Lediga jobb Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper i Karlstad

Se alla lediga jobb från Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Projektassistent forskning , kemiteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Vid... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, https://kau.

mynetworkglobal.com/center/tool/position/279225/edit/tab:3/checklist:Projektassistent_forskning/www.kau.se/pro2be, där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot barriärbestrykning av papper och kartong avsedda för förpackningar. Projektet har sin hemvist vid Karlstad universitet. Vår del av projektet utförs huvudsakligen inom forskargruppen för ytbehandling av papper, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Läs mer om gruppens forskning på https://www.kau.se/en/psc.

För att bättre förstå bestrykningsprocessen, söker vi en projektassistent forskning med goda kunskaper i beräkningsströmningsdynamik (CFD) med relevans för pappersbestrykning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen CFD-modellering av pappersbestrykningsprocessen vid tillverkning av barriärbeläggningar och funktionella beläggningar. Arbetet fokuseras mot beräkningsmodellering för flöden av viskoelastiska fuider, avdunstning och konsolidering av bestrykningen i kombination med att strukturella data inkluderas i flödessimuleringen. Vissa delar kommer att behandla numeriska beräkningar av flöden i porösa medier och numerisk beskrivning av torkning/avdunstning. Flödet kommer att applicera krafter på gränsskiktet mot det porösa papperet, vilket i sin tur kommer att deformeras. Som ett resultat kommer den fasta pappersytan att deformeras, vilket i sin leder i sin tur till en deformation av fluiddomänen. På Karlstads universitet använder vi huvudsakligen programvaran ANSYS Mechanical and CFD (ANSYS Fluent) i vår forskning för att förstå flöden och tryck under bestrykning av papper. Viss beräkningsmodellering görs också i MATLAB.

Projektassistenten förväntas arbeta med numerisk beräkning av olika steg i beläggningsprocessen, något som inkluderar pumpning, applicering, bortskrapning av överskott, konsolidering och torkning. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag och forskningsinstitut.

I arbetet ingår också att verka som delprojektledare för ett av tre delprojekt i ovan nämnda projekt om barriärbestrykning av papper och kartong.

Kvalifikationer

Doktorsexamen eller motsvarande i flödesmekanik, kemiteknik, materialteknik, pappersteknik, tillämpad matematik eller annat område med relevans för projektet är ett krav.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är likaså ett krav.

Särskild vikt läggs vid:

- Goda kunskaper i beräkningsströmningsdynamik (CFD) med relevans för pappersbestrykning.
- Förmåga att utföra numerisk modellering av flöden och spänningar av relevans för pappersbeläggningsprocessen.
- Erfarenhet av CFD-modellering med hjälp av programvara som finns tillgänglig vid Karlstads universitet, dvs i första hand ANSYS Fluent
- God erfarenhet och kunskap om utveckling av User Defined Functions (UDFs) i ANSYS Fluent kombinerat med förståelse av reologiska frågeställningar i pappersbestrykningsprocessen med särskilt fokus mot beläggningar baserade på biobaserade material

Av vikt är:

- Kunskaper om pappersbestrykningsprocessen
- Förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk i som består av universitet, institut och företag av varierande storlek

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad i två år, heltid, från och med 15 januari 2020, dock längst till och med 14 januari 2022.

Ansökan

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

- Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta arbetsintyg och examensbevis
- Kontaktinformation till minst två referenser

Sista ansökningsdag: 2019-07-24

Välkommen med din ansökan! Visa mindre