Lediga jobb Institutionen för miljö- och livsvetenskaper i Karlstad

Se alla lediga jobb från Institutionen för miljö- och livsvetenskaper i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Projektassistent i biologi, akvatisk ekologi i reglerade vattendrag

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som projektassistent forskning i biologi med inriktning akvatisk ekologi.

Aktuellt projekt är ”Ny teknik för rehabilitering av reglerade vattendrag” som finansieras av KK-stiftelsen och Karlstads universitet.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Forskningsmiljöns intresse riktar sig mot hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, bevarandebiologi och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. NRRV har blivit utnämnd till ‘Stark forskningsmiljö’ av Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil. Den utlysta anställningen som projektassistent forskning är en del av den strategiska satsningen på att utveckla forskargruppen och fokuserar på ett av gruppens huvudsakliga forskningsområden.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen fältarbete, laborativt arbete, experiment med fisk samt dataanalys och sammanställning i samverkan med övriga gruppmedlemmar. Projektassistenten förväntas också självständigt medverka till författande av vetenskapliga publikationer och rapporter.

Behörighetskrav

För anställningen krävs att den sökande har goda kunskaper i ekologi i reglerade vatten, experimentell design, provtagningsmetodik i rinnande vatten, experiment med fisk, statistik, dataanalys samt förmåga att använda statistikprogrammet R för dessa analyser. Därutöver krävs en doktorsexamen i ekologi eller annat relevant område. Mycket goda språkkunskaper i engelska är ett krav liksom dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar. Arbetet kräver B-körkort.

Bedömningsgrunder

Vi söker en motiverad och driven person med erfarenhet av akvatisk- och fiskekologisk forskning.

Av särskild vikt är erfarenhet av ovan nämnda metoder för provtagning och analys. En mycket relevant analys för projektarbetets genomförande är ”time-to-event”.

Erfarenhet av populationsgenetik och isotopanalyser är av stor vikt. Vi fäster även stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga och initiativförmåga, som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Goda kunskaper om ekologisk provtagning i rinnande vatten är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 75-100% under 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Kontakt

Olle Calles, Docent, [email protected]. 054-700 1454

Prefekt Liselotte Englund, [email protected], 054-700 1988Ansökan

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll

- CV

- Kopior av relevanta arbetsintyg och examensbevis

- Kontaktinformation till minst två referenser

 

Sista ansökningsdag är 15 november 2019

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre