Lediga jobb Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Säkerhetskoordinator med inriktning brottsförebyggande arbete

Om arbetsplatsen Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området brottsförebygga... Visa mer
Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra.

Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.

Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området brottsförebyggande arbete. Tjänsten är organiserade på säkerhetsavdelningen. 

Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, brottsförebyggande arbete samt krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut. 

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stötta våra medlemskommuner i det brottsförebyggande arbetet? Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ger våra kommuner möjlighet att satsa ännu mer på trygghets- och brottsförebyggande arbete och säkerhetsavdelningens uppdrag utökas därför.

I din roll som säkerhetskoordinator kommer du att bidra med specialistkompetens och strategiska perspektiv för att säkerställa ett strukturerat kunskapsbaserat arbetssätt och metodutveckling enligt lagens krav.

Du kommer att vara en av två säkerhetskoordinatorer som ansvarar för sammanställning av kommunernas långsiktiga lägesbilder som innehåller kartläggning av brottslighetens omfattning och konsekvenser, statistik, annan kompletterande information samt analys av orsaker. Du kommer att ta fram förslag på åtgärdsplan och följa upp genomförda åtgärder med fördjupade analyser. Du kommer att sammankalla till, eller delta i, olika nätverk för samverkan mellan kommuner, polisen, länsstyrelsen och andra relevanta aktörer. Du kommer också att bidra till att information om kommunens brottsförebyggande arbete sprids till kommunens invånare och andra som kan ha behov eller intresse av sådan information. Du kommer även att stötta kommunerna med att söka externa medel för brottsförebyggande insatser.

Därutöver kommer du att ingå i ett team med säkerhetskoordinatorer som tillsammans arbetar med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Du kommer även att delta i säkerhetsavdelningens övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning, ex. inom kriminologi, statistik, juridik, sociologi, samhällsanalys, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

För att du ska trivas och kunna bidra i rollen behöver du ha arbetat upp en erfarenhet av att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Vi ser att du har en god analytisk förmåga och är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har erfarenhet av att genomföra orsaks- och platsanalyser.

Eftersom arbetet är förenat med många externa kontakter ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har erfarenhet av trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Du har en helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.

Säkerhetsavdelningens arbetsområde är prioriterat och präglas av en hög utvecklingstakt inom trygghet- och brottsförebyggande arbete. Vi söker därför dig som har förmåga att bidra till utveckling.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Erfarenhet krävs.

B-körkort krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetskoordinator – intern säkerhet

Om arbetsplatsen Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser och höjd beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.  Vi söker nu en säker... Visa mer
Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra.

Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser och höjd beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. 

Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området intern säkerhet. Tjänsten är organiserad på räddningstjänstens säkerhetsavdelning och du jobbar inom vårt uppdrag för koncernen Karlstads kommun.

Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd och säkerhet, trygghets- och brottsförebyggande arbete, försäkringssamordning samt krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att leda, driva och utveckla Karlstads kommuns interna säkerhetsarbete i både strategiska och operativa frågor. Säkerhetsavdelningen är ett nav för samverkan och kompetens vilket innebär att hålla utbildningar är en viktig del av vårt uppdrag. Rollen är rådgivande och stödjande för koncernens alla förvaltningar och bolag. Exempel på arbetsuppgifter är:

- Stöd vid händelser exempelvis hot eller våld, skadegörelse och krishantering. Du hanterar hot och våldsärenden som inträffat men också förebyggande genom utbildningar eller genom förändringar i den fysiska miljön eller arbetssätt.
- Ansvara för kommunens bevakningsavtal och styra den resurs som kommunen förfogar över i form av exempelvis väktare och ordningsvakter så att den blir så effektiv som möjligt utifrån den lägesbild som råder
- Arbeta med riskanalyser och åtgärder inför särskilda evenemang eller händelser
- Genomföra utredningar och ta fram rutiner och styrdokument
- Delta i och leda samverkansforum i olika sammanhang och ledningsnivåer
- Utbilda och öva

Du ingår i ett större team som arbetar tillsammans med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Du kommer även att delta i säkerhetsavdelningens övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, ex. inom personsäkerhet, fysiskt skydd, bevakning, polishögskolan eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten.

Du har erfarenhet från systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete i en större organisation. Du förstår vad som är viktigt i en komplex situation och vågar ta beslut och agera även med begränsad information tillgänglig. Du är bekväm med att hantera hot- och våldsärenden och är trygg och förtroendeingivande i dina möten i vardagen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att delta i och leda projekt- och utvecklingsarbeten, gärna inom säkerhetsområdet. Det är också meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet.

Arbetet ställer krav på att du har stor vana av att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du har en helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat.

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter, både i kommunen men även med andra aktörer såsom polisen och kommunväktarna, ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska också vara bekväm med att hålla i utbildningar och informationsträffar för större eller mindre grupper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

B-körkort krävs.

Erfarenhet krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.  

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Fackliga företrädare
Kristoffer Staaf, Vision, 054-540 28 38, [email protected]

Magnus Lundqvist, Sveriges Ingenjörer, 054-540 28 19, [email protected]

Robert Olofsson, Ledarna, 054-540 28 80, [email protected]

Jörgen Tolf, SKAF, 054-540 28 80, [email protected]


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Säkerhetskoordinator – intern säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete

Beskrivning Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser och höjd beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.  Vi söker nu en säkerhetsk... Visa mer
Beskrivning
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra.

Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser och höjd beredskap. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. 

Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området intern säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen. 

Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd och säkerhet, trygghets- och brottsförebyggande arbete, försäkringssamordning samt krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en av två säkerhetskoordinatorer som arbetar med varierade uppgifter för att samordna, utveckla och stödja det systematiska säkerhetsarbetet i medlemskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors. 

Du kommer att ha ett brett fokus på intern säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd, bevakningstjänster/kommunväktare, riskhantering och systematiskt brandskyddsarbete. I arbetet ingår bland annat att ta fram utredningar, riskanalyser, lägesbilder, säkerhetsrutiner och att genomföra utbildningar. 

Du kommer att vara en resurs för kommunledning, chefer och förvaltningar samt förtroendevalda. Du är ett stöd vid händelser exempelvis hot eller våld, skadegörelse och krishantering. Du ingår i ett större team som arbetar tillsammans med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Du kommer även att delta i säkerhetsavdelningens övriga arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, ex. inom personsäkerhet, fysiskt skydd, bevakning, skydd mot olyckor eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten.

Du har erfarenhet från kvalificerat arbete med säkerhet och trygghet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att delta i och leda projekt- och utvecklingsarbeten i större organisationer. Det är också meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet.

Arbetet ställer krav på att du har stor vana av att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du har en helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat.

Eftersom arbetet är förenat med många kontakter, både i medlemskommunerna men även med andra aktörer såsom polisen och kommunväktarna, ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska också vara bekväm med att hålla i utbildningar och informationsträffar för större eller mindre grupper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

B-körkort krävs.

Erfarenhet krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.  

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Fackliga företrädare
Kristoffer Staaf, Vision
054-540 28 38
[email protected]

Magnus Lundqvist, Sveriges Ingenjörer
054-540 28 19
[email protected]

Robert Olofsson, Ledarna
054-540 28 80
[email protected]

Jörgen Tolf, SKAF
054-540 28 80
[email protected] 

 

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetskoordinator – operativ trygghetsutveckling

Om arbetsplatsen Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.  Vi söker nu säkerhetskoordinator inom området operativ trygghetsutveckling... Visa mer
Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra.

Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. 

Vi söker nu säkerhetskoordinator inom området operativ trygghetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen.

Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, försäkringssamordning, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.


Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stötta våra medlemskommuner i det brottsförebyggande arbetet? Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som träder i kraft den 1 juli 2023 ger våra kommuner möjlighet att satsa ännu mer på trygghets- och brottsförebyggande arbete och säkerhetsavdelningens uppdrag utökas därför.

Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området operativ trygghetsutveckling för Karlstads kommun. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att samordna och utveckla kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete med målet att Karlstad ska vara en trygg och säker kommun. Du stöttar och koordinerar kommunens brottsförebyggande arbete enligt kommunens brottsförebyggande policy. Vi arbetar enligt den kunskapsbaserade arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Du kommer att vara en viktig del i utveckling av ett systematiskt trygghets- och brottsförebyggande arbete i det operativa med kartläggning av lägesbild, analys och genomförande tillsammans med kommunens förvaltningar, bolag och externa aktörer. Detta innebär ett nära samarbete med polismyndigheten genom medborgarlöfte och samverkansavtal. Trygghetscenter är navet för vår samverkan och du kommer att bidra till arbetet med att uppfylla de nya lagkraven.

I ditt arbete kommer du att ha många kontakter med både kommunledningen, ansvariga förtroendevalda och kommunens olika verksamheter och professioner. Du kommer också att samverka med andra samhällsaktörer såsom näringslivet, föreningar och övriga aktörer, bland annat genom regelbundna trygghetsmöten. Arbetet innebär också kontakter med media.

Därutöver kommer du att ingå i ett team med säkerhetskoordinatorer som tillsammans arbetar med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Du kommer även att delta i säkerhetsavdelningens övriga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning alternativt yrkeshögskola med inriktning på trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete eller annan utbildning eller yrkeserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten.

Du har erfarenhet från arbete med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från att leda projekt och utvecklingsarbete i större organisationer. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.

Arbetet ställer krav på att du har stor vana av att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både externt och internt i kommunen ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Erfarenhet krävs.

B-körkort krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sommarvikarierande brandmän till Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra.

Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet.

Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund: professionalism, respekt, lärande och mod.

De utannonserade tjänsterna är organiserade under räddningstjänstavdelningen som ansvarar för räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. Avdelningen har en heltidsstyrka i Karlstad och styrkor med räddningspersonal i beredskap i Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg och Väse. Dessutom ingår ett räddningsvärn i Värmskog.

Arbetsuppgifter
Som brandman inom räddningstjänst arbetar du med de insatser som görs vid bland annat bränder, trafikolyckor och kemikalieutsläpp. Förutom räddningsinsatser förväntas du delta vid övning/utbildning, planera och utföra underhåll av fordon och utrustning etc.

Du kommer även att arbeta med förebyggande uppgifter såsom brandskydd, tillsyn, information och olika servicefunktioner. Tjänsten är placerad på vår heltidsstation i Karlstad.

Kvalifikationer
För att du skall trivas hos oss och känna att du kan bidra till vår arbetsplats ser vi gärna att du har en positiv syn på arbetslivet och vill medverka till en jämlik- och inkluderande arbetsmiljö. Hos oss är det självklart att alla bidrar till en välmående och utvecklande arbetsplats.

Därutöver behöver du ha en god förmåga att hantera stressiga situationer där gruppen löser uppgiften tillsammans. Det gör att du behöver ha ett intresse för dina kollegor och gruppens förmåga att samarbeta för att lösa uppgiften.

För att du skall vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:

- Examen från SMO-utbildningen/Brandman heltid alternativt avklarat godkänt resultat vid minst två terminer SMO (vid tjänstgöringens början).
- God fysisk förmåga
- God vattenvana
- Fri från höjdrädsla och klaustrofobi
- C-körkort

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Stationschef, Jonas Ericsson, via 054-540 28 96.
Fackliga företrädare är Jörgen Tolf SKAF, Robert Olofsson Ledarna. Samtliga nås via vår växel - 054-540 28 80.

Din ansökan ska vara inkommen till Räddningstjänsten Karlstadsregionen senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 570594.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Vi använder oss av såväl arbetsrelaterade som fysiska tester vid urvalet. Dessa kompletteras med intervjuer.

Tester och intervjuer avses att genomföras under månadsskiftet januari/februari 2023.

Alla ansökningshandlingar som lämnas till Räddningstjänsten Karlstadsregionen är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

Övrigt
Räddningstjänsten Karlstadsregionen strävar efter en jämställd och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering. Då vi vill spegla samhället välkomnar vi alla sökande!

Då vi har nolltolerans mot alkohol och droger utför vi drogtester i samband med nyanställning.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Säkerhetskoordinator med inriktning krisberedskap och civilt försvar

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande o... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.Beskrivning
Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området krisberedskap och civilt försvar.

Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen.
Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att stärka kommunernas förmåga att hantera samhällsstörningar, så som kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap. Ett prioriterat område i närtid är att vara ett stöd i medlemskommunernas arbete med civilt försvar. Du kommer att delta i avdelningens arbete med kommunal krisledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningar. En viktig del av säkerhetsavdelningens uppdrag just nu är att öka kommunens och allmänhetens kunskap om krisberedskap och civilt försvar. Att samverka med olika aktörer, på såväl lokal, regional som nationell nivå, är centralt inom tjänsten och du kommer antingen att delta i nätverk på dessa nivåer, eller hålla i egna nätverk på lokal nivå för att driva särskilda frågor.

Kvalifikationer
Säkerhetsavdelningens arbetsområde är prioriterat och präglas av en hög utvecklingstakt genom flertalet nationella satsningar på krisberedskap och civilt försvar. Vi söker därför dig som är driven, kommunikativ och har förmåga att bidra till utveckling.

Du har universitets- eller högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har kunskaper inom krisberedskapssystemet och totalförsvarsområdet samt erfarenhet av att arbeta med frågor kopplade till krisberedskap och civilt försvar.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.

Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har erfarenhet av att leda och driva olika projekt.
Arbetet är förenat med många kontakter både i våra medlemskommuner och med samverkande aktörer, vilket ställer krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du har en helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Erfarenhet krävs.

B-körkort krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Brandinspektör

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. Läs mer om Räddningstjänsten Karlstadsregionen på https://raddningkarlstad. se/ Vi sök... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.Läs mer om Räddningstjänsten Karlstadsregionen på https://raddningkarlstad.

se/

Vi söker nu en brandinspektör till vår förebyggandeavdelning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom ramen för skydd mot olyckor i ett brett perspektiv. Tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsgivning enligt LBE, bygg- och planfrågor åt medlemskommunernas byggnadsnämnder och remisser i polis- och serveringsärenden är stora delar i tjänsten liksom rådgivning och information i övriga brandskyddsfrågor. I din roll som brandinspektör kommer du att ha mycket externa kontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått MSB´s utbildning Tillsyn A eller har motsvarande kunskaper. Ytterligare utbildning inom det brandförebyggande området är meriterande liksom erfarenhet av tillsynsverksamhet. Körkort B är en förutsättning för tjänsten.
Arbetet ställer krav på att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetskoordinator – operativ trygghetsutveckling

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. Beskrivning Vi söker nu säkerhetskoordinator inom området operativ trygghetsutveckling och... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.Beskrivning
Vi söker nu säkerhetskoordinator inom området operativ trygghetsutveckling och brottsförebyggande arbete.

Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen, som stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, försäkringssamordning, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.

Karlstads kommun förstärker trygghetsarbetet och säkerhetsavdelningens uppdrag utökas med en tjänst för strategisk trygghetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Den operativa tjänsten kommer att arbeta i nära samarbete med den strategiska tjänsten.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att samordna och utveckla Karlstads kommuns trygghets- och brottsförebyggande arbete med målet att Karlstad ska vara en trygg och säker kommun. Du stöttar och koordinerar kommunens brottsförebyggande arbete enligt kommunens brottsförebyggande policy. Vi arbetar enligt den kunskapsbaserade arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Du kommer att vara en viktig del i utveckling av ett systematiskt trygghets- och brottsförebyggande arbete i det operativa med kartläggning, analys och genomförande tillsammans med kommunens förvaltningar, bolag och externa aktörer. Detta innebär ett nära samarbete med polismyndigheten genom medborgarlöfte och samverkansavtal. Trygghetscenter är navet för vår samverkan.

I ditt arbete kommer du att ha många kontakter med både kommunledningen, ansvariga förtroendevalda och kommunens olika verksamheter och professioner. Du kommer också att samverka med andra samhällsaktörer såsom näringslivet, föreningar och övriga aktörer, bland annat genom regelbundna trygghetsmöten. Arbetet innebär också kontakter med media.

Du kommer även att delta i avdelningens övriga säkerhetsarbete med exempelvis kartläggning, analys och uppföljning.

Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning alternativt yrkeshögskola med inriktning på trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete eller annan utbildning eller yrkeserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten.

Du har erfarenhet från arbete med säkerhet, trygghet och brottsförebyggande frågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från att leda projekt och utvecklingsarbete i större organisationer. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.

Arbetet ställer krav på att du har stor vana av att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både externt och internt i kommunen ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetskoordinator med inriktning krisberedskap och civilt försvar

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.Beskrivning
Vi söker nu en säkerhetskoordinator inom området krisberedskap och civilt försvar.

Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen. Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut. Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att stärka kommunernas förmåga att hantera samhällsstörningar, så som kriser och extraordinära händelser. Du kommer att delta i avdelningens arbete med kommunal krisledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningar. Du kommer också att tillsammans med våra medlemskommuner arbeta med civilt försvar och höjd beredskap. Samverkan är ett viktigt område och du kommer att delta i olika nätverk. Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:

- Kunskaper inom krisberedskapssystemet och totalförsvarsområdet.
- Erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet.

Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Arbetet är förenat med många kontakter både i våra medlemskommuner och med samverkande aktörer, vilket ställer krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har en helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat.

Vi kommer att lägga stor vikt på din personliga lämplighet.

B-körkort krävs.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald.

Fackliga företrädare
Kristoffer Staaf , Vision , 054-540 28 38, [email protected] 
Magnus Lundqvist, Sveriges Ingenjörer, 054-540 28 19, [email protected] 
Robert Olofsson, Ledarna, 054-540 28 80, [email protected] 
Jörgen Tolf, SKAF, 054-540 28 80, [email protected]

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Säkerhetskoordinator med inriktning krisberedskap, vikariat

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. Vi söker nu vikarierande säkerhetskoordinator inom området krisberedskap. Tjänsten är organiserad på säke... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera alltifrån olyckor i vardagen till extraordinära händelser.
Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.

Vi söker nu vikarierande säkerhetskoordinator inom området krisberedskap. Tjänsten är organiserad på säkerhetsavdelningen.
Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.


ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, kommunal krisledning och projekt inom området. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att stärka kommunernas förmåga att förbereda sig för att hantera kriser och extraordinära händelser.
Vi tror att du kommer att driva och delta i projekt inom krisberedskapsområdet i nära samarbete med våra medlemskommuner.
Du kommer också att delta i avdelningens övriga uppgifter inom området.
Tjänsten, med placering på vår heltidsstation i Karlstad, är säkerhetsklassad.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i kommunal verksamhet. Det är också meriterande om du har kunskaper inom krisberedskapssystemet.
Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete.
Arbetet är förenat med många kontakter både i kommunerna och med samverkande aktörer, vilket ställer krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du har helhetssyn och förstår vikten av samverkan för att nå goda resultat.
Vi kommer att lägga stor vikt på din personliga lämplighet

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Säkerhetskoordinator – strategisk trygghetsutveckling

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod. Beskrivning Karlstads kommun förstärker trygghetsarbetet och säkerhetsavdelningens uppdrag... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Våra cirka 320 medarbetare står för professionalism, respekt, lärande och mod.Beskrivning
Karlstads kommun förstärker trygghetsarbetet och säkerhetsavdelningens uppdrag utökas med en tjänst.

Vi söker därför en säkerhetskoordinator inom området strategisk trygghetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med säkerhetskoordinatorn för operativ trygghetsutveckling.

Säkerhetsavdelningen stödjer våra medlemskommuner inom områdena internt skydd, trygghet, försäkringssamordning, krisberedskap och civilt försvar. Verksamheten styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med varierande uppgifter för att samordna och utveckla Karlstads kommuns trygghets- och brottsförebyggande arbete med målet att Karlstad ska vara en trygg och säker kommun. Vi arbetar systematiskt och kunskapsbaserat med trygghetsutveckling och brottsförebyggande arbete där exempelvis samverkansöverenskommelser, medborgarlöfte och arbetsmetoden Effektiv samverkan för trygghet, EST, används.

Du kommer arbeta inom ramen för situationell och social prevention på strategisk nivå med bland annat metodutveckling och platsers påverkan i det brottsförebyggande arbetet. Du kommer att vara en viktig del i utveckling av ett systematiskt trygghets- och brottsförebyggande arbete med kartläggning, analys och uppföljning tillsammans med kommunens förvaltningar och externa aktörer.

Som säkerhetskoordinator ansvarar du för den strategiska lägesbilden samt stöttar och koordinerar kommunens brottsförebyggande arbete enligt kommunens brottsförebyggande policy. Du har en viktig roll i det kunskapsbaserade arbetet på längre sikt och du kommer ibland att vara ansvarig för att ta fram strategiska dokument, utredningar och svara på remisser. I ditt arbete kommer du att ha många kontakter med både kommunledningen och ansvariga förtroendevalda där det ingår att bereda och fungera rådgivande i den strategiska lägesbilden.

Arbetet innebär också att du samverkar med övriga förvaltningar, bolag och andra samhällsaktörer såsom näringslivet, föreningar och övriga aktörer, bland annat genom regelbundna trygghetsmöten. Arbetet innebär också kontakter med media.

Du kommer även att delta i avdelningens övriga säkerhetsarbete med exempelvis kartläggning, analys och uppföljning.

Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning kriminologi, sociologi, beteendevetenskap alternativt annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från kvalificerat arbete med säkerhet och trygghet. Det är därtill meriterande om du har erfarenhet av:

- att delta i och leda projekt- och utvecklingsarbeten i större organisationer,
- att arbeta i kommunal verksamhet,
- att hantera större datamängder, exempelvis SPSS,
- kartläggning och analysarbete inom trygghet, otrygghet, brottsförebyggande arbete eller social hållbarhet.

Arbetet ställer krav på att du har stor vana av att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor med att planera, driva och följa upp ditt arbete. Du har god analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både externt och internt i kommunen ställs krav på att du är lyhörd, kommunikativ, drivande och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att föregå ett beslut om anställning.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef RIB - operativt befäl

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, läran... Visa mer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser där. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.

Från och med maj 2020 ingår Räddningstjänsten Karlstadsregionen i det operativa samarbetet Räddningsregion Bergslagen (RRB). I korthet innebär RRB ett nära samarbete kring operativa förmågor, framförallt räddningsledning och nyttjande av resurser, för Värmland, Dalarna, Örebro samt delar av Västmanland och Dalsland.

Vi söker nu en chef för förbundets tio deltidsbrandstationer och ett brandvärn. Tjänsten är organiserad på räddningstjänstavdelningen och du jobbar i nära samverkan med avdelningschef.
Räddningstjänsten står inför spännande utmaningar inom vårt breda verksamhetsområde där vi arbetar med utveckling genom ökad samverkan.


ARBETSUPPGIFTER
I din roll som chef för RIB-verksamheten har du ansvar för verksamhet, personal och budget. Du har en arbetsledande funktion för deltidsbrandmännen i förbundet, du leder både direkt och indirekt genom dina underställda stationschefer.
Verksamheten består av totalt cirka 225 anställda varav 11 personer med chefsansvar. I uppdraget förväntas du jobba nära verksamheten, du trivs med både administration och interaktion med din personal.
Du skapar ordning och reda och du är den som säkerställer att rutiner följs. Du har utvecklingsfokus och det är självklart för dig att jobba i samverkan, både intern och externt.
Deltidsverksamheten bedrivs i huvudsak utanför tätort vilket kräver stor lyhördhet för de speciella förutsättningar och behov som finns, allt för att vara en effektiv resurs i förbundet.

Rollen är en kombinerad tjänst där du direkt eller efter utbildning ska ingå i utryckningsorganisationen på någon av de högre ledningsfunktionerna.


KVALIFIKATIONER
Du är en lagmedlem som tycker om att samarbeta med andra och coacha dina medarbetare men som också kan jobba med hög grad av självständighet. Du trivs med att träffa andra människor och skapar positiva relationer med omvärlden och du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du ska ha gedigen erfarenhet från räddningstjänst, bland annat i rollen som operativt befäl, och det är meriterande om du har tidigare chefs- och ledarerfarenhet.
Du har förmåga att få din personal att trivas och känna lojalitet med sitt uppdrag.
Verksamhetens behov kan komma att ändras över tid, därför är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.

Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Krav körkortsbehörighet B och formell behörighet att verka som räddningsledare.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre