Lediga jobb som Socialsekreterare i Karlstad

Se lediga jobb som Socialsekreterare i Karlstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlstad som finns hos arbetsgivaren.

Vikariat Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

Ansök    Jun 14    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Vi söker nu minst två vikarierande socialsekreterare.  Här kan du se på film om oss: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|63828472529726495... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Vi söker nu minst två vikarierande socialsekreterare. 

Här kan du se på film om oss:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd? Vi är en arbetsplats som har god stämning och stark samhörighet mellan och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en timmas friskvård i veckan på arbetstid och friskvårdsbidrag.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbeta för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra parter och myndigheter och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner. 

Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och det genomsyrar hela arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.  Du bör ha god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information samt ha lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort, är ett krav.

Dröj inte med din ansökan då intervjuer sker löpande!

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Heltidsmentor till Mariebergsskolan

Ansök    Jun 26    Karlstads kommun    Socionom
Beskrivning Mariebergsskolan är en högstadieskola med?drygt 400?elever i årskurserna?7-9. Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och?på skolan arbetar ungefär 45?medarbetare.? Det?är?en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal.?  Vi är inne i ett spännande skede där vi till hösten kommer att fortsätta vidareutveckla hälsoprofilen på skolan, med fokus på hälsofrämjande arbete kring den mentala och fy... Visa mer
Beskrivning
Mariebergsskolan är en högstadieskola med?drygt 400?elever i årskurserna?7-9.

Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och?på skolan arbetar ungefär 45?medarbetare.? Det?är?en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal.? 

Vi är inne i ett spännande skede där vi till hösten kommer att fortsätta vidareutveckla hälsoprofilen på skolan, med fokus på hälsofrämjande arbete kring den mentala och fysiska hälsan. Vi fortsätter arbetet med trygghetsteam och närvaroteam. Där kommer du som heltidsmentor ha en viktig roll i arbetet.

Som heltidsmentor kommer du verkligen få göra skillnad på riktigt, speciellt för ungdomar som behöver en extra lugn och trygg vuxen på skolan!

Arbetsuppgifter
I rollen som heltidsmentor kommer du att arbeta med stöd till elever för att öka måluppfyllelsen. Syftet med uppdraget är att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär att du är mentor och kontaktperson för elever för en hel årskurs, vilket handlar bland annat om att ansvara för rastaktiviteter och/eller finnas i korridoren för att skapa relation och trygghet med eleverna, vara kontaktperson för vårdnadshavare, planera och delta i mentorstid, samt att delta i möten med vårdnadshavare och myndigheter etc.

Andra uppgifter som en heltidsmentor kommer att arbeta med är:

- Genomföra mentorstid med varje klass 1-2 gånger i veckan, med samplanering av innehåll med dina mentorskollegor.
- Följa upp elevernas närvaro och arbeta närvarofrämjande, ingå i närvaroteamet.
- Ingå i skolans trygghetsteam och agera vid fall av konflikt eller kränkning.
- Ingå i ett arbetslag med andra yrkesroller, som ämneslärare och speciallärare.
- Ingå i skolans elevhälsoteam och vara en länk mellan det och arbetslaget, tillsammans med sin speciallärare/pedagog.
- Vid behov samverka med andra instanser som BUP och socialtjänst.

Lärarna på skolan arbetar i tre olika arbetslag kring eleverna. Det finns även andra resurser kopplade till eleverna så som specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och elevstödjare, som du som heltidsmentor kommer att samarbeta med.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionom-, beteendevetar- eller beteendepsykologiutbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Som person är du nyfiken,?prestigelös och?har ett salutogent förhållningssätt. Du ser det bästa i människor och värdesätter varje litet framsteg.?Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.

Dessutom har du lätt för att kommunicera och ett stort intresse av att möta människor med olika bakgrunder och förutsättningar. Du kan skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person kännetecknas du av en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du har goda IT-kunskaper och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Om Karlstads kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi får in uppdrag i hela Sverige!

På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor! Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor. Vi kanske inte har inne ett uppdrag inom din kompetens just nu men vi får in nya uppdrag i jämna mellanrum. Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att h... Visa mer
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor!
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.


Vi kanske inte har inne ett uppdrag inom din kompetens just nu men vi får in nya uppdrag i jämna mellanrum. Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll?
Just nu söker vi specifikt att komma i kontakt med socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta på konsultuppdrag inom:
Barn och unga
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
BarnsekreterareVi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferKvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. procapita, reserva, pulsen combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
I artikeln nedan kan du läsa mer om oss på Cura Nord:
https://socionomkarriar.se/2023/09/19/manniskor-som-hjalper-manniskor-3/
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Vi på Cura Nord Visa mindre

Vill du vikariera som vår heltidsmentor på Mariebergsskolan?

Ansök    Jun 7    Karlstads kommun    Socionom
Beskrivning Mariebergsskolan är en högstadieskola med?drygt 400?elever i årskurserna?7-9. Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och?på skolan arbetar ungefär 45?medarbetare.? Det?är?en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal.?  Vi är inne i ett spännande skede där vi till hösten kommer att fortsätta vidareutveckla hälsoprofilen på skolan, med fokus på hälsofrämjande arbete kring den mentala och fy... Visa mer
Beskrivning
Mariebergsskolan är en högstadieskola med?drygt 400?elever i årskurserna?7-9.

Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och?på skolan arbetar ungefär 45?medarbetare.? Det?är?en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal.? 

Vi är inne i ett spännande skede där vi till hösten kommer att fortsätta vidareutveckla hälsoprofilen på skolan, med fokus på hälsofrämjande arbete kring den mentala och fysiska hälsan. Vi fortsätter arbetet med trygghetsteam och närvaroteam. I detta utvecklingsarbete har vi till läsåret 23/24 anställt 3 heltidsmentorer, som har en viktig roll i detta arbete.

Som heltidsmentor kommer du verkligen få göra skillnad på riktigt, speciellt för ungdomar som behöver en extra lugn och trygg vuxen på skolan!

 
Arbetsuppgifter
I rollen som heltidsmentor kommer du att arbeta med stöd till elever för att öka måluppfyllelsen. Syftet med uppdraget är att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär att vara mentor för elever för en viss årskurs, styra upp rastaktiviteter och/eller finnas i korridoren för att skapa relation med eleverna, ta kontakt med vårdnadshavare, planera och delta i mentorstid, delta i möten med vårdnadshavare och myndigheter etc.

Andra uppgifter som en heltidsmentor kommer att arbeta med är:

- Vara mentor och kontaktperson åt 5 klasser.
- Genomföra mentorstid med varje klass 1-2 gånger i veckan, med samplanering av innehåll med de andra två mentorerna.
- Följa upp elevernas närvaro och arbeta närvarofrämjande, ingå i närvaroteamet.
- Ingå i skolans trygghetsteam och agera vid fall av konflikt eller kränkning.
- Ingå i ett arbetslag med andra yrkesroller, som ämneslärare och speciallärare.
- Ingå i skolans elevhälsoteam och vara en länk mellan detta och arbetslaget, tillsammans med sin speciallärare/pedagog.
- Vid behov samverka med andra instanser som BUP och socialtjänst.

Lärarna på skolan arbetar i arbetslag kring eleverna; arbetslag 7, arbetslag 8 och arbetslag 9. Det finns även andra kompetenser kopplade till eleverna så som specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och elevstödjare, vilka du som heltidsmentor kommer att samarbeta med.

 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionom-, beteendevetar- eller beteendepsykologiutbildning eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Som person är du nyfiken,?prestigelös och?har ett salutogent förhållningssätt. Du ser det bästa i människor och värdesätter varje litet framsteg.?Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.

Dessutom har du lätt för att kommunicera och ett stort intresse av att möta människor med olika bakgrunder och förutsättningar. Du kan skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person kännetecknas du av en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du har goda IT-kunskaper och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

OBS! Intervjuer är planerade 25 juni. 

Om Karlstads kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjebehandlare till Familjehuset

Ansök    Maj 17    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år). Arbetet sker efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även öppet stöd i form av stödgrupper för barn. Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik. Vill du veta mer om oss gå in på länken nedan: https://karlstad.se/jobba-hos... Visa mer
Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år).

Arbetet sker efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även öppet stöd i form av stödgrupper för barn.

Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Vill du veta mer om oss gå in på länken nedan:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
På familjehuset möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i familjernas hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och har anknytningsteori som bas. Beredskap och visst kvällsarbete förekommer vid behov. 

På familjehuset kommer du ingå i en arbetsgrupp med cirka 20 erfarna och engagerade familjebehandlare. Arbetsgruppen stöttas av två ärendehandlare vars främsta uppgift är att metodhandleda dig och dina kollegor samt ansvara för riktlinjer/rutiner och implementering av arbetssätt.

I vårt arbete med familjebehandling använder vi olika metoder och modeller, bl a Marte Meo, MAFI, TMO, RePULSE, Trappan, Parenting Young Children, Project support, Kriminalitet som livsstil, modell för genomförande av stödgrupper, Signs of Safety och nätverksarbete. Implementering av Funktionell familjeterapi pågår.

(se vidare https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjehuset---behandling/&data=05|01|[email protected]|4bfb56fedba74fdada2908dbfcabd099|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638381587081440203|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=7MYwRUzSwjUo6YSZb6WUV8L/oiLrWG9g3I5FBGJYAfo=&reserved=0

Kvalifikationer
Avklarad socionomutbildning är ett krav. 

Utöver erfarenhet av familjebehandling är mer omfattande metodutbildningar samt grundläggande steg 1-utbildning i familjeterapi meriterande. Likaså stödgruppsledarutbildning med erfarenhet av att leda stödgrupper för barn, erfarenhet från arbete med familjer från andra länder/kulturer, och av arbete med barn inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera arbetsgruppen på bästa sätt. Utdrag från polisregistret kommer att begäras in.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Ärendehandledare till Behandlingsenheten

Ansök    Jun 7    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år). Arbetet sker mestadels efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även öppet stöd i form av stödgrupper för barn samt arbete i skolsociala team. Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik. Vi möter familjer med olika problemat... Visa mer
Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år).

Arbetet sker mestadels efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även öppet stöd i form av stödgrupper för barn samt arbete i skolsociala team. Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Vi möter familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer. I hög grad också av att samverka med olika verksamheter både inom kommunen och regionen. I vårt arbete med familjebehandling arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och har anknytningsteori som bas. Vi använder olika metoder och modeller, bl a Marte Meo, MAFI, TMO, FFT RePULSE, Trappan, Parenting Young Children, Project support, Kriminalitet som livsstil och Signs of safety. Vi har också utarbetat särskilda modeller för att möta både små barn och ungdomar med deras familjer i behov av intensivt stödArbetsuppgifter
Arbetet som ärendehandledare innebär att du handleder och vägleder familjebehandlarna i deras dagliga arbete. Du kommer också att vara den centrala länken i mottagande av ärenden från handläggare. I tjänsten ingår även att tillsammans med chef, familjebehandlarna samt familjeavdelningens övriga ärendehandledare driva och delta i enhetens och avdelningens utvecklingsfrågor. Som ärendehandledare ingår du i flera olika typer av samverkansforum, därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor. Som ärendehandledare på familjeavdelningen delar du i handledning både på enheten utifrån behandlingsarbete och på avdelningen med fokus på din ledarroll.

Familjehuset består av cirka 20 engagerade medarbetare, enheten består av två team och du kommer vara ärendehandledare för ett av teamen.

Kvalifikationer
Socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Erfarenhet av behandlingsarbete och/eller av socialtjänstens myndighetsutövning är krav.
Det är viktigt att matcha gruppen och dess behov av stöd i det dagliga arbetet på denna tjänst. Personlig lämplighet är avgörande.

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav. Utdrag från polismyndighetens misstanke- och belastningsregister skall visas upp.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Maj 3    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vill du bli en av oss på utredningsenheten missbruk? Vi söker nu en kollega för förstärkning i gruppen. Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. När du kommer till oss får du en egen mentor oc... Visa mer
Beskrivning
Vill du bli en av oss på utredningsenheten missbruk? Vi söker nu en kollega för förstärkning i gruppen.

Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners.
När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en timmas friskvård i veckan på arbetstid och friskvårdsbidrag.

Vill du veta mer om oss, kika in nedanstående länk!

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom utredningsenheten missbruk är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser. Tillsammans med den enskilde arbetar vi aktivt för en förändring i livssituationen som leder till ökad livskvalitet och bidrar till att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra parter och myndigheter. Inom enheten handläggs även LVM. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta. Det är meriterande om du har erfarenhet av och kan arbeta i VIVA. Det är även meriterande om du har utbildning i ASI, MI, SIP samt erfarenhet av arbete med målgruppen.

B-körkort, är ett krav.

Intervjuer sker fortlöpande.

Välkommen in med din ansökan! 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Dedicare söker erfarna socialsekreterare

Ansök    Apr 2    Dedicare Sverige AB    Socialsekreterare
Dedicare söker erfarna socialsekreterare för framtida konsultuppdrag i Värmland Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Nu söker vi dig som är utbildad socionom med flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning barn och unga samt ytterligare myndighetsområde exempelvis vuxen eller biståndshandläggning till kommande uppdrag.  Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön ... Visa mer
Dedicare söker erfarna socialsekreterare för framtida konsultuppdrag i Värmland

Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Nu söker vi dig som är utbildad socionom med flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning barn och unga samt ytterligare myndighetsområde exempelvis vuxen eller biståndshandläggning till kommande uppdrag. 
Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, bra lön och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.

Om Dedicare
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vård och social omsorg. På Dedicare socionom består våra kunder i regel av socialtjänster i hela Sverige som har personalbehov av handläggare eller chefer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi har ramavtal med flera kommuner i hela landet och kan således erbjuda dig ett stort urval av uppdrag på bemanningsbasis. Som konsult kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.

Vem är du?
Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service. Som konsult är det viktigt att du är självgående och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Som person är du flexibel, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig effektivitet liksom god förmåga att ta egna initiativ.

Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande: Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
Du får en lön som är synonym med dina prestationer
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulter

Välkommen med din ansökan!

Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom för mer information och för information om olika evenemang. Visa mindre

Socialsekreterare till Östra utredningsenheten

Ansök    Maj 6    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd,  struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker. Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på östra utredningsenheten söker nu 1-2 socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss ... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd,  struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker.

Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på östra utredningsenheten söker nu 1-2 socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats med härlig stämning och fin sammanhållning. Personalgruppen består av engagerade, kompententa och ansvarsfulla socialsekreterare. Vi håller till på Karolinen i centrala delarna av Karlstad.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Enheten består av tre team och till dom finns knutet varsin ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Nyanställda får en gedigen introduktions- och grundutbildning.

Välkommen med din ansökan.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget. Som person behöver du ha en god kommunikativ och skriftlig förmåga, vara flexibel och gilla utmaningar. Då arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer.

Östra utredningsenheten eftersträvar att vara en verksamhet i utveckling och ständig förbättring därför är det viktigt att du är öppen för förändring och gillar att tänka i nya banor. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav. Vi kommer begära in utdrag från polisregistret på den som får tjänsten.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Titta gärna på filmen från vår förvaltning via nedanstående länk:

https://https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/725665/edit/tab:2/vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Enheten för unga vuxna vikariat

Ansök    Mar 26    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vi söker en ny arbetskamrat till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning. Vikariatet är 12 månader. Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. S... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny arbetskamrat till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning.

Vikariatet är 12 månader.

Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. Som arbetsmetod använder vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt de delar av Signs of Safety som fungerar på vår målgrupp. Vi har även ett arbetssätt som innebär att man arbetar aktivt med parallella insatser, tät samverkan och en tro på individers egen förmåga att skapa förändring. Vi tror på transparens och att vi som myndighetspersoner är ett verktyg för människor på vägen mot ett självförsörjande och bättre liv.

Som socialsekreterare hos oss driver du processer självständigt, har medhandläggare vid behov, för att stötta personer mot ett bättre liv och ekonomisk självförsörjning, dock med mycket stöd från välfungerande stödstruktur, erfarna kollegor, ärendehandledare och enhetschef.

Om du kommer till oss erbjuds du en arbetsplats med ambitiösa, erfarna och engagerade arbetskamrater. Enheten har en stabil personalgrupp där många arbetat länge, månar om varandra och tar på stort alvar att vi är varandras arbetsmiljö. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Låter detta som ett spännande och roligt uppdrag är du varmt välkommen med din ansökan.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen, samt lång erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Någon form av lösningsfokuserad utbildning är önskvärt. God kunskap om hur våra samverkansparters i samhället arbetar. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav både på förmåga till samarbete och självständigt beslutsfattande. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.

Körkort B för manuell växellåda krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten socialpsykiatri

Ansök    Mar 26    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vuxenavdelningens målgrupp är missbruk, beroende och socialpsykiatri. Till avdelningen hör ett stort antal utförarverksamheter. Utredningsenheten socialpsykiatri ansvarar bland annat för utredning och biståndsbeslut samt uppföljning av insatser för vuxna från 25 år och uppåt och som har långvarig psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter i vard... Visa mer
Beskrivning
Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Vuxenavdelningens målgrupp är missbruk, beroende och socialpsykiatri. Till avdelningen hör ett stort antal utförarverksamheter.

Utredningsenheten socialpsykiatri ansvarar bland annat för utredning och biståndsbeslut samt
uppföljning av insatser för vuxna från 25 år och uppåt och som har långvarig psykisk
funktionsnedsättning som medför svårigheter i vardagen. Enheten består av sju socialsekreterare, en ärendehandledare samt en enhetschef. Lokaler delas med utredningsenheten missbruk och enheterna samarbetar över gränserna.

Vill du veta mer om oss kan du kika på denna länk;

https://karlstad.se/valkommen 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till utredningsenheten socialpsykiatri. Arbetet som socialsekreterare innebär att du utreder ärenden enligt socialtjänstlagen, följer upp beslutade insatser och samverkar med interna och externa aktörer som är viktiga för brukaren. Dokumentation är en viktig del i uppdraget. Vi handlägger även LVM även om det är mer ovanligt på enheten. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån brukarens behov. Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper.

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med målgruppen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad, ha lätt för att kommunicera skriftligen samt ha förmåga att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta. 

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Familjeavdelningens fältgrupp

Ansök    Mar 28    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vill du veta mer se filmen nedan: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6... Visa mer
Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer.

Vill du veta mer se filmen nedan:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

Arbetsuppgifter
Tjänsten tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Fältgruppen som består av 6 socionomer/fältare. På enheten finns också mottagningsgruppen som hanterar avdelningens inkommande anmälningar/ansökningar och dess förhandsbedömningar samt avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

Arbetet i fältgruppen är inom det förebyggande området och innehåller olika delar, bl a traditionellt fältarbete med syfte att motverka och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Till arbetsuppgifterna hör även samverkan med polis, kultur och fritid samt skola. I anställningen ingår också myndighetsutövning i form av förhandsbedömningar och arbete med unga lagöverträdare (yttrande, ungdomstjänst samt medling). Schemalagd arbetstid dag, kvällar och helger. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon och uppsökande arbete i olika ungdomsmiljöer. Det är även meriterande med praktisk erfarenhet av metoder som rePULSE samt arbete med unga lagöverträdare. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med BBiC samt Signs of safety.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande att göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.

Körkort för manuell växellåda erfordras.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Verksamhetssamordnare till Herrhagens korttidsboende, Hemvägen och Hjorten

Ansök    Mar 15    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Aktuellt ansvarsområde är tre boendeverksamheter, två inom socialpsykiatri och ett inom missbruk/beroende. Du kommer vara stationerad på Herrhagens korttidsboende inom socialpsykiatrin med 8 platser. Det andra boendet inom socialpsykiatrin är ett trapphusboende på Hemvägen med 8 platser som är ett boende med särskild service.  Boendet inom missbruk/beroende är beläget på Herrhagen och benämns vid namn Hjorten som har 8 platser. Boendet bedr... Visa mer
Beskrivning
Aktuellt ansvarsområde är tre boendeverksamheter, två inom socialpsykiatri och ett inom missbruk/beroende.

Du kommer vara stationerad på Herrhagens korttidsboende inom socialpsykiatrin med 8 platser. Det andra boendet inom socialpsykiatrin är ett trapphusboende på Hemvägen med 8 platser som är ett boende med särskild service. 

Boendet inom missbruk/beroende är beläget på Herrhagen och benämns vid namn Hjorten som har 8 platser. Boendet bedrivs i samverkan med vård och omsorgsförvaltningen. 

Är du nyfiken på att jobba hos oss, kika in länken nedan:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Du har ett övergripande samordnaransvar för boendena och är enhetschefens förlängda arm. 
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta både administrativa arbetsuppgifter som
verksamhetssamordnare och även till viss del verksamhetsnära arbete som boendestödjare.
Du kommer också i din roll som verksamhetssamordnare ha ett stöttande förhållningssätt i det dagliga arbetet mot boendestödjarna i deras vardagsarbete med de boende.

Som verksamhetssamordnare har du ett utökat ansvar för:

- Heromaansvarig samt för vikarietillsättning vid planerad och akut frånvaro. 
- Schemaläggning för arbetsgrupperna både löpande och sommarscheman.
- Vårt verksamhetssystem Viva, där som utbildare och metodstödjare och ha koll på att
dokumentation och genomförandeplaner är korrekta och uppdaterade.
- Administrativa uppgifter såsom redovisning av kostnader, beställningar m.m
- Planera in och utflyttar till boendena.

Kvalifikationer
Vi söker dig som lägst har gymnasieutbildning med inriktning som psykiatriundersköterska. Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykisk funktionsnedsättning samt god datavana är ett krav.
Arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatri och personer med utåtagerande beteende, vidareutbildning inom motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande samt att ha arbetat som verksamhetssamordnare är meriterande. 

Som person är du strukturerad, engagerad, pedagogisk, trygg och har god kommunikationsförmåga.
Eftersom du ska arbeta med människor är det viktigt att du är empatisk, relationsskapande och har god samarbetsförmåga. Du är lojal och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. Du arbetar lösningsfokuserat och kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har lätt för att ta egna och snabba beslut vid behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


B-körkort (manuell växel) är ett krav.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Vi söker ett antal socionomer som timvikarier till Socialjouren

Ansök    Mar 8    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Organisation Socialjouren har organisatorisk tillhörighet till Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen, Resursenheten. Arbetsplatsbeskrivning Socialjouren servar idag 6 kommuner som tecknat samverkansavtal gällande socialjour och förutom Karlstads kommun är Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Kristinehamn och Storfors jourens ansvarområden. Socialjourens uppdrag är att handlägga akuta sociala ärenden som inte kan avvak... Visa mer
Organisation
Socialjouren har organisatorisk tillhörighet till Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen, Resursenheten.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialjouren servar idag 6 kommuner som tecknat samverkansavtal gällande socialjour och förutom Karlstads kommun är Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Kristinehamn och Storfors jourens ansvarområden.

Socialjourens uppdrag är att handlägga akuta sociala ärenden som inte kan avvakta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Prioriterade grupper är barn som riskerar fara illa, våld i nära relation och missbruk.

Socialjouren består av en erfaren och kunnig arbetsgrupp med 5 socionomer, samtliga medarbetare har lång erfarenhet i yrket. Vi arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla en trygg och sammansvetsad arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. På enheten finns en ärendehandledare vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Som ny medarbetare får du en bra introduktion av stöttande kollegor i arbetsgruppen. Du får egen mentor och introduktion så att du kommer in stegvis i arbetet.

Utöver allt detta kommer du att få ett härligt gäng att lära känna och jobba med.

Arbetsuppgifter
Tjänstgöringen innebär att vi kan ringa in dig vid t ex sjukdom till arbetspass förlagda under hela dygnet. dvs dag, kvälls- och nattpass. De ärenden som hanterats på beredskapstid spänner över socialtjänstens alla områden såsom barn- och ungdomsärenden, vuxna med missbruk/psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, konfliktfyllda vårdnadsärenden samt pågående konflikter mellan barn och föräldrar. Du behöver kunna infinna dig inom rimlig tid mellan hemmet och arbetsplatsen.

Kvalifikationer
Du har en bakgrund inom socialtjänsten med erfarenhet inom något av följande områden; barn- och ungdomsärenden, vuxna med missbruk/psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, konfliktfyllda vårdnadsärenden samt pågående konflikter mellan barn och föräldrar.

Som person har du lätt för att bemöta människor i en utsatt situation. Du är trygg, stabil, och lösningsinriktad. Du är bekväm med att fatta och förmedla beslut då socionomer på socialjouren har en utvidgad delegation. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och text. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Du har en socionomexamen och gärna några års erfarenhet av att jobba med lagstiftning som SOL, LVU eller LVM.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Körkort B för manuell växellåda är ett krav.

Yrkeserfarenhet krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjebehandlare till Öppet familjestöd/skolnärvaro

Ansök    Feb 29    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjehuset/Behandlingsenheten är en enhet på Familjeavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Familjehuset är beläget centralt i Karlstad vid stora torget med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik. Familjehuset arbetar främst med biståndsbeslutade insatser till familjer med barn och ungdomar (0–20 år). Arbetet sker efter beslut av handläggande socialsekreterare. Sedan våren 2022 erbjude... Visa mer
Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten är en enhet på Familjeavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun.

Familjehuset är beläget centralt i Karlstad vid stora torget med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Familjehuset arbetar främst med biståndsbeslutade insatser till familjer med barn och ungdomar (0–20 år). Arbetet sker efter beslut av handläggande socialsekreterare.

Sedan våren 2022 erbjuder vi också öppet familjestöd riktat till familjer med barn som har oroväckande skolfrånvaro, det är denna verksamhet vi nu ska utöka med två tjänster. Familjehuset erbjuder även stödgrupper för barn med öppen ingång.

Vill du veta mer om oss gå in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Förvaltningen har nyligen avslutat ett 4-årigt projekt med Barn- och ungdomsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen, ”Skolnärvaroprojektet”, som i sin rapport visar på goda resultat av att skola och socialtjänst samarbetar runt våra gemensamma barn i kommunen. Inför 2022 fick förvaltningen två heltidstjänster familjebehandlare för att jobba i ett nära samarbete med skolan med familjer med barn som riskerar att gå ur skolan med ofullständiga betyg. Nämnden lutar sig här mot forskning som talar sitt tydliga språk att en fullgjord skola är en av de viktigaste friskfaktorerna för att nå ett självständigt liv som vuxen. Nu utökar vi våra möjligheter att på ett tidigt skede och i samverkan med skolan erbjuda stöd till familjer med barn som har riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Arbetsuppgifterna kan förutom enskilt stöd till familjer även innefatta gruppverksamhet riktat till föräldrar och utbildningsinsatser utifrån samverkan med andra aktörer. När vi nu utökar verksamheteten kommer du som familjebehandlare inom öppet familjestöd tillsammans med dina kollegor och i samverkan med skolan identifiera utvecklingsområden och ha möjlighet att påverka arbetets utformning utifrån det.

Kort om Familjehuset: Här möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i familjernas hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och har anknytningsteori som bas. Beredskap och visst kvällsarbete förekommer vid behov. På familjehuset kommer du ingå i en arbetsgrupp med cirka 20 erfarna och engagerade familjebehandlare. Arbetsgruppen stöttas av två ärendehandlare och en enhetschef. Ärendehandledarnas främsta uppgift är att metodhandleda dig och dina kollegor samt ansvara för riktlinjer/rutiner och implementering av arbetssätt. (se vidare http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjehuset---behandling/)

Kvalifikationer
Socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller kompletterande för uppdraget, till exempel specialpedagog, arbetsterapeut och liknande. Stort värde sätts på kunskap och erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) liksom erfarenhet av nära samarbete med skolan. Erfarenhet av familjebehandling och barn och ungdomar med psykosociala utmaningar är meriterande.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen.


B-körkort, manuell växellåda, är ett krav. Utdrag ur belastningsregister begärs inför anställning.

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjehem/jourhem sökes

Ansök    Feb 26    Vivant Assistans AB    Socionom
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt ... Visa mer
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.


Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.


I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!

Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Om uppdraget

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??


Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?Familjehem?

Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.

Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??

Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??

En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.Jourhem?

Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?

Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

För att kunna bli familjehem/jourhem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Vill du veta mera eller har frågor kan du alltid kontakta oss på [email protected]

Med vänliga hälsningar

Trygga barn Vivant Visa mindre

Familjerådgivare till Familjerådgivningen i Karlstad

Ansök    Feb 29    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Om oss Familjerådgivningen är en arbetsgrupp med hög kompetensnivå som idag består av fyra familjerådgivare. Vi är en arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. Karlstads kommun är arbetsgivare men vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Grums, Kil, Forshaga och Filipstads kommuner. Då en av våra medarbetare går i pension söker vi nu en ny kollega. Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt familjerättsenhete... Visa mer
Beskrivning
Om oss

Familjerådgivningen är en arbetsgrupp med hög kompetensnivå som idag består av fyra familjerådgivare.

Vi är en arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. Karlstads kommun är arbetsgivare men vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Grums, Kil, Forshaga och Filipstads kommuner. Då en av våra medarbetare går i pension söker vi nu en ny kollega.

Familjerådgivningen tillhör organisatoriskt familjerättsenheten där även verksamheterna familjerätt, Samtalsakuten och Krismottagningen för män, familjecentraler samt föräldrastödsteamet Tummen ingår.

En mindre del av denna tjänst kan komma att förläggas på annan samtalsmottagning inom enheten

Vi erbjuder dig

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete. Vi har extern handledning samt ett omfattande introduktionsprogram till hela avdelningens arbete med barn i fokus. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhetens behov. Karlstads kommun erbjuder en rad olika personalförmåner.

Vill du veta mer om oss kan du se filmen nedan:

https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare

Arbetsuppgifter
Som familjerådgivare arbetar du med terapeutiskt behandlingsarbete företrädesvis med par med relationsproblem. Samtalen är främst utifrån kartläggning/klargörande, reparations- och separationsarbete men i arbetsuppgifterna ingår även ett förebyggande och utåtriktat arbete.

Familjerådgivaren har ett eget behandlingsansvar och i rollen arbetar du självständigt men med stöd av dina kollegor. Som ny familjerådgivare erbjuds du förstaårshandledning

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt minst grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Tidigare erfarenhet av arbete med par och familjer samt egenterapi är meriterande och önskvärt. Det är viktigt att du är engagerad och ansvarstagande då du arbetar i en mindre grupp. Det är viktigt att du är införstådd med att tjänsten omfattar flera komplexa arbetsområden vilket innebär att du både ska kunna arbeta förebyggande, stödjande och behandlande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi begär in registerutdrag från polisen inför anställning.

Intervjuer kommer att ske löpande även under ansökningstiden.

Vem är du?

I ditt arbete är du noggrann, tar initiativ och eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är professionell i ditt förhållningssätt och har ett barnperspektiv. Som person är du trygg, stabil, har god självkännedom samt god samarbetsförmåga Du tar stöd och hjälp av andra vid behov och du är själv hjälpsam och delar med dig av egna erfarenheter och kunskaper.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 27    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socialsekreterare med behandlingsuppdrag till Mottagningsenheten

Ansök    Feb 23    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten. Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor. Vi riktar oss till familjer med barn 0-18 år. Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet ... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten.

Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor. Vi riktar oss till familjer med barn 0-18 år.

Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i ett helt nytt team - socialsekreterare med behandlingsuppdrag. På enheten finns idag tre olika arbetsgrupper. Mottagningsgruppen som handlägger avdelningens inkommande orosanmälningar och ansökningar samt dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. De ger råd och stöd till de som kontaktar oss samt informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag. Fältgruppen arbetar med inriktning förebyggande socialt arbete. Administratörsgruppen är avdelningens samlade administrativa stöd.

Den arbetsgrupp som nu ska rekryteras kommer få bidra till att skapa ett helt nytt arbetssätt på enheten, ett behandlingsuppdrag som startar samma dag som barn aktualiseras med anledning av misstanke om våld mot barnet. 

 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu fyra socialsekreterare som ska arbeta i behandlingsuppdrag baserat på modellen "Efter barnförhöret" och en fortsatt samtalsserie under utredningstiden i syfte att motverka upprepat våld. Vår målsättning är att stötta barn och deras familjer i den akuta situationen, både i de fall som barnet kan följa med föräldrarna hem och i de fall som barnet i det akuta skedet är i behov av skydd av socialtjänsten, samt att skapa förändring redan under utredningstiden. Det kommer innebära att du utgår från Mottagningsenheten men samverkar tätt med våra utredningsenheter. Därtill kommer en arbetsuppgift vara att ge krisstöd till familjen vid omedelbara omhändertaganden. 

Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Du kommer erbjudas utbildning i modellen Efter barnförhöret och eventuell annan relevant utbildning, samt extern handledning. På enheten finns erfarna och hjälpsamma kollegor, två ärendehandledare och enhetschef som stöd. 

Arbetstiden kommer förläggas såväl dagtid som kvällstid, då familjen ska få stöd samma dag som ärendet aktualiseras kommer två av fyra behandlare arbeta kvällstid under vardagarna. Vilket innebär att 50 % av arbetspassen kommer vara förlagda till kvällstid, övriga 50 % är kontorstid. 

Kvalifikationer
- Socionomexamen
- Erfarenhet inom barnavården

Meriterande:

Erfarenhet och/utbildning inom behandlingsarbete. Flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning, Utbildning i bland annat BBiC och Signs Of Safety.  

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Eftersom detta är ett nytt arbetssätt för oss kommer Du få vara med och skapa och forma arbetssättet, därav är det viktigt att du drivs av att bidra i en sådan process och att du är flexibel. Du behöver vara kommunikativ och strukturerad. Då du tillsammans med en kollega kommer följa barnet och familjen redan från aktualisering behöver du som person vara trygg i att möta personer som befinner sig i en svår situation och kris. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.

Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister.

 

Intervjuer kan komma att påbörjas inom ansökningstiden.

Titta gärna på vår film om hur det är att jobba hos oss via nedanstående länk:

https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel, Familjevåldsenheten

Ansök    Feb 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Nu kan du bli en av oss! Familjevåldsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning. I Familjevåldsenheten ingår 4 olika verksamheter; Barnahus Värmland, Hot- och våldsteamet,  två regionkoordinatorer mot Prostitution och människohandel samt en samordnare /kurator mot sexuell exploatering av barn och unga. Då vår ena regionkoordinator vill vidare på nya äventyr så behöver vi nu hitta nästa stjärnskott.  Hot- ... Visa mer
Nu kan du bli en av oss!

Familjevåldsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning.

I Familjevåldsenheten ingår 4 olika verksamheter; Barnahus Värmland, Hot- och våldsteamet,  två regionkoordinatorer mot Prostitution och människohandel samt en samordnare /kurator mot sexuell exploatering av barn och unga. Då vår ena regionkoordinator vill vidare på nya äventyr så behöver vi nu hitta nästa stjärnskott. 

Hot- och våldsteamet består av 1 ärendehandledare och 5 socialsekreterare. Hot- och våldsteamets uppdrag är att utreda vuxna våldsutsattas samt våldsutövares behov av stöd och skydd. Barnahus Värmland styrs av en styrgrupp och det är de två samordnarna på Barnahus Värmland som ingår i enheten. Barnahus Värmlands uppdrag är att göra barnets väg genom rättsprocessen så smidig och rättssäker som möjligt. Vår samordnare/Kurator arbetar för Karlstad och arbetar förebyggande, uppsökande samt ger stöd till utsatta barn och unga för sexuell exploatering och deras anhöriga. 

Här kan du få veta mer om vår förvaltning:
https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Beskrivning
Nu har du möjligheten att bli regionkoordinator i polisregion Bergslagen!

Polisregion Bergslagen omfattar Dalarnas, Örebros och Värmlands länd och sammanlagt finns 43 kommuner i polisregionen. Tjänsten är en samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten , Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro samt Karlstads kommun. Det är Jämställdhetsmyndigheten som har det nationella ansvaret för att sammankalla regionkoordinatorerna i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Regionkoordinatorn arbetar med alla former av människohandel - exploatering för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.

Arbetsuppgifter
Regionkoordinatorerna fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag som rör prostitution, människohandel för alla ändamål, människoexploatering och exploatering mot barn. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat i att:

- Ge konsultativt metodstöd till myndigheter, verksamheter och aktörer inom civilsamhället
- Genomföra utbildningsinsatser i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna i aktuell region
- Delta i myndighetsgemensamt arbete mot exploatering och människohandel i arbetslivet på regional nivå
- Ge stödjande insatser till utsatta, utifrån lokala förutsättningar
- Koordinera insatser mellan berörda myndigheter och aktörer
- Vara kontaktperson för återvändandeprogrammet
- Bedriva uppsökande arbete.
Regionkoordinatorerna ingår i Nationellt metodstöd (NMT) och i regionala spetsgrupper som Länsstyrelserna samordnar.

Vi erbjuder dig som ny en mentor som hjälper dig att komma in i vardagen på enheten. Vi har en tydlig och väl fungerande struktur både på enheten och på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som syftar till att öka både din kompetens och förståelse för den organisation du arbetar i. Om du kommer till oss så får du ett härligt gäng att lära känna, skratta och arbeta tillsammans med. Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Socionomexamen och erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten är ett krav. B körkort för manuell växellåda är ett krav.

En säkerhetsprövning kommer att göras. Du som får jobbet kommer få visa ett utdrag från polisregistret.

Erfarenhet av att ge konsultativt stöd till olika myndigheter och verksamheter, ta fram och hålla i utbildningar, samverka på olika nivåer samt tidigare erfarenhet av arbete mot prostitution och människohandel är meriterande. Som person är du självständig, analytisk, lösningsfokuserad, strukturerad och ansvarsfull och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Handledare till Solaenheten

Ansök    Feb 12    Karlstads kommun    Socionom
Beskrivning Vi söker en handledare till Solaenheten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för integration, försörjning och arbete. Solaenheten är en enhet som till största del jobbar med kommunala arbetsmarknadsfrågor i Karlstads kommun och stöttar individer på vägen till arbete eller studier. I Solaenheten ingår verksamheterna Solareturen, Aktivitetscenter och stöd till egen försörjning på Sola Byggåterbruk.  Du kan läsa mer om förva... Visa mer
Beskrivning
Vi söker en handledare till Solaenheten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för integration, försörjning och arbete.

Solaenheten är en enhet som till största del jobbar med kommunala arbetsmarknadsfrågor i Karlstads kommun och stöttar individer på vägen till arbete eller studier. I Solaenheten ingår verksamheterna Solareturen, Aktivitetscenter och stöd till egen försörjning på Sola Byggåterbruk. 

Du kan läsa mer om förvaltningen här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Solaenhetens verksamhet på Solareturen och Sola Byggåterbruk har uppdraget att stödja individer i deras väg till egen försörjning. Vår målgrupp är bred och individerna står olika långt från arbetsmarknaden. I uppdraget ingår olika former av arbetsträning och vi använder BIP som verktyg och lösningsfokus som förhållningssätt. Vi arbetar med motiverande och coachande insatser, både individuellt och i grupp, arbetsmarknadsanställningar och andra insatser.

Vi söker nu en handledare som kommer vara placerad på Solareturen. Verksamheten samarbetar med Karlstad Energi och tar emot saker som medborgare inte längre behöver och som är för bra för att kastas. Vår uppgift är att samla in och förbereda möbler, prylar, kläder med mera för försäljning och återbruk. I verksamheten arbetar arbetskonsulenter, handledare och en arbetsterapeut mot målet att varje deltagare ska nå sin fulla potential.

Vägen till arbete och studier kan variera och det är ditt uppdrag att tillsammans med individen hitta en väg framåt. En individuell planering görs med varje person och dokumentationen sker i verksamhetssystemet VIVA. Din uppgift består i att vägleda, motivera och stötta deltagare i sin process till egen försörjning.

Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom områden som integration, arbetsmarknad, pedagogik eller annat som av arbetsgivaren bedöms likvärdig är ett krav. Arbetslivserfarenhet av socialt arbete och arbetsmarknadsfrågor är meriterande, likaså praktisk erfarenhet och/eller utbildning i BIP, Motiverande samtal, Supported Employment, Lösningsfokuserat arbetssätt etc.

Som person är du utåtriktad, tydlig, en god och tålmodig lyssnare och har lätt för att samarbeta med andra. Du är bra på att möta individer med olika behov och från olika kulturer. Du kan tydligt instruera och motivera men samtidigt ta ett steg tillbaka och låta individen hitta egna lösningar.

Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, vara bekväm med att ta nya kontakter och att arbeta med individer både i grupp och enskilt. Vi eftersträvar mångfald i vår personalgrupp och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Feb 6    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år med missbruks/beroendeproblematik eller samsjuklighet. Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår boendestöd och öppenvårdsbehandling. Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.   Vill du veta mer om vår förvaltning? Gå in på denna l... Visa mer
Beskrivning
Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år med missbruks/beroendeproblematik eller samsjuklighet.

Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår boendestöd och öppenvårdsbehandling.
Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.  

Vill du veta mer om vår förvaltning? Gå in på denna länk; 

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till enheten. Som socialsekreterare utreder du ärenden enligt socialtjänstlagen och LVM samt följer upp beslutade insatser, såväl på hemmaplan samt externt t.ex. på hvb, stödboende eller SiS.

Samverkan internt och externt med för klienten viktiga aktörer är nödvändigt. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

På utredningsenheten missbruk så arbetar vi med olika verktyg för målgruppen såsom ASI (Addiction Severety Index) som är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem, MI (motiverande samtal) och SIP (samordnad individuell plan).

Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper. Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta. Det är meriterande om du har kan arbeta i VIVA. Det är även meriterande om du har utbildning i ASI, MI, SIP samt erfarenhet av arbete med målgruppen.

B-körkort, är ett krav.

Tjänsten avser ett vikariat tom 20250830.

Välkommen in med din ansökan!

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Feb 8    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Kommunvägledare

Ansök    Feb 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning På Kontaktcenter arbetar vi på uppdrag av kommunens alla förvaltningar och bolag. Tillsammans hjälps vi åt för att göra våra tjänster inom koncernen Karlstads kommun tillgängliga för medborgaren. Som kommunvägledare har du ett viktigt uppdrag i att svara på frågor, ge information och vägledning om kommunens verksamhet och på så vis bidra till samhällsnyttan. Har du ett genuint intresse för att hjälpa människor? Trivs du med att arbeta självs... Visa mer
Beskrivning
På Kontaktcenter arbetar vi på uppdrag av kommunens alla förvaltningar och bolag.

Tillsammans hjälps vi åt för att göra våra tjänster inom koncernen Karlstads kommun tillgängliga för medborgaren. Som kommunvägledare har du ett viktigt uppdrag i att svara på frågor, ge information och vägledning om kommunens verksamhet och på så vis bidra till samhällsnyttan. Har du ett genuint intresse för att hjälpa människor? Trivs du med att arbeta självständigt så väl som i team då är du kanske vår nya medarbetare. Arbetsuppgifter
Du som söker kommer att arbeta på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Där kommer du att svara på frågor som rör äldreomsorg, bistånd, överförmyndare, ekonomiskt bistånd, missbruk och socialpsykiatri. Du kommer arbeta med administration och handläggning i de frågor som kommer in till oss på Kontaktcenter och vid behov vägleda till annan verksamhet inom kommunen. Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk examen som socionom eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är meriterande med erfarenhet av arbete som socionom eller biståndshandläggare, samt tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller annan serviceverksamhet. Som kommunvägledare arbetar du i flera IT-system och därför är det även meriterande om du har erfarenhet av att navigera mellan olika digitala miljöer och förmåga att anpassa dig till nya system. 

Vi söker vi dig som är intresserad av att på olika sätt hjälpa människor till rätta i kommunen. Du gillar att möta människor över telefon och ge ett professionellt bemötande. Att ha en hög grad av stöd och service till våra medborgare är något du skulle trivas bra med. Du vill utveckla och göra våra tjänster tillgängliga för medborgaren och du trivs med att lösa problem som kräver noggrannhet och fokus på detaljer. Samtidigt har du vilja och förmåga att lyfta blicken och se vilka förändringar som kan behöva göras för att möta framtidens behov eller för att effektivisera arbetet. Vi ser att du är en person som kommer till din rätt när du får arbeta nära och tillsammans med andra och gillar att utvecklas. Du har förmågan att vara flexibel och ha en lösningsfokuserad inställning, vilket är avgörande för att lyckas i rollen som kommunvägledare.  

Vi ser fram emot din ansökan!

Om Karlstads kommun

Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Mottagningsenheten

Ansök    Feb 5    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten. Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor. Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten.

Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor.

Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten finns tre olika arbetsgrupper. Mottagningsgruppen som handlägger avdelningens inkommande orosanmälningar och ansökningar samt dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn. Fältgruppen arbetar med inriktning förebyggande socialt arbete. Administratörsgruppen är avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

I mottagningsgruppen kommer du vara en del av ett team om 10 socialsekreterare, ett team med mycket erfarenhet och hjälpsamhet. Teamet stöttas av ärendehandledare och enhetschef.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare för att ytterligare förstärka teamet. Arbetet som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du tar emot och gör förhandsbedömningar av orosanmälningar samt ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi ger råd och stöd till de som kontaktar oss. Vi informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.

Ingår även extern handledning samt fortbildningar- t ex BBIC & Signs Of Safety.

Kvalifikationer
För att kunna göra kvalitativa, rättssäkra och kvalificerade bedömningar krävs:
- Socionomexamen
- Erfarenhet inom barnavården

Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad. Du behöver ha god förmåga att prioritera i ditt arbete, samt vara flexibel och stresstålig. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.

Flerårig erfarenhet är meriterande, samt utbildning i BBiC och Signs Of Safety.. 
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister.

Intervjuer kan komma att påbörjas inom ansökningstiden.

Titta gärna på vår film om hur det är att jobba hos oss via nedanstående länk:

https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Arbetskonsulent till enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning

Ansök    Jan 19    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS) riktar sig till personer med upplevd psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Uppdraget enheten arbetar med är att skapa förutsättningar och sysselsättning för att personer vi möter ska kunna nå egen försörjning genom arbete, studier eller annan försörjning. På Killstad gård arbetar idag 3 arbetskonsulenter, en samordnare och en arbetsterapeut vilka tillsammans bedriver arbetsre... Visa mer
Beskrivning
Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS) riktar sig till personer med upplevd psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.

Uppdraget enheten arbetar med är att skapa förutsättningar och sysselsättning för att personer vi möter ska kunna nå egen försörjning genom arbete, studier eller annan försörjning.

På Killstad gård arbetar idag 3 arbetskonsulenter, en samordnare och en arbetsterapeut vilka tillsammans bedriver arbetsrehabilitering i gårdsmiljö. Vi vill nu utöka arbetsgruppen med en arbetskonsulent med placering i gårdsgruppen.

Syftet med verksamheten på Killstad gård är att ge deltagare ett meningsfullt sammanhang att vara i för att utforska och kartlägga sin aktivitetsförmåga och eventuella anpassningar i förhållande till ett arbete, samt arbetsträning för att bygga vidare på det som uppmärksammas.

Arbetskonsulenterna har huvudansvar för var sin arbetsstation på gården. Gårdsgruppen som ombesörjer skötsel av djur, odlingar och utomhusmiljö, hantverksgruppen som arbetar med trä, läder och järnsmide och köksgruppen som bland annat tillagar dagens lunch och bakar, i möjligaste mån av det som gården producerar. Detta är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulenten i gårdsmiljön är du självständig i både planerande och genomförande av arbetsuppgifterna på gården. Det innebär praktiskt arbete tillsammans med deltagarna men också att instruera och låta deltagare arbeta mer självständigt. I arbetet förekommer en del arbetsuppgifter som är mer tekniska så som exempelvis enklare snickeriuppgifter och underhåll av trädgårdsmaskiner.  

Arbetet sker i ett nära samarbete med kollegorna på Killstad gård för att på bästa sätt möta upp de behov som finns. Det praktiska arbete som du som arbetskonsulent handleder och utför tillsammans med deltagarna är också ett viktigt underlag till arbetsterapeutens kartläggning av aktivitetsförmåga.

I rollen som arbetskonsulenten ingår dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter och du kommer även att ha kontakt och samarbete med andra myndigheter runt deltagaren som exempelvis Arbetsförmedlingen och Region Värmland.

Kvalifikationer
Förutom ett gott bemötande har du en god kommunikativ förmåga och lätt att samarbeta med såväl deltagare som dina kollegor och samverkanspartners. Du har kunskap och erfarenhet av målgruppen med psykisk ohälsa men också goda kunskaper om arbetsmarknad, socialtjänst och vägar till vård. Du är socionom, socialpedagog, eller beteendevetare. Alternativt har du en annan relevant högskoleutbildning som vi kan komma bedöma som lämplig.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår framgång och stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen som arbetskonsulent behöver du vara engagerad, pedagogisk och drivande. Du tycker om att arbeta praktiskt och i team och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Arbetet förutsätter att du har god datavana och god kunskap i svenska, både i tal och skrift. Har du erfarenhet av att dokumentera i Viva samt kunskap om BIP är det meriterande.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Det är starkt meriterande om du i tillägg till ovanstående är händig, kan se och lösa tekniska och praktiska utmaningar i vardagen på en gård.

Vill du veta mer om vår förvaltning kan du gå in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Sommarvikariat socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd

Ansök    Feb 1    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning När andra har semester behöver vårt viktiga arbete med hantering av ansökningar om försörjningsstöd fortsätta – är du en noggrann, självständig, nyfiken och frågvis socionomstudent som har tidigare erfarenheter från försörjningsstöd eller är nyfiken på det arbetet kanske vi har sommarjobbet för dig. Du behöver gilla administrativa arbetsuppgifter samt vara bekväm att arbeta framför en datorskärm. Vill du veta mer om oss går du in här: http... Visa mer
Beskrivning
När andra har semester behöver vårt viktiga arbete med hantering av ansökningar om försörjningsstöd fortsätta – är du en noggrann, självständig, nyfiken och frågvis socionomstudent som har tidigare erfarenheter från försörjningsstöd eller är nyfiken på det arbetet kanske vi har sommarjobbet för dig.

Du behöver gilla administrativa arbetsuppgifter samt vara bekväm att arbeta framför en datorskärm.

Vill du veta mer om oss går du in här:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

Arbetsuppgifter
IFA - avdelningen för integration, försörjning och arbete behöver ytterligare några personer till alla tre enheter som hanterar försörjningsstödet; ekonomiskt bistånd öst och väst samt enheten för unga vuxna utredning. Arbetsuppgifterna består i att hantera ansökningar om försörjningsstöd under perioden juni, juli och augusti. Du kommer få en mentor under dina första veckor, arbetsgrupperna är vana vid nya kollegor och att ge varandra stöd när man kommer som ny till oss ser alla tre arbetsgrupperna som självklarheter. Vi kommer kunna erbjuda en fin introduktion till yrkeslivet för blivande socionomer där vi lägger stor vikt vid bra arbetsmiljö och rimliga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Krav på kompetens är socionom eller under utbildning till att bli socionom. Meriterande är erfarenhet från ekonomiskt bistånd. 

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Arbetskonsulent till Solaenheten

Ansök    Jan 11    Karlstads kommun    Socionom
Beskrivning Vi söker två arbetskonsulenter till Solaenheten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för integration, försörjning och arbete. Solaenheten är en enhet som till största del jobbar med kommunala arbetsmarknadsfrågor i Karlstads kommun och stöttar individer på vägen till arbete eller studier. I Solaenheten ingår verksamheterna Solareturen, Aktivitetscenter och stöd till egen försörjning på Sola Byggåterbruk.  Du kan läsa mer ... Visa mer
Beskrivning
Vi söker två arbetskonsulenter till Solaenheten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för integration, försörjning och arbete.

Solaenheten är en enhet som till största del jobbar med kommunala arbetsmarknadsfrågor i Karlstads kommun och stöttar individer på vägen till arbete eller studier. I Solaenheten ingår verksamheterna Solareturen, Aktivitetscenter och stöd till egen försörjning på Sola Byggåterbruk. 

Du kan läsa mer om förvaltningen här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Solaenhetens verksamhet på Solareturen och Sola Byggåterbruk har uppdraget att stödja individer i deras väg till egen försörjning. Vår målgrupp är bred och individerna står olika långt från arbetsmarknaden. I uppdraget ingår olika former av arbetsträning och vi använder BIP som arbetssätt och lösningsfokus som metod. Vi arbetar med motiverande och coachande insatser, både individuellt och i grupp, arbetsmarknadsanställningar och andra insatser.

Vi söker nu två arbetskonsulenter som kommer vara placerade på Sola Byggåterbruk. Driften av verksamheten tillhör teknik- och fastighetsförvaltningen där Solaenheten kommer ha ett tätt och nära samarbete bland annat genom arbetsträningsplatser.

Vägen till arbete och studier kan variera och det är ditt uppdrag att tillsammans med individen hitta en väg framåt. En individuell planering görs med varje person och dokumentationen sker i verksamhetssystemet VIVA.

Kvalifikationer
Relevant högskoleexamen som beteendevetare, socionom eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig är ett krav. Arbetslivserfarenhet av socialt arbete och arbetsmarknadsfrågor är meriterande.

Som person är du utåtriktad, driftig, en god och tålmodig lyssnare och har lätt för att samarbeta med andra. Du är bra på att möta individer med olika behov och från olika kulturer. Vi söker dig som har förståelse för olika diagnoser och/eller psykisk ohälsa samt eventuell missbruksproblematik, känner dig trygg i dig själv och är lösningsfokuserad med ett salutogent arbetssätt. Du kan tydligt instruera och motivera men samtidigt ta ett steg tillbaka och låta individen hitta egna lösningar.

Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, vara bekväm med att ta nya kontakter och att arbeta med individer både i grupp och enskilt. Vi eftersträvar mångfald i vår personalgrupp och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Västra utredningsenheten FAM

Ansök    Jan 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Västra utredningsenheten har en ledig tillsvidareanställning som socialsekreterare. Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu en socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt ... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Västra utredningsenheten har en ledig tillsvidareanställning som socialsekreterare.

Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu en socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga mellan 0-18 år. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Västra utredningsenheten är en arbetsgrupp som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Vi kommer begära utdrag från polisregistret på den som får tjänsten.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Titta gärna på  film om oss via nedanstående länk:

https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Barn- och ungdomsutredare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi erbjuder en lång rad konsul... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi erbjuder en lång rad konsultuppdrag över hela Sverige som barn- och ungdomsutredare inom socialtjänsten. När vi matchar dig med ett uppdrag hos oss baserar vi alltid vårt sökande på hur du själv anser att din kompetens bör användas på bästa sätt. Vill du flytta till en ny stad för att ´tacka ja till ett uppdrag betalar vi alltid ett fint boende åt dig i den nya staden och hjälper dig (och din familj om har någon sådan som du vill ta med dig vid en flytt) med allting du/ni behöver runtomkring rent praktiskt. Vi anstränger oss alltid det där lilla extra för att hålla högsta möjliga servicenivå gentemot våra medarbetare. Hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare där dina egna önskemål kring din egen framtid alltid står i första rummet hos oss!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra medarbetare!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Jan 6    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Familjerättssocionom

Beskrivning Familjerättsgruppen arbetar med att utifrån barnets behov hjälpa separerade föräldrar att finna lösningar gällande frågor som boende och umgänge. Vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner. Vi har nu ett vikariat ledigt gå grund av föräldraledighet. Här får du veta mer om oss: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen  Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är bla... Visa mer
Beskrivning
Familjerättsgruppen arbetar med att utifrån barnets behov hjälpa separerade föräldrar att finna lösningar gällande frågor som boende och umgänge.

Vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner.

Vi har nu ett vikariat ledigt gå grund av föräldraledighet.

Här får du veta mer om oss:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är bland annat samarbetssamtal, vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, föräldraskapsfrågor, informationssamtal, rådgivning, avtal, pass- och namnärenden samt handläggning av umgänge med umgängesstöd. Vi arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv i alla våra arbetsuppgifter och värnar om att ge ett gott bemötande med en kvalitets- och rättssäker handläggning av familjerättsliga ärenden.

Familjerätten är en arbetsgrupp med hög kompetensnivå som idag består av nio erfarna och engagerade familjerättssocionomer samt en ärendehandledare. Vi arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla en trygg och sammansvetsad arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. På enheten finns en ärendehandledare vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Som ny medarbetare får du en bra introduktion av stöttande kollegor i arbetsgruppen.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav för att söka tjänsten, meriterande är att du har erfarenhet av socialt arbete och rådgivning. Då stor del av vårt arbete är att skriva utredningar och yttranden är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är viktigt att du är införstådd med att tjänsten omfattar flera komplexa arbetsområden vilket innebär att du både ska kunna arbeta förebyggande, stödjande och vägledande samt utföra myndighetsutövning.

Körkort är ett krav. Vi begär in registerutdrag från polisen inför anställning.

Intervjuer kommer att ske löpande även under ansökningstiden.

Vem är du?

I ditt arbete tar du initiativ och uppnår resultat med god kvalité samt är professionell i ditt förhållningssätt. Du är trygg, stabil, har en personlig mognad, känner ett stort ansvar för ditt arbete samt samarbetar gärna med såväl externa som interna samarbetspartners. Din förmåga att självständigt överblicka, strukturera och utföra dina arbetsuppgifter är mycket god likväl som att du är noggrann och arbetar rättssäkert. Du tar stöd och hjälp av andra vid behov och du är själv hjälpsam samt delar med dig av egna erfarenheter och kunskaper.

Vi erbjuder dig

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete med engagerade, kreativa och erfarna kollegor som trivs tillsammans. Vi har extern handledning samt ett omfattande introduktionsprogram till hela avdelningens arbete med barn i fokus. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhetens behov. Karlstads kommun erbjuder bl a friskvårdspeng, friskvårdstimme, bruttolöneavdrag för personal cykel samt möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet. Vi har möjlighet till distansarbete och stor frihet under ansvar. Våra kontorslokaler finns i Karolinen i centrala Karlstad.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

Ansök    Jan 5    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Här kan du få veta mer om oss: https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Då finns det ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i a... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Här kan du få veta mer om oss:

https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Då finns det ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en timmas friskvård i veckan på arbetstid och friskvårdsbidrag.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är det dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbeta för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra parter och myndigheter och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner. 

Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och det genomsyrar hela arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst. Vi vill också att du har god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information. Vi vill att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och att du har lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.

B-körkort, för manuell växellåda är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjebehandlare till Familjehuset

Ansök    Dec 20    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år). Arbetet sker efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även stödgrupper för barn. Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik. Vill du veta mer om oss gå in på länken nedan: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamhete... Visa mer
Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar (0-20 år).

Arbetet sker efter utredning och beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även stödgrupper för barn.

Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid Stora torget, med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Vill du veta mer om oss gå in på länken nedan:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
På Familjehuset möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga.

I vårt arbete med familjebehandling använder vi olika metoder och modeller, bl a Marte Meo, MAFI, TMO, RePULSE, Trappan, Parenting Young Children, Project support, Kriminalitet som livsstil, modell för genomförande av stödgrupper, Signs of Safety och nätverksarbete. Implementering av Funktionell familjeterapi pågår.

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och har anknytningsteori som bas.

Kvällsarbete kan förekomma vid behov.

(se vidare https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjehuset---behandling/&data=05|01|[email protected]|4bfb56fedba74fdada2908dbfcabd099|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638381587081440203|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=7MYwRUzSwjUo6YSZb6WUV8L/oiLrWG9g3I5FBGJYAfo=&reserved=0

Kvalifikationer
Utöver erfarenhet av familjebehandling är mer omfattande metodutbildningar samt grundläggande steg 1-utbildning i familjeterapi meriterande. Likaså stödgruppsledarutbildning med erfarenhet av att leda stödgrupper för barn, erfarenhet från arbete med familjer från andra länder/kulturer, och av arbete med barn inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Lämpliga utbildningar utöver socionomexamen kan vara beteendevetare, socialpedagog, lärare eller förskollärare mfl.

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera arbetsgruppen på bästa sätt.

Utdrag från polisregistret kommer att begäras in.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

Ansök    Nov 23    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som place... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Verksamhetssamordnare till Malmtorgsgatan

Ansök    Dec 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Malmtorgsgatans särskilda boende är ett boende för personer över 25 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd i sin vardag. Insatserna är individuellt anpassade där en genomförandeplan är central och beskriver vilket stöd brukaren behöver. Verksamheten genomsyras av tron på människors egen förmåga och val och genom god kompetens om målgrupp, personligt och professionellt förhållningssätt-/arbetssätt b... Visa mer
Beskrivning
Malmtorgsgatans särskilda boende är ett boende för personer över 25 år med långvarig psykisk
funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd i sin vardag.

Insatserna är individuellt anpassade där en genomförandeplan är central och beskriver vilket stöd brukaren behöver.

Verksamheten genomsyras av tron på människors egen förmåga och val och genom god kompetens om målgrupp, personligt och professionellt förhållningssätt-/arbetssätt bidrar vi till att motivera och göra brukaren delaktig i vardagen så långt det är möjligt. Vårt mål är att skapa en vardag där brukarna når sina egna mål så att de kan leva ett så självständigt liv och kunna påverka sin egen livssituation i så stor utsträckning som möjligt.
Vi ser till varje människas lika värde och individens egna förmågor med respekt för varje persons integritet och självbestämmande.

Boendet består av 19 stycken lägenheter i ett lägenhetshus i stadsdelen Klara i centrala Karlstad.
På boendet finns personal dygnet runt.

Är du nyfiken på att jobba hos oss, kika in länken nedan:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Du har ett övergripande samordnaransvar för boendet och är enhetschefens förlängda arm. 
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta både administrativa arbetsuppgifter som
verksamhetssamordnare och även till viss del verksamhetsnära arbete som boendestödjare.
Du kommer också i din roll som verksamhetssamordnare ha ett stöttande förhållningssätt i det dagliga arbetet mot boendestödjarna i deras vardagsarbete med de boende.

Som verksamhetssamordnare har du ett utökat ansvar för:
• Heromaansvarig samt för vikarietillsättning vid planerad och akut frånvaro.
• Schemaläggning för arbetsgruppen både löpande och sommarscheman.
• Vårt verksamhetssystem Viva, där som utbildare och metodstödjare och ha koll på att
dokumentation och genomförandeplaner är korrekta och uppdaterade.
• Administrativa uppgifter såsom redovisning av kostnader, beställningar m.m.

Som boendestödjare:
I arbetsuppgifterna ingår ett rehabiliterande arbetssätt att stödja brukaren med det som han eller hon behöver hjälp med i sin vardag. Du kommer att delta i planering och utförande av kvalificerat och individuellt utformat stöd med brukarens perspektiv och behov i fokus. Du kommer också att utföra vissa av sjuksköterska delegerade HSL insatser.
De insatser vi utför ska hålla god kvalitet baserade på brukarens egna val och prioriteringar. Vi vill göra det möjligt för brukaren att ha en bra vardag och kunna leva ett liv som andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat utbildning inom området med gymnasieutbildning som lägsta nivå. Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykisk funktionsnedsättning samt god datavana är ett krav.
Arbetslivserfarenhet inom rättspsykiatri och personer med utåtagerande beteende, vidareutbildning inom motiverande samtal (MI), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande samt att ha arbetat som verksamhetssamordnare är meriterande. 

Som person är du strukturerad, engagerad, pedagogisk, trygg och har god kommunikationsförmåga.
Eftersom du ska arbeta med människor är det viktigt att du är empatisk, relationsskapande och har god samarbetsförmåga. Du är lojal och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. Du arbetar lösningsfokuserat och kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har lätt för att ta egna och snabba beslut vid behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


B-körkort (manuell växel) är ett krav.

 
 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Spännande Möjlighet för Socionomer i Karlstad!

Ansök    Nov 21    Vårdbron Sverige AB    Socionom
Brinner du för socialt arbete och söker nya utmaningar? Vi har ett spännande tillfälle för dig att växa och utvecklas som socionom i Karlstad. Om Oss: Vårdbron är bemanningsföretaget som bemannar och rekryterar all form av personal inom vård- och omsorg och socialtjänst. Vi arbetar med regioner, kommuner och privata aktörer med uppdrag i hela landet. Vi brinner för att matcha kompetenta socionomer med spännande uppdrag inom socialt arbete och strävar efte... Visa mer
Brinner du för socialt arbete och söker nya utmaningar? Vi har ett spännande tillfälle för dig att växa och utvecklas som socionom i Karlstad.
Om Oss:
Vårdbron är bemanningsföretaget som bemannar och rekryterar all form av personal inom vård- och omsorg och socialtjänst. Vi arbetar med regioner, kommuner och privata aktörer med uppdrag i hela landet. Vi brinner för att matcha kompetenta socionomer med spännande uppdrag inom socialt arbete och strävar efter att skapa meningsfulla möten och bygga långsiktiga relationer mellan våra socionomer och arbetsgivare.
Vår målsättning är att vara det trygga bemanningsföretaget som arbetar för att vara en flexibel arbetsgivare med trygga arbetsvillkor. Vi vill att du ska få möjligheten att styra över din egen tid, så du enklare får ihop livspusslet.
Efter varje utförd arbetsvecka donerar vi en del av vinsten till Barncancerfonden.
Vi Söker:
Nu söker vi kontakt med nya engagerade socionomer som är redo att ta nästa i karriären och utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen som bemanningskonsult behöver du vara duktig på att möta nya människor och vara noggrann samt trygg i din yrkesroll.
Krav:
Socionomexamen
Engagemang och professionalism
Förmåga att arbeta självständigt och i team
3 års erfarenhet

Vi Erbjuder:
Spännande och varierande uppdrag
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor
En personlig bemanningsspecialist som finns tillgängliga för dig under hela resan.

Varmt välkommen in med din ansökan! Visa mindre

Samordnare till Killstad gård, EAS

Ansök    Nov 14    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS) söker samordnare till verksamheten på Killstad gård. Verksamheterna på EAS riktar sig till personer som upplever psykisk ohälsa och har behov av arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser med målet att på sikt nå egen försörjning. Verksamheten på Killstad gård Killstad gård bedriver arbetsrehabilitering i gårdsmiljö med syfte att ge deltagare ett meningsfullt sammanhang att vara i för ... Visa mer
Beskrivning
Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS) söker samordnare till verksamheten på Killstad gård.

Verksamheterna på EAS riktar sig till personer som upplever psykisk ohälsa och har behov av arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser med målet att på sikt nå egen försörjning.

Verksamheten på Killstad gård

Killstad gård bedriver arbetsrehabilitering i gårdsmiljö med syfte att ge deltagare ett meningsfullt sammanhang att vara i för att utforska och kartlägga sin aktivitetsförmåga och eventuella anpassningar i förhållande till ett arbete, samt arbetsträning för att bygga vidare på det som uppmärksammats.

Teamet på Killstad gård består av arbetskonsulenter, samordnare och arbetsterapeut. Vårt teamarbete är av största vikt då vi ansvarar för olika aspekter av individens utveckling. Arbetet på gården är uppdelat i tre olika arbetsstationer. Gårdsgruppen som ombesörjer skötsel av djur, utomhusmiljö och våra trädgårdsodlingar, hantverksgruppen som arbetar med trä, läder och järnsmide, samt köksgruppen där man tar vara på det odlingarna på gården ger för att bland annat baka och tillaga dagens lunch.

Vill du veta mer om oss kan du gå in här och läsa mer:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Som samordnare är du ansvarig för att koordinera insatserna inom enheten för deltagarna. Ditt ansvar innefattar inte bara att samordna befintliga insatser utan även att etablera nya kontakter för att skapa en helhetsbild kring individen. I denna roll är samverkan med både interna och externa aktörer avgörande, särskilt när det gäller områden som berör arbetsrehabilitering. Du agerar som ett stöd för deltagarna under deras insats, hjälper till med att etablera vårdkontakter och dokumenterar samt bedömer möjliga vidare planer. Dessutom är det din uppgift att identifiera och påtala behov som behöver anpassas för att individen ska kunna få en optimal nytta av vår verksamhet och nå sina mål.

I rollen som samordnare blir du den sammanhållande av teamarbetet i verksamheten. Du förväntas ha en överblick och helhetssyn i samarbetet med arbetskonsulenter och arbetsterapeut för att hantera de delar som behöver anpassas i vardagen samt att stödja nätverket kring deltagarna.

Vi arbetar med BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) på hela Avdelningen för integration försörjning och arbete och som samordnare på EAS har du även ansvaret för att genomföra progressionsmätningar enligt BIP-metoden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, vård- och stödsamordnare eller har annan beteendevetenskaplig utbildning vi kan komma att bedöma som likvärdig. Du har ett genuint intresse för människor, är kreativ och kan hantera ett högt tempo. För oss är det viktigt att du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv för att förstå enhetens betydelse som en del i avdelningens arbete. Du är självständig och bra på att prioritera, har god social kompetens och gillar samverkan och samarbete.

Då arbetet utförs i en gårdsmiljö är det självklart att du trivs och kan arbeta i en sådan miljö och att du har intresse och förståelse för verksamhetens olika områden som odling, djur, kök och hantverk. 

Meriterande för tjänsten är:

- - Erfarenhet av samordning och arbetsrehabilitering
- - Kunskap om och erfarenhet av BIP

B-körkort är ett krav.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Nätverksenheten

Ansök    Nov 22    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad. Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta i samverkan med polis, skola och fritid.  Arbetsuppgifter Vi söker en socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och social... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad.

Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta i samverkan med polis, skola och fritid. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både familjebehandling, myndighetsutövning samt av säkerhetsplanering. Vi har även en nära samverkan med polis i gruppen där två tjänster är riktade till denna samverkan och ansvarar för sociala insatsgrupper. Några av våra familjebehandlare är riktade till samverkan med skolverksamheten Helix. En del av vår nya satsning är att än mer arbeta med ungdomar i en begynnande kriminalitet som riskerar att befästa ett kriminellt beteende. Aktuell tjänst innefattar att leda nätverksmöten åt andra samt att arbeta med att tillsammans med professionellt och privat nätverk skapa säkerhetsplaner för barn 0-18 år.

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, flexibilitet, samarbetsförmåga, vana av att arbeta i hemmiljö, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU. Arbetet på nätverksenheten är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av ärendehandledare, kollegor samt av enhetschef.

 

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, flexibilitet, samarbetsförmåga, vana av att arbeta i hemmiljö, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU. Arbetet på nätverksenheten är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av ärendehandledare, kollegor samt av enhetschef.

Kvalifikationer
För att kunna söka tjänsten ska du ha en socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna av barnavård. Mer omfattande grundutbildning i nätverksarbete samt av signs of safety är meriterande. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. B-körkort, manuell växellåda är ett krav. Den som rekryteras kommer få lämna utdrag från polisregistret.

Vi kan påbörja intervjuer under ansökningstiden.

Vill du veta mer om oss går du in här:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Barn- och ungdomsutredare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi erbjuder en lång rad konsul... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi erbjuder en lång rad konsultuppdrag över hela Sverige som barn- och ungdomsutredare inom socialtjänsten. När vi matchar dig med ett uppdrag hos oss baserar vi alltid vårt sökande på hur du själv anser att din kompetens bör användas på bästa sätt. Vill du flytta till en ny stad för att ´tacka ja till ett uppdrag betalar vi alltid ett fint boende åt dig i den nya staden och hjälper dig (och din familj om har någon sådan som du vill ta med dig vid en flytt) med allting du/ni behöver runtomkring rent praktiskt. Vi anstränger oss alltid det där lilla extra för att hålla högsta möjliga servicenivå gentemot våra medarbetare. Hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare där dina egna önskemål kring din egen framtid alltid står i första rummet hos oss!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra medarbetare!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socionom med erfarenhet inom missbruk och beroendeproblematik

Ansök    Nov 9    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Barn- och ungdomsutredare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!

Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi erbjuder en lång rad konsul... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som barn- och ungdomsutredare tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag med inriktning mot socialtjänsten! Nu söker vi dig som är utbildad socionom, har erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar på socialtjänsten och som är redo att ta nästa steg i din yrkeskarriär tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi erbjuder en lång rad konsultuppdrag över hela Sverige som barn- och ungdomsutredare inom socialtjänsten. När vi matchar dig med ett uppdrag hos oss baserar vi alltid vårt sökande på hur du själv anser att din kompetens bör användas på bästa sätt. Vill du flytta till en ny stad för att ´tacka ja till ett uppdrag betalar vi alltid ett fint boende åt dig i den nya staden och hjälper dig (och din familj om har någon sådan som du vill ta med dig vid en flytt) med allting du/ni behöver runtomkring rent praktiskt. Vi anstränger oss alltid det där lilla extra för att hålla högsta möjliga servicenivå gentemot våra medarbetare. Hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare där dina egna önskemål kring din egen framtid alltid står i första rummet hos oss!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra medarbetare!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Gryning - Kristinedal söker behandlingshandläggare

Ansök    Sep 27    Gryning Vård AB    Socialsekreterare
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. På Kristinedal i Fengersfors arbetar vi med barn och familjer i behov av behandling- eller utredningsinsatser. Barnen som placeras hos oss kan ha olika former av psykosocial... Visa mer
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.

På Kristinedal i Fengersfors arbetar vi med barn och familjer i behov av behandling- eller utredningsinsatser. Barnen som placeras hos oss kan ha olika former av psykosocial problematik såsom anknytningsstörningar, samspelssvårigheter och trauman. Olika typer av neuropsykiatrisk problematik är också vanligt förekommande. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att barn och familjer ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi söker nu en behandlingshandläggare för en tillsvidareanställning. Arbetstid är dagtid mån-fre.

ARBETSUPPGIFTER
Vad innebär tjänsten?

Som behandlingshandläggare har du ett övergripande och sammanhållande ansvar över det dagliga behandling- och utredningsarbetet i en av de 2 arbetsgrupperna. Du finns tillgänglig för behandlingspersonalen för stöd, inspiration och vägledning och har ansvar tillsammans med kontaktpersoner för respektive klients individuella genomförandeplan.

Du kommer också att bidra till metodutveckling.

Du ingår i vårt utredningsteam, där vi planerar, genomför och skriver våra utredningsuppdrag. Du är också en viktig länk mellan behandlingspersonal och biträdande enhetschef. Tjänsten innehåller till viss del även direkt arbete med barn och familjer samt samverkan med skola, socialtjänst och sjukvård.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?

Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller motsvarande och relevant vidareutbildning. Även erfarenhet av att arbeta med behandling, utredning och kännedom om lagstiftning.

Vi söker dig som trivs med att arbeta såväl självständigt som i team och som är lyhörd, trygg i dig själv och har lätt för att skapa relationer. Du är bra på att analysera och har god förmåga att reflektera över komplexa processer.

Körkort B ett krav.

ÖVRIGT
Vi erbjuder

• Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• Ett utmanande och kreativt arbete där du lär dig någonting nytt varje dag
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Friskvårdsbidrag
• Extern handledning
• Utbildning

Vi ser fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna Visa mindre

Socionom på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Ansök    Sep 25    PersonalExpressen AB    Socionom
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen! Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult! Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som socionom tillsammans med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa bemanningsföretag inom vård och omsorg! Nu söker vi dig som är socionom och vill arbeta tillsammans med oss som vår konsult!
Vi erbjuder en lång rad olika former av konsultuppdrag över hela Sverige med möjlighet till uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hittar alltid något som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina egna önskemål om din framtida yrkeskarriär. Behöver du flytta till en ny stad eller till ett nytt land för att kunna tacka ja till ett uppdrag betalar vi dessutom ett fint boende åt dig - hos oss ges du möjligheten att växa som människa i den riktning du själv önskar såväl professionellt som privat - vi ser till hela ditt liv!
Har du därmed önskemål eller drömmar om att flytta till en specifik stad, oavsett anledning, är vi precis den arbetsgivare du söker! Vi kommer att lyckas med att hitta både ett bra konsultuppdrag och en fin egen bostad åt dig oavsett om du önskar bo i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skara eller Skellefteå. Vi är kort och gott möjligheternas arbetsgivare och har uppdrag i hela landet!
Arbeta på dina egna villkor med hög lön!
Oavsett var eller när du föredrar att arbeta så har vi bemanningsuppdrag med heltidsscheman att erbjuda dig. Genom oss får du dessutom tillgång till nordens bästa löneförhandlare som representerar dig och dina intressen. På så vis kan du alltid känna dig trygg med att vi förhandlar upp din lön och dina villkor till högsta möjliga nivåer inför varje enskild bemanningsuppdrag. På PersonalExpressen ser vi oss lika mycket som ditt fackförbund som vi ser oss som din arbetsgivare. Vi presterar alltid goda resultat i våra förhandlingar med våra kunder och möjliggör genom detta att din lön och dina villkor alltid blir de bästa möjliga för dig inför ett nytt uppdrag. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att vi som din arbetsgivare kämpar för dig och din långsiktiga löneutveckling - det tycker vi nämligen att du och alla andra socionomer är värda. Det är orättvist och tröttsamt att de fackförbund som oftast representerar människor som arbetar inom offentlig sektor är de fackförbud som förhandlar sämst löneutveckling över tid åt sina medlemmar. Här kommer du som börjar arbeta med oss både att se och att känna skillnaden hur det är att ha en arbetsgivare som värdesätter dig på riktigt. Vi står upp för våra socionomer!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för socionomer!
Vi tror på att ha Sveriges bästa socionomer anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för var och en av dessa. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar till dig och förstår dig så har du kommit helt rätt hem till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra. På PersonalExpressen förmedlar vi professionell, ambitiös och jordnära medarbetare utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de bemanningskonsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Offentlig förvaltning ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra socionomer och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig utifrån dina egna önskemål och förväntningar!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt som står i vår makt för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Visa mindre

Socialsekreterare till Familjehemsenheten

Ansök    Sep 19    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vi söker dig med engagemang för barn och unga som bor i familjehem. Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn ... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi söker dig med engagemang för barn och unga som bor i familjehem.

Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du kommer att ha ett nära samarbete med socialsekreterare på Resursenheten, som har det övergripande ansvaret för familjehemmen som barnen är placerade i. Målsättningen är att du som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov. Du kommer ha tät kontakt med barnet i familjehemmet men också med biologiska föräldrar, skola, hälsovård, familjehem med flera.   

Som anställd på Familjeavdelningen erbjuds adekvata utbildningar som BBIC och Signs of Safety samt ett gediget introduktionsprogram för nyanställda. 
När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du stegvis kommer in i arbetet. Vi har förutom en enhetschef, två ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt vardagliga arbete. Utöver detta kommer du att få ett härligt gäng att lära känna och jobba med. Flera av oss som jobbar här har många års erfarenhet av familjehemsvård. Vi har fina ändamålsenliga lokaler i centrala Karlstad. Denna anställning är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, med myndighetsutövning och familjehemsvård är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, kreativt tänkande samt förmåga att arbeta självständigt. Duktig på att strukturera och samordna arbetet och uttrycka sig väl i tal och skrift. 
 B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Sep 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik. Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning. Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.   Vill du v... Visa mer
Beskrivning
Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik.

Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning.
Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.  

Vill du veta mer om vår förvaltning? Gå in på denna länk; 

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten som arbetar med personer med missbruk/beroende samt samsjuklighet. Som socialsekreterare utreder du ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM samt följer upp beslutade insatser. Samverkan internt och externt med för klienten viktiga aktörer är nödvändigt. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

På utredningsenheten missbruk så arbetar vi med olika verktyg för målgruppen såsom ASI (Addiction Severety Index) som är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem, MI (motiverande samtal) och SIP (samordnad individuell plan).

Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper. 

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta.

Det är meriterande om du har kan arbeta i VIVA. Det är även meriterande om du har utbildning i ASI, MI, SIP samt erfarenhet av arbete med målgruppen.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd

Ansök    Sep 5    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Här kan du se på film om oss: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Här kan du se på film om oss:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Väst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en timmas friskvård i veckan på arbetstid och friskvårdsbidrag.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är det dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbeta för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra parter och myndigheter och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner. 

Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och det genomsyrar hela arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst. Vi vill också att du har god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information. Vi vill att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och att du har lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.

B-körkort, för manuell växellåda är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Familjeavdelningens fältgrupp

Ansök    Aug 24    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vill du veta mer se filmen nedan: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6... Visa mer
Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer.

Vill du veta mer se filmen nedan:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/karlstadskommun/socialsekreterare&data=05|01|[email protected]|559b1ef966774f72e15108dba4936c5f|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|638284725297264955|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mP/DiIxGLaczfoJpPmu9m4XE1oTVpVmQY3dnhEPaz3k=&reserved=0 

Arbetsuppgifter
Vikariatet tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i fältgruppen som består av 6 socionomer/fältare. På enheten finns också mottagningsgruppen som hanterar avdelningens inkommande anmälningar/ansökningar och dess förhandsbedömningar samt avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

Arbetet i fältgruppen är inom det förebyggande området och innehåller olika delar, bl a traditionellt fältarbete med syfte att motverka och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Till arbetsuppgifterna hör även samverkan med polis, kultur och fritid samt skola. I anställningen ingår också myndighetsutövning i form av förhandsbedömningar och arbete med unga lagöverträdare (yttrande, ungdomstjänst samt medling). Schemalagd arbetstid dag, kvällar och helger. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon och uppsökande arbete i olika ungdomsmiljöer. Det är även meriterande med praktisk erfarenhet av metoder som rePULSE samt arbete med unga lagöverträdare. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med BBiC samt Signs of safety.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande att göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.

Körkort för manuell växellåda erfordras.

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Behandlingsassistent

Ansök    Aug 18    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att ge stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att motverka arbetslöshet och ansvarar för frågor som rör tobak och alkohol – såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. Socialsekreterare, behandlingsassistenter och boendestödjare hör till de stora yrkesgrupperna hos oss. Vill Du bli en av oss på Charl... Visa mer
Beskrivning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att ge stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg och till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi arbetar också för att motverka arbetslöshet och ansvarar för frågor som rör tobak och alkohol – såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. Socialsekreterare, behandlingsassistenter och boendestödjare hör till de stora yrkesgrupperna hos oss.

Vill Du bli en av oss på Charly HVB ?
Familjeavdelningens enhet för ungdomsstöd, söker en behandlingsassistent med placering på vårt HVB (Hem för vård eller boende). HVB hemmet är placerat centralt i Karlstad. Uppdraget är behandling och stöd för ungdomar mellan 13-18 år med psykosocial problematik och normbrytande beteende.

Vi söker en behandlingsassistent som arbetar dag där arbetspassen är mellan 08.00-21.00 på ett fyraveckors schema.
Vi vänder oss till ungdomar med behov av en kortare eller längre tids behandling. Målet är att ge varje enskild ungdom de förutsättningar han eller hon behöver för att vända en negativ spiral av destruktivitet till en positiv personlighetsutveckling. Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling är trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att Du medverkar i behandlingsplanering och utför ett kvalificerat miljöterapeutiskt behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk.
Samarbete och lyhördhet är oerhört centralt i rollen som behandlingsassistent, då omvårdnad och tillsyn är en stor del av arbetet. Att vara ett stöd för ungdomarna i deras dagliga rutiner gör arbetet varierande och det innebär att de personer vi söker behöver vara flexibla och ha empati och förståelse för individens agerande.
Det finns goda möjligheter för dig som medarbetare att påverka utvecklingen av verksamheten. Vi kommer att jobba för att vår verksamhet ska präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet. Vi kommer att arbeta aktivt med handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger.Kvalifikationer
Du har socionomexamen och gärna erfarenhet från både HVB och myndighetssidan. Erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta livssituationer är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team. Du tycker om ett arbete där ingen dag är den andra lik.

Vi söker dig med ett genuint intresse av att arbeta med unga och deras familjer. Du ska vara ett stöd i ungdomarnas utveckling, men även klara av att möta både frustration och ångest. Du kommer att arbeta med engagerade och glada kollegor i team runt den unge och familjen. Du kommer även att få vara med och tex laga mat, städa och se till att våra lokaler är i ett gott skick. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Då resor ingår i arbetet är körkort B ett krav. Utdrag från polismyndighetens misstanke- och belastningsregister skall visas upp.

Vill du veta mer om oss går du in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjerättssekreterare sökes för konsultuppdrag i Värmlands län

Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet. Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi... Visa mer
Vill du bidra till gott socialt arbete och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en socionom som har minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan socionomkonsult och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som socionomkonsult. Vi ser fram emot in din kontakt!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som familjerättssekreterare. Tjänsten som familjerättssekreterare innebär att du utreder i vårdnads-, boende och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar. Du arbetar nära våra uppdragsgivares anställda och du har dagligt stöd av en arbetsledare.

Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal med Akademikerförbunden
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicy
Tjänstepension genom Collectum som anses ha ett av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring och sjukförsäkring via Fora
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Intern och extern handledning
Friskvårdspeng och fortbildningspeng
Stöd av konsultchefer som själva är socionomer
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande inom socionombemanning

Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta oss via [email protected] eller 040-300 352.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal med mer än var fjärde svensk kommun, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Våra konsultchefer är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.
Om oss
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag och vi är specialiserade på uthyrning av socionomer. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Nordens största affärstidning Dagens Industri har nyligen utsett oss till Skåne Läns Gasellvinnare 2022 samt hela rikets tredje snabbast växande bolag. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Läs mer om oss på vår hemsida www.socionomera.se. Visa mindre

Familjebehandlare till Nätverksenheten

Ansök    Aug 18    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad. Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi söker därför en familjebehandlare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både fam... Visa mer
Arbetsuppgifter
Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad.

Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år).

Vi söker därför en familjebehandlare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både familjebehandling, myndighetsutövning samt av säkerhetsplanering. Vi har även en nära samverkan med polis i gruppen där två tjänster är riktade till denna samverkan och ansvarar för sociala insatsgrupper. Några av våra familjebehandlare är riktade till samverkan med skolverksamheten Helix. En del av vår nya satsning är att än mer arbeta med ungdomar i en begynnande kriminalitet som riskerar att befästa ett kriminellt beteende. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring vid behov samt kvällsarbete. Du kommer att bli en del av vårt säkerhetsteam som arbetar med säkerhetsplanering och att leda nätverksmöten.

 

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, flexibilitet, samarbetsförmåga, vana av att arbeta i hemmiljö, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU.  Arbetet på nätverksenheten är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av en ärendehandledare, kollegor samt av enhetschef.

Vill du veta mer om oss går du in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Kvalifikationer
För att kunna söka tjänsten ska du ha en socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna av barnavård. Mer omfattande grundutbildning i nätverksarbete samt av signs of safety och erfarenhet av familjebehandling är meriterande. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. B-körkort, manuell växellåda är ett krav.

Vi kommer påbörja intervjuer under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Nätverksenheten samverkan polis/SSPF

Ansök    Aug 18    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad. Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta i samverkan med polis, skola och fritid.  Arbetsuppgifter Vi söker en socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och social... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad.

Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta i samverkan med polis, skola och fritid. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både familjebehandling, myndighetsutövning samt av säkerhetsplanering. Vi har även en nära samverkan med polis i gruppen där två tjänster är riktade till denna samverkan och ansvarar för sociala insatsgrupper. Några av våra familjebehandlare är riktade till samverkan med skolverksamheten Helix. En del av vår nya satsning är att än mer arbeta med ungdomar i en begynnande kriminalitet som riskerar att befästa ett kriminellt beteende. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring vid behov. Aktuell tjänst innefattar att i samverkan med polisen hålla sk brottsförebyggande samtal och att ansvara för ungdomar som beviljas insatsen social insatsgrupp. Vi är i uppstart av en utökad samverkan med skola, polis och fritid med SSPF. Du kommer att vara med i utvecklingen av detta. Till viss del kommer du också arbeta med enhetens övriga uppdrag.

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, flexibilitet, samarbetsförmåga, vana av att arbeta i hemmiljö, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU. Arbetet på nätverksenheten är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av ärendehandledare, kollegor samt av enhetschef.

Kvalifikationer
För att kunna söka tjänsten ska du ha en socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna av barnavård. Mer omfattande grundutbildning i nätverksarbete samt av signs of safety är meriterande. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. B-körkort, manuell växellåda är ett krav. Den som rekryteras kommer få lämna utdrag från polisregistret.

Vi kan påbörja intervjuer under ansökningstiden.

Vill du veta mer om oss går du in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Vikariat som socialsekreterare till Enheten för unga vuxna

Ansök    Aug 14    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vi söker en vikarie till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning. Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. Som arbetsmetod använder vi ett lösn... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarie till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning.

Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. Som arbetsmetod använder vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt de delar av Signs of Safety som är applicerbara på vår målgrupp. Vi tillämpar även ett arbetssätt som innebär att man arbetar aktivt med parallella insatser, tät samverkan och en tro på individers egen förmåga att skapa förändring. Vi tror på transparens och att vi som myndighetspersoner är ett verktyg för människor på vägen mot ett självförsörjande och bättre liv.

Socialsekreterare driver processer självständigt för att stötta personer mot ett bättre liv och ekonomisk självförsörjning, dock med mycket stöd från välfungerande stödstruktur, erfarna kollegor, ärendehandledare och enhetschef.

Om du kommer till oss erbjuds du en arbetsplats med ambitiösa, erfarna och engagerade arbetskamrater. Enheten har en stabil personalgrupp där många arbetat länge, månar om varandra och tar på stort alvar att vi är varandras arbetsmiljö. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Låter detta som ett spännande och roligt uppdrag är du varmt välkommen med din ansökan.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen, samt lång erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Någon form av lösningsfokuserad utbildning är önskvärt. God kunskap om hur våra samverkansparters i samhället arbetar. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav både på förmåga till samarbete och självständigt beslutsfattande. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.

Körkort B för manuell växellåda krävs.

Erfarenhet krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

Ansök    Aug 10    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Projektmedarbetare till Värmlands unga till arbete

Ansök    Aug 7    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Karlstads kommun ska delta i projektet ”Värmlands unga till arbete” som sträcker sig mellan perioden 20231001 – 20260430. Vi söker härmed en projektmedarbetare som tillsammans med arbetskonsulenterna på Ung Arena jobbar för att vidareutveckla och förfina nya arbetssätt som ska öka möjligheterna för unga och unga vuxna att komma ut i arbete och eller studier. Projektet ska arbeta med följande områden - Utveckla arbetet för att nå fler utrik... Visa mer
Beskrivning
Karlstads kommun ska delta i projektet ”Värmlands unga till arbete” som sträcker sig mellan perioden 20231001 – 20260430.

Vi söker härmed en projektmedarbetare som tillsammans med arbetskonsulenterna på Ung Arena jobbar för att vidareutveckla och förfina nya arbetssätt som ska öka möjligheterna för unga och unga vuxna att komma ut i arbete och eller studier.

Projektet ska arbeta med följande områden

- Utveckla arbetet för att nå fler utrikesfödda unga och unga med utländsk bakgrund.

- Utveckla samverkan och tydligare ansvarsfördelning för de aktörer som arbetar med målgruppen unga/unga vuxna.

- Utveckla arbetet med meningsfull fritid för målgruppen.

- Utveckla arbetet med unga med drogproblematik.

Arbetsuppgifter
Du utvecklar, testar och utvärderar nya arbetsuppgifter. Du samordnar kommunens feriearbete. Du skaffar och förbereder praktikplatser för de unga/unga vuxna. Du stöttar de unga under praktikperioden och under utslussningen mot arbetsliv och/eller studier. Du har fortlöpande kontakter med kommunala och privata praktikplatser.  Du dokumenterar ditt arbete. Du bistår projektledaren med ny information och återkopplar resultat.

Vi söker dig som:

Är intresserad av utvecklingsarbete

Är flexibel och anpassar arbetssätt och metod till situationen

Är utåtriktad och har lätt att ta kontakt med andra människor

Gillar att samarbeta med andra och vet att det ger bättre resultat.

Kvalifikationer
Akademisk examen inom socialt arbete, pedagogik eller samhälls- och beteendevetenskap.

B körkort för manuell växellåda är ett krav.

Titta gärna på  film om oss via nedanstående länk:https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Aug 8    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik. Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning. Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.   Vill du v... Visa mer
Beskrivning
Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik.

Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning.
Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.  

Vill du veta mer om vår förvaltning? Gå in på denna länk; 

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten som arbetar med personer med missbruk/beroende samt samsjuklighet. Som socialsekreterare utreder du ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM samt följer upp beslutade insatser. Samverkan internt och externt med för klienten viktiga aktörer är nödvändigt. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

På utredningsenheten missbruk så arbetar vi med olika verktyg för målgruppen såsom ASI (Addiction Severety Index) som är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem, MI (motiverande samtal) och SIP (samordnad individuell plan).

Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper. 

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta.

Det är meriterande om du har kan arbeta i VIVA. Det är även meriterande om du har utbildning i ASI, MI, SIP samt erfarenhet av arbete med målgruppen.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Västra utredningsenheten FAM

Ansök    Aug 7    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Västra utredningsenheten förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare. Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt So... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Västra utredningsenheten förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare.

Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga mellan 0-18 år. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Västra utredningsenheten är en arbetsgrupp som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Titta gärna på  film om oss via nedanstående länk:https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Vikariat som socialsekreterare till Enheten för unga vuxna

Ansök    Aug 1    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vi söker en vikarie till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning. Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. Som arbetsmetod använder vi ett lösn... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarie till vår arbetsplats, målgruppen är unga vuxna och vi har ansvar för all myndighetsutövning.

Enheten skiljer sig från andra myndighetsverksamheter i vår förvaltning på så vis att vi ansvarar för all myndighetsutövningen för målgruppen 18-24 år; utredningar enligt SoL, LVU och LVM samt uppföljning av insatser, handläggning av ekonomiskt bistånd och fokus på att bli självförsörjande. Som arbetsmetod använder vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt de delar av Signs of Safety som är applicerbara på vår målgrupp. Vi tillämpar även ett arbetssätt som innebär att man arbetar aktivt med parallella insatser, tät samverkan och en tro på individers egen förmåga att skapa förändring. Vi tror på transparens och att vi som myndighetspersoner är ett verktyg för människor på vägen mot ett självförsörjande och bättre liv.

Socialsekreterare driver processer självständigt för att stötta personer mot ett bättre liv och ekonomisk självförsörjning, dock med mycket stöd från välfungerande stödstruktur, erfarna kollegor, ärendehandledare och enhetschef.

Om du kommer till oss erbjuds du en arbetsplats med ambitiösa, erfarna och engagerade arbetskamrater. Enheten har en stabil personalgrupp där många arbetat länge, månar om varandra och tar på stort alvar att vi är varandras arbetsmiljö. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Låter detta som ett spännande och roligt uppdrag är du varmt välkommen med din ansökan.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen, samt lång erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Någon form av lösningsfokuserad utbildning är önskvärt. God kunskap om hur våra samverkansparters i samhället arbetar. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav både på förmåga till samarbete och självständigt beslutsfattande. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.

Körkort B för manuell växellåda krävs.

Erfarenhet krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare (insatshandläggare) till Västra utredningsenheten FAM

Ansök    Aug 7    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Som insatshandläggare arbetar du i första hand med att följa upp insatser till barn och unga 0-18 år. Du arbetar i ett team som består av ytterligare en insatshandläggare och några kollegor s... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer.

Som insatshandläggare arbetar du i första hand med att följa upp insatser till barn och unga 0-18 år. Du arbetar i ett team som består av ytterligare en insatshandläggare och några kollegor som arbetar med barnavårdsutredningar. Till teamet finns en ärendehandledare kopplad. Insatserna som du handlägger är både öppenvårdsinsatser för barn 0-18 år och familjehems- eller HVB-placeringar för barn 13-18 år. Ditt arbete består av att ha samtal med barn och föräldrar genom fysiska möten, telefon, mail och sms-kontakt. Som insatshandläggare har du tät kontakt med våra placerade ungdomar och deras föräldrar över tid och får arbeta för en positiv utveckling hos ungdomen. Vid uppföljningar av placeringar behöver du ibland göra kortare eller längre resor tillsammans med medhandläggare. Arbetet kräver vidare en stort mått av samverkan med behandlare, HVB-personal samt andra aktörer såsom skola och barn- och ungdomspsykiatrin. Du behöver kunna vara flexibel för att, med stöd från ärendehandledare och enhetschef kunna göra nya planeringar och prioriteringar av dina arbetsuppgifter. Du behöver kunna arbeta självständigt i många av dina arbetsuppgifter, men har alltid tillgång till kollegor för råd och stöd samt vid behov en aktiv medhandläggare.

Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Västra utredningsenheten är en arbetsgrupp som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Titta gärna på  film om oss via nedanstående länk:https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Verksamhetssamordnare till Viken

Ansök    Aug 4    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vikens sociala provboende söker en verksamhetssamordnare Vad är Viken? Viken är ett korttidsboende inom Karlstad kommun, där tio medarbetare, inklusive verksamhetssamordnaren arbetar tillsammans med de boende för att skapa förändring i deras livssituation. De kan komma direkt från institution/HVB som eftervård, eller direkt hemifrån i stället för placering. Personal finns på plats dygnet runt. De boende är mellan 18-25 år, har ofta någon ... Visa mer
Beskrivning
Vikens sociala provboende söker en verksamhetssamordnare

Vad är Viken?

Viken är ett korttidsboende inom Karlstad kommun, där tio medarbetare, inklusive verksamhetssamordnaren arbetar tillsammans med de boende för att skapa förändring i deras livssituation.

De kan komma direkt från institution/HVB som eftervård, eller direkt hemifrån i stället för placering. Personal finns på plats dygnet runt. De boende är mellan 18-25 år, har ofta någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, som i kombination med t ex missbruk försvårar hanterandet av vardagens alla utmaningar.

Samordnarens roll är att vara en spindel i nätet, att hålla i den röda tråden, att administrera och leda arbetet i vardagen då chef inte är på plats. Samordnaren är kontaktlänken utåt. Rollen utgör en sambandscentral som ska underlätta i det vardagliga arbetet och påminna om strukturen. Verksamhetssamordnaren utgör även en del i arbetslaget i det dagliga arbetet med de unga och stöttar i att bibehålla fokus på den unges process framåt. 

Rollen som verksamhetssamordnare kräver omvärldskontakt till exempel med handläggare, administratörer, andra verksamhetsutvecklare. Samordnaren deltar i olika möten och arbetsgrupper både inom och utanför kommunen som t ex priogrupp, Heromagrupp, Vivagrupp, suicidgrupp mm.

Exempel på arbetsuppgifter för verksamhetssamordnare

- Vara ingång för nya ärenden, skriva kontrakt med ungdomar
- Schemaansvarig, skaffa vikarier vid sjukdom, godkänner ledigheter
- Ärendegenomgångar med kollegorna i arbetslaget
- Representant i avdelningens nätverkslag.

Vi söker dig som:

- är en god kommunikatör och administratör med förmåga till struktur, planering och ordning.
- har förmågan att se till helheten och trivs med att vara spindeln i nätet.
- är flexibel och har lätt för att se möjligheter även i komplexa situationer.
- har ett gott bemötande som skapar förtroende och bidrar till bra samarbete och goda relationer.

Stöd i uppdraget

- Veckoavstämningar med enhetschef
- Gemensam handledning för verksamhetssamordnarna/ärendehandledarna på avdelningen
- Utbildningen ”att leda utan att vara chef”
- Tillhörigheten i utvecklingsgruppen på avdelningen, kollegialt stöd

Kvalifikationer
- Du har en socionomexamen eller en examen i social omsorg.Körkort B för manuell växellåda är ett krav.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Familjehemsenheten

Ansök    Jun 26    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vi söker dig med engagemang för barn och unga som bor i familjehem. Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn ... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vi söker dig med engagemang för barn och unga som bor i familjehem.

Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du kommer att ha ett nära samarbete med socialsekreterare på Resursenheten, som har det övergripande ansvaret för familjehemmen som barnen är placerade i. Målsättningen är att du som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov. Du kommer ha tät kontakt med barnet i familjehemmet men också med biologiska föräldrar, skola, hälsovård, familjehem med flera.   

Som anställd på Familjeavdelningen erbjuds adekvata utbildningar som BBIC och Signs of Safety samt ett gediget introduktionsprogram för nyanställda. 
När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du stegvis kommer in i arbetet. Vi har förutom en enhetschef, två ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt vardagliga arbete. Utöver detta kommer du att få ett härligt gäng att lära känna och jobba med. Flera av oss som jobbar här har många års erfarenhet av familjehemsvård. Vi har fina ändamålsenliga lokaler i centrala Karlstad.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, med myndighetsutövning och familjehemsvård är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, kreativt tänkande samt förmåga att arbeta självständigt. Duktig på att strukturera och samordna arbetet och uttrycka sig väl i tal och skrift. 
 B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare Barn och Unga Värmland

CareOn erbjuder dig möjligheten, att som socionomkonsult, förbättra livskvalitén för invånarna i Värmlands län och dess kommuner. Vi har ramavtal, uppdragsgivare och uppdrag över hela landet och den angivna kommunen kan vara, men behöver inte vara, den aktuella uppdragsgivaren i annonsen. Det kan alltså vara andra uppdragsgivare i kommunen eller i länet. Mer information om placering lämnas ut om det blir aktuellt med uppdrag. CareOn har varit verksamma i... Visa mer
CareOn erbjuder dig möjligheten, att som socionomkonsult, förbättra livskvalitén för invånarna i Värmlands län och dess kommuner.
Vi har ramavtal, uppdragsgivare och uppdrag över hela landet och den angivna kommunen kan vara, men behöver inte vara, den aktuella uppdragsgivaren i annonsen. Det kan alltså vara andra uppdragsgivare i kommunen eller i länet. Mer information om placering lämnas ut om det blir aktuellt med uppdrag.
CareOn har varit verksamma i 20 år och är en resurs att räkna med. Vi är en trygg arbetsgivare åt dig som konsult och en kompetent leverantör till uppdragsgivaren.


Just nu söker vi en erfaren handläggare inom Barn och Unga med goda kunskaper i området utredning/uppföljning enligt SoL och LVU. Du kan även stötta nya handläggare i gruppen.
Uppdraget har sin start i augusti och sträcker sig över några månader.
Du behövs! Tillsammans gör vi skillnad, varje dag.

Kvalifikationer:
socionomexamen med 2-4 års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning
du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
ha god kännedom om din arbetskapacitet och förmåga att arbeta självständigt
ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer
följa regler och instruktioner, sträva efter god kommunikation
en engagerad inställning till att arbeta för individens bästa
professionell inställning till att förstärka och utveckla arbetet på arbetsplatsen
meriterande om du har utbildningar såsom BBIC, Signs of Safety.


Vi erbjuder:
engagerade konsultchefer som också är socionomer och som stöttar dig inför och under uppdragstiden
konkurrenskraftig lön
trygg anställning med kollektivavtal, försäkring och tjänstepension
regelbundna uppföljningar
ett team som gör allt för att du ska trivas på ditt uppdrag
en flexibel tillvaro och möjlighet att se nya platser

Vill du veta mer? Registrera din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inom kort

CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige.
Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter.
Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet.
Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet! Gör skillnad på riktigt! Välkommen! www.careon.se
Utbildningskrav: Socionomexamen Visa mindre

Vikarierande socialsekreterare till ekonomiskt bistånd öst och väst

Ansök    Jun 26    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar, budget och skuldrådgivning samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arb... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar, budget och skuldrådgivning samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera vikarierande socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd öst och väst. Som socialsekreterare kommer du att handlägga utredningar om ekonomiskt bistånd samt vissa andra insatser samt arbeta för att målgruppen ska nå egen försörjning. Enheten erbjuder vardagligt stöd till dig, bland annat i form av ärendehandledare, närhet till chef och goda kollegor. Som nyanställd får man också en mentor och introduktion i arbetet.

IFA är just nu i en spännande utvecklingsfas med implementering av flera metoder för att skapa ännu bättre förutsättningar i mötet med individer, dels lösningsfokuserat arbetssätt som alla medarbetare ska få utbildning i och som vi vill ska genomsyra hela avdelningen, dels ett arbetssätt som innebär att man arbetar aktivt med parallella insatser, tät samverkan och en tro på individers egen förmåga att skapa förändring. Låter detta som ett spännande och roligt uppdrag är du varmt välkommen med din ansökan.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta.

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

4 Socialsekreterare till Socialjouren

Ansök    Jun 26    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vi söker nu ytterligare 4 socionomer till Socialjouren i Karlstad. Tillsättandet av dessa tjänster sker om erforderligt beslut utifrån arbetsmiljölagen fattas av socialnämnden i Karlstad.  Socialjouren har en organisatorisk tillhörighet till Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen och Resursenheten. Socialjouren servar idag 6 kommuner som tecknat samverkansavtal gällande socialjour och förutom Karlstads... Visa mer
Beskrivning
Vi söker nu ytterligare 4 socionomer till Socialjouren i Karlstad.

Tillsättandet av dessa tjänster sker om erforderligt beslut utifrån arbetsmiljölagen fattas av socialnämnden i Karlstad. 

Socialjouren har en organisatorisk tillhörighet till Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen och Resursenheten. Socialjouren servar idag 6 kommuner som tecknat samverkansavtal gällande socialjour och förutom Karlstads kommun är Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Kristinehamn och Storfors jourens ansvarområden.

Socialjourens uppdrag är att handlägga akuta sociala ärenden som inte kan avvakta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Prioriterade grupper är barn som riskerar fara illa, våld i nära relation och missbruk.

Socialjouren består av en erfaren och kunnig arbetsgrupp med 5 socionomer, där samtliga medarbetare har lång erfarenhet i yrket. Vi arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla och sammansvetsad arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. På enheten finns en ärendehandledare vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Som ny medarbetare får du en bra introduktion av stöttande kollegor i arbetsgruppen. Du får en egen mentor och introduktion så att du kommer in stegvis i arbetet. Utöver allt detta kommer du att få ett härligt gäng att lära känna och jobba med.

https://karlstad.se/valkommen 

Arbetsuppgifter
Tjänstgöringen innebär arbetspass förlagda under hela dygnet,  dvs dag, kväll och nattpass. De ärenden som hanterats på jourtid spänner över socialtjänstens alla områden såsom barn- och ungdomsärenden, vuxna med missbruk/psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, konfliktfyllda vårdnadsärenden samt pågående konflikter mellan barn och föräldrar.

Kvalifikationer
Du har en bakgrund inom socialtjänsten med erfarenhet från någon av följande; barn- och ungdomsärenden, vuxna med missbruk/psykisk ohälsa eller våld i nära relationer. 

Som person är du stresstålig, stabil och lösningsorienterad. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp. 

Du har en socionomexamen och en förtrogenhet med lagstiftning som SOL, LVU och LVM samt Föräldrabalken.

B-körkort med manuell växellåda är ett krav.

Erfarenhet och personlig lämplighet krävs.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till östra utredningsenheten

Ansök    Jun 16    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker. Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på Östra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss e... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker.

Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på Östra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats med en stabil arbetsgrupp, härlig stämning och fin sammanhållning. Personalgruppen består av kompetenta, drivna och engagerade socialsekreterare. Vi håller till på Karolinen i centrala delarna av Karlstad, i nyrenoverade ändamålsenliga lokaler där vi stortrivs.


Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Enheten består av två team och till dom finns knutet varsin ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget. Vi värdesätter om du har en god förmåga att ta beslut och är handlingskraftig. Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift och att du är lyhörd och flexibel. I stressade situationer är det viktigt att du har förmåga att behålla ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Östra utredningsenheten eftersträvar att vara en verksamhet i utveckling och ständig förbättring därför är det viktigt att du är öppen för förändring och gillar att tänka i nya banor. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande.

 

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav. Vi kommer begära in utdrag från polisregistret på den som får tjänsten.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familjerättssocionom till Familjerättsenheten

Arbetsuppgifter Familjerättsgruppen arbetar med att utifrån barnets behov hjälpa separerade föräldrar att finna lösningar gällande frågor som boende och umgänge. Vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner. Arbetsuppgifterna är bland annat samarbetssamtal, vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, föräldraskapsfrågor, informationssamtal, rådgivning, avtal, pass- och namnärenden samt handläggning av umgänge med umgängesstöd... Visa mer
Arbetsuppgifter
Familjerättsgruppen arbetar med att utifrån barnets behov hjälpa separerade föräldrar att finna lösningar gällande frågor som boende och umgänge.

Vi arbetar i dagsläget mot Karlstads, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner.

Arbetsuppgifterna är bland annat samarbetssamtal, vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, föräldraskapsfrågor, informationssamtal, rådgivning, avtal, pass- och namnärenden samt handläggning av umgänge med umgängesstöd. Vi arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv i alla våra arbetsuppgifter och värnar om att ge ett gott bemötande med en kvalitets- och rättssäker handläggning av familjerättsliga ärenden.

Familjerätten är en arbetsgrupp med hög kompetensnivå som idag består av tio erfarna och engagerade familjerättssocionomer samt en ärendehandledare. Vi arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla en trygg och sammansvetsad arbetsgrupp med fokus på ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande. På enheten finns en ärendehandledare vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Som ny medarbetare får du en bra introduktion av stöttande kollegor i arbetsgruppen.

Läs mer här: https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen 

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav för att söka tjänsten, även att du har erfarenhet av socialt barnavårdsarbete och har ett starkt barnfokus i ditt arbete. Erfarenhet av utredningsarbete samt erfarenhet av familjerätt samt relevant vidareutbildning inom området är meriterande. Då stor del av vårt arbete är att skriva utredningar och yttranden är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är viktigt att du är införstådd med att tjänsten omfattar flera komplexa arbetsområden vilket innebär att du både ska kunna arbeta förebyggande, stödjande och vägledande samt utföra myndighetsutövning.

Körkort är ett krav. Vi begär in registerutdrag från polisen inför anställning.

Intervjuer kommer att ske löpande även under ansökningstiden.

Vem är du?

I ditt arbete tar du initiativ och uppnår resultat med god kvalité samt är professionell i ditt förhållningssätt. Du är trygg, stabil, har en personlig mognad, känner ett stort ansvar för ditt arbete samt samarbetar gärna med såväl externa som interna samarbetspartners. Din förmåga att självständigt överblicka, strukturera och utföra dina arbetsuppgifter är mycket god likväl som att du är noggrann och arbetar rättssäkert. Du tar stöd och hjälp av andra vid behov och du är själv hjälpsam samt delar med dig av egna erfarenheter och kunskaper.

Vi erbjuder dig

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och stimulerande arbete med engagerade, kreativa och erfarna kollegor som trivs tillsammans. Vi har extern handledning samt ett omfattande introduktionsprogram till hela avdelningens arbete med barn i fokus. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhetens behov. Karlstads kommun erbjuder bla friskvårdspeng, friskvårdstimme, bruttolöneavdrag för personalcykel samt möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet. Vi har möjlighet till distansarbete och stor frihet under ansvar. Våra kontorslokaler finns i Karolinen i centrala Karlstad.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi har uppdrag runt om i Sverige

På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor! Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor. Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll? Just nu söker vi specifikt so... Visa mer
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor!
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.
Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll?
Just nu söker vi specifikt socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta med aktuella uppdrag inom:
Barn och unga
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
BarnsekreterareVi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferKvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. procapita, reserva, pulsen combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Vi på Cura Nord Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten socialpsykiatri

Ansök    Maj 31    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vuxenavdelningens målgrupp är missbruk, beroende och socialpsykiatri. Till avdelningen hör ett stort antal utförarverksamheter. Utredningsenheten socialpsykiatri ansvarar bland annat för utredning och biståndsbeslut samt uppföljning av insatser för vuxna från 25 år och uppåt och som har långvarig psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter i vard... Visa mer
Beskrivning
Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Vuxenavdelningens målgrupp är missbruk, beroende och socialpsykiatri. Till avdelningen hör ett stort antal utförarverksamheter.

Utredningsenheten socialpsykiatri ansvarar bland annat för utredning och biståndsbeslut samt
uppföljning av insatser för vuxna från 25 år och uppåt och som har långvarig psykisk
funktionsnedsättning som medför svårigheter i vardagen. Enheten består av sju socialsekreterare, en ärendehandledare samt en enhetschef. Lokaler delas med utredningsenheten missbruk och enheterna samarbetar över gränserna.

Vill du veta mer om oss kan du kika på denna länk;

https://karlstad.se/valkommen 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till utredningsenheten socialpsykiatri. Arbetet som socialsekreterare innebär att du utreder ärenden enligt socialtjänstlagen, följer upp beslutade insatser och samverkar med interna och externa aktörer som är viktiga för brukaren. Vi handlägger även LVM. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån brukarens behov. Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper.

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad samt ha förmåga att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta. 

B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Maj 25    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik. Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning. Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.   Vill du v... Visa mer
Beskrivning
Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruks/beroende problematik.

Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning.
Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef.  

Vill du veta mer om vår förvaltning? Gå in på denna länk; 

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till enheten som arbetar med personer med missbruk/beroende samt samsjuklighet. Som socialsekreterare utreder du ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM samt följer upp beslutade insatser. Samverkan internt och externt med för klienten viktiga aktörer är nödvändigt. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

På utredningsenheten missbruk så arbetar vi med olika verktyg för målgruppen såsom ASI (Addiction Severety Index) som är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem, MI (motiverande samtal) och SIP (samordnad individuell plan).

Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper. 

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta.

Det är meriterande om du har kan arbeta i VIVA. Det är även meriterande om du har utbildning i ASI, MI, SIP samt erfarenhet av arbete med målgruppen.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi har uppdrag runt om i Sverige

På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor! Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor. Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll? Just nu söker vi specifikt so... Visa mer
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor!
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.
Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll?
Just nu söker vi specifikt socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta med aktuella uppdrag inom:
Barn och unga
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
BarnsekreterareVi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferKvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. procapita, reserva, pulsen combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Vi på Cura Nord Visa mindre

Socialsekreterare till Västra utredningsenheten FAM

Ansök    Maj 9    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Västra utredningsenheten förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare. Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt So... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Västra utredningsenheten förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare.

Västra och Östra utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Västra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga mellan 0-18 år. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Västra utredningsenheten är en arbetsgrupp som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Titta gärna på  film om oss via nedanstående länk:https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Mottagningsenheten

Ansök    Maj 9    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten. Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor. Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten.

Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor.

Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten finns tre olika arbetsgrupper. Mottagningsgruppen som handlägger avdelningens inkommande orosanmälningar och ansökningar samt dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn. Fältgruppen arbetar med inriktning förebyggande socialt arbete. Administratörsgruppen är avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

I mottagningsgruppen kommer du vara en del av ett team om 9 socialsekreterare, ett team med mycket erfarenhet och hjälpsamhet. Teamet stöttas av ärendehandledare och enhetschef.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare för att ytterligare förstärka teamet. Arbetet som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du tar emot och gör förhandsbedömningar av orosanmälningar samt ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi ger råd och stöd till de som kontaktar oss. Vi informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.

Ingår även extern handledning samt fortbildningar- t ex BBIC & Signs Of Safety.

Kvalifikationer
För att kunna göra kvalitativa, rättssäkra och kvalificerade bedömningar krävs:
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet inom barnavården.

Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad. Du behöver ha god förmåga att prioritera i ditt arbete, samt vara flexibel och stresstålig. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.

Utbildning i BBiC och Signs Of Safety är meriterande. 
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister.

Intervjuer kan komma att påbörjas inom ansökningstiden.

Titta gärna på vår film om hur det är att jobba hos oss via nedanstående länk:

https://vimeo.com/821189867/b57ae9fbaa

 

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Beteendevetare till Falck i Karlstad

Ansök    Apr 27    Falck Sverige AB    Socionom
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privat... Visa mer
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.

Vill du utvecklas och satsa på framtiden med oss på Falck? Är du nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa och vill arbeta för att ge människor goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och privatliv?

Nu har du som utbildad beteendevetare, gärna socionom, chansen att få vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher där din breda kompetens är efterfrågad och högt värderad hos våra kunder som finns inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter. Du kommer även leverera digitalt till både lokala och nationella kunder. Detta ger en intressant variation i ditt jobb och du kommer att möta en mängd olika kulturer och individer.

Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom människor. Det gör vi genom att effektivisera organisationer, utveckla ledare, skapa engagemang hos medarbetare och bidra till positiva arbetsmiljöer hos våra kunder. Vi skapar värde för och med kund.

Som beteendevetare hos Falck arbetar du konsultativt genom att utveckla nya samarbetsmöjligheter i en proaktiv kundrelation som stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Tyngdpunkten i tjänsten är att genomföra insatser på individnivå, men även på grupp- och organisationsnivå i form av exempelvis psykosociala arbetsmiljökartläggning, handledning och utbildning. Tillsammans bildar vi, kollegor på enheten och i företaget, ett kundteam med hög professionalitet och kompetens inom teknik, beteendevetenskap, organisationsutveckling, medicin, ergonomi och hälsoutveckling.

Vårt arbete inom företagshälsovård innebär lika stora delar förebyggande som efterhjälpande insatser och vi gör dagligen stora insatser på samhällsnivå när vi tidigt upptäcker ohälsa som kan åtgärdas i tid med gott resultat.

Med stort engagemang, omtanke och flexibilitet möter vi upp kund på bästa sätt och hittar skräddarsydda lösningar!

Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande adekvat beteendevetenskaplig utbildning på lägst kandidatnivå med psykologi som inriktning. Du har erfarenhet av stödsamtal och det är meriterande om du har arbetat med KBT, ACT, FACT eller använt dig av andra metodiker i samtal och behandling. Du har ett särskilt intresse för arbetsrelaterad ohälsa och erfarenhet av att möta människor med behov och frågeställningar kopplade till situationer där livet och arbetslivet möts. Du har intresse och ev erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person är du drivande och har kunskap om sambandet mellan individ, grupp och organisation samt förmåga att omsätta det till effektiva insatser i relation till kund. Du arbetar systematiskt med analys, genomförande och uppföljning.

Du har god datavana och är kommunikativ med en pedagogisk förmåga. Arbetet kräver en hög grad av självständighet och flexibilitet så väl som lyhördhet för kund och att vara en utpräglad lagspelare.

Vi erbjuder dig:

• Ett arbete i en av Sveriges framtidsbranscher
• Trevliga kollegor och arbete i team med andra yrkesgrupper
• Möjlighet till kompetensutveckling inom företagshälsa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor

Övrigt:
Vi som välkomnar dig är ett trevligt team på 26 personer med hela bredden av yrkeskategorier. Enheten är stabil och välfungerande och ligger lättillgänglig från E18 med naturskön omgivning runt knuten, ett stenkast från Klarälven och 20 minuters promenad till centrum.

Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100 %. Tjänsten kan innebära resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil i tjänsten. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.

Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Ida Löfberg på mail [email protected] eller telefon 054-196530.

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-20. Urval och intervjuer sker löpande.

Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Socialsekreterare till östra utredningsenheten

Ansök    Apr 24    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker. Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på Östra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss erbju... Visa mer
Beskrivning
Vill du göra skillnad för Karlstads barn och unga samt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker.

Östra utredningsenheten tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Vi på Östra utredningsenheten söker nu socialsekreterare som handlägger barn och unga 0-18 år utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats med en stabil arbetsgrupp, härlig stämning och fin sammanhållning. Personalgruppen består av kompetenta, drivna och engagerade socialsekreterare. Vi håller till på Karolinen i centrala delarna av Karlstad, i nyrenoverade ändamålsenliga lokaler där vi stortrivs.


Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Enheten består av två team och till dom finns knutet varsin ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Arbetsuppgifter
Socionomexamen är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget. Vi värdesätter om du har en god förmåga att ta beslut och är handlingskraftig. Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift och att du är lyhörd och flexibel. I stressade situationer är det viktigt att du har förmåga att behålla ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Östra utredningsenheten eftersträvar att vara en verksamhet i utveckling och ständig förbättring därför är det viktigt att du är öppen för förändring och gillar att tänka i nya banor. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande.

 

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav. Vi kommer begära in utdrag från polisregistret på den som får tjänsten.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Kvalifikationer
 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Ärendehandledare till enheten för ekonomiskt bistånd öst

Ansök    Apr 17    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommu... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Det är ett vikariat för föräldraledighet.

Arbetsuppgifter
Arbetet som ärendehandledare innebär att du handleder och vägleder socialsekreterare i det dagliga arbetet. Det dagliga arbetet handlar i stort om att hjälpa människor att komma till rätta med sina försörjningsproblem samt att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under tiden.

Ärendehandledaren ansvarar också för arbetsuppgifter som syftar till att underlätta avdelningens och enhetens processer och arbetssätt, bidra till kontinuerligt utvecklingsarbete och främja samverkan internt och externt. Det kan handla om att skapa och uppdatera adekvata rutiner, bistå enhetschef i enhetens planeringsarbete, verksamhetsutveckling och uppföljning av verksamheten.

Du kommer att ingå i ett ärendehandledarteam och tillsammans arbetar ni på enheterna för Ekonomiskt bistånd Väst och Öst. I arbetet samarbetar du även med avdelningens övriga ärendehandledare.
Tillsammans med dina ärendehandledarkollegor har du extern handledning.


Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och det genomsyrar hela arbetet.Kvalifikationer
Du har socionomexamen, och lång erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. God kunskap om hur våra samverkansparter i samhället arbetar. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav både på förmåga till samarbete och självständigt beslutsfattande. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt.

Körkort B krävs.

Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare LSS-handläggning, Värmlands län

CareOn ger dig möjligheten, att som socionomkonsult, bidra med din kompetens för invånarna i Värmland med tillhörande kommuner. CareOn har varit verksamma i 20 år och är en resurs att räkna med. Vi är en trygg arbetsgivare åt dig som konsult och en kompetent leverantör till uppdragsgivaren Just nu söker vi Handläggare inom LSS för ett kort uppdrag på försommaren med möjlighet till förlängning! Kvalifikationer: socionomexamen med 2-4 års erfarenhet av socia... Visa mer
CareOn ger dig möjligheten, att som socionomkonsult, bidra med din kompetens för invånarna i Värmland med tillhörande kommuner.
CareOn har varit verksamma i 20 år och är en resurs att räkna med. Vi är en trygg arbetsgivare åt dig som konsult och en kompetent leverantör till uppdragsgivaren
Just nu söker vi Handläggare inom LSS för ett kort uppdrag på försommaren med möjlighet till förlängning!
Kvalifikationer:
socionomexamen med 2-4 års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning
du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
ha god kännedom om din arbetskapacitet och förmåga att arbeta självständigt
ett flexibelt förhållningssätt till varierade arbetssätt och miljöer
en engagerad inställning till att arbeta för individens bästa
professionell inställning till att förstärka och utveckla arbetet på arbetsplatsen
meriterande om du har utbildning i BBIC samt Signs of Safety.


Vi erbjuder:
engagerade konsultchefer som också är socionomer och som stöttar dig inför och under uppdragstiden
konkurrenskraftig lön
trygg anställning med kollektivavtal, försäkring och tjänstepension
regelbundna uppföljningar
ett team som gör allt för att du ska trivas på ditt uppdrag
en flexibel tillvaro och möjlighet att se nya platserVi har ramavtal, uppdragsgivare och uppdrag över hela landet på olika ställen, den angivna kommunen kan vara, men behöver inte vara den aktuella uppdragsgivaren i annonsen, utan det kan vara andra uppdragsgivare i kommunen eller i länet. Mer information lämnas ut om det blir aktuellt uppdrag.
Vill du veta mer? Registrera din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inom kort

CareOn är ett oberoende konsultföretag inriktat på socialt arbete. Vi har funnits i över 20 år och är verksamma över hela Sverige.
Våra konsulter gör vardagen enklare för våra uppdragsgivare genom att avlasta, förvalta eller utveckla verksamheter.
Vi som arbetar på företaget kan de olika delarna inom socialförvaltningen och vet vad som krävs för att vara en professionell konsult inom det sociala arbetet.
Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet! Gör skillnad på riktigt! Välkommen! www.careon.se
Utbildningskrav: Socionomexamen Visa mindre

Behandlingskonsulent till Nexus

Ansök    Apr 11    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Till Nexus kommer unga och unga vuxna för att få till en förändring gällande bruket av alkohol, droger och/eller spel om pengar. Grunden och redskapet för att bidra till förändring är själva samtalet, med eller utan manual. Hos oss får du:  - Ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad för våra unga och deras anhöriga  - Möjligheter till kompetensutveckling via internt lärande och kollegial handledning och extern handledning.  - Själv... Visa mer
Beskrivning
Till Nexus kommer unga och unga vuxna för att få till en förändring gällande bruket av alkohol, droger och/eller spel om pengar.

Grunden och redskapet för att bidra till förändring är själva samtalet, med eller utan manual.

Hos oss får du: 

- Ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad för våra unga och deras anhöriga 
- Möjligheter till kompetensutveckling via internt lärande och kollegial handledning och extern handledning. 
- Själv styra din tid och kalender utifrån varje specifik situation.
- Nära och tillitsbaserat ledarskap.

Arbetsuppgifter
Nexus består av ett team om fyra behandlingskonsulenter. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att förebygga och behandla skadligt bruk och beroende hos unga, samt vid behov involvera andra verksamheter som behövs för att stärka måendet hos individen. Nexus erbjuder psykosocial behandling och rådgivning med grunden i MI och KBT samt utifrån ett nätverksorienterat synsätt. Tillsammans med kompetenta, engagerade kollegor arbetar du med att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån behov, aktuell forskning samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Verksamheten Nexus utgör en viktig del av en enhet som förutom Nexus består av ett socialt provboende och en arbetsmarknadsverksamhet. För att få en större helhet arbetar ofta verksamheterna sida vid sida. I tjänsten ingår också utåtriktat och informativt arbete för att göra verksamheten känd för alla som har behov av stöd. Som behandlingskonsulent kommer du bland annat att:

- ansvara för motivationshöjande samtal och psykosocialt behandlingsarbete
- arbeta utifrån en helhetssyn omkring den unges hälsa och situation
- samverka med andra aktörer och vara ett konsultativt stöd.

Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att skapa goda samarbeten med såväl de unga och deras närstående som samarbetspartners och kollegor. Du är flexibel och kan lätt växla fokus för att lägga krutet där det bäst behövs för dagen och klarar av att i krävande situationer bibehålla struktur och målet i siktet. Det är viktigt att du kan planera och prioritera arbetet utifrån den unges behov och dagsform. Du har förmåga att snabbt ta dig an och omsätta behandlingsmetodiska kunskaper till praktiskt arbete för att säkerställa evidensbaserat arbetssätt. Vidare tar du hänsyn till det större perspektivet och kan, samtidigt som du förstår din roll, se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I rollen som behandlingskonsulent ska du

- vara utbildad socionom eller inneha annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- inneha flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete med unga och deras familjer
- inneha B-körkort.

Har du påbyggnadsutbildning inom området, så som grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT eller familjeterapi, FFT funktionell familjeterapi, ACRA är det mycket meriterande men inget krav.

Då det är en liten arbetsgrupp kommer stor vikt läggas på att de personliga egenskaperna kompletterar gruppens egenskaper. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregister.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionomtrainee på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ansök    Apr 4    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Är du nyutbildad socionom?  Eller har upp till ett års erfarenhet av socialt arbete? Då har vi ett traineejobb till dig!  Vi erbjuder nu två traineetjänster som socialsekreterare. Detta ger dig möjlighet till en längre, bredare och en mer flexibel/individuell start som socialsekreterare.  Som trainee erbjuds du en bredd av verksamheter inom socionomyrket och kommer att få utföra arbetsuppgifter i olika perioder på våra tre olika avdelning... Visa mer
Beskrivning
Är du nyutbildad socionom? 

Eller har upp till ett års erfarenhet av socialt arbete? Då har vi ett traineejobb till dig! 

Vi erbjuder nu två traineetjänster som socialsekreterare.

Detta ger dig möjlighet till en längre, bredare och en mer flexibel/individuell start som socialsekreterare. 

Som trainee erbjuds du en bredd av verksamheter inom socionomyrket och kommer att få utföra arbetsuppgifter i olika perioder på våra tre olika avdelningar, Avdelningen för integration, försörjning och arbete, Familjeavdelningen och Vuxenavdelningen. Du får en tillsvidareanställning som börjar med en traineeperiod som är från 1 september till 30 april, totalt 8 månader. Under traineeperioden kommer du också att erbjudas olika basutbildningspaket.  

Ta chansen att lära dig ett jobb som är viktigt på riktigt!  

https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/startsida-jobba-hos-oss/yrken-och-arbetsplatser/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen/

https://karlstad.se/valkommen

Arbetsuppgifter
Traineeperioden är uppdelad i 10 veckors perioder på respektive avdelningen för ekonomiskt bistånd, familjeavdelningens utredningsenheter samt vuxenavdelningens utredningsenheter. På detta sätt erbjuder vi en god insyn i vilka olika jobb som finns i förvaltningen. 

Du får en coach som har det övergripande ansvaret för individuell plan och uppföljning för hela din traineeperiod. Du kommer också introduceras och handledas av erfaren socialsekreterare på varje avdelning som succesivt leder in dig i de jobb som finns på respektive enhet.  

Kvalifikationer
Du är klar med socionomexamen och har upp till ett års erfarenhet i socialt arbete. 

B-körkort för manuell växellåda är ett krav. 

Vi söker dig som är nyfiken på bredden av arbetsuppgifter en socialtjänst har att erbjuda och kan se en framtid inom Karlstad kommun. Som person är du trygg i dig själv och kan anpassa dig efter olika situationer. Du är bra på att samarbeta, har förmåga att arbeta självständigt och kan uttrycka dig i tal och skrift. Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister. 

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi har uppdrag runt om i Sverige

På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor! Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor. Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll? Just nu söker vi specifikt so... Visa mer
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor!
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.
Därför söker vi socionomkonsulter som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov. Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll?
Just nu söker vi specifikt socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta med aktuella uppdrag inom:
Barn och unga
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
BarnsekreterareVi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferKvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. procapita, reserva, pulsen combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.

Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Vi på Cura Nord Visa mindre

Socialsekreterare tillsvidare Enheten för ekonomiskt bistånd öst

Ansök    Mar 31    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommu... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har också ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt dagliga arbete.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med personer över 25 år och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbete för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Vi arbetar aktivt för att personen blir ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Utöver ekonomiskt bistånd arbetar vi även med egna medel, bostadsanskaffning och kontaktpersonsansökningar.

Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra myndigheter i form av SIP och flerpartsmöten och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner. Vi arbetar motiverande och lösningsfokuserat.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst. Vi vill också att du har god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information. Vi vill att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och att du har lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.

B-körkort, för manuell växellåda är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt.

Intervjuer kommer påbörjas innan ansökningstiden är slut.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Familjevåldsenheten

Ansök    Mar 29    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Du kan du bli en av oss! Nu har du möjlighet att få bli en del av enheten och Hot- och våldsteamet då en av av våra medarbetare fått en annan tjänst inom avdelningen. Familjevåldsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning. I Familjevåldsenheten ingår Barnahus Värmland, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i polisregion Bergslagen samt Hot- och våldsteamet. Arbetsuppgifter ... Visa mer
Beskrivning
Du kan du bli en av oss!

Nu har du möjlighet att få bli en del av enheten och Hot- och våldsteamet då en av av våra medarbetare fått en annan tjänst inom avdelningen.

Familjevåldsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning. I Familjevåldsenheten ingår Barnahus Värmland, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i polisregion Bergslagen samt Hot- och våldsteamet.Arbetsuppgifter
Hot- och våldsteamet består av 1 ärendehandledare och 5 socialsekreterare. Hot- och
våldsteamets uppdrag är att utreda vuxna våldsutsattas behov av stöd och skydd samt att utreda våldsutövares behov av stöd. Myndighetsutövningen sker endast inom ramen för SoL. I arbetet
ingår även en del praktiska arbetsuppgifter då ett antal jourlägenheter är kopplade till Hot- och
våldsteamet.

Om du kommer till oss erbjuder vi kontinuerlig möjlighet till kompetensutveckling inom området och har också extern handledning. Det här är en engagerad arbetsgrupp och enhet i ständig förändring där vi hela tiden lär nytt och utvecklas tillsammans.

Vi erbjuder dig som ny en handledare som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. På enheten finns ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Vi har en väl fungerande struktur både på enheten och på Familjeavdelningen. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som syftar till att öka både din kompetens och förståelse för den organisation du arbetar i. Utöver det kommer du få ett härligt gäng att lära känna, skratta och arbeta tillsammans med.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. B körkort för manuell växellåda är ett krav.
Erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten, arbete med våldsutsatta samt hot- och
riskbedömningar är meriterande. Som person är du stabil, engagerad och lösningsinriktad. Du trivs med att arbeta självständigt så väl som i grupp och har förmåga att samverka med andra aktörer. Du är duktig på att strukturera och samordna arbetet och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Familjehemsenheten

Ansök    Mar 17    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter En av våra kollegor ska vara föräldraledig. Vi söker en vikarie med engagemang för barn och unga som bor i familjehem. Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövan... Visa mer
Arbetsuppgifter
En av våra kollegor ska vara föräldraledig.

Vi söker en vikarie med engagemang för barn och unga som bor i familjehem. Barn som placeras i familjehem är en av samhällets mest utsatta grupper. Barnen är i behov av omfattande stöd för att kunna utvecklas positivt. God kvalitet inom familjehemsvården är därför mycket viktigt för oss och det ställer krav på en fungerande handläggning. Dina främsta arbetsuppgifter är att vara myndighetsutövande socialsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du kommer att ha ett nära samarbete med socialsekreterare på Resursenheten, som har det övergripande ansvaret för familjehemmen som barnen är placerade i. Målsättningen är att du som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån barnets behov. Du kommer ha tät kontakt med barnet i familjehemmet men också med biologiska föräldrar, skola, hälsovård, familjehem med flera.   

Som anställd på Familjeavdelningen erbjuds ett gediget introduktionsprogram för nyanställda där grundutbildning i Signs of Safety ingår. För nya socionomer erbjuds Yrkesresan.  
När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du stegvis kommer in i arbetet. Vi har förutom en enhetschef, två ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt vardagliga arbete. Utöver detta kommer du att få ett stabilt och härligt gäng att lära känna och jobba med. Vi har fina ändamålsenliga lokaler i centrala Karlstad som gör att vi stortrivs på arbetet.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, med myndighetsutövning och familjehemsvård är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, kreativt tänkande samt förmåga att arbeta självständigt när det behövs. Duktig på att strukturera och samordna arbetet och uttrycka sig väl i tal och skrift. 
 B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Visstid 12 månader med möjlighet till förlängning.

Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Vikarierande socialsekreterare till Mottagningsenheten

Ansök    Mar 22    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten. Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor. Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten.

Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor.

Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten finns tre olika arbetsgrupper. Mottagningsgruppen som handlägger avdelningens inkommande orosanmälningar och ansökningar samt dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn. Fältgruppen arbetar med inriktning förebyggande socialt arbete. Administratörsgruppen är avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

I mottagningsgruppen kommer du vara en del av ett team om 8 socialsekreterare, ett team med mycket erfarenhet och hjälpsamhet. Teamet stöttas av ärendehandledare och enhetschef.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare som förstärkning året ut. Du kommer att vara placerad i Mottagningsgruppen men som enhet hjälps vi åt vilket innebär att du eventuellt till viss del kommer att utföra arbetsuppgifter som tillhör Fältgruppen.

Arbetet som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du tar emot och gör förhandsbedömningar av orosanmälningar samt ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi ger råd och stöd till de som kontaktar oss. Vi informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.

Ingår även extern handledning samt fortbildningar- t ex BBIC & Signs Of Safety.

Kvalifikationer
För att kunna göra kvalitativa, rättssäkra och kvalificerade bedömningar krävs:
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet inom barnavården.

Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad. Du behöver ha god förmåga att prioritera i ditt arbete, samt vara flexibel och stresstålig. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.

Utbildning i BBiC och Signs Of Safety är meriterande. 
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Innan vi kan erbjuda dig en anställning begär vi att få se ett utdrag från polisens belastningsregister.

Intervjuer kan komma att påbörjas inom ansökningstiden.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Vägledare till Bostad först

Ansök    Mar 27    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för budget-och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18–24 år. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arb... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för budget-och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18–24 år. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Söker du ett spännande arbete? Hos oss på Bo- och Budgetenheten, IFA arbetar många olika professioner som bostadskonsulenter, bohandledare, budget- och skuldrådgivare, egna medel- och dödsbohandläggare samt vägledare och samordnare i Bostad först. Vi är ett härligt gäng kollegor som tillsammans och i samarbete med varandra och andra stöttar Karlstadborna till ”Ett bättre liv i Solstaden”.

Bostad först är en modell som är till för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk/beroende. Grundtanken är att individen först ska få en egen bostad och ges fortsatt individuellt stöd och behandling om så önskas. Det ställs inga andra krav än de som finns i ett vanligt hyreskontrakt. Tryggheten i en egen bostad är förutsättningar för återhämtning och ökad livskvalitet.  

Arbetsuppgifter
Bostad först i Karlstad riktar sig till individer i hemlöshet och med en beroendeproblematik.

Som vägledare i Bostad först skall du samla och göra tillgängligt det stöd som deltagaren efterfrågar genom interna och externa kontakter samtidigt som du själv skall kunna ge praktiskt stöd bland annat i bostaden.  Du skall stödja deltagaren att hitta strategier för att lindra negativa konsekvenser av sitt missbruk i syfte att möjliggöra kvarboende. Du har förmåga att ge omfattande stöd utan att göra avkall på deltagarens självbestämmande eller ta över deltagarens egenansvar för sitt liv. Du tror på förändringen och förmedlar ett lugn och en positiv känsla även under svåra omständigheter där deltagaren tidigare kanske fått uppleva skuldkänslor eller känslor av misslyckande. I arbetet betraktas deltagaren i mesta möjliga mån som uppdragsgivare.

Du arbeta självständigt och ni är ett team på två vägledare. Många av de deltagare du kommer att möta befinner sig i en utsatt livssituation och du kommer därför att behöva hantera svåra situationer genom ett professionellt förhållningssätt.

Kvalifikationer
Du är socionom, socialpedagog, beteendevetare eller har annan för arbetet relevant högskoleutbildning. Kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen i kommun eller region krävs. Erfarenhet av samverkan med eller mellan olika aktörer inom området är meriterande.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet utifrån målgrupp och arbetssättet i Bostad först.

Till vårt team söker vi dig som är drivande, empatisk och ser varje enskild människa förutsättningar och behov. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa relationer. Flexibilitet och en hög känsla för service är också viktiga faktorer i arbetet. En god kommunikativ förmåga är viktigt i relationen med både deltagare, arbetsgivare och externa kontakter som du kommer samarbeta med. Kunskap om dokumentation samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Detta hjälper oss möta målgruppens behov och vi ser det som meriterande om du tillför nya perspektiv till gruppen.

Provanställning kan komma att tillämpas.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Nätverksenheten

Ansök    Feb 24    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad. Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi har en tillsvidaretjänst och en visstid. Arbetsuppgifter Vi söker därför socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Det är nu en tillsvidare- och en visstidsanställning som ska tillsättas. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksar... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen utvecklar barnavården i Karlstad.

Vi arbetar med familjer med barn och unga (0-18 år). Vi har en tillsvidaretjänst och en visstid.Arbetsuppgifter

Vi söker därför socialsekreterare till familjeavdelningens Nätverksenhet. Det är nu en tillsvidare- och en visstidsanställning som ska tillsättas. Vi arbetar enligt metoden Signs of Safety och enheten arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både familjebehandling, myndighetsutövning samt av säkerhetsplanering. Vi har även en nära samverkan med polis i gruppen där två tjänster är riktade till denna samverkan och ansvarar för sociala insatsgrupper. Några av våra familjebehandlare är riktade till samverkan med skolverksamheten Helix. En del av vår nya satsning är att än mer arbeta med ungdomar i en begynnande kriminalitet som riskerar att befästa ett kriminellt beteende. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring vid behov. 

 

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, flexibilitet, samarbetsförmåga, vana av att arbeta i hemmiljö, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU. Arbetet på nätverksenheten är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av ärendehandledare, kollegor samt av enhetschef.

 

Kvalifikationer
För att kunna söka tjänsten ska du ha en socionomexamen. Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna av barnavård. Mer omfattande grundutbildning i nätverksarbete samt av signs of safety är meriterande. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. B-körkort, manuell växellåda är ett krav. Den som rekryteras kommer få lämna utdrag från polisregistret.

Vi kan påbörja intervjuer under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Mar 17    Vivant Omsorg AB    Socionom
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och m... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

SoL-koordinator

Ansök    Mar 15    Karlstads kommun    Socionom
Beskrivning Vi söker dig som vill vara med och forma hur vård- och omsorgsförvaltningen ska arbeta med hemtagning från sjukhus av våra kunder i framtiden. Vi befinner oss mitt i en utvecklingsresa för att möta framtidens utmaningar där en ny enhet och nya arbetssätt tas fram för hemtagningen. Enheten kommer bland annat att omfatta SoL-koordinatorer och HS-koordinatorer. Som SoL-koordinator är du därför en av nyckelfunktionerna i arbetet för att ge Karls... Visa mer
Beskrivning
Vi söker dig som vill vara med och forma hur vård- och omsorgsförvaltningen ska arbeta med hemtagning från sjukhus av våra kunder i framtiden.

Vi befinner oss mitt i en utvecklingsresa för att möta framtidens utmaningar där en ny enhet och nya arbetssätt tas fram för hemtagningen. Enheten kommer bland annat att omfatta SoL-koordinatorer och HS-koordinatorer. Som SoL-koordinator är du därför en av nyckelfunktionerna i arbetet för att ge Karlstadsborna en nära vård! 

Två av våra kollegor kommer att vara föräldralediga varför vi nu söker två vikarier. Det ena vikariatet sträcker sig fram till och med augusti 2024 och det andra vikariatet fram till och med november 2023.

Arbetsuppgifter
SoL-koordinatorerna har i uppdrag att jobba fram nya arbetssätt för koordinering av hemtagning tillsammans med HS-koordinatorer och andra yrkesgrupper. Arbetet kräver att du har en helhetssyn och tar hänsyn till förvaltningens övergripande uppdrag samt att du är intresserad av att samverka för att finna bra lösningar utifrån kundens behov.

Som SoL-koordinator kommer du ha ditt fokus på koordinering och planering av hemgång för våra kunder samt säkerställa att beviljad insats är påbörjad. Ansvaret för uppföljning ligger sedan på våra biståndsbedömare. Arbetet innebär korta processer och ett förebyggande förhållningssätt för att skapa trygga hemgångar för våra kunder och effektiva arbetssätt för verksamheten.

Genom ett förbättrat samarbete med regionen vill vi involvera våra kunder innan de blir utskrivna. I dagsläget finns inget givet koncept för hur vårt nya arbetssätt kommer att se ut och vi behöver tillsammans vara beredda på att ställa om, tänka nytt och våga prova.

Om du är driven och har ett intresse för verksamhetsutveckling, tror vi att det här kan vara något för dig!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning i socialtjänstlagen och förvaltningslagen. 

Du har erfarenhet av biståndsbedömning och känner dig trygg i myndighetsutövningen. 

För uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt vilket bland annat innebär att du har lätt för att fatta snabba beslut. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval sker löpande under hela ansökningsperioden - så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Om Karlstads kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi är utsedda till modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Utredningsenheterna FAM

Ansök    Feb 21    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Östra och Västra utredningsenheterna förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare. Utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Östra och Västra utredningsenheterna söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd en... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Östra och Västra utredningsenheterna förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare.

Utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Östra och Västra utredningsenheterna söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga mellan 0-18 år. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Östra och västra utredningsenheterna är båda arbetsgrupper som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Ärendehandledare till västra utredningsenheten

Ansök    Feb 24    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningens Västra utredningsenhet söker ärendehandledare till ett av de två handläggarteamen på enheten. Arbetsuppgifter Arbetet som ärendehandledare innebär att du handleder och vägleder socialsekreterarna i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår även att utveckla verksamheten och dess rutiner i samarbete med familjeavdelningens övriga ärendehandledare. Ärendehandledare ansvarar också för att implementera och utbilda enheten avseen... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningens Västra utredningsenhet söker ärendehandledare till ett av de två handläggarteamen på enheten.

Arbetsuppgifter
Arbetet som ärendehandledare innebär att du handleder och vägleder socialsekreterarna i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår även att utveckla verksamheten och dess rutiner i samarbete med familjeavdelningens övriga ärendehandledare. Ärendehandledare ansvarar också för att implementera och utbilda enheten avseende ny lagstiftning, rutiner och arbetsmetoder. På familjeavdelningen arbetar vi enligt metoden Signs of Safety och utreder enligt BBIC. Vi har en väl fungerande struktur på familjeavdelningen vilket gör arbetet enklare.

Om Du kommer till oss kommer Du att få arbeta i ett team med mycket kompetenta och engagerade medarbetare med hög arbetsmoral. Du kommer ha gott stöd i och i hög grad samarbeta med enhetens andra ärendehandledare.

Västra utredningsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och Socialförvaltningens Familjeavdelning, en av två utredningsenheter. Enhetens uppdrag är att bedöma behov av skydd och stöd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga 0-18 år.

 

Kvalifikationer
Socionomexamen
B-körkort för manuell växellåda

Gedigen erfarenhet av arbete med barnavårdsfrågor inom socialtjänsten erfordras. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper. Utdrag ur polisregistret kommer att begäras för den som blir rekryterad.

Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Sommarvikariat socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd

Ansök    Feb 1    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning När andra har semester behöver vårt viktiga arbete med hantering av ansökningar om försörjningsstöd fortsätta – är du en noggrann, självständig, nyfiken och frågvis socionomstudent som har tidigare erfarenheter från försörjningsstöd eller är nyfiken på det arbetet kanske vi har sommarjobbet för dig. Du behöver gilla administrativa arbetsuppgifter samt vara bekväm att arbeta framför en datorskärm. Arbetsuppgifter IFA - avdelningen för integr... Visa mer
Beskrivning
När andra har semester behöver vårt viktiga arbete med hantering av ansökningar om försörjningsstöd fortsätta – är du en noggrann, självständig, nyfiken och frågvis socionomstudent som har tidigare erfarenheter från försörjningsstöd eller är nyfiken på det arbetet kanske vi har sommarjobbet för dig.

Du behöver gilla administrativa arbetsuppgifter samt vara bekväm att arbeta framför en datorskärm.

Arbetsuppgifter
IFA - avdelningen för integration, försörjning och arbete behöver ytterligare några personer till alla tre enheter som hanterar försörjningsstödet; ekonomiskt bistånd öst och väst samt enheten för unga vuxna utredning. Arbetsuppgifterna består i att hantera ansökningar om försörjningsstöd under perioden juni, juli och augusti. Du kommer få en mentor under dina första veckor, arbetsgrupperna är vana vid nya kollegor och att ge varandra stöd när man kommer som ny till oss ser alla tre arbetsgrupperna som självklarheter. Vi kommer kunna erbjuda en fin introduktion till yrkeslivet för blivande socionomer där vi lägger stor vikt vid bra arbetsmiljö och rimliga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Krav på kompetens är socionom eller under utbildning till att bli socionom. Meriterande är erfarenhet från ekonomiskt bistånd. 

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare Enheten för ekonomiskt bistånd Öst

Ansök    Feb 1    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd. Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommu... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.

Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd Öst? Vi är en arbetsgrupp med god stämning och stark samhörighet och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har också ärendehandledare på enheten som vägleder och handleder dig i ditt dagliga arbete.

Två av våra erfarna socialsekreterare går vidare till annat på grund av pensionsavgång och för att arbeta vidare på annan tjänst inom avdelningen och därför söker vi två nya socialsekreterare till enheten. Även vikariat kan behöva rekryteras.

Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med personer över 25 år och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbete för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Vi arbetar aktivt för att personen blir ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Utöver ekonomiskt bistånd arbetar vi även med egna medel, bostadsanskaffning och kontaktpersonsansökningar.

Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra myndigheter i form av SIP och flerpartsmöten och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner. Vi arbetar motiverande och lösningsfokuserat.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst. Vi vill också att du har god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information. Vi vill att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och att du har lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.

B-körkort, för manuell växellåda är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat förhållningssätt

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Ansök    Jan 31    Vivant Omsorg AB    Socionom
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet. I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer! Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narciss... Visa mer
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande. Visa mindre

Familjebehandlare till Öppet familjestöd/skolnärvaro

Ansök    Jan 27    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med biståndsbeslutade insatser till familjer med barn och ungdomar (0–20 år). Arbetet sker efter beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även stödgrupper för barn med öppen ingång. Vi har också sedan våren 2022 en verksamhet som erbjuder öppen insats riktad till familjer med barn som har oroväckande skolfrånvaro.   Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid stora torget med närhet til... Visa mer
Beskrivning
Familjehuset/Behandlingsenheten arbetar med biståndsbeslutade insatser till familjer med barn och ungdomar (0–20 år).

Arbetet sker efter beslut av handläggande socialsekreterare. Vi erbjuder även stödgrupper för barn med öppen ingång. Vi har också sedan våren 2022 en verksamhet som erbjuder öppen insats riktad till familjer med barn som har oroväckande skolfrånvaro.  

Vår verksamhet ligger centralt i Karlstad vid stora torget med närhet till både lokaltrafik och tågstation/länstrafik.

Arbetsuppgifter
Inför 2022 fick förvaltningen två heltidstjänster familjebehandlare för att jobba i ett nära samarbete med skolan med familjer med barn som riskerar att gå ur skolan med ofullständiga betyg. Nämnden lutar sig här mot forskning som talar sitt tydliga språk att en fullgjord skola är en av de viktigaste friskfaktorerna för att nå ett självständigt liv som vuxen. Förvaltningen har nyligen avslutat ett 4-årigt projekt med Barn- och ungdomsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen, ”Skolnärvaroprojektet”, som i sin rapport visar på goda resultat av att skola och socialtjänst samarbetar runt våra gemensamma barn i kommunen. Nu behöver vi nyrekrytera på en av dessa tjänster.

Öppet familjestöd/skolnärvaro ligger på Behandlingsenheten där Familjehuset har sin verksamhet.

Kort om Familjehuset: Här möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga. Beredskap och visst kvällsarbete förekommer vid behov. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt med ett familjeteoretiskt perspektiv.

(se vidare http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjehuset---behandling/)

Kvalifikationer
Socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller kompletterande för uppdraget, till exempel specialpedagog, arbetsterapeut och liknande. Stort värde sätts på kunskap och erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) liksom erfarenhet av nära samarbete med skolan. Erfarenhet av familjebehandling och barn och ungdomar med psykosociala utmaningar är meriterande.

Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen.


B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

SSPF koordinator/ ärendehandledare till familjeavdelningen

Ansök    Jan 16    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningen består av 10 enheter som alla arbetar för att kartlägga och tillgodose barn och deras familjers behov av skydd och stöd. Vi utvecklar nu vår befintliga verksamhet mellan två av dessa enheter i en satsning rörande förebyggande socialt arbete. Arbetsuppgifter Vi söker därför två koordinatorer med ärendehandledarbefattning till familjeavdelningens Mottagningsenhet samt Nätverksenhet. Nätverksenheten - arbetar med säkerhetsp... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen består av 10 enheter som alla arbetar för att kartlägga och tillgodose barn och deras familjers behov av skydd och stöd.

Vi utvecklar nu vår befintliga verksamhet mellan två av dessa enheter i en satsning rörande förebyggande socialt arbete.

Arbetsuppgifter
Vi söker därför två koordinatorer med ärendehandledarbefattning till familjeavdelningens Mottagningsenhet samt Nätverksenhet.

Nätverksenheten - arbetar med säkerhetsplanering, placeringsnära ärenden samt med nätverksarbete. Familjebehandlare och socialsekreterare arbetar i team. I gruppen finns kompetenta kollegor med lång erfarenhet av både familjebehandling, myndighetsutövning samt av säkerhetsplanering. Vi har även en nära samverkan med polis i gruppen där två tjänster är riktade till denna samverkan och ansvarar för sociala insatsgrupper och brottsförebyggande arbete. Några av våra familjebehandlare är riktade till samverkan med skolverksamheten Helix.

Mottagningsenheten – består av 3 kompetenta arbetsgrupper med gedigen erfarenhet. Familjeavdelningens samlade administrativa stöd, administratörsgruppen. Mottagningsgruppen som handlägger inkommande ansökningar, anmälningar och dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn behov av stöd och skydd. Fältgruppen som arbetar till viss del med myndighetsutövning gällande ungdomar samt till stor del i det förebyggande sociala arbetet. Det förebyggande arbetet ute på fältet sker både på kvällstid och helger samt till stor del i samverkan med andra aktörer såsom polis, räddningstjänst, skola, fritid, etc. Fältgruppen arbetar också med bla. ungdomstjänst, kriminalitet som livsstil och Repulse.

 

En del av vår nya satsning som sker gemensamt mellan Nätverksenheten och Mottagningsenhetens fältgrupp är att än mer arbeta med ungdomar i en begynnande kriminalitet som riskerar att befästa ett kriminellt beteende. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring vid behov samt kvällsarbete. 

De tjänster som nu är aktuella, SSPF koordinator/ärendehandledare, kommer tillsammans med respektive chef för mottagningsenheten samt nätverksenheten utveckla och ansvara för satsningen i SSPF, samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Fältsocialsekreterare från mottagningsenheten samt socialsekreterare från nätverksenheten skapar gemensamt ett arbetssätt som utökar befintlig samverkan för målgruppen unga kriminella på grupp och individnivå. Utöver detta ingår koordinatorn i avdelningens ärendehandledargrupp och har delegation som ärendehandledare. Vid behov går koordinator/ärendehandledare in i chefens ställe vid chefs frånvaro. Ansvarsområdet för respektive koordinator ligger dels inom mottagningsenheten samt nätverksenheten men också ett tätt samarbete mellan dessa båda enheter. Koordinatorns huvudsakliga uppgift är att ansvara för både den externa samt interna samverkan i arbetet med SSPF. Utöver detta arbete innebär tjänsten att du arbetar som gruppledare och vägleder och handleder socialsekreterarna och familjebehandlare.

Vi värdesätter erfarenhet av nätverksarbete och av att leda möten, leda en grupp, flexibilitet, samarbetsförmåga, erfarenhet av signs of safety, BBIC samt kunskap om lagstiftning framförallt avseende SoL samt LVU. Arbetet som ärendehandledare är utmanande och lärorikt och du kommer ha ett nära stöd av övriga ärendehandledare, enhetschef och erfarna kollegor.

Kvalifikationer
För att kunna söka tjänsten ska du ha en socionomexamen. Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barnavård.

Mer omfattande grundutbildning i nätverksarbete, Signs of safety, erfarenhet av familjebehandling samt erfarenhet av förebyggande arbete med ungdomar är meriterande. Du som söker ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där man hela tiden kan behöva omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar. Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete, kompetens och erfarenhet. Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen samt koordinatorerna utifrån personliga egenskaper. B-körkort, manuell växellåda är ett krav.

Vi kommer påbörja intervjuer under ansökningstiden.

Utdrag från polisens misstanke och belastningsregister lämnas innan anställning.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Sommarjobb: vikariat socialsekreterare utredningsenheten socialpsykiatri

Ansök    Jan 26    Karlstads kommun    Socionom
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden".  Välkommen med din ansökan om att arbeta som semestervikarie hos oss! Vilka är vi och vad erbjuder vi? Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med p... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.

Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". 

Välkommen med din ansökan om att arbeta som semestervikarie hos oss!

Vilka är vi och vad erbjuder vi?
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

Vår verksamhetsidé är:

- Här sker möten för livet.
- Vi vill att alla medborgare ges möjlighet att leva, växa och utvecklas.
- Vårt engagemang bygger vi på kunskap, arbetsglädje och stolthet.
- Tillsammans gör vi skillnad!

Vuxenavdelningen är en av tre avdelningar inom Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Vi arbetar med personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning och/eller ett missbruk/beroende. Vuxenavdelningen har olika typer av verksamheter som är spridda geografiskt över stora delar av Karlstads kommun, tex boendestöd, öppenvård och kategoriboenden.

Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer, läs vad några av våra medarbetare tycker om att jobba på vår förvaltning https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/startsida-jobba-hos-oss/yrken-och-arbetsplatser/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen/

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Karlstads kommun och våra förmåner kan du läsa om det https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/startsida-jobba-hos-oss/valkommen/

Utredningsenheten socialpsykiatri ansvarar bland annat för utredning och biståndsbeslut samt
uppföljning av insatser för vuxna från 25 år och uppåt och som har långvarig psykisk
funktionsnedsättning som medför svårigheter i vardagen. Enheten består av sju socialsekreterare, en ärendehandledare samt en enhetschef. Lokaler delas med utredningsenheten missbruk och enheterna samarbetar över gränserna.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare semestervikariat på utredningsenheten socialpsykiatri. Arbetet som socialsekreterare innebär att du utreder ärenden enligt socialtjänstlagen, följer upp beslutade insatser och samverkar med interna och externa aktörer som är viktiga för brukaren.  Målsättningen är att du som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån brukarens behov. Du får ett gott stöd av kollegor och ärendehandledare med goda kunskaper.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har socionomexamen, alternativt att du är i slutet av din socionomutbildning samt att du har intresse och engagemang för arbete med målgruppen. Du behöver vara strukturerad och ha både förmåga att arbeta självständigt och förmåga att samarbeta. Arbete med målgruppen samt erfarenhet av Viva och Cosmic link är meriterande. 

Du kommer att arbeta med människor som befinner sig i utsatta livssituationer vilket kräver att du har en personlig lämplighet vad gäller att möta, bemöta och kommunicera med andra. 

B-körkort, manuell växellåda, är ett önskemål.

Välkommen med din ansökan - intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Ärendehandledare Charly HVB

Ansök    Jan 20    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Beskrivning Familjeavdelningens enhet för ungdomsstöd, söker ytterligare en ärendehandledare med placering på vårt HVB (Hem för vård eller boende). Charly HVB finns idag på Ullebergsgården. Uppdraget är behandling och stöd för ungdomar mellan 13-18 år med psykosocial problematik. Vi söker en ärendehandledare som arbetar dag, måndag till fredag. Charly HVB vänder sig till ungdomar med psykosociala problem och med behov av en kortare eller längre tids beh... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningens enhet för ungdomsstöd, söker ytterligare en ärendehandledare med placering på vårt HVB (Hem för vård eller boende).

Charly HVB finns idag på Ullebergsgården. Uppdraget är behandling och stöd för ungdomar mellan 13-18 år med psykosocial problematik. Vi söker en ärendehandledare som arbetar dag, måndag till fredag.
Charly HVB vänder sig till ungdomar med psykosociala problem och med behov av en kortare eller längre tids behandling. Målet är att ge varje enskild ungdom de förutsättningar han eller hon behöver för att vända en negativ spiral av destruktivitet till en positiv personlighetsutveckling. Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling är trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer.

Arbetsuppgifter
Ärendehandledaren deltar i det dagliga miljöterapeutiska arbetet samt leder samtal med ungdomarna och behandlingsuppföljningar kring behandlingens fortskridande.

Arbetet som ärendehandledare innebär att Du handleder och vägleder behandlingsassistenterna i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår även att utveckla verksamheten och dess rutiner i samarbete med enhetschef och ärendehandledare.

Du kan bli tillförordnad chef vid enhetschefs frånvaro.

Du ska följa ungdomen genom den behandlingsprocess och de faser den unge genomgår och det förändringsarbete som sker utifrån det miljöterapeutiska arbetet.

Du dokumenterar, du är ansvarig för de behandlingssammanfattningar och månadsrapporter som ska upprättas på varje enskild ungdom samt att behandlingssammanfattningar/månadsrapporter kommer socialtjänsten tillhanda varje månad.

Du har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare samt andra viktiga personer i den unges nätverk.

Samarbete och lyhördhet är centralt i rollen som ärendehandledare, då samtal med ungdomarna är en stor del av arbetet. Att vara ett stöd för ungdomarna i deras vardag gör arbetet varierande och det innebär att den person vi söker behöver vara flexibel och ha empati och förståelse för ungdomarnas agerande.

Det finns goda möjligheter för dig som medarbetare att påverka utvecklingen av verksamheten. Vi kommer att jobba för att vår verksamhet ska präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet.

Vi kommer att arbeta aktivt med handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger.Kvalifikationer
Du har en socionomexamen och gärna erfarenhet från behandlingsarbete. Meriterande är erfarenhet av miljöterapeutiskt behandlingsarbete. Erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta livssituationer är också meriterande.

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team. Du tycker om ett arbete där ingen dag är den andra lik.

Vi söker dig med ett genuint intresse av att arbeta med unga och deras familjer. Du ska vara ett stöd i ungdomarnas utveckling, men även klara av att möta både frustration och ångest. Du kommer att arbeta med engagerade och glada kollegor i team runt den unge och familjen.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Då resor ingår i arbetet är körkort B ett krav. Utdrag från polismyndighetens misstanke- och belastningsregister skall visas upp.

Erfarenhet krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Mottagningsenheten

Ansök    Dec 21    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjeavdelningen består av enheterna Mottagningsenheten, Västra- och Östra utredningsenheten, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Resursenheten, Familjehuset, Familjevåldsenheten, Enheten för ungdomsstöd och Nätverksenheten.

Samtliga enheter arbetar för att ge barn, ungdomar och familjer i Karlstad goda och trygga uppväxtvillkor.

Anställningen tillhör Familjeavdelningens Mottagningsenhet med placering i Mottagningsgruppen. På enheten finns tre olika arbetsgrupper. Mottagningsgruppen som handlägger avdelningens inkommande orosanmälningar och ansökningar samt dess tillhörande förhandsbedömning gällande barn. Fältgruppen arbetar med inriktning förebyggande socialt arbete. Administratörsgruppen är avdelningens samlade administrativa stöd. Enhetens arbete riktar sig till familjer med barn 0-18 år.

Annonserade tjänster är både en tillsvidareanställning samt vikariat för föräldraledighet.

I mottagningsgruppen kommer du vara en del av ett team om 7 socialsekreterare, ett team med mycket erfarenhet och hjälpsamhet. Teamet stöttas av ärendehandledare och enhetschef.

 

Arbetsuppgifter
Arbetet som socialsekreterare i Mottagningsgruppen innebär att du tar emot och gör förhandsbedömningar av orosanmälningar samt ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Vi använder Signs Of safety som metod vid våra möten med familjer. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi ger råd och stöd till de som kontaktar oss. Vi informerar även förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.
Ingår även extern handledning samt fortbildningar- t ex BBIC & Signs Of Safety.

 

Kvalifikationer
För att kunna göra kvalitativa, rättssäkra och kvalificerade bedömningar krävs:
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet inom barnavården.

Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad. Du behöver ha god förmåga att prioritera i ditt arbete, samt vara flexibel och stresstålig. Särskilt beaktande tas också för personliga egenskaper som kompletterar gruppen.

Utbildning i BBiC och Signs Of Safety är meriterande.Intervjuer kan påbörjas inom ansökningstiden.

 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till utredningsenheten missbruk

Ansök    Dec 12    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Utredningsenheten missbruk, Vuxenavdelningen, har ansvar för myndighetsutövning gällande personer över 25 år och som har en missbruksproblematik.

Vi arbetar i nära samarbete med våra utförarverksamheter där det bl. a ingår heldygnsverksamhet, öppenvårdsbehandling samt arbetsrehabilitering- och sysselsättning. Enheten består av två grupper med sju socialsekreterare och en ärendehandledare i varje grupp samt enhetschef. 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till enheten som arbetar med personer med missbruk och beroende. Som handläggare utreder du ärenden enligt socialtjänstlagen, LVM samt följer upp beslutade insatser. Samverkan internt och externt med för klienten viktiga aktörer är nödvändigt. Målsättningen är att man som socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån klientens behov.

På utredningsenheten missbruk så arbetar vi med olika verktyg för målgruppen såsom ASI (Addiction Severety Index) som är en strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem, MI (motiverande samtal) och SIP (samordnad individuell plan).

Du erbjuds extern handledning samt introduktionsdagar på avdelningen, förvaltningen samt övergripande inom kommunen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har ett intresse och ett engagemang för arbetet med målgruppen. Du behöver vara strukturerad, ha förmåga att arbeta självständigt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta. Det är meriterande om du har utbildning i ASI, MI samt SIP. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Socialsekreterare till Utredningsenheterna FAM

Ansök    Jan 16    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Arbetsuppgifter Vill du bli en av oss? Östra och Västra utredningsenheterna förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare. Utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Östra och Västra utredningsenheterna söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd en... Visa mer
Arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss?
Östra och Västra utredningsenheterna förstärker nu sin personalgrupp med fler socialsekreterare.

Utredningsenheterna tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Familjeavdelning och enheternas uppdrag är att bedöma behov av stöd och skydd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi på Östra och Västra utredningsenheterna söker nu socialsekreterare som handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga mellan 0-18 år. Om du kommer till oss erbjuder vi dig en arbetsplats i centrala Karlstad i fina, ändamålsenliga lokaler som bidrar till att vi stortrivs med arbetet. Östra och västra utredningsenheterna är båda arbetsgrupper som består av kompetenta, ambitiösa och engagerade socialsekreterare. Båda enheterna präglas också av en stark samhörighet och en god stämning mellan kollegorna.

Vi erbjuder dig som ny, en mentor som hjälper dig att komma in i arbetet och de dagliga rutinerna. Du kommer även att tillhöra ett team med socialsekreterare där det finns en fin kultur av att alla hjälps åt och har en fin samverkan. På enheten finns också ärendehandledare, vars främsta uppgift är att handleda och vägleda dig i ditt dagliga arbete. Även extern handledning erbjuds. Vi har en väl fungerande struktur på Familjeavdelningen vilket gör att vårt arbete blir lite enklare. Alla nyanställda får en gedigen introduktionsutbildning som bland annat innehåller grundutbildning i BBIC (barns behov i centrum) samt Signs of Safety (en lösningsfokuserad utredningsmetod). Välkommen in med din ansökan.

Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten myndighetsutövning barn 0-18 år är meriterande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, beslut- och handlingskraft, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt.

B-körkort, för manuell växellåda, är ett krav.

Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Arbetskonsulent till enheten för unga vuxna

Ansök    Dec 6    Karlstads kommun    Socialsekreterare
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Ung Arena håller till på Norra Kyrkogatan 3.

Verksamheten är samlokaliserad med gymnasie- och vuxenutbildningens KAA-verksamhet. De båda verksamheterna samverkar och stöttar varandra på ett mycket flexibelt och dynamiskt sätt. Ung Arena använder BIP och lösningsfokus som metod och förhållningssätt. Verksamheten vilar på de tre benen arbete, studier och hälsa och präglas av horisontella principer som icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.

Ung Arena är en öppen verksamhet där unga vuxna kommer mån-fre mellan 9.00-16.00. Vi erbjuder en strukturerad gruppverksamhet där unga vuxna jobbar för att nå sina uppsatta mål mot arbete eller studier. Ung Arena har regelbundna coachande enskilda samtal. Gruppträffar erbjuds på förmiddagar 3 dagar/v samt ett par eftermiddagar i veckan. Dessa gruppträffar syftar till att öka allmänbildning genom samhällsinformation och arbetsmarknadskunskap. Vi erbjuder även gruppträffar med inriktning mot aktivt jobbsökande. Träffarna syftar till att ge fungerande rutiner och struktur på dagarna. Det finns också självstärkande gruppträffar med fokus på fysisk och psykosocial hälsa. På Ung Arena erbjuder vi även stöd i studier. Vi har ett nära samarbete med vuxenutbildningen och andra studieanordnare. Vi ordnar även praktik hos olika arbetsgivare och föreningar, allt efter den unge vuxnes planering.   

Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent arbetar du nära deltagarna och förutom vardagens enskilda samtal och gruppträffar gör du uppföljningar på praktik- och arbetsplatser, samplaneringar med socialtjänst, arbetsförmedling, skolor, regionen mm. En ung vuxen på Ung Arena har ofta behov av stöd från många olika myndigheter för att utveckla sin fulla potential och må bra. Som arbetskonsulent är du spindeln i nätet som hjälper den unge till de rätta kontakterna. Som arbetskonsulent skapar du en bärande relation och följer den unge vuxne över tid.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning, t ex socionom, personalvetare, pedagog, studie- och yrkesvägledare

Du har goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och socialtjänst.

Förutom ett gott bemötande har du lätt att samarbeta med såväl de unga som dina kollegor och samverkanspartners.

Du tycker om att uttrycka dig i tal och skrift. 

Meriterande: Pedagogisk erfarenhet och kunskap om BIP och lösningsfokus

Personliga egenskaper;

Självständigt driv

Initiativförmåga

Inspirerande och coachande

Engagerad och kreativ

Nyfiken och öppen

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre