Lediga jobb Karlstad

Handläggare informationssäkerhet CISO

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du erfarenhet av informationsförvaltning, verksamhetsutveckling, kvalitetsledning eller annat systematiskt arbete i offentlig sektor? Vill du utvecklas ytterligare genom perspektivet informationssäkerhet? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Vi söker dig som vill bidra till säker och hållbar informationshantering i ett digitaliserande samhälle.

Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Att bygga upp, leda och förvalta ett systematiskt informationssäkerhetsarbete har många likheter med andra områden. Enheten för systematisk informationssäkerhet vill därför stärka gruppen med ett annat perspektiv.

Du som är arkivarie månar liksom vi om informationens väl och ve – om än av andra skäl. Du som har arbetat med andra ledningssystem, som till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö känner väl till hur ett ledningssystem kan implementeras i en organisation, vilka utmaningar som finns och hur man kan ta sig an dem. Du som har erfarenhet av att arbeta med affärsrisker, verksamhetsrisker eller intern styrning och kontroll vet mycket om riskanalys, riskhantering och uppföljning. Kanske har du arbetat med något helt annat som också går att jämföra med systematiskt och riskbaserat arbete? Läs mer i vårt Metodstöd och berätta för oss varför du vill arbeta med informationssäkerhet och varför du tror att det passar dig så bra.

Vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats med ett samhällsviktigt uppdrag. En framåtlutad enhet med kompetenta experter och en positiv kultur. En möjlighet för dig att utvecklas inom området systematisk informationssäkerhet, både teoretiskt och praktiskt. 

Vårt uppdrag
Enhetens huvuduppdrag är att ge råd och stöd till organisationer i offentlig sektor och näringslivet om hur man arbetar systematiskt med informationssäkerhet i förebyggande syfte för ett säkert digitaliserat samhälle.

Din kompetensprofil
För att söka anställningen tror vi att du har en bakgrund inom till exempel processbaserad informationsförvaltning, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, kvalitetsledning eller systemförvaltning/utveckling i offentlig sektor. Du vill använda din bakgrund och erfarenheter för att utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet och samtidigt utvecklas i din kompetens.

Du har:

- Relevant högskoleutbildning
- Minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete i eller mot offentlig sektor
- Erfarenhet av systematiskt arbete, till exempel kvalitetsledningssystem, intern styrning och kontroll, objektsförvaltning, processbaserad informationsförvaltning eller motsvarande

Det är meriterande om du har erfarenheter från:

- Statlig verksamhet
- Informationssäkerhet

Då arbetet innebär mycket samverkan och samarbete med myndigheter, kommuner, regioner,
organisationer och företag lägger vi stor vikt på dina sociala egenskaper. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt.

Om enheten
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för systematisk informationssäkerhet. Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer. I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhets.se

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad eller Stockholm MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Frölén SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 16 januari, märkt med referensnummer 2022/309.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Forsknings- och utbildningschef, Region Värmland

Ansök    Dec 21    REGION VÄRMLAND    Forskningschef
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
I Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU) samlas Region Värmlands kliniska forskning och utbildning.

Genom att förlägga verksamheterna i en centrumbildning stärker Region Värmland förutsättningarna både för klinisk forskning och utbildning. Att CKFU stödjer och stimulerar klinisk forskning och forskarutbildning är i sin tur till gagn för befolkningens hälsa och välbefinnande, och bidrar till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Verksamhetsförlagd utbildning för medicin- och vårdutbildningarna är också ett stort och viktigt uppdrag.

Inom CKFU finns även ansvaret för Health technology assessment (HTA) funktionen, Värmlands biobank, medicinsk pedagogik och folkhälsoepidemiologisk forskning. CKFU bedriver utbildnings- och seminarieverksamhet, ger råd och stöd, förvaltar och fördelar regionala forskningsmedel samt skapar kreativa mötes- och arbetsplatser för forskare och studenter.

CKFU är en verksamhet inom område vårdkvalitet. Övriga verksamheter som ingår i området är läkemedelscentrum, kliniskt träningscentrum, sjukhusbiblioteken, kunskapsstyrnings- och patientsäkerhetsenheten.

Arbetsbeskrivning
Som FoU-chef ansvarar du för den strategiska utvecklingen av forskning och utbildning inom Region Värmland, bland annat genom en nära samverkan med universitet och andra regioner. Värmland satsar långsiktigt och strategiskt på både klinisk forskning och utbildning, att vara FoU-chef i Värmland är ett stimulerande och utvecklande arbete med stora påverkansmöjligheter.

Som FoU-chef leder du och driver arbetet för CKFU tillsammans med enhetscheferna för Centrum för klinisk forskning (CKF), Forskningsstöd kliniska studier och Centrum för klinisk utbildning (CKU). Du är närmaste chef för enhetscheferna och inom verksamhetsområdet finns bland annat studierektorer, forskningsledare och administrativ personal.

Du är regionens representant i lokala, sjukvårdregionala och nationella grupperingar. Du medverkar bland annat i områdesledningen för vårdkvalitet och i kunskapsstyrningsrådet, som ansvarar för det lokala strategiska arbetet med evidens- och kunskapsbaserad vård. FoU-chefen är Region Värmlands representant som forskningshuvudman och du är hälso- och sjukvårdsdirektörens sakkunnige i forskningsfrågor.

Tjänsten är på heltid med möjlighet att bedriva egen forskning eller möjlighet att arbeta viss del kliniskt enligt överenskommelse.

Som chef i regionen får du tillgång till såväl ledarskapsutbildningar som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.

Kvalifikationer
Vi söker en person som brinner för forskning och utbildning och som har förmåga att förena dessa båda perspektiv för patientens bästa. Allt för en god och säker kunskaps- och evidensbaserad vård.

Vi ser att du har dessa kompetenser:

- En medicin-/vårdutbildning med erfarenhet av ledande roller inom klinisk forskning och utbildning, gärna med patientnära fokus.
- Erfarenhet av vårdverksamhet och politiskt styrda organisationer.
- Förmåga att, genom tydlighet och samverkan, entusiasmera och motivera forskningsaktiva och forskningsintresserade medarbetare.

Disputerad, docent eller professorskompetens är meriterande.

Då det kan förekomma resor i tjänsten så är B-körkort önskvärt.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lärare svenska/engelska åk 7-9

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Mariebergsskolan är en högstadieskola med?drygt 400?elever i årskurserna?7-9.

Skolans elevunderlag representerar ett tvärsnitt av vårt samhälle och?på skolan arbetar ungefär 45?personal.?Vi?är?en skola att vara stolt över med hög trivsel bland elever och personal.? 

Vi?söker?drivna,?prestigelösa?och?samarbetsinriktade?medarbetare?som har?fokus på?att utveckla?och arbeta för att?gynna?elevernas lärande.???

 

Arbetsuppgifter
Som lärare på Mariebergsskolan kommer du att undervisa i flera klasser utifrån din ämnesbehörighet. Du kommer också tillsammans med en kollega att vara mentor i en av våra klasser. I din mentorsroll förväntas du ta ett stort ansvar för elevernas sociala situation och kunskapsutveckling. Du ingår i ett av skolans åldershomogena arbetslag där det kollegiala lärandet sätts i fokus och samarbete mellan lärare i arbets- och ämneslag är en grundförutsättning. Som lärare på Mariebergsskolan förväntas du ha en aktiv roll i det främjande och förebyggande elevhälsoarbete med fokus på tillgängliga lärmiljöer av fysisk, pedagogisk och social art samt arbete med skolnärvaro.   

 

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är behörig och legitimerad lärare i svenska och engelska för årskurs 7-9. Du ska vara flexibel, lugn, ha god samarbetsförmåga och vara duktig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare samt ha ett stort intresse för barn och ungdomars lärande.  

 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Taxiförare sökes

Vi söker nya förare som vill arbeta hos oss i Karlstad. Som krav på att arbeta hos oss behöver du vara en seriös, lojal och ansvarstagande individ med god arbetsmoral. Vi arbetar med flexibilitet och värdesätter mångsidighet. Vi ser helst att sökande kan och intresserade av att köra taxi men erfarenhet och intresse av Serviceresor är meriterande. Då verksamhet bedrivs dygnet runt är en viktig egenskap att kunna arbeta på olika tider på dygnet.. Öppen för ... Visa mer
Vi söker nya förare som vill arbeta hos oss i Karlstad. Som krav på att arbeta hos oss behöver du vara en seriös, lojal och ansvarstagande individ med god arbetsmoral. Vi arbetar med flexibilitet och värdesätter mångsidighet. Vi ser helst att sökande kan och intresserade av att köra taxi men erfarenhet och intresse av Serviceresor är meriterande. Då verksamhet bedrivs dygnet runt är en viktig egenskap att kunna arbeta på olika tider på dygnet..
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

IT-säkerhetskonsulter till Combitech i Karlstad och Växjö

Ansök    Dec 20    Combitech AB    Säkerhetsanalytiker, IT
Combitech expanderar och vi vill bli fler konsulter inom Cyber Security i Karlstad och Växjö. Delar du vår passion att erbjuda hållbara och cybersäkra lösningar för framtidens digitaliserade samhälle? Vill du arbeta med IT-säkerhet för att förstärka Sveriges totalförsvar? Då kan Combitech erbjuda utvecklande arbete i teknikens absoluta framkant. DIN ROLL SOM KONSULT INOM CYBER SECURITY Rollen innebär att stödja kundernas verksamhet inom IT- och inf... Visa mer
Combitech expanderar och vi vill bli fler konsulter inom Cyber Security i Karlstad och Växjö. Delar du vår passion att erbjuda hållbara och cybersäkra lösningar för framtidens digitaliserade samhälle?
Vill du arbeta med IT-säkerhet för att förstärka Sveriges totalförsvar? Då kan Combitech erbjuda utvecklande arbete i teknikens absoluta framkant.
DIN ROLL SOM KONSULT INOM CYBER SECURITY

Rollen innebär att stödja kundernas verksamhet inom IT- och informationssäkerhet. Kravhantering, design, att granska kravuppfyllnad mot standarder och Best Practise samt planering och genomförande av test och härdning ingår i arbetsuppgifterna.Kunder inom försvar och försvarsindustri omfattas men även privat näringsliv, verk och myndigheter förekommer.


I rollen får du ständigt lära nya saker, oavsett hur erfaren du är inom området. Vi arbetar ofta i team med en blandning av seniora och juniora kollegor. För juniora kandidater erbjuder vi vårt Cyber security program, ett ettårigt talangprogram där du, vid sidan av dina uppdrag, får möjlighet att utvecklas med andra juniora cyber security kollegor. Du erbjuds kurser som utvecklar dig både tekniskt och i konsultrollen och får en härlig klass från hela landet att bolla tankar och idéer med.

VEM ÄR DU?

Vi söker en teknikintresserad person med högre utbildning inom IT- eller informationssäkerhet. Kunskap om ramverk som KSF och CIS, etc. är meriterande. Även erfarenhet från något av områdena integration, utveckling, granskning och test är ett plus.


I det dagliga arbetet är du strukturerad och noga med leveranser, samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. I rollen behöver du vara samarbetsvillig och kommunikativ samt att ha god leveransförmåga.Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.


Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!


KOM & GÖR SKILLNAD

På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning. Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.


Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!


Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor! Visa mindre

Procurement Engineer

Ansök    Dec 20    Valmet AB    Inköpare
We are looking for a Procurement Engineer to work in our team. If you would like to work in an international environment, in a leading engineering company with a large variety of tasks and with great development opportunities - then this could be something for you. Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in serving ou... Visa mer
We are looking for a Procurement Engineer to work in our team.
If you would like to work in an international environment, in a leading engineering company with a large variety of tasks and with great development opportunities - then this could be something for you.
Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in serving our customers.
Valmet Services business line provides services and solutions mainly for the pulp-, paper- and energy industries, including spare parts and components, maintenance and shutdown services, outsourcing services, production consumables, process support and optimization, and mill and plant improvements. Valmet also provides customers with learning options that give customers access to more than 150 courses and a variety of training services
Job description:
Valmet is looking for a Procurement Engineer who can lead, coordinate, and execute procurement work for Valmet EMEA Supply Chain, ensuring there is a competent, competitive, and timely supplier base. With location in Karlstad, you will serve Valmet Service Business line and work in close cooperation with suppliers and several functions such as Services Operations, Valmet global sourcing team, Sales, Engineering, Quality and Logistics among others.
Maintaining and developing existing and new supplier relationships is an important part of your daily work and you will be responsible for availability, supplier capacity, delivery follow-up, sourcing work and handling existing contract negotiations. The role also includes monitoring price developments and driving purchasing projects. As Valmet is an international organization with global partners and suppliers, there are trips in the service.
Other responsibilities include:
Execute procurement assignments for named categories/suppliers
Follow-up purchase orders for cost, quality and delivery time
Responsible for price agreement and item maintenance in our ERP system and related systems
Plan and execute annual price negotiations with defined suppliers
Define supply strategies and plan, priorities, time schedules as well as action plans together with procurement team members such as supplier quality and logistics
Define and ensure implementation of long-term cost savings
Develop the existing supplier base in cooperation with Category Managment function based on general supplier relationship management
Support sales and cost-estimation functions in sales projects with cost-data and sourcing activities
Ensure implementation of defined strategies with the selected vendors
Be updated in terms of technological development in the industry
Responsibility to actively seek and evaluate new suppliers
Review purchase order claims and contracts for confromance to Valmet policy
Drive sourcing activities in Cost Competitve Countries (CCC)

To succeed in this role you will need:
Master's or Bachelor's degree. Preferred fields of study: engineering or commercial
3 years of working experience in a similar role
Excellent analytical skills and ability to run with swift and fact-based decisions
Strong influencing and negotiations skills with demonstrated ability to achieve results in a global matrix organization
Strong knowledge of Windows environment (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
and ERP Systems
Fluent in English. Other languages are an asset
High level of commitment and proactive approach
Ability to work and perform well under pressure with tight deadlines
Driving license. B

Beyond this, you are result oriented and business driven. Maybe you have previously worked with procurement and possesses technical know-how. We also value experience from the industry where you worked in technology, sales, projects or operations. Your personal characteristics include strong communication and intercultural negotiation skills. You have an open and cooperative attitude as well as genuine driving force and desire to make good results for and success within Valmet. System knowledge such as MS office and ERP (Infor LN in Valmet) comes from daily analysis and usage of the same.
If you are confident that you will be successful in this position, even if you do not meet all of these requirements, please do not hesitate to apply. We are always looking for diversity and talent.
We offer:
Valmet offers you a fast-paced workplace with an international touch and good personal development opportunities. You will have an important role in the local procurement department but will also be a member of Valmet global procurement community with colleagues around the world. The team closest to you is a bunch of wonderful colleagues where everyone works together to create the best conditions for doing a good job.
Additional information:
Did we catch your interest? You’re more than welcome with your application as soon as possible, but no later than January 31st, 2023 (selection takes place continuously). Please note that we will not accept applications by e-mail.
To apply for the position, please complete our on-line application form in English, with salary expectation.
For further information about the position, please contact Patrik Strömberg, Senior Procurement Manager EMEA Supply Chain, Parts Procurement, +46 70 2538902, [email protected]
For further information regarding the recruitment process, please contact Elize Nilsson, Recruiter,
+46 761089769, [email protected]
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With 17.500 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. Our commitment to moving our customers’ performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how – and above all, teamwork.
Join the team! www.valmet.com/careers Visa mindre

Distriktansvarig till B. Braun Medical AB

Ansök    Dec 20    Bravura Sverige AB    Utesäljare
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du an... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos B. Braun Medical AB.

Om företaget:

B. Braun Medical är en av världens ledande leverantörer och tillverkare av hälso- och sjukvårdslösningar. Företaget grundades 1839 och har sedan dess haft en ständigt växande portfölj av effektiva sjukvårdslösningar. B. Braun förser den globala hälsovårdsmarkanden med produkter och system för anestesi, intensivvård, kardiologi, extrakorporeal blodbehandling, kirurgi samt tjänster för läkare, kliniker, privat kliniker och hemsjukvård. B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett tyskt familjeägt företag med mer än 180 års erfarenhet inom det medicinska området. B. Braun-koncernen har över 66 000 anställda världen över och i Sverige representeras företaget av cirka 65 medarbetare. B. Braun Medical AB, som klassas som ett AAA-företag, är i en expansiv fas och omsätter över 500 miljoner.

Arbetsuppgifter:

Som distriktansvarig inom divisionen Hospital Care ansvarar du över att driva försäljningen av produkter inom infusionsterapi, patientaccess och läkemedelsberedning samt läkemedel. Produkterna riktar sig främst till slutenvården med focus på intensivvården. Du ansvarar över ditt geografiska område som innefattar Värmland, Närke, Uppsala, Dalarna och Sörmland. I arbetet har du främst kontakt med sjukvårdspersonal och andra beslutsfattare inom regionen och agerar rådgivare och utbildar kunderna på plats och digitalt. Ditt arbete är att, genom kontakter med beslutsfattare, sjukvårdspersonal, med flera, driva och utveckla kunderna inom deras terapiområden, både före och efter en upphandling. Du har i rollen ett tätt samarbete med upphandlingsansvariga som tar vid administrationen av en upphandling. I rollen arbetar du främst med befintliga kunder och ansvarar över att vårda och utveckla relationerna. Du arbetar självständigt och resultatinriktat och till din hjälp kommer du ha ett framgångsrikt team, samt en mycket bred och spännande produktportfölj som också förväntas växa under kommande år. För att du ska utvecklas och trivas får du kontinuerlig utbildning och coachning inom produktområdena. På sikt finns det även möjlighet att ta ett större ansvar för ett produktområde inom divisionen.

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Eftergymnasial utbildning inom sjukvård alternativ erfarenhet av försäljning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Kunskap i Officepaketet, främst Excel
• B-körkort
• Kunskap i CRM är meriterande
• Erfarenhet av medicinskt arbete inom sjukvård eller erfarenhet av försäljning inom avancerad medicinteknisk utrustning är starkt meriterande

För att trivas i rollen är du resultatorienterad och trivs med att arbete mot uppsatta mål. Du är initiativtagande och har förmåga att prioritera vart du ska lägga ditt fokus då du i rollen arbetar främst självständigt. Vidare är du kommunikativ och relationsskapande i den bemärkelsen att du har enkelt för att anpassa dig till olika människor. Du är ödmjuk och motiveras av att jobba mot kunder och hitta lösningar kring deras eventuella utmaningar. Slutligen har du en affärsmässig inställning och en vilja att driva affärer framåt.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Flexibelt, med fördel inom distriktet
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, [email protected] eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Tandhygienist till Tandverkeriet - Aqua Dental Karlstad

Ansök    Dec 20    Aqua Dental AB    Tandhygienist
Är du en fantastisk tandhygienist som drivs av att hjälpa patienterna till bättre tandvård? Vi fortsätter och jobbar på att förändra synen på svensk tandvård. Detta med hjälp av professionella och passionerade medarbetare. Ta chansen och var med! Sedan 1 september 2022 är tandläkaren Isabel Stålnacke Aiff tillsammans med sitt duktiga team en del av Aqua Dental. Och söker nu Värmlands bästa tandhygienist!? På kliniken erbjuder vi allt inom området allmänt... Visa mer
Är du en fantastisk tandhygienist som drivs av att hjälpa patienterna till bättre tandvård? Vi fortsätter och jobbar på att förändra synen på svensk tandvård. Detta med hjälp av professionella och passionerade medarbetare. Ta chansen och var med!

Sedan 1 september 2022 är tandläkaren Isabel Stålnacke Aiff tillsammans med sitt duktiga team en del av Aqua Dental. Och söker nu Värmlands bästa tandhygienist!?

På kliniken erbjuder vi allt inom området allmäntandvård men även specialistvård. Kliniken kombinerar beprövade metoder med den senaste tekniken för att kunna erbjuda sina patienter tandvård av högsta kvalitet

Om tjänsten

Som tandhygienist hos oss kommer du möta människor med olika bakgrund och vår högsta prioritet är att ge en förstklassig service till alla patienter utifrån deras behov. Hos oss står patientbemötandet i fokus. Som tandhygienist utgör dina främsta arbetsuppgifter kliniskt patientarbete. Du har möjlighet att fördjupa dig inom parodontologi och estetik (blekning mm) och revisionspatienter. En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du trivs med att arbeta med människor och vill ge patienterna den bästa service.

Aqua Dental söker dig som...

är omtänksam och trygg som person och verkligen tycker att tandvårdsyrket är kul och givande. Du har en kommunikativ förmåga och en lyhördhet som gör dig till en person som är lätt att komma överens med. Vidare tror vi att du tycker om att samarbeta och eftersträvar att alltid göra ditt absolut bästa för patienterna.

Våra önskemål till dig:

- Legitimerad tandhygienist?

- Är strukturerad, serviceinriktad och har lätt för att tydligt kommunicera med andra människor i både tal och skrift

- Kan lösa problem i komplexa sammanhang?

- Har god socialkompetens och är bra på att ta egna initiativ??

- Möjlighet att jobba heltid/deltid, enligt flexibelt schema

Om oss

I dag arbetar över?500 personer fördelat på 24 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett huvudkontor. Vi är i en tillväxtfas och planerar öppna nya kliniker under 2023 och 2024.???

Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.???

På Aqua Dental är våra medarbetare det viktigaste vi har och vill även vara den bästa möjliga arbetsgivaren. Därför erbjuder vi våra medarbetare kontinuerliga utbildningar och vi har även vår egen utbildningsplattform Aqua Academy där interna och externa föreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Hos oss är det högt i tak och allas åsikter är välkomna.

Intervjuer sker löpande?och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!?Vi ser fram emot att höra från dig!

Vid frågor, vänd er gärna till ansvarig rekryterare, tandläkare och klinikchef, Isabel Stålnacke Aiff, [email protected] Visa mindre

Studentmedarbetare inom sjukförsäkring i Karlstad och Örebro

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Som studentmedarbetare på Försäk... Visa mer
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som studentmedarbetare på Försäkringskassan får du möjlighet att kombinera dina studier med kvalificerat och ansvarsfullt arbete samtidigt som du får arbetserfarenhet inom offentlig förvaltning. 

Ansvar och arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare arbetar du som försäkringshandläggare och har ett viktigt uppdrag: att hjälpa våra kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger kunderna förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje kund har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Du har kontakt med kunder i telefon och skriftligt. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar ersättningar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning.

Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Som studentmedarbetare stöttar upp i de olika arbetsmomenten utifrån aktuella behov i verksamheten.

Vi söker dig som• bedriver heltidsstudier på högskolenivå (6 kap 2§ högskoleförordningen)
• har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos kunder och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga.

Det är meriterande om du


• studerar vid en universitets- eller högskoleutbildning inom området som har koppling till arbetsuppgifterna, t.ex. statsvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller ekonomi
• har erfarenhet av administrativt arbete
• har erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation
• har datorvana.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, deltid, tidsbegränsad anställning på sex månader. Du förväntas arbeta minst 10 timmar i veckan eftersom du studerar på heltid. Tillträde den 1 mars (eller tidigare enligt överenskommelse) och du måste vara beredd att arbeta heltid under utbildnings- och introduktionsveckorna. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Placeringsort: Karlstad eller Örebro.

Kontaktpersoner
Chef: Fatima Abedian 010-113 12 14 , Madelene Lans Deinoff 010-112 73 22 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Sjölander, 010-113 09 37 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Gustaf Guhrén för Örebro 010- 113 11 35 och Malin Jensen för Karlstad 010- 111 80 3 Saco-S: Mathilda Eneqvist 010-118 33 81 och Seko: Eliza Grundström 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40. Visa mindre

Speciallärare/specialpedagog Skåreskolan

Ansök    Dec 20    Karlstads kommun    Speciallärare
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Speciallärare/specialpedagog 
Skåreskolan söker en speciallärare/specialpedagog som vill vara med och skapa en lustfylld, trygg, stimulerande och hälsofrämjande lärmiljö.

På Skåreskolan strävar vi efter att ha en salutogen elevsyn vilket innebär att vi möter eleverna utifrån deras styrkor och skapar utifrån detta förutsättningar för elevernas lärande. 

Vår elevsyn grundar sig i vår vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas möjligheter till lärande, det viktigaste för oss är att eleverna lyckas. Vi som arbetar på skolan ser till att samarbeta med våra kollegor, delger varandra av vår kompetens och hjälper varandra så att vi kan utföra vårat arbete på ett sätt som främjar elevernas förutsättningar för sitt lärande. Vi vuxna ser till att ta ansvar för elevernas resultat och vi är i vårt arbete tydliga kring våra förväntningar på eleverna genom att vara tydliga ledare. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för våra elever. 

Arbetsuppgifter
Som speciallärare/specialpedagog hos oss på Skåreskolan kommer du att samarbeta med pedagoger i alla årskurser samt fritidshemmen och du kommer naturligtvis att ingå i vårt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, kurator, psykolog och rektor. I uppdraget ingår sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter så som kartläggning, utredning, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete och dokumentation. Du arbetar förebyggande och främjande på organisations-, grupp- och individnivå genom att tex utveckla och säkerställa en tillgänglig lärmiljö som ger eleverna optimala förutsättningar att utvecklas. Lärmiljön omfattar ett helhetstänk med hänseende till allt från lokaler, undervisning och digitala verktyg till trygghet och trivsel.

Vi förväntar oss att du är öppen och prestigelös i ditt arbetssätt och i ditt samarbete med elevhälsoteam, lärare, och övriga medarbetare som du träffar i din yrkesroll och att du alltid har elevens bästa som utgångspunkt i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog. Du är kommunikativ, har lätt att skapa kontakt och att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värnar en goda relationer såväl i arbetssituationer som på rasten och i kvalificerade samtal. Du förväntas ha vana och kunskap att hantera moderna digitala verktyg och en god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Kunskap om och erfarenhet av arbete med NPF, psykisk ohälsa och skolfrånvaro är värdefullt för den här tjänsten och fokus kommer att vara på arbetet med tidiga insatser.

I arbetet ingår också att vara rektors ledningsstöd och i den rollen förväntas du ha mycket god förmåga att leda andra, se helheter och ha god organisatorisk förmåga. Du arbetar strukturerat och självständigt med mycket varierade arbetsuppgifter och har förmågan att prioritera i en dynamisk vardag.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Förskollärare till Fogdemyrens förskola

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Fogdemyren är en förskola som sätter barnets bästa och nyfikenhet i främsta rum.

Vi är en förskola i rörelse och förändring där vi tillsammans med barnen skapar gemensamma kunskaper och upptäckter.
Vårt temaområde är "Jag och du och världen och våra värden tillsammans " . Barnen leder oss utifrån deras nyfikenhet i våra valda projekt på avdelningarna. Vi arbetar medvetet med miljön som en pedagogisk möjlighet både inne och ute. Vi arbetar aktivt med barnets självständighet och inflytande i vår utbildning. 

Arbetsuppgifter
Du ska ingå som en del av ett arbetslag och en del av förskolan som helhet.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med nyfikna, målmedvetna och engagerade kollegor arbeta utifrån ett projekterande arbetssätt. Vår verksamhet har en barnsyn som framhåller barnen som kompetenta. Du blir medansvarig för utbildningen och den pedagogiska miljön på förskolan. Som stöd i arbetet finns pedagogisk handledare och specialpedagog. Stämmer denna beskrivning med vad du tänker att arbeta i förskolan innebär och vill vara med och utveckla framtidens förskola då ska du söka dig till oss.

 

Kvalifikationer
Förskollärare 
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Sommarvikarier NWT

Ansök    Dec 20    NWT Media AB    Journalist/Reporter
NWT är Värmlands största lokala nyhetsförmedlare och når varje dag 141 000 läsare. Vi håller våra läsare ständigt uppdaterade i digitala medier med allt som händer i utgivningsområdet och sex dagar i veckan gör vi en papperstidning.   Om NWT Media NWT Media AB som är ett bolag inom NWT-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastig... Visa mer
NWT är Värmlands största lokala nyhetsförmedlare och når varje dag 141 000 läsare.

Vi håller våra läsare ständigt uppdaterade i digitala medier med allt som händer i utgivningsområdet och sex dagar i veckan gör vi en papperstidning.

 
Om NWT Media
NWT Media AB som är ett bolag inom NWT-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.

Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där alla får vara delaktiga. Vårt starkaste hållbarhetsverktyg är journalistiken, där våra redaktioner dagligen arbetar med att bevaka och engagerar sig i frågor som berör yttrandefrihet och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

 

Alla avdelningar

Till sommaren 2023 söker vi reportrar, redaktörer och fotografer till alla våra avdelningar: allmänna nyhetsredaktionen, sporten, snabbhetsdesken, nöje och kultur. Med journalistik som engagerar, överraskar och upplyser värnar vi den lokala demokratin och det fria ordet.

 
Om oss

Vi garanterar ett kul och utvecklande jobb på en av landets största redaktioner utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Karlstad är en trevlig sommarstad och Värmland lever upp på sommaren. Arbetet på redaktionen är intensivt och nyhetspulsen är hög även under juni, juli och augusti. Fokus ligger på rak och snabb nyhetsrapportering. Du jobbar nära desken och övriga kollegor och hugger in där du bäst behövs för dagen.

 
Om dig
Du är idérik och har koll på vilken typ av nyheter som engagerar och hur de presenteras digitalt på bästa sätt. Du är individualist och lagspelare i en och samma person.

Du har ett driv och engagemang, journalistisk erfarenhet eller studerar journalistik. God social kompetens och förmåga att skapa förtroende. B-körkort.

 
Övrigt

Har du frågor, kontakta redaktionschef Kasper Norling, [email protected]

Facklig kontakt är Marie Blomgren, [email protected] eller Lisa Olaison, [email protected]

Vi anställer ett flertal vikarier med placering i Karlstad. Anställningsperioderna är av varierande längd, men flera sträcker sig över stora delar av sommaren. I schemat ingår helg- och viss kvällstjänstgöring.

Vi söker även en lokalredaktör med placering i antingen Torsby eller Hagfors.

Vi ser fram emot din ansökan senast 26 februari 2023, sök gärna omgående.

 

Var tydlig med vilken tjänst du är mest intresserad av. Visa mindre

Gästforskare till centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL)

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Forskarassistent
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker nu Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL, (https://www.

kau.se/csl) 1-2 gästforskare. Anställningens omfattning är 20 % av en heltidsanställning och gäller under 1 år med start våren 2023. Forskningsmiljön har sin bas vid institutionen för språk, litteratur och interkultur, men med förgreningar i många ämnen som samverkar runt lärarutbildningen. Det är en rik miljö där ämnesdidaktiska frågor med inriktning mot språk och litteratur från olika traditioner, teorier och metoder möts och utvecklas. Anställningen som gästforskare innebär att ingå i – och bidra till – denna forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter
Gästforskaren ska i huvudsak engagera sig i aktiviteter relaterade till forskning. Innehavaren av denna anställning kommer att verka i en ämnesdidaktiks miljö där lärarutbildare, forskare och projekt fokuserar språk- och litteraturdidaktisk forskning. Projekt av särskild relevans för denna anställning är https://www.kau.se/tellability - Muntligt berättande som livskunskap och interaktionell kompetens i andraspråksundervisning, https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/institutioner-och-amnen/institutionen-24 samt https://www.gu.se/nyheter/vad-hander-nar-lararen-blir-influencer - Sociala medier som arena för yrkesutövning. Gästforskaren förväntas bidra till CSL:s forskningsmiljö och i anställningen ingår att aktivt och regelbundet under anställningen arbeta på plats i Karlstad, samt att aktivt delta i miljöns seminarieverksamhet. Övriga arbetsuppgifter handlar om handledning och utvecklingsarbete som att söka externa medel, samförfattande artiklar och utveckla samarbetet med forskare på andra lärosäten.

Behörighetskrav
Behörig till anställning som gästforskare för CSL är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot språk- eller litteraturdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Krav för anställning är också goda muntliga och skriftliga färdigheter i såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid vetenskaplig kvalitet i sökandens tidigare publikationer. Det är av särskild vikt att ha bedrivit studier som belyser frågor om digitalisering av undervisning, professionsfrågor och sociala medier, andraspråksundervisning, och/eller interaktion i klassrummet.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga med forskare på såväl en nationell som en internationell arena, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen omfattar 20 % av en anställning under 1 år, med tillträde senast 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer (max 5 stycken)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa (ex. samverkan med det omgivande samhället)
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
HR avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2022/296

Sista ansökningsdag: 2023-01-20                     

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

WSP söker miljökonsult

Avdelningen Miljömanagement inom WSP Som en av de största miljökonsulterna inom miljötjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges och Europas övergripande miljömål. Inom avdelningen Miljömanagement finns bred kompetens inom bland annat miljöjuridik, kvalitets­ och miljöledningssystem, arbetsmiljö, hållbar utveckling (su... Visa mer
Avdelningen Miljömanagement inom WSP
Som en av de största miljökonsulterna inom miljötjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges och Europas övergripande miljömål.

Inom avdelningen Miljömanagement finns bred kompetens inom bland annat miljöjuridik, kvalitets­ och miljöledningssystem, arbetsmiljö, hållbar utveckling (sustainability), produktekologi och miljöanpassad produktutveckling. Vi är engagerade i strategiska klimatfrågor och vi hjälper våra kunder i bl.a. tillståndsprövningar och MKB, avfallsfrågor, miljökommunikation.

WSP arbetar mot många branscher och aktörer, privata och offentliga, som vill ha hjälp att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vi är involverade i många spännande samhällsbyggnadsprojekt och har särskild kompetens inom miljö- och klimatpåverkan i bygg- och infrastruktursektorn och har stor potential att kunna vara med och påverka utsläpp med tanke på storleken på de infrastrukturprojekt som vi deltar inom. Vi söker nu medarbetare till vår avdelning Miljömanagement i Örebro/Karlstad som vill hjälpa våra kunder med dess utmaningar inom miljö och klimat och axla rollen som hållbarhetssamordnare i stora projekt.

Om tjänsten
Du kommer att bli delaktig i en organisation som har en tydlig värdegrund där respekt, mod och passion genomsyrar det vi gör. Som medarbetare hos oss har du kul på jobbet. Du är omgiven av engagerade och kunniga kollegor som alla vet att våra lösningar formar morgondagens samhällen och bidrar till en hållbar utveckling. Vi har en god samverkan mellan olika teknikdiscipliner i våra uppdrag och arbetar tillsammans med specialister från hela företaget. Vi genomför spännande och utvecklande projekt och många av våra kunder har varit våra samarbetspartners under lång tid.
Gruppen finns nu i Örebro, Västerås och Karlstad varför en placering i någon av dessa städer är att föredra. Vi hoppas att du vill bli en del av oss!

Ansvarsområde
Du kommer främst att arbeta som uppdragsledare med ansvar att leda uppdrag och projekt inom miljöprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar kopplat till industriell verksamhet. Utöver det kan du komma att arbeta med någon eller några av följande områden:

- Avfallshantering och cirkularitet

- Miljöutredningar och egenkontroll

- miljöriskanalyser

- hållbarhetsstyrning och -rådgivning

- frågor kopplade till ISO 9001, 14001 och/eller ISO 45001/OHSAS 18001.

- planera och genomföra revisioner och leverantörsbedömningar

Vem är du?
Vi söker dig som har goda kunskaper och gedigen praktisk erfarenhet (>5 år) av att arbeta med svensk och europeisk miljölagstiftning, egenkontroll, miljöprövning och miljöskydd inom främst miljöfarlig verksamhet.
Vi tror att du har dessa erfarenheter:

- arbete med att tillståndsprocessen och miljökonsekvensbeskrivning för miljöfarlig verksamhet

- praktisk erfarenhet från industrin, kraftbolag eller annan verksamhet

- praktisk erfarenhet av att genomföra riskanalyser

Meriterande är om du även har

- erfarenhet av att arbeta med kundkontakt, försäljning och/eller projektledning

- mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift

I grunden har du en miljövetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig utbildning från universitet eller högskola. Konsulterfarenhet och erfarenhet från att leda större projekt är önskvärda kvalifikationer.

Det är viktigt för oss att du vill arbeta i en konsultroll som ställer höga krav på att du är driven, engagerad och ansvarstagande. För att trivas hos oss tror vi att du är en öppen och social person, som trivs med en varierande vardag, uppskattar samverkan samt kan skapa förtroende och trygghet hos våra kunder.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Pontus Halldin, avdelningschef. [email protected]

Sista ansökningsdag: Du är varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2023-01-31.

Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 55 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.
wsp.com

Följ oss gärna på WSP Sverige (https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige (https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige (https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Visa mindre

IT-support till ByggDialog

Ansök    Dec 20    Qtym AB    IT-tekniker/Datatekniker
ByggDialog är ett byggentreprenadföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. För oss är det viktigt att det vi bygger är meningsfullt och hållbart. Därför bygger vi främst samhällsbärande byggnader som skolor, sjukhus och industrier. Vi har idag ca. 280 anställda och omsätter drygt tre miljarder kronor. Vi strävar efter att vara en entreprenör som inte väntar på utvecklingen, utan som själva driver den framåt. Byggdialog söker en ny kollega till... Visa mer
ByggDialog är ett byggentreprenadföretag specialiserade på partnering i byggprojekt.
För oss är det viktigt att det vi bygger är meningsfullt och hållbart. Därför bygger vi främst samhällsbärande byggnader som skolor, sjukhus och industrier. Vi har idag ca. 280 anställda och omsätter drygt tre miljarder kronor. Vi strävar efter att vara en entreprenör som inte väntar på utvecklingen, utan som själva driver den framåt.

Byggdialog söker en ny kollega till IT-Support
Byggdialog har vind i seglen och har många projekt klara för framtiden. Byggdialog ligger långt fram på IT-sidan och söker nu dig som vill vara med driva utvecklingen vidare.

Rollen
Rollen handlar främst om att se till att tekniken fungerar för dina kollegor runt om i landet. I det ingår IT-support och servicedeskarbete i komplexa miljöer med stort Microsoft fokus. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:

• Servicedeskarbete med slutanvändarsupport
• Kontakt med underleverantörer och konsulter av tjänster och produkter
• Delta i införande och förändringsprojekt av befintliga och nya system
• Förberedelser av hårdvara
• Hantering av beställningar av hårdvara
• Installation av arbetsplatser och nätverksutrustning
• Felsökning av hård- och mjukvara

I rollen jobbar du med IT-ansvarig, och tillsammans med konsulter är ni teamet som ser till att driva IT-avdelningen framåt.

Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en öppen, inkluderande och glad kultur där människor vill framåt. Du har en examen inom IT eller motsvarande yrkeserfarenhet. Det är meriterande om du har dokumenterad kompetens av Microsoft Endpoint, Azure AD och Cisco Meraki. Du har provat på att driva projekt och gillar att genomföra och slutföra saker. Kanske har du tidigare drivit mindre infrastrukturprojekt?

Som person är du lösningsorienterad och tycker om att serva dina kollegor. Du kan jobba både självständigt och vara en god lagspelare. Du liksom vi tycker om enkel kommunikation och en prestigelös miljö.

Du kommer att utgå från huvudkontoret i Karlstad. B-körkort är ett krav.

Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast den 31 januari. Vi går igenom ansökningar löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Graflund eller Erik Ramström. [email protected] , [email protected] . 054-14 18 00

Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen in med din ansökan! Visa mindre

IT-tekniker till Helmia AB

Ansök    Dec 20    Helmia Bil AB    IT-tekniker/Datatekniker
Vill du jobba med IT för den familjeägda Helmiakoncernen med verksamhet på sex orter i Värmland? Har du hög servicekänsla, god kommunikativ förmåga och ett mycket stort teknikintresse? Vi söker nu en ny kollega till vårt IT-team i Karlstad som vill ha ca 400 nya kollegor. Vi söker nu en erfaren IT-tekniker med bred kompetens inom IT-drift och support. Du bör ha en kandidatexamen inom IT eller motsvarande yrkeserfarenhet, samt ha erfarenhet från teknisk ... Visa mer
Vill du jobba med IT för den familjeägda Helmiakoncernen med verksamhet på sex orter i Värmland? Har du hög servicekänsla, god kommunikativ förmåga och ett mycket stort teknikintresse? Vi söker nu en ny kollega till vårt IT-team i Karlstad som vill ha ca 400 nya kollegor.

Vi söker nu en erfaren IT-tekniker med bred kompetens inom IT-drift och support. Du bör ha en kandidatexamen inom IT eller motsvarande yrkeserfarenhet, samt ha erfarenhet från teknisk kundtjänst, teknisk support eller projektledning för olika IT-infrastrukturprojekt.

Du bör också ha djupa kunskaper inom Windows Server och Windows 10. Vidare ser vi att du bör ha god erfarenhet av att hantera Microsoft Azure, Active Directory, Intune och/eller SCCM, samt ha kunskap om Hyper-V, Veeam och Microsoft Admincenter.

Det är meriterande om du har kunskap av programmering i Powershell eller Python och är van att arbeta genom ärendehanteringssystem.Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära installation/uppgradering av arbetsplatser, klienter, serverar och nätverksutrustning samt att hantera allt från enkla supportärenden till mer komplexa drift- och nätverksproblem.

Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Underhåll av nya och befintliga IT-system.
- Säkerställa att IT-infrastrukturen uppfyller en hög tillgänglighet på våra orter.
- Underhåll och konfigurering av Microsoft Azure och Active Directory.
- Upprätthålla och förbättra IT-säkerheten i nätverket.
- Ge IT-support till organisationens samtliga bolag och användare.
- Hantera allt från enklare supportärenden till mer komplexa drift- och nätverksproblem.
- Medverka i IT-projekt med implementering, genomförande och uppföljning.Vem är du?

Som person har du stort engagemang, är noggrann och affärinriktad med egen initiativförmåga. Vidare är du flexibel, stresstålig och lätt att ta nya människor. Du har god kommunikativ förmåga och gillar att arbeta i team.

Tjänsten utgår från Karlstad men resor mellan våra orter i Värmland är vanligt förekommande på veckobasis, så B-körkort är ett krav.

Om du har de kunskaper och erfarenheter som vi söker, och vill vara en del av vårt dynamiska team, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!

Anställningen är 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2023-02-19. Urvalsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och rekryterings- och bemanningsföretag under rekryteringen.

 

Vad erbjuder Helmia?

Vi erbjuder dig en plats i en framgångsrik koncern med hjärtat i Värmland. Du får ca 400 trevliga kollegor som jobbar efter mottot ”bygger på förtroende”. Du får vara del av en organisation som tycker om att ta beslut och komma i mål med projekt. Självklart är vi ett gäng glada och trevliga människor som kommer att bistå vår nya kollega.

Ett av Helmias fokusområden är att ta väl hand om våra medarbetare. Läs mer om hur det är att jobba på Helmia och våra personalförmåner via: http://jobb.helmia.se/

 

Om Helmia

Helmia ägs och drivs av familjen Walfridson. Koncernen har sitt säte i Sunne och är idag ett av de större bolagen i Värmland som fortfarande har kvar sitt huvudkontor i länet.

Helmia har cirka 400 medarbetare och omsätter över 1,8 miljarder kronor. All verksamhet bedrivs i Värmland. I koncernen ingår fem helägda dotterbolag, Helmia Bil, Helmia Lastbilar, Helmia Fastigheter, ICA Toria och Helmia Motorsport. Dotterbolagen ägs och drivs av familjen Walfridson genom moderbolaget Helmia och Helmiastiftelsen.

Av den totala omsättningen utgörs 90 procent av fordonsrelaterad verksamhet. Helmia står för Helmer Margit Ingeborg Aktiebolag. Visa mindre

Account Manager till Exagard

Inledning: Exagard växer och söker nu dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och vill vara med på en spännande tillväxtresa i rollen som Account Manager. Hos Exagard kommer du vara en nyckelspelare i deras säljteam och tillsammans med dina kollegor lägga grunden för Exagards framtid. Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan! Information om tjänsten Exagard är ett innovativt startup-företag som arbetar med att säkerställa rätt säkerhet... Visa mer
Inledning:
Exagard växer och söker nu dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och vill vara med på en spännande tillväxtresa i rollen som Account Manager. Hos Exagard kommer du vara en nyckelspelare i deras säljteam och tillsammans med dina kollegor lägga grunden för Exagards framtid. Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten
Exagard är ett innovativt startup-företag som arbetar med att säkerställa rätt säkerhetskompetens för organisationer. Med deras Exagard-app erbjuder de en plattform för säkerhetsutbildning som gör det möjligt att överblicka och följa upp kompetensnivån inom en arbetsplats riskzoner på ett enkelt och smidigt sätt. Exagard har bl a vunnit Vinnovas utlysning för innovativa startups och examinerades nyligen ifrån DigitalWell Ventures, DigitalWell Arenas/Compares accelerator för digitala hälso- och välfärdsföretag.

Efter att ha utvecklat Exagard systemet tillsammans med kunder och advisory board är de nu redo att gå ut i större skala på marknaden. Professionals Nord söker för Exagards räkning en Account Manager. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Exagard.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Exagards önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till [email protected]

Du erbjuds
• En roll med stor frihet under ansvar
• Då du kommer att kliva in i en expansionsfas finns det stora möjligheter för dig i rollen att både forma din egen utveckling och Exagard som företag
• Fast lön med provisionsdel
• En varm kultur där man bryr sig om och stöttar varandra samt firar framgångar tillsammans!

Arbetsuppgifter
I rollen som Account manager kommer du vara en nyckelspelare i Exagards säljteam och tillsammans med dina kollegor bygga grunden för Exagards framtid. Du kommer in i en uppbyggnadsfas av deras säljteam där karriärvägarna kommer vara många. I rollen som Account Manager kommer du arbeta självständigt med att planera och genomföra försäljning till både befintliga och nya kunder i form av prospektering, kalla samtal och kundmöten. Du är Exagards ansikte utåt och jobbar aktivt för att utöka deras befintliga kundbas initialt inom Sverige.

Vi söker dig som:
Vill bli en del av Exagards växande säljteam. Du har några års erfarenhet av B2B försäljning och vill arbeta med att skapa och bibehålla arbetstillfällen genom långsiktig produkt- och tjänsteförsäljning. Du har körkort och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Exagard. Rollen innebär mycket delaktighet inom bolaget och du förväntas ta ett stort affärsmässigt ansvar. Därför ser vi att du är driven och affärsmässig i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har ett intresse för teknik och säljprocessen. Vidare tar du ett stort ansvar för att självständigt driva dina och företagets affärer framåt.

START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Placeringsort är flexibelt för rätt kandidat
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emma Grundin

Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på [email protected] Visa mindre

Säljare till Karlstad

Ansök    Dec 20    Verisure Sverige AB    Utesäljare
Vill du bli Sveriges bästa säljare? Kickstarta din säljkarriär hos oss på Verisure! Våra medarbetare är vår största tillgång och vi erbjuder därför en onboarding i världsklass! Du får lära dig försäljningsarbetet från grunden och får alla verktyg för att lyckas i din säljkarriär. Är du driven och vill utvecklas vidare så har vi fantastiska karriärmöjligheter samt erbjuder vidareutbildning inom både försäljning, installation och ledarskap. Tjänsten är plac... Visa mer
Vill du bli Sveriges bästa säljare? Kickstarta din säljkarriär hos oss på Verisure!

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi erbjuder därför en onboarding i världsklass! Du får lära dig försäljningsarbetet från grunden och får alla verktyg för att lyckas i din säljkarriär. Är du driven och vill utvecklas vidare så har vi fantastiska karriärmöjligheter samt erbjuder vidareutbildning inom både försäljning, installation och ledarskap. Tjänsten är placerad hos Säkerhetstjänst i Värmland AB som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.

Vi erbjuder dig:
* Attraktiv lön med garanterad del och provisionsstege
* Tjänstebil
* Onboarding i världsklass
* Attraktiv karriärstege
* Säljtävlingar med extraordinära priser
* Kollektivavtal och friskvårdsbidrag

Vad innebär tjänsten?

Som säljande Security expert jobbar du med försäljning som hjälper familjer och människor att känna trygghet i vardagen. I praktiken besöker du privatpersoner för kostnadsfri rådgivning och sälj av säkerhet för ett tryggare hem. Du ansvarar för hela säljprocessen från bokning, genomförande av kundbesök till avtalsskrivning och installation. Vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande och har därför inget krav på tidigare försäljningserfarenhet.

Vi söker dig som:
* Har B-körkort
* Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande
* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
* Drivs av att arbeta mot uppsatta mål
* Har stort kundfokus med hög integritet
* Värdesätter samarbete och ett bra team

Sök direkt utan CV

Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.

Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.

Har du frågor? Läs mer på vår karriärsida eller kontakta rekryteringsteamet på [email protected] . Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

HR-specialist

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Letar du efter ett spännande och meningsfullt HR-jobb? Vill du ha ett uppdrag där du får möjlighet att utvecklas och utmanas, där du tillhör ett härligt HR-team som är nyfikna och brinner för det de gör- då kan det här vara möjligheten för dig!

Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till att rusta barn för framtiden men också vara med och bidra till att Karlstads kommun ska ha en hållbar arbetsmiljö! Nu söker vi en HR-specialist  som tillsammans med oss vill driva, utveckla, samordna och följa upp HR-arbetet inom förvaltningen.

Hur inspirerande låter inte det här? Förhoppningsvis superkul - vi har mycket att se fram emot. Vi bidrar till att Karlstads kommun är en attraktiv och hållbar arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.  

I den här rollen blir du en av sju HR-specialister som leds av en HR-chef. På avdelningen är vi även HR-handläggare, vikariesamordnare och löneadministratörer.?? 

Arbetsuppgifter
Uppdraget som HR-specialist innebär att tillsammans med dina HR-kollegor driva och utveckla HR arbetet i ett brett perspektiv i första hand gentemot ett av våra verksamhetsområden. Du arbetar såväl strategiskt som operativt. Du vägleder och stödjer verksamhetens chefer i alla förekommande frågor inom HR såsom arbetsmiljö, rehabilitering, avtalsfrågor samt rekrytering. Tjänsten innebär ett stort egenansvar och du har stor möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras.  

Arbetet ställer höga krav på att du kan hantera flera parallella uppdrag samtidigt och ibland med snabba hanteringstider. Samtidigt som du har ett tydligt ansvar för ett verksamhetsområde har du ett gäng kompetenta HR-specialister, HR-strateger och andra kollegor inom förvaltningens och kommunens HR enheter till din hjälp. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med HR-inriktning eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att ha arbetat brett med HR-frågor och av att driva HR-processer, gärna med erfarenhet inom arbetsmiljö.

Som person då? Jo, för att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, driven och självgående samt har ett konsultativt förhållningssätt i det du tar dig an. Det här är rollen för dig som har ett genuint intresse och engagemang för frågorna och brinner för att löpande utveckla HR-arbetet att bli ännu bättre. Med god självkännedom, en grym fingertoppskänsla bygger du fina relationer samt tar dig an både det lilla och stora.  

Vad säger du - Hänger du med på vår resa framåt? Vi står redo!


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Teknisk säljare | Labotek Nordic AB

Ansök    Dec 20    Hireq AB    Systemsäljare
Om Labotek Nordic AB Labotek Nordic AB förser nordisk plastindustri med kringutrustning. Vi jobbar med att göra våra kunders plastfabriker mer lönsamma! Labotek Nordic AB är ett privatägt företag med stark tillväxt. Vi jobbar med välkända varumärken inom alla segment och är den ledande leverantören inom vårt område i Norden. Vårt kontor ligger i Skurup, Skåne. Arbetsbeskrivning Som säljare på Labotek Nordic AB arbetar du uppsökande mot nya och befintliga... Visa mer
Om Labotek Nordic AB
Labotek Nordic AB förser nordisk plastindustri med kringutrustning. Vi jobbar med att göra våra kunders plastfabriker mer lönsamma!

Labotek Nordic AB är ett privatägt företag med stark tillväxt. Vi jobbar med välkända varumärken inom alla segment och är den ledande leverantören inom vårt område i Norden. Vårt kontor ligger i Skurup, Skåne.

Arbetsbeskrivning
Som säljare på Labotek Nordic AB arbetar du uppsökande mot nya och befintliga kunder inom plastbearbetande industri i Sverige och Norge. Då många av våra kunder finns i Jönköpings-, Kronobergs- och Västra Götalands län är det en fördel om du bor i regionen, men andra regioner som är angränsande till Norge är också fördelaktigt. Antal övernattningar uppgår till uppskattningsvis 50-60 stycken per år.

Tjänsten innebär att du utgår från hemmet och sköter försäljningen av kringutrustning till våra kunders maskinparker. Du arbetar i nära samarbete med regionens servicetekniker. Du ingår i ett säljteam på fyra personer och kommer att rapportera till försäljningschefen.

Körkort är ett krav i denna tjänst.

Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk försäljning mot industri, gärna inom plastindustrin. Självklart är du en person som motiveras av att göra affärer där din tekniska kunskap är avgörande. Har du dessutom erfarenhet av projektledning är det en merit. Du kombinerar tekniskt intresse med en praktisk läggning och har därmed lätt för att omsätta teori till praktik. Dina absoluta styrkor är att skapa långsiktiga relationer och att vara lyhörd för kundens behov. Vidare är du en person som är van att arbeta självständigt och ta ansvar för din försäljning. Du har en livssituation som tillåter att du reser i tjänsten.

Labotek erbjuder
- Ett fritt jobb under ansvar där man kan utveckla relationer med sina kunder.
- Fri bil och en konkurrensmässig lön och andra förmåner
- Jobba med ett expansivt och intressant tekniksegment inom svensk industri.
- Jobb i ett mindre företag med korta beslutsvägar men ändå en del i en internationell koncern.
- Utbildnings och utvecklingsmöjligheter inom kringutrustning.
- Produktansvar inom specifikt område

Denna rekryteringsprocess

I denna rekrytering samarbetar Labotek med HIREQ. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare,

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Fysioterapeut/sjukgymnast till Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig.

Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – Välkommen till Region Värmland!

Om verksamheten
Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistresurs för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målgrupp är barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neurologiskt betingad rörelsefunktionsnedsättning, många har även neuropsykiatriska tillstånd.

Hos oss får du:

- Arbeta i tvärprofessionella team utifrån en helhetssyn på insatser riktade till barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
- Möjligheter att påverka såväl verksamhetens som den egna professionens innehåll och utveckling.
- Goda möjligheter till kompetensutveckling internt och externt både yrkesspecifikt och habiliteringsövergripande.
- Mentorstöd.

Arbetsbeskrivning
På Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar vi familjeorienterat med barnets behov i centrum för att skräddarsy insatserna. Vi jobbar i tvärprofessionella team, här får du ett varierat arbete med engagerade kollegor samt stor möjlighet att utveckla arbetet. Den största arbetsplatsen är förlagd till Karlstad, men vi har även kontor i Arvika, Kristinehamn, och Torsby. Det finns således möjlighet att förlägga viss del av sin arbetstid på dessa orter vid intresse.

Fysioterapeutens/sjukgymnastens arbetsuppgifter i teamet är främst:

- Bedömning och behandling av barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
- Utprovning och uppföljning av hjälpmedel.
- Konsultation till personer i barnet/ungdomens närmiljö. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, har du erfarenheter inom habilitering är det meriterande. Körkort krävs för tjänsten då det ingår resor, leasingbil finns. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är intresserad av utvecklingsarbete utifrån din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Bli idrottsledare på Be Sporty

Att vara idrottsledare på Be Sporty innebär att du håller i lektioner för barn inom idrottskoncepten Flipkidz (gymnastik 2-8 år) Trix (Fotboll 2-6 år) eller Sporty Tigers (prova på-idrott 2-6 år). Kurserna är på 8-10 veckor varje termin och hålls i idrottshallar runt om i landet. Se filmen för att få veta mer, https://youtu.be/Y2QNYkz_Py4 Världens bästa extrajobb Be Sporty vill vara den bästa arbetsgivaren för alla som väljer att bli ledare hos oss. Vi ... Visa mer
Att vara idrottsledare på Be Sporty innebär att du håller i lektioner för barn inom idrottskoncepten Flipkidz (gymnastik 2-8 år) Trix (Fotboll 2-6 år) eller Sporty Tigers (prova på-idrott 2-6 år).
Kurserna är på 8-10 veckor varje termin och hålls i idrottshallar runt om i landet.
Se filmen för att få veta mer, https://youtu.be/Y2QNYkz_Py4


Världens bästa extrajobb
Be Sporty vill vara den bästa arbetsgivaren för alla som väljer att bli ledare hos oss.
Vi satsar mycket på dig. Det kommer du märka.
Här är de 5 bästa anledningarna till varför du ska bli en del av Be Sportys team:
Gör skillnad för andra. Bli en förebild
Bra timlön
Få ledarskapserfarenhet. Bra att ha i CV
Betald utbildning och förberedelsetid
Efter 200 lektioner = Bonus 10 000 kr


Krav på dig om du vill bli en del av vårt team
Grunden är att du har en bakgrund inom dans eller idrott. Men lika viktigt är att du har:
Vilja – Du måste vilja ha jobbet som ledare till 100%
Energi – Du måste våga vara öppen, utåtriktad och bjuda på dig själv till elever och föräldrar.
Ansvar – Du måste ta ansvar för dina lektioner alla veckor på terminen. Du måste vilja ta ansvar för andras barn. Du behöver delta på 2 dagars grundutbildning.


Rekrytering sker löpande och pågår fram till kursstart i februari. Ansök redan idag!


Om Be Sporty Utbildning AB
Be Sporty är Sveriges största kursarrangör för barn inom dans och idrott. Varje termin anställer vi 300 nya ledare som får utbildning och coaching för att leda barnkurser runt om i landet. Läs mer på www.besporty.se Visa mindre

Medfind AB söker läkare till avdelning i Värmland

Ansök    Dec 20    Medfind AB    Specialistläkare
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök. Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat. Medfind AB söker en specialist inom kirurgi till ett uppdrag på kirurgin i Karlstad. Period och uppdrag: Uppd... Visa mer
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en specialist inom kirurgi till ett uppdrag på kirurgin i Karlstad.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-01-30 och pågår till 2023-02-05. Tjänstgöring som specialist inom kirurgi med sedvanliga uppgifter på kirurgin.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas. Visa mindre

Backend-utvecklare till Hips

Är du nyfiken och vill vara med där det händer? Nu söker Hips en backendutvecklare som vill vara med på deras expansionsresa när man når marknader även utanför Europa. Hips är ett modernt och framåtdrivande bolag med högt i tak med möjlighet att arbeta var som helst i deras digitala arbetssätt. Om tjänsten I rollen som backendutvecklare kommer du vara med och bygga den globala betallösningen Hips. Du kommer bli en viktig del i organisationen där din huvu... Visa mer
Är du nyfiken och vill vara med där det händer? Nu söker Hips en backendutvecklare som vill vara med på deras expansionsresa när man når marknader även utanför Europa. Hips är ett modernt och framåtdrivande bolag med högt i tak med möjlighet att arbeta var som helst i deras digitala arbetssätt.

Om tjänsten

I rollen som backendutvecklare kommer du vara med och bygga den globala betallösningen Hips. Du kommer bli en viktig del i organisationen där din huvudsakliga uppgift kommer bli att bygga och vidareutveckla produkter inom Fintech.

I den här rollen kommer du både att arbeta som utvecklare samt arbeta strategiskt tillsammans med delar av ledningsgruppen. Du kommer framför allt att bygga upp produkter från grunden men även arbeta med att förvalta befintliga system.

Som backendutvecklare kommer du ha ett tätt samarbete med dina kollegor och tillsammans med dem skapa en framtidslösning med fokus på arkitektur, integration och produkt. Du kommer på sikt att ansvara för vissa moduler i systemet och ha en upphöjd utvecklarroll.

Om dig

Vi ser att du är en ansvarstagande person med tekniskt intresse. Du är en person som känner att du aldrig blir fullärd samt är nyfiken och öppen för nya arbetsuppgifter. Du känner ett tydligt engagemang och har inga problem med att motivera dig själv och vara fokuserad med en flexibel arbetsform.

Du har sedan tidigare erfarenhet av systemutveckling och varit verksam inom produktutveckling. Det är också meriterande om du sedan tidigare har arbetat med Ruby on Rails. Vi arbetar med molnlösningar genom Amazon Web Services, relationsdatabaser i linuxmiljö, så erfarenhet inom dessa är också meriterande. Det är bra om du har erfarenhet och känsla för frontendutveckling men ditt arbete kommer huvudsakligen att kretsa kring backendfrågor.

Svenska är ett krav då det är ett centralt arbetsspråk inom bolaget. I rollen är det också viktigt att du känner dig bekväm med att både prata och skriva på engelska.

Om företaget

Vi är ett spännande nytt företag som skapar framtidens betalsystem. Vårt huvudkontor ligger i Dublin, Irland men vi har även kontor i Karlstad och Halmstad.

Vi tror på teknik för att möjliggöra betalningar för alla överallt.

Vi skapar en unik och säker plattform för att underlätta olika betalningsscenarier, som integrerar partners på en global marknad.

Vi erbjuder en omni channel betalningsgateway som hanterar allt från köp till utbetalning med hjälp av lokala och globala betalningstekniker.

Om processen

I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linus Westling på 076 326 23 47 eller Bengt Libäck på telefon 070 594 72 77. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Placeringsort: Karlstad eller remote från valfri ort Visa mindre

Elevassistent, Kvarnbergsskolan

Ansök    Dec 20    Karlstads kommun    Elevassistent
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, ... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Kvarnbergsskolan är en F-6 skola.

Skolan är ny- och ombyggd och stod inflyttningsklar inför läsåret 20/21. Det är en expansiv skola och idag går drygt 300 elever på skolan. Skolan har fyra fritidsavdelningar, tre avdelningar åk. F-2 och en äldreavdelning åk. 4-6. Skolan har fina nya lärmiljöer med b.la. rörelserum, musikrum. Alla elever på skolan har en egen digital enhet. Skolan är också en trivselskola med styrda rastaktiviteter. Alla anställda har möjlighet till friskvård på arbetstid . 

Vi söker dig som har ett gott bemötande och ett stort engagemang för eleverna och vill göra skillnad i vardagen. Tjänsten är att arbeta som elevassistent på lågstadiet och på fritidshemmet åt enskild elev.

Arbetsuppgifter
Som elevassistent ska du bidra till en lugn och trygg skolmiljö i att vara ett extra stöd i klassen och för enskild elev under skoldagen och på fritidshemmet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med den undervisande läraren och lärarna på fritidshemmet. Du ska arbeta främjande och förebyggande och har ett gott stöd av skolans elevhälsa och personal.

Du arbetar med elevernas delaktighet och inflytande i den vardagliga undervisningen och skapar en trygg, säker och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du bidrar också i det kollegiala lärandet på skolan och till den goda arbetsmiljön på skolan. 

Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet och kunskap att arbeta med elever i behov av stöd och NPF. Det är meriterande om du är förtrogen med skolans verksamhet och har en pedagogisk utbildning eller tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och inom NPF.

Du har god förmåga att bygga relationer och goda ledaregenskaper.

 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Visa mindre

Lokalvårdare på deltid sökes till Städtjänst Värmland!

Just nu söker vi efter flera studenter som vill bli en del av Städtjänst Värmlands tillväxtresa. I denna roll söker vi dig som är sugen på att utöka studentkassan genom att arbeta cirka 10 timmar per vecka och samtidigt få arbeta fysiskt. Sök tjänsten redan idag då vi tillämpar löpande urval! OM TJÄNSTEN Tillsammans med 60 stycken medarbetare blir du en del av en växande organisation som arbetar i högt tempo för att ständigt leverera god service till der... Visa mer
Just nu söker vi efter flera studenter som vill bli en del av Städtjänst Värmlands tillväxtresa. I denna roll söker vi dig som är sugen på att utöka studentkassan genom att arbeta cirka 10 timmar per vecka och samtidigt få arbeta fysiskt. Sök tjänsten redan idag då vi tillämpar löpande urval!

OM TJÄNSTEN
Tillsammans med 60 stycken medarbetare blir du en del av en växande organisation som arbetar i högt tempo för att ständigt leverera god service till deras kunder. Städtjänst Värmland bedriver sitt arbete enligt deras 5 värdeord - pålitlighet, ansvar, kompetens, tillgänglighet, engagemang!

Det finns inget krav på tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter utan du kommer att bli väl introducerad till arbetet innan du förväntas utföra det på egen hand. Det är således betraktat som meriterande om du har tidigare erfarenhet av lokalvård. Vänligen notera att du som söker behöver vara student alternativt ha annan sysselsättning om minst 50% för att kunna bli antagen.

Det är av yttersta vikt att du som söker är driven och engagerad i ditt arbete samt att du trivs med att arbeta på egen hand såväl som tillsammans med en kollega. Du ska också vara okej med att bli inringd för arbete samma morgon och hoppa in på kort varsel. Med arbetstiderna på cirka 06 - 11 under två dagar per vecka finns stora möjligheter att kombinera tjänsten med studier på eftermiddagar och kvällar!

Det är viktigt att du har en förståelse att vissa dagar kan det komma att krävas att stanna någon timme extra för att fullfölja arbetet fullt ut.

Tjänsten ses som ett långsiktigt samarbete vilket innebär att det även finns stora möjligheter till högre sysselsättningsgrad under sommaren.

#

Du erbjuds


* Ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning


Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
Som lokalvårdare för Städtjänst Värmland kommer du utföra företagsstäd i form av:


* Kontorsstäd
* Butiksstäd
* Trappstäd


VI SÖKER DIG SOM
- Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% (detta måste kunna styrkas genom dokumentation)
- Har B-körkort
- Tycker om att städa
- Kan läsa och förstå svenska språket

Vi söker dig som är


* Serviceinriktad
* Självgående
* Initiativtagande


Övrig information


* Start: Enligt överenskommelse/Så snart som möjligt
* Omfattning: Cirka 8 - 12 timmar per vecka
* Placering: Karlstad


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Dec 20    Karlstads Universitet    Bibliotekarie
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.   Karlstads universitet har ca 1 400 medarb... Visa mer
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på undervisning.

Beskrivning
Universitetsbiblioteket har från årsskiftet närmare 40 medarbetare och är en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid universitetet. Musikhögskolan Ingesunds bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek. Verksamheten omfattar både biblioteks- och förlagsverksamhet samt skrivhandledning. Dessutom hör den universitetspedagogiska enheten (UPE) till biblioteket från årsskiftet.

Universitetsbiblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för effektiv informationsförsörjning till dess användare. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid universitetsbiblioteket.

Arbetsuppgifter
Du kommer i första hand att arbeta som bibliotekarie inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde för undervisning. Vi undervisar framförallt inom informationssökning, referenshantering och källkritik. Du kommer att delta i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna, inklusive olika former av digital pedagogik. Vidare deltar du i den dagliga verksamheten vid biblioteket vilket innebär arbete i informationsdisken. Även andra arbetsuppgifter inom bibliotekets verksamhet förekommer.

Eventuellt kan anställningen komma att kombineras med ett uppdrag som samordnare av undervisningsverksamheten.

Kvalifikationer
För att söka anställningen som bibliotekarie har du en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på minst kandidatnivå eller motsvarande. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med hjälp av en bra kommunikativ förmåga. Du har även stort intresse och kompetens i att planera och genomföra undervisning på ett strukturerat sätt, samtidigt som du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. En god förståelse för ett biblioteks pedagogiska funktion är av vikt för tjänsten. Du har vidare goda kunskaper i det svenska och engelska språket, såväl i tal som i skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid
ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

• Personligt brev
• CV
• Examensbevis/relevanta betygskopior
• Ange två referenspersoner i din ansökan

Ange refn nr: REK 2022/294
Sista ansökningsdag: 2023-01-12
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Visa mindre

Ordermottagare till Vänerexpressen

Ansök    Dec 19    Adecco Sweden AB    Ordermottagare
Som ordermottagare hos Vänerexpressen i Karlstad AB kommer du att ansvara för ordermottagning av Vänerpendelns tjänster. Här arbetar vi kontinuerligt i linje med våra värdeord samt med devisen att vi aldrig ger upp. Vi är alltid på hugget och är våra kunder behjälpliga. Även arbete enligt miljö- och kvalitetsmål kommer att genomsyra din vardag. I din roll som ordermottagare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: - Att mottaga och registrera or... Visa mer
Som ordermottagare hos Vänerexpressen i Karlstad AB kommer du att ansvara för ordermottagning av Vänerpendelns tjänster. Här arbetar vi kontinuerligt i linje med våra värdeord samt med devisen att vi aldrig ger upp. Vi är alltid på hugget och är våra kunder behjälpliga. Även arbete enligt miljö- och kvalitetsmål kommer att genomsyra din vardag.

I din roll som ordermottagare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Att mottaga och registrera order från kunder
- Uppdatera order och nya bokningar
- Bekräfta kund

Tjänsten som ordermottagare är ett uthyrningsuppdrag med anställning hos Adecco. Uppdraget startar i januari och är till att börja med 6 månader men kan komma att övergå till en anställning hos Vänerexpressen.

Om dig
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning och gärna inom administration eller logistikområdet. Du har yrkeserfarenhet av orderhantering samt kund- och leverantörskontakter. Har du erfarenhet av distribution så är det meriterande. Här kommer dina goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, väl till pass.

Självklart är det viktigt för dig att sträva efter goda relationer med våra kunder då vi ska vara snäppet bättre än alla andra. Vi är ett serviceföretag och våra kunder märker det i varenda kontakt. Du har även en naturlig fallenhet för samarbete. Har du lätt för att hitta lösningar och har en ihärdighet i att nå i mål med dina åtaganden? Är du dessutom flexibel och trivs i en mindre organisation med snabba beslutsvägar? Stämmer detta in på dig? Då passar denna tjänst dig!

Hos Vänerexpressen finns kärnan av logistik, inom bil, båt och järnväg, på så vis får du förmånen att lära dig mycket och få en mycket stor kunskapsbredd på området. De är ett prestigelöst gäng med ett positivt förhållningssätt och har mycket kul tillsammans!

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Adecco
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Om ansökan
Tjänsten har start i början av januari, så vänta inte med din ansökan då rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv, vad som lockar med tjänsten och vad du kan tillföra.  Ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sara Pagré, tel 054-771 85 47.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Ordermottagare, Administration, Kundtjänst, Transport, Distribution, Logistik, Shipping, Vänerexpressen, Karlstad, Adecco Visa mindre

Experter inom Nätverk | Länsstyrelsernas IT-avdelning

Ansök    Dec 19    Experis AB    IT-strateg
Är du en engagerad expert inom större regionala nätverk och vill bidra till att göra något viktigt för samhället? Trivs du i en miljö som utmärks av lagkänsla och möjligheten att utvecklas tillsammans? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären? Länsstyrelsernas IT-avdelning, Enheten för driftstöd är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa l... Visa mer
Är du en engagerad expert inom större regionala nätverk och vill bidra till att göra något viktigt för samhället? Trivs du i en miljö som utmärks av lagkänsla och möjligheten att utvecklas tillsammans? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är du redo för nästa utmaning i karriären?

Länsstyrelsernas IT-avdelning, Enheten för driftstöd är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.

Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.

Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.

OBS! Ansökningar ska ske via följande länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:557238/

Arbetsuppgifter

Just nu söker vi både specialister och tekniker inom nätverk, alltså både dig som är senior inom området men även dig som har kortare erfarenhet i branschen. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor som tillsammans ansvarar för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Har du goda kunskaper om större regionala nätverk och vill bidra till att göra något viktigt för samhället? Då är du kanske vår nya kollega!

Dina arbetsuppgifter är varierande och du kommer att arbeta med allt från LAN, WAN, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering och logganalyser.

Som en del av vårt team får du bland annat:

* Upprätthålla drift av samhällskritisk infrastruktur
* Delta i utvecklande projekt och uppdrag
* Vara med och driva framtagandet av tekniska lösningar

Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter inom flera olika teknikområden. Du kommer att få möjlighet till ytterligare specialisering inom området, men även ha en bredd i ditt arbete.

Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet. Du kan välja placeringsort - Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Karlstad eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.

Resor inom landet förekommer.Din bakgrund

Vi söker dig som är ansvarsfull, har ett flexibelt förhållningssätt och är bekväm med förändringar då arbetsuppgifterna varierar. Att arbeta mot gemensamma mål känns självklart för dig och du trivs med att göra detta i samarbete med dina kollegor. För att trivas och lyckas i rollen ser vi även att du har lätt för att ta egna initiativ och har ett genuint driv att vilja lära och utvecklas i ditt arbete.

Du har:

* Högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskaper/erfarenheter
* Goda kunskaper om större regionala nätverk, switching och routing samt brandväggar
* B-körkort

Meriterande är erfarenhet av DNS, nätverksvirtualisering och Linux-baserade system.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länens befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Anställningar på IT kan vara säkerhetsklassade och då kan svenskt medborgarskap krävas.

I denna rekrytering samarbetar Länsstyrelsernas IT-avdelning med Experis. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Alderling på telefon 073-621 72 82 alternativt på mejl [email protected]

Sista ansökningsdag är 31 januari 2023. Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna att den är på svenska då det är vårt arbetsspråk.

OBS! Ansökningar ska ske via följande länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:557238/

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Jobba I Malta

Ansök    Dec 19    Getdet AB    Kundtjänstmedarbetare
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta! Pratar du ren svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Fast grundlön & bonus ? Jobba i Malta ? Betald resa, boende & utbildning Krav: ? Ren svenska i tal & skrift ? Energisk & vill jobba i Malta ? Inget belastni... Visa mer
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta!
Pratar du ren svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Malta
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Energisk & vill jobba i Malta
? Inget belastningsregister Visa mindre

Jobba Som Festsäljare

Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare! Pratar du ren svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ???? Erbjuds: ? Hög provision ? Jobba på fester, deltid & flexibelt ? Sälj- & produktutbildning Krav: ? Ren svenska i tal & skrift ? Vill sälj... Visa mer
Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare!
Pratar du ren svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Hög provision
? Jobba på fester, deltid & flexibelt
? Sälj- & produktutbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Vill sälja vuxenprodukter
? Driven & resultatorienterad Visa mindre

Tågvärd till SJ i Karlstad

Ansök    Dec 19    SJ AB    Tågvärd/Tågvärdinna
Motiveras du av att ha en viktig roll på ett stort, spännande och hållbart företag? Vill du jobba med människor och ge dem service i världsklass? Då kan det här vara tjänsten du letar efter! Vi på SJ i Karlstad söker just nu flera lösningsfokuserade och ansvarsfulla personer som är beredda att ta sig an rollen som Tågvärd. Välkommen med din ansökan! Om utbildningen Tjänsten påbörjas med en betald utbildning på fem till sju veckor där du bland annat får l... Visa mer
Motiveras du av att ha en viktig roll på ett stort, spännande och hållbart företag? Vill du jobba med människor och ge dem service i världsklass? Då kan det här vara tjänsten du letar efter! Vi på SJ i Karlstad söker just nu flera lösningsfokuserade och ansvarsfulla personer som är beredda att ta sig an rollen som Tågvärd. Välkommen med din ansökan!

Om utbildningen

Tjänsten påbörjas med en betald utbildning på fem till sju veckor där du bland annat får lära känna dina nya kollegor, lära dig mer om SJs service, kundbemötande och säkerheten ombord våra tåg. Utbildningen ger dig en gedigen insikt i rollen som Tågvärd och branschen i helhet. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment vilket kräver att du på ett bra sätt ska kunna ta till dig information både i teori och praktik. Du utbildas i bland annat kundpsykologi, service och kundbemötande, brand och HRL. Allt för att du ska bli trygg i din roll som Tågvärd hos oss på SJ!

Att arbeta som Tågvärd hos oss på SJ

När utbildningen är slutförd kommer du ha en ansvarfull roll där du huvudsakligen ansvarar för att ge resenärer den bästa möjliga säkerheten och tryggheten ombord. Du ser till att våra resenärer får en bra resa med oss. I rollen som Tågvärd arbetar du bland annat i bistrovagnen och hanterar kassan, läser av biljetter och gör utrop om tågets nästa stopp, förbindelser eller annan aktuell information till resenärerna. Svenska och engelska använder du i ditt dagliga arbete, därför är det viktigt att du känner dig bekväm med, samt har en god förståelse för, båda språken. 

Den vi söker

För att lyckas i rollen som Tågvärd hos oss på SJ ser vi att du har tidigare erfarenhet från ett serviceinriktat arbete och att du har ett övergripande ansvarstänk. Du behöver som lägst ha en fullständig svensk eller validerad gymnasieutbildning enligt UHR (Universitet- och högskolerådet). Du är utåtriktad och har en exceptionell förmåga att se lösningar i ett högt tempo. För våra resenärers säkerhet behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi letar efter dig som uppskattar en rörlig arbetsplats med varierade arbetstider och kollegor som du kan ha roligt tillsammans med.

För att söka behöver du också uppfylla de särskilda kraven nedan från Transportstyrelsen för att kunna arbeta på tåget.

Särskilda krav på dig som söker


• Som Tågvärd måste du vara minst 20 år.
• Vi genomför en bakgrundskontroll för att skydda vårt varumärke. Du behöver vara fri från betalningsanmärkningar och förekomster i belastningsregistret för att kunna bli anställd som Tågvärd.
• Som Tågvärd behöver du uppfylla EU:s hälsokrav för järnväg, vilket bl.a. innefattar god syn med färgseende, god hörsel, drogfri. Läs mer här: infoga länk
• Enligt EU:s riktlinjer för järnväg gör vi slumpmässiga alkohol-och drogtester.
• Tjänsten innebär skifttjänstgöring och helgarbete samt regelbunden övernattning på annan ort. Då arbetstiderna går utanför kollektivtrafiken behöver du på ett obehindrat sätt kunna ta dig till arbetet. Vi ser därför gärna att du bor inom ett nära avstånd till den station du söker till.

Om SJ

Vad kan SJ erbjuda dig? SJ är en arbetsgivare som månar om sina anställda på flera sätt, bland annat genom generösa personalförmåner och trygga villkor. Våra värdeord är: Pålitligt, Enkelt, Mänskligt, Härligt. Här präglas arbetsmiljön av bra laganda, vi litar på varandra, ser lösningar, vi ser och behandlar varandra som människor som vill väl och vi har gärna roligt på jobbet. Du blir vårt ansikte utåt i en koncern med över 5000 medarbetare som bidrar till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Du ingår dessutom i en av Sveriges grönaste varumärken och blir en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Läs om vårt erbjudande och hur det är att jobba hos oss på vår karriärsida https://www.sj.se/sv/om/om-sj/jobba-pa-sj.html

Sök tjänsten idag!

Sök redan nu eller senast 8 januari. I din ansökan ber vi dig inkludera ett CV på svenska och gymnasieintyg. Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer vi bl.a att genomföra en bakgrundskontroll, kompetensbaserad intervju och hälso- och drogtest. På denna landningssida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring rekryteringsprocessen och tjänsten som Tågvärd: https://jeffersonwells.manpowergroup.se/sj-

Har du ytterligare frågor som inte besvaras på landningssidan är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Annika Nessvold +46406606332. Visa mindre

Farmaceut till Kronans Apotek Vålbergs Vårdcentral

Ansök    Dec 19    Kronans Apotek AB    Farmaceut/Apotekare
Vi på Kronans Apotek älskar hälsa och strävar hela tiden efter att utvecklas och se till kundens behov. Är du legitimerad farmaceut och vill jobba på Sveriges mest moderna och kundempatiska apotek, se hit! Din roll som farmaceut Nu söker vi en legitimerad farmaceut till Kronans Apotek - Vålbergs Vårdcentral, Karlstad kommun. Vårt apotek är beläget 20 minuter från Karlstad, i samma byggnad som en vårdcentral samt tandläkare och bara ett stenkast ifrån hemt... Visa mer
Vi på Kronans Apotek älskar hälsa och strävar hela tiden efter att utvecklas och se till kundens behov. Är du legitimerad farmaceut och vill jobba på Sveriges mest moderna och kundempatiska apotek, se hit!

Din roll som farmaceut
Nu söker vi en legitimerad farmaceut till Kronans Apotek - Vålbergs Vårdcentral, Karlstad kommun. Vårt apotek är beläget 20 minuter från Karlstad, i samma byggnad som en vårdcentral samt tandläkare och bara ett stenkast ifrån hemtjänsten. Vi har ett nära samarbete med vården runt om oss och lojala, trogna kunder.

Som farmaceut på Kronans Apotek är du vår och apotekets expert på receptbelagda läkemedel och receptfria mediciner. Här blir du en del av vårt gäng, där du arbetar med apotekschefen för att tillsammans nå apotekets mål. Vi har även ett bra samarbete med närliggande apotek. Till er hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet. Det dagliga arbetet är flexibelt över hela apoteket efter behov med rådgivning, kassa, administration, kvalitétsarbete, lagerhållning, sortiment och kampanjarbete tillsammans med dina kollegor. Här finns det också möjligheter att utvecklas!

(Apotekets öppetider)
Måndag-fredag 9-17 (Lunchstängt 12:30-13:30)

Exempel på arbetsuppgifter

- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och för att erbjuda våra kunder en professionell läkemedelsdialog.
- Du hjälper dina kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa.
- Du samarbetar tillsammans med alla dina kollegor för att apoteket ska ha 100 % nöjda kunder.
- Försäljning och rådgivning av receptfria mediciner och egenvårdsprodukter.

Vem är du?

Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, gärna med erfarenhet av egenvårdsansvar. Antingen är du i början av din karriär eller har du längre erfarenhet och vill sprida och inspirera med din kunskap till dina nya Kronans kollegor. Kulturen hos Kronans apotek präglas av öppenhet, driv och positivitet och att jobba tillsammans för hälsa, därför tror vi att du känner igen dig i detta. Vi tror att du trivs som allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydliga mål. Du trivs i mötet med kund och genom din lyhördhet och engagemang ger du en service i världsklass! För oss är dina farmaceutiska kunskaper lika viktiga som ditt öppna sinne för nytänkande och ditt intresse för service och hälsa.

Välkommen till vårt gäng
Vi erbjuder dig en öppen arbetsplats med mycket glädje, där du får ta egna initiativ och eget ansvar. Vi tror på motiverade team för att kunna lyckas och därför satsar vi på ett anpassat och digitalt utbud av utbildningar som passar för just dig och din utveckling. För rätt person finns det många spännande möjligheter, inte bara inom Kronans Apotek utan inom hela Oriola gruppen.

Vill du vara med?
Tycker du att detta låter lika spännande som vi tycker att det är. Skicka då in ett motiveringsbrev och ditt CV via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!

Sista ansökningsdag: 2023.01.31
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överrenskommelse

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta apotekschef för apoteket Lisa Borssén på 070–198 10 81 eller [email protected]

Säljsamtal undanbedes!

Kronans Apotek är den moderna och kundnära apotekskedjan som förenar utveckling med omtanke. Vi är en partner för hälsa genom hela livet och en del av ett friskare imorgon. Våra 2600 medarbetare är grundstenen i vår verksamhet och det är deras drivkraft och potential som får oss att lyckas!

Som en del av Oriola-koncernen är vi den enda apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led av läkemedelsförsörjningen. Hos oss får du tillgång till en mångfald av expertis samt utvecklande och inspirerande möjligheter inom hela koncernen. Just nu befinner vi oss på en spännande resa med en kraftigt växande E-handel och vi utökar frekvent vårt utbud av tjänster för hälsa och välmående.

Vi lovar att göra vårt bästa för att stötta din utveckling och skapa förutsättningar för att du ska ha en lång och rolig karriär hos oss – och förväntar oss att du gör detsamma med vår. Drivna av vårt syfte, hälsa för livet, tar vi ett stort samhällsansvar och bryr oss om våra kunder på riktigt och överträffar deras förväntningar varje dag!

Vill du också arbeta tillsammans för hälsa? Visa mindre

Nätverkstekniker / Nätarkitekt till konsultbolag

Ansök    Dec 19    Bravura Sverige AB    Nätverkstekniker
Om Bravura: Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas! Om tjänsten: Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en a... Visa mer
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.

I denna tjänst har du möjighet att utgå från Stockholm, Sundsvall, Östersund, Luleå, Karlstad, Göteborg och Umeå.

Om företaget:

Bravura söker nätverkstekniker till vår samarbetspartner. Företaget är ett svenskt teknikkonsultföretag i framkant. Som konsult hos företaget får du möjlighet att utvecklas inom tekniker och roller som intresserar dig. Företaget har en bred portfölj och en stor variation av beställare och uppdrag samtidigt som de ständigt intresserar sig för nya affärs- och teknikområden. Utvecklingsmöjligheterna för dig är därav många!

Arbetsuppgifter:

I rollen som nätverkstekniker arbetar du med varierande projekt mot flertalet olika kunder och beställare. Du berör områdena nätdesign, implementation, migreringsarbeten, felsökning och drift. En stor del av företagets uppdrag idag involverar nät-migreringsprojekt vilket du kan komma att vara delaktig i.

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

Krav:
• Arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker, nätverksarkitekt eller motsvarande
• Kunskaper i nätkonfiguration, nätdesign och nätdokumentation
• Kunskaper inom switching och routing

Meriterande:
• Kunskaper inom brandväggar
• Erfarenhet att arbeta i SFTP/TFTP-klienter samt SSH- och Telnet-klienter
• Erfarenhet att arbeta i provisioneringssystem

Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och som drivs av att utvecklas inom nya områden. Du trivs med varierande uppgifter där du har en förmåga att anpassa dig efter olika situationer och sätta dig in i nya tekniker. Vidare har du en god förmåga att driva ditt eget arbete framåt och arbetar lösningsorienterat för att möta kundernas önskemål.

Övrig information:

Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm, Sundsvall, Östersund, Luleå, Karlstad, Göteborg och Umeå.
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar.

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, [email protected] eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Sökord: nätverk, nätverkstekniker, nätverksspecialist, network, network specialist, network technician, technician, tekniker, nätdesign, nät, nätarkitekt Visa mindre

Du bestämmer dina egna arbetstider!

Ansök    Dec 19    Power Of Nature AB    Utesäljare
Söker du ett jobb där du själv kan anpassa ditt schema efter ditt eget liv? Är svaret ’’Ja’’ så har du hittat helt rätt! Att jobba som säljare/demonstratör hos oss på Power Of Nature AB innebär att du själv bestämmer ditt schema efter hur du kan jobba i relation till ditt fritidsliv. Vi har inga krav på tidigare arbetslivserfarenheter inom yrket. Detta då vi intern utbildar all vår personal från grunden så du blir den bästa versionen av dig själv inom... Visa mer
Söker du ett jobb där du själv kan anpassa ditt schema efter ditt eget liv?


Är svaret ’’Ja’’ så har du hittat helt rätt!
Att jobba som säljare/demonstratör hos oss på Power Of Nature AB innebär att du själv bestämmer ditt schema efter hur du kan jobba i relation till ditt fritidsliv.


Vi har inga krav på tidigare arbetslivserfarenheter inom yrket. Detta då vi intern utbildar all vår personal från grunden så du blir den bästa versionen av dig själv inom yrket.
I detta jobb besöker vi privatpersoner i deras hem och säljer vår produkt Roboclean.
Hos oss får man alltid betalt för bägge delar så man jobbar aldrig gratis. Det man får betalt för är alla demonstrationer man gör men även en grundlön på 27450:- vid heltidsjobb samt provision för allt man säljer!


Just nu expanderar vi otroligt mycket och söker därför personal över hela Sverige.
Vill du bli vår nästa arbetskamrat eller bara byta inriktning i ditt arbetsliv så har du hittat rätt!


Vem söker vi?
· Du är drivande i ditt arbete
· Du har social kompetens
· Du är öppen för nya möjligheter


Vad erbjuder vi?
· Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
· Grundlön på 27450:- vid heltidsjobb på 45 demonstrationer per kalendermånad + provision
· Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
· Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
· En bokningsavdelning som bokar dina besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök


De krav vi har är:
· Att du har B-körkort
· Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
· Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift


Vi på Roboclean vet att vi kan hjälpa dig att nå din maxpotential inom yrket och även få en flygande nystart eller omstart på ditt arbetsliv! Visa mindre

Montör av elmätare sökes

Ansök    Dec 19    Montico Hr Partner AB    Elmontör
* Är du händig och har ett intresse för el? Vill du ha ett omväxlande och roligt jobb med mycket personkontakter? Då har vi uppdraget för dig! Om tjänsten Montico har fått i uppdrag att tillsammans med en samarbetspartner byta ut elmätare i Värmland med omnedj med start i januari 2023. Din uppgift blir att åka ut till både privatpersoner och företag och byta elmätare på plats. Arbetsbeskrivning Arbetet med att byta mätare sker mestadels på egen hand, vi... Visa mer
*
Är du händig och har ett intresse för el? Vill du ha ett omväxlande och roligt jobb med mycket personkontakter? Då har vi uppdraget för dig!

Om tjänsten
Montico har fått i uppdrag att tillsammans med en samarbetspartner byta ut elmätare i Värmland med omnedj med start i januari 2023. Din uppgift blir att åka ut till både privatpersoner och företag och byta elmätare på plats.

Arbetsbeskrivning
Arbetet med att byta mätare sker mestadels på egen hand, vilket innebär att du ska trivas att jobba ensam med frihet under ansvar. Du har givetvis tillgång till en arbetsledare. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med människor i samband med själva mätarbytet är det en fördel om du tycker om att vara social. Arbetstiderna är måndag till fredag.

Du får:
• Utbildning till diplomerad EBR mätarmontör.
• Mobiltelefon för tjänsten.
• Lärlingstimmar
• Möjlighet att utvecklas inom kundkontakt och service.
• Möjlighet att få ta ansvar och utveckla din självständighet.

Vi söker dig som
Vi vill att du är noggrann, säkerhetsmedveten och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Du arbetar med frihet under ansvar vilket innebär att du är ansvarstagande och kan ta egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt. Du är en problemlösare och gillar utmaningar. Ditt mål är alltid att ge kunden den bästa servicen.

Du måste ha:
• B-körkort (ej automat)
• Mycket god svenska i både tal och skrift
• Vana av mobiltelefon då kontakter och bokningar sker via telefon.

Det är meriterande om du har utbildning och/eller tidigare erfarenhet inom el. Visa mindre

Undersköterska till hjärt- och akutmedicin, avdelning 57

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Avdelning 57 är en integrerad hjärtvårdsavdelning som består av 23 vårdplatser med enkelrum varav fem stycken HIA (hjärtintensivavdelning) platser.

I anslutning till avdelningen finns det en dagvårdsverksamhet. Vi vårdar patienter med hjärtsjukdom och även patienter med andra medicinska sjukdomar.

Här finns ett engagemang och ett gott socialt klimat. Avdelningen präglas av god laganda, god kommunikation och hög kompetens. Ett bra samarbete mellan alla professioner är en självklarhet och förutsättning för att skapa förtroende och trygghet hos dem vi vårdar. Kliniken är utbildningsintensiv och framåtriktad där din kompetens tas väl till vara.

Arbetsbeskrivning
Som undersköterska har du en viktigt roll i det dagliga mötet och omvårdanden av patienten och i samarbetet i teamet. Omvårdnadsarbetet är varierande med fokus på patientens behov, delaktighet och egen förmåga till självständighet. Men också intensivt omvårdnadsarbete med svårt sjuka patienter i högteknologisk vårdmiljö med exempelvis ekokardiografi (EKG), venprovtagning och hjärtövervakning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som har ett stort patientfokus. Du tycker också om att arbeta i en miljö där det händer mycket och snabbt. Har du vana av PROACT, KAD-sättning och venprovtagning så är det en fördel. Erfarenhet inom hjärt- eller akutsjukvård är meriterande. Du ska ha ett gott bemötande mot patienter, närstående och arbetskamrater samt ha en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Jobbet du väntat på…

Ansök    Dec 19    Garda Alarm AB    Hemförsäljare
Letar du efter ett själsdött och ostimulerande jobb för att få ihop småpengar? Hejdå, detta är inget för dig! Här kommer du bli en viktig del av vårt härliga gäng, bestående av dina mycket engagerade och halvtokiga kollegor. Här är den ena dagen inte den andra lik. Du kommer att få kontinuerlig hjälp och stöttning av bl.a. Calvin & Armin, som ger dig de pusselbitar du behöver för att komma i gång och utvecklas. På kontoret och i våra firmabilar lyssnar... Visa mer
Letar du efter ett själsdött och ostimulerande jobb för att få ihop småpengar?

Hejdå, detta är inget för dig!Här kommer du bli en viktig del av vårt härliga gäng, bestående av dina mycket engagerade och halvtokiga kollegor. Här är den ena dagen inte den andra lik. Du kommer att få kontinuerlig hjälp och stöttning av bl.a. Calvin & Armin, som ger dig de pusselbitar du behöver för att komma i gång och utvecklas. På kontoret och i våra firmabilar lyssnar vi på musik, tränar på invändningshantering, möten och pitch. Vi har även en massa roliga interna tävlingar, för att hålla oss på tå och på gott humör. Kulturen hos oss är det viktigaste och förmodligen den största anledningen till att du, om 40 år när dina barnbarn frågar, kommer hänvisa till oss som din främsta arbetsplats! ;-)

Så, häng med på en fantastisk tillväxtresa. Vi på Garda Alarm är inne i en stor expansionsfas och nu växlar vi upp och utökar vår säljorganisation ytterligare. Vi kommer att bearbeta Värmland och dess orter. Tillsammans kommer vi söka upp kunder, presentera och sedan sälja några av marknadens bästa produkter. Därför söker vi nu dig som är en social och driven lagspelare för att bli en del av ett skönt gäng och hjälpa till att bidra till ett tryggare samhälle. Tillsammans skapar vi Sveriges absolut nöjdaste kunder.

Kolla gärna in i våran broschyr: https://www.sebroschyr.se/gardaalarm/WebView/Vi erbjuder dig:

- Utbildning som säkerhetskonsult

- Produktutbildningar

- Generös lönemodell med garantilön och provision utan tak

- Säljutbildningar med certifiering i Garda Alarm Business Academy

- Karriärmöjligheter till att klättra inom bolaget

- Säljtävlingar

Vi söker dig som:

- Talar flytande svenska och rent belastningsregister

- Är social

- Har ett driv

- Är målmedveten

- Har en hög arbetsmoral

- Kan arbeta eftermiddagar och kvällar

Erfarenhet av att ha jobbat med liknande försäljning är meriterande men inget krav.

Skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker lätt utan CV! Välkommen till Garda Alarms familjen du också! Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Beskrivning Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Institutionen för pedagogisk... Visa mer
Beskrivning
Förskolärarprogrammet är ett av de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Vi antar varje år ett 100-tal entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose den stora efterfrågan i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi behöver nu förstärka med en universitetsadjunkt som har dokumenterad erfarenhet från förskoleområdet.

Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationer
- Kontakter med VFU-skolor och VFU-studenter
- Handledning
- Kursledarskap
- Utveckling av förskollärarprogrammet

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom lärarutbildning om minst 180 hp eller kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från förskollärarutbildning, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, egen erfarenhet av arbete i förskola eller förskoleklass.  

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, rapporter) inom kunskapsområdet yngre barn/förskola. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer, erfarenhet av och intresse för att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram. Specialpedagogisk kompetens ses också som en merit.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätter vi att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-01-19                                    

Ange referensnr: REK2022/299

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Software developer/tester to Tietoevry

Ansök    Dec 19    Procruitment AB    Mjukvaruutvecklare
About the position We are now searching for software developers/testers within automotive. Connected infotainment, electrification and self-driving vehicles are fast growing areas within automotive today. It is a requirement and expected feature to have vehicles connected to Mobile Networks providing services in vehicles. As a software developer you will work with securing connectivity between vehicles and mobile networks. The team will develop a fully au... Visa mer
About the position
We are now searching for software developers/testers within automotive. Connected infotainment, electrification and self-driving vehicles are fast growing areas within automotive today. It is a requirement and expected feature to have vehicles connected to Mobile Networks providing services in vehicles.

As a software developer you will work with securing connectivity between vehicles and mobile networks. The team will develop a fully automated test environment were software and hardware will be tested of control unit within vehicle. Simulated or full mobile network will be used.

You will be a part of a scrum team with 6-8 people where you will follow the agile ceremonials, such as, sprint planning’s, daily standups, backlog refinement, sprint demos and retrospectives, etc.

Your qualifications
Required competence skills:

- Two years experience with Java or Python.

- Experience with Linux.

Other techniqes you will be working with is:

- C++

- Build systems (CMake, GNU Make)

- CI/CD tools (Jenkins, Robot, Gerrit, Jira, Grafana)

- Cloud development (Docker, Kubernetes, Helm)

- Different visualization tools and methods

- Mobile Network Standards and simulation (3G/4G/5G)

- Mobile Network simulators (Keysight, Rodhe & Schwartz )

- Automotive, Telematics Control Unit

Terms
Start: Ongoing
Extent: Full time, permanent
Location: Karlstad

About Procruitment
Procruitment makes companies grow with the right people! In the same time we are making opportunities for people to grow through their whole career.

Todays New Grads talents - up and coming Specialist or Leader. Regardless of your experience, we are a partner for you - today and tomorrow. Visa mindre

Nätplaneringsingenjör till Karlstads El- och stadsnät

Om företaget Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om ”Ett bättre liv i Solstaden”. Kom och väx med oss! Karlstads El- och Stadsnät AB ägs av Karlstads kommun och är ett bolag som bygger och tar hand om det kommunala elnätet och fibernätet i Karlstad. Vi säkrar tillgången... Visa mer
Om företaget

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om ”Ett bättre liv i Solstaden”. Kom och väx med oss!

Karlstads El- och Stadsnät AB ägs av Karlstads kommun och är ett bolag som bygger och tar hand om det kommunala elnätet och fibernätet i Karlstad. Vi säkrar tillgången till elektricitet och bredbandstjänster för Karlstadsborna. Här arbetar cirka 80 medarbetare, bland annat el- och fibermontörer, ingenjörer, säljare och projektledare.Din roll

Vi söker nu en nätplanerare till vår kund Karlstads El- och stadsnät. Tjänsten som nätplanerare tillhör avdelningen Elnät, som planerar och förvaltar elnätet som omfattar allt ifrån 130 kV ledningar och mottagningsstationer till 0,4kV nätet ut till abonnenter. Avdelningen Elnät består av ca 15st ingenjörer som tillsammans jobbar för optimal drift, förvaltning och planering av elnätet.

Som nätplanerare ansvarar du för att utveckla och förvalta elnätet i Karlstad som ägs av Karlstads El- och stadsnät. Du utvecklar verksamhetens långsiktiga planer för framtidens elnät, samt på kortare sikt för investeringar kommande år. Du får även ansvar för att identifiera behovet av åtgärder i nätet och driva nätplanen tillsammans med ElnätsavdelningenHuvudsakliga arbetsuppgifter

- Följa och bevaka framtida lastutveckling

- Följa och bevaka framtida kundbehov och vara visionär

- Vara kontaktyta till myndigheter och kommun

- Omvärldsbevaka utvecklingen inom elnätsbranschen

Som delaktig i gänget på Karlstads El- och Stadsnät får du jobba i en organisation som har geografisk närhet till verksamheten vilket gör att du i din närmiljö kommer se vad som händer utifrån de långsiktiga planerna.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid direkt hos Karlstads El- och stadsnät, där Clevry ansvarar för rekryteringsprocessen. Du arbetar kontorstider vardagar, där det senare finns möjlighet till visst distansarbete. Start för tjänsten är tänkt så snart som möjligt efter årsskiftet 22/23, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Anställningen är i säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen vilket gör att säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras.

Din profil

Vi söker dig som har en gedigen elnätskompetens med teoretisk utbildning motsvarande högskoleingenjör med inriktning mot elkraft. Ett krav för denna tjänst är att du har erfarenhet av ekonomi och kalkyler, alternativt erfarenhet från att ha jobbat som elnätsberedare och branscherfarenhet av nätplanering. Det är meriterande om du har erfarenhet av byggmetoder inom elnät, tekniska riktlinjer, EBR eller motsvarande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av laddinfrastruktur och/eller energimarknadens reglermodeller. Som dokumentations- och beräkningsprogram använder vi oss utav DigPro Power så om du har erfarenhet av detta eller liknande system är det ett plus.

Som person tror vi att du som söker trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar och vara drivande. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, då du kommer att jobba nära andra interna avdelningar, men även ha mycket kontakt med externa parter såsom myndigheter och kommunen. Vidare ser vi att du som lyckas i denna roll är initiativtagande och självständig, samt att du har en nyfikenhet för framtiden och vad som kommer att ske i branschen.

Rekryteringsprocessen

Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.

Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.

Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer +46 707 89 34 94. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden (https://www.linkedin.com/company/clevry/mycompany/) Visa mindre

Applikationsspecialist telefoni till Region-IT, Karlstad

Ansök    Dec 19    REGION VÄRMLAND    Systemförvaltare
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Om tjänsten Region-IT söker nu en applikationsspecialist/systemförvaltare till telefoniområdet som vill vara en del av vår digitala utvecklingsresa där vi kommer att modernisera vår telefoni! Tjänsten är placerad ... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Om tjänsten
Region-IT söker nu en applikationsspecialist/systemförvaltare till telefoniområdet som vill vara en del av vår digitala utvecklingsresa där vi kommer att modernisera vår telefoni! Tjänsten är placerad på Region-IT inom enheten IT-plattform och arbetsplats.

Vi erbjuder en spännande och utmanande arbetsmiljö där du ingår i ett team som ansvarar för alla funktioner inom området telefoni.  

I rollen som applikationsspecialist ansvarar du för förvaltning och utveckling av de ingående systemen inom området. Arbetet innefattar bland annat underhåll av systemkonfiguration och funktioner, att utarbeta instruktioner och underhålla dokumentation, att planera och informera om uppgraderingar och förändringar i tjänsteleveransen samt att ha löpande verksamhet- och leverantörskontakter.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:

- Förvaltning och utveckling av de ingående tjänsterna inom telefoniområdet.
- Agera 2:a linjen support för telefoniområdet
- Fakturahantering inom området
- Löpande verksamhetskontakt och leverantörsdialog kring konfigurering/ändring av innehållet i de olika systemen
- Planering av uppgraderingar/ändringar
- Löpande utbilda kring de system och tjänster som levereras
- Uppföljning och statistik
- Vara expert och sakkunnig inom ditt område 

Din bakgrund och erfarenhet 
Vi söker dig som har arbetat några år inom IT/telefoniområdet. Det är meriterande om du har erfarenhet av telefonilösningar inom stora organisationer. Du bör också ha god kännedom om utvecklingen inom telefoniområdet.

Du bör dessutom ha följande erfarenheter och egenskaper:

- Eftergymnasial teknisk utbildning eller har tagit till dig motsvarande kunskap på annat sätt
- Ett allmänt intresse för telefoni och teknik samt erfarenhet av telefonilösningar
- Några års praktisk erfarenhet av teknisk förvaltning eller liknande arbete
- Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- Det är meriterande om du har erfarenhet av produkter som Mitel CMG, InAttend, ACE Callguide och Aurora TeleQ

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande, serviceinriktad och vill utföra ett arbete med hög kvalitet. Du har också tålamod och diplomatisk förmåga att få ihop krav och önskemål från många olika håll.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din vilja att lära och att uppnå resultat. Du ska kunna arbeta självständigt och samtidigt vara en bra lagspelare. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.

Du behöver även vara intresserad av telefoni och ha kunskap inom området. Du kommer att ingå i ett team bestående av personer från Region-IT, regionens övriga verksamheter och leverantörer vilket innebär att du behöver uppskatta att samarbeta med många olika människor.

Du bör också trivas med att arbeta i en lärande organisation i förändring. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vårdadministratör till neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Vi söker en vårdadministratör till verksamhetsområdet vårdadministration, område
slutenvård.

Inom verksamhetsområdet arbetar en stor del av slutenvårdens
vårdadministratörer. Vi består av cirka 240 vårdadministratörer som främst är placerade ute i de olika verksamheterna på Centralsjukhuset Karlstad samt sjukhuset i Arvika.

Vi anser att en gemensam vårdadministrativ enhet bidrar till att utveckla vården genom en renodling och effektivisering av administrativa processer samt kompetensutveckling inom den vårdadministrativa gruppen.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ha din placering på neurologikliniken/neurologi- och rehabiliteringsmottagningen men med möjlighet att utvecklas även inom andra specialiteter. Du kommer att arbeta i grupp tillsammans med andra vårdadministratörer. 

Som vårdadministratör hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av dokumentation i journalsystemet Cosmic utifrån diktat, diagnosklassificering, remisshantering och i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Du är utbildad vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare med goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi. Tidigare erfarenhet är inget krav men det är meriterande om du arbetat som vårdadministratör eller kanslist inom slutenvården. 

Du är noggrann, har ett gott bemötande, tycker om att ge service och att ta ansvar. För att trivas hos oss bör du ha förmåga att ta egna initiativ och organisera ditt arbete självständigt men också ha förmågan att arbeta i team. Du ser möjligheter och är positiv till utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sjuksköterska till Strokeenheten, avdelning 59

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Avdelning 59 är en strokeenhet med 24 vårdplatser där vi vårdar patienter som drabbats av stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack).

Expertkunnande om stroke och TIA finns i teamet bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietist och neuropsykolog. Teamet samarbetar kring det akuta skedet, omvårdnaden och rehabiliteringen. I anslutning till avdelningen finns en mindre mottagning som bemannas av sjuksköterskor som även arbetar på avdelningen.

Strokeenheten är belägen i hus 2 med fräscha och för verksamheten anpassade lokaler.
I arbetsgruppen finns stor variation. Flera av våra medarbetare har arbetat på avdelningen i många år och har en gedigen erfarenhet av strokevård medan andra är relativt nyanställda.

På avdelningen arbetar två sjuksköterskor, med särskilt ansvar för; att våra rutiner följer Socialstyrelsens rekommendationer, kvalitetsregister, utbildning av avdelningspersonal, mentorskap samt föreläsning på sjuksköterskeprogrammet på Karlstads Universitet. Under vår- och höstterminer har vi ofta sjuksköterskestuderande på avdelningen, vilket vi ser som både spännande och lärorikt. I utvärderingar uppges "Vi får ställa dumma frågor utan att någon tittar snett", "Det känns som om de litar på oss", "Vi får utrymme till att utvecklas" och "Det är go stämning på avdelning 59".
Avdelningen tillhör neurologi- och rehabiliteringskliniken, en liten klinik som har närhet till chefer och korta beslutsvägar. Kliniken har en egen jourlinje på akuten, vilket säkerställer att patienter med neurologiska besvär kan få specialiserad bedömning redan på akutmottagningen. Egen dygnet-runt-jour finns även tillgänglig via telefon i händelse av frågor rörande våra mest akuta behandlingar. Avdelningen arbetar ständigt med att förbättra vården och vårdförloppet för stroke- och TIA-patienter, t ex med nya behandlingsmetoder och digitala lösningar. Vi är särskilt stolta över att vi vann 2021 års Innovationspris för applikationen Join.

Arbetsbeskrivning
Som sjuksköterska arbetar du utifrån ett fastställt program för åtgärder efter stroke och TIA för att undvika och snabbt kunna åtgärda medicinska komplikationer. Rehabilitering startas så fort som möjligt. Du ansvarar tillsammans med en undersköterska för en grupp om sex patienter, utifrån arbetssättet patientnärmre vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är medicinhantering, rondarbete och omvårdnadsarbete. Tekniska hjälpmedel som personlig iPad med applikationen Nova Board och Nova Ward används för att underlätta det dagliga arbetet samt uppnå hög patientsäkerhet. När du har jobbat ett tag och känner dig trygg i din yrkesroll erbjuds internutbildning för att kunna ansvara för våra Rädda Hjärnan Larm. Det innebär omhändertagande av patienter som inkommer akut och behöver omedelbar vård, till exempel reversering av hjärnblödning, trombolysbehandling eller förberedelser inför trombektomi. Larmkedjan har välfungerande rutiner och du samarbetar med kollegor på ambulansen, akuten, röntgen, helikoptern och IVA, för att säkerställa snabb och säker vård. När det inte är ett pågående Rädda Hjärnan larm är du resursperson och ett stöd till dina kollegor på avdelningen.

Du erbjuds individuell inskolning med en grund på fyra veckor samt mentorskap första året med erfaren strokesjuksköterska. Är du nyutexaminera sjuksköterska ingår Kliniskt Utvecklingsprogram (KUP) under det första året, för att ge dig en trygg och bra start inom yrket. Strokekompetensutbildning planeras inom de första åren på avdelningen. Vi uppmuntrar även till fristående och relevanta kurser på universitetsnivå, t ex handledarutbildning och neurologiutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, som trivs med att jobba i team och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Har du tidigare jobbat med strokevård är det förstås ett plus. Att du har ett gott bemötande mot patienter, närstående och arbetskamrater ser vi som en självklarhet. Du är trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du ser helheter och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Volvo Personlig Servicetekniker - Karlstad

Som tekniker hos oss är du en del av två härliga världar – framtiden och gemenskapen. Helmia är inne i kanske den mest spännande tiden någonsin, med alltmer digitala och elektrifierade bilar. I våra moderna verkstäder sätter vi ett värde i samarbete och omväxlande arbetsuppgifter. Du har ofta direktkontakt med dina kunder och tar hand om hela verkstadsbesöket. Dessutom är du alltid uppdaterad med senaste tekniken tack vare löpande utbildningar. Du är e... Visa mer
Som tekniker hos oss är du en del av två härliga världar – framtiden och gemenskapen.

Helmia är inne i kanske den mest spännande tiden någonsin, med alltmer digitala och elektrifierade bilar. I våra moderna verkstäder sätter vi ett värde i samarbete och omväxlande arbetsuppgifter. Du har ofta direktkontakt med dina kunder och tar hand om hela verkstadsbesöket. Dessutom är du alltid uppdaterad med senaste tekniken tack vare löpande utbildningar.

Du är en viktig del av vår resa. 

Du ingår i ett team av tekniker i samverkan med Verkstadscoach. Tjänsterna rapporterar till Verkstadschef. Som person är du fordonstekniskt intresserad, utåtriktad och har lätt att kommunicera med andra samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Kundens behov är alltid en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du är kvalitetsmedveten och noggrann och har förmågan att ge bra service och skapa goda kundrelationer. Du jobbar bra både självständigt och i grupp. Du har fordonsteknisk utbildning som lägst gymnasienivå. Vi söker dig med några års erfarenhet från arbete med fordonsreparationer.

Erfarenhet av kundkontakt är en stor merit. God datorvana är nödvändigt. B-körkort är ett krav.

Anställningen är 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2023-01-22. Urvalsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vad erbjuder Helmia?
Vi erbjuder dig en plats i en framgångsrik koncern med hjärtat i Värmland. Du får ca 400 trevliga kollegor som jobbar efter mottot ”bygger på förtroende”. Du får vara del av en organisation som tycker om att ta beslut och komma i mål med projekt. Självklart är vi ett gäng glada och trevliga människor som kommer att bistå vår nya kollega.
Ett av Helmias fokusområden är att ta väl hand om våra medarbetare. Läs mer om hur det är att jobba på Helmia och våra personalförmåner via: http://jobb.helmia.se/

Om Helmia
Helmia ägs och drivs av familjen Walfridson. Koncernen har sitt säte i Sunne och är idag ett av de större bolagen i Värmland som fortfarande har kvar sitt huvudkontor i länet.

Helmia har cirka 400 medarbetare och omsätter över 1,8 miljarder kronor. All verksamhet bedrivs i Värmland. I koncernen ingår fem helägda dotterbolag, Helmia Bil, Helmia Lastbilar, Helmia Fastigheter, ICA Toria och Helmia Motorsport. Dotterbolagen ägs och drivs av familjen Walfridson genom moderbolaget Helmia och Helmiastiftelsen.

Av den totala omsättningen utgörs 90 procent av fordonsrelaterad verksamhet. Helmia står för Helmer Margit Ingeborg Aktiebolag. Visa mindre

Strategisk utredare med inriktning civil beredskapsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta det svenska beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och den svenska ansökningsprocessen för ett medlemskap i Nato, sätter arbetet med att utveckla den civila beredskapen i ett historiskt viktigt sammanhang.

Verksamheten på enheten sker med stort fokus på enhetens målgrupper, vilket förutsätter ett nära samarbete såväl med andra myndigheter som med andra inom MSB som arbetar nära våra målgrupper. Enheten leds av en enhetschef och har medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Vi söker en strategisk och utvecklingsinriktad utredare som med sin kunskap och erfarenhet kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar och är intresserad av att bidra till den strategiska utvecklingen av det civila försvaret som är i en spännande utvecklingsfas.

Tillsammans med övriga medarbetare på enheten deltar du i utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom enhetens ansvarsområde. Det omfattar bland annat stöd till aktörer samt metod- och processutveckling för planeringen av den civila beredskapen. Det kan även innefatta nära samarbete med Försvarsmakten och andra myndigheter av särskilt betydelse för den civila beredskapen.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra beredskapsmyndigheter. Du samarbetar med dina kollegor för att åstadkomma synergier inom ramen för avdelningens ansvarsområden.

Du kommer att representera verksamheten i både interna och externa sammanhang samt delta i avdelningens fortlöpande verksamhet.

Din kompetensprofil
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- arbetat inom myndighet eller annan offentlig förvaltning,
- flera års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- kunskap om det svenska beredskapssystemet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av projektledning eller på motsvarande sätt lett arbete,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare,
- arbetat med processutveckling eller verksamhetsstyrning,
- erfarenhet av informationsbehandling i Microsoft Access eller Excel, eller annan databashantering.
- erfarenhet av arbete med policyfrågor inom EU eller Nato
- har använt engelska som arbetsspråk.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du kan sätta dina specialkunskaper i ett strategiskt perspektiv och utifrån det skapa en helhetssyn. Du tar egna initiativ och har en hög integritet i ditt arbete. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och är bra på att skapa relationer med andra.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enheten är navet i utvecklingen av det civila försvaret och ansvarar för att inrikta och stödja aktörer i sin beredskapsplanering. Enheten har även en viktig roll i samordningen av det civila och militära försvaret inom ramen för totalförsvaret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta tf enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 2022-306.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Yabie Enterprise söker driven Säljare

Ansök    Dec 19    Performiq AB    Utesäljare
Tjänstebeskrivning & erbjudande Motiveras du av att skapa relationer och vill utveckla din karriär inom försäljning? Trivs du med ett högt tempo i en fartfylld vardag? Då kan du vara precis den vi söker för tjänsten som Säljare till Yabie Enterprise! TJÄNSTEBESKRIVNING Hos Yabie Enterprise erbjuds du möjligheten att ta nästa steg i din karriär som Säljare tillsammans med ett målinriktat och framgångsrikt team. Här kommer du till en organisation där du ges... Visa mer
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Motiveras du av att skapa relationer och vill utveckla din karriär inom försäljning? Trivs du med ett högt tempo i en fartfylld vardag? Då kan du vara precis den vi söker för tjänsten som Säljare till Yabie Enterprise!

TJÄNSTEBESKRIVNING
Hos Yabie Enterprise erbjuds du möjligheten att ta nästa steg i din karriär som Säljare tillsammans med ett målinriktat och framgångsrikt team. Här kommer du till en organisation där du ges utrymme att arbeta med hela försäljningsprocessen, samtidigt som du har en bidragande position till företagets framgångsresa.

Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att bredda Yabie Enterprise’s kundstock. Du axlar ett stort ansvar för att prospektera, ta kontakt med potentiella kunder och driva affärer. Tjänsten innefattar uppsökande försäljning där du självständigt arbetar med hela säljprocessen från första kontakt till förhandling och avtalsskrivning. I rollen har du eget ansvar för att bygga upp din kundportfölj och etablera långsiktiga relationer. Du kommer att arbeta mot en budget samt ha totalansvar för dina kunder som är en central del i företagets fortsatta utveckling. Din anställning inleds med en introduktion för att du ska få de bästa förutsättningarna till att bli en viktig del hos oss på Yabie Enterprise!

Företagets kunder finns över hela Sverige vilket innebär att ditt affärsområde sträcker sig från norr till söder. Resdagar som ibland kräver övernattning på annan ort förekommer därför. Detta ger dig möjligheten till framgångsrika affärer på en stor marknad.

Personprofil
Vi söker dig som älskar att göra mål! Det som kommer vara avgörande om du är rätt person är din vilja, inställning och inre driv. Vi söker dig som vet att du kommer lyckas som Säljare, oavsett om du vill påbörja din karriär inom försäljning eller har flera års erfarenhet. Du är initiativtagande, disciplinerad och har för avsikt att prestera utöver det vanliga.

Vi söker dig som vill arbeta i nära kundrelationer och strävar efter kicken av framgångsrik försäljning. Du har en förmåga att förstå kundernas behov och hur du kan hjälpa dem till en optimal lösning. Du kommer att göra stora affärer vilket lägger extra vikt vid att du trivs i en ansvarsfull roll, där en av dina styrkor är att du är en genuin person som inger förtroende.

För att lyckas i rollen som Säljare krävs vidare:

• Du har med fördel erfarenhet från försäljning, gärna i en närliggande bransch
• Du är van och trivs i en självständig roll där du arbetar efter tydligt uppsatta mål
• Du har ett tekniskt intresse och förståelse
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort

Övrigt
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Plats: Karlstad

Företagspresentation
Yabie Enterprise är ett fintechbolag. Vi tror på en sömlös och integrerad handel, där delarna i det digitala ekosystemet kommunicerar med varandra, i realtid. Vår mission är att ge entreprenörer inom retail obegränsade möjligheter att snabbt anpassa sig efter ett kommersiellt samhälle som ständigt förändras. Vi ger dem möjligheten att ge sina kunder den bästa köpupplevelsen. Var som helst, när som helst.

I nära samarbete med ledande leverantörer av hårdvara erbjuder vi medelstora butiker och retailkedjor ett komplett butiksdatasystem.

Företaget startades 1999, då under namnet Cash IT. Efter ett förvärv under våren 2022 heter bolaget Yabie Enterprise.

Om PerformIQ
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Alfred Domberg på 073-353 75 07. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Utredare med inriktning civil beredskapsplanering

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
MSB har en central roll i att utveckla och förvalta det svenska beredskapssystemet och att samordna planeringen för det civila försvaret.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och den svenska ansökningsprocessen för ett medlemskap i Nato, sätter arbetet med att utveckla den civila beredskapen i ett historiskt viktigt sammanhang.

Verksamheten på enheten sker med stort fokus på enhetens målgrupper, vilket förutsätter ett nära samarbete såväl med andra myndigheter som med andra inom MSB som arbetar nära våra målgrupper. Enheten leds av en enhetschef och har medarbetare i både Karlstad och Stockholm.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter
Vi söker en utredare som kan vara med och utveckla Sveriges totalförsvar. Du har arbetat något år med beredskapsfrågor och är intresserad av att bidra till den strategiska utvecklingen av det civila försvaret som är i en spännande utvecklingsfas.

Tillsammans med övriga medarbetare på enheten deltar du i utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom enhetens ansvarsområde. Det omfattar bland annat stöd till aktörer samt metod- och processutveckling för planeringen av den civila beredskapen. Det kan även innefatta nära samarbete med Försvarsmakten och andra myndigheter av särskilt betydelse för den civila beredskapen.

Du förväntas bidra till det arbete som MSB bedriver tillsammans med andra beredskapsmyndigheter. Du samarbetar med dina kollegor inom ramen för enhetens ansvarsområden samt deltar i den fortlöpande verksamheten på avdelningen.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga,
- viss erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

- arbetat inom myndighet eller annan offentlig förvaltning,
- något års erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller totalförsvar,
- erfarenhet av myndighetssamverkan och av att representera en arbetsgivare
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Du är också analytisk och tar egna initiativ. Du arbetar strukturerad och har integritet i det du gör. Du är kommunikativ och kan både arbeta självgående och samarbeta med andra.

Om enheten
Du kommer vara placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för inriktning av beredskapsplanering. Enheten är navet i utvecklingen av det civila försvaret och ansvarar för att inrikta och stödja aktörer i sin beredskapsplanering. Enheten har även en viktig roll i samordningen av det civila och militära försvaret inom ramen för totalförsvaret.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta tf enhetschef Anders Eriksson. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 januari 2023, märkt med referensnummer 2022-307.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Flygplatskontrollant till Karlstad Airport

CSG utbildar flygplatskontrollanter till Karlstad Airport CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag som etablerades 2003. Med bred kompetens och stor erfarenhet bland våra ca 480 medarbetare, erbjuder vi tjänster där vi verkar för en trygg och säker miljö - både inom den offentliga och privata sektorn. Vi finns idag verksamma i Stockholm, Mälardalen, Värmland och Dalarna. Vill du arbeta som flygplatskontrollant på Karlstad Airport? I arbetet som flygpla... Visa mer
CSG utbildar flygplatskontrollanter till Karlstad Airport
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag som etablerades 2003. Med bred kompetens och stor erfarenhet bland våra ca 480 medarbetare, erbjuder vi tjänster där vi verkar för en trygg och säker miljö - både inom den offentliga och privata sektorn. Vi finns idag verksamma i Stockholm, Mälardalen, Värmland och Dalarna.


Vill du arbeta som flygplatskontrollant på Karlstad Airport?

I arbetet som flygplatskontrollant genomför du kontroller på passagerare, personal samt bagage för att förhindra att obehöriga personer eller otillåtna föremål och ämnen förs ombord på flygplan eller in på behörighetsområdet. 

Nu söker vi personer som vill arbeta deltid som flygplatskontrollant.

Arbetspassen är fördelade till både tidiga morgnar och kvällar och då verksamheten pågår alla dagar om året måste du kunna arbeta helger och röda dagar etc. Arbetspassen är i regel korta vilket gör att detta är ett arbete man med fördel kan kombinera ihop med annat deltidsarbete.

De grundläggande kraven vi har på dig som söker är att du:


• Fyllt 20 år
• Behärskar det svenska & engelska i både i tal och skrift
• Är ostraffad och drogfri (drogtester kan ske inför och under anställningen)
• Fullgott färgseende (krävs för arbetet med röntgenmaskiner)
• B-körkort + tillgång till bil för att kunna ta dig till flygplatsen alla tider på dygnet
• Har möjlighet att medverka på utbildning som krävs för att bli flygplatskontrollant (cirka 1 och 1 halv veckas teoretisk utbildning) Utbildningen kommer med all sannolikhet att genomföras i Örebro. 

Innan en anställning kan bli aktuell måste du först genomgå en säkerhetsprövning där registerkontroll genomförs samt bli godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
Arbetsledare Victoria Fransson [email protected]

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

P4 Värmland söker sommarvikarier med tydligt nyhetsfokus

Ansök    Dec 19    Sveriges Radio AB    Journalist/Reporter
Du vill jobba på P4 Värmland i sommar! Vi är nämligen en generös och kreativ arbetsplats där jakten på nyheter och aktualiteter pågår från tidig morgon till sen kväll alla dagar i veckan. Vi är besjälade av att göra riktigt bra journalistik och vi gör det tillsammans. Vi lovar – du vill jobba här! Under juni, juli och augusti söker vi nyfikna och noggranna reportrar och nyhetssändare. Vi söker dig som kan jobba snabbt och självständigt med egna idéer... Visa mer
Du vill jobba på P4 Värmland i sommar!

Vi är nämligen en generös och kreativ arbetsplats där jakten på nyheter och aktualiteter pågår från tidig morgon till sen kväll alla dagar i veckan. Vi är besjälade av att göra riktigt bra journalistik och vi gör det tillsammans.

Vi lovar – du vill jobba här!

Under juni, juli och augusti söker vi nyfikna och noggranna reportrar och nyhetssändare.

Vi söker dig som kan jobba snabbt och självständigt med egna idéer och med väl utvecklad nyhetsnäsa. Du hänger med i nyhetsflödet, vet var du hittar information och inser vikten av en god lokaljournalistik. Du har självklart förståelse och intresse för att jobba digitalt.

P4 Värmland är en av Sveriges Radios 26 lokala kanaler och redaktionen jobbar hårt för att tillsammans med publiken göra berörande lokaljournalistik både digitalt och i FM-radion. Med ljudet i fokus berättar vi om såväl skarpa nyhetslägen som fördjupning och starka personliga berättelser.

Vi är väldigt stolta över P4 Värmland. Våra nyheter uppmärksammas ofta i hela landet och hos oss har du möjligheten att nå hela Sverige med din journalistik. Vi ser gärna att du som verkligen brinner för riktigt bra journalistik söker dig till oss i sommar och gör oss ännu bättre. För att det ska fungera riktigt bra när du jobbar hos oss behöver du ha:

• Journalistutbildning eller motsvarande kunskaper
• Erfarenhet av att jobba med nyheter

• B-körkort för manuell bil

Vi tycker att det är viktigt att Sveriges Radio speglar samhället och vill att våra medarbetare har erfarenheter och kontaktnät från olika delar av samhällslivet och arbetsmarknaden.

Mer information om kanalen och vårt utbud finns på www.sverigesradio.se/varmland.

Anställning
Tjänsterna är semestervikariat eller programanställningar på heltid under sommaren 2023. Placeringsort är Karlstad eller Torsby.

Ansökan och kontaktuppgifter
Är du redo för en ny spännande utmaning så sök nu! Vi anställer löpande. Vi vill ha din ansökan senast 31 januari 2023.

Frågor om tjänsten: Ola Finell, Kanalchef, tel. 054-777 26 25
Frågor om rekryteringen: Marianne Jansson, HR-partner, tel. 016-16 16 71.
Facklig kontakt: Anna Lingsell, SJF, tel. 054-7772641 Björn Söderholm, Unionen, tel. 054 - 777 26 51 eller Saco som nås via [email protected] Visa mindre

Hydraulikingenjör till Camatec Karlstad

Välkommen till Camatecs fantastiska värld där vi jobbar med ingenjörer och maskiner. Vi är en heltäckande ingenjörsbyrå som löser tekniska problem och utmaningar för kunder inom verkstads- och processindustrin. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och roliga projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance. OM ROLLEN Som hydraulikingenjör hos oss på Camatec varierar arbetsuppgifterna med u... Visa mer
Välkommen till Camatecs fantastiska värld där vi jobbar med ingenjörer och maskiner. Vi är en heltäckande ingenjörsbyrå som löser tekniska problem och utmaningar för kunder inom verkstads- och processindustrin. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och roliga projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance.

OM ROLLEN
Som hydraulikingenjör hos oss på Camatec varierar arbetsuppgifterna med uppdragen och projekten som vi utför åt våra kunder, samt anpassas efter medarbetarens kompetens och utveckling. Du kommer bli en del av vårt hydraulikteam och har god stöttning inhouse.

I rollen som hydraulikingenjör kommer du arbeta med att:


- Dimensionera hydraulsystem för våra egna och våra kunders räkning

- Support till våra konstruktörer och beräkningsingenjörer

- Vara med som support vid uppstart

- Systemförslag och offertarbete

- Felsökning

Med Camatecs egna produktionsbolag ProdTec, kan vi leverera allt från idé till färdigtillverkad produkt. Därmed garanterar vi våra kunder att lösningen fungerar i verkligheten och inte bara på en ritning. Vi jobbar i team mellan de fyra orterna vi är verksamma på och delar erfarenheter, kunskaper och stöttar sinsemellan för att lösa våra kunders utmaningar på bästa sätt.

VI SÖKER
Vi söker nu dig som kännetecknas av stort engagemang och ett brett tekniskt kunnande. Även kreativitet är ett viktigt verktyg i vår jakt på rätt lösning, som ibland kan vara tämligen okonventionell. Du är van att arbeta i olika CAD-miljöer och väl förtrogen med branschens gällande direktiv och standarder. B-körkort är en förutsättning för jobbet.

Vi ser gärna att du


- är en erfaren hydraulikingenjör som tycker om att göra saker på riktigt

- har några års erfarenhet från branschen

- har praktisk erfarenhet vilket är meriterande

- är lösningsorienterad och uppskattar att arbeta i team

OM TJÄNSTEN & ANSÖKAN

-
Anställningsform: Tillsvidare

-
Tillträde: Enligt överenskommelse

- Lön och förmåner: Lön enligt överenskommelse. Stora utvecklingsmöjligheter och hög grad att påverka arbetsroll med flexibilitet och hybrid placering. Omfattande kompensationspaket med tjänstepension, privatvårdsförsäkringspaket, friskvård, företagshälsovård, möjlighet till personalbil, förmånscykel samt ett generöst bonusprogram.

- Placering: Karlstad

- Ansökan: Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan snarast. Vi frågor vänligen kontakta platschef Martin Lundberg på [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kundtjänstmedarbetare och säljare

Vi söker en ny medarbetare till vårt kundtjänstteam! Connecting Carlstad startades upp 2017 och marknadsför produkter och tjänster åt en rad olika uppdragsgivare. Vi sitter i nya fräscha lokaler nära centrum. Du arbetar till att börja med 2 timmar per dag i kundtjänst och resterande tid som kommunikatör där du marknadsför produkter, både till nya och tidigare kunder. Allt eftersom du får mer erfarenhet ökar möjligheterna till mer tid i kundtjänst. Vi ser g... Visa mer
Vi söker en ny medarbetare till vårt kundtjänstteam!
Connecting Carlstad startades upp 2017 och marknadsför produkter och tjänster åt en rad olika uppdragsgivare. Vi sitter i nya fräscha lokaler nära centrum.
Du arbetar till att börja med 2 timmar per dag i kundtjänst och resterande tid som kommunikatör där du marknadsför produkter, både till nya och tidigare kunder. Allt eftersom du får mer erfarenhet ökar möjligheterna till mer tid i kundtjänst.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kundtjänst. Erfarenhet av försäljning är inget krav. Du får utbildning av oss.
Det viktigast för oss är att du är motiverad, har en positiv inställning och en vilja att lära dig.


Vi erbjuder dig:
En fast månadslön med en tydlig löneutveckling som du själv kan påverka med en hög provision.
Upplärning av erfarna ledare som har som mål att du ska trivas och lyckas i din nya roll.
Stora möjligheter till en fortsatt karriär inom företaget.
Sociala aktiviteter som exempelvis after works, tävlingar m.m.


Vi söker dig som:
Är social och pratar god svenska.


Arbetstider:
Dagtid: måndag till fredag
Välkommen att söka tjänsten genom att söka via att skicka CV + personligt brev till [email protected] Visa mindre

Valideringsingenjör, Aurena Laboratories AB, Karlstad

Ansök    Dec 19    Adecco Sweden AB    Valideringsingenjör
Triggas du av att få arbeta i ett företag som aktivt satsar framåt, investerar och är i ständig utveckling? Tycker du om frihet under ansvar? Nu har du chansen! Om tjänsten Som valideringsingenjör här hos oss på Aurena i Karlstad kommer du att stötta organisationen i valideringsfrågor. Ditt ansvarsområde blir att säkerställa att utrustning, processer och datasystem är kvalificerade för användning. Här får du arbeta nära våra avdelningar inom kvalitet, pro... Visa mer
Triggas du av att få arbeta i ett företag som aktivt satsar framåt, investerar och är i ständig utveckling? Tycker du om frihet under ansvar? Nu har du chansen!

Om tjänsten
Som valideringsingenjör här hos oss på Aurena i Karlstad kommer du att stötta organisationen i valideringsfrågor. Ditt ansvarsområde blir att säkerställa att utrustning, processer och datasystem är kvalificerade för användning. Här får du arbeta nära våra avdelningar inom kvalitet, produktion och teknik. Du rapporterar till Production Manager.

I din roll som valideringsingenjör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:

- Dokumentation, URS (kravspecifikation), utfärda valideringsplaner, protokoll och rapporter
- Validering av ny utrustning, processer, datoriserade system och analysmetoder.
- Leda och/eller utföra validerings-/kvalificeringstester
- Avvikelsehantering
- Nyinstallation av produktions/laboratorieutrustning, utvärdering av befintliga processer och utrustning, samt revalidering

Tjänsten som valideringsingenjör är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.

Om dig
Vi söker dig som har en ingenjörs- eller naturvetenskaplig examen inom kemi, bioteknik, medicinteknik, maskin eller liknande relevant område.

Du har minst två års arbetslivserfarenhet av valideringsarbete inom läkemedels- och/eller livsmedelsindustrin. Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustri.

Är du självgående och har ett eget driv? Triggas du av att lösa problem och finna lösningar? Tycker du om att sätta upp höga mål och nå resultat? Har du dessutom en kommunikativ förmåga? Förutom att få möjligheten att forma din roll får du även förmånen att vara med och utveckla företaget framåt och driva oss in i mål att bli en läkemedelsfabrik. Vill du göra detta tillsammans med oss? Tilltalas du av det här så är du varmt välkommen till oss!

Viktigt för tjänsten är:

- Erfarenhet av validering av utrustning, processer, rengöring, datoriserade system, mediasystem och/eller renrum
- Riskbedömningsvana
- Kunskap om GMP
- Engelska och svenska, i både tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Aurena Laboratories AB
Aurena Laboratories AB är ett växande svenskt privatägt företag som idag har 95 anställda. Vi utvecklar och tillverkar sprayprodukter registrerade som medicintekniska produkter och läkemedel. Huvuddelen av produkterna går på export och våra kunder är oftast internationella läkemedels- eller marknadsbolag.

Vi jobbar enligt kvalitetsledningssystemen ISO 13485 och läkemedels-GMP.

Om ansökan
Tjänsten har start omgående, så vänta inte med din ansökan, då rekryteringsarbetet sker löpande. Vänligen bifoga CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv, vad som lockar med tjänsten och vad du kan tillföra. Sista ansökningsdag är 2023-01-17. Ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".

1. Första steget i vår rekryteringsprocess är ett personlighetstest (MAP) och ett problemlösningstest (Matrigma) som skickas till din mail efter att rekryteringskonsulten har granskat din ansökan. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
2. Ansvarig rekryteringskonsult går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval.
3. Om du sedan är en av dem som går vidare kommer du att få en länk till en videointervju. De som går vidare efter videointervju får möjlighet att komma till Adecco och träffa ansvarig rekryteringskonsult för en personlig intervju.
4. Ifall du är aktuell för tjänsten efter intervju med oss på Adecco kommer du att få träffa Aurena för en slutgiltig intervju.

Vänligen notera att vi i vissa av våra processer även använder fler tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Marianne Pettersson, tel 054-771 85 44.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Valideringsingenjör, Validering, Läkemedelsindustri, Tillverkningsindustri, Läkemedel, Medicinteknik, Kemi, Bioteknik, Maskinteknik, Naturvetenskap, ISO, GMP, Riskbedömningar, Ingenjör, Aurena Laboratories, Värmland, Karlstad, Adecco Visa mindre

Arbetsterapeut till Rehabiliteringen specialistvård, strokerehabilitering

Ansök    Dec 19    REGION VÄRMLAND    Arbetsterapeut
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en verksamhet med cirka 100 medarbetare och fyra verksamhetsområden; arbetsterapi, musik- och bildterapi, fysioterapi och psykologisk verksamhet.

Vi arbetar gentemot flertalet verksamhetsområden/specialiteter på Centralsjukhuset såsom neurologi, geriatrik, onkologi, infektion, barn, kirurgi, medicin, ortopedi och IVA med flera, inom både öppen- och slutenvård.

Hos oss arbetar det cirka 30 arbetsterapeuter, det finns därför goda möjligheter till kollegialt utbyte och kompetensöverföring, både i det dagliga arbetet men även genom intern fortbildning. Inom Region Värmland pågår också ett arbete med att implementera en klinisk karriärsutvecklingsmodell för arbetsterapeuter.

Vi är måna om att du ska bli trygg i ditt roll och du får handledning av erfarna kollegor

Vi verkar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats, vilket bland annat innebär möjligheter till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. I Region Värmland har du även rabatter på länstrafiken som möjliggör goda förutsättningar att pendla med buss och tåg.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en arbetsterapeut till strokerehabiliteringen. Uppdraget innebär att vara en del i teamet på avdelningen, samt i samverkan med kollegor växelvis ansvara för rehabiliteringen i mobilt stroketeam. Mobilt stroketeam innebär tidigt understödd utskrivning där specialiserad rehabilitering utförs i hemmet.

I arbetet ingår arbetsterapeutiska bedömningar, planering och genomförande av insatser samt uppföljning på strokeenheten och i mobilt stroketeam. Arbetet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och övriga professioner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har intresse för strokerehabilitering och vill vara med och utveckla verksamheten med övriga teamet. Erfarenhet från liknande arbete är önskvärt men inget krav, även du som är ny i din yrkesroll är välkommen med din ansökan.

Arbetet präglas av rörlighet och variation och förutsätter en vilja och förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett bra sätt. Du arbetar bra i såväl team som självständigt, tar hänsyn till hela verksamheten vid handling och beslut samt skapar relationer på ett naturligt sätt. Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga, flexibilitet och att du kan organisera och prioritera arbetet på ett bra sätt. Då det ingår resor i tjänsten så behöver du ha B-körkort.

Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vill du bli en del av oss och driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare? Välkommen med din ansökan!

Urval sker löpande så vänta inte med att söka tjänsten.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Läkare, Bemanning

Ansök    Dec 19    VårdföretagSe AB    Läkare
Jämför och chatta med bemanningsbolagen enkelt via Vårdföretag App (vardforetag.se) Skapa din profil på mindre än 1 minut och lägg upp dina önskemål. Få erbjudanden på uppdrag som kan passa dina önskemål och chatta med flera av de ledande bemanningsbolagen inom vården. Enkelt och kostnadsfritt! Just nu finns ett ledigt uppdrag som läkare på vårdcentral i Karlstad, Värmlands län. Uppdraget finns att söka bland flera bemanningsbolag i Vårdföretag.se Fördel... Visa mer
Jämför och chatta med bemanningsbolagen enkelt via Vårdföretag App (vardforetag.se)
Skapa din profil på mindre än 1 minut och lägg upp dina önskemål. Få erbjudanden på uppdrag som kan passa dina önskemål och chatta med flera av de ledande bemanningsbolagen inom vården. Enkelt och kostnadsfritt!
Just nu finns ett ledigt uppdrag som läkare på vårdcentral i Karlstad, Värmlands län. Uppdraget finns att söka bland flera bemanningsbolag i Vårdföretag.se


Fördelar:
-Hög ersättning
-Inga onödiga Mail Eller telefonsamtal
-Enkelt och kostnadsfritt
-Inget bindande


Vill du starta eget aktiebolag? Vi på vardforetag.se hjälper dig att starta aktiebolag och redovisning till fasta kostnader. Visa mindre

Säljjobb - Heltidstjänst i Karlstad

Är du ute efter ett arbete där du kan ha kul på jobbet och även bli framgångsrik? Då passar du in i vårt team! Försäljning är ett fantastiskt roligt arbete med nya erfarenheter och upplevelser varje dag. Du har möjligheten att ingå i ett sammansvetsat team med oss där vi stöttar och gläds åt varandras framgångar. Det vi erbjuder Dig är: Grundlig utbildning Feedback och stimulans Goda möjligheter att avancera inom företaget, skräddarsytt efter dina önskemål... Visa mer
Är du ute efter ett arbete där du kan ha kul på jobbet och även bli framgångsrik? Då passar du in i vårt team! Försäljning är ett fantastiskt roligt arbete med nya erfarenheter och upplevelser varje dag. Du har möjligheten att ingå i ett sammansvetsat team med oss där vi stöttar och gläds åt varandras framgångar.
Det vi erbjuder Dig är:
Grundlig utbildning
Feedback och stimulans
Goda möjligheter att avancera inom företaget, skräddarsytt efter dina önskemål

Heltid 24 500 kr + provision på allt du säljer.
Vi söker dig som ser saker från den positiva sidan och har ett leende på läpparna. Du är framåt, nyfiken och gillar utmaningar.
Vi vill utbilda dig från grunden där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt. Humor och envishet är ett stort plus.
Det viktigaste är att Du ser försäljning som ett framtidsyrke där Du vill utvecklas och göra karriär. Du får verktygen av oss.
Vi ser gärna att ditt pass är uppdaterat, då vi emellanåt åker till varmare platser för teamutbildningar!


Du har körkort & tillgång till egen bil.
Du kommer att marknadsföra multimaskinen Clear Sky, ett av världens mest hälsosamma luftreningssystem. Man kan även skura golv, putsa fönster, kemtvätta helt utan kemikalier, mm. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.
Eftersom vi skräddarsyr dina kund besök får du ett schema som är anpassat efter dina önskemål, som du kan med fördel kombinera med dina fritidsintressen, familj och vänner. Då besöken är förbokade känner du dig alltid välkommen dit du kommer.


Bifoga CV och ditt personliga brev i din ansökan!


Ansökningarna bearbetas löpande och för den som är tillgänglig redan nu finns möjligheten att matchas mot uppdrag omgående. Välkommen med din din ansökan redan idag!


Produkten
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än en byggnad av fyra har problem med inomhusluftkvalitet. Inomhusluften är mer förorenad än utomhusluften (5 till 100 gånger, US EPA). Luftföroreningar inomhus rankas som en hög prioriterad hälsorisk - det är rankat på 5:e plats som en orsak till ohälsa i världen (WHO). 90% av vår tid spenderar vi inomhus.


Clear Sky är en unik kvalitetsprodukt med en av marknadens bästa garantier och är en portabel luftrenare med flera funktioner. Den har funnits på marknaden i över 25 år och säljs idag i 49 länder över hela världen.
Clear Sky tilldelades 2016 Plus X Award för sin höga kvalitet, design, användarvänlighet och funktion.
#workatclearsky
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Fysioterapeut till Geriatrisk slutenvård, Centralsjukhuset Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad är en verksamhet med cirka 100 medarbetare och fyra verksamhetsområden; arbetsterapi, musik- och bildterapi, fysioterapi och psykologisk verksamhet.

Rehabiliteringen specialistvård arbetar gentemot flertalet verksamhetsområden/specialiteter på Centralsjukhuset såsom neurologi, geriatrik, onkologi, infektion, barn, kirurgi, medicin, ortopedi och IVA med flera, inom både öppen- och slutenvård. Vi är ett härligt gäng i blandade åldrar som dagligen stöttar och hjälper varandra. 

I vår verksamhet har vi goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. Inom Region Värmland pågår också ett arbete med att implementera en klinisk karriärsutvecklingsmodell för fysioterapeuter. https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb/fysioterapeut

Vi verkar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats, vilket bland annat innebär möjligheter till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, när arbetet tillåter. I Region Värmland har du även rabatter på länstrafiken vilket möjliggör goda förutsättningar att pendla med buss och tåg.

Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till vår geriatriska slutenvård, och med viss del ortopedi.

I arbetet ingår fysioterapeutiska bedömningar, planering och genomförande av insatser samt uppföljning. Arbetet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och övriga  professioner.

Du kommer ingå i en grupp med kollegor som arbetar inom slutenvården. Tillsammans stöttar och hjälps ni dagligen åt i arbetet. Vi är måna om att du ska bli trygg i din roll och du kommer därför att handledas av en erfaren kollega.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har ett intresse för rehabilitering inom slutenvården och att få möjlighet att fördjupa dig inom geriatrik. Erfarenheter inom yrket ses som meriterande men även du som är ny i din yrkesroll är välkommen med din ansökan.

För att trivas i rollen uppskattar du ett självständigt arbete samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra människor. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter.

Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens och vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare. Vill du vara en del av det? Välkommen med din ansökan! 

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Frilansande begravningsrådgivare - Karlstad

Ansök    Dec 19    Lavendla AB    Begravningsrådgivare
Vad kul att du har sökt dig till oss! Är du erfaren begravningsrådgivare och känner att det är dags för nya utmaningar då är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Hos oss på Lavendla arbetar du som fristående begravningsrådgivare och bestämmer själv när och hur mycket du vill jobba. I rollen som begravningsrådgivare guidar du människor genom en av de svåraste stunderna i livet och bidrar till vår vision; att göra det svåra lättare. Vi vill at... Visa mer
Vad kul att du har sökt dig till oss!

Är du erfaren begravningsrådgivare och känner att det är dags för nya utmaningar
då är du välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Hos oss på Lavendla arbetar du som fristående begravningsrådgivare och bestämmer själv när och hur mycket du vill jobba.

I rollen som begravningsrådgivare guidar du människor genom en av de svåraste stunderna i livet och bidrar till vår vision; att göra det svåra lättare.

Vi vill att du är en problemlösare med hög serviceanda och stort kundfokus. Du är egenföretagare som sköter dina egna ärenden men med stöd av kollegor och vår fantastiska kundtjänst som hjälper till när det behövs. Du har mycket god datorkunskap och kan hantera flertalet olika system obehindrat.
Hos oss arbetar du med kunden från första kontakt då kunden godkänner att vi får ombesörja begravningen, till fakturerat ärende. Det är därför viktigt att du är en person som är trygg och snabbt inger förtroende hos de anhöriga.

För att följa kunden under hela begravningsprocessen vill vi att våra rådgivare vidareutbildar sig för att även kunna erbjuda anhöriga att göra bouppteckning.

Meriterande att man talar fler språk.

Du är välkommen att söka till oss och det gör du här.

Mer om Lavendla
Lavendla är ett nytänkande företag med stark entreprenörsanda. Allt vi gör genomsyras av vår vilja att göra det svåra lättare. Vår plattform är stöd för över 120 begravningsrådgivare jurister runt om i landet. En plattform som förmedlar nya uppdrag och hanterar administrationen kring begravning och juridik. Vi är branschens mest snabbväxande företag, och sätter ramarna för framtidens erbjudande inom begravning och familjejuridik. Visa mindre

Frilansande och erfaren Begravningstransportör, Karlstad

Ansök    Dec 19    Lavendla AB    Begravningsentreprenör
Är du en person som skapar förtroende och bemöter människor på ett medmänskligt och professionellt sätt? Är du en klippa på problemlösning och drivs av att överträffa förväntningar? Har du tillgång till begravningsbil och har erfarenhet från branschen? Då ska du läsa vidare. Vi söker dig som: - Har tidigare erfarenhet som transportör och/eller representant i begravningsbranschen. - Har förmågan att skapa förtroende och lugn hos andra människor. - Du be... Visa mer
Är du en person som skapar förtroende och bemöter människor på ett medmänskligt och professionellt sätt? Är du en klippa på problemlösning och drivs av att överträffa förväntningar? Har du tillgång till begravningsbil och har erfarenhet från branschen? Då ska du läsa vidare.

Vi söker dig som:

- Har tidigare erfarenhet som transportör och/eller representant i begravningsbranschen.

- Har förmågan att skapa förtroende och lugn hos andra människor.

- Du behöver ha energi och en förkärlek för problemlösning i högt tempo

- Pratar och skriver obehindrat svenska och engelska

Dina arbetsuppgifter:

- Du är vårt ansikte utåt på begravningar som representant

- Du ansvara för samtliga transporter i samband med begravningen.

- Om du vill, välkomnar vi dig att gå Lavendla Academy, vår eftertraktade utbildning till begravningsrådgivare.

Krav:
Du behöver ha tillgång till egen begravningsbil.

Passar beskrivningen in på dig? Vänta inte med att skicka in din ansökan! Urvalet sker löpande.

Om Lavendla

Lavendla är ett nytänkande företag med stark entreprenörsanda. Allt vi gör genomsyras av vår vilja att göra det svåra lättare. Vår plattform är stöd för över 120 begravningsrådgivare jurister runt om i landet. En plattform som förmedlar nya uppdrag och hanterar administrationen kring begravning och juridik. Vi är branschens mest snabbväxande företag, och sätter ramarna för framtidens erbjudande inom begravning och familjejuridik. Visa mindre

Senior konsult inom Riskbedömningar

Ansök    Dec 19    Ramboll Sweden AB    Riskbedömare
Vill du utvecklas vidare som miljökonsult inom förorenade områden i ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus? – Då kan det vara dig vi söker! Vår växande enhet söker nu sin nästa kollega vars arbete kommer ha direkt inflytande på enhetens fortsatta utveckling och i våra uppdrag från dag ett! Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet och expertis tillsammans med ditt stora engagemang fö... Visa mer
Vill du utvecklas vidare som miljökonsult inom förorenade områden i ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus? – Då kan det vara dig vi söker! Vår växande enhet söker nu sin nästa kollega vars arbete kommer ha direkt inflytande på enhetens fortsatta utveckling och i våra uppdrag från dag ett! Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet och expertis tillsammans med ditt stora engagemang för hållbar samhällsutveckling att arbeta i och leda utvecklingen av vårt arbete med riskbedömningar inom förorenade områden. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet och motiveras av att lösa våra kunders problem i nära samarbete med andra miljökonsulter i Sverige och internationellt. Känns det här som en roll för dig och du vill veta mer om tjänsten? – Klicka på knappen ”I'm Interested”
Du kommer att tillhöra enheten Site Solutions inom Environment & Health
Som vår nya erfarna konsult inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment & Health. I Sverige är vi närmare 60 experter inom området och genom vårt globala tjänsteområde driver och samordnar vi tekniken för att lära av varandra och kunna anta de mest utmanande projekten, exempelvis anordnar Ramboll internt regionala nätverksmöten inom förorenade områden i Europa och USA. Du har även möjligheten att delta i någon eller några av våra Subject Matter Groups där vi delar med oss av internationella nyheter och erfarenheter med kollegor i andra länder. Hos oss är samarbete och laganda viktigt och vi strävar efter att varje medarbetare skall få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och inom de områden som den önskar. Ramboll har en stark extern utbildningsverksamhet som drivs av våra anställda och som vi också använder för intern utveckling. Vi kommer fortsätta att jobba med en hybridlösning där vi till största del är på kontoret. Dock vet vi nu av erfarenhet att vi ibland föredrar att jobba hemma och då ska du känna att det är möjligt också.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppdragsledning och dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
Riskbedömningar
Projektleda miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar riskbedömningar och åtgärdsutredningar
Utveckla nya och befintliga affärer
Det är meriterande om du även har erfarenhet av riskvärderingar

Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Minst 8 års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
Erfarenhet av att utföra riskbedömningar
Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
B-körkort

Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din strategiska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa och utvecklas krävs ett ledarskap som stöder, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Välkommen till Ramboll Environment & Health
Ramboll utvecklar innovativa och forskningsbaserade lösningar som bidrar till ett bättre klimat genom att minska föroreningar och återställa naturliga miljöer. Vi är ett av världens ledande konsultföretag inom miljö och våra experter hanterar kundernas mest utmanande miljöfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 1800 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi hanterar ansökningarna löpande så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan senast den 2023-01-20 Visa mindre

Flexibelt säljarjobb i Vålberg

Ansök    Dec 19    First Unit AB    Hemförsäljare
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå! First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbel... Visa mer
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå!
First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare Clear Sky, som binder och eliminerar upp till 99,9996 procent av alla skadliga partiklar i inomhusluften. Maskinen kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Våra säljare har möjligheten att jobba hur mycket de själva vill – varifrån de vill. Eftersom vi är placerade på olika ställen i landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching. Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Många toppsäljare och chefer i Sverige, även i flera andra branscher, har fått sina jobb tack vare vår mångsidiga och meriterande diplomerande säljutbildning. Den innefattar bland annat:
Säljpsykologi
Värdebyggnad
Behovsanalys
Argumentationsteknik
Finansieringslösningar

Om jobbet
First Unit AB expanderar snabbt och finns idag representerade över hela landet, med kontor i Halmstad, Jönköping och Gävle. Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Chef till enheten för inriktning av skydd mot olyckor - vikariat

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan speg... Visa mer
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har till uppgift att arbeta med räddningstjänstfrågor och förebyggande av olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Inom avdelningens område för stöd till kommunal räddningstjänst ingår förutom enheten för inriktning av skydd mot olyckor även enheten för brand och räddning och enheten för lärande från olyckor.

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor samordnar utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och ansvarar för de analyser som ligger till grund för utvecklingen inom området. En stor del av enhetens uppgift är att ansvara för tillsynen över kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Enheten arbetar också med regelgivning, att ge stöd till kommuner i arbetet med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt att verka för ökad jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbetsuppgifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du ser till att enhetens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta förändringar och omvärldens behov.

I rollen ingår att jobba med de strategiska utmaningar som finns inom området skydd mot olyckor och att kunna omsätta detta till styrningen av kommunal räddningstjänst. Enhetens verksamhet förutsätter en god samverkan med andra internt på MSB. Din roll innebär också att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil:

Du har:

- utbildningsbakgrund inom området motsvarande brandingenjör eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig för uppgiften;
- Du har kunskap om, och flerårig erfarenhet av, hela det område som en kommun spänner över enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor såsom övergripande styrning inklusive handlingsprogram, förebyggande arbete mot bränder, planering och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder;
- ledarerfarenhet med goda resultat och gärna från offentlig verksamhet;
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har:

- arbetat aktivt med att driva större utvecklingsprojekt och gärna kopplat till förändringsarbete inom kommunal räddningstjänst. 

Du motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas. Du förstår komplexa sammanhang och ser vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna drivas framåt. Som ledare är du stabil, lyhörd och relationsskapande. Ditt ledarskap präglas också av ett inkluderande och coachande förhållningssätt och du har hög integritet. Dessutom leder och utvecklar du personal och verksamhet på ett tydligt och inspirerande sätt. Du är strategisk och har förmåga att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang och tar ansvar för hela avdelningens verksamhet. 

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i form av ett vikariat till och med 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta stf. avdelningschef Patrik Perbeck. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 januari 2023 , märkt med referensnummer 2022/305.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Project Manager - Skidata

Då har vi en spännande möjlighet till dig. Skidata söker nu en Project Manager! Om tjänsten Som Project Manager kommer du att ansvara för flera spännande projekt inom entrélösningar med varierande storlek. I rollen kommer du att ansvara för projektens uppstart till dess att de lämnats över till kund. I din roll ska du säkerställa att projekten löper på smidigt och enligt uppsatt budget. Du ansvarar för tidsplan och säkerställer att projekten håller en hö... Visa mer
Då har vi en spännande möjlighet till dig. Skidata söker nu en Project Manager!

Om tjänsten

Som Project Manager kommer du att ansvara för flera spännande projekt inom entrélösningar med varierande storlek. I rollen kommer du att ansvara för projektens uppstart till dess att de lämnats över till kund. I din roll ska du säkerställa att projekten löper på smidigt och enligt uppsatt budget. Du ansvarar för tidsplan och säkerställer att projekten håller en hög kvalitet rakt igenom med fokus på lönsamhet.

Rollen ställer krav på tydlig kommunikation, där du behöver koordinera olika involverade parter för att nå det uppsatta målet med projektet. Du kommer att vara ekonomiskt ansvarig för de projekt som du arbetar med och har därför ett kostnadsfokus genom varje steg i processen.

Placering är på Skidatas kontor i Karlstad. Det finns eventuellt även möjlighet till placering på annan ort, tex i Stockholm eller Oslo.

Om dig

Vi tror att du är en teamspelare som har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter och som alltid strävar efter att uppnå resultat och uppsatta mål. Du hanterar stressfyllda situationer genom bra organisering och planering för att skapa ordning och reda i arbetet.

Du har en akademisk utbildning inom teknik eller motsvarande område samt har en god datakunskap. För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du har flerårig erfarenhet från att ha jobbat med projektledning i varierande projektvolymer. Då företaget har verksamhet i olika länder ska du ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Har du kunskaper i något mer nordiskt språk ser vi det som meriterande.

Om oss

Since SKIDATA was established in Salzburg, Austria in 1977, it has forged a portfolio of over 10,000 installations across 100 countries.

We are built on a history of helping provide innovative solutions that enable our customers to better operate their businesses to welcome their end customers into their locations, wherever they may be located.

SKIDATA Scandinavia AB was established in 1989, now located in Karlstad with the business responsibilities for the region Nordics. We are fully committed to enable fast and secure access of people and vehicles to ski resorts, stadiums, airports, shopping malls, cities, spa & wellness facilities, trade fairs and amusement parks.

We change the world of welcoming people”

The world in which we work is changing rapidly, and that's why we change even faster. SKIDATA Scandinavia is in the middle of a business transition in which our customers and their guests are more central than ever. That is why our global ambition is “we change the world of welcoming people”. This starts internally with the right people full of sense and energy. And that's why we're looking for you!

Om processen

I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs (https://www.dnv.com/se/services/certifierad-rekryterare-iso-10667-och-arbetspsykologiska-tester-56338) standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Åse Granfeldt på telefon 070 220 62 60 eller Anna Beckius på 073 529 33 23.

Du är varmt välkommen in med din ansökan senast den 15 januari! Visa mindre

Nyexad mjukvaruutvecklare till Tietoevry

Ansök    Dec 19    Procruitment AB    Mjukvaruutvecklare
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones! Tietoevry expanderar nu i Karlstad och söker nu fler young engineers som kommer att börja sina karriärer som mjukvaruutecklare! Beskrivning av tjänsten Projekten du kommer ... Visa mer
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones!

Tietoevry expanderar nu i Karlstad och söker nu fler young engineers som kommer att börja sina karriärer som mjukvaruutecklare!

Beskrivning av tjänsten
Projekten du kommer arbeta i avser utveckling av 5G nätet där TietoEVRY leder utvecklingen globalt.

Arbetet utförs agilt i 3 veckors-sprintar i scrumteam bestående av en Scrum master och 7-8 utvecklare, både juniora och seniora. Du teamas ihop med en erfaren kollega och har tillgång till en fadder - allt för du ska få så bra stöttning som möjligt.

Som junior mjukvaruutvecklare arbetar du främst med felsökning och analyserar fel i koden. Här är koden själva dokumentationen och det innebär att du oftast är inne och jobbar direkt i koden. Tjänsten innebär abstrakt programmering, vilket gör att det tilltalar dig som motiveras av metodiska arbetssätt såsom; Bryta ner problem, analysera, programmera, testa och dokumentera samt redovisa resultatet. Du får arbeta med emulatorer och simulatorer, där du får simulera de senaste processorerna inom radioteknologi.

Som utvecklare har du även kontakt med andra utvecklare, arkitekter samt systemansvariga för att lösa dina och teamets uppgifter.

Vi söker dig som har

- Utbildning inom datateknik eller annan inriktning som innefattat C lägst på högskolenivå. Även utbildning inom elektroteknik, teknisk fysik med inriktning mot programmering är intressant
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift


Du har ett genuint intresse för lågnivåprogrammering samt hårdvarunära programmering, är van vid versionshanteringsprogram t.ex. GIT samt något scriptspråk vilket gör dig bekant med hur syntaxen fungerar. Vi tror också att du har vana av Linux och Unix-miljö.

Det är även meriterande om du har läst en kurs i radiokommunikation eller signalering.

Personliga egenskaper
För att lyckas i detta arbete drivs du av en ihärdighet samt en genuin vilja att lära dig. Du är analytisk och tålmodig i ditt sätt att förhålla dig till en problemställning. Exempelvis vid fel i koden då det kan krävas tid för att identifiera felen och rotorsaken i koden, och där kommer ditt tålamod till stor nytta.

Utvecklingsmöjligheter
Vår kund satsar på dig långsiktigt och ger dig både tid och förutsättningar att lära dig jobbet. Alla möjligheter att utvecklas finns, både vidare inom olika teknikgebit samt olika ansvarsroller, t.ex. Teknisk Projektledare.

Övrigt
Start: löpande
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: 8-17, flextid
Placeringsort: Karlstad

Om Procruitment
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang - morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig - idag och imorgon. Visa mindre

Flexibelt säljarjobb i Skåre

Ansök    Dec 19    First Unit AB    Hemförsäljare
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå! First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbel... Visa mer
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå!
First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare Clear Sky, som binder och eliminerar upp till 99,9996 procent av alla skadliga partiklar i inomhusluften. Maskinen kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Våra säljare har möjligheten att jobba hur mycket de själva vill – varifrån de vill. Eftersom vi är placerade på olika ställen i landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching. Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Många toppsäljare och chefer i Sverige, även i flera andra branscher, har fått sina jobb tack vare vår mångsidiga och meriterande diplomerande säljutbildning. Den innefattar bland annat:
Säljpsykologi
Värdebyggnad
Behovsanalys
Argumentationsteknik
Finansieringslösningar

Om jobbet
First Unit AB expanderar snabbt och finns idag representerade över hela landet, med kontor i Halmstad, Jönköping och Gävle. Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Processingenjör energisystem , massa & papper

Ansök    Dec 19    AFRY AB    Processoperatör, pappersmassa
Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Jobbeskrivning AFRY är ett starkt företag som fortsätter att expandera. Vi befinner oss i en tid när energi är högre upp på agendan än någons... Visa mer
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.


Jobbeskrivning
AFRY är ett starkt företag som fortsätter att expandera. Vi befinner oss i en tid när energi är högre upp på agendan än någonsin inom massa- och pappersindustrin. Komplexiteten med besparingar i traditionella ångsystem blandat med tekniker för att minska avtrycket av koldioxid så ser vi ett behov av att utöka vårt gäng med konsulter som har processkunskap inom energisystem.
Våra konsulters vardag bjuder på en härlig variation och du kommer bland annat att jobba med förstudier/utredningar, förprojekt, upphandlingar, projektering, processoptimering och projektledning. Sälj och marknadsföring ingår som en naturlig del i tjänsten och du kommer även att arbeta med sektionens och marknadsområdets tjänsteutveckling. Då flera av våra kunder är internationella är resor inom och utanför Sverige en naturlig del av tjänsten.
Företrädelsevis ser vi en placering i Solna, Sundsvall, Gävle, Karlstad, Göteborg, Örnsköldsvik eller Norrköping, men även andra orter kan vara aktuella beroende av din kompetens och erfarenhet


Kravspecifikation
Vi söker dig som med ditt driv och engagemang kan göra skillnad i vår grupp och bidra till vår utveckling. Du är civilingenjör eller motsvarande med relevant erfarenhet från massa- och pappersbranschen. Kanske har du jobbat som maskinleverantör, konsult eller på fabrik?
Som person är du teknikintresserad och är eller vill bli specialiserad inom ett specifikt område. Du är öppen och lyhörd med tydligt kundfokus och har lätt för att skapa goda relationer. Vi söker dig som gillar att arbeta i team och som uttrycker sig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du tar egna initiativ och är lösningsinriktad. Vi ser gärna att du har ett etablerat kontaktnät inom branschen.
Vill du jobba hos teknikvärldens häftigaste arbetsgivare? Sök tjänsten idag då vi tillämpar ett löpande urval!


Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Sista ansökningsdag är 2023-01-31
Kontaktpersoner
Hans Holm
Gruppchef Massa
[email protected]


Ulf Strenger
Sektionschef Process Technology
[email protected]


AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society. Visa mindre

Young engineers to Tietoevry in Sweden

Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones! Tietoevry is now expanding at their site in the city of Karlstad or Luleå in Sweden, and have open positions for Young Engineers within software development for Embedded sys... Visa mer
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones!

Tietoevry is now expanding at their site in the city of Karlstad or Luleå in Sweden, and have open positions for Young Engineers within software development for Embedded systems and C-programming.

About the position
You will be working as a software developer in projects developing 4G and 5G networks for mobile communication.

You will be working agile in 3 weeks-sprints in a Scrumteam with one Scrummaster and 7-8 developers, stretching from Junior to Senior levels. You will have a dedicated mentor for you - meaning you will get very good support.

As a newly graduated you will at first be working with troubleshooting and code analysis. The existing code is in the C-programming language and the code itself is the documentation, which means you will be working most of the time within the code, where troubleshooting by reading the code is a great part of the work.

The development process is characterised by abstract programming which means that this suits you if you are motivated by methodical ways of problem chunking, programming, testing and documentation of the results. You will be able to work with emulators and simulators where you get to simulate the front edge within processors of radiotechnology.

As a developer you will be working closely with other developers, architects and system managers to solve yours and your teams assignments.

Your qualifications

- Degree in Computer science or closely related field that have included C/C++-programming language, at Bachelor or Master level. Degrees in Electrical Engineering, Technical Physics including programming is also suitable educations for this position.

- Fluent in English, both spoken and written
- Courses in Radiocommunication and Signaling are meritorious.


This position will also be a good fit for a developer background within Automotive- and Defense industry regarding embedded time critical systems.

Personal skills
To succed in this position you will have to be persistent and have a genuin wish to learn. You will also have to be analytical and patient in your mindset when confronting a problem or challenge. Identifying errors and the root cause with troubleshooting, analysis and testing takes quite a time, weeks or even months. This is where patience and persistence is one key factor to be fit for this position.

Further career possibilites
Our client will be focusing on a long term relation and will give both time and prerequisities to learn. There is also good possibilites to engage in other technique fields and roles as Technical project leader and other managing roles.

Terms
Start: ongoing
Extent: Full time, permanent
Work hours: Monday-Friday 8-17 (8 am-5 pm)
Location: For this position you need to live in Sweden, Karlstad or Luleå. We will help you with the VISA-process and guide you along the way in your move to Sweden.

About Procruitment
Procruitment are recruitment partner to Tietoevry.
Procruitment makes companies grow with the right people! In the same time we are making opportunities for people to grow through their whole career.

Todays New Grads talents - up and coming Specialist or Leader. Regardless of your experience, we are a partner for you - today and tomorrow. Visa mindre

Nyexad mjukvaruutvecklare till Tietoevry

Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones! Tietoevry expanderar nu i Karlstad och söker nu fler young engineers som kommer att börja sina karriärer som mjukvaruutecklare! Beskrivning av tjänsten Projekten du kommer ... Visa mer
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones!

Tietoevry expanderar nu i Karlstad och söker nu fler young engineers som kommer att börja sina karriärer som mjukvaruutecklare!

Beskrivning av tjänsten
Projekten du kommer arbeta i avser utveckling av 5G nätet där TietoEVRY leder utvecklingen globalt.

Arbetet utförs agilt i 3 veckors-sprintar i scrumteam bestående av en Scrum master och 7-8 utvecklare, både juniora och seniora. Du teamas ihop med en erfaren kollega och har tillgång till en fadder - allt för du ska få så bra stöttning som möjligt.

Som junior mjukvaruutvecklare arbetar du främst med felsökning och analyserar fel i koden. Här är koden själva dokumentationen och det innebär att du oftast är inne och jobbar direkt i koden. Tjänsten innebär abstrakt programmering, vilket gör att det tilltalar dig som motiveras av metodiska arbetssätt såsom; Bryta ner problem, analysera, programmera, testa och dokumentera samt redovisa resultatet. Du får arbeta med emulatorer och simulatorer, där du får simulera de senaste processorerna inom radioteknologi.

Som utvecklare har du även kontakt med andra utvecklare, arkitekter samt systemansvariga för att lösa dina och teamets uppgifter.

Vi söker dig som har

- Utbildning inom datateknik eller annan inriktning som innefattat C lägst på högskolenivå. Även utbildning inom elektroteknik, teknisk fysik med inriktning mot programmering är intressant
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift


Du har ett genuint intresse för lågnivåprogrammering samt hårdvarunära programmering, är van vid versionshanteringsprogram t.ex. GIT samt något scriptspråk vilket gör dig bekant med hur syntaxen fungerar. Vi tror också att du har vana av Linux och Unix-miljö.

Det är även meriterande om du har läst en kurs i radiokommunikation eller signalering.

Personliga egenskaper
För att lyckas i detta arbete drivs du av en ihärdighet samt en genuin vilja att lära dig. Du är analytisk och tålmodig i ditt sätt att förhålla dig till en problemställning. Exempelvis vid fel i koden då det kan krävas tid för att identifiera felen och rotorsaken i koden, och där kommer ditt tålamod till stor nytta.

Utvecklingsmöjligheter
Vår kund satsar på dig långsiktigt och ger dig både tid och förutsättningar att lära dig jobbet. Alla möjligheter att utvecklas finns, både vidare inom olika teknikgebit samt olika ansvarsroller, t.ex. Teknisk Projektledare.

Övrigt
Start: löpande
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: 8-17, flextid
Placeringsort: Karlstad

Om Procruitment
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang - morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig - idag och imorgon. Visa mindre

Fullstack-utvecklare inom de senaste teknikerna

Om tjänsten Vi söker nu fler utvecklare som vill vara med på en spännande och utmanande tillväxtresa hos en av Karlstads mest populära arbetsgivare. Vår samarbetspartner jobbar just nu med att skapa starka leveransteam som skall arbeta tillsammans över tid. Detta för att skapa effektiva leveranser till sina kunder med hög kvalitet. Rollen som utvecklare erbjuder stor variation där uppdragen varvas mellan nyutvecklingsprojekt och förvaltningsprojekt. De fl... Visa mer
Om tjänsten
Vi söker nu fler utvecklare som vill vara med på en spännande och utmanande tillväxtresa hos en av Karlstads mest populära arbetsgivare. Vår samarbetspartner jobbar just nu med att skapa starka leveransteam som skall arbeta tillsammans över tid. Detta för att skapa effektiva leveranser till sina kunder med hög kvalitet.

Rollen som utvecklare erbjuder stor variation där uppdragen varvas mellan nyutvecklingsprojekt och förvaltningsprojekt. De flesta projekten bedrivs in-house tillsammans med andra utvecklarkollegor. Du kommer mestadels att arbeta med .net-utveckling, vanligt förkommande tekniker och verktyg är: C#, .netCore, Angular, React, , RESTful API, Web API, Azure, Micro Services.

Dina tekniska kunskaper sätts i fokus och varje månad erbjuds du som anställd att medverka i olika kompetensgrupper för att djupdyka eller förstärka dina tekniska kompetenser.

Din bakgrund
Vi söker dig som stämmer in på något av nedanstående alternativ:

Alt. 1 Arbetat minst två år som utvecklare inom .net. Fullstack, Frontend eller Backend spelar ingen roll. Ditt intresseområde styr vilka delar du kommer att arbeta med framåt.

Alt. 2 Arbetat minst 2 år som utvecklare inom JAVA eller C++ men känner för en ny utmaning och har en vilja att arbeta i .net-miljö

Vi tror att du som söker som är en genuin lagspelare, som delar med sig av sina kunskaper och sin energi till andra. Du har en stark drivkraft att komma i mål med dina åtaganden och kundkontakt ser du som en naturlig del av konsultrollen.

Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Karlstad

Om oss
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang - morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig - idag och imorgon. Visa mindre

Young Engineers for Tietoevry

Ansök    Dec 19    Procruitment AB    Mjukvaruutvecklare
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones! Tietoevry is now expanding at their site in the city of Karlstad Sweden, and have open positions for Young Engineers within software development for Embedded systems and C-p... Visa mer
Tietoevry is the Nordic region's leading IT company and offers IT and product development services globally in information and communication technology. They are one of the leading companies within the technology of mobile communication worldwide. Apply now to work with the best ones!

Tietoevry is now expanding at their site in the city of Karlstad Sweden, and have open positions for Young Engineers within software development for Embedded systems and C-programming.

About the position
You will be working as a software developer in projects developing 4G and 5G networks for mobile communication.

You will be working agile in 3 weeks-sprints in a Scrumteam with one Scrummaster and 7-8 developers, stretching from Junior to Senior levels. You will have a dedicated mentor for you - meaning you will get very good support.

As a newly graduated you will at first be working with troubleshooting and code analysis. The existing code is in the C-programming language and the code itself is the documentation, which means you will be working most of the time within the code, where troubleshooting by reading the code is a great part of the work.

The development process is characterised by abstract programming which means that this suits you if you are motivated by methodical ways of problem chunking, programming, testing and documentation of the results. You will be able to work with emulators and simulators where you get to simulate the front edge within processors of radiotechnology.

As a developer you will be working closely with other developers, architects and system managers to solve yours and your teams assignments.

Your qualifications

- Degree in Computer science or closely related field that have included C-programming language, at Bachelor or Master level. Degrees in Electrical Engineering, Technical Physics including programming is also suitable educations for this position.

- Fluent in English, both spoken and written
- Courses in Radiocommunication and Signaling are meritorious.


This position will also be a good fit for a developer background within Automotive- and Defense industry regarding embedded time critical systems.

Personal skills
To succed in this position you will have to be persistent and have a genuin wish to learn. You will also have to be analytical and patient in your mindset when confronting a problem or challenge. Identifying errors and the root cause with troubleshooting, analysis and testing takes quite a time, weeks or even months. This is where patience and persistence is one key factor to be fit for this position.

Further career possibilites
Our client will be focusing on a long term relation and will give both time and prerequisities to learn. There is also good possibilites to engage in other technique fields and roles as Technical project leader and other managing roles.

Terms
Start: ongoing
Extent: Full time, permanent
Work hours: Monday-Friday 8-17 (8 am-5 pm)
Location: Karlstad

About Procruitment
Procruitment makes companies grow with the right people! In the same time we are making opportunities for people to grow through their whole career.Todays New Grads talents - up and coming Specialist or Leader. Regardless of your experience, we are a partner for you - today and tomorrow. Visa mindre

Arbetsterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlstad

Ansök    Dec 19    REGION VÄRMLAND    Arbetsterapeut
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om Barn- och ungdomshabiliteringen
På vår arbetsplats jobbar vi med barn och ungdomar som har behov av habilitering.

Vi arbetar tillsammans för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar i form av:

- Bästa möjliga funktion och aktivitet.
- Fysiskt och psykiskt välbefinnande.
- Delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor.

Verksamheten är uppdelad i två enheter där enhet 1 är riktad mot kognitiva funktionsnedsättningar och enhet 2 mot rörelsefunktionsnedsättningar. 

Vi behöver nu tillsätta tre tjänster som kommer tillhöra enhet 2. En tjänst är en tillsvidareanställning där huvudarbetsplatsen är i Karlstad. Vi har även viss bemanning på våra lokalkontor i Torsby, Kristinehamn och Arvika, det kan således finnas möjlighet att förlägga viss del av sin tjänst på någon av dessa orter vid intresse.

De två andra tjänsterna är regionsanställningar med placering på barn- och ungdomshabiliteringen under minst ett år. Vid ansökan kommer du att kunna välja vilken tjänst du är intresserad av.

Vad vi erbjuder dig

Hos oss får du drivna och engagerade kollegor. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lägger mycket fokus på introduktion och mentorskap av nya medarbetare. Vi bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på evidensbaserade gruppinsatser och ett utökat utbud av e-tjänster.

Vi är en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö. Hos oss har vi tillgång till gym i regionens lokaler, flextid för att planera sin arbetstid, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan när arbetet tillåter.

https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner?qs=förmåner

Arbetsbeskrivning
På barn- och ungdomshabiliteringen utför vi ett arbete som gör skillnad för många barn och familjer. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik beroende på vilka patienter vi träffar. Vi arbetar tillsammans i team med olika professioner runt patienten. Vi erbjuder även insatser för anhöriga och övrigt nätverk. Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter med olika funktionsnedsättningar/diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov.

Hos oss får du arbeta i tvärprofessionella team utifrån en helhetssyn på insatser riktade till barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Möjligheter finns även att påverka såväl verksamhetens som den egna professionens innehåll och utveckling. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling internt och externt både yrkesspecifikt och habiliteringsövergripande. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i din roll och erbjuder därför mentorstöd vid starten av din anställning.

Vi arbetar just nu med bildande av Centrum för tidiga insatser där barn- och ungdomshabiliteringen, tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin och barn, unga och familjehälsa, utvecklar en gemensam verksamhet för tidiga insatser för barn 0–6 år med autism eller misstanke om autism. Om du är intresserad av att vara en del av det är tjänsten för dig!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och trygg i din arbetsroll. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med barn och habiliteringsfrågor tidigare. Du behöver kunna arbeta självständigt men också tillsammans med andra då teamarbete är en stor del av vår verksamhet. Samarbete är A och O, både inom och utanför verksamheten.

Sker det förändringar i arbetet hjälps vi i teamet åt,  vilket gör att du behöver kunna vara flexibel. För oss är det viktigt att du har förmåga och vilja att hitta lösningar och bemöter både patienter och kollegor på ett trevligt sätt. Vi ser det som positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete utifrån din profession.

I arbetet förekommer det resor då vi arbetar i hela Värmland och reser regelbundet till lokalkontor i tjänsten. Det gör att B-körkort är ett krav. Vid resor i tjänsten finns det tillgång till leasingbil. 

Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Urval sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Butikssäljare till Malmbergs Elektriska i Karlstad

Malmbergs Elektriska är ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elmaterial till elinstallatörer, grossister och industriföretag samt återförsäljare inom detaljhandel. Företagsgruppen har växt snabbt och är idag representerat på 24 platser i 5 länder och har ca. 150 medarbetare totalt. Affärskonceptet är att göra vägen från tillverkare till kund så kostnadseffektiv som möjligt. Under senare år har Malmbergs... Visa mer
Malmbergs Elektriska är ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elmaterial till elinstallatörer, grossister och industriföretag samt återförsäljare inom detaljhandel.

Företagsgruppen har växt snabbt och är idag representerat på 24 platser i 5 länder och har ca. 150 medarbetare totalt. Affärskonceptet är att göra vägen från tillverkare till kund så kostnadseffektiv som möjligt. Under senare år har Malmbergs Elektriska utvecklat sin verksamhet genom att förädla en allt större del av produktsortimentet till egna produkter. Besök gärna företagets hemsida; Www.Malmbergs.com

Om tjänsten

I rollen som butikssäljare på Malmbergs Elektriska kommer du dagligen att möta, bygga upp samt förvalta många kunders förtroende. Det är därför viktigt att du tycker om att skapa långsiktiga relationer samt att du har ett genuint intresse för produkterna. Du kommer tillsammans med butiksteamet arbeta för att ständigt driva butiken framåt.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att innefatta butiksförsäljning inom samtliga områden, varuplock, rådgivning till kunder, godsmottagning samt kassaarbete.

Tillträde 2 januari 2023.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som tidigare har arbetat med försäljning, gärna inom butik. Som person brinner du för service och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du nyfiken, ansvarsfull och självgående. Då du kommer att tillhöra ett litet arbetsteam är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Är du dessutom resultatorienterad och har ett naturligt driv att göra affärer, är det här tjänsten för dig!

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Karlstad och är på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag 07.00-17.00. Du kommer vara anställd hos Storesupport men arbeta för Malmbergs Elektriska. Start enligt överenskommelse.

Om oss

Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 452 MSEK och har 2 200 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se (http://www.storesupport.se/)

Är du intresserad?

Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

Har du några frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Sjuksköterskor till avdelning 58 hematologi

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
På vårdavdelning 58 vårdas patienter med hematologiska sjukdomar som innebär sjukdomar i blod och benmärg, bland annat cancersjukdomar så som leukemi och myelom.

Många av våra patienter har påverkan på immunförsvaret och därför innebär vårt arbete i stor utsträckning innebär att jobba med infektionsförebyggande- och behandlande åtgärder. Hos oss utredes, behandlas och följs patienterna upp i både öppen- och slutenvård. Vi har ett nära samarbete med den hematologiska mottagningen som ligger i anslutning till avdelningen.

Vi strävar efter att vara en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar för att skapa en positiv och lärande miljö där utveckling och framåtanda ska vara ledande ord. Vår målsättning är att vi ska dela med oss av kunskaper till varandra och ha ett tillåtande klimat där vi kan ställa frågor.

Vi söker nu dig som vill vara en del av vårdavdelning 58 i framtiden och vara med att utveckla och bygga upp den hematologiska slutenvården på sikt. Vi ser gärna att du har ett intresse för utveckling och kan komma med bra idéer för att driva avdelningen framåt. Tillsammans med avdelningschefen och en klinisk kvalitetssjuksköterska kommer arbetet med att stärka verksamheten att påbörjas. Ett led i att skapa bra förutsättningar för ett sådant arbete är att varje sjuksköterska tillsammans med en undersköterska kommer ansvara för fyra patienter under dag och kväll.

Eftersom vi är i början av en resa mot det som ska bli framtidens vårdavdelning för hematologisk slutenvård har vi möjlighet att påverka hur det kommer att se ut i framtiden. Ett tätt samarbete med hematologimottagningen finns där läkare och sjuksköterskor finns för att stötta avdelningen.

Arbetsbeskrivning
Som sjuksköterska på avdelning 58 kommer du att leda och ansvara för den dagliga omvårdnaden runt patienten. Du ansvarar för läkemedelsadministrering till patienterna, hanterar olika typer av centrala infarter, administrerar blodkomponenter samt cytostatika- och antikroppsbehandlingar. För att administrera cytostatika- och antikroppsbehandlingar får du en särskild inskolning, så kallat cytostatikakörkort. Tillsammans med undersköterskan gör ni bedömningar och sätter in och utvärderar omvårdnadsåtgärder utifrån den enskilda patientens behov.

För att erbjuda våra patienter en god vård och att arbeta med patienten i centrum så värdesätter vi ett bra teamarbete mellan våra olika professioner. I det dagliga arbetet har du en viktig roll i samarbetet och samverkan med patienten och övriga personalkategorier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill vara med att stärka hematologin i Region Värmland. Har du tidigare erfarenhet av vård inom hematologi, onkologi eller cytostatikahantering är det meriterande. Är du ny i din roll som sjuksköterska är du välkommen att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper vilket för oss innebär att du alltid sätter patienten i fokus och är bra på att ta initiativ och ansvara för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du ser positivt på utveckling och har intresse för att lära nytt. Du har god förmåga att samarbeta och är flexibel. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.

Tjänsten är på heltid med möjlighet till annan sysselsättningsgrad om önskemål finns. Finns även möjligheten att enbart arbeta natt.  

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Fältsäljare sökes med start OMGÅENDE - Snittlön 40.000kr!

Ansök    Dec 19    VIASALES AB    Hemförsäljare
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige. Vem vi söker Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du ... Visa mer
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige.

Vem vi söker

Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du behöver. Det här är jobbet för dig som vill arbeta med försäljning och kommunikation och som tycker om att vara på resande fot.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett team med erfarna säljare som förmedlar tjänster och produkter från några av Sveriges största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och varje unikt besök har aviserats till kunden i förväg.

Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du får utbildning, vägledning och arbetar tätt intill erfarna säljare och coacher. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag på VIASALES.

Utöver allt det så har vi även lyxen att arbeta med marknadens modernaste schema.. ???? Våra fältsäljare jobbar nämligen enbart måndag till torsdag och är LEDIGA VARJE FREDAG! Att uppnå krav och budget är ingen större utmaning för våra säljare på fyra arbetsdagar, därav har vi valt att unna oss tre helgdagar istället för två.

Vi söker dig som

- Är myndig

- Som talar flytande svenska

- Är nyfiken på säljbranschen

- Körkort är meriterande men inget krav

Vi erbjuder

- En heltidstjänst

- Lediga fredagar

- Höga provisioner utan lönetak

- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader.

- Härliga kollegor och gemenskap

- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap

- Belöningar och events. Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster

Om företaget

VIASALES erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad. Frågor om tjänsten besvaras gärna av någon av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson
[email protected]
076-872 31 42

Roksana Ahmad
[email protected]
072-145 00 40 Visa mindre

Hissmontör

Ansök    Dec 19    Schindler Hiss AB    Hissmontör
Schindler förflyttar mer än 1 miljard människor varje dag världen över - med hissar, rulltrappor och innovativa mobila lösningar. Över 60 000 anställda i mer än 100 länder över samtliga kontinenter ligger bakom denna framgång. Schindler Hiss AB är det svenska dotterbolaget till Schindler AG i Schweiz, världens näst största koncern inom hissar och rulltrappor. Vi är rikstäckande med ca 300 anställda och har en omsättning på närmare 500 Mkr. För mer informat... Visa mer
Schindler förflyttar mer än 1 miljard människor varje dag världen över - med hissar, rulltrappor och innovativa mobila lösningar. Över 60 000 anställda i mer än 100 länder över samtliga kontinenter ligger bakom denna framgång.
Schindler Hiss AB är det svenska dotterbolaget till Schindler AG i Schweiz, världens näst största koncern inom hissar och rulltrappor. Vi är rikstäckande med ca 300 anställda och har en omsättning på närmare 500 Mkr. För mer information se vår hemsida, www.schindler.se.
Till vårt affärsområde NI, som svarar för nyinstallation av hissar, söker vi med placering i Götaland eller södra Sveland en Hissmontör. Bor du någonstans i omnämnda område och har ett brinnande intresse för hissmontage eller annat likvärdigt intresse vill vi gärna träffa dig.
Ditt nya jobb är omväxlande och innebär i första hand:
Nyinstallation av hissar i nya och befintliga schakt.
Driftsättning av nya hissar.
Montering av kringutrustning som t.ex. nödtelefoner och kortläsare, mm.
Vi har flera projekt på gång i regionen och arbetet kan periodvis innebära arbete utanför bostadsorten.
Du erbjuds ett tekniskt utmanande och självständigt arbete i en miljö med internationell prägel och goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.

Vi söker dig som är en erfaren hissmontör med minst ett par års erfarenhet av hissmontage. Du har vana vid att arbeta med såväl elektronik som mekanik. Du har ett gediget tekniskt intresse och kunnande samt är van vid att arbeta mot tidsstyrda mål utan att ge avkall på kravet om högsta säkerhet och kvalitet. Vidare har du en social och säljande personlighet vilket för oss innebär att du är utåtriktad, självgående men också en pålitlig lagspelare. Du gillar när det är mycket på gång samtidigt.
We Elevate... Your Best Self
Vi tror att du har
utbildning från gymnasieprogram med teknisk, gärna el- och/eller byggteknisk, inriktning eller motsvarande och behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt har körkort för personbil. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktperson och ansökan
För mer information och frågor om tjänsten kontakta Installationsledare Torbjörn Törnberg [email protected] alternativt HR Support, [email protected]
Din ansökan med meritförteckning registrerar du på vår hemsida www.schindler.se så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Visa mindre

Junior mjukvaruutvecklare för produktutvecklingsprojekt

Om tjänsten Vi erbjuder nu dig som är nyexaminerad en möjlighet att komma till arbetsgivare med flera spännande utvecklingsuppdrag av produkter som används i självkörande fordon, intelligenta produkter inom industrin, sjukvård och mycket annat. Projekten handlar om nyutveckling av både mjukvara och hårdvara. Exempel på produkter som utvecklas är skräddarsydd hårdvara med mjukvara som jobbar i realtid, som till exempel intelligenta styrsystem och självköra... Visa mer
Om tjänsten
Vi erbjuder nu dig som är nyexaminerad en möjlighet att komma till arbetsgivare med flera spännande utvecklingsuppdrag av produkter som används i självkörande fordon, intelligenta produkter inom industrin, sjukvård och mycket annat.

Projekten handlar om nyutveckling av både mjukvara och hårdvara. Exempel på produkter som utvecklas är skräddarsydd hårdvara med mjukvara som jobbar i realtid, som till exempel intelligenta styrsystem och självkörande fordon. Du kommer att arbeta med hela produktutvecklingskedjan, vilket inkluderar kravspec, kodning, verifiering samt test. Ett växande och mycket spännande område är produkter som använder AI och Machine Learning. Exempel på detta är system som behandlar röntgenbilder och identifierar avvikelser. Du kommer att arbeta i agila utvecklingsteam, dels inhouse men också ute hos kund.

Verktyg som används är programspråk som C/C++ och Python. Mjukvaran som utvecklas är i huvudsak realtids-OS och drivrutiner.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en utbildning inom datateknik eller annan inriktning som innefattat C lägst på högskolenivå. Har du en utbildning inom elektroteknik, med inriktning mot programmering kan även det vara aktuellt. Du har ett stort tekniskt intresse och vill arbeta på en arbetsplats som erbjuder stor variation i sina uppdrag.

Lön: Månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Start: Omgående, med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid,
Placeringsort: Karlstad

Om Procruitment
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang - morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig - idag och imorgon. Visa mindre

Medfind AB söker läkare till mottagning i Värmland

Ansök    Dec 19    Medfind AB    Läkare
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök. Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat. Medfind AB söker en läkare till ett uppdrag på vårdcentral i Karlstad. VUB som allmänmedicin eller erfarenhet ... Visa mer
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en läkare till ett uppdrag på vårdcentral i Karlstad. VUB som allmänmedicin eller erfarenhet med premieras.

Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-01-02 och pågår till 2023-01-08. Tjänstgöring som läkare med sedvanliga uppgifter på vårdcentral.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas. Visa mindre

Utvecklare till samhällsnyttiga projekt

Om tjänsten Letar du efter en arbetsgivare som kan erbjuda dig som utvecklare möjligheten att arbeta i projekt som nästan uteslutande innehåller nyutveckling? Föreställ dig att samma arbetsgivare dessutom erbjuder sina medarbetare att jobba i inhouseprojekt på kontoret i Karlstad samt möjligheten att jobba hemifrån någon dag i veckan. Denna möjlighet kan vi nu erbjuda dig som jobbat några år och nu är redo för nästa tekniska utmaning. Kontoret du kommer ... Visa mer
Om tjänsten
Letar du efter en arbetsgivare som kan erbjuda dig som utvecklare möjligheten att arbeta i projekt som nästan uteslutande innehåller nyutveckling? Föreställ dig att samma arbetsgivare dessutom erbjuder sina medarbetare att jobba i inhouseprojekt på kontoret i Karlstad samt möjligheten att jobba hemifrån någon dag i veckan.

Denna möjlighet kan vi nu erbjuda dig som jobbat några år och nu är redo för nästa tekniska utmaning.

Kontoret du kommer att tillhöra arbetar tillsammans i agila utvecklingsprojekt där kompetensen spänner från nyexade ingenjörer till seniora specialister. Lösningarna ni tar fram innehåller någon form av kartapplikation eller positioneringslösning. Du kommer ges möjlighet att arbeta och driva (om du vill) projekt från start till mål där du som utvecklare medverkar vid framtagande av lösningsarkitektur och funktionalitet samt medverkar i utvecklingsfasen.

Har du som söker intresse av anta en kombinerad roll som utvecklare och Scrum master, PL eller arkitekt, finns den möjligheten på denna arbetsplats.

Din bakgrund
Vi letar efter dig som arbetat minst två år som utvecklare inom .net.
Frontend, backend eller fullstack spelar ingen roll- uppdragen kommer att anpassas utifrån dina intressen och mål.

Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: omgående, med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Karlstad

Om oss
Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. Dagens nyexaminerade talang - morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig - idag och imorgon. Visa mindre

Teknisk säljare Forgex Sweden AB

Om företaget Vill du arbeta i en roll där du kan utvecklas och där din arbetsprestation är viktig för helheten? Just nu söker vi en teknisk säljare till Forgex Sweden AB. Forgex Sweden AB består av två enheter i Sverige: Arvika och Virsbo med ca 125 anställda och ingår i Forgex Group med smedjor i Frankrike och Polen. Vi tillverkar smidesprodukter till tunga fordons- jordbruks- och tillverkningsindustrin och är en av de största smidesaktörerna i Europa. ... Visa mer
Om företaget
Vill du arbeta i en roll där du kan utvecklas och där din arbetsprestation är viktig för helheten? Just nu söker vi en teknisk säljare till Forgex Sweden AB.

Forgex Sweden AB består av två enheter i Sverige: Arvika och Virsbo med ca 125 anställda och ingår i Forgex Group med smedjor i Frankrike och Polen. Vi tillverkar smidesprodukter till tunga fordons- jordbruks- och tillverkningsindustrin och är en av de största smidesaktörerna i Europa. För många av våra kunder är Forgex Sweden mer av en samarbetspartner än en traditionell leverantör då vi utvecklar och förfinar produktionsmetoder för att få bästa tänkbara slutprodukt. Forgex Sweden AB är certifierade enligt Automotive IATF 16949 och ISO 14001.

Tjänsten är en direktrekytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Industrisupport men anställs direkt av Forgex Sweden AB. Alla frågor gällande tjänsten hänvisas till Industrisupports rekryterare.

Dina arbetsuppgifter
I samband med att Forgex Sweden AB tagit marknadsandelar i nya branschområden befinner sig marknadsavdelningen sig i en tillväxtfas och utökar med en ny teknisk säljare för våra smidesprodukter. Som teknisk säljare hos oss är den ena dagen aldrig den andra lik, du arbetar som expert med att hjälpa våra kunder med val av produkter och tekniska lösningar.
Du ansvarar för området sälj vilket innebär att du arbetar med nykundsbearbetning samt underhålla, utveckla och förbättra pågående affärer.

Tjänsten är till våra två enheter i Sverige; Arvika och Virsbo med möjlighet till en flexibel arbetsplats utifrån önskad placering.

Din profil
Forgex Sweden AB söker dig som drivs av ett variationsrikt jobb som är affärs och resultatinriktat. För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort tekniskt kunnande och god materialkännedom som känner sig hemma i en säljande roll. Vi ser att du har tidigare erfarenhet inom området med kunskap inom ritningsläsning, material komplexitet och konstruktion. Du ingår i en lösningsorienterad grupp med korta vägar till beslut där vi ser att du är en god lagspelare som värdesätter teamwork och kan driva egna projekt genom service och långsiktiga relationer.

I denna tjänst kommer du att lösa problem och utmaningar, du är lösningsorienterad och utåtriktad som trivs med att ställas inför olika utmaningar.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har goda datakunskaper med CRM-systemsvana med tidigare erfarenhet inom förhandling, beredning och kalkylering av offerter samt talar och skriver obehindrat i både svenska och Engelska.


Rekryteringen sker löpande där vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sök därför tjänsten redan idag då tillsättningen kan ske innan ansökningstiden har löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan!

Om Industrisupport
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du från första dagen får en anställning hos kundföretaget. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.

Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar inom olika yrkesområden. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Visa mindre

Verktygskonstruktör Forgex Sweden AB

Om företaget Vill du arbeta i en roll där du kan utvecklas och där din arbetsprestation är viktig för helheten? Just nu söker vi en konstruktör till Forgex Sweden AB. Forgex Sweden AB består av två enheter i Sverige: Arvika och Virsbo med ca 125 anställda och ingår i Forgex Group med smedjor i Frankrike och Polen. Vi tillverkar smidesprodukter till tunga fordons- jordbruks- och tillverkningsindustrin och är en av de största smidesaktörerna i Europa. För ... Visa mer
Om företaget
Vill du arbeta i en roll där du kan utvecklas och där din arbetsprestation är viktig för helheten? Just nu söker vi en konstruktör till Forgex Sweden AB.

Forgex Sweden AB består av två enheter i Sverige: Arvika och Virsbo med ca 125 anställda och ingår i Forgex Group med smedjor i Frankrike och Polen.
Vi tillverkar smidesprodukter till tunga fordons- jordbruks- och tillverkningsindustrin och är en av de största smidesaktörerna i Europa.
För många av våra kunder är Forgex Sweden mer av en samarbetspartner än en traditionell leverantör då vi utvecklar och förfinar produktionsmetoder för att få bästa tänkbara slutprodukt. Forgex Sweden AB är certifierade enligt Automotive IATF 16949 och ISO 14001.

Tjänsten är en direktrekytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Industrisupport men anställs direkt av Forgex Sweden AB. Alla frågor gällande tjänsten hänvisas till Industrisupports rekryterare.

Dina arbetsuppgifter
Som konstruktör av smidesverktyg till smidespressar hos Forgex Sweden AB har du en betydande roll i företaget. Du ingår i marknadsgruppen med ansvar för nya och gamla produkter produceras på ett effektivt sätt. Du blir med från idé till färdig produkt och sköter processen från mötet med intressenter till att verktyget är i drift vilket innefattar beräkningar, konstruktion och andra tekniska lösningar. Genom tillverkningsprocessen är du delaktig genom att vara stöd och support till både produktion och tekniska frågor från kunder.
Tjänsten är till våra två enheter i Sverige; Arvika och Virsbo med möjlighet till en flexibel arbetsplats utifrån önskad placering.


Din profil
Vi söker dig som har förmågan att arbeta initiativrikt och analytiskt i en nyskapande miljö. Du ingår i en lösningsorienterad grupp med korta vägar till beslut där vi ser att du är en god lagspelare som värdesätter teamwork och kan driva egna projekt.

Målet är en kostnadseffektiv produktion med säkerställd kvalité och för att lyckas i din roll söker vi dig med teknisk utbildning på ingenjörsnivå eller motsvarande branscherfarenhet med god materialkunskap. Goda kunskaper inom CAM/CAD, CNC och Solidworks är meriterande.
Du har goda datakunskaper samt talar och skriver obehindrat i både svenska och Engelska.

Rekryteringen sker löpande där vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sök därför tjänsten redan idag då tillsättningen kan ske innan ansökningstiden har löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan!


Om Industrisupport
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du från första dagen får en anställning hos kundföretaget. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.

Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar inom olika yrkesområden. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Visa mindre

Dietist till Medicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Ansök    Dec 19    REGION VÄRMLAND    Dietist
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmla... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
Medicinkliniken har ett spännande uppdrag med fyra dietistkollegor som arbetar i team om två.

Varje team har olika fokusområden men ett gemensamt ansvar för helheten. Då två av våra dietister kommer vara föräldralediga söker vi nu två vikarier som kommer ha möjlighet att påverka inriktning och fokusområde utifrån vårt uppdrag.?I uppdraget ingår följande områden: neurologi, infektion, lungmedicin, hjärt- och akutmedicin, diabetes typ 1, gastro, geriatrik, hematologi och reumatologi.

Hälso- och sjukvården i Värmland satsar på att lyfta nutritionsfrågor och dietistens arbete. Vi prioriterar att människor med behov av nutritionsbehandling ska få tillgång till dietistens kompetens. Sedan 2020 har dietisterna en regionsövergripande samordnare, 13 nya tjänster har skapats och vi fortsätter att utveckla vår verksamhet med patienterna i fokus. Som dietist i regionen kommer du ingå i dietisternas nätverk som syftar till att samorganisera yrkesspecifika frågor.?

Som arbetsgivare vill vi ge dig möjlighet att utvecklas och trivas hos oss, därför satsar vi på din arbetsmiljö och dina möjligheter att skapa en spännande karriär och tillvaro hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling utifrån ditt behov, med särskild prioritet i de diagnoser och patientgrupper du som dietist möter??samt en hälsofrämjande arbetsplats med friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.?https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner?qs=förmÃ¥ner

Arbetsbeskrivning
Som dietist hos oss varvar vi arbetet mellan att ha ansvar för avdelningsarbete och egen patientmottagning. Vi utför individuell nutritionsbehandling via fysiska besök, telefonbesök och digitala besök. Inom flera av våra områden arbetar vi gemensamt med läkare och sköterskor i team kring patienten.?

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist och är intresserad av att arbeta med olika diagnoser och patientgrupper.?Tjänsten passar såväl dig med arbetslivserfarenhet som dig som är nyutexaminerad. Hos oss får du trygghet och chans att utveckla din professionella roll med tillgång till mentor och stöd hos kollegor.?Här finns också gott om plats för nyfikenhet och nya idéer. Vi ser gärna att du är en positiv, flexibel person som gillar att arbeta både i team och självständigt.

Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Serviceingenjör till BTG Instruments AB

Serviceingenjör till BTG Instruments AB Föreställ dig ett jobb där du får chansen att arbeta med världsledande teknik. Du får möjlighet att lära dig hur varje produkt fungerar både i teorin och praktiken. Du får dessutom vara en nyckelperson gällande servicefrågor i din region och den som säkerställer att all utrustning fungerar optimalt i kundens process - och genom hela livscykeln. Om något av detta lockar dig så vill vi gärna att du läser vidare om tj... Visa mer
Serviceingenjör till BTG Instruments AB

Föreställ dig ett jobb där du får chansen att arbeta med världsledande teknik. Du får möjlighet att lära dig hur varje produkt fungerar både i teorin och praktiken. Du får dessutom vara en nyckelperson gällande servicefrågor i din region och den som säkerställer att all utrustning fungerar optimalt i kundens process - och genom hela livscykeln.

Om något av detta lockar dig så vill vi gärna att du läser vidare om tjänsten som serviceingenjör hos oss på BTG Instrument.

BTG Instruments AB är världsledande inom området mät- och analysinstrument för övervakning och reglering av avancerade processparametrar inom pappers- och massaindustrin. Under mer än 100 år har vi utvecklat innovativa och kostnadseffektiva sätt att förbättra produktivitet och lönsamhet för pappers- och massaprocesser. BTG grundades 1921 i Sverige, och har idag huvudkontor i Éclépens, Schweiz. Globalt inom koncernen är vi cirka 600 personer. BTG ägs sedan december 2019 av Voith Paper GmbH.

Vad innebär det att jobba som serviceingenjör hos oss?

Som en av serviceingenjörerna i vårt nordiska team innehar du en nyckelroll i vårt uppdrag att förbättra och optimera våra kunders pappers-/massaprocess med hjälp av vårt produktsortiment inom mät- och analysinstrument.

Du ansvarar för det åtagande som våra serviceavtal innebär, vilket innefattar allt från kontakt med kund för inplanering av servicearbete till rapportering efter utfört jobb. Serviceuppdragen innebär bland annat installation och idrifttagning av ny utrustning, felsökning vid funktionsbrister, utbyte av instrument och prestandaoptimeringar. I arbetsuppgifterna ingår även ett ansvar för utbildning hos kund för att säkerställa optimal drift. Även om du många gånger utför dina uppdrag på egen hand finns det ett stort nätverk av duktiga och hjälpsamma ingenjörer inom BTG som alltid finns där för att supporta dig.

I rollen genomför du också viss service remote via BTG Smart Monitoring System. Härifrån genomförs prediktiva analyser, rådgivning och kalibrering av instrument. Du håller dig även uppdaterad om skicket på installerade produkter och föreslår förbättringsåtgärder eller eventuella uppdateringar. Detta görs i samråd med vår säljavdelning som för vidare dialog med kund.

Den här tjänsten innefattar en stor del närvaro hos kunder inom mellersta Sverige, och du kommer därför ha egen tjänstebil med möjlighet att resa upp till 75 % av din tid. Din placering när du är på hemmaplan är geografiskt obunden och vi erbjuder ersättning för hemmakontor, alternativt en arbetsplats på vårt kontor i Säffle. Som ersättning utgår även bonus som baseras på uppfyllnad av försäljningsmål.

Vad behöver du ha med dig i ryggsäcken?

Vi söker dig med en bred teknisk förståelse inom områden som mekanik, automation och/eller elektronik. För att lyckas i rollen bör du ha en teknisk utbildning samt tidigare erfarenhet som instrumentingenjör eller liknande. Har du kunskap och erfarenhet av pappers-/massaprocesser så ökar dina chanser ytterligare. Då vi är en internationell koncern kräver tjänsten att du besitter goda kunskaper i engelska och svenska.

Vi fäster stor vikt vid att hitta en medarbetare med rätt personliga egenskaper. Kundnöjdhet är en viktig grundpelare i vårt bolag och du behöver därför vara en god relationsskapare och tycka om att arbeta, kommunicera och interagera såväl internt som externt. Du har en också förmåga att snabbt bilda dig en helhetsuppfattning om en situation och har ett analytiskt och lösningsorienterat synsätt. För att vi ska bli en bra matchning gillar du att kunna planera ditt eget arbete och har förmågan att prioritera när oväntade situationer uppstår. Hos oss är säkerhet av yttersta vikt och vi förväntar oss därför att du arbetar enligt framtagna instruktioner och lagar. Att driva på och avsluta påbörjade projekt ser du som en självklarhet!

Vad erbjuder vi?

På BTG värderar vi entreprenörskap, nya idéer och eget ansvar. Vi tror på att ge våra medarbetare utrymme för kreativa lösningar för att ständigt hitta nya sätt att utveckla och utvärdera teknologier och metoder. Inom företaget arbetar vi aktivt med att utveckla vår personal. Som serviceingenjör får du en värdefull förståelse för våra produkter, vilket på sikt ger dig god möjlighet att utvecklas ytterligare inom andra roller.

Är du vår nya kollega? Sök omedelbart! I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Technogarden. Du ansöker genom att trycka på ”ansök” i annonsen på technogarden.se, på grund av GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Vi arbetar med löpande urval varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. För mer information om tjänsten, är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Emma Domare som nås på 073-1489116 eller [email protected]

Sista ansökningsdag är 8 januari.

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Jobba I Malta

Ansök    Dec 17    Getdet AB    Kundtjänstmedarbetare
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta! Pratar du ren svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Fast grundlön & bonus ? Jobba i Malta ? Betald resa, boende & utbildning Krav: ? Ren svenska i tal & skrift ? Energisk & vill jobba i Malta ? Inget belastni... Visa mer
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta!
Pratar du ren svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Malta
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Energisk & vill jobba i Malta
? Inget belastningsregister Visa mindre

Säljare till säljteamet i Karlstad

Ansök    Dec 17    Pec Sweden AB    Telefonförsäljare
Att jobba på PEC ska vara utvecklande och roligt, oavsett tidigare erfarenhet! Letar du efter ditt första jobb? Inga konstigheter – vi lär dig allt du behöver. Vill du byta inriktning? Vad spännande! Vi är så gärna med på din resa. Eller är du en erfaren toppsäljare? Då har du alla möjligheter och förutsättningar att utvecklas ännu mer och vässa din förmåga som säljare hos oss. Och vi ska inte hymla med att du kan tjäna riktigt bra pengar, eller vinna tävl... Visa mer
Att jobba på PEC ska vara utvecklande och roligt, oavsett tidigare erfarenhet! Letar du efter ditt första jobb? Inga konstigheter – vi lär dig allt du behöver.
Vill du byta inriktning? Vad spännande! Vi är så gärna med på din resa. Eller är du en erfaren toppsäljare? Då har du alla möjligheter och förutsättningar att utvecklas ännu mer och vässa din förmåga som säljare hos oss.
Och vi ska inte hymla med att du kan tjäna riktigt bra pengar, eller vinna tävlingar med allt ifrån resor till en ny TV, det är ju en del av jobbet!
Hos oss får du en trygg arbetsplats med kollektivavtal via unionen, fast grundlön och generös provision. Det är ett lärorikt och givande arbete på en arbetsplats med ett härligt gruppklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
På PEC säljer vi tjänster och produkter till både nya kunder, passiva kunder och aktiva kunder. PEC har alltid har arbetat åt de största företagen i sina respektive branscher, så du kommer att känna till flera av varumärkena du kommer att sälja.
Några av de varumärkena är tex, Fortum, Bonnier, Egmont, Allente och Bingolotto. Vi har även en avdelning med inkommande samtal då för 1177 Vårdguiden.
Vi har inget krav på tidigare erfarenhet inom försäljning eller av annat arbete, utan vi vill gärna träffa dig som:
- Ser värdet i att representera några av marknadens största varumärken.
- Är en god lyssnare och ser möjligheter i alla situationer.
- Vill belönas utefter resultat.
- Letar efter ett jobb med utvecklingsmöjligheter.
- Har mycket goda språkkunskaper i svenska - tal och skrift, detta då vi ställer höga krav på tydlighet och förmågan att förklara produkten.
Välkommen till PEC! Visa mindre

Marknadsförare till Carlo Gavazzi

Ansök    Dec 16    Qtym AB    Marknadsförare
Carlo Gavazzi är ett internationellt teknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter. I våra fabriker tillverkas produkter för de globala marknaderna inom industri och fastighetsautomation. Våra fabriker som finns i Italien, Litauen, på Malta och i Kina är ISO90001-certifierade. I Sverige har Carlo Gavazzi funnits representerade sedan 1979, vi servar våra kunder med försäljning, support och administration. Huvudko... Visa mer
Carlo Gavazzi är ett internationellt teknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter. I våra fabriker tillverkas produkter för de globala marknaderna inom industri och fastighetsautomation. Våra fabriker som finns i Italien, Litauen, på Malta och i Kina är ISO90001-certifierade.

I Sverige har Carlo Gavazzi funnits representerade sedan 1979, vi servar våra kunder med försäljning, support och administration. Huvudkontoret ligger i Karlstad och vi finns även representerade i Stockholm, Göteborg, Örebro, Varberg och Kristianstad.

Marknadsförare till Carlo Gavazzi
Nu söker vi en allsidig marknadsförare som vill ansvara för att öka synlighet och försäljning av Carlo Gavazzis produkter och tjänster. Det är en varierande roll med målet att stärka kundrelationer och stötta säljorganisationen genom att skapa, sprida och följa upp marknadsföring i tryckta och digitala medier.

Carlo Gavazzi erbjuder ett brett sortiment av elektriska automationsprodukter av olika slag. Produkterna och tjänsterna syftar bland annat till att mäta, spara, övervaka, säkra och effektivisera elanvändning. Det händer mycket på marknaden och vi har en spännande tid framför oss!

Dina arbetsuppgifter
Som marknadsförare ansvarar du för marknadsföringen hos Carlo Gavazzi. Du arbetar nära försäljningschefen och andra kollegor för att maximera effekten av de marknadsföringsaktiviteter som genomförs. Det finns ett centralt marknadsteam i Italien som bidrar med innehåll och en central marknadsplan. Du ansvarar för och driver marknadsföringen i Sverige.

Du kommer att:

• Ta fram innehåll för digitala kanaler och skapa trycksaker
• Planera, genomföra och utvärdera marknadsinsatser
• Sköta och följa upp annonsering
• Arbeta aktivt med mejlutskick
• Sammanställa marknadsdata och ta fram rapporter

Önskad kunskap och erfarenhet
Vi tror att du gillar varierade uppgifter och har förmåga att driva flera projekt på samma gång. Du lyssnar både inåt och utåt och är nyfiken på vad våra kunder och målgrupper söker, och hur du kan stötta den interna organisationen.

Vi önskar att du:

• Är bekväm med att skriva egna texter och korrekturläsa andras, på svenska och engelska
• Är van vid att jobba i något CRM-verktyg
• Kan projektleda marknadsaktiviteter, innehållsproduktion, annonsering och marknadsundersökningar
• Är med och utvecklar och agerar på marknadsplaner och marknadsstrategier

Du har känsla för text och bild och kan skapa innehåll för webb och enklare trycksaker. Du är van vid att arbeta i olika digitala verktyg och tycker att det är roligt att lära nytt. Vi arbetar i verktyg som: Wordpress, Google Analytics och Hubspot. Våra viktigaste kanaler är webb, digitala kampanjer, nyhetsbrev och LinkedIn. Om du har kunskaper inom SEO är det ett plus.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Tjänsten är heltid och stationerad i Karlstad. Din ansökan vill vi ha senast den 27 januari. Observera att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Ramström. [email protected] , 054-14 18 00. Visa mindre

Analog ASIC-konstruktör till Shortlink

Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad. Om tjänsten Som konstruktör på ShortLink får du vara med och utveckla nya unika pr... Visa mer
Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad.

Om tjänsten

Som konstruktör på ShortLink får du vara med och utveckla nya unika produkter med spets. Vi arbetar med företag som behöver vår expertis inom ASIC-utveckling, ofta för att skapa marknadsledande produkter inom sitt segment. Det kan t.ex. handla om uppkopplade sensorer, hörselhjälpmedel eller specialiserade produkter för industriell miljö.

Som ASIC-konstruktör kommer du vara delaktig i hela utvecklingskedjan från förstudie, systemering/specifikation, ASIC-konstruktion till test/verifiering. Varierande kundprojekt och arbetsuppgifter gör att jobbet aldrig blir enformigt.

Vi använder bara förstklassiga utvecklingsverktyg, främst från Cadence, och håller oss med en omfattande instrumentuppsättning för test och mätningar.

Vi erbjuder dig ett utvecklande och kreativt arbete där du får fokusera på tekniskt utvecklingsarbete på hög nivå. Du kommer att ingå i vårt team för utveckling av analoga och mixed-signal ASIC'ar. De flesta av dina kollegor kommer att ha någon form av hybridarbetsupplägg där tid på kontoret varvas med hemarbete.

Om dig

Vi söker dig med erfarenhet av analog kretskonstruktion i CMOS. Vi har plats för såväl juniora som seniora sökande.

Vi söker dig som ser det som en utmaning att hitta nya idéer och lösningar. Vi tror att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom ett relevant område - exempelvis elektroteknik eller teknisk fysik.

Som person är du problemlösande, ansvarstagande och resultatinriktad.

Om oss

ShortLink fokuserar på utveckling av lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 25 år i branschen, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag. ShortLink-gruppen består av tre systerbolag - ShortLink AB som fokuserar på R&D, ShortLink Compliance AB som bedriver testverksamhet i sitt eget Testcenter, samt RangeAnt som bedriver försäljning och utveckling av antenner. För oss är kvalitet i varje detalj en självklarhet, därför är vi även ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015.

Om processen

I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Movér, FoU-chef på ShortLink, på telefon 070 24 99 700 eller våra konsulter på Testhuset, Bengt Libäck på telefonnummer 070 594 72 77 eller Linus Westling på 076 326 23 47.

Välkommen med din ansökan senast 16 januari. Visa mindre

Projektledare till Shortlink

Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad. Om tjänsten Som projektledare kommer du driva utvecklingsprojekt med ansvar över al... Visa mer
Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad.

Om tjänsten
Som projektledare kommer du driva utvecklingsprojekt med ansvar över allt från specifikation till färdig produkt. Du kommer ha ett helhetsansvar över dina projekt, att specifikationer och tidsplaner följs, både internt och externt. Du kommer att leda dina egna projektgrupper och/eller ett antal delprojekt.

Vi erbjuder dig ett utvecklade och fritt arbete i ett växande företag. Vi arbetar några av framtidens högteknologiska lösningar. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utveckling av avancerade elektrotekniska system, ofta i en internationell miljö vad gäller kunder och underleverantörer. Vi arbetar med diskret hård- och mjukvaruutveckling samt utveckling av egna IC-kretsar.

Om dig
Som person har du förmåga att anpassa dig i nya miljöer och du trivs med att skapa nya kontakter. Du har en god kommunikativ förmåga då du kommer fungera som en förlängd arm i projekten. Vi tror även att du är självständig, handlingskraftig och van vid att ta egna initiativ.

För att lyckas i tjänsten har du:

- Erfarenhet av teknisk konstruktion & projektledning
- Arbetat i projekt inom inbyggda system med t.ex. förstudie och serietillverkning

Om oss
ShortLink fokuserar på utveckling av lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 25 år i branschen, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag. ShortLink-gruppen består av tre systerbolag - ShortLink AB som fokuserar på R&D, ShortLink Compliance AB som bedriver testverksamhet i sitt eget Testcenter, samt RangeAnt som bedriver försäljning och utveckling av antenner. För oss är kvalitet i varje detalj en självklarhet, därför är vi även ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015.

Om processen
I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Movér, FoU-chef på ShortLink, på telefon 070 24 99 700 eller våra konsulter på Testhuset, Bengt Libäck på telefonnummer 070 594 72 77 eller Linus Westling på 076 326 23 47.

Välkommen med din ansökan senast 6 januari Visa mindre

Ramudden söker depåmedarbetare till Karlstad

OM OSS Ramudden skapar säkra arbetsplatser längs vägarbeten, byggnationer, anläggningar, järnvägar och andra infrastrukturprojekt. Vi erbjuder anpassade lösningar med omtanke om människors trygghet och arbetsmiljö. Vi tillhandahåller utrustning när och där det behövs, utför tjänster på plats samt utbildar våra kunders medarbetare i säkra arbetsplatser. Vi hjälper också till att säkra publika platser. Vårt syfte är att se till att människor kommer hem oska... Visa mer
OM OSS

Ramudden skapar säkra arbetsplatser längs vägarbeten, byggnationer, anläggningar, järnvägar och andra infrastrukturprojekt. Vi erbjuder anpassade lösningar med omtanke om människors trygghet och arbetsmiljö. Vi tillhandahåller utrustning när och där det behövs, utför tjänster på plats samt utbildar våra kunders medarbetare i säkra arbetsplatser. Vi hjälper också till att säkra publika platser. Vårt syfte är att se till att människor kommer hem oskadda varje dag, oavsett om de jobbar på en arbetsplats eller bara passerar den. Vi finns idag på ett 70-tal platser i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Kanada och omsätter runt 1,8 miljarder SEK per år och har ca 800 anställda.

Vi söker nu en depåmedarbetare till vår verksamhet i Karlstad. Karlstad ingår i Region Mitt tillsammans med orterna Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro.

OM TJÄNSTEN

Som depåmedarbetare hos oss arbetar du med att hjälpa våra kunder med helhetslösningar för säkra arbetsplatser längs väg- och byggarbeten. I arbetsuppgifterna ingår att leverera material efter beställning, transportera ut detta till arbetsplatserna och sätta upp skyltar, barriärer och övriga skyddsanordningar. Du kommer också att arbeta som trafikvakt och lots. Allt efter våra kunders önskemål.

Du kommer arbeta i ett team där samarbete mellan TMA-bil, kranbil och servicepersonal är nyckeln till framgång. När du inte är ute längs vägen är du på vår depå och tar hand om vårt material och våra kunder. Hos oss hjälps alla åt där det behövs och vi utvecklas tillsammans.

Tjänsten är heltid med placering i Karlstad. Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid, men natt- och helgjobb kan förekomma.

OM DIG

Vi söker dig som är flexibel och som tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett ordningssinne och god lokalkännedom kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. B-körkort är ett krav. Har du BE-körkort eller C-körkort ser vi det som meriterande, likaså om du har truckkort.

Vi arbetar som ett team där vi alla samarbetar och ställer upp för varandra.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Nära, drivna och omtänksamma

Vi jobbar nära våra kunder och är lyhörda för deras behov. Vi är drivna i vårt jobb och hittar nya smarta lösningar som bidrar till vår ledande ställning i branschen. Vi är omtänksamma och personliga i samarbetet med våra kunder.

DETTA ERBJUDER VI DIG

Som vår nya kollega kan du se fram emot ett framåtblickande företag med stor entreprenörsanda, en stark sammanhållning och en stabil arbetsplats. Vi vet att alla duktiga medarbetare är vår största tillgång. Därför satsar vi extra mycket på kompetensutveckling och fortbildning av alla i personalen.

Vi har även en friskvårdssatsning som vi kallar "Passion for health" med fokus på att vi skall må bra i vardagen, stärka sammanhållningen och leva hälsosammare. Som medarbetare på Ramudden kan du ta del av många olika förmåner inom hälsa, friskvård och fritid.

Läs mer på https://www.ramudden.se/passionforhealth

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen sker löpande, välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mjukvaruutvecklare inbyggda system till Shortlink

Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad. Om tjänsten Marknaden för uppkopplade produkter utvecklas snabbt och vårt kunnande... Visa mer
Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad.

Om tjänsten

Marknaden för uppkopplade produkter utvecklas snabbt och vårt kunnande och kompetens är starkt efterfrågad. Vi arbetar in-house eller på plats hos kunden i distribuerad och flexibel form. Våra kunder finns inom en mängd olika segment, vilket gör våra projekt mycket omväxlande. Det kan exempelvis handla om uppkopplade sensorer, hörselhjälpmedel eller specialiserade produkter för industriell miljö.

Utvecklingsprojekten bedrivs mot flera kunder och till olika applikationer, vilket gör att ditt arbete aldrig blir enformigt. Du kommer ingå i ett team med erfarna utvecklare och bidra i hela utvecklingskedjan från förstudie, systemering, utveckling till test och verifiering. Vi har plats för såväl juniora som seniora sökande.

Vi erbjuder dig ett utvecklande och kreativt arbete där du får fokusera på tekniskt utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i vårt team för utveckling av mjukvara och inbyggda system. Beroende på projekt kan du även komma att jobba med mjukvaruutveckling inom ASIC-utvecklingsprojekt. De flesta av dina kollegor kommer att ha någon form av hybridarbetsupplägg där tid på kontoret varvas med hemarbete.

Om dig

Vi tror att du är en prestigelös problemlösare som tar stort ansvar för ditt arbete. Du är en lagspelare men trivs även med självständigt arbete.

Vi söker dig som har erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system. Programmeringsspråk vi använder är C/C#, därför är det bra om du har kännedom och kunskap inom dessa. Ett plus är om du också har erfarenhet eller intresse för kretskortskonstruktion på PCB-nivå.

Om oss

ShortLink fokuserar på utveckling av lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 25 år i branschen, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag. ShortLink-gruppen består av tre systerbolag - ShortLink AB som fokuserar på R&D, ShortLink Compliance AB som bedriver testverksamhet i sitt eget Testcenter, samt RangeAnt som bedriver försäljning och utveckling av antenner. För oss är kvalitet i varje detalj en självklarhet, därför är vi även ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015.

Om processen

I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Movér, FoU-chef på ShortLink, på telefon 070 24 99 700 eller våra konsulter på Testhuset, Bengt Libäck på telefonnummer 070 594 72 77 eller Linus Westling på 076 326 23 47.

Välkommen med din ansökan senast 16 januari. Visa mindre

Elektronikingenjör till Shortlink

Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad. Om tjänsten I rollen som Elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med avanc... Visa mer
Vill du vara med och utveckla morgondagens nya och smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? Med lång erfarenhet och unika kompetenser driver vi utvecklingen framåt och bortom standard enligt mottot - litet, trådlöst och strömsnålt. Vi på ShortLink växer då vi har en stark orderingång, därför söker vi nu kollegor till våra drivna team i Linköping och Karlstad.

Om tjänsten

I rollen som Elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med avancerade konstruktionslösningar som hjälper våra kunder att göra deras produkter till marknadsledare. Du kommer få möjligheten att vara med att utveckla framtidens kostnadseffektiva analoga och/ eller digitala systemlösningar med hög prestanda.

Vi använder bara state-of-the-art utvecklingsverktyg och håller oss med en omfattande instrumentuppsättning för test och mätningar.

Vi erbjuder dig ett utvecklande och fritt arbete i ett växande företag som arbetar med många av framtidens tekniska lösningar.

Om dig

Som person är du självständig , passionerad och resultatdriven som ser möjligheter när andra ser hinder.

Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen och som brinner för morgondagens elektronik och teknik. Du trivs i en utmanande arbetsmiljö där du får arbeta med komplex problemlösning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med digital implementation mot FPGA eller ASIC eller har erfarenhet av RF-konstruktion.

Om oss

ShortLink fokuserar på utveckling av lågeffektelektronik för trådlös kommunikation och bärbara produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 25 år i branschen, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag. ShortLink-gruppen består av tre systerbolag - ShortLink AB som fokuserar på R&D, ShortLink Compliance AB som bedriver testverksamhet i sitt eget Testcenter, samt RangeAnt som bedriver försäljning och utveckling av antenner. För oss är kvalitet i varje detalj en självklarhet, därför är vi även ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015.

Om processen

I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Movér, FoU-chef på ShortLink, på telefon 070 24 99 700 eller våra konsulter på Testhuset, Bengt Libäck på telefonnummer 070 594 72 77 eller Linus Westling på Vill 076 326 23 47.

Välkommen med din ansökan senast 16 januari. Visa mindre

Regionchef Pågen

Ansök    Dec 16    Pågen AB    Försäljningschef
Pågen är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen, vars bagartradition började redan 1878. Företaget har ett långsiktigt och hållbart perspektiv med omsorg om sina medarbetare, kunder, konsumenter och vår jord. Idag bakar och säljer Pågen ca 60 olika produkter som hittar du i alla svenska matbutiker, i Danmark, Norge, Finland och ... Visa mer
Pågen är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen, vars bagartradition började redan 1878. Företaget har ett långsiktigt och hållbart perspektiv med omsorg om sina medarbetare, kunder, konsumenter och vår jord. Idag bakar och säljer Pågen ca 60 olika produkter som hittar du i alla svenska matbutiker, i Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vissa produkter exporteras till 25 olika länder. Företaget har en positiv
försäljningsutveckling och verkar i en stabil bransch. I Sverige finns medarbetare över hela landet för att varje dag kunna förse butiker och konsumenter med färskt bröd. Huvudkontor ligger i Malmö, med två bagerier i Malmö och i Göteborg, omsättningen är 4 miljarder SEK.
Mer information hittar du på
www.pagen.se


Är du en driven och målinriktad ledare som gillar att jobba i ett högt tempo, ha stort eget ansvar och har du erfarenhet från försäljning inom livsmedelsbranschen? 

Arbetsbeskrivning

Pågen söker nu en Regionchef med placeringsort i Karlstad. I denna roll har du driftsansvar för regionen och personalansvar för ca 20 medarbetare. Din huvudsakliga uppgift blir att driva lönsam försäljning, både för oss och för våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av försäljning, daglig drift och att coacha och leda dina medarbetare att nå sin fulla potential. Du har fullt resultatansvar för regionen och ansvarar även för den långsiktiga affärsplaneringen.

Du rapporterar till Försäljningsområdeschefen för Norra Sverige.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:


• Ansvara för att uppnå regionens resultat-, försäljning- och kostnadsbudget (AP)
• Ansvara för framtagande av årlig försäljningsområdesplan
• Säkerställa genomförande av marknadsplan och driva regionala program för att säkra marknadstillväxt
• Säkerställa att regionsmål och andra uppsatta mål uppnås
• Ansvara för att säkra den dagliga driften och att lagar och regler efterlevs
• Ansvara för att säkerställa en effektiv säljorganisation avseende distribution, plock, färskhet och försäljning i butik
• Säkra rätt order i butik (ROB) genom att samresa 2-3 ggr per vecka samt genomföra regelbundna uppföljningsmöten med samtliga säljare
• Kontinuerligt utvärdera ruttning för att säkra konkurrenskraft och kostnadseffektivitet
• Ledaransvar för samtliga medarbetare på området
• Säkerställa arbetssätt för samtliga medarbetare i respektive roll
• Löpande utveckla organisationen för att säkra rätt kompetens på rätt plats/roll
• Arbetsmiljöansvarig

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för försäljning, som drivs av att uppnå resultat tillsammans med andra och som har en bakgrund där du haft resultat- och personalansvar. Du har erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling och förbättringar och har minst 3 - 5 års erfarenhet från kvalificerad och dokumenterat framgångsrik försäljning inom livsmedelsbranschen.

Som person är du resultatorienterad och arbetar utifrån att hela tiden skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare. Du trivs med att vara ute på destinationerna och coacha ”hands on”.

För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt eget driv, vara handlingskraftig, målinriktad och prestigelös. Du skapar goda relationer såväl internt som externt och har en god kommunikativ förmåga med fallenhet för att förklara, vinna förtroende och få människor med dig. Du är en naturlig ledare och lagspelare som motiverar, inspirerar och genom ditt ledarskap förstärker positiva beteende och prestationer. Ditt arbete kännetecknas av struktur och hög kvalitet. Du är van att se olika affärsmöjligheter och ser det som en självklarhet att fokusera på lönsamhet. Du tar egna initiativ och har en god problemlösningsförmåga. 

Det är viktigt att du är trygg i ditt hantverk, är strukturerad och trivs i en kreativ kultur med högt tempo och snabba förändringar. Du är inte rädd för att utmana och du motiveras av perspektivväxlingen mellan helhet och att fördjupa dig i detaljer och du har en god förmåga att prioritera däremellan. Du har en mycket god förmåga att föra en konstruktiv dialog med uppdragsgivare, hantera den entreprenöriella kulturen med mod att ta diskussioner högt och lågt.

Vi tror att du har försäljnings- eller marknadsföringsutbildning el likvärdigt som bakgrund. Erfarenhet som butikschef eller försäljningschef inom DVH samt kompetens inom kategoriarbete är meriterande.

Krav: B-körkort, goda ekonomi- och IT-kunskaper samt goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi dig?

Detta är en bred, utvecklande och aktiv roll, och vi ger dig möjlighet att jobba självständigt och med stort eget ansvar.

På Pågen bakar vi med kärlek – och vårt uppdrag är långsiktigt. Vi vill kunna lämna över ett bättre Pågen till framtida generationer. Det betyder att vi arbetar för att skapa hållbara lösningar och vi slösar inte med våra resurser. Vi samarbetar för att kunna vara modiga och tänka stort och nytt, och vi är nyfikna och lyssnar för att hela tiden lära mer.  Våra värderingar är Engagemang, Mod, Ansvar och vilket vägleder oss i vår vardag.

Ansökan

För mer information om tjänsten, kontakta Försäljningsområdeschef Johannes Fogelqvist på tel 040 - 672 80 15. 

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2023! Visa mindre

Elektriker till Sesol i Karlstad

Nu har du chansen att bli en del av ett härligt team som levererar högkvalitativa installationer till våra kunder. Du är en vardagshjälte som blir ansiktet utåt för hela organisationen. Har du även erfarenhet inom el- och serviceinstallationer? Toppen, då är det dig vi söker! Vilka är vi? Med våra 900 medarbetare är vi det självklara valet för installation av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Vi har all personal in-house och levererar alltid med hö... Visa mer
Nu har du chansen att bli en del av ett härligt team som levererar högkvalitativa installationer till våra kunder. Du är en vardagshjälte som blir ansiktet utåt för hela organisationen. Har du även erfarenhet inom el- och serviceinstallationer? Toppen, då är det dig vi söker!

Vilka är vi?

Med våra 900 medarbetare är vi det självklara valet för installation av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Vi har all personal in-house och levererar alltid med högsta kundnöjdhet i fokus. Vår kundkrets innefattar allt från den lilla villan till stora solcellsparker. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping och vi har också etablerat oss på 13 andra orter runt om i landet. Bland annat Kalmar, Helsingborg, Örebro, Södra Stockholm, Göteborg, Norrköping och Uppsala. Det gör att vi är en lokal leverantör där både privat- och företagskunder hittar sina lösningar!

Vem är du?

Du är en viktig del i allt vi gör. Alla våra installationer kräver en varsam hand av en kompetent elektriker för att fungera. I detta arbete blir du både vår och kundens vardagshjälte. Din vardag är varierande där största delen av ditt arbete utförs ute hos kund, så det är bra om kommunikation och kundkontakt känns naturligt för dig. Du arbetar tätt med våra projektledare, arbetschefer och montörer, därför lägger vi stor vikt vid att du är samarbetsvillig, strukturerad och kommunikativ. En annan viktig egenskap är att du är självgående och därmed vågar ta egna initiativ i en föränderlig miljö.

Ditt arbete består bland annat av:

- Ombyggnationer av elcentraler, mätarskåp och ställverk.

- Installationer och driftsättning av laddstationer, solcellsanläggningar och batterier ute hos våra kunder.

- Överlämning till och utbildning av kund.

Krav för att söka tjänsten

- Du är minst 1:A-årsmontör eller högre.

- Du har B-körkort.

- Du behärskar svenska språket i tal och skrift.

Detta erbjuder vi dig

Hos oss får du frihet i ditt arbete. Du kommer ha ett roligt arbete med goda förmåner, arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. Du får en egen fullkittad servicebil utrustad med de verktyg du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Du får även möjlighet att delta i interna tävlingar och bonussystem.

Om anställningen:

- Lön: Fast lön

- Placering: Karlstad

- Tillträde: Enligt överenskommelse

- Anställningsvillkor: Heltid

Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!

För frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Ansökningar tas endast emot via vår karriärsida. Visa mindre

Resande Elektriker till Sesol i Karlstad

Nu har du chansen att bli en del av ett härligt team som levererar högkvalitativa installationer till våra kunder. Du är en vardagshjälte som blir ansiktet utåt för hela organisationen. Har du även erfarenhet inom el- och serviceinstallationer? Toppen, då är det dig vi söker! Vilka är vi? Med våra 900 medarbetare är vi det självklara valet för installation av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Vi har all personal in-house och levererar alltid med hö... Visa mer
Nu har du chansen att bli en del av ett härligt team som levererar högkvalitativa installationer till våra kunder. Du är en vardagshjälte som blir ansiktet utåt för hela organisationen. Har du även erfarenhet inom el- och serviceinstallationer? Toppen, då är det dig vi söker!

Vilka är vi?

Med våra 900 medarbetare är vi det självklara valet för installation av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Vi har all personal in-house och levererar alltid med högsta kundnöjdhet i fokus. Vår kundkrets innefattar allt från den lilla villan till stora solcellsparker. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping och vi har också etablerat oss på 13 andra orter runt om i landet. Bland annat Kalmar, Helsingborg, Örebro, Södra Stockholm, Göteborg, Norrköping och Uppsala. Det gör att vi är en lokal leverantör där både privat- och företagskunder hittar sina lösningar!

Vem är du?

Du är en viktig del i allt vi gör. Alla våra installationer kräver en varsam hand av en kompetent elektriker för att fungera. I detta arbete blir du både vår och kundens vardagshjälte. Din vardag är varierande där största delen av ditt arbete utförs ute hos kund, så det är bra om kommunikation och kundkontakt känns naturligt för dig. Som resande elektriker kan resor med övernattning på annan ort förekomma i ditt arbete. Därmed är det bra om din vardag tillåter detta. Du arbetar tätt med våra projektledare, arbetschefer och montörer, därför lägger vi stor vikt vid att du är samarbetsvillig, strukturerad och kommunikativ. En annan viktig egenskap är att du är självgående och därmed vågar ta egna initiativ i en föränderlig miljö.

Ditt arbete består bland annat av:

- Ombyggnationer av elcentraler, mätarskåp och ställverk.

- Installationer och driftsättning av laddstationer, solcellsanläggningar och batterier ute hos våra kunder.
- Överlämning till och utbildning av kund.Krav för att söka tjänsten

- Du är minst 1:A-årsmontör eller högre.

- Du har B-körkort.

- Du behärskar svenska språket i tal och skrift.

Detta erbjuder vi dig

Hos oss får du frihet i ditt arbete. Du kommer ha ett roligt arbete med goda förmåner, arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. Du får en egen fullkittad servicebil utrustad med de verktyg du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Du får även möjlighet att delta i interna tävlingar och bonussystem.

Om anställningen:

- Lön: Fast lön

- Placering: Karlstad

- Tillträde: Enligt överenskommelse

- Anställningsvillkor: Heltid

Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!

För frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Ansökningar tas endast emot via vår karriärsida. Visa mindre

Servicechef inom ventilation

Fläkt Teknik är en del av Currentum som är en marknadsledande installationskoncern inom VS, sprinkler, ventilation, energi och automation, el och säkerhet. I gruppen ingår över 40 bolag som finns representerade på ett trettiotal orter i Sverige, samt i Finland. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel. Tillsammans utgörs Currentum av cirka 1 300 medarbetare och har en omsättning på 4 miljarder kronor. Om oss Vi kan frisk luft. Vi vet att ett b... Visa mer
Fläkt Teknik är en del av Currentum som är en marknadsledande installationskoncern inom VS, sprinkler, ventilation, energi och automation, el och säkerhet. I gruppen ingår över 40 bolag som finns representerade på ett trettiotal orter i Sverige, samt i Finland. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel. Tillsammans utgörs Currentum av cirka 1 300 medarbetare och har en omsättning på 4 miljarder kronor.
Om oss
Vi kan frisk luft. Vi vet att ett bra inomhusklimat lönar sig och skapar en bättre arbetsmiljö. Folk mår bättre, tänker klarare och orkar mer när luften är fräsch och rätt tempererad. Sedan 1990 har vi projekterat, installerat och driftsatt anläggningar för luftbehandling. Vi har mycket god erfarenhet av olika entreprenadformer; allt från totalentreprenader till partneringentreprenader och med en stor gemensam kunskapsbank, som kommer projekten väl till pass. Vår serviceavdelning har ett stort antal serviceavtal som sköter om våra kunders fastighetsbestånd. Flera av våra medarbetare har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. Vi är ca 80 anställda och finns på Örsholmens industriområde i Karlstad. Vi vill vara en personlig partner med snabbt fotarbete, kloka lösningar samt en jordnära attityd. Det är sådana vi är som människor och det är så vi hoppas att ni upplever att det är i kontakten med oss. Vi håller garanterat vad vi lovar och vi sätter vår värdegrund ÄRA (Ärlighet Respekt Ansvar) högst på dagordningen.
Om jobbet
Du ingår i en arbetsgrupp med två serviceledare, en servicekoordinator och ett tjugotal servicetekniker med olika behörigheter/inriktningar. Som servicechef hos oss på Fläkt Teknik kommer du tillsammans med serviceledarna och servicekoordinatorn att bli en viktig del i arbetet med att leda och utveckla både serviceavdelningens verksamhet och personal. En del av arbetet innebär att utveckla och effektivisera befintliga rutiner för att säkerställa att vi arbetar utifrån vår värdegrund ÄRA och samtidigt levererar en mycket hög servicenivå. Du ansvarar för arbetsmiljöfrågor och håller både medarbetar- och lönesättande samtal. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för uppföljning av serviceavdelningens ekonomi, produktivitet och personal samt hanteringen av kunder, avtal, tidsplaner och fakturering. Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt och du arbetar hela tiden med målet att stötta, utveckla samt att skapa nya affärsmöjligheter. I rollen ingår du i ledningsgruppen och du rapporterar direkt till VD.
Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från att arbeta som ledare. Du har ett stort engagemang, är närvarande och drivs av att både stötta och utveckla medarbetare och verksamheten. Du har mycket god kommunikationsförmåga, trivs med att ha ett stort kontaktnät samt har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad. Rollen kräver att du är flexibel och lätt kan ställa om utifrån verksamheten och kundernas behov. Du har sedan tidigare vana från att arbeta i olika IT-system. I rollen krävs även goda kunskaper i svenska och B-körkort. Teknisk utbildning och/eller erfarenhet inom ventilationsbranschen ser vi som meriterande likaså om du tidigare utfört utvecklingsarbete. När du är ute på jobb så företräder du oss på ett ärligt, respektfullt och ansvarsfullt sätt.
Anställningen
Tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fläkt Teknik har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Serviceledare inom ventilation

Fläkt Teknik är en del av Currentum som är en marknadsledande installationskoncern inom VS, sprinkler, ventilation, energi och automation, el och säkerhet. I gruppen ingår över 40 bolag som finns representerade på ett trettiotal orter i Sverige, samt i Finland. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel. Tillsammans utgörs Currentum av cirka 1 300 medarbetare och har en omsättning på 4 miljarder kronor. Om oss Vi kan frisk luft. Vi vet att ett b... Visa mer
Fläkt Teknik är en del av Currentum som är en marknadsledande installationskoncern inom VS, sprinkler, ventilation, energi och automation, el och säkerhet. I gruppen ingår över 40 bolag som finns representerade på ett trettiotal orter i Sverige, samt i Finland. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel. Tillsammans utgörs Currentum av cirka 1 300 medarbetare och har en omsättning på 4 miljarder kronor.
Om oss
Vi kan frisk luft. Vi vet att ett bra inomhusklimat lönar sig och skapar en bättre arbetsmiljö. Folk mår bättre, tänker klarare och orkar mer när luften är fräsch och rätt tempererad. Sedan 1990 har vi projekterat, installerat och driftsatt anläggningar för luftbehandling. Vi har mycket god erfarenhet av olika entreprenadformer; allt från totalentreprenader till partneringentreprenader och med en stor gemensam kunskapsbank, som kommer projekten väl till pass. Vår serviceavdelning har ett stort antal serviceavtal som sköter om våra kunders fastighetsbestånd. Flera av våra medarbetare har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. Vi är ca 80 anställda och finns på Örsholmens industriområde i Karlstad. Vi vill vara en personlig partner med snabbt fotarbete, kloka lösningar samt en jordnära attityd. Det är sådana vi är som människor och det är så vi hoppas att ni upplever att det är i kontakten med oss. Vi håller garanterat vad vi lovar och vi sätter vår värdegrund ÄRA (Ärlighet Respekt Ansvar) högst på dagordningen.
Om jobbet
Du ingår i en arbetsgrupp med ytterligare en serviceledare, en servicekoordinator och ett tjugotal servicetekniker med olika behörigheter/inriktningar. Som serviceledare hos oss på Fläkt Teknik kommer du arbeta med att leda, planera och fördela det dagliga arbetet på serviceavdelningen. Du hjälper även till med prioritering av arbetsuppgifter utifrån inkomna felanmälningar. I arbetet säkerställer du att befintliga serviceavtal hanteras korrekt, du kommer med förslag på lösningar och förbättringar till våra kunder och kan genom det även se till att vi säkrar upp nya affärsmöjligheter. Du ger tekniskt stöd till både dina medarbetare och kunder. Som serviceledare är du närvarande och ser till att motivera, stötta och utveckla dina medarbetare. I rollen ingår även att vara en viktig del i serviceavdelningens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Administration i form av protokoll, fakturering m.m. ingår också i tjänsten.
Din profil
Vi söker dig som har teknisk utbildning och/eller flerårig erfarenhet inom ventilationsbranschen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att leda och motivera andra. Du trivs med att ha ett stort kontaktnät, du är serviceinriktad och har förmågan att skapa samt upprätthålla goda relationer. Du har god kommunikationsförmåga och känner dig trygg med att fatta beslut. Rollen kräver att du lätt kan ställa om utifrån verksamheten och kundernas behov samt att du har god problemlösningsförmåga. Du har sedan tidigare vana från att arbeta i olika IT-system och du utför ditt arbete på ett strukturerat sätt. I rollen krävs även goda kunskaper i svenska och B-körkort. När du är ute på jobb så företräder du oss på ett ärligt, respektfullt och ansvarsfullt sätt.
Anställningen
Tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fläkt Teknik har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Rektor

Föräldrakooperativet Räven i Ur och Skur söker rektor Om oss Föräldrakooperativet Räven i Ur och Skur i Väse mellan Karlstad och Kristinehamn grundades 1988. Verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets i Ur och Skur-pedagogik vilket betyder att stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus. Naturen är en självklar lärmiljö där varje barn ges förutsättningar att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet. Vi tror att ett väl grundat naturintresse ger livskval... Visa mer
Föräldrakooperativet Räven i Ur och Skur söker rektor
Om oss
Föräldrakooperativet Räven i Ur och Skur i Väse mellan Karlstad och Kristinehamn grundades 1988. Verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets i Ur och Skur-pedagogik vilket betyder att stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus. Naturen är en självklar lärmiljö där varje barn ges förutsättningar att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet.
Vi tror att ett väl grundat naturintresse ger livskvalitet hela livet!
Vi driver Förskolan Räven i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är vårdnadshavare, som medlemmar i föreningen Föräldrakooperativet Räven, som tar hand om och driver förskolan tillsammans.
Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar vilket ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö. Tillsammans med pedagogerna arbetar vårdnadshavarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen.
Vi har cirka 20–25 barn på Räven. Alla barn äter och leker tillsammans, men i den pedagogiska verksamheten är de jämnt fördelade i tre åldersgrupper: Skogsknopp-, Skogsknytte- och Skogsmullegrupp. Sammansättningen i respektive grupp formas efter barnens behov och ålder. I grupperna arbetar man med åldersanpassade aktiviteter och teman.
Dina arbetsuppgifter
Vi är öppna för att anpassa rollens omfattning efter dina önskemål och egna tankar kring rollen.
Fördelningen idag mellan tjänsten som rektor och pedagog är ca 20% rektorstjänst och 80% pedagog. Styrelsen är även öppen för att enbart anställa en rektor på ca 25-30%.
Som rektor på Rävens förskola leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med arbetsgruppen på förskolan. Du har det övergripande ansvaret för förskolans pedagogiska arbete och att målen enligt läroplan följs. Som rektor ansvarar du också för förskolans systematiska utveckling och planering. Du har personalansvar för våra duktiga medarbetare på plats och ansvarar också för frågor som bemanning vid frånvaro, föräldramöten och samverkan med oss vårdnadshavare. Barnplacering och köhantering innefattas också i tjänsten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad rektor eller har pågående rektorsutbildning. Om du vill kombinera tjänsten som rektor och pedagog ser vi också att du är utbildad förskollärare.
Du är en trygg ledare som har erfarenhet av ledarskap inom pedagogisk verksamhet, alternativt en person som gärna vill utveckla sig som ledare. Du har självklart också ett genuint intresse för utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Som rektor leder du förskolan framåt, vi i styrelsen värnar om en öppen dialog med dig som rektor, därför har du en god kommunikationsförmåga och tvekar inte på att lyfta utvecklingsfrågor som kan gynna förskolan.
Vad kan vi erbjuda?
Fria pedagogiska måltider där maten tillagas på plats, friskvårdsbidrag, arbetskläder, härliga kollegor samt en stor möjlighet att påverka utformandet av tjänsten.
Information om tjänsten
Tjänsten är heltid eller deltid, enligt överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag för tjänsten är 31 januari, urval sker dock löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan och eventuella frågor skickas till [email protected]
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till [email protected]
I denna rekrytering har vi gjort vårt val av media och kommunicering, vi undanber oss därför kontakt med media- och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.fkraven.se Visa mindre

IT-tekniker till IT Servicedesk

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Om oss IT Servicedesk är en del av Region-IT, och du kommer jobba i en grupp medarbetare som hanterar support och stöd gällande IT och Telefoni till hela Region Värmland. Du kommer att tillhöra Remotesupport-te... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Om oss
IT Servicedesk är en del av Region-IT, och du kommer jobba i en grupp medarbetare som hanterar support och stöd gällande IT och Telefoni till hela Region Värmland.

Du kommer att tillhöra Remotesupport-teamet som är Region-IT:s första kontakt med användarna.

Att arbeta på Region-IT:s Servicedesk innebär att du har möjlighet att till viss del arbeta på distans, ha en timmes friskvård i veckan och möjlighet till semesterväxling (löneväxling mot fler semesterdagar). Som anställd i Region Värmland får man också ett friskvårdsbidrag på 3000:-/år. Vi tillämpar även flextid. https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner?qs=förmÃ¥ner

Är du vår nya IT-tekniker?
Du kommer vara Region-IT:s ansikte utåt i Region Värmland och är drivande i problemlösning. Du kommer att ha daglig kontakt med regionens medarbetare, samarbetspartners och leverantörer via telefon, chatt och ärendehanteringssystem, både som 1st linesupport och backoffice. Arbetet är schemalagt i de olika kanalerna som beskrivs ovan.

Vi ser gärna att du har specialistkunskaper gällande Mac OS.

Arbetsbeskrivning
Arbetet inkluderar bland annat: 

- Ta emot felanmälningar och registrera ärenden samt genomföra initial felsökning och tillämpa kända lösningar för att snabbt återställa användarens problem. Vi managerar datorer på distans via verktyget Dameware.
- Arbeta med förbättringsarbete och se till så att dokumentationen liksom kunskapsartiklar och utbildningsmaterial håller god kvalité internt på Region-IT.
- Arbeta med utbildning och framtagning av rutiner och processer för Region Värmlands IT-miljö i syfte att arbeta förebyggande mot incidenter.
- Bidra som resurs i pågående IT- och digitaliseringsprojekt, samt delta i förvaltningsaktiviteter kring våra tjänster.
- Vid akuta ärenden kan det bli aktuellt att snabbt ta sig till ut till regionens olika verksamheter för felavhjälpning.

Vi erbjuder ett spännande och stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

Kvalifikationer
För att vara den vi söker har du relevant utbildning på minst gymnasienivå samt några års tidigare erfarenhet av en liknande supportroll. Du har en god teknisk systemförståelse och praktisk erfarenhet av felsökning av datorer, skrivare och nätverk med kringutrustning. Vidare har du goda kunskaper i Microsoft 365 samt operativsystemen Windows och Mac OS samt vana av att jobba processorienterat. Du bör också besitta god kunskap och erfarenhet av arbete i Exchange, Active Directory och med Group Policys. Har du erfarenhet av e-Klient är det meriterande.

Arbetet kan medföra resor med bil främst inom Värmlands län och körkort (lägst B) är därför ett krav. Du ska klara av att vara en del i en arbetsgrupp som är schemalagd i de olika ingångarna (telefon, chatt, remote, dispatcher). Beredskapsarbete kan förekomma.

Du trivs och stimuleras av att ge andra god service på distans och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska. Det är naturligt och du är bra på att använda telefonen som ett arbetsverktyg. Du har god samarbetsförmåga och hjälper till där det behövs.

Du är en god lyssnare och en tydlig kommunikatör som engagerar andra och ser problem som utmaningar i stället för hinder och du får energi av att arbeta i en miljö där tempot är högt. Du är engagerad på jobbet och prioriterar dina arbetsuppgifter.

Om du har dessa egenskaper så hoppas vi att vi får möjlighet att hälsa dig välkommen till vår vardag!https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lager- och logistikchef till Rydahls Bromsbandfabrik

Ansök    Dec 16    Linck i Karlstad AB    Lagerchef
Är du en ödmjuk och driven lagspelare med förmåga att skapa en god arbetsmiljö? Nu söker vi en lager och logistikchef till Rydahls Bromsbandfabrik. På Rydahls möts du av en respektfull och inkluderande kultur, där man är mån om att se varje medarbetare. Med sina över 100 år i branschen sitter yrkesstoltheten i väggarna på detta välrenommerade företag! Om tjänsten I rollen som lager- och logistikchef så har du det övergripande ansvaret för avdelningen vi... Visa mer
Är du en ödmjuk och driven lagspelare med förmåga att skapa en god arbetsmiljö?

Nu söker vi en lager och logistikchef till Rydahls Bromsbandfabrik. På Rydahls möts du av en respektfull och inkluderande kultur, där man är mån om att se varje medarbetare. Med sina över 100 år i branschen sitter yrkesstoltheten i väggarna på detta välrenommerade företag!

Om tjänsten

I rollen som lager- och logistikchef så har du det övergripande ansvaret för avdelningen vilket även innefattar budget- och personalansvar för åtta personer. Du leder och styr lagerverksamheten tillsammans med lagerförman och säkerställer att alla order går på utsatt datum. Du ansvarar för att det är en god arbetsmiljö för dina medarbetare och ser till att en allmänt god ordning och reda upprätthålls.

På Rydahls så är de måna om att hela tiden sträva efter att bli bättre och en stor del av tjänsten handlar om att förbättra och effektivisera nuvarande rutiner och arbetssätt. I detta ligger även att förbereda funktionen att växa ytterligare.

Utöver ovanstående så ingår bland andra även följande arbetsuppgifter i tjänsten:

- Säkerställa att inventeringar av bolagets alla lager sker enligt plan

- Avtala med underleverantörer (emballage, förbrukningsvaror, arbetskläder osv.)

- Svara för att underhåll sker av truckar och annan utrustning

- Arbeta med att få alla lagerställen att arbeta utifrån samma rutiner

- Säkerställa att returer och reklamationer hanteras enligt uppsatta mål

- Säkerställa att vi använder för bolaget och kunden bästa logistiklösning

- Ansvara för speditörsförhandlingar

Om Rydahls Bromsspecialisten

Det började 1916, då Ernst Hjalmar Rydahl grundade företaget i en källarlokal i stadsdelen Haga, i Karlstad. Som den entreprenör och innovatör han var, satt Ernst Hjalmar sent på kvällarna och i skenet från en fotogenlampa och experimenterade med olika material för att få fram de allra bästa bromsbanden.

Rydahls Bromsspecialisten är ett ledande företag som är specialister inom bromssystem till tunga fordon och maskiner samt broms- och friktionslösningar inom tillverkande industri. I dagsläget har företaget 60 anställda och verkar inom 3 affärsområden; reservdelar, bromssystem samt industrifriktion.

Rydahls erbjuder skräddarsydda lösningar och ett omfattande sortiment av broms- och reservdelar samt friktionsmaterial. De säljer enbart produkter i världsklass, noggrant utvalda enligt konceptet ”Selected by Rydahls”. Bolaget ingår idag i koncernen OEM International AB.

Om dig

För denna tjänst så söker vi dig som är en ödmjuk och driven lagspelare med förmåga att skapa en god arbetsmiljö. Du ingår i chefsgruppen och behöver ha förmågan att lyfta blicken, se helheten och ta strategiska beslut.

För tjänsten som lager- och logistikchef så söker vi dig som har tidigare erfarenhet av ledande position inom lager- och logistik eller inom produktion. Du bör vara tydlig i din kommunikation och utrycka dig bra i skrift, både på svenska och engelska. Erfarenhet av förhandlingar med speditörer och leverantörer är en fördel då det är återkommande arbetsuppgifter i tjänsten. Utöver detta så bör du ha en grundläggande förståelse för IT.

Har du erfarenhet av att driva förändrings- och effektiviseringsarbete så är det en fördel i rollen. Truckkort är meriterande men inget krav. Har du erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete så är det meriterande.

Om processen

Om du har några frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Sebastian Ullström på mail [email protected] eller Moa Jäder på [email protected]

Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Karlstad.

Sista ansökningsdag är 22 januari. Visa mindre

Projektledare - Karlstads Energi

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Om arbetsplatsen Karlstads Energi AB erbjuder produkter och tjänster som gör det lättare för våra kunder att leva ett hållbart liv. Vi levererar förnybar värme till mer än 50 000 Ka... Visa mer
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Om arbetsplatsen
Karlstads Energi AB erbjuder produkter och tjänster som gör det lättare för våra kunder att leva ett hållbart liv. Vi levererar förnybar värme till mer än 50 000 Karlstadsbor. Vi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige samt ansvarar för återvinningstjänster i kommunen. Bland våra engagerade medarbetare finns många olika kompetenser, till exempel projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, underhåll, drift och miljökunskap. Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som omsatte cirka 1100 mkr år 2021.

Din roll
Som projektledare ansvarar du för att leda tekniska projekt från start till mål. Med placering på någon av avdelningarna Energitjänster eller Energiproduktion kommer du att leda projekt med inriktning mot exempelvis fjärrvärme eller ny- och ombyggnad av anläggningar för energiproduktion. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta traditionella projektledningsuppgifter som tidsplanering, ekonomistyrning, statusrapportering samt kommunikation med projektens kunder och övriga intressenter. Du kommer även att vid behov hantera tillståndsansökningar, byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U) samt upphandlingar av varor och entreprenader.

Du kommer arbeta i en miljö där projektarbetet står i fokus och kommer utgöra en viktig del i vår nyligen uppdaterade organisation. Du förväntas vara delaktig i den ständiga förbättringen av vårt arbetssätt inom projektledning vilket är ett av våra mest prioriterade fokusområden.

Din personlighet
Du är en ledare som involverar och utvecklar dina projektmedarbetare. Ditt engagemang spiller över på människor i din närhet och bidrar till ett mer hållbart Karlstads Energi. Du är kreativ och lösningsorienterad och driver projekten framåt på ett strukturerat och systematiskt sätt tillsammans med ditt team. Du är tekniskt intresserad, bra på att kommunicera och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du planerar och organiserar ditt arbete självständigt och det är en självklarhet för dig att dela med dig av din kompetens och erfarenhet.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet som projektledare eller liknande roll inom processindustrin. Specifik erfarenhet från energibranschen exempelvis inom kraft och värme är meriterande. Lämplig utbildningsbakgrund är teknisk examen på högskolenivå, gärna med inriktning mot energi, bygg, maskin eller kemiteknik. Ledarerfarenhet samt projektledarcertifiering är meriterande men inget krav. För tjänsten behövs B-körkort. Vi ser gärna kvinnliga sökanden.

Om processen

I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs (https://www.dnv.com/se/services/certifierad-rekryterare-iso-10667-och-arbetspsykologiska-tester-56338) standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Åse Granfeldt på telefon 070 220 62 60 eller Anna Beckius på 073 529 33 23.

Du är varmt välkommen in med din ansökan senast den 15 januari! Visa mindre

Administrativ utredare

Om tjänsten Som administrativ utredare kommer du ingå i ett projektteam hos en av våra kunder. Du kommer tillsammans med ett antal kollegor gå igenom och granska olika underlag så som fakturor, kontrakt och avtal utifrån givna frågeställningar. Det kan handla om att stämma av tid på fakturor mot arbetsorder samt se om priset stämmer överens med de avtal och kontrakt som finns. Tjänsten som utredare är ett konsultuppdrag hos Adecco med start i mitten av ja... Visa mer
Om tjänsten
Som administrativ utredare kommer du ingå i ett projektteam hos en av våra kunder. Du kommer tillsammans med ett antal kollegor gå igenom och granska olika underlag så som fakturor, kontrakt och avtal utifrån givna frågeställningar. Det kan handla om att stämma av tid på fakturor mot arbetsorder samt se om priset stämmer överens med de avtal och kontrakt som finns.

Tjänsten som utredare är ett konsultuppdrag hos Adecco med start i mitten av januari och sträcker sig 6-12 månader framåt.

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från någon administrativ tjänst gärna inom ekonomi eller juridik. Du kan också vara nyexaminerad inom något av områdena. Vidare är du van att söka information, tolka och analysera de texter du läser. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet med fokus på Word och Excel.

Som person är du nyfiken, har du ett eget driv och strävar efter att slutföra dina arbetsuppgifter. Vidare har du ett systematiskt arbetssätt och van att arbeta efter uppsatta regler och rutiner. Du har en förmåga att se och arbeta med detaljer och förstå helheten.

Viktigt för tjänsten är:
- Administrativ erfarenhet
- Nyfiken med ett eget driv
- Analytiskförmåga

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Adecco
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Sara Pagré 054-771 85 47.

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Administratör, Utredare, Projekt, Ekonomi, Adecco, Karlstad, Värmland Visa mindre