyser. Administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojekt kan förekomma. Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har avlagt magister eller masterexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att ha arbetat med statistiska analyser. Det är även meriterande att ha  arbetslivserfarenhet inom arbets- och/eller organisationspsykologi. Om du har kännedom om organisationer inom totalförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom  Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ databearbetning är det också meriterande.

Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt och även arbeta i team avseende exempelvis problemlösning. Du har en god förmåga att självständigt strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Du tar initiativ och har en god samarbetsförmåga.

Om anställningen
Anställningarna är visstid på sammantaget 24 månader på heltid. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten är placerad på Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Tjänsteresor förekommer.

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Upplysningar
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 183/2021. Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Johan Österberg, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected] Rekryterande chef Monica Sjöstrand, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Projektassistent, Ämnesdidaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.

Nu söker vi en projektassistent till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). För mer information se gärna här: https://www.kau.se/csd.

CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktiska centrumbildningar projektet Rum för formativ ämnesundervisning. Det är ett forskningsprojekt som ingår i en statlig satsning på att utveckla modeller för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Detta projekt avser att utveckla modeller för kollegialt lärarsamarbete runt planering och uppföljning av ämnesundervisning. Arbetet sker i samverkan med rektorer och lärare på grundskola och gymnasium.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka implementering och effekter av ett kollegialt samarbete runt planering och efterarbete av lektioner. Målet är att utvinna generiska kunskaper med relevans för infrastrukturella skolreformer och för en utvecklad och evidensinformerad undervisning på lärarutbildning och rektorsutbildning. En målsättning i projektet är att deltagande skolor utvecklar en god förbättringskapacitet.Arbetsuppgifter
Som projektassistent deltar du i forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapens didaktik. Du kommer i huvudsak att arbeta i forskargruppen Rum för formativ ämnesundervisning, vid Karlstads universitet. Projektet genomförs i nära samarbete med en eller flera skolor i regionen. I huvudsak gäller arbetet bearbetning av data i Nvivo. Avsikten är att analysera effekter av lärares samarbete runt planering och efterarbete av lektionsserier. Du kommer att arbeta med dataprogram för kvalitativa och kvantitativa analyser. Utbildning och introduktion på dessa program kan ordnas. I arbetet ingår även att ta fram relevanta underlag för projektområdet genom sammanställningar av tidigare forskning. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov.


Kvalifikationer
Ett krav är att den sökande har eller inom en månad från ansökningstillfället har minst en magisterexamen i samhällsvetenskap eller annat relevant ämnesområde. Om inriktningen är mot ämnesdidaktik är det extra intressant. Erfarenhet av samverkansprojekt med lärare och analyser av samtal och elevuppgifter samt yrkeserfarenhet som lärare på grundskola eller gymnasium är meriterande. Meriterande är även kunskaper i kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt. En förutsättning är även att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då forskningsprojektet genomförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk, även goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av forskningsarbete och transkribering samt vana eller intresse för dataprogram som SPSS och NVIVO är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning på ca. 40 % sysselsättningsgrad för en planerad tidsperiod på ca 6  månader med start under januari- februari enligt överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef (eller motsvarande).

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis
- Två referenser.

Sista ansökningsdag: 2021-12-29
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, kemi

Ansök    Nov 23    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Institutionen har cirka 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen bedrivs även forskning inom olika områden. Till forskargruppen för separationsvetenskap (Fundamental Separation Science Group) söker vi under en tidsbegränsad period en projektassistent forskning, för både teoretiskt och experimentellt arbete inom vätskekromatografi inklusive utveckling av metoder och mjukvara för inversa problem inom kromatografi.

Forskargruppen FSSG samarbetar med industriella partners i ett vetenskapligt finansierat projekt genom KK-stiftelsen med titeln: ”Förbättrade metoder för process- och kvalitetskontroll med digitala verktyg”. Projektet är ett så kallat Synergiprojekt och syftar till att accelerera kvalitetskontrollmetoder och reningsmetoder för nya kommande läkemedel från AstraZeneca som exempelvis terapeutiska oligonukleotider. Synergiformen innebär att du inte bara ska arbeta i en isolerad forskargrupp utan även kommunicera med forskare i olika forskargrupper, förutom i kemisektorn där du har din hemvist, den datorvetenskapliga sektorn vid Karlstads universitet samt med forskare på de olika företag som ingår som partners i projektet.

 

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att designa och utföra kromatografiska experiment med HPLC/UHPLC kopplade med olika detektor bland annat  masspektrometer. Du kommer arbeta både med analys och med rening av oligonukleotider dvs så kallad analytisk och preparativ kromatografi. Uppgifterna kommer även innebära efterföljande behandling av den upptagna rådatan bland annat för att bestämma termodynamiken och kinetiken hos de interaktioner som äger rum mellan oligonukleotider och separationsmediernas ytor (stationära faser). Arbetet kan också innebära att utveckla numeriska metoder för adsorptionsprocesser inom preparativ kromatografi för att kunna prediktera separationer.

 

Kvalifikationer

För anställningen krävs en civilingenjörsexamen i kemiteknik, bioteknik eller mastersexamen i kemi. Det är meriterande om du har doktorsexamen i kemiteknik, bioteknik eller kemi.

Det krävs också att du har praktisk erfarenhet av vätskekromatografi och det är meriterande om  du har såväl praktisk och teoretisk erfarenhet av jon-pars vätskekromatografi samt av preparativ kromatografi.  

Det är meriterande om du har kunskaper i olika tekniska programmeringsspråk, som exempelvis Python och MATLAB, samt att hantera olika programmoduler för att lösa tekniska databehandlingsproblem. Erfarenhet från tidigare arbete med arbetsuppgifter inom området är meriterande. Annan forskningserfarenhet efter masterexamen, i synnerhet dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projektform inom akademiska samarbetsprojekt är meriterande. Du bör vara resultatinriktad, kunna arbeta både i grupp och enskilt där du tar eget ansvar för att driva arbetet framåt mot mål. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

 

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% under perioden från 2022-01-10 eller enligt överenskommelse till 2023-06-30 med möjlighet till förlängning.

 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av examensbevis, intyg etc. som styrker tidigare anställningar och utbildningar etc
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Sista ansökningsdag: 2021-12-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent forskning inom datavetenskap med inriktning mot användarvänlig integritet.

Anställningen utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec). Forskningen inom PrisSec fokuserar på datasäkerhet och personlig integritet.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling.

Arbetsuppgifter
Anställning som projektassistent utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec). PriSec fokuserar på integritetsfrämjande teknik (PETs), identitetshantering och användarvänlig säkerhets- och integritetsteknik. Arbetet sker inom ramen för KK-projektet TRUEdig. I arbetsgifterna ingår att bistå med transkribering och utvärdering av intervjuer. 

Kvalifikationer
Kvalificerad för anställningen är den med universitetsexamen om 120 högskolepoäng i datavetenskap eller informatik. Kunskap om eller erfarenhet av ämnet människa-datorinteraktion (HCI) är meriterande.

Urval sker efter individuell prövning av kandidaternas förmåga att effektivt bistå forskarna i projektet.

Villkor
Tidigaste tillträdesdatum är 2021-09-20 Anställningen är en visstidsanställning med en omfattning på 50 % under 2 månader, men det kan bli aktuellt med förlängning efter överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Sista ansökningsdag: 2021-09-26                           

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktoranställning på heltid inom datavetenskap med inriktning mot användarvänlig integritet och identitetshantering.

Anställningen utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Forskningen inom PrisSec fokuserar på IT-säkerhet, integritetsfrämjande teknik (PETs) och användarvänlig integritet och säkerhet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Datavetenskapens utbildning och forskning är inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Arbetsuppgifter

I rollen som postdoktor kommer du att bedriva forskning inom området användarvänlig integritet och identitetshantering i smarta miljöer, med fokus på design, utveckling och utvärdering av transparens- och kontrollfunktioner. Därtill kan du också komma att bidra till vår pågående forskning inom kvalitetskriterier och certifiering av IT-säkerhets/integritets-moocs (Massive Open Online Courses). Det kan även bli aktuellt med undervisning inom ämnet.

Du kommer att arbeta inom ramen för externt finansierade projekt, vilka inkluderar det SFF-finansierade https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/national-projects/surprise, EU H2020-projektet https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/international-projects/cybersec4europe-eu-h2020, samt https://www.kau.se/en/cs/research/ongoing-projects/national-projects/truedig, som är ett samarbete mellan universitetet och näringslivet, och finansieras av KK-stiftelsen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som postdoktor är den som nyligen har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik (eller har motsvarande kompetens). Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vi lägger stor vikt vid att du har forskningserfarenhet inom områden som användarvänlig integritet, identitetshantering och integritetsfrämjande teknik, inklusive utveckling av användarvänliga och innovativa användargränssnitt och verktyg för transparens, intervenabilitet och samtycke. Den sökande bör ha erfarenhet av HCI-forskningsmetoder, inklusive utveckling av användargränssnitt och prototyper, laboratoriestudier med användare, intervjuer, fokusgrupper och statistiska undersökningar. Den sökande bör också vara bekant med dataskyddsförordningen (GDPR), ha nödvändig teknisk kunskap om PETs och identitetshantering för smarta applikationer samt goda programmeringskunskaper. Kunskap om och erfarenhet av IT-säkerhets- och integritets-moocs är meriterande.

Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag,
god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga är också av vikt. Av särskilt stor vikt är internationell forskningserfarenhet, samt erfarenhet av forskningssamarbeten med näringslivet.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Se fullständig annons på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i risk- och miljöstudier

Ansök    Sep 27    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Karl... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet.

Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, mastersprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande tio doktorander.

Forskningen inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet har ett gemensamt tvärvetenskapligt tema om hållbarhet och hantering av risker i samhället. Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Vi söker nu en projektassistent i risk- och miljöstudier till ett forskningsuppdrag knutet till Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) för en allmän visstidsanställning.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent deltar du i arbetet med att etablera ett samarbete med forskningsinstitutioner inom hälso- och miljöområdet i Bangladesh. I huvudsak gäller arbetet litteraturstudier, analyser av text och vetenskaplig publicering. Det ingår även att delta i webbinarier samt tillhörande arbetsuppgifter för befattningen.

Kvalifikationer
För behörighet till anställningen krävs minst masterexamen inom exempelvis riskhantering eller för anställningen annat relevant område. För anställningen krävs kunskaper om systematisk litteratursökning och skrivande av litteraturöversikter. Dessutom krävs kunskaper om klimatförändringar och livsmedelsförsörjning i låginkomstländer. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och analytiskt tänkande. En förutsättning är även att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då uppdraget genomförs på svenska och engelska krävs goda kunskaper i båda dessa språk i såväl tal som skrift. Erfarenhet av forskningsarbete är meriterande, liksom av forskningsarbete i låginkomstländer.

Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning med omfattning 50% med start omgående till och med 2022-03-31. Möjlighet finns till eventuell förlängning.

Ansökan
Skickas in via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Ansökan ska innehålla:

- CV.
- Personligt brev.
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista ansökningsdag: 2021-10-06                                            

Ange referensnr: REK2021/190

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Projektassistent i risk- och miljöstudier

Ansök    Jul 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Karl... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet.

Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, mastersprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande tio doktorander.


Forskningen inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet har ett gemensamt tvärvetenskapligt tema om hållbarhet och hantering av risker i samhället. Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Vi söker nu en projektassistent i risk- och miljöstudier till ett forskningsuppdrag i samverkan med MSB för en allmän visstidsanställning.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent deltar du i ett uppdrag om social sårbarhet för klimatrisker i Sverige. I huvudsak gäller arbetet litteraturstudier, analyser av text, sammanställningar av textmaterial och publicering av en rapport från uppdraget. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov samt tillhörande arbetsuppgifter för befattningen.

Kvalifikationer
För behörighet till anställningen krävs minst masterexamen inom exempelvis riskhantering eller för anställningen annat relevant område. För anställningen krävs kunskaper i kvalitativa dataanalyser. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och analytiskt tänkande. En förutsättning är även att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då uppdraget genomförs på svenska och engelska krävs goda kunskaper i båda dessa språk i såväl tal som skrift. Erfarenhet av forskningsarbete är meriterande. Kunskaper inom hälsovetenskap är även det meriterande.

Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning med omfattning 50-75% med start omgående till och med 2022-01-15. Möjlighet finns till eventuell förlängning.

Ansökan
Skickas in via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Ansökan ska innehålla:

- CV.
- Personligt brev.
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista ansökningsdag: 2021-08-10                                            

Ange referensnr: REK2021/173

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Postdoktorsanställning i datavetenskap inom mjukvaruteknik

Ansök    Jun 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser nu en postdoktorsanställning på heltid med inriktning mot icke-teknisk skuld inom storskalig agil mjukvaruutveckling.

Anställningen utlyses inom ramen för forskargruppen Software Quality and Digital Modernisation, SQuaD, vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap består av två ämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 medarbetare. Inom datavetenskap är forskning och utbildning fokuserad på datakommunikation och distribuerade system, cybersäkerhet och personlig integritet samt programvaruteknik. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både universitetsvärlden och näringslivet. Forskningen som bedrivs inom SQuaD syftar till att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem för att möjliggöra underhåll och utveckling av sådana system på ett enklare sätt.

Arbetsuppgifter

Postdoktorsanställningen är kopplad till det nya projektet NODLA (Non-Technical Debt in Large-Scale Agile Software Development), som bedrivs i samverkan med näringslivet och med finansiering från KK-stiftelsen. Målet med NODLA är att undersöka icke-teknisk skuld för att förstå orsakerna till ackumulering av icke-teknisk skuld, dess konsekvenser, och åtgärdsstrategier inom storskalig agil mjukvaruutveckling från både yrkes- och forskningsperspektivet. Se mer information om NODLA på webben: https://sola.kau.se/nodla

Behörighetskrav

- Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
- Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
- God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal samt utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift.
- Stark publiceringshistorik.

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer vikt att läggas vid relevant och omfattande erfarenhet av forskning inom storskalig agil mjukvaruutveckling, kontinuerlig mjukvaruutveckling, djupgående kunskap om mjukvaruutvecklingsmetoder, diverse ramverk (exempelvis SAFe, LeSS, DAD, Nexus, Spotifymodellen) i allmänhet, och teknisk/icke-teknisk skuld inom mjukvaruutveckling i synnerhet, till exempel:

- Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag.
- Visad kunskap om, och erfarenhet av, empirisk forskning med kvalitativa och kvantitativa metoder inom mjukvaruprocesser.
- Dokumenterat framgångsrikt arbete inom en forskargrupp med demonstrerad självständig forskning.

Mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder finns att läsa i Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 december 2021 till 1 februari 2022.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant professionell erfarenhet och kunskap samt publikationslista.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner ska också anges.
- Personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och hur de relaterar till NODLAs projektområde. (Max 2 A4-sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå. Översättning till engelska eller svenska om originalen inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Tre representativa publikationer. För längre dokument, bifoga en sammanfattning (abstract) och en länk till dokumentet i sin helhet.
- Ett rekommendationsbrev.

Vi förbehåller oss rätten att endast kontakta referenspersoner för de sökande som bedöms mest lämpliga för anställningen.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr: REK2021/117

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Projektassistent i risk- och miljöstudier, 50-100 %

Ansök    Aug 10    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Karl... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet.

Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, mastersprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande tio doktorander. Forskningen inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet har ett gemensamt tvärvetenskapligt tema om hållbarhet och hantering av risker i samhället. En stor del av forskningen är knuten till två centrumbildningar: Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Vi söker nu en projektassistent i risk- och miljöstudier till forskningsprojekt för en allmän visstidsanställning.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent deltar du i forskningsprojektet Effektivare åtgärder genom ökad förståelse för den äldres syn på risker. I projektet undersöks hur personer över 70 år upplevt pandemin samt hur de hanterat de utmaningar som situationen inneburit. I huvudsak gäller arbetet att bearbeta och analysera kvalitativa data för vetenskaplig publicering, exempelvis bearbetning av en mastersuppsats. Även deltagande vid projektmöten och forskningsadministration kopplat till insamling, hantering och bearbetning av forskningsdata kan förekomma.

Kvalifikationer
För behörighet till anställningen krävs minst kandidatexamen inom för anställningen relevant område. Utbildning på masternivå inom relevant område, såsom exempelvis riskhantering, är meriterande. För anställningen krävs kunskaper i kvalitativa dataanalyser. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och analytiskt tänkande. En förutsättning är även att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då forskningsprojektet genomförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk, även goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av arbete i dataprogram för kvalitativ analys är meriterande.

Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning med omfattning 50-100 %. Beroende på sysselsättningsgrad sträcker sig anställningen mellan två till fyra månader med start omgående. Möjlighet till eventuell förlängning och ökad omfattning finns.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV.
- Personligt brev.
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista ansökningsdag: 2021-08-23

Ange referensnr: 2021/174

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Visa mindre

Projektassistent forskning i kemiteknik, inriktning pappersbestrykning

Ansök    Apr 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsprojektet MultiBarr, finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av papper, kartong och nonwoven.

Universitetets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av Pro2BE. Du kan läsa mer om forskningsgruppens arbete på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material.

För att kunna förbättra kunskapen om bestrykningsprocessen behöver vi förstärka vår grupp med en projektassistent, med kompetens inom dispersions- och barriärbestrykning, numerisk modellering och beräkningsströmningsdynamik (CFD) med relevans för pappersbestrykning.

Projektets mångfasetterade forskningsfrågor medför att tre ämnen vid Karlstads universitets medverkar i projektet: kemiteknik, kemi samt matematik. Avsedda funktioner är dels att säkra god förbestrykning av bassubstratet och ge substratet goda barriäregenskaper mot genomsläpp av vatten, syrgas och fett, dels att ge substratet antimikrobiella egenskaper. Arbetet sker både i laboratorieskala och i pilotskala.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar forskning på barriärbeläggning av papper och kartong med fokus på numerisk simulering och datorsimulering av bestrykningens tålighet och barriärkonsolidering i kombination med införlivandet av strukturell data i vätskesimuleringar och/eller sätta dessa i relation till bassubstratets mekaniska egenskaper i tjockleksriktningen.

Anställningen innebär också arbete med laboratorieexperiment såsom förberedelse och karakterisering av bestrykningsmaterial och bestrukna prover. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare inom MultiBarr, men förväntas också att självständigt kunna utföra laboratorieuppgifter och numeriska beräkningar av olika faser i bestrykningsprocessen. I jobbet ingår nära kontakt med industrin vid försöksplanering och rapportering. Du kommer att rapportera ditt arbete till MultiBarr-gruppens huvudprojektledare och biträdande projektledare.

 

Kvalifikationer
Krav för anställning är minst magisterexamen i kemiteknik, energiteknik, polymerteknik, materialteknik eller motsvarande. Kunskaper om pappers-/kartongtillverkning samt bestrykningsprocessen är ett krav. Doktorandstudier och yrkeserfarenhet från området är meriterande.

Eftersom arbetet omfattar både numerisk analys och laboratoriearbete värdesätter vi en god teoretisk bakgrund inom materialvetenskap, absorption, reologi, energiteknik samt erfarenhet av laboratoriearbete.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som engagemang, ansvarstagande och god samarbetsförmåga. Vi värdesätter god administrativ kompetens och god förmåga att rapportera/informera om forskning. Det är till din fördel om du kan föra fram dina kunskaper i tekniska/vetenskapliga dialoger med andra forskare inom universitetsvärlden och industrin. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

 

Villkor
Tidsbegränsad heltidsanställning från 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse, till 30 maj 2022, med möjlighet till förlängning.

 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna.
- Detaljerad meritförteckning/cv
- Publikationslista, om sådan finns
- Kopior av relevanta intyg som styrker tidigare anställningar, utbildningar etc samt examensbevis
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.

 

Sista ansökningsdag: 2021-05-15                          

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, kemi

Ansök    Maj 18    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Til... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Till forskargruppen för separationsvetenskap (https://www.

fssg.se/publications/) vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper söker vi, under en begränsad tid, en projektassistent för teoretiskt arbete med fokus på numerisk analys, partiella differentialekvationer samt maskinlärning. Projektet skall utgöra en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att med hjälp maskininlärning predicera experimentella utfall vid kromatografisk separation av oligonukleotider med vätskekromatografi (HPLC). Resultaten ska kopplas samman med numeriska lösningar av mekanistiska modeller typiskt använda för att simulera kromatografiska experiment.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskargruppen blir att implementera kod för att preprocessa syntetiska och experimentella träningsdata, finna lämpliga modeller, träna modeller och slutligen använda modeller för att predicera nya experimentella data. Parallellt jobbar du med numeriska lösningar av mekanistiska modeller.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för anställningen krävs minst påbörjad mastersutbildning inom teknisk fysik eller liknande, med avklarade kurser inom beräkningsvetenskap och maskininlärning. Därutöver är goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt läggs vid den sökandes kunskaper av teknisk databehandling med Python och erfarenhet av maskininlärning med Python. Allmän programmering är meriterande.

Villkor  

Anställningen är en tidsbegränsad anställning, på heltid, under perioden 2021-06-07 till 2021-06-30 samt 2021-08-01 till 2021-08-31, med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis etc. som styrker uppgifter i cv.
- Ange två referenser, varav helst minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Sista ansökningsdatum: 2021-05-27 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent till Centrum för genusforskning

Ansök    Maj 12    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning och ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning och arbetsuppgifter
Centrum för genusforskning (CGF) är en centrumbildning vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

CGF bedriver genusvetenskapliga studier och CGFs övergripande syfte är att tillämpa och kontinuerligt utveckla inter- och transdisciplinära ansatser i relation till kön och genus och dess överlappande kategorier. Du hittar flera informationer om CGF på centrumets hemsida: https://www.kau.se/centrum-genusforskning

CGF söker nu en projektassistent på halvtid (50 %) för att arbeta med konferensen G 22, den 5 nationella konferensen för genusforskning.

Konferensens syfte är att samla och utveckla det genusvetenskapliga forskningsfältet. Konferensen kommer att hållas 26-28 oktober 2022 och som projektassistent kommer du att arbeta tillsammans med projektkoordinatorn och en organisationskommitté vid Karlstads universitet. Arbetsuppgifterna innefattar projektsamordning, extern kommunikation och ansvar för sociala medier, ansökningsskrivande, budgetuppföljning och i övrigt förekommande administration.

Kvalifikationer
- Utbildning inom genusvetenskap på avancerad nivå eller motsvarande ämne med fokus på genusforskning.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
- Erfarenhet av digital kommunikation, webbdesign och sociala medier.
- Erfarenhet av att arrangera konferenser är meriterade men inte ett krav
- Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga och noggrannhet, liksom förmåga att ta egna initiativ.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 50 % av heltid under perioden 2021-09-01 till 2022-10-31, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev med motiveringen till varför du söker anställningen med att organisera en genusvetenskaplig konferens (max en sida). 
- Meritsammanställning/CV
- Kopior på examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Exempel på kommunikations- och förmedlingskompetenser
- Ange minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2021-06-06                      

Ange referensnr: REK 2021/104

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog i september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, miljö- och energisystem

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning På i... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), http://www.

kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, NärSkog II, som handlar om att använda biokol tillverkat från pappersbruks restprodukter som växtmedium vid odling av barrträd i plantskola. Arbetet görs delvis inom forskargruppen Water-Energy Nexus, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen forskar om tillvaratagande av skogsindustriella restprodukter, för en övergång till cirkulär bioekonomi. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/pro2be/research-areas/water-energy-nexus.

Vi behöver under en viss tid förstärka gruppen med en projektassistent forskning, i miljö- och energisystem, för att utvärdera resultatet av industriell odling i växtmedium med olika inblandning av biokol.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att analysera utvecklingen av barrträdsplantor som växer i en industriell plantskola i specialjordar. Du kommer främst att arbeta med att analysera plantorna på plats i plantskolan och i laboratorium på Karlstads universitet. Du ska fastställa hur biokolstillsatserna påverkat plantornas tillväxt och kvalitet, och belysa resultaten i ljuset av tillgänglig litteratur inom området. Du arbetar tillsammans med andra forskare i ett aktuellt forskningsprojekt där det även ingår företag.

Kvalifikationer
För anställningen krävs masterexamen i miljö- och energisystem, agronomi, växtbiologi, eller annat område med relevans för projektet. Doktorsexamen inom något av nämnda ämnen är önskvärt.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra experiment, analyser och karakterisering inom området odlingsförsök av trädplantor.
- Experimentell erfarenhet av att utvärdera tallbarrsplantors kvalitet.
- Erfarenhet av odling med biokol, speciellt hydrokol.

Vid urval kommer vikt att läggas vid

- Erfarenhet av laboratoriearbete.
- Erfarenhet av att utveckla nya produkter ur skogsindustriella restflöden.
- Kunskap om växtbiologi, jordkemi, jordbiologi, skogsbruk.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 30-60%. Anställningen löper fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Startdatum är snarast eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Sista ansökningsdag: 2021-04-28

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Postdoktor i fysik, forskningsinriktning teoretisk materialfysik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojekt på organiska material med tillämpningar inom energiproduktion och lagring.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material för solenergitillämpningar. Forskargruppen där postdoktorn kommer att vara verksam, fokuserar på utveckling av teoretiska metoder för att undersöka nya molekylära material för solenergiomvandling, med ett brett internationellt samarbetsnätverk. Dessutom erbjuder institutionen en miljö med starka experimentella aktiviteter och projektet har tillgång till enastående högpresterande datoranläggningar via ”Swedish National Infrastructure for Computing” (SNIC).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning om grundläggande egenskaper hos organiska material för energitillämpningar såsom solceller och batterielektroder. I mer specifika termer syftar projektet till en djupgående undersökning av relationerna mellan struktur och egenskaper beträffande laddningsgenerering, laddtransport, optiska egenskaper och joninsättnings-egenskaper. De organiska materialens stabilitet kommer också att undersökas.

Arbetet omfattar planering och genomförande av modellering på atomär skala av polymera material med en kombination av första princips-beräkningar och molekylär dynamik- och Monte Carlo-simuleringar. Nya metoder baserade på genetiska algoritmer och maskininlärningsmetoder kommer också att utvecklas och implementeras. Postdoktorn förväntas också kommunicera resultat och delta i projektmöten med andra nationella och internationella projektpartners. Deltagande i skrivande av publikationer och konferensbidrag ingår också i uppgifterna.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen i fysik, eller annat närliggande ämne med relevans för arbetet, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.  

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid dina akademiska meriter avseende följande relevanta forskningsområden:

- Dokumenterad erfarenhet inom första princip metoder för beskrivning av den elektroniska strukturen, optiska och redoxegenskaper hos molekylära system i komplexa miljöer (vätskor och lösningsmedel) som kombinerar densitetsfunktionalteori med molekylär dynamik- och Monte Carlo-simuleringar.
- Dokumenterad kunskap om de implicita lösningsmetoderna för att bedöma termodynamiken för redoxaktivitet i lösning.
- Dokumenterad erfarenhet av studier av organiska molekyler i lösning.

Stor vikt läggs vid din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter, samt internationell erfarenhet av forskning och samarbete.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, noggrannhet, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder finns att läsa i Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid, tidsbegränsad till 24 månader från startdatum. Tillträde: 1 September 2021 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som styrker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller handledare.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2021/70

Sista ansökningsdag: 2021-04-20 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i akvatisk biologi

Ansök    Mar 29    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten fo?r ha?lsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen fo?r miljo?- och livsvetenskaper finns a?mnet biologi.

A?mnet biologi vid Karlstads universitet ger akademisk utbildning i biologi med magister och masterra?ttigheter. Kurserna spa?nner o?ver biologins olika aspekter fra?n molekyla?rniva? till systemekologi. Ha?r ges a?ven a?mnesdidaktisk utbildning inom ramen fo?r la?rarprogrammen. A?mnet bedriver forskning och forskarutbildning, huvudsakligen inom ekologi och biodiversitet i akvatiska och terrestra miljo?er i skogslandskapet samt inom biologididaktik.

Arbetsuppgifter
Vi so?ker en assistent som kan arbeta drivande och självständigt med planering och genomförande av ett forskningsprojekt som handlar om återintroduktion av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Dina arbetsuppgifter besta?r i att i samverkan med o?vriga projektdeltagare genomfo?ra fa?ltaktiviteter som t.ex. elfiske, inventering av flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla, undersöka befruktade musslor, samt infektera värdfiskar med mussellarver i boxar i fält.

Arbetet görs inom projektet Life Connects https://lifeconnects.se/

Beho?righetskrav
Kandidatexamen i biologi eller annan motsvarande examen samt god vana av att arbeta i/vid vattendrag. 

Bedo?mningsgrunder
Du ska ha väl dokumenterad kunskap inom området akvatisk ekologi och arbete i/vid vattendrag. I urvalsprocessen kommer det att läggas vikt på erfarenhet av elfiske, inventering av sötvattensmusslor, undersökningar av musslors livscykler, samt arbete med musslors interaktioner med deras värdfiskar. Av vikt är även personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor  
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under tiden från och med 2021-05-01 till och med 2021-09-30 med möjlighet till förlängning. Fo?r ansta?llningen kra?vs att du innehar B-ko?rkort.

Projektansta?llningen kra?ver flexibilitet med avseende pa? arbetstider och la?ngre perioder med arbete pa? annan ort a?r en grundla?ggande del av projektet. Stationeringsort kan vara annan a?n Karlstad.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anso?kan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Ansökan ska innehålla:

- Cv
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista anso?kningsdag a?r den 19 april 2021.

Va?lkommen med din anso?kan!

Karlstads universitet har gjort medieval fo?r denna rekrytering och vi undanber oss da?rfo?r kontakter med annonsfo?rsa?ljare och sa?ljare av rekryteringstja?nster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Amanuens i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du psykologst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.

Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi! 

Beskrivning
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under vårterminen 2021 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och ha ett år kvar till fullständig examen. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan, under ett år.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 maj 2021 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under ett par månader. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier
- minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2021/29

Sista ansökningsdag 2021-04-05 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, miljö- och energisystem

Ansök    Mar 24    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning På i... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), http://www.

kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Interreg-finansierat forskningsprojekt, BioSirk, som omfattar Livscykeloptimerade processer för värdeskapande med trämaterial. Arbetet görs delvis inom forskargruppen Water-Energy Nexus, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen forskar om tillvaratagande av skogsindustriella restprodukter, för en övergång till cirkulär bioekonomi. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/pro2be/research-areas/water-energy-nexus.

Vi behöver under en viss tid förstärka gruppen med en projektassistent forskning, i miljö- och energisystem, för att undersöka egenskaper hos blandningar av bionedbrytbara polymera material med träbaserade material.

Arbetsuppgifter
Syftet med forskningsprojektet BioSirk är att skapa resurssnåla produkter som bidrar till en hållbar utveckling och en hållbar bioekonomi. Arbetsuppgifterna för projektassistenten är huvudsakligen att i laboratorieskala producera och analysera organiska kompositmaterial tillverkade av bioplast, biokol och träfibrer. Du kommer främst att arbeta med att ta fram kompositer som passar för produkter som ska användas i skogsmark och för odling. Du kommer även att karakterisera materialegenskaper för de olika kompositerna. Du arbetar tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag.

Kvalifikationer
För anställningen krävs mastersexamen i miljö- och energisystem, kemiteknik, växtbiologi eller annat område med relevans för projektet. Doktorsexamen inom något av nämnda ämnen är önskvärt.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra experiment, analyser, karakterisering och annat experimentellt arbete inom området organiska kompositmaterial.
- Experimentell erfarenhet av att producera organiska kompositmaterial.
- Erfarenhet av laboratoriearbete.

Vid urval kommer vikt att läggas vid

- Erfarenhet av PHA-polymer.
- Erfarenhet av att utveckla nya produkter ur skogsindustriella restflöden.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid. Anställningen löper till och med den 15 augusti 2021, med möjlighet till förlängning. Startdatum är omgående.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Sista ansökningsdag: 31 mars 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Forskningsrådgivare

Beskrivning Grants and Innovation Office, GIO, är en funktion inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet. GIOs uppdrag är att bidra till utvecklingen av forskningsverksamheten. Det sker genom att erbjuda professionellt stöd för strategiska frågor, kvalitetsarbete, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning. GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella och administrativa stödfunktioner so... Visa mer
Beskrivning

Grants and Innovation Office, GIO, är en funktion inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet.

GIOs uppdrag är att bidra till utvecklingen av forskningsverksamheten. Det sker genom att erbjuda professionellt stöd för strategiska frågor, kvalitetsarbete, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning. GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella och administrativa stödfunktioner som stödjer forskare och forskningsmiljöer för deras utveckling både individuellt och som grupp. Vårt förhållningssätt baseras på att forskning och nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat är länkat, och därmed en naturligt integrerad del i starka och attraktiva forskningsmiljöer.

GIO fungerar även som ett stöd till universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av lärosätets forsknings- och innovationsverksamhet. Utöver stödet som ges till forskare, forskningsmiljöer och universitetets ledning så stöttar GIO även studenter avseende utveckling av deras innovativa idéer. GIO är även en av de ledande aktörerna i det regionala forsknings- och innovationsstödsystemet samt stödjer forskare och forskningsmiljöer i etablering av nationella och internationella nätverk.

Som en del av Grants and Innovation Office kommer du att bidra till både GIOs utveckling och till Karlstad universitets utveckling av lärosätets forsknings- och innovationsverksamheten.

Arbetsuppgifter

Som forskningsrådgivare kommer du att:

- Stödja forskare och forskningsmiljöer så att forskningsverksamheten utvecklas och blir framgångsrik både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta innebär att som forskningsrådgivare stötta forskare och forskargrupper i den långsiktiga och strategiska utvecklingen av forskningsverksamheten samt även vad gäller operativa frågor för specifika forskningsmedelsansökningar samt vid uppstart och genomförandet av forskningsprojekt.
- Anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare som bidrar till utveckling avbåde forskare och forskningsverksamheten.
- Stödja universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av forskningen på Karlstads universitet genom att ta fram underlag till och koordinera universitetsövergripande satsningar och initiativ avseende både verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Du kommer även att arbeta för att förvalta och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer (regionalt, nationellt, internationellt) som bidrar till forskningens utveckling och finansiering. Exempel på aktörer är forskningsfinansiärer, myndigheter och andra offentliga organisationer samt företag.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Kvalifikationer

För att söka anställningen som forskningsrådgivare skall du ha en akademisk examen samt vara forskarutbildad. Du har egen erfarenhet från forskningsmedelsansökningar nationellt och/eller internationellt. Vidare har du erfarenhet av rådgivande/coachande arbetsuppgifter och kan hantera dessa uppgifter med en hög servicenivå både inom och utom ditt eget vetenskapsområde.

Det kommer ses som särskilt meriterande är om du har erfarenhet av utveckling av kvalitetssystem för forskning, t ex kopplat till forskningsdata, etik eller samverkan med aktörer utanför det akademiska systemet. 

Då arbetet ställer höga krav på en god samarbetsförmåga, har du inga problem med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är en mycket god administratör som har lätt för att ta egna initiativ.

Eftersom en stor andel av de forskningsverksamma på Karlstads universitet är engelskspråkiga och att det i många fall är utländska partners inblandade i forsknings- och innovationsprojekt, skall du ha en god kommunikativ förmåga på engelska i både tal och skrift.

Ett engagerat deltagande i aktiva nätverk bestående av olika typer av aktörer såsom myndigheter, forskningsfinansiärer, offentliga organisationer, företag etc. ses som extra meriterande.

De personliga egenskaper som läggs stor vikt på och som krävs för att fullgöra anställningen väl är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Stationeringsort är Karlstad.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är 7 mars 2021. 

Välkommen in med din ansökan! Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot innovationsmätningar

Ansök    Jan 29    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning CTF,... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (https://www.

kau.se/ctf), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, statsvetenskap, religionssociologi och ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem samt datavetenskap. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om hur organisationer förhåller sig till sina kunder vid innovationsverksamhet. Speciellt fokus kommer läggas på att analysera data som insamlats kring hur kunder upplever olika företags och organisationers innovationsförmåga. Ett annat viktigt fokus består i att utveckla nya metoder för att bättre förstå hur organisationers innovationsarbete leder till nöjdare kunder. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver forskningsarbete inom området. Arbetsuppgifterna kommer bestå av olika typer av statistisk bearbetning. Vidare är vetenskaplig publicering en viktig del av forskningsarbetet. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning och endast en mindre del består av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i relevant ämne (företagsekonomi, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, psykologi, arbetsvetenskap, alternativt andra ämnen som är relevanta utifrån de arbetsuppgifter som ovan beskrivs)  eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och anställningens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvantitativ databearbetning. 
Erfarenheter kring innovation i industriella kontexter är också meriterande. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker i team med medlemmar från olika ämnesområden, vid CTF. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, enligt https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/277

Sista ansökningsdag: 2021-02-21

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Postdoktor med inriktning Privacy och beslutsfattande

Ansök    Jan 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Beskrivning CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www. ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, ingenjörsvetenskaper, statsvetenskap, och religionssociologi. CTF strävar hela tiden efter att inkludera nya vetenskaper till sin portfölj för att bättre än tidigare svara på de forskningsutmaningar s... Visa mer
Beskrivning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.

ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, ingenjörsvetenskaper, statsvetenskap, och religionssociologi. CTF strävar hela tiden efter att inkludera nya vetenskaper till sin portfölj för att bättre än tidigare svara på de forskningsutmaningar som föreligger. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer postdoktorsanställningen knytas till vår forskning om hur användare (konsumenter, patienter, medborgare) använder ny teknik för att nå mål och tillfredsställa behov som är relevanta för dem själva. Den ökade användningen av ny teknik och digitala tjänster i allmänhet och tjänster som bygger på personuppgifter i synnerhet skapar möjligheter för en helt ny typ av tjänster. Dessa nya tjänster medför även potentiella risker för den enskilde användaren då de nya tjänsternas funktioner ofta är baserade på användarens personuppgifter. Detta leder till en situation där användares påverkas att dela med sig av sina data t.ex. genom användandet av s.k. Dark Patterns. Dessutom samlas det automatiskt in nya typer av data genom t.ex. Internet of Things (IoT) på ett sätt som ofta inte medger någon form av kontroll för den enskilde individen.  Fokus kommer att läggas på att studera hur användare tar till sig och bearbetar information och hur detta påverkar beslutsfattande och beteende rörande delande av personuppgifter. Detta kommer bland annat att ske genom framtagande och test av gränssnitt. Studier kommer också att kretsa kring möjligheter och risker med IoT och hur användare ändrar sitt beteende för att använda ny teknik och hur beslutsfattandeprocessen påverkas av upplevelser av hot i form av integritetsfrågor som är relaterade till användningen av ny teknik. Exempel på empiriska fält där studier ska genomföras är inom offentlig sektor samt även inom handel. Metodmässigt är kunskaper i såväl experimentell forskning, kvalitativ forskning samt litteraturöversikter viktiga. Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del, högst 20%, består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor för den föreslagna tjänsten är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi alternativt datavetenskap eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa ämnen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång.  

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter och konferenser av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Av särskild vikt är forskningserfarenhet och examina gällande forskning om ”privacy” med fokus på hur individer handskas med sina personuppgifter och vilka faktorer, som tex visuell design av gränssnitt, som påverkar individens beslut att dela eller inte dela med sig av dessa data. Erfarenhet av att ta fram gränssnitt för att på experimentell väg undersöka hur beslutsfattande påverkas är önskvärt.

Erfarenhet av medverkan i nationella och internationella forskningsprojekt/samarbeten är meriterande. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år enligt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2020/260

Sista ansökningsdag: 10 februari 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor, inriktning mot digital hälsa till Centrum för tjänsteforskning

Ansök    Jan 29    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning CTF,... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (https://www.

kau.se/ctf), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, statsvetenskap, religionssociologi och ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem samt datavetenskap. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om hur framtidens hälsa kan stödjas av olika typer av digitala och tekniska lösningar. Speciellt fokus kommer läggas på att kunna bidra med kunskaper om hur beteendeförändring och olika typer av innovationer kan stödja en transformation från sjukvård till hälsovård, från passiv patient till aktiv agent, i Sverige. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver forskning inom detta område. Forskaren ska ha en ambition mot vetenskaplig publicering men behöver också bemästra praktiskt innovationsarbete och förstå hur man kan hantera samtida samhällsutmaningar. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som samhälle och CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning och upp till en femtedel består av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i relevant ämne (företagsekonomi, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, psykologi, arbetsvetenskap, alternativt andra ämnen som är relevanta utifrån de arbetsuppgifter som ovan beskrivs)  eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och anställningens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller erfarenheter kring digital hälsa, innovationer inom hälsoområdet samt beteendeförändring. Av vikt är också att du har goda kunskaper i engelska och svenska så väl i tal som skrift. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, enligt https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/276

Sista ansökningsdag: 21 februari 2021.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning i datavetenskap

Ansök    Dec 15    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent forskning för att arbeta i forskningsprojektet AI4ENERGY med fokus på maskininlärning och edge compute-integration.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två? forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 70 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling.

Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaseradelösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling.

Arbetsuppgifter

Projektassistenten kommer att arbeta inom ramen för AI4ENERGY, som finansieras av Energimyndigheten. Projektet undersöker hur AI, maskininlärning, edge- och molnberäkning kan användas för att förbättra hanteringen av förnybara energikällor. Arbetet i denna anställning görs i samarbete med företaget Glava Energicenter. Målsättningen är att implementera nya lösningar som integrerar edge compute-plattformar med AI-algoritmer, prestandautvärdering samt författande av publikationer.

Projektassistenten förväntas arbeta självständigt med implementering av specifik funktionalitet samt prestandautvärderingar. Arbetet innefattar även att skriva projektrapporter och eventuellt även vetenskapliga publikationer och att ansvara för att kvaliteten och tidsplaneringen av projektarbeten säkerställs, samt att samordna arbetet med medlemmar i andra grupperingar för att nå forskningsprofilens överordnande mål.

Kvalifikationer

Kvalificerad för tjänsten är den som avlagt examen på avancerad nivå i datavetenskap eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Betydande kunskap och erfarenhet av Python-programmering, AI-ramverk, AI-plattformar och edge compute-integration är ett krav. Meriterande är erfarenhet av programutveckling i Linux-miljö. Särskild vikt läggs på relevanta erfarenheter av AI- och edge-integration kopplat till behovet i AI4ENERGY, vilket omfattar implementering av avancerade AI-algoritmer i plattformar som exempelvis NVIDIA Jetson.

Erfarenhet av att delta i nationella eller internationella forskningsprojekt i samverkan med universitet och näringsliv är meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är av stor betydelse. Vidare värdesätter Karlstads universitet personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger, samt förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning i 12 månader med möjlighet till förlängning.

Startdatum är under perioden 1 februari till 31 mars 2021.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV/meritsammanställning
- Publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- Kopior på examensbevis och intyg

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2020/240

Sista ansökningsdag: 2021-01-05

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap inom användarvänlig integritet

Ansök    Nov 30    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktortjänst på heltid inom användarvänlig integritet.

Tjänsten är öppen för ansökan till forskargruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap. PriSec-gruppens forskning fokuserar på cybersäkerhet, Privacy Enhancing Technologies (PETs, integritetsförbättrande teknik) och användarvänlig integritet och säkerhet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 70 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är kopplad till ett nytt projekt ,TRUEdig, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. I rollen som postdoktor kommer du framförallt att bidra till TRUEdigs delprojekt 1, ”Usable Privacy Technologies for Empowering Users in New Digital Services”, inom vilket man konstruerar och designar användarvänliga tekniska funktioner för att öka användarens känsla av egenmakt.

Följande forskningsinriktningar att kommer att studeras:

– Design av användbara transparensverktyg för att förklara automatiserat beslutsfattande i förväg och i efterhand

– Utveckla användargränssnitt för informerat samtycke och intervenabilitetsfunktioner som uppfylla GDPR-krav

- Utveckling av användarvänliga gränssnitt som förmedlar pålitlig integritetsbevarande dataanalys

Behörighetskrav

Behörig för anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom datavetenskap eller datorteknik (eller motsvarande kvalifikationer). Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig erfarenhet i förhållande till användarvänlig integritet och PETs, inklusive utveckling av användarvänliga och innovativa gränssnitt och verktyg för transparens, samtycke och möjligheten att ingripa. Den sökande ska ha erfarenhet av forskningsmetoder inom Human Computer Interaction (Människa-datorinteraktion) inklusive utveckling av användargränssnitt och prototyper, labbstudier med användare, intervjuer, fokusgrupper och statistiska undersökningar. Den sökande bör också vara bekant med dataskyddsförordningen (GDPR) samt ha nödvändig teknisk kunskap om PETs med fokus på integritetsbevarande dataanalystekniker.

Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag, god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga är också av vikt.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en heltidsanställning under ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år baserat på ömsesidigt avtal. Startdatum för tjänsten är inom perioden 15 februari 2021 och 15 maj 2021.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant professionell erfarenhet och kunskap samt publikationslista.
- Personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och hur de relaterar till tidigare studier och framtidsmål (max 2 A4-sidor).
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå. Översättning till engelska eller svenska om originalen inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- 2 representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga en sammanfattning (abstrakt) och en länk till dokumentet i sin helhet.
- Ett rekommendationsbrev.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner. Vi reserverar oss rätten att endast kontakta referenspersoner för de sökande som bedöms mest lämpliga för tjänsten.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar).

En kopia av handlingar som inte kan lämnas in i digital form skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad

Ange referensnummer: REK 2020/239

Sista ansökningsdag: 15 januari 2021

Välkommen med din ansökan!

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskning, kemiteknik

Ansök    Jan 15    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), http://www.

kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, som omfattar tillverkning och ytbehandling av cellulosafiberbaserade 3D-förpackningar. Karlstad universitets del av projektet fokuseras mot ytbehandling och material för goda gasbarriärer. Arbetet görs inom forskargruppen för ytbehandling av papper, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen har under lång tid forskat om beläggningar på cellulosafiberbaserade förpackningsmaterial för att skapa goda barriärer och avsedda funktionella egenskaper, för en övergång till cirkulär bioekonomi. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/psc.

Vi behöver under en viss tid förstärka gruppen med en projektassistent forskning, i kemiteknik, för att undersöka polymera material samt olika processer för att applicera dessa på ytor.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen ytbehandling av material för goda gasbarriärer hos 3D-cellulosafiberbaserade förpackningar. Genom anpassad barriärbestrykningsteknologi skapas effektiva och resurssnåla förpackningslösningar som bidrar till en hållbar utveckling och en hållbar bioekonomi. Du kommer bland annat att arbeta med beläggning av cellulosafiberbaserade förpackningar med nya innovativa metoder, karakterisering av materialegenskaper samt yt- och barriäregenskaper för de belagda proverna. Barriäregenskaperna fokuseras mot studier av diffusion av vattenånga och syrgas. Studier av materialegenskaper riktar sig framförallt mot polymera material. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag och forskningsinstitut.

Kvalifikationer
För anställningen krävs mastersexamen i kemiteknik, växtbiologi eller annat område med relevans för projektet. Doktorsexamen inom något av nämnda ämnen är önskvärt.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra beläggningsexperiment, analyser, karakterisering och annat experimentellt arbete inom området barriärbeläggning medelst polymera material
- Erfarenhet av att arbeta med pulverlackering och slipning av polymer.

Vid urval kommer vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra beläggningar på 3D-underlag och karakterisering av beläggningar med profiler.
- Erfarenhet av laboratoriearbete

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid. Anställningen löper till och med den 6 april 2021, med möjlighet till förlängning. Startdatum är omgående.   

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

 

Sista ansökningsdag: 2021-01-24 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Postdoktor i fysik, inriktning solcellsmaterial

Ansök    Okt 14    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en postdoktor i fysik för att delta i forskningsprojekt om perovskitsolceller.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material för solenergitillämpningar. Den aktuella forskargruppen, där postdoktorn kommer att vara verksam, fokuserar på molekylära och nya solcellsmaterial och har ett brett internationellt samarbetsnätverk. Forskningslaboratorierna är väl utrustade med moderna anläggningar för framställning och testning av solceller och ett flertal instrument för karaktärisering av struktur, sammansättning, elektronstruktur och optiska egenskaper hos material. Utöver det använder forskargruppen också röntgenbaserade metoder vid synkrotronlaboratorier.

Anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare. Därför riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att delta i två externfinansierade europeiska forskningsprojekt, “In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells” (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/06/FLAG-ERA_JTC2019_GRA-ARI_LASERGRAPH.pdf) och ”Dry production routes for large-area benign metal halide perovskite solar cells” (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/solar-cofund-2/solar-cofund-2-joint-call/dry-production-routes-for-large-area-benign-metal-halide-perovskite-solar-cells). De aktuella projekten finansieras av Vinnova inom ramen för Flag-ERA programmet, associerat till EU:s flagskepp Grafen och av Energimyndigheten inom ramen för SOLAR-ERA-NET programmet.

Arbetet innebär såväl att planera och utföra experiment, att redovisa resultat, och att kommunicera med övriga nationella och internationella projektpartners. Samarbete, diskussioner och möten med projektpartners är en viktig del av arbetsuppgifterna, såsom att delta i skrivandet av publikationer och konferensbidrag. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Det experimentella arbetet innebär mer specifikt experimentella studier av egenskaper hos solcellsmaterial, grafen-baserade material och andra gränsskiktmaterial för tandemsolceller. Arbetet  kan även till viss del innehålla tillverkning av solcellsmaterial och solceller. Mätmetoder som är av specifik vikt är UV- och röntgenfotoelektronspektroskopi (UPS och XPS), röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS), kelvinprob, fouriertransform infraröd (FTIR) spektroskopi, samt atomkraftmikroskopi (AFM).

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i fysik eller annat ämne med relevans för arbetet eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, t.ex. föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid dina akademiska meriter avseende följande relevanta forskningsområden:

- Dokumenterad erfarenhet av karakterisering av perovskitmaterial för tillämpning i solceller.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom grafenbaserade material.
- Dokumenterade kunskaper och praktiska färdigheter inom de spektroskopi- och mikroskopimetoderna som nämns ovan.

Stor vikt läggs vid din erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter, samt internationell erfarenhet av forskning och samarbete.

Vi fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, noggrannhet, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Erfarenhet av framställning och elektrisk testning av perovskitbaserade tandemsolceller är meriterande.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, tidsbegränsad till 18 månader från startdatum. Tillträde 1 december 2020 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 3 november 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent, forskning inom informatik

Ansök    Okt 12    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning På ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklare samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Ämnet har också till stöd för utbildning och forskning ett laboratorium för användarstudier. Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. Vi behöver nu en kollega som kan assistera i arbete relaterat till forskning inom eHälsa.

Arbetsuppgifter
Delta i arbete med forskningsanslagsansökningar och assistera i pågående enkätstudier, framför allt delta i datasammanställningar, analysarbete och rapportsammanställningar.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen på kandidatnivå i informatik eller andra närliggande ämnen. Utöver detta krävs också genomförda eller pågående studier på avancerad nivå inom informatik.

Bedömningsgrunder
Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att genomföra studier inom informatik inklusive kontakter med intressenter, utarbeta enkäter och utvärdera data samt rapportskrivande.

Erfarenhet av undersökningar inom eHälsa är meriterande.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 18 månader på halvtid (50 %) med start snarast, enligt överenskommelse. Eventuellt kan möjlighet till förlängning finnas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

- styrkt meritsammanställning
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- ev. publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator 651 88
Karlstad

Ange ref.nr REK2020/204

 

Sista ansökningsdag är den 26 oktober 2020.

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap inom Software Defined Time Sensitive Networks

Ansök    Nov 13    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Vi söke... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vi söker nu en postdoktor i datavetenskap med inriktning mot Software Defined Time Sensitive Networks (TSN) är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är kopplad till ett nytt projekt AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generationens industriella Internet of Things (I-IoT), där Software Defined TSN kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid. Befintliga TSN är statiska med avseende på konfiguration och hantering. Med integrering av TSN med 5G och realtime edge computing krävs en dynamisk hantering och (om-) konfiguration av TSN-noder för att lösa konfigurationsutmaningen. Ett Software defined kontrollplan för TSN kommer att undersökas inom ramen för tjänsten.

Vi söker en person med bakgrund och intresse inom matematik, optimering, maskininlärning och/eller SDN. Primärt kommer följande forskningsinriktningar att studeras:

- Maskininlärning med applicering till beslutsfattande algoritmer via nätverk

- Software defined kontrollplan för TSN

Forsknings- och utvecklingsarbete inkluderar formell analys samt experimentell validering av koncept i samband med nätverkssystem.

Behörighetskrav
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom datavetenskap, datorteknik, elektroteknik, matematik, eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av de sökande kommer följande att bedömas:

- Utmärkta färdigheter inom programvaruarkitekturer och/eller algoritmdesign/implementering /prototypning.
-  Väl utvecklade praktiska erfarenhet inom minst ett av följande områden:

        - Maskininlärning för nätverkshantering

        - Kontrollplansarkitekturer för TSN

        - Felhantering och konfigurationshantering i nätverk

        - Software defined nätverksarkitekturer

- utmärkt akademisk meritlista
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- förmåga att självständigt bedriva sitt arbete framåt
- förmåga att kunna samarbeta med andra

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och personliga lämplighet.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning under ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år baserat på ömsesidigt avtal. Startdatum för tjänsten är inom 1 januari 2021 och 31 mars 2021.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/166

Sista ansökningsdag: 15 September 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r Visa mindre

Projektassistent forskn. i biologi, inr.fiskbeteende i reglerade vattendrag

Ansök    Aug 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker två projektassistenter forskning i biologi med inriktning på fiskbeteende.

Projektet är inriktat mot forskning om fiskbeteende i reglerade vattendrag med speciellt fokus på fiskbeteende i samband med passage av kraftverksdammar.

Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör vattendrag som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras konnektivitet i vattendrag, effekter av vattenkraft, kopplingar mellan terrestra och akvatiska livsmiljöer, klimatförändringarnas påverkan på vinterekologi, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering and fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter inom industri, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom i samarbete med internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör att arbeta med experiment med fisk samt dataanalys och datasammanställning. Projektassistenten förväntas assistera vid genomförandet av experimenten samt att extrahera fiskbeteendedata från insamlade och lagrade filmer.

Kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i biologi, speciellt om ekologi i reglerade vatten, fiskexperiment i strömrännor, analys av filmat fiskbeteende samt förmåga att använda programvara för att analysera filmerna. Dessutom krävs 90 högskolepoäng i biologi och den sökande förväntas ha goda kunskaper i både engelska och svenska. Körkort för bil är ett krav. Assistenterna måste kunna resa inom Sverige och bo vid aktuell forskningsanläggning en längre tid (ca 3-5 veckor). Under denna tid måste assistenterna vara beredda på att ibland arbeta långa dagar, samt eventuellt även nattetid.

Vi söker en motiverad och driven person med dokumenterad erfarenhet från fisk- och rinnande vatten ekologi. Meriterande är goda kunskaper om experimentell design, insamling av fiskbeteendedata från artificiella strömrännor och att extrahera beteendedata från filmer. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, noggrannhet och engagemang för verksamheten samt att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 80% under 4 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 21 september 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor kommer att ingå.

Ansökan

skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och skall innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är 2020-09-06

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Professor Eva Bergman, forskningsledare, [email protected]. 054-700 1868

Prefekt Liselotte Englund, [email protected], 054-700 1988

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning fysik

Ansök    Jul 29    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Instit... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en projektassistent, forskning i fysik för att delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt om organiska material tillämpade för energiproduktion och lagring.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material för solenergitillämpningar. Forskargruppen där projektassistenten kommer att vara verksam, fokuserar på utveckling av teoretiska metoder för att undersöka molekylära och nya material för solenergiomvandling, med ett brett internationellt samarbetsnätverk. Dessutom erbjuder avdelningen en miljö med starka experimentella aktiviteter och projektet har tillgång till enastående högpresterande datoranläggningar via ”Swedish National Infrastructure for Computing”.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgifterna är att bedriva grundläggande forskning om egenskaper hos organiska energimaterial tillämpade för solenergiomvandling till både elektricitet (solcellsenheter) och kemisk energi (solbränslen). I mer specifika termer syftar projektet till en djupgående undersökning av relationer mellan struktur och egenskaper beträffande foto-generering av laddning, laddningstransport och optiska egenskaper. De organiska materialens foto- och elektrokemiska stabilitet kommer också att undersökas. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten. Arbetet omfattar planering och genomförande av modellering på atomär skala, med användning av första princips beräkningar och simulering av molekylär dynamik. Målsystemen kommer att sträcka sig från molekylära modeller till fasta material. Kandidaten förväntas också kommunicera resultat och delta i projektmöten med de andra nationella och internationella projektpartners. Kunskaper om vissa experimentella verktyg är också relevanta för att möjliggöra utveckling av gemensamma teoretiska-experimentella studier. Deltagande i skrivande av publikationer och konferensbidrag ingår också i uppgifterna.

Kvalifikationer

Vi söker en teoretisk fysiker med stor erfarenhet av studier relaterade till organiska material för energiproduktion och lagring. Ytterligare experimentell erfarenhet om ämnet är önskvärt. Den sökande måste ha en examen på avancerad nivå i fysik eller teknisk fysik eller motsvarande. En doktorsexamen är stark meriterande. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper och skicklighet inom första princip metoder för beskrivning av elektronstrukturen för både konjugerade polymerer och små molekyler som kandidatmaterial för användning i organiska fotovoltaiska komponenter och organisk fotokatalytisk till väteproduktion. Kunskapen om teoretiska metoder för att beräkna XPS-spektroskopi och röntgendiffraktion, för bestämning av kristallstrukturen hos materialet, krävs. Ett ytterligare krav är goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Vi fäster stor vikt vid den sökandens personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, noggrannhet och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning på heltid, tidsbegränsad till ett år från startdatum. Förlängning kan bli aktuellt. Tillträde 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med dokumenterad beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll

- CV

- Kopior av relevanta intyg, examensbevis, betyg som styrker uppgifterna i CV

- Information om språkkunskaper

- Kontaktinformation till minst två referenser varav minst en chef

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 21 augusti 2020

Ange referens: REK2020/174

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap inom övervakning och optimering av edge-tjänster

Ansök    Aug 10    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Vi söke... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vi söker nu en postdoktor i datavetenskap med inriktning mot övervakning och optimering av edge-tjänster med realtidskrav till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

DISCO-gruppens forskning fokuserar på? datakommunikation, edge/molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Anställningen är kopplad till ett nytt projekt, AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generations industriella Internet of Things (I-IoT), där mjukvarubaserade TSN-nätverk kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid. Med industriella kontrollapplikationer som körs som en samling av containertjänster i kanten / molnet är det en stor utmaning att säkerställa att realtidsgarantier uppfylls i hela kommunikations- och bearbetningskedjan. Övervakning för att förstå systemprestanda, upptäcka serviceöverträdelser och initiera nödvändiga systemkonfigurationer och optimeringar är avgörande. Lösningar för realtidsövervakning och optimering av containerbaserade edge-tjänster kommer därför utvecklas inom detta projekt.

Primärt kommer följande forskningsinriktningar att studeras:

- design av ett distribuerat ramverk för realtidsövervakning av containerbaserade edge-tjänster
- nätverkstelemetri-lösningar för mätning av fördröjningar av applikationstrafik över containerkedjor
- modellering, validering, och optimering av systemprestanda baserat på övervakningsinformation

Forsknings- och utvecklingsarbetet inkluderar design och analys samt implementering och experimentell validering av lösningar i kontexten av industriella IoT-tjänster med realtidskrav.

Behörighetskrav
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom datavetenskap, datorteknik, elektroteknik, matematik, eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av de sökande kommer särskild vikt läggas på den sökandes vetenskapliga erfarenhet inom prestandaövervakning, edge / molnlösningar och optimering och management av nätverk, inklusive:

- Utmärkta färdigheter inom programvaruarkitekturer och/eller algoritmdesign/implementering /prototypning.
- Praktisk erfarenhet / expertis inom några av följande områden:
- Verktyg, tekniker och metoder för prestandamätningar och övervakning
- Edge / molnsystem och tjänster med realtidskrav
- Moderna virtualiseringsteknologier såsom containerbaserade ramverk
- Programmerbara nätverk, inklusive tekniker som INT, XDP och eBPF.
- Kärnprogrammering i Linux
- Artificiell intelligens (AI) / (ML)-tekniker för optimering och management av nätverk


- Utmärkt akademisk meritlista i form av publikationer.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Förmåga att självständigt bedriva sitt arbete framåt.
- Förmåga att kunna samarbeta med andra. 

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.


Anställningsvillkor
Anställningen är en heltidsanställning under ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år baserat på ömsesidigt avtal. Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse med tidigaste start 1 november 2020.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

- Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor lång)
- En meritförteckning (CV) som inkluderar din relevanta erfarenhet och kunskap och en lista över dina publikationer.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Max 2 representative publikationer, avhandlingar eller tekniska rapporter. För längre dokument, ange en sammanfattning (abstrakt) och en webblänk till hela texten.
- Rekommendationsbrev.
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation för två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Icke-elektroniska dokument kan skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad Sverige 

Märk alla dokument som hör till ansökan med referensnummer REK2020/175

Sista ansökningsdag: 15 September 2020Vi ser fram emot din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i biologi med inriktning födovävar i kantzoner

Ansök    Jun 25    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fak... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en projektassistent i biologi med inriktning på ekologi i reglerade vattendrag.

Projektet är inriktat mot forskning om kantzonsekosystem med speciellt fokus på spindlar och födovävar i kantzonen.

Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör vattendrag som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras konnektivitet i vattendrag, effekter av vattenkraft, kopplingar mellan terrestra och akvatiska livsmiljöer, klimatförändringarnas påverkan på vinterekologi, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering and fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter inom industri, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom i samarbete med internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör fältarbete i små och medelstora bäckar i Värmland och Örebro län. Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till, a) insamling och registrering av hydrologiska data (djup, bredd, flöde etc.), b) insamling och registrering av abiotiska data (lutning, sediment etc.), c) insamling och konservering av insekter och spindlar med olika metoder, d) kontroll, tömning, rengöring och återställning av insektsfällor, e) vegetationsinventering, f) hjälp vid elfiske, g) sortering och artbestämning av evertebrater samt g) förbereda fältprover för analys av stabila isotoper.

Kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande har grundläggande kunskaper om biologisk provtagning och/eller laboratoriearbete. Den sökande ska kunna arbeta i fält på avlägset belägna fältlokaler utan bekvämligheter. Den sökande bör vara bekväm med att hantera insamlade prov med levande och döda evertebrater. Den sökande kan vidare bli ombedd att fånga och avliva spindlar, insekter och fisk. Vidare krävs att den sökande kan arbeta självständigt och kan följa ett fältprotokoll. Körkort krävs samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Vi söker en motiverad person med ett allmänt intresse för rinnande vattenekologi, födovävar eller spindelekologi. Specialiserad kunskap om ekologiska provtagningsmetoder i kantzonshabitat är en fördel, men inget krav. Kunskap om nordeuropeisk entomologi/araknologi eller svensk flora är också meriterande, men inget krav. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 80% under 10 veckor med möjlighet till förlängning. Tillträde 13 juli 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Ansökan

Skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och skall innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är 9:e juli, 2020

Välkommen med din ansökan!Kontakt

Professor Eva Bergman, forskningsledare, [email protected]. 054-700 1868

Jeff Marker, PhD student, field sampling lead, [email protected] +46 70 799 5515Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap inom Software Defined Time Sensitive Networks

Ansök    Jul 21    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Vi söke... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vi söker nu en postdoktor i datavetenskap med inriktning mot Software Defined Time Sensitive Networks (TSN) är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är kopplad till ett nytt projekt AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generationens industriella Internet of Things (I-IoT), där Software Defined TSN kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid. Befintliga TSN är statiska med avseende på konfiguration och hantering. Med integrering av TSN med 5G och realtime edge computing krävs en dynamisk hantering och (om-) konfiguration av TSN-noder för att lösa konfigurationsutmaningen. Ett Software defined kontrollplan för TSN kommer att undersökas inom ramen för tjänsten.

Vi söker en person med bakgrund och intresse inom matematik, optimering, maskininlärning och/eller SDN. Primärt kommer följande forskningsinriktningar att studeras:

- Maskininlärning med applicering till beslutsfattande algoritmer via nätverk

- Software defined kontrollplan för TSN

Forsknings- och utvecklingsarbete inkluderar formell analys samt experimentell validering av koncept i samband med nätverkssystem.

Behörighetskrav
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom datavetenskap, datorteknik, elektroteknik, matematik, eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av de sökande kommer följande att bedömas:

- Utmärkta färdigheter inom programvaruarkitekturer och/eller algoritmdesign/implementering /prototypning.
-  Väl utvecklade praktiska erfarenhet inom minst ett av följande områden:

        - Maskininlärning för nätverkshantering

        - Kontrollplansarkitekturer för TSN

        - Felhantering och konfigurationshantering i nätverk

        - Software defined nätverksarkitekturer

- utmärkt akademisk meritlista
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- förmåga att självständigt bedriva sitt arbete framåt
- förmåga att kunna samarbeta med andra

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och personliga lämplighet.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning under ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år baserat på ömsesidigt avtal. Startdatum för tjänsten är inom 1 oktober 2020 och 1 januari 2021.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/166

Sista ansökningsdag: 15 September 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i datavetenskap inom mjukvarutestning för data science och AI

Ansök    Jul 24    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Bakgrund Vi söker nu en postdoktor i datavetenskap med inriktning mot mjukvarutestning för data science och maskininlärning till forskargruppen Software Quality and Digital Modernisation (SQUAD) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet. SQuaD är en nyetablerad forskargrupp och syftar till att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem fö... Visa mer
Bakgrund
Vi söker nu en postdoktor i datavetenskap med inriktning mot mjukvarutestning för data science och maskininlärning till forskargruppen Software Quality and Digital Modernisation (SQUAD) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

SQuaD är en nyetablerad forskargrupp och syftar till att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem för att möjliggöra underhåll och utveckling av sådana system på ett enklare sätt.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är kopplad till det nya projekt AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generationens industriella Internet of Things (I-IoT), där software defined TSN kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid.

Postdoktorn kommer att bidra till att möjliggöra pålitliga datadrivna realtidsindustriella IoT-applikationer genom att bygga en teststrategi som bidrar till pålitligt beslutsfattande. Teststrategin kommer att ta hänsyn till systemets kontinuerliga utveckling och ML-algoritmernas oförutsägbara beteende.

Målet är att bygga en automatiserad dataverifieringsstrategi i realtid som delar upp insamlad data baserat på deras sammanhang och sedan verifierar dem enligt väldefinierade dataregler. Att ha en sådan teststrategi kommer att förhindra att systemet lagrar brusig och korrupt data, undviker produktionen av felaktiga eller ogynnsamma beslut och säkerställer systemets kvalitet medan det utvecklas över tid.

Genom samarbete med industripartners i projektet kommer postdoktorn att hjälpa till att identifiera och bidra till förståelse för de praktiska utmaningar inom området samt bedriva forskning om data för att införa teststrategier för insamlings- och träningsdata.

Primärt kommer följande forskningsinriktningar att studeras:

- Insamling, lagring, hantering och visualisering av big data.
- Hantering av saknade och skadade data, felaktiga eller brusig data, utjämning av data och normalisering.
- Feature engineering och algoritmer för beslutsfattande över nätverk.

Forsknings- och utvecklingsarbete inkluderar formell analys samt experimentell validering av koncept i samband med industriella IoT-system för att leverera återanvändbara testverktyg.

Behörighetskrav
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom datavetenskap, datorteknik, elektroteknik, matematik, eller närliggande område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av de sökande kommer tyngd vigt läggas på den sökandes vetenskapliga erfarenhet inom datavetenskap, programvaruteknik, mjukvarutestning, artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive:

- Utmärkta färdigheter inom programvaruarkitekturer och/eller algoritmdesign/implementering /prototypning.
- Väl utvecklade praktiska erfarenhet inom minst ett av följande områden:

        - Data science, AI/ ML-tekniker

        - Automatiserad mjukvaruteknik, modellbaserad testning, mutationstest,                          mjukvaruteststrategier,

       - Fellokalisering, förutsägelse och big data-analys.

- Utmärkt akademisk meritlista.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Förmåga att självständigt bedriva sitt arbete framåt.
- Förmåga att kunna samarbeta med andra.

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen är en heltidsanställning under ett år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år baserat på ömsesidigt avtal. Startdatum för tjänsten är inom 1 oktober 2020 och 1 januari 2021.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

- Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor lång)
- En meritförteckning (CV) som inkluderar dina relevanta erfarenhet och kunskap och en lista över dina publikationer.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Max 2 representative publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, ange en sammanfattning (abstrakt) och en weblänk till hela texten.
- Rekommendationsbrev.
- Kontaktinformation för två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för kortlistade kandidater.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Icke-elektroniska dokument kan skickas till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad Sverige

Märk alla dokument som hör till ansökan med referensnummer REK2020/169

 

Sista ansökningsdag: 15 September 2020

Vi ser fram emot din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning, Ämnesdidaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.

Nu söker vi en projektassistent till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapens didaktik (CSD). För mer information se gärna här: https://www.kau.se/csd.

CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktiska centrumbildningar projektet Rum för formativ ämnesundervisning. Det är ett forskningsprojekt som ingår i en statlig satsning på att utveckla modeller för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Detta projekt avser att utveckla modeller för kollegialt lärarsamarbete runt planering och uppföljning av ämnesundervisning. Arbetet sker i samverkan med rektorer och lärare på grundskola och gymnasium.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka implementering och effekter av ett kollegialt samarbete runt planering och efterarbete av lektioner. Målet är att utvinna generiska kunskaper med relevans för infrastrukturella skolreformer och för en utvecklad och evidensinformerad undervisning på lärarutbildning och rektorsutbildning. En målsättning i projektet är att deltagande skolor utvecklar en god förbättringskapacitet.Arbetsuppgifter
Som projektassistent deltar du i forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapens didaktik. Du kommer i huvudsak att arbeta i forskargruppen Rum för formativ ämnesundervisning, vid Karlstads universitet. Projektet genomförs i nära samarbete med en eller flera skolor i regionen. I huvudsak gäller arbetet insamling, och bearbetning av data. Datainsamlingen sker med hjälp av flera olika metoder. Avsikten är att analysera effekter av lärares samarbete runt planering och efterarbete av lektionsserier. Du kommer att arbeta med dataprogram för kvalitativa och kvantitativa analyser. Utbildning och introduktion på dessa program kan ordnas. I arbetet ingår även att ta fram relevanta underlag för projektområdet genom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov.Kvalifikationer
Ett krav är att den sökande har eller inom en månad från ansökningstillfället har minst en magisterexamen i samhällsvetenskap eller annat relevant ämnesområde. Om inriktningen är mot ämnesdidaktik är det extra intressant. Erfarenhet av samverkansprojekt med lärare och analyser av samtal och elevuppgifter samt yrkeserfarenhet som lärare på grundskola eller gymnasium är meriterande. Meriterande är även kunskaper i kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt. En förutsättning är även att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då forskningsprojektet genomförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk, även goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av forskningsarbete och transkribering samt vana eller intresse för dataprogram som SPSS och NVIVO är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning på hel- eller deltid för en planerad tidsperiod på fyra månader från och med september eller enligt överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista ansökningsdag: 2020-08-01
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i fysik

Ansök    Jun 12    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Institu... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en projektassistent, forskning i fysik för att delta i två europeiska forskningsprojekt om perovskitsolceller.

Institutionen har en stark forskningsprofil inom material för solenergitillämpningar. Den aktuella forskargruppen, där projektassistenten kommer att vara verksam, fokuserar på molekylära och nya material för solceller och har ett brett internationellt samarbetsnätverk. Forskningslaboratorierna är väl utrustade med moderna anläggningar för framställning och testning av solceller och instrument för strukturmässig, optisk och ytmässig karaktärisering av material. Utöver det använder forskargruppen också röntgenbaserade spektroskopimetoder vid synkrotronlaboratorier.Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att delta i två externfinansierade europeiska forskningsprojekt, ”Dry production routes for large-area benign metal halide perovskite solar cells” (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/solar-cofund-2/solar-cofund-2-joint-call/dry-production-routes-for-large-area-benign-metal-halide-perovskite-solar-cells) och “In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells”(https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/06/FLAG-ERA_JTC2019_GRA-ARI_LASERGRAPH.pdf). De aktuella projekten finansieras av Energimyndigheten inom ramen för SOLAR-ERA-NET programmet och av Vinnova inom ramen för Flag-ERA programmet, associerat till EU:s flagskepp Grafen. Arbetet innebär såväl att planera och utföra experiment, som att kommunicera resultat och delta i projektmöten med de övriga nationella och internationella projektpartners.

Det experimentella arbetet innebär mer specifikt lösningsbaserad tillverkning av material för perovskitsolceller, samt mätningar av egenskaper hos solcellsmaterial och solceller. Mätmetoder som är av specifik vikt är UV- och röntgenfotoelektronspektroskopi, kelvinprob, svepelektronmikroskopi och röntgendiffraktion. Samarbete med projektpartners genom utbyte av prov och resultat, diskussioner och möten är en viktig del av arbetsuppgifterna. Att delta i skrivandet av publikationer och konferensbidrag ingår också i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker en experimentell fysiker med erfarenhet av forskning inom perovskitsolceller. Den sökande ska ha en examen på avancerad nivå i fysik eller teknisk fysik, eller motsvarande. Avlagd doktorsexamen är starkt meriterande. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper och skicklighet inom metoder för tillverkning av perovskitmaterial, såväl som mätning av egenskaper hos solcellsmaterial. Mätmetoder som är av specifikt intresse är fotoelektronspektroskopi, röntgenabsorptionsspektroskopi, svepelektronmikroskopi och röntgendiffraktion. Utmärkta kunskaper i engelska, i tal och skrift, är också ett krav. Erfarenhet av framställning och elektrisk testning av solceller är meriterande. Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, god organisationsförmåga, noggrannhet, och utmärkta kommunikationsfärdigheter. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, tidsbegränsad till ett år från startdatum. Tillträde 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.


Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev med dokumenterad beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta intyg, examensbevis, betyg som styrker uppgifterna i CV
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 2020-06-25
Ange referens: REK2020/151

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster Visa mindre

Gästforskare, Ämnesdidaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.

Nu söker vi en gästforskare till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). För mer information se gärna här: https://www.kau.se/csd.

CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktiska centrumbildningar projektet Rum för formativ ämnesundervisning. Det är ett forskningsprojekt som ingår i en statlig satsning på att utveckla modeller för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Detta projekt avser att utveckla modeller för kollegialt lärarsamarbete runt planering och uppföljning av ämnesundervisning. Arbetet sker i samverkan med rektorer och lärare på grundskola och gymnasium.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka implementering och effekter av ett kollegialt samarbete runt planering och efterarbete av lektioner. Målet är att utvinna generiska kunskaper med relevans för infrastrukturella skolreformer och för en utvecklad och evidensinformerad undervisning på lärarutbildning och rektorsutbildning. En målsättning i projektet är att deltagande skolor utvecklar en god förbättringskapacitet.Arbetsuppgifter
Som gästforskare deltar du i forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Du kommer i huvudsak att arbeta i forskargruppen Rum för formativ ämnesundervisning, vid Karlstads universitet. Projektet genomförs i nära samarbete med en eller flera skolor i regionen. I huvudsak gäller arbetet insamling, bearbetning och analys av data. Datainsamlingen sker med hjälp av flera olika metoder. Avsikten är att analysera effekter av lärares samarbete runt planering och efterarbete av lektionsserier. Du kommer att arbeta med dataprogram för kvalitativa och kvantitativa analyser. Utbildning och introduktion på dessa program kan ordnas. I arbetet ingår även att delta i arbetet med att presentera resultaten i form av forskningsartiklar och konferenspresentationer. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov.Behörighet
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot ämnesdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid den sökandes forskningsmeriter med relevans för forskningsområdet. Stor vikt läggs även vid erfarenhet av samverkansprojekt med lärare och analyser av samtal och elevuppgifter. Meriterande är egen lärarutbildning och yrkeserfarenhet som lärare på grundskola eller gymnasium. Meriterande är också kunskaper i kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Då forskningsprojektet genomförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk även goda kunskaper i engelska är ett krav. God samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt är viktiga personliga egenskaper för tjänsten.Villkor
Anställningen är en allmän visstidsanställning på hel- eller deltid för en planerad tidsperiod på fyra månader från och med september eller enligt överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

De underlag som inte kan skickas digitalt skickas istället i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2020/140

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag: 2020-08-01

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i biologi inriktning ekologisk modellering

Ansök    Maj 28    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en projektassistent forskning i biologi med inriktning ekologi.

Projektet är inriktat mot forskning om ekologi i vattendrag med speciellt fokus på habitatmodellering och flöden i vattendrag. Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör för vattendragens hållbarhet som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras vattendragsförbindelser och effekter av vattenkraft, livsmiljöer i jord samt vatten och deras förbindelser, vinterekologi i global klimatförändring, hotade arter, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter i industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom med internationella nätverk. NRRV utnämndes nyligen till en stark forskningsmiljö av Karlstads universitet och har tilldelats speciella medel för att utveckla sin forskningsprofil.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör fältarbete, laborativt arbete och dataanalys med fokus på ”Individual-based” modellering”(IBMs). Projektassistenten medverkar också till författande av rapporter och övriga publikationer. Det kan bli aktuellt att assistera projektledaren med viss projektadministration, liksom att bidra vid planering och genomförande av konferenser och workshops.

Kvalifikationer
För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i ekologi och närliggande vetenskapliga områden, såväl som erfarenhet av ”individual-based” modellering, GIS, hydraulisk modellering och förmåga att använda olika dataprogram för analyser. Därutöver krävs en masterexamen i biologi. Goda språkkunskaper engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.

Vi söker en motiverad person med erfarenheter från ekologi, fisk- och vattendragsbiologi, återställning av vattendrags biologiska förutsättningar. Meriterande är kunskap och intresse inom området fiskekologi och makrozoobenthos. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad deltidsanställning på 50-100% under 9 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 september, 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kanske den inte kan bedömas efter förtjänst i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

• Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
• CV
• Kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev
• Publikationslista
• Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 2020-06-19

Ange referens: REK2020/119Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning, Kulturgeografi

Ansök    Maj 26    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutionen... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen som nu rekryterar en projektassistent består av kulturgeografi, geografi och turismvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap.

Denna ämneskombination och institutionens koppling till forskarcentrumet CRS som bedriver forskning kring hållbara samhällsförändringar gör vår miljö världsunik.

Beskrivning
Kulturgeografi ingår i Institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet. Kulturgeografi är ett ämne som studerar samspelet mellan människan, samhället och miljön på lokal, regional och global nivå.

Arbetet sker inom ramen för forskningsprojektet ”Det nya livet utanför storstaden: erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden”.

Syftet med projektet är att undersöka hur barnfamiljer som flyttat ut från storstaden till mindre städer och tätorter upplever att vardagslivet påverkats och vilken betydelse platsens egenskaper så som till exempel tillgången till service, bostad och arbetsmarknad, natur och kultur, och fritidsaktiviteter spelar för hur vardagslivet ter sig. Projektet väntas bidra till en mer övergripande förståelse för på vilket sätt barnfamiljer som väljer att flytta från storstäderna uppfattar förutsättningarna att organisera familjens vardagliga liv före och efter flytten samt hur detta är förenat med deras flyttbeslut och deras erfarenhet av att flytta till en annan typ av bostadsort. Denna kunskap kan bidra till ökad förståelse för vilka lokala resurser och vilken service som dessa flyttare värdesätter. I förlängningen bidrar kunskapen till insikter om vad som gör att dessa orter uppfattas som attraktiva. Mer information om projektet finns här: https://www.kau.se/livet-utanfor-storstaden.Arbetsuppgifter
Arbetet innebär framförallt transkribering av intervjuer och övriga administrativa uppgifter inom projektet. Att ta fram relevanta underlag för projektområdet genom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt följa forskningsbloggar kan också förekomma. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov. Arbetet kan till stor del utföras på distans under sommaren 2020. En eventuell förlängning av tjänsten sker, om så aktuellt, efter överenskommelse.Kvalifikationer
Ett krav är att den sökande har eller inom en månad från ansökningstillfället har minst en kandidatexamen i kulturgeografi eller annat relevant ämne. Om inriktningen är mot studier inom mobilitet och migration är det meriterande. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande, noggrannhet, nyfikenhet och att kunna hantera deadlines med god leverans. Det krävs även mycket god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Då intervjuer och transkribering utförs på svenska krävs goda kunskaper i detta språk, även goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av forskningsarbete och transkribering är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Villkor
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 50% i 2 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-06-29 eller enligt överenskommelse.Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll, till exempel uppsatsarbete, forskningsrapporter, rekommendationsbrev etc.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis.

Sista ansökningsdag: 2020-06-16
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i materialteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som postdoktor vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik inom det nya fältet additiv tillverkning (AM) av verktygsstål för varmarbete.

Aktuell anställning inriktas mot studier av avancerade stål tillverkade genom pulverbäddsfusion med laser (LPBF), och mot forskningsområden såsomutveckling av AM parametrar, framställningsbarhet hos AM material,  styrning av mikrostrukturen hos AM framställda material, och karaktärisering av egenskaper och utvärdering av prestandan hos det slutliga materialet.

Som postdoktor deltar du i forskningsprojektet ”AMHiPP – avancerade material för högpresterande produkter”, ett projekt finansierat av KK-stiftelsen, företagspartners (Curtis WrightSurface Technologies AB, FBT Bredaryd AB, Gestamp HardTech AB, GKN Aerospace AB, Sandvik Powder Solutions AB, SECO Tools AB, Uddeholms AB och Voestalpine Precision Strip AB) och Karlstads universitet. I projektet tillverkas avancerade högpresterande stålsorter genom pulvermetallurgi, elektro-slaggomsmältning och additiva tillverkningsmetoder, och analyseras sedan. Denna anställning är en del av en strategi för att utveckla den materialvetenskapliga forskargruppen, med fokus på ett av dess mest centrala forskningsintressen, och inkluderar samarbete med andra forskare inom gruppen samt andra externa samarbetspartners.

Arbetsuppgifter
Additiv tillverkning är en ny teknik som ger unika möjligheter att utforma och tillverka verktyg för varm- och kallarbete. Den aktuella anställningen innebär tillverkning genom pulverbäddsfusion, karaktärisering och provning av avancerade material för att förstå sambanden mellan mikrostruktur och egenskaper. Karaktärisering av utmattnings och mekaniska egenskaper, mikrostruktur och defektfördelning, utforskas i förhållande till tillverkningsprocessen och värmebehandlingar.

Du kommer att arbeta i laboratoriet för AM-framställning, använda utrustning för svep- och transmissionselektronmikroskopi (SEM och TEM), genomföra mekanisk provning , och genomföra tribologisk provning, inklusive varmslitageprovning, och sammanställning och utvärdering av resultat för att bidra till spridning av kunskap, delta i konferenser och publicera vetenskapliga artiklar. Projektet bygger på nära samarbete mellan dig och andra forskare i projektgruppen.

Uppgifter inom undervisning kan ingå på maximalt 20 procent av full arbetstid efter överenskommelse med projektledare och prefekt.

Behörighet
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i materialteknik eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande måste ha fullgjort sin examen tidigast tre år före ansökningstidens slut, om det inte finns särskilda skäl.

I arbetet ingår att publicera resultat i peer-granskade tidskrifter och presentera resultat på internationella konferenser, och därför är mycket hög kompetens inom vetenskapligt skrivande och muntlig presentation på engelska ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vi söker en motiverad sökande med erfarenheter inom fältet additiv tillverkning, avancerade metoder för karaktärisering av material, och mekaniskprovning. Kunskaper och förmågor inom utveckling av processparametrar och avancerad analys av avancerade metalliska material genom SEM, XRD och TEM är meriterande.

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta och etablera goda kollegiala relationer, liksom förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Därför ser vi gärna kvinnliga sökande. Vid lika meriter kan företräde ges till underrepresenterat kön.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2020/51

Sista ansökningsdag: 15 mars 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning i kemiteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund V... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, (http://www.

kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av papper, kartong och nonwoven. Avsedda funktioner är dels att ge substratet goda barriäregenskaper mot genomsläpp av vatten, syrgas och fett, dels att ge substratet antimikrobiella egenskaper.

Projektet MultiBarr har fem deltagande organisationer och har sin hemvist vid ämnet Kemiteknik vid Karlstad universitet. Forskningen utförs vid forskargruppen för Funktionella ytor och hållbara material (Kemiteknik) https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material, som ingår i forskningsmiljön Pro2BE. Övriga projektdeltagare utgörs av industriföretag.

För att förstärka vårt experimentella arbete med att producera belagd kartong och nonwoven och för att analysera beläggningens och de belagda produkternas egenskaper behöver vi förstärka forskargruppen för ytbehandling vid kemiteknik med en projektassistent forskning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen ytbehandling och material för goda gasbarriärer hos cellulosafiberbaserade förpackningar. Till viss del kan arbetet även komma omfatta beläggningar för antimikrobiella egenskaper. Du kommer bland annat att arbeta med beläggning av kartong i laboratorieskala, karakterisering av materialegenskaper samt yt- och barriäregenskaper för de belagda proverna. Även studier av egenskaper hos lösningar och suspensioner och deras filmbildning ingår. Barriäregenskaperna fokuseras mot studier av diffusion av vattenånga och syrgas. Studier av materialegenskaper riktar sig framförallt mot polymerer och kompositer. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag. Till mindre del (högst 20%) kan forskning inom andra projekt än MultiBarr och övriga uppgifter vid institutionen eventuellt komma att ingå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande i kemiteknik, materialteknik, polymerteknik, pappersteknik, fysikalisk kemi eller annat område med relevans för projektet.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid

- Förmåga att utföra beläggningsexperiment, analyser, karakterisering och annat experimentellt arbete inom området barriärbeläggning medelst polymera material
- Förmåga att analysera vattenbaserade suspensioner och lösningars egenskaper

Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att läggas vid

- Kunskaper om beläggning och bestrykning av cellulosafiberbaserade substrat.
- Teoretiska kunskaper om polymera material
- Teoretiska kunskaper om barriärbeläggningar eller liknade typer av skyddande filmer
- Erfarenhet av att analysera ytstrukturer, mekaniska egenskaper samt barriäregenskaper.
- Förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk i som består av universitet, institut och företag av varierande storlek

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader, med möjlighet till förlängning på hel- alternativt deltid.
Tillträde så snart som möjligt, dock senast 1 juli 2020.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta arbetsgivarintyg, examensbevis, betyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser
- Övriga dokument som den sökanden vill lämna in

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 2020-03-06

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Postdoktor i kemiteknik, inriktning matematisk modellering av gastransport

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund V... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, http://www.

kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av förpackningsmaterial i papper och kartong. Förutom Karlstads universitet så deltar även industriföretag i projektet. Universitetets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av Pro2BE (https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material). Medlemmarna i forskargruppen är aktiva i internationella, nationella och regionala nätverk och samarbetsprojekt. Forskningsprojektet MultiBarr är tvärvetenskapligt, och vid Karlstads universitet ingår även även grupper inom tillämpad matematik och grundläggande separationsvetenskap (FSSG).

Anställningen som postdoktor är inriktad mot matematisk modellering av gastransport genom förpackningsmaterial, och bygger på nära samarbete mellan forskare inom de två grupperna tillämpad matematik samt funktionella ytor och hållbara material. För att kunna förstå transporten av gasmolekyler genom barriärbestrykning behöver vi rekrytera en postdoktor i kemiteknik med kunskap i matematisk modellering av gastransport i anisotropiska mikrostrukturer. Arbetet kommer att ske i en grupp forskare, både från institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och från institutionen för matematik och datavetenskap, som arbetar med vetenskapliga beräkningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade mot att utveckla flerskaliga matematiska modeller för masstransport av gasmolekyler i anisotropiska mikrostrukturer. Två matematiska modeller kommer att utvecklas: (i) en uppgraderad modell som bygger på diffusions- och löslighetsmodeller (termodynamik och lattice-Boltzmann), och (ii) en delvis uppgraderad modell som bygger på flerskaliga hybrida (kontinuum-diskreta-stokastiska) modeller. Arbetet med modellerna kommer att omfatta multiskikt och de frågeställningar som kan uppstå kring sådana strukturer.

Den som anställs som postdoktor kommer att arbeta i nära samarbete med forskare i vätskedynamikberäkning för att förstå flödet av komplexa vätskor i processinriktade steg och hur brister i bestrykningen påverkar den totala transporten av gas och vattenånga genom barriärlagret.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i tillämpad matematik, kemi, fysik, kemiteknik eller annat ämne med relevans för projektet, med en betydande del av tidigare forskning och utbildning inriktad mot beräkningsteknik, alternativt har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Doktorsexamen ska ha avlagts, eller motsvarande kvalifikationer från utlandet uppnåtts, högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid den sökandes akademiska meriter, inklusive publikationer i internationella peer-granskade vetenskapliga tidskrifter inom relevanta forskningsområden. Bedömningen kommer att bygga på en granskning av den sökandes förmåga att framgångsrikt utföra avancerad forskning inom matematisk modellering av masstransport av gasmolekyler i anisotropiska mikrostrukturer, som till exempel barriärbestruket papper.

Kunskaper om eller erfarenheter av några av följande områden är meriterande: programmering (MATLAB, Python, FeNiCS, ANSYS Fluent, etc), modellering med partikelsystem och/eller partiella differentialekvationer, beräkningsteknologi (Monte Carlo, SPH, FD, FEM, etc).

Vi fäster också stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor. Utvärderingen kommer också att baseras på sökandens förmåga att arbeta i ett innovativt forskningsnätverk som består av universitet, institut och industriföretag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till 12 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde sker efter överenskommelse, så tidigt som möjligt och företrädesvis innan 1 juni 2020.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/2

Sista ansökningsdag: 17 februari 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot AI och demokrati

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning av anställningen

Anställningen som postdoktor är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, på institutionen för samhälls- och kulturvetenskap och inom ämnet statsvetenskap.

Syftet med anställningen är att bidra till det framväxande forskningsfältet om demokratiska och politiska implikationer av artificiell intelligens i bred mening, med andra ord alla former för datadriven beslutskapacitet – generellt i samhället men framför allt när det gäller policy och former för styrning. Av särskilt intresse är relationen mellan offentliga och privata aktörer när det gäller hur AI kontrolleras och styrs i offentlig sektor, liksom effekterna av en AI- och datadriven styrning när det gäller hur demokratiska politiska system ska formeras.

Anställningen är en av åtta inom forskningsprojektet Artificial Intelligence - Destroyer or Enabler of Democracy and Self-determination, som finansieras av Wallenbergstiftelserna, och samarbete med övriga deltagare inom projektet förväntas. Den person som anställs kommer särskilt att samarbeta med, och handledas av, professor Malin Rönnblom som är en av projektets medsökande. Projektet är kopplat till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Syftet med WASP-HS är att utveckla excellent forskning och kompetens när det gäller arbetsmarknadsmässiga, etiska, ekonomiska, rättsliga och sociala aspekter av AI. Mer information om WASP-HS går att hitta på https://wasp-hs.org.


Arbetsbeskrivning

Temat AI och demokrati ska beforskas både i relation till styrning och i relation till politisk teori och demokratiteori. Dessutom ingår det att utveckla ett kritiskt, reflexivt perspektiv på AI och demokrati som kan inkorporeras i en simulering av demokratisk styrning, i samarbete med andra discipliner. Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer, som också kan vara tvärvetenskapliga och inkludera forskare från datavetenskap och filosofi.

Anställningen är placerad vid Karlstad universitet och den anställda förväntas bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i institutionens aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops. Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20% ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas.

Anställningen förväntas starta 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.


Kvalifikationer

Doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande. Sökande måste ha tagit ut doktorsexamen tre år innan sista ansökningsdatum, eller tidigare. Undantag från treårsregeln kan göras i relation till sjukskrivning, föräldraledighet, klinisk praktik eller förtroendeuppdrag inom fackförening eller liknande.


Urvalskriterier

Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och i en viss utsträckning utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den beskrivning av forskningsintressen och forskningsidéer som ska bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom fälten kritiska policystudier, post-strukturalistiska analyser av styrning och/eller kritisk teori (feministisk teori och post-kolonial teori) och/eller kritiska studier av effekterna av AI/big data/digitalisering/sociala medier i relation till demokrati och styrning. Tidigare erfarenhet av tvärvetenskap är en merit men inte ett krav.

Av särskild vikt för denna anställning är god kunskap i engelska – både muntligt och i skrift – samt god förmåga att samarbeta med andra.

Villkor

Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor).
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/271

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i materialteknik inriktning mot additiv tillverkning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en postdoktortjänst på heltid vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik inom det nya forskningsområdet additiv tillverkning.

Postdoktortjänsten ska inriktas mot studier av avancerade legeringar tillverkade genom selektiv lasersmältning (SLM), och forskningsområden såsom tillverkning, tryckbarhet hos material, frågor kring producerbarhet, problem som rör mikrostrukturen hos tillverkade material och karakteriseringen av egenskaper och kvalitet hos det slutliga materialet.

Forskningsprojektet är en del av “AT-LAB – regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet”, ett projekt delvis finansierat av EU via den regionala utvecklingsfonden, samt Region Värmland och Karlstads universitet, och som bedrivs på Karlstads universitet. Denna postdoktortjänst är en del av en strategi för att utveckla gruppen, med fokus på ett av dess mest centrala forskningsintressen, och inkluderar samarbete med andra forskare inom gruppen.

Arbetsuppgifter
Additiv tillverkning är en ny teknik som ger unika möjligheter att utforma och tillverka komponenter hållbart. Kvaliteten på slutprodukten behöver dock undersökas, eftersom kunskapen om additivt tillverkade materials egenskaper och prestanda är otillräcklig. Postdoktortjänsten som utlyses här gäller tillverkning, beskrivning och test av avancerade material tillverkade genom selektiv lasersmältning för att bestämma sambanden mellan mikrostruktur och egenskaper.

Postdoktorn kommer att arbeta självständigt i laboratoriet med tillverkning och preparering, använda svep- och transmissionselektronmikroskopi (SEM och TEM), och utföra mekaniska tester (draghållfasthet, böjning, utmattning), samt bidra till spridning av kunskap, delta i konferenser och publicera vetenskapliga artiklar.

Uppgifter inom undervisning kan ingå på maximalt 20 procent av full arbetstid efter överenskommelse med projektledare och prefekt.

Behörighet
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i materialvetenskap och/eller materialteknik eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Det ingår i tjänsten att publicera resultat i peer-granskade tidskrifter och presentera resultat på internationella konferenser. Därför är hög kompetens inom vetenskapligt skrivande och muntlig presentation på engelska ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vi söker en motiverad sökande med erfarenheter inom området additiv tillverkning, avancerade metoder för karakterisiering av material, och mekaniska tester. Kunskaper och förmågor inom additiv tillverkningsteknik – utveckling av processer, processövervakning, sensorer och avancerad karakterisering av additivt tillverkade metalliska material med SEM och TEM, är meriterande.

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta och etablera goda kollegiala relationer, liksom förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ.

Villkor
Tidsbestämd anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2020/7

Sista ansökningsdag: 3 Februari 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i kemi med inriktning mot separationsteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund V... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, http://www.

kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av papper, kartong och nonwoven. Projektets mångfacetterade forskningsfrågor medför att tre ämnen vid Karlstads universitets tar del i projektet: kemiteknik, kemi samt matematik. Avsedda funktioner är dels att ge substratet goda barriäregenskaper mot genomsläpp av vatten, syrgas och fett, dels att ge substratet antimikrobiella egenskaper.

För arbetet med antimikrobiella beläggningar inom projektet MultiBarr behöver vi förstärka forskningen med en postdoktor. Forskningen utförs inom forskargruppen för separationsteknik (analytisk kemi), i nära samarbete med forskargruppen för ytbehandling (kemiteknik). Båda dessa forskargrupper är kopplade till Pro2BE och är verksamma inom internationella, nationella och regionala nätverk och samarbetsprojekt. Läs mer på https://www.kau.se/kemi/forskning/analytisk-kemi,  http://www.fssg.se/ och https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material,  http://www.kau.se/en/psc.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen antimikrobiell modifiering av nonwoven och papper. Modifieringen av ytorna sker genom applicering av bioaktiva fluider (suspensioner eller lösningar) på ytorna. En central del är användandet av bärare för de antimikrobiella substanserna. Därvid är adsorption/absorption och desorption viktiga enhetsoperationer i studier hur bärarna laddas och hur de bidrar till beläggningarnas funktion. Karakteriseringen av de modifierade ytorna kommer att utföras med olika separationstekniker.

Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i Multibarr och inom Pro2BE.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i kemi, kemiteknik eller annat närliggande ämne med relevans för anställningen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om särskilda skäl finns kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid sökandes akademiska meriter avseende relevanta forskningsområden. Det är av vikt att den sökande har dokumenterad förmåga att framgångsrikt genomföra avancerad forskning om adsorption och desorption av stora molekyler som oligomerer, polymerer och peptider samt separationsprocesser i tvåfassystemet vätska/fast fas. Detta inkluderar erfarenhet av adsorptionsexperiment med därtill kopplad databehandling för karakterisering av termodynamik och kinetik. Experimentell erfarenhet av analytiskt kemiska och kromatografiska separationstekniker är av betydande vikt. Erfarenhet av modellering och programmering är meriterande.

Vi fäster också vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet. Utvärderingen kommer också att baseras på sökandens dokumenterade förmåga att arbeta i ett innovativt forskningsnätverk som består av universitet, institut och industriföretag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader. Planerad start är senast 15 maj 2020.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/3

Sista ansökningsdag: 2020-02-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästforskare i risk- och miljöstudier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker en gästforskare på deltid till projektet Brandsäkerhet för en åldrande befolkning – en fördjupad förståelse för framtidens utmaningar och lösningar inom centrum för Personsäkerhet.

Projektet har som övergripande syfte att undersöka dödsfall genom bostadsbrand bland äldre, och därigenom generera kunskap nödvändig för mer effektiva preventiva åtgärder för denna grupp.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att gästforskaren ska leda och genomföra en skadeepidemiologisk studie om dödsbränder bland äldre med hjälp av klusteranalys. Studien är en del av projektet Brandsäkerhet för en åldrande befolkning – fördjupad förståelse för framtidens utmaningar och lösningar med målet att identifiera möjligheter till prevention för att minska antalet äldre som omkommer eller skadas allvarligt i bostadsbrand.

Kvalifikationer
Behörig för anställning som gästforskare är sökande som är disputerad inom ett för anställningen särskilt relevant ämnesområde, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha ett intresse för arbete och/eller forskning inom det skadepreventiva området.

Ett krav är erfarenhet av registerforskning inom området skador till följd av bostadsbrand samt klusteranalysmetod baserad på epidemiologisk registerdata.  

Meriterande är erfarenhet av etikprövning för denna typ av studier samt beställning och hantering av registerdata.

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska krävs, samt god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid, med start 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Omfattning och varaktighet efter överenskommelse, men avslutas senast 31 december  2020. Eventuellt kan möjlighet till förlängning finnas, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- kontaktuppgifter till tre referenspersoner
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag.Sista ansökningsdag är den 19 januari 2020.Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent, forskning inom risk- och miljöstudier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker en projektassistent på 50% av heltid till projektet Utveckling av skadestatistik inom centrum för Personsäkerhet.

Projektet har som övergripande syfte att undersöka hur produkt- och tjänstesäkerhet kan förbättras i Sverige och samtidigt testa en ny datainsamlingsmetod.  

Tjänsten sträcker sig över hela 2020 och med önskat tillträde i januari eller februari.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att projektassistenten ska genomföra och vara ansvarig för utvärderingen av projektet. Arbetet förutsätter en kontinuerlig kontakt mellan projektassistent och projektledare samt projektansvarig. Utvärderingen kommer både vara i relation till resultat av projektet men kommer också utvärderas utifrån processen. Arbetet förutsätter också datainsamling/observationer.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha ett intresse för skadeförebyggande arbete och/eller forskning inom området.

Vidare ska den sökande ha en magister- eller masterexamen i riskhantering, folkhälsovetenskap eller annat ämne som bedöms likvärdigt.

Den sökande ska också ha dokumenterad kunskap i vetenskaplig metod, samt dokumenterad kunskap/erfarenhet av utvärderingsarbete.

Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska är viktigt, samt god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Meriterande är kandidatexamen i medicin, fysioterapi, omvårdnad eller liknande.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med omfattning på 50 % av heltid, med start januari/februari 2020, till och med 31 december 2020. Möjlighet till förlängning kan finnas.

Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och ska innehålla:

- CV
- personligt brev
- kontaktuppgifter till tre referenspersoner
- uppladdad magister- eller masteruppsats
- examensbevis 


Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag är den 19 januari 2020.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent forskning i biologi inriktning ekologisk modellering

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en projektassistent forskning i biologi med inriktning ekologi.

Projektet är inriktat mot forskning om ekologi i vattendrag med speciellt fokus på habitatmodellering och flöden i vattendrag. Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör för vattendragens hållbarhet som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras vattendragsförbindelser och effekter av vattenkraft, livsmiljöer i jord samt vatten och deras förbindelser, vinterekologi i global klimatförändring, hotade arter, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter i industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom med internationella nätverk. NRRV utnämndes nyligen till en stark forskningsmiljö av Karlstads universitet och har tilldelats speciella medel för att utveckla sin forskningsprofil.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör fältarbete, laborativt arbete och dataanalys med fokus på ”Individual-based” modellering”(IBMs). Projektassistenten medverkar också till författande av rapporter och övriga publikationer. Det kan bli aktuellt att assistera projektledaren med viss projektadministration, liksom att bidra vid planering och genomförande av konferenser och workshops.

Kvalifikationer
För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i ekologi och närliggande vetenskapliga områden, såväl som erfarenhet av ”individual-based” modellering, GIS, hydraulisk modellering och förmåga att använda olika dataprogram för analyser. Därutöver krävs en masterexamen i biologi. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Vi söker en motiverad person med erfarenheter från ekologi, fisk- och vattendragsbiologi, återställning av vattendrags biologiska förutsättningar. Meriterande är kunskap och intresse inom området fiskekologi och makrozoobenthos. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad deltidsanställning på 50-100% under 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kanske den inte kan bedömas efter förtjänst i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

• Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
• CV
• Kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev
• Publikationslista
• Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 2020-01-07
Ange referens: REK2019/234Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning miljö- och energisystem skogsbaserad bioekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen: miljö- och energisystem, kemiteknik, kemi, och byggteknik.

På institutionen finns forskargruppen Pro2BE (Processes and Products for a Circular Bio Economy), som ägnar sig åt att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar i skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE fokuserar på övergången från den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser. Skogsindustrin, med vilken Pro2BE har en lång historia av samarbete i forskningsprojekt, är en viktig aktör i denna övergång. Pro2BE:s forskningsinriktning ansluter till Region Värmlands prioriteringar som anges i länets agenda för Smart Specialisering.  Ämnet miljö- och energisystem och forskargruppen Pro2BE befinner sig i ett expansivt skede. Vi söker  en projektassistent forskning, i miljö- och energisystem med inriktning skogsbaserad bioekonomi, för placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskargruppen Pro2BE vid Karlstads universitet i nära samarbete med en eller flera regionala testbäddar.  I huvudsak gäller arbetet undersökning av om en biokolsbaserad pellets baserad på rester från pappersbruk har de fysiokemiska egenskaper som krävs för användning  som jordförbättrande medel i skogsbruket, eller som energikälla i specialtillämpningar. Produktens miljömässiga och ekonomiska hållbarhet ska  bedömas i ett livscykelperspektiv.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt en doktorsexamen i miljö- och energisystem, industriell ekologi, miljövetenskap, miljöteknik, eller annat område av betydelse för anställningen.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid den sökandes forskningsmeriter med relevans för Pro2BE:s forskningsområden. Särskild vikt läggs vid forskningserfarenhet inom relevanta fält för projektet: produktionssystem för biokol, pelleteringsprocessen, livscykelbedömning, tekno-ekonomisk analys, och modellering av material- och energiflöden. Vikt läggs också vid erfarenhet av laboratoriearbete. Som personliga egenskaper söker vi god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning för en planerad period från januari 2020 till 31 december 2021, med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kanske den inte kan bedömas efter förtjänst i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev
- Publikationslista
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 1 december 2019 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent forskning , kemiteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, https://kau.

mynetworkglobal.com/center/tool/position/279225/edit/tab:3/checklist:Projektassistent_forskning/www.kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot barriärbestrykning av papper och kartong avsedda för förpackningar. Projektet har sin hemvist vid Karlstad universitet. Vår del av projektet utförs huvudsakligen inom forskargruppen för ytbehandling av papper, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/psc.

För att bättre förstå bestrykningsprocessen, söker vi en projektassistent forskning med goda kunskaper i beräkningsströmningsdynamik (CFD) med relevans för pappersbestrykning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen CFD-modellering av pappersbestrykningsprocessen vid tillverkning av barriärbeläggningar och funktionella beläggningar. Arbetet fokuseras mot beräkningsmodellering för flöden av viskoelastiska fuider, avdunstning och konsolidering av bestrykningen i kombination med att strukturella data inkluderas i flödessimuleringen. Vissa delar kommer att behandla numeriska beräkningar av flöden i porösa medier och numerisk beskrivning av torkning/avdunstning. Flödet kommer att applicera krafter på gränsskiktet mot det porösa papperet, vilket i sin tur kommer att deformeras. Som ett resultat kommer den fasta pappersytan att deformeras, vilket i sin leder i sin tur till en deformation av fluiddomänen. På Karlstads universitet använder vi huvudsakligen programvaran ANSYS Mechanical and CFD (ANSYS Fluent) i vår forskning för att förstå flöden och tryck under bestrykning av papper. Viss beräkningsmodellering görs också i MATLAB.

Projektassistenten förväntas arbeta med numerisk beräkning av olika steg i beläggningsprocessen, något som inkluderar pumpning, applicering, bortskrapning av överskott, konsolidering och torkning. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag och forskningsinstitut.

I arbetet ingår också att verka som delprojektledare för ett av tre delprojekt i ovan nämnda projekt om barriärbestrykning av papper och kartong.

Kvalifikationer

Doktorsexamen eller motsvarande i flödesmekanik, kemiteknik, materialteknik, pappersteknik, tillämpad matematik eller annat område med relevans för projektet är ett krav.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är likaså ett krav.

Särskild vikt läggs vid:

- Goda kunskaper i beräkningsströmningsdynamik (CFD) med relevans för pappersbestrykning.
- Förmåga att utföra numerisk modellering av flöden och spänningar av relevans för pappersbeläggningsprocessen.
- Erfarenhet av CFD-modellering med hjälp av programvara som finns tillgänglig vid Karlstads universitet, dvs i första hand ANSYS Fluent
- God erfarenhet och kunskap om utveckling av User Defined Functions (UDFs) i ANSYS Fluent kombinerat med förståelse av reologiska frågeställningar i pappersbestrykningsprocessen med särskilt fokus mot beläggningar baserade på biobaserade material

Av vikt är:

- Kunskaper om pappersbestrykningsprocessen
- Förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk i som består av universitet, institut och företag av varierande storlek

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad i två år, heltid, från och med 15 januari 2020, dock längst till och med 14 januari 2022.

Ansökan

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta arbetsintyg och examensbevis
- Kontaktinformation till minst två referenser

Sista ansökningsdag: 2019-07-24

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent forskning miljö- & energisystem, skogsbaserad bioekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen:  byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem.

På institutionen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och Produkter för en hållbar BioEkonomi) som fokuserar på att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar i skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE är den forskargrupp som fokuserar på övergången från den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser. Skogsindustrin, med vilken Pro2BE har en lång historia av samarbete i olika forskningsprojekt, är en viktig intressent i denna övergång. Pro2BE:s forskningsinriktning går hand i hand med Region Värmlands prioriteringar utifrån länets smart specialiseringsagenda där skogsbaserad bioekonomi är högprioriterat. Ämnet miljö- och energisystem och forskargruppen Pro2BE befinner sig i ett expansivt skede och vi söker därför en projektassistent forskning i miljö- och energiysystem med inriktning skogsbaserad bioekonomi, med placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i forskargruppen Pro2BE vid Karlstads universitet i nära samarbete med en eller flera regionala testbäddar. Arbetet kommer huvudsakligen fokusera på testning av pelletsprodukter. Detta innefattar både materialforskning för att studera och förutsäga pelletsprodukters egenskaper och utveckling av jordförbättrande tillsatser i skogen.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt en doktorsexamen i miljö- och energisystem, kemiteknik, växtbiologi eller annat område av betydelse för projektet.

Bedömningsgrunder
Vikt läggs vid den sökandes forskningsmeriter med relevans för Pro2BE:s forskningsområden.

Stor vikt läggs vid forskningserfarenhet inom relevanta fält för projektet: lignocellulosa, pelletproduktion, växtbiologi, markkemi och experimental design.

Vikt läggs också vid erfarenhet av laboratoriearbete, initiativförmåga och engagemang.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning från 1 nov - 31 december  2019, med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid. 

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg. Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll
- CV
- kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 27 oktober 2019

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Projektassistent i biologi, akvatisk ekologi i reglerade vattendrag

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent forskning i biologi med inriktning akvatisk ekologi.

Aktuellt projekt är ”Ny teknik för rehabilitering av reglerade vattendrag” som finansieras av KK-stiftelsen och Karlstads universitet.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Forskningsmiljöns intresse riktar sig mot hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, bevarandebiologi och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. NRRV har blivit utnämnd till ‘Stark forskningsmiljö’ av Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil. Den utlysta anställningen som projektassistent forskning är en del av den strategiska satsningen på att utveckla forskargruppen och fokuserar på ett av gruppens huvudsakliga forskningsområden.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen fältarbete, laborativt arbete, experiment med fisk samt dataanalys och sammanställning i samverkan med övriga gruppmedlemmar. Projektassistenten förväntas också självständigt medverka till författande av vetenskapliga publikationer och rapporter.

Behörighetskrav

För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i ekologi i reglerade vatten, experimentell design, provtagningsmetodik i rinnande vatten, experiment med fisk, statistik, dataanalys samt förmåga att använda statistikprogrammet R för dessa analyser. Därutöver krävs en doktorsexamen i ekologi eller annat relevant område. Mycket goda språkkunskaper i engelska är ett krav liksom dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar. Arbetet kräver B-körkort.

Bedömningsgrunder

Vi söker en motiverad och driven person med erfarenhet av akvatisk- och fiskekologisk forskning.

Av särskild vikt är erfarenhet av ovan nämnda metoder för provtagning och analys. En mycket relevant analys för projektarbetets genomförande är ”time-to-event”.

Erfarenhet av populationsgenetik och isotopanalyser är av stor vikt. Vi fäster även stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga och initiativförmåga, som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Goda kunskaper om ekologisk provtagning i rinnande vatten är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 75-100% under 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Kontakt

Olle Calles, Docent, [email protected]. 054-700 1454

Prefekt Liselotte Englund, [email protected], 054-700 1988Ansökan

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll

- CV

- Kopior av relevanta arbetsintyg och examensbevis

- Kontaktinformation till minst två referenser

 

Sista ansökningsdag är 15 november 2019

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor (2 år) i medie - och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.Projektet Känslan av nyheter

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser nu en tjänst som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet. 

Projektet Känslan av nyheter leds av professor Henrik Örnebring och professor Michael Karlsson. Projektets övergripande fokus är de känslomässiga aspekterna av nyhetsinnehåll, -produktion och –konsumtion. För mer information följ länken till ansökan.


Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften (80%) är självständig forskning inom något område med relevans för det beskrivna projektet. 20% av tjänsten utgörs av undervisning och administrativa uppgifter. Din postdoktorala forskning kommer ske i samarbete med professor Henrik Örnebring, professor Michael Karlsson samt andra medarbetare i NODE. Du kommer delta i internationellt nätverksbyggande och bidra till internationell publicering relaterat till projektet Känslan av nyheter och till NODEs verksamhet i allmänhet. Du kommer också delta i det dagliga utvecklingsarbetet inom NODE.Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område. Doktorsexamen ska ha avlagts inom högst tre år innan sista ansökningsdatum. Om doktorsexamen avlagts för mer än tre år sedan kan man fortfarande vara behörig om det finns relevanta skäl, till exempel föräldra- eller sjukledighet.

Bedömningsgrunder

Förutom de grundläggande behörighetskriterierna är följande bedömningsgrunder av vikt för tjänsten:

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, genomförbarhet och internationella relevans.

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets relevans för projektet Känslan av nyheter och för NODEs forskning generellt. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, mailto:[email protected].

Av stor vikt är att du har publicerat dig i internationella peer-review tidskrifter med relevans för forskning inom nyhetsmedier och journalistik.

Av stor vikt är att ditt föreslagna projekt har en genomtänkt och genomförbar publikationsplan (gärna med specificerade delstudier, tänkta tidskrifter eller andra publikationskanaler och dylikt).

Av vikt är också att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
- erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
- internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska,
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.Villkor

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år.
En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Arbetstid/varaktighet: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Ett personligt brev (max 1000 ord) som beskriver den sökandes bakgrund, kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll, skäl till ansökan samt syn på forskning inom ämnesområdet.
- En projektplan (max 3000 ord) som beskriver den sökandes tänkta postdocprojekt och hur detta projekt passar in i NODEs forskningsprofil och projektet Känslan av nyheter, samt hur projektet passar den sökandes egen forskningsprofil.
- En publikationsplan (max 1000 ord) för det tänkta postdocprojektet.
- CV/meritsammanställning inklusive publikationsförteckning.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas.
- Kopia av den sökandens doktorsavhandling.
- Max 2 publicerade vetenskapliga texter (tidskriftsartiklar, bokkapitel, forskningsrapporter och dylikt).
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
- Två referensbrev samt kontaktinformation för två referenspersoner.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/95

Sista ansökningsdag: 2019-06-16

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent i datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent forskning för att arbeta i forskningsprofilen  Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld (HITS) med fokus på storskalig dataanalys och anomalidetektering.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaserade lösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling.

 

Arbetsuppgifter

Projektassistenten kommer att arbeta inom ramen för HITS, som finansieras av KK-stiftelsen. Forskningsprofilen fokuserar på design, implementation och utvärdering av nyskapande lösningar som möjliggör högkvalitativa nätverkstjänster i en alltmer mobil och dynamisk värld. Arbetet i denna anställning görs i samarbete med företagen Icomera och Sandvine. Målsättningen är att analysera stora mängder data huvudsakligen relaterat till mobila nätverk för att öka kunskapen kring nätverksbeteenden och förbättra kvalitén för slutanvändarna. Arbetsuppgifterna består av dataanalys och datamodellering, prestandautvärdering, utveckling av protoptypprogramvara samt författande av publikationer.

 

Projektassistenten förväntas arbeta självständigt med implementering av specifik analysfunktionalitet samt prestandautvärderingar. Arbetet innefattar även att skriva projektrapporter och eventuellt även vetenskapliga publikationer och att ansvara för att kvaliteten och tidsplaneringen av projektarbeten säkerställs, samt att samordna arbetet med medlemmar i andra grupperingar för att nå forskningsprofilen överordnande mål.

 

Kvalifikationer

Kvalificerad för tjänsten är den som avlagt kandidatexamen i datavetenskap  eller avlagt högskoleingenjo¨rsexamen i datateknik, eller som pa° annat sa¨tt inom eller utom landet fo¨rva¨rvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Betydande kunskap och erfarenhet inom Python-programmering är ett krav, också innefattande Numpy, SciPy och Matplotlib.

 

Bedömningskriterier

Meriterande är framgångsrika studier på avancerad nivå i datavetenskap eller datateknik samt kunskap kring anomalidetektering, erfarenhet av ”isolation forests” och erfarenhet kring programvaruutveckling i Linux-miljö.

 

Särskild vikt läggs vid den sökandes relevanta erfarenhet i Python-programmering kopplat mot behovet i HITS, vilket omfattar datahantering och analys av fräst cellulär data, samt tillämpning av isolationstekniker. Erfarenhet av att delta i nationella eller internationella forskningsprojekt i samverkan med universitet och näringsliv är meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är av stor betydelse.

 

Vidare värdesätter Karlstads universitet personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger, samt förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.

 

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning, tolv månader, med möjlighet till förlängning. Startdatum är 1 September 2019.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följandehandlingar:

- Personligt brev
- CV
- Kopior på examensbevis och intyg
- Minst två referenspersoner skall anges

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/149

Sista ansökningsdag: 2019-06-23

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Projektassistent i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten. Forskningen som bedrivs fokuserar ålder, genusordning, småföretagande, motstånd m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Sedan 2018 pågår i ämnet ett internationellt forskningsprojekt som belyser arbetsvillkor för anställda äldre än 50 år inom vård, transport och finans, samt deras förutsättningar och vilja att arbeta i högre ålder. Forskningsprojektet bedrivs av forskare vid Karlstads universitet i samarbete med kolleger i fyra ytterligare europeiska länder.Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är inom sociologi och består i huvudsak av att tillsammans med forskare i ämnet medverka i ett befintligt forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna innebär rekrytering av informanter, genomförande av och transkribering av kvalitativa intervjuer i samverkan med projektledaren.Behörighetskrav
För anställningen krävs att sökande har avlagt kandidatexamen i sociologi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställningen krävs också erfarenhet av att ha arbetat med kvalitativa intervjuer.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid att sökande har god muntlig och skriftlig färdighet i svenska. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga och noggrannhet, liksom förmåga att ta egna inistiativ.

Villkor
Anställningens omfattning är minst 50 % av heltid men kan komma att utökas. Den löper under fyra månader, men möjlighet till förlängning kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- Meritsammanställning/CV
- Kopior på examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Ange minst två referenspersoner

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-08-04.

Ange ref. nr REK 2019/147

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor till CTF , Centrum för tjänsteforskning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning C... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.

ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, miljöteknik och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som post-doc kommer att knytas till forskningsprojekt vid CTF om musikbranschens digitala transformation och om marknadsföringsarbete. Forskningen om musikbranschens digitala transformation fokuserar på hur musikbranschen gått från analog varulogik till digital tjänstelogik. Projektet syftar till att förstå hur marknader förändras genom digitalisering och vad detta innebär för aktörerna på sådana marknader. Forskningsprojektet om marknadsföringsarbete lägger fokus vid att studera hur marknadsföring i praktiken bedrivs i organisationer. Projektet syftar till att kartlägga och förstå betydelsen av de praktiker som marknadsförare använder sig av för att bedriva sitt arbete. Båda dessa projekt inbegriper kvalitativa studier av företag och andra branschaktörer. Forskaren som får tjänsten kommer genomföra intervjuer, observationer och dokumentstudier samt bearbeta redan insamlad empiri. Förutom tjänsteteori, exempelvis tjänstelogik, och företagsekonomisk teoribildning, om exempelvis marknadsföring, används inom projekten teorier från sociologi och filosofi, exempelvis praktikteori. Utöver att bidra till ovan nämnda forskningsprojekt kommer forskaren även erbjudas möjlighet att bedriva egen initierad forskning.

Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt AJG-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi och praktik. Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Vi söker en postdoktor i företagsekonomi, psykologi, sociologi eller arbetsvetenskap alternativt någon som har motsvarande kompetens, exempelvis i form av en doktorsexamen i etnologi eller antropologi. Behörig att anställas som postdoktor inom ramen för denna utlysning är den som har avlagt doktorsexamen eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av de ovan nämnda ämnena. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl så som föräldraledighet och sjukdom.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvalitativ datainsamling och -analys. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF. Det är en fördel, men inget absolut krav, att behärska svenska då datainsamlingen framför allt är tänkt att genomföras på svenska. Sökanden måste behärska engelska väl, speciellt i skrift, då artiklar och andra rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Villkor
Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor).
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/118

Sista ansökningsdag: 2019-06-28

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre