Lediga jobb Försvarshögskolan i Karlstad

Se alla lediga jobb från Försvarshögskolan i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Postdoktor med inriktning mot befälsförsörjning

Ansök    Maj 19    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering. Projektet Försvarsmaktens (FM) strategiska ambition är en upprustning av det nationella försvaret och att anpassa verksamhetens uppdrag till ett förändrat sä... Visa mer
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm.

Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Projektet

Försvarsmaktens (FM) strategiska ambition är en upprustning av det nationella försvaret och att anpassa verksamhetens uppdrag till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. FM organisationsutveckling kan på många sätt betraktas som en brytpunkt efter år av omorganiseringar, förbandsnedläggningar samt en omstrukturering där FM uppgifter och strategiska målsättningar skiftat karaktär. Kommande decennium kommer FMs främsta strategiska utmaning vara att krigsorganisationen ska växa, både personellt och organisatoriskt. För att kunna realisera denna strategiska ambition behöver myndigheten öka sitt personalinflöde, dels i form av växande värnpliktskullar, dels i form av stundande pensionsavgångar och att söka efter personell balans mellan befintliga personalkategorier (officerare, specialistofficerare, gruppbefäl och anställda soldater), men även framtida utmaningar som exempelvis återtagande av plutons-/kompanibefälskategorierna och reservofficerskategorin som förväntas växa. Syftet med projektet är att undersöka aspekter relaterat till arbetsvillkor, implementering av nya strategiska målsättningar samt ledarskap utifrån organisationsteoretiska perspektiv.

Projektgruppen består i nuläget av tre forskare: projektledaren Johan Österberg, Fil Dr i psykologi vid Försvarshögskolan Karlstad, Erik Berndtson, Professor vid Försvarshögskolan i Stockholm och Emma Oskarsson, forskningsassistent vid Försvarshögskolan, Karlstad.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framförallt av forskning i projektet, både individuellt och som del av forskargruppen. I arbetsuppgifterna kan också ingå viss undervisning och administration (max 20 % av heltid). Postdoktorn kommer att vara en integrerad del av forskargruppen och arbeta med insamling, bearbetning, systematisering med både kvantitativ och kvalitativ analys av data. Arbete omfattar innefattar framtagandet av enkäter, intervjuguider och datainsamlingar på olika nivåer i FM och försvarsrelaterade myndigheter och organisationer. I arbetet ingår också individuell och gemensam publicering i internationella (engelskspråkiga) tidskrifter, samt presentationer av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser och seminarier. Du kommer att vara placerad vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Karlstad, Försvarshögskolan, och arbetet innefattar resor, både nationellt och internationellt. En lämplig bakgrund för tjänsten är exempelvis inom säkerhetsstudier, organisationsstudier, militärsociologi, arbets-/organisationspsykologi eller offentlig förvaltning med inriktning mot försvar och säkerhet. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kvalifikationer

- Sökande ska ha doktorsexamen inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis freds- och utvecklingsforskning, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, säkerhetsstudier, sociologi eller statsvetenskap.
- Sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, och ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
- Vidare bedöms ansökan efter (a) sökandes empiriska och teoretiska kunskaper inom projektets ämnesområden (ex. organisationsstudier, säkerhetsstudier eller militärsociologi), (b) visade färdigheter i kvalitativa forskningsmetoder, (c) intresse och förmåga att arbeta självständigt och i en forskargrupp, (d) förmåga att kommunicera forskningsresultat, inklusive till offentliga aktörer och civilsamhället.

Projektgruppen är relativt liten och arbetet kräver mycket god förmåga till nära samarbete.. Som person är du strukturerad, självständig, och initiativtagande. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

- Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen är tidsbegränsad på två år på heltid. Den är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningen kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktorsavtalet, är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Ansökan

Du ansöker via Varbi, ange referensnummer HF/HR 130/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
- Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
- Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Österberg, projektledare, [email protected], Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Forskningsassistent i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Ansök    Jul 13    Försvarshögskolan    Skolassistent
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Anställningen är placerad vid institutionen för ledarskap och ledning i Karlstad.

Beskrivning
Försvarshögskolan söker nu en forskningsassistent till projektet Militära veteraner, PTSD och moralisk skada.

Projektet syftar till att belysa traumatisk händelseexponering och påfrestningar relaterade till moraliskt mycket svåra beslut, samt hälsorelaterade implikationer med ett specifikt fokus på posttraumatiskt stresstörning (PTSD) och moralisk skada i relation till det nationella militära försvaret av Ukraina sedan den ryska fullskaliga invasionen av landet. Det finns även möjlighet att bidra till forskning relaterat till svenska utlandsveteraner i en svensk kontext inom anställningen.

Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja projektet på olika sätt; du kan komma att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter och ansökningstext, bistå vid datainsamlingar och databearbetning, dataanalys samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. Administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojektet förekommer. Vem söker vi?
Vi söker dig som har:

- Avlagt magister- eller masterexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.
- Mycket god kommunikativ förmåga och mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Bedömning av skrivskicklighet av magister och/eller masteruppsats kommer att göras.

Meriterande är:

- Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder

Det är viktigt att du har god förmåga att själv strukturera och organisera ditt arbete och att du kan utföra dina arbetsuppgifter med noggrannhet och inom givna tidsramar. Du arbetar bra både självständigt och tillsammans med andra.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Du trivs med att ingå i högskolans arbetsgemenskap. Du är närvarande och aktiv för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt. Du delar med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid till och med 2023-12-31.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.

Tillträde
Tillträde senast

Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html


Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Ett CV
- Personligt brev
- Rekommendationsbrev från lärare eller arbetsgivare gällande samarbetsförmåga
- Magister och/eller masteruppsats

Samtliga ovan underlag ska skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR xx/xxxx. Din ansökan ska vara tillhanda senast 14 augusti.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Kontaktpersoner
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

- Monica Sjöstrand, avdelningschef, [email protected]
- HR-avdelningen, [email protected]

Svarstid på mejl kan dröja med anledning av semestertider.

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till [email protected], OFR/[email protected] och OFR/[email protected].

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Visa mindre

Doktorand i ledarskap och ledning

Ansök    Jun 8    Försvarshögskolan    Doktorand
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Ledarskap och ledning (LL) är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap.

Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet. 

LL innefattar dels en mer traditionellt akademisk kunskapsinriktning, dels en färdighets- och förmågeutvecklande del syftande till att utveckla den militära professionen kopplat mot ledarskap och ledning vid samhälleliga insatser, nationellt och internationellt, i samband med risk, kris och/eller (väpnad) konflikt. Forskning inom ramen för den aktuella doktorandtjänsten ska ha relevans utifrån såväl officersutbildningens som Försvarsmaktens behov.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Forskningsområde

Doktorandprojektet är inriktat mot studiet av officersförsörjning till Försvarsmakten (FM). Officersförsörjningen till FM är avgörande för att FM ska kunna lösa sina uppgifter, både nationellt och internationellt. I dag råder det brist på vissa kategorier av officerare, och behovet är stort att öka antalet sökande och antagna till de olika officersutbildningarna. Samtidigt ökar anslagen till FM och behoven av personal gör att FM är i en tillväxtfas för första gången på många år. Tidigare forskning på detta område har visat att personal på samtliga nivåer generellt sett riskerar att påverkas ogynnsamt av en alltför snabb organisatorisk tillväxt, där risken att klättra för snabbt i organisationen gör att man tappar viktiga kompetenser på vägen och att beprövad erfarenhet inte systematiskt tas omhand.

Projektet ska krets kring studiet av hela personalförsörjningsprocessen, från att lyckas attrahera sökande till att behålla personal inom Försvarsmakten.

Exempel på frågeställningar är:

- Hur kan FM öka attraktionsförmågan mot officersutbildning, inte minst underrepresenterade grupper?
- Hur kan FM säkerställa bibehållen kompetens med hänsyn till de stora pensionsavgångar som är att vänta?

Därutöver finns områden som är viktiga att kontinuerligt följa upp såsom:

- Varför påbörjar/avbryter/slutför individer officersutbildning?
- Hur ser den återinförda kategorin befälsuttagna värnpliktiga på ett fortsatt engagemang i FM
- Hur sker en hållbar tillväxt av reservofficerare ut?

Doktorandprojektet ska röra sig inom ovan beskrivna område och närmare inriktning av projektet sker i samråd med handledare. Projektet förutsätter att doktoranden behärskar både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till prioriterade forskningsområden.

För anställningen krävs att man kan uttrycka sig mycket väl i svenska både i tal och i skrift. Genomförd militär grund-, specialist- och/eller officersutbildning är meriterande, liksom för anställningen relevant inriktning på akademisk examen respektive arbetslivserfarenhet.

Anställningen

Den sammanlagda anställningstiden är fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst 2 år i taget. Då Försvarshögskolan inte har rättigheter att utfärda examen på forskarnivå i ämnet ledarskap och ledning förutsätter anställningen att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte. Institutionen stöttar i detta förfarande, men anställningen förutsätter att sökande uppfyller grundläggande och särskild behörighet vid ett lärosäte som både FHS och sökanden godkänner.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenska och internationella sökande välkomnas.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Enbart fullständiga ansökningar kommer att behandlas.

Ansökan ska innehålla:

- Styrkt meritförteckning (CV) med två referenser
- Personligt brev med beskrivning av sökanden och dennes motiv till sökt anställning.
- Kortfattat utkast till forskningsplan (max 6 sidor, inklusive referenser, 12 pt, Times New Roman, enkelt radavstånd) med tilltänkt inriktning på avhandlingsprojekt
- Examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Dessa ska påvisa behörighet att söka doktorandplatsen. Om examen avlagts vid utländskt lärosäte ska innehåll och omfattning i en åberopad examen tydligt framgå.
- Kopia av examensarbete
- Publikationer (även populärvetenskapliga) samt övriga arbeten sökanden vill åberopa
- Intyg, certifikat eller andra dokument sökanden anser vara meriterande för tjänsten

Upplysningar

Ämnesrådets ordförande i Ledarskap och ledning, [email protected], projektledare Johan Österberg, [email protected], rekryterande chef Monica Sjöstrand, [email protected]

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Kurssamordnare till Stockholm och Karlstad

Ansök    Apr 8    Försvarshögskolan    Kursutvecklare
Vid Försvarshögskolan finns Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), som samlar hela Försvarshögskolans kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet för att bedriva olika uppdragsutbildningar. Våra kunskapsområden terrorism, totalförsvar, informationssäkerhet och krisberedskap bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där utbildning och kompetens... Visa mer
Vid Försvarshögskolan finns Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), som samlar hela Försvarshögskolans kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet för att bedriva olika uppdragsutbildningar.

Våra kunskapsområden terrorism, totalförsvar, informationssäkerhet och krisberedskap bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Vi söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där utbildning och kompetensutveckling står i fokus. Avdelningen för konceptutbildningar där kurssamordnarna kommer att vara placerade, är en del av CTSS och ansvarar för utveckling och förvaltning av ledarskapskoncepten Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL) och Indirekt Ledarskap (IL). Vi arbetar också med utveckling av nya koncept och utbildningar baserat på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer om ledarskapskoncepten och CTSS på www.fhs.se

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att planera, genomföra och följa upp utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap men också stödja verksamheten inom andra ledarskapsområden. En stor del av arbetet omfattar utveckling av nya kurser främst inom medarbetarskap. Du kommer även ansvara för kvalitetssäkring av utbildningen.

Arbetet betyder mycket samarbete och samverkan med övriga koncept inom avdelningen, med övrig verksamhet inom skolan samt med våra externa partners kring dialoger om deras kommande utbildningsbehov i syfte att vi ska kunna leverera relevant och målinriktad utbildning till dem.

Vem är du?
Vi söker dig som har en bred arbetslivserfarenhet och genom dina erfarenheter har haft ett extra fokus på eller intresse för medarbetarskapet. Du är UL-handledare och har erfarenhet av att genomföra UL-kurser.

Du har en relevant utbildning för arbetet, såsom HR eller beteendevetenskap, och har därefter skaffat dig en kunskap och erfarenhet avseende vad ett medarbetarskap kan kräva och innebära. Du ska ha en vana att kunna sätta dig in i mycket material på kort tid då du ska kunna direkt bidra i utbildning som för oss är nära förestående. Du ska också trivas och vara van i utbildarrollen och vara trygg i att utbilda andra personer där vi ibland har stor kvantitet men även kvalitativt svåra roller.

För att kunna bidra i utbildningen så krävs även en bred kunskapsgrund och ett omvärldsintresse Du är prestigelös och gillar att jobba i team men samtidigt vara bekväm med att driva egna projekt.

Du uttrycker dig obehindrat på svenska. Du arbetar resultatorienterat, kan och vill samverka, tar ansvar för ditt arbete och har förmåga att hålla koll på såväl detaljer som helhetsperspektivet. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera sitt arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningarna är visstid på två år. Vi vill anställa 1-3 personer med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort Karlstad eller Stockholm. Tjänsteresor inom Sverige kommer att ske.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Ansökan skickas via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR 101/2022. Skicka in den ansökan senast den 2 maj 2022.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Upplysningar om befattningen lämnas av chefen för avdelningens för koncept vid CTSS, Andreas Ivansson, 073-3609370 eller forsknings- och kvalitetsansvarig, Monica Sjöstrand 072-3817498

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) och Anders Oltorp (OFR/O). Telefon växel: 08-553 42 500. Visa mindre

Postdoktorer med inriktning mot mätning av kognitiv förmåga

Ansök    Apr 25    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm.

Anställningarna  är placerade vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare. Avdelningen utbildar och forskar främst inom rekrytering och urval, ledarutveckling samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Vid Försvarshögskolan pågår ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett instrument för att mäta kognitiv förmåga, baserat huvudsakligen på modern testteori (Rasch Measurement Theory), men även klassiska metoder. Vi söker två postdoktorer vars arbete kommer att inriktas mot att undersöka mätinstrumentets egenskaper, bland annat genom att analysera uppgifters svårighetsgrad, Differential Item Functioning (DIF) samt reliabilitets- och dimensionalitetsaspekter av mätinstrumentet. Även andra typer av analyser kan komma att bli aktuella, exempelvis sådana som inkluderar skillnader mellan olika undergrupper i populationen, samt mätinstrumentets prediktiva förmåga och förändring över tid. En viktig del i arbetet utgörs av publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även viss undervisning och annan administration kan förekomma, dock högst 20%.

Du kommer att ingå i en projektgrupp som leds av projektledare, docent Maria Fors Brandebo, och som i dagsläget består av en professor, två docenter, två filosofie doktorer och en forskningsassistent/doktorand.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Av särskild vikt är:

- Kunskap och erfarenhet av kvantitativa analysmetoder
- Kunskap och erfarenhet av psykologisk och/eller pedagogisk mätning
- Kunskap och erfarenhet av att analysera mätinstruments psykometriska egenskaper med hjälp av modern och/eller klassisk testteori, med särskild tonvikt på itemanalys
- God kännedom om olika teoretiska modeller av kognitiv förmåga
- Mycket goda språkkunskaper i svenska då testet som utformas är svenskspråkigt

Som person är du strukturerad, självständig, initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt förhållningssätt och god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande

- Det är meriterande om du avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Anställningarna är tidsbegränsade på två år på heltid. Vi vill anställa en till två personer. Anställningarna är placerade i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning kan göras. Anställningarna kan komma att förlängas med ytterligare max ett år.

En förutsättning för att få anställning är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde på FHS.

Ansökan

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 115/2022. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap) Vidimerat examensbevis. Översatt till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Maria Fors Brandebo, projektledare, [email protected]

Monica Sjöstrand, chef för avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga representanter

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet)

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Om oss

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller. Visa mindre

Postdoktor i ledarskap och ledning

Ansök    Apr 7    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med i... Visa mer
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap.

Inom ämnet möts forsknings- och kunskapstraditioner från vetenskapliga discipliner såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Studieobjekten är enskilda individer och grupper, funktioner och tekniska stöd samt hur de samverkar i system för försvar, krishantering och säkerhet, men också organisationer och organisering, samt hur dessa fungerar för att skapa förutsättningar för individers beteenden. Innehållet i ämnet möjliggör studier på olika analytiska nivåer och analysenheterna kan vara individer, organisationer samt samhällen.

Forskningen inom ledarskap och ledning tillämpas på många olika sätt vid FHS: i officersutbildningen, i studier av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt i vidareutbildning av yrkesverksamma personer på väg in i chefs- och ledarskapsroller. För den senare kategorin studerande driver FHS inom ramen för Centrum för Totalförsvaret och Samhällets Säkerhet) tre ledarskapskoncept som byggts under lång tid: Utveckling, grupp, ledarskap (UGL); Utvecklande ledarskap (UL); och Indirekt ledarskap (IL). Den aktuella tjänsten syftar till att stödja utvecklingen främst inom koncepten genom forskning inriktad mot de psykologiska och sociala processer som påverkar utövandet av effektivt ledarskap.

Ledarskap och ledning ingår i institutionen med samma namn och finns i både Karlstad och Stockholm. Anställningen är placerad vid avdelningen i Karlstad som har ca 20 medarbetare som utbildar och forskar främst inom ledarutveckling, civil-militär samverkan samt kris- och riskhantering.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning, design och utveckling av ett nytt koncept kopplat till medarbetarskap. Du kommer även att ta fram underlag kring medarbetarskap i relation till utvecklande ledarskap. Forskningen genomförs inom ramen för ett utbildningsprojekt. Du kommer att genomföra och delta i olika praktiska utbildningstillfällen i organisationer för att undersöka hur medarbetarskap kan påverka organisationers effektivitet. Även undervisning kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Vi erbjuder

Försvarshögskolan erbjuder en forskningsmiljö där vi forskar och utbildar för en säkrare värld.

Krav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

- avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom relevant ämne. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Kandidaten ska ha visat praktisk erfarenhet av utbildning/undervisning.

Personliga egenskaper

Självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Den sökande ska behärska svenska flytande i tal och skrift för att kunna genomföra viktiga delar inom forskningsprojektet.

För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i avdelningens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.

Meriterande

- Det är särskilt meriterande att du har dokumenterad kunskap om gruppdynamiska processer och medarbetarskap samt ledarskapsteorier med fokus på utvecklande ledarskap. Det är också meriterande att du har erfarenhet av kvantitativa metoder.
- Det är meriterande om du har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag.

Anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock minst två år och högst tre år. En anställning får förlängas, om det krävs för att uppnå syftet med anställningen. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

En förutsättning för kunna uppfylla postdoktors avtalet. är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal, under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.

Ansökan

Du ansöker via FHS:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:
- CV (inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap)
- Vidimerat examensbevis och kopior på betyg.
- Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Personligt brev, max 2 sidor långt.
- Publikationer som du vill ska stödja din ansökan, får uppgå till max 3 och ska laddas upp i Varbi samtidigt som du ansöker.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara FHS tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skickas in via Varbi. Ange referensnummer HF/HR 98/2022.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: Monica Sjöstrand, Chef för avdelningen för ledarskap och ledning, Karlstad: [email protected], som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga representanter är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter

Ansök    Jan 13    Försvarshögskolan    Forskarassistent
Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter Anställningarna är placerade vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Arbetsuppgifter Som forskningsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning. Du kommer även att arbeta med framtagandet... Visa mer
Försvarshögskolan söker två forskningsassistenter

Anställningarna är placerade vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad.

Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning.

Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra statistiska analyser. Administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojekt kan förekomma. Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har avlagt magister eller masterexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att ha arbetat med statistiska analyser. Det är även meriterande att ha  arbetslivserfarenhet inom arbets- och/eller organisationspsykologi. Om du har kännedom om organisationer inom totalförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom  Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ databearbetning är det också meriterande.

Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt och även arbeta i team avseende exempelvis problemlösning. Du har en god förmåga att självständigt strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Du tar initiativ och har en god samarbetsförmåga.

Om anställningen
Anställningarna är visstid på sammantaget 24 månader på heltid. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten är placerad på Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Tjänsteresor förekommer.

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd

Upplysningar
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 183/2021. Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Johan Österberg, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected] Rekryterande chef Monica Sjöstrand, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Försvarshögskolan söker en utbildningsadministratör (Karlstad)

Anställningen är placerad avdelningen för konceptutbildningar i Karlstad. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av tre koncept i ledarskapsutbildning: Utveckling av grupp och ledarskap, (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) Avdelningen ingår i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet som bidrar till att utveckla förmågan i totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Målgruppen i de olika utbildningarna är ... Visa mer
Anställningen är placerad avdelningen för konceptutbildningar i Karlstad.

Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av tre koncept i ledarskapsutbildning: Utveckling av grupp och ledarskap, (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL)

Avdelningen ingår i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet som bidrar till att utveckla förmågan i totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Målgruppen i de olika utbildningarna är främst chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. I utbildningarna används föreläsningsformat samt övningar och spel för att omsätta och pröva kunskap och dessa genomförs av både forskare och praktiker.

Arbetsuppgifter
Som utbildningsadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter administration och service kring våra konceptutbildningar Utveckling av Grupp och Ledare, Utvecklande Ledarskap och Indirekt Ledarskap. Du kommer bland annat att arbeta med administrationen kring varumärkesfrågor, hantering av kursanmälningar, fakturering, etc. Du kommer ha många både externa och interna kontaktytor och ge service till avdelningen gällande bokning av lokaler, catering och resor. En del i arbetet innebär att stötta medarbetarna på avdelningen med systemstöd i Agresso, hantera vårt LMS (Canvas) men även stötta interna och externa användare i vårt system UL360/IL180. En viktig del i arbetet går ut på att bistå i effektiviseringen av våra rutiner och vår kursadministration.

Vem är du?

Du har minst tre års erfarenhet från liknande administrativt arbete, gärna från offentlig verksamhet. Det är önskvärt att du har relevant högskoleutbildning eller likvärdig erfarenhet som Försvarshögskolan bedömer som tillämplig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt i Officepaketet. Du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet w3d3 och god kunskap om GDPR. Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta i Agresso och i ett Learning Management System (LMS).

Vi söker dig som har ett stort intresse för IT- och systemfrågor, som har lätt att lära och kan ge tydliga exempel på detta i ditt personliga brev.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Som person är du noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter och regelverk. I och med att arbetet innebär många kontaktytor förutsätter det att du har ett samarbetsinriktat arbetssätt och är kommunikativ, lyhörd och öppen.

Arbetet är både ansvarsfullt, självständigt, kreativt och kräver god samarbetsförmåga varför vi gärna ser att du har dessa förmågor tillsammans med drivkraft och målinriktning.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning och med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i Karlstad.

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR 56/2022 Skicka in den ansökan senast den 18 mars 2022.Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Andreas Ivansson, rekryterande chef +46 733 609 37

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) och Anders Oltorp (OFR/O). Telefon växel: 08-553 42 500 Visa mindre

Försvarshögskolan söker tre universitetsadjunkter i ledarskap och ledning

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Arbetsuppgifter Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning. Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar oc... Visa mer
Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning, Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, huvudsakligen uppdrag från Försvarsmakten som rör personalförsörjning.

Du kommer även att arbeta med framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra statistiska analyser. Administrativa uppgifter relaterade till forskningsprojekt kan förekomma. Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som har avlagt magister eller masterexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att ha arbetat med statistiska analyser. Det är även meriterande att ha  arbetslivserfarenhet inom arbets- och/eller organisationspsykologi. Om du har kännedom om organisationer inom totalförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom  Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ databearbetning är det också meriterande.

Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt och även arbeta i team avseende exempelvis problemlösning. Du har en god förmåga att självständigt strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Du tar initiativ och har en god samarbetsförmåga

Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sammantaget 24 månader på heltid. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten är placerad på Avdelningen för ledarskap och ledning i Karlstad. Tjänsteresor förekommer.

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html


Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 183/2021. Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

- Johan Österberg, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]
- Rekryterande chef Monica Sjöstrand, Avdelningen för ledarskap och ledning, [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel). Visa mindre

Forskningsassistent i ledarskap under påfrestande förhållanden

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels... Visa mer
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Anställningen är placerad på Ledarskapsavdelningen inom Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Stockholm (ISSL). Ledarskapsavdelningen ansvarar för utbildning och genomför forskning inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Utbildningar ges för såväl militära som civila deltagare inom våra program och kurser. Utöver det så ansvarar avdelningen för högskolepedagogisk verksamhet och ger kurser för civila och militära lärare inom Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor. Verksamheten präglas av en akademisk miljö i ett nära samarbete med praktiken.På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att stödja projektledare inom de olika forskningsuppdrag som avdelningen har, främst inom rekrytering och urval, särskilt inom begåvnings- och personlighetsmätning, ledarskap och stress samt kris- och riskhantering.

Du kommer också att medverka i framtagandet av litteraturöversikter, bistå vid datainsamlingar och databearbetning inom pågående forskningsprojekt samt presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra kvalificerade statistiska analyser.

Vissa utbildningsinsatser kan också förekomma.

Vem är du?
Vi söker dig som har avlagt kandidatexamen från relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning.

För anställningen är det meriterande om du har kännedom om organisationer inom samhällsförsvarsområdet, har ett utvecklat nätverk inom för Försvarshögskolans relevanta verksamhetsområden samt har erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ databearbetning. För just denna anställning är det särskilt meriterande med utbildning i, och erfarenhet av, att arbeta med kvalificerade statistiska analyser för att utveckla psykologiska urvalstester.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, utöver dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet ledarskap och avdelningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Tillträde är 1 juni 2021.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv.

Ansökan skickas in din ansökan via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk din ansökan dnr HF/HR 32/2021. Skicka in den ansökan senast den 31 mars 2021.

Märk din ansökan med dnr HF/HR 32/2021.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
Sektionschef Claes Wallenius; 0708-70 74 31; [email protected]
HR-partner Christina Edlund; 08- 553 427 27; [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S, Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2021-03-31! Visa mindre

Senior kurssamordnare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbi... Visa mer
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) bidrar till att utveckla förmågan i totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Målgruppen är främst chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. I utbildningarna används föreläsningsformat samt övningar och spel för att omsätta och pröva kunskap och dessa genomförs av både forskare och praktiker.

Enheten för Konceptutbildningar ingår som en del i CTSS och ansvarar för utveckling och förvaltning av tre koncept i ledarskapsutbildning: Utveckling av grupp och ledarskap, (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL).Arbetsuppgifter
Som senior kurssamordnare vid enheten för Konceptutbildningar kommer du tillsammans med styrgruppen såväl som självständigt att ansvara för förvaltning, utveckling och kvalitetssäkring av koncepten; UL och IL med särskilt inriktning mot UGL.

I det ingår även ansvar för kvalitetssäkring av kompetensutveckling och av konceptens handledare. Vidare ansvarar du tillsammans med styrgruppen för övergripande samarbete med handledare och arrangörer utifrån ett myndighetsperspektiv.

En del av tiden fungerar du som kurssamordnare vid genomförande av konceptutbildningar såväl som handledarutbildningar och seminarier. Arbetet som kurssamordnare innebär nära samarbete, planering och samordning med både interna och externa handledare och arrangörer. Du kommer både att samarbeta med erfarna kurssamordnare och koncepthandledare såväl som mer juniora.

I arbetet ingår att även vara en resursperson till utveckling av utbildningar vid CTSS samt till övrig ledarskapsutbildning som Försvarshögskolan bedriver, externt och internt.

Vem är du?
Vi söker dig som har beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller annan högskoleutbildning med beteendevetenskaplig vidareutbildning eller motsvarande. Du är UGL-handledare och har erfarenhet av att regelbundet genomföra UGL-kurser.

Som senior kurssamordnare är det av särskild vikt att du har dokumenterad erfarenhet av gruppdynamiskt arbete med arbetsgrupper såväl som med ledarskapsutveckling på både indirekt och direkt nivå. Särskilt meriterande är också att ha arbetat med coaching till chefer på alla nivåer såväl som att vara handledare i något av Försvarshögskolans övriga koncept UL och/eller IL.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och/eller från Försvarsmakten. Vi ser gärna sökande med en bakgrund från exempelvis arbete med krisledning och krishantering, gärna att du har arbetat som stöd till personal som befunnit sig i svåra situationer i tjänsten eller liknande.

Arbetet är både ansvarsfullt, självständigt, kreativt och kräver god samarbetsförmåga varför vi gärna ser att du har dessa förmågor tillsammans med drivkraft och målinriktning. Utöver detta är du intresserad av utvecklingsfrågor och teoretisk fördjupning med förmåga att hålla koll på såväl detaljer som helhetsperspektivet.

För anställningen är det en fördel om du har kännedom om organisationer inom samhällsförsvarsområdet, gärna även med ett välutvecklat nätverk inom verksamhetsområdet.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning och med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är företrädelsevis placerad i Karlstad. 

Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett CV och personligt brev. Märk Din ansökan dnr HF/HR 5/2021 Skicka in den ansökan senast den 18 februari 2021.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av
Andreas Ivansson, chef enheten, +46 733 609 37, [email protected]
Christina Edlund, HR-generalist, +46 8 553 427 27, [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (Saco-S), Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) och Anders Oltorp (OFR/O). Telefon växel: 08-553 42 500

Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2021! Visa mindre

Gästlektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden, Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbi... Visa mer
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs också uppdragsutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar.Försvarshögskolan söker en gästlektor i  Ledarskap under påfrestande förhållanden med placering i Karlstad

Befattningen är placerad vid Ledarskapsavdelningens sektion i Karlstad som är en del av Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap.

På Ledarskapsavdelningen arbetar civil och militär personal med forskning och undervisning i ämnet ledarskap, främst för samhällssektorn försvar, krishantering och säkerhet.

Sektionen i Karlstad har cirka 20 medarbetare som utbildar och forskar inom ledarskap i bred bemärkelse, vilket inkluderar sådant som personalförsörjning, rekrytering och urval, kris och riskhantering, samt veteranfrågor. Vi arbetar utifrån ett ”före-under-efter-perspektiv” som innebär att en ledare ska rekryteras, utvecklas och också vid behov tas om hand efter en insats.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. De forskningsuppgifter som är aktuella innebär huvudsakligen testkonstruktion och statistisk bearbetning av kvantitativa studier. Undervisningen avser i första hand kurser inom befintligt mastersprogram i Ledarskap och ledning samt kurser på grundnivå.

Behörighet
Sökande ska ha sin grundanställning som lektor vid annat svenskt eller utländskt lärosäte, samt vara prövad och ansedd behörig för anställning som lektor i det ämne som anställningen avser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

- Förmåga till självständigt forskningsarbete av god kvalitet inom ämnet ledarskap, med fokus på personalförsörjning, rekrytering och urval. Sökande förväntas ha sin bakgrund i exempelvis pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi.
- Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom för tjänsten relevanta ämnen. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Det är dessutom meriterande med:

- Erfarenhet av utveckling av psykologiska testinstrument, samt goda kunskaper i modern testteori och kvantitativa analysmetoder.
- Erfarenheter att arbeta inom samhällssektorn försvar, krishantering och säkerhet.

Allmänna krav för lärare
Den sökande ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

En lärare vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet ledarskap och avdelningen.

Anställningen
En gästlektor anställs för en begränsad tid i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med tillträde 2021-03-01 eller enligt annan överenskommelse. Anställningens varaktighet är längst till och med 2022–12–31.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan
Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Den sökande ska i ansökan inkludera komplett meritförteckning, relevanta intyg om nuvarande anställning som universitetslektor samt sakkunnigutlåtanden som visar på lektorsbehörigheten inom ämnet.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 179/2020.

Upplysningar
Sektionschef Claes Wallenius; 0708-70 74 31; [email protected]
HR-generalist Christina Edlund; 08-553 427 27; [email protected]

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2021 Visa mindre

Professor i ledarskap i Karlstad

Ansök    Nov 18    Försvarshögskolan    Professor
Försvarshögskolan söker en professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, placering Karlstad Anställningen som professor i ledarskap under påfrestande förhållanden är placerad vid institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) i Karlstad. Välkommen med din ansökan senast den 2020-01-05! Se fullstäng annons på FHS.se https://fhs.varbi.com/se/what:job/jobID:298729/type:job/where:4/apply:1 Visa mer
Försvarshögskolan söker en professor i ledarskap under påfrestande förhållanden, placering Karlstad
Anställningen som professor i ledarskap under påfrestande förhållanden är placerad vid institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) i Karlstad.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-01-05!

Se fullstäng annons på FHS.se
https://fhs.varbi.com/se/what:job/jobID:298729/type:job/where:4/apply:1 Visa mindre

Professor in Leadership under Stressful Conditions, located in Karlstad

Ansök    Nov 18    Försvarshögskolan    Professor
The Swedish Defence University is looking for a Professor in Leadership under Stressful Conditions, position located in Karlstad The position as Professor in Leadership under Stressful Conditions is located at the Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL) in Karlstad. Please submit your application no later than 05-01-2020! View full ad at FHS.se https://fhs.varbi.com/se/what:job/jobID:298742/type:job/where:4/apply:1 Visa mer
The Swedish Defence University is looking for a Professor in Leadership under Stressful Conditions, position located in Karlstad
The position as Professor in Leadership under Stressful Conditions is located at the Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL) in Karlstad.

Please submit your application no later than 05-01-2020!

View full ad at FHS.se
https://fhs.varbi.com/se/what:job/jobID:298742/type:job/where:4/apply:1 Visa mindre