Lediga jobb Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning och kursansvar inom ingenjörs- och ämneslärarutbildning och tekniskt-naturvetenskapligt basår. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet förutsätts innehavaren av denna anställning vara på plats och delta i den vardagliga verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i matematik är den som har en yrkesexamen, t ex lärarexamen, om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstad universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid bedömningen av pedagogisk kompetens. Särskilt meriterande för denna tjänst är:

- väldokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå,
- god förmåga att undervisa på svenska,
- licentiatexamen, eller motsvarande, i matematik

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid från den 15 mars 2020, eller enligt överenskommelse, till den 31 januari 2021, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

En ansökan ska bestå av följande delar:

- Personligt brev
- Meritförteckning (CV)
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
- Eventuell publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
- Kopior på examensbevis och intyg
- Minst två referenspersoner skall anges, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och eventuella publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt skickas till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 KarlstadAnge referens REK2020/8 Visa mindre

Gästprofessor i tillämpad matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund K... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Karlstads universitet söker en internationell gästprofessor i tillämpad matematik som skall arbeta inom ramen för KK-projektet “Matematiska metoder och modeller i materialvetenskap” (Dnr HNT 2019/590).

Den sökande förutsätts vara vetenskapligt aktiv inom fältet tillämpad matematik med inriktning mot utveckling av de matematiska verktyg och modeller som efterfrågas inom materialvetenskap. Följande tillämpningar är av särskilt intresse:

- matematisk modellering och simulering av gummibaserade material som utsätt för kemisk påverkan,
- matematisk modellering och simulering av karbonatisering i betong,
- multiskalmodellering och simulering av tvådimensionella pappliknande material.

Arbetsuppgifter
Denna anställning är en tidsbegränsad heltidstjänst där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning och handledning av doktorander. Professorn fo?rva?ntas bedriva och leda forskning av ho?g internationell standard. Fo?r att bidra till en god arbetsmiljo? och utveckling av a?mnet fo?rutsa?tts innehavaren av denna tja?nst vara på plats och delta i den dagliga verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som gästprofessor i projektet ”Matematiska metoder och modeller i materialvetenskap” är den som både har full finansiering av KK-stiftelsen under 5 månader och som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §) inom matematik/tillämpad matematik. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf 

Bedömningsgrunder
Den vetenskapliga meriteringen kommer att ges särskild vikt för bedömning. Särskild vikt kommer läggas vid väldokumenterad forskningserfarenhet och erhållna resultat inom följande områden: matematisk analys av partiella differentialekvationer med fria ränder, matematisk modellering och analys av karbonatisering i cement, samt matematisk modellering av minnesmetaller.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor
Detta är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde den första april 2020.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

En ansökan ska bestå av följande delar:

- Personligt brev
- Meritförteckning med bilagor och referenspersoner (CV)
- Intyg som visar att KK-stiftelsen täcker lönekostnader under anställningstiden
- Fördjupad redogörelse för vetenskapliga meriter
- Redogörelse för forskning, inklusive tankar kring framtida forskningsaktiviteter i Karlstad
- Publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
- Kopior av intyg, referenser och examina
- Publikationer, max tio akademiska publikationer och max fem publikationer som förmedlar kunskap, till exempel läroböcker, pedagogisk programvara, eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer eller programvara, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

 

Ange referens REK2020/15 Visa mindre

Universitetslektor i matematik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetslektor i matematik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Matematikämnet har stora undervisningsuppdrag inom lärar- och ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat funktionalanalys, kinetisk teori, multiskal-modellering, analys och simuleringsmetoder för PDE, lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning och kursansvar inom ingenjörs- och ämneslärarutbildning. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet förutsätts innehavaren av denna anställning vara på plats och delta i den vardagliga verksamheten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i matematik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 3 §). Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstad universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf 

Bedömningsgrunder
Lika vikt fästs vid bedömningen av pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Särskilt meriterande för denna tjänst är:

- väldokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på högskolenivå,
- god förmåga att undervisa på svenska

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Vidare är erfarenhet av utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid från den 15 mars 2020, eller enligt överenskommelse, till den 31 januari 2021, med möjlighet till förlängning.Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

En ansökan ska bestå av följande delar:

- Personligt brev
- Meritförteckning med bilagor och referenspersoner (CV)
- Fördjupad redogörelse för vetenskapliga och pedagogiska meriter
- Redogörelse för forskning, inklusive tankar kring framtida forskningsaktiviteter i Karlstad
- Publikationslista (redovisa dina bidrag till publikationer med flera författare)
- Kopior av intyg, referenser och examina
- Publikationer, max tio akademiska publikationer och max fem publikationer som förmedlar kunskap, till exempel läroböcker, pedagogisk programvara, eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer eller programvara, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 KarlstadAnge referens REK2020/14 Visa mindre

Doktorand i datavetenskap , inom datasäkerhet och integritet

Doktorand i datavetenskap , inriktning mjukvarukvalité i hälsosystem

Doktorand i matematik med inriktning matematikens didaktik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i matematik med inriktning matematikens didaktik.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik.

Arbetsuppgifter
Den matematikdidaktiska forskningen, som bedrivs på institutionen, fokuserar främst på digitala verktyg inom undervisning och lärande i matematik, lärares professionella utveckling, samt matematikundervisning för yngre elever. Flera projekt bedrivs i samarbete med lärare på olika nivåer i skolan och handlar om design av lärandesituationer och uppgifter  i matematik, bland annat med fokus på elevers matematiska resonemang. Forskningen utförs framför allt i tvärvetenskapliga grupper, både inom Karlstads universitet och i väl etablerade samarbeten med forskargrupper vid andra universitet. Se t ex https://www.kau.se/smeer och https://www.kau.se/rose.

En doktorand med inriktningen matematikens didaktik förväntas koppla sin studie till någon av institutionens ämnesdidaktiska forskningsinriktningar.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i Matematik med inriktning matematikens didaktik har den som avlagt examen på avancerad nivå, där det ingår kurser inom matematik och matematikens didaktik som motsvarar minst 90 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng examensarbete (självständigt arbete) på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningen, eller den som har lärarexamen, eller motsvarande enligt äldre studieordning, med inriktning mot matematik.

Urval/Antagning
Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att framgångsrikt bedriva sådan utbildning. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå samt på kvaliteten i övriga åberopade vetenskapliga arbeten, sökandes språkfärdighet, möjlighet till närvaro och deltagande i ämnets forskningsmiljö och att den sökandes forskningsinriktning svarar mot befintlig handledarkapacitet.

För mer information om forskning och forskarutbildning i matematik vid Karlstads universitet, se http://www.kau.se/matematik.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, §3). Anställningen är tidsbegränsad på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde efter överenskommelse.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Din ansökan ska bestå av:

- personligt brev där den sökande formulerar en tentativ forskningsplan (max fem sidor) i relation till den utannonserade tjänsten,
- meritförteckning med bilagor och referenspersoner (CV),
- kopior av intyg, referenser och examina,
- kopia av masteruppsats eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.

Kontaktpersoner, ledning och administration:
Stefan Lindskog (prefekt), e-post: [email protected], tel: 054-700 11 52 
Anders Hedin (proprefekt), e-post: [email protected], tel: 054-700 21 25

Kontaktperson, utbildning och forskning:
Yvonne Liljekvist (docent), e-post: [email protected]: tel: 054-700 22 14

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker eller publikationer, ska skickas till:

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Ange referens REK2019/246.

Sista ansökningsdag: 2020-01-24

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorandtjänst i datavetenskap , mot Edge Computing i molntjänster

Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the enriching presence of diverse backgrounds and competencies among students and staff. Read more about working at Karlstad University https://www.kau.se/en/work-us En helfinansiera... Visa mer
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the enriching presence of diverse backgrounds and competencies among students and staff. Read more about working at Karlstad University https://www.kau.se/en/work-us
En helfinansierad doktorandtja¨nst i datavetenskap med inriktning mot s.

k. Edge Computing är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet. DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier som 5G och Internet of Things.

Arbetsuppgifter
Molntjänster är en av de största tekniska utvecklingarna inom digitaliseringen av vårt samhälle. Nya tekniker, såsom Internet of Things (IoT), kräver funktioner (exempelvis realtids-bearbetning och styrning av robotar med tidskritiska krav) som tjänster i datacenter långt bort inte kan tillgodose. Edge och Fog computing är två tekniker för att flytta beräkningstjänsterna närmare datakällan (alltså till ”kanten” av nätverket) där data produceras eller behöver bearbetas. 

Doktorandprojektet innefattar att undersöka de komplexa mekanismer som uppstår med att placera beräkningskapacitet i nätverkets ytterkant, och föreslå algoritmer för att möjliggöra sömlös realtids-bearbetning av data. Projektet startar med att matematiskt formulera hur databearbetningen ska schemaläggas effektivt för Edge/Fog-paradigmet, och fortsätter med att konstruera och implementera olika lösningar. Mer specifikt så kommer utmaningarna kring resursbegränsning i nätets kant, nätverkskapacitet mellan kant-noder och moln-servrar och applikationers krav på realtids-bearbetning för att uppnå önskad tjänstekvalite att beforskas.

Mot bakgrund av forskningsprojektets innehåll så krävs goda programmeringskunskaper och förmåga att hantera teknik. Arbetet kommer innebära samarbete med akademi såväl som industri genom nationella och internationella forskningsprojekt. Engelska är arbetsspråket inom forskargruppen och därför krävs även goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet
Grundläggande behörighet för tjänsten har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap,  masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildningen på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas, se HF 5 kap.

Antagning
Antagning grundar sig på individuell bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan
Ansökan med alla bilagor skall göras elektroniskt via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Anso¨kan skall innehålla:

- Ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten
- CV
- Relevanta kursintyg, samt lista på genomförda kurser med betyg och datum
- Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/87):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Kontaktperson
Dr Javid Taheri, [email protected], +46(0)54-700 2429

Sista ansökningsdag: 23 maj 2019

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i datavetenskap , mot kommunikationslösningar för 5G