Lediga jobb Karlstads universitet / Handelshögskolan i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads universitet / Handelshögskolan i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning projektledning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.

I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Ämnet projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ungefär tio personer, varav fem är lektorer och övriga är adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram vid universitetet.

Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarteam och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass.

Inriktningen är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs. temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter
Anställningen som adjunkt innefattar arbetsuppgifter så som undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Dessa arbetsuppgifter utförs på såväl svenska som engelska, inom området projektledning.

Sökande förväntas att i så stor utsträckning som möjligt delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, projektledning, eller annan akademisk inriktning med relevans för verksamhetsstyrning, ledarskap och samarbete i temporära organisationsformer.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektledningsområdet. Av särskild vikt är även den pedagogiska skickligheten, vilken bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Sökande bör vara en god pedagog med erfarenhet av, liksom intresse och fallenhet för, deltagarcentrerad processinriktad undervisning på både campus- och distansbaserade utbildningar.

Arbetet som adjunkt förutsätter också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk.

God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem . Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange referensnr. REK2020/26

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2020.

 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning produktionsekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Arbetsuppg... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter
Anställningen syftar till att förstärka våra lärarresurser inom främst området operations management (operativ verksamhetsstyrning), innefattande, till exempel, supply chain management och logistik.

Vi har även behov av resurser inom innovation management. Den sökande förväntas därför även kunna göra undervisningsinsatser inom detta område. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsarbete av och undervisning i kurser på både grund- och avancerad nivå. I anställningen som universitetsadjunkt ingår även möjligheten att bedriva forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, industriell ekonomi, eller annan akademisk inriktning som bedöms likvärdig. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningskriterier
Vid utvärderingen av sökande kommer stor vikt att läggas på pedagogisk förmåga, vilket innefattar förmåga att planera och genomföra undervisning, samt att handleda och utvärdera studenternas prestation. Erfarenhet från dokumenterat samarbete med industriella organisationer är mycket meriterande då såväl undervisning som forskning är praktiknära. Då såväl undervisning som forskning bedrivs i team/projekt är samarbetsförmåga viktig. Samtidigt förväntas den sökande att vara kunna jobba självständigt, vara drivande och ta egna initiativ.

Undervisningen sker på såväl svenska som engelska, varför det är av särskild vikt att sökande behärskar båda dessa båda språk. Då möjlighet till forskning kan rymmas inom anställningen är forskarutbildning och akademiska publikationer meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner, varav en med arbetsledande ställning
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- ev. publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2020/40

Sista ansökningsdag är: 2020-02-16 Visa mindre

Universitetsadjunkt i allmän rättslära, tidsbegränsad anställning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Vidare har ämnet ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom civilekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat fastighetsekonomprogrammet och socionomprogrammet.

Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där du har goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Inom Handelshögskolan pågår många intressanta forskningsprojekt och vi har förmånen att kunna nyttja varandras kompetens inom en rad områden. Hos oss får du trevliga, engagerade medarbetare med gedigen erfarenhet. Är du intresserad? Läs mer om oss på vår hemsida http://www.kau.se/juridik.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom allmän rättslära på såväl grund- som fördjupningsnivå, liksom handledning av examensuppsatser. Annan undervisning kan också komma att ingå. Allmän rättslära ges i Karlstad genom obligatoriska kurser i en progressionsstrimma i juristprogrammet. Allmän rättslära introduceras på termin 1 i kursen ”Juridisk grund och allmän rättslära I” (15 hp), fördjupas teoretiskt på termin 4 genom kursen ”Allmän rättslära II” (10 hp) och ges metodologiskt breddad inriktning på termin 8 i ”Allmän rättslära III” (7,5 hp). Allmän rättslära omfattar därmed totalt ca 19 hp.

Rättsvetenskaplig medvetenhet uppnås genom stegvist kunskapshöjande inslag genom hela utbildningen som stärker förutsättningarna för examensarbeten med hög kvalitet. Inledningsvis tillägnar sig studenterna färdigheter i juridisk metod och grundläggande bekantskap med rättsfilosofiska förhållningssätt. Successivt utvecklar de kunskap om rättsfilosofi och rättsteori kopplade samtida samhällsdiskussioner och inför examensarbetet ges de mång- och tvärvetenskaplig metodologisk bredd i den avslutande kursen. Progressionen innebär ökande krav på rättslig argumentation, juridisk tolkning samt tillämpning av alternativa teorier och metodologiskt kunnande.

I anställningen ingår att medverka i utvecklingen av ämnet allmän rättslära, både vad gäller kursutveckling, kursinnehåll och kurspedagogik i nära samarbete med avdelningens personal i allmän rättslära. Allmän rättslära representeras i Karlstad  i dagsläget av en professor och två doktorander.

Behörighet
Till anställningen som universitetsadjunkt krävs juristexamen, rättsvetenskaplig examen eller motsvarande kompetens som bedöms vara relevant för anställningen. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske.

Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Goda kunskaper i allmän rättslära i vid mening, det vill säga rättsfilosofi och rättsteori, såväl äldre klassisk teori som nyare samtida inriktningar är av särskild vikt. För den utlysta anställningen är visad pedagogisk skicklighet av särskild vikt. God samarbetsförmåga värderas högt liksom förmågan att självständigt driva frågor. Eftersom att undervisningsspråket är svenska är god förmåga att undervisa på svenska av särskild vikt.

Villkor
Anställningen är  på heltid (100 %), med tillträde den 1 april 2020 eller enligt överenskommelse och tidsbegränsad till den 31 december 2021.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av

- CV
- personligt brev 
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
- minst två referenspersoner skall anges, varav minst en i arbetsledande ställning

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr. REK2020/42

Sista ansökningsdag är 6 mars 2020.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik, inriktning personlig integritet & HCI

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Har du ett st... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Har du ett stort kunnande inom användarcentrerad systemutveckling och personlig integritet samt ett brinnande engagemang för undervisning? Vi behöver förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med bred kunskap om informatiks kärnområden och hoppas att du vill vara med och utbilda framtiden!

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Utveckling och utvärdering av digitala tjänster och system förutsätter kunskap och praktiska färdigheter i såväl traditionell informatik som nya tekniker. Informatikämnet vid Karlstads universitet är bland annat inriktat mot metoder för användarcentrerad systemutveckling, virtuella verktyg, API-management/integration samt processorienterad analys, databasdesign för webblösningar, webbanalys och interaktionsdesign. Handelshögskolan behöver utöka lärarkåren inom informatik med inriktning mot användarcentrerad systemutveckling och personlig integritet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt viss handledning av examensarbeten. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling. I anställningen som universitetsadjunkt ingår tid för kompetensutveckling till 10-20%. Eftersom specialkunskap inom två grenar av informatik efterfrågas, förväntas den sökande stötta arbetet med ansökningar om externa medel och bidra till att utveckla Handelshögskolans externa kontakter. Utbildningsverksamheten bedrivs främst inom informatik, men vissa insatser inom andra ämnen kan också ingå.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå eller någon annan för anställningen relevant examen.
Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid den sökandes arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet av att arbeta med frågeställningar inom användarperspektivet på personlig integritet, inklusive internationella, särskilt europeiska, aspekter på detta område.

Undervisningsspråk är svenska och engelska varvid god förmåga att undervisa på dessa språk är därför av särskild vikt. Sökande som ej behärskar svenska förväntas kunna sköta studentkontakter på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att planera, genomföra och utvärdera kompetenshöjande aktiviteter så som undervisning och handledning av studenter på grundutbildningsnivå samt att undervisningen på grundläggande nivå kan genomföras inom flera av de kurser som berör nämnda inriktning.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt förmåga att samverka inom internationella projekt och utveckla kontakter med det omgivande samhället

Meriterande är också god administrativ förmåga, forskningserfarenheter, samt handledning av masterstudenter.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i arbetsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv.

På ämnet bedrivs undervisning från grundläggande nivå till forskarutbildningsnivå inom arbetsvetenskap. Därtill ansvarar ämnet för programmet för personal och arbetsliv. Vad gäller forskningen inom ämnet har den kretsat kring områden som bland annat arbetsmarknaden, dess aktörer och funktionssätt; arbetets organisering, ledningsmodeller och ledarskap; arbetsvillkor och arbetsmiljö, teknik och digitalisering; relationen mellan arbete och övrigt liv; olika förhållningssätt till arbete och arbetets olika krav på estetik och engagemang samt makt och motstånd i arbetslivet. Någon eller några av dimensionerna kön, klass, ålder samt etnicitet utgör centrala analytiska kategorier. Arbetsvetenskap utgörs av ett tjugotal personer varav två professorer, två docenter, tre lektorer, två gästlärare/forskare och 10 doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen som adjunkt i arbetsvetenskap är placerad vid Handelshögskolan. Tjänsten som adjunkt innefattar i första hand undervisning och tillhörande arbetsuppgifter i pågående grundutbildning inom ämnet arbetsvetenskap samt i programmet för personal och arbetsliv. Kursutveckling och undervisning inom uppdragsutbildning kan komma att ingå, samt arbetsuppgifter knutna till avdelningens forsknings- och utredningsprojekt.

Behörighet
Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i arbetsvetenskap eller annat närliggande ämne som bedöms vara särskilt relevant i relation till arbetsinnehållet.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning krävs. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes lämplighet och skicklighet för att självständigt bedriva undervisning inom ämnet arbetsvetenskap.

Eftersom arbetsuppgifterna kräver språkkunskaper i både svenska och engelska, läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att tala och skriva på dessa båda språk.

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten.

Meriterande är egen arbetslivserfarenhet, vana av att bedriva undervisning samt att självständigt driva olika projekt och utvecklingsarbeten. 

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet arbetsvetenskap.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid lika meriter kan företräde ges till underrepresenterat kön.

Villkor
Anställningens omfattning är 100 % och är en tillsvidareanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

 Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/267

 Sista ansökningsdag: 2020-01-20

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i informatik, inriktning webbutveckling

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Har du ett st... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Har du ett stort kunnande inom webbutveckling och ett brinnande engagemang för undervisning? Vi behöver förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med bred kunskap om informatiks kärnområden och hoppas att du vill vara med och utbilda framtiden!

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad universitetsadjunkt som aktivt vill delta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå. Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser. Handledningen innefattar till största del handledning i datorsal,i användarlaboratorium, grupphandledning av case, enskild handledning och grupphandledning av rapporter. Uppsatshandledning kan förekomma i mindre omfattning. En adjunkt kan vidare få uppdrag som programledare för grundutbildningsprogram. På sikt kan eventuellt möjlighet till forskarutbildning finnas, förutsatt att sådana beslut fattas.

Moment inom följande områden förekommer:

- Kravställning och verksamhetsutveckling
- Tekniker och programmeringsspråk som exempelvis HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
- JavaScriptbaserade applikationsramverk som exempelvis jQuery
- Databasdesign

Dessutom kan moment inom interaktionsdesign, användartestning, programmering, webbanalys, modellering, affärssystem och systemintegration förekomma.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i informatik på lägst kandidatnivå, eller någon annan för anställningen relevant examen. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att planera, genomföra och utvärdera kompetenshöjande aktiviteter så som undervisning och handledning. Då merparten av undervisningen sker på svenska är det av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska. Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten. Meriterande är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom IT-branschen, gärna som webbutvecklare.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Tillträde önskas snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i statistik, deltid

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning A... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Anställningen som universitetsadjunkt i statistik är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Vi behöver ytterligare personal till vår grundkurs i statistik som ingår i Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan. Grundkursen är vår största kurs med ca 160 studenter årligen vid kurstillfället.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår viss undervisning och handledning av SPSS och gruppuppgifter på grundnivå samt bedömning av olika moment inom examination.

Arbetsuppgifterna förutsätter att den sökande är beredd att delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs kandidatexamen inom statistik eller motsvarande kompetens som bedöms vara särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna. Erfarenhet och vana beträffande statistik-programmet SPSS är ett krav.

Bedömningsgrunder
Då undervisning sker på svenska är det av särskild vikt att den sökande har god förmåga att undervisa på detta språk. Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på deltid, med omfattning på 35% av heltid under perioden november 2019 till och med februari 2020. Tillträde den 1 november eller enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning kan finnas.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan skall bestå av       

- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner skall anges

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet 
Registrator 
651 88 Karlstad 

Ange ref.nr REK2019/188

Sista ansökningsdag 2019-09-22

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning redovisning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning H... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet. Utbildningen inom företagsekonomi bedrivs främst inom ramen för tre utbildningsprogram: civilekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet och kandidatprogrammet internationella affärer. Utbildning bedrivs också inom ramen för ett antal masterprogram samt inom forskarutbildningen. Inom ekonomiutbildningarna studerar ca 1 000 studenter på olika nivåer. Vid Handelshögskolan finns också utbildningar inom ett antal andra till företagsekonomi relaterade ämnen; bland annat erbjuds ett nystartat juristprogram. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt är placerad på ämnet företagsekonomi vid Karlstads universitet. Adjunkten kommer undervisa i kurser på olika nivåer inom ekonomistyrning/externredovisning och närliggande områden. Inom ramen för undervisning ingår även planering och utvärdering. Undervisningen kan ske såväl på svenska som på engelska. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har masterexamen i företagsekonomi, redovisning eller styrning. Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt skall graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Erfarenhet av deltagande i forskargrupperingar, gärna med koppling till forskningsmiljöer inom Handelshögskolans ansvarsområden är meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning på 50 % till och med 2020-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. 

Ansökan skall bestå av:

- personligt brev
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/189

Sista ansökningsdag: 2019-09-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning projektledning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning H... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.

I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Ämnet projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ungefär tio personer, varav fem är lektorer och övriga är adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram vid universitetet.

Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarteam och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass.

Inriktningen är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs. temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter
Anställningen som adjunkt innefattar arbetsuppgifter så som undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Dessa arbetsuppgifter utförs på såväl svenska som engelska, inom området projektledning.

Sökande förväntas att i så stor utsträckning som möjligt delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, projektledning, eller annan akademisk inriktning med relevans för verksamhetsstyrning, ledarskap och samarbete i temporära organisationsformer.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är den pedagogiska skickligheten. Den bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Sökande bör vara en god pedagog med erfarenhet av, liksom intresse och fallenhet för, deltagarcentrerad processinriktad undervisning på både campus- och distansbaserade utbildningar.

Av särskild vikt är också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk.

God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället. Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektledningsområdet är meriterande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- ev. publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange referensnr. REK2019/197

Sista ansökningsdag är den 23 oktober 2019.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Gästforskare i projektet Multi - modality for vulnerable traveller groups

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet (https://www.

kau.se/ctf) är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vid centrat arbetar drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. Alla våra medarbetare är anställda vid ämnen och vi söker nu en gästforskare i företagsekonomi till projektet "Multi-modality for vulnerable traveller groups".

Arbetsuppgifter
Anställningen som gästforskare i företagsekonomi är placerad vid Handelshögskolan och kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om resenärer och medarbetare inom efterfrågestyrd trafik. Speciellt fokus kommer läggas på att studera data som insamlats kring hur individer med funktionsvariationer upplever resandet med färdtjänsttrafik och hur personal i färdtjänstorganisationer bemöter denna resenärsgrupp. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver arbete inom detta område. Projektet är en del av ett större Interregkonsortium med akronymen ”Response”.

Behörighet
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen inom företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna. För anställning som gästforskare krävs i enlighet med Karlstads universitets anställningsordning att forskaren i normalfallet har sin huvudsakliga anställning vid ett annat lärosäte (med huvudsaklig anställning åsyftas anställning tillsvidare och på minimalt 50% av heltid).

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter inom projektets forskningsområde, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTF:s forskningsområden och tjänstens specifika inriktning. Erfarenhet av tidigare studier och publicering om efterfrågestyrd trafik (särskilt interaktion mellan förare och resenär) samt djupa kunskaper om kvalitativa metoder är viktigt. Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt ABS-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och konsortiet Response. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Anställningen är på deltid, med som mest 100 % under tre månader per termin från och med höstterminen 2019 och tidsbegränsad till 2021-06-30. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen kan komma att justeras och möjlighet till förlängning kan finnas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2 sidor)
- meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/117

Sista ansökningsdag: 2019-06-02

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Amanuens i juridik , 10 - 20 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du duktig ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du duktig på att ge service till andra, lätt för att lära dig nya system och vill bli amanuens vid ämnet juridik på Karlstads universitet? Läs vidare och sök anställningen som amanuens i juridik!

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Det sedan 2010 lanserade rättsvetenskapliga programmet (180 hp) och magisterprogrammet i rättsvetenskap (60 hp) ersätts successivt av juristprogrammet, men kommer under några år framöver fortsätta bedrivas för att tillse att redan antagna studenter kan studera
klart.

Vidare har ämnet ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom Civilekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Politices kandidatprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat Fastighetsekonomprogrammet och Socionomprogrammet.

Till kommande läsår ska en anställning som amanuens inrättas hos oss på juridik.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda program- och kursansvariga med de kurser som ges på juristprogrammet. Det innebär arbetsuppgifter som att biträda forskarna med sökning, beställning, kopiering och sortering av forskningsmaterial, skötsel av ämnets hemsida, besvara frågor om kursinnehåll, upplägg och tentamina samt med planering och arrangemang av konferenser, seminarier
som ges av eller inom ämnet.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till juristprogrammet vid Karlstads universitet och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska och har goda kunskaper i Office-paketet samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 10% av heltid, vilket motsvarar 4 timmar i veckan eller en arbetsdag varannan vecka. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 20 % av heltid, vilket motsvarar en arbetsdag per vecka. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse, till och med 2020-06-30.

Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst tre år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
• personligt brev
• CV
• kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
• intyg på pågående studier
• minst två referenspersoner

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK2019/182Sista ansökningsdag 2018-09-15

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i nationalekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Anst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. 

Vi erbjuder utbildning inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi.

Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt inom välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, industriell organisation och makroekonomi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning, handledning, examination och administration. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i utvecklingen av utbildning och forskning. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bör även bidra med att utveckla ämnets externa kontakter.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd doktorsexamen i nationalekonomi eller motsvarande.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.)

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av befattningen kommer lika vikt att läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren. Även visad förmåga att driva forskningsprojekt och att generera externa medel är av särskild vikt. Vi fäster stor vikt vid god muntlig och skriftlig färdighet i svenska och engelska, då undervisning sker på båda dessa språk. 

Stor vikt läggs vidare vid undervisningserfarenhet inom finansiell ekonomi, makroekonomi, arbetsmarknadsekonomi eller ekonometri. Det är även av stor vikt att den sökande har god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden och din ansökan kan komma att gallras.

Ansökan skall bestå av

- personligt brev
- styrkt CV/meritsammanställning med två angivna referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2019/148

 

Sista ansökningsdag 2019-08-11

 

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Gästforskare i arbetsvetenskap , omfattning 20 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Handelshögskolan utlyser nu en anställning som gästforskare i arbetsvetenskap. ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Handelshögskolan utlyser nu en anställning som gästforskare i arbetsvetenskap.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och identitet, migration, avreglering, anställningsformer, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Ämnet arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet utgörs idag av ett femtontal personer varav två professorer, en docent, tre lektorer och ett tiotal doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen som gästforskare i arbetsvetenskap är placerad vid Handelshögskolan och kommer att knytas till pågående forskning inom arbetsvetenskap, men samtidigt bredda densamma. Målet är att forskningen ska bidra med kunskap som har relevans för såväl akademi som praktiker. Mer precist kommer anställningen riktas mot det problemkomplex som rör det digitaliserade arbetslivet och frågor som rör gränsen mellan arbete och övrigt liv. Här förväntas gästforskaren att stärka den vetenskapliga miljön genom såväl sampubliceringar som gemensamma forskningsansökningar.
Då ämnet är i behov av att stimulera den egna forskningen inom områdena ledarskap samt grupp- och organisationsutveckling kombinerat med frågor som rör engagemang och välbefinnande är kompetens inom detta område meriterande.
Förutom publiceringar och forskningsansökningar arbetar ämnet kontinuerligt med att stärka samarbetet med det omgivande samhället varför gästforskaren förväntas att aktivt vara en del av även detta arbete. 

Behörighetskrav
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen inom arbetsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter av relevans för tjänstens inriktning. Detta gäller inte minst publiceringar såväl nationellt som internationellt. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmåga till självständigt arbete och hens förmåga att söka och erhålla forskningsmedel, samverka med det omgivande samhället och i samarbete med andra bedriva forskning av hög kvalitet.

Villkor
Anställningen är på deltid med omfattning 20 % och tidsbegränsad i 24 månader från och med tillträde. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas istället i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/78

 
Sista ansökningsdag: 2019-04-10

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuenser i informatik , omfattning 20 - 40 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper. 

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs mer in ämnet på vår hemsida https://www.kau.se/informatik.

Under höstterminen ska två anställningar som amanuens i informatik inrättas för att bistå i ämnets dagliga arbete. Är du en ambitiös och ämnesintresserad student som vill bli en del av universitetets personal under ett läsår? Att bli amanuens är ett perfekt extrajobb för dig som är nyfiken på hur det är att arbeta på ett universitet.

Arbetsuppgifter
Amanuens är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet (https://www.kau.se/ozlab), biträda lärare i laborationshandledning i olika kurser samt biträda lärare i konstruktion och testande av laborationsuppgifter. Administration av ämnets webbsidor kan ingå.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. 10 §). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är också av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Vi ser också att den sökande ska vara tekniskt intresserad då flera av arbetsuppgifterna kräver tekniskt kunnande.

Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar eller en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 40% av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde tidigast 2019-08-13, till och med 2019-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet i informatik)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. 

Ange ref.nr REK 2019/109
Sista ansökningsdag: 21 maj 2019Välkommen att söka, också du som sökt till Masterprogrammet i informatik!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre