Lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Karlstad

Se lediga jobb som Enhetschef inom socialtjänst i Karlstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlstad som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef till Behandlingsenheten Familjeavdelningen

Beskrivning Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen. Avdelningen söker nu en enhetschef till vår Behandlingsenhet Familjehuset. Enhetens uppdrag är att jobba med de öppenvårdsinsatser som finns för Barn och unga 0-18 år och deras familjer. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina nio chefskollegor, liksom av förvaltningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och för... Visa mer
Beskrivning
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen.

Avdelningen söker nu en enhetschef till vår Behandlingsenhet Familjehuset. Enhetens uppdrag är att jobba med de öppenvårdsinsatser som finns för Barn och unga 0-18 år och deras familjer.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina nio chefskollegor, liksom av förvaltningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och förvaltningens jurist och HR enheten. Du får också en mentor som stöd i din start på jobbet och kommer att få gå kommunens 1-åriga chefsutbildning.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du leder och fördelar arbetet och blir närmaste chef för ca 20 engagerade medarbetare, familjebehandlare och ärendehandledare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. Du kommer till en förvaltning och avdelning med god struktur och ordning i en positiv anda. Avdelningen, likväl som enheten arbetar utifrån metoden Signs of Safety.

På Familjehuset möter vi familjer med olika problematik. En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra insatser direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp.

Familjebehandlarna inom enheten arbetar utifrån olika modeller, bl a Marte Meo, MAFI, TMO, RePULSE, FamiljeART, Trappan, Parenting Young Children, Project support, Kriminalitet som livsstil, modell för genomförande av stödgrupper, Signs of Safety och nätverksarbete. Implementering av Funktionell familjeterapi pågår.

Kvalifikationer
Socionomexamen och tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare.
Du ska ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Som chef på Familjehuset värdesätts även erfarenhet av behandlingsarbete. Verksamheten kräver samverkan med andra parter i hög grad (skola, barnpsykiatriska enheterna, övriga delar inom socialtjänsten och regionen etc). Både i den arbetsledande rollen och i samverkan med andra är det meriterande med kunskap om förutsättningar för ett gott behandlingsarbete och även runt implementering av metoder och arbetssätt.

Vi söker dig som har god beslutsförmåga och är bra på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer. Vi kommer också ta hänsyn till personlig lämplighet.
B-körkort för manuell växellåda fodras.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Enheten för stöd och inkludering

Beskrivning Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen förs... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Enheten för stöd och inkludering. Enheten består av följande verksamheter; Tellus stödboende för barn och unga 16–20 år, på stödboendet får den unge under trygga former möjlighet att träna och förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. Mottagande av nyanlända, här ingår bostöd och handledning i den egna bostaden samt samverkan med civilsamhälle, arbetet är inriktat på att skapa goda grunder för integration. Avdelningens reception och administration.

Arbetsuppgifter
Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten.   Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.  

Kvalifikationer
Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten. Du har också god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen utrikesfödda.  Erfarenhet av intresse är om du arbetat med boendeverksamhet och integrationsinsatser, men även ansvar för administrativa delar. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet och genom att lyssna och kommunicera en helhetsbild, skapar du förutsättningar för medarbetare att själva hitta lösningarna. Du har förmåga att arbeta både på egen hand men också bidra till samarbeten där det skapar mervärde. Som enhetschef hos oss är det viktigt att du arbetar mot mål och har förmåga att ändra riktning om situationen kräver det.

Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Avdelningschef till Familjeavdelningen

Beskrivning Vi söker nu en avdelningschef till familjeavdelningen som finns centralt beläget på Karolinen i Karlstad. Förvaltningen står redo att möta förändringar och utmaningar som följer av ny socialtjänstlag. Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen. Avdelningen har ansvar för arbetet med barn, unga och familjers behov av trygghet och säkerhet och tillhandahåller stöd- och skyddsinsatser. Vi ger även service, råd och stöd ino... Visa mer
Beskrivning
Vi söker nu en avdelningschef till familjeavdelningen som finns centralt beläget på Karolinen i Karlstad.

Förvaltningen står redo att möta förändringar och utmaningar som följer av ny socialtjänstlag.

Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen. Avdelningen har ansvar för arbetet med barn, unga och familjers behov av trygghet och säkerhet och tillhandahåller stöd- och skyddsinsatser. Vi ger även service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande med olika insatser. På avdelningen bedrivs arbete såväl inom myndighetsövning som i ett antal utförande verksamheter.

På Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får du gott stöd av kollegor och ett antal stödfunktioner. Tjänsten är direkt underställd socialdirektör och avdelningschefen ingår i förvaltningens centrala ledningsgrupp.

Som chef i Karlstads kommun får du chefsutbildning och mentorskap. Som anställd i vår kommun erbjuds du också en rad andra förmåner, till exempel friskvårdsbidrag, att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar, bruttolöneavdrag för bil eller cykel och löneväxling till pension.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du helhetsansvar för en stor och verksamhetsmässigt omfattande avdelning. Du har övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget. Du har även ett delegerat ansvar för att arbeta med arbetsmiljö. På avdelningen arbetar närmare 200 medarbetare och avdelningschefen leder en grupp av tio chefer.

Kvalifikationer
Du som söker ska vara socionom eller ha annan likvärdig högskoleutbildning. Du ska ha erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning och vi ser det som en merit om du arbetat inom samt har erfarenhet av chefsskap inom den sociala barnavården.

Förmåga att kunna växla mellan olika nivåer i organisationen samt samverka internt och externt är viktiga egenskaper för att lyckas med uppdraget som avdelningschef. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer om oss gå in här:

https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Solaenheten

Beskrivning Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen förs... Visa mer
Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Solaenheten. Enheten har 15 medarbetare och består av två verksamheter; Solareturen och Aktivitetscenter. Solareturen är en bred verksamhet med egen butik som är öppen för allmänheten där fokus är på återanvändning och återvinning. På Solareturen erbjuds deltagare arbetsträning, arbetsrehabilitering och sysselsättning i olika arbetsstationer med målet att närma sig arbete och studier eller på annat sätt egen försörjning. Aktivitetscenter har strukturerad sysselsättning för personer med dokumenterad psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder bland annat textil, snickeri, friskvård och skapande. Insatserna är anpassade efter individens behov och ger möjlighet till en regelbunden och meningsfull sysselsättning.

Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att skapa en ökad livskvalité och stötta den enskilde till att nå egen försörjning.  

Arbetsuppgifter
Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten.   Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.  

Kvalifikationer
Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten gärna med fokus på insatser för att individer ska närma sig arbetsmarknaden, samt av samverkan med andra myndigheter. Du har också god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen utrikesfödda, samt individer med psykisk ohälsa/sjukdom.  Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker en tydlig och trygg ledare med helhetsperspektiv. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, samt arbeta strukturerat och strategiskt med fokus på utveckling för de vi är till för. Ditt ledarskap bygger på tillit och du förmedlar en trygghet och tydlighet i mål och riktning i arbetet.

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

 
Om Karlstads kommun

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


 


Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Östra utredningsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen.

Avdelningen söker nu en  enhetschef till en av våra två utredningsenheter. Enhetens uppdrag är att utreda och bedöma behov av skydd och stöd och tillsätta insatser för utsatta barn, ungdomar, 0-18 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i två team med var sin ärendehandledare som stödfunktion.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina nio chefskollegor, liksom av avdelningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och förvaltningens jurist. Du får också en mentor som stöd i din start på jobbet och kommer att få gå kommunens 1-åriga chefsutbildning.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du leder och fördelar arbetet och blir närmaste chef för ca 20 engagerade medarbetare, socialsekreterare och ärendehandledare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. Du kommer till en förvaltning och avdelning med god struktur och ordning i en positiv anda. Avdelningen, likväl som enheten arbetar utifrån metoden Signs of Safety. Från hösten påbörjar enheten kompetensprogrammet Yrkesresan.

Kvalifikationer
Socionomexamen och tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare.
Du ska ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga.

Vi söker dig som har god beslutsförmåga och ar bra på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer.
B-körkort för manuell växellåda fodras.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Verksamhetschef Personligt Ombud Värmland

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Kommunerna i Värmland har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad är värdkommun och huvudman för länsverksamheten Personligt Ombud Värmland.

Verksamheten är organiserad inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen. Länet är uppdelat i fyra områden med basorterna: Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby. Det finns tio Personliga Ombud fördelade över länet. Ett av ombuden är tillika verksamhetschef, vilket innebär att verksamhetschefen till viss del i sin tjänst har egna ärenden.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny verksamhetschef för Personligt Ombud Värmland. Verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten leds av en ledningsgrupp med representanter från socialtjänsten, Region Värmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt intresseorganisationer. Verksamhetschefen ingår i ledningsgruppen.

Som verksamhetschef kommer du att vara placerad i Karlstad. Du kommer att ha ansvar för budget, personal, arbetsmiljö samt verksamhetsansvar för kvalitet och utveckling inom området, samt samarbetsansvar inom länets kommuner.

För mer information om verksamheten Personligt Ombud se Länsstyrelsen i Värmlands hemsida, www.lansstyrelsen.se/VarmlandKvalifikationer
Socionomexamen eller motsvarande akademisk examen. Chefserfarenhet från offentlig sektor är ett krav. Goda kunskaper om psykisk funktionsnedsättning samt vilka konsekvenser och begränsningar som det kan innebära för den enskilde. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är strukturerad, har en helhetssyn samt erfarenhet av samverkan med nätverk och organisationer.

Vi förutsätter god uttrycksförmåga i tal och skrift samt datakunskap.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetet är förenat med resor och därför är körkort ett krav.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Familjevåldsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Förvaltningen har samlat mestadels av sitt arbete runt våld under en och samma enhet, Familjevåldsenheten.

Enheten ligger organisatoriskt under familjeavdelningen som är en av tre avdelningar på förvaltningen.

Familjevåldsenheten består av tre olika verksamheter:

- - Hot- och våldsteamet, vars uppdrag är att utreda vuxna våldsutsattas behov av stöd och skydd samt vid behov utreda vuxna våldsutövares behov av stöd till förändringsarbete. I teamet ingår fem socialsekreterare och en ärendehandledare.
- - Barnahus Värmland bedrivs i samverkan med länets samtliga 16 kommuner, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och Region Värmland. Barnahus uppdrag är att samordna medicinsk, psykologisk, social och juridisk hjälp till barn som varit utsatta för våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterad problematik, samt unga förövare under 15 år. Barnahus Värmland styrs av en styrgrupp. Här jobbar två socionomer som samordnare och dessa tillhör enheten.
- - Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Tjänsterna är en samverkan mellan Karlstad som är värdkommun, Jämställdhetsmyndigheten samt de länsstyrelser som ingår i polisområdet. Arbetet sker på strategisk nivå och syftar till att vara ett regionalt spetskompetensstöd, stötta samverkan mellan berörda myndigheter samt stötta kompetensutveckling på området. Polisområde Bergslagen omfattar Värmlands, Örebros och Dalarnas län har två regionkoordinatorer och dessa tillhör enheten.

Arbetsuppgifter
Som chef för familjevåldsenheten blir du en viktig kugge i de olika nivåer som enheten arbetar på. Du får ett tudelat uppdrag, dels med ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhet, dels ett förvaltningsövergripande uppdrag med att handha och driva de kommunala, regionala och nationella handlingsplanerna och arbetet med riktlinjer gällande familjevåld, människohandel/prostitution samt hedersvåld. Familjevåldsenheten är en enhet med erfarna och engagerade medarbetare som har tillit till varandra och roligt tillsammans. Du kommer till en förvaltning och avdelning med god struktur och ordning i en positiv anda. Till ditt stöd finns bl.a. en ärendehandledare, nio enhetschefskollegor, en ekonom, en HR stab samt en förvaltningsjurist. Under din första tid får du en mentor och du kommer att få gå kommunens 1-åriga chefsutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och som har tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare. Vi ser gärna att du har arbetat inom socialtjänstens myndighetsområde. Du ska ha erfarenhet och kunskap av arbete med familjevåld och tillhörande områdesfält. Vi söker dig som kan leda och motivera med engagemang och delaktighet. Du ska också känna dig motiverad till att vara förvaltningens samordnare för de nationella och regionala riktlinjerna för berörd målgrupp. Vi vill att du känner dig stimulerad av att arbeta i samverkan med samverkanspartners likväl med dina medarbetare och kan företräda enheten och förvaltningen på ett positivt sätt.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till boendeverksamheter

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Vuxenavdelningen ansvarar för myndighetsutövning från 25 år och insatser från 18 år för personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom avdelningen arbetar ca 200 medarbetare inom ett 20-tal verksamheter bl a boenden, boendestöd, behandling och myndighetsutövning.     

Vi söker nu chef till en enhet bestående av ett korttidsboende och ett boende med särskilt service för personer med psykiska funktionsnedsättningar, samt två kategoriboenden för personer med missbruksproblematik.  Enheten är en av åtta enheter på Vuxenavdelningen och består av totalt 21 medarbetare samt lika många timvikarier. Det finns 32 boendeplatser (varav en är jour) på enheten fördelat inom de fyra boendena.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetens kvalité och utveckling, samt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du förväntas ha ett fokus på avdelningen som helhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp, som består av åtta enhetschefer och leds av avdelningschefen. Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare. Att arbeta i god samverkansanda både externt och internt med fokus på dem som vi finns till för, medborgarna, ska vara en självklarhet för dig.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen till ett bra pris, semesterdagsväxla till extra lediga dagar, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel, eller för att löneväxla till pension.

Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion och är öppet för alla anställda i koncernen. Här finns styrketräning, spinning, gympa, cirkelträning, massage med mera. Karlstads kommun erbjuder också alla anställda möjligheten att delta i olika motionslopp.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.Kvalifikationer
Vi vill att du har en akademisk examen som socionom eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som lämplig och adekvat. Erfarenhet från arbete inom socialtjänst är ett krav. Arbetslivserfarenhet från socialpsykiatri och/eller psykiatrisk vård och missbruksvård är meriterande, liksom chefserfarenhet från offentlig sektor.

Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och arbeta strategiskt, samt god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samarbetspartners.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Östra utredningsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen.

Avdelningen söker nu en  enhetschef till en av våra två utredningsenheter. Enhetens uppdrag är att utreda och bedöma behov av skydd och stöd och tillsätta insatser för utsatta barn, ungdomar, 0-18 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i två team med var sin ärendehandledare som stödfunktion.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina nio chefskollegor, liksom av avdelningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och förvaltningens jurist. Du får också en mentor som stöd i din start på jobbet och kommer att få gå kommunens 1-åriga chefsutbildning.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du leder och fördelar arbetet och blir närmaste chef för ca 20 engagerade medarbetare, socialsekreterare och ärendehandledare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. Du kommer till en förvaltning och avdelning med god struktur och ordning i en positiv anda. Avdelningen, likväl som enheten arbetar utifrån metoden Signs of Safety. Från hösten påbörjar enheten kompetensprogrammet Yrkesresan.

Kvalifikationer
Socionomexamen och tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare.
Du ska ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga.

Vi söker dig som har god beslutsförmåga och ar bra på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer.
B-körkort för manuell växellåda fodras.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Enhetschef till Bo och budgetenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar, budget och skuldrådgivning samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning. Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet.  

Vi söker nu en enhetschef till Bo och budgetenheten. Enheten består av 16 medarbetare och hjälper Arbetsmarknads- och socialförvaltningens alla målgrupper med att skaffa bostad, erbjuder boendestöd, mottagande av nyanlända flyktingar, ansvarar för kommunens budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar och hjälper enskilda individer att hantera sin vardagsekonomi.

Bredden på enhetens uppdrag samt att bostad är en central del för alla människor innebär att enheten kommer i kontakt med väldigt många medborgare både med och utan social problematik.

Bo och budgetenheten har ett nära samarbete med hyresvärdar, statliga myndigheter såsom kronofogden, konsumentverket och försäkringskassa, samt med banker och kreditgivare. Även samverkan internt inom koncernen och förvaltningen.

Arbetsuppgifter
Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer. Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare. Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

 

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen till ett bra pris, semesterdagsväxla till extra lediga dagar, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel, eller för att löneväxla till pension.

Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion och är öppet för alla anställda i koncernen. Här finns styrketräning, spinning, gympa, cirkelträning, massage med mera. Karlstads kommun erbjuder också alla anställda möjligheten att delta i olika motionslopp.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Chefserfarenhet från offentlig sektor är meriterande. Du har också kunskap och erfarenhet av arbete med socialtjänstens målgrupp.

Kunskap och erfarenhet inom hyreslagstiftning och fastighetsbranschen är meriterande.

Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, arbeta strukturerat och strategiskt.  

Ditt ledarskap bygger på tillit till dina medarbetare och du förmedlar en trygghet och tydlighet i mål och riktning i arbetet. Du har även en god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Att arbeta i god samverkansanda både externt och internt med fokus på dem som vi finns till för, medborgarna, är en självklarhet för dig.   

 

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till särskilt boende socialpsykiatri

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Vuxenavdelningen ansvarar för myndighetsutövning från 25 år och insatser från 18 år för personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom avdelningen arbetar ca 200 medarbetare inom ca ett 20-tal verksamheter för bl a boenden, boendestöd, behandling och myndighetsutövning.

Vi söker nu chef till en enhet bestående av fyra särskilda boenden för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Boendena finns lokaliserade på Frödingshöjd, Malmtorgsgatan och Nordby. Enheten är en av åtta enheter på Vuxenavdelningen och består av totalt 37 boendestödjare, samt ett antal timvikarier, som bemannar boendena dygnet runt. Det finns även två verksamhetssamordnare som stöd för den dagliga driften av verksamheten. Det är 38 boendeplatser fördelat inom de fyra boendena.   

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetens kvalité och utveckling, samt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du förväntas ha ett fokus på avdelningen som helhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp, som består av åtta enhetschefer och leds av avdelningschefen. Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare. Att arbeta i god samverkansanda både externt och internt med fokus på dem som vi finns till för, medborgarna, ska vara en självklarhet för dig.   

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen till ett bra pris, semesterdagsväxla till extra lediga dagar, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel, eller för att löneväxla till pension.

Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion och är öppet för alla anställda i koncernen. Här finns styrketräning, spinning, gympa, cirkelträning, massage med mera. Karlstads kommun erbjuder också alla anställda möjligheten att delta i olika motionslopp.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer
Vi vill att du har en akademisk examen som socionom, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som lämplig och adekvat. Erfarenhet från arbete inom socialtjänst, socialpsykiatri och/eller psykiatrisk vård är ett krav, liksom tidigare chefserfarenhet från offentlig sektor.   

Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och arbeta strategiskt, samt god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. 

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till utredningsenheten socialpsykiatri

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Vuxenavdelningen ansvarar för myndighetsutövning från 25 år och insatser från 18 år för personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom avdelningen arbetar ca 200 medarbetare inom ca ett 20-tal verksamheter för bland annat boenden, boendestöd, behandling och myndighetsutövning.  

Vi söker nu enhetschef till utredningsenheten socialpsykiatri, som är en av åtta enheter på Vuxenavdelningen. Enheten ansvarar för myndighetsutövning, dvs tar emot ansökan/anmälan, utreder, gör bedömningar och fattar beslut, när det gäller personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Enheten består av sju socialsekreterare och en ärendehandledare, enhetschefen ansvarar även för avdelningens övergripande administration som innefattar fyra administratörer.   

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetens kvalité och utveckling, samt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du förväntas ha ett fokus på avdelningen som helhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp, som består av åtta enhetschefer och leds av avdelningschefen. Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare. Att arbeta i god samverkansanda både externt och internt med fokus på dem som vi finns till för, medborgarna, ska vara en självklarhet för dig.   

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen till ett bra pris, semesterdagsväxla till extra lediga dagar, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel, eller för att löneväxla till pension.

Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion och är öppet för alla anställda i koncernen. Här finns styrketräning, spinning, gympa, cirkelträning, massage med mera. Karlstads kommun erbjuder också alla anställda möjligheten att delta i olika motionslopp.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer
Socionomexamen och flerårig arbetslivserfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänst är ett krav, vilket innebär att du har god kännedom om handläggning och gällande lagstiftning.

Erfarenhet från arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar är meriterande, liksom tidigare chefserfarenhet från socialtjänsten.   

Du har god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och arbeta strategiskt, samt god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.   

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till Vuxenavdelningen

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Vuxenavdelningen ansvarar för utredning och insatser gällande personer över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Inom avdelningen arbetar ca 200 medarbetare inom ca ett 20-tal verksamheter för bl a boenden, boendestöd, behandling och myndighetsutövning.

Vi söker nu enhetschef till Boendestödsenheten, som är en av åtta enheter på Vuxenavdelningen. Enheten består av totalt 27 medarbetare. På enheten arbetar 25 boendestödjare, inklusive verksamhetssamordnare, med att utifrån behov ge ett individanpassat boendestöd i det egna hemmet till personer med beroende- och missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning. Till enheten hör också Mötesplats Tingvalla, där två aktivitetssamordnare ansvarar för en öppen, kravlös och trivsam samvaro. 

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetens kvalité och utveckling, samt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du förväntas ha ett fokus på avdelningen som helhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp, som består av åtta enhetschefer och leds av avdelningschefen. Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare. Att arbeta i god samverkansanda både externt och internt med fokus på dem som vi finns till för, medborgarna, ska vara en självklarhet för dig.   

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen till ett bra pris, semesterdagsväxla till extra lediga dagar, ta bruttolöneavdrag för personalbil, personalcykel, eller för att löneväxla till pension.

Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion och är öppet för alla anställda i koncernen. Här finns styrketräning, spinning, gympa, cirkelträning, massage med mera. Karlstads kommun erbjuder också alla anställda möjligheten att delta i olika motionslopp.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer
Vi vill att du har en akademisk examen som socionom, eller annan relevant akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som lämplig och adekvat. Erfarenhet från arbete inom socialtjänst är ett krav. Erfarenhet från arbete inom psykiatri- och missbruksvård är meriterande, likaså  chefserfarenhet från offentlig sektor.   

Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och arbeta strukturerat och strategiskt, samt även  god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. 

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till avdelningen för integration, försörjning och arbete

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS). Enheten består av 22 medarbetare. Enheten vänder sig till personer som har en psykisk ohälsa, med eller utan en beroendeproblematik. Vi jobbar med individuella planeringar och genom praktisk handledning, samordning och arbetsrehabiliterande insatser är målet att deltagare ska närma sig arbete, studier eller på annat sätt egen försörjning.

Enheten erbjuder möjlighet till en meningsfull och regelbunden sysselsättning i olika miljöer. Vi har flera olika verksamheter skapade och anpassade efter individens behov. Lantbruk och smedja på Killstad gård, Stöd i arbete (IPS-individual placement support) i extern verksamhet, Handelsträdgård, Byggretur, samt stöttar och handleder ett antal sociala kooperativ med olika inriktning.

Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att skapa en ökad livskvalité och stötta den enskilde till att nå egen försörjning.

Arbetsuppgifter
Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer
Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten, samt av samverkan med andra myndigheter. Du har också kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker en analytisk och kreativ enhetschef som har en grundläggande förståelse för enhetens verksamhet. Du har en god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, arbeta strukturerat och strategiskt. Verksamhetens bredd och krav på att ställa om utifrån individernas behov kräver också flexibilitet och en entreprenörsanda.

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till avdelningen för integration, försörjning och arbete

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ek... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS). Enheten består av 22 medarbetare. Enheten vänder sig till personer som har en psykisk ohälsa, med eller utan en beroendeproblematik. Vi jobbar med individuella planeringar och genom praktisk handledning, samordning och arbetsrehabiliterande insatser är målet att deltagare ska närma sig arbete, studier eller på annat sätt egen försörjning.

Enheten erbjuder möjlighet till en meningsfull och regelbunden sysselsättning i olika miljöer. Vi har flera olika verksamheter skapade och anpassade efter individens behov. Lantbruk och smedja på Killstad gård, Stöd i arbete (IPS-individual placement support) i extern verksamhet, Handelsträdgård, Byggretur, samt stöttar och handleder ett antal sociala kooperativ med olika inriktning.

Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att skapa en ökad livskvalité och stötta den enskilde till att nå egen försörjning.

Arbetsuppgifter
Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer
Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten, samt av samverkan med andra myndigheter. Du har också kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker en analytisk och kreativ enhetschef som har en grundläggande förståelse för enhetens verksamhet. Du har en god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, arbeta strukturerat och strategiskt. Verksamhetens bredd och krav på att ställa om utifrån individernas behov kräver också flexibilitet och en entreprenörsanda.

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till mottagningsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruk... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Mottagningsenheten tillhör Familjeavdelningen och är en av tio enheter på avdelningen.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef till Familjeavdelningens Mottagningsenhet. Enheten är indelade i tre arbetsgrupper. En administratörsgrupp som har hand om hela avdelningens administration, en fältgrupp som jobbar förebyggande men också med viss myndighetsutövning, samt en mottagningsgrupp som tar emot orosanmälningar och ansökningar gällande barn och unga upp till 18 år. Mottagningsgruppen konsulteras av andra myndigheter och verksamheter kring oro för barn och unga. Vi informerar förskolor, skolor och hälsovård om myndighetens uppdrag.

Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du kommer att få ca 20 engagerade medarbetare som är socialsekreterare, ärendehandledare och administratörer.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens chefsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina chefskollegor, liksom av avdelningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och förvaltningens jurist. Du får också en mentor som extra stöd i din start på jobbet, liksom att du kommer att få gå kommunens ledarutbildning för nya chefer.
Familjeavdelningen är en avdelning med många duktiga medarbetare och en spännande verksamhet i ständig förändring utifrån nya förutsättningar och krav. Avdelningen arbetar utifrån BBIC och metoden Signs of safety. Du kommer att ha nära samarbete med övriga enheter inom avdelningen liksom externa samarbetspartner.


Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav.
Vi vill att du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Du behöver också ha god beslutsförmåga samt vara duktig på att kommunicera med dina medarbetare och
samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och
härbärgera svåra situationer. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till Ekonomiskt bistånd öst

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruk... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor.

Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning.

Vi har det senaste året implementerat automatiserade processer i handläggningen av ekonomiskt bistånd för att frigöra mer tid till kvalificerat socialt arbete med fokus på människors väg mot självförsörjning. Vi har också haft stort fokus på kompetensutveckling och utveckling av området ekonomiskt bistånd genom att delta i ett nationellt projekt via Sveriges kommuner och regioner.

Arbetsuppgifter
Vi har tre enheter som arbetar med handläggning av Ekonomiskt bistånd; Unga vuxna enheten, Ekonomiskt bistånd öst och Ekonomiskt bistånd väst och som står i nära samarbete med varandra. Vi söker nu en enhetschef till Enheten för ekonomiskt bistånd öst. Enheten har ansvar för myndighetsutövning för personer som söker ekonomiskt bistånd och är över 25 år, mottagande av nyanlända och hjälp till bostadsanskaffning. Arbetet har stort fokus på att den enskilde ska nå egen försörjning. Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att stötta den enskilde till att nå egen försörjning. Du kommer att vara chef för 13 handläggare och två ärendehandledare.

Vi erbjuder Dig en spännande och kreativ arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegorEnhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar för verksamheten, samt arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och nio andra enhetschefer. På IFA:s stab finns också två verksamhetsutvecklare och en controller. Som chef får du en mentor, chefshandledning och kommunens kompetensprogram ”Ny som chef”.

Kvalifikationer
Du är socionom och har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, samt samverkan med andra myndigheter. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning med myndighetsutövning är meriterande. Vi söker en strukturerad, analytisk och kreativ enhetschef som har en grundläggande förståelse för enhetens verksamhet. Även ett positivt och utåtriktat förhållningssätt med god kommunikations-och samarbetsförmåga.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vik Enhetschef till Västra utredningsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss! Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruk... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.Beskrivning
Familjeavdelningen är en av tre avdelningar under förvaltningen.

Avdelningen söker nu en vikarierande enhetschef till en av våra två utredningsenheter, då ordinarie enhetschef är föräldraledig. Enhetens uppdrag är att bedöma behov av skydd och stöd och tillsätta insatser för utsatta barn, ungdomar, 0-18 år och deras familjer.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Här får du gott kollegialt stöd av dina chefskollegor, liksom av avdelningens verksamhetsutvecklare, ekonom, administratörer och förvaltningens jurist. Du får också en mentor som stöd i din start på jobbet.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för budget, personal och verksamhetsutveckling. Du leder och fördelar arbetet och  blir närmaste chef för ca 20 engagerade medarbetare som är socialsekreterare och ärendehandledare. Enheten är indelad i två team med varsin ärendehandledare som stödfunktion. Enheten arbetar utifrån metoden Signs of Safety.

Kvalifikationer
Socionomexamen.
Vi vill att du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Du behöver också ha god beslutsförmåga samt vara duktig på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet.
B-körkort är ett krav.

Socionomexamen.
Vi vill att du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning runt barn och unga. Du behöver också ha god beslutsförmåga samt vara duktig på att kommunicera med dina medarbetare och samarbetspartner. Du ska ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och förmåga att hantera och härbärgera svåra situationer. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre