Lediga jobb som Avdelningschef, landsting i Karlstad

Se lediga jobb som Avdelningschef, landsting i Karlstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlstad som finns hos arbetsgivaren.

Avdelningschef, psykiatriska slutenvården, avdelning 46

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
 Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem.

Samtliga verksamheter ligger samlade och är placerade i psykiatrihuset, Centralsjukhuset Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård är ett pågående utvecklingsarbete som pågår i flera Regioner runt om i Sverige. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna.

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utvecklingen av den psykiatriska slutenvården i Värmland!

Om tjänsten
 Avdelning 46 arbetar med patienter med förstämningssjukdomar. Uppdraget är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd och depressioner. Avdelningen erbjuder också akutslutenvård till svårt sjuka ätstörningspatienter. Avdelningen tillhandahåller också vårdformen ”Självvald inläggning” för patienter med emotionell instabilitet och som har kontrakt för den vårdformen.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet.

Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Du kommer att få en mentor och erbjudas handledning och ledarskapsutbildningar inom Region Värmland.

Tillsammans arbetar vi aktivt med målsättningen att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare och för en jämlik, behovsstyrd, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård för våra medborgare utifrån Region Värmlands värdegrund.

Kvalifikationer
Du har lämplig akademisk bakgrund, gärna sjuksköterska och har meriterande erfarenhet från hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet gärna inom det psykiatriska området.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Varmt Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till psykiatrisk slutenvård, resursavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem.

Samtliga verksamheter ligger samlade och är placerade i psykiatrihuset, Centralsjukhuset Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård är ett pågående utvecklingsarbete som pågår i flera Regioner runt om i Sverige. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna. Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utvecklingen av den psykiatriska slutenvården i Värmland!

Om tjänsten
Tjänsten innebär ett delat uppdrag med avdelningschefsansvar för Resursavdelningens personal och ett uppdrag som är inriktat på kvalitetssäkring.

Resursavdelningen är en resurs för hela verksamheten och består av ett flertal kompetenser, kuratorer, arbetsterapeuter, instruktörer för bemötande och säkerhet, medarbetare med brukarerfarenhet, administratör och servicepersonal. I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Du kommer att erhålla en mentor och erbjudas handledning och ledarskapsutbildningar inom Region Värmland.

Uppdraget med fokus på kvalitetssäkring är helt nytt inom verksamhetsområdet och fokus kommer att ligga på att koordinera och tillse att verksamhetens avvikelser, patientnämndsärenden och ärenden till IVO dokumenteras och hanteras inom givna tidsramar. Inom ramen för uppdraget ligger också ansvar för att verksamhetens kvalitetssäkringsarbete bedrivs med god kvalitet och på ett strukturerat sätt. Arbetet kräver en tät dialog med ansvariga chefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ledningsstöd och instruktörer.

Den organisatoriska placeringen för tjänsten är direkt under verksamhetschefen.

Tillsammans arbetar vi aktivt med målsättningen att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare och för en jämlik, behovsstyrd, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård för våra medborgare utifrån Region Värmlands värdegrund.

Kvalifikationer
Du har lämplig akademisk bakgrund, har meriterande erfarenhet från hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet gärna inom det psykiatriska området. Även erfarenhet från utrednings och patientsäkerhetsarbete ses som meriterande.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. 

Varmt välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till palliativa teamet i Karlstad och Kristinehamn

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten 
Vi står inför en utveckling av den palliativa vården i Värmland och söker nu en ny avdelningschef till palliativa teamet i Karlstad och Kristinehamn.

De palliativa teamen erbjuder specialiserad palliativ vård till vuxna patienter med tumörsjukdom via besök i hemmet av läkare, sjuksköterska, kurator samt fysioterapeut. Som avdelningschef för de palliativa teamen är du chef för sjuksköterskorna. Patienterna är i ett palliativt sjukdomsskede med behov av avancerad symtombehandling och stödjande åtgärder med den palliativa vårdens helhetssyn som även omfattar närstående. På konsultbasis stöttar vi även patienter som vårdas på sjukhus med andra livshotande sjukdomar och tillstånd. Vi arbetar för att våra patienter och deras närstående ska uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom, skapa trygghet och ge känslomässigt och socialt stöd. Då allt fler patienter lever med svåra livshotande sjukdomstillstånd vill vi ta ett stort ansvar för utveckling- och utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill delta i och driva utvecklingen av palliativ vård och har ett genuint intresse för ledarskap, tycker om att coacha andra, bygga förtroendefulla relationer och samarbeten. I uppdraget ingår det att vara med och driva utveckling av den specialiserade palliativa vården i Värmland. Du sätter kunskap högt och ser att livslångt lärande gäller för både dig själv och dina medarbetare. Du är bra på att hitta lösningar för både daglig verksamhet och långsiktiga mål.

Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du företräder den Palliativa enheten som arbetsgivare med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du har ett nära samarbete med dina chefskollegor på Onkologikliniken. Du är delaktig i att driva palliativa frågor och arbetar för en mer jämlik palliativ vård i länet, deltar i samverkansmöten med aktuella kommuner och ingår i Palliativa rådet och Palliativa rådets utbildningsgrupp.

En viktig del av arbetet är utveckling och ständig förbättring av verksamheten tillsammans med medarbetarna skapa en personcentrerad vård med fokus på kvalitet för att nå våra mål.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefsskap som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.

Kvalifikationer
Du är en tydlig ledare som genom öppenhet, dialog och god samarbetsförmåga bidrar till att leda verksamheten framåt. Du har en god analytisk förmåga och kan tillämpa en helhetssyn på verksamheten och främja ett klimat som låter medarbetaren utvecklas till gagn för patienten.

Det är meriterande om du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet och gärna erfarenhet av förändrings-/lednings- och/eller utvecklingsarbete. Vi ser gärna sökande med sjuksköterskeutbildning. Det är meriterande med specialistutbildning/vidareutbildning som är adekvat för verksamheten. Andra erfarenheter kan vara meriterande då vi ser rekryteringen som en del av en helhet och kan tänka oss olika lösningar om vi hittar rätt person.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef med coachande ledarstil till Region Värmland

Då medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen söker vi nu en efterträdare. Vi söker en Avdelningschef till psykiatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelning 44. Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lag... Visa mer
Då medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen söker vi nu en efterträdare. Vi söker en Avdelningschef till psykiatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelning 44.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Om tjänsten
Avdelning 44 arbetar med patienter med förstämningssjukdomar. Uppdraget är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd och depressioner. Patienter med bipolär diagnos och psykosliknade symtom vårdas också på avdelningen. Verksamhetens ECT-team tillhör organisatoriskt avdelningen.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp där du förväntas ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete i verksamheten inspirerat av ett utvecklingsarbete som startats i flera Regioner runt om i Sverige, trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna.

Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper, samt med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning, vi ser gärna att du är sjuksköterska.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%, dagtid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef till psykiatrisk slutenvård, resursavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem.

Samtliga verksamheter ligger samlade och är placerade i psykiatrihuset, Centralsjukhuset Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård är ett pågående utvecklingsarbete som pågår i flera Regioner runt om i Sverige. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna. Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utvecklingen av den psykiatriska slutenvården i Värmland!

Om tjänsten
Tjänsten innebär ett delat uppdrag med avdelningschefsansvar för Resursavdelningens personal och ett uppdrag som är inriktat på kvalitetssäkring.

Resursavdelningen är en resurs för hela verksamheten och består av ett flertal kompetenser, kuratorer, arbetsterapeuter, instruktörer för bemötande och säkerhet, medarbetare med brukarerfarenhet, administratör och servicepersonal. I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Du kommer att erhålla en mentor och erbjudas handledning och ledarskapsutbildningar inom Region Värmland.

Uppdraget med fokus på kvalitetssäkring är helt nytt inom verksamhetsområdet och fokus kommer att ligga på att koordinera och tillse att verksamhetens avvikelser, patientnämndsärenden och ärenden till IVO dokumenteras och hanteras inom givna tidsramar. Inom ramen för uppdraget ligger också ansvar för att verksamhetens kvalitetssäkringsarbete bedrivs med god kvalitet och på ett strukturerat sätt. Arbetet kräver en tät dialog med ansvariga chefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ledningsstöd och instruktörer.

Den organisatoriska placeringen för tjänsten är direkt under verksamhetschefen.

Tillsammans arbetar vi aktivt med målsättningen att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare och för en jämlik, behovsstyrd, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård för våra medborgare utifrån Region Värmlands värdegrund.

Kvalifikationer
Du har lämplig akademisk bakgrund, har meriterande erfarenhet från hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet gärna inom det psykiatriska området. Även erfarenhet från utrednings och patientsäkerhetsarbete ses som meriterande.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. 

Varmt välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef, psykiatriska slutenvården, avdelning 46

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
 Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem.

Samtliga verksamheter ligger samlade och är placerade i psykiatrihuset, Centralsjukhuset Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård är ett pågående utvecklingsarbete som pågår i flera Regioner runt om i Sverige. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna.

Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utvecklingen av den psykiatriska slutenvården i Värmland!

Om tjänsten
 Avdelning 46 arbetar med patienter med förstämningssjukdomar. Uppdraget är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd och depressioner. Avdelningen erbjuder också akutslutenvård till svårt sjuka ätstörningspatienter. Avdelningen tillhandahåller också vårdformen ”Självvald inläggning” för patienter med emotionell instabilitet och som har kontrakt för den vårdformen.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet.

Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Du kommer att få en mentor och erbjudas handledning och ledarskapsutbildningar inom Region Värmland.

Tillsammans arbetar vi aktivt med målsättningen att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare och för en jämlik, behovsstyrd, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård för våra medborgare utifrån Region Värmlands värdegrund.

Kvalifikationer
Du har lämplig akademisk bakgrund, gärna sjuksköterska och har meriterande erfarenhet från hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet gärna inom det psykiatriska området.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Varmt Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Barn-och ungdomsmedicin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Barn- och ungdomsmedicin ingår i område slutenvård och är länets specialistklinik för barn- och unga.

Verksamhetsområdet har cirka 210 medarbetare och består av vårdavdelning 11 och 12 med totalt 29 vårdplatser, specialistmottagning, öppenvård, dagvård, akutmottagning för barn-och unga, läkarenheten samt ett resursteam.

Barnkliniken kallas ibland för det ”Lilla sjukhuset” i det stora sjukhuset vilket kan förklaras med att
inom vår verksamhet möter man de flesta av vårdens olika specialiteter där medicin, kirurgi, ortopedi, onkologi, akutsjuksjukvård och IVA-vård är några exempel. Detta belyser den stora och breda erfarenhet och kunskap vi har att erbjuda både patienter och medarbetare.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en avdelningschef till våra pediatriska öppenvårdsmottagningar, vår specialistmottagning och vårt resursteam. Du kommer ha personalansvar för cirka 25 medarbetare bestående av sjuksköterskor, kuratorer, dietister och lekterapeuter. I uppdraget ingår även utveckling och ett nära samarbete med Psykologenheten.

Verksamheten bedrivs dagtid, måndag till fredag och är förlagd till Centralsjukhuset i Karlstad, Gripenhuset i Karlstad samt mottagningarna i Arvika och Kristinehamn.

Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.

Du kommer att bli en av fem avdelningschefer och ingå i ledningsgruppen för barn- och ungdomsmedicin och är direkt underställd verksamhetschefen. I ledningsgruppen ger vi varandra stort stöd och leder gemensamt barn- och ungdomsmedicin framåt.

Tjänsten som avdelningschef är tillsvidareanställning i Region Värmland. Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen. Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom barnsjukvård, ledarskapsutbildning och erfarenhet av personal- budget- och verksamhetsansvar är meriterande.

Vi söker dig med stort intresse och förmåga och leda och utveckla verksamheten. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du är en god kommunikatör med förmågan att fatta beslut och vara tydlig. Du har förmåga att leda och utveckla samt är lyhörd för verksamheten och medarbetarnas behov.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Öron-, näsa- och halskliniken

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om oss
Öron-, näsa- och halskliniken ingår i område slutenvård och har ett länsövergripande ansvar för ÖNH-sjukvården i Värmland.

Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Karlstad där vi förutom mottagningsverksamhet även dagtid har vår jourverksamhet. Vi har också mottagnings-verksamhet i Arvika, Kristinehamn och Säffle. ÖNH har även egen avdelning med 10 slutenvårdsplatser. Jourverksamheten bedrivs kvällar, helger och nätter på vår avdelning. Kliniken har ytterligare två enheter med länsövergripande ansvar: Hörselvården, och Sömnapnémottagningen.

På mottagningen bedriver vi specialiserad öppenvårdsmottagning. Det innebär förutom sedvanligt mottagningsarbete även en del funktionsundersökningar. På mottagningen har vi även ett remisskansli, rådgivning, kontaktsköterskor och operationskoordinatorer och vi bedriver mottagnings-operationsverksamhet. Samarbetet mellan mottagning och avdelning är tätt och en del sköterskor har rotationstjänster med helgtjänstgöring två helger av sex.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen som tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef blir resultatet av ledarskapet. Ökad kunskap inom ledarskapets olika delar tillsammans med ökad självinsikt ger bättre förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag som chef oavsett nivå.
Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefskap som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.

Om tjänsten
Som avdelningschef ingår du i ÖNHs ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Alla avdelningschefer har ett personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Personalansvaret gäller sköterskor, undersköterskor och administratörer.

Uppdraget innebär att på daglig basis styra, leda och fördela arbetet på mottagningen. Ansvar för personalbemanning på länets mottagningar ingår även det eftersom personal från CSK bemannar dessa. Då enheten har rotationstjänster och jourverksamheten bedrivs på både mottagning och avdelning krävs det ett nära och gott samarbete med avdelningscheferna på respektive enhet. Ansvar för rekryteringar, inskolningar och medarbetarnas kompetensutveckling ingår.

Tillsammans med en välfungerande ledningsgrupp bestående av alla enhetschefer, verksamhetschef och stödfunktioner från regionens ekonomi- och personalenheter ansvarar man för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställda resurser och verksamhetsplan. Uppdraget innebär därmed förutom att leda utveckling av medarbetare även att utveckla organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats med fortsatt mycket god atmosfär och att vardagen genomsyras av att vi löser uppgifterna tillsammans.

Om dig
Du har lämplig akademisk bakgrund. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller innehaft lednings-/chefsuppdrag.

Som ledare är du närvarande, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har ett intresse för att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare och har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär. Du planerar, organiserar och håller ihop helheten samtidigt som du har förmågan att delegera. 

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är prestigelös, har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du vara med och bidra? Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt verka för hög kvalitet i vården av andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Välkommen till en väl inarbetad ledningsgrupp med högt engagemang och laganda.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till avdelning 14, Kvinnosjukvården

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Verksamheten
Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 250 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning.

Avdelning 14 är uppdelad i BB, gynekologisk del och gyn-onkologisk mottagning och består av cirka 80 medarbetare i yrkeskategorierna barnmorska, sjuksköterska och undersköterska.

Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till värmlänningarnas hälsa? Vill du medverka till att fortsätta uppbyggnaden av en verksamhet som präglas av arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Välkommen till Kvinnosjukvården!

Arbetsbeskrivning
Du ingår i kvinnosjukvårdens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Verksamhetsledningen består av dina avdelningschefskollegor, läkarchef, ST-läkarchef, medicinskt ledningsansvarig läkare, verksamhetschef och chefssekreterare samt stödfunktioner inom HR och ekonomi.

Samtliga första linjens chefer har ett personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. För dig innebär det ett personalansvar över barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer. Personalen är vår absolut viktigaste resurs! Uppdraget innebär att på daglig basis styra, leda och fördela arbetet på avdelning 14. Du ingår i ett gemensamt ledarskap på avdelning 14 där ni gemensamt tar ansvar för, personal, ekonomi och arbetsmiljö.

Vid frånvaro av din andra chefskollega på avdelningen förväntas du även ersätta hen. Ansvar för rekryteringar, inskolningar och medarbetarnas kompetensutveckling ingår. Du förväntas ha medarbetarsamtal, lönesamtal och fortlöpande uppföljning tillsammans med dina medarbetare för att tillvarata deras kompetens och stödja deras professionella utveckling i ett närvarande ledarskap.

Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår målsättning är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare och vi gör det tillsammans. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus, där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål.

Kvalifikationer
Du är legitimerad barnmorska/sjuksköterska med erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller innehaft lednings-/chefsuppdrag som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är önskvärt med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården.

Du förväntas vara närvarande, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har ett intresse för att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare och har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär. Du planerar, organiserar och håller ihop helheten samtidigt som du har förmågan att delegera. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är prestigelös, har en positiv och problemlösande attityd. Ser möjligheter istället för hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Dialysmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Vi söker nu en avdelningschef till dialysmottagningen i Karlstad
Dialysmottagningen tillhör Njurmedicinkliniken.

På dialysmottagningen finns totalt 26 dialysplatser samt en självdialysenhet. Verksamheten bedrivs måndag - fredag dag/kväll samt lördag och söndag dag. Förutom dialysmottagningen i Karlstad finns det dialysmottagningar i Torsby och Arvika. Alla tre mottagningarna har ett nära samarbete kring den njursjuke patienten i Värmland.

Arbetsbeskrivning
I rollen som avdelningschef kommer du att ha ett nära samarbete med avdelningschef för dialysen i Arvika och Torsby samt ingå i klinikens ledningsgrupp.

Som avdelningschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Du har personal-, budget och verksamhetsansvar för din mottagning med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Du kommer att ansvara för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Till din hjälp har du en välfungerande organisation med hög kompetens inom olika delar av njurmedicin.

Kvalifikationer
Vi söker en avdelningschef som är sjuksköterska och har erfarenhet av njursjukvård. Meriterande är om du har erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Har du ledarskapsutbildning är det ett plus.

För oss är det viktigt att du är handlingskraftig och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.

Du har god förmåga att erbjuda anpassade lösningar och kommer gärna med nya idéer. Som avdelningschef inspirerar du till att alla tillsammans ska sträva mot verksamhetens mål. Vi vill att du ska vara intresserad av att leda team i en kunskapsintensiv organisation där största fokus är att erbjuda vård av hög kvalitet med hög patientsäkerhet.

Tjänsten kommer att passa dig som är van vid att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du är en god kommunikatör och har förmågan att fatta beslut och vara tydlig. Det är viktigt för oss att du har förmåga att leda och utveckla samt är lyhörd för verksamheten och medarbetarna.

Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Varmt välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Visa mindre

Avdelningschef för avdelning 12 och dagvården, Barn- och ungdomsmedicin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten 
Barn- och ungdomsmedicin ingår i område slutenvård och är länets specialistklinik för barn- och unga.

Verksamhetsområde har cirka 210 medarbetare och består av vårdavdelning 11 och 12 med totalt 29 vårdplatser, specialistmottagning, öppenvård, dagvård, akutmottagningen för barn-och unga, läkarenheten samt ett resursteam.

Barnkliniken kallas ibland för det ”Lilla sjukhuset” i det stora vilket kan förklaras med att inom vår verksamhet möter man de flesta av vårdens olika specialiteter där medicin, kirurgi, ortopedi, onkologi, akutsjuksjukvård och IVA-vård är några exempel. Detta belyser den stora och breda erfarenhet och kunskap vi har att erbjuda både patienter och medarbetare.

På avdelning 12 vårdas barn och ungdomar upp till 18 år med medicinska, kirurgiska och ortopediska besvär. Avdelningen har 16 vårdplatser och vi arbetar i team runt patienten.

Dagvården har verksamhet måndag till fredag och hit kommer bland annat barn med onkologiska sjukdomar och barn som ska förberedas inför olika undersökningar. Till dagvården är även våra konsultsköterskor knutna som arbetar med sjuka barn i hemmet.

Arbetsbeskrivning
För att stärka barnsjukvården i Värmland samt förbättra arbetssituationen för våra avdelningschefer så gör vi nu en organisationsförändring. Detta innebär att denna tjänst är ny i sin struktur samt att ledarskapet är delat på två personer. Ni tillsammans kommer att ha personalansvar för cirka 60 medarbetare inom yrkeskategorierna barnsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.

Du kommer att bli en av fem avdelningschefer och ingå i ledningsgruppen för barn- och ungdomsmedicin och är direkt underställd verksamhetschefen. I ledningsgruppen ger vi varandra stort stöd och leder gemensamt barn- och ungdomsmedicin framåt.

Tjänsten som avdelningschef är tillsvidareanställning i Region Värmland. Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom barnsjukvård, ledarskapsutbildning och erfarenhet av personal- budget- och verksamhetsansvar är meriterande.

Vi söker dig med stort intresse och förmåga och leda och utveckla verksamheten. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du är en god kommunikatör med förmågan att fatta beslut och vara tydlig. Du har förmåga att leda och utveckla samt är lyhörd för verksamheten och medarbetarnas behov.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Operation, Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Region Värmland eftersträvar att ha skickliga chefer som är hållbara över tid och som i
organisationen får relevanta förutsättningar för sitt chefskap.

Utvecklande Ledarskap (UL)
är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet
mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man
använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefskap
som individuellt stöd i din roll som chef/ledare. Inom verksamhetsområdet AnOpIVA ingår operation, anestesi, intensivvård, sterilteknisk verksamhet, uppvakningsvård samt Smärtcentrum.

Inom verksamhetsområdet jobbar cirka 420 medarbetare placerade på orterna Karlstad och Arvika. Operationsavdelningen i Karlstad har 20 moderna operationssalar. Vi utför både elektiva
och akuta operationer och har verksamhet dygnet runt. Totalt är vi cirka 150 medarbetare. Vi samverkar med flertalet aktörer samt övriga vårdverksamheter inom Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef på Operation är du en nyckelperson i arbetet som utgår från Regionens vision och värdegrund. Du leder utifrån angivna mål och uppdrag, följer fortlöpande upp resultat, bedriver ett tillitsbaserat ledarskap som bidrar till motiverade och engagerade medarbetare. I ditt uppdrag ansvarar du för den hälso- och sjukvården som bedrivs, personalfrågor, budget, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du är direkt underställd verksamhetschef och blir en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet från hälso- och sjukvård.

Som person är du positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad. För oss är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga med fokus på att du i ditt ledarskap också är en del av ett team med medarbetare och kollegor. Du har en förmåga att tänka strategiskt med helhet i fokus. Det är värdefullt om du är intresserad av kvalitets- och förbättringsarbete, uppmuntrar och stimulerar medarbetarnas engagemang och delaktighet, ser hälsobefrämjande arbete i vardagen som en viktig uppgift för både medarbetare och verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper och förmågan att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och idéer. Du har lätt för att samarbeta och uppskattar att samverka kring verksamhetens frågor såväl internt som externt. Du ser även positivt på att arbeta självständigt med möjlighet att strukturera, planera och organisera ditt arbete. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten, stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan! 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Visa mindre

Avdelningschefer med coachande ledarstil till Region Värmland

Tidigare medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen och vi söker nu deras efterträdare. Vi söker två Avdelningschefer till psykatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelningarna 43 & 44. Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla me... Visa mer
Tidigare medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen och vi söker nu deras efterträdare. Vi söker två Avdelningschefer till psykatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelningarna 43 & 44.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.

Välkommen med din intresseanmälan.
Vänligen prioritera vilken av tjänsterna du är mest intresserad av i din ansökan.

Om tjänsten
Pyskiatriska slutenvården söker nu två avdelningschefer.

Avdelning 43 arbetar med patienter med psykossjukdom. Behandlingsinsatserna vid psykos besår av flera delar och anpassas för varje enskild patients behov. I undantagsfall vårdas även patienter enligt LVM i väntan på en SIS-placering.

Avdelning 44 arbetar med patienter med förstämningssjukdomar. Uppdraget är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro. Ångesttillstånd och depressioner. Patienter med bipolär diagnos och psykosliknade symtom vårdas också på avdelningen. Verksamhetens ECT-team tillhör organisatoriskt avdelningen.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete i verksamheten inspirerat av ett utvecklingsarbete som startats i flera Regioner runt om i Sverige, trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna.

Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning, vi ser gärna att du är sjuksköterska.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Anställningsform avd. 43: Chefstjänst med tillsvidareanställning
Anställningsform avd. 44: Chefstjänst med tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad; 100%, dagtid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker under vecka 32.
Vänligen prioritera vilken av tjänsterna du är mest intresserad av i din ansökan.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Avdelningschefer med coachande ledarstil till Region Värmland

Då medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen söker vi nu deras efterträdare. Vi söker två Avdelningschefer till psykiatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelningarna 43 & 44. Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare... Visa mer
Då medarbetare går vidare till nya spännande uppdrag inom regionen söker vi nu deras efterträdare. Vi söker två Avdelningschefer till psykiatriska slutenvården hos Region Värmland, avdelningarna 43 & 44.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.

Välkommen med din ansökan.

Vänligen prioritera vilken av tjänsterna du är mest intresserad av i din ansökan.

Om tjänsten
Avdelning 43 arbetar med patienter med psykossjukdom. Behandlingsinsatserna vid psykos består av flera delar och anpassas för varje enskild patients behov. I undantagsfall vårdas även patienter enligt LVM i väntan på en SIS-placering.

Avdelning 44 arbetar med patienter med förstämningssjukdomar. Uppdraget är att erbjuda vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd och depressioner. Patienter med bipolär diagnos och psykosliknade symtom vårdas också på avdelningen. Verksamhetens ECT-team tillhör organisatoriskt avdelningen.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp där du förväntas ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, resursavdelning, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete i verksamheten inspirerat av ett utvecklingsarbete som startats i flera Regioner runt om i Sverige, trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. En stor utmaning inom psykiatrisk heldygnsvård är att skapa en öppen och rehabiliterande miljö som främjar återhämtning för patienter samt säkerställer patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö för personal. Vårt arbete med omvårdnadsplanering tydliggör både patientens medverkan i vården och arbetsuppgifterna för de olika yrkesrollerna.


Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper, samt med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning, vi ser gärna att du är sjuksköterska.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%, dagtid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00


Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker under vecka 32.
Vänligen prioritera vilken av tjänsterna du är mest intresserad av i din ansökan.

Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Visa mindre

Avdelningschef till Hudkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten 
Hudsjukvården i Värmland har ett länsövergripande ansvar.

Vi har mottagningsverksamhet vid hud- och STI mottagningen på Centralsjukhuset Karlstad samt behandlingsmottagningar på olika orter i länet. Verksamheten har 36 medarbetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och barnmorska.

Region Värmland eftersträvar att ha goda chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får goda förutsättningar för sitt chefsskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.

Ökad kunskap inom ledarskapets olika delar tillsammans med ökad självinsikt ger bättre förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag som chef oavsett nivå. Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefsskap som individuellt stöd i din rollen som chef/ledare.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en avdelningschef för sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och barnmorska, drygt 20 medarbetare. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten samt väljer arbetsformer så medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara.

Som avdelningschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och är direkt underställd verksamhetschef. Avdelningschef ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har vårdbakgrund med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård och har någon form av ledarskapsutbildning.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som att du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du är en god kommunikatör och har förmåga att fatta beslut och vara tydlig. Du har förmåga att leda och utveckla samt är lyhörd för verksamheten och medarbetarnas behov.

Är du intresserad av att delta i förbättringsarbete och aktivt bidra till utvecklingen av klinikens kunskapskapital, är du rätt person.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Visa mindre

Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården avdelning 44

Region Värmland söker en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården avdelning 44. Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, sköt... Visa mer
Region Värmland söker en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården avdelning 44.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.


Om tjänsten
På avdelning 44 vårdas patienter med förstämningssjukdomar. Avdelningen har för närvarande 12 vårdplatser. Avdelningens uppdrag är att erbjuda vård till patienter med ångesttillstånd och svåra depressioner. Även patienter med bipolära diagnoser och psykosliknande symtom vårdas också på avdelningen. ECT-teamet som är en egen enhet leds av avdelningens chef och överläkare. ECT är den mest effektiva behandlingsformen vid svår depression. ECT-teamet består av cirka 4 medarbetare som ansvarar för behandlingen och dessa medarbetare ingår även i avdelning 44:s personal

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd.

Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Tjänstgöringsgrad: 100%. Dagtid.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa.

Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Vi ser gärna att du är legitimerad sjuksköterska, eller har annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig.

Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd, skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Låter det som en spännande utmaning?
Välkommen med din ansökan!


Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef till Medicinkliniken, avdelning 58

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
På vårdavdelning 58 vårdas patienter över 18 år med hematologiska sjukdomar.

Vi utreder, behandlar samt följer upp patienter i nära samarbete med Hematologmottagningen som ligger i anslutning till avdelningen.

Vi söker dig som vill vara med att bygga upp den hematologiska vården i Värmland.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef kommer vi erbjuda dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för att utveckla enhetens kvalité och patientsäkerhetsarbete.

Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Du är en del i Medicinklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. Som stöd i ditt arbete samarbetar du med dina avdelningschefskollegor samt ekonomicontroller och HR-konsult.

Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat förordnande på  fyra år med grund anställning som sjuksköterska i Region Värmland.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård.

Vi ser att du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en trygg person med god självinsikt med förmåga att planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan.

 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Medicinkliniken, avdelning 58

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
På vårdavdelning 58 vårdas patienter över 18 år med hematologiska sjukdomar.

Vi utreder, behandlar samt följer upp patienter i nära samarbete med Hematologmottagningen som ligger i anslutning till avdelningen.

Vi söker dig som vill vara med att bygga upp den hematologiska vården i Värmland.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef kommer vi erbjuda dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för att utveckla enhetens kvalité och patientsäkerhetsarbete.

Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Du är en del i Medicinklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. Som stöd i ditt arbete samarbetar du med dina avdelningschefskollegor samt ekonomicontroller och HR-konsult.

Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat förordnande på  fyra år med grund anställning som sjuksköterska i Region Värmland.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård.

Vi ser att du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en trygg person med god självinsikt med förmåga att planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan.

 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Ortopedmottagningen på Centralsjukhuset Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Verksamheten Ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland.

Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning.

Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.

Arbetsbeskrivning
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar. Du deltar i Region Värmlands ledarskapsutveckling för chefer och alla nya chefer erbjuds yrkesmässig handledning.

Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för Ortopedi ansvara för genomförande och uppföljning av mottagningens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för cirka 20 medarbetare.

Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Som chef över Ortopedmottagningen arbetar du i en linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen och du kommer ingå i ledningsgruppen.

Som chef kommer du att ha ett stort ansvar för fortsatt utveckling av mottagningen med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Kliniska arbetsuppgifter förekommer.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Vi söker dig som har förmågan att sätta mottagningens verksamhet i ett större sammanhang då du tänker strategiskt och ser till helheten.

Du har förmågan att organisera och prioritera men du kan också delegera. Du är tydlig i din kommunikation, skapar delaktighet och motiverar dina medarbetare, tillsammans med dem driver du utvecklingsarbete.

Du har en positiv inställning och ser lösningar istället för hinder samt har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till avdelning 3 och 4, Ortopeden, Centralsjukhuset Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Verksamheten Ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland.

Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning.

Ortopedavdelningen är uppdelad på två avdelningar men betraktas som en enhet. Som chef har du delat ledarskap tillsammans med en chefskollega över vårdavdelning 3 och 4. Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.

Arbetsbeskrivning
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar. Du deltar i Region Värmlands ledarskapsutveckling för chefer och alla nya chefer erbjuds yrkesmässig handledning. Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för Ortopedi ansvara för genomförande och uppföljning av avdelningarnas uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Du har gemensamt med chefskollega personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten.

Som chef över vårdavdelning 3 och 4 arbetar du i en linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen och du kommer ingå i ledningsgruppen. Som chef kommer du att ha ett stort ansvar för fortsatt utveckling av avdelningarna med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Kliniska arbetsuppgifter förekommer.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Vi söker dig som har förmågan att sätta vårdavdelningarnas verksamhet i ett större sammanhang då du tänker strategiskt och ser till helheten.

Du har förmågan att organisera och prioritera men du kan också delegera. Du är tydlig i din kommunikation, skapar delaktighet och motiverar dina medarbetare, tillsammans med dem driver du utvecklingsarbete. Du har en positiv attityd och ser lösningar istället för hinder och har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till Patienthotellet

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten 
Hälso- och sjukvården står för många spännande utmaningar där fokus ligger på att skapa bästa möjliga väg genom vården för patienten.

Här är patienthotellet en viktig pusselbit!

Patienthotellet ingår i område slutenvård. Vi har en unik verksamhet som kombinerar två världar hotell och sjukvård. Patienthotellet är arbetsplatsen som erbjuder kunden mer än förväntat. Vår gemensamma insats ska göra positiv skillnad. Tillsammans arbetar vi för att uppfylla vår vision; hela hotellet hinner hälsa, hjälpa och höra.

Tillsammans med sjukvårdens verksamheter erbjuder patienthotellet boende för gäster i alla åldrar som är i behov av sjukhusansluten vård eller behandling som inte kräver inläggning på specialistklinik.

En del i verksamhetsidén är att fokusera på det friska så att patientens självläkande krafter tas tillvara.

Patienthotellet har 60 gästrum och hålls öppet dygnet runt, året runt. Patienthotellet bedriver även restaurang och konferensverksamhet.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens sjukvård tillsammans med oss. Många nya spännande saker är på gång och vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten!

Vi erbjuder dig ett arbete som präglas av gästen/patienten i fokus. Du ingår i akutklinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, avdelningschefer, HR-konsult samt controller.

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom
verksamhetsområdet. Akutklinikens utveckling sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn.

Som avdelningschef kommer du vara närmsta chef för medarbetare på patienthotellet. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fyra år med en tillsvidareanställning i Region Värmland.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning, god ekonomisk insikt och intresse och förmåga att leda och utveckla verksamheten. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande.

Det är viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer.
Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med gästen/patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse.

Urval sker löpande under ansökningstiden.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef med coachande ledarstil till Region Värmland

Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland. Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötar... Visa mer
Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.

Om tjänsten
Pyskiatriska slutenvården söker nu en Avdelningschef till avdelning 47, Beroendecentrum.

Beroendecentrum (BC) Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård med 14 vårdplatser. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. BC drivs i samverkan med Värmlands läns vårdförbund. Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen där samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar. Förbundet har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både från Region Värmlands och Värmlands län vårdförbunds verksamhetsplaner. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner, förbundschef och övriga avdelningschefer samt ingår i två ledningsgrupper, Psykiatriska slutenvården och Värmlands läns vårdförbund. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen inom psykiatriska slutenvården.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd.

Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Tjänstgöringsgrad: 100%. Dagtid.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa.

Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och missbruk/beroende och ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt.

Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd, skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Självklart har du lämplig akademisk utbildning eller erfarenheter som prövas likvärdiga. Den formella kompetensen kan vara sjuksköterska, socionom, psykolog, beteendevetare, socialpedagog, läkare och så vidare. Utbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Låter det som en spännande utmaning?
Välkommen med din ansökan!

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Avdelningschef med coachande ledarstil till Region Värmland

Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland. Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötar... Visa mer
Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.

Om tjänsten
Psykiatriska slutenvården söker nu en Avdelningschef till avdelning 47, Beroendecentrum.

Beroendecentrum (BC) Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård med 14 vårdplatser. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. BC drivs i samverkan med Värmlands läns vårdförbund. Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen där samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar. Förbundet har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både från Region Värmlands och Värmlands län vårdförbunds verksamhetsplaner. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner, förbundschef och övriga avdelningschefer samt ingår i två ledningsgrupper, Psykiatriska slutenvården och Värmlands läns vårdförbund. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen inom psykiatriska slutenvården.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd.

Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Tjänstgöringsgrad: 100%. Dagtid.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa.

Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och missbruk/beroende och ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt.

Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd, skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Självklart har du lämplig akademisk utbildning eller erfarenheter som prövas likvärdiga. Den formella kompetensen kan vara sjuksköterska, socionom, psykolog, beteendevetare, socialpedagog, läkare och så vidare. Utbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Låter det som en spännande utmaning?
Välkommen med din ansökan!

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården avdelning 44

Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland. Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare... Visa mer
Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården hos Region Värmland.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.


Om tjänsten
Nu söker vi en Avdelningschef till Psykiatriska slutenvården avdelning 44.

På avdelning 44 vårdas patienter med förstämningssjukdomar. Avdelningen har för närvarande 12 vårdplatser. Avdelningens uppdrag är att erbjuda vård till patienter med ångesttillstånd och svåra depressioner. Även patienter med bipolära diagnoser och psykosliknande symtom vårdas också på avdelningen. ECT-teamet som är en egen enhet leds av avdelningens chef och överläkare. ECT är den mest effektiva behandlingsformen vid svår depression. ECT-teamet består av cirka 4 medarbetare som ansvarar för behandlingen och dessa medarbetare ingår även i avdelning 44:s personal

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd.

Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Tjänstgöringsgrad: 100%. Dagtid.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa.

Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd, skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning?
Välkommen med din ansökan!


Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se

Fackliga företrädare nås via Region Värmlands växel: 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef till Ortopedmottagningen till Centralsjukhuset i Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Verksamheten Ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland.

Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning. Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.

Arbetsbeskrivning
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar. Du deltar i Region Värmlands ledarskapsutveckling för chefer och alla nya chefer erbjuds yrkesmässig handledning. Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för Ortopedi ansvara för genomförande och uppföljning av mottagningens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för cirka 18 medarbetare. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Som chef över Ortopedmottagningen arbetar du i en linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen och du kommer ingå i ledningsgruppen. Som chef kommer du att ha ett stort ansvar för fortsatt utveckling av mottagningen med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Kvalifikationer
Du har lämplig akademisk bakgrund, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården.

Körkort B krävs.

Vi söker dig som har förmågan att sätta mottagningens verksamhet i ett större sammanhang då du tänker strategiskt och ser till helheten. Du har förmågan att organisera och prioritera men du kan också delegera. Du är tydlig i din kommunikation, skapar delaktighet och motiverar dina medarbetare, tillsammans med dem driver du utvecklingsarbete. Du har en positiv attityd och ser lösningar istället för hinder och har lätt för att arbeta såväl självständigt som med andra. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till infektionskliniken

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland och består av infektionsmottagningen, tuberkulosmottagningen, resemedicin samt vårdavdelning 31/32 med infektionsomvårdnadskompetens och isolerings möjligheter.

Inom Region Värmland ges möjlighet till olika ledarskapsutbildningar.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef blir din uppgift att i gemensamt ledarskap leda medarbetarna på infektionsklinikens vårdavdelning 31/32. Din roll är att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats.

Som avdelningschef utvecklar du vården genom att driva kvalitets- och förbättringsarbeten och ansvarar för den dagliga bemanningen. Avdelningschefen har ekonomiskt ansvar och arbetar för att resurser används på bästa sätt. Du är en del i infektionsklinikens ledningsgrupp och arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschef.

Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland. Det är möjligt att kombinera tjänsten med klinisk tjänstgöring på del av tid efter överenskommelse.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Det är vidare önskvärt att du är strukturerad och flexibel och har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef till steriltekniska enheten

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Steriltekniska enheten är organiserad under anestesi/operation/intensivvård.

Steriltekniska enheten i Karlstad ansvarar för medicinska engångs- och flergångsprodukter till olika vårdgivare i Värmland. Vi arbetar i processgrupper och dessa är certifierade enligt SS-ISO9001:2015.

Steriltekniska enheten i Karlstad har uppdrag dels gentemot Centralsjukhuset samt till länets vårdcentraler och privata sjukvårdsenheter. Totalt har Steriltekniska enheten omkring 145 kunder varav operationsverksamheten på sjukhuset i Karlstad står för cirka 60% av uppdragen.

Vi söker nu avdelningschef, du blir en av totalt 10 avdelningschefer inom AnOpIVA (Anestesi-, Operation- och intensivvården) där du ingår i ledningsgruppen och är direkt underställd biträdande verksamhetschefen.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Ett nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Din huvudsakliga placering är på Operationscentrum – steriltekniska enheten, Centralsjukhuset i Karlstad.

Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år, med en tillsvidaretjänst i regionen.

Kvalifikationer
Vi ser att du i rollen som avdelningschef för Steriltekniska enheten har en utbildning inom hälso-och sjukvård.  Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera, kommunicera tydligt och fatta beslut. Du är initiativtagande och kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt så att uppsatta mål nås. 

Meriterande är om du har erfarenhet av tidigare chefsuppdrag.

https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Jobba-hos-oss/vara-medarbetare/


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB s... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB samt gyn och gynonkologisk mottagning. Avdelning 14 består av cirka 90 medarbetare i yrkeskategorierna barnmorska, sjuksköterska och undersköterska.


Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef på avdelning 14 är du första linjens chef för cirka 45 medarbetare. Du har medarbetarsamtal, lönesamtal och fortlöpande uppföljning med dina medarbetare för att tillvarata deras kompetens och stödja deras professionella utveckling i ett närvarande ledarskap. Du ingår i ett gemensamt ledarskap där ni gemensamt tar ansvar för, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus, där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Du ingår i kvinnosjukvårdens ledningsgrupp som består av dina avdelningschefskollegor, läkarchef, verksamhetschef och chefssekreterare samt stödfunktioner inom HR och ekonomi.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska/sjuksköterska eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är önskvärt med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera och inspirera och tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter i stället för hinder Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år med en grundanställning i Region Värmland. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef till vårdadministration område slutenvården

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer, verksamhetsområdet består av cirka 245 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheterna inom Centralsjukhuset i Karlstad samt Sjukhuset i Arvika.

En gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utveckla vården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi söker nu en avdelningschef till vårdadministration område slutenvård med placering på Centralsjukhuset i Karlstad.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett utdelat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.

Verksamheten har ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi har en servicekultur med hög kompetens samt ett gott bemötande. Vi medverkar till att skapa effektiva och kostnadsmedvetna processer och vi följer kontinuerligt upp våra arbetssätt för att medverka till patientens bästa väg genom vården. Vi ska också bidra till att minska oönskad variation i vården och vi ska agera som om varje patient vore vår anhörig och skapa den vård vi själv vill ta del av. Vi följer Region Värmlands värdegrund, ”För alla i Värmland”.

Som avdelningschef ingår du i vårdadministration område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att arbeta i grupp, har förmåga att tänka strategiskt, har förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Löpnade intervjuer under ansökningstiden kan bli aktuellt.

https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-forskning/Jobba-hos-oss/vara-medarbetare/


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB s... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB samt gyn och gynonkologisk mottagning. Avdelning 14 består av cirka 90 medarbetare i yrkeskategorierna barnmorska, sjuksköterska och undersköterska.


Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef på avdelning 14 är du första linjens chef för cirka 45 medarbetare. Du har medarbetarsamtal, lönesamtal och fortlöpande uppföljning med dina medarbetare för att tillvarata deras kompetens och stödja deras professionella utveckling i ett närvarande ledarskap. Du ingår i ett gemensamt ledarskap där ni gemensamt tar ansvar för, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus, där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Du ingår i kvinnosjukvårdens ledningsgrupp som består av dina avdelningschefskollegor, läkarchef, verksamhetschef och chefssekreterare samt stödfunktioner inom HR och ekonomi.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska/sjuksköterska eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är önskvärt med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera och inspirera och tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter i stället för hinder Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år med en grundanställning i Region Värmland. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer, verksamhetsområdet består av cirka 245 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheter... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer, verksamhetsområdet består av cirka 245 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheterna inom Centralsjukhuset i Karlstad samt sjukhuset i Arvika. En gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utveckla vården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde. Vi söker nu en avdelningschef till vårdadministration område slutenvård med placering på Centralsjukhuset i Karlstad. 


Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Arbetsuppgifter

Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett utdelat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Verksamheten har ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi har en servicekultur med hög kompetens samt ett gott bemötande. Vi medverkar till att skapa effektiva och kostnadsmedvetna processer och vi följer kontinuerligt upp våra arbetssätt för att medverka till patientens bästa väg genom vården. Vi ska också bidra till att minska oönskad variation i vården och vi ska agera som om varje patient vore vår anhörig och skapa den vård vi själv vill ta del av. Vi följer Region Värmlands värdegrund, "För alla i Värmland". Som avdelningschef ingår du i vårdadministration område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har för tjänsten adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap. Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att arbeta i grupp, har förmåga att tänka strategiskt, har förståelse för helheten samt är en god kommunikatör. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se

Facklig företrädare för Vision, nås via växeln, 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef med hjärta för ledarskapsfrågor

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicinsk vård samt specialiserad hjärtsjukvård för hela länet. Kliniken består av två vårdavdelningar; avdelning 56 och avdelning 57, hjärtmottagning, PCI-enhet, ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicinsk vård samt specialiserad hjärtsjukvård för hela länet. Kliniken består av två vårdavdelningar; avdelning 56 och avdelning 57, hjärtmottagning, PCI-enhet, pacemakeroperation, dagvård och sköterskebaserade mottagningar. 
Avdelning 57 är en hjärtvårdavdelning med totalt 23 vårdplatser med integrerad HIA (hjärtintensivavdelning) med 5 vårdplatser. Här vårdas patienter med hjärtsjukdom och även patienter med andra medicinska sjukdomar. Dagvården består av 7 vårdplatser där elektiv verksamhet bedrivs dagtid under vardagar med personal som roterar mellan avdelning och dagvård. På PCI-enheten roterar personal mellan avdelningen PCI-enheten. 
Avdelningen lägger stort fokus på utbildning och utveckling av både medarbetare och verksamhet.
Kliniken arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten med patienten i fokus för en säker vård med hög kvalité. Genom ett utvecklat ledar-och medarbetarskap och god arbetsmiljö skapar vi mervärde för dem vi är till för! 


Avdelningschef med hjärta för ledarskapsfrågor

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef kommer vi erbjuda dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för att stärka kvalité och patientsäkerhet på avdelningen. Du kommer ingå i ett delat ledarskap med personalansvar för cirka 30-35 medarbetare. Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Du är en del i hjärt-och akutmedicins ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. Som stöd i ditt arbete har du controller och HR-konsult. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland. I uppdraget ingår klinisk tjänstgöring, omfattning enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt yrke och sina arbetsplatser.Fackliga företrädare, Thomas Eriksson (Vårdförbundet) och Kristofer Grundström (Kommunal) nås via växeln 010-831 50 00. Visa mindre

Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB s... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Avdelning 14 är uppdelad i BB samt gyn och gynonkologisk mottagning. Avdelning 14 består av cirka 90 medarbetare i yrkeskategorierna barnmorska, sjuksköterska och undersköterska.


Avdelningschefer till gemensamt ledarskap, avdelning 14 kvinnosjukvården

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef på avdelning 14 är du första linjens chef för cirka 45 medarbetare. Du har medarbetarsamtal, lönesamtal och fortlöpande uppföljning med dina medarbetare för att tillvarata deras kompetens och stödja deras professionella utveckling i ett närvarande ledarskap. Du ingår i ett gemensamt ledarskap där ni gemensamt tar ansvar för, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus, där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Du ingår i kvinnosjukvårdens ledningsgrupp som består av dina avdelningschefskollegor, läkarchef, verksamhetschef och chefssekreterare samt stödfunktioner inom HR och ekonomi.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska/sjuksköterska eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är önskvärt med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera och inspirera och tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter i stället för hinder Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på fyra år med en grundanställning i Region Värmland. 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, akutmottagningen, Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi söker dig som vill bli en del av vår ledningsgrupp på akutmottagningen. Tillsammans med alla våra medarbetare vill vi välkomna dig in i akutsjukvården! Många nya spännande saker är på gång och vi söker dig som vill ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker dig som vill bli en del av vår ledningsgrupp på akutmottagningen. Tillsammans med alla våra medarbetare vill vi välkomna dig in i akutsjukvården! Många nya spännande saker är på gång och vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten.
Akutmottagen på Centralsjukhuset har som uppdrag att omhänderta patienter med akuta sjukdomar eller skador oavsett tillstånd. Det sker i samarbete med sjukhusens specialistkliniker, primärvården, ambulanssjukvården samt med kommunernas vård och omsorg. Akutmottagningen tar emot patienter inom medicin, kirurgi och ortopedi dygnet runt. På jourtid även patienter inom infektion, gynekologi och barn. Verksamhetsområdet har idag cirka 120 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor, under direkt ledning av två avdelningschefer, som liksom en biträdande avdelningschef är underställda verksamhetschefen. Läkarna från de kliniker som akutmottagningen samverkar med tjänstgör på akutmottagningen inom ramen för ett traditionellt joursystem. Då verksamheten utvecklas och växer har vi behov av ytterligare en avdelningschef till verksamheten.


Avdelningschef, akutmottagningen, Karlstad

Arbetsuppgifter

Du vill vara med och driva utvecklingen av ett patientfokuserat arbetssätt på akutmottagningen Karlstad. Vi erbjuder dig ett arbete som präglas av teamarbete med patienten i fokus. Du ingår i akutmottagningens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, andra avdelningschefer, biträdande avdelningschef, HR konsult samt controller.
Uppdraget kräver stor lyhördhet och tydlighet då ni kommer vara 3 avdelningschefer med gemensamt uppdrag. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet. Akutmottagningens utveckling sker via samverkan med andra delar av vården inom ett stort antal olika vårdprocesser, vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Det är viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer. Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum. Arbetet kräver tydlighet i ledarskapet, lyhördhet, strategiskt tänkande, samarbetsförmåga samt ekonomisk förståelse. Som avdelningschef kommer du vara närmsta chef för en grupp medarbetare samt tillsammans med övriga chefer ha ett övergripande arbetsmiljöansvar. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fyra år.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning, god ekonomisk insikt och intresse och förmåga att leda och utveckla verksamheten. Erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. Urval sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschefer till teambaserat ledarskap, förlossningsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till värmlänningarnas hälsa? Vill du medverka till att fortsätta uppbyggnaden av en verksamhet som präglas av arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbets... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till värmlänningarnas hälsa? Vill du medverka till att fortsätta uppbyggnaden av en verksamhet som präglas av arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Välkommen till Region Värmland! Vi söker nu fyra avdelningschefer som tillsammans genom teambaserat ledarskap kommer ansvara för förlossningsavdelningen som består av cirka 50 medarbetare i yrkeskategorierna barnmorska och undersköterska. Vi söker dig som tillsammans med dina chefskollegor vill och kan skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att utveckla kvinnosjukvården i Värmland! Du har förmågan att engagera och entusiasmera medarbetare för att tillsammans skapa förutsättningarna för att kvinnosjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi anser att ett öppet och kommunikativt ledarskap, som kan ena och bygga förtroende är avgörande för att lyckas i rollen. Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning, obstetrisk öppenvård samt BB / gyn avdelning. Förlossningen är belägen i Karlstad. Varje år föds här ca 3000 barn och vi handlägger förlossningar från vecka 28+0. Vi ingår i ett samarbete med Uppsala-Örebroregionen.


Avdelningschefer till teambaserat ledarskap, förlossningsavdelningen

Arbetsuppgifter

Du ingår i ett chefsteam bestående av fyra avdelningschefer där ni gemensamt tar ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. I tjänsten ingår 50 % kliniskt arbete för att tillgodose behovet av närvarande ledarskap. Som avdelningschef på förlossningen är du första linjens chef för medarbetare bestående av barnmorskor och undersköterskor. Du har medarbetarsamtal, lönesamtal och fortlöpande uppföljning med dina medarbetare för att tillvarata deras kompetens och stödja deras professionella utveckling i ett närvarande ledarskap. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus, där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Du kommer tillsammans med dina chefskollegor att vara med och forma arbetet inom teamet. Det finns stöd och handledning av mentor i arbetet med att sätta strukturen och etablera arbetssätt där era respektive styrkor kommer till sin rätt och tillsammans skapar en bättre helhet. 
Chefsförordnandet är tidsbegränsat med en grundanställning i Region Värmland. Intervjuer kan komma att ske löpande. Arbetstid dag, kväll.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska. Det är önskvärt med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera och inspirera och tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter i stället för hinder. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt pati... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt patienten.


Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationscentrum - uppvakningsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen och är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning. När du kommit på plats i din nya roll som avdelningschef på UVA får du vara med och rekrytera en biträdande avdelningschef som kommer bistå dig i arbetet om 50%. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men detta är ej ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som avdelningschef på UVA vill och kan ta till vara medarbetarnas kompetens och idéer, att du har god förmåga att samarbeta och entusiasmera samt inte räds att fatta beslut.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetere om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare Vårdförbundet och Kommunal nås via växeln 010-8315000 Visa mindre

Avdelningschef, Palliativt team Karlstad, Kristinehamn och Säffle

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Onkologikliniken har ett länsövergripande ansvar för den allmänonkologiska cancersjukvården i Värmland. I uppdraget ingår även strategiskt ansvar för specialiserad palliativ vård. Onkologiklinikens specialiserade palli... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Onkologikliniken har ett länsövergripande ansvar för den allmänonkologiska cancersjukvården i Värmland. I uppdraget ingår även strategiskt ansvar för specialiserad palliativ vård. Onkologiklinikens specialiserade palliativa uppdrag består av såväl öppenvård som slutenvård. För patienter anslutna till palliativa teamen finns vårdplatser för specialiserad palliativ vård på onkologiklinikens avdelning 7 CSK. Det Strategiska ansvaret innefattar förutom grunduppdrag;
Konsultuppdrag: Specialiserad palliativ vård erbjuds även till patienter oavsett diagnos och ålder via palliativ konsultation. Utbildnings- och utvecklingsuppdrag: Av sjuksköterskor, läkare i regionen samt riktade utbildningsinsatser till enskilda verksamheter. Vårdplan för döende (NVP 2d) har implementerats och sprids i regionen. Utveckling och utbildning av palliativa ombud inom region och kommuner.
Vi söker nu en avdelningschef för de palliativa teamen i Säffle, Karlstad och Kristinehamn.
Som avdelningschef för de palliativa Teamen är du chef för sjuksköterskorna
Uppdrag: 
De palliativa teamen erbjuder specialiserad palliativ vård till vuxna patienter med tumörsjukdom via besök i hemmet av läkare, sjuksköterska, kurator samt fysioterapeut. Patienterna är i ett palliativt sjukdomsskede med behov av avancerad symtombehandling och stödjande åtgärder med den palliativa vårdens helhetssyn som även omfattar närstående. Vid anslutning av patient till palliativa teamet övertas i regel det medicinska ansvaret helt och teamet blir fast vårdkontakt för patienten. Teamen arbetar personcentrerat i nära samarbete med kommunens hemsjukvård. Den basala omvårdnaden ligger på hemtjänst respektive hemsjukvård. Teamsköterskans arbetsuppgift innefattar även uppföljning av onkologiska patienter under aktiv behandling i samarbete med onkologer och kontaktsjuksköterskor. I uppdraget ingår att vara med och driva utveckling av den specialiserade palliativa vården i Värmland, vilket innebär utveckling av de palliativa teamen samt ett samordningsansvar för de palliativa teamen i Torsby och Arvika, vilka är organiserade under annat verksamhetsområde. Samordningsansvaret innebär att Du är delaktig i att driva frågor inom specialiserad palliativ vård samt att arbeta för en mer jämlik allmän palliativ vård i länet. Du deltar i samverkansmöten med aktuella kommuner och ingår i Palliativa rådet och Palliativa rådets utbildningsgrupp samt är samordnare och delaktig (och drivande) i utvecklingen av nätverket för palliativa ombud


Avdelningschef, Palliativt team Karlstad, Kristinehamn och Säffle

Arbetsuppgifter

Arbetsgivaransvaret som avdelningschef innebär att leda, utveckla samt följa upp budget och arbetsmiljö i verksamheten. I tjänsten ingår viss klinisk tjänstgöring med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du ingår i klinikledningen på onkologikliniken. En viktig del av arbetet är utveckling av verksamheten med patienten i fokus där kvalitet och ständig förbättring för att nå våra mål.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill gå in i ett utvecklande chefskap. Du står för ett tydligt ledarskap, är självständig och vill arbeta med utveckling. Att samverka med andra parter både inom och utanför regionen kring verksamhetens frågor är en självklarhet. Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet och ledarskapsutbildningar Förmåga att se helheten, kunna organisera, leda, planera samt bygga bra och förtroendefulla relationer med din omgivning och som har en god självkännedom, personlig mognad samt empatisk förmåga.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat i fyra år med en grundtjänst i Region Värmland. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetere om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare Ann-Christine Severin nås via växeln 010-8315000 Visa mindre

Avdelningschef till barn- och ungdomspsykiatrin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Du kommer att leda tvärprofessionella team som tar ett gemensamt ansvar för patienternas psykiatriska vård. Barn- och ungdomspsykiatrin är... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Du kommer att leda tvärprofessionella team som tar ett gemensamt ansvar för patienternas psykiatriska vård. Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 130 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi står mitt i ett förändringsarbete för att möta dagens och framtidens behov av barn- och ungdomspsykiatri. Vi genomför nu en inre omorganisation där vi skapar tvärprofessionella team, som tar ett gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus. 


Avdelningschef till barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsuppgifter

I din roll som avdelningschef kommer du att leda tvärprofessionella team. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Organisationen är i ett utvecklingsskede där du är med och bidrar i arbetet med utvecklings- och implementeringsarbete. Tillsammans med ledningsgruppen och medarbetarna kommer vi skapa strukturerna för välfungerande team och vara en del av framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Vi har stora utmaningar i att räcka till för de barn och unga som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård, så en viktig del i uppdraget är att söka och anamma nya arbetssätt för att använda resurserna så effektivt och kvalitetssäkert som möjligt. Personalen är vår absolut viktigaste resurs och som avdelningschef har du ansvar för arbetsmiljö, rekryteringar och ett hälsosamt arbetsliv. Du bidrar till att verksamheten inom verksamhetsområdet bedrivs på ett resultatinriktat sätt utifrån gällande författningar och riktlinjer samt enligt vetenskapliga principer. Du kommer inom ramen för uppdraget att aktivt jobba med förbättringsarbeten, uppföljning och rapportering och att driva förändringsprocesser ihop med övriga ledningsgruppen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med många olika professioner inom regionen. För att skapa förutsättningar för den sömlösa vården kommer du också att ha ett nära samarbete med övriga verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

För att passa för uppdraget bör du vara en person som gillar utmaningar, som är trygg i dig själv och som har förmågan att skapa trygghet för andra. Du bör gilla att jobba med förändringar men också att stabilisera och utveckla arbetsgrupper. Du kommer att leda tvärprofessionella team, skapa strukturer med patienten i fokus som borgar för en god, utvecklande och trygg arbetsmiljö. Övergripande mål är en jämlik, behovsstyrd, kostnadseffektiv, god och nära vård för Värmlands barn och unga. Du bör dela regionens värdegrund och utöva ett tillitsbaserat ledarskap. Du bör vara stabil, flexibel, trygg och ansvarstagande. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, leda och bli ledd. 
Erfarenhet av ledarskap är ett krav, liksom relevant akademisk examen. Erfarenhet av hälso- och sjukvård är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med barn och unga och/eller psykiatri. B körkort är ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef till ny slutenvårdavdelning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi söker dig som vill vara med och utveckla en helt ny slutenvårdsavdelning för barn och unga med svår psykiatrisk problematik. Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår p... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla en helt ny slutenvårdsavdelning för barn och unga med svår psykiatrisk problematik. Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 130 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi står mitt i ett förändringsarbete för att möta dagens och framtidens behov av barn- och ungdomspsykiatri. Vi har patienten i ett självklart fokus. Vi står i startgroparna att inrätta en helt ny slutenvårdsavdelning för barn och unga med svår psykiatrisk problematik, såsom svår ätstörning, suicidalitet, självskadebeteende, psykoser och utåtagerande. Avdelningen kommer att vara belägen i Karlstad och stå i nära samarbete med övriga enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Centrum för ätstörningars barnteam och Barn- och ungdomsmedicin. Avdelningen kommer att rymma 6-8 platser och vara öppen dygnet runt. Flera av platserna kommer med stor sannolikhet att användas för patienter med ätstörning.  


Avdelningschef till ny slutenvårdavdelning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsuppgifter

Som chef för slutenvårdsavdelningen är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer att ha ett stort och viktigt ansvarsområde, där patienter med svår ätstörning, suicidalitet, självskadebeteende, psykoser och utåtagerande finns inom enheten tillsammans med anhöriga/vårdnadshavare. Du kommer att jobba i nära relation till medarbetarna på enheten, med övriga enheter på BUP, Centrum för ätstörningars barnteam och Barn och ungdomsmedicin. Du kommer också att jobba strategiskt med utvecklingsarbete såväl inom den egna enheten som inom hela verksamhetsområdet.  
Vi har stora utmaningar i att räcka till för de barn och unga som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård. En viktig del i uppdraget är att söka och anamma nya arbetssätt för att använda resurserna så effektivt och kvalitetssäkert som möjligt. Personalen är vår absolut viktigaste resurs och som avdelningschef har du ansvar för arbetsmiljö, rekryteringar och ett hälsosamt arbetsliv. Du bidrar till att verksamheten inom verksamhetsområdet bedrivs på ett resultatinriktat sätt utifrån gällande författningar och riktlinjer samt enligt vetenskapliga principer. Du kommer inom ramen för uppdraget att aktivt jobba med förbättringsarbeten, uppföljning och rapportering och att driva förändringsprocesser ihop med övriga ledningsgruppen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med många olika professioner inom regionen. Vi söker dig som vill vara med i detta viktiga arbete. Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

För att passa för uppdraget bör du vara en person som gillar utmaningar, som är trygg i dig själv och som har förmågan att skapa trygghet för andra. Du bör gilla att jobba med förändringar men också att stabilisera och utveckla arbetsgrupper. Du kommer att leda tvärprofessionella team, skapa strukturer med patienten i fokus som borgar för en god, utvecklande och trygg arbetsmiljö. Övergripande mål är en jämlik, behovsstyrd, kostnadseffektiv, god och nära vård för Värmlands barn och unga. Vi förutsätter att du delar regionens värdegrund, att du är stabil, flexibel, trygg och ansvarstagande. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Tidigare erfarenheter av ledarskap inom hälso- och sjukvård eller närliggande område är ett krav, liksom relevant akademisk examen. Erfarenhet av att jobba på vårdavdelning är starkt meriterande, liksom erfarenheter av att jobba med barn och unga med psykiatrisk problematik. 
B körkort är ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
 

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt pati... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt patienten.


Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationscentrum - uppvakningsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen och är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetere om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare Vårdförbundet och Kommunal nås via växeln 010-8315000 Visa mindre

Avdelningschef med hjärta för ledarskapsfrågor

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelning 56 är en avdelning med medicinsk bredd och möjlighet till stor variation. Avdelningen är uppdelad i medicinsk akutvård (MAVA) och lungmedicin .Fyra vårdgrupper tar hand om avdelningens 23 vårdplatser. Klinike... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Avdelning 56 är en avdelning med medicinsk bredd och möjlighet till stor variation. Avdelningen är uppdelad i medicinsk akutvård (MAVA) och lungmedicin .Fyra vårdgrupper tar hand om avdelningens 23 vårdplatser. Kliniken arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten med patienten i fokus för en säker vård med hög kvalité. Genom ett utvecklat ledar-och medarbetarskap och god arbetsmiljö skapar vi mervärde för dem vi är till för!


Avdelningschef med hjärta för ledarskapsfrågor

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef kommer vi erbjuda dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare arbetar för att stärka kvalité och patientsäkerhet på avdelningen. Du kommer ingå i ett delat ledarskap med personalansvar för cirka 25 medarbetare. Utifrån verksamhetens mål ansvarar du för ekonomi, arbetsmiljö samt att driva kvalitets- och förbättringsarbeten. Du är en del i hjärt-och akutmedicins ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. Som stöd i ditt arbete har du controller och HR-konsult. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland. I uppdraget ingår klinisk tjänstgöring, omfattning enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig som ny chef ett chefsintroduktionsprogram och goda möjligheter till vidareutveckling i chefsrollen.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med intresse för akutsjukvård, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Fackliga företrädare, Isabelle Joelsson Vårdförbundet 010-839 14 56 och Bente Hermanrud Kommunal 010-839 14 56 Visa mindre

Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt pati... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Uppvakningsavdelningen ansvarar för patienten efter operation eller annan genomgång/undersökning som skett under narkos. På postoperativa avdelningen arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor runt patienten.


Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationscentrum - uppvakningsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen och är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetere om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare Vårdförbundet och Kommunal nås via växeln 010-8315000 Visa mindre

Biträdande avdelningschef, sjukvårdsrådgivningen 1177

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi utvecklar en helt ny väg in i den värmländska sjukvården för patienten. Region Värmland har från 1 november 2019 tagit över sjukvårdsrådgivningen i egen regi. Verksamheten är förlagd till regionens tre akutsjukhus K... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi utvecklar en helt ny väg in i den värmländska sjukvården för patienten. Region Värmland har från 1 november 2019 tagit över sjukvårdsrådgivningen i egen regi. Verksamheten är förlagd till regionens tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby med totalt fyra enheter. Vi vill ha dig med att utveckla den värmländska vårdkoordineringen med mål att skapa en enkel, tydlig och trygg väg för patienten in och igenom vården.
Biträdande avdelningschef, sjukvårdsrådgivningen 1177

Arbetsuppgifter

Som biträdande enhetschef arbetar du på uppdrag av och tillsammans med enhetschef. Du ansvarar i samråd med enhetschef för planering, uppföljning, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten och väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara. Du har förmåga att leda och utveckla samt är lyhörd för verksamhetens och medarbetarnas behov. Du ansvarar tillsammans med enhetschefen för den hälso- och sjukvård som bedrivs vid enheterna och upptagningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan internt och externt. Tjänsten innehåller även eget personalansvar, ansvar för att bedriva förbättringsarbete. Arbetsuppgifterna är varierade och det finns stort utrymme för utveckling. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten. Erfarenhet av ledarskap och/eller från arbete inom hälso- och sjukvården är meriterande. Du bör ha goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens och idéer. Du ska kunna arbeta självständigt samt samverka kring verksamhetens frågor internt och externt. Andra viktiga ledaregenskaper utöver god samarbetsförmåga är initiativförmåga, förmåga att motivera och entusiasmera medarbetare samt att kunna hantera stressiga situationer. Du behöver ha god datavana. Körkort krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och dina värderingar behöver stämma överens med Region Värmlands värdegrund - att vi jobbar tillsammans med målet god kvalitet, att vi bryr oss och jobbar med fokus framåt! Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledarskap är meriterande men inget krav. Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Fackliga företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschefer med coachande ledarstil till Region Värmland

Nu söker vi två Avdelningschefer till psykatriska slutenvården hos Region Värmland. Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete. Välkommen med din intresseanmälan. Om tjänsten Pyskiatriska slutenvå... Visa mer
Nu söker vi två Avdelningschefer till psykatriska slutenvården hos Region Värmland.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete. Välkommen med din intresseanmälan.

Om tjänsten
Pyskiatriska slutenvården söker nu två avdelningschefer.

Chef till avdelning 43:
Avdelning 43 är inriktad på att arbeta med patienter med psykossjukdomar.

Chef till avdelning 45:
Avdelning 45 är en utslussningsavdelning där uppdraget är att erbjuda omvårdnad till patienter som är i behov av ytterligare vård och planering inför hemgång.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Tjänstgöringsgrad 100%. Dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.seVarmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Avdelningschef till Resursavdelningen med fokus på verksamhetsutveckling

Nu söker vi dig som vill kombinera en tjänst som Avdelningschef och Verksamhetsutvecklare. Du kommer arbeta som Avdelningschef 50% på Resursavdelningen och som Verksamhetsutvecklare 50%. Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lags... Visa mer
Nu söker vi dig som vill kombinera en tjänst som Avdelningschef och Verksamhetsutvecklare. Du kommer arbeta som Avdelningschef 50% på Resursavdelningen och som Verksamhetsutvecklare 50%.

Som avdelningschef inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete. Välkommen med din intresseanmälan.


Om tjänsten
Resursavdelningen består av ett flertal kompetenser, kuratorer, arbetsterapeuter, medarbetare med brukarerfarenhet, administratör och servicepersonal. Avdelningen är en resurs för samtliga avdelningar i verksamheten.

Verksamhetsutvecklardelens fokus kommer att ligga på det fortsatta utvecklings- och implementeringsarbetet av vårdinnehållet i verksamheten.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Där förväntas du ta ett övergripande ansvar för utveckling av verksamhetsområdet. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.


Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring. Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Vi ser också att du har erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsutveckling. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Tjänstgöringsgrad 100%. Dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Läs gärna mer på: www.regionvarmland.seVarmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Visa mindre

Avdelningschef, barn- och ungdomsmedicin, avdelning 11

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Barn-och ungdomsmedicin vårdar barn 0-18 år  och är länets enda specialistklinik för barn. Vi söker dig som har ett genuint intresse att driva och utveckla barnsjukvården i Värmland. Avdelning 11 är en neonatalavdelnin... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Barn-och ungdomsmedicin vårdar barn 0-18 år  och är länets enda specialistklinik för barn. Vi söker dig som har ett genuint intresse att driva och utveckla barnsjukvården i Värmland. Avdelning 11 är en neonatalavdelning som är familjecentrerad med akut- och intensivvård. Vi vårdar förtidigt födda barn från vecka 28 samt sjuka nyfödda barn 0-6 månader.
Allt arbete är familjecentrerat och vi har ett nära samarbete med avdelning 14 för samvård då vi eftersträvar 0-seperation. Avdelningen har 13 vårdplatser och har cirka 60 medarbetare, du har ett nära samarbete med biträdande avdelningschef.Avdelningschef, barn- och ungdomsmedicin, avdelning 11

Arbetsuppgifter

Avdelningschef är underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgrupp med ansvar för hela barn- och ungdomsmedicin. I uppdraget ingår att ansvara för planering, samordning,  kvalitetsäkring och utveckling av verksamheten. Du har personal, - budget och verksamhetsansvar. I din roll som avdelningschef uppmuntrar , stöttar och skapar du  förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.


Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnsjuksköterska/sjuksköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso-sjukvården. Du är strukturerad, drivande och flexibel. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Region Värmland erbjuder nya chefer yrkesmässig handledning och ledarskapsutbildningar.


Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare för Kommunal Lillemor Zander, 0108314420 och Vårdförbundet nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, enheten för intensiva insatser, barn- och ungdomspsykiatrin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffek... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 120 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi står mitt i ett förändringsarbete för att möta dagens och framtidens behov av barn- och ungdomspsykiatri. Vi genomför nu en inre omorganisation där vi skapar tvärprofessionella team, som tar ett gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus.
Vi söker nu en avdelningschef till enheten för intensiva insatser, barn- och ungdomspsykiatrins enhet för akut och intensiv vård för barn och unga.Avdelningschef, enheten för intensiva insatser, barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsuppgifter

Enheten för intensiva insatser består av cirka 25 medarbetare och är barnpsykiatrins enhet för akut och intensiv vård för barn och unga. Vid mottagningen arbetar vi enligt Värmlandsmodellen som innebär att insatser i huvudsak bedrivs i öppenvård samt i akut och planerad dagvård. En viktig del i Värmlandsmodellen är insatser i den unges egen miljö, vilket innebär att behandlingsinsatser genomförs i hemmen. Vi arbetar för att undvika slutenvård för unga så långt det är möjligt men kan, när behov uppstår, öppna upp slutenvårdsplats inom enheten eller inom närliggande verksamheter.
Arbetet vid mottagningen bedrivs i tre team, ett akutteam och två behandlingsteam, som alla jobbar i nära interaktion med varandra. Enheten för intensiva insatser arbetar i nära samverkan med övriga mottagningar på BUP, med Centrum för ätstörningars barnteam samt Barnkliniken. Då de egna platserna för slutenvård är ytterst begränsade sker samverkan även med vuxenpsykiatrin i Värmland samt övriga BUP-kliniker i Sverige.
Som chef för enheten för intensiva insatser är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer att ha ett stort och viktigt ansvarsområde. Du kommer att jobba i nära relation till medarbetarna på enheten men också strategiskt med utvecklingsarbete såväl inom den egna enheten som inom hela verksamhetsområdet. 
Vi har stora utmaningar i att räcka till för de barn och unga som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård. En viktig del i uppdraget är att söka och anamma nya arbetssätt för att använda resurserna så effektivt och kvalitetssäkert som möjligt. Personalen är vår absolut viktigaste resurs och som avdelningschef har du ansvar för arbetsmiljö, rekryteringar och ett hälsosamt arbetsliv. Du bidrar till att verksamheten inom verksamhetsområdet bedrivs på ett resultatinriktat sätt utifrån gällande författningar och riktlinjer samt enligt vetenskapliga principer.
Du kommer inom ramen för uppdraget att aktivt jobba med förbättringsarbeten, uppföljning och rapportering och att driva förändringsprocesser ihop med övriga ledningsgruppen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med många olika professioner inom regionen.
Vi söker dig som vill vara med i detta viktiga arbete.
Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

För att passa för uppdraget bör du vara en person som gillar utmaningar, som är trygg i dig själv och som har förmågan att skapa trygghet för andra. Du bör gilla att jobba med förändringar men också att stabilisera och utveckla arbetsgrupper. Du kommer att leda tvärprofessionella team, skapa strukturer med patienten i fokus som borgar för en god, utvecklande och trygg arbetsmiljö. Övergripande mål är en jämlik, behovsstyrd, kostnadseffektiv, god och nära vård för Värmlands barn och unga.
Vi förutsätter att du delar regionens värdegrund, att du är stabil, flexibel, trygg och ansvarstagande. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Tidigare erfarenheter av ledarskap inom hälso- och sjukvård eller närliggande område är ett krav, liksom relevant akademisk examen.
Erfarenhet av att jobba på vårdavdelning är starkt meriterande, liksom erfarenheter av att jobba med barn och unga. B körkort är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https.//wwww.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef, barn- och ungdomsmedicin, avdelning 11

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Barn-och ungdomsmedicin vårdar barn 0-18 år  och är länets enda specialistklinik för barn. Vi söker dig som har ett genuint intresse att driva och utveckla barnsjukvården i Värmland. Avdelning 11 är en neonatalavdelnin... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Barn-och ungdomsmedicin vårdar barn 0-18 år  och är länets enda specialistklinik för barn. Vi söker dig som har ett genuint intresse att driva och utveckla barnsjukvården i Värmland. Avdelning 11 är en neonatalavdelning som är familjecentrerad med akut- och intensivvård. Vi vårdar förtidigt födda barn från vecka 28 samt sjuka nyfödda barn 0-6 månader.
Allt arbete är familjecentrerat och vi har ett nära samarbete med avdelning 14 för samvård då vi eftersträvar 0-seperation. Avdelningen har 13 vårdplatser och har cirka 60 medarbetare, du har ett nära samarbete med biträdande avdelningschef.Avdelningschef, barn- och ungdomsmedicin, avdelning 11

Arbetsuppgifter

Avdelningschef är underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgrupp med ansvar för hela barn- och ungdomsmedicin. I uppdraget ingår att ansvara för planering, samordning,  kvalitetsäkring och utveckling av verksamheten. Du har personal, - budget och verksamhetsansvar. I din roll som avdelningschef uppmuntrar , stöttar och skapar du  förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland.


Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnsjuksköterska/sjuksköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso-sjukvården. Du är strukturerad, drivande och flexibel. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Region Värmland erbjuder nya chefer yrkesmässig handledning och ledarskapsutbildningar.


Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare för Kommunal Lillemor Zander, 0108314420 och Vårdförbundet nås via växeln, 0108315000 Visa mindre

Avdelningschefer, barn- och ungdomspsykiatrin

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi söker tre avdelningschefer som vill vara med och skapa framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Du kommer att leda tvärprofessionella team som tar ett gemensamt ansvar för patienternas psykiatriska vård. Om verksamh... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker tre avdelningschefer som vill vara med och skapa framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Du kommer att leda tvärprofessionella team som tar ett gemensamt ansvar för patienternas psykiatriska vård.

Om verksamheten

Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Barn- och ungdomspsykiatri utgörs av cirka 120 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi står mitt i ett förändringsarbete för att möta dagens och framtidens behov av barn- och ungdomspsykiatri. Vi genomför nu en inre omorganisation där vi skapar tvärprofessionella team, som tar ett gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus.


Avdelningschefer, barn- och ungdomspsykiatrin

Arbetsuppgifter

I din roll som avdelningschef kommer du att leda tvärprofessionella team. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Organisationen är i ett utvecklingsskede där du är med och bidrar i arbetet med utvecklings- och implementeringsarbete. Tillsammans med ledningsgruppen och medarbetarna kommer vi skapa strukturerna för välfungerande team och vara en del av framtidens barn- och ungdomspsykiatri

Vi har stora utmaningar i att räcka till för de barn och unga som är i behov av specialiserad psykiatrisk vård. En viktig del i uppdraget är att söka och anamma nya arbetssätt för att använda resurserna så effektivt och kvalitetssäkert som möjligt. Personalen är vår absolut viktigaste resurs och som avdelningschef har du ansvar för arbetsmiljö, rekryteringar och ett hälsosamt arbetsliv. Du bidrar till att verksamheten inom verksamhetsområdet bedrivs på ett resultatinriktat sätt utifrån gällande författningar och riktlinjer samt enligt vetenskapliga principer. Du kommer inom ramen för uppdraget att aktivt jobba med förbättringsarbeten, uppföljning och rapportering och att driva förändringsprocesser ihop med övriga ledningsgruppen.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med många olika professioner inom regionen. För att skapa förutsättningar för den sömlösa vården kommer du också att ha ett nära samarbete med övriga verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.

Övrig information

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Kvalifikationer

För att passa för uppdraget bör du vara en person som gillar utmaningar, som är trygg i dig själv och som har förmågan att skapa trygghet för andra. Du bör gilla att jobba med förändringar men också att stabilisera och utveckla arbetsgrupper. Du kommer att leda tvärprofessionella team, skapa strukturer med patienten i fokus som borgar för en god, utvecklande och trygg arbetsmiljö. Övergripande mål är en jämlik, behovsstyrd, kostnadseffektiv, god och nära vård för Värmlands barn och unga.

Vi förutsätter att du delar regionens värdegrund, att du är stabil, flexibel, trygg och ansvarstagande. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Relevant akademisk examen är ett krav. Tidigare erfarenhet av ledarskap är starkt meriterande. Erfarenhet av hälso- och sjukvård är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med barn och unga och/eller psykiatri. B körkort är ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef för delat ledarskap, infektionskliniken, avdelning 31/32

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland och består av infektionsmottagningen, tuberkulosmottagningen, vaccinationscentrum samt vårdavdelning 31/32 med infektionsomvårdnadskomp... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland och består av infektionsmottagningen, tuberkulosmottagningen, vaccinationscentrum samt vårdavdelning 31/32 med infektionsomvårdnadskompetens och isoleringsmöjligheter.Avdelningschef för delat ledarskap, infektionskliniken, avdelning 31/32

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef blir din uppgift att i delat ledarskap leda medarbetarna på infektionsklinikens vårdavdelning 31/32. Din roll är att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Som avdelningschef utvecklar du vården genom att driva kvalitets- och förbättringsarbeten och ansvarar för den dagliga bemanningen. Avdelningschefen har ekonomiskt ansvar och arbetar för att resurser används på bästa sätt. Du är en del i infektionsklinikens ledningsgrupp och arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschef.
Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland. Det är möjligt att kombinera tjänsten med klinisk tjänstgöring på del av tid efter överenskommelse.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Som ledare är du modig, trygg och närvarande. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Det är vidare önskvärt att du är strukturerad och flexibel och har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Inom Region Värmland ges möjlighet till olika ledarskapsutbildningar.


Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef, operationsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Operationsavdelningen består av operations/anestesiavdelningen, uppvakningsavdelningen samt en sterilteknisk avdelning. Totalt är vi cirka 220 medarbetare på operationsavdelningen. Ledarskapet bedrivs gemensamt av 4 av... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Operationsavdelningen består av operations/anestesiavdelningen, uppvakningsavdelningen samt en sterilteknisk avdelning. Totalt är vi cirka 220 medarbetare på operationsavdelningen. Ledarskapet bedrivs gemensamt av 4 avdelningschefer.

 


Avdelningschef, operationsavdelningen

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av operationsverksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt elva avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen där du är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på fyra år med grundtjänst inom Region Värmland

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare för Vårdförbundet och Kommunal nås via växeln 010-831 50 00 Visa mindre

Avdelningschef med coachande ledarstil till Region Värmland

Som avdelningschef på psykiatriska akutmottagningen i Karlstad kommer du in i början av en spännande utvecklingsresa där grunden är god psykiatrisk omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete. Välkommen med din intresseanmälan. Läs gärna mer: www.regionvarmland.se Om tjänsten Psykiatriska slutenvården söker nu en avdelningschef till psykiatriska akutmottagningen där man tar emot patien... Visa mer
Som avdelningschef på psykiatriska akutmottagningen i Karlstad kommer du in i början av en spännande utvecklingsresa där grunden är god psykiatrisk omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete.
Välkommen med din intresseanmälan.
Läs gärna mer: www.regionvarmland.se


Om tjänsten
Psykiatriska slutenvården söker nu en avdelningschef till psykiatriska akutmottagningen där man tar emot patienter som är i behov av en akutpsykiatrisk bedömning och åtgärd. I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi.

Här erbjuds du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar. Under 2020 kommer även en tillnyktringsenhet – TNE att startas upp i akutmottagningens lokaler.

Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, en planerad tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Verksamhetsområdet består av ca 190 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ges specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.

Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.


Vem är du?
Vi söker dig med stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.
Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande med en god inre etisk kompass. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsat chefsförordnande (4 år) med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Tjänstgöringsgrad 100%. Dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Om verksamheten
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Läs gärna mer på: www.regionvarmland.se Visa mindre

Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer. Verksamhetsområdet består av cirka 245 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheter... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer. Verksamhetsområdet består av cirka 245 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheterna inom Centralsjukhuset i Karlstad samt Sjukhuset i Arvika. En gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utveckla vården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde.Vi söker nu en avdelningschef till vårdadministration område slutenvård med placering på Centralsjukhuset i Karlstad.


Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Arbetsuppgifter

Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett utdelat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga.

Som avdelningschef ingår du i vårdadministration område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har för tjänsten adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att arbeta i grupp, har förmåga att tänka strategiskt, har förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare, vision, nås via växeln 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, öron-, näsa- och halskliniken

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Öron-, näsa- och halskliniken ingår i område slutenvård och har ett länsövergripande ansvar för ÖNH-sjukvården i Värmland. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Karlstad där vi förutom mottagningsverksamhet även har ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Öron-, näsa- och halskliniken ingår i område slutenvård och har ett länsövergripande ansvar för ÖNH-sjukvården i Värmland. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Karlstad där vi förutom mottagningsverksamhet även har vår jourverksamhet samt egen avdelning med 12 slutenvårdsplatser. Vi har mottagningsverksamhet även i Arvika, Kristinehamn och Säffle. Kliniken har också länsövergripande ansvar för hörselvården, där utbudspunkterna är något fler. Vi söker nu en avdelningschef till slutenvårdsavdelningen.

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!


Avdelningschef, öron-, näsa- och halskliniken

Arbetsuppgifter

Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för ÖNH ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. Som avdelningschef ingår du i ÖNH område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Som avdelningschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

 

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du har lämplig akademisk bakgrund. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller innehaft lednings-/chefsuppdrag.

Vi söker dig som är tydlig i kommunikationen men samtidigt lyhörd. Du skall vara en närvarande chef och intresserad av att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare. Du skall ha förmåga att organisera och hålla ihop helheten men även kunna delegera. Du bör kunna fokusera på värdeskapande processer med patienten i centrum. Du har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att tänka strategiskt, en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.

Vill du vara med och bidra? Välkommen att skicka in din ansökan. Intervjuer sker löpande

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare nås via växeln 0108315000 Visa mindre

Avdelningschef, öppenvårdsmottagningarna, onkologikliniken

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi söker en avdelningschef för onkologklinikens öppenvårdsmottagningar. I tjänsten kan det ingå viss klinisk tjänstgöring. Öppenvårdsmottagningarna består av tre enheter, cytostatika mottagning, klinisk prövningsenhet ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vi söker en avdelningschef för onkologklinikens öppenvårdsmottagningar. I tjänsten kan det ingå viss klinisk tjänstgöring. Öppenvårdsmottagningarna består av tre enheter, cytostatika mottagning, klinisk prövningsenhet (KPE) och onkologimottagning. Vår mottagningsverksamhet innefattar läkarmottagning, kontaktsjuksköterskeverksamhet, kliniskt forskningsarbete och dagsjukvård, där patienterna får sin polikliniska tumörbehandling. Onkologkliniken har ett länsövergripande ansvar för den allmänonkologiska cancersjukvården i Värmland. Kliniken arbetar med behandling av cancersjukdom med strål-, isotop-, cytostatika- och hormonbehandling samt molekylärbiologiska läkemedel och erbjuder även teambaserad specialiserad palliativ vård samt konsultverksamhet för såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Klinikens slutenvårdsavdelning tillhandahåller platser för patienter under onkologisk behandling och till patienter anslutna till klinikens palliativa team med tillfälligt behov i slutenvård.


Avdelningschef, öppenvårdsmottagningarna, onkologikliniken

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef kommer du att vara chef för cirka 15 medarbetare, i uppdraget ingår att tillsammans med onkologklinikens ledningsgrupp ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan med de tilldelade resurserna. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Regionen arbetar på alla nivåer utifrån en uttalad Lean-filosofi med ständiga förbättringsarbeten. Avdelningschefen har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschef.

 

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i fyra år med en grundtjänst i Region Värmland.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso-och sjukvård eller annan jämförbar utbildning. Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet och ledarskapsutbildningar. Förmåga att se helheten kunna organisera, leda, planera samt bygga bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Viktiga egenskaper är att du har god självkännedom, personlog mognad samt empatisk förmåga.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://wwww.regionvarmland.se/berattelser

Facklig företrädare Vårdförbundet Ann-Christine Severin, via växeln 054-61 50 00 Visa mindre

Avdelningschef, hjärt- och akutmedicinkliniken, avdelning 56

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande Centralsjukhusnivå för he... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande Centralsjukhusnivå för hela länet. Avdelning 56 är en avdelning med medicinsk bredd och möjlighet till stor variation i arbetet med 23 vårdplatser. Vi vårdar dels patienter med förmodad kort vårdtid på våra medicinska akutvårdsplatser (Mava). Vanligaste diagnoserna är bröstsmärta, arytmi, intoxikation, pneumoni och diabetes. Dels vårdar vi patienter med lungspecifika sjukdomar. Vanliga diagnoser är KOL, pneumothroax och pleuravätska. Sjukhusets vårdplatskoordinatorer är anställda via avdelning 56.


Avdelningschef, hjärt- och akutmedicinkliniken, avdelning 56

Arbetsuppgifter

I uppdraget som avdelningschef ingår att ansvara för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Du väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara. Som avdelningschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Du har personal-, budget och verksamhetsansvar för hela enheten med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Avdelningschefen ingår i klinikledningen. Inom kliniken finns en väl fungerande avdelningschefsgrupp där du både kan hämta inspiration och stöd. Vi kan även tänka oss en ledningsstruktur med delat ledarskap där klinisk tjänstgöring ingår i uppdraget med cirka 25%.

Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling. Alla nya chefer erbjuds också yrkesmässig handledning.

Välkommen med din ansökan!.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser Visa mindre

Avdelningschef, hjärt- och akutmedicinkliniken, avdelning 56

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande Centralsjukhusnivå för he... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsdelsnivå för invånarna i Karlstad, Kristinehamn och Säffle med omnejd och specialiserad hjärtsjukvård motsvarande Centralsjukhusnivå för hela länet. Avdelning 56 är en avdelning med medicinsk bredd och möjlighet till stor variation i arbetet med 23 vårdplatser. Vi vårdar dels patienter med förmodad kort vårdtid på våra medicinska akutvårdsplatser (Mava). Vanligaste diagnoserna är bröstsmärta, arytmi, intoxikation, pneumoni och diabetes. Dels vårdar vi patienter med lungspecifika sjukdomar. Vanliga diagnoser är KOL, pneumothroax och pleuravätska. Sjukhusets vårdplatskoordinatorer är anställda via avdelning 56.


Avdelningschef, hjärt- och akutmedicinkliniken, avdelning 56

Arbetsuppgifter

I uppdraget som avdelningschef ingår att ansvara för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Du väljer arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara. Som avdelningschef arbetar du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Du har personal-, budget och verksamhetsansvar för hela enheten med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Avdelningschefen ingår i klinikledningen. Inom kliniken finns en väl fungerande avdelningschefsgrupp där du både kan hämta inspiration och stöd. Vi kan även tänka oss en ledningsstruktur med delat ledarskap där klinisk tjänstgöring ingår i uppdraget med cirka 25%.

Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget, gärna med erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Du är drivande och van att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en god kommunikatör med förmåga att motivera dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling. Alla nya chefer erbjuds också yrkesmässig handledning.

Välkommen med din ansökan!.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer här

Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete

https://www.regionvarmland.se/berattelser Visa mindre

Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både utifrån Region Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både utifrån Region Värmlands och Värmlands läns vårdförbunds verksamhetsplaner. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner, förbundschef och övriga avdelningschefer samt ingår i två ledningsgrupper, Psykiatriska slutenvården samt Värmlands läns vårdförbund. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen inom psykiatriska slutenvården.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och missbruk/beroende. Självklart har du lämplig akademisk utbildning. Utbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbe... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, psykiatriska akutmottagningen, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både utifrån Region Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, avdelning 47, beroendecentrum, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både utifrån Region Värmlands och Värmlands läns vårdförbunds verksamhetsplaner. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner, förbundschef och övriga avdelningschefer samt ingår i två ledningsgrupper, Psykiatriska slutenvården samt Värmlands läns vårdförbund. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen inom psykiatriska slutenvården.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området och missbruk/beroende. Självklart har du lämplig akademisk utbildning. Utbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, öppenvårdsmottagningarna, onkologikliniken

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, öppenvårdsmottagningarna, onkologikliniken Som avdelningschef kommer du att vara chef för cirka 15 medarbetare, i uppdraget ingår att tillsammans med onkologklinikens ledningsgrupp ansvara för gen... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, öppenvårdsmottagningarna, onkologikliniken

Som avdelningschef kommer du att vara chef för cirka 15 medarbetare, i uppdraget ingår att tillsammans med onkologklinikens ledningsgrupp ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan med de tilldelade resurserna. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål. Regionen arbetar på alla nivåer utifrån en uttalad Lean-filosofi med ständiga förbättringsarbeten. Avdelningschefen har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschef.

 

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso-och sjukvård eller annan jämförbar utbildning. Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet och ledarskapsutbildningar. Förmåga att se helheten kunna organisera, leda, planera samt bygga bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Viktiga egenskaper är att du har god självkännedom, personlog mognad samt empatisk förmåga. Visa mindre

Avdelningschef, reumatologimottagningen, Centralsjukhuset

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, reumatologimottagningen, Centralsjukhuset I uppdraget som avdelningschef har du ett delegerat ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid enheten. Du har också budgetansvar. Avdelningschefen in... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, reumatologimottagningen, Centralsjukhuset

I uppdraget som avdelningschef har du ett delegerat ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid enheten. Du har också budgetansvar. Avdelningschefen ingår i Medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer och verksamhetschefer. Del av uppdraget innebär kliniskt arbete som sjuksköterska.

Legitimerad sjuksköterska

Erfarenhet från ledningsuppdrag och/eller reumatologi är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vi dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är en tydlig och entusiasmerande ledare som vill vara med och utveckla enheten och kliniken framåt. Det är viktigt för oss att du har en helhetssyn. Du kommer som en medlem i klinikledningen att ha ett gott stöd i dina kommande kollegor. I Region Värmland finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom ledning och styrning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbe... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, avdelning 44, psykiatrisk slutenvård

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med verksamhetens olika professioner och övriga avdelningschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och en mentor som stöd. Du har också tillgång till handledning och ledarskapsutbildningar.

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt. Du är fri från prestige och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt. Som person är du utåtriktad och kan engagera och entusiasmera andra. Du har god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga.

Du har stort intresse för utvecklingsarbete och goda ledaregenskaper med förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du är handlingskraftig och gör aktiva val för att värna om patienternas och verksamhetens bästa. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du lämplig akademisk utbildning.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Som person är du ansvarstagande när du ställs inför olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Låter det som en spännande utmaning? Vi vill att du bli en av oss!

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Avdelningschef, operationsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, operationsavdelningen Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga p... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, operationsavdelningen

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt elva avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen där du är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Visa mindre

Avdelningschef, operationsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, operationsavdelningen Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga p... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, operationsavdelningen

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på Intensivvårdsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Du kommer att bli en av totalt elva avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen där du är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Visa mindre

Avdelningschef, intensivvårdsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, intensivvårdsavdelningen Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsaklig... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, intensivvårdsavdelningen

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på Intensivvårdsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad.

Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen där du är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Visa mindre

Avdelningschefer, intensivvårdsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschefer, intensivvårdsavdelningen Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakl... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschefer, intensivvårdsavdelningen

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på Intensivvårdsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad.

Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen där du är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Visa mindre

Avdelningschef, kvinnosjukvården, avdelning 14, Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Kvinnosjukvården är en stolt... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning och obstetrisk öppenvård samt avdelning 14 som i sin tur är uppdelad i två enheter, gynekologi och obstetrik (BB/förvård).

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker avdelningschef till avdelning 14 med inriktning mot allmän gynekologi och gynekologisk onkologi.

Som chef för avdelning 14/gyn har du ansvar för gynekologisk slutenvård och gynekologisk onkologimottagning. Samarbete sker med BB och övrig gynekologisk öppenvårdsverksamhet.

Du har personalansvar för 30-35 medarbetare. Personalansvaret omfattar arbete med avdelningens kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor och resursplanering men också säkerställa att medarbetarna får och tar ansvar för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Avdelningschef ansvarar tillsammans med verksamhetschef för avdelningens ekonomiska resultat.

Förändringsarbete sker tillsammans och i dialog. Detta gäller även ute i organisationen, gentemot medarbetare.
Möjligheterna till fortsatt utbildning och utveckling är goda.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig utbildning. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag eller ledningsuppdrag, gärna inom hälso- och sjukvården.

Du har goda ledaregenskaper och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer. Det är mycket viktigt att du tycker om att samarbeta men du behöver också kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som lyhördhet, samarbetsförmåga och driftighet.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Avdelningschef, uppvakningsavdelningen Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Avdelningschef, uppvakningsavdelningen

Som avdelningschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Din huvudsakliga placering är på operationscentrum - uppvakningsavdelningen, Centralsjukhuset i Karlstad.

Du kommer att bli en av totalt 11 avdelningschefer inom AnOpIVA och ingå i ledningsgruppen och är direkt underställd verksamhetschefen. Nära samarbete med övriga chefer och andra nyckelfunktioner ser vi som självklart då stort fokus ligger på planering, produktion, arbetsmiljö och uppföljning.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är det meriterande likaså om du har en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation men ej ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper - Att du kan ta tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer, har en förmåga att samarbeta, entusiasmera och fatta beslut. Visa mindre

Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Avdelningschef, vårdadmin... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.


Avdelningschef, vårdadministration, område slutenvård

Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett utdelat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga.

Som avdelningschef ingår du i vårdadministration område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

Vi söker dig som har för tjänsten adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att arbeta i grupp, har förmåga att tänka strategiskt, har förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Visa mindre

Avdelningschef , allmänpsykiatrisk slutenvård , avdelning 45 , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vill du bli vår avdelningsch... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vill du bli vår avdelningschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?

ARBETSUPPGIFTER
Det här är vi
Vi är alla viktiga lagspelare i arbetet med att utveckla en sömlös vård i Värmland. Vill du bli en av oss?

Den allmänpsykiatriska slutenvården utgörs av cirka 180 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård och behandling till akut psykiskt sjuka människor som behöver specialiserad psykiatrisk vård, dygnet runt.

Allmänpsykiatriska slutenvården med sex vårdavdelningar och en psykiatrisk akutmottagning ligger i anslutning till Centralsjukhuset i Karlstad.

Allmänpsykiatriska slutenvården söker nu en avdelningschef till avdelning 45. Idag arbetar 24 skötare och sjuksköterskor på avdelningen. Avdelningen har 12 vårdplatser och erbjuder vård till patienter med bland annat oro, ångesttillstånd, depressioner och affektiva tillstånd med särskild inriktning för äldre. I uppdraget ingår även vård till patienter med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Avdelningen arbetar i nära samarbete med läkare, kurator, psykolog, arbetsterapeut och övriga vårdavdelningar inom verksamhetsområdet.

KVALIFIKATIONER
Det här är du
Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt och du är fri från prestige. Du tycker om att leda och utveckla personal och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av den psykiatriska vården i Värmland. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du relevant akademisk utbildning.

Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

Som avdelningschef har du ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och läkare samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

SÖK JOBBET NU!

ÖVRIGT
Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

För alla i Värmland så lyder Region Värmlands värdegrund. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Värdegrunden är vår utgångspunkt i mötet med patienterna och i möten med varandra. Visa mindre

Avdelningschef , vårdadministration , område slutenvård , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Inom verksamhetsområdet vård... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Inom verksamhetsområdet vårdadministration område slutenvård arbetar stor del av område slutenvårds vårdadministratörer, verksamhetsområdet består av c:a 225 medarbetare, främst placerade ute på de olika verksamheterna inom Centralsjukhuset i Karlstad samt sjukhuset i Arvika. En gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utvården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi söker nu en avdelningschef till vårdadministration område slutenvård med placering på Centralsjukhuset i Karlstad.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser samt att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Uppdraget omfattar ett utdelat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga.

Som avdelningschef ingår du i vårdadministration område slutenvårds ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och/eller tidigare erfarenhet samt utbildning i ledarskap.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har dokumenterad god förmåga att arbeta i grupp, har en förmåga att tänka strategiskt, en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschefer , kvinnosjukvården , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Kvinnosjukvården är en stolt... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Kvinnosjukvården är en stolt HBTQ-certifierad verksamhet med ungefär 200 medarbetare och är uppdelad i förlossning, gynekologisk mottagning och obstetrisk öppenvård samt avdelning 14 som i sin tur är uppdelad i två enheter, gynekologi och obstetrik (BB/förvård).

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två avdelningschefer till avdelning 14 med inriktning mot respektive specialitet, en för gynekologi och en för obstetrik. Varje chef har ansvar för 35-40 medarbetare.

Som chef för avdelning 14/gyn har ansvar du för gynekologisk slutenvård samt del av gynekologisk mottagningsverksamhet. Samarbete med övrig gynekologisk öppenvårdsverksamhet ingår.

Som chef på avdelning 14/BB ansvarar du för obstetrisk för- och eftervård. Här sker samarbete med förlossning, obstetrisk öppenvård och neonatalavdelning.

Personalansvaret omfattar arbete med avdelningens kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor och resursplanering men också säkerställa att medarbetarna får och tar ansvar för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med verksamhetschef för avdelningens ekonomiska resultat.
Förändringsarbete sker ständigt och för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att ledningsgruppen samarbetar väl. Vi vill därför att du som söker är bra på samarbete och att du bidrar till utvecklingen. Detta gäller även ute i organisationen och gentemot medarbetare.
Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp som består av dina avdelningschefskollegor, läkarchef, chefssekreterare och verksamhetsutvecklare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med lämplig akademisk utbildning. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag eller ledningsuppdrag, helst inom hälso- och sjukvården.

Du har goda ledaregenskaper och förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer. Det är mycket viktigt att du tycker om att samarbeta men du behöver också kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som lyhördhet, samarbetsförmåga och drivande.

Chefsuppdraget är tidsbegränsat i 4 år med grundtjänst tillsvidareanställning i Region Värmland.

Specificera vilken/vilka av tjänsterna du är intresserad av.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef , ortopedklinikens mottagning , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Verksamheten ortopedi Arvika... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Verksamheten ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland. Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning.
Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.

Då vi nu ser över ledingstrukturen inom ortopeden söker vi en avdelningschef till ortopedimottagningen med placering i Karlstad. Uppdraget motsvarar 80 % av en heltidstjänst. Det kommer finnas ytterligare två avdelningschefer som tillsammans ansvarar för avdelningarna 3 och 4.

Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre välkommen till Region Värmland!

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för ortopeden ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål.

Som avdelningschef ingår du i ortopedens ledningsgrupp och är direkt underställd biträdande verksamhetschef. Som avdelningschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, Vi ser gärna att du har erfarenhet från lednings-/chefsuppdrag inom ortopedi och mottagningsarbete.
Vi söker dig som är tydlig i kommunikationen men samtidigt lyhörd. Du skall vara en närvarande chef och intresserad av att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare. Du skall ha förmåga att organisera och hålla ihop helheten men även kunna delegera. Du bör kunna fokusera på värdeskapande processer med patienten i centrum. Du har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär.
Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att tänka strategiskt, en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vill du vara med och bidra? Välkommen att skicka in din ansökan.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef , allmänpsykiatrisk slutenvård , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vill du bli vår avdelningsch... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Vill du bli vår avdelningschef och vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård i Värmland?

ARBETSUPPGIFTER
Det här är vi

Den allmänpsykiatriska slutenvården utgörs av cirka 180 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tillsammans ger vi vård och behandling till akut psykiskt sjuka människor som behöver specialiserad psykiatrisk vård, dygnet runt.

Allmänpsykiatriska slutenvården med sex vårdavdelningar och en psykiatrisk akutmottagning ligger i anslutning till Centralsjukhuset i Karlstad. I psykiatrihuset finns även länsgemensam öppenvård som bland annat innehåller centrum för ätstörning och beroendevård.

Allmänpsykiatriska slutenvården söker nu en avdelningschef till avdelningen för patienter med förstämningssjukdomar och ätstörningar. Idag arbetar 25 skötare och sjuksköterskor på avdelningen.

Avdelningen har 14 vårdplatser och erbjuder vård till patienter med bland annat ångesttillstånd och depressioner. På avdelningen finns även platser för vård av patienter med svåra ätstörningsproblem. Avdelningen arbetar i nära samarbete med läkare och övriga vårdavdelningar inom verksamhetsområdet.

SÖK JOBBET NU!

KVALIFIKATIONER
Det här är du

Ditt ledarskap präglas av ett inkluderande och coachande förhållningssätt och du är fri från prestige. Du tycker om att leda och utveckla personal och har förmåga att sätta avdelningens verksamhet i ett större sammanhang. Du är lyhörd och skapar delaktighet och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta såväl internt som externt.

Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling av den psykiatriska vården i Värmland. Som avdelningschef är du en viktig del i utvecklingen av den psykiatriska vården och du trivs med att leda i förändring.

I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi.

Du har erfarenhet av att vara ledare, gärna från arbete inom det psykiatriska området. Självklart har du relevant akademisk utbildning.
Du arbetar strukturerat och resultatinriktat och har god förmåga att prioritera och besluta. Du klarar att vara ansvarstagande när du ställs inför utmaningar inom till exempel ekonomi eller arbetsmiljö.

Som avdelningschef har du ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och läkare samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Den organisatoriska placeringen är direkt under verksamhetschefen.

ÖVRIGT
Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef , barn - och ungdomspsykiatrin , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Barn- och ungdomspsykiatrin,... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Barn- och ungdomspsykiatrin, är region Värmland och område öppenvårds specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att skräddarsy våra insatser. Hos oss arbetar vi tvärvetenskapligt i team bestående av läkare, psykolog, kurator, pedagog, skötare, sjuksköterska samt samverkar med övriga professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.
Barn- och ungdomspsykiatrin befinner sig i en spännande utveckling tillsammans med andra aktörer som arbetar med barn och unga inom område öppenvård. Tillsammans har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för våra barn och unga och deras familjer. Hos oss får du vara en del i utvecklingsarbetet.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland består av en allmän barnpsykiatrisk mottagning, två neuropsykiatriska mottagningar, en mottagning för Intensiva Insatser samt en administrativ enhet.
Samtliga mottagningar har i uppdrag att arbeta med bedömning, diagnostik och behandling.
Vi söker nu en avdelningschef till vår allmän barnpsykiatriska mottagning som innefattar en mottagningsenhet, en behandlingsenhet och en traumaenhet.

ARBETSUPPGIFTER
I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna mottagningen i enlighet med verksamhetens och hälso- och sjukvårdens mål. Du ansvarar för mottagningens personalplanering, arbetsmiljöarbete samt budget och uppföljning. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med övriga avdelningschefer, medicinskt och psykologiskt ledningsansvariga och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Akademisk bakgrund, gärna inom hälso-och sjukvård, och tidigare ledarskapserfarenhet. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt eller psykiatriskt arbete.
Vi söker dig som är positiv, serviceorienterad och proaktiv. Som person och ledare är du kommunikativ och lyssnande och har ett utvecklande förhållningssätt. Du skapar stabilitet, struktur och en trygg verksamhet. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete samt intresse och engagemang för att arbeta i en föränderlig organisation. Du ska kunna arbeta självständigt samt samverka kring verksamhetens frågor internt och externt. Du har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.

ÖVRIGT
Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschefer , ortopedkliniken avdelning 3 och 4 , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Verksamheten ortopedi Arvika... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Verksamheten ortopedi Arvika och Karlstad ingår i område slutenvård med upptagningsområde för hela Värmland. Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö i en arbetsgrupp där det råder väldigt god stämning.
Vi har ett teamarbete med många professioner involverade i den dagliga verksamheten för att hjälpa varje patient att återfå sin tidigare förmåga i stor utsträckning som möjligt.

Då vi nu ser över ledingstrukturen inom ortopeden söker vi två avdelningschefer till vårdavdelning 3 - 4 med placering i Karlstad. Tillsammans ansvarar avdelningscheferna för de båda avdelningarna. Det kommer finnas ytterligare en avdelningschef som ansvarar för mottagningen.

Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Region Värmland!

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innefattar att tillsammans med ledningsgruppen för ortopeden ansvara för genomförande och uppföljning av enhetens uppdrag enligt fastställd verksamhetsplan och resurser. Uppdraget innebär också att leda utveckling av medarbetare, organisation och verksamhet. Vår vision är att vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats där vår vardag genomsyras av att vi löser uppgiften, vi gör det enklare, vi gör det tillsammans och vi är raka och tydliga. En viktig del av arbetet är utvecklingen av verksamheten med patienten i fokus där kvalitet och ständig förbättring är verktyg för att nå våra mål.

Som avdelningschef ingår du i ortopedens ledningsgrupp och är direkt underställd biträdande verksamhetschef. Som avdelningschefen har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat på 4 år med en grundtjänst inom Region Värmland.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du tidigare innehaft lednings-/chefsuppdrag. Vi söker dig som är tydlig i kommunikationen men samtidigt lyhörd. Du skall vara en närvarande chef och intresserad av att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare. Du skall ha förmåga att organisera och hålla ihop helheten men även kunna delegera. Du bör kunna fokusera på värdeskapande processer med patienten i centrum. Du har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär.

Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att tänka strategiskt, en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vill du vara med och bidra? Välkommen att skicka in din ansökan.

ÖVRIGT
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Avdelningschef , barn - och ungdomspsykiatrin , Karlstad

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Barn- och ungdomspsykiatrin,... Visa mer
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Barn- och ungdomspsykiatrin, är region Värmland och område öppenvårds specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att skräddarsy våra insatser. Hos oss arbetar vi tvärvetenskapligt i team bestående av läkare, psykolog, kurator, pedagog, skötare, sjuksköterska samt samverkar med övriga professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.
Barn- och ungdomspsykiatrin befinner sig i en spännande utveckling tillsammans med andra aktörer som arbetar med barn och unga inom område öppenvård. Tillsammans har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för våra barn och unga och deras familjer. Hos oss får du vara en del i utvecklingsarbetet.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland består av en allmän barnpsykiatrisk mottagning, två neuropsykiatriska mottagningar, en mottagning för Intensiva Insatser samt en administrativ enhet.
Samtliga mottagningar har i uppdrag att arbeta med bedömning, diagnostik och behandling.
Vi söker nu en avdelningschef till vår allmän barnpsykiatriska mottagning som innefattar en mottagningsenhet, en behandlingsenhet och en traumaenhet.

ARBETSUPPGIFTER
I avdelningschefens uppdrag ingår att leda, utveckla och följa upp den egna mottagningen i enlighet med verksamhetens och hälso- och sjukvårdens mål. Du ansvarar för mottagningens personalplanering, arbetsmiljöarbete samt budget och uppföljning. Som avdelningschef har du ett nära samarbete med övriga avdelningschefer, medicinskt och psykologiskt ledningsansvariga och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Akademisk bakgrund, gärna inom hälso-och sjukvård, och tidigare ledarskapserfarenhet. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt eller psykiatriskt arbete.
Vi söker dig som är positiv, serviceorienterad och proaktiv. Som person och ledare är du kommunikativ och lyssnande och har ett utvecklande förhållningssätt. Du skapar stabilitet, struktur och en trygg verksamhet. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete samt intresse och engagemang för att arbeta i en föränderlig organisation. Du ska kunna arbeta självständigt samt samverka kring verksamhetens frågor internt och externt. Du har lätt för att samarbeta i alla de kontaktytor som positionen innebär och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.

ÖVRIGT
Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre